Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING"

Transkript

1 Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR Luft/vatten och pellets I det här numret presenteras några alternativa energilösningar: Luft-vatten respektive pellets. Patrik Bergman har installerat en luftvärmepump, som han har kopplat ihop med befintlig panna, och Håkan Sjöström har installerat en pelletspanna för eldning med pellets i stället för olja. Sid. 3 och 8 RTF:s årsmöte 2007 Den 13 februari hölls RTF:s årsmöte i Vällingbyskolans lilla matsal. Åsa Gatter valdes till ny sekreterare och Peter Ström till ny ledamot. Sid. 6 Verksamhetsberättelse och utdrag ur årsmötesprotokollet. Sid. 6 7 Pelletsbrännare med skruv som hämtar pellets från behållaren. Sätt upp fågelholkar! Läs mer på sista sidan! Julgransplundringen Mittuppslaget Glad Påsk!

2 Ordföranden har ordet Vi har haft en ovanligt kort vinter där jag själv bara hann med längdåkning en gång men jag får njuta i minnet av den gången. Nu verkar våren vara på väg med stormsteg och ljuset som livar upp är åter. Talgoxar är rejält igång och tampas med bl.a. trastarnas sång, härligt. I år är det första gången vi har verksamhetsår som kalenderår och det känns rätt att komma i fas. Der är en klar ökning av medlemmar som via mail hör av sig med synpunkter vilket är inspirerande för oss i styrelsen. En systematik jag ser en möjlighet att driva är den att fler blir engagerade, inte nödvändighetsvis genom att vara med i styrelsen utan på grund av intresse eller kunskap inom ett angeläget område. Tillkomsten av hemsidan är ett bra exempel. Julgransplundringen var som vanligt välbesökt, festlig och lokalen i Trappan fungerade mycket bra. Barnen lyfte verkligen stämningen. De gemensamma festerna har ett stort värde för föreningen och tillhörighetskänslan där vi kan vara stolta över vårt område som trivsamt och attraktivt att bo i. Årsmötet avhölls i Vällingbyskolan med ett trettiotal deltagare. Det är mycket glädjande att hälsa Peter Ström (ledamot ett år) och Åsa Gatter (sekreterare två år) välkomna till styrelsen likaledes att Inge Berg fortsätter i valberedningen och ansvarig för innehållet i RTF-bladet. Vi hade besök av Fortum som på ett sakligt sätt beskrev sin energilösning. Radhusen på Solleftegatan kommer redan i vår att få fjärrvärme från flerbostadshusen mitt emot. Om fler vill ansluta sig blir det via ledning över Råckstavägen från Beckombergaområdet. På styrelsens första möte och på årsmötet lade vi som förslag att fortsätta arbeta efter den arbetsplan vi haft under Vi kommer med kraft att fortsätta med dessa huvudteman under 2007, områdena Trafik/Nybyggnad, Teknik/Information, Energi. En inriktning som vi också ska driva är gentemot Hässelby/Vällingby stadsdelsförvalting bla. vilka planer som finns för gallring av grönska, väg- park- underhåll. Styrelsen kommer att återkomma i kommande nummer hur vi ska agera utifrån beslutet att stödja motionen angående parkering/ev. städdagar inom området. Också glädjande är att ekonomin är god och i ordning. Det möjliggör bl.a. att hela tiden förnya och förbättra utlåningsmaterialet för medlemmarna. Rune Modig RTF-bladet 1/07 Utkommer 4 gånger per år. Utgivare: Inge Berg Redaktionskommitté: Inge Berg, Gert Ström, Vällingby Tryckeri 2007 Råcksta Trädgårdsstads Förening styrelsen 2007 Ordförande Rune Modig, Medelpadsgatan 5, Vällingby Tel , Kassör Christina Svärd, Backlöksvägen 109, Hässelby Tel , Sekreterare Åsa Gatter, Medelpadsgatan 9, Vällingby Tel , RTF hemsida: Ledamöter Ann-Louise Lind, Brunflog. 44, Vällingby. Tel , Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel , Peter Ström, Oviksgatan 2, Vällingby. Tel , Revisorer Anna-Carin Lantz, Brunflogatan 7, Vällingby. Tel Peter Lind, Brunflogatan 44, Vällingby. Tel Materiel- Magnus Holmsten, Oviksgatan 25, Vällingby. förvaltare Tel eller Valbered- Inge Berg, Medelpadsgatan 39, Vällingby. Tel , ning Olof Ekman, Tunnlandsvägen 91, Bromma. Tel

3 ENERGIFRÅGOR I förra numret lovade vi att presentera några alternativa energilösningar: Luft-vatten, pellets och bergvärme. Med anledning av FORTUMs presentation av fjärrvärme vid årsmötet, där en jämförande diskussion fördes rörande berg- och fjärrvärme återkommer vi med båda energilösningarna i nästa nummer och en grundligare analys. Värmepumpsinstallation tillsammans med befintlig kombipanna En vanlig, enkel lösning för hus med direktverkande el är att installera luft/luft-aggregat, som utvinner energi ur uteluften och cirkulerar rumsluften genom ett värmeaggregat. För hus med vattenburen värme kan motsvarande lösning appliceras på vattensystemet. Patrik Bergman beskriver här hur han löst energibehovet för huset. Vi har i sommar installerat en värmepump, Luft-Vatten. Den tar värmen från luften och värmer huset och tappvarmvattnet genom det ursprungliga vattenburna värmesystemet. I installationen ingick även en varmvattenberedare för att säkerställa att tappvarmvattnet når minst 65 grader (legionellabakterier kan uppstå i varmvattensystem med för låga temperaturer.) Vi valde bort Luft-Luft värmepump då den inte är ett bra alternativ för oss. Det är billig uppvärmning men kräver ett modernt värmesystem för övrigt, som kan kompensera för att värmepumpsvärmen bara kommer från en källa. Den avger dessutom både ljud och luftdrag. Dessutom värmer den inte varmvattnet. En fördel med denna typ av värmepump är att den kan ge kyla på sommaren men det påverkar elräkningen negativt. Efter att vi gjort en del kalkyler kom vi fram till att om vi installerade en Luft-Vatten till vår befintliga anläggning kunde vi göra det med en payoff på 3,5 4 år. I kalkylen räknade vi med ett oljepris på : /m 3, ett elpris på 1: kw/h och en investering på : De flesta värmepumpsinstallatörer vill gärna skrota befintligt anläggning och installera en helt ny, dvs. värmepump & ny panna. Men vi valde att behålla den gamla pannan. Kalkylen bygger på spekulationer kring framtida utveckling av oljepriser, elpriser mm. Vi valde därför att ha vår kombi panna kvar. Den kan värma huset med olja, el och värmepump. Pannan kan lätt konverteras till pellets. Troligtvis kommer vårt vanligaste driftläge att vara värmepump med tillskott av olja då det blir kallt. Resultatet blev: En helautomatisk anläggning, förutom omkoppling av sommar/vinter som vi måste göra två ggr/år. Bergvärmepumpen gav, enligt vår uppfattning, för lång payoff. En bergvärmeinstallation ger dock mer utrymme då både pannan och oljetanken tas bort och ersätts med ett rent litet skåp. Utveckling av nya värmepumpar går fort och idag finns det värmepumpar som inte behöver något energitillskott. Detta var min syn och erfarenhet av värmepumpar och uppvärmning. Om ett år eller två kan jag redovisa besparingarna och jämföra med de förväntade. Patrik Bergman Medelpadsgatan Bra länkar 3

4 Julgransplundringen Bilder: Inge Berg Årets traditionella julgransplundring ägde rum i Trappan, Lionsalen. Förra årets fest hölls i den mindre salen, en trappa upp, som visade sig vara i minsta laget. Nu kunde Spånga folkdansgille få en egen scen för sina musikanter och golvet lämnas till granen och alla dansande. Det var en lyckad plundring med alla ingredienser, dans, saft och bulle, fiskdamm för de minsta, lotterier och granutkastning. Någon blev trött, men ändå nöjd av allt dansande, stojande och glammande. Årets bilder ger syn för sägen! 4

5 5

6 Verksamhetsberättelse 2006 Möten Årsmöte 2006 hölls den16/3 i Vällingbyskolans lilla matsal med ca 35 deltagare. Martin Saar, energirådgivare och projektledare för miljöförvaltningen berättade om de viktigaste områdena att tänka på vad gäller hushållets energianvändning. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Verksamhet Styrelsen har ordnat två fester. Augustifesten som i barnavdelningen var mycket välbesökt med ca 85 deltagare där ett mycket uppskattat inslag var besök av brandkåren i Vällingby. Med stegbil som vi alla erbjöds att komma upp med ovanför trädkronorna gavs verkligen en svindlande upplevelse. Nästa avdelning var för de äldre. Där behövdes ingen stegbil! Julfesten uppe i Trappan var också välbesökt; den hyrda lokalen kunde knappt rymma alla glada och förhoppningsfyllda barnen. Grannsamverkan. 9/5 hade närpolisen i Västerort på biografen Prisma en orientering där det bl.a. gicks igenom inbrottsmönster, tips för att skydda sig, grannsamverkans grunder m.m. Månatlig resumé från närpolisen vad gäller inbrott med medföljande tips att tänka på för att minska risken för stöld. Lågtröskelboendet vid Råcksta sjukhem. Rune och Eva träffade föreståndaren och intervjun finns redovisad i nr 3 av RTF-bladet. ARBETSPLAN Trafik/nybyggnad: Under året har mycket fokus legat på ev. nybyggnation vid korsningen Solleftegatan/Nordingrågatan av Wallenstam, av 2 åtta våningars hus som i hög grad skulle påverka de boende i radhusen på Solleftegatan. Föreningen antog på årsmötet sitt stöd för de boendes arbete mot dessa planer och representanter för styrelsen deltog i ett mycket välbesökt plansamråd 26/4. De boende har själva agerat gemensamt på ett föredömligt sätt och inget beslut om byggnation har fattats under Artiklar finns i både nummer 1 och 2 av RTF-bladet. Annan byggnation som vi bevakat är bygget vid Råcksta sjukhem där vi tillsammans med berörda boende i slutet av Brunflogatan träffat byggherren vilket resulterat i att husen blir två våningar? lägre än planerat och inte i lika hög grad påverkar omgivningen. Föreningen deltog 9/3 i möte på Stockholms stads infrastrukturkontor om trafiksituation idag och vad vi ser för risker i framtiden med kraftigt ökade trafik runt och igenom vårt område Nya i styrelsen Åsa Gatter Sekreterare Peter Ström Ledamot Resultat: Svårt att tydligt utvärdera, men genom möten och skrivelser har vi synliggjort att det finns ett stort engagemang bland medlemmarna gällande trafik/nybyggnation visavi myndigheter och byggföretag. Teknik: Hemsidan är etablerad och arbete pågår hela tiden med fortsatt utveckling. Kontakt med ComHem har resulterat i att det för närvarande inte verkar aktuellt med satsning på området det förefaller ej försvarbart ur kostnadshänseende. Vi fortsätter bevakningen. Resultat: Uppnått men arbetet fortsätter. Energi: Reportage om olika energislag har varit ett inslag och bevakats under året i form av reportage, bl.a. deltagande i energirådgivningsmöte 7/11 som miljöförvaltningen ordnat. Resultat: Delvis uppnått med ökad dialog bland föreningens medlemmar och ett klart ökat intresse för att föreningen engagerar sig. Lånemateriel: Byggställningarna har gått ganska flitigt i år har varit utlånade i princip hela tiden. Häcksaxarna och kompostkvarnarna åker in och ut hela tiden. Vertikalskäraren har varit ute en hel del. Radonmätaren har varit ute ca 6 gånger. Vedklyven har varit ute 10-tal gånger. Beslut har tagits att anskaffa en jordfräs och en fuktmätare, våren ENDAST 120: KR Ja, mer kostar det inte att vara med i vår fina förening. För det får du bl.a.: Vårt eget föreningsblad Sommarfest Julgransplundring Låna materiel Plus mycket, mycket mera... 6

7 Årsmöte 2007 Den 13 februari hölls årsmötet i Vällingbyskolans lilla matsal. Beklagligtvis kom endast ett drygt 20-tal medlemmar, förutom styrelsen. Mötesordförande var Peter Ström, Oviksgatan 2. Före förhandlingarna informerade representanter för FORTUM om möjligheter att utnyttja fjärrvärme inom vårt område. Närmast aktuellt kan fastigheterna vid Solleftegatan och Njurundagatan vara eftersom de ligger närmast det befintliga fjärrvärmenätet. Frågan kommer närmare att belysas i kommande nummer av RTFbladet, bl.a. i en jämförelse med bergvärme. Utdrag från årsmötesprotokollet 4. Val av två justerare, tillika rösträknare Valdes Gert Ström och Jan Othzén. 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst Årsmötet har utlysts på extrablad utdelat i början av januari 2007, vilket är stadgeenligt. 6. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen (sid. 6) godkändes och lades till handlingarna. Arbetsplanen, som delats ut, föredrogs i korthet av mötesordförande och lades till handlingarna utan kommentarer. 7. Revisionsberättelse Resultaträkning och balansräkning föredrogs av kassören och lades till handlingarna utan kommentar. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Val av styrelseledamöter Valdes Peter Ström till ledamot på 1 år och Åsa Gatter till sekreterare på 2 år. Christina Svärd återvaldes till kassör på 2 år. Övriga: Rune Modig, ordförande, Eva Nehl, ledamot och Ann-Louise Lind ledamot kvarstår 1 år. 10. Val av revisorer Valdes: Anna-Carin Lantz och Peter Lind till revisorer för 1 år. 11. Val av valberedning Valdes: Olof Ekman och Inge Berg. 12. Fastställande av medlemsavgift Styrelsen föreslog höjning av medlemsavgiften med 20 kronor till 120 kronor/år vilket ska nyttjas för investering i och utbyte av uthyrningsföremål. Fastställdes medlemsavgift till 120 kronor/år. 13. Fastställande av styrelsearvoden Fastställdes arvoden; 950: för samtliga i styrelsen, materielförvaltare och redaktör. 200: för vardera revisor. 14. Behandling av motioner En motion hade inlämnats av Eva och Lars Linderoth, Brunflogatan 27 rörande införandet av städdagar på Brunflogatan, (se nedan). Beslöts att styrelsen får i uppdrag att utreda parkeringssituationen inom RTFs område med fokus på felparkering och problematiken kring städdagar. Motion Vi hemställer att föreningen verkar för att Brunflogatan får infört en städdag, för parkering på gatan. Vissa delar av Brunflogatan är ständigt en parkeringsplats för personer boende på Söderberga Gårds Väg. Genom detta, så får vi inte trottoarer sandade/plogade, gator plogade, sand uppsopade m.m. Dessutom är det ibland farligt, för nära övergångsställen eller för höga fordon (utanför ett dagis bl.a). Nu när man bygger ut längs Råckstavägen kommer detta säkert att eskaleras. Råcksta Med vänlig hälsning Ewa o Lars Linderoth Brunflogatan 27, Vällingby Koll paê laèget i RaÊcksta GaÊr duisaèljtankar? Svensk FastighetsfoÈ rmedling i VaÈllingby har en maêngaêrig erfarenhet av foè rsaèljning av bostaèder i RaÊcksta.Ett foè rsta besoè k av oss aèr kostnadsfritt, daê vi presenterar vaêr framgaêngsrika maèklarmetod och vilka priser vi faêtt foè r bostaèder i omraêdet. VaÈljer du att anlita oss kan du just nu vaèlja mellan fler attraktiva erbjudanden och rabatter vi tagit fram foè r medlemmar i RaÊcksta TraÈdgaÊrdsstadsfoÈ rening! Ring oss gaèrna paê saê beraèttar vi mer.vi hoè rs! VAÈ LLINGBY

8 Sätt upp fågelholkar! Min barndoms miljö, ett villaområde från 1900-talets första decennier, var bra, bl.a. för att tomterna var större. Det var också vanligt att sätta upp fågelholkar, vilket nästan alla gjorde. Råckstaborna är mycket sämre i det avseendet Många av våra husnära fåglar är så kallade hålbyggare, d.v.s. de bygger bon i hål och springor, främst i träd. Därför behöver de husnära småfåglarna hjälp med bostaden, främst talgoxar, blåmesar, pilfinkar och flugsnappare (sommartid). Holkar ger skydd åt ägg och ungar (främst mot kat- ter och skator) under häckningsperioden och är dessutom bra att använda på nätterna, särskilt vintertid för stannfåglar. Holkar kan man göra själv (obs träslöjden för barn) eller köpa. De bör vara av omålat och ohyvlat virke så att ungarna får grepp med klorna inne i holken då de ska ut (kolla insidan med fingrarna på holkar du köper). Hålen för småfåglarna bör vara ca 25 mm och utrymmet inuti ska rymma i varje fall 10 ungar, som inte är ovanligt för talgoxar och blåmesar. 11x11 cm är bra. Holkarna hängs upp stadigt i träd eller sätts på en stång i större buskar. Sätt gärna hålet i östlig riktning. På vår tomt (under 600 kvm) fick vi i år två kullar talgoxar och en kull av vardera blåmes och svartvit flugsnappare. Eftersom hanarna sjunger innan äggen kläcks har det varit mycket fågelsång. Ungar föds i huvudsak upp med insekter (protein) varför tusentals går åt varje dag. En VARNING är på sin plats: Den som avskyr fågelsång och tycker om att ha mycket insekter och andra småkryp (larver) i trädgården bör givetvis inte sätta upp fågelholkar! Alex Rydén Byte av oljeeldning till pellets Enligt vad jag kunnat inhämta hade tidigare ägare en årlig oljeförbrukning om ca 2 m 3. För att komma bort från oljeberoendet valde jag, efter en del undersökningar, att under december år 2006 installera en pelletspanna. Installationen omfattade borttagning av oljepanna och oljetank i källaren, och montering och driftsättning av en Ariterm Biomatic 20+ pelletspanna med brännare (se bilder), samt ett 700 liters pelletsförråd och matningssystem. Installationen kostade :. Jag har nu kört pelletseldningen i ca tre månader, d.v.s. under kallaste vintern och kalkylen innehåller flera osäkerheter, men ser mycket positiv ut! Det blir spännande att se det verkliga utfallet. Jag har dessutom sökt bidrag för omställning mellan olja och förnyelsebar energiråvara, vilket kan ge max : tillbaka. Det är dock inte säkert att det finns några pengar kvar. Kalkylen för pay-off har därför även den osäkerheten. 8 Det är ekonomiskt och arbetsmässigt mest fördelaktigt är ett pelletsförråd på ca 6 kubikmeter, då pellets levereras i lösvikt med tankbil. I mitt fall, där jag har begränsat utrymme, köper jag pellets i säckar, som säljs pallvis, en pall är 52 säckar och kostar ca 2.200:. Pannan innehåller en 9 kw el-patron, som går in automatiskt vid avbrott i pellets-tillförseln. Man kan även själv ställa om till el-drift. Sedan starten 20 december -06 och till 20 mars -07, har jag gjort av med ca 90 säckar, d.v.s. 1 säck per dag. Innehållet i en säck (16 kg) motsvarar ca 80 kwh, vilket ger ett pris på mellan 50 och 60 öre per kwh. Jag hittade också en jämförelse: 1 kubikmeter olja = 2,1 ton pellets = kwh. D.v.s. för att förbruka lika mycket pellets som olja, blir det ca 4,2 ton. Detta motsvarar ca 5 pallar till en kostnad av kronor, något mer än hälften av oljepriset! Som sagt, många osäkerheter ännu. Jag återkommer gärna senare och svarar på frågor! Håkan Sjöström Medelpadsgatan 25 (Man bör tänka på att pelletseldning medför ett visst eget arbete. Pelletsbrännaren skall tömmas på aska varannan vecka och man skall sota pannan 2 gånger per år.) På bilden syns manöverpanelen.

Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING RTF:s årsmöte 2008 RTF:s årsmöte avhölls traditionsenligt i Vällingbyskolans lilla matsal den 12 februari med ett fyrtiotal medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ALTERNATIV ENERGI Lyckad augustifest Det blev en mycket lyckad augustifest med sammanlagt ca 80-tal deltagare med åldrar från ett par månader till dryga åttio.

Läs mer

ÅRSMÖTE 16/3. Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING. Luft/vattenvärmepump BROTTNYTT

ÅRSMÖTE 16/3. Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING. Luft/vattenvärmepump BROTTNYTT Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Hjärtligt välkomna till RTF:s ÅRSMÖTE 16/3 Torsd. 16 mars kl. 19.00 Vällingbyskolan, lilla matsalen ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING Energirådgivare på årsmötet

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING LÄNGE EFTERLÄNGTAD NYHET: RTF har ny ordförande RTF har äntligen fått en ny ordförande, efter att ha varit utan i över ett år. Rune Modig, Medelpadsgatan 5,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR 22 mm fjärrvärmerör med isolering I det här numret fortsätter vi med att presentera ett par alternativa energilösningar: Fjärrvärme på Solleftegatan

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Julgransplundring Lördagen 13 jan. 15 18

Julgransplundring Lördagen 13 jan. 15 18 Bladet 4/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING 50 år eller mer som medlem i Trädgårdsstadsföreningen Nu får vi svar på frågan i förra numret av RTF-bladet, vad två avbildade herrar hade gemensamt. De har

Läs mer

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 1 Årsmötets öppnande Mötesdeltagarna hälsades välkomna av OTF:s ordförande 2 Dagordningens fastställande Mötet fastställde dagordningen.

Läs mer

Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING FASTIGHETSSKATTEN Vad händer med den nya fastighetsavgiften, reavinsten och uppskovsreglerna? Inge Berg rapporterar från ett informationsmöte som Stockholmskretsen

Läs mer

Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Stockholms stad och Wallenstam: På kollisionskurs mot Råckstaborna Planerna på nya höghus vid Nordingrå- och Solleftegatan upprör många Råckstabor, när det

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7)

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7) Årsstämma 2015 2015.03.26 2015 2015.03.26 1(7) 1 Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3 Val av två justerare och tillika rösträknare... 3 4 Styrelsens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande!

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! I detta nummer bland annat: Årsmötet Eva Linderoth avtackades Läs mer på sid 3 Våraktivitet Gyttjebrottning? Förslag,tack!

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna Välkomna till årsmöte Boende mot buller i norra Sollentuna 1 1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Västerskärs Samfällighetsförening

Västerskärs Samfällighetsförening Västerskärs Samfällighetsförening Protokoll: årsmöte den 22 maj 2014 Tid: 19.30 Plats: Gillmyra gård, Kvisslingbyvägen, Åkersberga 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Stefan Wallon (ordförande i föreningen)

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Bladet 3/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 3/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 3/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Augustifesten En riktig höjdare Det har framförts en del synpunkter på underhållet av vår gatumiljö, allt ifrån snöröjning, sandning, vård av kommunens träd,

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S Sida 1 (7) Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening Datum: 2006-03-16 Plats: Hembygdsgården 1. Mötets öppnande Ordförande i E.S.S Hampus von Post, förklarade årsmötet öppnat. 2.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Information Umeå socialdansförening

Information Umeå socialdansförening Information Umeå socialdansförening Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015 02 28 1. Mötets öppnande - Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg 2011-03-13 Birka Paradise 1. Mötets öppnande Avgående ordförande Siv Bringetun hälsade alla välkomna och förklarade 2011 års årsmöte öppnat.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer