Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning"

Transkript

1 Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning

2 Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom hela värdekedjan. Microsofts unika användarvänlighet går igenom i det rollbaserade gränssnittet. Tack vare duktiga medarbetare, effektiv projektmetodik som innehåller tydliga leverabler och systemstöd för resursoptimering förnyas förtroendet för istone hos såväl kunder som partners. Som en av de ledande leverantörerna av Microsoft Dynamics har istone än en gång blivit utsedd till årets partner.

3 Högre krav och nya möjligheter Att marknaden för tillverkande företag har genomgått en förändring sedan 1990-talet är ingen nyhet. Den traditionella produktionen med långa serier av stycktillverkning har flyttats till lågprisländer eller outsourcats till underleverantörer. Kärnverksamheten består idag av att ta fram produkter och tillämpningar för unika ändamål, i nära samarbete med uppdragsgivare. Därför har tjänsteinnehållet i leveransen ökat markant, de består av design, konstruktion, installation och inte minst en växande eftermarknad. Denna utveckling gör att företagen måste lägga om sitt sätt att agera, från den traditionella stycktillverkningen till en mer projektdriven modell där kundens projektplan är styrande för alla aktiviteter.

4 FRAM GÅNGS FAKTO RER.

5 En annan viktig aspekt är transparens, alla inblandade parters insatser är mätbara vilket ger relevant information löpande. De producerande företagen kan bibehålla eller till och med öka sin lönsamhet genom denna specialisering. Riskexponeringen ökar dock även den. För organisationer med projektdriven tillverkning är följande områden mycket viktiga: 1. Kalkylering 2. Anbudshantering 3. Projektplanering och resursallokering 4. Tillverkning 5. Anskaffning 6. Avrapportering 7. Dokumentation 8. Mätetal och uppföljning

6 1. Kalkylering Att kalkylera rätt är helt avgörande för lönsamheten och att kunna återvinna kunskap från tidigare projekt och ha bra underlag är förutsättningar för en bra kalkyl. I systemet finns bland annat mallhantering och projektplanering direkt kopplat till produktion. 2. Anbudshantering Flera olika parter ska leverera olika delar, vid olika tillfällen till rätt kostnad. Anbudshanteringen håller ordning, både mot kund och mot underleverantörer. Projektets alla delar hålls ihop i Microsoft Dynamics. 3. Projektplanering och resursallokering I Dynamics AX kan olika sorters projekt hanteras. Resursallokering kan baseras på egenskaper och tillgänglighet. Interna och externa aktiviteter schemaläggs direkt i systemet. 4. Tillverkning Det är projektplanen som styr vad som skall tillverkas, när material ska köpas in och hur beställning av legoarbeten går till. Här skapas förutsättningar för effektivt resursutnyttjande och ett väl sammanhållet projekt.

7 5. Anskaffning Behovsstyrt inköp och hantering av legoproduktion, allt hålls ihop av den övergripande Projektplanen. Rekvisitionshantering med automatisk attesthantering ökar effektiviteten och minskar ledtiden. 6. Avrapportering I Dynamics AX finns ett antal färdiga portaler internt 45 fördefinierade s.k. Role Centers och externt finns det färdiga portaler för både kunder och leverantörer. Det skapar goda förutsättningar för ett kvalitativt informationsutbyte. 7. Dokumentation Med många parter inblandade behövs ett strukturerat sätt att hantera dokument som ritningar, avtal och anbud. Microsofts lösning, SharePoint är ett komplett verktyg för både portaler och dokumenthantering. 8. Mätetal och uppföljning I Microsoft Dynamics AX finns en inbyggd uppföljningsdel. Den är baserad på de färdigbyggda OLAP-kuberna som följer med systemet. Den gör det enkelt att mäta t.ex. upparbetat tid och färdigställandegrad löpande under projektet så att man slipper tråkiga överraskningar i efterhand.

8 istone AB är ett verksamhets- och IT-konsultföretag med drygt 500 anställda i ett tiotal länder. istone arbetar främst med affärssystemen M3, Microsoft Dynamics AX och SAP. Dessutom erbjuder man marknadsledande best of breed-lösningar. Ett brett utbud av produkter, spetskompetens inom varje erbjudande samt transparens och ansvarstagande i kundrelationen ger långsiktigt hållbara lösningar. istone HQ Drottninggatan 71D SE Stockholm