Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassa Cisco IP-telefonen på webben"

Transkript

1 Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Textens artikelnummer: OL

2

3 Innehåll Komma igång 1 Använda webbsidan Användaralternativ 2 Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ 3 Anpassa telefonens funktioner och inställningar 4 Anpassa telefontjänsterna 6 Abonnera på tjänster på webben 6 Anpassa och använda upprättade tjänster 8 Använda Personlig adressbok 8 Använda kortnummer 11 Använda Extension Mobility 13 Använda Cisco Web Dialer 15 Anpassa Cisco IP-telefonen på webben iii

4 iv OL

5 Komma igång Din Cisco IP-telefon är en nätverksenhet som kan dela information med andra nätverksenheter inom företaget, inklusive din dator. Det här dokumentet innehåller information om hur du använder webbsidan Användaralternativ för Cisco CallManager-användare för att styra funktioner och inställningar på telefonen och för att upprätta och anpassa telefontjänster. Anm. Det här dokumentet innehåller information om specifika funktioner, inställningar och tjänster för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Om du har frågor om vilka funktioner, inställningar och tjänster som är tillgängliga, kontaktar du systemadministratören. I avsnitten nedan finns information om följande: Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2 Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ, sidan 3 Följande avsnitt innehåller information om: Anpassa telefonens funktioner och inställningar, sidan 4 Anpassa telefontjänsterna, sidan 6 Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 1

6 Använda webbsidan Användaralternativ Om du använder en Cisco IP-telefon, följer du stegen nedan när du vill öppna webbsidan Användaralternativ. Anm. Om du använder Cisco IP Communicator (en programbaserad telefon) kan du öppna webbsidan Användaralternativ genom att högerklicka på telefonens gränssnitt och välja Cisco Användaralternativ på den flytande menyn. Procedur Steg 1 Steg 2 Kontakta systemadministratören för att få en URL-adress till användaralternativen och ett (förvalt) lösenord. Öppna URL-sidan och logga in. När du har skrivit URL-adressen kan dialogrutan Säkerhetsvarning komma att visas. Där uppmanas du att välja Ja eller Visa certifikat > Installera certifikat. Om dialogrutan inte visas går du vidare till steg 3. Om du klickar på Ja visas dialogrutan Säkerhetsvarning gång du loggar in på webbsidan Användaralternativ (tills du installerar certifikatet). Om du klickar på Visa certifikat > Installera certifikat och följer instruktionerna på sidan, kommer dialogrutan Säkerhetsvarning inte att visas varje gång du loggar in till webbsidan Användaralternativ. Kontakta systemadministratören om du har frågor om hur du installerar certifikat. Anm. Steg 3 I steg 2 beskrivs hur dialogrutan Säkerhetsvarning visas för Internet Explorer-användare. Den kan visas under andra förhållanden om du använder Netscape Navigator. Välj din enhetstyp (telefonmodell) eller enhetsprofil (en Extension Mobility-enhetsprofl) i listrutan med enheter på huvudmenyn. Anm. Användarprofiler för Extension Mobility börjar vanligtvis med EM.För mer information, se Använda Extension Mobility på sidan 13. Systemadministratören talar om ifall du använder Extension Mobility. När du har valt modell visas en sammanhangsberoende meny för din modell eller profil. 2 OL

7 Komma igång Steg 4 Om du vill anpassa telefonen eller telefontjänsterna, klickar du på ett av alternativen på huvudmenyn. Anm. Olika alternativ kan visas på menyn, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat telefonen. Om du har frågor om menyalternativen kontaktar du systemadministratören. Om du vill... Gör du så här... Vidarebefordra all samtal till ett annat nummer Se Vidarebefordra samtal till en annan telefon på sidan 4. Lägga till/uppdatera dina snabbval Se Ställa in snabbval på sidan 4. Lägga till/uppdatera Cisco Se Abonnera på tjänster på sidan 7. IP-telefontjänsterna Konfigurera Cisco Personlig adressbok Se Konfigurera en personlig adressbok på sidan 5. Ändra policyn för Meddelande väntar-lampa Ändra det språk som används på telefonen, dina enhetsprofiler och/eller på webbsidan Användaralternativ Se Ändra hur röstmeddelandelampan fungerar på luren på sidan 4. Se Ändra språket som visas på webbsidan Användaralternativ och/eller i telefonen på sidan 4. Ändra lösenord Se Ändra lösenordet på sidan 5. Ändra PIN-kod Se Ändra din PIN-kod på sidan 5. Tips för hur du navigerar på webbsidan Användaralternativ Använd följande tips när du navigerar på webbsidan Användaralternativ: Visa alla alternativ genom att välja din modell eller profil på menysidan. Klicka på Uppdatera när du vill verkställa och spara ändringar. Gå tillbaka till den sammanhangsberoende menyn genom att klicka på Gå tillbaka till menyn. Stäng webbsidan Användaralternativ genom att klicka på Logga ut. Klicka på Användarhandbok om du vill visa dokumentationen som hör till Cisco IP-telefonen. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 3

8 Anpassa telefonens funktioner och inställningar Du kan anpassa följande funktioner och inställningar från webbsidan Användaralternativ. (För hjälp med att logga in, se Använda webbsidan Användaralternativ på sidan 2.) Anm. Det här avsnittet innehåller information om specifika funktioner och inställningar för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Kontakta systemadministratören om du har frågor om telefonens funktioner och inställningar. Om du vill... Ändra språket som visas på webbsidan Användaralternativ och/eller i telefonen Ändra hur röstmeddelandelampan fungerar på luren Vidarebefordra samtal till en annan telefon Avbryta vidarebefordran till en annan telefon Ställa in snabbval Gör du så här när du har valt enhet eller profil... Om du vill ändra det språk som visas på webbsidan Användaralternativ endast under den aktuella webbsessionen, använder du listrutan Visa sida på, längst ned på varje sida. Annars väljer du Meny > Ändra Språk... och väljer ett nytt standardspråk på webbsidan Användaralternativ och på telefonen. Välj Meny > Ändra policy för Meddelande väntar-lampa... och välj en telefonlinje. Välj ett alternativ i listrutan. Normalt tänds lampan när du får ett röstmeddelande. Välj Meny > Vidarebefordra alla samtal... och markera kryssrutan för en linje. Du kan omdirigera samtal till en röstmeddelandetjänst eller till ett annat nummer. Om du anger ett nummer måste du ange numret exakt som du skulle slå det på bordstelefonen. Ange t.ex. en åtkomstkod, såsom 9, eller ett riktnummer. Välj Meny > Vidarebefordra alla samtal... och avmarkera kryssrutan för en linje. Du kan avbryta vidarebefordran från din telefon eller från webbsidan Användaralternativ. Välj Meny > Lägg till/uppdatera snabbval och ange numret och en etikett för varje tillgänglig snabbvalsknapp. De knappar som du inte använder för linjer eller tjänster är tillgängliga. 4 OL

9 Anpassa telefonens funktioner och inställningar Om du vill... Lägga till en tjänst på en programmerbar knapp Ändra ringsignalsmönstret per telefon (endast blinkning, en ringsignal, endast pip) Skapa ett förkortat snabbvalsnummer som du använder på telefonen för snabbuppringning Ändra din PIN-kod Ändra lösenordet Konfigurera en personlig adressbok Gör du så här när du har valt enhet eller profil... Du kan koppla en tjänst-url till en programmerbar knapp på telefonen så att du kan välja tjänster, t.ex. väder, aktiekurser och snabbval, genom att endast trycka på en knapp. Kontakta först systemadministratören för att kontrollera att en tjänst-url har konfigurerats för telefonen. Välj sedan Meny > Lägg till/uppdatera Tjänst URL-knappar. Välj vilken tjänst du vill lägga till i telefonen från listrutan Välj tjänst och klicka på Uppdatera. Välj Meny > Ändra telefonens Ringinställningar och följ anvisningarna på sidan. Välj Meny > Lägg till/uppdatera snabbval. Under Snabbvalsinställningen är inte associerad med någon telefonknapp anger du ett nummer och en etikett. Ange numret exakt som du skulle göra om du slog numret. Om det behövs inkluderar en åtkomstkod, t.ex. 9 och riktnumret. Klicka på Uppdatera. Välj Meny > Ändra PIN. PIN-koden är den kod som du använder för att logga in till Extension Mobility och andra tjänster på telefonen. Välj Meny > Ändra lösenord. Lösenordet är den kod du använder för att logga in på webbsidan Användaralternativ. Välj Meny > Konfigurera... Personlig adressbok. Prenumerera först på tjänsten. Se Abonnera på tjänster på webben på sidan 6. Tips Om du använder Extension Mobility börjar de ändringar du gör på webbsidan Användaralternativ inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 5

10 Anpassa telefontjänsterna Du kan abonnera på och anpassa telefontjänster från webbsidan Användaralternativ. Tjänsterna kan innefatta: Webbaserad information, t.ex. aktiekurser, filmer och väderleksrapporter Nätverksdata, t.ex. företagskalendrar och sökbara kataloger Telefontjänster, t.ex. Kortnummer och Personlig adressbok Det första du måste göra för att kunna använda en tillvalstjänst är att abonnera på den på webben. Nästa steg är att konfigurera tjänsten. När du abonnerar på tjänsten kan du visa och ändra tjänsten på telefonen. Beroende på telefonmodell får du åtkomst till tjänsten på telefonen genom att trycka på knappen Tjänster eller genom att välja Meny > Tjänster. I avsnitten nedan finns information om följande: Abonnera på tjänster på webben, sidan 6 Anpassa och använda upprättade tjänster, sidan 8 Abonnera på tjänster på webben Använd tabellen nedan om du vill veta mer om hur du abonnerar på tjänster från webbsidan Användaralternativ när du har loggat in och valt modell eller profil. (För hjälp med att logga in, se Använda webbsidan Användaralternativ på sidan 2.) Obs! Vissa tjänster. t.ex. Extension Mobility, kan vara obligatoriska och kan därför redan ha upprättats. Det här avsnittet innehåller information om specifika tjänster för Cisco IP-telefonen som kan vara tillgängliga för dig. Om du har frågor om vilka telefontjänster som är tillgängliga, kontaktar du systemadministratören. 6 OL

11 Anpassa telefontjänsterna Om du vill... Abonnera på tjänster Ändra eller avsluta ett abonnemang Använda en tjänst på telefonen Anpassa och använda tjänsten Personlig adressbok Anpassa och använda tjänsten Kortnummer Anpassa och använda tjänsten Extension Mobility Anpassa och använda tjänsten Web Dialer Gör du så här när du har loggat in och valt modell eller profil... Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj en tjänst i listrutan Tillgängliga tjänster och klicka på Fortsätt. Om det behövs anger du mer information (t.ex. postnummer eller PIN-kod). Klicka sedan på Abonnera. Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Klicka på en tjänst i rutan Tjänster som du abonnerar på om du vill göra ändringar. Klicka på Uppdatera eller Avsluta abonnemang. Om du vill visa de upprättade tjänsterna trycker du på knappen Tjänster eller väljer Meny > Tjänster på telefonen. Om du har kopplat tjänsten till en programmerbar knapp kan du även trycka på den programmerbara knappen. Se Använda Personlig adressbok på sidan 8. Se Använda kortnummer på sidan 11. Se Använda Extension Mobility på sidan 13. Se Använda Cisco Web Dialer på sidan 15. Tips Om du använder Extension Mobility börjar de ändringar du gör på webbsidan Användaralternativ inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Om du vill ha åtkomst till menyn Kortnummer med endast en knapptryckning, kopplar du tjänsten Kortnummer till en ledig programmerbar knapp. Du kan abonnera på samma tjänst flera gånger och ge varje förekomst av samma tjänst ett unikt namn. Om du t.ex. abonnerar på en väderlekstjänst för flera regioner, kan du ge varje version av tjänsten ett eget namn. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 7

12 Anpassa och använda upprättade tjänster När telefontjänsterna är inställda kan du anpassa och använda dem från både datorn och telefonen. Eftersom instruktionerna för varje tjänst kan variera, går du till det avsnitt som beskriver de tjänster som är upprättade på din telefon, för att få information om hur du anpassar och använder just den tjänsten. För hjälp med att upprätta en tjänst, se Abonnera på tjänster på webben på sidan 6. Instruktioner för hur du anpassar och använder specifika tjänster finns i följande avsnitt: Använda Personlig adressbok, sidan 8 Använda kortnummer, sidan 11 Använda Extension Mobility, sidan 13 Använda Cisco Web Dialer, sidan 15 Använda Personlig adressbok Med tjänsten Personlig adressbok kan du lagra namn och nummer på personer både inom och utanför företaget. Du kan också koppla snabbnummer till poster i den personliga adressboken och ringa dessa nummer i stället för telefonnumren. Från Cisco IP-telefonen kan du använda tjänsten Personlig adressbok när du vill leta upp poster och ringa samtal. Anm. Det exakta namnet på tjänsten Personlig adressbok på telefon kan variera, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat tjänsten. Följande tabell innehåller information om hur du använder tjänsten Personlig adressbok. Om du vill... Abonnera på tjänsten Personlig adressbok Skapa en ny post från webbsidan Användaralternativ Gör du så här... Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj Personlig adressbok i listrutan Tillgängliga tjänster, klicka på Fortsätt och klicka på Abonnera. Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok när du har abonnerat på tjänsten. Om du vill lägga till poster manuellt klickar du på Lägg till en ny post. För information om hur du lägger till poster med hjälp av ett synkroniseringsprogram, se Installera synkroniseraren på sidan OL

13 Anpassa telefontjänsterna Om du vill... Redigera en post från webbsidan Användaralternativ Redigera en post på telefonen Ringa från en post på telefonen Ta bort en post från webbsidan Användaralternativ Synkronisera med ett adressboksprogram från Microsoft Koppla kortnummer till poster Gör du så här... Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok. Ange en del av eller hela informationen i ett namnfält och klicka på Sök. Klicka på ett namn i sökresultatet om du vill visa hela posten. Gör ändringarna och klicka på Uppdatera. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange en del av eller hela namnet med knappsatsen och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Redigera. Tryck på den programstyrda knappen Namn eller Telefon när du vill göra ändringar. Tryck sedan på Skicka och OK. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange en del av eller hela namnet med knappsatsen och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Ring. Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj sedan Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok. Ange en del av eller hela informationen i ett namnfält och klicka på Sök. Markera kryssrutan bredvid de poster du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort markerade. Se Använda Cisco IP Phone Address Book Synchronizer på sidan 10. Se Använda kortnummer på sidan 11. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 9

14 Använda Cisco IP Phone Address Book Synchronizer Använd det här verktyget när du vill synkronisera data som är lagrade i adressböcker i Microsoft Windows, Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express med Cisco CallManager-katalogen och tjänsten Personlig adressbok. Se installations- och konfigurationsinstruktionerna nedan. Installera synkroniseraren Steg 1 Kontakta systemadministratören för att få installationsfilen till Cisco IP Phone Address Book Synchronizer. Steg 2 Dubbelklicka på filen TabSyncInstall.exe. Fönstret Welcome to Cisco IP Phone Address Book Synchronizer visas. Steg 3 Klicka på Next. Fönstret med Licence Agreement. Steg 4 Läs licensinformationen och klicka på Yes om du accepterar villkoren och vill fortsätta. Fönstret Choose Destination Location visas. Steg 5 Välj i vilken katalog du vill installera programmet och klicka på Next. Fönstret Start Copying Files visas. Steg 6 Kontrollera att du har valt rätt katalog och klicka på Next. Du får hjälp av installationsguiden att installera programmet på datorn. När installationen är klar visas fönstret InstallShield Wizard Complete. Steg 7 Klicka på Finish. Steg 8 För information om hur du slutför proceduren, se Konfigurera synkroniseraren på sidan 10. Konfigurera synkroniseraren Steg 1 Steg 2 Steg 3 Öppna Cisco IP Phone Address Book Synchronizer. Om du accepterade den förvalda installationskatalogen kan du öppna programmet genom att välja Start > Program > Cisco > IP Phone Address Synchronizer. Du konfigurerar användarinformationen genom att klicka på knappen Password. Fönstret Cisco IP Phone User visas. Ange namn och lösenord för Cisco IP-telefonen och klicka på OK. 10 OL

15 Anpassa telefontjänsterna Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Steg 10 Steg 11 Om du vill konfigurera synkroniseringsregler klickar du på knappen Rules Options. Välj vilken synkroniseringsmetod du vill använda och klicka på OK. Om du vill konfigurera Cisco CallManager-information klickar du på knappen CCM Server. Fönstret Configure Cisco CallManager Web Server visas. Ange IP-adress eller värdnamn på Cisco CallManager och klicka på OK. Om du inte har denna information kontaktar du systemadministratören. Klicka på knappen Password. Fönstret Cisco IP Phone User visas. Ange användaridentifikation och lösenord för programmet Användaralternativ för Cisco IP-telefonen. Klicka på knappen Synchronize när du vill starta katalogsynkroniseringen. Fönstret Synchronization Status innehåller information om adressbokssynkroniseringens status. Om du valde regeln user intervention for duplicate entries och du har dubblerade adressboksposter, visas fönstret Duplicate Selection. Välj den post som du vill ha med i Personal Address Book och klicka på OK. När synkroniseringen är klar stänger du Cisco IP Phone Address Book Synchronizer genom att klicka på Exit. Använda kortnummer Kortnummer består av en eller två siffror (1 till 99) som du kan koppla till telefonnummer eller adressboksposter. Om du vill ringa med kortnummer väljer du kortnumret från menyn på telefonens pekskärm. Du behöver inte slå hela numret. Anm. Det exakta namnet på tjänsten Kortnummer på telefonen kan variera, beroende på hur systemadministratören har konfigurerat tjänsten. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 11

16 Följande tabell innehåller information om hur du ställer in och använder tjänsten Kortnummer. Om du vill... Abonnera på tjänsten Kortnummer Tilldela ett kortnummer från webbsidorna för användaralternativ Tilldela ett kortnummer på telefonen (med hjälp av adressboken) Tilldela ett kortnummer på telefonen (utan adressboken) Ringa ett kortnummer på telefonen Ta bort ett kortnummer på telefonen Ta bort ett kortnummer från webbsidorna för användaralternativ Gör du så här... Gå in på webbsidan Användaralternativ (se Använda webbsidan Användaralternativ, sidan 2, för instruktioner). Välj Huvudmeny > Konfigurera Cisco IP-telefontjänster. Välj Kortnummer i listrutan Tillgängliga tjänster, klicka på Fortsätt och klicka på Abonnera. Välj Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok, klicka på Kortnummer och klicka på ett kortnummer(1-99). I popup-fönstret Lägg till ett nytt kortnummer kan du göra något av följande: Klicka på Post i personlig adressbok när du vill koppla ett kortnummer till en befintlig kod. Välj posten och ett telefonnummer i listrutan. Klicka på Ange ett katalognummer när du vill koppla ett kortnummer till ett telefonnummer utan att använda den personliga adressboken. Välj Tjänster > Min adressbok (namnet på tjänsten kan variera). Ange ett namn och tryck på den programstyrda knappen Skicka. Markera ett sökresultat och tryck på den programstryda knappen Kortnummer. Markera ett telefonnummer (hem, arbetet eller mobiltelefon) och välj ett kortnummer. Det är det här numret du slår i stället för telefonnumret. Tryck på OK. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Tryck på den programstyrda knappen Tilldela och välj ett kortnummer (1-99). Det är det här numret du slår i stället för telefonnumret. Ange det katalognummer som du vill koppla till detta kortnummer och tryck på Skicka och OK. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Gör något av följande när du vill ringa: Ange kortnumret med knappsatsen. Använd navigeringsknappen för att markera ett nummer och tryck sedan på den programstyrda knappen Ring. Om telefonen har en pekskärm trycker du på det kortnummer på pekskärmen som motsvarar numret du vill ringa. Välj Tjänster > Mina kortnummer (namnet på tjänsten kan variera). Använd navigeringsknappen för att markera ett nummer och tryck sedan på den programstyrda knappen Ta bort. Tryck på Välj och OK. Välj Meny > Konfigurera Cisco Personlig adressbok och klicka på Kortnummer. Markera kryssrutan bredvid den post som du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort markerade. 12 OL

17 Anpassa telefontjänsterna Tips Om du vill ha snabbare åtkomst till menyn Kortnummer kopplar du tjänsten Kortnummer till en ledig programmerbar knapp på telefonen. Till skillnad från funktionen Snabbval är inte kortnummer begränsade av antalet lediga linjeknappar på telefonen. Du kan skapa upp till 99 kortnummer. Använda Extension Mobility Med funktionen Extension Mobility kan du konfigurera en Cisco IP-telefon som din egen (tillfälligt) genom att logga in. När du har loggat in anpassas telefonen efter din användarprofil, inklusive dina linjer (telefonnummer), funktioner (t.ex. snabbval) och upprättade tjänster. Extension Mobility är en praktisk funktion om du ofta gör affärer från olika platser i företaget eller om du har åtkomst till delade telefoner. Till skillnad från tjänsterna Personlig adressbok och Kortnummer, måste du inte abonnera på tjänsten Extension Mobility. Systemadministratören upprättar tjänsten åt dig. Anm. Namnet på EM-inloggningstjänsten, som det visas på telefonens Tjänster-meny, kan variera. Det är systemadministratören som bestämmer namnet. Här följer två scenarier där Extension Mobility har upprättats för telefonanvändare. Om du använder Extension Mobility passar du antagligen in i den ena av kategorierna, men inte båda. Oavsett vilken kategori du hamnar i kan du anpassa din Extension Mobility-profil från webbsidan Användaralternativ. Du har en eller flera telefoner som anpassas efter dina anknytningsinställningar och anpassade inställningar, t.ex. kortnummer, först när du loggar in till tjänsten Extension Mobility. Du kanske delar telefon eller arbetsplats med andra. Du har en telefon där dina anknytningsinställningar och anpassade inställningar alltid visas, t.ex. kortnummer, och du behöver inte logga in till tjänsten Extension Mobility på den telefonen. Ingen annan kan heller använda Extension Mobility för att logga in till din telefon. Du kan däremot använda Extension Mobility för att logga in till andra telefoner i företaget. Du kan använda den här tjänsten när du reser eller befinner dig någon annanstans än vid ditt skrivbord. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 13

18 Följande tabell innehåller information om hur du använder Extension Mobility. Om du vill... Abonnera på tjänsten Extension Mobility Logga in till Extension Mobility på din telefon Logga ut från Extension Mobility på din telefon Ändra din PIN-kod Ändra inställningar, funktioner och tjänster som är associerade med din Extension Mobility-profil Använda din Extension Mobility-profil på en Cisco IP-telefon Gör du så här... Systemadministratören upprättar tjänsten åt dig. Välj Tjänster > EM-inloggning (det exakta namnet kan variera). Välj en enhetsprofil, om du blir uppmanad att göra det. Ange användar-id och PIN-kod. (Du får bådadera av systemadministratören.) Välj Tjänster > EM-utloggning (det exakta namnet kan variera). På telefonen kanske frågan Vill du logga ut <ditt användar-id>? visas. Välj i så fall Ja. Logga in till webbsidan Användaralternativ och välj Meny > Ändra PIN. PIN-koden är den kod du använder för att logga in till Extension Mobility och andra tjänster. När du ändrar PIN-koden påverkas alla tjänster som kräver en PIN-kod, t.ex. den personliga adressboken och kortnummer. Om du använder dessa tjänster och ändrar PIN-koden måste du uppdatera tjänsterna innan du kan använda dem. Logga in till webbsidan Användaralternativ och välj din Extension Mobility- profil. En meny med alternativ som är specifika för din Extension Mobility- profil visas. Här kan du ändra inställningar, funktioner och tjänster. Du kan t.ex. ställa in kortnummer. (För hjälp med att logga in, se kapitel 2, Använda webbsidorna för användaralternativ på sidan 2-1. Logga in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Ditt anknytningsnummer och alla inställningar, funktioner och tjänster som du har upprättat i din Extension Mobility-profil används på den telefonen efter att du har loggat in. Om du gör ändringar i Extension Mobility-profilen medan du är inloggad till Extension Mobility på en telefon, måste du logga ut och logga in igen, för att kunna se ändringarna på telefonen. 14 OL

19 Anpassa telefontjänsterna Tips Ändringar som du gör på webbsidan Användaralternativ börjar inte att gälla förrän nästa gång du loggar in till tjänsten Extension Mobility på telefonen. Inställningar som endast styrs på telefonen, t.ex. kontrast och volym, sparas inte i Extension Mobility-profilen. Efter en viss tid loggas du ut automatiskt från Extension Mobility. Det är systemadministratören som fastställer tidsgränsen. Du kan bara vara inloggad till en telefon åt gången. Du måste logga ut från den första telefonen innan du kan använda en annan telefon. När du loggar in eller ut med Extension Mobility avbryts eventuella aktiva samtalsavslut som är kopplade till funktionen Återuppr automatiskt. Om du har aktiverat Återuppr och måltelefonen har tagits bort från systemet, kan det hända att du hör en upptagetton när du trycker på Ring eller lyfter luren. I så fall avbryter du den ursprungliga Återuppr-förfrågan eller försöker att återaktivera Återuppr på telefonen. Använda Cisco Web Dialer Med Cisco Web Dialer kan du ringa från webben genom att klicka på ett telefonnummer som är länkat till din företagskatalog. Du loggar in till Web Dialer med samma användar-id och lösenord du använder för att logga in till webbsidoan Avändaralternativ. Liksom Extension Mobility behöver du inte abonnera på Web Dialer. Systemadministratören kan upprätta tjänsten åt dig. Till skillnad från Extension Mobility och de andra tjänsterna, visas inte Web Dialer på listan över tjänster på webbsidan Användaralternativ. Anpassa Cisco IP-telefonen på webben 15

20 Följande tabell innehåller information om hur du använder Web Dialer. Om du vill... Abonnera på Web Dialer Ringa från en webbsida för en företagskatalog första gången Gör du så här... Be systemadministratören upprätta tjänsten åt dig. Första gången du loggar in till Web Dialer visas webbsidan med dialogrutan Preferences (Inställningar). Välj enhet, t.ex. Cisco IP-telefonen, eller välj tillvalet Extension Mobility. Välj samtalslinje och språk. Anm. Användarprofiler för Extension Mobility börjar vanligtvis med EM. För mer information, se Använda Extension Mobility på sidan 13. Systemadministratören talar om ifall du använder Extension Mobility. Ringa från en webbsida för en företagskatalog Ställa in automatisk uppringning Ändra inställningarna Logga ut från Web Dialer Öppna webbläsaren och gå till företagskatalogen. Ange användar-id och lösenord. (Be systemadministratören om användar-id och lösenord samt URL-adressen till företagskatalogen.) Klicka på numret i katalogen och klicka på Ring när du vill ringa. Klicka på Lägg på när du vill avsluta samtalet. Du kan också avsluta samtalet från Cisco IP-telefonen. Om du vill koppla upp dig till numret automatiskt, utan att visa dialogrutan MakeCall på webbsidan, markerar du kryssrutan Visa inte dialogrutan med samtalsbekräftelse. I dialogrutan MakeCall klickar du på Preferences (Inställningar) och gör ändringarna. I dialogrutan MakeCall klickar du på Logout (Logga ut). 16 OL

21

22 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Huvudkontor i Europa Cisco Systems International BV Haarlerbergpark Haarlerbergweg CH Amsterdam Nederländerna www-europe.cisco.com Tel: Fax: Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: Fax: Huvudkontor för Asien och Stillahavsområdet Cisco Systems, Inc. 168 Robinson Road #28-01 Capital Tower Singapore Tel: Fax: Cisco Systems har mer än 200 kontor i nedanstående länder. Adresser och telefonnummer finns på Ciscos webbsida på Argentina Australien Belgien Brasilien Bulgarien Chile Colombia Costa Rica Danmark Dubai Filippinerna Finland Frankrike Förenade arabemiraten Grekland Hong Kong Indien Indonesien Irland Israel Italien Japan Kanada Kina Kroatien Korea Luxemburg Malaysia Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Peru Polen Portugal Puerto Rico Rumänien Ryssland Saudiarabien Schweiz Singapore Skottland Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern USA Venezuela Vietnam Zimbabwe Österrike CCSP, logotypen för Cisco Square Bridge, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare och StackWise är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn och iquick Study är servicemärken som tillhör Cisco Systems, Inc.; och Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, logotypen för Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logotypen för Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iq Expertise, logotypen för iq, iq Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, logotypen för Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, Registrar, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, SwitchProbe, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath och VCO är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder Alla andra varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0401R) OL

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 +1-408-526-4000

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Mjukvaran WD SmartWare

Mjukvaran WD SmartWare Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok Version 2.4.x Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok, Version 2.4.x Säkerhetskopiera programvara WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Cisco Smart Care Service

Cisco Smart Care Service Cisco Smart Care Service Samarbete förbättrar företagets tjänster Cisco Smart Care Service hjälper dig att få företaget att växa genom att tillhandahålla en proaktiv tjänsteplattform där du kan bygga nästan

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Din licensinformation

Din licensinformation Din licensinformation Detta är en värdehandling. Spara den. LZTA 805 2473 2006-12 R1 Behöver du hjälp? Skicka e-post till support.telianavigator@wisepilot.com Eller ring, tel. 08-522 00 384. Mobil telefoni

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer