2 industrikunskap. vi kan möbler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 industrikunskap. vi kan möbler"

Transkript

1 trimit furniture

2 2 industrikunskap vi kan möbler

3 industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men du känner igen effekterna av dessa. Möbelbranschen är både rolig och tuff. Du måste hela tiden blicka framåt för att vara med på nya trender och samtidigt se till att vara kostnadseffektiv. Detta är bara några av anledningarna till att du behöver en systemlösning som är helt anpassad för möbelindustrin. TRIMIT Furniture bygger på ett nära samarbete med våra kunder, där vi drar nytta av deras kunskaper och erfarenheter för att kontinuerligt vidareutveckla TRIMIT Furniture. På så sätt får både befintliga och nya kunder del av den kunskap och erfarenhet som skapats av mer än 250 kunder sedan TRIMIT Furniture bygger på omfattande och praktisk insikt i möbelindustrin vilket fått Microsoft att utse lösningen till Bästa Branschlösning.

4 4 branschkunskap branschkunskap Vad är möbelindustrin? Det finns inte ett enkelt svar på denna fråga. Men våra kunder kan mer eller mindre kategoriseras i följande segment: Trämöbler Vanligtvis ganska dyra möbler i massivt trä som tillverkas på beställning, baserat på komponenter i lager. Detta segment kännetecknas av många varianter med olika kombinationer av träslag, ytbehandlingar etc. stoppade möbler Även här förekommer många varianter med olika egenskaper såsom färger, tyger etc. En del produkter tillverkas mot kundorder (ibland till och med inköp mot kundorder) medan andra baserar sig på komponenter i lager eller halvfabrikat.

5 branschkunskap 5 kontor Inom detta segment är produktsortimentet ofta en kombination av lagerförda standardprodukter och kundorderstyrd tillverkning. Lagerartiklar kan ofta bestå av flera halvfabrikat som kan kombineras till olika färdiga produkter. Leveranstid är ofta kritiskt och det är viktigt att kunna ge ett bra leveransbesked som baseras på vilka komponenter som finns i lager. kök & badrum I detta segment finns det inte bara många varianter utan även kundspecifika ritningar måste kunna hanteras. Varje leverans är kundspecifik och unik vilket gör att normalt tillverkas allt mot kundorder. Ändringshantering är mycket viktigt eftersom köksritningar ofta ändras flera gånger innan de exakt motsvarar kundens krav. Logistiken är komplex eftersom tillverkaren oftast levererar direkt till slutkundens adress. inredning Det är här mode möter möbler och andra typer av inredningsartiklar. Gränsdragningen mellan mode och möbler blir något diffusa, vilket innebär att samma affär erbjuder många olika typer av produkter. Denna trend förväntas fortsätta växa under de kommande åren.

6 6 partner info partner info TRIMIT säljs och implementeras via noga utvalda partners som har branschkunnande och fokus. Alla partners har dessutom djupa kunskaper kring affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Att vara partner till TRIMT innebär en mycket nära relation och ett starkt stöd från produktägaren i Danmark. TRIMIT deltar ofta i seminarier och andra kundaktiviteter, vid behov assisterar även konsulter från TRIMIT i införande av lösningen. svensk partner Softronic är en komplett IT-partner som verkar på den svenska marknaden. Vi vänder oss främst till medelstora företag och organisationer som vi med modern IT-teknik hjälper att göra bättre affärer. Företaget har idag 370 anställda bildades 1984 och är sedan 1998 noterat vid Stockholms Fondbörs. Vi som arbetar med affärssystem återfinns i Stockholm och Malmö. Vi arbetar ofta i projekt med övriga enheter inom Softronic och kan därmed erbjuda totalåtagande avseende IT-funktioner. certifierad kompetens Vår personal har lång erfarenhet och har installerat flera hundra affärssystem varav ett flertal inom möbelbranschen. Softronic är Microsoft Gold Certified Partner och är en av de partners som arbetat absolut längst med affärssystemet Dynamics NAV. Vi tänker alltid verksamhet i första hand och bemannar projekt med en kombination av verksamhetskonsulter och utvecklare. För oss är lyckade affärssystemprojekt en självklarhet.

7 partner info 7 byggt för uppgradering Vårt mål är att Microsoft Dynamics NAV och TRIMIT Furniture ska täcka de flesta kraven i ett möbelföretag. Därmed minimeras behovet av anpassning. Varje företag anpassar systemet genom att justera parametrar - inte genom att programmera anpassningar. TRIMIT utgörs av komponenter, vilket gör det möjligt att anpassa systemet exakt till varje företags behov, med ett minimum av implementation och anpassning. Ambitionen är att TRIMIT inte ska ersätta någon funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV utan utvidga eller förbättra befintlig funktionalitet. Med den arkitektur vi valt att arbeta är uppgradering av systemet en självklarhet. En av de stora fördelarna med ett standardsystem som Dynamics NAV är ju just den vidareutveckling som man får tillgång till för en låg kostnad. Med TRIMT Furniture är uppgradering till nyare versioner av affärssystemet inget besvärligt projekt. Ny funktionalitet utvecklas i nära dialog med våra partners, baserat på kundernas behov och görs tillgängligt för alla kunder med nästa uppdatering. Uppbyggnaden av lösningen gör det enkelt att uppgradera och gör det möjligt för alla kunder att använda senaste version av TRIMIT Furniture och Dynamics NAV. Special adjustments Vendor Customized functionality TRIMIT Partner trygghet Kombinationen TRIMIT Furniture och Dynamics NAV ger fördelarna med en branschlösning i ett standardsystem. Det finns mer än en miljon användare av affärssystemet och ett hundratal av branschlösningen. Lösningen vidareutvecklas hela tiden och den arkitektur som TRIMIT byggts med gör att uppgradering till nya versioner är ett rätt begränsat projekt. referenser Förutom de välkända danska företagen JKE Design och Kvik som använder den kompletta lösningen har Softronic sedan tidigare levererat liknande lösning till det framgångsrika svenska företaget Kungsängen. Softronic är ansvariga för lokal support och införande åt kunder i Sverige.

8 B2C 8 tillverkning mot lager Item Creation tillverkning mot lager B2B Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Produktion av färdiga slutprodukter eller halvfabrikat för lager kan tyckas enkelt men har sina utmaningar inte minst ekonomiskt. Tillverkning före försäljning bygger på lagerprinciper eller prognoser. De främsta fördelarna med tillverkning mot lager är kort leveranstid och bättre utnyttjande av produktionsresurserna. Bra kontroll på lagret är avgörande eftersom leveranstiden är helt beroende av tillgång på råvaror. Leveranstid är dessutom det vanligaste måttet för att definiera kundservicenivåer. Tillverkning mot Lager innebär ofta: Kortare leveranstider Bättre utnyttjande av produktionsresurser Lägre tillverkningskostnader tillverkning mot lager Detta är när möbelföretag producerar alla sina produkter mot lager. En variant på detta är att komponenter produceras mot lager och slutprodukter tillverkas mot kundorder. TRIMIT hanterar både Tillverkning mot Lager och Tillverkning mot Kundorder, eller en kombination av dessa.

9 B2C Item Creation tillverkning mot kundorder 9 tillverkning mot kundorder B2B Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Microsoft Windows Microsoft Server System Produktion sker i detta fall baserat på beställning från en kund. För helt kundanpassade produkter är det alltid kundstyrd tillverkning som gäller. Tillverkning mot kundorder är en bra strategi för att minska lager och erbjuda maximal kundanpassning. Denna modell passar därför bäst för företag med stor andel kundunika produkter eller där kostnaden för att hålla lager är hög. Tillverkning mot kundorder gör det möjligt att: Öka kundanpassningen Minska varulagret Reducera inkurans och kassation tillverkning mot order Innebär att ett möbelföretag tillverkar alla sina produkter för att möta lagda beställningar. Ofta använder möbelföretag en kombination av dessa modeller då komponenter produceras lagerstyrt och slutprodukter tillverkas mot kundorder. TRIMIT hanterar både Tillverkning mot lager och Tillverkning mot order eller en kombination av dessa.

10 10 produktbeskrivning produktbeskrivning produktdesign Produkt konfigurator försäljning Produktion inköp Lätt att skapa och underhålla artiklar via mallar Obegränsat antal varianter Enkel hantering av komplex produktkonfigurering Skapar automatiskt nya artiklar Beräkning av vikt, volym, materialåtgång etc Produktionsplanering baseras på varianter och kvaliteter Standardkostberäkning inkl material och produktionskostnad Hantering av varianter och dimensioner Varianter skapas Beroende på kund-, land- och artikelbasdata Produktkonfiguration med kontroll av ingående komponenter i orderläget Regelverk för konfigurering av möjliga varianter Beräkning av pris och rabatt för olika varianter Stöd för snabb och enkel orderhantering av kundunika produkter Information om tillgänglighet för material, tid och kapacitet Skapar produktions- eller inköpsorder från kund - order Förändringar i kundorder på - verkar direkt relaterade produktions- och inköpsorder Hantering av avropsorder Avancerad prisoch rabattstruktur Hantering av försäljning i kommission och royalty Produktion mot lager eller kundorder Skapar underliggande produktions- och inköpsorder Automatiskt skapande av tillverkningsorder via MRP (behovsberäkning) För- och efterkalkyl Optimering av inköp Skapar automatiskt inköpsorder via MRP (behovsberäkning) Minimikvantitet, optimal inköpskvantitet mm Tillkommande kostnader (frakt, tull etc) Avropsorder Hantering av avancerad prisoch rabatthantering Inköpsdokument för , fax eller post inkl info om slutprodukter som exempelvis ritningar Beräkning av avgifter

11 produktbeskrivning 11 reklamationer Logistik återrapportering Ekonomi & Finans rapporter & statistik Registrering med eller utan fakturareferens Söker och visar faktiska priser och rabatter Åtgärder för kund respektive leverantör Hantering av ersättningsartiklar Returhantering Flexibel hantering för plockförslag Plockförslag som bygger på lagerstatus Hantering av lagerplats & lagerställe Integration med speditörer och fraktföretag Scanning av streckkod Stöd för datainsamling Komma och Gå hantering för användning i Lönesystem Hantering av tid för efterkalkylering av tillverkningsorder Team Stämpling - En person kan registrera för ett helt team Massregistrering - En person kan göra flera operationer samtidigt Avancerade funktioner för beräkning av standardkostnad Stöd för beräkning av avgifter, frakt, kommission etc Automatisering av handel mellan bolag i en koncern Utskrift av fraktoch exportdokument Fakturering via papper, EDI, fax och e-post. En stor mängd standard rapporter ingår Avancerad försäljningsstatistik Inbyggd rapportgenerator Integration med Excel Integration med Business Intelligence (BI) Återrapportering av material Återrapportering av kassation

12 12 webb

13 webb 13 kundportal Minimera eventuella fel, eliminera dubbelarbete, förbättra kommunikationen och få tillgång till information online som ger dina kunder möjlighet att handla dygnet runt. Allt i Syfte att ge bättre kundservice och snabbare betjäning så att vårt erbjudande når marknaden i rätt tid. Allt detta är möjligt tack vare lättanvända webbtjänster som serverar kunderna rätt information. b2b Portal: B2B portalen syftar till att serva återförsäljare med relevant information om tillgänglighet, leveranstid etc. Webbtjänsten ger butikernas personal möjlighet att hämta information och lägga order utanför normala öppettider. B2C Portal: B2C Portalen öppnar möjligheten för slutanvändare att köpa produkter direkt. Därmed ökar kännedomen om produkterna ytterligare. TRIMIT B2C Portal har en mer avancerat layout och grafik, vilket är mycket viktigt eftersom det är där slutanvändaren hämtar sin inspiration.

14 14 teknologi teknologi MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 har gjort det lättare att arbeta Enkelt, Smart och Innovativt LÅGA KOSTNADER FÖR UPPGRADERING - En framtidssäker lösning för fortsatt konkurrenskraft NAV 2009 bygger på en ny metod där man ser till vilken roll en medarbetare har istället för en strikt processorientering. Det rollbaserade systemet ger tillgång till information, uppgifter och affärsprocesser som är av betydelse för just den medarbetaren i ett väl anpassat gränssnitt. Detta bidrar till att dina anställda blir effektivare och att företaget blir mer konkurrenskraftigt. TRIMIT Furniture använder den senaste Microsoft-tekniken. Förmodligen använder du redan denna välkända teknik i form av Outlook och Microsoft Office. TRIMIT Furniture har en unik arkitektur som är helt avskild från kärnan i det underliggande affärssystemet. På så sätt kan man alltid utnyttja den senaste Microsoft-teknologin utan kostsamma uppgraderingsprojekt.

15 teknologi 15 CERTIFIERAT - Din garanti för en kompetent partner och lösning WEBBTJÄNSTER - Självbetjäning via lättanvända webbtjänster TRIMIT är en Microsoft Gold Certified Partner och har status som ISV (Independent Software Vendor). Med detta representerar TRIMIT den högsta nivån av kompetens med Microsoftteknik och man har ett mycket nära samarbete med Microsoft. Vi är mycket stolta över utmärkelsen från Microsoft som tilldelats TRIMIT Furniture Best Vertical Solution TRIMIT Furniture erbjuder en teknologi för portaler med extra funktioner som ger dig en unik konkurrensfördel. Portalerna kan ge omedelbar tillgång till information för externa partners i båda ändarna av värdekedjan. TRIMIT Portal bygger på Microsoft.NET 3.5 C# plattform med hjälp av tekniker, som SQL Server 2008, AJAX, LINQ för ADO.NET EF, XAML/WPF och Silverlight, WCF/ WebServices, FTP, WebDAV, MSMQ, SharePoint och Office 2007.

16 we know furniture Softronic AB Ringvägen Stockholm Phone Fax Softronic AB Ö Promenaden 7A Malmö Phone Fax Picture material is kindly lent by our customers: Fredericia Furniture, Montana, JKE Design, Kvik A/S, Holmris Office & Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S.

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER Sidrubrik REFERENSTIDNING NUMMER 1-2014 EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER AROM-DEKOR KEMI har avancerad orderhantering via Visma Administration och Unifaun Online SID. 12 LEILA S GENERAL STORE

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Ett program för alla affärsprocesser

Ett program för alla affärsprocesser Ett program för alla affärsprocesser Integration 45 tätt integrerade moduler Skalbart En till tusen användare i ett och samma system Beprövat Äver 78 000 installationer jorden runt Globalt Tillgängligt

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer