Solution Description -Invoice Processing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solution Description -Invoice Processing"

Transkript

1 Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal

2 Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning Flödesbeskrivning PaletteArena Automatiska flödes- och konteringsförslag Automatisk matchning Kontering och signering När fakturan är behandlad PaletteInvoice Fakturafångst Fakturaloggen Roller och behörigheter Flöden/färdvägar Kontering Periodisering Momshantering Granska och signera Påminnelser Säkerhetsklassning PaletteDashboard PaletteOrdermatching Matchning på totalnivå Matchning på radnivå PaletteContract PaletteMobile och Palett PaletteMobile Palett PaletteSupplierPortal Rapporter Integration mot affärssystem Tabeller Mottagning av leverantörsfakturor Det finns många anledningar att välja Palette... 21

3 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning Paltte Software & Consulting är idag marknadsledande på elektronisk hantering av leverantörsfakturor med vår egenutvecklade produkt PaletteArena - en komplett produktfamilj som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera hela processen från beställning till betalning. Många års erfarenhet och best practise finns inbyggda i produkterna. Resultatet är en stor palett av smarta funktioner i en konfigurerbar standardprodukt, med möjlighet till avancerade kundanpassningar. PaletteArena är en flexibel produkt som passar såväl stora som små företag. I dag har vi kunder i alla branscher - allt från det lilla företaget till koncerner med bolag i flera länder. Våra produkter säljs på utvalda strategiska marknader, dels direkt av Palette och dels via våra partners i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Idag finns vi, förutom via våra fyra kontor i Sverige, även i Danmark, Finland och USA. 2 Flödesbeskrivning PaletteArena 2.1 Automatiska flödes- och konteringsförslag Palette har ett generellt och dokumenterat gränssnitt mot skanningsprogram och skanning kan ske internt eller av extern part. E-fakturor i XML-format kan också tas emot och hanteras. Alla fakturor som anländer läses in i Palettes fakturalogg. Fakturaloggen är det gemensamma gränssnittet för alla fakturor som ska hanteras i Palette, oavsett ursprungligt format. I samband med inläsning av fakturan till fakturaloggen så identifierar Palette automatiskt vilken matchningstyp som ska användas beroende på om det finns inköpsordernummer, avtalsnummer, referens eller annan information på fakturan. Baserat på denna information sätts ett förslag på flöde (färdväg) och kontering. Ett flödesförslag innebär angivelse om till vem/vilka och i vilken ordning en faktura ska färdas genom organisationen för att bli konterad och signerad. Ett konteringsförslag ger förslag på hur fakturan ska konteras. Ju bättre märkning fakturan har desto mer automatiskt kan fakturan hitta rätt i företaget. 3

4 Om ni vill få kännedom om fakturan i affärssystemet innan den är färdigbehandlad i Palette, så finns möjlighet att skicka en ankomstregistrering till affärssystemet i samband med att den läses in i Palette. 2.2 Automatisk matchning Då rekvisitioner registrerats i PaletteBuyer eller i det fall PaletteInvoice är integrerat med ett externt system för inköpsorder, görs en automatisk matchning i fakturaloggen med orderinformation mot fakturans rader eller totalbelopp. Detta innebär att en order som finns i Palette är attesterad och godkänd och fakturan kan - om man väljer det - därmed gå vidare för definitivbokning direkt och betalning i affärssystemet utan ytterligare attest. Denna funktionalitet gör det möjligt att låta systemet sköta allt som stämmer med automatik och bara hantera avvikelser och fel manuellt. När den automatiska matchningen inte är möjlig t.ex. vid del- och/eller samfakturering görs en manuell avprickning mot ordern vid konteringen. Det går att lägga upp avtal i PaletteContract och därmed ha möjlighet att lägga upp periodiska avtal att matcha fakturor mot. Då är det avtalsnummer som avgör om man kan matcha automatiskt eller inte. 2.3 Kontering och signering För övriga fakturor påbörjas nu arbetet med fakturan i Palette. En administratör för över fakturorna från fakturaloggen till de roller som ligger först i de flödesförslag som matchningen har tilldelat respektive faktura. Det går även att ange att fakturorna ska överföras automatiskt. Det är endast fakturor som inte matchat, som behöver tas om hand manuellt. De som fått fakturor i Mina fakturor kan nu börja kontera och signera. All information om fakturan visas överskådligt på en och samma skärmbild. Det är möjligt att ändra och lägga till roller i flödet för fakturan så länge den inte har slutbehandlats i Palette. De konto-, objekts-, bolags-, period-, bankfria dagar-, valuta- samt leverantörsregister som är upplagda i affärssystemet används även i Palette, beroende på vad integration och affärssystem stödjer. Det går även att hantera sina fakturor i mobilen eller via mail med Palette Mobile respektive Palett . Användaren får all information om fakturorna med bilder och kan snabbsignera direkt i telefonen eller via mailen, oavsett var hon/han befinner sig. 2.4 När fakturan är behandlad När fakturan har gått igenom alla roller i flödet är fakturan färdigbehandlad i Palette och definitivbokas med automatik i affärssystemet. För att definitivbokning ska kunna utföras görs en automatisk kontroll bl.a. att fakturan är konterad till 100 %, att giltiga konton använts, att fakturan är radsignerad och att någon roll i flödet har tillräckligt hög beloppsbehörighet för fakturan. Därefter sker kontroller mot affärssystemets regler, t.ex. konteringsregler, att bokföringsdatum på fakturan inte hör till en stängd period, att en faktura med samma fakturanummer från den angivna leverantören inte redan finns mm. Affärssystemets regler finns även i Palette och uppdateras via integrationen. När fakturan har betalats i affärssystemet kan information skickas tillbaka om betaldatumet. 4

5 I Palettes rapportdel finns ett stort urval av standardrapporter. Det går att söka efter och titta på fakturor som har bearbetats eller håller på att bearbetas i Palette. Det är möjligt att titta på fakturabild, kontering, flöde, fritext (om sådan är sparad på fakturan), hos vem fakturan befinner sig, vilka fakturor som finns hos varje roll samt dess status mm. Det går också bra att lägga till fritext och bilagor till en definitivbokad faktura. Via rapporterna är det även möjligt att identifiera flaskhalsar, dvs. ställen där fakturorna stannar och blir liggande. 3 PaletteInvoice 3.1 Fakturafångst Fakturor kan fångas på olika sätt; egen skanning, extern skanning, elektroniska fakturor eller manuell inmatning i fakturaloggen. Fakturor kan även matas in direkt av leverantörerna via PaletteSupplierPortal (se kap 8). De kan även komma in som PDF-faktura och hanteras då på samma sätt som skannade fakturor vid fakturafångsten. Skanning För skanning och maskinell tolkning av fakturainformationen kan olika programvaror användas och i Palette är ingången för skannade fakturor likadan oavsett om man skannar själv eller externt och oavsett vilken programvara som används för skanningen. Palette gör en mängd kontroller innan fakturadata förs vidare. Eventuella felaktigheter signaleras och kan justeras i fakturaloggen. Direkt efter skanning, tolkning och verifiering överförs fakturainformation och bild till Palette och fakturorna är då tillgängliga i fakturaloggen. Palette har även stöd för att köra skanning och tolkning på servicebyrå. En sådan lösning innebär att fakturorna från leverantörer skickas direkt till en servicebyrå som skannar, tolkar och kontrollerar bilder. Därefter överför servicebyrån fakturabilder och en datafil elektroniskt. Den första kontakten kunden har med fakturorna är då i fakturaloggen. Elektroniska fakturor PaletteConnectivityServices är Palettes VAN-växel, som tar emot fakturor i olika format, konverterar dessa till elektroniska fakturor och skickar till PaletteInvoice. Kontroller gör så att fakturan innehåller de referenser som behövs för att fakturan ska kunna hanteras i flödet fram till betalning - från enkla kontroller till dygnsvis uppdaterad referensdata hämtade från kundens egna system. Vi har även ett stort nätverk för samtrafik med andra VAN, som ger er möjlighet att utbyta e-fakturor och andra dokument med era affärspartners. Detta nätverk utökas kontinuerligt med nya företag. E-fakturor är kostnadseffektiva och minskar den felfrekvens som finns i samband med scanning och tolkning. Vid matchning på radnivå är e-fakturor överlägset bästa lösning både vad gäller kostnad och kvalitet. 5

6 Manuell inmatning I fakturaloggen kan nya fakturor registreras manuellt. Det kan behövas t.ex. när skanning sker externt och man snabbt vill ha in en faktura man har fått via . När man registrerar en faktura manuellt, så skapas den med samma funktionalitet som när den fångas via skanning eller e-faktura och matchning sker på samma sätt. 3.2 Fakturaloggen Efter inläsning till Palette finns samtliga fakturor i fakturaloggen. Här hanteras avvikelser och eventuella felaktigheter. Vid inläsningen till fakturaloggen sker en matchning för att hitta det bolag, flödesförslag och konteringsförslag som ska gälla för fakturan. Konteringsförslag läggs alltid till en inläst faktura, om den inte matchas mot en order eller ett avtal som har kontering. Målet är att så många fakturor som möjligt ska automatmatchas, för att de personer som bearbetar fakturaloggen bara ska behöva ta hand om de fakturor som är omärkta och inte matchar eller bara matchar delvis. Minst en roll inom organisationen ska ha i uppgift att föra över fakturorna från fakturaloggen. Men det går även att sätta upp ett jobb som automatiskt överför fakturor från fakturaloggen så ofta som önskas. Fakturor som behöver ommatchas, som väntar på inleverans etc. ligger kvar i fakturaloggen. Det går att ange att automatisk ommatchning ska ske, så ofta som önskas. Fakturor kan även registreras in direkt i fakturaloggen. Samma kontroller görs som vid inläsning av en faktura från egen skanning, extern skanning eller e- fakturor. Bild måste kopplas till fakturan i detaljbilden innan den kan överföras till Mina fakturor, som är varje rolls inbox för fakturor. Mina fakturor inbox för fakturor 6

7 3.3 Roller och behörigheter I Palette knyts användare till roller för att få en smidig administration. En användare kan knytas till en eller flera roller. En fördel med roller är att det vid personalbyte bara är att lägga till en ny användare till rollen. I övrigt behålls samma rättigheter och attestnivåer. Det som finns angivet för rollen bestämmer vad användaren får göra i Palette d.v.s. vilka behörigheter och attesträttigheter rollen har. Grupperingar av användare kan göras genom att koppla flera användare till samma roll. Detta innebär att alla användare får samma faktura i Mina fakturor, men det räcker med att en användare hanterar fakturan för att den ska gå vidare i flödet. Behörighet kan styras per roll; vilka bolag, konton, objekt eller artikelsorter en roll ska ha behörighet till. Det går också att skapa behörighetsgrupper. Olika behörighetsgrupper kan innehålla olika nivåer på parametrarna, t.ex. rätt att titta i ett register, ändra, och radera. Görs förändringar för en behörighetsgrupp slår detta igenom för samtliga roller kopplade till denna. Exempel på behörighetsgrupper som kan skapas är Systemadministratör, Rolladministratör, Ekonom, Attestant, Konterare, Godsmottagare, Granskare, Avtal, Inköpare. Till en roll kopplas sedan en eller flera behörighetsgrupper. Det är summan av de behörigheter som finns i alla behörighetsgrupper kopplade till rollen, som ger rollens totala behörighet. Det går att ange tillfälliga användare, som är en användare som innehar en roll under ett begränsat tidsintervall. Det är användbart t.ex. vid sjukdom eller semester, för att slippa förfallna fakturor. Detta är ett sätt att kunna behålla sin egen användare och lösenord. Under detta tidsintervall har den tillfällige användaren precis de behörigheter som rollen har. Hela användargränssnittet i Palette är rollstyrt. Användarna ser bara de data, de konton, de fakturor etc. som rollen har behörighet till. Om t.ex. rollen inte har rättighet att makulera en faktura, så visas inte makulera-knappen osv. 3.4 Flöden/färdvägar I samband med inläsningen av fakturor till fakturaloggen tilldelas fakturan ett flödesförslag, d.v.s. i vilken ordning och till vilka roller fakturan ska skickas för hantering i Palette. Detta styrs ofta utifrån referensmatchning, d.v.s. mot vad som står som referens på fakturan. Om inget flödesförslag har hittats genom matchningsrutinen kommer det flödesförslag som står på leverantören att föreslås. Det är också möjligt att skapa upp ett nytt flödesförslag direkt i fakturabilden. Flöden i Palette är mycket flexibla och beroende på behörighet kan de ändras dynamiskt under flödet med några få knapptryckningar. 7

8 En eller flera roller kan infogas på en nivå. Det går att lägga till eller ta bort roller ur flödet och även infoga ett flödesförslag efter det befintliga flödet. Alla har dock inte behörighet att ta bort roller. Flödet kan ändras så länge fakturan inte är behandlad av samtliga roller i flödet. Det finns inga begränsningar för hur många roller och nivåer man kan ha i flödet. Vissa roller är med i flödet enbart för att kontrollera och verifiera innehållet i fakturan. Vissa roller är med för att kontera rader eller signera rader och vissa är med för att signera fakturan. Systemet har också funktionalitet för regelbaserad flödeskomplettering. Detta innebär att ni kan sätta upp regler i systemet som lägger till personer automatiskt vid vissa händelser. T.ex. om alla fakturor från en viss leverantör ska till en viss roll under en begränsad tid, om beloppet är över ett visst belopp innan de går ut i flödet. Att leta upp och ändra alla flöden som gäller för denna leverantör och sedan ändra tillbaka kan bli omfattande hantering och därför är denna funktion mycket effektiv och tidsbesparande. Flöden kan byggas upp utifrån chefsroller och attesthierarki. Det går att ange om rollen chef ska läggas till automatiskt om rollerna i flödet inte har tillräckligt attestbelopp. Faktura för utredning En faktura kan skickas via mail för information till valfri e-post adress, med t.ex. frågor till leverantören. Om en faktura måste undersökas ytterligare innan den kan signeras eller konteras kan fakturan läggas på utredning. Det går att sätta tre olika statusar för utredning; intern utredning, utredning mot leverantör och väntar på kredit. En faktura för utredning går inte vidare i flödet utan ändrar enbart status. När utredningen är slutförd signerar användaren fakturan och den går vidare i flödet. Detta ger en bra överblick över vilka fakturor som ligger hos olika personer i organisationen och också varför. Om någon hör av sig ang. en faktura går det snabbt att ge besked. 8

9 3.5 Kontering Ett konteringsförslag läggs alltid till en inläst faktura, om den inte matchas mot en order eller ett avtal som redan har kontering. Konteringsförslag kan vara kopplade till en enda roll eller generella att använda för alla roller i Palette. Det går endast att skapa nytt konteringsförslag som innehåller konton och objekt som rollen har behörighet för. En kontering kan kopieras från en tidigare faktura. Den aktuella rollen måste ha behörighet på de konton och objekt som använts på den faktura som kopiering sker ifrån. I konteringsbilden kan hela fakturan signeras alternativt enbart vissa konteringsrader. När en roll har signerat sin del av fakturan och klickar på knappen Signera, går den vidare till nästa roll i flödet. I konteringsbilden visas de konteringsrader som har blivit konterade tidigare i flödet eller enligt konteringsförslaget kopplat till flödesförslaget. Dessa går att ändra och ta bort, så länge fakturan är aktiv i systemet och förutsatt att rollen har behörighet att ändra eller ta bort. Genom att jobba aktivt med att ha bra konteringsförslag, kan man i regel få ner antalet felkonteringar och får bättre ordning i uppföljning av kostnader. 9

10 3.5.1 Periodisering Om en faktura eller del av faktura ska periodiseras kan detta göras direkt vid konteringen av fakturan. Periodisering kan göras på en eller flera rader samtidigt. När integrationsprogrammet körs kommer affärssystemet att uppdateras med informationen om periodiseringen på respektive faktura. Vad som sedan behöver anges i affärssystemet är beroende av funktionaliteten i respektive affärssystem Momshantering Palette har lösningar för hantering av EU-moms, omvänd momsplikt, bygg- och fastighetsmoms. För att underlätta hanteringen av moms finns en funktion i Palette, som utför momsberäkningen automatiskt när fakturans nettobelopp är konterad till 100 %. Beräkningen kan ske på två sätt: - Med jämn fördelning mellan konteringsraderna - fördelar momsbeloppet procentuellt mellan de olika kostnadsraderna och tar med samma objekt som kostnadsraderna med de konteringsreglerna som gäller för momskontot. - Efter konteringsradernas andel av nettobeloppet på fakturan - enligt de momskoder som angivits på respektive konteringsrad. För att underlätta hantering av moms som helt eller delvis inte är avdragsgill finns det möjlighet att koppla en objekttyp som grund för en sådan beräkning. Procentsatserna för respektive objekt kan hämtas till Palette via integrationsprogrammet mot affärssystemet eller från momskoden, som lagts upp i registret momskoder i Palette. 3.6 Granska och signera Genom att klicka på knappen Signera, så godkänner man fakturan och skriver under med sin signatur. Alternativet är att trycka på Okänd, om en faktura har kommit till fel roll av någon anledning. Det kan t.ex. vara en faktura som tillhör en annan resultatenhet och då ska signeras av annan roll. Det går i detta fall att välja att skicka vidare till nästa roll, infoga föregående roll i flödet, infoga första rollen i flödet eller skicka enligt flödesförslag. För att en faktura ska bli slutsignerad och kunna gå iväg för definitivbokning i affärssystemet måste ett antal kontroller först ske. När den sista rollen i flödet ska signera fakturan sker följande kontroller. Att fakturan är konterad till 100 %. Att alla konteringsrader är signerade. Att någon eller några roller i flödet har behörighet på belopp, som täcker fakturans totala belopp. En roll räcker, om inte det finns angivet på bolaget att fakturor över ett visst belopp kräver två attestanter. Att bokföringsdatum är en öppen period. Att det inte är slutkonterat på standard kostnadskontot som finns angivet på bolaget. 10

11 Snabbsignering Det går att snabbsignera en eller flera fakturor samtidigt, utan att gå in i respektive fakturas detaljbild. Fakturornas kryssrutor markeras då bara och användaren klickar på knappen Signera. Snabbsignering är behörighetsstyrt. Att snabbsignera en faktura innebär endast att fakturan signeras på totalbeloppsnivå. Konteringsradernas signering påverkas inte. För att en faktura ska kunna snabbsigneras krävs det att någon roll i flödet måste ha radsignerat den innan. 3.7 Påminnelser Det går ställa in att olika typer av automatiska påminnelser ska skickas för att fakturor inte ska bli liggande i flödet. Skicka påminnelse efter X dagar i inkorgen Här anger man antalet dagar som fakturan ska finnas i Mina fakturor innan det skickas ett påminnels . Påminnelserna skickas ut dagligen till rollen, tills fakturan är åtgärdad. Om en faktura ligger för utredning skickas också ett påminnels , då en annan roll lagt fakturan för utredning hos rollen. Detta görs endast en gång per faktura. Skicka påminnelse X dagar före förfallodatum Här anger man hur många dagar innan fakturan förfaller, som det ska skickas ett påminnels till rollen. Skicka påminnelser till rollbevakaren - Skicka påminnelse till rollbevakare efter X dagar i inkorgen. Man anger antalet dagar rollen kan ha fakturan i Mina fakturor utan åtgärd. Sedan erhåller rollbevakaren e- post om vilka fakturor och vilken roll det rör sig om. - Överför faktura till rollbevakaren efter X dagar i inkorgen. Ange antal dagar som en roll kan ha fakturan i Mina fakturor utan att åtgärda den. Efter det antalet dagar kommer fakturan att flyttas till rollbevakaren automatiskt. Rollbevakaren infogas i flödet på samma nivå som aktuell roll med status Utredning och flödet får status Okänd för den ordinarie rollen. Endast aktiva fakturor kan flyttas till rollbevakaren. Direktpåminnelser Här anger man om användaren ska få påminnelse via e-post direkt när en faktura, rekvisition eller utlägg hamnar i inkorgen. 11

12 3.8 Säkerhetsklassning En faktura, som inte ska vara synlig för alla roller som har tillgång till systemet, kan säkerhetsklassas. Det innebär att fakturan inte visas alls vid sökningar i Palette och är dold för alla roller som inte ingår i flödet för respektive faktura. Det går att behörighetsstyra vilka roller som har rätt att se säkerhetsklassade fakturor och har rätt att ändra status till/från säkerhetsklassad. 4 PaletteDashboard PaletteDashboard ger full överblick och kontroll över de olika modulerna i PaletteArena. En övergripande vy visar vad som ligger för behandling och utredning. Via PaletteDashboard går det att kommunicera med de anställda, dels genom att skriva informationsmeddelanden och dels genom att lägga upp dokument, t ex lathundar som hjälp för användarna. Det går att styra vilka roller som ska ha behörighet till PaletteDashboard. Det finns en mängd nyckeltal, s.k. KPIer (Key Performance Indicators) där användaren snabbt får en överblick över processen i PaletteArena. Utifrån informationen i Dashboard kan ni se hur ert arbete utvecklas över tid. Sker betalningar i tid? Hur många fakturor matchar mot avtal, inköpsorder och referens? Hur stor andel e-fakturor har vi? Detta är viktig information och starka mätetal i automatiseringsarbete. Funktionen och nyckeltalen är uppdelade på sju flikar. Inköpsöversikt. Ett diagram visas, med ackumulerade staplar, över vilken typ av beställning som hanterats i systemet (Fritextbeställning, Beställning via Intern katalog och Beställning via Extern katalog). Rapporten visar fördelningen mellan beställningstyperna och totalt antal beställningar som skapats under vald tidsperiod. Detta är viktigt att ha kontroll på om ni strävar efter att styra inköp till vissa modeller. Om ni lägger mycket tid på att importera kataloger och organisationen ändå använder fritext, så bör man kanske fundera över åtgärder. 12

13 Leverantörer 10 i topp Ett diagram visas över de tio största leverantörerna avseende fakturerat belopp eller antal fakturor i vald period. Välj en leverantör för att visa aktuella fakturor i listan och välj sedan rad för att visa detaljbilden för en specifik faktura. Kredittid och betalning Diagrammet består av en graf som visar genomsnittlig kredittid (Fakturadatum- Förfallodatum) och antal dagar som man betalar i förhållande till förfallodatum, samt en tabell som visar de tio leverantörer som får betalning för sent. Matchningstyp för fakturor Ett diagram visas över vilken typ av matchning som utförs utav fakturorna i systemet. Matchningstyperna som visas i diagrammet är de för Referensmatchning, Matchade mot inköpsorder och Matchade mot avtal. Grafen visar fördelningen av antalet fakturor matchade mot order, avtal eller referens och antalet fakturor som inkommit under den aktuella tidsperioden. Fakturor som matchar mot inköp eller avtal går att automatisera helt och här kan man se hur effektiv fakturahanteringen är. Ju mer som matchar, desto lägre kostnader för hantering av fakturor i organisationen. E-faktura andel Ett diagram visas över vilken typ av faktura som hanterats i systemet. Fakturatyperna som visas i diagrammet är Skannad faktura och E-faktura. Rapporten visar fördelningen mellan inkommande e-fakturor mot andelen skannade fakturor och visar antalet fakturor som inkommit under den aktuella tidsperioden. Med denna rapport ser man enkelt om hanteringen går mer och mer mot kostnadseffektiva e-fakturor, utan att behöva lägga ner resurser på att få fram och sammanställa informationen på annat sätt. Betalningsöversikt Ett diagram visas med staplar över belopp som förfaller på respektive datum. Flödesöversikt Här visas statistik över alla fakturor i de bolag ni har behörighet på och för de olika moduler ni har licens för. Varje gång fliken Flödesöversikt aktiveras hämtas den senaste informationen. Antal transaktioner för de olika modulerna som finns i systemet visas. Ni ser transaktioner som ligger för signering, är avslutade eller ligger för utredning. Genomsnittlig handläggningstid Här beräknas den genomsnittliga handläggningstiden för alla de moduler dina roller har behörighet till. Tabellen visar den aktuella användarens genomsnittliga behandlingstid för samtliga roller och de dokumentstyper som användaren/rollerna har tillgång till. Detta kan sedan jämföras med systemets totala genomsnittliga behandlingstid. 13

14 5 PaletteOrdermatching Genom att använda PaletteOrdermatching kan ni automatisera processen så långt det är möjligt. Inköpsordermatchning i Palette kan utföras på olika sätt och med varierande komplexitet. Matchning kan göras mot inköpsorder skapade i PaletteBuyer eller mot integrerade inköpsorder från ett externt ordersystem. Det är möjligt att parametersätta Palette på olika sätt för att klara av att utföra automatisk matchning av fakturor mot inköpsorder. Om automatisk matchning inte lyckas kan man matcha manuellt. Orderfakturor kan matchas på totalnivå eller på radnivå. Det går att ange per leverantör på vilket sätt matchning ska ske och då görs matchningen automatiskt på detta sätt. I fakturaloggen matchas fakturor mot inköpsorder om det finns ordernummer/följesedelsnummer på fakturan från fakturafångsten. Generellt går det att säga att fakturan radmatchas om det finns fakturarader med ordernummer/följesedelsnummer och totalmatchas om det enbart finns ordernummer/följesedelsnummer i fakturahuvudet och inga fakturarader på fakturan. När beställningen har levererats görs en inleverans i systemet. Inkommande faktura matchas nämligen enbart mot inlevererade produkter. Det går att ange om inleverans ska ske automatiskt för en rekvisition, rad eller leverantör. Det finns möjlighet att sätta avvikelsetoleranser för om automatisk matchning är möjlig - uppåt och neråt för totalbelopp, momsbelopp och procent. Dessa avvikelser kan anges generellt för bolaget eller per leverantör. Färgkodning i fakturaloggen visar tydlig hur utfallet av matchningen blev. Matchningen i Palette är mycket flexibel. En faktura kan innehålla poster från flera inköpsorder och en inköpsorder kan matchas mot fler olika fakturor, oavsett om de är helt eller bara delvis levererade. Genom att använda matchning slipper ni hantera ett inköp två gånger, i de fall matchningen är korrekt. Låt systemet kontrollera informationen åt er och larma vid avvikelser. I denna hantering får ni också kontroll över hur väl en viss leverantör levererar mot beställning, vilket är bra information inför omförhandling av avtalet. 14

15 5.1 Matchning på totalnivå För att en faktura ska kunna kopplas samman med en inköpsorder krävs det att faktura och order tillhör samma bolag och har samma ordernummer/följesedelsnummer. Totalmatchning görs om dessa uppgifter finns på fakturahuvudet och inga fakturarader hittas. Det sker också en kontroll mot det inlevererade antalet. Kontroll görs om fakturans belopp och orderns belopp överensstämmer med de beloppskriterier i valuta och procent, som satts upp. Fakturan blir då fullt matchad och ärver konteringen från ordern. 5.2 Matchning på radnivå För matchning på radnivå krävs det, förutom att faktura och order tillhör samma bolag och har samma ordernummer/följesedelnummer, att fakturarader ska finnas på fakturan. Fakturaraderna kan komma via en e-faktura, skannas med radtolkning eller matas in manuellt i fakturaloggen för en enskild faktura. Fakturan blir fullt matchad om det stämmer överens med den orderrad den matchas mot, inom de avvikelser i belopp eller procent som finns angivet för bolaget eller leverantören. Det sker också en kontroll mot det inlevererade antalet på orderraden. Kontroll av inlevererat antal sker även vid totalmatchning. Inlevererat antal måste vara större än eller lika med det fakturerade antalet på fakturaraden. En faktura som matchas på radnivå kan också delvis matchas. En fakturarad som inte kan matchas inom godkända avvikelser får status leveransavvikelse, prisavvikelse eller övrig avvikelse. Flera olika värden kan användas för att identifiera en korrekt orderrad. Om inte artikelnummer finns, så kan enhet, artikel, pris, beskrivning etc. användas för att identifiera rätt orderrad. 6 PaletteContract PaletteContract är en elektronisk avtalsdatabas med flera funktioner. Med alla avtal arkiverade på ett och samma ställe lättillgängliga och sökbara - får ni full översikt och kontroll. Det går snabbt och enkelt att ta fram underlag för omförhandling av avtal. PaletteContract påminner användarna om när ett avtal ska hanteras, vad som ska åtgärdas samt har ett regelverk och ett behörighetssystem som talar om hur hanteringen ska gå till. Periodiska fakturor kan matchas automatiskt mot avtal och gå direkt för betalning i affärssystemet. Avtalen skannas in och kompletteras med relevant information som avtalstider, villkor, kontaktpersoner, bilagor och övrig information. Avtalet konteras och signeras, för att göra det möjligt att sedan kunna matcha automatiskt mot inkommande faktura. Med automatisk påminnelsehantering bevakas avtal för viktiga händelser som till exempel omförhandling, förlängning och avslut. Genom påminnelserna behöver ni inte riskera att missa att säga upp ett avtal i tid, med det kostnader som det innebär. 15

16 En faktura, som är kopplad till ett avtal avseende periodiska fakturor, kan alltså automatiskt matchas mot detta i fakturaloggen och därmed gå direkt till betalning utan vidare behandling. Fakturan stäms av mot det avtalade beloppet. Det avtalsnummer som finns angivet i fakturaloggen matchas mot ett upplagt avtalsnummer i PaletteContract. Avtalsnumret kan komma från fakturafångsten för automatisk matchning men kan också anges manuellt i fakturaloggen Exempel på periodiska fakturor är hyres-, leasing-, telefon- och elfakturor. Det går att styra rättigheterna för såväl avtalshantering som bilagehantering och informationsuttag via rapporter. Avtal kan säkerhetsklassas, vilket innebär att avtalet inte visas vid sökningar i Palette och är dolt för alla roller som inte ingår i flödet för respektive avtal. Det går också att behörighetsstyra vilka roller som har rätt att se säkerhetsklassade avtal, oavsett om de är med i flödet eller inte. 7 PaletteMobile och Palett Med Palett och PaletteMobile kan användarna hantera sina fakturor oavsett var de befinner sig, vilket är extra viktigt vid t.ex. bokslut och semesterperioder. Det är lika enkelt att hantera sina fakturor via mail eller i mobilen, som på kontoret. Tekniskt sett betyder det att användarna av dessa moduler behöver ha access till Palette-installationen. Detta kan lösas på olika sätt genom att publicera Palette-installationen eller ge användare tillgång via t.ex. VPN. 7.1 PaletteMobile För att kunna använda PaletteMobile krävs endast en mobiltelefon med access till Internet. Användaren får en länk till PaletteMobile och loggar in som vanligt i systemet. PaletteMobile är en webbapplikation designad för alla typer av mobila enheter oavsett om det handlar om Ipad, Iphone, Android. Gränssnittet är enkelt och översiktligt och användarens fakturor visas i inkorgen, där de kan sorteras på t.ex. datum. Det finns möjlighet att snabbsignera flera fakturor på en gång eller att öppna en faktura för att se mer detaljer. All information om fakturan visas såsom fakturabilden, kontering och fakturans färdväg. Kommentarer kan läggas till och flödet kan ändras. Om en faktura har kommit till fel roll av någon anledning går det att markera den som Okänd. Det kan t.ex. vara att en faktura tillhör en annan resultatenhet och då ska attesteras av annan roll. Det går även att lägga till kommentarer till fakturan i fritext för att vidarebefordra viktig information om fakturan till övriga roller som finns i fakturans flöde. 16

17 7.2 Palett Användaren kan även välja att hantera sina fakturor via mailklienten. En direktpåminnelse skickas från systemet så snart det kommer nya fakturor att behandla. Dessa påminnelser kan vara av två typer, ren information eller attestmail. Attestmailen innehåller övergripande information om fakturan och dess kontering samt en PDF med fakturabilden(er). Om informationen är korrekt signeras fakturan med en knapptryckning. Om något behöver justeras öppnar man fakturan genom att klicka på fakturalänken, varvid Palette öppnas och det går att arbeta vidare med fakturan. 8 PaletteSupplierPortal PaletteSupplierPortal är en webbaserad informationsportal och genom att ni som Palettekund använder denna produkt kan ni ge era leverantörer tillgång till information om deras fakturor. Leverantörerna kan enkelt se hur långt i flödet fakturan har kommit och de kan också skicka meddelanden elektroniskt. Genom att dela information med era leverantörer stärker ni samarbetet och blir samtidigt effektivare. PaletteSupplierPortal erbjuder leverantörerna ett enkelt sätt att själva generera och skicka in webbfakturor eller kreditnotor, som inte kräver skanning eller inmatning av data. Fakturor och kreditfakturor kan skapas med eller utan fakturarader och fakturabild. Det går även att kopiera fakturor. Om leverantören skriver in en kommentar på fakturan i PaletteSupplierPortal, skickas ett mail till kontaktpersonen på företaget med information om detta. Det går att ange om kommentarer som lagts till i en faktura i PaletteInvoice ska vara synlig för leverantören i PaletteSupplierPortal. 17

18 9 Rapporter Palette innehåller en mängd olika standardrapporter. Urvalen som görs i rapporterna sparas till nästa gång användaren går in i samma rapport. Rapportresultatet kan med bara en knapptryckning överföras till Excel för vidare bearbetning. För att komma åt de olika standardrapporterna krävs att rollen är kopplad till en behörighetsgrupp som har behörighet för de aktuella rapporterna. Exempel på standardrapporter: Visa fångade fakturor Loggrapport, som visar de fakturor och de värden som kommer från fakturafångsten. Det går också att söka fram information om vilka fakturor som har raderats i fakturaloggen. Visa faktura Denna rapport har alla roller användning för. Den visar vilka fakturor som finns i Palette. Rapporten kan t.ex. användas för att se var fakturor befinner sig i samband med bokslut eller om en leverantör undrar när en faktura blir betald. Saldobalans Rapporten gör det möjligt att ta fram saldon per konto och objekt. Det är då möjligt att stämma av fakturor i Palette mot huvudbok i affärssystemet. Faktura behandlingsdagar I rapporten beräknas och visas behandlingsdagar per leverantör och ger svar på hur många dagar det tar för en faktura, från det att den anländer till första rollen till dess att samtliga roller har behandlat fakturan. Det går också att identifiera om en viss leverantörs fakturor tar extra lång tid att behandla och vad detta kan bero på. Flaskhalsar Här beräknas antal behandlingsdagar, dvs hur många dagar det tar för en faktura från det att den anländer i en rolls Mina fakturor, till dess att rollen har behandlat fakturan. Dessutom visas den genomsnittliga behandlingstiden för fakturor per roll. Betalningsprognos Rapporten visar belopp som förfaller för obetalda fakturor, d.v.s. de fakturor som saknar betaldatum, i valt tidsintervall; Dag, Vecka, Månad. Flödesstatus Rapporten visar hur många fakturor och dess status som finns hos respektive användare uppdelat per roll. Leverantörssaldo Rapporten gör det möjligt se statistik över antal fakturor per leverantör och att ta fram detaljinformation över definitivbokade fakturor per leverantör. 18

19 Matchningsstatistik I den här rapporten kan man ta del av statistik över matchningar på e-fakturor. Rapporten är tänkt att användas som underlag för att förbättra den automatiska matchningen, för att uppnå så stor andel automatmatchade fakturor som möjligt. Fakturor ska om möjligt hamna i ett så korrekt flöde som möjligt eller så ska de direkt till definitivbokning om parametrarna på bolaget anger det. 10 Integration mot affärssystem PaletteArena är konstruerat för att integrera med alla typer av affärssystem. Vi har gjort integrerade processlösningar för cirka 50 olika affärssystem. ERP Integrationsgränssnittet för Palette erbjuder flera olika sätt för integration. Integrationsgränssnittet består av ett antal kötabeller, där all data lagras temporärt på vägen mellan Palette och det integrerade affärssystemet/-systemen. SOAP Palette WebService (PWS) Stored Procedure Flat file XML Files/FTP och val De integrationstekniker som används i Palette är följande. Lagrade procedurer Textfiler, tabb-avgränsade XML-filer Web Service SQL Server Queue Tables Palette Environment Palette Maintenance Service (PAMS) Principen är att affärsystemet tabeller (registerdata) underhålls i affärssystemet och överförs till Palette, som har sin egen kopia. Tabeller överförs åt ett håll från affärssystemet, medan faktura- och inköpsorderdata och leveranser regelbundet synkroniseras mellan Palette och affärssystemet, så att båda systemen visar samma information. När en faktura har betalats i affärssystemet kan betalningsdatum returneras till Palette. Betalningsdatum kan då visas i rapporter och är också ett av tillgängliga sökbara kriterier. Data som lagras i kötabellerna överförs till Palette genom Palette Maintenance Service (PAMS). All data som processas via PAMS valideras mot affärsreglerna i Palette Arena. Om något inte passerar dessa valideringssteg markeras det med ett felmeddelande. Dessa händelser loggas i loggmenyn i Palette Master. 19

20 PAMS hanteras i gränssnittet i Palette Master, där varje uppgift loggas. För att förenkla utbytet mellan Palette och affärsystemet finns också möjlighet att lagra login-detaljer och kontrollinformation avseende integrationen, i databasen i Palette Master Tabeller Tabeller överförs åt ett håll, från affärssystemet till Palette, med önskad periodicitet. Data i vissa tabeller måste överföras oftare än andra av praktiska skäl, t.ex. leverantörstabellen. Alla tabeller kan även hanteras i Palette, varför integration av tabelldata inte är ett krav. De tabeller som kan överföras är följande: Beskrivning Företag (juridiska personer) Kalender över icke bankdagar Konton Typ av tillgång Anläggningstillgångar och utrustning Leverantörer Leverantörers bankkonto Momskod Typ av objekt (max 8) Objekt för varje objekttyp Bokföringsperiod Kötabell CompanyQueue HolidayQueue AccountQueue AssetTypeQueue AssetQueue SupplierQueue SupplierBankAccountQu eue VatCodeQueue ObjectTypeQueue ObjectQueue PeriodQueue Sambandsregler mellan konton och objekt CodeRelationQueue Växelkurs Artiklar för inköp Varugrupper för produkter Användare och roller CurrencyQueue ItemQueue CommodityQueue UserProfileRoleQueue 20

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta.

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta. RELEASE 14.4 Release 14.4 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 8 december 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer Sedan releasen 14.3 i september är alla de sidor ni som kund kommer åt i

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Så här arbetar du med Hogia VAT

Så här arbetar du med Hogia VAT Så här arbetar du med Hogia VAT Hogia VAT är ett tillägg i Hogia Approval för företag med blandad verksamhet och används för att hantera begränsad avdragsrätt av moms på ankommande fakturor. Funktionen

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson PaletteArena - Våra Produkter PaletteContract PaletteCapex PaletteBuyer PaletteEinvoice PaletteMatching PaletteInvoice

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter:

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter: 2 Epicor-konsulter Grundades 2008 12 konsulter Finns på 4 orter: Avesta, Gävle, Linköping och Stockholm Copyright 2014, www.need2code.se One Stop Shop - iscala & Epicor ERP System Integration Utveckling

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk Användarguide för Pagero Online 3.0 Traditionella EDI-nätverk Bäste Pagero kund, Pageros e-fakturanätverk fortsätter att växa i rask takt. Det gör även Pageros arbete med att utveckla, skapa och bibehålla

Läs mer