Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7)

2 Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid. Du och de övriga medlemmarna äger tillsammans föreningens fastigheter med tillhörande grönområden. Varje månad betalar du en avgift ("hyra") som går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme m.m. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll. Hemsida Adressen är: Viktiga telefonnummer Namn på föreningens styrelseledamöter m.fl. ska finnas i entrén till varje trapphus. Felanmälan Förvaltare Riksbyggen Vem bestämmer? Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans beslutar vi i enlighet med våra stadgar om det som gäller vår förening. Genom att sköta våra fastigheter väl och åtgärda de brister som uppstår kan vi hålla kostnaderna nere. Det bästa för vår förening är när många engagerar sig och försöker nå gemensamma lösningar. Bostadsrättsföreningens styrelse leder föreningens verksamhet. Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och består av personer som själva bor i föreningen. Dessutom ingår en representant för HSB Uppsala. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden. Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång, oftast under maj månad. Alla medlemmar kallas till stämman. Vid stämman avger styrelsen en årsredovisning som innehåller en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Revisorerna redovisar resultatet av sin granskning. Vid stämman kan du som medlem i föreningen granska och ge dina synpunkter på verksamheten. Vem ansvarar? 2 (7)

3 Bostadsrättsföreningen genom styrelsen ansvarar för underhållet av de gemensamma utrymmena i fastigheten (tvättstugor, trapphus m.m.) samt för det yttre underhållet (fasader, yttertak, gårdsytor m.m.). Du ansvarar själv för lägenhetens inre underhåll. Det innebär att byte av spisar, kylskåp och övrig inredning är ditt ansvar. Du ansvarar också för golvläggning, tapetsering och invändig målning. Läs mera i föreningens stadgar Förenings stadgar är från september Se även broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? Om du gör egna installationer, t.ex. av diskmaskin, ansvarar du själv för dem samt för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådana installationer. Våra fastigheter Föreningens fastigheter är byggda Renoverings- och ombyggnadsarbeten har pågått i olika etapper Vi har bl a renoverat fasader och trapphus, bytt balkonger, byggt om undercentralen, samtliga badrum och tvättstugan samt bytt alla vattenledningar, avloppsledningar och elledningar. Ett nytt fastighetsnät för radio och TV har också installerats. Ytterligare en tvättstuga anlades Föreningens fastighet har beteckningen Luthagen 58:1. Följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter ingår: Lägenheter med bostadsrätt 1 rum och kök 24 2 rum och kök 28 3 rum och kök 8 5 rum och kök 5 6 rum och kök Summa: 66 Lokaler med bostadsrätt 1 Lokaler med hyresrätt 1 Vilka sitter i styrelsen? I entrén till varje trapphus finner du en aktuell förteckning på bostadsrättsföreningens samtliga funktionärer. Tvättstugor 3 (7)

4 Tvättstugorna finns i fastigheten Luthagsesplanaden 10. För allas trivsel är det viktigt att du noga följer de instruktioner som finns anslagna i tvättstugorna. Glöm inte att städa tvättstugan efter dig. Tvättstuga 1 Bokning av tvättstugan innebär också rätt att samtidigt disponera torkrummet. Tvättider, alla dagar: Torktider, alla dagar: Tvättstuga 2 Tvättider, alla dagar: När du bokar: Bokning får endast göras med den låsbara markör som hör till din lägenhet. På bokningstavlan utanför tvättstugan sätter du markören på önskad tid. Om du saknar låsbar markör så hör du av dig till förvaltaren och beställer en ny (mot debitering) När du är färdig: Flytta markören till en annan tid eller till en "parkeringsplats". När du flyttat markören från din tid innebär det att du tvättat färdigt, d.v.s. att den återstående tiden kan nyttjas av någon annan. Obs! Om du bokat ett tvättpass men inte nyttjat tiden inom en timme får annan medlem ta resterande tid. Glöm inte att göra rent och städa tvättstugan. Lämna tvättstugan i det skick du vill finna den! Namnändring Trapphustavlan: Förvaltaren Riksbyggen sköter om ändring av namn. Dörrskylt: Bostadsrättsföreningen ansvarar för och Riksbyggen svarar för att dörrskylt monteras. Namnskylten blir i mässing 122 x 55 mm. Godkänd andrahandsuthyrning markeras särskilt (hanteras av förvaltaren). 4 (7)

5 Porttelefon/kodlås Fastighetens entrédörrar är försedda med kodlås. När koden byts kommer detta att meddelas via avgiftsavin. Anmäl ditt telefonnummer till förvaltaren Riksbyggen, så att ditt telefonnummer kan inprogrammeras i porttelefonen. Efter anrop från porttelefonen kan du öppna portlåset med din telefon genom att trycka siffran 5 och därefter lägga på luren. Undvik att lämna ut portkoden till utomstående. Hobbylokalen Hobbylokalen finns i fastigheten Sturegatan 16. Portnyckeln passar till dörren. Om du lämnar kvar material måste du märka det med ditt namn. Du städar naturligtvis efter dig! Kabel-TV Föreningen har centralantenn. Det innebär att vi digitalt och analogt till varje lägenhet sänder ut det marksända grundutbudet: SVT1, SVT2, TV4, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV 6, fler kanaler kan förekomma okrypterade. Sedan sänder vi ut analogt tv 3, kanal 5 och kanal 9 till alla boende. Övriga kanaler går att få via Boxer, Den boende kan själv kontakt dem och köpa vad som önskas. Signalen sänds ut krypterad till alla boende. I fall man inte vill ha Boxer går det även att köpa andra kanaler via bredbandsnätet, exempelvis säljer Bredbandsbolaget flera kanaler. Sopor Föreningen tillämpar källsortering av hushållssopor. Sortering sker för brännbart, komposterbart, plastförpackningar, kartonger och pappersåtervinning. För närvarande har föreningen ingen möjlighet att källsortera plåt- och glas. Närmaste återvinningsstation för sådana sopor finns vid korsningen Ringgatan-Götgatan, inte mer två kvarter från vår fastighet. Det är viktigt att alla sköter sopsorteringen noggrant då föreningen blir debiterad för felaktigt sorterade sopor som måste sorteras om av entreprenören. Lika viktigt är det att grovsopor inte hamnar i källargångar, i trapphus eller i gångar på vinden. Komposterbart hushållsavfall läggs i väl ihopknutna påsar som kastas i märkt avfallsbehållare i gången till innergården. Brännbart avfall läggs i de märkta avfallsbehållarna i gången till innergården. Om du är osäker på var du skall kasta något så är brännbart det bästa alternativet. 5 (7)

6 Hårda plastförpackningar t.ex. ketchup- och schampoflaskor, kastas i märkt behållare i det låsta soprummet. Pappersförpackningar t.ex. mjölkförpackningar och bitsockerpaket kastas i märkt behållare i det låsta soprummet. Grovt kartongemballage från t.ex. möbler och hemelektronik får inte kastas i denna behållare. Pappersåtervinning t ex tidningar etc. Grovsopor t.ex. möbler och grovt kartongemballage transporterar du själv till kommunens avfallsanläggningar (se information i telefonkatalogen eller på Vinds- och källarförråd Till din lägenhet hör två förråd. De ska vara märkta med ditt lägenhetsnummer. Kontrollera att numren överensstämmer. Lämna ej din förrådsdörr olåst, inte ens om förrådet är tomt. Möbler och skräp får under inga omständigheter lämnas utanför det egna förrådsutrymmet. Cykel- och mopedförvaring Cyklar kan förvaras i de cykelställ som finns dels utanför portarna vid Sturegatan och dels på fastighetens innergård. Det finns också två särskilda cykelrum i källarplanet. Då och då kommer föreningen att rensa bland gamla cyklar i cykelställ och cykelrum. Meddelande om detta sker med god marginal med utskick i brevlådorna Biluppställningsplatser Föreningen har 16 p-platser med eluttag på innergården. Mot särskild avgift får du disponera en plats. Kontakta förvaltaren Riksbyggen om du vill ha en plats när den blir ledig. Takterrass Via vindsutrymmet ovanför Luthagsesplanaden 10 når du vår takterrass där det finns sittmöbler, bord och grill. Var försiktig med eld och glöd och håll dörren mellan terrass och vind stängd medan du grillar. Bokning av terrassen sker genom att notera sig anmälningslistan vid utgången till takterassen. Kom ihåg att städa efter dig! Hemförsäkring Kontrollera noga villkoren i din hemförsäkring vad gäller skador som du kan bli ersättningsskyldig för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det är/kan vara bra att teckna ett s.k. bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan informera dig om vad som gäller. 6 (7)

7 Ordningsregler Några allmänna ordnings- och trivselregler som det är bra att känna till: - tag del av bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna reglerar bl.a. förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar - störande ljud skall inte förekomma mellan kl var aktsam om föreningens egendom - anmäl genast skador inom fastigheten till Riksbyggn - trapphus och övriga allmänna utrymmen i källare och på vind får ej användas som förvaringsplats för privata tillhörigheter - dörrar till källare och vind skall hållas låsta - dörrmattor utanför lägenhetsdörren får ej förekomma - övriga lämnade föreskrifter från styrelse och förvaltare skall följas För allas vår trivsel är det viktigt att du följer de anvisningar som gäller. Om du är osäker på vad som gäller så kontakta gärna förvaltaren eller styrelsen. 7 (7)

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET Som nyinflyttad är det säkert en del praktiska frågor ni undrar över. Vi vill med detta informationsblad besvara de vanligaste frågorna. För mer information se vår hemsida: www.hsb.se/norr/berget

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer