El nära och långt borta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El nära och långt borta"

Transkript

1 El nära och långt borta Elsystem och elmarknad från konsumentens synpunkt Mats Bladh

2 Redaktionell informationstext

3 Innehållsförteckning KONSUMENTEN OCH ELSYSTEMET...6 UR KONSUMENTENS SYNVINKEL...7 EL HEMMA...8 ATT TÄNDA OCH SLÄCKA LAMPOR...8 Lampors strömförbrukning...11 EL DÄR BORTA...13 VAD ÄR ELSYSTEM OCH VAD ÄR AVREGLERING...17 HUSHÅLLEN OCH ELSYSTEMET...17 HUSHÅLLEN OCH AVREGLERINGEN...20 HUSHÅLLEN OCH ELSYSTEMET...23 ATT ANVÄNDA APPARATER...23 ALL EL HOS ALLA HUSHÅLL ÖVER TID...32 ÖKNING TROTS ELSNÅLARE APPARATER...34 ELBEROENDET OCH DEN OKÄNDA ELFÖRBRUKNINGEN...36 Fjärr-el...41 Decentraliserad elförsörjning...43 SAMMANFATTNING...44 HUSHÅLLEN OCH AVREGLERINGEN...47 TRE REGLERINGSMODELLER...47 TRÖSKLAR FÖR MARKNADSAKTIVITET...51 EN UNDERSÖKNING AV HUSHÅLLS AGERANDE...56 Lärdomar från studien:...62 SLUTSATSER...64 EL SOM MEDLEMSFÖRMÅN...66

4 KOLLEKTIVA ABONNEMANG...69 Fastighetsägare som ställföreträdande elkund och som elproducent...73 SAMMANFATTNING...76 ELBOLAGENS TRANSAKTIONSKOSTNADER OCH MARGINALER...78 Debaclet Kraftkommission...80 HUSHÅLLENS TOTALA ELPRIS JÄMFÖRT MED ANDRA ELKUNDERS...83 Varför har vi elsäljare?...88 ELPRISET STIGER PÅ SIKT...90 Återreglering och storvinster...92 I SAMMANDRAG...95 VAD BÖR GÖRAS?...97 BILAGA...99 BETECKNINGAR PÅ STORA TAL...99 KÄLLOR OCH LITTERATUR Otryckt material Nyhetsmaterial Statistiskt material Litteratur...102

5

6 Konsumenten och elsystemet El från den enskilde konsumentens synvinkel är något ovanligt. Därför har jag valt just den vinkeln. Texten är uppdelad i två delar: Hushållen i elsystemet. El är vardagligt. Den hör samman med de dagliga göromålen när vi använder lampor och apparater. El passar utmärkt i hemmiljön, då den är ljud- och luktfri. Samtidigt är produktionen av el något osynligt och fjärran. Denna paradox ger upphov till problem med samordningen av konsumtion och produktion, som i värsta fall leder till akut elbrist och frånkoppling. En lösning är att decentralisera produktionen så att den förs närmare hushållen. Då skulle också elproduktion frigöras för industrins växande behov. Hushållen på elmarknaden. Sedan avregleringen på 1990-talet har elkunderna möjlighet att välja elleverantör och elavtal. Men det är svårt att välja med tanke på att elpriset kan variera kraftigt över tid och att det finns många elbolag och avtal att välja bland. Det tänkte man inte på när avregleringen genomfördes. De höga vinsterna hos kraftbolagen tycks strida mot de löften som konkurrensen skulle medföra. Åtgärder för att råda bot på problemen är att avskaffa de dyra avtalen för passiva kunder, att utnyttja kollektiva abonnemang och att decentralisera elproduktionen. 6

7 Ur konsumentens synvinkel Ett perspektiv är att se på el från det enskilda hushållets synpunkt. Det kommer att vara utgångspunkten i denna skrift. Min förhoppning är att de som inte är så insatta i vad elsystem och elmarknad är för något ska kunna orientera sig bättre, få ett grepp om sammanhangen. Alla har rätt att begripa hur tekniska och ekonomiska system fungerar. Men valet av synvinkel motiveras inte bara av pedagogiska skäl, utan också av systemkritiska skäl. Hushållets synvinkel är nämligen ovanlig i den vetenskapliga litteraturen kring el, och den är försummad i det reellt existerande elsystemet. Så vad som står här är kontroversiellt. Med hushållets synvinkel menas här de många småförbrukarna i första hand. Bland hushållen, de som bor i villa med elvärme, finns också de som har en avsevärt högre elförbrukning. Om man väljer att se på el ur andra synvinklar som företagskunden som har än högre elförbrukning, eller den elintensiva industrin vars förbrukning motsvarar den för mindre städer skulle problemen, frågorna och svaren bli annorlunda. Om man väljer elleverantörens eller kraftbolagens synvinkel blir det något annat igen. Och återigen en annan om vi anlägger kommunens, statens och myndigheternas synvinkel. Dessa kommer dock inte att glömmas bort, tvärtom. Med den lilla kunden som utgångspunkt går vi genom systemets labyrinter. 7

8 El hemma Att tända och släcka lampor Vi tänder och släcker lampor varje dag, många gånger om dagen. Hur länge vi har lampor tända varierar naturligtvis med tidpunkten på året och på dygnet, med den enskilda lampans plats och funktion, och med individuella vanor. Vi använder icke-elektrisk belysning i hemmet, men jämfört med 1800-talet har användningen av fotogen-lampor, oljelampor, stearinljus med mera, ersatts eller fått andra uppgifter. Belysningen är idag till största delen elektrisk och den fyller flera behov: Vi behöver tända i hallen när vi kommer hem; i badrummet för att borsta tänderna; ovanför diskbänken för att hacka lök; vid fåtöljen för att sticka; i fönstret för att hålla tjuven borta; i källaren för att leta fram sommardäcken; i bokhyllan för att hitta en bok, sätta ljus på prydnadsglasen och samtidigt ge en trivsam sidobelysning i rummet; i vardagsrummets hörn för att avlasta ögonen från TV:ns ljus; som ljusslingor i trädet vid juletid; vid skrivbordet när räkningar ska betalas; vid sängen för att läsa deckaren; bland krukväxterna; till akvariet; på balkongen; i garaget; i tvättstugan; ovanför tavlan; över matbordet; framför entrén; i kylskåpet. Med mera. Med lampor menar vi i dagligt tal både armaturen och den lampa som lyser. Om vi inriktar oss på den lysande lampan så kan vi konstatera att glödlampor fortfarande är vanligast. Men vanliga är också halogenglödlampor, lysrör och låg- 8

9 energilampor. De sistnämnda är egentligen små lysrör, numera päronformade likt glödlampor, och med sockel så att de kan användas i vanliga glödlampsarmaturer. Det finns två typer av lampor som kan användas i hemmen: glödlampor och lysrör. Principen för glödlampan är att en tråd avger ljus, glöder, när en elektrisk ström tillförs. Tråden finns i en glasbehållare tömd på luft och fylld med gas. Metalltrådslampan av volfram kom i början av 1900-talet. Dess föregångare var koltrådslampan, och man brukar datera födelsen av glödlampan till 1879, men det fanns föregångare så långt tillbaka som Halogenlampan, som lanserades 1959, är en sorts glödlampa där gasen i lampan tillförts jod eller brom. Genom dessa tillsatser återförs partiklar som frigörs från tråden i vanliga glödlampor. Därför håller halogenlampan längre, men den kräver högre temperatur för att lysa, så därför måste dessa lampor göras små och med tjockare glas. Glödlampor Lysrör 1820 platinatråd 1860 lysgasrör 1879 koltråd 1910 neonrör 1903 metalltråd 1935 lysämnesrör 1959 halogenlampor 1980 lågenergilampor Andra typer: Bågljus, högtryckslampor, induktionsljus, plasmaljus, lysdioder. Källa: Lars Starby: En bok om belysning 9

10 Glödlampor eller lågenergilampor? Antaget elpris: 1 kr/kwh Glödlampa 60 W i 1000 timmar = 60 kr. 10 st = 600 kr. Glödlampa 40 W i 1000 timmar = 40 kr. 10 st = 400 kr. Glödlampa 25 W i 1000 timmar = 25 kr. 10 st = 250 kr. Summa: kr. Inköp: 20 kr/st = 600 kr. Lågenergilampa 11 W i 1000 timmar = 11 kr. 10 st = 110 kr. Lågenergilampa 7 W i 1000 timmar = 7 kr. 10 st = 70 kr. Lågenergilampa 5 W i 1000 timmar = 5 kr. 10 st = 50 kr. Summa: 230 kr. Inköp: 100 kr/st = kr. Brinner i timmar = 300 kr. Glödlampor i 1000 timmar: kr. Lågenergilampor i 1000 timmar: 530 kr. Principen för den andra typen av lampor, lysrören, är att man utnyttjar ämnen som utsänder ljus när de utsätts för elektromagnetisk strålning. Det är fråga om lysämnesrör. Första gången lysämnen användes var 1924, men 1935 kom ett kommersiellt gångbart lysrör fram. Föregångarna till de moderna lysrören var de där man använde lysande gas istället, vilka kan spåras tillbaka till 10

11 1860-talet. Neonrören är en typ av lysgasrör. Lågenergilamporna härstammar från lysämnesrören. Lysrörslamporna som kom 1980, är kompakta miniatyrer av vanliga lysrör, som gjorts så små att de kan innefattas i en glasbehållare som liknar de vanliga glödlamporna, och med socklar som passar i vanlig armatur. Lampors strömförbrukning Att tända en lampa medför energiförbrukning. Man kan få en uppfattning om en lampas energiförbrukning genom att multiplicera lampans effekt (Watt) med den tid den är tänd. En 60Wlampa som är tänd en timme ger 60 Wattimmar (Wh). Om man har 100 stycken 60W-lampor tända 1 timme var, hamnar energiförbrukningen på Wh, eller 6 kwh (kilowattimmar). Ett mer realistiskt exempel är att vi har 30 lampor hemma, med olika Watt-tal. En detaljerad studie av ett hushåll visar att en lampa i genomsnitt är tänd 2 timmar per dag. Om vi tänker oss att effekten i genomsnitt är 40W för 30 lampor, och att var och en är tänd 2 timmar per dag i 365 dagar per år, så hamnar elenergiförbrukningen för lampor på 840 kwh. Ett enpersonshushåll i hyreslägenhet har kanske en sammanlagd elförbrukning på kwh per år, så belysningselen är en ganska viktig del av småförbrukarnas elkonsumtion. Belysningselens andel är avsevärt mindre i hushåll som bor i villa med elvärme. Men egentligen vet vi ganska lite om hushållens belysningsel: Antalet lampor varierar kraftigt mellan olika hushåll, genomsnittligt Watt-tal va- 11

12 rierar också, liksom hur länge man har lamporna tända. En uppfattning om kostnaderna kan man få om man sätter kostnaden för 1 kwh till 1 krona (se faktaruta). Eftersom glödlampan länge varit den särklassigt vanligaste lampan, förknippas Watt-talet med ljusstyrkan. Men så är det alltså inte. Lågenergilampor ger samma ljus vid enbart en femtedel av glödlampors effekt (Watt). En lågenergilampa på 7W ger nästan lika mycket ljus som en glödlampa på 40W. Lågenergilampan är dyrare än glödlampan men brinner 10 gånger längre, cirka timmar mot glödlampans timmar (men detta varierar också mycket beroende på vilket märke man köper). En stor del av glödlampans energi förslösas genom den värme som avges (vilket kan ge upphov till brännskador på lampskärmarna). Lysrörslampor blir inte varma, de är effektivare. Nackdelarna med lågenergilampor är att de är dyrare och att ljuset tänds med fördröjning. I faktarutan visas en jämförelse mellan elförbrukning för glödlampor och för lågenergilampor. För det första kan vi se att driftkostnaderna (elkostnaderna) är större än inköpskostnaderna för både glödlampor och lågenergilampor. För det andra är lågenergilamporna billigare. En glödlampas brinntid uppskattas till 1000 timmar. I räkneexemplet jämförs glödlampors livskostnader med kostnaderna för lågenergilampor på 1000 timmar. (Här kan nämnas att det vanliga är att vi tillbringar mellan 3000 och 5000 timmar vaken-tid hemma per år, beroende på om vi förvärvsarbetar eller inte). Inte nog med att drift- 12

13 kostnaderna är lägre, även inköpskostnaderna blir lägre för lågenergilampor då deras livslängd är betydligt längre. Vi kan bortse från kostnaderna för armaturen i jämförelsen eftersom nya lågenergilampor kan skruvas i glödlampsarmaturer. Att ersätta glödlampor med lågenergilampor ger en stor besparing i förbrukad elenergi, och i utgifter för elektricitet. I exemplet ovan skulle 840 kwh bli knappt 170 kwh om alla lampor ersattes. För hela landet skulle det innebära en ganska stor besparing. Sverige har cirka 4,2 miljoner hushåll. Om vi gissar att de svenska hushållen redan har bytt ut 10% av sina glödlampor mot lågenergilampor, så skulle ett utbyte av resten av glödlamporna betyda att elen minskar från 3,25 till 0,71 TWh. 1 Minskningen på 2,5 TWh motsvarar drygt all el som förbrukas i svenska fritidshus, sju gånger den el som går åt till TVtittande, knappt 2 procent av all elförbrukning i landet, eller knappt en tredjedel av det största kärnkraftreaktorns årsproduktion (Forsmark 3). El där borta Varje gång vi sätter på en lampa gör vi en beställning av el. Om många sätter på lampor samtidigt, ställs stora krav på elleverantörerna. De måste ha kapacitet nog för att producera och transportera elen. El kan nämligen inte lagras. Man kan lagra kol i depåer vid kolkraftverket, man kan lagra vatten i dammar vid vattenkraft- 1 TWh = Terawattimmar, dvs. en miljard kilowattimmar. 13

14 verket, och man kan ladda batterier med mindre mängder energi. Men själva elen kan inte lagras, vilket betyder att kraftbolaget måste producera i samma ögonblick som vi konsumerar. På så vis är elsystemet mycket demokratiskt, i meningen konsumentstyrt. Elförbrukningen har sina toppar och sina dalar. Både över dygnet, över veckan och över året. Lampor tänds på morgonen, släcks i hemmet över arbetsdagen, tänds på kvällen igen och släcks vid läggdags. Under den mörka årstiden ökar behovet av belysning jämfört med den ljusa årstiden. Elproducenten måste investera i kraftverk som har sådan kapacitet att de kan täcka topparna i förbrukning under den mörkaste (och kallaste, ty el används för uppvärmning också) måndagsmorgonen. Den högsta toppen en vintermorgon ligger tre gånger högre än botten en sommarnatt. Men det betyder också att elproducenten står med outnyttjad kapacitet när många lampor är släckta. Nu kompenseras släckta lampor i hemmen på dagtid av tända lampor i industrin och på kontoren, men på natten och på sommaren är det ofta släckt. 2 I elsystemets ungdom, för hundra år sedan, kunde det hända att kraftbolag köpte eller startade industrier för att få en säker avsättning för sin elkapacitet. De ville också blanda abonnenter med olika förbrukningsmönster för att få ett jämnare utnyttjande. Det finns också en annan metod som förklarar elsystemets expansion, nämligen 2 För exempel på så kallade belastningskurvor, se Jurek Pyrko: Eleffekthushållning, s

15 hopkoppling av nät. Kraftbolag X i region A kan slippa bygga dyra toppkraftverk genom att köpa el från Kraftbolag Y i region B. Då kan X köpa av Y vid behov och sälja vid annat tillfälle. Numera kopplas elnäten samman över nationsgränserna. Man kan ändå inte komma ifrån att reservkraft måste finnas. Egentligen vill inte kraftbolagen hålla kraftverk i beredskap, eftersom det kostar pengar att hålla dem startfärdiga. Efter avregleringen 1996, då elbolagen skulle vara kommersiella, lades många reservkraftverk i malpåse. Dessutom stängdes Barsebäck I den 30 november 1999, därför att det finns ett energipolitiskt beslut att avveckla kärnkraften. Den totala produktionskapaciteten sjönk från drygt MW (Megawatt = 1000 kilowatt) till knappt MW från 1996 till Det var en minskning med (nästan 10%), varav 600 till följd av Barsebäck-stängningen. Minskningen krympte marginalen mellan all elektrisk utrustning som utnyttjas samtidigt i hem och på arbetsplatser å ena sidan, och den möjliga produktionskapacitet som finns vid den tidpunkten å den andra. Den marginalen måste vara stor eftersom de kraftverk som är igång kan tas ur drift, t.ex. på grund av behov av reparationer, säkerhetskontroller av kärnkraftsreaktorer, bränder i ställverk, nedfallna ledningar och dylikt. På grund av sådana oförutsedda händelser är tillgänglig kapacitet lägre än möjlig kapacitet. Säkerhetsmarginalerna krympte, speciellt i södra Sverige. Överföringsförbindelserna från grannländerna kunde inte kompensera det in- 15

16 hemska bortfallet. Därför hotade de sammanlagda elkonsumtionskraven att slå i produktionstaket. Svenska Kraftnät, ett affärsverk som bildades 1996 med ansvar för att upprätthålla balansen mellan konsumtion och produktion, måste ta till en ovanlig åtgärd vintern Söndagen den 4 februari gick de ut med en vädjan till hushållen att hålla tillbaka sin förbrukning, och förmådde vissa industrier att avstå från att sätta på sina elpannor. Man såg framför sig att mycket höga krav på el skulle ställas på måndagens morgon. En topp nåddes också den 5 februari mellan klockan 8 och 9 på MW. Den kunde täckas med hjälp av nyligen upphandlade reserver och med import, men utan vädjan till förbrukarna hade toppen blivit mycket högre. Efter denna incident fick Svenska Kraftnät i uppdrag att ingå avtal med kraftägarna att öppna reserverna igen, och avtal med elförbrukare om tillfälliga reduktioner. Det har inneburit att drygt två tredjedelar av den förlorade reservkraften återvunnits genom Svenska Kraftnäts rätt att upphandla reserver av kraftägare. Lagen om effektreserv reglerar detta från 1 juli 2003 till 28 februari 2008 då en marknadsmässig lösning ska ta vid. Sedan 2001 har också Barsebäck II stängts, närmare bestämt den 31 maj Detta bortfall kompenseras av höjningar av kapaciteten i Forsmark och Ringhals. Man kan därför säga 16

17 att produktionskapaciteten hos Barsebäck II flyttats till de andra kärnkraftverken. 3 Vad är elsystem och vad är avreglering Hushållen och elsystemet För att använda el krävs att vi har lampor och annan utrustning i hemmen. Det krävs därtill ledningar från kraftstationen, och organisationer som säljer och som producerar elektricitet. Kort sagt, användarutrustning måste kopplas samman med produktionsutrustning för att ett flöde av el ska kunna komma till stånd. Hushåll, elhandelsföretag och kraftproducenter behöver sammankopplas för att ett flöde av information och pengar ska kunna komma till stånd. När lagen om effektreserv utreddes såg man ett problem i bristen på flexibilitet på förbrukningssidan. Man ville se en större priskänslighet hos elkunderna. Det är något i relationerna mellan konsumenter och producenter som klickar. Varför får inte producenterna och de balansansvariga konsumenterna med sig. Varför är konsumenterna så okänsliga, så oflexibla i sin konsumtion? Vi kommer därmed in på konsumenternas relation till elleverantörerna. Relationen kan beskri- 3 Pyrko, Eleffekthushållning, s Elmarknaden 2003, s Energimarknad 2005, s Energiindikatorer 2006, s

18 vas som två kretslopp. I figur 1 är dessa lagda på varann. Vi har ett fysiskt kretslopp där konsumentens elkrav, som uppstår när vi tänder en lampa, motsvaras av leverans av el. För det andra har vi ett ekonomiskt kretslopp där elbolaget skickar en räkning på den el som distribuerats, och konsumenten betalar med pengar. Figur 1. Fysiskt och ekonomiskt kretslopp för el. Kraftbolag Elbolag El. produktionsutrustning Elfaktura El Val Pengar Elkrav Konsumenter El. konsumtionsutrustning Problemet är att informationen som löper genom de båda kretsloppen är ofullständig. Det är lätt för konsumenten att beställa el, men signalerna från producenten kommer inte fram genom systemets normala kanaler, dvs. elpriser och elräkning. Vi har ett problem med samordning av konsumtion och produktion, ett problem som är speciellt här eftersom el inte kan lagras. Konsekvenserna av problemet är flera. Det finns risk att elsystemet havererar till följd av överbelast- 18

19 ning, som berördes ovan i fallet med toppen Därför finns ett behov av laststyrning, dvs. fjärrstyrning av konsumenternas apparater. Måste vi släppa kontrollen över våra elprylar? Problemet accentueras av energipolitikens inriktning på energieffektivisering. Den inriktningen är en konsekvens av ett folkligt motstånd mot utbyggnaden av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraftens dammar medför stora ingrepp i naturen. Sjöar förstoras eller bildas ovanför, älven krymper nedanför, naturliga vattenfall blir oigenkännliga. Lax, ål och annan fisk får svårt att vandra. När många vattendrag exploaterats på 1960-talet bildades lokala motståndsgrupper vilka så småningom samordnade sina protester. Frågan om att bygga i Vindelälven blev avgörande. Motståndarna vann politiskt stöd och riksdagen beslutade 1970 att inte bygga kraftverk i denna och andra orörda älvar. Kärnkraftens faror uppmärksammades tidigt, redan innan kraftverken byggdes. Motståndet mot atomkraften växte till en nationell rörelse på 1970-talet, samtidigt som kärnkraften byggdes ut. Efter ett haveri i ett kärnkraftverk i USA 1979 beslutade riksdagen att en folkomröstning skulle hållas Man kunde då rösta på tre linjer. Alla tre föreslog avveckling, men i olika takt. Frågan om när och hur kärnkraften ska avvecklas har pågått sedan dess. Faktum är dock att inga nya kärnkraftverk tillkommit, medan två reaktorer stängts av. Till detta kommer klimatförändringarna som, enligt en stor majoritet av expertisen, anses bero på utsläppen av framför allt koldioxid från för- 19

20 bränningen av fossila bränslen. Därmed framstår även kolkraftverk som ej önskvärda. Pressen att hålla tillbaka elförbrukningen ökar på så vis. Hushållens roll studeras sällan, vilket är ambitionen i det kommande avsnittet. Att få de små konsumenterna, som inte är så små när vi lägger dem samman, att medverka i effektiviseringen, kräver en respekt och förståelse för behoven och en insikt i vilka informationsbrister som finns. En fundamental aspekt är elsystemets centraliserade karaktär. Den ger upphov till ett stort avstånd mellan produktion och konsumtion. Avståndet skulle kortas om produktionen decentraliserades. Decentraliserad elförsörjning är möjlig i form av solceller, mikroturbiner, stirlingmotorer, bränsleceller och vindkraftverk. Dess fördelar är att ansvar och kontroll förs ned till fastighetsägaren och därmed närmare konsumenten. Fördelen är också att den befintliga, storskaliga elproduktionen kan avlastas till förmån för industriella och andra storkonsumenters ökade förbrukning. Hushållen och avregleringen I Figur 1 visas en uppåtriktad pil från konsumenter till elleverantörer. Den representerar ett centralt inslag i elmarknadsreformen, eller avregleringen, nämligen möjligheten att välja elbolag eller avtal. Avregleringen genomfördes på talet. Genom att man skiljde på nätbolag och elhandelsbolag gavs varje enskild abonnent möjlighet att välja elsäljare. Vilka var motiven för reformen? 20

21 I en av utredningarna som föregick reformen anfördes två skäl. Konkurrens skulle tvinga elbolagen att effektivisera sin verksamhet och leda till lägre priser. Dessutom skulle nya avtalsformer komma fram som bättre passade kundernas behov och som ökade deras möjligheter att snabbt anpassa sig till variationer i elproduktionskostnaderna (dvs. det problem som berördes ovan). 4 Elmarknadsreformen är mycket märklig i två avseenden. Svenska elpriser var låga redan innan avregleringen, vilket gäller alla vattenkraftsrika länder. Reformen var alltså en lösning som saknade problem. För det andra var avregleringen fullständigt frikopplad från alla slags miljöaspekter. Inte en rad, inte en tanke på hur reformen skulle passa in i omställningen av energisystemet i hållbar riktning, som statens långsiktiga energipolitiska mål brukar uttryckas. Rätten att välja elsäljare är dock en obestridlig fördel för konsumenten som infördes med avregleringen. Den kund som är missnöjd med pris, service och bemötande har nu möjlighet att rösta med fötterna, genom att byta elleverantör. För de små konsumenterna kom den rätten i praktiken Många har utnyttjat valfriheten, men många har det inte. Varför är många passiva? Enligt min mening, och vi ska återkomma till det längre fram, utformades elmarknadsreformen med tanke på en utopisk konsument. En kund som utan besvär uppdaterar sig om priser och erbjudanden från ett antal elbolag och som nog- 4 Elmarknad i förändring (Nutek), s

22 grant kontrollerar avtalets efterlevnad. För denna människa är el viktigt och priset står i centrum. De som stod bakom reformen resonerade som om alla elkunder, utan undantag, satt och väntade på att få välja elbolag, eller åtminstone byta avtal med den befintlige elleverantören. Hur det står till med realismen i denna bild av konsumenten, ska vi ta upp i samband med redovisningen av den enkät och de intervjuer jag gjort med riktiga elkonsumenter. 22

23 Hushållen och elsystemet Att använda apparater Det är inte bara belysningen som drar ström i hemmet. Det finns ett stort antal apparater och maskiner också. Om vi lägger samman apparaters och lampors Watt-tal i alla hushåll, får vi ett mått på det totala möjliga krav som hushållen kan ställa på elproduktionen. Elsystemet skulle drabbas av överbelastning om allt sattes på samtidigt. Därför är det viktigt hur och när apparater sätts på och stängs av, och av vem, ty det finns inslag av automatik här. Man kan dela upp apparater och lampor i fyra typer efter användarberoende. Elförbrukningen beror på när apparaten eller lampan sätts på respektive stängs av. Vissa saker sköter vi själva, både vad gäller påsättning och avstängning. Andra sätts på av användarna men styrs sedan av ett program som bestämmer avstängningen. En tredje grupp är termostatreglerade både för påsättning och avstängning. En fjärde grupp står på hela tiden. Vi har då en manuell, en halvautomatisk, en automatisk och en ständigt-på kategori. Manuella. Lampor tillhör den kategori som är mest beroende av vanor och beteende hos användarna. Vi tänder och släcker lampor manuellt enligt våra behov och rutiner. Här finns dock undantag då ljussensor, timer och rörelsedetektor gör att lampor hamnar i den automatiska typen, men de utgör en minoritet av lamporna hos hushållen. Till den manuella typen hör också bland 23

24 annat bastu, ugn, torkskåp, solarium, spisplattor, kupévärmare, kaffebryggare, motorvärmare och TV. Halvautomatiska. Tvättmaskiner och torktumlare tillhör den andra typen, där programmet bestämmer när maskinen går ned i viloläge eller strömmen bryts. Hit hör också diskmaskin, vattenkokare, mikrougn och brödrost. I vissa fall innebär den automatiska avstängningen en övergång till viloläge. Automatiska. I den tredje gruppen har vi både automatisk påsättning och avstängning. Det gäller då termostatreglerade saker som varmvattenberedare och frysskåp och kylskåp, samt andra typer av kyl- och frysenheter såsom kyl-svalskåp eller frysbox. Men även glödlampor i den mån dessa är styrda av ljussensor, timer eller rörelsedetektor. Det kan också vara fråga om fjärrkontroll från nätbolaget i fall av så kallad direkt laststyrning. Det senare är en överenskommelse mellan leverantör och kund att den förre får fjärrstyra elektriska apparater. Ständigt på. I en fjärde grupp har vi apparater som står på för jämnan. Vilka som hör hit beror delvis på vilka vanor hushållen skaffat sig. Här har vi akvarium, receiver i viloläge, parabolantenn i viloläge, video avstängd, dator avstängd, mikrougn i vila, digitalbox, klockradio och telefonsvarare. Att parabol och receiver räknas hit bygger på förutsättningen att de flesta hushåll inte stänger av viloläget. Några manuella och halvautomatiska apparater hamnar i denna kategori efter avstängning respektive avslutat program. 24

25 Tabell 1. Hur mycket el (kwh) drar olika apparater och lampor på ett år? Några realistiska räkneexempel. Watt Tim/år kwh Manuella Bastu Ugn Torkskåp Solarium Spisplatta Spisplatta Strykjärn Infravärme Hårtork Dammsugare Kupévärmare Kaffebryggare Våffeljärn Glödlampor 10 st Motorvärmare Glödlampor 10 st Glödlampor 10 st Spisfläkt TV Dator Elvisp LCD-TV Värmedyna Lysrör Parabol

26 Receiver Julljusstake Dator, vila DVD Video Lågenergilampa CD-spelare Skrivare TV, vila DVD, vila Batteriladdare Halvautomatiska Tvättmaskin Diskmaskin Vattenkokare Torktumlare Mikrougn Brödrost Automatiska Varmvattenberedare Frysskåp Kylskåp Glödlampa, timer Ständigt på Akvarium Receiver, vila Dator, av

27 Parabol, vila Video, av Digitalbox Klockradio Telefonsvarare Mikrougn Källor: Öresundskraft (2004); Bladh, Hushållens elförbrukning, s Vissa saker drar alltså ström i avstängt läge, så länge sladden sitter i vägguttaget. Anledningen till att apparater förbrukar el hela tiden är att de har en liten transformator som inte kopplas från trots att alla funktioner är avstängda. Man kan slippa denna strömförbrukning genom att sätta ett grenuttag med strömbrytare mellan stickpropp och eluttag. Som Tabell 1 visar ligger varmvattenberedaren i villan i särklass bland dessa energiförbrukare. Om den är dåligt isolerad kan värmeförlusten vara betydande. Hushållning med varmvatten genom snålspolande munstycken kan vara en metod att begränsa elförbrukningen. Ett radikalt sätt är att koppla beredaren till en solvärmeanläggning, men det fungerar endast under sommaren. Några av de vanligaste apparaterna tillhör de mer elslukande: Matlagningsutrustning såsom spis och ugn, mathållningen i kyl och frys, rengöring med diskmaskin. Även tvätt- och torkmaskiner bidrar märkbart till elförbrukningen. Så gör också belysningen (observera att beräkningen av glödlampors elförbrukning är beräknad på 10 stycken lampor för varje effektklass). Vissa sa- 27

28 ker, såsom bastu, solarium och akvarium drar mycket, men är inte så vanliga. Stereon kan dra en hel del ström beroende på hur mycket man lyssnar, men dess värre också i avstängt läge. På apparaterna finns en metallplatta eller en etikett som anger Watt, märkeffekten. Vad som anges då är maxeffekten, vilket gör att verklig användning ligger lägre. På många maskiner finns reglage där funktioner eller lägen kan varieras. Till exempel ökar Watt-talet när man byter kanal på TVn, när man höjer ljudet i stereon eller ökar suget i dammsugaren. Mina mätningar med elmätare visar också att Watt-talet kan överstiga märkeffekten. Det finns ett otal elektriska apparater i ett hem. Många står oanvända under dygnet, veckan eller till och med året. Julljusstakar och julgransbelysning används sällan någon annan tid på året än kring jul. Varför har vi så många elektriska maskiner och apparater? En del av svaret är att elektricitet är lukt- och ljudfri och kan därför lätt användas för att få olika maskiner och apparater att fungera. Så länge säkerheten kan tryggas, så att inte barn sätter fingrarna i uttaget, eller brand uppstår på grund av dåligt isolerade ledningar, är el väl passad för hemmiljön. El märks väldigt lite egentligen, den dyker främst upp på elräkningen utom vid strömavbrott då vi genast blir påminda om hur beroende vi är av den där anonyma varan. Elförbrukningen kan variera stort över ett dygn, som visas i Diagram 1. Under den lördag som där beskrivs medförde tvätt och matlagning toppar i förbrukningen. Om detta hushåll hade 28

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Hur ser framtiden ut, tror man (i alla fall en del)? Fossilbränslen endast i transportsektorn och till

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

MP2211 Enskild motion

MP2211 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1301 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2 Klimatsmarta brf Timotejen Boendeträff 2 Magnus Ulaner Projektledare Klimat och Kvalitet Klimatcoach HSB Södertörn magnus.ulaner@sodertorn.hsb.se 08 608 68 36 Innehåll Energikostnader Enhetsmätning och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration

Åtgärdsrapport Energideklaration Åtgärdsrapport Energideklaration Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Össby 1:6 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Gommav 22, Finspång Jaime Beltrán (1053-CFX-1991) Sammanfattning Rapporten

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö.

Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö. Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö. Att spara energi är att vara snäll mot både plånboken och miljön. Med lite kunskap är det enkelt att spara energi utan att egentligen

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö.

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer