Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket"

Transkript

1 NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten försvinner 2010 Edison 20 år så började det Företagarskolan del 2 Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen Foto: Linus Hallgren

2 Det är mycket nu Sommaren sjunger på sista versen, semestern är definitivt över och det är full fart på jobbet igen, säkert också för dig. Tur att man trivs så bra med det man gör. Och så får man ju träffa kollegorna igen, och prata med trevliga kunder. Så allt är ju inte öken. Det är mycket på gång just nu, för företagare och redovisningsfolk. Enligt förslagen ska tvånget att anlita en revisor slopas, förenklade årsredovisningar införas (K2) och det administrativa krånglet minskas i största allmänhet. I det här numret berättar vi mer om de olika förslagen och tar också upp en hel del annat intressant för företagare, revisorer och redovisnings konsulter. Glöm inte att du kan starta din egen helt kostnadsfria prenumeration på tidningen på edison.se/magazine. Mycket nöje! Håkan Hansson Redaktör Foto: Jenny Save Edison Magazine är en tidning från Edison Solutions AB. I den blandar vi matnyttig information inom områdena redovisning, beskattning och företagande med aktuell information från Edison Solutions. Du kan starta en egen kostnadsfri prenumeration på vår hemsida, edison.se/magazine. Redaktör: Håkan Hansson Annonser: Kontakta Edison Solutions, Håkan Hansson Produktion: Edison Inhouse, september 2008 Tryck: NP-Tryck, Helsingborg Upplaga: ex Edison Solutions AB Box Lund E-post: Telefon: Support: och 227 (lön) Fax: Hemsida: edison.se

3 Innehåll: Småföretagen sågar regeringen 6 Enklare redovisningsregler kan spara 478 miljoner 8 De 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi 10 Revisionsplikten försvinner Enklare årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) 16 Allt startade en julhelg för 20 år sedan Gör avdrag för motion 11 Två av tre fortsätter anlita revisorn 12 Ekonominotiser 15 Skatteverket överdriver småföretagens skattefusk 18 Företagarskolan del 2: Driva företag 21 Nytt från Edison 22 Staten sparar, men företagen får betala 24 Ekonomiska brott en fara för redovisningskonsulten 25 Notiser 2 2 SRF och FAR SRS samarbetar kring yrkesrollen för redovisningskonsulter Den nya företagaren Edison Magazine nr

4 Anna-Stina Nordmark Nilsson är vd för Företagarna, Sveriges största företagarorganisation, som tagit fram de båda rapporterna. Småföretagen

5 Text: Håkan Hansson Foto: Linus Hallgren Regeringen får IG av småföretagen och förtroendet för dess näringspolitik har dalat sedan hösten Det är slutsatserna i två olika undersökningar från Företagarna som nyligen presenterats. Regeringen missköter företagarpolitiken. På inget viktigt område når regeringen upp till betyget 3, eller Godkänd, på en 5 gradig betygsskala, visar Företagarnas enkät med småföretagare. Företagarenkäten är en del ur Före ta garnas Småföretagsbarometer som genomfördes i våras. Den bygger på intervjuer med slumpvis utvalda företag med 1 49 anställda över hela landet. Småföretagen står för all tillväxt och alla nya jobb i Sverige. Alliansregeringen borde få kvarsittning under sommarlovet, säger Företagarnas vd, Anna Stina Nordmark Nilsson. Enligt Företagarnas enkät är småföretagarna mest missnöjda med uteblivna regelför enk lingar, det område där regeringen anser sig ha gjort mest sedan tillträdet Men det skiljer bara marginellt, drygt fem tiondelar, till skatteområdet, där småföretagarna ger regeringen det högsta betyget, 2,78, och fortfarande Icke Godkänt, IG. Företagen förväntar sig mer När det gäller småföretagens förväntningar på regeringens fortsatta företagarpolitik är det främst inom skatteområdet som det knyts några förhoppningar om bättre villkor. Nästan var tredje företagare förväntar sig förbättringar när det gäller skatter, regelförenklingar och kostnaderna för arbetskraft och nyanställningar. Att regeringen skulle genomföra företagarvänliga reformer inom det arbetsrättsliga området eller inom trygghetssystemen betraktar företagen som uteslutet. Förtroendet sjunker Enligt en annan undersökning, För tro ende ter mo me tern juli 2008, även den från Fö re ta gar na, har förtroendet för regeringens näringspolitik dalat sedan hösten Mindre än hälften av de svenska företagen, 40 procent, har förtroende för regeringens företagarpolitik, visar undersökningen. sågar regeringen Det finns en förtroendeklyfta mellan företagare och regeringen. Näringsministern talar mycket om genomgripande förändringar i företagarpolitiken, men sen händer det alldeles för litet, säger Anna Stina Nordmark Nilsson. Ett av sex företag, eller 17 procent, säger klart att de inte har förtroende, 41 procent är tveksamma och två procent har ingen uppfattning. Undersökningen har gjorts av SKOP, som intervjuat drygt 600 företagsledare. Resultaten är representativa för svenska privata företag med minst en anställd. Tydlig trend Företagarna har låtit genomföra undersökningen vid två tidigare tillfällen och trenden är tydlig. Förtroendet för re gering ens näringspolitik har fallit från 68 procent i november 2006 till 54 procent i mars 2008 för att nu i juli ligga på endast 40 procent. Det är bland de mindre företagen som förtroendet för näringspolitiken är som lägst. Bland företag med 1 9 anställda är det 37 procent som säger att de har förtroende, medan andelen bland de största företagen med 50 eller fler anställda är 58 procent. Fler bekräftar samma bild Även på Svenskt Näringsliv märker man av missnöjet med regeringens företagarpolitik. Arbetsgivaravgifter, Las, regelkrångel, skatter och kompetensförsörjning är några områden där förändringar uteblivit, menar Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv. Jag möter undran över regeringens politik. Det är i första hand småföretagen som är kritiska men även representanter för våra största företag är förvånade över bristen på intresse för dialog med näringslivet, säger Signhild Arnegård Hansen. Småföretagen står för all tillväxt och alla nya jobb i Sverige. Företagarnas rapporter kan laddas ned från foretagarna.se. n n 5

6 Enklare redovisningsregler kan spara 478 miljoner åt företagen Text: Håkan Hansson Enklare redovisningsregler kan sänka företagens kostnader med närmare en halv miljard kronor om året. Det står klart när utredningen om enklare redovisning nu lämnat sitt delbetänkande Enklare redovisning (SOU 2008:67). Regelförenkling i syfte att minska företagens administrativa kostnader och skapa bra villkor för företagen har blivit en allt viktigare fråga i många länder och står även mycket högt på EU:s dagordning. Den svenska regeringen har som målsättning att de administrativa kostnaderna för företagen på grund av de statliga regelverken ska minska med 25 procent till år En del av företagens administrativa kostnader sammanhänger med de redovisningsregler som företagen måste följa. Regeringen beslutade därför den 14 juni 2007 att en särskild utredare skulle tillsättas i syfte att överväga ytterligare förenklingar i redovisningslagstiftningen. Kan spara 478 miljoner I en första etapp föreslås förenklingar som beräknas minska företagens kostnader med ca 478 miljoner kronor. Det har Nutek kommit fram till i sina beräkningar som gjorts på utredningens uppdrag. De största minskningarna följer av förslagen att slopa förvaltningsberättelsen i mindre företag och att begränsa kraven på personalrelaterad information. EU:s direktiv bör utnyttjas fullt ut Utredningen föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna. Arbetet har främst varit inriktat på mindre företag men en del förslag omfattar samtliga företag. Mer än 97 procent av aktiebolagen får enklare regler. Utredningen anser att den svenska lagstiftningen inte bör vara mer långtgående än vad som följer av EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär att de möjligheter till förenklingar och lättnader som direktiven medger bör utnyttjas fullt ut och att specifikt svenska upplysningskrav bör utmönstras om inte starka skäl talar för en strängare reglering. Utredningen anser också att lagstiftningen bör utformas på ett sådant sätt att den tar tillvara de behov av information som redovisningens externa intressenter, främst investerare och borgenärer, har. Detta betyder att rent företagsinterna informationsbehov inte bör beaktas och att sådan information som avkrävs ett företag i syfte att påverka företagets beteende i ett visst hänseende inte hör hemma i redovisningen. Detta ska förenklas Sammanfattningsvis föreslår utredningen bland annat följande: Gränsvärdet för mindre företag höjs till den nivå som följer av EG:s redovisningsdirektiv. Det betyder att ett företag är mindre så länge det inte överskrider två av följande villkor: 83 miljoner kronor i omsättning 41,5 miljoner kronor i balansomslutning 50 anställda Gränsvärdet är detsamma som Utredningen om revisorer och revision föreslagit i sitt delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Reglerna om vanliga årsbokslut slopas och alla företag som inte behöver upprätta en årsredovisning får upprätta vad som idag benämns ett förenklat årsbokslut. Följande upplysningskrav slopas för alla företag: könsfördelning bland företagens anställda, inklusive ledande befattningshavare sjukfrånvaro antalet anställda i olika länder löner och andra ersättningar till anställda i olika länder Edison Magazine nr

7 taxeringsvärde Följande upplysningskrav slopas för mindre företag: medelantalet anställda under året specifikation av årets personalkostnader specifikation av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare pensioner och liknande förmåner samt avtal om avgångsvederlag till ledande befattningshavare ersättning till företagets revisor Mindre företag behöver inte upprätta förvaltningsberättelse. Mindre företag ges möjlighet att upprätta förkortad balansräkning. Kravet på att koncernredovisningen ska innehålla uppgifter om löner med mera till ledande befattningshavare begränsas till personer som ingår i moderföretagets eller koncernens ledning. Kontantmetoden för den löpande bokföringen utsträcks till att gälla även bland annat aktiebolag. Reglerna om gemensam verifikation förtydligas så att det klart framgår att sådan verifikation får användas av alla företag som använder sig av någon form av kassaregister. Arkiveringstiden begränsas till sju år. Ikraftträdande 2009 och 2010 Utredningen förslår att ändringarna träder ikraft den 1 juli 2009 och att samtliga lättnader i upplysningsskyldigheten får genomslag omedelbart, d v s även på räkenskapsår som pågår vid den tidpunkten. Höjningen av gränsvärdet för mindre företag liksom slopandet av det vanliga årsbokslutet föreslås gälla från och med den 1 juli Resterande utredningsuppdrag, som gäller finansieringsanalys, koncerndefinitioner, tryggandelagen och bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning, ska redovisas senast den 1 juni Hela delbetänkandet kan laddas ned på regeringen.se. n n Gör avdrag för motion Att arbetsgivare betalar en så kallad friskvårdspeng till sina anställda är vanligt. För att undvika förmånsbeskattning är det dock viktigt att följa reglerna. En arbetsgivare kan idag erbjuda sin personal skattefria motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde. Skattefriheten innebär att de anställda slipper betala förmånsskatt och arbetsgivaren slipper betala arbetagivaravgifter för förmånen. Vad är enklare slag? Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter och lagsporter. Även andra aktiviteter av liknande slag, t ex enklare former av motionsdans, kan godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Ytterligare exempel som kan räknas som friskvård är så kallad kontorsmassage, tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, rosenterapi, zonterapi och enklare slag av fotvård eller fotmassage. Även kurser i rökavvänjning kan ses som friskvård, men då gäller inte skattefriheten för de eventuella nikotinprodukter som kursdeltagarna använder. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning omfattas inte av skattefriheten. Dessa sporter blir skattepliktiga om arbetsgivaren bekostar utövande eller utrustning. Vad är mindre värde? Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan. Utövar man flera aktiviteter får det sammanlagda värdet inte överstiga kostnaden för den dyraste motionsaktiviteten som accepteras på orten. En förmån som innebär att arbetsgivaren lånar ut idrottsredskap eller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t ex gångstavar, är också skattefri för den anställde. Om arbetsgivaren däremot bekostar dyrbarare idrottsredskap eller klädutrustning, t ex träningsskor, är förmånen skattepliktig. Förmånen ska erbjudas alla Skattefriheten förutsätter att motionseller friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, även korttidsanställda, vikarier m fl. Läs mer om gällande regler på skatteverket.se. n n Foto: Edison Magazine nr

8 De 5 bästa Text: Håkan Hansson Redo vis nings program met Edison Ekonomi är ett uppskattat arbetsredskap på många revisions och redovisningsbyråer. Här har vi listat fem uppskattade funktioner i programmet, sett ur den professionella redovisarens perspektiv. Så här enkelt periodiserar du en kostnad i Edison Ekonomi 1. Siffersurfaren Med Siffersurfaren kan du titta på bokföringen på ett helt nytt sätt. Du kan helt enkelt surfa runt i bokföringen på samma sätt som du surfar på Internet. Med enkla klick visas årsöversikter med diagram, kontoutdrag, en skilda verifikationer, reskontror, fakturor etc. Precis som på Internet kan du leta fram rätt information genom att klicka dig vidare till nya sidor. Du kan också söka efter texter och belopp på ett mycket smidigt sätt. Siffersurfaren är idealisk när du snabbt ska kontrollera en viss uppgift i bokföringen. 2. Enkla periodiseringar Brukar du periodisera intäkter och kostna der löpande under året, för att få en mer rättvisande bild? Eller undviker du det i det längsta för att det är så arbetsamt? Med Edison Ekonomi kan du både ha kakan och äta upp den. Det är i stort sett lika enkelt att periodisera som att låta bli. När du bokför kostnaden eller intäkten lägger du bara till önskat år, månad eller datum, så är allt klart. Du behöver inte upprätta någon egen interimskontering och inte heller återföra den vid ett senare tillfälle. Allt är klart direkt när tionen verifikasparats. När det sedan blir dags för bokslut behöver du inte lägga ner något ytterligare arbete. Allt är redan periodiserat och klart precis som det ska. I det här exemplet periodiserar vi en kostnad, men du gör på exakt samma sätt för att periodisera en intäkt. 1 2 Bokför verifikationen som vanligt. När du fyller i kontonumret för kostnadskontot lägger du till en asterisk (stjärna) efter numret och sedan den månad som kostnaden avser. Fyll till exempel i 5010*0810 för att ange att hyreskostnaden avser oktober Registrera klart verifikationen på vanligt sätt. Du behöver inte bry dig om att boka någon upplupen eller förutbetald kostnad. Det sköter pro grammet. Nu är allt klart! När du sparar verifikationen lägger programmet självt till den interimskontering som behövs och återför dessutom kostnaden på rätt framtida eller dåtida datum. Allt sker inom en och samma verifikation i grundbokföringen, så det behövs bara ett enda papper i pärmen. Du slipper alltså att registrera en separat verifikation för återföringen. Det är allt som behövs. Du anger bara vil ken månad som kostnaden avser så sköter programmet resten! Kan det bli smidigare? 8 Edison Magazine nr

9 verktygen i Edison Ekonomi 3. Automatisk avprickning Att bokföra kundernas inbetalningar och pricka av fakturorna i kundreskontran är normalt ett tidsödande arbete. Kan man automatisera detta är mycket vunnet. I senaste versionen av Edison Ekonomi finns just en sådan automatisk avprickning. Man hämtar en betalfil från banken, PlusGirot eller Bankgirot och läser helt enkelt in den i Edison. Programmet bokför alla inbetalningarna och matchar och prickar även av dem i kundreskontran. Efteråt får man en tydlig rapport med eventuella fakturor som inte kunnat matchas och eventuella felbetalningar såsom dubbelbetalningar eller över eller underbetalda fakturor. Normalt kan de allra flesta inbetalningar matchas på detta sätt. Tänk dig själv att bara behöva bokföra några få inbetalningar manuellt istället för flera hundra. Det spar man såklart massor av tid på. 4. Rapporterna Rapporterna är en av styrkorna i programmet. De är snygga och lättlästa och känns bra att sätta i händerna på kunderna. De kan tas fram på en mängd olika sätt; på skärmen, skrivas ut, e postas direkt till kund, omvandlas till PDF dokument eller exporteras direkt till Excel och Office med en enkel knapptryckning. I Excel får rapporten exakt samma utseende och innehåll som vid utskrift och det är bara att bearbeta den vidare. Med den inbyggda Rapporteditorn är det enkelt att skapa helt egna balans och resultatrapporter. Du kan anpassa rubriker, delsummor, kontointervall, jäm förelse kolum ner etc utan att du behöver lära dig några frångligt formelspråk. Allt redigeras grafiskt på skärmen. 5. Leverantörsreskontra med betalningsservice Leverantörs reskontran i Edison Ekonomi är speciellt anpassad för klientredovisning, så att betalningarna kan hanteras smidigt oavsett vilka rutiner som du och dina klienter har. Om det är du som utför din kunds betalningar kan du antingen skicka dem di rekt till Bankgirot eller spara dem i en fil som laddas upp i internetbanken eller på PlusGirot. De betalningar som skapas bokförs automatiskt, på varje fakturas respektive betalningsdatum. Samtidigt prickas de av i leverantörsreskontran. Du sparar in en hel del dubbelarbete på att arbeta så. Istället för tre registreringar (ankomst, internetbanken och bokföring av betalningen) räcker det med en enda. Mer information om Edisons program finns på edison.se. Edison Magazine nr

10 Revisionsplikten försvinner 2010 Text och foto: Håkan Hansson I dag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor. Nu föreslås att revisionsplikten avskaffas för 96 procent av aktiebolagen, vilket i stort sett innebär en återgång till den ordning som gällde i Sverige före I september 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl a se över reglerna om revision för små företag. Genom ett tilläggsdirektiv fick utredaren sedan i uppdrag att föreslå de regeländringar som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen. I mars 2008 kom så Utredningen om revisorer och revision, med f d justitierådet Bo Svensson som utredare, med sitt delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Anpassning till EU Som väntat föreslår utredningen att revisionsplikten avskaffas för ett stort antal företag. Bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Förändringen är en anpassning till EU. I nästan alla EU-länder är de små företagen redan undantagna från revisionsplikt. Utredningsförslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag fortsatt ska vara skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Av övriga företag föreslås att endast de allra största skall omfattas av revisionsplikt, nämligen alla företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: Mer än 83 miljoner kronor i omsättning Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar) Fler än 50 anställda Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas maximalt och att Sverige tillämpar samma gränsvärden som bland annat Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Ökad frihet för företagen Förslaget bygger inte på uppfattningen att revision är något onyttigt. Tvärtom menar utredningen att revision typiskt sett tillför revisionsklienten ett värde. Det går emellertid inte att försvara tvånget till revision med att denna sker i företagens eget intresse. Tvånget innebär att de revisionspliktiga företagen varje år måste betala för en revision med det innehåll som lagstiftaren fastställt och som i princip är detsamma för alla företag, stora som små. För att ta ett exempel belastas även de drygt vilande aktiebolag, som egentligen inte behöver någon revision alls, av onödiga kostnader. Det finns dessutom många aktiebolag som visserligen driver rörelse men som ändå inte behöver revision, eller som endast behöver delar av det revisionspaket som den svenske lagstiftaren idag föreskriver, och då kanske inte varje år. När revisionstvånget försvinner får de små företagen frihet att välja de redovisnings- och revisionstjänster som de anser sig behöva. Utbudet av sådana tjänster kommer att öka och priserna sjunka. Det ger de svenska småföretagen ökad konkurrenskraft. Företagen beräknas spara 5,8 miljarder per år 5,8 miljarder per år Utredningen anser att de positiva effekterna för de företag som helt eller delvis befrias från den nuvarande revisionsplikten är väl belagda. Det gäller inte minst de kostnadsbesparingar som företagen får möjlighet till. Enligt förslaget beräknas företagens kostnader för revision minska med 5,8 miljarder kronor om året. 10 Edison Magazine nr

11 Frivillig revision ska uppmuntras För att uppmuntra till frivillig revision föreslår utredningen vissa åtgärder: I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas. I dag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs. I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden kortas till ett år. I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta. Åtgärder mot skattefel Utredningen har också gjort en analys av vad förslaget kan få för effekt på skatteintäkternas storlek. Sambandet mellan revisionsplikt och kvaliteten på företagens uppgiftslämnande vid beskattningen är enligt utredningen ovisst och effekten av revisionspliktens slopande är därför oklar. Emellertid så menar man att försiktigheten bjuder att lagstiftaren inte avvaktar med åtgärder till dess det står klart att skattefelet ökat. Utredningen lämnar därför två förslag till åtgärder som kan kompensera för den skattekontroll som faller bort: För det första kan Skatteverket få möjlighet att under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. För det andra kan man införa en bestämmelse att alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin skattedeklaration om huruvida deras årsbokslut upprättats med biträde av en uppdragstagare samt om årsredovisningen granskats av revisor. Från och med juli 2010 Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni Slutbetänkande i september Utredningens arbete går nu vidare med sikte på ett slutbetänkande i september Det kommer att beröra bland annat möjligheterna att begränsa revisorernas skadeståndsansvar och om det nuvarande förbudet för revisionsbyråerna att tillhandahålla redovisningstjänster (det så kalllade byråjävet) ska luckras upp. n n Två av tre fortsätter anlita revisorn Text: Håkan Hansson Även om revisionsplikten avskaffas kommer två av tre små aktiebolag att efterfråga revision i framtiden, enligt Tobias Svanström vid Umeå universitet. Tobias Svanström har i sin avhandling bland annat tagit reda på hur små och medelstora företag ställer sig till revisionstjänster i framtiden. Resultaten visar att 67 procent av de små aktiebolagen kommer att fortsätta med revision. 16 procent uppger att de tänker välja bort revisionen medan 17 procent inte tagit ställning. Bland de företag som kommer att fortsätta med revisionen återfinns många som idag anlitar revisionsbyråer för rådgivning, samt företag som anlitar en stor revisionsbyrå. Tobias Svanström visar också att det finns skillnader i efterfrågan på revision mellan olika landsdelar; fler företag i Småland väljer revision frivilligt jämfört med företag i Norrland och Stockholm. Viktig rådgivning Små och medelstora företag behöver rådgivning, och enligt Tobias Svanström anlitar två av tre företag sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster, särskilt inom redovisning, skatt och juridik. Tobias Svanström menar att många företag upplever att revisionsbyråns arbete är till nytta, vilket bland annat visar sig genom att företag som anlitat en revisionsbyrå under lång tid också i hög grad köper rådgivningstjänster. Inte bara positivt med oberoende En revisor ska fungera som en opartisk och självständig granskare, och detta oberoende riskerar att hotas om byrån utför rådgivningstjänster till revisionsklienter. Tobias Svanström menar dock att oberoendet kan leda till en försämrad redovisningskvalitet. Enligt hans resultat är kvaliteten nämligen högre i de företag där revisionsbyrån upprättar bokslut eller utför rådgivningstjänster, troligtvis beroende på att byrån då har fått en ökad kännedom om företaget och dess verksamhet. Resultaten i avhandlingen bygger huvudsakligen på en nationell enkät som besvarats av 421 små och medelstora företag. Kompletterande information har hämtats från företagens årsredovisningar. n n Edison Magazine nr

12 Ekonominotiser Sänkt aktiekapital Utredningen om ett enklare aktiebolag föreslår i ett delbetänkande att kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag sänks från kr till kr. Delbetänkandet innehåller också ett alternativt förslag där aktiekapitalet får betalas in succesivt. Minst en fjärdedel ska betalas in vid bolagets bildande och därefter får resterande del betalas in inom den tid som bestäms i stiftelseurkunden. Detta förslag kan kombineras med en sänkning av minimikapitalet till kr. Ändringarna bör kunna träda i kraft den 1 juli Privata aktiebolag som bildats före ikraftträdandet har enligt gällande regelverk möjlighet att minska aktiekapitalet till kr. Utredningen arbetar nu vidare för att bl a överväga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar för näringsverksamhet i liten skala. Slutbetänkandet överlämnas i mars Källa: regeringen.se F-skatt åt flera Utredningen om översyn av kraven för F- skatt föreslår i sitt slutbetänkande att det ska bli enklare att starta näringsverksamhet, bland annat för dem som har en eller ett fåtal uppdragsgivare. Detta trots att man konstaterar att svårigheterna med att erhålla F-skattsedel kan vara mindre än vad som redogjorts för i direktiven. Förslaget innebär att näringsverksamhetsbegreppet utvidgas och förtydligas. Vid bedömningen om verksamheten bedrivs självständigt ska man särskilt beakta graden av beroende till uppdragsgivaren, integration i dennes verksamhet och vad parterna har avtalat. Jämfört med nuvarande prövning lyfts dessa tre kriterier fram och ges ökad betydelse. Fokus läggs på relationen mellan parterna och deras gemensamma avsikt. Därmed minskar betydelsen av antalet uppdragsgivare jämfört med i dag. Den nya ordningen innebär enligt utredningen att det blir lättare att starta ett företag med den tidigare arbetsgivaren som uppdragsgivare och att kvinnors företagande särskilt kommer att gynnas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari Källa: regeringen.se Referensräntan 4,5 % Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli 31 december 2008 till 4,5 procent. Det är en höjning med 0,5 procentenheter jämfört med första halvåret Referensräntan används bland annat för att beräkna dröjsmålsränta (med tillägg av 8 procentenheter) om inget annat har avtalats. Källa: Riksbanken Banker slipper lämna kontrolluppgifter Förmögenhetsskatten avskaffades den 1 januari Som en följd av detta föreslår regeringen nu att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder, som tidigare låg till grund för förmögenhetsbeskattningen, slopas. Det innebär att kontrolluppgifter inte längre behöver lämnas om bland annat fordringsrätter och innehav av aktier m m. Regeringen föreslår även en regelförenkling i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet. Uppgift om betalningens belopp ska i fortsättningen inte lämnas i svenska kronor utan i använd valuta. Betalningsdatum och valutakod ska anges. När det gäller betalningar från utlandet behöver uppgift inte längre lämnas om vad betalningen avser. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Källa: regeringen.se Nya regler för sjuka Den 1 juli började nya regler gälla för den som är sjuk och en så kallad rehabiliteringskedja infördes för de som är anställda. Tanken är att stödja den sjukskrivne så tidigt som möjligt för att öka möjligheterna att snabbt komma tillbaka i arbete. Rätten till sjukpenning är nu begränsad till 364 dagar. Om man fortfarande inte kan arbeta efter 364 dagar kan man ansöka om förlängd sjukpenning, med en lägre ersättning på cirka 75 procent av arbetsinkomsten, eller fortsatt sjukpenning om man har en mycket allvarlig sjukdom. Sättet att bedöma rätten till sjukpenning för den som är anställd kallas för rehabiliteringskedjan och fungerar så här: De första 90 dagarna har man rätt till sjukpenning om man inte klarar av sitt vanliga arbete eller något annat arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. Dag har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan göra något jobb alls hos sin arbetsgivare. Från och med dag 181 kan man bara få sjukpenning om man inte klarar av något jobb på hela arbetsmarknaden. Om man bedöms kunna gå tillbaka till sitt ordinarie jobb innan dag 366 kan man dock bli beviljad sjukpenning fram till dess. Om man mellan två sjukperioder har arbetat en kortare tid än 90 dagar läggs perioderna ihop. Det kan betyda att arbets 12 Edison Magazine nr

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning 17 Justitiedepartementet Vår referens: SN Dnr 153/2009 Enhet L1 103 33 Stockholm anders.ahlgren@justice.ministry.se Er referens: Ju2008/5460/L1 2009-09-01 Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) UPPGIFTER OM MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (2007-01-01) Bakgrund och omfattning 1. Enligt 5 kap. 18 årsredovisningslagen

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:3) Tillämpningsområde,

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Årsmöte Stockholm 26 april 2017 Program Nya regler med anledning av dataskyddsförordningen ska ersätta personuppgiftslagen (PUL) Nyheter på redovisningsområdet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissvar Sida 1 (6) 2008-07-02 Ert EBM A-2008/0123 Er beteckning Chefsjuristen Monica Rodrigo 2008-04-04 Ju2008/3029/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

En frivillig revision

En frivillig revision Civilutskottets betänkande 2009/10:CU28 En frivillig revision Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:204 vari föreslås att små privata aktiebolag ska få välja

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer