Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2"

Transkript

1 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: Fax: Textens artikelnummer:

2 CCVP, the Cisco logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iphone, IP/TV, iq Expertise, the iq logo, iq Net Readiness Scorecard, iquick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R) Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental. User Guide for Cisco Unified Personal Communicator for Macintosh, Release Cisco Systems, Inc. All rights reserved. For third-party copyright information, see the Appendix.

3 INNEHÅLL K APITEL 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator 1-1 Konfigurera programmet 1-1 Installera Cisco Unified Personal Communicator 1-2 Installera insticksprogrammet för adressboken 1-3 Installera headsetet 1-3 Konfigurera videokameran 1-4 Logga in 1-4 Ställa in röstmeddelande 1-5 Installera webbkonferens 1-5 Ange valfria inställningar 1-6 Automatisera inloggning 1-6 Ange ljud- och videoenheter 1-7 Ange ringarenhet och volym 1-8 Välja telefon att styra 1-9 Ange den kontaktmetod du föredrar 1-11 Ange kontaktinformation 1-12 Hitta mer dokumentation 1-13 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten 1-14 Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator 1-15 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator 1-15 iii

4 Innehåll K APITEL 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator 2-1 Om tillgänglighetsstatus 2-1 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus 2-3 Ange tillgänglighet under varje session 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus 2-6 Skapa egna statusmeddelanden för tillgänglighet 2-6 Ändra egna statusmeddelanden 2-7 Radera egna statusmeddelanden 2-7 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig 2-8 K APITEL 3 Konversationer med Cisco Unified Personal Communicator 3-1 Om konversationer 3-1 Ringa 3-2 Ringa personer som finns på listan i konsolen 3-2 Ringa ett nummer 3-3 Ringa upp ett nummer i andra program 3-4 Ringa från adressboken i Macintosh 3-4 Svara på inkommande samtal 3-5 Arbeta med pågående konversationer 3-6 Ange tonvalsalternativ 3-7 Placera konversationer under förfrågan och återuppta dem 3-8 Överföra samtal 3-8 Ändra volymen på ett samtal 3-9 Se vem som deltar i konversationen 3-9 Avsluta konversationer 3-10 iv

5 Innehåll K APITEL 4 Använda video med Cisco Unified Personal Communicator 4-1 Om videokonversationer 4-1 Innan du använder video 4-2 Visa video 4-3 Arbeta med pågående videokonversationer 4-4 K APITEL 5 Använda webbkonferensfunktionen med Cisco Unified Personal Communicator 5-1 Om webbkonferens 5-1 Lägga till webbkonferens och webbdeltagare i konversationer 5-2 Arbeta med pågående webbkonferenssessioner 5-3 Jämförelse med vanliga webbmöten 5-4 K APITEL 6 Vara värd för konferenssamtal med Cisco Unified Personal Communicator 6-1 Om sammanslagning av samtal 6-1 Slå samman samtal 6-2 K APITEL 7 Skicka meddelanden med Cisco Unified Personal Communicator 7-1 Skicka snabbmeddelanden 7-1 Ta emot snabbmeddelanden 7-2 Visa meddelandealternativ 7-3 Spara meddelanden 7-3 Skicka e-postmeddelanden 7-4 v

6 Innehåll K APITEL 8 Hantera kontakter i Cisco Unified Personal Communicator 8-1 Om kontaktlistan 8-1 Arbeta med kontakter 8-2 Söka efter kontakter 8-2 Lägga till kontakter i listan 8-3 Visa mer information om kontakter 8-4 Identifiera vilken kontaktmetod andra föredrar 8-4 Ändra kontaktinformation 8-6 Ta bort kontakter från listan 8-6 Arbeta med kontaktgrupper 8-7 K APITEL 9 Arbeta med Tidigare kommunikationer med Cisco Unified Personal Communicator 9-1 Om Tidigare kommunikationer 9-1 Om objekt i Tidigare kommunikationer 9-2 Arbeta med listan Tidigare kommunikationer och objekten i den 9-3 Komma åt röstmeddelanden 9-5 K APITEL 10 Felsöka Cisco Unified Personal Communicator 10-1 Problem med att konfigurera programmet 10-2 Problem med att logga in och starta 10-2 Fel: Inloggning misslyckades 10-2 Programmet startar långsamt 10-3 Skrivbordstelefonenheten är otillgänglig 10-3 Problem med att välja en telefon 10-3 Det går inte att aktivera telefonen 10-4 Skrivbordstelefonen visas inte i listan 10-4 vi

7 Innehåll Problem med konsolen 10-4 Konsolen får inte plats på skärmen 10-5 Menyobjekt, knapp eller alternativ är nedtonat 10-5 Kolumnerna är för smala 10-6 Problem med tillgänglighetsstatus 10-6 Problem med att starta samtal 10-7 Problem med inkommande samtal 10-7 Det visas inga meddelanden om inkommande samtal 10-7 Telefonen ringer inte 10-7 Problem under ett samtal 10-8 Jag hör inget ljud 10-8 De andra deltagarna kan inte höra mig, eller också är ljudkvaliteten dålig 10-9 Det går inte att använda kontrollerna i konversationsfönstret Jag kan inte slå samman samtal Problem med video Alternativen för att använda video är nedtonade Datorn känner inte igen kameran eller också kan jag inte se min egen bild Jag ringer ett videosamtal men bara ljudet fungerar Videobilden för en annan person visas inte Videon är långsam eller av dålig kvalitet, eller också visas ingen video Det går inte att lägga till video i ett ljudsamta Min bild visas i två upplagor Problem med webbkonferens När jag lägger till webbkonferensfunktionen uppmanas jag att logga in Det går inte att lägga till webbkonferensfunktionen Webbkonferensspråket är annorlunda vii

8 Innehåll Avbruten anslutning till webbkonferens Deltagare kan inte se webbkonferensfönstret Webbkonferenser skiljer sig från vanliga webbkonferenser Problem med snabbmeddelanden Mottagaren får inget meddelande Meddelande: "Ditt meddelande till [person] kunde inte skickas." Nytt meddelande visas i samma fönster som gamla Problem i rutan Tidigare kommunikationer Kända samtal visas inte i listan Listan visar telefonnummer men inte namn Problem med röstbrevlådan Problem med sökning Sökningen verkar hitta felaktiga resultat Programmet svarar inte efter sökning Få information från administratören Kontrollera samtalsstatistik Kontrollera serverstatus Skicka loggfiler Aktivera detaljerad loggning B ILAGA A Copyright och licensinformation för tredje part A-1 O RDLISTA R EGISTER viii

9 KAPITEL 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet, sidan 1-1 Ange valfria inställningar, sidan 1-6 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten, sidan 1-14 Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Konfigurera programmet Utför följande åtgärder i ordning: Installera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-2 Installera insticksprogrammet för adressboken, sidan 1-3 Installera headsetet, sidan 1-3 Konfigurera videokameran, sidan 1-4 Logga in, sidan 1-4 Ställa in röstmeddelande, sidan 1-5 Installera webbkonferens, sidan

10 Konfigurera programmet Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Installera Cisco Unified Personal Communicator Installera Cisco Unified Personal Communicator på datorn om systemadministratören inte redan har gjort det. Innan du börjar Om du uppgraderar från en tidigare version följer du anvisningarna i Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator, sidan Systemadministratören måste kontrollera att utrustningen uppfyller systemkraven för produkten. Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera program på datorn. Aktivera Finder och välj Finder > Inställningar. Se till att Öppna nya fönster i kolumnvy inte är markerat. Om du ändrar den inställningen måste du starta om datorn före installationen. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Be systemadministratören om diskavbildningen. Dubbelklicka på diskavbildningen om den inte monteras automatiskt. Godkänn licensavtalet. Dra programikonen till programmappsikonen. (Valfritt) Flytta diskavbildningen till papperskorgen. Problem med att konfigurera programmet, sidan

11 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet Installera insticksprogrammet för adressboken Om du installerar insticksprogrammet kan du använda Cisco Unified Personal Communicator för att ringa upp nummer i din Macintosh-adressbok. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Om du precis har installerat Cisco Unified Personal Communicator loggar du ut från datorn och loggar in igen. Starta Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Installera insticksprogrammet för adressboken. Följ instruktionerna. Ringa från adressboken i Macintosh, sidan 3-4 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-15 Installera headsetet Procedur Steg 1 Steg 2 Följ instruktionerna som medföljde headsetet. Vänta en liten stund efter att du har anslutit headsetet innan du gör något annat. Anm. Specialknappar på vissa enheter fungerar inte med Cisco Unified Personal Communicator, till exempel knappar för att starta samtal via headsetet. Volymoch ljud av-knappar fungerar vanligtvis. 1-3

12 Konfigurera programmet Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera videokameran Programvaran för Apple-kameror som stöds finns i Macintosh operativsystemprogram. Procedur Steg 1 Steg 2 Konfigurera kameran med hjälp av medföljande instruktioner. Starta om Cisco Unified Personal Communicator om det körs. Logga in Innan du börjar Följ procedurerna i föregående avsnitt. Innan du kan logga in från en annan plats måste du först ansluta till företagets nätverk, exempelvis via VPN (virtuellt privat nätverk). Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Be systemadministratören om följande information: Ditt användarnamn och lösenord för Cisco Unified Personal Communicator. IP-adressen för inloggningsservern. Starta Cisco Unified Personal Communicator. Ange informationen som du fick i Steg 1. Användarnamn och lösenord är vanligtvis skiftlägeskänsliga. Problem med att logga in och starta, sidan 10-2 Automatisera inloggning, sidan 1-6 Avbryt automatisk angivelse av inloggningsnamn och lösenord, sidan

13 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Konfigurera programmet Ställa in röstmeddelande Använd den här proceduren om du vill komma åt röstmeddelanden via Cisco Unified Personal Communicator. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Be systemadministratören om användarnamn och lösenord som du måste ange i Cisco Unified Personal Communicator för att kunna använda röstmeddelanden. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Konton. Klicka på Unity - röstbrevlåda. Ange inloggningsinformation. Om du har fått två lösenord från systemadministratören ska du använda lösenordet för Cisco Unity Assistant (webb). Klicka på Spara. Installera webbkonferens Komma åt röstmeddelanden, sidan 9-5 Anm. Vem som helst kan delta i en webbkonferens. Vanligtvis måste du följa den här proceduren för att Lägga till webbkonferens i en konversation. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Be systemadministratören om användarnamn och lösenord som du måste ange i Cisco Unified Personal Communicator för att kunna använda webbkonferens. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Konton. 1-5

14 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Steg 4 Steg 5 Steg 6 Klicka på MeetingPlace. Ange inloggningsinformation för MeetingPlace. Klicka på Spara. Använda webbkonferensfunktionen med Cisco Unified Personal Communicator, sidan 5-1 Ange valfria inställningar Automatisera inloggning, sidan 1-6 Ange ljud- och videoenheter, sidan 1-7 Ange ringarenhet och volym, sidan 1-8 Välja telefon att styra, sidan 1-9 Ange den kontaktmetod du föredrar, sidan 1-11 Ange kontaktinformation, sidan 1-12 Automatisera inloggning Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Starta programmet. Ange ditt användarnamn och lösenord. Markera Kom ihåg lösenordet i Keychain. (Valfritt) Markera Logga in automatiskt som: [användarnamn]. Klicka på Logga in. Logga in, sidan

15 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Avbryt automatisk angivelse av inloggningsnamn och lösenord Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Profil. Avmarkera alternativen i avsnittet Logga in. Logga in, sidan 1-4 Ange ljud- och videoenheter Välj högtalare, mikrofon och videoenheter som du vill använda under samtal via programvarutelefonen. Innan du börjar Konfigurera enheterna enligt instruktionerna i Installera headsetet, sidan 1-3 och Konfigurera videokameran, sidan 1-4. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Anslut enheterna som du ska använda. Starta om Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Ljud/video. Välj enheter. 1-7

16 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Anm. Om du ändrar ljudinställningarna under ett samtal kan ett kort ljudavbrott inträffa medan ändringen genomförs. Om du kopplar ur en vald enhet under ett samtal ändras högtalaren eller mikrofonen till motsvarande systems standardenhet om någon är tillgänglig. Om du kopplar ur den enda videoenheten och du har en tillgänglig ljudenhet fortsätter konversationen med bara ljud. I annat fall avbryts samtalet. Du kan pausa itunes under samtal. Markera rutan i ljud/video-inställningar. Kontrollera högtalarvolymen, sidan Ange ringarenhet och volym Du kan välja om Cisco Unified Personal Communicator ska meddela dig om inkommande samtal via de inbyggda högtalarna på datorn (om sådana finns) eller via ett headset eller annan ljudenhet. Innan du börjar Konfigurera den valda ljudenheten och kontrollera att den fungerar. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Anslut enheten som du ska använda. Starta om Cisco Unified Personal Communicator. Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Ljud/video. Välj en ringarenhet. Ange ringarvolym med volymreglaget. 1-8

17 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Anm. Om du stänger av ljudet med en annan metod kanske du inte hör programvarutelefonen när någon ringer dig. Om fel uppstår på den valda enheten hör du ringsignalen via systemets standardljudenhet. Se till att volymen på ljudutgången är tillräckligt högt angiven i systeminställningarna för att du ska höra ringaren. Ringarvolyminställningen i Cisco Unified Personal Communicator-inställningarna är en procentandel av volyminställningarna i systeminställningarna. Din skrivbordstelefon ringer alltid. Välja telefon att styra Cisco Unified Personal Communicator fungerar tillsammans med en Cisco Unified IP-telefon som exempelvis den på ditt skrivbord, eller oberoende som en programvarutelefon. Om telefonläget är inställt på programvarutelefon går det att använda skrivbordstelefonen, men samtal som du utför med skrivbordstelefonen visas inte i listan Tidigare kommunikationer. Procedur Steg 1 Steg 2 Rulla musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Telefonläge. Klicka för att välja alternativet Telefonläge. Anm. Om du vill använda video ska du välja Programvarutelefon. Problem med att välja en telefon, sidan 10-3 Skrivbordstelefonenheten är otillgänglig, sidan 10-3 Välja associerad skrivbordstelefon, sidan

18 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Välja associerad skrivbordstelefon Som standard är Cisco Unified IP-telefonen på ditt skrivbord den skrivbordstelefon som är associerad med Cisco Unified Personal Communicator. Om systemadministratören har aktiverat den här funktionen kan du associera Cisco Unified Personal Communicator med en annan skrivbordstelefon. Du kan till exempel ha möjlighet att temporärt använda en telefon i ett konferensrum som om den vore telefonen på ditt eget skrivbord. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Gå till telefonen som du vill associera med Cisco Unified Personal Communicator och logga in på EM-tjänster. Information finns i telefonens dokumentation. Du kan hoppa över det här steget om du vet att telefonen bara är associerad till dig. Starta Cisco Unified Personal Communicator om det inte körs. För musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Telefonläge. Klicka på Telefonläge och välj Skrivbordstelefon. Steg 5 Klicka på och välj Välj skrivbordstelefon. Steg 6 Markera en telefon i listan genom att klicka på den. Du kan identifiera telefonerna i listan med hjälp av information i tabellen: Kolumnnummer Kolumnnamn Beskrivning 1 Enhetsstatus Symbolen identifierar den associerade skrivbordstelefonen. 2 Enhetstyp För muspekaren över symbolen om du vill identifiera telefonmodellen. 3 Namn Om du vill ändra det här fältet för att identifiera en telefon för framtida referens: Dubbelklicka på namnet och ange ett nytt namn. 1-10

19 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Ange valfria inställningar Kolumnnummer Kolumnnamn Beskrivning 4 Enhetsnamn Numret som finns tryckt på MAC-etiketten på telefonens undersida. 5 Linjer Telefonnummer (anknytningar) som är tillgängliga via den här telefonen. Anm. Om du vill välja telefonen på ditt eget skrivbord när du har ändrat den, klickar du på Återställ standard. Hoppa över de övriga stegen i proceduren. Steg 7 Steg 8 Steg 9 Klicka på Styr markerad enhet. Klicka på OK. Vänta en stund tills ändringen börjat gälla. Anm. Alla telefonen kan inte användas på det här sättet. Om den telefon du vill välja inte kan användas kontaktar du systemadministratören. Välja telefon att styra, sidan 1-9 Skrivbordstelefonen visas inte i listan, sidan 10-4 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Ange den kontaktmetod du föredrar Metoden som du väljer som föredragen kontaktmetod avgör två saker: Den typ av kommunikation (t.ex. telefon eller snabbmeddelande) som Cisco Unified Personal Communicator ska starta när du dubbelklickar på ett namn i en lista. Den metod du vill att andra ska använda när de kontaktar dig. Som standard är Telefon den kontaktmetod som föredras. 1-11

20 Ange valfria inställningar Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 För musen över knapparna längst upp till höger i huvudkonsolen för att hitta knappen Föredragen kontaktmetod. Klicka och välj ett alternativ. Ange kontaktinformation, sidan 1-12 Identifiera vilken kontaktmetod andra föredrar, sidan 8-4 Ange kontaktinformation Du kan ange det telefonnummer och den e-postadress som Cisco Unified Personal Communicator ska använda för att kontakta dig när du är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator och som andra ska använda när de kontaktar dig från en lista i Cisco Unified Personal Communicator. Om du inte anger vilken kontaktinformation du föredrar eller om du inte är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator, använder Cisco Unified Personal Communicator kontaktinformationen i företagets katalog. Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Profil. Lägg till Föredragen telefon och Föredragen e-post: a. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort... b. Ange kontaktinformationen i Ny. c. Klicka på Lägg till. d. Klicka på Klart. Välj det telefonnummer och den e-postadress du föredrar från snabbmenyerna i Steg

21 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Hitta mer dokumentation Ange den kontaktmetod du föredrar, sidan 1-11 Hitta mer dokumentation Följande dokumentation finns tillgänglig för produkten: Snabbstarthandbok documents.html Onlinehjälp Välj Hjälp > Hjälp för CiscoUPC. Klicka på hjälpmenyn i webbkonferensfönstret. Uppdaterad dokumentation (PDF) Den senaste versionen av det här dokumentet finns på engelska som PDF-fil på: documents.html Dokumentation på andra språk än engelska end_user_guides_list.html Information om hjälpmedel documents.html Följande dokumentation finns tillgänglig för produkter som tillhör den här produkten: Dokumentation för Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing _translated_documents.html 1-13

22 Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Dokumentation för Cisco Unified MeetingPlace Express documents.html Dokumentation för Cisco Unified IP -telefon (skrivbordstelefon) series_home.html Dokumentation för IP Phone Messenger (IPPM) och webbsidorna för Cisco Unified Presence User Options: documents.html Dokumentation för webbsidorna för Cisco Unified Communications Manager User Options eller Cisco Unified CallManager User Options: series_home.html Säkerhetsöversikt för Cisco-produkten Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa gällande lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten. En sammanfattning av de lagar i USA som gäller för kryptografiska produkter från Cisco hittar du på: Om du vill ha mer information kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till 1-14

23 Kapitel 1 Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator Uppgradera Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Avsluta Cisco Unified Personal Communicator. Avinstallera det befintliga programmet enligt anvisningarna i Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator, sidan Steg 3 Följ proceduren i Installera Cisco Unified Personal Communicator, sidan 1-2. Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Avsluta Cisco Unified Personal Communicator. Avsluta adressboksprogrammet. Flytta följande objekt till papperskorgen: Objekt Programmet Cisco Unified Personal Communicator CiscoUPC_Dialer.bundle Mapp <Hårddisken>/Applications/ <Hårddisken>/Bibliotek/Address Book Plug-Ins/ och <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/address Book Plug-Ins/ 1-15

24 Kapitel 1 Avinstallera Cisco Unified Personal Communicator Förberedelser för att använda Cisco Unified Personal Communicator Objekt Cisco-mappen och Cisco Unified Personal Communicator-mappen (om de finns) Cisco-mappen (om den finns) Cisco-mappen (om den finns) com.cisco.ciscoupc.plist-filen och com.cisco.problemreporting Assistant.plist (om de finns) Mapp <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/caches/ <Hårddisken>/Användare<ditt användarnamn>/bibliotek/logs/ <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/inställningar/ <Hårddisken>/Användare/<ditt användarnamn>/bibliotek/inställningar/ Steg 4 Töm papperskorgen. Om ett meddelande visas om att åtgärden inte kan slutföras på grund av att Uppringning används, avslutar du adressboksprogrammet och tömmer papperskorgen igen. 1-16

25 KAPITEL 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Om tillgänglighetsstatus, sidan 2-1 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig, sidan 2-8 Om tillgänglighetsstatus Tillgänglighetsstatusen visar om personer i företaget är tillgängliga om du vill kontakta dem, och vice versa. Antingen fastställs tillgängligheten automatiskt eller också anger användarna själva sin tillgänglighetsstatus. Du kan alltid försöka kontakta andra oavsett vilken tillgänglighetsstatus de har. 2-1

26 Kapitel 2 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Anm. Som standard fastställer systemet automatiskt tillgängligheten för varje person. Systemet upptäcker om personen är vid datorn eller borta eller, i förekommande fall, om någon är på möte enligt sin Microsoft Outlook-kalender. Alla användare kan ange egna inställningar som fastslår vilka element systemet ska använda för att bestämma tillgängligheten. Det är också möjligt för var och en att välja vilken status som ska visas, i stället för att låta systemet fastställa status. Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus Procedur Steg 1 Titta på personens symbol för tillgänglighetsstatus: Tillgänglighetsstatus Symbol Beskrivning Tillgänglig Personen är inloggad i Cisco Unified Personal Communicator och har nyligen använt sin dator eller telefon. Alternativt har personen angivit statusen Tillgänglig. (flera) Personen kan vara tillgänglig. För musen över namnet på personen så visas statusen. 2-2

27 Kapitel 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Tillgänglighetsstatus Symbol Beskrivning Borta Personen har angett status Borta eller Stör inte via IP Phone Messenger eller någon annan metod. Offline eller okänd Personen är inte inloggad på Cisco Unified Personal Communicator eller också kan systemet inte fastställa statusen. Den här symbolen visas om en person i företaget finns i företagskatalogen men inte har ställt in visning av tillgänglighet. Steg 2 Hitta mer information om det behövs: För musen över ett namn i listan. Visa personens kontaktuppgifter. Obs! Visa din egen tillgänglighetsstatus: Titta i den nedrullningsbara listan ovanför kontaktlistan i huvudkonsolen. Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Visa mer information om kontakter, sidan 8-4 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan 10-6 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Ange de element som Cisco Unified Personal Communicator ska använda för att utvärdera din tillgänglighetsstatus. Inställningarna används när du är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator. De finns kvar tills du ändrar dem. 2-3

28 Kapitel 2 Ange inställningar för tillgänglighetsstatus Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Procedur Steg 1 Steg 2 Steg 3 Välj CiscoUPC > Inställningar. Klicka på Status. Välj alternativ. Anm. Du kan visa tillgänglighet baserat på möten du angett i Outlook-kalendern (eller kalendern i något annat verktyg du använder för att kommunicera med Microsoft Exchange, t.ex. Outlook Web Access). Om du har lagt till fler kalendrar utvärderas endast standardkalendern. Om du väljer att visa tillgänglighet utifrån din kalendern används kalendern för att fastställa din tillgänglighet även om du inte är inloggad på Cisco Unified Personal Communicator. Om du avmarkerar alla kryssrutor och väljer Aldrig vid Visa mig som "Upptaget" visas alltid din status som Tillgänglig om du inte ändrar den manuellt under en session. Om du anger inställningar för tillgänglighet via andra program än Cisco Unified Personal Communicator, t.ex. webbsidorna för Cisco Unified Presence User Options eller IP Phone Messenger gäller dessa inställningar även Cisco Unified Personal Communicator och vice versa. Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Ange tillgänglighet under varje session, sidan 2-5 Visa ett eget meddelande för Ej tillgänglig, sidan 2-8 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan

29 Kapitel 2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator Ange tillgänglighet under varje session Ange tillgänglighet under varje session Din tillgänglighetsstatus ändras automatiskt såvida du inte ändrar den manuellt. Den status du väljer visas tills du ändrar den eller loggar ut från Cisco Unified Personal Communicator. Procedur Steg 1 Steg 2 Klicka på tillgänglighetsstatusen som visas ovanför kontaktlistan. Välj ett alternativ. Anm. Om du vill avbryta det manuella valet och låta systemet automatiskt visa din aktivitet, väljer du Tillgänglig. Se till att du har angett inställningar som visar vilka aktiviteter du vill ska utvärderas för att fastslå din tillgänglighet. Som standard finns bara alternativen Tillgänglig och Borta i listan över tillgänglighetsstatus. Du kan lägga till egna statusmeddelanden i listan. Ange inställningar för tillgänglighetsstatus, sidan 2-3 Identifiera symboler för tillgänglighetsstatus, sidan 2-2 Använda tillgänglighetsstatus i Cisco Unified Personal Communicator, sidan 2-1 Lägga till egna statusmeddelanden i alternativen för tillgänglighetsstatus, sidan 2-6 Hitta mer dokumentation, sidan 1-13 Problem med tillgänglighetsstatus, sidan

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Vanliga frågor om WebEx Meeting Center (version WBS29.11)

Vanliga frågor om WebEx Meeting Center (version WBS29.11) Först publicerad: 6 januari 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer