KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen"

Transkript

1 Kriser KRISER Kris normalt och återkommande! Sverige gått igenom flera oljekrisen, fastighetskrisen och finanskrisen tals krisen Finanskrisen tals krisen 1990-talets början djup kris (depression) BNP föll, arbetslösheten ökade Värre i Sverige än i andra länder BNP föll mer i Sv än i andra länder Arbetslösheten ökade från 2% i slutet an 80- talet till 10% i mitten av 1990-talet 90-tals krisen Kraftig uppgång , överhettad ekonomi med hög inflation, brist på arbetskraft, fastighetspriserna steg kraftigt 1990 hög arbetslöshet och fallande BNP, fastighetspriserna sjönk kraftigt Vad hände??

2 Nov 1985 reglering av utlåning avskaffas (Novemberrevolutionen) startskott för krisen Tidigare omfattande kreditmarknadsregleringar från 1950-talet i avsikt att ha en lågräntepolitik Hög inflation Skattesystem som gynnade låntagande Sammantaget => real ränta som var negativt D och S utlåning ökade samtidigt

3 Tillgångspriserna ökade snabbare än konsumentpriserna. Tillgångspriserna steg mellan 1985 och 1990 med i genomsnitt 70%! (bubbla!) Konsumtionen ökade => överhettning Inflationen i Sverige steg snabbare än i omvärlden Fast växelkurs Den inhemska expansionen trängde undan den konkurrensutsatta sektorn, exporten utvecklades negativt Spekulationer på kronkursen Devalveringsförväntningar I slutet av 80-talet allt tydligare att politiken måste läggas om. Växelkursen var fast (Riksbankens överordnade mål var fast växelkurs) I feb 1990 föreslog regeringen en 2-årig frysning av löner, priser och utdelningar. Skärpt lagstiftning mot strejker => Regeringskris Kjell-Olof Feldt lämnar regeringen Nedgång Realräntan gick plötsligt upp pga inhemska och utländska faktorer Inflationen minskade kraftigt => nominella räntor steg Århundradets skattereform gjorde det mindre attraktivt att låna (gynnade sparande) Tysklands återförening => räntan ökade i Europa Kronan utsattes för spekulationer Riksbanken höjde r => r (real räntan) upp => värdet på tillgångar sjönk Förmögenheter raderades Företag gick i konkurs, i synnerhet fastighetsbolag Nedgång Bankerna gjorde kreditförluster på ca 180 miljarder kr mellan Kris för det finansiella systemet Staten ingrep för att garantera banksektorns existens. En bankstödsnämnd inrättades Två konkursmässiga banker, Nordbanken och Götabanken blev statsägda. Sparandet ökade => konsumtionen minskade => arbetslösheten ökade

4 Nedgång Fortsatt spekulation mot kronan Räntan 500% ( Bengt Dennis the sky is the limit vi kommer inte att devalvera!) 1992 övergav Sv fast växelkurs => kronan tappade kraftigt i värde Realtillgångarna i Sverige sjönk med ca 30% Devalveringen hjälpte till att vända nedgången Hjälpte exportindustrin Men vi blev fattigare! Lärdomar Avregleringen på 1980-talet fick skulden Annan ordning på reformerna: borde börjat med skattereformen och sen avreglerat valutamarknaden Svårt att ha en fast växelkurs i en värld med internationell kapital rörlighet Finanskrisen 2008 Orsaker Hur kunde riskerna missbedömas så? Vad har gjorts? Framtidsscenarier Orsaker Makroekonomiska obalanser i världsekonomin Hög tillväxt och låga räntor Högt risktagande Snabb utveckling på finansmarknaderna Subprime och kreditderivat

5 Makroekonomiska obalanser Bytesbalansproblem US stort bytesbalansunderskott (importerar mer än de exporterar) US stort underskott både offentligt och privat (negativt sparande) Asien sparöverskott Inget nytt - detta har diskuterats sedan 1995 Hög tillväxt och låga räntor Globaliseringen och IT => låg inflation => låg ränta Sparöverskott i Asien Sparunderskott i bl a USA Högt risktagande, snabb utveckling på finansmarknaden Risktagande uppmuntrades Fler länder med fungerande finansmarknader => volymen ökade Många nya och avancerade instrument skapades Subprime lån Studier från 1991 visade att minoriteter nekades lån i större utsträckning än vita Federal Reserve Bank of Boston kom ut med en rapport 1992 som visade att även när man kontrollerade för viktiga faktorer så som kreditvärdighet nekades minoriteter lån i större utsträckning än vita Den amerikanska regeringen ville uppmuntra minoriteter till att bli husägare

6 Subprime lån Politiker hörsammade studierna och underlättade för låntagare att få lån (Fannie Mae & Freddie Mac) och uppmuntrade låneinstitut att göra det lättare att låna Mortgage innovations inte titta så mycket på kreditvärdighet som tidigare, andra faktorer viktigare (utbildning) 28/36 bör inte gälla för fattiga! Definition av vad som är inkomst luckrades upp (gåvor) Piggyback loans (ingen kontantinsats (down-payment), tidigare 20%) Bear Sterns rekommenderade 3-4 % i down-payment mot tidigare 20% => efterfrågan på hus ökade och husförsäljningen ökade => attraktivt att spekulera i fastigheter (25% av alla husförsäljningar)

7 Visade sig att resultaten i studien som FED i Boston gjort var drivna av några felaktiga observationer. Togs dessa bort visade det sig att orsaken till att mindre lån beviljas till minoritetsgrupper är att de har lägre kreditvärdighet Hur kunde investerare (som är rationella?) missbedöma riskerna så kopiöst? Rating institut som riskbedömer instrument Piggyback lån inte högre risk än andra lån!! (43% högre sannolikhet för att förfalla) Ifrågasätta risken att dessa nya kredit derivat som innehöll subprime lån var riskfyllda kunde uppfattas som rasistiskt Så länge huspriserna stiger ingen default risk Rating instituten tjänade bra och det var endast 3 bolag som var godkända att riskbedöma dessa instrument (Standard & Poor s, Moody s och Fitch) - så liten (ingen) konkurrens Inget nytt och många varningar - Varför gjorde inget något? Inga enkla lösningar Många starka intressen många som tjänade mycket pengar Finanskrisen Vad hände? Stigande fastighetspriser under en lång period Abrupt slut på det i andra kvartalet 2006 (USA) Hushåll högt belånade kunde inte betala tillbaka => finansiella systemet kollapsade

8 Finanskrisen Amerikanska lån omvandlats till kreditderivat och sålts vidare världen över Dessa kreditderivat blev nu värdelösa Stor osäkerhet på den finansiella markanden Ingen vågade låna ut pengar, kreditlikviditet, banksystemet fungerade inte Fastighetsprisindex Årsvärden. Index 1981=100. Som jämförelse visas också konsumentprisutvecklingen

9 Prisindex för småhus 1981=100 Sverige 600 Småhus för permanentboende (villor, rad- och kedjehus) Hela riket Reporäntans utveckling Procent jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun- jun Månad 08 Källa: Riksbanken Hämtat: Procent kv kv kv 2009 Hushållens skulder I procent av disponibel inkomst och av finansiella tillgångar BNP Index, volymutveckling År Källa: SCB, beräkningar av Ekonomifakta Hämtat: Not: Hushållens skulder och tillgångar inkluderar äv en hushållens intresseorganisationer Källa: OECD och SCB *Uppskattade v ärden för År Hämtat: Disponibel inkomst Finansiella tillgångar Sverige EU-15 USA

10 Vad har gjorts? Finanspolitik Penningpolitik Okonventionella centralbanksåtgärder Var är vi nu? Tydliga tecken på vändning men ett sämre utgångsläge än tidigare Kort perspektiv Dopad ekonomi - När exit? Beroendet länder emellan ökat vilket gör det svårt att göra enskilda åtgärder i ett land (konkurrensaspekter) Okonventionella åtgärder löper ut av sig själv Finanspolitik före penningpolitik Strukturåtgärder (arbetsmarknad fungera bättre)

11 Långa perspektivet Samordna global makropolitik möjligt? Behåll inflationsmålet men ta hänsyn till tillgångspriser Förbättra de offentliga finanserna Skarpare finansiella regelverk Bättre buffertar Höjda kapitalkrav? För snabb återhämtning kan innebära att för lite blir gjort! Framtids scenarier V-formad återhämtning Politiska åtgärderna fungerar Uppstädning av den finansiella sektorn Förtroendet återvänder U-formad återhämtning Hushållen fortsätter att spara Uppstädning av den finansiella sektorn dröjer För många bail-outs och politiska konflikter Stigande arbetslöshet L-formad återhämtning Politiker paralyserade Ökad protektionism Sociala konflikter (krig?) Sett i ett längre perspektiv

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Varför amortera? Marknadsrapport

Varför amortera? Marknadsrapport Varför amortera? Marknadsrapport Oktober 212 Denna rapport är utarbetad av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Sedan den 1 oktober 212 är BKN och Boverket en gemensam myndighet. Titel: Varför amortera?, Marknadsrapport,

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell

Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något värre Lars Frisell NATIONALEKONOMISKA INSTUTIONEN Vid Lunds universitet Arash Saleh Tabari Ränteavdraget, Att vara eller inte vara Hjälper man till att orsaka en nedgång så må det vara hänt, det är att för undvika något

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Hushållens skuldsättning, bostadspriserna. en genomgång av litteraturen

Hushållens skuldsättning, bostadspriserna. en genomgång av litteraturen Hushållens skuldsättning, bostadspriserna och makroekonomin: en genomgång av litteraturen Daria Finocchiaro, Christian Nilsson, Dan Nyberg och Albina Soultanaeva* Under de senaste 15 åren har hushållens

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse

Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Konjunkturläget mars 2015 67 FÖRDJUPNING Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder en internationell jämförelse Decenniet före finanskrisen 2008 2009 steg bostadspriserna snabbt i många OECD-länder.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer