Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2"

Transkript

1 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: Fax: Textens artikelnummer:

2 CCVP, the Cisco logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, IP/TV, iq Expertise, the iq logo, iq Net Readiness Scorecard, iquick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R) Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental. User Guide for Cisco Unified Personal Communicator for Macintosh, Release Cisco Systems, Inc. All rights reserved. For third-party copyright information, see the Appendix.

3 INNEHÅLL K APITEL 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator 1-1 Konfigurera programmet 1-1 Installera Cisco Unified Personal Communicator 1-2 Installera insticksprogrammet för adressboken 1-3 Installera headsetet 1-3 Konfigurera videokameran 1-4 Logga in 1-4 Ställa in röstmeddelande 1-5 Installera webbkonferens 1-5 Ange valfria inställningar 1-6 Automatisera inloggning 1-6 Ange ljud- och videoenheter 1-7 Ange ringarenhet och volym 1-8 Välja telefon att styra 1-9 Ange den kontaktmetod du föredrar 1-11 Ange kontaktinformation 1-12 Hitta mer dokumentation 1-13 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten 1-14 Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator 1-15 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator 1-15 iii

4 Innehåll K APITEL 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator 2-1 Om tillgänglighetsstatus 2-1 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus 2-3 Ange tillgänglighet under varje session 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus 2-6 Skapa egna statusmeddelanden för tillgänglighet 2-6 Ändra egna statusmeddelanden 2-7 Radera egna statusmeddelanden 2-7 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig 2-8 K APITEL 3 Konversationer med Cisco Unified Personal Communicator 3-1 Om konversationer 3-1 Ringa 3-2 Ringa personer som finns på listan i konsolen 3-2 Ringa ett nummer 3-3 Ringa upp ett nummer i andra program 3-4 Ringa från adressboken i Macintosh 3-4 Svara på inkommande samtal 3-5 Arbeta med pågående konversationer 3-6 Ange tonvalsalternativ 3-7 Placera konversationer under förfrågan och återuppta dem 3-8 Överföra samtal 3-8 Ändra volymen på ett samtal 3-9 Se vem som deltar i konversationen 3-9 Avsluta konversationer 3-10 iv

5 Innehåll K APITEL 4 Använda video med Cisco Unified Personal Communicator 4-1 Om videokonversationer 4-1 Innan du använder video 4-2 Visa video 4-3 Arbeta med pågående videokonversationer 4-4 K APITEL 5 Använda webbkonferensfunktionen med Cisco Unified Personal Communicator 5-1 Om webbkonferens 5-1 Lägga till webbkonferens och webbdeltagare i konversationer 5-2 Arbeta med pågående webbkonferenssessioner 5-3 Jämförelse med vanliga webbmöten 5-4 K APITEL 6 Vara värd för konferenssamtal med Cisco Unified Personal Communicator 6-1 Om sammanslagning av samtal 6-1 Slå samman samtal 6-2 K APITEL 7 Skicka meddelanden med Cisco Unified Personal Communicator 7-1 Skicka snabbmeddelanden 7-1 Ta emot snabbmeddelanden 7-2 Visa meddelandealternativ 7-3 Spara meddelanden 7-3 Skicka e-postmeddelanden 7-4 v

6 Innehåll K APITEL 8 Hantera kontakter i Cisco Unified Personal Communicator 8-1 Om kontaktlistan 8-1 Arbeta med kontakter 8-2 Söka efter kontakter 8-2 Lägga till kontakter i listan 8-3 Visa mer information om kontakter 8-4 Identifiera vilken kontaktmetod andra föredrar 8-4 Ändra kontaktinformation 8-6 Ta bort kontakter från listan 8-6 Arbeta med kontaktgrupper 8-7 K APITEL 9 Arbeta med Tidigare kommunikationer med Cisco Unified Personal Communicator 9-1 Om Tidigare kommunikationer 9-1 Om objekt i Tidigare kommunikationer 9-2 Arbeta med listan Tidigare kommunikationer och objekten i den 9-3 Komma åt röstmeddelanden 9-5 K APITEL 10 Felsöka Cisco Unified Personal Communicator 10-1 Problem med att konfigurera programmet 10-2 Problem med att logga in och starta 10-2 Fel: Inloggning misslyckades 10-2 Programmet startar långsamt 10-3 Skrivbordstelefonenheten är otillgänglig 10-3 Problem med att välja en telefon 10-3 Det går inte att aktivera telefonen 10-4 Skrivbordstelefonen visas inte i listan 10-4 vi

7 Innehåll Problem med konsolen 10-4 Konsolen får inte plats på skärmen 10-5 Menyobjekt, knapp eller alternativ är nedtonat 10-5 Kolumnerna är för smala 10-6 Problem med tillgänglighetsstatus 10-6 Problem med att starta samtal 10-7 Problem med inkommande samtal 10-7 Det visas inga meddelanden om inkommande samtal 10-7 Telefonen ringer inte 10-7 Problem under ett samtal 10-8 Jag hör inget ljud 10-8 De andra deltagarna kan inte höra mig, eller också är ljudkvaliteten dålig 10-9 Det går inte att använda kontrollerna i konversationsfönstret Jag kan inte slå samman samtal Problem med video Alternativen för att använda video är nedtonade Datorn känner inte igen kameran eller också kan jag inte se min egen bild Jag ringer ett videosamtal men bara ljudet fungerar Videobilden för en annan person visas inte Videon är långsam eller av dålig kvalitet, eller också visas ingen video Det går inte att lägga till video i ett ljudsamta Min bild visas i två upplagor Problem med webbkonferens När jag lägger till webbkonferensfunktionen uppmanas jag att logga in Det går inte att lägga till webbkonferensfunktionen Webbkonferensspråket är annorlunda vii

8 Innehåll Avbruten anslutning till webbkonferens Deltagare kan inte se webbkonferensfönstret Webbkonferenser skiljer sig från vanliga webbkonferenser Problem med snabbmeddelanden Mottagaren får inget meddelande Meddelande: "Ditt meddelande till [person] kunde inte skickas." Nytt meddelande visas i samma fönster som gamla Problem i rutan Tidigare kommunikationer Kända samtal visas inte i listan Listan visar telefonnummer men inte namn Problem med röstbrevlådan Problem med sökning Sökningen verkar hitta felaktiga resultat Programmet svarar inte efter sökning Få information från administratören Kontrollera samtalsstatistik Kontrollera serverstatus Skicka loggfiler Aktivera detaljerad loggning B ILAGA A Copyright och licensinformation för tredje part A-1 O RDLISTA R EGISTER viii

9 KAPITEL 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet, sidan 1-1 Ange valfria inställningar, sidan 1-6 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten, sidan 1-14 Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Konfigurera programmet Utför följande åtgärder i ordning: Installera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-2 Installera insticksprogrammet för adressboken, sidan 1-3 Installera headsetet, sidan 1-3 Konfigurera videokameran, sidan 1-4 Logga in, sidan 1-4 Ställa in röstmeddelande, sidan 1-5 Installera webbkonferens, sidan

10 Konfigurera programmet Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Installera Cisco Unified Personal Communicator Installera Cisco Unified Personal Communicator på datorn om systemadministratören inte redan har gjort det. Innan du börjar Om du uppgraderar från en tidigare version följer du anvisningarna i Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator, sidan Systemadministratören måste kontrollera att utrustningen uppfyller systemkraven för produkten. Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera program på datorn. Aktivera Finder och välj Finder > Inställningar. Se till att Öppna nya fönster i kolumnvy inte är markerat. Om du ändrar den inställningen måste du starta om datorn före installationen. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Be systemadministratören om diskavbildningen. Dubbelklicka på diskavbildningen om den inte monteras automatiskt. Godkänn licensavtalet. Dra programikonen till programmappsikonen. (Valfritt) Flytta diskavbildningen till papperskorgen. Problem med att konfigurera programmet, sidan

11 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet Installera insticksprogrammet för adressboken Om du installerar insticksprogrammet kan du använda Cisco Unified Personal Communicator för att ringa upp nummer i din Macintosh-adressbok. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Om du precis har installerat Cisco Unified Personal Communicator loggar du ut från datorn och loggar in igen. Starta Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Installera insticksprogrammet för adressboken. Följ instruktionerna. Ringa från adressboken i Macintosh, sidan 3-4 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Installera headsetet Procedur Steg 1 Steg 2 Följ instruktionerna som medföljde headsetet. Vänta en liten stund efter att du har anslutit headsetet innan du gör något annat. Anm. Specialknappar på vissa enheter fungerar inte med Cisco Unified Personal Communicator, till exempel knappar för att starta samtal via headsetet. Volymoch ljud av-knappar fungerar vanligtvis. 1-3

12 Konfigurera programmet Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera videokameran Programvaran för Apple-kameror som stöds finns i Macintosh operativsystemprogram. Procedur Steg 1 Steg 2 Konfigurera kameran med hjälp av medföljande instruktioner. Starta om Cisco Unified Personal Communicator om det körs. Logga in Innan du börjar Följ procedurerna i föregående avsnitt. Innan du kan logga in från en annan plats måste du först ansluta till företagets nätverk, exempelvis via VPN (virtuellt privat nätverk). Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Be systemadministratören om följande information: Ditt användarnamn och lösenord för Cisco Unified Personal Communicator. IP-adressen för inloggningsservern. Starta Cisco Unified Personal Communicator. Ange informationen som du fick i Steg 1. Användarnamn och lösenord är vanligtvis skiftlägeskänsliga. Problem med att logga in och starta, sidan 10-2 Automatisera inloggning, sidan 1-6 Avbryt automatisk angivelse av inloggningsnamn och lösenord, sidan

13 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet Ställa in röstmeddelande Använd den här proceduren om du vill komma åt röstmeddelanden via Cisco Unified Personal Communicator. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Be systemadministratören om användarnamn och lösenord som du måste ange i Cisco Unified Personal Communicator för att kunna använda röstmeddelanden. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Konton. Klicka på Unity - röstbrevlåda. Ange inloggningsinformation. Om du har fått två lösenord från systemadministratören ska du använda lösenordet för Cisco Unity Assistant (webb). Klicka på Spara. Installera webbkonferens Komma åt röstmeddelanden, sidan 9-5 Anm. Vem som helst kan delta i en webbkonferens. Vanligtvis måste du följa den här proceduren för att Lägga till webbkonferens i en konversation. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Be systemadministratören om användarnamn och lösenord som du måste ange i Cisco Unified Personal Communicator för att kunna använda webbkonferens. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Konton. 1-5

14 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Steg 4 Steg 5 Steg 6 Klicka på MeetingPlace. Ange inloggningsinformation för MeetingPlace. Klicka på Spara. Använda webbkonferensfunktionen med Cisco Unified Personal Communicator, sidan 5-1 Ange valfria inställningar Automatisera inloggning, sidan 1-6 Ange ljud- och videoenheter, sidan 1-7 Ange ringarenhet och volym, sidan 1-8 Välja telefon att styra, sidan 1-9 Ange den kontaktmetod du föredrar, sidan 1-11 Ange kontaktinformation, sidan 1-12 Automatisera inloggning Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Starta programmet. Ange ditt användarnamn och lösenord. Markera Kom ihåg lösenordet i Keychain. (Valfritt) Markera Logga in automatiskt som: [användarnamn]. Klicka på Logga in. Logga in, sidan

15 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Avbryt automatisk angivelse av inloggningsnamn och lösenord Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Profil. Avmarkera alternativen i avsnittet Logga in. Logga in, sidan 1-4 Ange ljud- och videoenheter Välj högtalare, mikrofon och videoenheter som du vill använda under samtal via programvarutelefonen. Innan du börjar Konfigurera enheterna enligt instruktionerna i Installera headsetet, sidan 1-3 och Konfigurera videokameran, sidan 1-4. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Anslut enheterna som du ska använda. Starta om Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Ljud/video. Välj enheter. 1-7

16 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Anm. Om du ändrar ljudinställningarna under ett samtal kan ett kort ljudavbrott inträffa medan ändringen genomförs. Om du kopplar ur en vald enhet under ett samtal ändras högtalaren eller mikrofonen till motsvarande systems standardenhet om någon är tillgänglig. Om du kopplar ur den enda videoenheten och du har en tillgänglig ljudenhet fortsätter konversationen med bara ljud. I annat fall avbryts samtalet. Du kan pausa itunes under samtal. Markera rutan i ljud/video-inställningar. Kontrollera högtalarvolymen, sidan Ange ringarenhet och volym Du kan välja om Cisco Unified Personal Communicator ska meddela dig om inkommande samtal via de inbyggda högtalarna på datorn (om sådana finns) eller via ett headset eller annan ljudenhet. Innan du börjar Konfigurera den valda ljudenheten och kontrollera att den fungerar. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Anslut enheten som du ska använda. Starta om Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Ljud/video. Välj en ringarenhet. Ange ringarvolym med volymreglaget. 1-8

17 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Anm. Om du stänger av ljudet med en annan metod kanske du inte hör programvarutelefonen när någon ringer dig. Om fel uppstår på den valda enheten hör du ringsignalen via systemets standardljudenhet. Se till att volymen på ljudutgången är tillräckligt högt angiven i systeminställningarna för att du ska höra ringaren. Ringarvolyminställningen i Cisco Unified Personal Communicator-inställningarna är en procentandel av volyminställningarna i systeminställningarna. Din skrivbordstelefon ringer alltid. Välja telefon att styra Cisco Unified Personal Communicator fungerar tillsammans med en Cisco Unified IP-telefon som exempelvis den på ditt skrivbord, eller oberoende som en programvarutelefon. Om telefonläget är inställt på programvarutelefon går det att använda skrivbordstelefonen, men samtal som du utför med skrivbordstelefonen visas inte i listan Tidigare kommunikationer. Procedur Steg 1 Steg 2 Rulla musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Telefonläge. Klicka för att välja alternativet Telefonläge. Anm. Om du vill använda video ska du välja Programvarutelefon. Problem med att välja en telefon, sidan 10-3 Skrivbordstelefonenheten är otillgänglig, sidan 10-3 Välja associerad skrivbordstelefon, sidan

18 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Välja associerad skrivbordstelefon Som standard är Cisco Unified IP-telefonen på ditt skrivbord den skrivbordstelefon som är associerad med Cisco Unified Personal Communicator. Om systemadministratören har aktiverat den här funktionen kan du associera Cisco Unified Personal Communicator med en annan skrivbordstelefon. Du kan till exempel ha möjlighet att temporärt använda en telefon i ett konferensrum som om den vore telefonen på ditt eget skrivbord. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Gå till telefonen som du vill associera med Cisco Unified Personal Communicator och logga in på EM-tjänster. Information finns i telefonens dokumentation. Du kan hoppa över det här steget om du vet att telefonen bara är associerad till dig. Starta Cisco Unified Personal Communicator om det inte körs. För musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Telefonläge. Klicka på Telefonläge och välj Skrivbordstelefon. Steg 5 Klicka på och välj Välj skrivbordstelefon. Steg 6 Markera en telefon i listan genom att klicka på den. Du kan identifiera telefonerna i listan med hjälp av information i tabellen: Kolumnnummer Kolumnnamn Beskrivning 1 Enhetsstatus Symbolen identifierar den associerade skrivbordstelefonen. 2 Enhetstyp För muspekaren över symbolen om du vill identifiera telefonmodellen. 3 Namn Om du vill ändra det här fältet för att identifiera en telefon för framtida referens: Dubbelklicka på namnet och ange ett nytt namn. 1-10

19 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Kolumnnummer Kolumnnamn Beskrivning 4 Enhetsnamn Numret som finns tryckt på MAC-etiketten på telefonens undersida. 5 Linjer Telefonnummer (anknytningar) som är tillgängliga via den här telefonen. Anm. Om du vill välja telefonen på ditt eget skrivbord när du har ändrat den, klickar du på Återställ standard. Hoppa över de övriga stegen i proceduren. Steg 7 Steg 8 Steg 9 Klicka på Styr markerad enhet. Klicka på OK. Vänta en stund tills ändringen börjat gälla. Anm. Alla telefonen kan inte användas på det här sättet. Om den telefon du vill välja inte kan användas kontaktar du systemadministratören. Välja telefon att styra, sidan 1-9 Skrivbordstelefonen visas inte i listan, sidan 10-4 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Ange den kontaktmetod du föredrar Metoden som du väljer som föredragen kontaktmetod avgör två saker: Den typ av kommunikation (t.ex. telefon eller snabbmeddelande) som Cisco Unified Personal Communicator ska starta när du dubbelklickar på ett namn i en lista. Den metod du vill att andra ska använda när de kontaktar dig. Som standard är Telefon den kontaktmetod som föredras. 1-11

20 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 För musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Föredragen kontaktmetod. Klicka och välj ett alternativ. Ange kontaktinformation, sidan 1-12 Identifiera vilken kontaktmetod andra föredrar, sidan 8-4 Ange kontaktinformation Du kan ange det telefonnummer och den e-postadress som Cisco Unified Personal Communicator ska använda för att kontakta dig när du är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator och som andra ska använda när de kontaktar dig från en lista i Cisco Unified Personal Communicator. Om du inte anger vilken kontaktinformation du föredrar eller om du inte är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator, använder Cisco Unified Personal Communicator kontaktinformationen i företagets katalog. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Profil. Lägg till Föredragen telefon och Föredragen e-post: a. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort... b. Ange kontaktinformationen i Ny. c. Klicka på Lägg till. d. Klicka på Klart. Välj det telefonnummer och den e-postadress du föredrar från snabbmenyerna i Steg

21 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Hitta mer dokumentation Ange den kontaktmetod du föredrar, sidan 1-11 Hitta mer dokumentation Följande dokumentation finns tillgänglig för produkten: Snabbstarthandbok documents.html Onlinehjälp Välj Hjälp > Hjälp för CiscoUPC. Klicka på hjälpmenyn i webbkonferensfönstret. Uppdaterad dokumentation (PDF) Den senaste versionen av det här dokumentet finns på engelska som PDF-fil på: documents.html Dokumentation på andra språk än engelska end_user_guides_list.html Information om hjälpmedel documents.html Följande dokumentation finns tillgänglig för produkter som tillhör den här produkten: Dokumentation för Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing _translated_documents.html 1-13

22 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Dokumentation för Cisco Unified MeetingPlace Express documents.html Dokumentation för Cisco Unified IP -telefon (skrivbordstelefon) series_home.html Dokumentation för IP Phone Messenger (IPPM) och webbsidorna för Cisco Unified Presence User Options: documents.html Dokumentation för webbsidorna för Cisco Unified Communications Manager User Options eller Cisco Unified CallManager User Options: series_home.html Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa gällande lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten. En sammanfattning av de lagar i USA som gäller för kryptografiska produkter från Cisco hittar du på: Om du vill ha mer information kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till 1-14

23 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Avsluta Cisco Unified Personal Communicator. Avinstallera det befintliga programmet enligt anvisningarna i Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan Steg 3 Följ proceduren i Installera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-2. Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Avsluta Cisco Unified Personal Communicator. Avsluta adressboksprogrammet. Flytta följande objekt till papperskorgen: Objekt Programmet Cisco Unified Personal Communicator CiscoUPC_Dialer.bundle Mapp <Hårddisken>/Applications/ <Hårddisken>/Bibliotek/Address Book Plug-Ins/ och <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/address Book Plug-Ins/ 1-15

24 Kapitel 1 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Objekt Cisco-mappen och Cisco Unified Personal Communicator-mappen (om de finns) Cisco-mappen (om den finns) Cisco-mappen (om den finns) com.cisco.ciscoupc.plist-filen och com.cisco.problemreporting Assistant.plist (om de finns) Mapp <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/caches/ <Hårddisken>/Användare<ditt användarnamn>/bibliotek/logs/ <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/inställningar/ <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/inställningar/ Steg 4 Töm papperskorgen. Om ett meddelande visas om att åtgärden inte kan slutföras på grund av att Uppringning används, avslutar du adressboksprogrammet och tömmer papperskorgen igen. 1-16

25 KAPITEL 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Om tillgänglighetsstatus, sidan 2-1 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig, sidan 2-8 Om tillgänglighetsstatus Tillgänglighetsstatusen visar om personer i företaget är tillgängliga om du vill kontakta dem, och vice versa. Antingen fastställs tillgängligheten automatiskt eller också anger användarna själva sin tillgänglighetsstatus. Du kan alltid försöka kontakta andra oavsett vilken tillgänglighetsstatus de har. 2-1

26 Kapitel 2 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Anm. Som standard fastställer systemet automatiskt tillgängligheten för varje person. Systemet upptäcker om personen är vid datorn eller borta eller, i förekommande fall, om någon är på möte enligt sin Microsoft Outlook-kalender. Alla användare kan ange egna inställningar som fastslår vilka element systemet ska använda för att bestämma tillgängligheten. Det är också möjligt för var och en att välja vilken status som ska visas, i stället för att låta systemet fastställa status. Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus Procedur Steg 1 Titta på personens symbol för tillgänglighetsstatus: Tillgänglighetsstatus Symbol Beskrivning Tillgänglig Personen är inloggad i Cisco Unified Personal Communicator och har nyligen använt sin dator eller telefon. Alternativt har personen angivit statusen Tillgänglig. (flera) Personen kan vara tillgänglig. För musen över namnet på personen så visas statusen. 2-2

27 Kapitel 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Tillgänglighetsstatus Symbol Beskrivning Borta Personen har angett status Borta eller Stör inte via IP Phone Messenger eller någon annan metod. Offline eller okänd Personen är inte inloggad på Cisco Unified Personal Communicator eller också kan systemet inte fastställa statusen. Den här symbolen visas om en person i företaget finns i företagskatalogen men inte har ställt in visning av tillgänglighet. Steg 2 Hitta mer information om det behövs: För musen över ett namn i listan. Visa personens kontaktuppgifter. Obs! Visa din egen tillgänglighetsstatus: Titta i den nedrullningsbara listan ovanför kontaktlistan i huvudkonsolen. Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Visa mer information om kontakter, sidan 8-4 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan 10-6 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Ange de element som Cisco Unified Personal Communicator ska använda för att utvärdera din tillgänglighetsstatus. Inställningarna används när du är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator. De finns kvar tills du ändrar dem. 2-3

28 Kapitel 2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Status. Välj alternativ. Anm. Du kan visa tillgänglighet baserat på möten du angett i Outlook-kalendern (eller kalendern i något annat verktyg du använder för att kommunicera med Microsoft Exchange, t.ex. Outlook Web Access). Om du har lagt till fler kalendrar utvärderas endast standardkalendern. Om du väljer att visa tillgänglighet utifrån din kalendern används kalendern för att fastställa din tillgänglighet även om du inte är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator. Om du avmarkerar alla kryssrutor och väljer Aldrig vid Visa mig som "Upptaget" visas alltid din status som Tillgänglig om du inte ändrar den manuellt under en session. Om du anger inställningar för tillgänglighet via andra program än Cisco Unified Personal Communicator, t.ex. webbsidorna för Cisco Unified Presence User Options eller IP Phone Messenger gäller dessa inställningar även Cisco Unified Personal Communicator och vice versa. Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig, sidan 2-8 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan

29 Kapitel 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Ange tillgänglighet under varje session Ange tillgänglighet under varje session Din tillgänglighetsstatus ändras automatiskt såvida du inte ändrar den manuellt. Den status du väljer visas tills du ändrar den eller loggar ut från Cisco Unified Personal Communicator. Procedur Steg 1 Steg 2 Klicka på tillgänglighetsstatusen som visas ovanför kontaktlistan. Välj ett alternativ. Anm. Om du vill avbryta det manuella valet och låta systemet automatiskt visa din aktivitet, väljer du Tillgänglig. Se till att du har angett inställningar som visar vilka aktiviteter du vill ska utvärderas för att fastslå din tillgänglighet. Som standard finns bara alternativen Tillgänglig och Borta i listan över tillgänglighetsstatus. Du kan lägga till egna statusmeddelanden i listan. Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0 för Windows 25 augusti 2008 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator, version 7.0 för Macintosh 25 augusti 2008 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 800 408 526 4000 +1-800 553 NETS

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Vanliga frågor för Cisco UC Integration för Microsoft Lync 8.6 och Voice and Video Firmware 8.6 för Cisco Virtualization Experience Client 6215

Vanliga frågor för Cisco UC Integration för Microsoft Lync 8.6 och Voice and Video Firmware 8.6 för Cisco Virtualization Experience Client 6215 Frequently Asked Questions Vanliga frågor för Cisco UC Integration för Microsoft Lync 8.6 och Voice and Video Firmware 8.6 för Cisco Virtualization Experience Client 6215 Vanliga frågor och svar 2 Grundläggande

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Lync 2013 för PC Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIP LYNC 2013- KLIENT

ANVÄNDARMANUAL CELLIP LYNC 2013- KLIENT INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. Skicka meddelande, hantera kontakter och status... 2 1.1. Lägg till kontakt... 2 1.2. Visa ett kontaktkort...

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln)

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Först publicerad: 1 aug 2014 Senast ändrad: 1 aug 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor

Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor Frequently Asked Questions Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor Introduktion 2 Grunderna 2 Anslutning 3 Snabbmeddelanden 5 Samtal 6 Cisco WebEx-möten 7 Kontakter, tillgänglighet och katalogsökning 8 Senaste

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Office 365 - Skype för företag

Office 365 - Skype för företag Office 365 - Skype för företag Innehåll Logga in på Skype för företag... 2 Kontakter och grupper... 3 Interna kontakter... 3 Externa kontakter... 4 Hantera kontakter... 5 Skapa grupp... 6 Hantera grupper...

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0

Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0 Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0 Först publicerad: 1 augusti 2014 Senast ändrad: 21 augusti 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

En guide för nya användare

En guide för nya användare 1(16) IT-avdelningen 2015-02-05 En guide för nya användare Komma igång När kan jag börja använda Lync Hur startar jag Lync? Hur loggar jag in i Lync? Kontakta och kommunicera med andra användare Hur söker

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag Ciscos problemlösarguide Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag 31997_Cisco_SMB Problem Solver_v2.indd 1 5/19/2009 2:28:52 PM Säkerhet en del av allt företagande. Att kunna garantera

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer