Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan"

Transkript

1 Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste frågorna samt ge en bild av vad det innebär att bo i en bostadsrätt som till exempel vad vi som medlemmar måste beakta för vår gemensamma trivsel. Medlemsinformationen uppdateras efter behov. Trevlig läsning! Styrelsen

2 Innehållsförteckning 1. Brf Apeln Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan 2. Allmänna utrymmen 2.1 Förråd 2.2 Vindsbalkong 2.3 Uteplats 2.4 Bastu 2.5 Ytterdörrar 2.6 Nycklar 3. Ordningsregler 3.1 Trappstädning 3.2 Tvättstuga 3.3 Vår- & höststädning 3.4 Trädgård och allmänna ytor 4. Lägenhet 4.1 Månadsavgift 4.2 Hyreslägenheter 4.3 Överlåtelse av lägenhet 4.4 Andrahandsuthyrning 4.5 Tillträde 4.6 Ombyggnad av lägenhet 5. Övrigt 5.1 Stopp i avlopp 5.2 Ventilation 5.3 El 5.4 Brandsläckare 5.5 Sopor/papper/grovsopor 5.6 Boendeparkering av 12

3 1. Brf Apeln 7 Föreningens organisationsnummer är Föreningen äger huset med 33 lägenheter, en lokal och marken från den 30/ Lägenheterna fördelar sig enligt nedan. 1 rum och kök 45 kvm 12 st 1 rum och kök 45,5 kvm 4 st 2 rum och kök 51 kvm 16 st 4 rum och kök 102 kvm 1 st 1:1 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att på obegränsad tid upplåta bostäder åt sina medlemmar. Det finns i princip två olika slag av bostadsrättsföreningar: - privat bostadsrättsförening och - förening med anknytning till HSB eller Riksbyggen. Bostadsrättsföreningen (Brf) Apeln 7 är en privat bostadsrättsförening och har Riksbyggen som ekonomisk förvaltare. Bostadsrättsföreningens verksamhet regleras i huvudsak av: - Lagen om ekonomiska föreningar - Bostadsrättslagen - Föreningens stadgar - Medlemmarna har även att beakta gällande ordningsföreskrifter. I dagligt tal säger man att man köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Föreningen äger fastigheten och det man köper är en andel i en bostadsrättsförening. I den ekonomiska planen finns en sammanställning över de lägenheter som finns i fastigheten och vilken insats och andelstal din lägenhet har. Den ekonomiska planen finns förutom hos styrelsen hos Bolagsverket (före detta Patent- och registreringsverket (PRV). Som bostadsrättsinnehavare äger du bostadsrätten och har nyttjanderätt till lägenheten så länge som du fullgör dina skyldigheter mot föreningen. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt till det pris som du kan få ut på marknaden. En bostadsrätt kan övergå till någon annan genom t.ex. arv, bodelning, gåva eller byte. 3 av 12

4 Du som fått bostadsrätten överlåten på dig måste av styrelsen godkännas som medlem för att kunna utöva bostadsrätten, d.v.s., kunna disponera lägenheten (bifoga kopia på kreditupplysning). Vid försäljning av lägenhet och utträde ur föreningen, lämna din nya adress, den behöver vi bl.a. för att kunna skicka kontrolluppgift vid årets slut. Du har som bostadsrättsinnehavare ansvar för din egen lägenhet. Se till att ha en gällande försäkring med bostadsrättstillägg! Föreningen ansvarar för yttre underhåll, d.v.s., ytterväggar, utvändig målning av fönster, balkonger och trappuppgång. Vad gäller vatten och el så är föreningen ansvarig för stamnätet men ej dina egna inkopplingar. Har du egen disk- eller tvättmaskin ligger detta på ditt eget ansvar. Vid vattenskador så täcks skador på huset av föreningens försäkring. Du är skyldig att se till att installationer av el och vatten utförs eller besiktigas av fackman. Saknar du intyg från fackman på gjorda installationer eller har du genom vårdslöshet eller uteblivet underhåll orsakat vattenskadan får du själv betala självrisken på föreningens försäkring denna täcks vanligen av något som kallas ansvarsdelen i din egen hemförsäkring. Är du osäker kontakta då ditt försäkringsbolag. 1.2 Styrelsen Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen, som ansvarar för förvaltning, beslutar om årsavgifter, antagandet av nya medlemmar och uppsägning vid förverkande av bostadsrätt. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamöter och suppleanter väljs vanligtvis på ett år. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Information om vilka som sitter i styrelsen, och kontaktinformation, finner ni uppsatt på väggen i båda entréerna. På anslagstavlan i båda entréerna hänger också protokollet från det senaste årsmötet. Styrelsen har från och med 2013 (och tills vidare) valt att avstå att ta ut arvode, då dessa beskattas hårt. Detta sparar mycket pengar åt föreningen. Som arvode har Styrelsen en gemensam middag om året samt är befriade från trappstädning. 1.3 Föreningsstämma Föreningsstämman, eller årsmötet som det också kallas, är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före juni månads utgång. Som medlem har du en röst. Äger du din bostadsrätt ihop med t ex make/maka eller sambo har ni en röst tillsammans. Ni måste bestämma vem av er som skall rösta på stämman. Om du inte har möjlighet att komma på stämman kan du lämna fullmakt till någon annan medlem som röstar för din räkning. För att ett ärende ska kunna behandlas på föreningsstämman behöver ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före den 15 april eller den tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma. Det finns en dagordning och mer information om föreningsstämman i stadgarna av 12

5 1.4 Stadgar Stadgarna beskriver reglerna för föreningens verksamhet. Om ni inte redan har stadgarna, kontakta styrelsen för att få dessa. Styrelsen har ett flertal olika sätt att få ut information om vad som gäller i huset och vad som händer och sker. Denna medlemsinformation är en viktig del då man här finner övergripande information. Medlemsinfo skickas ut till alla medlemmar när behov finns, t.ex. vid byte av portkoden eller vid arbeten i fastigheten. Skyltar finns uppsatta på lite olika ställen i huset, de handlar om vilka regler som gäller i huset. Stanna till och läs dem! Meddelande till styrelsen kan du lämna i den gröna brevlådan utanför pannrummet eller i den låsta brevlådan i uppgång 14. Vi tar då upp ärendet på nästa styrelsemöte. Vid akuta frågor kan du även kontakta någon i styrelsen per telefon. 1.5 Felanmälan Det mesta i lägenheten, förutom stamnät för el och vatten, ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för, s.k. inre underhåll. Undantaget är bl.a. yttre målning av fönster. Vid fel som berör föreningen gör på följande sätt: Lägg en lapp i den gröna brevlådan på pannrumsdörren, ange namn, datum och felets art. Styrelsen tömmer lådan kontinuerligt. Vid brådskande ärende som strömlöshet etc., kontakta någon i styrelsen. Vid yttersta nödfall, t.ex., vattenläckage som kan ge allvarlig skada, ring då själv till vår rörfirma Rörmokarn s Jourstjänst på tel Om skador hänförs till en egen medlems självförvållande kommer kostnader även att belasta medlemmen. Felanmälan av utrustning i gemensamma utrymmen fungerar på samma sätt ovan. Den som upptäcker felet skriver även en lapp på den felanmälda utrustningen så att vi slipper flera anmälningar av samma skada. Styrelsen sätter sen upp information om när felet väntas vara åtgärdat. 5 av 12

6 2. Allmänna utrymmen Föreningen har idag två lokaler, varav en hyrs ut. En butikslokal som ligger i 12:ans bottenplan och ett styrelserum som ligger i källaren. 2.1 Förråd Varje lägenhet har ett källarförråd samt ett vindsförråd. Dessa skall vara märkta med lägenhetsnummer och namn på bostadsrättsinnehavaren. 2.2 Vindsbalkong En vindsbalkong finns tillgänglig för alla. Bokningslista för bastu och vindsbalkong finns på dörren till pannrummet. Kom ihåg att städa efter dig! 2.3 Uteplats Föreningen har en uteplats där t.ex. grillning kan ske. Grillgaller finns i grillen eller i cykelförrådet. Möblerna vinterförvaras i rummet till höger om du går in mot tvättrummen. Bokningslista finns på pannrumsdörren. Att tänka på: Ha alltid en hink med vatten bredvid grillen. Se till att grillen är släckt innan ni tömmer och rengör hela grillen efter er. Glöm ej att rengöra gallret, bästa resultat får ni med svinto! De grå aluminiumstolarna och det stora glasbordet skall tas in efter användandet. 2.4 Bastu Bastun på vår vind är mycket trevlig och det är viktigt att vi håller den ren och snygg. Följande regler gäller för lån av bastu: Skriv upp tid på listan som sitter på dörren till pannrummet. Kom ihåg att det tar ca 30 minuter att värma upp bastun. Nyckeln till bastun sitter i nyckelskåpet utanför bastun. Du kan låsa dörrarna till vindsbalkongen om du inte vill att någon skall kunna gå utanför bastufönstret. Städa efter det att du använt bastun: - Torka golvet i bastun och omklädningsrummet samt öppna dörren till bastun för att få cirkulation på luften - Sätt igång fläkten som finns i bastun vrid timern innanför dörren till max 6 av 12

7 - Stäng av bastuaggregatet efter det att du bastat klart - Ta med eventuella tomglas och annat skräp Häng tillbaka nyckeln i skåpet efter användning. För att inte störa de som bor på översta våningen vill vi att du avslutar bastubadet senast kl Ytterdörrar Ytterdörrarna är alltid låsta, de öppnas med nyckel eller portkod. Portkoden ändras av styrelsen och anmäls 1 månad innan ändring av styrelsen. Kom ihåg att se till att dörrarna går i lås, speciellt när det är kallt då vi har haft problem med dörrarna och uppmärksamma obehöriga i trapphuset. Bakdörren skall alltid vara låst. 2.6 Nycklar Nycklarna till alla lägenheter är personliga. Det finns inte heller någon huvudnyckel till lägenheterna, vid utelåsning får du själv kontakta låssmed. Nummer till låssmed finns på anslagstavlorna. Kostnaden står du själv för. 3. Ordningsregler Som bostadsrättsinnehavare ska du 1. Vara aktsam och vårda föreningens egendom väl. 2. Kontrollera att ytterdörrarna går i lås och aldrig lämna dörrar till vind och källare olåsta. 3. Var sparsam med vattenförbrukningen, droppande vattenkranar ska omgående lagas. 4. Ventilationen i fastigheten är självdrag. Det är absolut förbjudet att installera mekaniska fläktar, t.ex. att ansluta en köksfläkt till ventilationskanalerna. Om det finns mekaniska fläktar i någon lägenhet måste styrelsen omgående underrättas. 5. Se till att lägenheten inte nedkyls så att skada uppstår i huset. 6. Undvik hög musik, störande vattentappningar, ombyggnationer eller annat som kan vara störande för dina grannar efter klockan och före klockan Inte skaka eller piska mattor från balkongen. 8. Inte hänga balkonglådor utanför balkongräcket, ej heller ha blommor och andra växter som kan orsaka olägenheter för dina grannar eller övrigt använda balkongen på ett sätt 7 av 12

8 som kan störa kringboende. 9. Inte förvara möbler, dörrar eller andra tillhörigheter i trapphus, entréer, vind och källargångar eller övriga gemensamma utrymmen. 10. Inte använda tvättmaskin eller torktumlare efter klockan Rök ej i trappuppgångar och fimpa ej på gården. 12. Rökning undanbedes även i lägenheterna och på balkongerna då röklukt lätt förflyttar sig genom ventilationen i huset. 13. Om du planerar att ha fest så annonserar du det i god tid innan festen i båda trapphusen. Efter festen tas fimpar och annat skräp om hand. 3.1 Trappstädning Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att städa sin trappuppgång ett antal gånger per år. Städskrubben ligger i källaren i hus 12 och på dörren står vad som ingår i städningen. En lista på respektive källardörr talar om när det är din tur. Städningen skall helst utföras under helgen. Om veckan inte passar så försök att byta med en granne. Städning gäller även för de som bor i 2a hand. Att städa är att visa respekt mot föreningens övriga medlemmar, dina grannar Fungerar inte trappstädningen tillfredsställande kommer vi att leja ut tjänsten och kostnaden för det läggs direkt på avgiften. Vad som ingår i trappstädningen finns angivet på skylten vid städskrubben. 3.2 Tvättstuga Vattnet i Solna är mjukt, för bästa tvättresultat följ doseringsanvisningarna. Regler för tvättstuga: Det är tillåtet att tvätta på vardagar och på helgdagar. Boka bara en tid i taget! Ange sen ankomst för att inte riskera att bli av med din bokning! Övertagande av annans tvättid får ske en timme efter tvättidens början, om inte tvättstugan har tagits i bruk eller sen ankomst indikerats. Efter varje avslutat tvättpass har du möjlighet att torka i 1 timme. Stäng av tvättmaskinernas strömbrytare när du har tvättat klart. Extra tvättstuga Den högra tvättstugan med en maskin och ett torkskåp kan ej bokas utan tvätt sker i mån av tillgänglighet. Denna maskin är också till för grovtvätt. För att vi alla ska kunna utnyttja förmånen med två tvättstugor ber vi dig att inte använda båda tvättstugorna samtidigt under de mest populära tiderna, d.v.s., vardagskvällar och helger. 8 av 12

9 För allas trivsel i tvättstugan: Torka maskinerna fria från tvättmedel och annat skräp. Rengör facken för tvättmedel och sköljmedel. Rengör torktumlaren från ludd. Sopa och våttorka golv när du är klar. Töm papperskorgen när den är full. Om något är trasigt, lämna en lapp i den gröna brevlådan utanför pannrummet. Om du har synpunkter på ordningen ber vi dig kontakta styrelsen vi avråder bestämt från ilskna privata meddelanden i tvättstugan. 3.3 Vår- och höststädning Varje vår och höst sker en gemensam städning av föreningens alla ytor. I samband med detta hyrs en container för att samla upp allt skräp. Om en bostadsrättsinnehavare ej kan delta måste det meddelas till styrelsen och då kan det finnas speciella uppgifter som kan göras på annan tid än själva städdagen. Speciell kallelse skickas ut om detta. Passa på och släng dina grovsopor och umgås med dina grannar! Efter avslutad städdag bjuds det på lättare förtäring. 3.4 Trädgård och allmänna ytor Föreningen har en trädgård med gräsmattor, träd, buskar och blommor. Det är alla medlemmars skyldighet att också se till att den sköts på ett bra sätt. Det finns gräsklippare, grästrimmer och andra redskap i trädgårdsboden som finns i cykelrummet. Nyckel till boden finns i städskrubben. Den är olåst. Det finns också bensin till gräsklippare och trimmer i boden. Om bensinen är slut får du köpa ny och ta kvitto som du lämnar i den gröna brevlådan på pannrumsdörren för återbetalning av dina utlägg. Att vattna är också allas ansvar. 4. Bostad 4.1 Månadsavgift Månadsavgift erläggs i förskott månadsvis och det är Riksbyggen som sköter vår ekonomiska förvaltning. Kabel-TV och bredband ingår i avgiften. 4.2 Hyreslägenheter 9 av 12

10 Det finns idag tre hyreslägenheter som är upplåtna med hyresrätt. 4.3 Överlåtelse av lägenhet Köp och försäljning av bostadsrätt ska göras skriftligen. Köparen ska göra en inträdesanmälan till föreningen som medlem. Observera att köparen inte får bo i lägenheten förrän medlemskapet är klart. 4.4 Andrahandsuthyrning För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs tillstånd från styrelsen. Det är mycket viktigt att ansökan ifylls och att tillstånd erhålls. Föreningen kan säga upp bostadsrättsinnehavaren om tillstånd saknas eller om hyresgästen inte sköter sig. Det är också viktigt att komma ihåg att du som innehavare till lägenheten ansvarar för att månadsavgiften betalas och att hyresgästen sköter sig och är med på städdagar och trappstädning. Du har rätt att hyra ut i andra hand i ett år. Styrelsen kan medge förlängning i ytterligare ett år vid följande fall: Långvarig vistelse på sjukhem eller långvård. Tidsbegränsat arbete på annan ort. Studier på annan ort. Provboende som sambo. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges längst för ett år i taget med rätt till förlängning i ytterligare ett år. 4.5 Tillträde till lägenhet Enligt föreningens stadgar har föreningen rätt till tillträde till lägenheten vid behov för nödvändiga arbeten med t.ex. ventilation, rör och diverse installationer. 4.6 Ombyggnad av lägenhet Alla större ombyggnader skall godkännas av styrelsen. Större ombyggnader kan t.ex. vara att ta ner eller sätta upp en vägg. 10 av 12

11 5. Övrigt 5.1 Stopp i avlopp Vid stopp i avlopp får endast biologiska propplösningsmedel användas. Vanligen räcker det att tömma silen under badkaret eller kroken under diskhon. Det finns avloppsrensmaskin och propplösarpump i pannrummet. För nyckel, kontakta någon i styrelsen. 5.2 Ventilation Så här fungerar ventilationen. I hus med självdrag, som vi har, bygger ventilationen på tryckskillnaden på luften utanför huset och luften inne i huset. Stor temperaturskillnad innebär stor tryckskillnad och därmed mer ventilation. Vid en utetempratur på 0 grader känner ni en kraftig ventilation från uteluftintagen och när det är 22 grader både inne och ute känner ni knappt någon ventilation alls. Luften sugs sedan ut från lägenheten via ventiler i kök och badrum och i en del lägenheter finns det utsug i klädkammare. Den friska luften tas alltså in via ventiler eller vädringsluckor i fönstren. Mellan rummen går luften via öppna dörrar eller så kallade överluftsspringor, när dörrarna är stängda. För att självdragsprincipen ska fungera optimalt är det absolut förbjudet att installera mekaniska fläktar i lägenheten. Det kommer att rubba hela fastighetens ventilation och risken för stora dyra problem är överhängande. Tips för bättre ventilation Släpp in luft! Anpassa ventilationen till förhållandena. Mest ventilation behövs naturligtvis när vi lagar mat, badar, duschar och torkar tvätt. Då ska utsugen i köket och i badrummet vara ställda på största öppningsläget. För att utsuget ska fungera bra måste också uteluftsventilationen vara öppna. Minst ventilation behövs förstås när lägenheten är tom. Men stäng aldrig uteluftventilerna helt. Stängs uteluftsventilerna kommer istället luften att tas genom andra otätheter. Grannens matos kan då komma in i din lägenhet. Sämre ventilation gör också att exempelvis risken för fuktskador i badrum ökar. Vädra ordentligt på sommaren! Fönstervädring är viktig komplettering till ventilationen. Framför allt när det behövs mycket frisk luft. Under sommarhalvåret kan man vädra som man behagar (och det behövs då ju ventilationen fungerar sämre vid mindre temperaturskillnad). Korsdrag ger effektivt luftombyte. Vädring på vintern bör dock göras med eftertanke både med tanke på värmekostnaden och att det snabbt blir kallt inomhus. Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna ett fönster tillfälligt i ett angränsande rum än i köket. Köksventilerna ska naturligtvis vara maximalt öppna vid matlagning. 5.3 El Elmätarskåp finns på varje våning och nyckel kan lånas av någon i styrelsen. Det finns en elcentral i källaren dit styrelsen har nyckel. Här finns säkringar för belysning i trappen m.m. 11 av 12

12 5.4 Brandsläckare Brandsläckare finns i källaren samt utanför bastun. 5.5 Sopor/papper/grovsopor Försök att i möjligaste mån att tillämpa källsortering. Hushållssopor lägger du i behållarna utanför huset. Kom ihåg att påsen skall vara ordentligt försluten, annars kan det spridas onödiga lukter. Du får absolut inte kasta miljöfarligt avfall, som elapparater, batterier, lösningsmedel, lysrör m.m., i dessa tunnor, föreningen kan då bötfällas. Tidningspapper lägger du i de blå behållarna. Här får ej kartong slängas. Glas, metall, kartong/pappförpackningar och hårdplast tar du till återvinningsstation. Den närmaste finns på Råsundavägen mot Näckrosen. Grovsopor kan du kasta vid vår- och höststädning. Grovavfall kan också lämnas tillsammans med farligt avfall på Solnaplan. På Solnaplan, Solna centrum, där kan du lämna både grovavfall och farligt avfall, helgfria torsdagar kl. 17:00-18:30. På plats och tar emot avfallet finns SITA:s kunniga personal. Avfallet kan också lämnas på Kvarnkullen ÅVC som ligger i Rissne - Enköpingsvägen 129, norra sidan om Rissnekorset/rondellen. Det lämnar du Grovavfall - sådant avfall som är för stort för att lägga i soppåsen och/eller icke brännbart. Farligt avfall - el/elektronik och kemikalier. 5.6 Boendeparkering Boendeparkering innebär att boende i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Tillstånd erhålls efter godkänd ansökan kostnadsfritt från Solna trafiknämnd. Läs mer på 12 av 12

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01

Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01 Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01 Allmänt BRF Concordia i Gefle bildades 2013 och är en liten förening med endast 25 bostadsrätter och 3 hyreslokaler, vilket betyder

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren

Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren Trivsel & ordningsregler HSB Brf Kapellmästaren TRIVSELREGLER för HSB Brf Kapellmästaren fastställda av styrelsen den 1 maj 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna. ORDNINGSREGLER för medlemmar i Bostadsföreningen Flora upa. (2014-10-15) Bakgrund Huset byggdes 1913 och BF Flora upa. bildades 1918. Genom åren har föreningens medlemmar själva tagit ansvar för den dagliga

Läs mer

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm V ä l k o m m e n t i l l BRF Marieberg Hur vi tar hand om vårt boende Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm 1 Välkommen till Brf Marieberg Information om hur vi tar hand om vårt boende Brf

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 2012-01-04 ATT BO MED BOSTADSRÄTT... 4 STYRELSEN... 5 FÖRVALTNINGEN... 6 FASTIGHETSSKÖTSEL & FELANMÄLAN... 7 FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT OCH ANDRAHANDSUTHYRNING...

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Trivselregler HSB 38 Domar

Trivselregler HSB 38 Domar 1 Trivselregler HSB 38 Domar För att alla ska trivas i vår förening och för att hålla ner kostnaderna följer här lite sammanfattad information och trivselregler: Ansvarsfördelning: Vem sköter vad? Broschyren

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Består av två bostadshus med fem trappuppgångar. De 30 lägenheterna varierar i storlek, 12 stycken à 42 kvm 6 stycken à 45 kvm och 12 stycken

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Ansvar för ordningen i föreningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer