I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten"

Transkript

1 I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten, sajten, plattformen), i GameTwist Apps eller i annan elektronisk form, såvida det i enskilda fall inte har avtalats andra och/eller kompletterande villkor. De allmänna villkoren gäller i synnerhet för innehåll och tjänster, som användarna skickar in i form av meddelanden, SMS, foruminlägg och chattmeddelanden inom ramen för sajten GameTwist, eller som de laddar upp på sajten t.ex. i form av bilder ( Användarinnehåll ), samt för erhållande av virtuella varor och valutor. GameTwist Apps är mobilapplikationer som användaren kan förvärva från tredje part; Med GameTwist-Apps kan användaren spela spel på smartphones och tablets. 2. Användningssättet, t.ex. medelst datorer, mobila enheter och/eller annan hård- och/eller mjukvara, påverkar inte de allmänna villkorens giltighet. 3. Siteoperatören, dvs. Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren. 4. Genom att kryssa för checkboxen Jag accepterar de allmänna villkoren, vid medlemsregistreringen, och klicka på knappen Bli medlem nu!, bekräftar användaren att han eller hon har tagit del av, och uttryckligen godkänner, dessa allmänna villkor. 5. Vid avvikelser mellan denna och den tyska versionen av de Allmänna villkoren, samt vid beskrivningen av spelreglerna, prioriteras de tyska "Allmänna villkoren" resp. den tyska beskrivningen av spelreglerna. Detta gäller även all text på webbsidan. B. Avtalsort och jurisdiktion 1. Alla juridiska relationer mellan operatör och användare regleras uteslutande av österrikisk lag, med undantag av den österrikiska internationella privaträttens kollisionsnormer och FN:s köprätt, såvida inte obligatoriska lagstadgade kontrollbestämmelser, som är mer gynnsamma för användaren, är obligatoriska att tillämpa. Detta förekommer till exempel inom konsumenträttens tillämpningsområde VO (EG) 593/2008. Jurisdiktion är Wien. 2. Laga domstol för alla typer av tvistemål/juridiska relationer som uppstår mellan operatör och användare dess inledande, varande samt avslut är ansvarig domstol i första Bezirk (stadsdel), Wien, Österrike. Mot användare, som är konsumenter enligt den österrikiska konsumentskyddslagen, och antingen har sin (i) vistelseort eller (ii) är bosatta i Österrike, eller (iii) arbetar i Österrike, kan en talan av operatören endast väckas vid behörig domstol på den ort, (a) där användaren i fråga har sin vanliga vistelseort eller (b) där användaren i fråga är bosatt, eller (c) på den ort där användaren i fråga har sitt arbete. C. Tjänsten 1. På sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten, sajten, plattformen) erbjuder operatören en spelplattform. På denna spelplattform kan användare spela spel med ett gästkonto eller ett gratis standardkonto. Operatören erbjuder dessutom GameTwist Apps, där användarna också kan skapa, respektive använda, ett standardkonto. Standardkontot kan därmed användas på sajten och i GameTwist Apps. Särskilda regler gällande GameTwist Apps finns under avsnitt M. Mer information

2 om de tjänster som omfattas av GameTwist Apps hittas under avsnittet för vanliga frågor (FAQ) på GameTwist-sajten. 2. Operatören kan även välja att ställa vissa villkor som till exempel en viss konto för att bevilja åtkomst till spelplattformen, till spelen och GameTwist Apps samt det innehåll och de tjänster som där erbjuds. Detta kommer i så fall att meddelas på sajten. Dessutom kan åtkomsten till spelplattformen, till spelenoch GameTwist Apps samt det innehåll och de tjänster som där erbjuds, när som helst begränsas, permanent eller tillfälligt. Detta kommer i så fall kommer att meddelas på sajten. 3. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt utöka, ändra, komplettera eller begränsa sitt tjänsteutbud. D. Villkor för deltagande 1. Rätten att använda de spel och tjänster som erbjuds på sajten och i GameTwist Apps ges endast i den omfattning som operatören tillåter under beaktande av alla operatörens regler och/eller begränsningar. Dessa regler och/eller begränsningar kan gälla alla eller endast enskilda användare och användargrupper. Utbudet av spel som erbjuds på GameTwist Apps motsvarar inte utbudet och de spel som erbjuds på sajten. 2. Användaren ansvarar själv för den tekniska konfigurationen på sin slutenhet. Information om rekommenderad konfiguration finns i hjälpavsnittet och under vanliga frågor (FAQ) på sajten. Operatören erbjuder användarna avgiftsfri support via samt en avgiftsbelagd supporthotline. Operatören kan inte garantera att onlinetjänsten alltid är tillgänglig eller att frågor via kan besvaras inom en viss tidsram. Priserna för hotlinetjänsten redovisas på sajten. 3. Kostnadsfria extratjänster räknas inte som del av de erbjudna tjänsterna och kan när som helst dras in av operatören. E. Anmälan/registrering 1. Gästkonto: 1.1 Ett gästkonto möjliggör att du obegränsat kan testa standardspelen på GameTwist, utan att registrera ett eget användarnamn. Att använda de olika kommunikationssätten på GameTwist är inte möjligt med gästkontot. Även i GameTwist-appen kan ett gästkonto användas, som kallas för Guest Account. Detta gör att du kan använda appen, men begränsar rätten att få gratistwists. De Twists, som du har fått inom ramen för ditt gästkonto, kan överföras till ditt standardkonto, när du har registrerat ett sådant. 1.2 Åtkomst till spelen är begränsad till testpartier i standardspelens nybörjarrum. 2. Standardkonto: 2.1 När användaren registrerar sig på GameTwist-sajten eller i en GameTwist-app skapas ett så kallat standardkonto. Ett standardkonto kan användas på GameTwist-sajten och i GameTwist Apps. På Gametwist-appen är ett standardkonto en förutsättning för att du ska kunna få gratistwists. 2.2 Varje faktisk/reell person får öppna endast ett standardkonto. Att registrera ett standardkonto är gratis och ger tillgång till våra standardspel och följande funktioner: Standardspel på sajten.

3 En personlig spelarprofil. GameTwists vännerlista på sajten. GameTwists chatt på sajten. GameTwists betalningssystem på sajten. Köp av bonuspoäng (s.k. Twists). 3. Registrering av ett standardkonto 3.1 Vid registrering ska användaren uppge följande uppgifter på ett korrekt, ej vilseledande och fullständigt sätt: a. En personlig och hemlig pseudonym ( spelarnamn, användarnamn ) användare kan inte göra anspråk på ett specifikt namn. Användarnamnet måste vara unikt och inte möjligt att förväxla. Det är inte tillåtet att använda kränkande, osedliga, stötande, våldsförhärligande, rasistiska eller liknande namn, namn som innehåller eller tydligt hänvisar till Internetlänkar samt namn som implicerar vissa utökade rättigheter för användaren (i synnerhet benämningen administratör eller dylikt). Operatören förbehåller sig rätten att förbjuda, spärra eller när som helst ta bort otillåtna användarnamn. När användarnamnet har ändrats till ett godtagbart kommer kontot att aktiveras. b. Lösenord användaren kan inte göra anspråk på ett specifikt lösenord. c. adress genom att kryssa för rutan för prenumeration på nyhetsbrev går användaren med på att få meddelanden från operatören och operatörens partnerföretag. Användaren kan närsomhelst avbeställa nyhetsbrevet i personuppgiftsinställningarna på sajten. 3.2 Genom att klicka på aktiveringslänken i registreringsbekräftelsen får användaren tillgång till funktionerna i standardkontot. Användaren kan inte ta del av våra spel eller beställa Twistpaket från vår shop, förrän han har aktiverat sitt spelarkonto. 3.3 När användaren registrerar sig ingås ett avtal mellan användare och operatör gällande användningen av det innehåll och de tjänster som erbjuds på GameTwist och i GameTwist Apps. 3.4 Om användaren anger felaktiga uppgifter, har operatören rätt att helt eller delvis (även permanent) förbjuda honom/henne att ta del av tjänster och innehåll, samt att vägra utdelning av vunna Twists. 3.5 Användaren är skyldig att alltid hålla sina personuppgifter aktuella. Om användarens namn, adress, adress eller dylikt ändras, måste användaruppgifterna omedelbart korrigeras under Personuppgifter på sajten eller under Bearbeta profil i en GameTwist-app. Användaren ska dessutom skydda sina inloggningsuppgifter mot obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för alla aktiviteter som genomförs via användarens konto eller uppgifter. F. Äganderätt till innehåll 1. Genom att registrera ett konto och/eller använda tjänster och/eller innehåll på GameTwist-sajten eller i GameTwist Apps accepterar användaren att allt innehåll på GameTwist-sajten eller i GameTwist Apps är operatörens exklusiva egendom. Användaren förpliktar sig att använda sajten, GameTwist Apps, tjänsterna och allt tillhörande innehåll och material endast för personligt, privat bruk i enlighet med gällande föreskrifter och att varken förändra, kopiera, publicera, sprida eller på

4 annat sätt utnyttja något av ovanstående. Användaren får inte heller, på något sätt, med hjälp av tekniska hjälpmedel påverka sajten, GameTwist Apps, tjänsterna eller allt tillhörande innehåll och material. 2. Äganderätten till allt material (t.ex. bilder, frågor, idéer till spel och organisatorisk utveckling/bearbetning etc.) som användaren direkt eller indirekt överför till operatören genom GameTwist och/eller till GameTwist Apps, övergår till operatören. Användaren har ingen rätt till ersättning. Genom att överföra användarmaterial, inklusive de speltekniska och speltaktiska processerna i sig själva, avsäger sig användaren all rätt till det överförda materialet. G. Bedrägligt beteende 1. Bedrägligt beteende på GameTwist och i GameTwist Apps accepteras inte. Som bedrägligt beteende betraktas i synnerhet, men inte enbart, att: bryta mot reglerna för kommunikation mellan användare (se punkt H.); med avsikt ange felaktiga eller vilseledande uppgifter; påverka eller försöka påverka utgången av spelpartier genom överenskommelser, programmanipulation eller andra otillåtna medel; med avsikt orsaka felfunktion eller störningar för att påverka ett spelresultat; skapa flera spelarkonton för samma person; bryta mot övriga bestämmelser i de allmänna villkoren. 2. Användaren ska i synnerhet även beakta att: ej försöka dekompilera, respektive imitera, den spelmjukvara som används på GameTwist eller GameTwist Apps, påverka spelmjukvaran på annat sätt eller utveckla mjukvara som kan påverka den mjukvara som används på GameTwist, i GameTwist Apps eller kommunikationen mellan klient och server; ej använda mjukvaruprogram som möjliggör användning av konstgjord intelligens, skapande av profiler till medspelare eller hemliga avtal mellan spelare; ej använda program som enligt operatören räknas som program som möjliggör bedrägeri eller ger användaren orättvisa fördelar gentemot medspelare; endast använda spelen och tjänsterna på GameTwist-sajten med en webbläsare, ej använda skripts som inte är godkända av operatören; ej använda mjukvara som gör det möjligt att analysera, respektive reproducera, sajten, GameTwist Apps eller enstaka spel, eller att på annat sätt påverka sajten, GameTwist Apps och spelen, respektive deras programmering; ej använda program som överbelastar servern. 3. Operatören förbehåller sig rätten att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att uppdaga och förhindra användningen av denna typ av mjukvara och i synnerhet att identifiera, respektive

5 lokalisera, program som användaren har installerat på sin (mobila) enhet, samt ta fram profiler över spelbeteenden i forskningssyfte. Om operatören fastställer eller på god grund förmodar att otillåten mjukvara används, är operatören berättigad att spärra vederbörande användares konto under en tid av minst sex (6) månader, att hålla inne med befintliga virtuella belopp/produkter eller förklara dem förfallna och/eller att helt eller delvis förbjuda användaren att använda sajten, GameTwist Apps samt övriga tjänster och innehåll från operatören eller närstående företag. H. Kommunikation och andra förhållningssätt mellan spelare 1. Användaren ansvarar för att det innehåll som han eller hon skapar inte bryter mot lagar eller gör intrång i tredje parts rätter. I synnerhet förpliktar sig användaren att respektera andra användares privatsfär, att inte göra några kränkande, oanständiga, anstötliga, våldsglorifierande, nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga eller på annat sätt diskriminerande, pornografiska eller sexuellt kränkande uttalanden eller ladda upp denna typ av innehåll samt att underlåta alla former av hot och ofredande. 2. Förbjudet är bland annat följande: Spridning av reklam. Genomförande av undersökningar. Spridning av kedjebrev. Utse sig själv till administratör. Kartläggning av andra användares personuppgifter utan deras uttryckliga medgivande. Spridning av virus, maskar och dylikt eller annan typ av påverkan av externa datorsystem och program. Spridning av budskap med religiösa, politiska eller världsåskådliga åsikter. Störande beteende gentemot andra användare till exempel genom inmatning av meningslösa teckenkombinationer och liknande. Avsiktlig blockering av spelpartier och kommunikationsprocesser, oavsett sätt. I. Åtgärder vid missbruk Vid missbruk förbehåller sig operatören rätten att omedelbart säga upp avtalet med användaren. Dessutom har operatören rätt att avbryta pågående spelpartier samt att spärra kontot, respektive användaren, med eller utan föregående underrättelse och att ta bort och/eller hålla inne med eventuella tillgodohavanden. J. Uppsägning 1. Båda avtalsparterna, dvs. användare och operatör, kan när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att behöva ange orsak. För att säga upp avtalet ska användaren skicka ett e- mailmeddelande med namn samt spelarnamn till: När användaren har svarat på säkerhetsfrågan tas kontouppgifterna bort. Vid förlust av svaret på säkerhetsfrågan, måste en kopia på din, giltiga, ID-handling skickas till Personuppgifterna som finns registrerade på spelarkontot måste stämma överens med uppgifterna i ID-handlingen. När

6 användaren säger upp sitt avtal förlorar han eller hon rätten att använda kontot och de tjänster, innehåll, virtuella varor och valutor som köpts på kontot vilka förfaller i och med uppsägningen. 2. Om användaren inte loggar in på sitt konto inom en period av sex (6) månader raderas kontot på grund av inaktivitet. Innan kontot slutgiltigt raderas, skickas ett meddelande om detta vid minst två tillfällen, till den adress som angetts i kontouppgifterna. När kontot raderas förlorar användaren rätten att använda kontot och de tjänster, innehåll, virtuella varor och valutor som köpts på kontot vilka förfaller i och med uppsägningen. K. Twists ( bonuspoäng ) 1. Genom olika aktiviteter kan användare skaffa sig bonuspoäng, så kallade Twists. Twists kan erhållas, respektive användas, i de olika spelen på sajten samt i GameTwist Apps. 2. Denna möjlighet gäller inte för gästspelare. 3. Utdelningen av Twists sker i enlighet med ett system som förklaras närmare i avsnittet vanliga frågor (FAQ) på hjälpsidan på GameTwist-sajten. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra systemet. 4. Användaren har möjlighet att skaffa sig Twists gratis genom sina aktiviteter på sajten och i GameTwist Apps eller att köpa dem mot en avgift i webshoppen och i GameTwist Apps. För mer information, se avsnitt M Virtuella varor. L. GameTwist Apps 1. Operatören erbjuder utvalda spel även inom och utanför sajten för nedladdning på användares mobila slutenheter. Endast användaren ansvarar för den tekniska konfigurationen på sina slutenheter. 2. GameTwist Apps erbjuds endast för smartphone- och tablet-plattformar. 3. GameTwist Apps erbjuds av tredje part. Därigenom gäller respektive tredje parts avtal och bestämmelser. 4. I och med sin registrering accepterar användaren att anonymt, d.v.s. inte i personbunden form, lämna nedanstående uppgifter till operatören i syfte till korrigering och kvalitetsförbättring av apparna i sin användarenhet: versionsnummer för den använda Gametwist appen, enhetsmodell och operativsystemets versionsnummer, ledigt minne, appens processflöde, displayegenskaper, hårdvarukonfiguration samt softwareenvironment, systeminställningar, loggningsfiler och, om det existerar, information om den inbyggda mottagaren och konfigurering av denna. 5. När användaren registrerar sig för en GameTwist-app skapas automatiskt ett standardkonto som även ger tillgång till GameTwists standardspel på hemsidan, med samma inloggningsuppgifter. 6. GameTwist Apps laddas ner från Internet till användarens slutenhet. Uppkopplingsavgiften varierar mellan olika mobil- och internetoperatörer och debiteras separat av respektive nätoperatör. Vi påpekar uttryckligen att mobil- och internetoperatörers uppkopplingsavgifter samt alla eventuella övriga avgifter inte ingår i operatörens (Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H) tjänsteutbud utan debiteras separat av respektive mobil- och internetoperatör.

7 7. Information om utbudet av GameTwist Apps finns på sajten. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra, reducera och/eller utöka utbudet av GameTwist Apps samt att närsomhelst ändra priserna på GameTwist Apps, utan att ange orsak. Dessutom har operatören rätt att efter eget gottfinnande sluta erbjuda GameTwist Apps. Vid utövandet av denna rätt har operatören inga skyldigheter gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning om de GameTwist Apps som han eller hon laddat ner, inte längre erbjuds eller om de erbjuds i begränsad omfattning eller till ändrade villkor. 8. De GameTwist Apps som erbjuds, omfattas av operatörens upphovsrätt och varumärkesskydd. Användaren har rätt att spara GameTwist Apps på sin slutenhet. Att på annat sätt spara, kopiera, mångfaldiga, vidarebearbeta eller distribuera spelen är strängt förbjudet. M. Virtuella varor 1. På sajten samt i GameTwist Apps erbjuder operatören användaren möjlighet att köpa och använda sig av virtuella varor och/eller virtuella valutor. Vilka varor och valutor som erbjuds varierar mellan olika spel. 2. Användaren har möjlighet att köpa virtuella varor på sajten och i GameTwist Apps mot en avgift eller genom betalning med virtuell valuta. Köp av virtuella varor eller valutor ger användaren endast rätt att använda dessa inom ramen, och i enlighet med reglerna, för spelet. Det ger inga andra rättigheter till de köpta varorna och valutorna (t.ex. äganderätt). Föremål för köpet är uteslutande en licens som är tidsmässigt, innehållsmässigt och lokalt begränsad till användningen av dessa varor och valutor inom ramen, och i enlighet med reglerna, för respektive spel. Virtuella varor/valutor som köpts inom ramen för GameTwist Apps är tillgängliga ovanpå standardkontot på GameTwist-sajten. Virtuella varor/valutor som användaren av ett standardkonto köpt på Gametwist-sajten, är tillgängliga inom ramen för GameTwist Apps. 3. Den virtuella valutan i spelet Slots-Pharaoh s Way heter Credits. Användaren behöver Credits för att kunna spela och kan köpa dessa med hjälp av Twist-tillgodohavanden. Det går inte att omvandla Credits till Twists. 4. Oavsett vilken terminologi som används på sajten eller i GameTwist Apps, förvärvar användaren genom att köpa virtuella varor och valutor endast en licens som är tidsmässigt, innehållsmässigt och lokalt begränsad till användningen av dessa virtuella varor och valutor inom ramen, och i enlighet med reglerna, för respektive spel och dessa allmänna villkor. Återbetalning, utbetalning eller kompensation i reda pengar är inte möjligt. Vid brott mot dessa allmänna villkor är operatören berättigad att dra in en eller alla licenser för användning av virtuella varor eller valutor eller förklara dem ogiltiga. Om avtalsförhållandet avslutas, oavsett orsak, upphör alla licenser för användning av virtuella varor eller valutor att gälla. De varor/valutor som användaren innehar då avtalsförhållandet avslutas, förfaller. Användaren har ingen rätt till ersättning för dessa. 5. Användaren får inte överlåta sitt spelarkonto och de virtuella varor och valutor som finns på detta till tredje part. Spelarkontot med tillgång till tjänsterna på webbsidan eller GameTwist Apps, alla data på operatörens servrar och allt användarinnehåll är operatörens exklusiva och oinskränkta egendom. 6. Information om utbudet av virtuella varor/valutor finns på sajten och/eller inom GameTwist Apps. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra, reducera och/eller utöka utbudet av virtuella varor/valutor samt att när som helst anpassa priserna för virtuella varor/valutor utan att

8 ange orsak. Dessutom har operatören rätt att efter eget gottfinnande sluta erbjuda virtuella varor/valutor eller att erbjuda dem gratis eller mot avgift. Vid utövandet av denna rätt har operatören inga skyldigheter gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning om de virtuella varorna/valutorna som han eller hon använder inte längre erbjuds eller om de erbjuds i begränsad omfattning eller till ändrade villkor. Detta gäller för alla varor/valutor som finns tillfälligt eller permanent i utbudet. Operatören har dessutom rätt att när som helst utan att ange orsak ta bort eller ändra spelarkontot och tillhörande spelhistorik respektive virtuella varor/valutor. Användaren har i detta fall rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Utöver detta kan användaren inte ställa några andra anspråk. 7. Betalning för virtuella varor och valutor sker via GameTwists webbsida endera som engångsbetalning eller som löpande betalning med debitering över en förbestämd tidsperiod (månad, år); via GameTwist Apps kan virtuella varor och valutor köpas från tredje part. För minderåriga personer krävs målsmans tillstånd samt garanti för tillräckliga finansiella medel för betalning av de virtuella varorna/valutorna. 8. För att kunna köpa varor/valutor på GameTwist-sajten måste användaren ange följande personuppgifter: a. För- och efternamn b. Födelsedatum c. Kön d. Adress e. Telefonnummer f. Säkerhetsfråga och svar 9. Som huvudvaluta vid betalning av virtuella varor/valutor på webbsidan används Euron ( ). Vi erbjuder även andra valutor. Priserna för virtuella varor/valutor visas i spelarens nationella valuta, förutsatt att denna stöds av webbplatsen. Om en spelare använder en annan valuta än Euro, räknas respektive utländsk valuta om till Euro vid betalning. Alla belopp i en annan valuta än Euro, beräknas enligt Europeiska centralbankens aktuella valutakurs. 10. Betalningen av virtuella varor/valutor med reda pengar sker genom olika betalningssätt som presenteras på sajten, respektive inom ramen för GameTwist Apps, genom externa leverantörers betalningstjänster. Operatören förbehåller sig rätten att ändra betalningsalternativen utan att ange orsak. Dessutom förbehåller sig operatören rätten att ställa vissa villkor för användningen av ett visst betalningssätt. Operatören garanterar inte att alla betalningsalternativ alltid är tillgängliga. 11. Virtuella varor/valutor räknas som betalda när beloppet oåterkalleligt har krediterats operatörens, respektive den externa leverantörens konto. Alla konto- och/eller penningtransaktioner kontrolleras av operatören med förbehåll för eventuella fel. Alla tvivelaktiga konto- och/eller penningtransaktioner vidarebefordras till behöriga myndigheter. 12. Operatören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka tillhandahållandet av virtuella varor/valutor eller införa begränsningar gällande antalet varor/valutor eller totalbeloppet. Vid misstanke om bedrägeri, lagbrott eller brott mot dessa allmänna villkor har operatören rätt att avbryta köpprocesser och tillhörande betalningstransaktioner tills situationen är uppklarad. För övrigt gäller bestämmelserna i avsnitt I.

9 13. Operatören har rätt att publicera alla bilder och videofilmer som användaren har överfört till spelen (komplett eller delvis) och att skriva om dessa i alla tänkbara sammanhang under angivande av spelarens namn. Detta gäller även för videofilmer, bilder och dylikt som användaren har framställt själv. Genom att överföra, respektive framställa videofilmer och bilder, förklarar sig användaren uttryckligen införstådd med att dessa publiceras och beviljar operatören kostnadsfritt och oåterkalleligt, och dessutom sakligt, tidsmässigt och lokalt oinskränkt och exklusivt alla nyttjande-, försäljnings-, publicerings-, bearbetnings- och kopieringsrätter som är nödvändiga för den nämnda publiceringen. Användaren har ingen rätt till ersättning. II. DATASKYDD 1. Genom att registrera sig ger användaren sitt uttryckliga godkännande till att operatören använder de uppgifter som anges vid registreringen samt sparar och bearbetar icke personrelaterade användardata. Användarens uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Uppgifterna bearbetas automatiskt och vidarebefordras inte utan skriftligt godkännande från användaren. Vid missbruk förbehåller sig operatören rätten att vidarebefordra dessa uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna om detta är juridiskt nödvändigt. 2. I syfte att skydda egna och tredje parts datorer har operatören rätt att spara och analyserna anslutningsdata, i synnerhet käll- och mål-ip-adresser. Dessutom har operatören rätt att föra användarstatistik som inte är direkt personrelaterad. Användaren ger sitt samtycke till detta genom att registrera sig. 3. För att kunna anpassa sajten och appen till användarens individuella behov och för att designen och kvaliteten på sajten och appen ska kunna vidareutvecklas och optimeras använder operatören sig av cookies, retargeting cookies och tracking tools. a. Cookies och retargeting cookies Cookies är små filer som lagras på användardatorns hårddisk, samt på användarens mobila slutenhet vid ett besök på sajten eller på appen. Förutom information om användarens surfvanor (både på och utanför sajten och appen) samlar retargeting cookies även in sociodemografiska uppgifter (t.ex. användarens ålder och kön). Med hjälp av cookies registreras vilka spel användaren spelar, samt hur ofta (vilka tider på dagen, vilka veckodagar) och hur länge sajten eller appen och deras respektive spel används. Dessutom lagras sociodemografiska uppgifter som t.ex. användarens ålder och kön. Uppgifterna som lagras med hjälp av cookies kan ses, bearbetas och användas av operatören för att anpassa appen till varje användares vanor, behov och intressen, samt för att ta fram statistik och för att skapa användargrupper. Dessutom används dessa uppgifter även för riktad reklam från tredje part. De uppgifter som sparas uppdateras och utökas kontinuerligt utifrån användarens surfvanor. Användaren är införstådd med att operatören använder cookies och retargeting cookies. Vidare är användaren uttryckligen införstådd med att uppgifterna som har samlats in eller som han eller hon har angett (t.ex. ålder och kön) bearbetas automatiskt (t.ex. elektroniskt med hjälp av cookies). b. Tracking tools Med tracking tools menas tjänster från tredje part-leverantörer som statistiskt utvärderar och analyserar användarens surfvanor på uppdrag av operatören. Operatören använder informationen för att optimera och vidareutveckla sajten och appen. De tracking tools som används för detta är Mobile App Tracking (MAT by Tune, Adobe Analytics och Facebook App Tracking.

10 4. Operatören vidtar alla tekniskt möjliga åtgärder för att skydda lagrade användardata men påtar sig inget ansvar om tredje part på ett olagligt sätt kommer åt dessa data och använder sig av dem. Operatörens ansvar för skador som åsamkats användaren eller tredje part i detta sammanhang utesluts i ömsesidigt samförstånd. 5. Användaren kan alltid, utan inskränkningar, kontrollera de personuppgifter som lagrats om honom eller henne genom att logga in i sina användarinställningar. 6. Användaren har alltid rätt att ändra eller radera sina personuppgifter. Operatören är skyldig att även radera de uppgifter som användaren har begärt att få raderade. Om användaren raderar uppgifter som är obligatoriska för registrering av ett konto, raderas även spelarkontot automatiskt. 7. Operatören garanterar att uppgiftshanteringen vid betalningstransaktioner utförs enligt riktlinjerna i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). III. ANSVAR OCH GARANTI 1. Användaren har ingen rätt att göra anspråk på skadeersättning gentemot operatören eller operatörens närstående företag och agenturer, för skador som uppstått i samband med de tjänster och innehåll som erbjuds på GameTwist-sajten eller i samband med GameTwist Apps eller tillhörande tjänster och innehåll, såvida den nämnda skadan inte orsakats uppsåtligt eller på grund av grov vårdslöshet från operatörens, dess närstående företags och agenturers sida. Inga ansvarsbegränsningar gäller vid personskador. 2. Operatören och operatörens närstående företag och/eller dennes/deras ombud samt dennes/deras distributörer för GameTwist appen är endast skadeståndsskyldiga utanför tillämpningsområdet för produktansvarslagen enligt lagstadgade krav. 3. Operatören påtar sig inget ansvar för några typer av skador, som uppstått till följd av att användaren har använt kontot på ett felaktigt sätt. Vidare påtar sig operatören inget ansvar för några typer av skador, som uppstått till följd av att en tredje part (d.v.s. annan person än operatören, ombud som kan hänföras till operatören eller företag som är anslutna till operatören eller användaren) har använt kontot på ett felaktigt sätt, såvida inte denna felaktiga användning från tredje part orsakats av operatören med avsikt eller genom grov vårdslöshet. 4. Operatören påtar sig inget ansvar för skador som beror på omständigheter som inte kan påverkas (t.ex. force majeure). 5. Operatören påtar sig inget ansvar för användarinnehåll men förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som bryter mot användarvillkoren eller rättsregler och att även vidarebefordra innehåll till brottsbekämpande myndigheter om detta begärs från en myndighets eller domstols sida. 6. Vid brott mot dessa allmänna villkor är användaren skyldig att informera operatören omedelbart. Vidare är användaren skyldig att, vid överträdelser mot dessa allmänna villkor, fria operatören från ansvar för samtliga skador och anspråk från tredje part, som uppstått till följd av detta, samt att ersätta operatören för eventuella förluster, kostnader och skador. Operatörens skyldighet att begränsa skador inskränks inte av detta. IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 1. Operatören förbehåller sig rätten att kontinuerligt utöka eller ändra sitt tjänsteutbud.

11 2. Användaren accepterar uttryckligen att rankinglistorna inte kan visa den faktiska spelarstyrkan, då nästan alla erbjudna spel, om så endast delvis, innehåller en turfaktor. Operatören försäkrar än en gång att genereringen av slumptalen baseras på en internationellt renommerad slumpgenerator och inte på något sätt kan påverkas av operatören. Närmare information om slumptalsgeneratorn kan fås av supporten. 3. Om de allmänna villkoren ändras kommer användaren att meddelas om detta per eller så kommer ändringarna att tillkännages på sajten eller i GameTwist Apps. Om ändringarna meddelas per betraktas de som accepterade om användaren inte har framfört några invändningar inom två veckor. Användaren informeras om detta tillvägagångssätt i samband med att ändringarna tillkännages. En invändning betraktas som uppsägning. Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de aktuella allmänna villkoren. 4. Meddelanden och förklaringar som gäller detta avtalsförhållande är endast giltiga om de tillkännages skriftligen per eller på sajten eller inom GameTwist Apps. 5. Om användarens personuppgifter ändras kommer användaren omedelbart att informera operatören om detta genom att korrigera sina användaruppgifter på sajten eller i GameTwist Apps. Om användaren inte meddelar operatören om denna typ av ändringar och av denna anledning missar rättsligt viktiga meddelanden från operatören som skickats till den senast angivna adressen, betraktas dessa meddelanden trots detta som mottagna. 6. Genom att registrera sig på GameTwist respektive i GameTwist Apps accepterar användaren operatörens exklusiva upphovsrätt till dessa allmänna villkor. 7. Om enskilda bestämmelser och villkor i detta avtal upphör att gälla, fortsätter avtalet i övrigt att gälla. Denna regel gäller inte om en av avtalsparterna drabbas otillbörligt hårt om man håller fast vid avtalet. V. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GAMETWIST FACEBOOK APP A. Allmänt 1. Operatören erbjuder en GameTwist App på Facebook. Denna app ger användaren möjlighet att delta i ett antal olika av operatören på Facebook erbjudna spel. 2. Det står operatören fritt, i vilken omfattning GameTwist Facebook App ställs till förfogande, likväl som att innehållet i den (spelen, service och/eller tjänster) kan kopplas till särskilda villkor, t.ex. speciella kontotyper. Därutöver kan tillgången till GameTwist Facebook App likväl som i appen erbjudna spel, innehåll, service och/eller tjänster, när som helst begränsas - tillfälligt eller permanent - vilka i enskilda fall kommer att tillkännages i GameTwist Facebook App. B. Användarvillkor 1. Användaren accepterar till fullo de allmänna villkoren genom att i GameTwist Facebook App markera kryssrutan Jag accepterar de allmänna villkoren och klicka på knappen för bekräftande och därigenom komma in i appen. Användaren bekräftar genom detta förfarande också att denne är helt införstådd med innehållet i ovan nämnda allmänna villkor. 2. Möjligheten att delta i spelen i, och ta del av den service och de tjänster som erbjuds i, GameTwist Facebook App - i den omfattning som erbjuds av operatören - sker under beaktande av operatörens,

12 vid tillfället gällande, villkor och/eller begränsningar. Sådana villkor och/eller begränsningar kan gälla för alla användare, användargrupper eller enskilda användare. Omfattningen av spel som erbjuds i GameTwist Facebook App motsvarar inte omfattningen av spel som erbjuds på webbsidan. C. Ägande av innehåll 1. Genom att registrera ett konto och/eller ta del av servicen och tjänsterna och/eller innehållet i GameTwist Facebook App, godkänner användaren att det samtliga innehållet i GameTwist Facebook App helt och hållet är operatörens egendom. Användaren förpliktar sig till att, all service och alla tjänster likväl som allt innehåll och information i GameTwist Facebook App, används inom ramen för bestämmelserna för personligt privat bruk och att inte förändra, kopiera, offentliggöra, sprida eller på annat sätt bruka eller genom tekniska hjälpmedel, på något sätt som helst, göra ingrepp i GameTwist Facebook App och dess service, tjänster och all dess innehåll och information. 2. All form av information/material från användaren direkt till operatören, respektive direkt eller indirekt genom GameTwist Facebook App, eller dess eventuella features, överfört användarinnehåll (såsom bilder, frågor, initiativ och aktivitet i spel samt organisationsförlopp etc.) övergår till fullo som operatörens egendom. Ersättningsanspråk kan inte göras. Samtidigt med användarens överföring av all form av användarinnehåll, inklusive speltekniska och -taktiska förlopp överförs också samtliga rättigheter till det överförda innehållet/materialet. D. "Twists" (virtuell valuta) 1. Användaren erhåller virtuell valuta, s.k. Twists, för olika aktiviteter i GameTwist Facebook App. Twists kan endast erhållas respektive satsas, i spelen på GameTwists webbsida respektive i spelen i GameTwist Facebook App. 2. Användaren har möjlighet att genom olika aktiviteter i GameTwist Facebook App erhålla Twists gratis. Användaren har därtill möjligheten att köpa Twists i Facebook-appen. Mer information om detta tema finns under I. M. Virtuella varor. Minderåriga personer måste säkerställa att de har målsmans godkännande samt ekonomiska medel att betala för Twistpaket. 3. Användaren får nyttjanderätt till den virtuella valutan i GameTwist Facebook App när användaren skaffar sig Twists genom Facebook-shoppen. Användaren får därmed endast rätten att använda Twists inom ramen för, och i enlighet med, spelen och spelandet; eventuella övriga rättigheter (t.ex. äganderätt som egendom) till införskaffade Twists är uteslutna. Köpt vara är endast en tidsmässig, innehållsmässig och lokalt begränsad nyttjanderätt av dessa Twists inom ramen för, och i enlighet med, respektive spel och spelandet. Twists som köps inom ramen för GameTwist Facebook App, är tillgängliga genom standardkontot på GameTwists webbsida. Twists som köps via GameTwists webbsida, är tillgängliga inom ramen för GameTwist Facebook App. 4. Utbudet av Twistpaket kan ses i GameTwist Facebook App. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, ändra, reducera och/eller utöka Twistpaketen, likväl som att genomföra prisändringar. Därtill har operatören rätten att, efter eget tycke, upphöra att erbjuda eller gratis eller mot en kostnad, erbjuda Twists. Operatören har vid nyttjandet av denna rättighet, inga som helst förpliktelser gentemot användaren. Användaren har ingen rätt till ersättning eller dylikt, om Twists inte längre skulle erbjudas eller om Twists erbjuds under ändrade villkor. Detta gäller för både tillfälliga och icke tillfälliga Twistpaket. Operatören har också rätt att, när som helst, ändra eller radera spelarkontot med tillhörande spelarhistorik respektive Twists. Användaren har i ett

13 sådant fall rätten att, med omedelbar verkan, säga upp avtalet. Användaren kan inte göra ytterligare anspråk. E. Övriga bestämmelser 1. Subsidiärt till de särskilda villkoren i avsnitt V gäller de allmänna villkoren från avsnitten I till IV.

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Dataskyddsbestämmelser

Dataskyddsbestämmelser Dataskyddsbestämmelser Allmänna dataskyddsbestämmelser för att använda PARSHIP.se - version 2014-09- 30 1 Säkerhet och anonymitet PARSHIP handskas ytterst ansvarsfullt med säkerhetstemat. PARSHIP gör sittyttersta

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer