I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten"

Transkript

1 I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten, sajten, plattformen), i GameTwist Apps eller i annan elektronisk form, såvida det i enskilda fall inte har avtalats andra och/eller kompletterande villkor. De allmänna villkoren gäller i synnerhet för innehåll och tjänster, som användarna skickar in i form av meddelanden, SMS, foruminlägg och chattmeddelanden inom ramen för sajten GameTwist, eller som de laddar upp på sajten t.ex. i form av bilder ( Användarinnehåll ), samt för erhållande av virtuella varor och valutor. GameTwist Apps är mobilapplikationer som användaren kan förvärva från tredje part; Med GameTwist-Apps kan användaren spela spel på smartphones och tablets. 2. Användningssättet, t.ex. medelst datorer, mobila enheter och/eller annan hård- och/eller mjukvara, påverkar inte de allmänna villkorens giltighet. 3. Siteoperatören, dvs. Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren. 4. Genom att kryssa för checkboxen Jag accepterar de allmänna villkoren, vid medlemsregistreringen, och klicka på knappen Bli medlem nu!, bekräftar användaren att han eller hon har tagit del av, och uttryckligen godkänner, dessa allmänna villkor. 5. Vid avvikelser mellan denna och den tyska versionen av de Allmänna villkoren, samt vid beskrivningen av spelreglerna, prioriteras de tyska "Allmänna villkoren" resp. den tyska beskrivningen av spelreglerna. Detta gäller även all text på webbsidan. B. Avtalsort och jurisdiktion 1. Alla juridiska relationer mellan operatör och användare regleras uteslutande av österrikisk lag, med undantag av den österrikiska internationella privaträttens kollisionsnormer och FN:s köprätt, såvida inte obligatoriska lagstadgade kontrollbestämmelser, som är mer gynnsamma för användaren, är obligatoriska att tillämpa. Detta förekommer till exempel inom konsumenträttens tillämpningsområde VO (EG) 593/2008. Jurisdiktion är Wien. 2. Laga domstol för alla typer av tvistemål/juridiska relationer som uppstår mellan operatör och användare dess inledande, varande samt avslut är ansvarig domstol i första Bezirk (stadsdel), Wien, Österrike. Mot användare, som är konsumenter enligt den österrikiska konsumentskyddslagen, och antingen har sin (i) vistelseort eller (ii) är bosatta i Österrike, eller (iii) arbetar i Österrike, kan en talan av operatören endast väckas vid behörig domstol på den ort, (a) där användaren i fråga har sin vanliga vistelseort eller (b) där användaren i fråga är bosatt, eller (c) på den ort där användaren i fråga har sitt arbete. C. Tjänsten 1. På sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten, sajten, plattformen) erbjuder operatören en spelplattform. På denna spelplattform kan användare spela spel med ett gästkonto eller ett gratis standardkonto. Operatören erbjuder dessutom GameTwist Apps, där användarna också kan skapa, respektive använda, ett standardkonto. Standardkontot kan därmed användas på sajten och i GameTwist Apps. Särskilda regler gällande GameTwist Apps finns under avsnitt M. Mer information

2 om de tjänster som omfattas av GameTwist Apps hittas under avsnittet för vanliga frågor (FAQ) på GameTwist-sajten. 2. Operatören kan även välja att ställa vissa villkor som till exempel en viss konto för att bevilja åtkomst till spelplattformen, till spelen och GameTwist Apps samt det innehåll och de tjänster som där erbjuds. Detta kommer i så fall att meddelas på sajten. Dessutom kan åtkomsten till spelplattformen, till spelenoch GameTwist Apps samt det innehåll och de tjänster som där erbjuds, när som helst begränsas, permanent eller tillfälligt. Detta kommer i så fall kommer att meddelas på sajten. 3. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt utöka, ändra, komplettera eller begränsa sitt tjänsteutbud. D. Villkor för deltagande 1. Rätten att använda de spel och tjänster som erbjuds på sajten och i GameTwist Apps ges endast i den omfattning som operatören tillåter under beaktande av alla operatörens regler och/eller begränsningar. Dessa regler och/eller begränsningar kan gälla alla eller endast enskilda användare och användargrupper. Utbudet av spel som erbjuds på GameTwist Apps motsvarar inte utbudet och de spel som erbjuds på sajten. 2. Användaren ansvarar själv för den tekniska konfigurationen på sin slutenhet. Information om rekommenderad konfiguration finns i hjälpavsnittet och under vanliga frågor (FAQ) på sajten. Operatören erbjuder användarna avgiftsfri support via samt en avgiftsbelagd supporthotline. Operatören kan inte garantera att onlinetjänsten alltid är tillgänglig eller att frågor via kan besvaras inom en viss tidsram. Priserna för hotlinetjänsten redovisas på sajten. 3. Kostnadsfria extratjänster räknas inte som del av de erbjudna tjänsterna och kan när som helst dras in av operatören. E. Anmälan/registrering 1. Gästkonto: 1.1 Ett gästkonto möjliggör att du obegränsat kan testa standardspelen på GameTwist, utan att registrera ett eget användarnamn. Att använda de olika kommunikationssätten på GameTwist är inte möjligt med gästkontot. Även i GameTwist-appen kan ett gästkonto användas, som kallas för Guest Account. Detta gör att du kan använda appen, men begränsar rätten att få gratistwists. De Twists, som du har fått inom ramen för ditt gästkonto, kan överföras till ditt standardkonto, när du har registrerat ett sådant. 1.2 Åtkomst till spelen är begränsad till testpartier i standardspelens nybörjarrum. 2. Standardkonto: 2.1 När användaren registrerar sig på GameTwist-sajten eller i en GameTwist-app skapas ett så kallat standardkonto. Ett standardkonto kan användas på GameTwist-sajten och i GameTwist Apps. På Gametwist-appen är ett standardkonto en förutsättning för att du ska kunna få gratistwists. 2.2 Varje faktisk/reell person får öppna endast ett standardkonto. Att registrera ett standardkonto är gratis och ger tillgång till våra standardspel och följande funktioner: Standardspel på sajten.

3 En personlig spelarprofil. GameTwists vännerlista på sajten. GameTwists chatt på sajten. GameTwists betalningssystem på sajten. Köp av bonuspoäng (s.k. Twists). 3. Registrering av ett standardkonto 3.1 Vid registrering ska användaren uppge följande uppgifter på ett korrekt, ej vilseledande och fullständigt sätt: a. En personlig och hemlig pseudonym ( spelarnamn, användarnamn ) användare kan inte göra anspråk på ett specifikt namn. Användarnamnet måste vara unikt och inte möjligt att förväxla. Det är inte tillåtet att använda kränkande, osedliga, stötande, våldsförhärligande, rasistiska eller liknande namn, namn som innehåller eller tydligt hänvisar till Internetlänkar samt namn som implicerar vissa utökade rättigheter för användaren (i synnerhet benämningen administratör eller dylikt). Operatören förbehåller sig rätten att förbjuda, spärra eller när som helst ta bort otillåtna användarnamn. När användarnamnet har ändrats till ett godtagbart kommer kontot att aktiveras. b. Lösenord användaren kan inte göra anspråk på ett specifikt lösenord. c. adress genom att kryssa för rutan för prenumeration på nyhetsbrev går användaren med på att få meddelanden från operatören och operatörens partnerföretag. Användaren kan närsomhelst avbeställa nyhetsbrevet i personuppgiftsinställningarna på sajten. 3.2 Genom att klicka på aktiveringslänken i registreringsbekräftelsen får användaren tillgång till funktionerna i standardkontot. Användaren kan inte ta del av våra spel eller beställa Twistpaket från vår shop, förrän han har aktiverat sitt spelarkonto. 3.3 När användaren registrerar sig ingås ett avtal mellan användare och operatör gällande användningen av det innehåll och de tjänster som erbjuds på GameTwist och i GameTwist Apps. 3.4 Om användaren anger felaktiga uppgifter, har operatören rätt att helt eller delvis (även permanent) förbjuda honom/henne att ta del av tjänster och innehåll, samt att vägra utdelning av vunna Twists. 3.5 Användaren är skyldig att alltid hålla sina personuppgifter aktuella. Om användarens namn, adress, adress eller dylikt ändras, måste användaruppgifterna omedelbart korrigeras under Personuppgifter på sajten eller under Bearbeta profil i en GameTwist-app. Användaren ska dessutom skydda sina inloggningsuppgifter mot obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för alla aktiviteter som genomförs via användarens konto eller uppgifter. F. Äganderätt till innehåll 1. Genom att registrera ett konto och/eller använda tjänster och/eller innehåll på GameTwist-sajten eller i GameTwist Apps accepterar användaren att allt innehåll på GameTwist-sajten eller i GameTwist Apps är operatörens exklusiva egendom. Användaren förpliktar sig att använda sajten, GameTwist Apps, tjänsterna och allt tillhörande innehåll och material endast för personligt, privat bruk i enlighet med gällande föreskrifter och att varken förändra, kopiera, publicera, sprida eller på

4 annat sätt utnyttja något av ovanstående. Användaren får inte heller, på något sätt, med hjälp av tekniska hjälpmedel påverka sajten, GameTwist Apps, tjänsterna eller allt tillhörande innehåll och material. 2. Äganderätten till allt material (t.ex. bilder, frågor, idéer till spel och organisatorisk utveckling/bearbetning etc.) som användaren direkt eller indirekt överför till operatören genom GameTwist och/eller till GameTwist Apps, övergår till operatören. Användaren har ingen rätt till ersättning. Genom att överföra användarmaterial, inklusive de speltekniska och speltaktiska processerna i sig själva, avsäger sig användaren all rätt till det överförda materialet. G. Bedrägligt beteende 1. Bedrägligt beteende på GameTwist och i GameTwist Apps accepteras inte. Som bedrägligt beteende betraktas i synnerhet, men inte enbart, att: bryta mot reglerna för kommunikation mellan användare (se punkt H.); med avsikt ange felaktiga eller vilseledande uppgifter; påverka eller försöka påverka utgången av spelpartier genom överenskommelser, programmanipulation eller andra otillåtna medel; med avsikt orsaka felfunktion eller störningar för att påverka ett spelresultat; skapa flera spelarkonton för samma person; bryta mot övriga bestämmelser i de allmänna villkoren. 2. Användaren ska i synnerhet även beakta att: ej försöka dekompilera, respektive imitera, den spelmjukvara som används på GameTwist eller GameTwist Apps, påverka spelmjukvaran på annat sätt eller utveckla mjukvara som kan påverka den mjukvara som används på GameTwist, i GameTwist Apps eller kommunikationen mellan klient och server; ej använda mjukvaruprogram som möjliggör användning av konstgjord intelligens, skapande av profiler till medspelare eller hemliga avtal mellan spelare; ej använda program som enligt operatören räknas som program som möjliggör bedrägeri eller ger användaren orättvisa fördelar gentemot medspelare; endast använda spelen och tjänsterna på GameTwist-sajten med en webbläsare, ej använda skripts som inte är godkända av operatören; ej använda mjukvara som gör det möjligt att analysera, respektive reproducera, sajten, GameTwist Apps eller enstaka spel, eller att på annat sätt påverka sajten, GameTwist Apps och spelen, respektive deras programmering; ej använda program som överbelastar servern. 3. Operatören förbehåller sig rätten att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att uppdaga och förhindra användningen av denna typ av mjukvara och i synnerhet att identifiera, respektive

5 lokalisera, program som användaren har installerat på sin (mobila) enhet, samt ta fram profiler över spelbeteenden i forskningssyfte. Om operatören fastställer eller på god grund förmodar att otillåten mjukvara används, är operatören berättigad att spärra vederbörande användares konto under en tid av minst sex (6) månader, att hålla inne med befintliga virtuella belopp/produkter eller förklara dem förfallna och/eller att helt eller delvis förbjuda användaren att använda sajten, GameTwist Apps samt övriga tjänster och innehåll från operatören eller närstående företag. H. Kommunikation och andra förhållningssätt mellan spelare 1. Användaren ansvarar för att det innehåll som han eller hon skapar inte bryter mot lagar eller gör intrång i tredje parts rätter. I synnerhet förpliktar sig användaren att respektera andra användares privatsfär, att inte göra några kränkande, oanständiga, anstötliga, våldsglorifierande, nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga eller på annat sätt diskriminerande, pornografiska eller sexuellt kränkande uttalanden eller ladda upp denna typ av innehåll samt att underlåta alla former av hot och ofredande. 2. Förbjudet är bland annat följande: Spridning av reklam. Genomförande av undersökningar. Spridning av kedjebrev. Utse sig själv till administratör. Kartläggning av andra användares personuppgifter utan deras uttryckliga medgivande. Spridning av virus, maskar och dylikt eller annan typ av påverkan av externa datorsystem och program. Spridning av budskap med religiösa, politiska eller världsåskådliga åsikter. Störande beteende gentemot andra användare till exempel genom inmatning av meningslösa teckenkombinationer och liknande. Avsiktlig blockering av spelpartier och kommunikationsprocesser, oavsett sätt. I. Åtgärder vid missbruk Vid missbruk förbehåller sig operatören rätten att omedelbart säga upp avtalet med användaren. Dessutom har operatören rätt att avbryta pågående spelpartier samt att spärra kontot, respektive användaren, med eller utan föregående underrättelse och att ta bort och/eller hålla inne med eventuella tillgodohavanden. J. Uppsägning 1. Båda avtalsparterna, dvs. användare och operatör, kan när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att behöva ange orsak. För att säga upp avtalet ska användaren skicka ett e- mailmeddelande med namn samt spelarnamn till: När användaren har svarat på säkerhetsfrågan tas kontouppgifterna bort. Vid förlust av svaret på säkerhetsfrågan, måste en kopia på din, giltiga, ID-handling skickas till Personuppgifterna som finns registrerade på spelarkontot måste stämma överens med uppgifterna i ID-handlingen. När

6 användaren säger upp sitt avtal förlorar han eller hon rätten att använda kontot och de tjänster, innehåll, virtuella varor och valutor som köpts på kontot vilka förfaller i och med uppsägningen. 2. Om användaren inte loggar in på sitt konto inom en period av sex (6) månader raderas kontot på grund av inaktivitet. Innan kontot slutgiltigt raderas, skickas ett meddelande om detta vid minst två tillfällen, till den adress som angetts i kontouppgifterna. När kontot raderas förlorar användaren rätten att använda kontot och de tjänster, innehåll, virtuella varor och valutor som köpts på kontot vilka förfaller i och med uppsägningen. K. Twists ( bonuspoäng ) 1. Genom olika aktiviteter kan användare skaffa sig bonuspoäng, så kallade Twists. Twists kan erhållas, respektive användas, i de olika spelen på sajten samt i GameTwist Apps. 2. Denna möjlighet gäller inte för gästspelare. 3. Utdelningen av Twists sker i enlighet med ett system som förklaras närmare i avsnittet vanliga frågor (FAQ) på hjälpsidan på GameTwist-sajten. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra systemet. 4. Användaren har möjlighet att skaffa sig Twists gratis genom sina aktiviteter på sajten och i GameTwist Apps eller att köpa dem mot en avgift i webshoppen och i GameTwist Apps. För mer information, se avsnitt M Virtuella varor. L. GameTwist Apps 1. Operatören erbjuder utvalda spel även inom och utanför sajten för nedladdning på användares mobila slutenheter. Endast användaren ansvarar för den tekniska konfigurationen på sina slutenheter. 2. GameTwist Apps erbjuds endast för smartphone- och tablet-plattformar. 3. GameTwist Apps erbjuds av tredje part. Därigenom gäller respektive tredje parts avtal och bestämmelser. 4. I och med sin registrering accepterar användaren att anonymt, d.v.s. inte i personbunden form, lämna nedanstående uppgifter till operatören i syfte till korrigering och kvalitetsförbättring av apparna i sin användarenhet: versionsnummer för den använda Gametwist appen, enhetsmodell och operativsystemets versionsnummer, ledigt minne, appens processflöde, displayegenskaper, hårdvarukonfiguration samt softwareenvironment, systeminställningar, loggningsfiler och, om det existerar, information om den inbyggda mottagaren och konfigurering av denna. 5. När användaren registrerar sig för en GameTwist-app skapas automatiskt ett standardkonto som även ger tillgång till GameTwists standardspel på hemsidan, med samma inloggningsuppgifter. 6. GameTwist Apps laddas ner från Internet till användarens slutenhet. Uppkopplingsavgiften varierar mellan olika mobil- och internetoperatörer och debiteras separat av respektive nätoperatör. Vi påpekar uttryckligen att mobil- och internetoperatörers uppkopplingsavgifter samt alla eventuella övriga avgifter inte ingår i operatörens (Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H) tjänsteutbud utan debiteras separat av respektive mobil- och internetoperatör.

7 7. Information om utbudet av GameTwist Apps finns på sajten. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra, reducera och/eller utöka utbudet av GameTwist Apps samt att närsomhelst ändra priserna på GameTwist Apps, utan att ange orsak. Dessutom har operatören rätt att efter eget gottfinnande sluta erbjuda GameTwist Apps. Vid utövandet av denna rätt har operatören inga skyldigheter gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning om de GameTwist Apps som han eller hon laddat ner, inte längre erbjuds eller om de erbjuds i begränsad omfattning eller till ändrade villkor. 8. De GameTwist Apps som erbjuds, omfattas av operatörens upphovsrätt och varumärkesskydd. Användaren har rätt att spara GameTwist Apps på sin slutenhet. Att på annat sätt spara, kopiera, mångfaldiga, vidarebearbeta eller distribuera spelen är strängt förbjudet. M. Virtuella varor 1. På sajten samt i GameTwist Apps erbjuder operatören användaren möjlighet att köpa och använda sig av virtuella varor och/eller virtuella valutor. Vilka varor och valutor som erbjuds varierar mellan olika spel. 2. Användaren har möjlighet att köpa virtuella varor på sajten och i GameTwist Apps mot en avgift eller genom betalning med virtuell valuta. Köp av virtuella varor eller valutor ger användaren endast rätt att använda dessa inom ramen, och i enlighet med reglerna, för spelet. Det ger inga andra rättigheter till de köpta varorna och valutorna (t.ex. äganderätt). Föremål för köpet är uteslutande en licens som är tidsmässigt, innehållsmässigt och lokalt begränsad till användningen av dessa varor och valutor inom ramen, och i enlighet med reglerna, för respektive spel. Virtuella varor/valutor som köpts inom ramen för GameTwist Apps är tillgängliga ovanpå standardkontot på GameTwist-sajten. Virtuella varor/valutor som användaren av ett standardkonto köpt på Gametwist-sajten, är tillgängliga inom ramen för GameTwist Apps. 3. Den virtuella valutan i spelet Slots-Pharaoh s Way heter Credits. Användaren behöver Credits för att kunna spela och kan köpa dessa med hjälp av Twist-tillgodohavanden. Det går inte att omvandla Credits till Twists. 4. Oavsett vilken terminologi som används på sajten eller i GameTwist Apps, förvärvar användaren genom att köpa virtuella varor och valutor endast en licens som är tidsmässigt, innehållsmässigt och lokalt begränsad till användningen av dessa virtuella varor och valutor inom ramen, och i enlighet med reglerna, för respektive spel och dessa allmänna villkor. Återbetalning, utbetalning eller kompensation i reda pengar är inte möjligt. Vid brott mot dessa allmänna villkor är operatören berättigad att dra in en eller alla licenser för användning av virtuella varor eller valutor eller förklara dem ogiltiga. Om avtalsförhållandet avslutas, oavsett orsak, upphör alla licenser för användning av virtuella varor eller valutor att gälla. De varor/valutor som användaren innehar då avtalsförhållandet avslutas, förfaller. Användaren har ingen rätt till ersättning för dessa. 5. Användaren får inte överlåta sitt spelarkonto och de virtuella varor och valutor som finns på detta till tredje part. Spelarkontot med tillgång till tjänsterna på webbsidan eller GameTwist Apps, alla data på operatörens servrar och allt användarinnehåll är operatörens exklusiva och oinskränkta egendom. 6. Information om utbudet av virtuella varor/valutor finns på sajten och/eller inom GameTwist Apps. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra, reducera och/eller utöka utbudet av virtuella varor/valutor samt att när som helst anpassa priserna för virtuella varor/valutor utan att

8 ange orsak. Dessutom har operatören rätt att efter eget gottfinnande sluta erbjuda virtuella varor/valutor eller att erbjuda dem gratis eller mot avgift. Vid utövandet av denna rätt har operatören inga skyldigheter gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning om de virtuella varorna/valutorna som han eller hon använder inte längre erbjuds eller om de erbjuds i begränsad omfattning eller till ändrade villkor. Detta gäller för alla varor/valutor som finns tillfälligt eller permanent i utbudet. Operatören har dessutom rätt att när som helst utan att ange orsak ta bort eller ändra spelarkontot och tillhörande spelhistorik respektive virtuella varor/valutor. Användaren har i detta fall rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Utöver detta kan användaren inte ställa några andra anspråk. 7. Betalning för virtuella varor och valutor sker via GameTwists webbsida endera som engångsbetalning eller som löpande betalning med debitering över en förbestämd tidsperiod (månad, år); via GameTwist Apps kan virtuella varor och valutor köpas från tredje part. För minderåriga personer krävs målsmans tillstånd samt garanti för tillräckliga finansiella medel för betalning av de virtuella varorna/valutorna. 8. För att kunna köpa varor/valutor på GameTwist-sajten måste användaren ange följande personuppgifter: a. För- och efternamn b. Födelsedatum c. Kön d. Adress e. Telefonnummer f. Säkerhetsfråga och svar 9. Som huvudvaluta vid betalning av virtuella varor/valutor på webbsidan används Euron ( ). Vi erbjuder även andra valutor. Priserna för virtuella varor/valutor visas i spelarens nationella valuta, förutsatt att denna stöds av webbplatsen. Om en spelare använder en annan valuta än Euro, räknas respektive utländsk valuta om till Euro vid betalning. Alla belopp i en annan valuta än Euro, beräknas enligt Europeiska centralbankens aktuella valutakurs. 10. Betalningen av virtuella varor/valutor med reda pengar sker genom olika betalningssätt som presenteras på sajten, respektive inom ramen för GameTwist Apps, genom externa leverantörers betalningstjänster. Operatören förbehåller sig rätten att ändra betalningsalternativen utan att ange orsak. Dessutom förbehåller sig operatören rätten att ställa vissa villkor för användningen av ett visst betalningssätt. Operatören garanterar inte att alla betalningsalternativ alltid är tillgängliga. 11. Virtuella varor/valutor räknas som betalda när beloppet oåterkalleligt har krediterats operatörens, respektive den externa leverantörens konto. Alla konto- och/eller penningtransaktioner kontrolleras av operatören med förbehåll för eventuella fel. Alla tvivelaktiga konto- och/eller penningtransaktioner vidarebefordras till behöriga myndigheter. 12. Operatören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka tillhandahållandet av virtuella varor/valutor eller införa begränsningar gällande antalet varor/valutor eller totalbeloppet. Vid misstanke om bedrägeri, lagbrott eller brott mot dessa allmänna villkor har operatören rätt att avbryta köpprocesser och tillhörande betalningstransaktioner tills situationen är uppklarad. För övrigt gäller bestämmelserna i avsnitt I.

9 13. Operatören har rätt att publicera alla bilder och videofilmer som användaren har överfört till spelen (komplett eller delvis) och att skriva om dessa i alla tänkbara sammanhang under angivande av spelarens namn. Detta gäller även för videofilmer, bilder och dylikt som användaren har framställt själv. Genom att överföra, respektive framställa videofilmer och bilder, förklarar sig användaren uttryckligen införstådd med att dessa publiceras och beviljar operatören kostnadsfritt och oåterkalleligt, och dessutom sakligt, tidsmässigt och lokalt oinskränkt och exklusivt alla nyttjande-, försäljnings-, publicerings-, bearbetnings- och kopieringsrätter som är nödvändiga för den nämnda publiceringen. Användaren har ingen rätt till ersättning. II. DATASKYDD 1. Genom att registrera sig ger användaren sitt uttryckliga godkännande till att operatören använder de uppgifter som anges vid registreringen samt sparar och bearbetar icke personrelaterade användardata. Användarens uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Uppgifterna bearbetas automatiskt och vidarebefordras inte utan skriftligt godkännande från användaren. Vid missbruk förbehåller sig operatören rätten att vidarebefordra dessa uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna om detta är juridiskt nödvändigt. 2. I syfte att skydda egna och tredje parts datorer har operatören rätt att spara och analyserna anslutningsdata, i synnerhet käll- och mål-ip-adresser. Dessutom har operatören rätt att föra användarstatistik som inte är direkt personrelaterad. Användaren ger sitt samtycke till detta genom att registrera sig. 3. För att kunna anpassa sajten och appen till användarens individuella behov och för att designen och kvaliteten på sajten och appen ska kunna vidareutvecklas och optimeras använder operatören sig av cookies, retargeting cookies och tracking tools. a. Cookies och retargeting cookies Cookies är små filer som lagras på användardatorns hårddisk, samt på användarens mobila slutenhet vid ett besök på sajten eller på appen. Förutom information om användarens surfvanor (både på och utanför sajten och appen) samlar retargeting cookies även in sociodemografiska uppgifter (t.ex. användarens ålder och kön). Med hjälp av cookies registreras vilka spel användaren spelar, samt hur ofta (vilka tider på dagen, vilka veckodagar) och hur länge sajten eller appen och deras respektive spel används. Dessutom lagras sociodemografiska uppgifter som t.ex. användarens ålder och kön. Uppgifterna som lagras med hjälp av cookies kan ses, bearbetas och användas av operatören för att anpassa appen till varje användares vanor, behov och intressen, samt för att ta fram statistik och för att skapa användargrupper. Dessutom används dessa uppgifter även för riktad reklam från tredje part. De uppgifter som sparas uppdateras och utökas kontinuerligt utifrån användarens surfvanor. Användaren är införstådd med att operatören använder cookies och retargeting cookies. Vidare är användaren uttryckligen införstådd med att uppgifterna som har samlats in eller som han eller hon har angett (t.ex. ålder och kön) bearbetas automatiskt (t.ex. elektroniskt med hjälp av cookies). b. Tracking tools Med tracking tools menas tjänster från tredje part-leverantörer som statistiskt utvärderar och analyserar användarens surfvanor på uppdrag av operatören. Operatören använder informationen för att optimera och vidareutveckla sajten och appen. De tracking tools som används för detta är Mobile App Tracking (MAT by Tune, Adobe Analytics och Facebook App Tracking.

10 4. Operatören vidtar alla tekniskt möjliga åtgärder för att skydda lagrade användardata men påtar sig inget ansvar om tredje part på ett olagligt sätt kommer åt dessa data och använder sig av dem. Operatörens ansvar för skador som åsamkats användaren eller tredje part i detta sammanhang utesluts i ömsesidigt samförstånd. 5. Användaren kan alltid, utan inskränkningar, kontrollera de personuppgifter som lagrats om honom eller henne genom att logga in i sina användarinställningar. 6. Användaren har alltid rätt att ändra eller radera sina personuppgifter. Operatören är skyldig att även radera de uppgifter som användaren har begärt att få raderade. Om användaren raderar uppgifter som är obligatoriska för registrering av ett konto, raderas även spelarkontot automatiskt. 7. Operatören garanterar att uppgiftshanteringen vid betalningstransaktioner utförs enligt riktlinjerna i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). III. ANSVAR OCH GARANTI 1. Användaren har ingen rätt att göra anspråk på skadeersättning gentemot operatören eller operatörens närstående företag och agenturer, för skador som uppstått i samband med de tjänster och innehåll som erbjuds på GameTwist-sajten eller i samband med GameTwist Apps eller tillhörande tjänster och innehåll, såvida den nämnda skadan inte orsakats uppsåtligt eller på grund av grov vårdslöshet från operatörens, dess närstående företags och agenturers sida. Inga ansvarsbegränsningar gäller vid personskador. 2. Operatören och operatörens närstående företag och/eller dennes/deras ombud samt dennes/deras distributörer för GameTwist appen är endast skadeståndsskyldiga utanför tillämpningsområdet för produktansvarslagen enligt lagstadgade krav. 3. Operatören påtar sig inget ansvar för några typer av skador, som uppstått till följd av att användaren har använt kontot på ett felaktigt sätt. Vidare påtar sig operatören inget ansvar för några typer av skador, som uppstått till följd av att en tredje part (d.v.s. annan person än operatören, ombud som kan hänföras till operatören eller företag som är anslutna till operatören eller användaren) har använt kontot på ett felaktigt sätt, såvida inte denna felaktiga användning från tredje part orsakats av operatören med avsikt eller genom grov vårdslöshet. 4. Operatören påtar sig inget ansvar för skador som beror på omständigheter som inte kan påverkas (t.ex. force majeure). 5. Operatören påtar sig inget ansvar för användarinnehåll men förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som bryter mot användarvillkoren eller rättsregler och att även vidarebefordra innehåll till brottsbekämpande myndigheter om detta begärs från en myndighets eller domstols sida. 6. Vid brott mot dessa allmänna villkor är användaren skyldig att informera operatören omedelbart. Vidare är användaren skyldig att, vid överträdelser mot dessa allmänna villkor, fria operatören från ansvar för samtliga skador och anspråk från tredje part, som uppstått till följd av detta, samt att ersätta operatören för eventuella förluster, kostnader och skador. Operatörens skyldighet att begränsa skador inskränks inte av detta. IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 1. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt utöka eller ändra sitt tjänsteutbud.

11 2. Användaren accepterar uttryckligen att rankinglistorna inte kan visa den faktiska spelarstyrkan, då nästan alla erbjudna spel, om så endast delvis, innehåller en turfaktor. Operatören försäkrar än en gång att genereringen av slumptalen baseras på en internationellt renommerad slumpgenerator och inte på något sätt kan påverkas av operatören. Närmare information om slumptalsgeneratorn kan fås av supporten. 3. Om de allmänna villkoren ändras kommer användaren att meddelas om detta per eller så kommer ändringarna att tillkännages på sajten eller i GameTwist Apps. Om ändringarna meddelas per betraktas de som accepterade om användaren inte har framfört några invändningar inom två veckor. Användaren informeras om detta tillvägagångssätt i samband med att ändringarna tillkännages. En invändning betraktas som uppsägning. Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de aktuella allmänna villkoren. 4. Meddelanden och förklaringar som gäller detta avtalsförhållande är endast giltiga om de tillkännages skriftligen per eller på sajten eller inom GameTwist Apps. 5. Om användarens personuppgifter ändras kommer användaren omedelbart att informera operatören om detta genom att korrigera sina användaruppgifter på sajten eller i GameTwist Apps. Om användaren inte meddelar operatören om denna typ av ändringar och av denna anledning missar rättsligt viktiga meddelanden från operatören som skickats till den senast angivna adressen, betraktas dessa meddelanden trots detta som mottagna. 6. Genom att registrera sig på GameTwist respektive i GameTwist Apps accepterar användaren operatörens exklusiva upphovsrätt till dessa allmänna villkor. 7. Om enskilda bestämmelser och villkor i detta avtal upphör att gälla, fortsätter avtalet i övrigt att gälla. Denna regel gäller inte om en av avtalsparterna drabbas otillbörligt hårt om man håller fast vid avtalet. V. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GAMETWIST FACEBOOK APP A. Allmänt 1. Operatören erbjuder en GameTwist App på Facebook. Denna app ger användaren möjlighet att delta i ett antal olika av operatören på Facebook erbjudna spel. 2. Det står operatören fritt, i vilken omfattning GameTwist Facebook App ställs till förfogande, likväl som att innehållet i den (spelen, service och/eller tjänster) kan kopplas till särskilda villkor, t.ex. speciella kontotyper. Därutöver kan tillgången till GameTwist Facebook App likväl som i appen erbjudna spel, innehåll, service och/eller tjänster, när som helst begränsas - tillfälligt eller permanent - vilka i enskilda fall kommer att tillkännages i GameTwist Facebook App. B. Användarvillkor 1. Användaren accepterar till fullo de allmänna villkoren genom att i GameTwist Facebook App markera kryssrutan Jag accepterar de allmänna villkoren och klicka på knappen för bekräftande och därigenom komma in i appen. Användaren bekräftar genom detta förfarande också att denne är helt införstådd med innehållet i ovan nämnda allmänna villkor. 2. Möjligheten att delta i spelen i, och ta del av den service och de tjänster som erbjuds i, GameTwist Facebook App - i den omfattning som erbjuds av operatören - sker under beaktande av operatörens,

12 vid tillfället gällande, villkor och/eller begränsningar. Sådana villkor och/eller begränsningar kan gälla för alla användare, användargrupper eller enskilda användare. Omfattningen av spel som erbjuds i GameTwist Facebook App motsvarar inte omfattningen av spel som erbjuds på webbsidan. C. Ägande av innehåll 1. Genom att registrera ett konto och/eller ta del av servicen och tjänsterna och/eller innehållet i GameTwist Facebook App, godkänner användaren att det samtliga innehållet i GameTwist Facebook App helt och hållet är operatörens egendom. Användaren förpliktar sig till att, all service och alla tjänster likväl som allt innehåll och information i GameTwist Facebook App, används inom ramen för bestämmelserna för personligt privat bruk och att inte förändra, kopiera, offentliggöra, sprida eller på annat sätt bruka eller genom tekniska hjälpmedel, på något sätt som helst, göra ingrepp i GameTwist Facebook App och dess service, tjänster och all dess innehåll och information. 2. All form av information/material från användaren direkt till operatören, respektive direkt eller indirekt genom GameTwist Facebook App, eller dess eventuella features, överfört användarinnehåll (såsom bilder, frågor, initiativ och aktivitet i spel samt organisationsförlopp etc.) övergår till fullo som operatörens egendom. Ersättningsanspråk kan inte göras. Samtidigt med användarens överföring av all form av användarinnehåll, inklusive speltekniska och -taktiska förlopp överförs också samtliga rättigheter till det överförda innehållet/materialet. D. "Twists" (virtuell valuta) 1. Användaren erhåller virtuell valuta, s.k. Twists, för olika aktiviteter i GameTwist Facebook App. Twists kan endast erhållas respektive satsas, i spelen på GameTwists webbsida respektive i spelen i GameTwist Facebook App. 2. Användaren har möjlighet att genom olika aktiviteter i GameTwist Facebook App erhålla Twists gratis. Användaren har därtill möjligheten att köpa Twists i Facebook-appen. Mer information om detta tema finns under I. M. Virtuella varor. Minderåriga personer måste säkerställa att de har målsmans godkännande samt ekonomiska medel att betala för Twistpaket. 3. Användaren får nyttjanderätt till den virtuella valutan i GameTwist Facebook App när användaren skaffar sig Twists genom Facebook-shoppen. Användaren får därmed endast rätten att använda Twists inom ramen för, och i enlighet med, spelen och spelandet; eventuella övriga rättigheter (t.ex. äganderätt som egendom) till införskaffade Twists är uteslutna. Köpt vara är endast en tidsmässig, innehållsmässig och lokalt begränsad nyttjanderätt av dessa Twists inom ramen för, och i enlighet med, respektive spel och spelandet. Twists som köps inom ramen för GameTwist Facebook App, är tillgängliga genom standardkontot på GameTwists webbsida. Twists som köps via GameTwists webbsida, är tillgängliga inom ramen för GameTwist Facebook App. 4. Utbudet av Twistpaket kan ses i GameTwist Facebook App. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, ändra, reducera och/eller utöka Twistpaketen, likväl som att genomföra prisändringar. Därtill har operatören rätten att, efter eget tycke, upphöra att erbjuda eller gratis eller mot en kostnad, erbjuda Twists. Operatören har vid nyttjandet av denna rättighet, inga som helst förpliktelser gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning eller dylikt, om Twists inte längre skulle erbjudas eller om Twists erbjuds under ändrade villkor. Detta gäller för både tillfälliga och icke tillfälliga Twistpaket. Operatören har också rätt att, när som helst, ändra eller radera spelarkontot med tillhörande spelarhistorik respektive Twists. Användaren har i ett

13 sådant fall rätten att, med omedelbar verkan, säga upp avtalet. Användaren kan inte göra ytterligare anspråk. E. Övriga bestämmelser 1. Subsidiärt till de särskilda villkoren i avsnitt V gäller de allmänna villkoren från avsnitten I till IV.

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR ÖVERSIKT Bonuskarta är en Internet-baserad tjänst som tillhandahålls under förutsättningarna att avgift har betalats (med undantag för den kostnadsfria 30 dagars perioden),

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Abonnemangsvillkor Zert

Abonnemangsvillkor Zert Abonnemangsvillkor Zert Välkommen till Zert RM! Detta är villkoren för Zert RMs RiskManagement-tjänster. Webbtjänsten som abonneras av kunden som en SaaS-tjänst (Software as a service) benämns nedan som

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten SoundsAhead. Genom att du godkänner dessa villkor accepterar du Göteborgs-Posten Nya

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer