2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION"

Transkript

1 trimit konfigurator

2 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter

3 BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan men du känner igen effekterna av dessa. Du måste hela tiden blicka framåt för att vara med på nya trender och samtidigt se till att vara kostnadseffektiv. Detta är bara några av anledningarna till att du behöver en systemlösning som kan hjälpa företaget i era utmaningar. kunskap och erfarenhet som skapats av mer än 250 kunder sedan TRIMIT Konfigurator bygger på omfattande och praktisk insikt viket fått Microsoft att utse lösningen till Bästa Branschlösning. TRIMIT Konfigurator bygger på ett nära samarbete med våra kunder, där vi drar nytta av deras kunskaper och erfarenheter för att kontinuerligt vidareutveckla lösningen. På så sätt får både befintliga och nya kunder del av den

4 4 Produktkonfiguration & Tillverkning KONFIGURATION AV PRODUKTER När du arbetar med tillverkning av anpassningsbara produkter, är upprättande och hantering av stycklistor (BOM, Bill of Material) ofta mycket omfattande och tidskrävande. Dessutom, om din stycklista inte är korrekt, detaljerad och uppdaterad kommer det oundvikligen att leda till fel i både materialåtgång och kostnadsberäkning. TRIMIT Konfigurator minskar antalet stycklistor kraftigt eftersom man genererar stycklistor baserat på en manuellt upplagd stycklista och ett regelverk, vilket gör det mycket enkelt att skapa och underhålla stycklistor. Med hjälp av formler kan man styra stycklistans skapande och beräkna operationsföljd, material och tidsåtgång. I konfiguratorn kan du ställa in alla nödvändiga villkor för att styra vad som går och inte går att konfigurera. På så sätt kan dina säljare konfigurera bara det du tillåter, vilket minimerar fel, och med korrekta konfigurationer kan alla relevanta specifikationer för både produktion och inköp genereras automatiskt. Detta minskar dessutom flaskhalsar som ofta förekommer vid hantering av särskilda beställningar och ger dig en mycket snabb hantering av försäljningsorder. TRIMIT medger beräkning av både faktiska priser och standardkostnad. Priserna följer med hela vägen från inköpsorder via stycklistor till försäljningsorder, vilket ger

5 Produktkonfiguration & Tillverkning 5 alla berörda medarbetare en fullständig överblick över priser, kostnader, marginaler och bidrag för alla produkter. TRIMIT Konfigurator hanterar även automatiskt borttagning av order, vilket innebär att annullering av order tar bort alla relaterade order, priser etc. På samma sätt sker vid justering av order en automatisk omräkning av allt som berörs av ordern. Därmed kan tiden för hantering av fel och flaskhalsar minskas avsevärt. TRIMIT produktionsmodul är helt integrerad med ditt affärssystem vilket gör det möjligt att beräkna kostnadsoch försäljningspriser direkt vid konfigurationen. Detta förbättrar kundservicen eftersom kunderna kan få svar på exempelvis prisförfrågningar direkt. FÖRDELAR Direkt beräkning vid orderläggning Hantering av varianter och dimensioner i hela lösningen Varianter skapas baserat på kund-, land- artikelbasdata Produkt konfiguration - kontroll av ingående komponenter vid orderläggning Stöd för snabb och enkel orderhantering av kundunika produkter Lätt att skapa och underhålla varianter via mallar Obegränsat antal varianter och dimensioner Möjlighet till återrapportering av verklig tid och materialåtgång Kapacitetsplanering Kontroll av flaskhalsar vid orderläggning Automatiskt skapande av tillverkningsorder med koppling till kundorder Kombination av faktiska inpriser och standardkostnad Bra funktion för sökning utifrån produktegenskaper Helt integrerat i Microsoft Dynamics NAV

6 6 BRANSCHKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP Vem behöver en konfigurator? Det finns egentligen inte ett enkelt svar på denna fråga. Våra kunder kan mer eller mindre delas in i tre områden; High Tech, Verkstadsindustri och Metallbearbetning. High Tech Oavsett om du bygger nyskapande högteknologiska produkter, integrerar lösningar i kundernas system eller kombinerar produkter för nya tillämpningar och marknader, är snabbhet en avgörande konkurrensfördel. Dessutom blir högteknologiska produkter mer och mer komplexa, medan produktionsprocesser förändras och produkternas livscykel förkortas. Samtidigt kräver kunderna snabbare leverans, ökad flexibilitet, anpassade produkter, hög kvalitet, och allt detta till konkurrenskraftiga priser. Produktstrukturen gör information om hela produktionsprocessen synlig, vilket ger en fullständig hopkoppling av alla delar i värdekedjan från kundorder via relaterade produktionsorder till inköp av material. TRIMIT Konfigurator med Microsoft Dynamics NAV har gjort det mycket enkelt att kontrollera individuella komponenters egenskaper i orderläget. Du får även full kontroll över tillåtna konfigurationer med hänsyn till rabatter, prislistor, valuta etc. Detta gör att du alltid får exakta uppskattningar om priser, tillgänglighet och leveranstid. TRIMIT Konfigurator erbjuder en mycket hög grad av flexibilitet och smidighet som förbättrar din förmåga att anpassa dig till förändringar. Även om en produktstruktur inom ett högteknologiskt företag ofta är mycket komplex, gör TRIMIT den enkel och lätt att skapa och underhålla genom ett logiskt regelverk.

7 BRANSCHKUNSKAP 7 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produktkonfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Pris / Rabatt beräkningar Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och produktstrukturer Kapacitetsplanering Direkt relation mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Kvalitetssäkring För- & efterkalkyl Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Ekonomi / finans Logistik Inköp Rapporter / Statistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Återrapportering Order Produktion Planering B2B Hjälper dig att: Minska fel Automatisera processer Få kontroll på komplexa produktstrukturer Automatisera inköpsorder till leverantörer Skapa och underhålla komplexa produktstrukturer i flera nivåer Erbjuda förbättrad kundservice

8 8 BRANSCHKUNSKAP VERKSTADSINDUSTRI Det är främst inom tillverkning av industriell utrustning som TRIMIT Konfigurator har använts. Typiskt tillverkas stora maskiner som ofta byggts av flera olika komponenter, som levereras av ett antal olika leverantörer. Kunderna har dessutom ofta ett mycket stort antal specifika krav på de produkter som de beställt. TRIMIT Konfigurator gör det mycket enklare att konfigurera komplexa kundspecifika produkter. Med detta system får du fullständig kontroll över alla olika varianter och dimensioner, och med konfigurationsverktyget kan du lätt ställa in konfigurationregler för att undvika konfigurationsfel, vilket sparar mycket tid och resurser när man slipper korrigera produktfel eller till och med återkalla produkter. Med TRIMIT Data Capture får man återrapportering i realtid för hela flödet. På så sätt får du total överblick över alla processer och kan identifiera exakt vilka processer som inte är lönsamma. På så sätt kan du koncentrera dig på att optimera dessa specifika processer för att spara tid och pengar. I TRIMIT Konfigurator är sälj-, inköpsorder och produktion hopkopplade. Det innebär exempelvis att systemet automatiskt kontrollerar och skickar order till alla relevanta leverantörer. Samtidigt går det att spåra exakt när och var varje liten komponent ska användas. På så sätt har du ständig kontroll över alla komponenter och leveranserna av dessa.

9 BRANSCHKUNSKAP 9 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produkt konfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Pris / Rabatt beräkningar Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och stycklistor Optimering av planering och kapacitet Direkt samband mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Information i realtid kring alla produktionsprocessor För- & efterkalkyl Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Kvalitetssäkring Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Rapporter / Statistik Krav Ekonomi / finans Logistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Inköp Försäljning Produktion Produktdesign Produktkonfiguration Återrapportering B2B Hjälper dig att: Automatisera inköpsorder till leverantörer Automatisera processer Minska tid och resurser som läggs på fel Få kontrollen på var och i vilket moment alla komponenter används Skapa och underhålla komplexa stycklistor i flera nivåer Minimera leveranstid Optimera produktionskapacitet Minska produktionskostnader

10 10 BRANSCHKUNSKAP Metallbearbetning Metallbearbetande industri avser främst underleverantörer som klipper, formar och monterar komponenter. Dessa företag koncentrerar sig ofta på metallberedning, svetsning, montering eller bearbetning av delar. Att kunna kontrollera och beräkna en produkts verkliga produktionskostnader är oerhört viktigt för företag inom detta område, eftersom det är detta som avgör företagets täckningsbidrag. Att göra korrekta beräkningar är komplext och mycket tidskrävande och på grund av detta görs det ofta inte på rätt sätt vilket leder till felbedömningar. En annan viktig faktor inom området metallbearbetning är kontinuerlig optimering av produktionen. Varje liten försening eller avvikelse i tillverkningsprocessen påverkar möjligheten att producera komponenterna och att leverera dessa med bibehållen lönsamhet inom avtalad tid. TRIMIT Konfigurator gör att alla krävande kalkyler fungerar för dig. I modulen För-& Efterkalkyl kan du göra förkalkyler på tid och material och efterkalkyler på tid och processer. Dessutom erbjuder TRIMIT information i realtid om alla processer i hela flödet. På så sätt får du total överblick över alla processer och vet exakt var åtgärder behöver vidtas med optimering av processer för att spara tid och pengar.

11 BRANSCHKUNSKAP 11 TRIMIT Konfigurator erbjuder: Produktkonfiguration Behovsberäkning (Produktion & Inköp) Spårbarhet Hantering av lagerplats & lagerställe Pris / Rabatt beräkningar Fullständigt integrerad återrapportering (av Tid & Materialåtgång) Snabbt och smidigt skapande och underhåll av artiklar och stycklistor Kapacitetsplanering Direkt samband mellan försäljnings-, produktions- och inköpsorder Kvalitetssäkring För & efterkalkyl Helt integrerat med Microsoft Dynamics NAV B2B Rapporter / Statistik Krav Ekonomi / finans Logistik Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Inköp Försäljning Produktion Produktdesign Produktkonfiguration Återrapportering B2B Hjälper dig att: Minska antalet fel Automatisera processer Få full kontroll över komplexa produkter Skapa och underhålla komplexa stycklistor i flera nivåer Minimera leveranstid Optimera produktionskapacitet Minska produktionskostnaderna

12 12 Partner info PARTNER INFO TRIMIT säljs och implementeras via noga utvalda partners som har branschkunnande och fokus. Alla partners har dessutom djupa kunskaper kring affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Att vara partner till TRIMT innebär en mycket nära relation och ett starkt stöd från produktägaren i Danmark. TRI- MIT deltar ofta i seminarier och andra kundaktiviteter, vid behov assisterar även konsulter från TRIMIT i införande av lösningen. BYGGT FÖR UPPGRADERING Vårt mål är att Microsoft Dynamics NAV och TRIMIT ska täcka de flesta kraven hos denna typ av företag. Därmed minimeras behovet av anpassning. Varje företag anpassar systemet genom att justera parametrar - inte genom att programmera anpassningar. SVENSK PARTNER Softronic är en komplett IT-partner som verkar på den svenska marknaden. Vi vänder oss främst till medelstora företag och organisationer som vi med modern IT-teknik hjälper att göra bättre affärer. Företaget som bildades1984 har idag 370 anställda och är noterat vid Stockholms Fondbörs. Vi som arbetar med affärssystem återfinns i Stockholm och Malmö. CERTIFIERAD KOMPETENS Softronic är Microsoft Guld Partner och tillhör de som arbetat längst med affärssystemet Dynamics NAV och vår personal har installerat flera hundra affärssystem.vi tänker verksamhet i första hand och bemannar projekt med en kombination av verksamhetskonsulter och utvecklare. För oss är lyckade affärssystemprojekt en självklarhet.

13 partner info 13 TRIMIT utgörs av komponenter, vilket gör det möjligt att anpassa systemet exakt till varje företags behov, med ett minimum av implementation och anpassning. Ambitionen är att TRIMIT inte ska ersätta någon funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV utan utvidga eller förbättra befintlig funktionalitet. Med den arkitektur vi valt att arbeta är uppgradering av systemet en självklarhet. En av de stora fördelarna med ett standardsystem som Dynamics NAV är ju just den vidareutveckling som man får tillgång till för en låg kostnad. Med TRIMT är uppgradering till senare version av affärssystemet inget besvärligt projekt. Återförsäljare Anpassningar Ny funktionalitet utvecklas i nära dialog med våra partners, baserat på kundernas behov och görs tillgängligt för alla kunder med nästa uppdatering. Uppbyggnaden av lösningen gör det enkelt att uppgradera och gör det möjligt för alla kunder att använda den senaste versionen av TRIMIT och Dynamics NAV. Kundanpassning TRIMIT Partner TRYGGHET Kombinationen TRIMIT Konfigurator och Dynamics NAV ger fördelarna med en branschlösning i ett standardsystem. Det finns mer än en miljon användare av affärssystemet och flera hundra av branschlösningen. Lösningen vidareutvecklas hela tiden och den arkitektur som TRIMIT byggts med förenklar uppgradering till nya versioner. REFERENSER

14 14 Produktbeskrivning PRODUKTDESIGN HUVUDFUNK- TIONER PRODUKT- KONFIGURATOR FÖRSÄLJNING PRODUKTION ÅTERRAPPOR- TERING Lätt att skapa och underhålla artiklar via mallar Obegränsat antal varianter Enkel hantering av komplex produktkonfiguration Skapar automatiskt nya artiklar Beräkning av vikt, volym, materialåtgång etc Produktionsplanering baseras på varianter och kvaliteter Standardkostberäkning inkl material, tid och maskinkostnad Hantering av varianter och dimensioner i hela flödet Varianter skapas beroende på kund-, land- och artikelbasdata Produktkonfiguration med kontroll av ingående komponenter vid orderläggning Regelverk för konfigurering av möjliga varianter Beräkning av pris och rabatt för olika varianter Stöd för snabb och enkel orderhantering av kundunika produkter Information om tillgänglighet för material, tid och kapacitet Skapar produktions- eller inköpsorder från kundorder Förändringar i kundorder påverkar direkt relaterade produktionsoch inköpsorder Hantering av avropsorder Avancerad prisoch rabattstruktur Hantering av försäljning i kommission med bonus och royalty Produktion mot lager eller kundorder Skapar underliggande produktions- och inköpsorder Automatiska tillverkningsorder via MRP (behovsberäkning) För- och efterkalkyl Stöd för datainsamling Komma och Gå hantering för användning i lönesystem Hantering av tid för efterkalkylering av tillverkningsorder Team Stämpling - En person kan registrera för ett helt team Massregistrering - En person kan göra flera operationer samtidigt Återrapportering av material Återrapportering av kassation Beräkning av avgifter

15 Produktbeskrivning 15 INKÖP LOGISTIK REKLAMA- TIONER EKONOMI & FINANS RAPPORTER & STATISTIK Optimering av inköp Skapar automatiskt inköpsorder via MRP (behovsberäkning) Minimikvantitet, optimal inköpskvantitet mm Tillkommande kostnader (frakt, tull etc) Avropsorder Hantering av avancerad pris- och rabattstrukturer Flexibel hantering för plockförslag Plockförslag som bygger på lagerstatus Hantering av lagerplats & lagerställe Integration med speditörer och fraktföretag Scanning av streckkod Registrering med eller utan fakturareferens Söker och visar faktiska priser och rabatter Å tgärder för kund respektive leverantör Hantering av ersättningsartiklar Returhantering Avancerad funktioner för beräkning av standardkostnad Stöd för beräkning av avgifter, frakt, kommission etc Automatisering av handel mellan bolag i en koncern Utskrift av fraktoch exportdokument Fakturering via papper, EDI, fax och e-post. En stor mängd standard rapporter ingår Avancerad försäljningsstatistik Inbyggd rapportgenerator Integration med Excel Integration med Business Intelligence (BI) Inköpsdokument för , fax eller post inkl info om slutprodukter som exempelvis ritningar

16 16 KUNDPORTAL

17 KUNDPORTAL 17 WEBBTJÄNSTER Med TRIMIT Webb kan ni minimera fel, eliminera dubbelarbete, förbättra kommunikationen och ge tillgång till information online som ger dina kunder service och möjlighet att handla dygnet runt. Allt i syfte att ge bättre kundservice och snabbare betjäning så att vårt erbjudande når marknaden i rätt tid. Allt detta är möjligt tack vare lättanvända webbtjänster som serverar kunderna rätt information. WEBBTJÄNSTER: Via TRIMIT Webb kan era affärspartners få service med relevant information om tillgänglighet, leveranstid etc. Webbtjänsten ger butikernas personal möjlighet att hämta information och lägga order utanför normala öppettider.

18 18 TEKNOLOGI TEKNOLOGI MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 har gjort det lättare att arbeta Enkelt, Smart och Innovativt NAV 2009 bygger på en ny metod där man ser till vilken roll en medarbetare har istället för en strikt processorientering. Det rollbaserade systemet ger tillgång till information, uppgifter och affärsprocesser som är av betydelse för just den medarbetaren i ett väl anpassat gränssnitt. Detta bidrar till att dina anställda blir effektivare och att företaget blir mer konkurrenskraftigt. LÅGA KOSTNADER FÖR UPPGRA- DERING En framtidssäker lösning för fortsatt konkurrenskraft TRIMIT använder den senaste Microsoft-tekniken. Förmodligen använder du redan denna välkända teknik i form av Outlook och Microsoft Office. TRIMIT använder en unik arkitektur som är helt avskild från kärnan i det underliggande affärssystemet. På så sätt kan man alltid utnyttja den senaste Microsoft-teknologin utan kostsamma uppgraderingsprojekt.

19 TEKNOLOGI 19 CERTIFIERAT Din garanti för en kompetent partner och lösning TRIMIT är en Microsoft Gold Certified Partner och har status som ISV (Independent Software Vendor). Med detta representerar TRIMIT den högsta nivån av kompetens med Microsoft-teknik och man har ett mycket nära samarbete med Microsoft. Ett bevis för detta är utmärkelsen från Microsoft som tilldelats TRIMIT Best Vertical Solution WEBBTJÄNSTER SJÄLVBETJÄNING VIA LÄTTANVÄNDA WEBB- TJÄNSTER TRIMIT erbjuder en teknologi för portaler med extra funktioner som ger dig en unik konkurrensfördel. Portalerna kan ge omedelbar tillgång till information för externa partners i båda ändarna av värdekedjan. TRIMIT Portal bygger på Microsoft.NET 3.5 C# plattform med hjälp av tekniker, som SQL Server 2008, AJAX, LINQ för ADO.NET EF, XAML/WPF och Silverlight, WCF/ Web- Services, FTP, WebDAV, MSMQ, SharePoint och Office 2007.

20 VI KAN KONFIGURATION AV PRODUKTER Softronic AB Ringvägen Stockholm Phone Fax Softronic AB Ö Promenaden 7A Malmö Phone Fax

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

En applikation för alla dina affärsprocesser

En applikation för alla dina affärsprocesser En applikation för alla dina affärsprocesser Full Integration - 45 integrerade moduler Skalbart - 1 till 1 000 användare i ett system Prövat och testat mer än 74 000 installationer i världen Globalt tillgängligt

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers Epicor Enterprise Resource Planning Business without Barriers Nu lanserar vi Business without Barriers Business without barriers - det är konceptet bakom Epicors nästa generation affärssystem. Nu begränsas

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer