Tävlingsregler Morningstar Fond-SM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsregler Morningstar Fond-SM"

Transkript

1 Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Registrering Varje deltagare får registrera sig max en gång. Morningstar har rätt att stryka deltagare ur tävlingen om Morningstar misstänker att personen har skapat flera tävlingskonton. Registrering och deltagande i tävlingen är kostnadsfritt. Sponsorer av Fond-SM är FIM och ODIN Fonder. Uppgifter som anges vid registreringen ska vara deltagarens faktiska uppgifter. Om Morningstar misstänker att det inte är fallet har Morningstar rätt att stryka deltagaren ur tävlingen. Endast deltagare som angivit en korrekt och sann information kan vinna tävlingen. Morningstar har rätt att bestämma om informationen anses korrekt. Morningstar behöver inte meddela deltagare som stryks ur tävlingen. Morningstar har rätt att visa och distribuera deltagarnas namn i topplistor och resultat för tävlingen. Morningstar har rätt att skicka påminnelser om status i tävlingen till angiven e-postadress. Morningstar kommer logga ip-adresser löpande, även vid registrering. Syftet är dels att identifiera deltagare som registrerat flera användare i tävlingen samt att av säkerhetsskäl kunna spärra trafik mot tävlingssajten som ger en orimlig belastning på tjänsten. Tävlingsdeltagare För att kunna delta och vinna tävlingen gäller att du är: 18 år fyllda. Bosatt i Sverige. Har angett korrekta uppgifter vid registreringen. Att du har en giltig e-postadress. Sid 1

2 Start Tävlingen börjar den 3:e februari Varje tävlande börjar med fiktiva SEK varifrån värdeförändringen beräknas. Innehavet måste placeras i minst fyra fonder. Max antal fonder är tio. Minsta fördelning per fond är 5 % och max 70 %. Det är inget hinder att fonderna överstiger/understiger de uppsatta gränserna om det sker på grund av att det skett en värdeförändring relativt sett mellan de ingående fonderna i portföljen. Det är endast vid ett byte som begränsningarna gäller. Fram till och med den 3:e februari 2014 går det att välja en första fördelning. Den första transaktionen i tävlingen genomförs under kvällen den 3:e februari. Det innebär att portföljvärdet kommer vara SEK under kvällen den 3:e februari och första värdeförändringen sker kvällen den 4:e februari. Efter att tävlingen startat den 3:e februari går det inte att ändra i en redan vald fondfördelning förrän transaktionen är genomförd. Det sker vanligen vid den därpå följande bankdagen. Fondbyten Fondbyten genomförs alltid till de kurser som sätts följande bankdag. T.ex. om en omallokering genomförs och godkänns den 27:e mars genomförs transaktionen mot de kurser som sätts för fonderna nästföljande bankdag, d.v.s. den 28:e mars. Om kurs saknas för en av fonderna (exempelvis på grund av helgdag) sker transaktionsberäkningen först när det finns en inrapporterad kurs för samtliga fonder. Det innebär att det kan ta flera dagar innan transaktionen kan utföras. Endast en väntande transaktion kan förekomma per portfölj. Transaktioner kan inte läggas in framåt i tiden utan sker så snart det går enligt regelverket ovan. Det går inte att ta bort eller ersätta ett inlagt fondbyte. Detta gäller från det att tävlingen startat den 3:e februari. Innan dess kan en inlagd fördelning ändras. Endast heltal kan anges vid fördelning. Ett fondbyte är inte registrerat förrän användaren godkänt bytet i sista steget. Om en fond utgår ur sortimentet och slutar rapportera kurs till Morningstar flyttas den delen av innehavet till kassa. Kassa kan inte väljas (ligga kvar) vid nästa fondbyte. Sid 2

3 Morningstar har rätt att automatiskt flytta innehav i en fond till kassa om de misstänker att fonden inte längre är aktiv utan att informera deltagaren. Om en fond som ingår i en omallokering stängs eller tas ur sortimentet kommer den ersättas med kassa. Fondutbud I fondtävlingen ingår de fonder som per den 7:e januari 2014 är del av Morningstars Retailutbud. Börshandlade fonder så kallade ETF:er (Exchange traded funds) ej är valbara i tävlingen. Endast en klass per fond tas med i tävlingen. Endast fonder som har en daglig rapportering av fondkurs ingår i tävlingen. Morningstars Retailutbud baseras på fonder som är tillgängliga för privatpersoner via vanliga marknadskanaler. Utbudet är inte komplett, Morningstar har ensamrätt att avgöra om en fond ska ingå i tävlingsutbudet. Om en fond slås ihop med en annan fond som också ingår i tävlingsutbudet kan deltagares innehav flyttas över till den andra fonden. Detta sker endast om Morningstar vid tillfället för att ta bort en fond ur tävlingsutbudet har kännedom om vilken fond den aktuella fonden slås ihop med. Annars kommer innehavet läggas i Kassa. Nya fonder kommer inte att läggas till fondutbudet, om inte Morningstar anser att särskilda skäl föreligger. Grupper Deltagare i tävlingen administrerar och skapar på egen hand sina egna grupper av tävlande. Tävlande som skapat en ny grupp kan inte själv välja att lämna gruppen. Det är inte tillåtet för en person att skapa flertalet tävlingsportföljer via olika epostadresser i syfte att ha fler än en tävlingsportfölj i olika grupper. Det är endast tillåtet att registrera sig en gång i tävlingen (se: Registrering) Inga vinster delas ut till segrare inom respektive grupptävlingar. De vinster som delas ut avser huvudtävlingen Fond-SM (se: Vinster). Sid 3

4 Syftet med Grupper är att tävlande ska utmana och tävla mot vänner/bekanta under tävlingens gång. För varje grupp skapas en egen topplista. Dessa topplistor är endast synliga för medlemmarna i gruppen. Det är endast de tävlande som ingår i en grupp som kommer kunna se gruppens namn bland topplistorna och som kan se vilka som ingår i gruppen. För övriga tävlande är denna information inte synlig. Morningstar förbehåller sig rätten att ändra ett Gruppnamn om Morningstar finner det stötande. Morningstar har ingen skyldighet att informera gruppmedlemmarna i så fall. Morningstar har rätt att ta bort grupper utan att informera medlemmarna i gruppen. Sociala Medier Tävlanden har möjlighet att dela Fond-SM via sociala medier som Facebook och Twitter. Deltagare som väljer att dela Fond-SM via Facebook eller Twitter deltar i utlottning av biobiljetter. Morningstar bestämmer antalet biobiljetter dedikerade till denna aktivitet. Max antal biobiljetter som en tävlande kan vinna är är 2 st. I utlottningen har varje tävlande en andel, det innebär att man inte få fler andelar om man delat via Facebook eller Twitter till flera personer. Frågor bonus Under tävlingsperioden kommer det vid ett tillfälle ges möjlighet att besvara ett antal frågor. Vid alla rätta svar ges en bonus på fiktiva SEK som läggs till portföljvärdet i tävlingen. Inaktivitet/Brott mot regler Om Morningstar anser att en deltagare i tävlingen bryter mot uppsatta tävlingsregler har Morningstar rätt att stryka deltagaren ur tävlingen. För att kunna vinna priser i tävlingen behöver tävlanden gör minst ett fondval. Alla deltagare som gjort ett val av fonder före den 24:e februari får en bonus på fiktiva SEK som läggs till i portföljen som kassa. Insättning av denna bonus sker den 3:e mars. En omallokering krävs för att fördela ut erhållen bonus bland portföljens fonder, annars ligger bonusdelen kvar som kassa. Sid 4

5 Tävlingsledning Tävlingsledningen består av Jonas Lindmark, Josefine Lantz, Mats Karlsson och Andreas Nilsson. Samtliga arbetar på Morningstar Sweden AB. Resultatredovisning Det resultat som visas för fondportföljen under tävlingsperioden är preliminärt. Omräkning kommer ske även av historiska portföljvärden. Slutgiltigt resultat för tävlingen beräknas efter sista tävlingsdagen. Det kommer dröja ett antal dagar efter sista tävlingsdagen innan resultaten redovisas, bl.a. på grund av att det tas hänsyn till försenade fondkurser. Fondtävlingen är slut när kurs för avslutsdagen inkommit för samtliga fonder alternativt Morningstar gör bedömningen att det inte kommer rapporteras någon kurs till det datumet till Morningstar. Värdeförändringen beräknas i SEK. Slut Tävlingen avslutas onsdagen den 30 april Om fler än en deltagare har exakt samma portföljvärde vid tävlingens slut, efter kontrollräkning, kommer vinnaren utses genom lottning. Vinster Deltagaren till den portfölj med bäst utveckling vid tävlingens slut vinner kr varav hälften av beloppet investeras i fonden FIM Frontier och andra hälften investeras i fonden ODIN Sverige. 2:a pris i tävlingen är kr som investeras till 50% i FIM Frontier och 50% i ODIN Sverige. 3:e pris i tävlingen är kr som investeras till 50% i FIM Frontier och 50% i ODIN Sverige. Vinstbeloppen ändras inte med avkastningen i fonderna under tävlingens gång. För februari och mars månad utses en månadsvinnare. Månadsvinnaren vinner kr som investeras i fonden FIM Frontier för månadsvinnare i februari respektive ODIN Sverige för månadsvinnare i mars. Sid 5

6 Resultat för månadsvinnare presenteras upp till två veckor efter månadens slut. Månadsvinnare utses bland de som deltagit under en hel månad. Det innebär att anmälningar som inkommit efter den 3:e februari 2013 inte kan vinna månadspris under februari månad. Morningstar Sweden AB, FIM samt ODIN Fonder ansvarar inte för eventuella vinstskatter. Vinnaren ansvarar själv för alla skatter. I det här sammanhanget innebär skatt alla skatter, moms, nationell försäkring eller dylika förpliktelser. Om Morningstar inte får kontakt med vinnaren efter tävlingens slut har Morningstar rätt att dela ut priset till den därpå följande deltagaren i resultatlistan. Morningstar har rätt att avgöra hur lång tid vinnaren har på sig att besvara vinstmeddelandet. Endast deltagare som gjort ett aktivt val från Kassa till fonder under tävlingsperioden har rätt att vinna priser. De tävlande som ligger kvar i Kassa sedan start kan inte vinna några priser i tävlingen. Vinnarna kommer i första hand kontaktas via e-post. Det kan även bli aktuellt med utskick av reguljär post. Anställda och dess anhöriga på Morningstar Sweden AB, FIM samt ODIN Fonder har rätt att delta i tävlingen men kan inte vinna några priser. Morningstar avgör om en deltagare anses ha en koppling till något av företagen. Support Support till tävlingen besvaras via . Skicka eventuella frågor till Allmänt Morningstar förbehåller sig rätten att ändra reglerna i tävlingen utan föregående information/förvarning till de tävlande. Om så sker kommer information läggas ut under rubriken Nyheter på Klagomål Morningstars beslut är slutgiltiga. Morningstar har ingen skyldighet att redovisa hur beslut har tagits eller hur resultat har räknats fram. Morningstar har ingen skyldighet att besvara klagomål rörande tävlingen. Klagomål och synpunkter kan mailas till Sid 6

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01)

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01) Allmän information till de försäkrade om fondförsäkring Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB (Gäller från 2011-02-01) Detta dokument innehåller viktig information om din fondförsäkring

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB

Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB Allmän information om fondförsäkring Gäller fr o m 2012-01-01 Information om fondförsäkring i VFF Fondförsäkring AB 1 Om VFF Fondförsäkring AB 2 VFOs försäkringsprodukter 3 Val av fonder och värdeutvecklingsrisk

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Manual för assistenter, VH tid

Manual för assistenter, VH tid Manual för assistenter, VH tid På VHtid:s startsida kommer du varje månad att få aktuell information från företaget angående aktiviteter, utbildning och rutiner. Du som assistent ansvarar för att läsa

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer