2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION"

Transkript

1 trimit konfigurator

2 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter

3 BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan men du känner igen effekterna av dessa. Du måste hela tiden blicka framåt för att vara med på nya trender och samtidigt se till att vara kostnadseffektiv. Detta är bara några av anledningarna till att du behöver en systemlösning som kan hjälpa företaget i era utmaningar. kunskap och erfarenhet som skapats av mer än 250 kunder sedan TRIMIT Konfigurator bygger på omfattande och praktisk insikt viket fått Microsoft att utse lösningen till Bästa Branschlösning. TRIMIT Konfigurator bygger på ett nära samarbete med våra kunder, där vi drar nytta av deras kunskaper och erfarenheter för att kontinuerligt vidareutveckla lösningen. På så sätt får både befintliga och nya kunder del av den

4 4 Produktkonfiguration & Tillverkning KONFIGURATION AV PRODUKTER När du arbetar med tillverkning av anpassningsbara produkter, är upprättande och hantering av stycklistor (BOM, Bill of Material) ofta mycket omfattande och tidskrävande. Dessutom, om din stycklista inte är korrekt, detaljerad och uppdaterad kommer det oundvikligen att leda till fel i både materialåtgång och kostnadsberäkning. TRIMIT Konfigurator minskar antalet stycklistor kraftigt eftersom man genererar stycklistor baserat på en manuellt upplagd stycklista och ett regelverk, vilket gör det mycket enkelt att skapa och underhålla stycklistor. Med hjälp av formler kan man styra stycklistans skapande och beräkna operationsföljd, material och tidsåtgång. I konfiguratorn kan du ställa in alla nödvändiga villkor för att styra vad som går och inte går att konfigurera. På så sätt kan dina säljare konfigurera bara det du tillåter, vilket minimerar fel, och med korrekta konfigurationer kan alla relevanta specifikationer för både produktion och inköp genereras automatiskt. Detta minskar dessutom flaskhalsar som ofta förekommer vid hantering av särskilda beställningar och ger dig en mycket snabb hantering av försäljningsorder. TRIMIT medger beräkning av både faktiska priser och standardkostnad. Priserna följer med hela vägen från inköpsorder via stycklistor till försäljningsorder, vilket ger

5 Produktkonfiguration & Tillverkning 5 alla berörda medarbetare en fullständig överblick över priser, kostnader, marginaler och bidrag för alla produkter. TRIMIT Konfigurator hanterar även automatiskt borttagning av order, vilket innebär att annullering av order tar bort alla relaterade order, priser etc. På samma sätt sker vid justering av order en automatisk omräkning av allt som berörs av ordern. Därmed kan tiden för hantering av fel och flaskhalsar minskas avsevärt. TRIMIT produktionsmodul är helt integrerad med ditt affärssystem vilket gör det möjligt att beräkna kostnadsoch försäljningspriser direkt vid konfigurationen. Detta förbättrar kundservicen eftersom kunderna kan få svar på exempelvis prisförfrågningar direkt. FÖRDELAR Direkt beräkning vid orderläggning Hantering av varianter och dimensioner i hela lösningen Varianter skapas baserat på kund-, land- artikelbasdata Produkt konfiguration - kontroll av ingående komponenter vid orderläggning Stöd för snabb och enkel orderhantering av kundunika produkter Lätt att skapa och underhålla varianter via mallar Obegränsat antal varianter och dimensioner Möjlighet till återrapportering av verklig tid och materialåtgång Kapacitetsplanering Kontroll av flaskhalsar vid orderläggning Automatiskt skapande av tillverkningsorder med koppling till kundorder Kombination av faktiska inpriser och standardkostnad Bra funktion för sökning utifrån produktegenskaper Helt integrerat i Microsoft Dynamics NAV

6 6 BRANSCHKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP Vem behöver en konfigurator? Det finns egentligen inte ett enkelt svar på denna fråga. Våra kunder kan mer eller mindre delas in i tre områden; High Tech, Verkstadsindustri och Metallbearbetning. High Tech Oavsett om du bygger nyskapande högteknologiska produkter, integrerar lösningar i kundernas system eller kombinerar produkter för nya tillämpningar och marknader, är snabbhet en avgörande konkurrensfördel. Dessutom blir högteknologiska produkter mer och mer komplexa, medan produktionsprocesser förändras och produkternas livscykel förkortas. Samtidigt kräver kunderna snabbare leverans, ökad flexibilitet, anpassade produkter, hög kvalitet, och allt detta till konkurrenskraftiga priser. Produktstrukturen gör information om hela produktionsprocessen synlig, vilket ger en fullständig hopkoppling av alla delar i värdekedjan från kundorder via relaterade produktionsorder till inköp av material. TRIMIT Konfigurator med Microsoft Dynamics NAV har gjort det mycket enkelt att kontrollera individuella komponenters egenskaper i orderläget. Du får även full kontroll över tillåtna konfigurationer med hänsyn till rabatter, prislistor, valuta etc. Detta gör att du alltid får exakta uppskattningar om priser, tillgänglighet och leveranstid. TRIMIT Konfigurator erbjuder en mycket hög grad av flexibilitet och smidighet som förbättrar din förmåga att anpassa dig till förändringar. Även om en produktstruktur inom ett högteknologiskt företag ofta är mycket komplex, gör TRIMIT den enkel och lätt att skapa och underhålla genom ett logiskt regelverk.

7 BRANSCHKUNSKAP 7 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produktkonfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Pris / Rabatt beräkningar Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och produktstrukturer Kapacitetsplanering Direkt relation mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Kvalitetssäkring För- & efterkalkyl Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Ekonomi / finans Logistik Inköp Rapporter / Statistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Återrapportering Order Produktion Planering B2B Hjälper dig att: Minska fel Automatisera processer Få kontroll på komplexa produktstrukturer Automatisera inköpsorder till leverantörer Skapa och underhålla komplexa produktstrukturer i flera nivåer Erbjuda förbättrad kundservice

8 8 BRANSCHKUNSKAP VERKSTADSINDUSTRI Det är främst inom tillverkning av industriell utrustning som TRIMIT Konfigurator har använts. Typiskt tillverkas stora maskiner som ofta byggts av flera olika komponenter, som levereras av ett antal olika leverantörer. Kunderna har dessutom ofta ett mycket stort antal specifika krav på de produkter som de beställt. TRIMIT Konfigurator gör det mycket enklare att konfigurera komplexa kundspecifika produkter. Med detta system får du fullständig kontroll över alla olika varianter och dimensioner, och med konfigurationsverktyget kan du lätt ställa in konfigurationregler för att undvika konfigurationsfel, vilket sparar mycket tid och resurser när man slipper korrigera produktfel eller till och med återkalla produkter. Med TRIMIT Data Capture får man återrapportering i realtid för hela flödet. På så sätt får du total överblick över alla processer och kan identifiera exakt vilka processer som inte är lönsamma. På så sätt kan du koncentrera dig på att optimera dessa specifika processer för att spara tid och pengar. I TRIMIT Konfigurator är sälj-, inköpsorder och produktion hopkopplade. Det innebär exempelvis att systemet automatiskt kontrollerar och skickar order till alla relevanta leverantörer. Samtidigt går det att spåra exakt när och var varje liten komponent ska användas. På så sätt har du ständig kontroll över alla komponenter och leveranserna av dessa.

9 BRANSCHKUNSKAP 9 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produkt konfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Pris / Rabatt beräkningar Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och stycklistor Optimering av planering och kapacitet Direkt samband mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Information i realtid kring alla produktionsprocessor För- & efterkalkyl Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Kvalitetssäkring Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Rapporter / Statistik Krav Ekonomi / finans Logistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Inköp Försäljning Produktion Produktdesign Produktkonfiguration Återrapportering B2B Hjälper dig att: Automatisera inköpsorder till leverantörer Automatisera processer Minska tid och resurser som läggs på fel Få kontrollen på var och i vilket moment alla komponenter används Skapa och underhålla komplexa stycklistor i flera nivåer Minimera leveranstid Optimera produktionskapacitet Minska produktionskostnader

10 10 BRANSCHKUNSKAP Metallbearbetning Metallbearbetande industri avser främst underleverantörer som klipper, formar och monterar komponenter. Dessa företag koncentrerar sig ofta på metallberedning, svetsning, montering eller bearbetning av delar. Att kunna kontrollera och beräkna en produkts verkliga produktionskostnader är oerhört viktigt för företag inom detta område, eftersom det är detta som avgör företagets täckningsbidrag. Att göra korrekta beräkningar är komplext och mycket tidskrävande och på grund av detta görs det ofta inte på rätt sätt vilket leder till felbedömningar. En annan viktig faktor inom området metallbearbetning är kontinuerlig optimering av produktionen. Varje liten försening eller avvikelse i tillverkningsprocessen påverkar möjligheten att producera komponenterna och att leverera dessa med bibehållen lönsamhet inom avtalad tid. TRIMIT Konfigurator gör att alla krävande kalkyler fungerar för dig. I modulen För-& Efterkalkyl kan du göra förkalkyler på tid och material och efterkalkyler på tid och processer. Dessutom erbjuder TRIMIT information i realtid om alla processer i hela flödet. På så sätt får du total överblick över alla processer och vet exakt var åtgärder behöver vidtas med optimering av processer för att spara tid och pengar.

11 BRANSCHKUNSKAP 11 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produktkonfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Pris / Rabatt beräkningar Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och stycklistor Kapacitetsplanering Direkt samband mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Kvalitetssäkring För & efterkalkyl Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Rapporter / Statistik Krav Ekonomi / finans Logistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Inköp Försäljning Produktion Produktdesign Produktkonfiguration Återrapportering B2B Hjälper dig att: Minska antalet fel Automatisera processer Få full kontroll över komplexa produkter Skapa och underhålla komplexa stycklistor i flera nivåer Minimera leveranstid Optimera produktionskapacitet Minska produktionskostnaderna

12 12 Partner info PARTNER INFO TRIMIT säljs och implementeras via noga utvalda partners som har branschkunnande och fokus. Alla partners har dessutom djupa kunskaper kring affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Att vara partner till TRIMT innebär en mycket nära relation och ett starkt stöd från produktägaren i Danmark. TRI- MIT deltar ofta i seminarier och andra kundaktiviteter, vid behov assisterar även konsulter från TRIMIT i införande av lösningen. BYGGT FÖR UPPGRADERING Vårt mål är att Microsoft Dynamics NAV och TRIMIT ska täcka de flesta kraven hos denna typ av företag. Därmed minimeras behovet av anpassning. Varje företag anpassar systemet genom att justera parametrar - inte genom att programmera anpassningar. SVENSK PARTNER Softronic är en komplett IT-partner som verkar på den svenska marknaden. Vi vänder oss främst till medelstora företag och organisationer som vi med modern IT-teknik hjälper att göra bättre affärer. Företaget som bildades1984 har idag 370 anställda och är noterat vid Stockholms Fondbörs. Vi som arbetar med affärssystem återfinns i Stockholm och Malmö. CERTIFIERAD KOMPETENS Softronic är Microsoft Guld Partner och tillhör de som arbetat längst med affärssystemet Dynamics NAV och vår personal har installerat flera hundra affärssystem.vi tänker verksamhet i första hand och bemannar projekt med en kombination av verksamhetskonsulter och utvecklare. För oss är lyckade affärssystemprojekt en självklarhet.

13 partner info 13 TRIMIT utgörs av komponenter, vilket gör det möjligt att anpassa systemet exakt till varje företags behov, med ett minimum av implementation och anpassning. Ambitionen är att TRIMIT inte ska ersätta någon funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV utan utvidga eller förbättra befintlig funktionalitet. Med den arkitektur vi valt att arbeta är uppgradering av systemet en självklarhet. En av de stora fördelarna med ett standardsystem som Dynamics NAV är ju just den vidareutveckling som man får tillgång till för en låg kostnad. Med TRIMT är uppgradering till senare version av affärssystemet inget besvärligt projekt. Återförsäljare Anpassningar Ny funktionalitet utvecklas i nära dialog med våra partners, baserat på kundernas behov och görs tillgängligt för alla kunder med nästa uppdatering. Uppbyggnaden av lösningen gör det enkelt att uppgradera och gör det möjligt för alla kunder att använda den senaste versionen av TRIMIT och Dynamics NAV. Kundanpassning TRIMIT Partner TRYGGHET Kombinationen TRIMIT Konfigurator och Dynamics NAV ger fördelarna med en branschlösning i ett standardsystem. Det finns mer än en miljon användare av affärssystemet och flera hundra av branschlösningen. Lösningen vidareutvecklas hela tiden och den arkitektur som TRIMIT byggts med förenklar uppgradering till nya versioner. REFERENSER

14 14 Produktbeskrivning PRODUKTDESIGN HUVUDFUNK- TIONER PRODUKT- KONFIGURATOR FÖRSÄLJNING PRODUKTION ÅTERRAPPOR- TERING Lätt att skapa och underhålla artiklar via mallar Obegränsat antal varianter Enkel hantering av komplex produktkonfiguration Skapar automatiskt nya artiklar Beräkning av vikt, volym, materialåtgång etc Produktionsplanering baseras på varianter och kvaliteter Standardkostberäkning inkl material, tid och maskinkostnad Hantering av varianter och dimensioner i hela flödet Varianter skapas beroende på kund-, land- och artikelbasdata Produktkonfiguration med kontroll av ingående komponenter vid orderläggning Regelverk för konfigurering av möjliga varianter Beräkning av pris och rabatt för olika varianter Stöd för snabb och enkel orderhantering av kundunika produkter Information om tillgänglighet för material, tid och kapacitet Skapar produktions- eller inköpsorder från kundorder Förändringar i kundorder påverkar direkt relaterade produktionsoch inköpsorder Hantering av avropsorder Avancerad prisoch rabattstruktur Hantering av försäljning i kommission med bonus och royalty Produktion mot lager eller kundorder Skapar underliggande produktions- och inköpsorder Automatiska tillverkningsorder via MRP (behovsberäkning) För- och efterkalkyl Stöd för datainsamling Komma och Gå hantering för användning i lönesystem Hantering av tid för efterkalkylering av tillverkningsorder Team Stämpling - En person kan registrera för ett helt team Massregistrering - En person kan göra flera operationer samtidigt Återrapportering av material Återrapportering av kassation Beräkning av avgifter

15 Produktbeskrivning 15 INKÖP LOGISTIK REKLAMA- TIONER EKONOMI & FINANS RAPPORTER & STATISTIK Optimering av inköp Skapar automatiskt inköpsorder via MRP (behovsberäkning) Minimikvantitet, optimal inköpskvantitet mm Tillkommande kostnader (frakt, tull etc) Avropsorder Hantering av avancerad pris- och rabattstrukturer Flexibel hantering för plockförslag Plockförslag som bygger på lagerstatus Hantering av lagerplats & lagerställe Integration med speditörer och fraktföretag Scanning av streckkod Registrering med eller utan fakturareferens Söker och visar faktiska priser och rabatter Å tgärder för kund respektive leverantör Hantering av ersättningsartiklar Returhantering Avancerad funktioner för beräkning av standardkostnad Stöd för beräkning av avgifter, frakt, kommission etc Automatisering av handel mellan bolag i en koncern Utskrift av fraktoch exportdokument Fakturering via papper, EDI, fax och e-post. En stor mängd standard rapporter ingår Avancerad försäljningsstatistik Inbyggd rapportgenerator Integration med Excel Integration med Business Intelligence (BI) Inköpsdokument för , fax eller post inkl info om slutprodukter som exempelvis ritningar

16 16 KUNDPORTAL

17 KUNDPORTAL 17 WEBBTJÄNSTER Med TRIMIT Webb kan ni minimera fel, eliminera dubbelarbete, förbättra kommunikationen och ge tillgång till information online som ger dina kunder service och möjlighet att handla dygnet runt. Allt i syfte att ge bättre kundservice och snabbare betjäning så att vårt erbjudande når marknaden i rätt tid. Allt detta är möjligt tack vare lättanvända webbtjänster som serverar kunderna rätt information. WEBBTJÄNSTER: Via TRIMIT Webb kan era affärspartners få service med relevant information om tillgänglighet, leveranstid etc. Webbtjänsten ger butikernas personal möjlighet att hämta information och lägga order utanför normala öppettider.

18 18 TEKNOLOGI TEKNOLOGI MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 har gjort det lättare att arbeta Enkelt, Smart och Innovativt NAV 2009 bygger på en ny metod där man ser till vilken roll en medarbetare har istället för en strikt processorientering. Det rollbaserade systemet ger tillgång till information, uppgifter och affärsprocesser som är av betydelse för just den medarbetaren i ett väl anpassat gränssnitt. Detta bidrar till att dina anställda blir effektivare och att företaget blir mer konkurrenskraftigt. LÅGA KOSTNADER FÖR UPPGRA- DERING En framtidssäker lösning för fortsatt konkurrenskraft TRIMIT använder den senaste Microsoft-tekniken. Förmodligen använder du redan denna välkända teknik i form av Outlook och Microsoft Office. TRIMIT använder en unik arkitektur som är helt avskild från kärnan i det underliggande affärssystemet. På så sätt kan man alltid utnyttja den senaste Microsoft-teknologin utan kostsamma uppgraderingsprojekt.

19 TEKNOLOGI 19 CERTIFIERAT Din garanti för en kompetent partner och lösning TRIMIT är en Microsoft Gold Certified Partner och har status som ISV (Independent Software Vendor). Med detta representerar TRIMIT den högsta nivån av kompetens med Microsoft-teknik och man har ett mycket nära samarbete med Microsoft. Ett bevis för detta är utmärkelsen från Microsoft som tilldelats TRIMIT Best Vertical Solution WEBBTJÄNSTER SJÄLVBETJÄNING VIA LÄTTANVÄNDA WEBB- TJÄNSTER TRIMIT erbjuder en teknologi för portaler med extra funktioner som ger dig en unik konkurrensfördel. Portalerna kan ge omedelbar tillgång till information för externa partners i båda ändarna av värdekedjan. TRIMIT Portal bygger på Microsoft.NET 3.5 C# plattform med hjälp av tekniker, som SQL Server 2008, AJAX, LINQ för ADO.NET EF, XAML/WPF och Silverlight, WCF/ Web- Services, FTP, WebDAV, MSMQ, SharePoint och Office 2007.

20 VI KAN KONFIGURATION AV PRODUKTER Softronic AB Ringvägen Stockholm Phone Fax Softronic AB Ö Promenaden 7A Malmö Phone Fax

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management är lösningen för att optimera företagets produktionsprocesser och relaterade kostnader genom visibilitet, insamling av kritisk produktionsdata, effektiv rapportering och integration

Läs mer

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6 Hur tar du dina strategiska beslut idag? Det här frågorna besvarar vi: Vad är BIsmart? 2 Hur fungerar BIsmart? 3 Vad behövs för att använda BIsmart? 4 Vad ingår i BIsmart? 4 Artikelförsäljning 4 Inköp

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering.

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. BASIC INFO EPOCKET SOLUTIONS, SEPTEMBER 2010 epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. - ökar

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT We ll gui de you Vad är ifood? ifood, powered by Microsoft Dynamics AX är en färdig affärssystemlösning för livsmedelsbranschen med fokus på leverantörer till dagligvaruhandeln

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Minikurs - Produktkonfiguratorn

Minikurs - Produktkonfiguratorn Minikurs - Produktkonfiguratorn Föreläsare: Lars Kinnby och Kristian Jönsson, Monitor ERP System AB Vad är produktkonfiguratorn? Med Produktkonfiguratorn i MONITOR går det att hantera och kombinera flera

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Branschledande affärslösningar. fashion

Branschledande affärslösningar. fashion Branschledande affärslösningar fashion bransch konfektion arbetskläder skor sportartiklar hattar väskor accessoarer textilier artiklar i många, många varianter det är glädjen men också den unika utmaningen

Läs mer

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod?

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? White Paper Våren 2015 Relex Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc.

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

PRODUKT- OCH PRISLISTA

PRODUKT- OCH PRISLISTA CERTIFIED FOR 11-04-2014 PAYMENT MANAGEMENT PRODUKT- OCH PRISLISTA DOCUMENT CAPTURE INDEX Tips: Klicka på sidnumret Inledning PAYMENT Continia Payment Management MANAGEMENT Grundpriser Priser, ytterligare

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

En guide för dig i EmpowerDags

En guide för dig i EmpowerDags En guide för dig i EmpowerDags att uppgradera! Empowerprogrammet är ett första steg mot att bli Microsoft Certified Partner för dig som är programvaruutvecklare. Medlemskapet är på ett år med möjlighet

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Introduktion till Winbas. studievägledning

Introduktion till Winbas. studievägledning Introduktion till Winbas studievägledning Innehållsförteckning 1 STUDIEVÄGLEDNING... 3 1.1 OLIKA KATEGORIER AV AFFÄRSSYSTEM... 3 2 VARFÖR WINBAS AFFÄRSSYSTEM?... 4 2.1 PUBLIKATIONER... 4 2.2 LOGISTIK I

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Nyhetsbrev Exder version 97.03.335

Nyhetsbrev Exder version 97.03.335 Nyhetsbrev Exder version 97.03.335 Vi inleder slutspurten inför årsslutet med en stark ny version av Exder 97. Observera att ni måste uppgradera er klientprogramvara. Hämta den nya på http:\www.exder.se

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer