Solution Description - Purchase Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solution Description - Purchase Management"

Transkript

1 Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer

2 Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning Flödesbeskrivning Registrera en rekvisition Matchning av inköpsorder mot faktura Rapporter och statistik PaletteBuyer Roller Skapa varukorg Utcheckning av varukorg Flöde Signering Skicka inköpsorder Inleverans Rapporter i PaletteBuyer PalettePunchoutLayer PaletteCapex Flöde och roller Signering Använd ett investeringsäskande Rapporter PaletteExpense Kvitton Flöde Påminnelser Förskott Signering Rapporter PaletteSpendManagement Rapporter Integration mot affärssystem Tabeller Inköpsorder och leveranser Det finns många anledningar att välja PaletteArena

3 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning Palette Software & Consulting är idag marknadsledande på elektronisk hantering av leverantörsfakturor med vår egenutvecklade produkt PaletteArena - en komplett produktfamilj som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera hela processen från beställning till betalning. Många års erfarenhet och best practise finns inbyggda i produkterna. Resultatet är en stor palett av smarta funktioner i en konfigurerbar standardprodukt, med möjlighet till avancerade kundanpassningar. PaletteArena är en flexibel produkt som passar såväl stora som små företag. I dag har vi kunder i alla branscher - allt från det lilla företaget till koncerner med bolag i flera länder. Våra produkter säljs på utvalda strategiska marknader, dels direkt av Palette och dels via våra partners i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Idag finns vi, förutom via våra fyra kontor i Sverige, även i Danmark, Finland och USA. 2 Flödesbeskrivning PaletteBuyer gör det enkelt för användaren att beställa rätt produkter till rätt pris från interna eller externa kataloger eller via fritext. Användaren guidas genom systemet och t.ex. markerade favoritprodukter gör det enkelt att beställa rätt. Objekt för kontering hämtas automatiskt från artikelsort, rekvisition eller roll. Om en fritextbeställning saknar information om pris eller leverantör, så går rekvisitionen ut i ett flöde för assistens. Med PaletteBuyer kan ni hantera rekvisitioner för att få kontroll över företagets administrativa inköp och för att förenkla fakturahanteringen genom matchning mot dessa inköp. Dessa administrativa, interna inköp är tänkta att samexistera med eventuella externa inköpsorder, som kommer från affärssystemet och är mer produktionsinriktade. När en rekvisition blir en inköpsorder, så hanteras den på exakt samma sätt när det gäller fakturamatchning vare sig den är intern eller extern. När orden är skickad så är också det mesta av arbetet redan gjort. När inleverans är gjord kontrolleras leverantörsfakturan automatiskt mot den attesterade ordern i och med matchningen. Är fakturan inom toleransen kan den skickas direkt för betalning. Annars skickas den till ansvarig person för utredning. 3

4 Skapa Varukorg Aktivera Varukorg Attest rekvisition Komplettera rekvisition Behov Beslut Skapa order Automatisk inleverans Kontrollera order Skicka order Leverantör Leverans 9 Order bekräftelse 10 Inleverans 11 Faktura Inläsning 12 Order Matchning 13 Betalning 2.1 Registrera en rekvisition Flödet i PaletteBuyer startar med att en rekvisition registreras. Denna kan bland annat innehålla information om vad som ska rekvireras, till vilket pris och av vilken leverantör. Det går att hantera såväl fritextrekvisitioner som artikelrekvisitioner. Artikelrekvisitioner kan skapas utifrån ett internt artikelregister eller via en extern webbshop, s.k. punchout. I den externa webbshopen är urvalet stort och informationen ständigt aktuell. Rekvisitionen ska även konteras och attesteras. De konto-, objekts-, bolags-, valuta- samt leverantörsregister och momskoder, som är upplagda i affärssystemet används även i PaletteBuyer. En inköpsorder skapas när en slutgiltig signering av rekvisitionen har gjorts och skickas till leverantören på det sätt som leverantören önskar. Om en rekvisition innehåller rekvisitionsrader till flera olika leverantörer, skapas flera inköpsorder med olika inköpsordernummer. När användare lägger upp en rekvisition går det att ange om den ska räknas av mot ett investeringsäskande. I PaletteCapex läggs ett investeringsäskande och när det har godkänts kan inköp som görs i PaletteBuyer bokas mot investeringsäskandet, för att ha kontroll på den budget som finns. Rekvisitionen färdas sedan genom företaget i ett flöde baserat på regelverk med chefsroller eller flödesförslag. Regelbaserad flödeskomplettering kan användas, vilket innebär att olika händelser lägger till olika roller automatiskt. Rekvisitionen uppdateras på vägen med den information som behövs, samt konteras och attesteras. 2.2 Matchning av inköpsorder mot faktura En inköpsorder måste ha status inlevererad för att kunna matchas mot en inkommande faktura i PaletteInvoice. Inleverans kan antingen göras med automatik av Palette när inköpsordern skapas eller manuellt när leveransen är mottagen. Ett följesedelsnummer kan också användas vid matchning mot en faktura, likväl som ett inköpsordernummer. Automatisk matchning görs mot fakturans rader och/eller totalbelopp enligt förutbestämda regler och avvikelseparametrar. Detta innebär att en faktura, som matchas inom godkända avvikelser mot en attesterad och godkänd inköpsorder, kan gå direkt för definitivbokning till affärssystemet utan att attesteras ytterligare. 4

5 Det går även att göra en manuell matchning, om automatisk matchning inte skulle vara möjlig. Det kan t.ex. bero på att ett värde på fakturan avviker mot orderns värde eller att fakturan ska deloch/eller samfaktureras. 2.3 Rapporter och statistik Palette innehåller ett stort antal standardrapporter, där det finns möjlighet att söka efter och titta på rekvisitioner, inköpsorder och artikelstatistik. Det är möjligt att titta på bland annat status, hos vem en rekvisition befinner sig, vilka fakturor som matchats mot en inköpsorder mm. Med hjälp av PaletteSpendManagement går det att göra kostnadsanalyser genom att vända och vrida på siffrorna i en 360-graders modell. Det ger full överblick över kostnader och informationen visas översiktligt i tabeller och diagram. På så sätt går det att identifiera och eliminera källor till vilda inköp och därmed också identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar. 3 PaletteBuyer För att en roll skall kunna skapa rekvisitioner krävs det att rollen får behörighet till PaletteBuyer och de olika artikelsorter som är registrerade i Palette. För att kunna skapa en rekvisition på en specifik artikelsort måste denna vara kopplad till minst en leverantör. Artikelsorter kan vara generella eller kopplade mot specifika bolag. I inkorgen Mina rekvisitioner finns de rekvisitioner som rollen/användaren ska behandla. Här finns rekvisitioner som är skapade och väntar på att bli aktiverade, rekvisitioner som behöver assistans p.g.a. att pris eller leverantör saknas, samt rekvisitioner som väntar på att attesteras av behöriga roller. 3.1 Roller I PaletteBuyer finns olika roller som hjälper till i rekvisitionsarbetet. Ansvarig inköpare sätts för leverantör eller för artikel/artikelsort och anges på inköpsordern. Rådgivande roller sätts för artikelsorten. Dessa roller gäller enbart för fritextrekvisitioner och infogas om pris eller leverantör saknas på rekvisitionen. Chefsroll en chefsroll med tillräcklig attestbelopp läggs till i flödet. 3.2 Skapa varukorg I varukorgen finns möjlighet att lägga till artiklar från interna kataloger, externa kataloger eller i fritext. En och samma varukorg kan innehålla rekvisitionsrader med interna eller externa artiklar och fritextrader. 5

6 Interna kataloger I de interna katalogerna finns standardartiklar och kontraktsbaserade artiklar och tjänster. Artiklar kan vara markerade som rekommenderade, vilket hjälper användaren att välja rätt. Det är möjligt för en roll att själv markera favoritartiklar bland alla de som rollen har rätt att rekvirera. Favoriterna visas då med automatik varje gång man kommer in i varukorgsbilden. Externa kataloger I de externa katalogerna kopplas man direkt till leverantörens webbshop, s.k. punchout och får full tillgång till hela eller delar av utbudet. Här visas leverantörer som erbjuder artiklar för en artikelsort som är kopplad till en aktiv extern katalog. Om leverantörens webbshop inte stödjer standarden SAP OCI för anslutningen kan den göras med vår produkt PalettePunchoutLayer, se kapitel 4. Fritextbeställning Fritextbeställningar kan göras för engångsinköp och artiklar som inte är standard. Användaren ser endast de artikelsorter han/hon har behörighet till. Om användaren inte har alla uppgifter om t ex. pris, rabatter osv, så kan detta kompletteras senare i flödet av en annan roll. Information om leverantör och pris krävs innan en rekvisition kan slutsigneras och attesteras och en inköpsorder skapas. En fil kan bifogas rekvisitionsraden som information om artikeln, t.ex. ett produktblad eller annan beskrivning. Om koppling finns mellan PaletteContract och PaletteBuyer kan ett avtalsnummer anges och rekvisitör och inköpare kan stämma av rekvisitioner mot befintliga avtal. Det finns möjlighet att sätta hög prioriet på rekvisitioner som är extra brådskande. 6

7 3.3 Utcheckning av varukorg När önskade artiklar valts finns möjlighet att ändra leveransadress, redigera flöde och kontering samt att lägga till fritext. Kontering Kontering sker vid utcheckning och kan ske baserat på det kostnadskonto som är standard för artikeln eller för artikelsorten. Det är alltid möjligt att kontera manuellt. Momskod till konteringen hämtas från kontot på rekvisitionsraden eller från leverantören i leverantörsregistret och kan även ändras manuellt för enskild konteringsrad. Objekt kan hämtas från artikelsorten, rekvisitionshuvudet, leverantören eller rollen. Periodisering Konteringen från rekvisitionen läggs sedan till på fakturan när den inkommer. Därför kan det finnas anledning att periodisera en kontering redan på rekvisitionen. Periodisering kan göras på en eller flera rader samtidigt. 3.4 Flöde När varukorgen är utcheckad ska rekvisitionen gå ut i ett attestflöde för att godkännas. Undantaget är de rekvisitioner som understiger visst belopp enligt regler för ekonomisk attest. När rekvisitionen är klar skapas flödet upp automatiskt utifrån uppsatta regler. Flödet ser likadant ut vare sig det är en artikelrekvisition eller fritextrekvisition, med undantag av rådgivande roller som enbart läggs till på fritextrekvisitioner. Regelbaserad flödeskomplettering Syftet med funktionen regelbaserad flödeskomplettering är att en roll med automatik ska kunna infogas först eller sist i flödet utifrån olika händelser. Med regelverket för regelbaserad flödeskomplettering är det möjligt att i detalj styra vilka rekvisitioner som ska kontrolleras och vem som ska kontrollera dessa. Standardflödesförslag Förslag som finns uppsatt på rollen (rekvisitören). Om rollen, som är rekvisitör, har ett standardflödesförslag upplagt under kommer detta flöde att läggas till. Beställningsassistans Ett assistansflöde är ett flöde, där roller infogas för att hjälpa rekvisitören med information som saknas på rekvisitionen, eller för att kontrollera med involverade roller innan det verkliga rekvisitionsarbetet påbörjas. Detta flöde läggs också till automatiskt om pris och/eller leverantör saknas på en fritextrekvisition. 7

8 3.5 Signering När en rekvisition finns för signering finns möjlighet att redigera flöde och kontering samt att lägga till fritext. Om något är felaktigt kan rekvisitionen avvisas - helt eller delvis. Signering sker av rekvisitionsrader samt av totalbeloppet för rekvisitionen. För att en rekvisition ska kunna signeras av sista rollen i flödet måste varje enskild rekvisitionsrad vara attesterad. Attest av totalsumman för rekvisitionen måste också vara gjord av roll med tillräckliga attesträttigheter. Det går att ange om dubbelattest krävs över ett visst belopp. Då kontrolleras att rekvisitioner över detta belopp signeras av två roller innan inköpsordern skapas. Okänd Om en rekvisition av någon anledning har kommit till fel roll går det att markera rekvisitionen som Okänd och skicka vidare till annan roll. Det kan t ex vara att en rekvisition tillhör en annan resultatenhet och då ska attesteras av annan roll. Under utredning Om en rekvisition måste undersökas innan den kan signeras kan den skickas för Utredning. När utredningen för rekvisitionen är gjord signeras den som vanligt och går därefter vidare i flödet. Avvisa rekvisition En rekvisition som är felaktig och därmed avvisas, går tillbaka till rekvisitörens inkorg. Rekvisitionen kan avvisas i helhet eller delvis. En eller flera rekvisitionsrader på en befintlig rekvisition kan avvisas, samtidigt som man signerar en eller flera rekvisitionsrader på samma rekvisition. De avvisade rekvisitionsraderna skapar då en ny rekvisition med ett nytt rekvisitionsnummer, som går tillbaka till rekvisitören. 3.6 Skicka inköpsorder När en rekvisition blivit godkänd och slutsignerad skapas en eller flera inköpsorder, som skickas till leverantör på det sätt som leverantören önskar. Om rekvisitionen består av rader med olika leverantörer och/eller valuta, så skapas separata inköpsorder. Inköpsorder kan skickas till leverantören på något av följande sätt: Manuellt inköpsorder skickas manuellt via t.ex. mail eller fax. E-post (PDF) den färdigattesterade rekvisitionen genererar en PDF-fil, innehållande orderinformation, som bifogas i mail till leverantören. EDI (XML) den färdigattesterade rekvisitionen genererar en XML-fil, innehållande orderinformation, som skickas till leverantör. Det går att ange om rekvisitionen ska kunna dellevereras och detta skrivs ut på beställningsunderlaget. Utseendet för beställningsunderlaget är ett standardutförande i html-format som kan kundanpassas. 8

9 3.7 Inleverans För att en inköpsorder ska kunna matchas mot en faktura i Palette krävs det att inköpsordern har leveransstatus Helt levererad eller Delvis levererad. Leveransstatus kan sättas automatiskt eller manuellt. Inlevererat antal kan vara mindre än det rekvirerade antalet, om delleverans ska kunna göras. Det är även möjligt att inleverera ett större antal. Det går att, på leverantören, ange maximalt tillåtet värde för hur mycket en inleverans får överstiga beställt antal. 3.8 Rapporter i PaletteBuyer I PaletteBuyer finns en mängd nyttig information baserat på olika urvalskriterier i rapporterna. Genom rapporterna kan man få fram hur leverantören skött sig, om rätt varor har kommit i rätt tid till rätt pris etc. Det går att titta på bland annat status, hos vem en rekvisition befinner sig, vilka fakturor som automatiskt matchats mot en inköpsorder mm. Urvalen kan sparas som favoritrapporter och rapporterna kan med en enkel knapptryckning exporteras för vidare bearbetning i Excel. För varje rapportnivå visas en Excel-ikon. Genom att klicka på ikonen öppnas en dialog där man kan välja att öppna Excel-filen omgående eller spara ner Excelfilen på vald lagringsenhet. Det finns ett antal standardrapporter för PaletteBuyer: Visa mina rekvisitioner Rapporten presenterar de rekvisitioner som den valda rollen har registrerat. Genom att klicka på en rad i rapportens sökresultat öppnas rekvisitionens detaljsida. Efter att ha sökt fram rekvisitioner kan man lägga till fritext, redigera flöde, skapa inleverans om detta inte skett automatiskt och skapa en kopia av vald rekvisition. Visa rekvisitioner Rapporten presenterar de rekvisitioner som ingår i användarens ackumulerade behörigheter avseende bolag. Genom att klicka på en rad i rapportens sökresultat öppnas rekvisitionens detaljsida. Efter att ha sökt fram rekvisitioner kan man lägga till fritext och redigera flöde. 9

10 Visa inköpsorder Rapporten presenterar de inköpsorder som ingår i användarens ackumulerade behörigheter avseende bolag. Inköpsorder som presenteras i sökresultatet kan vara av både interna, d.v.s. skapade i PaletteBuyer och externa, d.v.s. avser inköpsorder som blivit importerade till PaletteArena. Genom att klicka på en rad i rapportens sökresultat öppnas detaljsidan för inköpsordern. Det går även att öppna kopplade rekvisitioner och om orderrad är matchad mot specifik faktura kan fakturans detaljsida öppnas. Artikelstatistik Rapporten presenterar statistik över inköpta artiklar och visar inköpsorder som är kopplade mot vald artikel. Sökresultatet visar t ex. artikelsort, artikel, beskrivning, leverantörens artikelnummer, tillverkarens artikelnummer, leverantör, antal, pris Ø, belopp, valuta, levererat antal, fakturerat antal, fakturerat pris mm. 4 PalettePunchoutLayer PaletteBuyer stödjer det standardiserade SAP OCI -protokollet, s.k. punchout, vilket innebär att man kan länka till i stort sett alla webbshopar på marknaden för att göra inköp. Det ger omedelbar tillgång till ett oändligt utbud av produkter och gör det möjligt för användarna att köpa rätt varor, till rätt pris, från rätt leverantör. Det ger ert företag tillgång till alla aktuella produkter, prissättningar och rabatter som finns angivna på webben. 10

11 Användaren väljer en extern katalog i PaletteBuyer och loggas därmed in i leverantörens webbshop, där användaren skapar en beställning. Innehåller i varukorgen i den externa webbshopen skickas över till PaletteBuyer och läggs till i varukorgen i PaletteBuyer tillsammans med de varor som eventuellt har lagts till från interna kataloger eller som fritext. Rekvisitionen avslutas i PaletteBuyer och hanteras på samma sätt som övriga rekvisitioner vad gäller kontering och attest. När rekvisitionen godkänts skapas en inköpsorder på samma sätt som vid övriga beställningar. Då en del webbshopar inte stödjer SAP OCI protokollet, har vi skapat en produkt i PaletteBuyer som heter PalettePunchoutLayer. Det är en service som innebär att vi sköter kommunikationen med webbshopen. PalettePunchOutLayer fångar all information om produkterna som lagts i varukorgen i webbshopen och omvandlar denna information till ett vanligt OCI-meddelande. Meddelandet skickas tillbaka till PaletteBuyer på samma sätt som om det vore en standard OCI-koppling. Med PalettePunchoutLayer erbjuder vi tjänsten att mappa och underhålla kopplingen till webbshoparna kontinuerligt och ser till att rätt data hela tiden skickas till PaletteBuyer. Om en webbshop förändrar layout eller på något annat sätt ändrar arbetssätt, får vi reda på detta och uppdaterar mappningen av data omedelbart, så att informationen som skickas till PaletteBuyer alltid är korrekt. För att kunna använda funktionaliteten i PunchOutLayer krävs att man har programmet installerat på sin PC och att Internet Explorer används. Det går väldigt fort att komma igång och användarna får direkt tillgång till ett näst intill oändligt utbud av produkter. 11

12 5 PaletteCapex PaletteCapex används för investeringsäskanden och gör det möjligt att få kontroll över alla kostnader i ett projekt. Ett investeringsäskande läggs och när det har godkänts kan det användas för att kontrollera inköp i PaletteBuyer. Med PaletteCapex minskar risken att budget för ett investeringsprojekt överskrids. Det går att tidigt fånga upp varningssignaler om budgeten riskerar att överskridas. Investeringsäskandet går först ut i ett flöde för signering och kan sedan avräknas mot det godkända investeringsäskandet. Beloppet, som finns kvar att använda efter varje rekvisition som läggs mot investeringsäskandet, räknas ner. När beloppet är noll eller mindre än beloppet på den aktuella rekvisitionen, måste ett nytt investeringsäskande skapas. Om ett investeringsäskande måste undersökas ytterligare innan det kan signeras eller konteras, kan det läggas på utredning. När utredningen är gjord signeras det på vanligt sätt. Det går att lägga till fritextmeddelanden och bifoga filer som tillhör investeringsäskandet. Fritext kan t.ex. användas för att vidarebefordra viktig information om investeringsäskandet till övriga roller som finns i flödet. Texten kan antingen vara riktad till andra eller fungera som en minnesanteckning för egen del. Det är möjligt att ange artikelsort på investeringsäskandet. Rekvisitioner som kopplas till investeringsäskandet kan innehålla vilken artikelsort som helst. Med hjälp av behörighetsgrupper går det att styra vilka roller som ska ha tillgång till vilka investeringsäskanden. Behörighetsgrupper kan t.ex. skapas utifrån olika befattningstyper och deras behov och krav på åtkomst till olika investeringsäskanden. 5.1 Flöde och roller I samband med registreringen av ett investeringsäskande tilldelas det ett flöde, som visar i vilken ordning och till vem/vilka, det ska skickas för hantering i Palette. Rådgivande roller från artikelsorten kan läggas till. Regelbaserad flödeskomplettering innebär att en roll kan infogas automatiskt i flödet beroende på olika händelser för en faktura. Det gör att det är möjligt att i detalj styra vilka fakturor som ska kontrolleras och av vem. En chefsroll läggs till eftersom varje investeringsäskande måste attesteras av någon som har tillräckligt attestbelopp och hanteras då automatiskt med hjälp av chefsrollen. 5.2 Signering När den sista rollen i flödet ska signera fakturan sker följande kontroller: - Att någon eller några roller i flödet har behörighet på belopp som täcker det totala beloppet på investeringsäskandet. En roll räcker om inte parameter på bolaget anger att fakturor över ett visst belopp kräver två attestanter. 12

13 - Att konto och koddelar är öppna och giltiga enligt ekonomisystemet. - Att eventuellt regelverk för flödefunktionsregler är uppfyllt. Investeringsäskande måste vara slutsignerat innan det är möjligt att lägga rekvisitioner mot det. Ett investeringsäskande kan även avvisas. 5.3 Använd ett investeringsäskande När ett investeringsäskande är slutsignerat, så är det möjligt att använda det. När en rekvisition läggs upp anger man om det ska räknas av mot ett investeringsäskande. Det går givetvis att koppla flera rekvisitioner mot ett investeringsäskande. När sedan det rekvirerade beloppet sammanlagt uppgår till beloppet på investeringsäskandet, går det inte längre rekvirera mot det aktuella investeringsäskandet. Antingen måste beloppet utökas eller ett nytt äskande skapas. 5.4 Rapporter Visa investeringsäskande är en standardrapport för PaletteCapex. Urval som görs i rapporter sparas till nästa gång användaren går in på samma rapport. Det går att spara favoriturval i rapporter och namnge denna urvalsmall. Varje rapportresultat kan överföras till Microsoft Excel för vidare bearbetning. 6 PaletteExpense Med några enkla steg i PaletteExpense kan användaren registrera sina utlägg och bifoga kvitton. Korrekt information gör det möjligt att automatisera processen för kontering, attest och utbetalning. Regelverk och behörighetssystem talar om hur utläggen ska betalas ut. Hanteringen går snabbt, smidigt och enkelt och personalen får mer tid till andra arbetsuppgifter. Det resulterar också i snabbare utbetalningar till de anställda i och med att alla utlägg går via samma process och hanteras på samma sätt. I PaletteExpense ges också möjligheten att registrera ett utlägg som en förskottsutbetalning, där anställda eller leverantörer kan få ersättning för förväntade utgifter. När ett utlägg har genomförts kan detta avräknas mot tidigare erhållet förskott. För att en anställd skall kunna få ersättning för gjorda utlägg, alternativt få förskott, kopplas den till en leverantör. För att kunna skapa ett utlägg krävs det att man har behörighet på minst en utläggstyp. Utläggstyper kan vara generella eller kopplade mot specifika bolag. För att en användare skall kunna registrera ett utlägg på viss utläggstyp skall behörigheter kopplas till rollen. Utläggskvitton skannas eller mailas in i PaletteExpense och kompletteras manuellt med relevant information, som datum, betalningsmottagare, belopp och övrig information. Utlägget ges sedan ett attestflöde för hantering och godkännande. 13

14 Fritext kan användas för att ange kompletterande information till ett utlägg. För varje fritextrad kan även en fil bifogas. Information om vem som skrivit in texten samt datum och tidpunkt registreras. Ett utlägg kan avvisas och en kommentar läggs då till om anledningen till detta. Olika utläggstyper definieras. 6.1 Kvitton För varje utläggsrad går det att bifoga en kvittobild. Det är inte obligatoriskt att bifoga kvittobild, men för varje utläggstyp kan detta markeras som tvingande. Kvitton kan läggas in i PaletteExpense på två olika sätt, via kvittofångst eller via fil. En kvittobild kan roteras med- eller moturs och den kan förstoras genom att man klickar på den. Kvittofångst PaletteExpense erbjuder ett mycket enkelt och smidigt sätt för kvittofångst. Det går att påbörja redovisningen av utläggen direkt när de uppstår. En bild tas av kvittot med smartphone eller läsplatta. Bilden mailas till en angiven adress för kvittohantering och kopplas till användaren via mailavsändarens e-postadress. Kvittot lagras och bifogas när övrig information om utlägget registreras i PaletteExpense. Kvitton som inte är i pappersform, t ex kvitto på en tågresa som kommer via mail, kan på samma sätt vidarebefordras direkt in i PaletteExpense. 14

15 Från fil Det går också att skanna in kvitton och spara lokalt eller på annan lagringsenehet. Ett inskannat kvitto eller vilken filtyp som helst, t ex. en PDF, kan sedan bifogas till utlägget med vanlig Bifoga fil - funktion i PaletteExpense. 6.2 Flöde För att ett utlägg skall kunna godkännas krävs det att utlägget hanteras i ett attestflöde. Olika flöden med roller kan skapas: - Regelbaserad flödeskomplettering, som innebär att en roll kan infogas automatiskt i flödet beroende på olika händelser för en faktura. Det innebär att det är möjligt att i detalj styra vilka fakturor som ska kontrolleras och av vem. - Rådgivande roller för registrerade utläggstyper. - Enligt uppsatt regelverk för roll: o Standardflödesförslag angivet på roll o Rollens chefsroll Flödesförslag kan vara unika för produkten PaletteExpense eller delas av övriga Palette-produkter. 6.3 Påminnelser Det går att ange en s.k. rollbevakare för den upplagda rollen, d.v.s. den som har ansvar för att rollen åtgärdar de utlägg som ligger för hantering. Det går att ställa in att påminnelse skicks till rollbevakaren efter x antal dagar, att utlägg skickas till rollbevakare Olika typer av påminnelser kan ställas in: Skicka påminnelse till rollbevakare efter X dagar i inkorgen Det antal dagar som rollen kan ha utlägget i inkorgen för Mina Utlägg utan åtgärd. När dessa dagar passerat erhåller rollbevakaren ett mail om vilka utlägg och vilken roll det rör sig om. Överför faktura/utlägg till rollbevakaren efter x dagar i inkorgen Rollen har utlägget i sin inkorg för Mina Utlägg och när ett specificerat antal dagar passerat kommer utlägget automatiskt att flyttas till rollbevakaren. Skicka påminnelse efter X dagar i inkorgen Här anges det antal dagar utlägget får finnas i inkorgen för Mina Utlägg, innan det dagligen skall skickas ett påminnels till rollen fram tills det att det blir åtgärdat. Direktpåminnelse Det går även att ange om användaren ska få påminnelse via e-post direkt när ett utlägg ankommer till inkorgen för Mina Utlägg. 15

16 6.4 Förskott Det finns även möjlighet att hantera förskott i PaletteExpense, för att anställda ska kunna få ersättning för förväntade utgifter. Förskottsutbetalning kan även ges till leverantör. När ett utlägg av typen förskott skapas, kan detta resultera i en direktpåminnelse. Beslutsfattare signerar förskottet direkt och pengarna kan skickas omgående till den anställde. Efter erhållen utbetalning och genomfört utlägg kan detta sedan avräknas mot tidigare gjord förskottsutbetalning. 6.5 Signering För att ett utlägg ska kunna signeras av sista rollen i flödet görs kontroll av att varje enskild utläggsrad är attesterad och att totalsumman för utlägget är attesterat av en roll med tillräcklig attestbehörighet. Den roll som slutsignerar får inte vara densamma som angivits som betalningsmottagare. I så fall läggs rollens chefsroll till i flödet. 6.6 Rapporter Visa mina utlägg, Visa utlägg och Visa utlägg per utläggstyp är standardrapporter för PaletteExpense. Urval som görs i rapporter sparas till nästa gång användaren går in på samma rapport. Det går att spara favoriturval i rapporter och namnge denna urvalsmall. Varje rapportresultat kan överföras till Microsoft Excel för vidare bearbetning. 7 PaletteSpendManagement PaletteSpendManagement är en väl beprövad och användarvänlig lösning, som gör det möjligt att göra omfattande kostnadsanalyser. Det går enkelt att analysera flaskhalsar och fokusområden baserat på den information som redan finns PaletteArena-installationen. Det går att göra betydande kostnadsbesparingar genom full överblick över företagets utgifter. Det går att vända och vrida, filtrera och analysera siffrorna i en 360-graders modell och få svar på frågor som: Hur mycket spenderar vi inom olika produktkategorier? Var finns besparingsmöjligheter? Har inköpen skett enligt avtal? Hur många fakturor tar vi emot från en specifik leverantör? Varje natt hämtas automatiskt information om objekttyper, leverantörer, fakturor, konteringar, inköpsorder och orderrader och avtal från PaletteInvoice. Det innebär att informationen är ständigt uppdaterad och kan användas som beslutsunderlag. Informationen visas översiktligt i tabeller och diagram och kan visas för flera år, vilket innebär att det går att jämföra utgifter för alla tillgängliga år. Det går även att skapa prognoser över framtida utgifter, genom att bestämma parametrar som sedan kan justeras för att visa prognoser och effekterna av dessa. PaletteSpendManagement är mycket enkelt att administrera. Man klickar på det som ska filtreras bort och dubbelklickar för att gräva djupare i analysen. 16

17 7.1 Rapporter Det finns en mängd fördefinierade rapporter, som t.ex. ABC-analys, leverantörer per varugrupp, topp-tioleverantörer, omsättning per period och område och mycket mer. Personlig översikt På förstasidan i Spend Management finns en personlig översikt. Här kan varje användare göra ett personligt urval av de diagram som man önskar se som startsida. ABC Analys Här visas en översikt över ABC Analysen. Analysen räknas fram under importen och görs per år. Leverantörerna delas upp i A, B och C: - A leverantörer 20 % av leverantörerna står för 80 % av den årliga kostnaden för inköpta varor och tjänster. - B leverantörer 30 % av leverantörerna står för 10 % av den årliga kostnaden för inköpta varor och tjänster. - C leverantörer 50 % av leverantörerna står för 10 % av den årliga kostnaden för inköpta varor och tjänster. Denna sida visar analyserat år, ABC-kategori, antal och procent fakturor som genereras per kategori, volym och procent per kategori. ABC-avvikelse är ett diagram med flera typer av statistik per kategori; antal leverantörer, antal fakturor och volym per kategori. Översikt över leverantörsfakturor Här visas samtliga diagram över leverantörsfakturor i en och samma översikt. Här finns t.ex. information om kostnader per leverantör som kunden gjort inköp ifrån. Totalt belopp för valt år beräknas och man kan välja att se kostnader för flera år. Det valda året jämförs sedan med året innan och avskrivningskostnaden mellan de två åren beräknas. Antal fakturor visas och hur stor procent fakturor som är kopplade till en order. Det går att se hur stort antal fakturor som tagits emot från leverantören. Översikt kostnadsställen Här visas kostnad per kostnadsställe. Total volym för det valda året beräknas och man kan välja att se kostnader för flera år. Det valda året jämförs sedan med året innan och avskrivningskostnaden mellan de två åren beräknas. I en och samma översikt visas alla diagram samt informationen från sidan över kostnadsställen. Översikt kostnadstyper Översikten över kostnadstyper visar totala kostnader för alla kostnadstyper med antal fakturor och avskrivningskostnaden mellan flera år. Genom att välja en kostnadstyp dirigeras man till detaljsidan för denna kostnadstyp. 17

18 Antal fakturor Denna visa visar skillnad i antal fakturor per månad. Totalt antal fakturor visas per leverantör och varugrupp. Översikt varugrupper Här visas antal leverantörer och fakturor för en viss varugrupp. Genom att klicka på en varugrupp dirigeras man till detaljsidan för varugruppen. Översikt över ABC-analys 8 Integration mot affärssystem PaletteArena är konstruerat för att integrera med alla typer av affärssystem. Vi har gjort integrerade processlösningar för cirka 50 olika affärssystem. Integrationsgränssnittet för Palette erbjuder flera olika sätt och val för integration. Integrationsgränssnittet består av ett antal kötabeller, där all data lagras temporärt på vägen mellan Palette och det integrerade affärssystemet/-systemen. De integrationstekniker som används i Palette är följande. Lagrade procedurer Textfiler, tabb-avgränsade XML-filer Web Service 18

19 Principen är att affärsystemet tabeller (registerdata) underhålls i affärssystemet och överförs till Palette, som har sin egen kopia. Tabeller överförs åt ett håll från affärssystemet, medan faktura- och inköpsorderdata och leveranser regelbundet synkroniseras mellan Palette och affärssystemet, så att båda systemen visar samma information. När en faktura har betalats i affärssystemet kan betalningsdatum returneras till Palette. Betalningsdatum kan då visas i rapporter och är också ett av tillgängliga sökbara kriterier. Data som lagras i kötabellerna överförs till Palette genom Palette Maintenance Service (PAMS). All data som processas via PAMS valideras mot affärsreglerna i Palette Arena. Om något inte passerar dessa valideringssteg markeras det med ett felmeddelande. Dessa händelser loggas i loggmenyn i Palette Master. Palette WebService (PWS) SQL Server SOAP ERP Stored Procedure Queue Tables Palette Environment Flat file XML Files/FTP Palette Maintenance Service (PAMS) PAMS hanteras i gränssnittet i Palette Master, där varje uppgift loggas. För att förenkla utbytet mellan Palette och affärsystemet finns också möjlighet att lagra login-detaljer och kontrollinformation avseende integrationen, i databasen i Palette Master. Det går att integrera delbetalningar och uppdaterade konteringsrader från affärssystemet, om de är ändrade efter definitivbokning, för att ha samma data i båda systemen. 8.1 Tabeller Integrationsgränssnittet består av ett antal kötabeller, där all data temporärt lagras under överföringen mellan Palette och affärssystemet. Tabeller överförs åt ett håll, från affärssystemet till Palette, med önskad periodicitet. Data i vissa tabeller måste överföras oftare än andra av praktiska skäl, t.ex. leverantörstabellen. Alla tabeller kan även hanteras i Palette, varför integration av tabelldata inte är ett krav. De tabeller som kan överföras är följande: Företag Det eller de företag (juridiska personer) som ska användas i Palette. Ett stort antal inställningar lagras för varje företag. Det finns alltid minst ett mallföretag. Genom inställningarna för mallföretaget sätts parametrar, som kontrollerar inställningarna för nya företag som överförs till Palette. Många av tabellerna i Palette kan ha unika värden per företag. Växelkurser och valutor Valutor som används i Palette, med uppdaterade köpkurser. Varje växelkurs kan specificeras för ett specifikt bokföringsdatum. Växelkurser är gemensamma för alla företag. 19

20 Kalender Datum för helger, d.v.s. datum som inte kan användas som betalningsdagar. Helger är gemensamma för alla företag. Bokföringsperiod Bokföringsperioder som används i Palette. Varje företag kan ha sin egen bokföringsperiod. Det går att hantera obegränsat antal bokföringsperioder per kalenderår. Leverantörer Leverantörer som används i Palette. En leverantör kan länkas till ett unikt företag. Ett antal olika inställningar lagras för varje leverantör. Vissa av dessa inställningar sätts över de som gäller för företaget. Momskoden för en kontering kan också hanteras via Leverantörer, alternativt via Konton. Bankkonto för leverantör Bankkonto för leverantören kan användas för automatisk identifiering av leverantören när en faktura inkommer. Lista över bankkonton används också om attesteraren vill ange bankkonto för betalning av en faktura. Momskod Momskoder som används i Palette. Länkas till Konton eller Leverantörer. En momskod kan länkas till ett unikt företag. Användare och roller Användare och roller som används i Palette kan importeras. Konton Konton för bokföring som används i Palette. Ett konto kan länkas till ett unikt företag. Konteringsregler lagras per konto och standardvärden per objekt. Momskoden för en kontering kan också hanteras via Konton alternativt via Leverantörer. T Objekttyper Objekttyper som används i Palette. Upp till åtta olika objekttyper kan användas. Objekttyper är gemensamma för alla företag. Objekt Objekt som används i Palette. Varje objekt länkas till en objekttyp. Varje objekt kan länkas till ett unikt företag. Tillgångar Anläggningstillgångar eller utrustning som kan användas när data avseende tillgångar läggs in. En ny tillgång kan länkas till en befintlig. En tillgång är alltid länkad till en tillgångstyp. 20

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter:

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter: 2 Epicor-konsulter Grundades 2008 12 konsulter Finns på 4 orter: Avesta, Gävle, Linköping och Stockholm Copyright 2014, www.need2code.se One Stop Shop - iscala & Epicor ERP System Integration Utveckling

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson PaletteArena - Våra Produkter PaletteContract PaletteCapex PaletteBuyer PaletteEinvoice PaletteMatching PaletteInvoice

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Kom igång Med Office Managements Webshop

Kom igång Med Office Managements Webshop Kom igång Med Office Managements Webshop webshop.officemanagement.se Välkommen till Office Managements Webshop! Innehåll För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att Inloggning 3 erbjuda

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer