LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET"

Transkript

1 LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET

2 Maria Almesåker Vice Ordförande Innerstadsföreningen Ledamot Landstingsfullmäktige Ersättare trafiknämnden Född: 1976 Fil Mag Kemi Telefon: e-post: Mitt engagemang grundar sig i: Frihet Självklarhet att påverka sitt liv. Hållbarhet Miljön ska prioriteras och samhället ska ha en ekonomi rustad att stötta vid behov. Allas lika värde Vi har alla samma grundläggande rättigheter o skyldigheter. Marianne Almesåker Ersättare Stiftelsen Östgötamusiken Ledamot Brukardialogberedning fyra Ledamot Landstingsfullmäktige Född: 1952 VD Telefon: , Jag är en nöjd VD för mitt framtidsföretag där jag jobbar med de viktigaste frågorna rörande teknisk utveckling och säkerhet. Politiskt vill jag även i framtiden se sund moderat politik för en trygg utveckling som är till gagn för oss alla. Björn Bergdahl Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot och gruppledare i Omsorgsnämnden Ordförande Vreta Kloster närråd Född: 1976 Politisk sekreterare Telefon: e-post: Valfrihet, tillgänglighet och kvalitet. Kvaliteten på vård ska vara hög vad du än väljer. Tillgänglighet innebär olika saker, snabb vård för vissa, kontinuitet i vården för andra. Valfrihet är patienten främsta maktmedel, låt pengarna följa patienten.

3 Nils Blixt Född: 1977 Sale Support Telefon: e-post: Jag vill att östgötar ska ha en bra, trygg, effektiv och säker vård oavsett var i länet man bor och verkar. Kjell Brissman Ersättare Fullmäktige Ersättare Kultur- och fritidsnämnden Ersättare Östsam Logistikchef Telefon: e-post: Jag är gift och har 4 barn och 6 barnbarn bor i Berg. Intressen: Politik, föreningsliv, segling, golf och resor samt umgänge med barnbarnen. Mikael Brånn Född: 1975 Personalchef Telefon: , e-post: Min ambition är att vara med och påverka de politiska besluten inom landstingets olika verksamhetsområden, så att våra länsinvånare har möjlighet till god vård, goda kommunikationsmöjligheter och ett rikt kulturutbud. Framtiden ger oss möjligheter!

4 Kjell Cederlund Ledamot Kommunfullmäktige Styrelsesuppleant Lejonfastigheter Telefon: e-post: Behöver landstingsfullmäktige en Kjell Cederlund? Du bestämmer! Jag ser en utmaning i arbetet med införandet av en ny region. Skulle gärna vilja vara med att bidra med min kunskap och erfarenhet. Torkel Danielsson Ersättare Utförarstyrelsen VD, Intuitive Aerial AB Född: 1980 VD Telefon: , e-post: Mellan hemmalivet med två barn och jobbet som VD på Intuitive Aerial finns lite fritid. Är ersättare i Utförarstyrelsen, vilket är lärorikt. Jag har ett viktigt perspektiv och erfarenheter att bidra med och vill gärna ta mig an ett kommande uppdrag. Jens-Peder Ekros Född: 1977 Sale Suppport Telefon: e-post: Jag vill utveckla Gamla, Valla, s kanaler och Stångån för att främja turismen. Kulturbyggnader och -miljöer ska skyddas. Höj kvalitén i skolan för att förbättra elevernas tillgodogörande av mer kunskap och ger dem en bättre start.

5 Ann-Cathrine Hjerdt Ledamot Östsam Borgmästare Kommunalråd med ansvar för trygghet och demokrati Född: 1955 Borgmästare Kommunalråd Telefon: e-post: Jag vill arbeta för en mindre byråkratisk hälso- och sjukvård. Prioritera patientsäkerhet och bemötande. Utveckla regionen till en stark aktör genom att stärka specialistområden. Främja kultur- och fritidsfrågorna. Annika Igelström e-post: Jag heter Annika, är 29 år gammal och uppvuxen i Motala. Bor nu med min sambo i centrala. Arbetar som projektkoordinator på Swedbanks avdelning Public Affairs. Har alltid varit politiskt intresserad men detta blir första gången som jag kandiderar på en lista. Markus Konow Ledamot Moderata Studenter vid LiU Ledamot MUF Jönköpings län Född: 1994 Studerande Telefon: e-post: Ett modernt landsting är framtiden för Östergötland, där individen alltid står i fokus och människan alltid går före systemet. Sjukvården ska vara lättillgänglig, kollektivtrafiken anpassad efter behov och slöseriet med skattepengar minskat

6 Rolf Lagerholm Kassör i Berga-Johannelundsföreningen Nämndeman s tingsrätt Ekonom Telefon: e-post: Nybliven pensionär som arbetat som ekonom/ekonomichef sedan 1970-talet bl a på BT Products AB, SLL och Landstinget i Östergötland. Önskar nu fortsätta med att framförallt arbeta för mer och bättre sjukvård för varje satsats skattekrona. Agneta Lantz Ledamot Kultur- och fritidsnämnden Ledamot Geografiskt utskott Vårdnäs Ersättare Barn- och ungdomsnämnden Född: 1947 Fil.Dr Bibliotekarie Telefon: , e-post: Jag vill verka för en skola med hög kvalitet, allas trygghet och säkerhet, ett hälsosamt, rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar, en trygg välfärd, god kvalitet i vård och omsorg, en levande landsbygd. Bo Lennhammar Vordf Landstingets Revision Nämndeman Förvaltningsrätten Född: 1939 Överste Telefon: , e-post: Vår omsorg och vård ska ha sådant förtroende hos medborgarna att alla känner att den finns tillgänglig när den behövs. Jag är en av nästan 2 miljoner valberättigade i landet som är äldre än 65 år. Jag känner ett särskilt ansvar för den åldersgruppen.

7 Daniel Lindén Remstam Född: 1980 Jurist Telefon: e-post: Aktiv moderat sedan 1998 i Stockholm och Sigtuna. Inflyttad sbo sedan ett par år och vill aktivt bidra till ett bättre. Skattejurist till yrket. Bor i Vasastaden med fru och barn. Intresserad av ekonomi, skatter och stadsplanering. Alf Lindgren Övervakningsnämnden Förvaltningsrätten Landstingsfullmäktige Född: 1945 Adjunkt Telefon: , e-post: Jag vill verka för som en trygg stad att leva och bo i. En stad där vi tar hand om varandra och ger alla möjlighet att utvecklas utifrån individuella behöv, som ger bra utbildning för unga och trygga boenden för våra äldre. Fredrik Lundell Ledamot Landstingsfullmäktige Ledamot Beredning för strategiska ägarfrågor Född: 1966 Röntgenläkare Telefon: e-post: Stärk patienternas rättigheter. Akuten är öppen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Den är till för dig! Avskaffa vårdköerna. Beror mest på dålig planering och bristande ledning. Avveckla det dyra hyrläkarberoendet. Satsa på de egna medarbetarna.

8 Torolf Nilzén Landstingsfullmäktige Hälso-och sjukvårdsnämnden och behovsstyrningsberedningen Östsam fullmäktige Född: 1946 Överstelöjtnant Fil. Mag. Telefon: , e-post: Jag vill verka för: - Tillgänglighet, kvalitet, valfrihet och delaktighet i vården. - Stärkt primärvård och hälsofrämjande verksamhet inte minst för oss äldre. - Regional utveckling, såväl i städerna som på landsbygden, i samverkan med alla regionens kommuner. Torbjörn Pettersson Nämndeman Förvaltningsrätten Revisor och valberedning Vist/Vårdnäs Ordförande för kyrkofullmäktige i Vist/Vårdnäs pastorat Telefon: , e-post: Född: 1944 Pensionär fd Risksamordnare för Landstinget i Östergötland Jag vill fortsätta arbeta inom ramen för alliansens valplattform för tillgänglighet, kvalitet och delaktighet. Jag vill speciellt fortsätta arbeta med utvecklingen av kvalitetsarbetet inom Landstingets i Östergötland med patientsäkerhet i fokus. Magnus Redin Ledamot bygg- och miljönämnden Ledamot geografiska utskottet Skäggetorp Ledamot djurförsöksetiska nämnden Telefon: e-post: Född: 1969 Skogsbonde Byggnadsställningsuthyrare Resurskonsult Jag är engagerad för att bearbeta otacksamma problem i stället för att stå på sidan och beklaga att det görs för lite. Den största utmaningen är bättre vård samtidigt som resurserna är begränsade.

9 Elisabeth Rignell Vice ordf. och Valledare (M) Vreta Kloster Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden Sjuksköterska Specialistmedicinavdelning i Motala (Landstinget i Östergötland) Telefon: , e-post: Född: 1981 Leg. Sjuksköterska Filosofie Magister (Projektledning) Ingenjör Jag kan göra skillnad genom att: - Fokusera på en sjukvård med god tillgänglighet oavsett åkomma - Verka för ökad personaltäthet på vårdavdelningar. - Säkra hög kvalitet på alla Östergötlands sjukhus genom krav på tydliga processer Hussain Salim Yrkesambasadör Ersättare i omsorgsnämnden Född: 1956 Modersmålslärare Telefon: e-post: Jag vill att invandrarkvinnor utveckla sig på bra sätt och vara aktiva människor. Att hjälpa nyanlända människor att anpassas sig i svenska samhället och vara bra invånare. Att alla som bor i mår bra och får bra vård. Eva Sandin Född: 1951 Sjuksköterska Telefon: , e-post: Jag är 62 år och min familj består av make och tre söner. Jag bor centralt på Hunnebergsgtan och arbetar sedan 40 år på US som sjuksköterska. Är intresserad av att angagera mig politiskt och hoppas att min erfarenhet kan komma till nytta.

10 Anders Senestad Landstingsfullmäktige Ordf. Östergötland Museum Ordf. Centrum för kommuntrategisk. studier Söderköping Född: 1944 Landstingsfullmäktige ordförande Telefon: , , e-post: Jag vill ge patienterna en större valfrihet, en vårdgaranti och en säker vård. Östgöten skall ha god tillgänglighet till vård. Det är viktigt att Universitetssjukhuset utvecklas och att vi får tillgång till ett högkvalitativt omhändertagande. Fredrik Sjöstrand 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (landstingsråd) Ordförande för Läns-SLAKO Valledare för Moderaterna i Telefon: e-post: Född: 1978 Landstingsråd Nationalekonom Jag vill öka tillgängligheten, t ex genom att boka tid på nätet eller tid direkt till specialist på vårdcentralen. Fler människor med komplexa behov ska få kontaktperson och en mer sammanhållen vård och omsorg. Öka valfriheten, t ex inom psykiatrin. Bertil Skogström

11 Stina Sterner Född: 1982 Jurist Telefon: e-post: Jag vill att landstinget i s kommun alltid ska kunna erbjuda en vård som står för hög patientsäkerhet och där varje patient känner sig sedd och respektfullt bemött. Oscar Strömblad Ordförande i Juseks åklagarsektion Sammankallande Juseks valberedning, Ledamot Åklagarmyndighetens personalansvarsnämnd Född: 1971 Kammaråklagare Telefon: e-post: Höj kvalitén ytterligare i vården. Minska väntetider och läkares och sjuksköterskors administrativa arbetsuppgifter och frigör mer tid för medicinskt arbete. Utarbeta bättre kvalitetskrav och uppföljning vid upphandling av tjänster och verksamheter. Ludwig Tiderman Ledamot MUF Östergötlands distriksstyrelse Ledamot Kärna- Malmslättsmoderaterna Konsult Telefon: e-post: Vi ska vara en föregångsregion för klimat och hållbarhet. Vi ska ha städer med mindre utsläpp, friskare befolkning och kollektivtrafiken som självklart transportalternativ. Bra mat på närproducerade råvaror måste bli viktigare inom vård och omsorg.

12 Heléne Undén Ledamot Barn och Ungdomsnämnden Ersättare Lejonfastigheters bolagsstyrelse Telefon: e-post: Född: 1973 Född: 1973 Chef & medarbetarutveckling och affärsutveckling - konsult Jag brinner för effektivisering, utveckling och ekonomiskt ansvarsfulla satsningar inom regionen generellt och Landstinget specifikt. Fredrik Viksten Ledamot Bildningsnämnden Nämndeman Förvaltningsrätten Ordförande Berga-Johannelund Född: 1976 Företagare Tekn. dr. Telefon: e-post: Jag brinner för intern politikutveckling genom motioner till våra stämmor. Jag har ett AB med tre kamrater där jag upptäckt olika aspekter av det svenska systemet för stöd till nyföretagande. Jag hoppas detta kommer att hjälpa mig i mitt politiska värv. Bertil Wahlbom Ledamot i landstingsfullmäktige Ordförande i Polisstyrelsen Östergötland Regionordförande Medborgarskolan Född: 1950 Jur. kand Telefon: e-post: Ökad patientsäkerhet, utveckla kunskapen genom större satsning på forskning.

13 Kjell Wärn Född: 1948 Major Ekonomichef Telefon: Är för närvarande nämndeman och vill fortsätta med denna viktiga uppgift. Per Åkerström Ledamot Landstingsfullmäktige Vice ordf. s stifts folkhögeskolestiftelse Styrelseledamot i Nordic Microcap Investment AB, Uppsala Telefon: e-post: Född: 1970 Filosofie Magister Kantor Jag vill arbeta för att hela Östergötland blir en konkurrenskraftig region som människor vill bo och verka i, genom att det finns god sjukvård, bra infrastruktur, genomtänkta miljöstrategier för regionen, goda forskningsmöjligheter och ett rikt kulturliv. Tommy Ählström Ledamot s kommunfullmäktige Styrelseordförande AB Stångåstaden Ledamot Utförarstyrelsen Född: 1958 Utvecklingschef Telefon: e-post: Jag har varit verksam som fritidspolitiker sedan början av 1980 talet och jobbar till vardags som chef i det privata näringslivet. Jag driver också eget företag. Har idag inom partiet uppdrag som ledamot i länsförbundsstyrelsen.

14 Hanna Österman 1:a ersättare Landstingsstyrelsen Ordf. Moderatkvinnorna i Östergötland Ordf. arbetsgruppen Hälsosamma Östergötland. Född: 1986 Doktorand Telefon: e-post: En mandatperiod går åt till att lära; min andra period vill jag arbeta för att: Möta tillströmningen till akuten istället för att mota den, införa fler vårdval och mer valfrihet samt föra en tydlig medarbetarpolitik för att locka och vårda kompetens.

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg Kronoberg en offensiv region för stad och land Så kan vår region Kronoberg beskrivas. Landsbygden är basen för ett hållbart samhälle där

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Idéburna företag vinst för välfärden

Idéburna företag vinst för välfärden Idéburna företag vinst för välfärden Fler vägar och värden i vården Idéburet företagande Branschkompetens/Famna Idéburet företagande Kvalitets- och ledarskapsutveckling Samhällskontakter U örarkompetens/

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer