1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system"

Transkript

1 Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på en säker plats tillsammans med bruksanvisningen. 1, FUNKTIONER , FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER About the Registered Marks, etc Frontpanel / Allmänt USB-port Ta bort DCP:n Fastsättning av DCP Förvaring av DCP:n i DCP-asken KONTROLLER Panel de operaciones Namn på knappar Fjärrkontroll (RCX002) Anmärkningar för användning av fjärrkontroll FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID HANTERING Hantera skivor HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON Grundläggande användning Systeminställning Audioinställning Använda radion Använda Radio Data System DAB funktioner CD/MP3/WMA-användning Användning av USB Användning av ipod & iphone Användning av Bluetooth AUX-användning FELSÖKNING FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN TEKNISKA DATA INSTALLATION / KABELANSLUTNINGSGUIDE , FUNKTIONER Inbyggd Parrot Bluetooth Handsfree (HFP) och Audio Streaming (A2DP & AVRCP) 5V/6-kanal RCA-utgång med digital justering av tidsfördröjning, 3-vägs delningsfilter och 5-bands parametrisk equalizer Belysning med 728 varierbara färger Utökade system ipod /iphone (Anslut via USB) Utökade ljudfunktioner 4 och 2-kanals förstärkare USB-minne (Anslut via CCA-755) Bärbar spelare (Anslut via AUX IN-kontakten) Bluetooth mobiltelefon Tillbehören som visas utanför ramarna är valfria extratillbehör som säljs separat. CCA-750, CCA-755: Säljs separat. CZ703E 115

2 2, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VARNING För din säkerhet får föraren inte använda kontrollerna under körning. Håll volymen på en nivå under körning så att ljud utifrån kan höras. 1. När det är extremt kallt i bilen och spelaren används när värmen precis har slagits på, kan fukt bildas på skivan eller de optiska delarna av spelaren och det kan hända att det inte går att spela ordentligt. Torka av skivan med en mjuk trasa om den är fuktig. Om fukt bildas på spelarens optiska delar, vänta i ungefär en timme innan den används. Kondensen försvinner naturligt och normal användning är möjlig. 2. Vid körning på extremt guppiga eller ojämna vägar kan orsaka att skivan hoppar under uppspelning. 3. Denna enhet använder precisionsdelar och komponenter för dess drift. Öppna aldrig höljet, plocka inte isär eller smörj enheten, om fel uppstår. Kontakta din Clarion-försäljare eller servicecenter. Frontpanel / Allmänt Läs följande försiktighetsåtgärder för en längre livslängd. Spill inte vätskor från drycker, paraplyer o.s.v. på enheten, då detta kan skada de interna kretsarna. Plocka inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Det kan orsaka skador. Låt inte cigaretter bränna displayen. Det kan skada eller deformera höljet. Om ett problem inträffar, låt undersöka enheten på inköpsstället. Rengöra höljet Torka bort smuts försiktigt med en mjuk, torr trasa. Vid kraftig nedsmutsning, ta lite neutralt rengöringsmedel utspätt med vatten på en mjuk trasa, torka bort smutsen försiktigt och torka sedan igen med en torr trasa. Använd inte Bensen, thinner, bilrengöringsmedel, o.s.v. eftersom dessa ämnen kan skada höljet eller få färgen att flagna. Gummi och plastprodukter kan orsaka fläckar vid långvarig kontakt med höljet. USB-port About the Registered Marks, etc. 1. Made for ipod, and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod or iphone may affect wireless performance. iphone and ipod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 2. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Clarion Co.,Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. USB-minnet kan sticka ut när det är isatt, så det kan orsaka fara vid körning. När du ansluter USB-minnet till källenheten, använd en USB-förlängningskabel (CCA-755). Ett USB-minne måste kännas igen som USB mass storage class (USB av masslagringsklass). En del modeller kanske inte fungerar korrekt. Clarion kan inte hållas ansvarig för eventuell skada vid förlust eller skada av sparad data. V i rekommenderar att du sparar en kopia på din data innan du använder den på en dator, o.s.v. när du använder ett USBminne. Datafiler kan skadas när USB-minnet används in i följande situationer: När du kopplar bort USBminnet eller stänger av strömmen under läsning av data. V id påverkan av statisk elektricitet eller elektriskt brus. Anslut/ta bort USB-minnet när det inte accessas. Anslutning med dator stöds inte. 116 CZ703E

3 Ta bort DCP:n Kontrollpanelen kan tas loss för att förhindra stöld. När du tar bort kontrollpanelen kan du förvara den i DCP-asken för att förhindra repor. Vi rekommenderar att du tar med dig DCP:n när du lämnar bilen. 1. Tryck på [SRC / ] knappen (1 sek.) för att slå av strömmen. 2. Tryck in [OPEN]-knappen djupt för att låsa upp DCP:n. 3. Håll i sidan som lossar och ta bort DCP:n. 3. KONTROLLER Panel de operaciones [MIC] [BAND / ] [MENU / ] [PS/AS] Skiv fack [ ] USB-anslutning Fastsättning av DCP 1. Håll i DCP:n och se till att panelen är riktad mot dig. Sätt in den högra sidan av DCP:n i DCP-fästet. 2. Tryck in vänster sidan av DCP:n tills den låses fast. [ SRC / ] [ / ] [OPEN] [VOLUME] Namn på knappar [DISP] [1~6] [TA] AUX-kontakt [SRC / ]-knapp Ström / Växla ljudkälla [ ]-knapp Ljudeffektsinställning Förvaring av DCP:n i DCP-asken Håll i DCP:n, som visas i nedanstående figur, och lägg den i den medföljande DCP-asken. DCP DCP-ask Om DCP:n är smutsig, torka av smutsen endast med en mjuk, torr trasa. FÖRSIKTIGT DCP:n kan lätt skadas av stötar. Efter att den tagits bort, tappa den inte och utsätt den inte för hårda stötar. Om [OPEN]-knappen trycks in och DCP låses upp kan bilens vibrationer göra så att DCP:n ramlar Kontakten för huvudenheten och DCP:n är mycket viktiga. Var försiktig så att du inte skadar den genom att trycka på den med naglarna, skruvmejslar o.s.v. [BAND / ]-knapp RADIO-läge Välj band på mottagare BT-läge Slå/Svara/Överför samtal / Repetition (lång tryckning) [MENU / ]-knapp MP3/WMA-läge Sökfunktion. BT-läge Avsluta samtal. CD-läge Ingen funktion. RADIO-läge PTY-val. AUX-läge Ingen funktion. USB-läge Sökfunktion ipod-läge ipod menyn DAB-läge PTY-val. [ ]-knapp Tryck för mata ut skivan. [, ]-knapparna Föregående / nästa spår Sök (håll intryckt) Station upp / ner [OPEN]-knapp Lås upp frontpanelen. [PS / AS]-knapp Sökuppspelning / Förinställd sökning Autominneslagring (långt tryck) [VOLUME]-ratt Justera volymen / Bekräfta (tryck) [TA]-knapp Trafikmeddelande [1 6]-knappar [1]-knapp: Sökuppspelning / Förinställd station 1. [2]-knapp: Repetera uppspelning / Förinställd station 2. [3]-knapp: Slumpmässig uppspelning / Förinställd station 3. [4]-knapp: Spela / Pausa / Topp (håll intryckt) / Förinställd station 4. [5]-knapp: Föregående mapp / Förinställd station spår bakåt (håll intryckt) [6]-knapp: Nästa mapp / Förinställd station spår uppåt (håll intryckt) [DISP]-knapp Ändra display Systeminställning (långt tryck) [ MIC ]-hål Inbyggd mikrofon CZ703E 117

4 Fjärrkontroll (RCX002) [SRC]-knapp Växla ljudkälla [, ]-knappar Förinställd station upp/ner Föregående / nästa spår Sök (håll intryckt) [PS/AS/SCN]-knapp Sökuppspelning / Förinställd sökning Autominneslagring (långt tryck) [BAND/TOP]-knapp Välj band på mottagaren Topp (håll intryckt) [, ]-knappar Ljudstyrkereglering [ ]-knapp Spela/Pausa [TA]-knapp Trafikmeddelande [DISP]-knapp Ändra display Anmärkningar för användning av fjärrkontroll 1. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på enheten. 2. Ta bort batteriet från fjärrkontrollen eller sätt i en isolering för batteriet om batteriet inte ska användas under en månad eller längre. 3. Förvara INTE fjärrkontrollen i direkt solljus eller på plats som är mycket varm, den kan sluta att fungera som den ska. 4. Använd endast knappformade litiumbatteri CR2025 (3V). 5. Utsätt INTE batteriet för uppladdning, isärtagning, hetta eller kasta bort det i en öppen eld eller vatten. 6. Sätt i batteriet i rätt riktning med hänsyn till (+) och (-)-polerna. 7. Förvara batteriet så att barn inte kan nå det för att undvika risk för olyckor. [PTY/RDM]-knapp Programtyp Slumpmässig uppspelning [AF/RPT]-knapp Alternativ frekvens Repetera uppspelning [MUTE]-knapp Stäng av ljudet [SRC] [, ] [MUTE] [PS/AS/SCN] [BAND/ TOP] [, ] [ ] [TA] [DISP] [PTY/RDM] [AF/RPT] Isättning av batteriet 1. Skjut fjärrkontrollenhetens bakre skydd i visad riktning. 2. Sätt i batteriet (CR2025) i styrningen med den tryckta sidan (+) upp. 3. Tryck in batteriet i behållaren som visas. 4. Sätt tillbaka locket och skjut det tills ett klickljud hörs. Styrning 4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID HANTERING Hantera skivor Hantering Nya skivor kan ha ojämnheter runt kanterna. Om sådana skivor används fungerar kanske inte spelaren, eller så kan ljudet hoppa. Använd en kulspetspenna eller liknande för att ta bort eventuella ojämnheter från skivans kanter. Kulspetspenna Ojämnheter Klistra aldrig etiketter på skivans yta, skriv inte med blyerts- eller kulspetspenna på ytan. Spela aldrig en skiva med tejp eller kvarsittande klister på eller med märken efter borttagning. Om du försöker spela en sådan skiva går den kanske inte att ta ur spelaren, eller så kan den skada spelaren. Använd inte skivor med stora repor, som är deformerade, spruckna etc. Sådana skivor kan orsaka felfunktion eller skada. Tryck ner mitten av fodralet och lyft ut skivan för att ta ut den ur fodralet. Använd inte kommersiellt tillgängliga skivskydd eller skivor utrustade med stabilisatorer, o.s.v. De kan orsaka skador på skivan eller förstöra den interna mekanismen. Förvaring Utsätt inte skivor för direkt solljus eller andra värmekällor. Utsätt inte skivor för fukt eller damm. Utsätt inte skivor för direkt värme från kupévärmare. Rengöring Använd en mjuk trasa för att ta bort fingeravtryck och damm, torka från mitten av skivan till ytterkanten. Använd inte lösningsmedel, som t.ex. rengöringsmedel, anti-statspray eller tinner för att rengöra skivor. Låt skivan torka helt före användning om den rengjorts med rengöringsmedel speciellt för skivor. Om skivor Stäng aldrig av strömmen och ta bort enheten från bilen med en skiva laddad. FÖRSIKTIGT För din säkerhet, föraren får inte ladda eller mata ut skivor under körning. 118 CZ703E

5 5. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON Grundläggande användning Se diagrammen i "3. KONTROLLER" när du läser detta kapitel. FÖRSIKTIGT När enheten är på kan din hörsel skadas om motorn stängs av och slås på med volymen höjd till max. Var försiktig när volymen justeras. Ström på / av Starta motorn innan enheten används. Var försiktig med att använda denna enhet under en längre tid när motorn inte är på. Om du laddar ur bilbatteriet för mycket, kan du kanske inte starta motorn och det kan minska bilbatteriets livslängd. 1. Starta motorn. Belysningen på strömknappen / vredet tänds. Motor PÅläge 2. Du kan välja ett högtalarsystem när strömmen slås på för första gången.((se Audioinställning.) INITIAL (initial). Du kan välja ett högtalarsystem när strömmen slås på för första gången. Kontrollera ditt högtalarsystem, välj det på enheten och ställ sedan in din önskade ljudkvalitet enligt Audioinställning. LOAD (ladda). LOAD (ladda) väljs inte när strömmen för enheten slås på första gången. Du kan välja ett högtalarsystem när enheten slås på för första gången. NORMAL. FRONT (fram) / REAR (bak) / SUBWOOFER 2WAY (2-vägs). HIGH (hög) / MID (mellan) / REAR (bak) 3WAY (3-vägs). HIGH (hög) / MID (mellan) / SUBWOOFER Om du trycker på RESET (återställ)-knappen eller kopplar loss reservledningen efter avslutad audioinställning kommer INTIAL/LOAD (initial/ladda) att visas. I detta fall kommer enheten att fungera enligt följande. INITIAL (initial). När enheten slås på efter RESET (återställ) eller reservledningen är bortkopplad kommer audioinställningen i minnet att rensas och du måste starta med att välja högtalarsystem. Välj önskat högtalarsystem och ange önskad ljudkvalitet enligt Audioinställning. LOAD. När enheten slås på efter RESET (återställ) eller reservledningen är bortkopplad kommer förinställt högtalarsystem och andra inställningar att hämtas. Om du ändrar högtalarsystem, återställ från INITIAL (initial). 2. Tryck på [SRC / ]-knappen på frontpanelen för att slå på strömmen från beredskapsläge. Enheten återgår till det senaste läget när strömmen slås på. 3. Tryck på [SRC / ]-knappen på frontpanelen för att slå av strömmen. CT (Clock Time)-skärmen Den klockdata som visas är baserad på CT (Clock Time)-data i RDS-signalen. Tyst Tryck på [MUTE]-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet på enheten. Genom att utföra ovan manöver igen eller justera volymen kommer ljudet tillbaka. Justering av volymen Vrid [VOLUME]-ratten på frontpanelen eller tryck på knappen [ ] eller [ ] på fjärrkontrollen. Volymen kan justeras inom området 0 till 40. Grundläggande användning FÖRSIKTIGT Håll under körning volymen på en nivå så att ljud utifrån fortfarande kan höras. Välja uppspelningskälla Tryck upprepade gånger på [SRC/ ] -knappen på frontpanelen eller fjärrkontrollen för att välja önskad källa för uppspelning. Att välja källa innebär att välja ett användningsläge, såsom DISC-läge, RADIO-läge och AUX-läge. Visa systemtid Tryck på [DISP]-knappen på frontpanelen för att växla informationen på displayen mellan RDS-information, systemtid och spelad källa. RESET (Återställ) Om du har några av nedan problem, tryck på [RESET]-knappen. Enheten startar inte Inget händer när du trycker på knapparna Displayen visar fel * När [RESET]-knappen trycks in sparas radiostationernas frekvenser, ljudinställningar och annan data som är lagrade i minnet. RESET (Återställ) För att hålla de aktuella ljudinställningarna, när strömmen den första gången efter återställning, rotera [VOLUME] ratten för att välja LOAD(LADDA), tryck på knappen för att bekräfta. CZ703E 119

6 Systeminställning Systeminställning Tryck och håll in [DISP]-knappen i något läge för att gå in i systemmenyn. Tryck på [ ] eller [ ]-knapparna för att välja alternativ, justera genom att vrida på [VOLUME]-ratten. AF: ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja AF ON eller OFF. REG: ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja REG ON eller OFF. DX/LO (RADIO-läge) Rotera [VOLUME]-ratten för att välja lokal eller avlägsen radio i RADIO-läge. LO: Endast stationer med stark signal kan tas emot. DX: Både stationer med starka och svaga signaler kan tas emot. AUX SENS (AUX-läge) Vrid [VOLUME]-ratten för att välja AUX-inkänslighet LOW, MID eller HIGH i AUX-läge. SELECT(BT-läge) Denna SELECT (VÄLJ) meny är avsedd för att automatiskt paras genom att välja en mobiltelefon som lagrats. Denna enhet kan lagra tre mobiltelefoner. Mobiltelefonen kommer att lagras i den ordning den paras. Mobiltelefonen kan lagra upp till tre. En fjärde mobiltelefon kan inte lagras. Om du vill spara en fjärde mobiltelefon, radera en oönskad mobiltelefon från menyn DELETE (RADERA). 1. Rotera [VOLUME]-ratten för att välja namnet för parad mobiltelefon från parningslistan. 2. Tryck och håll in [VOLUME]-ratten för att bekräfta. DELETE (BT-läge) 1. Rotera [VOLUME]-ratten för att välja namnet för parad mobiltelefon från parningslistan. 2. Tryck och håll in [VOLUME]-ratten för att bekräfta. DISCONNECT (BT-läge) Koppla loss aktuellt ansluten mobiltelefon. 1. Rotera [VOLUME]-ratten, mobiltelefoner som är anslutna visas. 2. Tryck och håll in [VOLUME]-ratten för att koppla bort. MIC GAIN (BT-läge) Vrid [VOLUME]-ratten för att välja Micförstärk ning:-5,-4,-3,-2,-1,0,1, 2, 3, 4, 5. Du kan ändra förstärkningen för MIC (mikrofon) när den du talar med inte kan höra din röst. MIC SEL (BT-läge) Vrid [VOLUME]-ratten för att välja EXTERNAL eller INTERNAL. TONE SEL (BT-läge) Du kan höra ringtonen från mobiltelefonen via högtalaren. Vrid [VOLUME]-ratten för att välja AUTO eller INTERNAL (INTERN). AUTO: Mobiltelefonens rington via högtalaren. INTERNAL (INTERN): Enhetens ursprungliga rington via högtalaren. AUTO ANS (BT-läge) För att svara på inkommande samtal automatiskt. Vrid [VOLUME]-ratten för att välja AUTO ANS ON eller OFF. AUTO CON: ON/OFF (BT-läge) Vrid [VOLUME]-ratten för att välja AUTO ON eller OFF. PIN CODE Rotera och tryck på [VOLUME]-ratten för att välja ett 4-siffrigt lösenord. Tryck på [VOLUME]-ratten mer än 1 sekunder för att bekräfta. PIN CODE inställningen är COLOR Rotera [VOLUME]-ratten för att välja bakgrundsljusfärg. SCN: Bakgrundsljuset ändrar cirkulärt. COLOR 01~09: Välj en förinställd färg. USER1~3: Välj din favoritfärg. Tryck in ratten för att öppna inställningsläget för färg, tryck in [ ]- eller [ ]-knappen för att välja GREEN (Grön), BLUE (Blå) eller RED (Röd), vrid [VOLUME]-ratten för att välja en färg. Tryck och håll in [VOLUME]-ratten för minne. SCRN SVR: ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja SCRN SVR (skärmsläckare) ON eller OFF. SCROLL: ON/OFF För spårinformation som är längre än displaypanelen: När SCROLL är ON kommer LCD:n att rulla ID3 TAG-informationen över skärmen, t.ex.: TRACK(Spår) -> FOLDER(Mapp) -> FILE(Fil) -> ALBUM(Album) -> TITLE (Titel)-> ARTIST(Artist) -> TRACK(Spår) ->... När SCROLL är OFF (av) visar LCD:n viss ID3 TAG-information. Standardinställningen är TRACK (spår) men användaren kan ändra den till annan ID3 TAG-information genom att trycka på [DISP]-knappen. S-CTRL (ipod-läge) : ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja S-CTRL (enkel kontroll) ON eller OFF. * Se sid 126. TEL-SW Vrid [VOLUME]-ratten för att välja MUTE, ON eller OFF. MUTE: Ljudet från bilstereon stängs av medan mobiltelefonen används. OFF: Bilstereon fortsätter spela som vanligt även när du använder mobiltelefonen. ON: Det går att höra telefonrösten via högtalarna som är anslutna till bilstereon. *När du hör telefonrösten via bilhögtalarna kan du justera volymen genom att vrida [VOLUME]-ratten. A-CANCEL: ON/OFF Gire el mando [VOLUME] para elegir amplificador-cancelar la función de encendido o apagado. Si vous n utilisez pas l amplificateur interne, réglez cette option sur ON (marche). DIMMER: ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja DIMMER ON eller OFF. ON: LCD-dimmern aktiveras när halvljuset slås till ON (på). OFF: Ljusstyrkan på LCD:n är alltid på det högsta oavsett fordons halvljus. BEEP: ON/OFF Vrid [VOLUME]-ratten för att välja ljudet för knapparna ON eller OFF. SVC LINK Vrid [VOLUME]-ratten för att välja Servicelänk-läge. DAB-DAB: Växlar till en annan kanal på samma program om aktuella servicesignaler blir svaga. DAB-FM: Växlar till en FM station på samma program om aktuella kanalsignaler blir svaga. DAB&FM: Växlar till en annan tjänst eller FM station på samma program om aktuella kanalsignaler blir svaga. OFF: Ingen växling. Om du vill använda SERVICE LINK, sätt till AF-funktionen till ON. DAB L-BND: ON/OFF När du vill lyssna på DAB L-BAND (i regioner som stöder DAB L-BAND) stationer, sätt den till ON. Vrid [VOLUME]-ratten för att välja L-BAND ON eller OFF. 120 CZ703E

7 Audioinställning Audioinställning Val av högtalare När denna produkt slås på för första gången eller återställs, vrid [VOLUME] (volym)- ratten för att välja [INITIAL] (initial), tryck på [VOLUME]-ratten och tryck sedan på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja: NORMAL / 2-WAY (vägs) / 3-WAY (vägs). Detta tillåter dig att välja ett högtalarsystem. Högtalarsystem Högtalarsystem NORMAL 2 WAY (2-vägs) 3 WAY (3-vägs) Högtalarkonfigurering FRONT (fram) HIGH (hög) HIGH (hög) Normalt högtalarsystem Fronthögtalare (vänster) bakhögtalare (vänster) Subwoofer 2-vägs högtalarsystem Hög (diskanthögtalare) (vänster) Mellanhögtalare (vänster) bakhögtalare (vänster) 3-vägs högtalarsystem Hög (diskanthögtalare) (vänster) Mellanhögtalare (vänster) REAR (bak) MID (mellan) MID (mellan) Subwoofer SUBWOOFER REAR (bak) SUBWOOFER Fronthögtalare (höger) bakhögtalare (höger) Hög (diskanthögtalare) (höger) Mellanhögtalare (höger) bakhögtalare (höger) Hög (diskanthögtalare) (höger) Mellanhögtalare (höger) Inställning av X-OVER (delningsfilter) Denna funktion ger dig möjlighet att justera högtalarinställningar så som brytfrekvenser eller kurva som passar de högtalare du använder. (delningsfilter) Tryck och håll in [ ]-knappen för att mata in inställningsläget för förstärkaren. Använd knappen [ ] eller [ ] för att välja ett alternativ.press [ VOLUME ] knob to confirm. Tryck på [VOLUME] (volym)-ratten för att bekräfta. För att återgå till tidigare inställningar, tryck på [ VOLUME ] (volym)-ratten igen. 1.När högtalarsystemet är NORMAL. TIME ALIGNMENT(tidsfördröjning) FRONT L/R(Front vänster/höger): cm REAR L/R(Bak vänster/höger): cm SW L/R(subwoofer vänster/höger): cm HPF/LPF FRONT (högpassfilter/ lågpassfilter fram) - FR HPF(fram högpassfilter) CUT(bryt): THROUGH / 60 / 90 / 120HZ SLOP(kurva): -12DB PHASE: NOR(normal) / REV(omvänd) HPF/LPF REAR (högpassfilter/lågpassfilter bak) - REAR HPF(bak högpassfilter) CUT(bryt): THROUGH / 60 / 90 / 120HZ SLOP(kurva): -12DB PHASE: NOR(normal) / REV(omvänd) HPF/LPF S-WOOFER (högpassfilter/ lågpassfilter subwoofer) - SW LPH(subwoofer lågpassfilter) CUT(bryt): THROUGH / 60 / 90 / 120HZ SLOP(kurva): -12DB PHASE(fas): NOR(normal) / REV(omvänd) 2. När högtalarsystemet är 2WAY. TIME ALIGNMENT(tidsfördröjning) HIGH L/R(hög vänster/höger): cm MID L/R(mellan vänster/höger): cm REAR L/R(bak vänster/höger): cm 2-vägs delningsfilter - HIGH HPF(Hög högpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / 315HZ / 400HZ / 500HZ / 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / 12.5K / 16K / 20K / THROUGH(genom) - HIGH SPK(Höghögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) - MID LPF(Mellan lågpassfilter) CUT(bryt): 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - MID HPF(Mellan högpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ /1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K/ 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - MID SPK(Mellanhögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) - REAR LPF(Bak lågpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / 315HZ / 400HZ / 500HZ / 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - REAR HPF( högpassfilter) CUT(bryt): 16HZ / 20HZ / 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / THROUGH(genom) - REAR SPK(Bakhögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) SP GAIN(Högtalarförstärkning) HIGH(Hög): DB MID(Mellan): DB REAR(Bak): DB 3. När högtalarsystemet är 3WAY. TIME ALIGNMENT(tidsfördröjning) HIGH L/R(hög vänster/höger): cm MID L/R(mellan vänster/höger): cm SW L/R(subwoofer vänster/höger): cm 3-vägs delningsfilter - HIGH HPF(Hög högpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / 315HZ / 400HZ / 500HZ / 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / 12.5K / 16K / 20K / THROUGH(genom) - HIGH SPK(Höghögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) - MID LPF(Mellan lågpassfilter) CUT(bryt): 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - MID HPF(Mellan högpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / 315HZ / 400HZ / 500HZ / 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - MID SPK(Mellanhögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) - SW LPH(subwoofer lågpassfilter) CUT(bryt): 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ / 125HZ / 160HZ / 200HZ / 250HZ / 315HZ / 400HZ / 500HZ / 630HZ / 800HZ / 1K / 1.25K / 1.6K / 2K / 2.5K / 3.15K / 4K / 5K / 6.3K / 8K / 10.0K / THROUGH(genom) - SW HPF(subwoofer högpassfilter) CUT(bryt): THROUGH(genom) / 16HZ / 20HZ / 25HZ / 31.5HZ / 40HZ / 50HZ / 63HZ / 80HZ / 100HZ/ 125HZ / 160HZ / 200HZ /250HZ - SW SPK(subwooferhögtalare): PHASE NOR(normal)/PHASE REV(omvänd) SP GAIN(Högtalarförstärkning) HIGH(Hög): DB MID(Mellan): DB S-WOOFER: DB CZ703E 121

8 Audioinställning Använda radion STORE/RECALL (Lagra/hämta) (NORMAL, 2WAY (2-vägs) och 3WAY (3-vägs) läge)) Vrid [VOLUME] (volym) -ratten för att välja STORE / RECALL (Lagra/hämta).Tryck på [VOLUME] (volym)-ratten för att bekräfta. STORE (Lagra) Vrid [VOLUME] (volym) -ratten för att välja en plats bland MEMORY 1, 2 och 3 (Minne). Tryck och håll in [VOLUME] (volym)-ratten för att lagra. RECALL (hämta) Vrid [VOLUME] (volym) -ratten för att välja en plats bland MEMORY 1, 2 och 3 (Minne). Tryck sedan på [VOLUME] (volym)-ratten för att hämta. Justering ljudläge Tryck på [ ]-knappen för att starta ljudeffektsinställningsläget. Den aktuella EQ:n visas vid första trycket. Vrid [VOLUME]-ratten för att ändra BEAT EQ i följande ordning: OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE -> CUSTOM Vrid [VOLUME]-ratten för att ändra CUSTOM och tryck sedan på [VOLUME]-ratten, tryck på [ ] eller [ ]-knappen för att välja den inklusive: BAND 1 G -> BAND 1 F -> BAND 1 Q -> BAND 2 G -> BAND 2 F -> BAND 2 Q -> BAND 3 G -> BAND 3 F -> BAND 3 Q -> BAND 4 G -> BAND 4 F -> BAND 4 Q -> BAND 5 G -> BAND 5 F -> BAND 5 Q, vrid [VOLUME]-ratten för att välja ett värde. BAND 1/2/3/4/5 G: (-12) - (+12) BAND 1/2/3/4/5 F: 20HZ K, THROUGH BAND 1/2/3/4/5 Q: 1, 3, 5, 7, 20 Tryck på [ ]-knappen och tryck sedan på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja USER-snabbval inklusive: BALANCE -> FADER(NORMAL, 2-WAY)- > SUBW VOL(ubwoofer volym)(normal, 3-WAY), vrid [VOLUME]-ratten för att välja ett värde.balance: LEFT 1-12->CENTER- >RIGHT 1-12 FADER: LEFT 1-12->CENTER->RIGHT 1-12 SUBW VOL: (-6) - (+6) Inställningsalternativen nedan lagras inte i minnet. Efter RESET (återställ) eller det att reservlinjen är bortkopplad utför dessa inställningar igen. Vi rekommenderar att du skriver ner värdena. Välj mottagare som källa för uppspelning Tryck på [SRC / ]-knappen en eller flera gånger för att gå in i RADIOläget. Välj ett radioband Tryck på [BAND / ]-knappen på panelen eller fjärrkontrollen för att välja ett radioband bland FM1, FM2, FM3, MW och LW. Manuell sökning Vid manuell sökning ändras frekvensen i steg. Tryck på [ ] / [ ]-knappen på panelen för att ställa in en högre / lägre station. Tryck på [ ] eller [ ] knappen på fjärrkontrollen för att välja förinställda stationer. Automatisk sökning Tryck på och håll inne [ ] / [ ] -knappen på panelen för att söka en högre / lägre station. För att avbryta sökningen, upprepa ovanstående åtgärd eller tryck på någon annan knapp som har en radiofunktion. När en station hittas avbryts sökningen och stationen spelas. Snabbkontroll av minneslagrade kanaler Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av snabbvalsstationerna i minnet in i tur och ordning. Det är praktiskt när man letar efter en viss station i minnet. 1. Tryck på [PS/AS]-knappen. 2. När den önskade stationen har ställts in, skall du trycka ned [PS / AS]-knappen igen för att fortsätta att lyssna på stationen. Var försiktig så att du inte håller [PS/AS]- knappen intryckt längre än 1 sekunder, i annat fall aktiveras autolagringsfunktionen och enheten börjar lagra stationer. Automatisk minneslagring av kanaler Endast stationer med tillräcklig signalstyrka hittas och lagras i minnet. Tryck på och håll inne [PS/AS]-knappen (1 sek.) för att starta automatisk stationssökning. För att stoppa automatisk lagring, använd någon annan knapp med en radiofunktion. 1. Efter automatiskt lagring kommer tidigare lagrade stationer att skrivas över. 2. Enheten har 5 band: så som FM1, FM2, FM3, MW, LW. FM3 och MW, LW kan sparas med AS-funktionen. Varje band kan spara 6 stationer, CZ703E kan spara totalt 30 stationer. Manuell lagring Tryck på och håll inne siffertangenterna 1-6 för att lagra en hittad station i minnet. Återgå till de sparade stationerna Tryck på en siffertangent bland 1 till 6 på panelen för att välja den motsvarande stationen. Lokal sökning När LOCAL (lokal) sökning är ON, bara radiostationer med starka radiosignaler tas emot. För att välja funktionen LOCAL (lokal), tryck och håll ner [DISP]-knappen på frontpanelen. tryck sedan på [ ]-knappen upprepade gånger tills LO eller DX visas, och vrid på [VOLUME]-ratten för att välja läget Local eller Distant. Antalet radiostationer som kan tas emot minskar när lokalt sökläge är ON. 122 CZ703E

9 Använda Radio Data System DAB funktioner Radio Data System Denna bilstereo har en inbyggd RDS-dekoder som stöder stationer som sänder Radio Data System -data. Ställ alltid in radion på FM-läge när Radio Data System -funktionen används. AF-funktionen AF-funktionen kopplar om till en annan frekvens på samma radionät för att bibehålla bästa tänkbara mottagning. Fabriksinställningen är ON (På). 1. Sätt till systeminställning genom att trycka in [DISP]-knappen länge. 2. Tryck knappen [ ] eller [ ] för att välja AF. 3. Vrid [VOLUME]-ratten för att välja ON eller OFF. AF ON: AF indikatorn visas och AF-funktionen aktiveras. AF OFF: AF indikatorn försvinner och AFfunktionen slås av. REG-funktionen (Regionalt program) När REG-funktionen är ON (På) kan den optimal regionala stationen tas emot. När denna funktion är OFF (Av) tas en regional station för denna region emot om det regionala stationsområdet ändras när du kör. Fabriksinställningen är ON (På). Denna funktion stängs av när en nationell station som t.ex. BBC R2 är inställd. ON/OFF-inställningen för REG-funktionen gäller bara när AF-funktionen är ON (på). 1. Sätt till systeminställning genom att trycka in [DISP]-knappen länge. 2. Tryck knappen [ ] eller [ ] för att välja REG. 3. Vrid [VOLUME]-ratten för att välja ON eller OFF. Manuell inställning av en lokalstation på samma radionät Denna funktion går bara att använda när AF-funktionen är påslagen och REGfunktionen är avstängd. Denna funktion går att använda när en regional sändning från samma nätverk tas emot. TA (Trafikmeddelanden) I TA-beredskapsläget, när sändning av ett trafikmeddelande startas, tas sändningen emot som högsta prioritet oavsett det valda funktionsläget så att du kan lyssna på det. Det går även att ställa in trafikprogram(tp)- stationer automatiskt. * Denna funktion går bara att använda när TP visar på displayen. När TP visas betyder det att Radio Data System -stationen som tas emot sänder trafikprogram. Ställa in TA-beredskapsläge Om du trycker på och håller inne [TA]- knappen tänds TA på displayen och enheten ställs in på TA-beredskapsläge tills ett trafikmeddelande sänds. När ett trafikmeddelande börjar sändas, tänds TRAF INF på displayen. Om du trycker ned [TA]- knappen medan ett trafikmeddelande håller på att tas emot, avslutas mottagningen av detta meddelande och bilstereon återgår till TA-beredskapsläget. Avbryta TA-beredskapsläge Medan TA lyser på displayen, trycka in [TA]-knappen. Då slocknar TA på displayen och TA-beredskapsläget stängs av. PTY (Programtyp) Denna funktion ger dig möjlighet att lyssna på en station som börjar sända den valda programtypen, även om apparaten är omkopplad till någon annan funktion än radiofunktionen. * PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla länder. * I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde framför stationer som sänder PTY-program. Välja PTY Tryck på [MENU / ]-knappen, rotera sedan [VOLUME]-ratten för att välja PTY-typ, tryck på [VOLUME]-ratten för att påbörja sökning. Denna funktioner är tillgänglig när DAB302E (säljs separat) är ansluten. Välj mottagare som uppspelningskälla Tryck på [SRC / ]-knappen en eller flera gånger för att gå in i DAB-läget. Välja radioband Tryck på [BAND / ]-knappen på panelen eller på fjärrkontrollen för att välja ett radioband från D1, D2 och D3. Välja ensambler Manuellt val Vid manuellt val ändras ensemblern i steg. Tryck på [ ] eller [ ]-knappen på panelen för att ställa in en högre/lägre ensembler. Automatiskt val Tryck och håll in [ ] eller [ ]-knappen för att söka efter en högre / lägre ensembler. För att avbryta sökningen, upprepa ovanstående åtgärd eller tryck på någon annan knapp som har en radiofunktion. När en ensemblerkanal tas emot stannar sökning och kanalen i aktuell ensembler spelas. Ställa in kanal Manuell inställning Vid manuell inställning ändras ensemblern i steg. Tryck på [ ] eller [ ]-knappen på panelen för att ställa in en högre/lägre kanal. Automatisk inställning Tryck och håll in [ ] eller [ ]-knappen för att söka efter en högre / lägre kanal. För att avbryta sökningen, upprepa ovanstående åtgärd eller tryck på någon annan knapp som har en radiofunktion. När en kanal hittas avbryts sökningen och kanalen spelas. Manuell lagring När en önskad kanal har hittats, tryck på och håll inne en knapp [ 1-6 ] för att lagra den i minnet. Snabbkontroll av minneslagrade kanaler Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av snabbvalskanalerna i minnet in i tur och ordning. Det är praktiskt när man letar efter en viss kanal i minnet. 1. Tryck på [PS/AS]-knappen. 2. När den önskade kanalnen har ställts in, skall du trycka ned [PS/AS]-knappen igen för att fortsätta att lyssna på kanalen. Återgå till de sparade stationerna Tryck på en siffertangent från 1 till 6 på panelen för att välja motsvarande lagrad kanal. REG (Regionalt program) TA (Trafikmeddelanden) PTY (Programtyp) Dessa funktioner är samma som Radio Data system. Se sid 123. CZ703E 123

10 CD/MP3/WMA-användning CD/MP3/WMA-användning Den här enheten kan spela upp MP3/WMA/-filer Inget ljud kommer att höras om du spelar en WMA-fil med aktiv DRM (Digital Rights Management). Bortkoppling av DRM (Digital Rights Management) Om du använder Windows Media Player 9/10/11, skall du klicka på fliken Verktyg -> Alternativ -> Rippa musik, klicka sedan bort bocken i kryssrutan för kopieringsskyddad musik. Återskapa sedan filerna. Dina personligt tillverkade WMA-filer används på ditt eget ansvar. Försiktighetsåtgärder vid skapande av MP3/WMA-filer Samplingsfrekvenser och bit-tal som kan användas 1. MP3: Samplingsfrekvens 8 khz-48 khz, Bit-tal 8 kbps-320 kbps / VBR 2. WMA: Bit-tal 8 kbps-320 kbps Filförlängningar 1. Lägg alltid till filförlängningen.mp3,.wma för filer av typen MP3, WMA genom att använda en-bits tecken. Om du lägger till någon annan filförlängning än de som har specificerats, eller glömmer att lägga till en filförlängning, kan filen inte spelas. 2. Filer utan MP3/WMA-data kan inte spelas. Filerna spelas upp utan ljud om du försöker spela upp filer utan MP3/ WMA-data. * När VBR-filer spelas, kan displayen för speltid skilja sig från spelningens verkliga placering. * När MP3/WMA-filer spelas, finns ett litet tyst utrymme mellan melodierna. Logikformat (filsystem) 1. Vid inspelning av en MP3/WMA-fil på en skiva av typen CD-R eller CD-RW, skall du välja ISO9660 nivå 1 eller 2, Joliet eller Apple ISO som inspelningsformat. Det kan hända att skivan inte kan spelas på rätt sätt om den spelas in med något annat format. 2. Mappens och filens namn kan visas som en titel på displayen under MP3/WMA spelning, men titelns längd måste ligga inom 32 enbits bokstäver och siffror (inklusive en filförlängning). 3. Ge inte samma namn till en fil som för en mapp med samma namn. Mappstruktur Det går inte att skapa en skiva som innehåller en mapp som har mer än 8 så kallade hierarkiska nivåer. Antal filer eller mappar 1. Det går att registrera upp till 999 filer per mapp. Upp till 3000 filer kan spelas. 2. Melodierna spelas i den ordning som de spelades in på skivan. (Det är inte säkert att melodierna alltid spelas i den ordning som anges på datorskärmen.) 3. Störningsljud kan uppträda, beroende på vilket inkodningsprogram som har använts vid inspelningen. Utmatningsfunktion Om [ ]-knappen trycks in matas skivan ut. Om du tvingar in en CD-skiva innan den har dragits in automatiskt, kan CD-skivan skadas. Om en CD-skiva (12 cm) lämnas i utmatad under 15 sekunder, dras CD-skivan automatiskt in igen (automatisk indragning). Att lyssn på en skiva som redan finns i apparaten Tryck ned [SRC / ]-knappen för att välja CD/ MP3/WMA-läget. Spelning startar automatiskt när CD/MP3/ WMA-läget aktiveras. Insättning av en CD-skiva Sätt in en CD-skiva i mitten av CD SLOT spåret med etiketten vänd uppåt. CD skivan börjar spelas automatiskt efter insättningen. Sätt aldrig in några främmande föremål i CD SLOT-spåret. Om det inte går lätt att sätta in CD-skivan, kan det redan finnas en annan CD-skiva i mekanismen eller också kräver apparaten service. Skivor, utan märkningen eller TEXT, samt CD-ROM-skivor, kan inte spelas i denna apparat. Det kan hända att vissa CD-R/CD-RWskivor, inte kan användas. Pausa spelningen 1. Tryck ned [ 4 ]-knappen för att göra en skivspelningspaus. PAUSE tänds på displayen. 2. Tryck ned [4 ]-knappen igen för att återuppta skivspelningen. Displayvisning av CD-titlar Denna enhet kan visa titeldata för MP3/WMAskivor. När SCROLL är AV, tryck ner [DISP]-knappen för att ändra titelvisningen. MP3/WMA-skiva TRACK(Spår) -> FOLDER(Mapp) -> FILE(Fil) -> ALBUM(Album) -> TITLE (Titel)-> ARTIST(Artist) -> TRACK(Spår) ->... NO TITLE (Ingen titel) tänds på displayen, om MP3/WMA-skivan inte har någon ID3 TAG. Endast ASCII-tecken kan visas för tags. Välja ett spår Nästa spår 1. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta framåt till början av nästa spår. 2. Varje gång du trycker ned [ ]-knappen, flyttas spelningen till början av nästa spår. 3. För MP3/WMA-skiva, tryck och håll inne [6]-knappen (1 sek.) för att hoppa fram med +10 spår. Föregående spår 1. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta bakåt till början av aktuellt spår. 2. Tryck ned [ ]-knappen två gånger för att flytta bakåt till början av föregående spår. 3. För MP3/WMA-skiva, tryck och håll inne [5]-knappen (1 sek.) för att hoppa bakåt -10 spår. Snabbspolning framåt/ Snabbspolning bakåt Snabbspolning framåt Tryck och håll in [ ]-knappen. Snabbspolning bakåt Tryck och håll in [ ]-knappen. * För MP3/WMA-skivor tar det en viss tid innan snabbspolningen startar, samt mellan melodierna. Vidare, vissa fel uppstår inte i displayen för speltid. Val av mapp Denna funktion ger dig möjlighet att välja en mapp som innehåller MP3/WMA-filer och starta spelning från den första melodin i mappen. 1. Tryck på knappen [ 5 ] eller [ 6 ]. Tryck ned [6 ]-knappen för att flytta till nästa mapp. Tryck ned [5 ]-knappen för att flytta till föregående mapp. 2. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ett spår. Sökfunktion 1. Tryck ned [MENU / ]-knappen för att övergå till FOLD SCH (mappsökning) läget. Tryck ned [VOLUME]-ratten för att övergå till mapplistsökningsläget. 2. Vrid på [VOLUME]-ratten för att välja en mapp. 3. Tryck ned [VOLUME]-ratten för att övergå till fillistsökningsläget. Då visas en melodilista på displayen. 4. Vrid på [VOLUME]-ratten för att välja ett spår. 5. Tryck in [VOLUME]-ratten för att spela. * Vid uppspelning av MP3 / WMA-filer utförs denna funktion i aktuell mapp. 124 CZ703E

11 CD/MP3/WMA-användning Toppfunktionen Toppfunktionen återställer CD-spelaren till skivans första melodi. Håll ned [ 4] -knappen (1 sek.) för att spela första spåret (spår nr. 1) på skivan. * För MP3/WMA kommer det första spåret i aktuell mapp att spelas. Diverse andra uppspelningsfunktioner Sökuppspelning Denna funktion ger dig möjlighet att söka upp och spela de 10 första sekunderna av varje spår på en skiva. Tryck ned [ 1 ]-knappen för att aktivera funktionen för sökuppspelning. Repeterad spelning Denna funktion låter dig spela det aktuella spåret eller ett spår som spelas i en MP3/ WMA-mapp upprepade gånger. CD: 1. För att repetera uppspelningen, tryck på [ 2 ]-knappen en eller flera gånger tills RPT ON visas på LCD:n. Användning av USB Främre USB-anslutning 1. Öppna locket för USB-anslutningen till höger. Sätt i en USB-kabel (CCA-755) i USB-anslutningen. Sätt i en USB-enhet i USB-kabeln. När en USB-enhet ansluts kommer enheten automatiskt att läsa filerna. 2. För att ta bort USB-enheten måste du först välja en annan källa eller stänga av strömmen för att undvika att skada USBenheten. Ta sedan bort USB-enheten. Stäng locket till vänster. 3. Visat valt läge är «USB FRONT». 4. Manövrering är samma som för MP3/WMA. 2. Tryck flera gånger på [ 2 ]-knappen tills RPT OFF visas på LCD:n för att avbryta repeterad uppspelning. MP3/WMA: 1. För att repetera uppspelningen, tryck på [ 2 ]-knappen en eller flera gånger tills TRACK RPT visas på displayen och RPT avsnittet tänds. 2. För MP3/WMA-filer, tryck på knappen [ 2 ] upprepade gånger tills FOLDER RPT visas på displayen för mappen som repeteras. 3. Tryck flera gånger på [ 2 ]-knappen tills RPT OFF visas på displayen för att avbryta repeterad uppspelning och RPT avsnittet släcks. Slumpmässig spelning Denna funktion ger dig möjlighet att spela samtliga spår på en skiva i slumpmässig ordning. Tryck ned [ 3 ]-knappen för att utföra slumpmässig skivspelning. CCA-755 Bakre USB-anslutning 1. Sätt i en USB-enhet i USB-anslutningen. När en USB-enhet ansluts kommer enheten automatiskt att läsa filerna. 2. För att ta bort USB-enheten måste du först välja en annan källa eller stänga av strömmen för att undvika att skada USBenheten. Ta sedan bort USB-enheten. 3. Visat valt läge är «USB REAR». 4. Manövrering är samma som för MP3/ WMA. Användning av ipod & iphone Anslut Anslut en ipod eller iphone via USBanslutningen med en CCA-750-kabel. När en enhet ansluts kommer enheten automatiskt att läsa filerna. Spårinformationen visas på skärmen så snart uppspelning startar. MENY I S-CTRL OFF-läge, tryck på [MENU / ]-knappen, rotera [VOLUME]-ratten välj MUSIC eller VIDEO. Välj MUSIC, tryck på [VOLUME]-ratten, rotera [VOLUME]-ratten för att visa PLAYLISTS (spellistor) / ARTISTS / ALBUMS / SONGS / GENRES / COMPOSERS, tryck och rotera [VOLUME]-ratten för att välja önskat alternativ och tryck sedan in [VOLUME]-ratten för att bekräfta. Välj VIDEO, tryck på [VOLUME]-ratten och rotera [VOLUME]-ratten för att visa MOVIES (filmer) / MUSIC VIDEOS / TV SHOWS (tvserier)/ VIDEO PODCASTS / RENTALS (hyrfilmer), tryck och rotera [VOLUME]-ratten för att välja önskat alternativ och tryck på [VOLUME]-ratten för att bekräfta. ANMÄRKNING: VIDEO MENU-menyvalet skiljer sig mellan modell för ansluten ipod och språkinställning. till monitor CCA-750 Repetera uppspelning Denna funktion låter dig repetera det aktuella spåret eller repetera alla spår på din ipod/ iphone. 1. För att repetera uppspelningen, tryck på [ 2 ]-knappen en eller flera gånger tills RPT ON visas på LCD:n. 2. Tryck flera gånger på [ 2 ]-knappen tills RPT OFF visas på LCD:n för att avbryta repeterad uppspelning. CZ703E 125

12 Användning av ipod & iphone Användning av Bluetooth Slumpmässig uppspelning Denna funktion ger dig möjlighet att spela samtliga spår på en skiva i slumpmässig ordning. 1. Tryck flera gånger på [ 3 ]-knappen tills RMD ALBUM visas på LCD:n för slumpvis uppspelning av albummet. 2. För att spela upp slumpmässigt, tryck på [ 3 ]-knappen en eller flera gånger tills RMD SONG visas på LCD:n för slumpmässig uppspelning. 3. Tryck flera gånger på [ 3 ]-knappen tills RDM OFF visas på LCD:n för att avbryta slumpmässig uppspelning. Ställa in ipod till enkelt kontrolläge Använd den här funktionen om du vill styra bilstereon via din ipod ansluten med en USBkabel. * Fabriksinställningen är OFF. 1. Tryck och håll in [ DISP ]-knappen för att gå in i systemmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ]-knappen för att välja S-CTRL. 3. Rotera [VOLUME]-ratten för att välja ON eller OFF. ON: Manövrering görs via din ipod. OFF: Manövrering kan inte göras genom din ipod. Utför manövreringen långsamt vid användning av enkel ipod-funktion. Om du använder samma funktion för snabbt många gånger, kan oförutsedda fel uppstå. När du utför ipod-funktioner i enkelt kontrolläge, får du inte trycka på ipoden och enheten samtidigt, i annat fall kan oväntade resultat uppstå. Vissa ipod-modeller klarar inte av denna funktion. Kontakta närmaste Clarionåterförsäljare eller gå till webbsajten för att kontrollera vilka modeller som inte klarar av denna funktion. Sökning i bokstavsordning på ipod menyn Den här funktionen söker i undermapparna efter önskade bokstäver. 1. Tryck på [MENU]-knappen för att välja ipod menyläget. 2. Tryck på [VOLUME]-ratten för att ändra mellan kategorier. MUSIC: PLAYLISTS (spellista), ARTISTS, ALBUMS, SONGS, GENRES, COMPOSERS VIDEO: MOVIES (filmer), MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, VIDEO PODCASTS, RENTALS 3. Tryck på [VOLUME]-ratten. (Innehållet för kategorin visas.) 4. Håll [ DISP ]-knappen intryckt (1 sek.). 5. Rotera [VOLUME]-ratten för att välja önskad bokstav för sökning. 6. Tryck på [ DISP ]-knappen igen för att utföra nästa sökning. 7. Tryck på [ VOLUME ] ratten för att bekräfta. Bluetooth-gränssnittet gör det möjligt att använda bilens inbyggda ljudanläggning för trådlös kommunikation med mobiltelefonen eller musikspelare. Vissa Bluetoothmobiltelefoner har ljudfunktionerna, och vissa bärbara ljudspelare hanterar Bluetoothfunktionen. Det här systemet kan spela upp ljuddata lagrade i en Bluetooth-ljudenhet. Bilstereon med Bluetooth kommer att kunna hämta telefonbokskontakter, mottagna samtal, uppringda nummer, missade samtal, inkommande samtal, utgående samtal och lyssna på musik. Lämna inte Bluetooth-handsfreens mikrofon på platser där vind passerar, t.ex. luftutsläppet på uftkonditioneringsaggregat och liknande. Det kan orsaka fel. Om den lämnas så att den utsätts för höga temperaturer eller direkt solljus kan det orsaka störning eller missfärgning vilket kan leda till ett fel. Det här systemet fungerar kanske inte eller fungerar kanske på fel sätt med vissa Bluetooth ljudspelare. Clarion kan inte garantera kompatibilitet med alla mobiltelefoner för denna enhet. Ljuduppspelning kommer att anges till samma volym som den som är satt för telefonsamtal. Detta kan orsaka problem om extremt hög volym har ställts in under ett telefonsamtal. Användning av handsfree Parning 1. Slå på Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon. 2. Öppna mobiltelefonens meny för inställning av Bluetooth. 3. Sök efter nya Bluetooth-enheter. 4. Välj CZ703E från parningslistan på mobiltelefonen. 5. Mata in 0000 som lösenord. 6. Efter det att parning har lyckats kommer enheten att övergå till Bluetoothläge automatiskt och "BLUETOOTH CONNECTED" kommer att visas på LCD:n. Att göra ett telefonsamtal Manövrering via Bluetooth-menyn Tryck på knappen [SRC / ] för att koppla om källan till BLUETOOTH. Tryck på [MENU / ] -knappen för att välja ett sätt att ringa ut: Slå nummer 1. Tryck ned [ MENU / ]-knappen. 2. Vrid [VOLUME]-ratten på frontpanelen för att välja "DIAL NUMBER". 3. Tryck på ratten för att mata in valt nummer som ska slås. 4. Vrid på [VOLUME]-ratten för att välja ett nummer, tryck på ratten för att bekräfta och gör klart för inmatning av nästa tal. Upprepa ovan till dess att alla nummer är inmatade. 5. Tryck på [BAND / ] för att slå. 6. Tryck på [MENU / ] för att avbryta samtalet. Ringda / Missade / Mottagna samtal historik Du kan söka i all Ringda / Missade / Mottagna samtal historik. 1. Vrid på ratten för att välja DIALLED, MISSADE eller RECEIVED. 2. Tryck på ratten för att mata in vald samtalshistorik. 3. Tryck på [VOLUME]-ratten för att bekräfta valet. 4. När kontaktnamnet eller mobiltelefonnummer visas, tryck på [VOLUME]-ratten för att ringa mobiltelefonnumret för den kontakten. * Tryck på [MENU / ]-knappen för att avsluta samtalet. Samtal från telefonboken Användaren kan söka efter kontaktnamnet i telefonboken och ringa. 1. Vrid på ratten för att välja USER PHONEBOOK. 2. Tryck på [VOLUME]-ratten för att mata in vald telefonbok. 3. Vrid [VOLUME]-ratten för att bläddra bland kontakterna. 4. När kontaktnamnet visas, tryck på [VOLUME]-ratten för att ringa 126 CZ703E

13 Användning av Bluetooth Användning av Bluetooth mobiltelefonnumret för den kontakten. * Tryck på [MENU / ]-knappen för att avsluta samtalet. Vissa mobiltelefoner kan inte överföra telefonboksdata. Efter RESET, vänta några minuter till dess att data överförts följt av val av Bluetoothläge. Under detta kommer PHONEBOOK UPDATING att visas på displayen. Redial (Återuppringning) Du kan ringa senast slagna nummer. Tryck och håll [BAND / ] knappen (1 sek). Transfer Call (Ring Transfer) Du kan växla Handsfree-samtal och mobilsamtal. Tryck på [BAND / ] knappen under samtalet. Att svara på samtal Du kan svara på ett inkommande samtal genom att trycka ned [BAND / ] -knappen. * Tryck på [MENU / ]-knappen för att vägra svara på ett inkommande samtal. Ljud-streamingsfunktioner Vad är ljud-streaming? Ljud-streaming är en teknik för att överföra ljuddata så att den kan bearbetas som en stadig och kontinuerlig ström. Användare kan strömma (stream) musik från deras externa ljudspelare till bilstereon trådlöst och lyssna på spåren genom bilstereons högtalare. Rådgör med närmaste Clarion-återförsäljare för ytterligare information angående produkten som kan fungera som sändare för ljudstreaming. FÖRSIKTIGT Undvik att använda din anslutna mobiltelefon medan du strömmar ljud då det kan orsaka störning eller att ljudet hoppar då sånger spelas upp. Beroende på mobiltelefon kan ljudstreaming återupptas efter att telefonen använts. Systemet kommer alltid att återgå till radioläge om ljudströmning har avbrutits. Se till att läsa kapitlet Parning innan vidare steg. Spela/pausa ett spår 1. Tryck på [ 4 ]-knappen för pausa ljuduppspelning. 2. Tryck ned [ 4 ]-ratten igen för att återuppta uppspelningen. Välja ett spår Nästa spår 1. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta till början av nästa spår. 2. Varje gång [ ]-knappen trycks ner fortsätter uppspelningen till ett annat spår i vald riktning. Föregående spår 1. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta till början av föregående spår. 2. Varje gång [ ]-knappen trycks ner fortsätter uppspelningen till tidigare spår i omvänd riktning. Ordning för uppspelning beror på Bluetooth ljudspelare. När [ ]-knappen trycks ner kommer vissa A2DP apparater att starta om aktuellt spår beroende på hur långt uppspelningen pågått. Under uppspelning av kommer A2DP att visas på displayen. När A2DP och HFP-apparaten kopplas loss kommer BLUETOOTH DISCONNECT att visas på displayen och återgå till tidigare vald ljudkälla. Vissa Bluetooth ljudspelare har inte spela/ pausa synkroniserad med denna enhet. Se till att både enheten och huvudenheten har samma status för spela/pausa i BT MUSICläge. Visa ID3TAG För spårinformation som är längre än displaypanelen: När SCROLL är ON kommer LCD:n att rulla ID3 TAG-informationen över skärmen, t.ex.: ALBUM(Album) -> TITLE (Titel)-> ARTIST(Artist) ->...När SCROLL är OFF (av) visar LCD:n viss ID3 TAG-information. AUX-användning Välj "AUX" genom att trycka på [SRC / ]- knappen på panelen. AUX är endast till för ljudinnehåll med en 3,5 mm kontakt ansluten till audio in-kontakten på frontpanelen. Inställning AUX-in-känslighet 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.). 2. Tryck på [VOLUME]-knappen för att välja "AUX SENS". 3. Om utnivån på ansluten extern audiospelare är HIGH (HÖG), vrid på [VOLUME]-ratten för att välja LOW ( LÅG ). Och om utnivån är LOW ( LÅG ) välj HIGH (HÖG). Standardinställningen är TRACK (spår) men användaren kan ändra den till annan ID3 TAG-information genom att trycka på [DISP]- knappen. CZ703E 127

14 6. FELSÖKNING ALLMÄNT Problem Orsak Åtgärd Enheten kan inte Enhetens säkring har gått. Byt mot en ny säkring av rätt typ. startas. Bilbatteriets säkring har gått. Byt mot en ny säkring av rätt typ. Enheten kan inte startas. Inget händer när du trycker på knapparna. Displayen visar fel. Inget/lågt ljud. Dålig ljudkvalitet eller förvrängning. Det har blivit fel på mikroprocessorn på grund av störningar e.d. Felaktig anslutning av ljudkontakterna. Volymen är inställd för lågt. Högtalarna är skadade. Stäng av strömmen och ta bort DCP. Tryck på [RESET]-knappen med ett smalt föremål. Stäng av ACC-strömmen när [RESET]- knappen trycks in.* * När [RESET]-knappen trycks in sparas radiostationernas frekvenser, ljudinställningar och annan data som är lagrade i minnet. Kontrollera kablarna och korrigera. Öka volymen. Byt högtalare. Volymbalansen är obalanserad. Justera kanalens balans till mittenpositionen. Högtalarkablarna är i kontakt med en metalldel på bilen. Icke-standardskiva används. Högtalarens märkström matchar inte enheten. Felaktiga anslutningar. Högtalaren är kortsluten. Isolera alla högtalarkabelanslutningar. Använd en standardskiva. Byt högtalare. Kontrollera kablarna och korrigera. Kontrollera kablarna och korrigera. Tel-Mute-fel. MUTE-kabeln är jordad. Kontrollera MUTE-kablarna och korrigera. Enheten återställer sig när motorn är avstängd. Felaktig anslutning mellan ACC och batteri. Kontrollera kablarna och korrigera. SKIV-spelare Problem Orsak Åtgärd Det sitter redan en skiva i. Mata ut skivan innan du matar in en ny. Skiva kan inte laddas. Det är ett objekt installerat inuti enheten. Avlägsna objektet inuti enheten. CD-skivan är smutsig. Rengör skivan med en mjuk torkduk. Ljud hoppar eller har störningar. Skivan är kraftigt repad eller skev. Byt ut den mot en repfri skiva. Ljudet är dåligt när du strömmen slås på för första gång. Det kan bildas kondens på linsen när bilen står parkerad på ett fuktigt ställe. Låt bilstereon stå påslagen i ungefär 1 timme tills fukten torkat. USB-enheter Problem Orsak Åtgärd USB-enheten är isatt åt USB-enheten kan Vänd på USB-enheten och försök igen. fel håll. inte anslutas. USB-anslutningen är trasig. Byt till en ny USB-enhet. USB-enheten har skadats. Lossa USB-enheten och anslut den igen. USB-enheten Om enheten fortfarande inte känns igen, känns inte igen. Kontakterna har lossnat. byta ut den mot en annan USB-enhet. Inget ljud hörs Det finns inga MP3/WMA-filer och displayen "No Spara dessa filer korrekt på USB-enheten. på USB-enheten. File" visas. Ljud hoppar eller har störningar. Bluetooth Ljudkvalitén är dålig efter MP3/WMA-filerna är inte korrekt kodade. anslutning med en Den externa mikrofonen är Bluetooth-enhet. inte korrekt inställd eller rätt placerad. Använd MP3/WMA-filer med korrekt kodning. Problem Orsak Åtgärd Kan inte para Enheten stöder inte profiler Bluetooth-enhet som krävs för systemet. Använd en annan enhet för att ansluta. med bilens ljudanläggning. Bluetooth-funktionen på enheten är inte aktiverad. Se enhetens bruksanvisning för aktivering av funktionen. Förstärkningen för den interna mikrofonen är inte korrekt Justera förstärkningen för den interna inställd. mikrofonen i Systeminställning. Justera förstärkningen och placeringen för den externa mikrofonen. Till exempel, fäst mikrofonen på instrumentbrädan så att den är nära föraren. 128 CZ703E

15 7. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN 8. TEKNISKA DATA Om det uppstår något problem visas något av följande display. Utför de åtgärder som beskrivs nedan för att lösa problemet. Display Orsak Åtgärd Mata ut skivan och sätt i den igen åt CD-skivan är inte isatt korrekt. ERROR 3 rätt håll. Skivformatet stöds inte. Försök med en annan skiva. ERROR 5 Det har blivit fel på spelarmekanismen. R å d f r å g a a f f ä r e n d ä r d u k ö p t e bilstereon. Om det skulle visas något annat felmeddelande än de som beskrivs ovan, skall du trycka ned [Reset]-knappen. Om problemet kvarstår, skall du stänga av bilstereon och rådfråga affären där du köpte bilstereon. FM-mottagare Frekvensområde: 87,5-108,0MHz Användbar känslighet: 8 dbf Frekvensgång: 30Hz-15kHz Stereoseperation: 30 db (1 khz) Signal/brusförhållande: >55 db MW-mottagare Frekvensområde: kHz Användbar känslighet (S/N=20 db): 30 dbμ Ljudförstärkare Maximal uteffekt: 200 W (50 W x 4) Högtalarimpedans: 4 (4 till 8 tolerans) Inmatning Audio in-känslighet: Hög: 320 mv (vid 2.5V uteffekt) Med: 650 mv (vid 2.5V uteffekt) Låg: 1,3V (vid 2.5V uteffekt) (in-impedans 10 k eller större) Aux-in nivå: 2V * När [RESET]-knappen trycks in sparas radiostationernas frekvenser, ljudinställningar och annan data som är lagrade i minnet. LW-mottagare Frekvensområde: kHz Användbar känslighet (S/N=20 db): 34 dbμ CD-spelare System: Digital disc audiosystem Frekvensgång: 20 Hz-20 khz Signal/brusförhållande: >94 db Total harmonisk distorsion: Mindre än 0,1 % (1 khz) Kanalseperation: >60 db MP3/WMA-läge MP3 samplingsfrekvens: 8 khz till 48 khz MP3 bit-tal: 8 kbps till 320 kbps / VBR WMA bit-tal: 8 kbps till 320 kbps Logikformat: ISO9660 nivå 1,2 Joliet filsystem Allmänt Strömmatning: 14,4 VDC (10,8 till 15,6 V tolerans), negativ jord Förförstärkare spänning: 5,0 V (CD-uppspelningsläge: 1 khz, 0 db, 10 k last) Säkring: 15 A Huvudenhetens dimensioner: 188 mm bredd 58 mm höjd 190 mm djup Huvudenhetens vikt: 1,44 kg Fjärrkontrollens dimensioner (B H D): 43 mm bredd 11 mm höjd 113 mm djup Fjärrkontrollens vikt: 45 g (inklusive batteri) USB Specifikation: USB 1.0/2.0 Spelbart ljudformat: MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3 WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2 Bluetooth Specifikation: Bluetooth Ver. 2.0+EDR Profil: HFP ( Hands-free Profile) A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP ( AV Remote Control Profile) PBAP ( Phone Book Access Profile) Känslighet vid sändning/mottagning: Klass 2 Rätt till ändringar för ytterligare förbättringar förbehålles. CZ703E 129

16 9. INSTALLATION / KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1) Innan du börjar ) Förpackningens innehåll ) Allmänna försiktighetsåtgärder ) Försiktighetsåtgärder vid installationen ) Installera källenheten ) Ta bort källenheten ) Kablage och anslutningar ) Anslutning av tillbehör ) Innan du börjar 4) Försiktighetsåtgärder vid installationen 1. Förbered all nödvändig utrustning för att installera källenheten innan du börjar. 2. Installera enheten inom 30 från horisontalt planet. (Figur 2) 3. Om du måste utföra arbete på bilens kaross, t.ex. borra hål, rådfråga först Max 30 din bilhandlare. 4. Använd de medföljande skruvarna vid installationen. Att använda andra skruvar kan orsaka skador. (Figur 3) Chassi Chassi Max. 6 mm (M5 skruv) Figur 2 Figur 3 Skada 1. Detta set är endast för användning i bilar med 12 V strömförsörjning med negativ jord. 2. Läs dessa instruktioner noggrant. 3. Se till att koppla bort batteriets "pol" innan du börjar. Detta för att förhindra kortslutning under installationen. (Figur 1) 2) Förpackningens innehåll Källenhet... 1 Frontpanel... 1 Trimplatta... 1 Monteringsfäste... 1 Specialskruv (M4 x 42)... 1 Skruvar M5 x 6 mm... 4 Gummihätta... 1 Figur 1 Bilbatteri L-nyckel... 2 Strömförsörjningskabel... 1 DCP-ask... 1 Bruksanvisning... 1 Garantikort... 1 Specialskruv (frontalpanellås)... 1 Fjärrkontroll (med batteri) ) Installera källenheten 1. Placera monteringsfästet i instrumentpanelen, använd en skruvmejsel för att böja varje stopp på monteringsfästet inåt, sätt sedan fast stoppet. 2. Anslut kablarna så som visas i avsnitt 7). 3. Skjut in källenheten i monteringsfästet tills den låses fast. 4. Se till att alla krokar är fastlåsta uppe och nere på trimringen och montera den så att alla krokar är låsta. 1. Vissa bilmodeller kräver speciella monteringskit för korrekt installation. Kontakta din Clarion-återförsäljare för mer information. 2. Fäst det främre stoppet ordentligt för att förhindra att källenheten lossnar. Dimensioner för öppningen på instrumentbrädan 3) Allmänna försiktighetsåtgärder (182 mm) 1. Öppna inte huvudenhetens hölje. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Om du tappar något in i enheten under installationen, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Clarion-servicecenter. 2. Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra höljet. Använd aldrig en grov trasa, tinner, bensin eller alkohol, o.s.v. Vid kraftig nedsmutsning, ta lite kallt eller varmt vatten på en mjuk trasa och torka rent försiktigt. Hål 53 mm 130 CZ703E

17 Anmärkningar för installationen 1. Före installationen, se till att rätt anslutningar görs och att enheten fungerar normalt. Felaktiga anslutningar kan leda till skador på enheten. 2. Använd endast tillbehör som är utvecklade och tillverkade för denna enhet. Andra oauktoriserade tillbehör kan orsaka skada på enheten. 3. Sätt fast alla strömkablar innan installationen. 4. För att undvika skador på elektriska komponenter så som laserhuvudet, installera INTE enheten nära varma områden. 5. Installera enheten horisontellt. Att installera enheten mer än 30 grader från det horisontella planet kan leda till försämrade prestanda. 6. För att förhindra elektriska gnistor, anslut Instrumentbräda Skruvmejsel först den positiva polen och sedan den negativa. 7. Blockera INTE ventilationsöppningarna på enhetens hölje, då detta förhindrar värmeutstrålning och kan leda till skada på enheten. Installera enheten Metod A 1. För in monteringsfästet i instrumentbrädan, välj lämpliga fästflikar efter storleken på öppningen och sätt fast monteringsfästet genom att böja fästflikarna utåt med en skruvmejsel. 2. Skruva in 1 M4 42 stopplugg i hålet bak på enheten och sätt en gummihätta över skruven. (se bilden nedan) 3. För in enheten i fästet tills du hör ett klick. Gummihölje Specialskruv Metod B Monteringsram M5 x 6 Instrumentbräda 1. För in enheten direkt i öppningen på instrumentbrädan. 2. För in M5 6 cylindriska skruvar genom hålen i monteringsfästet in i hålen på källenheten och dra åt skruvarna till vänster & höger. Installation av trimring Fäst trimringen runt frontpanelen. Se till att alla krokar är fastlåsta uppe och nere på trimringen och montera den så att alla krokar är låsta. 6) Ta bort källenheten Demontera trimringen 1. Tryck trimringen åt höger och dra ut den högra delen. 2. Tryck trimringen åt vänster och dra ut den vänstra delen. Demontera enheten 1. Stäng av strömmen. 2. Ta bort DCP. 3. Ta bort trimringen. 4. För in borttagningsnycklarna tills de låses, dra sedan ut enheten. Monteringsfäste 5. Koppla bort alla kablar. Uppe Nere CZ703E 131

18 7) Kablage och anslutningar normalläge 2-vägs-läge Lila SUB OUT 1 REAR OUT L Subwooferutgång 1 mono utsignal Lila SUB OUT 1 REAR OUT L Bakre ljudutgång (vänster) Rattkontrollutgång Extern mikrofon (RCB-199: Säljs separat) MIC SWC Lila SUB OUT 2 REAR OUT R REAR OUT HIGH OUT Grå FRONT OUT MID OUT Vit Röd Vit Röd Subwooferutgång 2 mono utsignal Vänster Höger Vänster Höger 4-kanals förstärkare Bakre ljudutgång Främre ljudutgång Extern mikrofon (RCB-199: Säljs separat) Rattkontrollutgång MIC SWC Lila SUB OUT 2 REAR OUT R REAR OUT HIGH OUT Grå FRONT OUT MID OUT Bakre ljudutgång (höger) Vit Vänster Hög ljudutgång Höger Röd Vit Vänster Mellan ljudutgång Höger Röd 4-kanals förstärkare USB-anslutning 2-kanals förstärkare USB-anslutning 2-kanals förstärkare Se nästa sida Se nästa sida DAB DAB Antenn DAB302E (säljs separat) Antenn DAB302E (säljs separat) 132 CZ703E

19 7) Kablage och anslutningar 3-vägs-läge Rattkontrollutgång USB-anslutning Extern mikrofon (RCB-199: Säljs separat) MIC SWC Lila SUB OUT 1 REAR OUT L Lila SUB OUT 2 REAR OUT R Grå REAR OUT HIGH OUT FRONT OUT MID OUT Vit Röd Vit Röd Subwooferutgång 1 mono utsignal Subwooferutgång 2 mono utsignal Vänster Höger Vänster Höger 4-kanals förstärkare Hög ljudutgång Mellan ljudutgång C Placering Höger bak - Höger fram - Vänster fram + Vänster bak + Förstärkare fjärrstyrning ACC + Jord Höger bak + Höger fram + Vänster fram - Vänster bak - Belysning Telefon tyst Batteri + FUSE 15A Kopplingsdon A Telefon tyst / Brun A B Funktion Kopplingsdon B Höger bak (+) / Lila Höger bak (-) / Lila med svart rand 2-kanals förstärkare Batteri 12 V (+) / Gul Fjärrstyrning på / Blå med vit rand Belysning / Orange med vit rand ACC+ / Röd Höger fram (+) / Grå Höger fram (-) / Grå med svart rand Vänster fram (+) / Vit Vänster fram (-) / Vit med svart rand Vänster bak (+) / Grön Jord / Vänster bak (-) / Grön med svart rand Se till höger Gul Gul Röd Röd För VW och Audi: Ändra kablarna enligt ovan. DAB Antenn DAB302E (säljs separat) 8) Ansluta tillbehören Ansluta till en extern förstärkare En extern förstärkare kan anslutas via de 4 och 2-kanaliga RCA-utgångarna. För att undvika skada på enheten, se till att kontakterna inte är jordade eller kortslutna. CZ703E 133

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KNAPPAR PÅ FRONTPANELEN... 4-5 HUVUDFJÄRRKONTROLL...6-7 GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer