Linköpings budoklubb Årsmöte kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping"

Transkript

1 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande och Mika Perälä till sekreterare. 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet Jonatan Eriksson och Lars Karlsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt. 5 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes i dess anslagna form. 6 Styrelsens förvaltning (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret Linda Tollemark föredrog verksamhetsberättelsen. Förslag inkom på att en tabell på antalet medlemmar ska finnas med i verksamhetsberättelsen, denna ska infogas. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. Se Bilaga 2 Verksamhetsberättelse. (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret Mika Perälä föredrog förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna. Se Bilaga 3 Förvaltningsberättelse. 7 Revisionernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret Revisorerna har granskat Linköpings budoklubbs och sektionernas bokföring, likvida medel, styrelse- och årsmötesprotokoll. De hade inte funnit något att anmärka på i den till dem överlämnade revisionsförvaltningen eller i styrelsens förvaltning. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter samt respektive sektions träningsavgifter Inga förändringar föreslogs. 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskaps Linda Tollemark föredrog verksamhetsplan. Information och utbildning för klubben i IdrottOnline, lades till under punkten Information. Verksamhetsplanen fastställdes enligt Bilaga 4 Verksamhetsplan. Mika Perälä föredrog budgeten. Förslag framkom om att titta över försäkringen för hela klubben, vi har kanske ökade materialvärden i klubben som behöver kunna täckas. Budgeten fastställdes i dess föreslagna form. Se Bilaga 5 Budget. 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Inga förslag eller motioner förelåg. 12 Val av styrelse (a) Föreningens ordförande för en tid av ett år Lars Karlsson valdes till ordförande för en period av ett år. (b) Vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år) Per Schultz valdes till vice ordförande för en tid av ett år. (c) Kassör för en tid av två år (väljs jämna år) Omval av Mika Perälä valdes till kassör för en tid av två år.

2 (d) Sekreterare för en tid av två år (väljs udda år) Jonatan Eriksson valdes till sekreterare för en tid av ett år. (e) En representant från varje idrottsgren för en tid av två år Aikido Torbjörn Adborn Ju-jutsu Anders Bergström Kendo Johan Jönsson Karate Tobias Odensten 13 Övriga val (a) Suppleant till kassören för en tid av två år (väljs udda år) Vakant. (b) Suppleant till sekreteraren för en tid av två år (väljs jämna år) Josef Högberg (c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år Omval av Klas Nordberg och Jhan Norberg för en tid av ett år. (d) Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år Aikido Edwin Jager Ju-jutsu Roberg Edquist (sammankallande) Karate Niklas Weman Kendo Kendon fyllnadsväljer under året (e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud Lämnades till huvudstyrelsen att fyllnadsvälja. 14 Fastställande av sektionsstyrelserna Aikido Ordförande: Torbjörn Adborn Kassör: Mikael Svensson Sekreterare: Calle Englund Ledamöter: Mika Perälä, Martin Källström, Milja Kanerva Ju-jutsu Ordförande: Kassör: Sekreterare Ledamöter Karate Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare Ledamöter Kendo Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Lars Karlsson Lotta Klang Bergström Johan Segertoft Tom Qvarfordt, Johan Gustavsson, Mattias Arnsby Tobias Odensten Josef Högberg Lars Ruhlander Matilda Falk Ivar Holm, Maria Vasilevskaya Anders Bergström Johan Jönsson Nghiem-Anh Nguyen Louise Balla

3 15 Övriga frågor Linda Tollemark avtackas med en fin blomma, och applåder, efter sitt arbete som kassör och sen ordförande i sammanlagt 9 år i huvudstyrelsen! Ordförande Sekreterare Linda Tollemark Mika Perälä Justerare Justerare Jonatan Eriksson Lars Karlsson

4 Bilaga 1 - Röstlängd 1. Mika Perälä 2. Anders Bergström 3. Linda Tollemark 4. Jhan Nordberg 5. Hannes Ovrén 6. Lars Ruhlander 7. Andreas Ruhlander 8. Maria Vasilevskaya 9. Josef Högberg 10. Fredrik Gundmark 11. Per Schultz 12. Corinna Kruse 13. Calle Englund 14. Ivar Holm 15. Jonas Bergdahl 16. Fredrik Björklund 17. Linus Jonsson 18. Roger Lindmark 19. Johan Adelsköld 20. Frida Tullsson 21. Stina Åberg 22. Robert Edquist 23. Robin Frahm 24. Jonatan Eriksson 25. Torbjörn Adborn 26. Tobias Odensten 27. Louise Balla 28. Mattias Arnsby 29. Lars Kindgren 30. Lars Karlsson 31. Olov Eklund 32. Jens Tiele 33. Mårten Ling

5 Bilaga 2 Verksamhetsberättelsen Årsmöte Årsmöte under verksamhetsåret 2013 ägde rum den 6 mars klockan i Stora dojon. Styrelse Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen/ansvarsposter: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Sektionsrepresentant aikido: Sektionsrepresentant kendo: Sektionsrepresentant ju-jutsu: Sektionsrepresentant karate: Suppleant kassör: Suppleant sekreterare: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedningen: Linda Tollemark Mattias Arnsby Mika Perälä Fredrik Björklund Torbjörn Adborn Louise Balla Lars Karlsson Tobias Odensten Anders Bergström Vakant Klas Nordberg, Jhan Norberg Vakant Hannes Ovrén (Kendo/Iaido), sammankallande Edwin Jäger (Aikido) Jimmie Sandin (Ju-jutsu) Josef Högberg (Karate) Möten Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft tolv ordinarie möten. Uppvisningar Den 24 augusti hölls uppvisning på stora torget. Alla stilarna var på plats och representerade klubben. Detta år hade vi även uppvisning på Närcon den 25 juli som var situerad på Linköpings universitet. Utskick Under året har två utskick gått ut. Utskicket innan höst skickades och skickades till 445 adressater. Utskicket innan våren skickades och skickades till 522 adressater. Hemsida Vi har lagt upp en del av våra protokoll på hemsidan under Kassörssamordning Ett kassörsmöte ordnades 8/ där kassörsfrågor diskuterades. Skyltarna vid träningslokalerna Under året beslutade vi att köpa in självhäftande skyltar med respektive stil på för att visa vad vi tränar vid de olika träningslokalerna. Skyltarna är beställa och förväntas komma inom kort. 55-årsjubileumsfest Klubben hade sitt 55-årsjubileum under Trots en sektionsöverbryggande festkommitté, blev det tyvärr ingen tillställning för att fira denna händelse. Istället föreslås nästa års styrelse att anordna att klubbfest.

6 Lokaler Centrumdojon kommer att upphöra i och med ombyggnationen av Ryds Centrum. Under året har lokaler söks främst för att ersätta Centrumdojon men också för att finna en lokal där hela klubben, eller en större del av klubben kan träna. Ett fåtal objekt har varit intressanta. Strax efter nyår upprättades kontakter med Hangaren i Ryd och stilarna som förut tränade i Centrumdojon (iaido, kendo och kyudo), kommer att bedriva träning i en gymnastiksal där. Övergreppspolicy Övergreppspolicy är under formulering av Linda Tollemark och Louise Balla. Medlemmar För 2013 redovisades följande antal medlemmar till Svenska Budo & Kampsportsförbundet: Idrott Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt Submission Wrestling Muay Thai Shootfighting Kyokushinkai Kickboxning Kyudo Kendo Iaido Ju-jutsu Brazilian Jiu-jitsu Aikido Summa Totalt har Linköpings budoklubb alltså haft 435 tränande under 2013.

7 Bilaga 3 Förvaltningsrapport

8 BALANSRAPPORT

9 Bilaga 4 Verksamhetsplan Under 2014 ska styrelsen verka för följande Marknadsföring Anordna uppvisning(ar) för klubben Arbeta med klubbens mediaprofil Information Ordna med terminsutskick till klubbens medlemmar inför varje termin Verka för fortsatt utveckling av hemsidan Information och utbildning för klubben i IdrottOnline Samarbete Anordna en kassörsträff för erfarenhetsutbyte Anordna en klubbgemensam aktivitet under året Fortsätta reda i klubbens lokalsituation

10 Bilaga 5 Budget

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer