Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassa Cisco IP-telefonen på webben"

Transkript

1 Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Textens artikelnummer: OL

2

3 Innehåll Komma igång 1 Använda webbsidan Användaralternativ 2 Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ 3 Anpassa telefonens funktioner och inställningar 4 Anpassa telefontjänsterna 6 Abonnera på tjänster på webben 6 Anpassa och använda upprättade tjänster 8 Använda Personlig adressbok 8 Använda kortnummer 11 Använda Extension Mobility 13 Använda Cisco Web Dialer 15 Anpassa Cisco IP-telefonen på webben iii

4 iv OL

5 Komma igång Din Cisco IP-telefon är en nätverksenhet som kan dela information med andra nätverksenheter inom företaget, inklusive din dator. Det här dokumentet innehåller information om hur du använder webbsidan Användaralternativ för Cisco CallManager-användare för att styra funktioner och inställningar på telefonen och för att upprätta och anpassa telefontjänster. Anm. Det här dokumentet innehåller information om specifika funktioner, inställningar och tjänster för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Om du har frågor om vilka funktioner, inställningar och tjänster som är tillgängliga, kontaktar du systemadministratören. I avsnitten nedan finns information om följande: Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2 Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ, sidan 3 Följande avsnitt innehåller information om: Anpassa telefonens funktioner och inställningar, sidan 4 Anpassa telefontjänsterna, sidan 6 Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 1

6 Använda webbsidan Användaralternativ Om du använder en Cisco IP-telefon, följer du stegen nedan när du vill öppna webbsidan Användaralternativ. Anm. Om du använder Cisco IP Communicator (en programbaserad telefon) kan du öppna webbsidan Användaralternativ genom att högerklicka på telefonens gränssnitt och välja Cisco Användaralternativ på den flytande menyn. Procedur Steg 1 Steg 2 Kontakta systemadministratören för att få en URL-adress till användaralternativen och ett (förvalt) lösenord. Öppna URL-sidan och logga in. När du har skrivit URL-adressen kan dialogrutan Säkerhetsvarning komma att visas. Där uppmanas du att välja Ja eller Visa certifikat > Installera certifikat. Om dialogrutan inte visas går du vidare till steg 3. Om du klickar på Ja visas dialogrutan Säkerhetsvarning gång du loggar in på webbsidan Användaralternativ (tills du installerar certifikatet). Om du klickar på Visa certifikat > Installera certifikat och följer instruktionerna på sidan, kommer dialogrutan Säkerhetsvarning inte att visas varje gång du loggar in till webbsidan Användaralternativ. Kontakta systemadministratören om du har frågor om hur du installerar certifikat. Anm. Steg 3 I steg 2 beskrivs hur dialogrutan Säkerhetsvarning visas för Internet Explorer-användare. Den kan visas under andra förhållanden om du använder Netscape Navigator. Välj din enhetstyp (telefonmodell) eller enhetsprofil (en Extension Mobility-enhetsprofl) i listrutan med enheter på huvudmenyn. Anm. Användarprofiler för Extension Mobility börjar vanligtvis med EM.För mer information, se Använda Extension Mobility på sidan 13. Systemadministratören talar om ifall du använder Extension Mobility. När du har valt modell visas en sammanhangsberoende meny för din modell eller profil. 2 OL

7 Komma igång Steg 4 Om du vill anpassa telefonen eller telefontjänsterna, klickar du på ett av alternativen på huvudmenyn. Anm. Olika alternativ kan visas på menyn, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat telefonen. Om du har frågor om menyalternativen kontaktar du systemadministratören. Om du vill... Gör du så här... Vidarebefordra all samtal till ett annat nummer Se Vidarebefordra samtal till en annan telefon på sidan 4. Lägga till/uppdatera dina snabbval Se Ställa in snabbval på sidan 4. Lägga till/uppdatera Cisco Se Abonnera på tjänster på sidan 7. IP-telefontjänsterna Konfigurera Cisco Personlig adressbok Se Konfigurera en personlig adressbok på sidan 5. Ändra policyn för Meddelande väntar-lampa Ändra det språk som används på telefonen, dina enhetsprofiler och/eller på webbsidan Användaralternativ Se Ändra hur röstmeddelandelampan fungerar på luren på sidan 4. Se Ändra språket som visas på webbsidan Användaralternativ och/eller i telefonen på sidan 4. Ändra lösenord Se Ändra lösenordet på sidan 5. Ändra PIN-kod Se Ändra din PIN-kod på sidan 5. Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ Använd följande tips när du navigerar på webbsidan Användaralternativ: Visa alla alternativ genom att välja din modell eller profil på menysidan. Klicka på Uppdatera när du vill verkställa och spara ändringar. Gå tillbaka till den sammanhangsberoende menyn genom att klicka på Gå tillbaka till menyn. Stäng webbsidan Användaralternativ genom att klicka på Logga ut. Klicka på Användarhandbok om du vill visa dokumentationen som hör till Cisco IP-telefonen. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 3

8 Anpassa telefonens funktioner och inställningar Du kan anpassa följande funktioner och inställningar från webbsidan Användaralternativ. (För hjälp med att logga in, se Använda webbsidan Användaralternativ på sidan 2.) Anm. Det här avsnittet innehåller information om specifika funktioner och inställningar för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Kontakta systemadministratören om du har frågor om telefonens funktioner och inställningar. Om du vill... Ändra språket som visas på webbsidan Användaralternativ och/eller i telefonen Ändra hur röstmeddelandelampan fungerar på luren Vidarebefordra samtal till en annan telefon Avbryta vidarebefordran till en annan telefon Ställa in snabbval Gör du så här när du har valt enhet eller profil... Om du vill ändra det språk som visas på webbsidan Användaralternativ endast under den aktuella webbsessionen, använder du listrutan Visa sida på, längst ned på varje sida. Annars väljer du Meny > Ändra Språk... och väljer ett nytt standardspråk på webbsidan Användaralternativ och på telefonen. Välj Meny > Ändra policy för Meddelande väntar-lampa... och välj en telefonlinje. Välj ett alternativ i listrutan. Normalt tänds lampan när du får ett röstmeddelande. Välj Meny > Vidarebefordra alla samtal... och markera kryssrutan för en linje. Du kan omdirigera samtal till en röstmeddelandetjänst eller till ett annat nummer. Om du anger ett nummer måste du ange numret exakt som du skulle slå det på bordstelefonen. Ange t.ex. en åtkomstkod, såsom 9, eller ett riktnummer. Välj Meny > Vidarebefordra alla samtal... och avmarkera kryssrutan för en linje. Du kan avbryta vidarebefordran från din telefon eller från webbsidan Användaralternativ. Välj Meny > Lägg till/uppdatera snabbval och ange numret och en etikett för varje tillgänglig snabbvalsknapp. De knappar som du inte använder för linjer eller tjänster är tillgängliga. 4 OL

9 Anpassa telefonens funktioner och inställningar Om du vill... Lägga till en tjänst på en programmerbar knapp Ändra ringsignalsmönstret per telefon (endast blinkning, en ringsignal, endast pip) Skapa ett förkortat snabbvalsnummer som du använder på telefonen för snabbuppringning Ändra din PIN-kod Ändra lösenordet Konfigurera en personlig adressbok Gör du så här när du har valt enhet eller profil... Du kan koppla en tjänst-url till en programmerbar knapp på telefonen så att du kan välja tjänster, t.ex. väder, aktiekurser och snabbval, genom att endast trycka på en knapp. Kontakta först systemadministratören för att kontrollera att en tjänst-url har konfigurerats för telefonen. Välj sedan Meny > Lägg till/uppdatera Tjänst URL-knappar. Välj vilken tjänst du vill lägga till i telefonen från listrutan Välj tjänst och klicka på Uppdatera. Välj Meny > Ändra telefonens Ringinställningar och följ anvisningarna på sidan. Välj Meny > Lägg till/uppdatera snabbval. Under Snabbvalsinställningen är inte associerad med någon telefonknapp anger du ett nummer och en etikett. Ange numret exakt som du skulle göra om du slog numret. Om det behövs inkluderar en åtkomstkod, t.ex. 9 och riktnumret. Klicka på Uppdatera. Välj Meny > Ändra PIN. PIN-koden är den kod som du använder för att logga in till Extension Mobility och andra tjänster på telefonen. Välj Meny > Ändra lösenord. Lösenordet är den kod du använder för att logga in på webbsidan Användaralternativ. Välj Meny > Konfigurera... Personlig adressbok. Prenumerera först på tjänsten. Se Abonnera på tjänster på webben på sidan 6. Tips Om du använder Extension Mobility börjar de ändringar du gör på webbsidan Användaralternativ inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 5

10 Anpassa telefontjänsterna Du kan abonnera på och anpassa telefontjänster från webbsidan Användaralternativ. Tjänsterna kan innefatta: Webbaserad information, t.ex. aktiekurser, filmer och väderleksrapporter Nätverksdata, t.ex. företagskalendrar och sökbara kataloger Telefontjänster, t.ex. Kortnummer och Personlig adressbok Det första du måste göra för att kunna använda en tillvalstjänst är att abonnera på den på webben. Nästa steg är att konfigurera tjänsten. När du abonnerar på tjänsten kan du visa och ändra tjänsten på telefonen. Beroende på telefonmodell får du åtkomst till tjänsten på telefonen genom att trycka på knappen Tjänster eller genom att välja Meny > Tjänster. I avsnitten nedan finns information om följande: Abonnera på tjänster på webben, sidan 6 Anpassa och använda upprättade tjänster, sidan 8 Abonnera på tjänster på webben Använd tabellen nedan om du vill veta mer om hur du abonnerar på tjänster från webbsidan Användaralternativ när du har loggat in och valt modell eller profil. (För hjälp med att logga in, se Använda webbsidan Användaralternativ på sidan 2.) Obs! Vissa tjänster. t.ex. Extension Mobility, kan vara obligatoriska och kan därför redan ha upprättats. Det här avsnittet innehåller information om specifika tjänster för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Om du har frågor om vilka telefontjänster som är tillgängliga, kontaktar du systemadministratören. 6 OL

11 Anpassa telefontjänsterna Om du vill... Abonnera på tjänster Ändra eller avsluta ett abonnemang Använda en tjänst på telefonen Anpassa och använda tjänsten Personlig adressbok Anpassa och använda tjänsten Kortnummer Anpassa och använda tjänsten Extension Mobility Anpassa och använda tjänsten Web Dialer Gör du så här när du har loggat in och valt modell eller profil... Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj en tjänst i listrutan Tillgängliga tjänster och klicka på Fortsätt. Om det behövs anger du mer information (t.ex. postnummer eller PIN-kod). Klicka sedan på Abonnera. Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Klicka på en tjänst i rutan Tjänster som du abonnerar på om du vill göra ändringar. Klicka på Uppdatera eller Avsluta abonnemang. Om du vill visa de upprättade tjänsterna trycker du på knappen Tjänster eller väljer Meny > Tjänster på telefonen. Om du har kopplat tjänsten till en programmerbar knapp kan du även trycka på den programmerbara knappen. Se Använda Personlig adressbok på sidan 8. Se Använda kortnummer på sidan 11. Se Använda Extension Mobility på sidan 13. Se Använda Cisco Web Dialer på sidan 15. Tips Om du använder Extension Mobility börjar de ändringar du gör på webbsidan Användaralternativ inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Om du vill ha åtkomst till menyn Kortnummer med endast en knapptryckning, kopplar du tjänsten Kortnummer till en ledig programmerbar knapp. Du kan abonnera på samma tjänst flera gånger och ge varje förekomst av samma tjänst ett unikt namn. Om du t.ex. abonnerar på en väderlekstjänst för flera regioner, kan du ge varje version av tjänsten ett eget namn. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 7

12 Anpassa och använda upprättade tjänster När telefontjänsterna är inställda kan du anpassa och använda dem från både datorn och telefonen. Eftersom instruktionerna för varje tjänst kan variera, går du till det avsnitt som beskriver de tjänster som är upprättade på din telefon, för att få information om hur du anpassar och använder just den tjänsten. För hjälp med att upprätta en tjänst, se Abonnera på tjänster på webben på sidan 6. Instruktioner för hur du anpassar och använder specifika tjänster finns i följande avsnitt: Använda Personlig adressbok, sidan 8 Använda kortnummer, sidan 11 Använda Extension Mobility, sidan 13 Använda Cisco Web Dialer, sidan 15 Använda Personlig adressbok Med tjänsten Personlig adressbok kan du lagra namn och nummer på personer både inom och utanför företaget. Du kan också koppla snabbnummer till poster i den personliga adressboken och ringa dessa nummer i stället för telefonnumren. Från Cisco IP-telefonen kan du använda tjänsten Personlig adressbok när du vill leta upp poster och ringa samtal. Anm. Det exakta namnet på tjänsten Personlig adressbok på telefon kan variera, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat tjänsten. Följande tabell innehåller information om hur du använder tjänsten Personlig adressbok. Om du vill... Abonnera på tjänsten Personlig adressbok Skapa en ny post från webbsidan Användaralternativ Gör du så här... Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj Personlig adressbok i listrutan Tillgängliga tjänster, klicka på Fortsätt och klicka på Abonnera. Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok när du har abonnerat på tjänsten. Om du vill lägga till poster manuellt klickar du på Lägg till en ny post. För information om hur du lägger till poster med hjälp av ett synkroniseringsprogram, se Installera synkroniseraren på sidan OL

13 Anpassa telefontjänsterna Om du vill... Redigera en post från webbsidan Användaralternativ Redigera en post på telefonen Ringa från en post på telefonen Ta bort en post från webbsidan Användaralternativ Synkronisera med ett adressboksprogram från Microsoft Koppla kortnummer till poster Gör du så här... Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok. Ange en del av eller hela informationen i ett namnfält och klicka på Sök. Klicka på ett namn i sökresultatet om du vill visa hela posten. Gör ändringarna och klicka på Uppdatera. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange en del av eller hela namnet med knappsatsen och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Redigera. Tryck på den programstyrda knappen Namn eller Telefon när du vill göra ändringar. Tryck sedan på Skicka och OK. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange en del av eller hela namnet med knappsatsen och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Ring. Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok. Ange en del av eller hela informationen i ett namnfält och klicka på Sök. Markera kryssrutan bredvid de poster du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort markerade. Se Använda Cisco IP Phone Address Book Synchronizer på sidan 10. Se Använda kortnummer på sidan 11. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 9

14 Använda Cisco IP Phone Address Book Synchronizer Använd det här verktyget när du vill synkronisera data som är lagrade i adressböcker i Microsoft Windows, Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express med Cisco CallManager-katalogen och tjänsten Personlig adressbok. Se installations- och konfigurationsinstruktionerna nedan. Installera synkroniseraren Steg 1 Kontakta systemadministratören för att få installationsfilen till Cisco IP Phone Address Book Synchronizer. Steg 2 Dubbelklicka på filen TabSyncInstall.exe. Fönstret Welcome to Cisco IP Phone Address Book Synchronizer visas. Steg 3 Klicka på Next. Fönstret med Licence Agreement. Steg 4 Läs licensinformationen och klicka på Yes om du accepterar villkoren och vill fortsätta. Fönstret Choose Destination Location visas. Steg 5 Välj i vilken katalog du vill installera programmet och klicka på Next. Fönstret Start Copying Files visas. Steg 6 Kontrollera att du har valt rätt katalog och klicka på Next. Du får hjälp av installationsguiden att installera programmet på datorn. När installationen är klar visas fönstret InstallShield Wizard Complete. Steg 7 Klicka på Finish. Steg 8 För information om hur du slutför proceduren, se Konfigurera synkroniseraren på sidan 10. Konfigurera synkroniseraren Steg 1 Steg 2 Steg 3 Öppna Cisco IP Phone Address Book Synchronizer. Om du accepterade den förvalda installationskatalogen kan du öppna programmet genom att välja Start > Program > Cisco > IP Phone Address Synchronizer. Du konfigurerar användarinformationen genom att klicka på knappen Password. Fönstret Cisco IP Phone User visas. Ange namn och lösenord för Cisco IP-telefonen och klicka på OK. 10 OL

15 Anpassa telefontjänsterna Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Steg 10 Steg 11 Om du vill konfigurera synkroniseringsregler klickar du på knappen Rules Options. Välj vilken synkroniseringsmetod du vill använda och klicka på OK. Om du vill konfigurera Cisco CallManager-information klickar du på knappen CCM Server. Fönstret Configure Cisco CallManager Web Server visas. Ange IP-adress eller värdnamn på Cisco CallManager och klicka på OK. Om du inte har denna information kontaktar du systemadministratören. Klicka på knappen Password. Fönstret Cisco IP Phone User visas. Ange användaridentifikation och lösenord för programmet Användaralternativ för Cisco IP-telefonen. Klicka på knappen Synchronize när du vill starta katalogsynkroniseringen. Fönstret Synchronization Status innehåller information om adressbokssynkroniseringens status. Om du valde regeln user intervention for duplicate entries och du har dubblerade adressboksposter, visas fönstret Duplicate Selection. Välj den post som du vill ha med i Personal Address Book och klicka på OK. När synkroniseringen är klar stänger du Cisco IP Phone Address Book Synchronizer genom att klicka på Exit. Använda kortnummer Kortnummer består av en eller två siffror (1 till 99) som du kan koppla till telefonnummer eller adressboksposter. Om du vill ringa med kortnummer väljer du kortnumret från menyn på telefonens pekskärm. Du behöver inte slå hela numret. Anm. Det exakta namnet på tjänsten Kortnummer på telefonen kan variera, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat tjänsten. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 11

16 Följande tabell innehåller information om hur du ställer in och använder tjänsten Kortnummer. Om du vill... Abonnera på tjänsten Kortnummer Tilldela ett kortnummer från webbsidorna för användaralternativ Tilldela ett kortnummer på telefonen (med hjälp av adressboken) Tilldela ett kortnummer på telefonen (utan adressboken) Ringa ett kortnummer på telefonen Ta bort ett kortnummer på telefonen Ta bort ett kortnummer från webbsidorna för användaralternativ Gör du så här... Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj Kortnummer i listrutan Tillgängliga tjänster, klicka på Fortsätt och klicka på Abonnera. Välj Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok, klicka på Kortnummer och klicka på ett kortnummer(1-99). I popup-fönstret Lägg till ett nytt kortnummer kan du göra något av följande: Klicka på Post i personlig adressbok när du vill koppla ett kortnummer till en befintlig kod. Välj posten och ett telefonnummer i listrutan. Klicka på Ange ett katalognummer när du vill koppla ett kortnummer till ett telefonnummer utan att använda den personliga adressboken. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange ett namn och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Kortnummer. Markera ett telefonnummer (hem, arbetet eller mobiltelefon) och välj ett kortnummer. Det är det här numret du slår i stället för telefonnumret. Tryck på OK. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Tryck på den programstyrda knappen Tilldela och välj ett kortnummer (1-99). Det är det här numret du slår i stället för telefonnumret. Ange det katalognummer som du vill koppla till detta kortnummer och tryck på Skicka och OK. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Gör något av följande när du vill ringa: Ange kortnumret med knappsatsen. Använd navigeringsknappen för att markera ett nummer och tryck sedan på den programstyrda knappen Ring. Om telefonen har en pekskärm trycker du på det kortnummer på pekskärmen som motsvarar numret du vill ringa. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Använd navigeringsknappen för att markera ett nummer och tryck sedan på den programstyrda knappen Ta bort. Tryck på Välj och OK. Välj Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok och klicka på Kortnummer. Markera kryssrutan bredvid den post som du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort markerade. 12 OL

17 Anpassa telefontjänsterna Tips Om du vill ha snabbare åtkomst till menyn Kortnummer kopplar du tjänsten Kortnummer till en ledig programmerbar knapp på telefonen. Till skillnad från funktionen Snabbval är inte kortnummer begränsade av antalet lediga linjeknappar på telefonen. Du kan skapa upp till 99 kortnummer. Använda Extension Mobility Med funktionen Extension Mobility kan du konfigurera en Cisco IP-telefon som din egen (tillfälligt) genom att logga in. När du har loggat in anpassas telefonen efter din användarprofil, inklusive dina linjer (telefonnummer), funktioner (t.ex. snabbval) och upprättade tjänster. Extension Mobility är en praktisk funktion om du ofta gör affärer från olika platser i företaget eller om du har åtkomst till delade telefoner. Till skillnad från tjänsterna Personlig adressbok och Kortnummer, måste du inte abonnera på tjänsten Extension Mobility. Systemadministratören upprättar tjänsten åt dig. Anm. Namnet på EM-inloggningstjänsten, som det visas på telefonens Tjänster-meny, kan variera. Det är systemadministratören som bestämmer namnet. Här följer två scenarier där Extension Mobility har upprättats för telefonanvändare. Om du använder Extension Mobility passar du antagligen in i den ena av kategorierna, men inte båda. Oavsett vilken kategori du hamnar i kan du anpassa din Extension Mobility-profil från webbsidan Användaralternativ. Du har en eller flera telefoner som anpassas efter dina anknytningsinställningar och anpassade inställningar, t.ex. kortnummer, först när du loggar in till tjänsten Extension Mobility. Du kanske delar telefon eller arbetsplats med andra. Du har en telefon där dina anknytningsinställningar och anpassade inställningar alltid visas, t.ex. kortnummer, och du behöver inte logga in till tjänsten Extension Mobility på den telefonen. Ingen annan kan heller använda Extension Mobility för att logga in till din telefon. Du kan däremot använda Extension Mobility för att logga in till andra telefoner i företaget. Du kan använda den här tjänsten när du reser eller befinner dig någon annanstans än vid ditt skrivbord. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 13

18 Följande tabell innehåller information om hur du använder Extension Mobility. Om du vill... Abonnera på tjänsten Extension Mobility Logga in till Extension Mobility på din telefon Logga ut från Extension Mobility på din telefon Ändra din PIN-kod Ändra inställningar, funktioner och tjänster som är associerade med din Extension Mobility-profil Använda din Extension Mobility-profil på en Cisco IP-telefon Gör du så här... Systemadministratören upprättar tjänsten åt dig. Välj Tjänster > EM-inloggning (det exakta namnet kan variera). Välj en enhetsprofil, om du blir uppmanad att göra det. Ange användar-id och PIN-kod. (Du får bådadera av systemadministratören.) Välj Tjänster > EM-utloggning (det exakta namnet kan variera). På telefonen kanske frågan Vill du logga ut <ditt användar-id>? visas. Välj i så fall Ja. Logga in till webbsidan Användaralternativ och välj Meny > Ändra PIN. PIN-koden är den kod du använder för att logga in till Extension Mobility och andra tjänster. När du ändrar PIN-koden påverkas alla tjänster som kräver en PIN-kod, t.ex. den personliga adressboken och kortnummer. Om du använder dessa tjänster och ändrar PIN-koden måste du uppdatera tjänsterna innan du kan använda dem. Logga in till webbsidan Användaralternativ och välj din Extension Mobility- profil. En meny med alternativ som är specifika för din Extension Mobility- profil visas. Här kan du ändra inställningar, funktioner och tjänster. Du kan t.ex. ställa in kortnummer. (För hjälp med att logga in, se kapitel 2, Använda webbsidorna för användaralternativ på sidan 2-1. Logga in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Ditt anknytningsnummer och alla inställningar, funktioner och tjänster som du har upprättat i din Extension Mobility-profil används på den telefonen efter att du har loggat in. Om du gör ändringar i Extension Mobility-profilen medan du är inloggad till Extension Mobility på en telefon, måste du logga ut och logga in igen, för att kunna se ändringarna på telefonen. 14 OL

19 Anpassa telefontjänsterna Tips Ändringar som du gör på webbsidan Användaralternativ börjar inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Inställningar som endast styrs på telefonen, t.ex. kontrast och volym, sparas inte i Extension Mobility-profilen. Efter en viss tid loggas du ut automatiskt från Extension Mobility. Det är systemadministratören som fastställer tidsgränsen. Du kan bara vara inloggad till en telefon åt gången. Du måste logga ut från den första telefonen innan du kan använda en annan telefon. När du loggar in eller ut med Extension Mobility avbryts eventuella aktiva samtalsavslut som är kopplade till funktionen Återuppr automatiskt. Om du har aktiverat Återuppr och måltelefonen har tagits bort från systemet, kan det hända att du hör en upptagetton när du trycker på Ring eller lyfter luren. I så fall avbryter du den ursprungliga Återuppr-förfrågan eller försöker att återaktivera Återuppr på telefonen. Använda Cisco Web Dialer Med Cisco Web Dialer kan du ringa från webben genom att klicka på ett telefonnummer som är länkat till din företagskatalog. Du loggar in till Web Dialer med samma användar-id och lösenord du använder för att logga in till webbsidoan Avändaralternativ. Liksom Extension Mobility behöver du inte abonnera på Web Dialer. Systemadministratören kan upprätta tjänsten åt dig. Till skillnad från Extension Mobility och de andra tjänsterna, visas inte Web Dialer på listan över tjänster på webbsidan Användaralternativ. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 15

20 Följande tabell innehåller information om hur du använder Web Dialer. Om du vill... Abonnera på Web Dialer Ringa från en webbsida för en företagskatalog första gången Gör du så här... Be systemadministratören upprätta tjänsten åt dig. Första gången du loggar in till Web Dialer visas webbsidan med dialogrutan Preferences (Inställningar). Välj enhet, t.ex. Cisco IP-telefonen, eller välj tillvalet Extension Mobility. Välj samtalslinje och språk. Anm. Användarprofiler för Extension Mobility börjar vanligtvis med EM. För mer information, se Använda Extension Mobility på sidan 13. Systemadministratören talar om ifall du använder Extension Mobility. Ringa från en webbsida för en företagskatalog Ställa in automatisk uppringning Ändra inställningarna Logga ut från Web Dialer Öppna webbläsaren och gå till företagskatalogen. Ange användar-id och lösenord. (Be systemadministratören om användar-id och lösenord samt URL-adressen till företagskatalogen.) Klicka på numret i katalogen och klicka på Ring när du vill ringa. Klicka på Lägg på när du vill avsluta samtalet. Du kan också avsluta samtalet från Cisco IP-telefonen. Om du vill koppla upp dig till numret automatiskt, utan att visa dialogrutan MakeCall på webbsidan, markerar du kryssrutan Visa inte dialogrutan med samtalsbekräftelse. I dialogrutan MakeCall klickar du på Preferences (Inställningar) och gör ändringarna. I dialogrutan MakeCall klickar du på Logout (Logga ut). 16 OL

21

22 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Huvudkontor i Europa Cisco Systems International BV Haarlerbergpark Haarlerbergweg CH Amsterdam Nederländerna www-europe.cisco.com Tel: Fax: Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: Fax: Huvudkontor för Asien och Stillahavsområdet Cisco Systems, Inc. 168 Robinson Road #28-01 Capital Tower Singapore Tel: Fax: Cisco Systems har mer än 200 kontor i nedanstående länder. Adresser och telefonnummer finns på Ciscos webbsida på Argentina Australien Belgien Brasilien Bulgarien Chile Colombia Costa Rica Danmark Dubai Filippinerna Finland Frankrike Förenade arabemiraten Grekland Hong Kong Indien Indonesien Irland Israel Italien Japan Kanada Kina Kroatien Korea Luxemburg Malaysia Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Peru Polen Portugal Puerto Rico Rumänien Ryssland Saudiarabien Schweiz Singapore Skottland Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern USA Venezuela Vietnam Zimbabwe Österrike CCSP, logotypen för Cisco Square Bridge, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare och StackWise är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn och iquick Study är servicemärken som tillhör Cisco Systems, Inc.; och Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, logotypen för Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logotypen för Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iq Expertise, logotypen för iq, iq Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, logotypen för Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, Registrar, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, SwitchProbe, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath och VCO är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder Alla andra varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0401R) OL

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Med licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok

Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok Version 1.1(1) Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408 526-4000 +1-800-553-NETS

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Version 1.2(1) Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408-526-4000 Fax: +1-408-526-4100

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare)

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare) Snabbstarthandbok Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) 2 Om Cisco ViewMail för Microsoft Outlook

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Utgåva 7.x Publicerad 25 augusti 2008 Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5 Först publicerad: July 02, 2010 Senast ändrad: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Användarhandbok för Cisco IP Communicator

Användarhandbok för Cisco IP Communicator Användarhandbok för Cisco IP Communicator Version 7.0 Juni 2009 Huvudkontoret i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526 4000 800 553

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call i Softphone Aktivera med prefix... 2 Inställningar för Windows 7 och tidigare versioner... 2 Inställningar för Windows 8 och Windows 0... 3 Ringa via prefix... 4 Lägga till prefix i egna dokument... 4

Läs mer

Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok

Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok Telefonhandbok Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Advoco NetPBX Outlook Add-in

Advoco NetPBX Outlook Add-in Advoco NetPBX Outlook Add-in Med Advoco NetPBX Outlook Add-in kan användaren hantera sina kontakter på ett snabbt och enkelt sätt genom att ringa från kontakterna i Microsoft Outlook. Vid inkommande samtal

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd Välkommen Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 Anslut Installation Använd Vad finns i lådan CD140 Basstation ELLER CD140/CD145 Handenhet CD145 Basstation Strömadapter för basstationen Strömsladd CD140 2 x AAA

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1)

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Huvudkontor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln)

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Först publicerad: 1 aug 2014 Senast ändrad: 1 aug 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer