CZ509E CZ509ER CZ509EG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CZ509E CZ509ER CZ509EG"

Transkript

1 Owner s manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções CZ509E CZ509ER CZ509EG Bluetooth CD/USB/MP3/WMA/AAC RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA/AAC Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA/AAC-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA/AAC Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA/AAC-ONTVANGER RECEPTOR Bluetooth CD/USB/MP3/WMA/AAC Bluetooth CD/USB/MP3/WMA/AAC-RECEIVER RECEPTOR Bluetooth CD/USB/MP3/WMA/AAC

2 CAUTIONS: This appliance contains a laser system and is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. To use this model properly, read this Owner s Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest AUTHORIZED service station. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure. OBS! Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.!caution USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 26 ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling. 2 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

3 Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter att du läst igenom den. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och tag väl vara på det tillsammans med bruksanvisningen. Innehåll 1. EGENSKAPER FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KONTROLLER Namn på knappar och deras huvudfunktioner DCP FJÄRRKONTROLLEN Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar Insättning av batteriet HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON Grundläggande användningssätt Hur man använder radion Hur man använder Radio Data System Manövrering för CD/MP3/WMA/AAC-spelning Användning av Bluetooth Gemensam manövrering för varje funktion TILLBEHÖR Användning av USB/MTP Användning av ipod FELSÖKNING FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN TEKNISKA DATA ÖVRIGT CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 219

4 1. EGENSKAPER Inbyggd Bluetooth -handsfree (HFP) och ljudströmning (A2DP och AVRCP) BBE MP för förbättring av komprimerat ljud BEAT EQ för ljudjustering 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Denna apparat är endast avsedd att användas i vanliga 4-hjuliga vägfordon. Den lämpar sig inte för användning i traktorer, gaffeltruckar, grävmaskiner, terränggående fordon, 2- eller 3- hjuliga motorcyklar, motorbåtar eller andra speciella sorters fordon. INFORMATION FÖR ANVÄNDARE: ÄNDRINGAR ELLER OMBYGGNAD AV DENNA PRODUKT, SOM EJ GODKÄNTS AV TILLVERKAREN, MEDFÖR ATT GARANTIN BLIR OGILTIG. Hantering av CD-skivor Jämfört med vanliga musik-cd-skivor är CD- R-skivor och CD-RW-skivor mycket känsliga för hög temperatur och hög luftfuktighet, vilket kan göra att det inte går att spela vissa skivor av typen CD-R och CD-RW. Undvik därför att låta sådana skivor ligga kvar länge i bilen. Klistra aldrig fast etiketter på CD-skivors yta och skriv inte på dem med blyerts- eller kulspetspennor. Displayskärm Vid mycket kall väderlek kan skärmens rörelser bli långsammare och skärmen kan bli mörkare, men det är normalt. Den normala skärmen återkommer när den återgår till normal temperatur. Nedfällbar panel Den här enheten använder en nedfällbar del som gör det möjligt att använda stora displayer. ANMÄRKNING När du öppnar och stänger den nedfällbara panelen måste du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna. De kan skadas. 1. Använd alltid den här enheten med den nedfällbara panelen stängd. 2. Utför inga åtgärder med våld och använd inte den här enheten på ett onormalt sätt när du öppnar eller stänger den nedfällbara panelen. 3. Använd inte den nedfällbara panelen som avläggningplats när den är öppen. 4. När du stänger den nedfällbara penelen, får du inte trycka på knappen [OPEN]. Tryck på mitt på DCP för att stänga. DCP 5. Kraftiga stötar på kontroll- eller displayområdet kan orsaka skada eller deformation. 6. Om den nedfällbara panelen inte öppnas helt, hjälper du till med handen. 220 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

5 3. KONTROLLER Namn på knappar och deras huvudfunktioner Källenhet [OPEN] [DISP] [BND] [IR RECEIVER] [ ] [AUX] [SRC] [TA] [ROTARY] [SCN] [RPT] [SOUND] [ ], [ ] [RDM] [DIRECT] Med den nedfällbara panelen öppen [ ] (EJECT) [CD SLOT] [OPEN]-knapp Tryck ordentligt för att låsa upp den nedfällbara panelen. [DISP]-knapp Växla displayläge. [BND]-knapp Byt band eller välj mellan manuell eller automatisk kanalsökning i radioläge. [IR RECEIVER] Mottagare för fjärrkontrollenheten. (Räckvidd: 30 i alla riktningar) [AUX]-strömport Ingång för anslutning av externa enheter. [SOUND]-knapp Tryck för att växla till ljudjusteringsläget. [DIRECT]-knappar Lagra radiostationer i minnet eller återkalla en radiostation medan du är i radioläge. [RDM]-knapp Utför slumpvald uppspelning medan du är i CD/MP3/WMA/AAC/USB/iPod-läge. [RPT]-knapp Utför repeterad uppspelning medan du är i CD/MP3/WMA/AAC/USB/iPod-läge. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 221

6 Namn på knappar och deras huvudfunktioner [ ] (UP)-, [ ] (DN)-knappar Välj mappar medan du är i MP3/WMA/AAC/ USB-läge. [SCN]-knapp Utför scanuppspelning medan du är i CD/ MP3/WMA/AAC/USB-läge. [ROTARY]-knapp Rotera för att justera volymen. [TA]-knapp Tryck för att ställa in TA-viloläget (Traffic Announcement). [SRC]-knapp Slå på eller stäng av strömmen. [x]-, [v]-knappar Påbörja snabbspolning framåt eller bakåt. [ ]-knapp Utför snabbvalsscan i radioläge. Spela upp eller gör paus i ett spår medan du är i CD/MP3/WMA/AAC/USB/iPod-läge. [Q] (EJECT)-knapp Tryck för mata ut skivan. [CD SLOT] Sätt i CD-skivor här. 222 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

7 4. DCP Kontrollpanelen kan tas loss för att förhindra stöld. När du tar bort kontrollpanelen kan du förvara den i DCP-lådan för att förhindra repor. Vi rekommenderar att du tar med dig DCP när du lämnar bilen. Borttagning av DCP 1. Tryck på [SRC]-knappen (1 sek.) för att stänga av strömmen. 2. Håll in [OPEN]-knappen för att låsa upp den nedfällbara panelen. Om den nedfällbara panelen inte öppnas helt, hjälper du försiktigt till med handen. [OPEN]-knapp Fastsattning av DCP 1. Sätt in den högra sidan av DCP i huvudenheten. 2. Sätt in den vänstra sidan av DCP i huvudenheten. 2. DCP Forvaring av DCP i DCP-asken Hall DCP pa det satt som bilden har nedan visar och satt in den i den medfoljande DCP-asken. (Forvissa dig om att DCP ar vand at ratt hall.) 1. DCP DCP 3. Dra DCP mot dig och ta bort den. DCP DCP-ask 4. Stäng hållfliken. HÅLLFLIK ANMÄRKNING Se till att du stänger hållfliken för säkerhets skull när du tar bort DCP. ANMÄRKNING DCP kan lätt skadas av stötar. När du har tagit bort det, måste du vara försiktig så att du inte tappar den eller utsätter den för kraftiga stötar. Om den nedfällbara panelen hålls öppen, DCP kan falla pga. bilens vibrationer. Detta leder till skador på DCP. Så stäng den nedfällbara panelen eller ta bort DCP och förvara den i fodralet. Kontakten som ansluter källenheten och DCP är en väldigt viktig del. Var försiktig så att du inte skadar den genom att trycka på den med naglarna, skruvmejslar etc. Obs: Om DCP är smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 223

8 5. FJÄRRKONTROLLEN Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar Vissa knappar på fjärrkontrollen har andra funktioner än motsvarande knappar på huvudenheten. Sändare [SRC] [ ], [ ] [BND] [ ] [ ], [ ] [MUTE] [TA] [PS/AS] [DISP] [PTY] [AF] Gemensamma funktioner [SRC]-knapp Används för att växla mellan olika driftfunktioner. Tryck ned knappen för att avsluta ett trafikmeddelande, en nödsändning eller en PTY-sändning under ett avbrott med TA, ALARM respektive PTY. [w], [z]-knappar För att höja och sänka ljudnivån. [MUTE]-knapp För att aktivera och stänga av dämpningsfunktionen. [TA]-knapp För att aktivera och stänga av TA-funktionen. Tryck ned knappen för att avsluta ett trafikmeddelande under ett TA-avbrott. [PTY]-knapp Tryck ned knappen för att avsluta en PTYsändning under ett PTY-avbrott. [DISP]-knapp Tryck ned denna för att koppla om mellan huvuddisplay, titeldisplay och CT-display (klockan). Radiofunktion (Radio Data System) [BND]-knapp För att byta mottagningskanal. [x], [v]-knappar För att byta snabbvalskanaler uppåt och nedåt. [PS/AS]-knapp Tryck ned denna för att utföra snabbkontroll. Håll knappen intryckt (2 sek.) för autolagring. 224 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

9 Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar [AF]-knapp För att aktivera och stänga av AF-funktionen. Håll intryckt (1 sek.) för att slå på och av REG-funktionen. [PTY]-knapp För att aktivera och stänga av PTYfunktionen. Funktionerna för CD/MP3/WMA/ AAC och USB/MTP [BND]-knapp Tryck ned denna för att spela den första melodin. [x], [v]-knappar Tryck ned en av dessa för att flytta uppåt och nedåt mellan melodier. Håll intryckt (1 sek.) för snabbspolning framåt/ bakåt. [ ]-knapp För omkoppling mellan spelning och paus. [PS/AS]-knapp Tryck ned denna för att utföra snabbkontroll. När du är i MP3/WMA/AAC- och USB/MTPläge håller du intryckt (1 sek.) för mappscanuppspelning. [AF]-knapp Tryck ned denna för att utföra repeterad spelning. När du är i MP3/WMA/AAC- och USB/MTPläge håller du intryckt (1 sek.) för mappscanuppspelning. [PTY]-knapp Tryck ned denna för att utföra slumpmässig spelning. När du är i MP3/WMA/AAC- och USB/MTPläge, håller du intryckt (1 sek.) för mappslumpuppspelning. Funktion för ipod [x], [v]-knappar Tryck ned en av dessa för att flytta uppåt och nedåt mellan melodier. Håll intryckt (1 sek.) för snabbspolning framåt/ bakåt. [ ]-knapp För omkoppling mellan spelning och paus. [AF]-knapp Tryck ned denna för att utföra repeterad spelning. [PTY]-knapp Tryck ned denna för att utföra slumpmässig spelning. Håll intryckt (1 sek.) för slumpmässig uppspelning av alla låtar. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 225

10 Insättning av batteriet 1 Vänd på fjärrkontrollen och skjut locket åt det håll som pilen på bilden visar. 2 Sätt in batteriet (CR2025) i insättningsstyrningen med sidan märkt med (+) vänd uppåt. 3 Tryck batteriet åt det håll som visas av pilen, så att det skjuts in i facket. 4 Sätt tillbaka locket och skjut in det tills ett klickljud hörs. Felaktig användning kan göra att batteriet spricker, så att vätska läcker ut och vållar personskador eller skadar intilliggande material. Följ alltid följande säkerhetsföreskrifter: Använd endast det specificerade batteriet. Vid byte av batteriet skall du sätta in det korrekt med sidorna +/ vända åt rätt håll. Utsätt inte batteriet för hetta och kasta inte bort det i en öppen eld eller vatten. Försök aldrig att ta isär batteriet. Gör dig av med använda batterier på föreskrivet sätt. CR2025 Insättningsstyrning 226 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

11 6. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON Var noga med att läsa igenom detta kapitel medan du tittar på bilderna av framsidan i kapitel 3. KONTROLLER på sidan 221. Grundläggande användningssätt ANMÄRKNING Skruva alltid ned ljudnivån innan du stänger av bilstereon eller vrider om tändningsnyckeln. Bilstereon kommer nämligen ihåg den senaste ljudnivåinställningen. Hur man slår på och stänger av bilstereon 1. Tryck på [SRC]-knappen för att slå på strömmen. 2. Håll [SRC]-knappen intryckt (1 sek.) för att stänga av strömmen. Val av funktion 1. Tryck ned [SRC]-knappen för att ändra driftfunktion. Radio CD/MP3/WMA/AAC USB/MTP/ ipod BLUETOOTH AUX Radio... ipod/mtp kan anslutas till den här enheten via USB-kabel. Hur man justerar ljudnivån 1. Vrid [ROTARY]-ratten medurs för att höja ljudnivån och moturs för att sänka den. Ljudnivån går att ställa in från 0 (minimum) till 33 (maximum). Ändring av vad som visas på displayen Tryck ned [DISP]-knappen för att välja önskad display. Justering av tonklangen Du kan justera en ljudeffekt eller en tonklang efter ditt eget önskemål. Ändring av en ljudinställning 1. Tryck ned knappen [SOUND] för att koppla om till displayen för val av ljudjustering. Fabriksinställningen för ljud är BEAT EQ. 2. Tryck därefter ned knappen [x] eller [v] för att välja den ljudfunktion du vill justera. Varje gång du trycker ned knappen [x] eller [v] ändras funktionen för ljudjustering i följande ordning: BEAT EQ M-B EX BALANCE FADER LPF S-W VOL HPF Om ENT blinkar på displayen, kan du trycka ned knappen [ ] för att justera det inställda värdet. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att justera den valda ljudfunktionen. 4. När inställningarna är klara, skall du trycka ned [SOUND]-knappen för att återgå till föregående funktion. Inställning av BEAT EQ På denna bilstereo finns det 4 olika sorters tonklangseffekter förlagrade i minnet. Välj den effekt du vill använda. Fabriksinställningen är OFF Välj BEAT EQ Varje gång du trycker ned knappen [ ] eller [ ] ändras tonklangseffekten i följande ordning: CUSTOM EXCITE IMPACT B-BOOST OFF CUSTOM : skräddarsydd av dig själv EXCITE : bas och diskant förstärks mellanregistret förstärks CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 227

12 Grundläggande användningssätt IMPACT : Både basen och diskanten förstärks B-BOOST : Basen förstärks OFF : Ingen tonklangseffekt När CUSTOM väljes: 3-1. Tryck ned [ ]-knappen Tryck på [x]- eller [v]-knappen för att växla BASS - / MID -/ TREBLE -läge att justera Om du vill ställa in en platt kurva trycker du på knappen [ ] för att återgå till läget CUSTOM och håller sedan knappen [ ] nedtryckt (1 sek.). Då blir bas/ mellanregister/diskant-egenskaperna platta. När EXCITE/IMPACT/B-BOOST väljes: 3-2. Tryck ned [ ]-knappen Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att justera inställningen i omfånget 3 till +3. Fabriksinställningen är Tryck ned [ ]-knappen för att återgå till föregående funktion. Justering av BASEN/ MELLANREGISTER/DISKANT Denna justering kan endast utföras när BEAT EQ har satts i läge CUSTOM. Om enheten är ansluten till externa förstärkare får du inte ställa in BASS / MID / TREBLE på maximal nivå. Högtalarna kan skadas Tryck på [ ]-knappen Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja i följande ordning. BASS<G> BASS<F> BASS<Q> MID<G> MID<F> MID<Q> TREBLE<G> TREBLE<F> TREBLE<Q> Fabriksinställningen är BASS<G> Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning. BASS<G>:Fabriksinställningen är 0. (Justeringsomfång: +7 till 7) BASS<F>: Fabriksinställningen är 50. (Justeringsomfång: 50/100/200) BASS<Q>:Fabriksinställningen är 1. (Justeringsomfång: 0.7/1/1.4/2) MID<G> : Fabriksinställningen är 0. (Justeringsomfång: +7 till 7) MID<F> : Fabriksinställningen är 500. (Justeringsomfång: 500/1K/2K) MID<Q> : Fabriksinställningen är 1. (Justeringsomfång: 0.7/1/1.4/2) TREBLE<G>: Fabriksinställningen är 0. (Justeringsomfång: +7 till 7) TREBLE<F>: Fabriksinställningen är 10K. (Justeringsomfång: 5K/10K/ 15K) TREBLE<Q>: Fabriksinställningen är 1. (Justeringsomfång: 0.7/1/1.4/2) 3-5. Tryck ned [ ]-knappen för att återgå till föregående funktion. Justering av MAGNA BASS EXTEND Funktionen MAGNA BASS EXTEND justerar inte basomfånget på samma sätt som den vanliga funktionen för ljudjustering, utan förstärker det djupa basomfånget för att ge dig ett mera dynamiskt ljud. Fabriksinställningen är OFF (av) Välj M-B EX Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja ON eller OFF. Justering av balansen i sidled 2-1. Välj BALANCE Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare. Fabriksinställningen är CENTER (mitten). (Justeringsomfång: RIGHT12 till LEFT12 (höger 12 till vänster 12)) Justering av fram/bak-balansen 2-1. Välj FADER Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att justera ljudbalansen mellan främre och bakre högtalare. Fabriksinställningen är CENTER (mitten). (Justeringsomfång: FRONT12 till REAR12 (fram 12 till bak 12)) Justering av subwooferhögtalaren Du kan ställa in subwooferhögtalarens lågpassfilter Välj LPF Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja i följande ordning. THROUGH LPF 60 LPF 90 LPF 120 Fabriksinställningen är THROUGH. 228 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

13 Grundläggande användningssätt Justering av subwooferhögtalarens utgångsnivå Du kan justera utgångsnivån från bilstereons utgång för subwooferhögtalare Välj S-W VOL Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att höja eller sänka subwooferhögtalarens ljudnivå. Fabriksinställningen är 0. (Justeringsomfång: +6 till 6) Justering av HPF 2-1. Välj HPF Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja i följande ordning. THROUGH Fabriksinställningen är THROUGH. Ställa in BBE MP (ljudförbättring och återställning för komprimerade ljudfiler) BBE MP-processen (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) förbättrar digitalt komprimerat ljud, t.ex. MP3, genom att återställa och förbättra de övertoner som gått förlorade genom komprimeringen. BBE MP arbetar genom att återskapa övertoner från källmaterialet, vilket återskapar värmen, detaljerna och nyanserna. Den här funktionen fungerar för ljudfilerna i CD/ MP3/WMA/AAC- eller USB/iPod-läget, men inte för videomaterial i USB/iPod-läge. 1. Tryck ned knappen [SOUND] för att koppla om till displayen för val av ljudjustering. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja BBE MP. 3. Tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. Fabriksinställningen är OFF. 4. När du väljer ON, trycker du knappen [ ] och sedan på knappen [ ] eller [ ]. LOW MID HIGH Tillverkat under licens av BBE Sound, Inc. Licensierat av BBE Sound, Inc. under ett eller flera av följande patent i USA: , BBE och BBE-symbolen är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc. Om du i SOUND-justeringsfunktionen inte utför någon manövrering under mer än 10 sekunder, frigörs denna funktion och den föregående funktionen återkommer. Klockan (CT-funktionen) CT-funktionen tar emot CT-data från en station för Radio Data System och visar rätt tid på displayen. Om inga CT-data tas emot visas CT : på displayen. CT-data sänds inte av alla stationer eller i alla länder. I vissa områden kan det hända att inte rätt tid visas på displayen. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 229

14 Hur man använder radion Att lyssna på radio 1. Tryck ned [SRC]-knappen för att välja radiofunktionen. Frekvensen eller PS och PTY visas på displayen. PS: Programservicenamn PTY: Programtyp 2. Tryck ned [BND]-knappen för att välja radioband. Varje gång du trycker på knappen ändras radiobandet i följande ordning: FM1 FM2 FM3 AM (MV/LV) FM1... Stationsinställning 3 typer av sökningslägen tillgängliga, automatisk sökning, manuell sökning och snabbvalssökning. Stationssökning 2 typer av automatisk sökning: DX SEEK och LOCAL SEEK. DX SEEK ställer automatiskt in alla mottagbara stationer. LOCAL SEEK kan endast ställa in stationer med god mottagningskänslighet. Om MANU lyser på displayen, skall du hålla [BND]-knappen nedtryckt under 1 sekund eller mer. Då slocknar MANU på displayen och då kan stationssökning utföras. Om TA lyser på displayen söker radion automatiskt efter stationer som sänder trafikmeddelanden (TP-stationer). DX SEEK Tryck ned knappen [x] eller [v] för att aktivera automatisk stationsinställning. När du trycker ned [v]-knappen utförs sökningen i riktning mot högre frekvenser. När du trycker ned [x]-knappen utförs sökningen i riktning mot lägre frekvenser. LOCAL SEEK När du håller knappen [x] eller [v] nedtryckt under 1 sekund eller mer, aktiveras funktionen för uppsökning av lokala stationer. Endast stationer med god mottagningskänslighet ställs in. Steginställning Tryck på [x]- eller [v]-knappen för att manuellt ställa in en station. Om du inte rör någon av kontrollerna inom 7 sekunder, avbryts den manuella stationsinställningen och displayen återgår till föregående funktion. Inkoppling av en snabbvalsstation Det går att lagra olika radiostationer på upp till 24 snabbvalsnummer i minnet (6 för FM1, 6 för FM2, 6 för FM3 och 6 för AM). Tryck ned motsvarande [DIRECT]-knapp eller [ ] / [ ]- knappen för att automatiskt åter koppla in den minneslagrade radiofrekvensen. Manuell lagring av program i snabbvalsminnet 1. Ställ in önskad station med hjälp av stationssökning eller manuell stationsinställning. 2. Håll en av [DIRECT]-knapparna intryckt (2 sek.) för att lagra den aktuella stationen i snabbvalsminnet. Automatisk minneslagring av kanaler Med automatisk stationslagring lagras upp till 6 automatiskt inställda stationer i minnet i tur och ordning, efter hand som de ställs in. Om det inte finns 6 stationer som går att ta emot, förblir resten av de tidigare stationerna i snabbvalsminnet som de är. 1. Tryck ned [BND]-knappen för att välja önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)). 2. Håll [ ]-knappen intryckt (2 sek.). Stationerna med bra mottagning lagras automatiskt i snabbvals kanalerna. Om automatisk lagring utförs för FM-banden, lagras stationerna i FM3 även om FM1 eller FM2 valdes för lagring. Manuell stationsinställning 2 sätt tillgängliga: snabbsökning och stegsökning. Snabbinställning Håll [x]- eller [v]-knappen intryckt (1 sek.) för att ställa in en station. 230 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

15 Hur man använder radion Snabbkontroll av minneslagrade kanaler Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av snabbvalsstationerna i minnet in i tur och ordning. Det är praktiskt när man letar efter en viss station i minnet. 1. Tryck ned [ ]-knappen. 2. När den önskade stationen har ställts in, skall du trycka ned [ ]-knappen igen för att fortsätta att lyssna på stationen. Var försiktig så att du inte trycker in [ ]- knappen (2 sek.), i annat fall aktiveras autolagringsfunktionen och enheten börjar lagra stationer. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 231

16 Hur man använder Radio Data System Radio Data System Denna bilstereo har en inbyggd dekoder för Radio Data System för att kunna ta emot information från stationer som sänder data för Radio Data System. Radion måste vara inställd på FM-bandet för att det skall gå att använda funktionen för Radio Data System. AF-funktionen AF-funktionen kopplar om till en annan frekvens på samma radionät för att bibehålla bästa tänkbara mottagning. Fabriksinställningen är ON. 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justering. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja AF. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. ON: AF tänds på displayen och AF-funktionen aktiveras. OFF: AF släcks på displayen och AF-funktionen stängs av. 4. Tryck ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. Om mottagningsförhållandena för den station du lyssnar på försämras, tänds PISEARCH på displayen och radion börjar söka efter samma program på någon annan frekvens. Regionalprogramfunktionen (REG) När REG-funktionen är påslagen tas lokalstationen med den bästa mottagningen in. När denna funktion är avstängd och du kör in i ett annat regionalområde, går radion över till en lokalstation i det nya området. Fabriksinställningen är OFF. Denna funktion stängs av när en riksstation som t.ex. BBC R2 är inställd. På/av-inställningen för REG-funktionen gäller bara när AF-funktionen är påslagen. 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja REG. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. ON: REG tänds på displayen och REGfunktionen aktiveras. OFF: REG slocknar på displayen och REGfunktionen stängs av. 4. Tryck ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. Manuell inställning av en lokalstation på samma radionät 1. Denna funktion går bara att använda när AFfunktionen är påslagen och REG-funktionen är avstängd. Denna funktion går att använda när en lokalsändning på samma radionät tas emot. 2. Tryck ned någon av [DIRECT]-knapparna för att ställa in en lokalstation. 3. Om mottagningen för den inställda stationen är dålig, skall du ännu en gång trycka ned [DIRECT]-knappen för samma nummer. Radion går då över till en annan lokalstation på samma radionät. Trafikmeddelanden (TA) När bilstereon är i TA-beredskapsläge har trafikmeddelanden högsta prioritet och ställs in så fort de börjar sändas, så att du kan höra dem oavsett vilken funktion som är inställd. Det går även att ställa in TP-stationer (trafikprogramstationer) automatiskt. Denna funktion går bara att använda när TP lyser på displayen. Att TP lyser betyder att den inställda stationer för Radio Data System sänder program med trafikmeddelanden. 232 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

17 Hur man använder Radio Data System Hur man ställer bilstereon i TAberedskapsläge Om du trycker ned [TA]-knappen när endast TP lyser på displayen, tänds TP och TA på displayen och bilstereon ställs i TAberedskapsläge tills ett trafikmeddelande börjar sändas. När ett trafikmeddelande börjar sändas, tänds TRA INFO på displayen. Om du trycker ned [TA]-knappen medan ett trafikmeddelande håller på att tas emot, avslutas mottagningen av detta meddelande och bilstereon återgår till TAberedskapsläget. Hur man stänger av TA-beredskapsläget Medan TP och TA lyser på displayen, skall du trycka ned [TA] -knappen. Då slocknar TA på displayen och TA-beredskapsläget stängs av. Om du trycker på [TA]-knappen när TP inte lyser, börjar radion söka efter TP-stationer. Sökning efter en TP-station Om du trycker ned [TA]-knappen när TP inte lyser, tänds TA på displayen och radion börjar automatiskt mottaga en TP-station. Automatisk lagring av TP-stationer i snabbvalsminnet Du kan automatiskt minneslagra upp till 6 TPstationer i snabbvalsminnet. Om du kan mottaga färre TP-stationer än 6, kommer radiostationer som redan finns i minnet inte att raderas och ersättas. När TA tänds i displayen trycker du in [ ]- knappen (2 sek.). Då minneslagras TP-stationer med god mottagningskänslighet i minnet. Även om du valt FM1 eller FM2, lagras TPstationerna i minnet för FM3. Programtyp (PTY) Denna funktion ger dig möjlighet att lyssna på en station som börjar sända den valda programtypen, även om apparaten är omkopplad till någon annan funktion än radiofunktionen. PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla länder. I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde framför stationer som sänder PTY-program. Fabriksinställningen är OFF. 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja PTY. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. ON: PTY tänds på displayen och PTYberedskapsläget aktiveras. När den valda PTY-sändningen startar, tänds PTYdetaljens namn på displayen. OFF: PTY slocknar på displayen och PTYberedskapsläget frigörs. 4. Tryck ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. Hur man stänger av ett PTY-avbrott Tryck på [TA]-knappen under PTY-avbrottet. PTY-avbrottet stängs av och bilstereon återgår till PTY-beredskapsläget. Val av PTY 1. Tryck på [DISP]-knappen (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja PTY SELECT. 3. Tryck ned [ ]-knappen. 4. Tryck ned någon av [DIRECT] -knapparna. Alternativt kan du trycka ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskad PTY-funktion. 5. Tryck ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. I nedanstående tabell visas fabriksinställningarna för [DIRECT]-knapparna. PTY-valläget stängs av automatiskt 7 sekunder efter att du har valt PTY. PTY-sökning 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja PTY SELECT. 3. Tryck ned [ ]-knappen. 4. Tryck ned [v]-knappen för att söka efter en PTY-station i riktning mot högre frekvenser; tryck ned [x]-knappen för att söka i riktning mot lägre frekvenser. Om radion inte lyckas hitta någon station som sänder program av inställd typ, återgår den till PTY-valläget. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 233

18 Hur man använder Radio Data System Lagring av PTY-typer i snabbvalsminnet 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Radio Data System -justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja PTY SELECT. 3. Tryck ned [ ]-knappen. 4. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskad PTY-typ. Det går att välja mellan följande 29 PTYprogramtyper. 5. Om du håller någon av [DIRECT]-knapparna intryckt (2 sek.), lagras den valda PTY i det snabbvalsminnet. Nödmeddelanden Om radion uppfattar en nödsändning avbryts alla de andra funktionerna. ALARM tänds på displayen och nödsändningen hörs i högtalarna. Hur man stänger av en nödsändning Om du trycker ned [TA]-knappen stängs nödsändningen av. Ljudnivåinställning för trafikmeddelanden (TA), nödmeddelanden (Alarm) och PTYsändningar Det går att ställa in ljudnivån för TAmeddelanden, Alarm-meddelanden och PTYsändningar under ett TA-, Alarm- eller PTYavbrott. Fabriksinställningen är 15. Vrid på [ROTARY]-ratten under ett TA-, Alarmeller PTY-avbrott för att ställa in önskad ljudnivå (0 till 33). När TA-, Alarm- eller PTY-avbrottet tar slut, återgår ljudnivån till den nivå den var inställd på före avbrottet. Byte av PTY-displayens språk Det går att välja mellan 4 olika språk (engelska, tyska, svenska och franska) för de PTY-data som visas på displayen. Fabriksinställningen är ENGLISH. 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till justeringen. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja LANGUAGE. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskat språk. 4. Tryck ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. 234 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

19 Manövrering för CD/MP3/WMA/AAC-spelning Den här enheten kan spela upp MP3/WMA/AAC-filer Inget ljud hörs om du spelar en fil med DRM (Digital Rights Management) medan WMAfunktionen är aktiverad (ON). (WMA-indikatorn blinkar.) Windows Media och Windows logo är varumärken eller registrerade varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Bortkoppling av DRM (Digital Rights Management) 1. Om du använder Windows Media Player 9/10/11, skall du klicka på fliken TOOL OPTIONS MUSIC RECORD, och klicka sedan bort bocken i kryssrutan för RECORD PROTECTED MUSIC bland inspelningsinställningarna. Återskapa sedan filerna. Dina personligt tillverkade WMA-filer används på ditt eget ansvar. Föreskrifter när du spelar in en MP3/ WMA/AAC-fil Samplingsfrekvenser och bit-tal som kan användas 1. MP3: Samplingsfrekvens 8 khz-48 khz, Bit-tal 8 kbps-320 kbps / VBR 2. WMA: Bit-tal 8 kbps-320 kbps 3. AAC: Samplingsfrekvens 8 khz-48 khz, Bit-tal 8 kbps-320 kbps / VBR Filförlängningar 1. Lägg alltid till filförlängningen.mp3,.wma eller.m4a för filer av typen MP3, WMA eller AAC genom att använda en-bits tecken. Om du lägger till någon annan filförlängning än de som har specificerats, eller glömmer att lägga till en filförlängning, kan filen inte spelas. 2. Filer utan MP3/WMA/AAC-data kan inte spelas. Filerna spelas upp utan ljud om du försöker spela upp filer utan MP3/WMA/ AAC-data. När VBR-filer spelas, kan displayen för speltid skilja sig från spelningens verkliga placering. När MP3/WMA/AAC-filer spelas, finns ett litet tyst utrymme mellan melodierna. Logikformat (filsystem) 1. Vid inspelning av en MP3/WMA/AAC-fil på en skiva av typen CD-R eller CD-RW, skall du välja ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET eller Romeo eller APPLE ISO som inspelningsformat. Det kan hända att skivan inte kan spelas på rätt sätt, om den spelas in med något annat format. 2. Mappens och filens namn kan visas som en titel på displayen under MP3/WMA/AACspelning, men titelns längd måste ligga inom 64 en-bits bokstäver och siffror (inklusive en filförlängning). 3. Ge inte samma namn till en fil som för en mapp med samma namn. Mappstruktur 1. Det går inte att skapa en skiva som innehåller en mapp som har mer än 8 så kallade hierarkiska nivåer. Antal filer eller mappar 1. Det går att registrera upp till 255 filer per mapp. Upp till 510 filer kan spelas. 2. Melodierna spelas i den ordning som de spelades in på skivan. (Det är inte säkert att melodierna alltid spelas i den ordning som anges på datorskärmen.) 3. Störningsljud kan uppträda, beroende på vilket inkodningsprogram som har använts vid inspelningen. Inställning för den typ av fil som skall spelas (funktion för blandade typer) När en skiva innehåller både vanliga CDmelodier och melodier av MP3/WMA/AAC-typ, kan du använda detta kommando för att välja vilken typ av melodi som skall spelas. Fabriksinställningen är CD. När endast en typ av melodier (endera musik- CD eller MP3/WMA/AAC) har spelats in på en skiva, kan den skivan spelas när du har valt denna typ. Vid spelning av skivtypen CCCD (kopieringskontrollerade CD-skivor), skall du ställa in CD-typen. 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.). 2. Tryck på [x]- eller [v]-knappen för att välja M-SESS. 3. Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja CD eller MP3. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 235

20 Manövrering för CD/MP3/WMA/AAC-spelning CD Endast vid spelning av musik-cd-skivor. MP3 Endast vid spelning av musikfiler av typ MP3/WMA/AAC. 4. När du har gjort denna inställning, skall du ta bort skivan och sätta in den igen. Uttagningsfunktion Genom att bara trycka ned [Q]-knappen stöts skivan ut, även om bilstereon har stängts av. 1. Tryck på [OPEN]-knappen för att öppna den nedfällbara panelen. Om den nedfällbara panelen inte öppnar helt hjälper du till med handen. 2. Tryck på [EJECT]-knappen. Ta bort skivan när den har matats ut. 3. Stäng den nedfällbara panelen. Tryck på mitt på DCP för att stänga. Stäng alltid den nedfällbara när du tagit ut skivan. Om du tvingar in en CD-skiva innan den har dragits in automatiskt, kan CD-skivan skadas. Om en CD-skiva (12 cm) lämnas i utstött läge under 15 sekunder, dras CD-skivan automatiskt in igen (automatisk indragning). Lyssning på en skiva som redan finns insatt i apparaten. Tryck ned [SRC]-knappen för att välja CD/MP3/ WMA/AAC-funktionen. Spelning startar automatiskt när CD/MP3/WMA/ AAC-funktionen aktiveras. NO DISC tänds på titeldisplayen, om det inte finns någon skiva insatt i apparaten. Insättning av en CD-skiva 1. Tryck på [OPEN]-knappen för att komma åt CD-facket bakom den nedfällbara panelen. 2. Sätt in en CD-skiva i mitten av CD SLOTspåret med etikettsidan vänd uppåt. CDskivan börjar spelas automatiskt efter insättningen. Sätt aldrig in några främmande föremål i CD SLOT-spåret. Om det inte går lätt att sätta in CD-skivan, kan det redan finnas en annan CD-skiva i mekanismen eller också kräver apparaten service. Skivor, som inte har märkningen eller, samt CD-ROM-skivor, kan inte spelas i denna apparat. Det kan hända att vissa CD-skivor, inspelade i CD-R/CD-RW-funktionen, inte kan användas. 3. Stäng den nedfällbara panelen. Tryck på mitt på DCP för att stänga. ANMÄRKNING Var försiktig så att du inte klämmer handen eller fingrarna när du stänger den nedfällbara panelen. Om den nedfällbara panelen inte öppnas helt, hjälper du försiktigt till med handen. När du har satt i en CD stänger du den nedfällbara panelen. Skivspelningspaus 1. Tryck ned [ ]-knappen för att göra en skivspelningspaus. PAUSE tänds på displayen. 2. Tryck ned [ ]-knappen igen för att återuppta skivspelningen. Displayvisning av CD-titlar Denna apparat kan på displayen visa titeldata för CD-skivor med CD-text/MP3/WMA/AAC samt egna titlar som har matats in med denna apparat. 1. Varje gång du trycker ned [DISP]-knappen ändras titeldisplayen. CD-TEXT-skiva Egen titel Melodi Skiva/Artist Egen titel... MP3/WMA/AAC-skiva Melodi Mapp Titel/Album Artist Melodi... Om den CD-skiva som spelas inte är en CD-skiva med CD-text, eller om du inte har matat in någon egen titel, tänds NO TITLE på displayen. 236 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

21 Manövrering för CD/MP3/WMA/AAC-spelning NO TITLE tänds på displayen, om MP3/WMA/ AAC-skivan inte matar in någon TAG. För MP3-filer stöds ID3-tags V2.3/2.2/1.1/1.0. Tag-displayer ger prioritet åt V2.3/2.2. När det gäller album-tags för WMA, visar displayen den information som har spelats in i filförlängningen. Endast ASCII-tecken kan visas för tags. Val av en melodi Meelodiöverhoppning framåt 1. Tryck ned [v]-knappen för att flytta framåt till början av nästa melodi. 2. Varje gång du trycker ned [v]-knappen, flyttas spelningen till början av nästa melodi. Melodiöverhoppning bakåt 1. Tryck ned [x]-knappen för att flytta bakåt till början av den melodi som just spelas. 2. Tryck ned [x]-knappen två gånger för att flytta bakåt till början av föregående melodi. Snabbflyttning framåt/ Snabbspolning bakåt Snabbflyttning framåt 1. Håll [v]-knappen intryckt (1 sek.). Snabbspolning bakåt 1. Håll [x]-knappen intryckt (1 sek.). För MP3/WMS/AAC-skivor tar det en viss tid innan snabbflyttningen startar, samt mellan melodierna. Dessutom kan speltiden bli något felaktig. Val av mapp Denna funktion ger dig möjlighet att välja en mapp som innehåller MP3/WMA/AAC-filer och starta spelning från den första melodin i mappen. 1. Tryck ned knappen [ ] eller [ ]. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta till nästa mapp. Tryck ned [ ]-knappen för att flytta till föregående mapp. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja en melodi. Toppfunktionen Toppfunktionen återställer CD-spelaren till skivans första melodi. Tryck ned [BND]- knappen för att spela den första melodin (melodi nr. 1) på skivan. För MP3/WMA/AAC-skivor sker en återgång till den första melodin i den mapp som just är inställd. Funktion för listsökning 1. Tryck på och håll [BND]-knappen nedtryckt i en sekunder för att öppna listsökningsläget. Då visas en melodilista på displayen. 2. Tryck knappen [ ] eller [ ] för att välja en melodi. Om du trycker på [x]- eller [v]-knappen, rullar spårlistan med fem rader åt gången. 3. Tryck ned [ ]-knappen för att starta spelning. När det gäller MP3/WMA/AAC utförs denna funktion i den mapp som just är inställd. Om ingen manövrering utförs under 10 sekunder, kan denna funktion avslutas och den vanliga funktionen återkomma. Andra olika spelningsfunktioner Snabbkontroll Denna funktion ger dig möjlighet att söka upp och spela de 10 första sekunderna av varje melodi på en skiva. 1. Tryck ned [SCN]-knappen för att aktivera funktionen för snabbkontroll. Snabbkontroll av mappar Denna funktion ger dig möjlighet att söka upp och spela de 10 första sekunderna av den första melodin i varje mapp på en MP3/WMA/AACskiva. 1. Håll [SCN]-knappen intryckt (1 sek.) för mappscanuppspelning. Repeterad spelning Denna funktion ger dig möjlighet att repeteringsspela just inställd melodi. 1. Tryck ned [RPT]-knappen för att aktivera funktionen för repeterad skivspelning. Repeterad spelning av mappar Denna funktion ger dig möjlighet att repeteringsspela den melodi som just spelas i en MP3/WMA/AAC-mapp. 1. Håll [RPT]-knappen intryckt (1 sek.) för repeterad mappuppspelning. Slumpmässig skivspelning Denna funktion ger dig möjlighet att spela samtliga melodier på en skiva i slumpmässig ordning. 1. Tryck ned [RDM]-knappen för att aktivera funktionen för slumpmässig skivspelning. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 237

22 Manövrering för CD/MP3/WMA/AAC-spelning Slumpmässig spelning av mappar Denna funktion ger dig möjlighet att spela samtliga melodier i alla mappar som har spelats in på en MP3/WMA/AAC-skiva i slumpmässig ordning. 1. Håll [RDM]-knappen intryckt (1 sek.) för slumpvald uppspelning av mapp. Hur man avslutar spelning 1. Tryck ned den manöverknapp som tidigare trycktes ned. Den valda spelningsfunktionen stängs av och olika andra funktioner visas på displayen under 2 sekunder. 238 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

23 Användning av Bluetooth Bluetooth-gränssnittet gör det möjligt att använda bilens inbyggda ljudanläggning för trådlös kommunikation med mobiltelefonen eller musikspelare. Vissa Bluetooth-mobiltelefoner har ljudfunktionerna, och vissa bärbara ljudspelare hanterar Bluetooth-funktionen. Det här systemet kan spela upp ljuddata lagrade i en Bluetooth-ljudenhet. Bilstereon med Bluetooth installerat kommer att kunna hämta telefonbokskontakter, mottagna samtal, uppringda nummer, missade samtal, inkommande samtal, utgående samtal, återuppringning och lyssna på musik. Lämna inte Bluetooth-handsfreens mikrofon på platser där vind passerar, t.ex. luftutsläppet på luftkonditioneringsaggregat och liknande. Det kan orsaka fel. Om den lämnas på platser i direkt solljus kan den höga temperaturen orsaka förvrängning eller missfärgning som kan leda till felaktig funktion. Det här systemet fungerar kanske inte eller fungerar kanske på fel sätt med vissa Bluetoothljudspelare. Mer information om de Bluetooth-ljudspelare som kan användas finns på vår hemsida. När en ljudenhet paras ihop, är följande funktioner desamma som för CD-läge: Pause Spårval Snabbspolning framåt Snabbspolning bakåt Titlarna och speltiden kan inte visas i displayen. Se avsnittet Manövrering för CD/MP3/WMA/ AAC-spelning (sidan ) för ytterligare upplysningar. Grundläggande användningssätt Välj Bluetooth 1. Tryck ned [SRC]-knappen för att koppa om till ljudkällan. 2. Om du håller ned knappen [SOUND] kopplas den anslutna enheten bort. BT TEL BT AUDIO Den anslutna enhetens namn visas i displayen. Att göra ett telefonsamtal Det finns 4 sätt att ringa ut. Samtal till direktnummer Du kan ringa ut genom att mata in ett telefonnummer direkt via din bilstereo. Telefonnummer använder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #, och Tryck ned [BND]-knappen för att välja DIAL NUMBER. 2. Tryck ned [ ]-knappen. 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja siffrorna. 4. Tryck på [x]- eller [v]-knappen för att mata in eller ta bort numret. 5. Håll [ ]-knappen intryckt (1 sek.) för att ringa mobiltelefonnumret. Tryck ned [SOUND]-knappen för att avsluta samtalet. Samtal från telefonboken Användaren kan söka efter kontaktnamnet i telefonboken och ringa. Alternativt kan användaren ringa direkt från mobiltelefonen. 1. Tryck ned [BND]-knappen för att välja PHONE BOOK. 2. Tryck ned [v]-knappen för att aktivera funktionen för kontaktnamn. (I detta fall skall du använda knappen [ ] eller [ ] för att välja önskat kontaktnamn.) 3. När kontaktens namn visas, skall du trycka ned knappen [v] eller [x] för att visa kontaktnamnets telefonnummer. 4. Tryck ned [ ]-knappen för att ringa ett mobiltelefonnummer. Tryck ned [SOUND]-knappen för att avsluta samtalet. Att svara på samtal 1. Du kan svara på ett inkommande samtal genom att trycka ned vilken knapp som helst. Tryck ned [SOUND]-knappen för att vägra svara på ett inkommande samtal. Växla displayen Tryck på knappen [DISP] för att välja displayen i följande ordning: CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 239

24 Användning av Bluetooth Översikt över mottagna/ringda/ missade samtal Du kan söka i översikten över alla mottagna/ ringda/missade samtal. 1. Tryck ned [BND]-knappen för att välja HISTORY. 2. Tryck ned [v]-knappen för att aktivera funktionen för kontaktnamn. (I detta fall skall du använda knappen [ ] eller [ ] för att välja önskat kontaktnamn.) 3. När kontaktens namn visas, skall du trycka ned knappen [x] eller [v] för att visa kontaktnamnets telefonnummer. 4. Tryck ned [ ]-knappen för att ringa ett mobiltelefonnummer. Återuppringning Du kan ringa upp ett uppringt nummer igen. 1. Tryck på [BND]-knappen för att välja REDIAL. 2. Håll [ ]-knappen intryckt (1 sek.) för att ringa upp numret igen. Tryck på [SOUND]-knappen för att avsluta samtalet. Att ändra justeringsinställningen för Bluetooth 1. Håll [DISP]-knappen intryckt (1 sek.) för att växla till Bluetooth-justering. 2. Tryck ned knappen [x] eller [v] för att välja detaljens namn. PAIRING SELECT DELETE DISCONNECT ADD PHONE BOOK DEL NO. PHONE BOOK HISTORY DELETE ALL PHONE BOOK TYPE MIC GAIN RING VOL TONE SEL NOISE AUTO ANS AUTO CON PASS KEY ADDRESS BT NAME BT FW 3. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskat inställningsvärde. Om ENT blinkar på displayen, kan du trycka ned knappen [ ] för att justera det inställda värdet. När inställningarna är klara, skall du trycka ned [DISP]-knappen för att återgå till föregående funktion. PAIRING Det här alternativet används för Bluetoothihopparning med mobiltelefonen och ljud. Upp till 5 mobiltelefoner och en ljudenhet kan paras ihop Välj PAIRING Tryck ned [ ]-knappen Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja TELPHONE eller AUDIO. Tryck sedan på [ ]-knappen. För en enhet som inte är ihopparad: efter återställning eller samtidigt som du väljer TELEPHONE, tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja telefonbokstyp. (Mer information finns i kaptiel PHONE BOOK TYPE (sidan 241)) 3-3. När du har valt TELEPHONE, trycker du på knappen [ ] eller [ ] för att välja MEMORY 1 till MEMORY 5, och håller sedan ned knappen [ ] (1 sek.) för att spara inställningen i minnet Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja SEARCH eller WAIT Håll ned [ ]-knappen (1 sek.). När SEARCHING visas i displayen kan du trycka på knappen [ ] för att stoppa sökningen. Då visas listsökningen. SEARCH -funktion: Användaren kan söka i Bluetooth-mobiltelefonen eller -ljudenheten. WAIT -funktion: Användaren kan söka i den här enheten via mobiltelefonen eller ljudenheten Efter sökningen trycker du på [ ] eller [ ] button to select the desired Bluetooth mobile phone Håll ned [ ]-knappen (1 sek.) för att para ihop. SELECT Detta är en inställning för användare som vill välja en av parade mobiltelefoner eller ljud Välj SELECT Tryck ned [ ]-knappen, så visas de parade mobiltelefonerna på displayen Tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja en av de 5 mobiltelefonerna Håll [ ]-knappen intryckt (1 sek.) för att ansluta. Den anslutna apparaten kan utnyttja alla de funktioner som finns. 240 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG

25 Användning av Bluetooth DELETE Detta är en inställning som användaren kan utnyttja för att radera en av de parade apparaterna från listan Välj DELETE Tryck ned [ ]-knappen, så visas de parade mobiltelefonerna på displayen Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja en av de 5 mobiltelefonerna och en ljudenhet Håll [ ]-knappen intryckt för att ta bort den ihopparade enheten. Raderade parade apparater utför inte automatiskt några ändringar i listan över parade apparater. När du har tagit bort enheten tas även telefonboken och samtalshistorikposterna bort. DISCONNECT Det här alternativet används för att koppla bort den anslutna enheten Välj DISCONNECT Håll ned [ ]-knappen (1 sek.) för att koppla ned. Håll ned [SOUND]-knappen (2 sek.) för att koppla bort. ADD PHONE BOOK Det här alternativet används för att lägga till ett av telefonnumren Välj ADD PHONE BOOK Tryck på [ ]-knappen (1 sek.), så visas RECEIVING i displayen. Samtidigt skickas ett av telefonnumren från den ihopparade telefonbokslistan ut och ett meddelande visas på mobiltelefonen om det lyckas. Vissa mobiltelefoner kan inte överföra telefonboken till den här enheten pga. antalet ord och språktypen. I så fall redigerar du telefonboken på ett annat språk och överför den sedan igen. DEL NO. PHONE BOOK Det här alternativet används för att ta bort ett eller alla telefonnummer i den tillagda telefonboken Välj DEL NO. PHONE BOOK Tryck på [ ]-knappen Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja 1 DEL eller ALL DEL När du väljer 1 DEL, trycker du på [ ]- knappen och sedan på [ ]- eller [ ]- knappen för att välja ett av de önskade telefonnumren Tryck på [ ]-knappen, så visas DELETE? i displayen Håll [ ]-knappen intryckt (1 sek.) för att ta bort. Om du vill överföra eller sälja den här enheten använder du funktionen DELETE, ADD PHONE BOOK och DEL NO. PHONE BOOK för att ta bort all personlig information. HISTORY DELETE ALL Det här alternativet används för att ta bort alla samtalsposter Välj HISTORY DELETE ALL Tryck på [ ]-knappen, så visas CONFIRM? i displayen Håll [ ]-knappen intryckt en sekund tills DELETING visas i displayen, så tas alla samtalsposter bort. PHONE BOOK TYPE Enheten tillhandahåller 3 typet av telefonböcker som lagras i minnet Välj PHONE BOOK TYPE Tryck på [ ]-knappen Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja 1, 2 eller 3 och tryck sedan på [ ]-knappen för att spara inställningarna i minnet. Om du ändrar telefonbokstyp, tas alla ihopparade mobiltelefoners telefonboksdata bort. Det antal poster i telefonboken som kan lagras i de olika minnena är följande: TYP TELEFON MINNE 1 MINNE 2 MINNE 3 MINNE 4 MINNE st 250 st 0 st 0 st 0 st st 100 st 100 st 50 st 50 st st 100 st 100 st 100 st 100 st MIC GAIN MIC-förstärkning kan ställas in enskilt för varje parad mobiltelefon. Varje registrerad apparat har sin egen unika inställning för MICförstärkning Välj MIC GAIN. CZ509E/CZ509ER/CZ509EG 241

26 Användning av Bluetooth 3-1. Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att ändra inställningen för MIC-förstärkning. Fabriksinstallningen ar 3. (Justeringsomfang: 1 till 5) RING VOL Med det här alternativet ändrar du ringvolymen för varje ihopparad mobiltelefonenhet Välj RING VOL Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att ändra ringsignalens ljudnivå. Fabriksinstallningen ar 5. (Justeringsomfang: 1 till 10) TONE SEL Systemet kan ringa om mobiltelefonen inte kan ringa när Bluetooth-anslutningen har upprättats Tryck på TONE SEL Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja INTERNAL eller AUTO. Enhetsinställningen är AUTO. INTERNAL : Justera ringsignalen i bilens bluetooth-system. AUTO : Automatisk justering är aktiverat i den ihopparade mobiltelefonen. NOISE Det här alternativet används för att ställa i bullervolymen i bilens Bluetooth-system Tryck på NOISE Tryck på [ ]- eller [ ]-knappen för att välja LOW eller HIGH. Fabriksinställningen är LOW. AUTO ANS Detta är en inställning för att bestämma om ett inkommande samtal skall besvaras automatiskt eller manuellt. Fabriksinställningen är OFF Välj AUTO ANS Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. ON: Ett inkommande samtal besvaras automatiskt inom 5 sekunder. OFF: Användaren måste svara manuellt på samtalet. AUTO CON Denna funktion gör att Bluetooth kan anslutas automatiskt till en tidigare ansluten apparat. Anslutningen kan utföras i alla källfunktioner. Fabriksinställningen är OFF Välj AUTO CON Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja ON eller OFF. ON: Automatisk anslutning möjliggörs. OFF: Automatisk anslutning är omöjlig att utföra. PASS KEY Detta lösenord används under ihopparningsläge. Maximalt 10 siffror kan ändras via bilstereon. Det fabriksinställda lösenordet är Välj PASS KEY Tryck ned [ ]-knappen Tryck ned knappen [x] eller [v] för att ta bort markören Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att välja önskade siffror Håll [ ]-knappen intryckt (2 sek.) för att lagra i minnet. Om du trycker på [BND]-knappen återställs lösenordet till fabriksinställningen. ADDRESS Denna innehåller den unika Bluetooth adressen. Adressen består av 12 siffror Välj ADDRESS. Bluetooth adressens 6 siffror visas på displayen Tryck ned knappen [ ] eller [ ] för att visa den på displayen. Bluetooth-namn Här visas Bluetooth-namnet Välj BT NAME. Bluetooth-namnet visas i displayen. Bluetooth-firmwareversion Här visas Bluetooth-firmwareversionen Välj BT FW. Bluetooth-firmwareversionen visas i displayen. 242 CZ509E/CZ509ER/CZ509EG