tentaplugg.nu av studenter för studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

2 !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N( (15hp(! Datum:(2014<03<18(! Uppgift'1'(10'poäng)'! Bodelningens!två!steg!är!1.!Andelsberäkning,!och!2.!Lottläggning.!Genomför!en!bodelning!enligt! dessa!båda!steg,!med!utgångspunkt!i!följande!fakta:!! Jean!och!Simone!har!ansökt!om!äktenskapsskillnad.!Jean!har!möbler!till!ett!värde!av!700!000!kronor! (det!mesta!antikt),!och!simone!har!en!bil!värd!500!000!kronor.!båda!har!också!en!del!skulder;!jeans! skulder!uppgår!till!400!000!kronor!och!simones!till!600!000!kronor.!jean!äger!även!en!segelbåt!värd! 50!000!kronor,!som!Jeans!nyligen!avlidna!faster!testamenterat!till!Jean!med!villkoret!att!båten!ska! utgöra!jeans!enskilda!egendom.!! Svar:(När(äktenskapsskillnad(blir(aktuellt(ska(makarnas(egendom(fördelas(genom(bodelning,(ÄktB( 9:1(1st.(Båda(makar(har(tillgångar(och(skulder.(Frågan(på(hur(andelsberäkningen(ska(göras(kan( besvaras(med(kapitel(10(i(äktenskapsbalken.(i(första(paragrafen(i(samma(kapitel(står(där(att(vid( bodelning(ska(makarnas(giftorättsgods(ingå.(då(är(frågan(om(möbler(och(bil(räknas(som( giftorättsgods?(personliga(föremål(som(kläder(och(presenter(ingår(inte(i(giftorättsgods((10:9(1st).( Huvudregeln(är(dock(att(varje(makes(egendom(är(giftorättsgods(förutom(enskild(egendom((ÄktB( 7:1).(Det(finns(flera(vidare(undantag(men(möbler(och(bilen(hör(till(giftorättsgodset.(En(bodelning( går(till(så(att(man(först(beräknar(makarnas(andelar(i(boet((äktb(11:1(1st).(för(varje(makes(tillgång( dras(samma(makes(skulder(av((äktb11:2(1st).(differensen(mellan(tillgångar(och(skulder(för(varje( make(läggs(i(bodelningen.(de(totala(tillgångarna(efter(skulder(ska(då(delas(lika((äktb(11:3(1(st).(( (( Andelsberäkning((ÄktB(11:1(! Jean! Simone! Lagstöd! Giftorättsgods! ! ! 10:1! Skulder! ! ! 11:2! Till!delning! ! 0! 11:3! Sammanläggning! ! 11:3! Likadelning! ! ! 11:3!2p.! Andel!i!boet! ! ! 11:6!! 550! 650!!! Lottläggning( Jean( Simone( Möbler( ( Bil( ( <150(Simone( +(150(Jean( 550( 650( ( Jean(äger(även(en(segelbåt,(men(den(har(hon(fått(via(ett(testamente(med(förbehåll(att(båten(ska( räknas(som(enskild(egendom.(som(jag(nämnde(tidigare(så(räknas(inte(enskild(egendom(till(

3 giftorättsgodset.(för(att(finna(lagstöd(för(om(båten(är(enskild(egendom(eller(inte(vänder(jag(mig(till( kapitel(7(i(äktenskapsbalken(som(behandlar(just(makars(egendom.(och(ett(testamenterat(objekt( som(ärvs(med(villkoret(att(det(ska(vara(enskild(egendom(är(också(enskild(egendom(enligt(äktb(7:2( punkt(4.(segelbåten(ska(alltså(inte(tas(med(i(andelsberäkningen.(( Nästa(steg(är(lottläggning.((Man(har(rätten(på(sin(sida(att(behålla(sin(egendom(eller(en(del(av(den( (ÄktB(11:7(1st).(Vill(Jean(behålla(möblerna(så(får(hon(göra(det.(Men(hon(är(fortfarande(skyldig( kr(till(giftorättsgodset,(antingen(i(form(av(egendom(eller(kontanter((ÄktB(11:9).(( Jag(hade(löst(lottläggning(som(så(att(Jean(behåller(möbler(och(Simone(behåller(bilen.(Därutöver( betalar(jean(ut( kr(till(simone.(( BODELNING:(FASTSTÄLL(TILLGÅNGAR(OCH(SKULDER(SOM(SKA(MEDTAS(I(BODELNINGEN.(BORTSE( FRÅN(GÄLLANDE(UNDANTAG.(SEN(SKA(MAKARNAS(ANDELAR(I(BOET(BERÄKNAS,(ÄKTB(11:1.(VID( ANDELSBERÄKNING(SKA(DOCK(SKULDAVRÄKNING(FÖRST(GÖRAS(MOT(MAKENS(ENSKILDA( EGENDOM.(VAD(SOM(ÅTERSTÅR(SKA(SEN(LÄGGAS(SAMMAN(OCH(DET(FRAMKOMNA(VÄRDET(SKA( DELAS(LIKA(MED(MAKARNA.!! LOTTLÄGGNING:(NÄR(MAKARNAS(ANDELAR(BESTÄMTS(SKA(SJÄLVA(EGENDOMEN(FÖRDELAS.( GRUNDREGELN(ÄR(ATT(VARJE(MAKE(HAR(RÄTT(ATT(PÅ(SIN(LOTT(I(FÖRSTA(HAND(FÅ(BEHÅLLA( EGENDOM(SOM(ÄR(HANS/HENNES(ELLER(DEN(DEL(HEN(SJÄLV(ÖNSKAR.(((( Uppgift'2'(10'poäng)'! Gustavsson!ansöker!hos!kommunen!om!bygglov!för!att!få!uppföra!en!villa!på!en!honom!tillhörig! tomt.!kommunen!bifaller!ansökan!och!meddelar!gustavsson!bygglov.!! Det!visar!sig!sedermera!att!Gustavssons!tomt!är!belägen!inom!ett!mindre!område!bestående!av! lerblandat!skiffer.!efter!ett!par!år!har!rörelserna!i!marken!resulterat!i!en!omfattande!sprickbildning!i! villans!väggar.!! Kommunen!hade,!fyra!år!före!Gustavssons!bygglovsansökan,!företagit!en!markundersökning!i! området.!den!för!bygglovsansökans!förberedande!ansvarige!tjänsteman!!vilken!var!samma!person! som!ledde!markundersökningarna!!observerade!emellertid!inte!undersökningens!resultat.!! Gustavsson!stämmer!nu!kommunen!och!yrkar!skadestånd!för!skadorna!på!villan.!Som!grund!för!sin! talan!anför!gustavsson!att!hans!bygglovsansökan!rätteligen!ej!skulle!ha!bifallits,!vilket!kan!förutsättas! vara!ett!korrekt!påstående.!bedöm!gustavssons!utsikter!till!framgång!med!sin!talan.!! Skadeståndslagen(behandlar(utomkontraktuella(skador(som(uppstått(mellan(skadegörare(och( skadelidande.(då(är(första(steget(att(bedöma(om(kommunen(och(gustavsson(har(ett(avtal(för(då( gäller(avtalslagen.(rekvisiten(för(att(det(ska(handla(om(ett(avtal(är(anbud(och(accept.(vi(har(ett( anbud(i(ansökan(om(bygglov,(och(vi(har(en(accept(från(kommunen(då(dom(godkänner(bygglovet.( För(att(avgöra(om(Skadeståndslagen(är(tillämpbar(måste(man(ställa(sig(frågorna(om(skada( uppstått,(om(det(går(att(utpeka(en(skadeståndsskyldig,(om(det(har(funnits(en(aktiv(handling(som( ledde(fram(till(ärendet,(om(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(och(om(det(finns(adekvat(kausalitet.( Skada(har(uppstått(i(form(av(sprickbildningar(i(husets(väggar,(och(det(rör(sig(då(om(en(sakskada.(( Den(skadeståndsskyldige(skulle(i(detta(fall(vara(kommunen.(Finns(det(en(aktiv(handling?(En( markundersökning(har(gjorts,(tjänstemannen(har(dock(ej(observerat(resultatet(från( undersökningen.(klart(är(att(om(han(gjort(det(så(skulle(han(upptäckt(att(marken(skulle(orsaka( rörelser(i(marken.(jag(anser(att(tjänstemannen(har(varit(oaktsam(och(slarvig(då(han(aldrig(tog(del(

4 av(resultaten.(skl(säger(att(om(tjänstemannen(med(uppsåt(eller(vårdslöshet(vållat(sakskada(så(ska( han(ersätta(skadan(skl(2:1.(att(inte(utföra(arbetet(rätt(får(gå(som(vårdslöshet.((föreligger( ansvarsfrihetsgrund?(nej(tjänstemannen(har(inte(handlat(i(nöd,(nödvärn(eller(dylikt(han(har(enbart( slarvat.(och(då(är(enbart(en(fråga(kvar(att(besvara(för(att(se(om(det(finns(skäl(för(en( skadeståndsansökan.(finns(det(en(kausalitet(mellan(tjänstemannens(agerande(och(skadorna(på( huset?(ja.(markrörelserna(var(observerade(vid(markundersökningarna.(och(det(kan(anses( konstaterande(att(om(tjänstemannen(tittat(på(rapporten(så(hade(inte(bygglov(godkänts.(att( kommunen(brast(i(rutinerna(ledde(till(att(bygglov(beviljades(på(dålig(mark.(och(rekvisiten(i(skl(3:2( är(uppfyllda;(stat(eller(kommun(ska(ersätta(sakskada(som(vållats(genom(fel(eller(försummelse(vid( myndighetsutövning.(( Gustavsson(kan(söka(ersättning(för(reparationskostnaderna(till(huset(och(eventuell( värdeminskning(på(huset.(även(andra(kostnader(som(är(relaterade(till(den(aktuella(skadan(skl(5:7( 1st(1<2.(( (( Objektiva(förutsättningar(för(att(Skadeståndslagen(ska(vara(gällande(är(att:( 1.(Skada(uppstått((Personskada,(sakskada,(förmögenhetsskada(eller(kränkning)( 2.(Presumtivt(ansvarsubjekt.(( Om(man(konstaterat(enligt(punkt(1(att(skada(uppstått(gäller(det(att(kunna(utpeka(åtminstone(en( tänkbart(skadeståndsskyldig(person(antingen(fysisk(eller(juridisk.(man(behöver(inte(veta(vem(den( skadeståndsskyldige(är,(det(kan(vara(en(person,(ett(företag(eller(kommun.(skadeståndsansvaret(är( individuellt(och(utreds(således(separat(för(varje(inblandad.( 3.(Aktiv(handling/ansvarsgrundande(passivitet( För(att(någon(ska(kunna(utpekas(som(skadeståndsskyldig(krävs(det(att(denne(har(gjort(en(aktiv( handling.(skadan(skall(ha(skett(genom(att(det(presumtiva(ansvarssubjektet(orsakat(skadan(genom( en(aktiv(handling.(huvudregeln(är(att(passivitet(inte(utgör(en(grund(för(skadeståndsansvar.(( 4.(Ingen(objektiv(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(om(någon(av(dessa(situationer(förelåg:( Nödvärn((24:1( (BrB),(Nöd((24:4( (BrB),(Samtycke((24:7( (BrB),(Tjänsteplikt((t(ex(10( (Polislagen)( Man(kan(inte(bli(skadeståndsskyldig(under(dessa(omständigheter.(Om(man(kan(svara(nej(på(punkt( 4(så(kan(man(gå(vidare(till(punkt(5.(( 5.(Adekvat(kausalitet((beräkneligt(orsakssamband)( (OBS!(Detta(är(två(bedömningar(som(inte(skall(sammanblandas(med(varandra( Kausalitet((=(Orsakssamband)(Det(skall(föreligga(ett(orsakssamband(mellan(ansvarsubjektets( handling(och(den(uppkomna(skadan( Adekvat((Beräknelig,(förutsägbar,(typisk,(normal(etc.)(För(att(skadan(skall(anses( skadeståndsgrundade(skall(inte(bara(skadan(uppvisa(ett(orsakssamband(utan(även(vara(en( beräknelig(följd(av(det(presumtiva(ansvarssubjektet(handling.( (

5 Uppgift'3'(10'poäng)'! a)!ge!två!exempel!på!enkla!bolag!! Enkla(bolag(beskrivs(i(negativ(mening,(alltså(det(som(inte(är(handelsbolag(är(enkla(bolag.(I(ett( enkelt(bolag(har(minst(två(personer(avtalat(om(att(driva(en(verksamhet(men(utan(att(handelsbolag( föreligger((hb(15:3).(det(enkla(bolaget(är(inte(en(juridisk(person,(och(har(inga(rättigheter,( skyldigheter(eller(får(ej(heller(föra(talan(i(domstol,(hb(15:4.(vad(skiljer(enkla(bolag(från(enskild( firma?(( ((När(en(fysisk(person(börjar(driva(näringsverksamhet(i(sitt(eget(namn.(Pär(Sunden,(potatisodling,( enskild(firma.(då(är(tanken(att(pär(själv(sätter(potatisen,(säljer(och(gör(allt(själv.(en(person(gör( någonting.(enkla(bolag(är(association(och(tecken(på(att(flera(associerar(med(varann.( Enkelt(bolag(karaktäriseras(av(att((s.24):( 1. Några(fysiska/juridiska(personer(träffat(avtal(om(samverkan( 2. För(ett(gemensamt(ändamål( 3. Med(förpliktelse(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet( 4. Och(utan(att(utbyte(av(de(samverkande(kan(ske(på(det(sätt(som(är(typiskt(i(en(förening( Exempel(enkelt(bolag(1:(Några(personer(på(en(arbetsplats(kommer(överens(om(att(tills(vidare(tippa( tillsammans(och(de(ska(varje(vecka(betala(100(kronor(var(till(den(som(ska(sköta(tippandet.(genom( att(komma(överens(har(de(träffat(avtal(och(det(gemensamma(ändamålet(är(att(de(hoppas(få(en( vinst(att(dela(på.(förpliktelsen(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet(uppfyller(dom(vid( betalningen(varje(vecka.(( Exempel(enkelt(bolag(2:(Två(aktiebolag(beslutar(sig(för(att(samarbeta.(Det(ena(tillverkar(en(viss( produkt(och(det(andra(är(säljfokuserande.(samarbetet(går(till(så(att(den(ena(hjälper(till(med( produkter(och(den(andra(hjälper(till(med(försäljningen.(vinsten(delas(sedan(lika.(resultatet(blir(ett( enkelt(bolag.(( b)!om!det!mellan!aktieägare!i!ett!aktiebolag!skulle!uppkomma!motsättningar!om!bolagets!skötsel,! finns!det!risk!att!en!majoritet!försöker!gynna!sina!egna!intressen!på!övrigas!bekostnad.!vad!kallas!de! regler!som!har!för!avsikt!att!ge!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd!mot!en!majoritet!av! bolagets!aktieägare.!ge!tre!exempel!på!regler!som!ger!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd! mot!en!majoritet!av!bolagets!aktieägare!! ((s.(225(civilrätt)(abl(innehåller(särskilda(regler(för(minoritetsskydd.(( En(minoritet(på(minst(10%(av(aktieägarna(kan(begära(uppskov(av(bolagsstämman(ABL(7:14( 1<2st.(Minst(fyra(veckor(efter(ordinarie(bolagsstämma(och(högst(åtta(veckor(efter.( Minoriteten(kan(alltså(flytta(fram(bolagsstämman(om(dom(motsätter(sig(beslut(i(frågor( nämnda(i(abl(7:11(1<3.(punkterna(1<3(rör(frågor(som(fastställelse(av(resultaträkning,( dispositioner(beträffande(bolagets(vinst(eller(förlust,(ansvarsfrihet(gentemot( styrelseledamöterna.(( En(enskild(aktieägare(kan(önska(att(en(revisor(utsedd(av(länsstyrelsen(ska(delta(i(revisionen( med(ordinarie(övriga(revisorer(abl(9:9(1st.(för(att(förslaget(skall(aktualiseras(måste(minst( en(tiondel(av(aktieägarna(stå(bakom(det(beslutet.(abl(9:9(2st(2p.(( Minoriteten(av(aktieägarna((minst(10%)(kan(väcka(skadeståndtalan(gentemot( styrelseledamot(eller(vd(om(dom(handlat(fel(enligt(1<3,(abl(29:9(1st(1p.((

6 Minoriteten((minst(10%)(kan(kräva(att(årsstämman(beslutar(om(utdelning(av(hälften(av( återstående(vinst(för(att(göra(vinstuttaget(minimalt,(abl(18:11(1st.((( (s.47(bolag(föreningar(stiftelser)(en(näringsverksamhet(ska(fungera(effektivt(och(beslut(ska( klubbas.(därför(fattar(bolagen(beslut(efter(vad(majoriteten(beslutar.(,(vilket(påverkar( minoritetsägarna.(för(varje(aktiebolag(finns(en(bolagsordning(som(är( reglerna.(bolagsordningen( är(det(grundläggande(avtalet(mellan(aktieägarna.(så(varje(ny(aktieägare(ska(veta(vad(dom(ger(sig( in(på.(bolagsordningen(styr(bolagets(verksamhet.(bolagsordningens(utformning(lagbestäms(i( Aktiebolagslagens(tredje(kapitel.(I(bolagsordningen(ska(det(vara(bestämt(vad(bolaget(ska(heta( (firma),(vilken(ort(bolagsstyrelsen(ska(befinna(sig(i,(vad(bolaget(ska(ägna(sig(åt,(antalet(aktier(m.m.( Aktieägarna(ska(kunna(överlåta(sina(aktier(och(därmed(ta(sig(ur(bolaget(ABL(4:7(1p.(( ( c)!vilka!två!olika!sorters!föreningar!regleras!inom!associationsrätten?!! Ekonomiska(föreningar(och(ideella(föreningar!( (s.(80(om(det(grundläggande(avtalet(tar(sikte(på(just(dom(som(ingått(avtalet(är(det(att(klassificera( som(bolagsavtal.(men(ett(avtal(som(tillåter(medlemmar(att(träda(in(och(ut(utan(att(något(förändras( är(mer(mot(föreningsalternativet.)(( Vad!är!det!för!skillnad!mellan!dessa!föreningar?!! En(ekonomisk(förening(har(två(rekvisit(som(måste(vara(uppfyllda.( Det(ska(vara(en(ekonomisk(verksamhet.(( Den(ska(främja(sina(medlemmars(ekonomiska(intressen,(Lag(om(ekonomiska(föreningar( 1:1(1p.(Lagen(refereras(till(FL((föreningslagen)(i(fortsatt(text.(( Medlemmarna(deltar(som(konsumenter,(leverantörer(eller(med(egen(arbetsinsats(eller(tjänster(FL( 1:1.(Syftet(kan(vara(att(åstadkomma(förmånliga(inköp(av(matvaror(eller(bränsle(t.ex.(En(ekonomisk( förening(ska(registreras(hos(bolagsverket(och(blir(genom(registreringen(en(juridisk(person,(fl(1:2(1< 2st.( En(ideell(förening(som(inte(kombinerar(ekonomisk(verksamhet(med(syfte(att(främja(sina( medlemmars(ekonomiska(intressen.((syftet(och(verksamheten(hos(en(ideell(förening(kan(ha(ideell( riktning.(det(ideella(syftet(kan(främjas(genom(ekonomisk(verksamhet(t.ex.(som(välgörenhet(eller( hemslöjdsförening.(till(de(ideella(föreningarna(hör(också(sammanslutningar(som(har(till(syfte(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(som(gör(det(genom(icke(ekonomisk(verksamhet.( Bl.a.(fackföreningar.((! d)!vilken!slags!förening!utgör!fackföreningen!if/!metall!respektive!coop!norrbotten?!! IF(metall(är(en(fackförening.(För(att(utgöra(om(det(är(en(ideell(eller(ekonomisk(förening(går(vi( tillbaka(till(de(två(rekvisiten(i(fl(1:1(1p.(är(ändamålet(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska( intressen?(är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(ändamålet(med(en(fackförening(är(bland(annat(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(inte(med(vinst.(framförallt(vill(dom(bistå( medlemmarna(trygghet(i(arbetslivet.(så(jag(skulle(inte(säga(att(det(första(rekvisitet(är(uppfyllt.(är( det(en(ekonomisk(verksamhet?(nej(den(drar(inte(in(pengar(till(vinstintressen.(den(tar(ut( medlemsavgift(som(ska(gå(tillbaka(till(medlemmarna.(så(if(metall(är(en(ideell(förening.(

7 Coop(Norrbotten,(vilken(typ(av(förening?(Är(det(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen?( Ja(genom(bonuscheckar,(rabatter(och(försäljning.(Är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(I(allra(högsta( grad.(medlemmarna(är(konsumenter(och(förbrukare(och(rekvisitet(för(en(ekonomisk(förening(är( uppfylld(enligt(fl(1:1(2st.(((!! Uppgift'4'(10'poäng)'! a)!vilka!kan!vara!parter!vid!förhandlingar!enlig!lag!om!medbestämmande!i!arbetslivet?!! När(det(gäller(allmän(förhandlingsrätt(så(är(det(fackförbundet(alltså(arbetstagarorganisationen(och( arbetsgivaren(som(kan(vara(parter.(den(enskilda(arbetstagaren(har(ingen(rätt(att(vara(med,(lag(om( medbestämmande(i(arbetslivet(1976:580((framöver(förkortad(till(mbl(10 (1st).(Den(fackliga( organisationen(har(alltså(rätt(till(förhandling(om(beslut(som(rör(förhållandet(mellan(arbetsgivare( och(arbetstagare((som(är(medlem(i(organisationen),(mbl(10(1st.(( Det(finns(ytterligare(lagstiftningar(som(skyddar(arbetstagarna(vid(förhandlingar.(Parten(som(är( skyldig(att(förhandla(måste(inställa(sig(till(sammanträdet(och(vara(aktiv(i(frågorna(som(tas(upp(och( komma(med(förslag(på(lösningar,(mbl(15 (1st(1p.(Det(räcker(inte(med(att(bara(delta(och(vara( passiv.(när(den(ena(parten(vill(förhandla(måste(denna(meddela(andra(parten,(mbl(16 (1st.(Den( arbetstagare(som(företräder(arbetstagarorganisationen(ska(beviljas(ledigt(för(att(delta(i( förhandlingar,(mbl(17.(( b)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!saklig!grund!att!säga!upp!en! arbetstagare!på!grund!av!personliga!skäl!! Lag((1982:80)(om(anställningsskydd((framöver(kallad(LAS).(I(lagen(görs(skillnad(mellan(två(typer(av( uppsägningar,(antingen(arbetsbrist(eller(arbetstagarens(personliga(förhållande.(för(att(en( arbetsgivare(ska(kunna(säga(upp(en(anställd(för(personliga(skäl(så(finns(det(en(del(krav(som(måste( vara(uppfyllda(för(att(det(ska(vara(en(godkänd(uppsägning.(uppsägningen(får(ej(grundas(på( omständigheter(som(arbetsgivaren(känt(till(mer(än(två(månader(utan(att(varning(lämnats(lag( (1982:80)(om(anställningsskydd,(framöver(kallad(LAS,(7 (3st(1p.(För(att(kunna(säga(upp(en(anställd( ska(en(allvarlig(förseelse(inträffats(eller(upprepade(förseelser(från(den(anställdes(sida.(den( anställde(måste(ha(brutit(eller(misslyckats(med(att(uppfylla(avtalsförpliktelse.(( För(att(saklig(grund(pga.(personliga(skäl(skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara( uppfyllda:( (1.(AT(måste(misskött(sig( (2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( (3.(Skada(måste(uppstå(för(AG( EXEMPEL(på(att(arbetstagaren(har(misskött(sig(kan(vara(att(den(inte(utfört(arbetssysslor,(att(denne( ej(följt(arbetsmiljöregler,(eller(att(denne(inte(följt(ordningsregler.(att(handla(illojalt((socialt)(så(att( det(drabbat(arbetsgivaren(ekonomiskt(eller(en(brottslig(handling.(

8 Gällande(att(handlandet(måste(varit(medvetet(så(måste(arbetstagaren(insett(att(arbetsgivaren(inte( accepterar(misskötsel.(att(handla(illojalt(och(brottsligt(anses(automatiskt(vara(en(medveten( handling.(( Skadan(som(anses(ha(uppstått(för(arbetsgivaren(som(ger(giltiga(skäl(till(uppsägning(av(personliga( skäl(ska(vara(en(förtroendeskada(eller(en(ekonomisk(skada.(( ( c)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!grund!för!att!avskeda!en!anställd.!! För(att(det(ska(vara(ett(giltigt(avsked(så(måste(arbetstagaren(grovt(åsidosatt(sina(förpliktelser(mot( arbetsgivaren.(att(avskeda(en(anställd(och(hänvisa(till(en(förseelse(längre(tillbaka(i(tiden(än(två( månader(är(inte(giltigt(om(ingen(varning(utfärdats(las(18.(( För(att(ett( grovt(åsidosättande (skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara(uppfyllda:( 1.(Misskötseln(skall(vara(ett(missbruk(av(ett(givet(förtroende(eller(annat(beteende.( Alltså(ett(Brottsbalksbrott(eller(svår(illojalitet.( 2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( 3.(Skadan(<<>(Förtroendet(för(AT(är(förbrukat( Det(ska(vara(en(ekonomisk(eller(förtroende(skada(för(arbetsgivaren.(( Föreligger(ej(saklig(grund(eller(grovt(åsidosättande(har(AT(rätt(till(skadestånd(enligt(38,(39( ( d)!på!vilka!sätt!kan!visstidsanställning!ske?!! En(visstidsanställning(är(en(tidsbegränsad(anställning.(Man(får(avtala(om(tidsbegränsad(för:( a)(allmän(visstid(5( ( b)(vikariat(5( ( c)(säsongsarbete(5( (( d)(ålderspensionär(5( (( e)(provanställning(6( (1st( Ange(lagrum(där(så(är(möjligt(och(motivera)ditt)svar)( Uppgift'5'(10'poäng)'! Ola`Conny!och!Morgan!har!tillsammans!lånat!100!000!kr!från!Swebank!AB!för!att!kunna!åka!på!en! resa!genom!amerika.!enligt!det!ingångna!avtalet!skall!skulden!avbetalas!med!1000!kr/mån.!! De!betalar!den!första!avbetalningen,!men!sedan!glömmer!de!att!betala!de!tre!kommande! avbetalningarna.!banken!kontaktar!ola`conny!via!ett!rekommenderat!brev!och!meddelar!att!de! säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.! Ola`Conny!betalar!då!de!missade!betalningarna!samt!dröjsmålsräntan!och!till!kamraternas!stora! glädje!får!de!behålla!krediten.!efter!6!månaders!planenlig!betalning!slutar!ola`conny!och!morgan!

9 plötsligt!med!avbetalningarna.!när!det!gått!7!månader!av!obetalda!avbetalningar!får!ola`conny!hem! ytterligare!ett!rekommenderat!brev!om!att!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.!nu! kommer!ola`conny!till!dig!och!frågar!om!banken!verkligen!har!rätt!att!säga!upp!krediten?!! a)!vad!svarar!du!honom?!har!banken!rätt!att!säga!upp!hela!krediten!till!förtida!betalning?!! Då(detta(handlar(om(kredit/lån(mellan(konsument(och(näringsidkare(så(vänder(jag(mig(till( Konsumentkreditlagen((2010:1846).(I(de(inledande(bestämmelserna(kan(jag(se(att(denna(lag(rör( min(fråga;(kkrl(1 (1st(1p.(Ola<Conny(och(Morgan(är(konsumenter(alltså(privatpersoner(som(vill( låna(och(banken(är(kreditgivare(då(denna(lånar(ut(pengar(utan(mellanhänder,(kkrl(2.(( De(första(missade(inbetalningarna(uppgick(till(3%(av(skulden(3.000/ =0,03.(Med( kreditfordran(menar(man(det(ursprungliga(lånebeloppet.(banken(har(rätt(att(säga(upp(en(kredit(i( förtid(om(kredittagaren(är(i(väsentligt(dröjsmål.(kkrl(33 (förtydligar(specifikt(vad(som(menas(med( väsentligt(dröjsmål.(om(kredittagaren(sen(mer(än(en(månad(är(sen(med(inbetalningar(med(ett( belopp(som(uppgår(till(10%(av(skulden(så(är(det(ett(väsentligt(dröjsmål.(eller(om(betalningarna( uteblivit(flera(månader(och(dröjsmålet(avser(flera(poster,(där(den(uteblivna(betalningen(uppgår(till( 5%(av(skulden,(KKrL(33 1p(och(2p.(Inget(av(dessa(rekvisit(är(tillräckligt(för(att(banken(skulle(kunnat( häva(krediten(vid(de(första(missade(inbetalningarna.(( Nästa(gång(uteblir(7(inbetalningar(och(rekvisiten(i(KKrL(33 (är(definitivt(uppfyllda(för(vad(som( anses(som(väsentligt(dröjsmål.(banken(måste(dock(skriftligen(meddela(kredittagarna(om(att( krediten(blir(uppsagd(och(att(återstående(belopp(med(dröjsmålsränta(ska(betalas(in,(kkrl(34.( Detta(har(dom(gjort.(Men(om(Ola<Conny(och(Morgan(skulle(betala(in(de(sju(betalningarna(plus( dröjsmålsränta(inom(fyra(veckor(efter(att(brevet(skickades(så(kan(dom(få(behålla(krediten,(kkrl( 2st(1p.(( Sedan!tycker!Ola`Conny!att!det!väl!inte!kan!vara!riktigt!att!han!krävs!på!hela!det!återstående! lånebeloppet.!de!var!ju!två!som!lånade!pengarna!och!därför!menar!han!att!han!väl!bara!är!skyldig!att! betala!halva!beloppet.!! b)!vad!svarar!du!honom?!är!han!skyldig!att!betala!hela!beloppet!trots!att!de!var!två!som!lånade! pengarna?!! Om(det(inte(avtalats(om(delat(ansvar(inför(skulden(så(är(både(Morgan(och(Ola<Conny(lika( betalningsskyldiga(båda(två.(kreditgivaren((gäldenären)(behöver(inte(ådra(sig(besväret(att(inkröva( skulden(på(två(håll(om(han(så(inte(önskar,(lag((1936:81)(om(skuldebrev(1:2(2st(1p.( c)!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning,!men!när!kan!banken!tidigast!erhålla!betalt?!! Från(och(med(utskicksdatumet(för(uppsägning(av(kredit(så(har(kredittagaren(4(veckor(på(sig(att( betala(in(betalningarna(för(de(uteblivna(månaderna.(alltså(är(det(tidigast(fyra(veckor(efter(att( banken(skickat(brevet(om(uppsägning,(kkrl(34 (1st(1p.(! d)!kan!ola`conny!göra!något!för!att!förhindra!att!krediten!sägs!upp?! Ja(betala(in(räkningarna(för(de(sju(senaste(månaderna,(och(betala(dröjsmålränta,(KKrL(34 (2st(1p.( Dröjsmålsräntan(är(Riksbankens(referensränta(+(8%,(Räntelag((1975:635)(6 (1p.((

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn V0015B Hållbart byggande Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning)Hållbart)byggande)(V0015B))2014;10;21)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Principer för inrättande av fristående kurser

Principer för inrättande av fristående kurser Beslut 2016-02-25 UF-nämnden Annika Åkerblom Forskningshandläggare 1(2) Principer för inrättande av fristående kurser Bakgrund Vid UF-nämndens sammanträde i januari 2016 diskuterades principer för fristående

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng JU003G

Läs mer

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng JU003G

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi Datum 2014-05-30 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 30; 4 40;

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn D0017E Inledande programmering för ingenjörer Datum 2014-10-31 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 14; 4??; 5?? 25/25

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

TENTAMEN. Luleå tekniska universitet

TENTAMEN. Luleå tekniska universitet TENTAMEN Luleå tekniska universitet Kurskod: D0019N Kursnamn: Programutveckling med Java Tentamensdatum: 2009-12-21 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Deitel & Deitel: Java How to Program (valfri

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Tentamen D0017A, Produktdesign

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0012N Tillämpad Makroekonomi Datum LP4 13-14 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng 40 Övrig kommentar Luleå

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Olle Hage Betygsgränser G = 30-39,5; VG = 40-50 Tentamenspoäng

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn O0039K/K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi Datum 12 05 29 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser 3: 50%, 4; 70%, 5; 90% Tentamenspoäng

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0030N Nationalekonomi: Mikroteori Datum 2014-03-21 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng G 30; VG 40 40.5 (VG) Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i Industriell Ekonomi Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen. Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 21126 och 21124 KURSVECKOR 04-23 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Motivering till inrättande. Ersätter annan kurs? Om ja vilken/vilka. Ange kurskod: Kurser som ska avvecklas med anledning av detta inrättande

Motivering till inrättande. Ersätter annan kurs? Om ja vilken/vilka. Ange kurskod: Kurser som ska avvecklas med anledning av detta inrättande Mall att använda för inrättande av kursplan Mallen ska användas tillsammans med Anvisningar för kursplanearbetet vid UKK. Kursplanen beslutas alltid på svenska, de engelska delarna är endast en översättning

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn R0001N Ekonomistyrning Datum 2012-01-09 -- 2012-01-12 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Kent Nilsson 4: 72p, 5: 84p

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-06-05 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Presentation av kursen...3 Lokaler...3 Registrering...3 Välkommen

Läs mer

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Följande moment ska vara godkända innan du kan ansöka om examen: Alla obligatoriska kurser Övriga kurser som ska in i examen Examensarbete

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Anders Bystedt Betygsgränser G3= 30-39,5; 4 = 40-49; 5 = 50-60 Tentamenspoäng

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1307/PC1546 Kursnamn: Kurs 7: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik/forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström Tentamensdatum:

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan... 4 Preliminärt

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-08-26 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

KOD. Totalt antal sidor (inklusive denna sida) 6. Tidpunkt för inlämning. Studentens kod (fylls i av studenten och ska anges på alla inlämnade sidor)

KOD. Totalt antal sidor (inklusive denna sida) 6. Tidpunkt för inlämning. Studentens kod (fylls i av studenten och ska anges på alla inlämnade sidor) Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläder, väskor och liknande. Bläck eller kulspetspenna ska användas vid besvarande av frågor. Totalt antal sidor (inklusive

Läs mer

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Att arbeta på Att arbeta på Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Med 1-5 Att arbeta på Med 1-5. Lokal: Röda Salen,

Läs mer

Tidsföljdsschema Engelska A, 30 hp, höstterminen 2015

Tidsföljdsschema Engelska A, 30 hp, höstterminen 2015 Tidsföljdsschema Engelska A, 30 hp, höstterminen 2015 VECKA MOMENT LÄR. GRUPP DAG DATUM TID LOKAL 36 Introduktionsdag (se sep. schema): Information, fotografering registrering på vissa delkurser. BÅ A+B

Läs mer

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp The Administrative Law Program, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SFVJG Grundnivå MIUN 2016/1103

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0011T Produktionsledning Datum LP1 14-15 Material Inlämningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Godkänd Övrig kommentar En godkänd

Läs mer

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig välkommen! Med hjälp av din kurskod eller anmälningskod

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1546 Kursnamn: Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström & Pär Bjälkebring Tentamensdatum: 10/1-2015 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 8 januari 2016 kl. 14:30 18:30 (insläpp 14:10) Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Annelie Lindvall. Tentamensvakten har telefonnummer.

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt KURSKOD: 747G18 KURSNAMN: Juridisk-ekonomisk företagsanalys Kontaktuppgifter Kursansvarig lärare: Johannes Lerm Kursansvariga studenter:

Läs mer

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn O0039K/K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi Datum 2014-05-31 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser 3: 50%, 4; 70%, 5; 90% Tentamenspoäng

Läs mer

Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP

Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP Skrivtid: 14.30-18.30 Hjälpmedel: papper, penna och radergummi Betygsgränser: G = 36p (60 %), VG = 48p (80

Läs mer

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1546 Kursnamn: Forskningsmetodik och fördjupningsarbete i psykologi Provmoment: Forskningsmetodik (halvfart) Ansvarig lärare: Uta Sailer (Tel.: 786 1700) Tentamensdatum: 2016-02-05 Tillåtna

Läs mer

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är 31 poäng. För Godkänt krävs minst 19 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 25 poäng.

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är 31 poäng. För Godkänt krävs minst 19 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 25 poäng. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1546 Kursnamn: Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström Tentamensdatum: 26 april, 2014 kl. 9:00 13:00 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer. KOD: Kurskod: PC2129 Kursnamn: Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap Provmoment: Ansvarig lärare: Hans Samuelsson Tentamensdatum: 2012-03-21 Tillåtna hjälpmedel: Inga OBS! Detta är en anonym tenta.

Läs mer

Lathund: Dokumentation i Ladok av bifallsbeslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå, hel kurs. Några exempel.

Lathund: Dokumentation i Ladok av bifallsbeslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå, hel kurs. Några exempel. Lathund: Dokumentation i Ladok av bifallsbeslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå, hel kurs. Några exempel. Vid dokumentation i RS21 (om kunskaper och färdigheter har förvärvats utanför

Läs mer

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är28 poäng. För Godkänt krävs minst 17 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 22,5 poäng.

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är28 poäng. För Godkänt krävs minst 17 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 22,5 poäng. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1307/PC1546 Kursnamn: Kurs 7: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik/forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström Tentamensdatum:

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs Labour law, Intermediate Course Kurskod RV3022 Beslutsdatum 2008-01-16 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller

Läs mer

Sjukgymnast Antagna Vår 2013

Sjukgymnast Antagna Vår 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Sjukgymnast Antagna Vår 2013 BESLUTSDATUM 2015-05-19 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1307, PC1546 Kursnamn: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Forskningsmetodik Ansvarig lärare: Uta Sailer Tentamensdatum: 2012-12-08

Läs mer

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål:

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål: UTBILDNINGSPLAN 1(6) Programmets svenska namn Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Ekonomprogrammet Co-op Programmets engelska namn Study Programme - Degree of Bachelor of Science in Business Administration,

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Public Health Science MA, Strategic Public Health Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bil.4 Kurs Kurskod BMGBI0 Immunologi och transfusionmedicin Program Biovetenskapligt program X programkurs fristående kurs uppdragsutbildning Kursdatum

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015!

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Lärarlyftet framöver! Vårpropositionen: Fortbildning av lärar- och förskolepersonal - 200 mnkr årligen 2016-2019 - fördelade på

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Marknadsrätt,

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PC2129 Kursnamn: Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp Provmoment: Skriftlig tentamen Ansvarig lärare: Hans Samuelsson Tentamensdatum: 2013 06 04 Tillåtna hjälpmedel: Inga Maxpoäng:

Läs mer

Brandingenjör Antagna Höst 2015

Brandingenjör Antagna Höst 2015 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2017/2018 Brandingenjör Antagna Höst 2015 BESLUTSDATUM 2016-10-27 BESLUTSFATTARE Chef Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Basal omvårdnad med inriktning mot den äldre

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2015-06-18 Lärarutbildningsnämnden Dnr: Spanska Vt 15 Spanska med didaktisk inriktning. Modern spanskpråkigskönklit. 3hp Kurskod: ESGL03 Läsperiod: VT15 Kursansvarig: Pilar

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal... Page 1 of 6 MILJÖRÄTT, 5 HP Kurskod: 1TV023, Anmälningskod: 68831, 33%, DAG, NML, vecka: 04-12 Termin: VT 2015 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (49/87) av studenterna. Skriv gärna

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer