ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs"

Transkript

1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor i och äger huset. Då dessa regler läses och i allt du som boende (och dina gäster) gör i och omkring huset, ska du hela tiden ha grundregeln för boende i ett flerfamiljshus i beaktande, Man får inte störa sina grannar. Om vi får problem med att medlemmar störs pga beteenden som inte uttryckligen och direkt är förbjudna enligt ordningsregler eller stadgar, kommer dessa att ses över och eventuellt kompletteras. Detta bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta det övergripande ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Huvudregeln är att alla medlemmar har lika ansvar för föreningens angelägenheter. Att fylla posterna i styrelsen är också ett ansvar för alla medlemmar. Det mesta av den ekonomiska förvaltningen köper vi i dagsläget in från SBC. Styrelsen granskar och godkänner dock samtliga fakturor. Viss fastighetsskötsel köper vi från Driftia AB, för att underlätta för oss boende. Tänk på att varje gång vi anlitar Driftia utöver det som ingår i avtalet med dem, innebär det en extra kostnad för föreningen d.v.s för dig som medlem. Som medlem kan du alltid anlita Driftia för åtgärder som berör dig som enskild medlem. Kostnaden står du då själv för. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det är ordning och trivsamt både i och utanför husen. Att bo i bostadsrätt innebär dock ett gemensamt ansvar. Alla har skyldighet att se till att det är ordning och trivsamt i vår förening. Alla är även skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Föreningens stadgar tar också upp vilka rättigheter och skyldigheter du har som bostadsrättsinnehavare se t.ex. 8. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara för dig som bostadsrättinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller även för eventuella andrahandshyresgäster. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Om ordningsreglerna och naturligtvis stadgarna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna

2 måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Har du frågor? Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler eller stadgarna är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 1 Om allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om du ser något som behöver åtgärdas, något som är trasigt, något skräp som ligger där det inte hör hemma eller något annat som behöver åtgärdas och du själv kan göra detta gör det! Om skada inträffar eller riskerar inträffa i huset och du bedömer att du inte kan åtgärda detta själv, tag kontakt med någon i styrelsen eller om det är akut och du inte får tag på någon i styrelsen så ring direkt till felanmälningen på Driftia. 2 Om säkerhet Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in och utpassering. Anmäl till styrelsen om dörrar inte går igen. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten och fråga gärna obekanta om du kan hjälpa dem. Lämna inte källardörrar och cykelrumsdörrarna olåsta. Tänk även på att tvättstugedörren ska vara låst när ingen använder tvättstugan. Var försiktig med eld. Rökning är inte tillåten i källaren, ej heller i tvättstugorna eller på vädringsbalkongerna. Det är inte tillåtet att slänga fimpar på gården eller på trottoaren utanför våra portar. Av hänsyn till de boende är rökning ej heller tillåten i trapphusen. Din lägenhet ska enligt lag vara utrustad med brandvarnare. Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. Detta för att åtgärder ska kunna vidtagas om ett vattenläckage eller liknande inträffar. 3 Om gemensamma kostnader Tänk hela tiden på föreningens ekonomi, var aktsam om huset och våra inventarier och var sparsam med el, värme och vattenförbrukning. VAR EXTRA RÄDD OM UTRUSTNINGEN I TVÄTTSTUGORNA OCH HISSARNA. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Undvik att tvätta enstaka plagg i föreningens maskiner eller köra hela torkrummet för enstaka plagg, släck ljuset när du lämnar källarutrymmen, cykelrum, tvättstugan och liknande utrymmen, se till att ytterdörrar (även brottsförebyggande) alltid går igen. Byt kranpackning i din lägenhet när vatten står och droppar och se över tätning av fönster. Ventilationsspjällen över fönstren ska dock alltid (ej vid extrem kyla) vara öppna för att värmecirkulationen ska fungera effektivt. Ökade kostnader för t ex underhåll, el i våra gemensamma utrymmen samt allt vatten vi förbrukar belastar föreningens ekonomi och om vår ekonomi inte går ihop tvingas vi höja avgifterna.

3 4 Altaner samt balkonger som tillhör lägenheter Medlem som innehar altan eller balkong ansvarar för snöskottning av denna. Medlem måste omedelbart anmäla till styrelsen eventuell skada på eller underhållsbehov av balkong/altan Inget får hängas på utsidan av balkongen/altan då det kan skada räcken, fasad etc och vid t ex mycket stark vind blåsa ned och orsaka skador. För montering av markis, vindskydd, inglasning och mycket annat krävs tillstånd av föreningen samt i vissa fall bygglov. Det är ej tillåtet att grilla med kol/briketter på balkong/altan. Det är ej tillåtet att störa sina grannar från balkongen/altanen. Saker som kan upplevas som störande är t ex sena kvälls /nattdiskussioner, musik, grillning, skakning av mattor och mycket annat. Upplever du dig störd, ta på en gång kontakt med aktuell granne och försök lösa problemet. I andra hand, kontakta styrelsen. 5 Vädringsbalkonger Vädringsbalkonger (finns mellan varje våningsplan) får ej användas för Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering Skakning av mattor m.m. som riskerar att störa grannar eller personer som passerar nedanför Grillning eller någon annan form av eld Rökning 6 Tvättstugor Föreningen har två tvättstugor, belägna i källarplanen i respektive port. Bokningsschema och särskilda ordningsregler ska finnas anslagna i tvättstugorna, saknas det så kontakta styrelsen. För allas trevnad gäller att var och en som använder tvättstugorna ansvarar för att tvättmaskiner rengörs efter användandet inklusive fack för tvättmedel, mjukmedel etc. Filter i torktumlare ska rengöras, golven och alla andra ytor i både tvättstuga och torkrum ska städas. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT TVÄTTA MATTOR ELLER ANNAN GROVTVÄTT I FÖRENINGENS MASKINER, DET ÄR ÄVEN FÖRBJUDET ATT FÄRGA TVÄTT i MASKINERNA. 7 Gården, grillar och cykelförvaring Det finns cykelrum i både 5:an och 7:an. Dörren till respektive cykelrum ska vara låst. Cyklar som förvaras på gården ska i första hand parkeras i cykelställ. CYKLAR FÅR INTE LÅSAS FAST I RÄCKEN DÅ DESSA KAN SKADAS, MED KOSTSAMT UNDERHÅLL SOM FÖLJD. Gården får användas för privata arrangemang av medlemmar och hyresgäster i husen. Glöm inte att i förväg informera grannarna och plocka undan efter dig och återställ gården och utrustning som det var innan, eller bättre. Var extra noggrann med att rengöra grillen efter att du använt den, galler och hela grillen. Aska från grillen ska, efter att den har svalnat, kastas i

4 försluten påse tillsammans med hushållssoporna. Marschaller får inte placeras närmare husvägg än två meter. De ska också placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar husväggar, gräsmatta eller gångar. Var och en ansvarar för att städa efter sig efter att ha använt gården. 8 Avfallshantering sopnedkast Sopnedkastet som finns på bottenvåningen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se nästa punkt). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester ramlar ut på vägen ned i sopnedkastet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål oskyddat i soppåsen så att någon kan komma till skada. Inga skrymmande emballage, pizzakartonger, plastdunkar etc får slängas i sopnedkastet. Givetvis får inget miljöfarligt avfall slängas i sopnedkasten (batterier, elprodukter, färgburkar etc) Glas återvinns med fördel i någon av stadens miljöstationer (finns i dagsläget tre stycken inom ca 200 meter). Föreningen har i dagsläget pappers och kartongåtervinning på gården, töms varannan vecka. Är dessa fulla måste du vänta tills de tömts eller gå till någon annan återvinning. Finns i dagsläget tre stycken inom ca 200 meter. 9 Grovsopor Grovsopor får inte kastas i sopnedkastet. En till två gånger per år (i samband med föreningsdagen) delar vi på en container för grovsopor (ej byggavfall). Enligt lag ska el, elektronikavfall samt annat miljöfarligt avfall så som färgburkar m.m. särskilt från andra grovsopor och får därför inte lämnas i containern. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. 10 Trapphus och källare I källarutrymmena får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångar och allmänna utrymmen i trapphusen ska hållas fria från saker detta bland annat av säkerhetsskäl. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. 11 Parabolantenn Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad, altaner eller balkonger. 12 Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på föreningens mark. 13 Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter

5 tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men även i gemensamma utrymmen som t.ex. vädringsbalkonger, tvättstugan etc. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22 på kvällen till kl. 07 på morgonen. Tänk särskilt på att hög musikvolym, tvättmaskin, torktumlare, hårda stegljud m.m. kan vara mycket störande i flerbostadshus. Har du fest eller på annat sätt misstänker att någon kan bli störd pga dig informera grannarna i förväg (gärna med en lapp inkl ditt telefonnummer). 14 Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Var noga med att hålla lägenheten försäkrad med bostadsrättstillägg och informera hyresgästen om föreningens regler etc. 15 Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i detta ansvar framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och innertak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner och ytterdörrar (insidan). Du har skyldighet att hålla lägenheten i gott skick. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den/de som drabbas. EN SÄRSKILD BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÄR OBLIGATORISK OCH KAN VARA ETT BRA SKYDD OM OLYCKAN ÄR FRAMME. 16 Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, ta bort ett golv, dra nya rör i kök eller badrum eller ändra på eldragningen. Ibland kan det också behövas beslut på en föreningsstämma samt bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen i god tid innan du sätter igång! Du är dock alltid själv ytterst ansvarig för de arbeten du gör eller köper in. Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbeten. Dessa ska självklart utföras under dagtid. Håll koll på dina eventuella hantverkare, var de förvarar byggmaterial, var de gör av restavfall, vilka tider de arbetar etc. INNAN RENOVERING, INHÄMTA FÖRENINGENS REGLER FÖR RENOVERING.

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Trivselregler. för oss som bor i HSB brf Ovala Parken. Ordning och trivsel

Trivselregler. för oss som bor i HSB brf Ovala Parken. Ordning och trivsel 1(14) Godkända styrelse 20121017_rev20130407 Trivselregler för oss som bor i HSB brf Ovala Parken Allmänna regler för vår bostadsrättsförening och för varje enskild bostadsrättshavare regleras i bostadsrättslagen

Läs mer