2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard )."

Transkript

1 Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). 3. Tävlingen löper från 20 februari till 14 maj 2015 ("Tävlingsperioden") på hemsidan https://mc.mastercard.com/surprises/uefa ("Hemsidan") 4. För att delta i Tävlingen måste du (i) vara innehavare till ett MasterCardkort utfärdat i Sverige och (ii) vara bosatt i Sverige; och (iii) vara 18 år eller äldre. Anställda hos MasterCard och deras familjer är uteslutna från deltagande, liksom personer, företag och leverantörer som arbetar för MasterCard, deras anställda och deras familjer. 5. Du kan delta i Tävlingen under Tävlingsperioden i enlighet med följande: a. För att delta i tävlingen måste du ha registrerat dig på Hemsidan. För registrering krävs följande personuppgifter: - Namn - Efternamn - Valt lösenord - adress Du kan också delta i tävlingen via ditt Google+ eller Facebook-konto. Notera dock att användare bara kan registrera sig en gång, genom en metod. Fler än en registrering kommer leda till diskvalifikation. b. Tävlingen hålls i sex (6) olika faser (vardera kallad en "Fas") mellan följande datum: Fas 1: 20 februari - 5 mars 2015 (vinnaren utses senast den 13 mars 2015) Fas 2: 6 mars - 19 mars 2015 (vinnaren utses senast den 27 mars 2015) Fas 3: 20 mars - 2 april 2015 (vinnaren utses senast den 10 april 2015) Fas 4: 3 april - 16 april 2015 (vinnaren utses senast den 24 april 2015) Fas 5: 17 april - 30 april 2015 (vinnaren utses senast den 8 maj 2015) Fas 6: 1 maj - 14 maj 2015 (vinnaren utses senast den 22 maj, 2015) c. Du kan inleda ditt deltagande under valfri Fas. 6. Priser delas ut under varje Fas ("Faspris") så väl som i slutet av Tävlingsperioden (det "Stora Priset") v2\STODMS 1

2 7. Faspriser delas ut i enlighet med följande: a. Spelare måste registrera sig på hemsidan och ange sitt förnamn, efternamn, adress samt svar på en motiveringsfråga. b. Registrerade deltagare kan när de är inloggande på Hemsidan spela triviaspelet (en "Match"). c. Varje deltagare kan spela upp till fem (5) Matcher per Fas. d. I varje Match ombeds du svara på fem slumpmässigt valda flervalsfrågor. Varje fråga som besvaras korrekt är ett "mål". Genom att svara rätt på åtminstone tre (3) frågor vinner du Matchen och erhåller en poäng, upp till ett maximum av fem (5) poäng per Fas. e. Matcher kan spelas antingen vid samma tillfälle under en Fas eller när som helst under Fasens gång. f. Vinnaren av varje Fas utses mot bakgrund av antalet poäng som erhållits under den Fasen (maximalt 5 stycken). g. Om enbart poängen inte avgör vem som vinner (d.v.s. att ställningen är oavgjord för ett eller flera priser) utses vinnaren från de högst rankade spelarna mot bakgrund av antalet korrekt besvarade frågor (maximalt 25 stycken). h. Om ställningen är oavgjord med hänsyn till både poäng och antal korrekt besvarade frågor avgörs vinnaren mot bakgrund av svarshastigheten. Den deltagare som besvarade frågorna korrekt på kortast tid när de varit anslutna till spelet via internet vinner. Endast tid som spenderats med att spela spelet räknas (d.v.s. tiden kalkyleras på den tid som spenderats på spelet, inte på kalendertid, om spelen spelats vid flera tillfällen under tävlingsperioden). i. För den händelse att rankingen enligt ovan inte räcker för att utse en vinnaren (d.v.s. ställningen är oavgjord för ett eller flera priser) kommer vinnaren att utses endast mot bakgrund av svaren de deltagare som ligger oavgjort angett på en motiveringsfråga. Motiveringsfrågan skickas via till användaren från en samarbetspartner till MasterCard. Svaren utvärderas av en kommitté utsedd av MasterCard som innehåller anställda från MasterCards samt anställda på Garbergs AB reklambyrå.. Den deltagare som författar det mest kreativa, intressanta eller underhållande svaret enligt kommitténs utslag vinner Faspriset. 9. Det Stora Priset utses enligt följande: a. Det Stora Priset delas endast ut till användare som har deltagit i åtminstone en Fas i enlighet med reglerna ovan. b. Vänligen notera att du kan ta igen missade rundor i en Fas (t.ex. om du påbörjar ditt deltagande under Fas 4 kan du fortfarande spela 15 matcher för erhålla bonuspoäng som räknas in i rankningen för det Stora Priset - dessa poäng räknas dock inte som Faspoäng). c. "Ranking" för det syfte som anges i punkt 9(g) kommer i första hand avgöras av antalet poäng som erhållits under alla Faser sammanlagt (maximalt 30 poäng) v2\STODMS 2

3 d. "Ranking" för det syfte som anges i punkt 9(g) avgörs mellan de högst rankade spelarna utifrån antalet korrekt besvarade frågor under alla Faser sammanlagt (maximalt 150 stycken). e. Om rankningen som beskrivs i punkt 9 (c) och (d) skulle leda till en oavgjort ställning avgörs rankningen mellan de spelare som har samma ranking av svarshastigheten. Den deltagare som besvarade frågorna korrekt på kortast tid erhåller högst rankning. f. För tydlighetens skull, en användare med 10 poäng och 50 frågor som besvarats kommer raknas högre än en användare med 9 poäng och 50 korrekt besvarade frågor. Svarstiden kommer endast att fälla utslag för det fallet att två eller fler tävlande har samma antal poäng och samma antal korrekt besvarade frågor. Samma poängsystem gäller för Faspriserna. g. Det Stora Priset utdelas till en av de 30 högst rankade spelarna. Om fler än en spelare delar plats 30 kommer samtliga tävlande på plats 30 och högre vara aktuella för det Stora priset. Vem av de 30 (eller fler, om mer än en spelare delar plats 30) användarna som vinner det Stora Priset avgörs utifrån deltagarnas svar på en motiveringsfråga. Motiveringsfrågan kommer att skickas via från en av MasterCards samarbetspartners till alla användare mellan 15 maj och 18 maj. Den aktuella användaren måste följa instruktionerna i et och svara senast den 20 maj för att kvalificera sig. Svaren kommer att utvärderas av en kommitté utsedd av MasterCard. Den deltagare som författar det mest kreativa, intressanta eller underhållande svaret enligt kommitténs utslag vinner det Stora Priset. Vinnaren annonseras senast den 22 maj. 10. Tävlingen stänger den 14 maj 2015, 23:59:59 CET. 11. Tävlingsombuden (d.v.s. UEFA-tjänstemän) och fotbollsklubbar (inklusive fotbollsklubbars personal) är uteslutna från deltagande. Skulle det komma till MasterCards kännedom att en deltagare manipulerar tävlingen genom tekniska åtgärder (t.ex. genom att använda skript) eller liknande kommer deltagaren med omedelbar verkan att uteslutas från vidare deltagande. MasterCard förbehåller sig rätten att vidta vidare åtgärder. 12. Faspriserna är listade i slutet av dessa villkor. 13. Det Stora Priset är två biljetter till UEFAs Champions League-finalen 2015 i Berlin inklusive flyg och hotell till ett värde av 2000 euro. Inga andra kostnader täcks av MasterCard och vinnaren står själv för alla övriga kostnader i samband med resan. Priset kan inte överlåtas till en tredje part. Vinnaren av det Stora Priset annonseras den 22 maj Vinnarna meddelas om detta via . Vinnare kommer som mest att kontaktas två gånger under en tredagarsperiod efter att vinnarna har utsetts. Har inte vinnaren kunnat nås under denna period och han eller hon inte har kontaktat MasterCard har dennes rätt till priset förverkats och en ny vinnare kommer att bil kontaktad. Den nya vinnaren kommer att tilldelas det pris som annars skulle ha gått till den vinnare som inte kunde nås. 15. Resepriserna kommer att arrangeras direkt mellan vinnarna och MasterCards utsedda ombud. Datumet för varje resa är bestämt på förhand och avgörs t.ex. av UEFA Champions League-finalen. Datumen kan inte ändras. Resan kan inte bytas ut mot kontanter. 16. Alla vinnare samtycker till att hans eller hennes namn publiceras på Hemsidan, via e- mail och på olika sociala medier i samband med kommunikation om tävlingen. En vinnare kan återta sitt samtycke när som helst utan att detta påverkar hans eller hennes rätt att delta eller chanser att vinna v2\STODMS 3

4 17. Vinnare har rätt att avstå från priser. I ett sådant fall utses en ny vinnare av kommittén. Förfarandet beskrivet ovan under punkt 14 gäller. 18. Vinnare är ansvariga för att betala eventuell vinstskatt. 19. UEFA Champions Leagues sponsorsförmåner, så som biljetter ("Sponsorsförmåner") tillhandahålls av MasterCard i egenskap av officiell sponsor av UEFA Champions League. Varje direkt eller indirekt (t.ex. genom biljettagenturer), försäljning eller överlåtelse till tredje part - mot ersättning eller inte - utan föregående skriftligt godkännande från MasterCard är otillåten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, onlineauktioner. Skulle Sponsorsförmåner bli skickade eller levererade personligen måste mottagandet bekräftas skriftligt på det specifika formuläret. Skulle en vinnare inte kunna utnyttja en Sponsorförmån måste vinnaren informera MasterCard om detta och han eller hon kan då ombes att returnera Sponsorsförmånerna. Utnyttjandet av biljetter omfattas av dessa villkor så väl som med biljetterna åtföljande villkor. 20. Du kan återta ditt samtycke till att delta i Tävlingen när som helst genom att skriva till Detta avslutar även automatiskt ditt deltagande i Tävlingen. 21. Vid återtagande av ditt samtycke kommer MasterCard att informera samtliga uppdragstagare som är involverade i Tävlingens administration. 22. Integritetsmeddelandet för MasterCards Trivia-tävling gäller även behandlingen av alla övriga personuppgifter du förser MasterCard med i samband med Tävlingen. 23. MasterCard förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra Tävlingen utan föregående meddelande och utan att meddela orsak om det inte längre är möjligt att genomföra Tävlingen av juridiska skäl, eller andra orsaker bortom MasterCards rimliga kontroll, eller om det i övrigt är nödvändigt. 24. MasterCard är inte ansvariga för indirekt förlust eller för förlust av vinst eller intäkter (direkta eller indirekta) oavsett hur de orsakats, i förhållande till Kampanjen. Inget i dessa villkor begränsar någondera av parternas ansvar för bedrägeri, bedrägligt beteende, dödsfall eller personskada eller ansvar i övrigt som inte kan exkluderas eller begränsas enligt lag. 25. Tävlingen lyder uteslutande under engelsk lag och samtliga tvister med anledning av Tävlingen lyder under engelsk domstols icke-exklusiva jurisdiktion. 26. Skulle någon del av dessa villkor för deltagande bli ogiltig ska övriga villkor förbli giltiga. 27. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren Faspriserna är som följer: Fas 1 o Sony PlayStation Vita (Enhetsvärde = 105 ) x 1. Sammanlagt värde = 105 Totalt antal priser: v2\STODMS 4

5 Fas 2 o Bärbar WiFi & Bluetooth-högtalare (Enhetsvärde = 197,69 ) x 1. Sammanlagt värde = 197,69 o Sony PlayStation 4 konsol (Enhetsvärde =250 ) x 1. Sammanlagt värde = 250 Totalt antal priser: 16 Fas 3 o PAKET x 1: Bärbar WiFi & Bluetooth-högtalare+ 16GB surfplatta x 1. Sammanlagt parketvärde = 686,69 Totalt antal priser 15 Fas 4 o PAKET x1: HTC ONE M8 + Bärbar WiFi & Bluetooth-högtalare. Sammanlagt värde = 846,69 o Sony PlayStation Vita (Enhetsvärde = 105 ) x 1. Sammanlagt värde = 105 o Sony PlayStation 4-konsol (Enhetsvärde =250 ) x 1. Sammanlagt värde = 250 Totalt antal priser: 16 Fas 5 o HTC ONE M8 (Enhetsvärde = 649 ) x 1. Sammanlagt värde = 649. o Sony PlayStation Vita (Enhetsvärde = 105 ) x 1. Sammanlagt värde = 105 o adidas e-store 50 -kupong x 4. Sammanlagt värde = 200 Totalt antal priser: 18 Fas 6 o SMART TV (Enhetsvärde = 660,50 ) x 1. Sammanlagt värde = 660,50 o Sony PlayStation 4-konsol (Enhetsvärde =250 ) x 1. Sammanlagt värde = v2\STODMS 5

6 o adidas e-store 25 -kupong x 15. Sammanlagt värde = 375 Totalt antal priser: 22 Meddelande om marknadsföringskommunikation MasterCard kommer under Tävlingsperioden att skicka påminnelser till de registrerade deltagarna angående Faserna och möjligheten att spela Matcher i enlighet med vad som beskrivits i dessa villkor. Deltagare kan motsätta sig mottagande av all marknadsföringskommunikation via genom att skicka ett till Detta kommer inte att ha någon effekt för deltagandet eller möjligheten att motta priser v2\STODMS 6

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Registrering Varje deltagare får registrera sig max en gång. Morningstar har rätt att stryka deltagare ur tävlingen om Morningstar misstänker att personen har skapat

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer