Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, Disposition: pkt Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2."

Transkript

1 Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1

2 Boxer Årsredovisning 2006

3 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i korthet 6 TV utvecklas 10 Ny utrustning driver marknaden 14 Historia & framtid 18 Ordlista 20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Tilläggsupplysningar 26 Ledningsgruppen 30

4 Boxer i korthet Fullständigt namn: Boxer TV Access AB Grundat: Oktober 1999 Ägare: Teracom AB (70 procent) och 3i (30 procent). Teracom är en medieoperatör som ägs av svenska staten, 3i är ett europeiskt riskkapitalbolag. Antal tillsvidareanställda 31 december 2006: 52 personer, varav 26 kvinnor och 26 män. Medelåldern var 39 år. Huvudkontor: Esplanaden 3C i Sundbyberg, grannstad till Stockholm Antal kunder vid årets slut: Genomsnittlig intäkt per kund och månad, december respektive år: kr kr 150 kr 199 kr 210 kr 216 kr kr 50 kr 0 kr

5 2006 var ännu ett fantastiskt år, vi både växte och ökade vår lönsamhet. Ytterligare kunder är ett bra resultat, men i takt med att svenska folket blir digitalt blir nyförsäljningen en kamp om att locka kunder från våra konkurrenter och från marknätets fri-tv-utbud. Eftersom vi sedan länge märkt av en långsamt vikande nyförsäljning, inriktar vi oss på att sälja mer till de kunder vi har. Under året introducerade vi möjligheten att teckna upp till tre Boxer Tvillingkort, och tvillingkorten, liksom premiumkanalerna, är tillvalsprodukter som blir alltmer populära. Våra nya filmkort är också de ett exempel på hur vi vill erbjuda stor flexibilitet till kunder som vill ha mer än Boxerpaketet. Strategin har varit framgångsrik och försäljningen per kund och månad har ökat för att i slutet av året ligga på relativt höga 216 kr exklusive moms. Samtidigt som befintliga kunder köper mer, märker vi en ökad tveksamhet från de hushåll som fortfarande är analoga. I Stockholm har till exempel de Ett fantastiskt 2006 med Boxer hushåll som på våren 2007 uppskattades vara kvar i det analoga nätet, haft tillgång till Boxers kanaler i åtta år. Det finns förmodligen en utbredd skepsis mot både mer TV i allmänhet och till abonnemangs-tv i synnerhet, en skepsis som det är viktigt för oss att övervinna. Under andra halvåret 2006 lanserade vi därför abonnemang utan bindningstid samt ett mindre instegspaket, Boxer Lilla Paketet. Även de två nya filmkorten säljer vi som baspaket, det vill säga kunden behöver inte först ha Boxerpaketet. I takt med att digital-tv-marknaden mognar och hushållens kunskap växer, ökar också möjligheterna att sälja direkt till kunder. Idag sker nästan all försäljning till befintliga kunder via vår kundtjänst, men vi ser stora möjligheter att styra över en större del av både ny- och merförsäljningen till vår nya webbshop. TV-handlarna är våra viktigaste partners, men vi tror att kunderna mer och mer uppskattar direktkontakten med oss. Den direkta kundrelationen är också viktig inför framtiden då vi i högre tempo ska lansera nya produkter. Inför framtiden har vi också investerat i utbyggnad av mux 5, bidragit till att SVT och TV4 sände fotbolls-vm i HDTV-format i marknätet samt testat mobil-tv. Ska marknätet vara konkurrenskraftigt i framtiden, krävs investeringar i fortsatt utbyggnad och i en stegvis konvertering till den effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Utvecklingen i marknätet har i hög grad varit Boxers ansvar, eftersom det är vi som haft betaltjänsterna. Ska marknätet fortsätta att utvecklas som hittills krävs en operatörsmodell som skapar fortsatta incitament för investeringar. Övergången från analog till digital TV i marknätet går så smidigt att den för Boxer inte innebär annat än att vi intensifierar marknadsföringsåtgärderna i respektive område. I slutet av året fanns över 150 testade mottagare på marknaden, så tekniken är problemfri. Teracom tar väl hand om de områden som kan ha problem med täckningen samtidigt som Digital-TV-kommissionen samordnar informationen till medborgarna. Konkurrensen mellan oss betal-tv-operatörer gör att ingen som går in i en TV-affär eller läser handlarnas direktreklam kan undgå att bli informerad om vad som pågår. Den tidigare regeringen gav i början av året flera nya kanaler sändningstillstånd, vilket stärkte både vårt erbjudande och fri-tv-utbudet. Med ett tiotal okodade kanaler i marknätet finns nu ett mervärde för de hushåll som överger det analoga nätet men inte vill ha betal- TV. Nu finns en balans mellan fri- och betal-tv i marknätet. Det digitala marknätet är vår hemmaplan. Sedan 1999 har vi tillsammans med Teracom, programbolagen och TV-handlarna byggt upp nätet till en vital marknad som konsumenterna uppskattar, vilket knappast någon bedömare trodde i början av 2000-talet, då marknätet kallades ett fiasko. Marknätet har fått en central roll i det svenska medielandskapet. De nya svenska kanaler som startat det senaste året har gjort det i samband med att nya tillstånd i marknätet utlysts. Det finns rimligen också ett samband mellan Boxers och marknätets framgångar och det faktum att en fjärdedel av tittandet en vanlig TV-kväll numera är på andra kanaler än de fem största. Syftet med marknätet var att bidra till ökad mångfald, och det är precis det som nu sker. Det frekvensutrymme som frigörs då de analoga kanalerna släcks, bör självklart fortsätta att användas till broadcast TV. Historiskt har vi gjort ett antal saker rätt när det gäller teknikutvecklingen, mottagarna, paketeringen, prissättningen och marknadsföringen. Vi har inte haft alla TV-kanaler, men vi har haft de viktigaste till ett bra pris. En styrka är också att vi behållit vår neutrala roll gentemot programbolagen och att vi inte gett oss in i äventyrliga köp av dyra programrättigheter. Vi är en mycket slimmad organisation med god kontroll över våra kostnader, något som kommer att vara en viktig fördel för oss i takt med att priskonkurrensen skärps. Oavsett reglering på digital-tv-marknaden kommer vi, med den kompetens vi byggt upp och med vårt starka varumärke, att kunna utmana alla företag på den alltmer komplicerade betal-tv-marknaden. Många av våra konkurrenter ingår i större koncerner som erbjuder en uppsjö av olika tjänster. Vår hemmamiljö är marknätet, det är där vi vill investera, men vi studerar också noga hur vi kan bredda vårt erbjudande och ta hand om våra kunders behov på en rad områden. Åren 1999 till 2002 sökte vi sätt att utmana de etablerade företagen på vår marknad skapade vi en affärsmodell som vi fått att fungera. Våra framgångar har varit en förutsättning för att smidigt kunna föra Sverige från analog till digital TV är den fasen över. Med en helt digital TV-miljö och med nya regler på spelplanen går vi in i vår tredje fas. Jag är övertygad om att det blir vår mest spännande tid hittills. Lyckades vi utveckla det uträknade marknätet, kan vi utveckla vad som helst. Boxer är ett företag med framtiden för sig. Henrik Skullman VD Boxer

6 5

7 Nya kunder lativa dramatik som präglade de första tre övergångarna under hösten 2005, saknades helt under Den sista december 2006 hade vi kunder (definierade som ett avtal som kan innehålla ett eller flera De främsta förutsättningarna för en smidig övergång programpaket). Under året tillkom kunder, en verkar vara på plats; en kunnig informationsapparat ökning med 23 procent. Ökningen av antalet nya avtal organiserad av Digital-TV-kommissionen, en kunnig fortsätter att klinga av, vilket hänger samman med att och vältrimmad TV-handel, ett stort utbud av bra boxar antalet analoga kunder utanför kabelnäten minskar. Däremot ökar försäljningen av Tvillingkort vilket tyder på inom både FTA och betal-tv. Boxers roll har främst i alla prisklasser samt, inte minst, ett lockande utbud att kunderna digitaliserar hela hemmet med betal-tv. varit att genom rådgivning och tester se till att boxarna I samband med att den analoga släckningen avslutas, fungerar bra, att utbilda TV-handeln samt att se till att övergår verksamheten mer och mer till att introducera betal-tv-utbudet är konkurrenskraftigt. Vårt 2006 i korthet nya paket och nya tjänster samt att, i hård konkurrens, locka kunder från andra betal-tv-företag. Den genomsnittliga försäljningen per kund, ARPU, låg under årets sista månad på 216 kronor exklusive moms, vilket innebär att kunderna ofta köper mer än Boxerpaketet. Nya kanaler Under det första halvåret fick det digitala marknätet sju nya kanaler, varav tre sedan dess ingår i vårt utbud och fyra sänder okodat, eller Free To Air (FTA) som det heter på branschengelska. De nya kanalerna i vårt utbud var underhållningskanalen BBC Prime, filmkanalen Silver från Nonstop Television och den nya kanalen One från SBS-koncernen (under 2007 omlanserad som Kanal 9). Att regeringen under hösten 2005 kunde utlysa nya sändningstillstånd var ett resultat av att vi, tillsammans med Teracom, utvecklat den digitala komprimeringstekniken så pass mycket att vi skapat mer utrymme. Regeringens huvudmotiv till att släppa in fler kanaler var att man insett att det för många hushåll inte var särskilt attraktivt att byta tre analoga kanaler från SVT och TV4, mot sex digitala kanaler från samma bolag. Genom de nya kanalerna har marknätet mellan åtta och elva FTA-kanaler, beroende på var man bor, från sju olika programföretag. Som vi ser det, innebar de nya tillstånden en balanserad mix mellan allmänt tillgängliga kanaler och kanaler som är i behov av abonnemang för att finansiera sina program. Fortsatt övergång till digital-tv Under året övergick fyra stora områden med uppskattningsvis en miljon hushåll helt till digital-tv. Den re- Utbyggnad av nätet Det femte sändarnätet, mux 5, hade tidigare en ungefärlig hushållstäckning på 50 procent. Under första halvåret finansierade vi en utbyggnad av muxen till ungefär 70 procent. Ambitionen är att fortsätta investera så att hela Sverige kan ta emot alla marknätets kanaler. HDTV introduceras Högdefinitions-TV är en av de intressantaste kommande tjänsterna. HDTV kräver dock en ny effektivare komprimeringsteknik kallad MPEG4, istället för dagens MPEG2. Så sent som i november 2005 demonstrerade Teracom och Boxer för första gången i världen en MPEG4-sändning i ett digitalt marknät. Redan då var det klart att SVT och TV4 även köpt HDTV-rättigheter till fotbolls-vm i Tyskland sommaren De stora utmaningarna bestod i att få fram frekvensutrymme i marknätet samt att få tillverkarna av de helt nya MPEG4- boxarna att bli klara i tid. Tillfälliga frekvenser ordnades från storsändarna i Stockholm, Västerås, Uppsala och Gotland. Efter mycket diskussioner lyckades vi se till att det kom ett antal franska MPEG4-boxar till Sverige och vi hoppas att de mest intresserade lyckades köpa en. Eftersom fotbolls-vm sändes FTA, det vill säga okodat, var det ingen Boxer-tjänst som vi kunde tjäna pengar på. Men vi tyckte det var så pass intressant med denna nya teknik, att vi ändå såg till att det fanns ett rabatterat digital-tv-paket med en HDTV-box, tillsammans med en vanlig digital-tv-box och ett vanligt abonnemang, ute i handeln. Alla 64 matcherna sändes utan problem och man kunde notera en skillnad i bildkvalitet. Den var inte anmärkningsvärt stor, men den fanns där. Det var också roligt att se att vi som arbetar med marknätet kunde matcha satellitoperatören Canal Digital, som satsar stort på ny teknik, och att det bara var vi två som lyckades sända världens första större evenemang som sänts i HDTV. Test av mobil-tv En annan ny teknik som vi börjat arbeta med är mobil- TV via standarden DVB-H. DVB-H är en utveckling av den vanliga digital-tv-standarden DVB-T, men speciellt anpassad för mycket små bärbara TV-terminaler. Till skillnad mot dagens TV i mobilnäten, använder DVB-H broadcastteknik, det vill säga, signalerna sänds ut till ett oändligt antal mottagare. Det lilla formatet gör att ett trettiotal kanaler går in i en mux, att jämföra med sju vanliga DVB-T-kanaler. I maj lämnade TV-utredaren Robert Nordh ett förslag på operatörsmodell som i princip innebar att programbolag får tillstånd med leveransplikt till betal-tv-operatörer medan operatörskapen för nätet (SAS) samt kundhanteringen (SMS) lämnas oreglerade. Det är en modell som skiljer sig från den som gäller i det vanliga marknätet. Många remissvar var frågande inför flera punkter, så även Boxers. Under sommaren började TeliaSonera testa tekniken hos kunder. I september började Tele2 göra samma sak, och i oktober började Teracom och Boxers stora test med runt 400 användare. De preliminära resultaten från testen visar att mobil-tv i högre grad än någon hade trott, används i eller nära hemmet för att komplettera den fasta TV:n. Det kan innebära att mobil-tv blir något som folk förbinder med sin ordinarie TV-tjänst, snarare än till sitt mobiltelefonabonnemang, vilket är intressant för Boxer. Över 100 godkända mottagare I augusti noterade vi att vi hade 101 godkända digital- TV-mottagare för marknätet på marknaden. Vid årsskiftet var antalet över 130. Cirka 60 procent av dessa var inbyggda i platta TV-apparater. Ett dussintal var inbyggda i hårddiskinspelare. De sistnämnda två ka-

8 Henrik Larssons återkomst till Helsingsborg ökade ytterligare intresset för fotbollsallsvenskan. Allsvenskan på CANAL+. Foto: PrB

9 tegorierna tror vi kommer att öka på de fristående boxarnas bekostnad. Vi tror att marknätsmottagare blir en de factostandard för digitala mottagare i TV- och inspelningsapparater, precis som marknätets analoga mottagare alltid varit det. Det stora utbudet och de konkurrenskraftiga priserna visar att det var rätt att 2002 släppa kontrollen över mottagarmarknaden. Vår roll idag inskränker sig till att kontrollera att mottagarna kan behandla marknätets signaler på rätt sätt. Ett test vi kräver för att ge återförsäljaren provision i samband med att kunden köper ett abonnemang tillsammans med en mottagare. Slopad bindningstid Halvvägs in i den analoga släckningen märkte vi ett behov av att sänka tröskeln för alla de hushåll som ännu inte valt att på eget initiativ överge det analoga nätet. Två saker verkar avhålla de tveksamma; långa bindningstider och för stora programpaket, företeelser som präglat betal-tv-branschen sedan den startade. I september gjorde vi det möjligt att nyteckna Boxer-abonnemang utan den vanliga första bindningstiden på 12 eller 24 månader. Istället kan kunder gå direkt in på löpande abonnemang med tre månaders uppsägningstid. Vi ger återförsäljarna provision även för dessa abonnemang. Det fanns farhågor om att kunderna skulle teckna abonnemang tillsammans med en box för en krona och sedan omedelbart säga upp abonnemanget, men detta har knappast skett alls. Direktförsäljning via Internet Under året lanserade vi även direktförsäljning på webbplatsen. Huvudkanalen har alltid varit TV-handeln, en kanal där vi menar att osäkra kunder får bäst service, men som också kostar en del genom systemet med provisioner för sålda abonnemang. Vi har länge, som ett komplement, haft försäljning via kundtjänst där det främst handlar om att vända tillbaka kunder som är på gång att lämna oss. Direktförsäljning är ett nytt sätt att möta mogna kunder som vet vad digital-tv är och som vill handla på enklast möjliga sätt. Direktförsäljningen väntas ta en allt större del av den totala försäljningen. Den nya Webbshopen med sitt lättnavigerade gränssnitt lanserades i december Nya programpaket I slutet av året introducerade vi tre nya programkort med småpaket som går att teckna utan att först köpa Boxerpaketet. Den så kallade buy through-principen, att kunden måste teckna ett större grundpaket innan de kan köpa mindre paket, har annars kännetecknat betal-tv-branschen sedan den startade. Boxer Lilla Paketet är fyra kanaler för 79 kronor per månad, Boxer Filmkort med CANAL+ innehåller film från fem kanaler och Boxer CANAL+ kort innehåller tre kanaler från CANAL+. Filmkorten kostar mellan 139 och 219 kronor per månad. Det blev också möjligt för kunderna att köpa upp till tre tvillingkort som ger tillgång till Boxer-paketet för halva priset. Tvillingkorten säljer mycket bra. Nya tjänster Under året har mycket tid investerats i expansion av verksamheten. Boxer Navigator är en tjänst som introduceras i början av 2007, men som utvecklats under Navigator är en abonnemangstjänst för hårddiskinspelare med inbyggd marknätsmottagare. Den ger användaren tillgång till en sex dagar lång programguide och möjligheten att automatiskt spela in serier. Boxer Navigator kräver en anpassning av mottagaren, något som enligt marknätets horisontella arbetsmodell är upp till mottagartillverkarna att implementera. Flera tillverkare är på gång och de som inför Navigator märker inspelaren med Boxer Navigators logotyp. EU-kommissionen EU-kommissionen har uppmärksammat den legala ordningen i det svenska digitala marknätet och haft en del synpunkter. Att man gör det är inte helt överraskande eftersom Sverige är ett av de länder som haft sina marknät igång under längst tid och så att säga kommit längst i utvecklingen. Sverige har utan tvivel lyckats skapa en ordning i nätet som lockar användare, som inte kostar skattebetalarna pengar, som ökar konkurrensen mellan olika betal-tv-företag på olika tekniska plattformar samt, inte minst, som gör det möjligt att släcka det analoga nätet utan större problem. EU-kommissionen har rekommenderat EU:s länder att släcka sina analoga TV-nät till 2012, något som säkert kommer att bli svårt för många att uppnå. Den svenska övergången är i praktiken klar i oktober Kommissionen driver linjen att de svenska tillståndsvillkoren till programbolagen, strider mot konkurrensdirektivet. De programbolag som vill sända betal-tv ska vända sig till Boxer för åtkomstkontroll, eller kryptering (SAS-tjänsten). Kommissionen betraktar krypteringen som en elektronisk kommunikationstjänst, medan regeringen tidigare sett den som något som är kopplat till betal-tv-tjänsten (SMS-tjänsten). SMS-tjänster omfattas inte av konkurrensdirektivet och kommissionen har sagt att man inte lägger sig i betal-tv-verksamheten som sådan. I en brevväxling med Boxer skrev Ben Smulders, som är statssekreterare hos konkurrenskommissionär Neelie Kroes, följande: However, the question of compliance with the [Competition] Directive and the question of authorisation of other pay-tv operators on digital terrestrial television by the Swedish Government are two separate issues. Content provision is not covered by the

10 Directive and therefore the licensing of (pay-) TV operators falls outside the scope of the Directive and the ongoing infringement procedure. Kommissionen har bestämt sig för att pröva frågan i EG-domstolen, något regeringen har menat är onödigt eftersom ett nytt regelverk sedan länge är planerat att introduceras i samband med att det analoga nätet släcks och de gamla programbolagstillstånden går ut. Boxers synpunkt är att den nuvarande ordningen, med ett bolag som sköter SAS och SMS i marknätet, skapar förutsättningar för den hårda konkurrens som kännetecknar den svenska betal-tv-marknaden. Hushåll utanför kabelnäten har minst tre betal-tv-operatörer, (fler då IP-TV blir mer tillgängligt,) att välja mellan, var och en knuten till en plattform där respektive bolag kontrollerar både SAS- och SMS-tjänsterna. Inte på någon plattform har man framgångsrikt delat på SAS och SMS eftersom SAS betraktas som en naturlig förutsättning för SMS-tjänsten. Den svenska satellitmarknaden är ett typexempel på denna ordning. Trots att företagen skulle kunna spara stora pengar på att dela teknik, och dessutom göra det betydligt lättare för kunderna, har man valt varsin teknisk plattform med inkompatibla SAS-system. Det är fullt naturligt eftersom de inte skulle kunna konkurrera om de inte gjorde så. Men resultatet har blivit att hushållen behövt två olika boxar, två programkort och två abonnemang för att se samtliga av de populäraste kanalerna. De båda satellitoperatörerna har till exempel, under alla år de varit igång, inte lyckats enas om en sådan sak som att var och en kunna visa både TV3 och Kanal 5. Ny regering I september vann den borgerliga alliansen valet och därmed ärvde man ett digitalt projekt som pågått sedan mitten av 1990-talet. TV-utredaren Robert Nordh föreslog 2004 (SOU 2004:39) att ett betal-tv-företag skulle få rätt att bedriva betal-tvverksamhet i ett antal muxar. Företaget skulle utses genom en blandning av skönhetstävling och auktion. Den avgående regeringen har dock helt koncentrerat sig på släckningen av det analoga nätet, ett projekt inte helt utan politisk risk. Enligt dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky var det när man konstaterade att Boxer fått rejäl fart på den frivilliga digitaliseringen, som man bestämde sig för att sätta datum för övergången. En ny ordning för operatörsbolaget har fått vänta till dess övergången är avklarad och de nuvarande programbolagstillstånden gått ut. Det vill säga tidigast den sista januari En ny regering tillträdde i oktober och har att hanterat den nya regleringen av marknätet. Boxers roll ifrågasätts av de närmaste konkurrenterna, vilket går att förstå, medan programbolagen och Boxers snart kunder verkar betydligt nöjdare. TV-handlarna verkar också nöjda eftersom en operatör per plattform är en enkel modell som kunderna förstår och kan förhålla sig till. Ökad konkurrens, vässad verksamhet Under 2006 fortsatte övergången från analog till digital teknik i marknätet. De rent analoga hushållen minskade och konkurrensen om de kvarvarande blev allt skarpare. I början av året integrerade vi sälj- och marknadsavdelningarna under en gemensam chef. Detta för att effektivisera processen mellan den uppmärksamhetsskapande samt varumärkesbyggande kommunikationen och det säljdrivande arbetet ute i butiker och på webbplatsen. Expeditioner till grannländerna En av tankarna bakom den relativt tidiga svenska digitaliseringen har varit att ge svensk industri ett försprång inom en framtidsbransch. Många europeiska länder går nu in i en process som Sverige gick igenom i slutet av 1990-talet. Under 2005 undersökte vi möjligheterna att delta i det norska konsortium som senare fick koncession att bygga, driva och bedriva betal-tv-verksamhet i det norska digitala marknätet. Intresse fanns från NRK och TV2, men Telenor valdes som konsortiets tredje partner. Under 2005 och 2006 arbetade vi för att bli betal-tvoperatör i det estniska nät som skulle byggas. Med vår dokumenterade erfarenhet var vi på väg att få uppdraget, men vi valde att avstå eftersom vi bedömde det som att marknadens storlek inte stod i proportion till de resurser vi skulle behöva avsätta. En anledning till att vi avstod, var att den finländska politiska processen för att organisera betal-tv-verksamhet i marknätet startade under våren Den finländska modellen skiljer sig från andra grannländers genom att man inte avser att utse någon betal-tvoperatör. Programkanalerna får sändningstillstånd, de får därefter organisera betal-tv-verksamheten efter eget huvud. Vid årsskiftet fanns två betal-tv-operatörer med varsitt programkort. De programbolag som under året fick tillstånd i den så kallade mux E, måste enligt tillståndsvillkoren finnas på ett gemensamt kort. Situationen i Finland kan kallas fragmentiserad. En ytterligare komplikation är att de sändningstillstånd som diskuterats under året, gäller muxar som blir tillgängliga först i samband med släckningen av det analoga nätet i augusti (Finländarna släcker inte etappvis, utan tar alltihopa vid ett tillfälle). Eftersom vi är intresserade av att bidra till en konsolidering av betal-tvverksamheten i det finländska marknätet, kommer den finländska processen att kräva fortsatt uppmärksamhet under Via en bred partiuppgörelse i juni, startade i Danmark en process för att digitalisera marknätet. Av uppgörelsen framgick att ett operatörsbolag en gatekeeper ska ges tillstånd att organisera betal-tvverksamheten i marknätet. Under året har vi deltagit i hearings organiserade av den ämbetsmannakommitté som ska fastställa villkoren för gatekeepern. Vi har även på andra sätt berättat om våra erfarenheter och om vårt intresse för att delta i det danska marknätet. Tidigare försäljningschefen Per Wiklund arbetar på heltid som International Manager, i övrigt består resurserna av ordinarie medarbetare samt visst konsultbistånd i respektive land. However, the question of compliance with the [Competition] Directive and the question of authorisation of other pay-tv operators on digital terrestrial television by the Swedish Government are two separate issues. Content provision is not covered by the Directive and therefore the licensing of (pay-) TV operators falls outside the scope of the Directive and the ongoing infringement procedure.

11 Broadcast TV:s utveckling är intressant. Inte minst för Boxer, eftersom vi lever på att sälja TV. Massmedierna har under 2006 varit lika fyllda av profetior om TV:s tillbakagång och snara död som de varit de föregående femton åren. Men TV inte bara lever, TV utvecklas och frodas. Anledningen är naturligtvis att oerhört mycket investeringar och kreativitet har samlats i produktionsoch programbolag. TV behåller sin dominerande ställning bland våra massmedier helt enkelt för att det som visas är så bra att det kan konkurrera. Broadcast över en TV-plattform som marknätet kan bära ett begränsat innehåll jämfört med till exempel Internet. Det har dock den stora fördelen att den når ett obegränsat antal användare inom täckningsområdet. Detta utan tekniska kvalitetsförluster, vilket blir allt viktigare i samma takt som TV-skärmarna växer. Hårddiskinspelare, ofta med inbyggda marknätsmottagare, säljer bra. De låter användaren själv plocka program ur tablåerna och styra sina tittartider, vilket effektivt minskar den konkurrensnackdel som tablåerna haft i en värld där alltfler själva vill bestämma när och hur. Det viktigaste som håller på att ske är att tittandet sprids över ett stort antal kanaler. I mitten av 1980-talet tittade i princip ingen på annat än SVT1 och SVT2. TV utvecklas Tio år senare fanns fem stora kanaler som samlade ungefär 95 procent av tittandet. SVT:s kanaler stod då för över hälften hade SVT en andel under 50 procent, men de fem stora stod fortfarande för cirka 85 procent av tittandet. Under 2006 hände något. Boxers mångåriga expansion har gett fler hushåll tillgång till nya kanaler och tittarvanorna har börjat förändras. 25 procent av tittandet är i augusti på andra kanaler än de fem stora. Nya breda svenska kanaler som TV6 och TV4 Plus lockar tittare. Internationella kanaler som MTV, Discovery och Eurosport växer i takt med att innehållet blir alltmer svenskanpassat och nya specialkanaler som TV4 Fakta och TV8 investerar i allt bättre innehåll. Vi har idag en situation med mycket hård konkurrens mellan ett antal olika programbolag. Som bransch konkurrerar dessa programbolag allt hårdare med det som kallas Download respektive Package Media, eller substitut på Internet respektive DVD. Konkurrensen driver fram en kraftig utveckling inom grovt sett tre genrer. Först de stora, familjeinriktade showerna, de som i branschen kallas lägereldar. Shower på prime time som samlar förvånansvärt stora tittargrupper ur alla tänkbara segment. Melodifestivalen respektive Allsång på Skansen visar att program som en gång i tiden var utdefinierade ur den mediala gemenskapen, kan göra framgångsrik come back. Även dokusåpornas fortsatta framgångar tillhör lägereldsfenomenet. En förklaring är naturligtvis att programmen är välgjorda och ständigt moderniseras.en lika viktig faktor är säkert vårt stora behov av gemensamma upplevelser. Detta understryks av den kommersiella symbios som utvecklats mellan programbolagen och kvällspressen när det gäller att arbeta upp dramaturgin kring programmen. Traditionellt har de två stora FTA-bolagen, SVT och TV4, satsat mest på lägereldar. För att dessa ska vara framgångsrika krävs per definition att de når alla hushåll. I takt med att marknätets folkligt anpassade betal-tv breder ut sig, märker vi att även andra stora programbolag satsar mer på breda nationella mötesplatser. TV hävdar därmed sin ställning som samlingspunkt för alla, vilket är ett effektivt sätt att konkurrera med inte minst Internets betydligt mer fragmentiserade värld. Den andra genren som utvecklas fort är drama. I boken Everything Bad is Good for You: How Todays Popular Culture is Actually Making us Smarter argumenterar författaren Steven Johnson ihärdigt för att TV motionerar vår hjärna genom att servera oss allt mer avancerade dramaprogram. Detta, tillsammans med allt mer krävande TV-spel, har lett till en stigande intelligenskvot i den utvecklade världen. Märk väl att Johnson inte menar att TV höjer intelligensen i meningen ökar kun- I Big Brother destilleras mänskliga relationer till ett TVvänligt format. skapsnivån. Det är inte heller faktakunskaper som IQ-test primärt mäter, utan den kognitiva förmågan, förmågan att förstå orsakssamband, sammanhang och att tolka sociala spel. TV:s utveckling som ett utmanande medium inleddes enligt Johnson 1982 med polisserien Hill Street Blues ( Spanarna på Hill Street ), den första TV-serie utan någon egentlig berättad historia i meningen början, mitt och avslutning. Serien hade ett förvillande myller av karaktärer, och varje avsnitt visade brottstycken ur många parallella händelseförlopp utan att egentligen något av dem avslutades på ett begripligt sätt. För att följa med i Spanarna behövde hjärnan arbeta, vilket tydligen uppskattades av tittarna eftersom berättarstilen blivit normerande för och 2000-talens framgångsrikare TV-serier. Sitcom-succén Seinfeld var upplagd på samma sätt, liksom 2000-talets dramaserier som Sopranos, 24, Lost, Sex in the City, Desperate Housewives och Uggly Betty är. En fördel med en avancerad berättarstil, är att programmet kan säljas och visas om och om igen eftersom tittaren alltid upptäcker nya saker. Med 35 kanaler i marknätet kan man vara rätt säker på att minst en kanal sänder gamla avsnitt av Seinfeld. En intressant utveckling inom dramaserierna är deras alltmer skruvade form. Om Hill Street Blues hade ambitionen att i någon mening spegla verkligheten, om än i starkt dramatiserad form, finns inga sådana ambitioner i Sex in the City, Desperate Housewifes eller Uggly Betty. Precis som de grekiska dramerna handlar de om sociala relationer och moraliska dilemman. Precis som förebilderna gör de detta genom extremt överdrivna karaktärer som interagerar i övertydliga och tämligen osannolika situationer. Karaktärerna och situationerna speglar inte verkligheten, men de bygger på verkligheten, och de frågor av allmänmoralisk natur som de behandlar kan vi inte bara relatera till, de är avgörande i våra egna sociala relationer. Vi dras därför till TV-soffan som alltmer utgör ett övningsfält för kognitiv träning. Så länge programbolagen kan sända sådant som ligger i den absoluta kreativa framkanten, kommer betal-tv i broadcast-nät att vara en god affär. En förutsättning är dock att det primärt är via broadcast TV

12 Melodifestivalen har genom begåvad TV-utveckling gått från att vara kulturellt utdefinierad till att stå i centrum för den nationella gemenskapen. Foto: Scanpix.

13 Chefen för Dagens Nyheters ledarredaktion, Niklas Ekdal, behandlar samtidsfrågor i nya fri-tv-kanalen Axess TV. Uggly Betty på Kanal 5 illustrerar i dramatiserad form grundbultar i mänskliga relationer; kärlek, ambition, lust och svek. House på TV4 handlar om ledarskap, relationer och slutledningsförmåga med ett sjukhus som fysisk inramning.

14 som publiken får tillgång till de nya serierna. En oroande tendens är att många nya program går att få tag på via Internet strax efter premiären på den amerikanska marknaden. Tiden mellan premiärer på olika geografiska marknader har förkortats, men måste bli ännu mycket kortare om betal-tv i broadcast-nät ska fortsätta att hävda sin ställning. Den tredje genren är samhällsorienterade program. Den senaste tillståndsomgången i marknätet, tidigt under 2006, släppte in två nya fri-tv-kanaler, Axess TV och Aftonbladet TV7. Axess, tillsammans med TV8 i Boxers utbud, bevakar svenskt samhällsliv på ett kvalificerat sätt. Tillsammans med alltmer svenska Discovery samt TV4 Fakta är de också täta på dokumentärfilm och annat allmänbildande material. Aftonbladet TV7 och Kanal Lokal, som finns i fyra regionala varianter, sänder nyheter, magasinsprogram och studiodiskussioner om allt möjligt. Man kan notera att de privat finansierade kanalerna sammantaget visar upp en imponerande bredd och djup, vilket uppenbarligen tittarna upptäckt och något som stärker betal- TV-verksamhetens anseende och handlingsutrymme. Public Service känner av en ökad konkurrens inom kärnverksamheten, vilket säkerligen sporrar företaget och ytterligare höjer kvaliteten på det samlade utbudet. Det primära är att broadcast TV försvarar sin roll som den främsta arenan för det nationella allmänna samtalet. Grovt sett består Boxers utbud av två typer av program; dels de som kräver att många tittar för att de ska vara värda att investera i, dels de som tittaren söker individuellt. En lägereld kräver en masspublik och helst också kvällspressens stöd. Ett smalt samhällsprogram kräver också en publik, men det räcker att den finns inom en opinionsbildande elit. En samhällsorienterad kanal kan i absoluta tal ha få tittare per program, men dess betydelse i samhällsdebatten kan vara väsentlig. Många kan därför vara beredda att betala för att ha tillgång till kanalen. De program som tittare söker individuellt är alla de fakta- och bra-att-veta-program som både svenska och internationella kanaler satsar hårt på. Även film på de många filmkanalerna är ofta sådant som tillfredställer individuella behov, snarare än behovet att få dela gemensamma upplevelser. Programpaketeringen utgår från dessa två typer av program. De tre specialkorten som lanserades i slutet av 2006, är sådana som pekar mot individuella behov. Fler sådana produkter kommer att lanseras. Huvudprodukten är dock fortfarande Boxerpaketet som tillsammans med FTA ger tillgång till Sveriges viktigaste kanaler, däribland de tio populäraste. Kanal 5 visar Desperate Housewives, en fantastisk skröna om lust och svek. Lars Adaktusson har rekryterats till TV8, vilket visar att samhällsjournalistik blir ett allt viktigare konkurrensmedel mellan kanalerna.

15 Den platta TV-apparaten fortsätter sitt segertåg över landet. Drygt en halv miljon såldes under året och Elektronikbranschen räknar med att det säljs över under En ökande andel av dessa har en inbyggd mottagare för marknätet och en slot, eller ett fack, där en betalkortsmodul passar in. Hushållen bör räkna med fortsatta investeringar eftersom både broadcast-tv och Package Media är på väg att lansera HDTV. Den främsta drivkraften bakom HDTV-utvecklingen har under 2006 inte varit den mängd HD-program som vill ut, utan det faktum att hushållen i så hög utsträckning skaffar HD Ready-skärmar och därför kan antas även vilja ha HD-signaler till dessa skärmar. I förvånansvärt hög utsträckning verkar dock inte hushållen ha reflekterat över att de för stora pengar köpt en skärm vars kapacitet de inte kan utnyttja. En förklaring kan vara att en större skärm av hög kvalitet, tydligt visar att den analoga bilden inte är bra och att digital-tv upplevs som så mycket bättre att investeringen anses Ny utrustning driver marknaden vara värd pengarna. När de nya DVD-formaten slår igenom under 2007 och 2008, lär dock en växande grupp hushåll få smak på vad HDTV egentligen är. Då kan en mer tydlig efterfrågan uppstå. För Boxer, som vänder sig till en massmarknad, är brådskan mindre än för operatörer som vänder sig till en exklusivare målgrupp. Tekniken för utsändning respektive mottagning, kodning respektive avkodning, var under 2006 inte så utvecklad att det gick att planera för en HDTV-introduktion i större skala. Kodarna i huvudcentralen klarar inte mer än maximalt en samtidig HDkanal per mux och antalet möjliga MPEG4-mottagare på marknaden var två. Under 2007 kommer bättre kodare och i slutet av året kan man vänta sig att MPEG4 på mottagarsidan är en mer mogen teknik. Marknätet kommer dock alltid att ha problem med sin ändliga kapacitet, så urvalet av innehåll blir begränsat. Vi kan behöva utnyttja nedladdningsteknik som använder kundernas hårddiskinspelare samt andra kompletterande distributionsformer. En fråga som funnits uppe under året är hur man konverterar hela, eller delar av marknätet till MPEG4-teknik. Inte minst med tanke på att det finns någon dryg miljon DVB-T-mottagare med MPEG2-teknik hos hushållen samtidigt som antalet ökar för varje dag. Vi tror att vi ser en lösning på hur man uppgraderar skärmar och hårddiskinspelare med inbyggda DVB-T-mottagare. Det franska företaget Neotion arbetar på en modul som då den sätts i apparaternas slot för programkortsmodul (CA-slot med Common Interface), helt enkelt gör MPEG4-signalen begriplig för TV-apparaten. Lösningen innebär att de som köpt en platt-tv eller hårddiskinspelare med inbyggd marknätsmottagare, (en utveckling vi i högsta grad bejakat,) har gjort ett framtidssäkert val och kan se HDTV utan en ny box. Det stora antalet MPEG2-boxar som finne ute i handeln är dock en svårare fråga, förutom de få modeller som har en CA-slot. Hushåll med MPEG2-mottagare måste så småningom få så attraktiva erbjudanden att de frivilligt skaffar en mottagare med ny teknik. MPEG2-sändningar finns troligen kvar i marknätet under relativt lång tid. Då övergången till digital-tv inleddes var ett vanligt klagomål att man behövde två boxar. En för VHS-maskinen och en för TV:n, för att det skulle vara möjligt att se ett program och samtidigt spela in ett annat. Den kritiken har tystnat. Förmodligen för att hårddiskinspelaren med integrerad DVB-T-mottagare, gärna dubbla, med sin överlägsna funktionalitet är på väg att helt ersätta de gamla analoga bandmaskinerna. Hårddiskinspelaren, platta skärmar av hög kvalitet och digital-tv behöver varandra och de driver försäljning åt varandra. Den som skaffar en skärm runt 40 tum upptäcker snabbt den analoga bildens begränsningar och skaffar digital-tv. Att spela in ett program som sänts digitalt på ett VHS-band och sedan spela upp det på sin skärm, är en chockartad upplevelse för den som vant sig vid digital bildkvalitet. Digital-TV:s elektroniska programguide är också som gjord för att kunna styra inspelningar och i praktiken skapa en personlig TV-tablå. Fylligare programguider och större hårddiskar kommer ytterligare att öka möjligheterna att utnyttja det stora programutbud som finns i nätet. Hemmabio-anläggningar, som för fem år sedan var något exklusivt, är numera en massmarknadsprodukt som krävs för att utnyttja det digitala marknätets 5.1-ljud. Digital-TV ska ses som en del av den stora uppgradering av hemmaelektroniken som hushållen genomför. Det digitala marknätet har idag en begränsad kapacitet jämfört med satellit och kabel. Det finns fem så kallade muxar som var och en innehåller maximalt sju kanaler. Det kan hävdas att 35 kanaler täcker in de flesta behov, men frågan är om det är sant. Ett stort antal kanaler fick inte plats vid den senaste tillståndsomgången våren 2006, vilket tillsammans med de alltmer specialiserade tittarvanorna tyder på att det krävs ett betydligt större urval om både programbolagen och tittarna ska vara nöjda. Det går att jämföra med tidnings- och tidskriftsmarknaden där det vore märkligt att hävda att 35 titlar skulle tillfredsställa alla smaker och behov. Lägger man därtill HDTV så blir det tydligt att marknätet behöver mer utrymme. Ett sätt att skaffa det är att starta nya muxar, en fråga som är aktuell eftersom det finns åtminstone ytterligare två muxar frekvensplanerade för broadcast-tv. Ett ytterligare sätt är att med ny teknik få plats med mer i varje mux. Den nya komprimeringstekniken MPEG4 kan öka utrymmet med mellan 30 och The Drop från danska Podspeakers är inte en högtalare man ska gömma. MicroPod SE, en designhögtalare i SE-specialversion med ännu högre ljudkvalitet. Också från Podspeakers.

16 Digital-TV ökar försäljningen av all annan bild- och ljudutrustning, samtidigt som nya skärmar och hemmabioanläggningar ökar farten på digital-tv-försäljningen. Philips har sedan länge integrerade digital-tv-mottagare i sina platta skärmar och är också stora på ljudanläggningar anpassade för TV.

17

18 50 procent, men kräver nya mottagare. Den kommande utsändningstekniken DVB-T2, som också kräver nya mottagare, kan öka utrymmet med ytterligare 30 procent om man använder dagens antenner. Eller med 100 procent om man skaffar en ny antenn som kan ta emot sändningar i två polarisationer. Förmodligen krävs fler muxar för att kunna genomföra de kommande teknikskiftena. Eftersom det är via dessa muxar som det är möjligt att introducera de nya tjänster som ska locka hushållen att skaffa ny utrustning. Teknikskiften behöver svängrum. Marknätet är en populär och utvecklingsbar distributionsform för TV. Drygt 30 procent av hushållen använder marknätet för sin första-tv, och uppskattningsvis hälften av landets TV-apparater använder nätet. Det finns uppenbarligen en föreställning om att marknätet är den allmänna eller den vanliga distributionsformen för TV. Det stora utbudet av okodade kanaler understryker också marknätets karaktär av det nät som alla har tillgång till, och som alltid kommer att finnas där, oavsett enskilda företags beslut. Men ska marknätet kunna vara garantin för TV-distribution i Sverige, måste det följa med den tekniska utvecklingen och utnyttja ny teknik för att öka kapaciteten. För Boxer har det varit självklart att investera i utbyggnad av och kvalitetsförbättringar i nätet. De närmaste tio åren kommer det att krävas mycket stora investeringar, men resultatet blir utrymme för fler kanaler och inte minst kanaler med den höga bildkvalitet som framtidens hemmautrustning kommer att kräva. Sagem har tillverkat DVB-T-mottagare under lång tid. Deras hårddiskbox med dubbla tuners gör det möjligt att titta på ett program och samtidigt spela in ett annat. Pioneer var 2004 först med att integrera en DVB-T-mottagare i en plasmaskärm. Företaget har också hemmabioanläggningar som hör till digital-tv-upplevelsen. Samsung har ett brett utbud av LCD-skärmar med inbyggda DVB- T-mottagare. Företaget har lanserat sin första Blueray-spelare, en teknik som förebådar det teknikskifte som är på gång inom DVDmarknaden.

19 Boxer och det digitala marknätet är en stor framgång och konkurrerande betal-tv-företag vill gärna utnyttja det som har byggts upp. Men vare sig Boxer eller det digitala marknätet var förutbestämt att vara framgångsrikt. Tvärtom ansåg de flesta bedömare, tills för bara några år sedan, att marknätet var en ineffektiv distributionsplattform som aldrig skulle kunna hävda sig mot TV-sändningar via satellit eller bredband. Mot bakgrund av det måste man med facit i hand dra slutsatsen att framgångarna beror på hur Boxer och andra bakom marknätet agerat startade TV-sändningarna i Sverige. Sändningarna organiserades på samma sätt som ljudradio, det vill säga ett Public Service-företag skötte innehållet och en del av Televerket distribuerade sändningarna via ett rikstäckande nät av sändarmaster. Under talet fick hushållen via satellit och kabel tillgång till fler kanaler. För att inte marknätet skulle bli en irrelevant plattform, drog både politiker och Teracom slutsatsen Historia & framtid att det måste digitaliseras för att kunna konkurrera. Utredningen Från massmedia till multimedia (SOU 1996:25), initierad av dåvarande kulturministern Margot Wallström, utmålade i tidens anda ett digitalt marknät som en plattform för inte bara en uppsjö av TV-kanaler, utan också för allehanda interaktiva tjänster. Efter riksdagsbeslut 1997 startade sändningarna Kulturdepartementet gav en brokig skara nya och gamla kanaler sändningstillstånd med det uttalade villkoret att dessa enade sig om en gemensam krypteringsteknik och ett gemensamt abonnemangssystem så att alla de kanaler som fick tillstånd, skulle kunna nås via ett enda abonnemang. Anledningen var enkel; marknätet har begränsad kapacitet och om innehållet inte erbjöds på ett konsumentvänligt sätt, skulle nätet aldrig kunnat konkurrera med de satellitoperatörer som vid den tiden hade varit igång i många år. Överenskommelsen mellan programbolagen resulterade i det så kallade Samverkansavtalet, samt det icke-vinstdrivande företaget Senda. Samtliga deltagande parter var tänkta som delägare i Senda. I praktiken var det Teracom, SVT, UR och Rikab samt ett tag även TV4, som ägde bolaget. Vid samma tid startade, på privat initiativ, Boxer som skulle utveckla och sälja interaktiva tjänster i anslutning till Sendas abonnemang. Skandia Media Invest och Teracom tog över ägandet och investerade stora belopp i teknik, hyrboxar och marknadsföring. Försäljningen av betal-tv gick dåligt, men sämst gick de interaktiva tjänsterna, främst för att både tjänster och teknik hade brister. För att få ordning på verksamheten och lösa de akuta ekonomiska problemen, slogs 2002 Senda och Boxer samman. Det gemensamma bolaget blev Boxer med Teracom och Skandia Media Invest som ägare. Boxer lade ner de interaktiva ambitionerna och hade i och med detta rollen som betal-tv-operatör i marknätet, en roll som ingen vid den tiden avundades vare sig Boxer eller Boxers ägare. Ingen, allra minst Boxers konkurrenter, var det minsta intresserade utan förutspådde tvärsäkert att det digitala marknätet aldrig skulle kunna fungera ekonomiskt och Boxer aldrig skulle kunna konkurrera med de etablerade betal-tv-företagen. Genom programbolagstillstånden är Boxer ensam som betal-tv-operatör i marknätet med uppgiften att organisera krypteringen, sköta programguiden, marknadsföra och administrera abonnemangen, utbilda handlare och installatörer, kvalitetssäkra boxar, utveckla tjänster och teknik samt investera i utbyggnad och teknisk utveckling och, inte minst, skydda programbolagens rättigheter genom att säkra plattformen mot pirater. Boxer har samma roll i marknätet, som andra betal-tv-företag har på andra plattformar. Skillnaden mot andra plattformar är att Boxer, genom marknätets ställning som det allmänna nätet, samsas med en betydande fri-tv-verksamhet. Ett avgörande politiskt motiv bakom digitaliseringen av marknätet, var och är att Sveriges Television även i en digital värld ska ha en garanterad distribution. SVT har avtal med satellitoperatörerna om distribution, men utan den garanterade platsen i marknätet skulle SVT:s förhandlingsposition vara svag. Bolaget skulle vara helt beroende av privata operatörer för att fullgöra sitt uppdrag. Logiken i digitaliseringen av marknätet var sådan att så fort de digitala sändningarna startat, hade man i praktiken också beslutat att släcka det analoga nätet. Parallellsändningar under lång tid är inte ekonomiskt försvarbara, inte minst som de rent analoga hushållen tack vare Boxers tillväxt stadigt minskade. Riksdagen beslutade 2003 att det analoga nätet skulle vara släckt till den 1 februari Under våren 2005 bedömde regeringen att den frivilliga digitaliseringen via Boxer gick snabbt och att det inte fanns några kvalitetsproblem kring tekniken som hushållen skulle få problem med. Man beslutade om en etappvis övergång, med början på tre frivilliga orter hösten Övergången har gått mycket smidigt. Boxers roll i marknätet är resultatet av en process som främst syftade till att underlätta för konsumenterna, för att genom det ge programbolagen i nätet en chans att konkurrera var det uppenbart att Boxer vänt den negativa utvecklingen. MTG:s kanaler, som 2001 lämnat marknätet, kom tillbaka och försäljningen fortsatte att öka blev Boxer Sveriges största betal-tv-operatör. Boxer har gjort en rad saker som de närmaste konkurrenterna inte gjort och som kan tänkas ligga bakom framgångarna: Boxer släppte kontrollen över boxarna. Därmed blev det fritt fram för en uppsjö av tillverkare och det blev också logiskt för dem att bygga in digitala marknätsmottagare i TV-apparater och hårddiskinspelare. DVB-T-mottagare är på väg att bli en digital de facto-standard i TV-apparater. Boxer satsade på en enkel och konsekvent marknadskommunikation som skapade känslan av att digital-tv med Boxer är enkelt. Idén bakom den vänlige animerade figuren Robert utgick från observationen att det främsta hindret för tillväxt var att analoga hushåll tyckte digital-tv var krångligt. Boxer satsade på ett relativt litet grundpaket med de viktigaste kanalerna, till ett pris som låg under det som digital-tv i regel såldes för. Detta var att göra en dygd av nödvändigheten eftersom marknätet hade få kanaler, men prisnivån har visat sig vara rätt för att locka vanliga, inte alltför TV-intresserade hushåll, till betal-tv.

20 Boxer har behållit en neutral roll gentemot TV-kanalerna, vilket gör att det varit möjligt att erbjuda kanaler från alla programföretag. Till skillnad mot situationen på satellit, där de två företagens strategi är att sända sina kanaler, har Boxer till exempel både TV3 och Kanal5, vilket varit en viktig konkurrensfördel. Boxer har inte skaffat exklusivt innehåll eller egna dyra sändningsrättigheter. Fler än ett betal-tv-företag i andra europeiska marknät, har dukat under när de utmanat etablerade och vertikalt integrerade satellitoperatörer genom att satsa på egna exklusiva sändningsrättigheter. HDTV kan vi påbörja ett stort boxbyte och en konvertering av övriga muxar till den effektivare tekniken och på det sättet frigöra ytterligare kapacitet. Runt hörnet väntar också DVB-T2, nästa standard för marksänd digital-tv, som fördubblar sändningskapaciteten men kräver en ny mottagare. Kapaciteten behövs, både svenska och internationella programbolag startar nya intressanta kanaler som bidrar till mångfalden, samtidigt som HDTV kräver stort utrymme. Marknätet används idag av uppskattningsvis hälften av Sveriges drygt 10 miljoner TV-apparater. Så kommer det att vara under lång tid. Denna plattform utgör en fantastisk marknad för en mångfald av programbolag, produktionsbolag, hemelektroniktillverkare med flera. Marknätet har gjort betal-tv till en folklig norm, vilket gör att även vanliga villor och sommarstugor idag har tillgång till en mångfald kanaler från olika avsändare. Avgörande för om marknätet ska kunna utnyttja ny teknik och följa med sin tid, är att det finns åtminstone ett företag som är berett att investera för att utveckla det. DESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT LOKALA KANALER Under 2007 väntas ett nytt regelverk komma på plats. De två utredningar som gjorts (SOU 2001:90 och SOU 2004:39) har föreslagit att ett företag får uppgiften att vara betal-tv-operatör i marknätet. Den sistnämnda utredningen var mer detaljerad och vägde fördelar och nackdelar med olika operatörsmodeller. En avgörande fråga är att betal-tv-företag, i vilken miljö de än finns, måste veta att andra inte åker snålskjuts på de egna investeringarna. Till slut valde utredaren en muxoperatörsmodell där operatören tilldelades eget sändningsutrymme, den modell som mest liknar de förhållanden som alla betal-tv-företag arbetar under. Boxer ser stora utmaningar i framtiden, både för företaget och för det digitala marknätet. HDTV måste in i marknätet, helst i muxar som frigjorts genom den analoga släckningen. HDTV kräver den nya effektivare komprimeringstekniken MPEG4, samtidigt som HDTV är den tjänst som kan användas för att locka hushållen att börja byta ut sina MPEG2-mottagare. Genom

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Ericsson siar om framtidens TV

Ericsson siar om framtidens TV Ledare: De regulatoriska frågornas höst Foto: Malin Sydne/Eurosport TV-branschen i juridisk process piratsajterna 700 MHz-frågan fortsätter att debatteras Personnyheter och statistik från de senaste mätningarna

Läs mer

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:97 Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar EMMA KINDBLOM SOFIA SUNDEBY

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Petra Måhl Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde:

Läs mer

ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV

ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV redaktör mats bergstrand TV4-Gruppen, 115 79 Stockholm tv4gruppen.se 2010 Jesper Strömbäck, Niklas Ekdal, Eva Swartz Grimaldi, Karin Mattsson Weijber, Marie Grusell och

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen,

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, BOLAGSSTÄMMA BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Mellan politik och marknad

Mellan politik och marknad Mellan politik och marknad av anna maria jönsson & jesper strömbäck utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004 Demokratiinstitu tets rapportserie nr 10 20 04 Demokratiinstitutet och

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - för Myndigheten för radio och tv December 2010 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror 9/2010 Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror Inspelnings-TV för Förmodligen Sveriges billigaste Inspelnings-TV?

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

hdtv i marknätet 2010 vinnarna från radiogolfen kamera med inbyggd projektor

hdtv i marknätet 2010 vinnarna från radiogolfen kamera med inbyggd projektor TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSChen NR 8-9/2009 ÅRGÅNG 55 PRIS 60 KR EXKL MOMS hdtv i marknätet 2010 vinnarna från radiogolfen kamera med inbyggd projektor This changes everything Välkommen till en ny värld

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer