Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING"

Transkript

1 Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR 22 mm fjärrvärmerör med isolering I det här numret fortsätter vi med att presentera ett par alternativa energilösningar: Fjärrvärme på Solleftegatan Samtliga hus, utom ett, byter från olja till fjärrvärme. Pelletspanna blev valet för det hus, som inte valde fjärrvärme. Sid Installation av bergvärme En förutsättning för att kunna använda en värmepump är att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset. För hushåll med direktverkande el lönar det sig sällan att byta. Sid. 6 7 Vilseledande marknadsföring? Försäkringsbolaget if går i reklambladet VillaXtra! ut med erbjudande om en tilläggsförsäkring. En av våra medlemmar påpekar att det dock finns undantag. Sid. 4 Styrelsen och redaktionen vill önska alla en riktigt fin och trevlig sommar! Parkeringsproblem! Parkeringen på våra gator har blivit ett allmänt samtalsämne och propåer har gjorts av många att föreningen skall agera. Sid. 8 9 Ny jordfräs och fuktmätare Föreningen har köpt in en jordfräs och en fuktmätare, som lånas ut till våra medlemmar. Sid. 9 Sommarfest 18 augusti! Årets sommarfest går av stapeln den 18 augusti. Likt fjolårets succé blir den i två avdelningar, en för de mindre med föräldrar och en för vuxna. För de mindre skall vi försöka engagera ambulans- eller räddnings/bärgningsfordon som demonstrerar sina bilar och utrustningar. Sista sidan

2 Ordföranden har ordet Ordet- dialogen är kärnan i vårt samhälle och kan på olika vis användas i egensyfte eller att användas för att utveckla och påverka andra. Att påverka andra är en utmaning och hur jag själv ser andras påverkan på mig? Det är för mig avgörande hur trovärdig jag själv är i min roll som ordförande för Råcksta Trädgårdsstads Förening. En förening som bygger på ideellt engagemang för en gemensam sak och styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse och på olika vis driva angelägna frågor med bla. politiker, tjänstemän om vårt område som jag vill beteckna som unikt. Ett bostadsområde som springer ur folkhemstanken att det även för vanliga skulle vara möjligt att skaffa en egen bostad som inte med automatik var en lägenhet. Mycket har hänt sedan dess men om jag känner till historien så ger det också möjlighet att jag bättre förstår varför det ser ut som det gör idag. Jag känner en stolthet över att ha stafettpinnen och både ta tillvara historiken men också det möjliga i dagens situation och morgondagens möjligheter. Bl.a. förändrad syn på vår miljö med påföljande ansvar som alla har, inte minst med tanke på våra barn, trafiksituationen där allt fler har bil och till och med två bilar i ett hushåll, förtätning av omgivande bostadsbestånd. Ja, det är mycket att ta in och sortera och styrelsen har som ambition att driva de frågorna vilka tangerar arbetsplanen för En viktig ingrediens i det är dialogen med er alla, medlemmar, via olika kanaler och nu satsar vi förutom via RTF-bladet också ännu mer på hemsidan där var och en kan skicka in sin adress och på så vis snabbt få information om vad som händer (se blänkare sidan 2). Skicka gärna E-post om tips och frågor som ni vill att vi ska uppmärksamma. Bl.a. kommer polisen till skillnad från tidigare inte att skicka ut månadsvisa sammanställningar utan skicka E-post när något brottsligt händer i vårt område. Så håll koll på hemsidan. Nu ser vi verkligen förändringar i vår omgivning när byggena runt oss kommit igång. Vi kommer följa byggena och rapportera det som är av allmänintresse och givetvis hur det på olika sätt påverkar oss, inte minst trafikmässigt. Det är också spännande att följa installationen av fjärvärme på Solleftegatan. Vi lever verkligen i en föränderlig tid och då är det av yttersta vikt att inte glömma bort det nära, det lilla som skapar glädje i vardagen. Efter en ganska lång och torr vår med blandat väder har nu sommaren exploderat där knoppar inte bara brister utan slår ut och det nästan är svårt att hänga med. För mig är det varje år en fantastisk upplevelse att uppleva den djupa grönskan, fåglarnas hastande till sina bon, badvattnets stigande temperatur (jag är kronisk doppare ). Alltså en härlig tid med allt vad naturen har att bjuda på. För de flesta stundar också en tid för bl.a. ledighet, återhämtning, resor och jag önskar er alla en härlig sommar och att vi ses på augustifesten 18/8 (se blänkare i detta nummer). X-trablad kommer också att delas innan. Med vänlig hälsning Rune Modig RTF-bladet 2/07 Utkommer 4 gånger per år. Ansvarig utgivare: Rune Modig Redaktionskommitté: Inge Berg, Gert Ström, Vällingby Tryckeri 2007 Råcksta Trädgårdsstads Förening styrelsen 2007 Ordförande Rune Modig, Medelpadsgatan 5, Vällingby Tel , Kassör Christina Svärd, Backlöksvägen 109, Hässelby Tel , Sekreterare Åsa Gatter, Medelpadsgatan 9, Vällingby Tel , RTF hemsida: Ledamöter Ann-Louise Lind, Brunflog. 44, Vällingby. Tel , Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel , Peter Ström, Oviksgatan 2, Vällingby. Tel , Revisorer Anna-Carin Lantz, Brunflogatan 7, Vällingby. Tel Peter Lind, Brunflogatan 44, Vällingby. Tel Materiel- Magnus Holmsten, Oviksgatan 25, Vällingby. förvaltare Tel eller Valbered- Inge Berg, Medelpadsgatan 39, Vällingby. Tel , ning Olof Ekman, Tunnlandsvägen 91, Bromma. Tel

3 NCC bygger lägenheter med ny teknik i Råcksta Undrar ni vad som döljer sig under de stora hallarna, som börjar resas i juli på den gamla parkeringsplatsen framför före detta Råcksta sjukhem? Det är NCC, som bygger med ny teknik. Ovan här kan ni se vilken verksamhet som pågår i det fördolda! 3

4 Dina sopor: Allmän övergång till kärl påbörjas Stockholms stad kommer under 2007 att inleda en modernisering av avfallshanteringen. Det innebär att den manuella hanteringen byts mot en mer maskinell. Som ett led i detta påbörjas en avveckling av sophämtning med plastsäck från säckställ hos en- och tvåfamiljsfastigheter. I stället införs hämtning med plastkärl på hjul som standard. Övergången till kärl innebär att hämtpersonalens arbetsmiljö förbättras när de tunga säcklyften försvinner. Sophämtaren drar kärlet till sopbilen som lyfter och tömmer kärlet mekaniskt. Kärl är även att föredra av sanitära skäl. Det är svårare för skadedjur att ta sig in i ett plastkärl än ett säckställ. Det nya standardabonnemanget är ett 190-literskärl som hämtas varje vecka. Kärlen ägs av Stockholms stad och ingår i din sophämtningsavgift. Vilseledande marknadsföring? Försäkringsbolaget if går i reklambladet VillaXtra! ut med erbjudande om en tilläggsförsäkring, VillaXtra, som bl.a. omfattar det s.k. åldersavdraget. Så här skriver man: De allra flesta har en fullvärdeförsäkring för byggnaden. Det innebär att huset är försäkrat till det belopp som det kostar att återställa. Du behöver inte själv tänka på att anpassa försäkringsbeloppet efter förändringar av byggkostnader. Men ditt hus påverkas av väder och vind och av att du brukar det. Därför görs åldersavdrag på vissa byggnadsdelar och installationer. Högsta åldersavdrag på byggnader och installationer kan sammanlagt uppgå till kr. Med VillaXtra betalar du högst kr. En av våra medlemmar påpekar att det dock finns undantag från kr-gränsen. Dessa framgår ej av reklambladet. 4 Kärlutställningen kommer att ske områdesvis under två års tid. En del områden kommer alltså inte att få kärl förrän Du som fortfarande har säck kommer att få mer information i brevlådan när det blir aktuellt med kärlutställning i ditt område. Du som redan har 140-liters eller 190-literskärl berörs inte av utställningen. Han har anmält detta för både Konsumentverket (mars -07) och Villägarnas Riksförbund (april -07). Konsumentverket har svarat att anmälan förs in i verkets ärendedatabas samt att det kan komma att läggas till grund för ett tillsynsärende och tillägger: För ett effektivt utnyttjande av resurserna ingriper Konsumentverket/KO när det är till störst nytta för konsumentkollektivet. Av svaret att döma kommer KO inte att agera. Villaägarnas Riksförbund har hittills inte svarat. _ Av det som går att utläsa av if villkor görs undantag för bl a följande: Även om staden äger sopkärlet kan man ju göra något trevligt av det. Siffran 14 betyder 14-dagarstömning. TYCK TILL OM VÅRT OMRÅDE! Styrelsen har haft ett möte med stadsdelsnämndens grupp med ansvar för parker och gång/cykelvägar och vi uppmanas att tala om vad vi tycker om skötsel av vårt område bl.a. om grönskan eller bristen på den). E- maila till Åsa Karlsson, som har det direkta ansvaret. Hennes adress: Passa på och tyck till! - skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr, skada på annan elektrisk maskin eller apparat pga kostslutning, överslag eller överspänning. - detta framgår av en omfattande redovisning på ca 4 sidor innehållande en tabell med antal år, utan åldersavdrag, och med procentuella avdrag för varje påbörjat år därefter. - byggnaden skall vara återställd inom två år med avdrag enligt denna tabell, men även om underhållet kan anses vara eftersatt eller om den utsatts för onormalt slitage.... Vilseledande marknadsföring i reklambladet VillaXtra?

5 Grannsamverkan (meddelande från närpolisen, juni -07) Hej! Så var det äntligen sommar med en otrolig värme! Med somaren kommer även semester och resor. Då är det extra viktigt att hålla ögonen öppna och vara lite vaken på vad som sker i omgivningarna och vilka personer som uppehåller sig på gatan. Ser du någon som du inte känner igen och som kanske väcker din uppmärksamhet på något sätt ta kontakt med personen fråga vart de ska. Ingen inbrottstjuv uppskattar att tala med någon som bor i området där de har för avsikt att göra inbrott!!! Annars som vanligt berätta för dina grannar när du ska resa bort och hur de kan få tag i dig vid ev. behov. Berätta också om du kommer ha någon boende i ditt hus när du är borta. Töm brevlådor åt varandra, tänd och släck lite lampor med timer, häng din tvätt på grannens torkvinda, parkera bilen på grannens uppfart m.m. Ja ni vet hur ni ska göra för att åtminstone göra ert område mindre attraktivt för tjuven. Under juni månad fram till den 11:e har vi haft ett inbrott i radhus på Blomsterkungsvägen. Dessvärre har vi fått en hel del inbrott i lägenhet istället. Nio stycken inbrott under samma period i juni, samt elva stycken i maj. Inbrottstjuven har tagit sig in i lägenheterna genom att bryta upp de gamla trädörrarna. I övrigt har närpolisen i Hässelby- Vällingby samt Poliskontoret i Hässelby tagit åtta mopeder i beslag i juni månad. Väl medvetna om att mopedkörning är ett stort problem i området. Vi får många tips om buskörning och trimmade mopeder. Problemet vi har är att få stopp på dem. Att jaga dem innebär en stor risk för föraren och allmänhet eftersom de inte är så duktiga på att köra som de tror. Vi kan däremot som de inte vet kontrollera en stillastående moped och provköra den. Visar Viktiga telefonnummer m.m. för Grannsamverkan E-post till Marie Olofsson: Hässelby/Vällingby Närpolis: Nödsamtal (liv och egendom) 112 Polisens sambandscentral Vakthavande befäl i Västerort /06 Receptionen i Hässelby/Vällingby Tipstelefon (dygnet runt) Fax till Hässelby/Vällingby Närpolis Läs mer: det sig att den går för fort tar vi mopeden i beslag samt rapporterar föraren för olovlig körning (en trimmad moped räknas som MC), framförande av oregistrerat fordon (MC skall ha regskylt) samt även i de flesta fall tillåtande av olåtlig körning på föräldrarna. De beslagtagna mopederna förvaras hos polisen tills dess att förundersökningen är klar. Nio mopeder kanske inte låter så mycket men ryktet om att vi tar mopeder i beslag sprider sig och ingen vill va utan sin moped under större delen av sommaren. Påminner också om att tänka på att det är otroligt torrt ute i naturen och att det råder totalt eldningsförbud. Innebär att du bara får grilla på din egen tomt och att du måste ha vatten i närheten. Att grilla ute i naturen nu innebär att du kan rapporteras för allmänfarlig vårdslöshet även om du inte orsakar någon brand! Hälsningar Marie Olofsson Närpolisen Hässelby-Vällingby ENDAST 120: KR Ja, mer kostar det inte att vara med i vår fina förening. För det får du bl.a.: Vårt eget föreningsblad Sommarfest Julgransplundring Låna materiel Plus mycket, mycket mera... 5

6 BERGVÄRME Att tänka på vid installation av bergvärme En förutsättning för att kunna använda en värmepump är att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset. För hushåll med direktverkande el lönar det sig sällan att byta. För att installera ett vattenburet system i en normalvilla får man räkna med att betala en bra bit över kronor. Ett bergvärmesystem kostar cirka kronor. Ta in flera offerter och ifrågasätt skillnaderna. Man är skyldig att anmäla borrning efter bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. I vissa fall krävs det tillstånd. Det bör vara minst 20 meter mellan två energibrunnar. Avståndet är dock beroende av markens beskaffenhet och topografi. Värmepumpen är stor som en mindre garderob (se bild), komplett färdigkopplad att anslutas till värmesystemet. Krävs det ytterligare ackumulatorvolym ställer man en separat enhet vid sidan av värmepumpen. Se till att värmepumpen är dimensionerad efter hushållets energianvändning. Hur varmt vill ni ha, hur länge och ofta duschar ni? Räcker de befintliga radiatorernas effekt till när temperaturen i dem sjunker? Kanske måste de kompletteras eller utökas på sina ställen. När värmepannan i källaren försvinner kanske det behövs en ny radiator för att kompensera värmen som pannan gav. Skorstenen bidrog också med värme tidigare, nu blir den kall. Om värmepumpen ersätter en ved- eller oljepanna kan ventilationen i huset minska samtidigt som murstocken blir kallare. Har huset självdrag kan det vara bra att kontrollera vinden regelbundet efter tecken på fukt. Det är inte heller någon nackdel att montera ett regnskydd på skorstenen. Fråga skorstensfejaren om råd. Se till att alla inställningar är korrekta, t.ex. hastigheten på cirkulationspumpen. Kan man dessutom tåla några graders variation av innertemperaturen stannar kompressorn inte heller lika ofta och slits därmed mindre. Bergvärme egenskaper En bergvärmepump är ett så kallat lågtemperatursystem som ger en maximaltemperatur på cirka 50 grader i radiatorn om vi räknar med en rumstemperatur på 20 grader. Våra gamla el- och oljepannor är högtemperatursystem som ger cirka 70 grader. Om man tänker på att de flesta villor före 1975 har radiatorer som är anpassade efter höga temperaturer förstår man att de kan behöva kompletteras. Särskilt också eftersom de här villorna inte är så väl isolerade. Golvvärme och bergvärme fungerar däremot mycket bra ihop. Hela golvet är ju en radiator och arbetar med temperaturer på 30 grader, väl lämpat för lågtemperatursystem. Om en bergvärmepump ska bli lönsam krävs också att reglerförloppen är långsamma. Om systemet är inställt på att höja temperaturen snabbt vid behov måste det ta hjälp av det kompletterande värmesystemet ofta och det blir kostsamt i längden. Det är förstås olika på olika fabrikat men ett förlopp mellan 30 och 180 minuter är rimligt. Står inställningen däremot på noll går den kompletterande värmen in alldeles för snabbt. Förutom att det går åt mer el sliter det också på kompressorn. Man talar ofta om lång livslängd på bergvärmesystem, men om kompressorn slår av och på ideligen slits den fortare. Alla som planerar att installera en värmepump rekommen- 6

7 Installation av bergvärme för ett radhus på Njurundagatan, Råcksta år sade man att priset låg på ungefär kr, idag kanske uppe på kr. Kostnader Borrning (110 m och borttagning av oljetank) ca : Installation (inkl. aggregatet och borttagning och bortkörning av gammal oljepanna) : I installationen ingick utbyte av två radiatorer till större och dubbelsidiga. Energiåtgång före och efter installation Energiåtgång var kwh inklusive hushållsel för två personer. Nu är förbrukningen nere i kwh inklusive hushållsel i snitt/år under en 4-årsperiod. Uppvärmningsenergiåtgången har sjunkit till ca. 1/3, d.v.s. hittills en besparing på ca kwh. Vi hade en firma som borrade och en firma som installerade, vi tog själva in olika priser och hade ingen firma som stod för allt. deras att se över hela värmesystemet, inte bara byta ut den gamla värmekällan. Det finns många försäljare i branschen men en seriös firma ska kunna erbjuda en helhet. När den har sett över villans värmesystem inklusive radiatorer och energibehov och presenterat sin kalkyl ska de helst också kunna ge en energigaranti. Ta in anbud från flera leverantörer och ifrågasätt och jämför vad som ingår. I dag är det egentligen inte så stor skillnad på fabrikaten, det är kunskapen hos leverantörerna som skiljer sig åt. En fråga som ofta berörs i Bergvärme i Vällingby Centrum Det senaste stora projektet för bergvärmebranschen är Vällingby Centrum som precis färdigställt 153 borrhål för bergvärme vilket ska förse hela Vällingby Centrum med all värme man behöver, plus kyla. Men ingenting av detta syns det har blivit en asfalterad parkeringsplats på det område där borrhålen gjorts. Scouting något för dina barn? Visste du att vi har en scoutkår i vårt område? Scoutkåren Mäster Olof- Råcksta bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar från årskurs 2 och uppåt. Även föräldrar/vuxna är välkomna. Vi träffas en vardagkväll i veckan och har roliga och lärorika möten. Ibland har vi övernattning eller går på hajk. På sommaren åker vi på läger tillsammans. Scoutlokalen ligger på Multrågatan 88. Vi tar emot nya medlemmar i höst. Vill du veta mera eller göra en intresseanmälan är du välkommen att ringa. Karin Ström Lasse Brandt Titta gärna in på vår hemsida samband med lågtemperatursystem är legionellabakterier i tappvarmvattnet. Eftersom värmepumpen har en temperaturbegränsning på cirka 50 grader klarar den inte av att ta död på bakterierna tillräckligt snabbt. För att nå upp till en idealtemperatur på 70 grader kan det behövas tillsatsvärme till varmvattenberedaren, till exempel genom en elpatron som eftervärmer tappvattnet. Det här är inget problem bara man är medveten om det. Särskilt viktigt är det att tänka på det här när man är bortrest en längre tid, på sommaren till exempel. Uppgifts/ansvarsfördelning inom styrelsen m.fl.: Kassa, inskolning revisorer: Christina Närpolis, trafik/bygg: Rune, Peter Utlåning: Anna-Carin (reserv) Hemsida: Ann-Louise Protokoll, arkiv, skrivelser: Åsa Lågtröskel*: Rune, Eva Fester: Eva, Ann-Louise Energi: Rune, Peter Dessutom finns: materielförvaltare, revisorer och redaktionskommitté (se sid. 2) * (Lågtröskel = boende för hemlösa vid Råcksta Sjukhus) 7

8 PARKERING Parkering på våra gator har blivit ett allmänt samtalsämne och propåer har gjorts av många att föreningen skall agera. Bild från Oviksgatan. Motsatta sidan har parkeringsförbud. Tänk er då en snövall på ca 1 m till höger om bilen och vad som återstår för trafik mellan trottoaren och en parkerad bil till vänster om snövallen? Bakgrunden är dels att gatukontoret, som håller på med en översyn av parkeringsreglerna i hela Vällingy, infört ständigt parkeringsförbud på Oviksgatan, dels att allt fler bilar från andra områden parkerar på andra av föreningens gator. Till detta kommer ett påpekande från en av våra medlemmar rörande konsekvenserna av nya bostadsområden i vår omedelbara närhet med egna, avgiftsbelagda parkeringar. helt utan någon kommunikation med boende utmed gatan eller RTF. RTF beslutade om att överklaga beslutet eftersom det skulle få till följd att bilar skulle parkeras utanför den snövall som läggs upp på den jämna sidan, det körbara utrymmet mellan en parkerad bil och gångbanan blir 2 m eller mindre, körning med ett hjulpar på gångbanan kommer att bli ett faktum. Andra skäl som framfördes var också att zick-zack parkerade bilar gjorde att hastigheten på gatan hölls nere, tvingas alla bilar att parkera på en sida så blir det fritt fram i ett körfält närmast gångbanan. Många husägare kan inte parkera på tomten och tvingas parkera på gatan med en eller flera bilar. Det nya förbudet reducerar parkeringsutrymmet avsevärt. RTF yrkade på att det istället skulle vara en städdag per vecka under vinterhalvåret. Ett svar på vår överklagan har kommit från trafikkontoret där man i stort sett ignorerar våra argument. Man säger bland annat om risken att fordon kommer att framföras på gångbanan att det är förbjudet! Liknande argumentation finns runt hastigheterna på gatan. Det finns en hastighetsbegränsning. Konsekvenser av pågående byggnationer och avgiftsbelagda parkeringar Trafik kontoret håller på att titta på parkerings reglerna i hela Vällingby och vi kommer sannolikt att få se ytterligare beslut, med eller utan vår medverkan och påverkan inom RTF. Oviksgatan (förf: Peter Ström, Oviksgatan 2) Trafik kontoret har tagit ett beslut om P-förbud på Oviksgatans ojämna sida (där gångbanan finns) inklusive dom små stickgatorna. Kontorets argumentation var baserad på att snöröjning av gångbanan förhindrades och att gående tvingades att gå ut på gatan för att komma fram. Man vill värna om gångtrafikanters säkerhet. Beslutet har tagits Här en bild från Brunflogatan, under arbetstid. Senare på dagen står fler bilar längs gatan. 8

9 Kommunen har på senare tid sålt ut ett flertal parkeringsplatser till privata intressen. Bland annat har de tidigare gratis-parkeringsplatserna vid Tunets äldreboende, vid Råcksta sjukhem, vid Råcksta T-banestation, m.fl. platser, övertagits av vinstdrivande intressen. Detta innebär att bland andra de anställda vid nämnda anläggningar och även anhöriga/besökare måste betala dryga avgifter till privata intressen för att parkera vid sina arbetsplatser, etc. Många parkerar i stället på kringliggande lokalgator, ex.vis Brunflogatan och Medelpadsgatan. Detta medför ibland svårigheter för en del boende med att till och med komma in och ut med sina bilar från tomterna. Situationen kommer emellertid att bli än värre när den nuvarande förtätningen av bostäder medför en allt större befolkningsmängd i Råcksta. Noteras kan att de nya hyreshusen benämnda Bättringen vid Råcksta Sjukhem och boendet för tidigare uteliggare i det som tidigare var Råcksta Servicehus, endast kommer att ha parkeringsplats för. 80 % av lägenheterna. Dessa parkeringsplatser beräknas i dag att kosta 800: / mån. Inga garageplatser kommer att byggas. Övriga nybyggen Norrskenet i kvarteret Räknestickan visar samma scenario, men här planeras endast 70 % av lägenheterna få tillgång till parkeringsplats (obs. ej garageplatser) á 800: -/månad. Utan att överdriva kan man anta att de som inte får tillgång till parkeringsplats vid de nya hyreshusen, eller de som tycker att kostnaden för dem är alltför höga, kommer att parkera på angränsande lokalgator. Båda utvecklingarna utgör en sannskyldig utmaning för RTF och dess styrelse! Ny jordfräs och fuktmätare Föreningen har inköpt en jordfräs och en fuktmätare. Tyvärr var jordfräsen vi köpte lite för vek. Den tålde inte Råckstamyllan. Den har nu ersatts nu med en ny, förhoppningsvis robustare. Peter Ström Oviksgatan 2 har handlagt ärendet och låter meddela följande: RTF är från och med idag ägare av en jordfräs av märket Klippo ESO3B, vilket sannolikt är det bästa vi kan få för uppsatt kostnadsram. Behöver kompletteras med olja och bensin och sedan är det bara att köra. Jordfräsen beställs enligt vanlig rutin hos materielförvaltaren. MATERIELUTLÅNINGEN Det här kan du låna som medlem: 1 st Vedklyv 1 st Partytält 2 st Byggnadsställningar 1 st Stege 2x4 m 1 st Stege 2x2 m 1 st Stege 2 m 2 st Jordfelsbrytare 2 st Rensskopor 1 st Vertikalskärare, el 1 st Häcksax, el 1 st Jordfräs Som synes är handtagen inte färdigt monterade ännu. Dessutom ska olja fyllas (genom styrelsens försorg). Bensin svarar respektive låntagare för. 1 st Gravyrpenna 2 st Elkablar 25 m 1 st Elkabelvinda 40 m 1 st Gallervält 1 st Ställningsstege 1 st PH-mätare 1 st Såmaskin 1 st Kompostkvarn 1 st Kvistsax, papegojnäbb 1 st Rensfjäder 1 st Grensax 1 st Radonmätare 1 st Cementblandare, el 1 st Fuktmätare BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT Inbetalningstalong, 120 kronor, bifogas i medlemsblad nr 1. Avgiften är frivillig och gäller för fastigheten, inte för ägaren. Kontrollera därför, om avgiften är betald vid ägarbyte. Påminnelse till går ut på hösten till de fastigheter, som ej betalt. Betald avgift ger tillgång till låneutrustningar. 9

10 Fjärrvärme på Solleftegatan Samtliga hus, utom ett, byter från olja till fjärrvärme. Pelletspanna blev valet för det hus, som inte valde fjärrvärme. Man hade diskuterat bergvärme, men fann att den gemensamma elektriska matarledningen inte var dimensionerad för bergvärmeinstallationer, utan skulle behöva bytas, vilket skulle medföra en kostnad utöver den stora investering, som bergvärme innebar. Valet föll därför på fjärrvärme, inte minst för att Fortums fjärrvärmenät fanns nära, på andra sidan gatan. Fortum har erbjudit ett fast pris på installationen: Driftsatt och klart (Fortum presentation vid RTF årsmöte 2007) Huvudventil, gemensam för samtliga hus kr/ hus*) inkl moms (Stockholm 2007) + eventuella tillval *) kreditprövning på alla nya kunder Detta ingår i priset Servisledningen till centralen, schaktning Håltagning och lagning Bortkoppling av gammal utrustning, ej bortforsling. Inkoppling av central Isolering av rör Inkoppling av styr- och reglerutrustning Driftsättning av centralen Utbildning av kund Huvudgrav Grovåterställning av tomt Städning Energipris Småhuspris, Stockholm: Fast del kr/år, rörlig del 58 öre/ kwh, angivna priser inkl moms. Konverteringsstöd Från installationskostnaden kan s.k. konverteringsstöd dras och som betalas ut till dem, som byter olja mot annan, miljövänlig energi. Hur stort det blir är osäkert, men ansökan, med verifikationer planeras till september. I den frågan får vi återkomma. Likaså vilka energivinster, som görs, förutom att man får en tyst, ren och driftsäker värme. Ventiler för respektive hus, rördiameter 22 mm. Anslutning mot hus 10

11 Skopor, från vänster för gemensam grav (strax under 1 m bred), för anslutningar mot hus (ca 40 cm) och för återfyllnad? och grovplanering? efter installation. Koll paê laèget i RaÊcksta GaÊr duisaèljtankar? Svensk FastighetsfoÈ rmedling i VaÈllingby har en maêngaêrig erfarenhet av foè rsaèljning av bostaèder i RaÊcksta.Ett foè rsta besoè k av oss aèr kostnadsfritt, daê vi presenterar vaêr framgaêngsrika maèklarmetod och vilka priser vi faêtt foè r bostaèder i omraêdet. VaÈljer du att anlita oss kan du just nu vaèlja mellan fler attraktiva erbjudanden och rabatter vi tagit fram foè r medlemmar i RaÊcksta TraÈdgaÊrdsstadsfoÈ rening! Ring oss gaèrna paê saê beraèttar vi mer.vi hoè rs! VAÈ LLINGBY

12 Sommarfest 18 augusti! Årets sommarfest går av stapeln den 18 augusti. Likt fjolårets succé blir den i två avdelningar, en för de mindre med föräldrar och en för vuxna. För de mindre skall vi försöka engagera ambulans- eller räddnings/bärgningsfordon som demonstrerar sina bilar och utrustningar. Det blir korvgrillning, saft och bullar och lekar med mera. Vi börjar kl Föreningen bjuder. Scoutkåren Mäster Olof-Råcksta (se särskild artikel sid, 7) avser medverka. De vuxna startar kl med knytkalas dit egen mat och dryck medförs. Föreningen bjuder på vinbål, tält, bord och stolar och glad samvaro. Boka dagen redan nu! Vi återkommer med detaljer och påminnelse i början av augusti. Välkomna! Styrelsen Måste man ha fågelholk? I förra numret talade sig Alex Rydén varm för fågelholkar. Nu har det visat sig att det räcker med ett redskapsskjul och en lämplig blomkruka, som hos Eva Nehl på Brunflogatan, för att bjuda de små på lämpliga häckningsplatser! 12

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR Luft/vatten och pellets I det här numret presenteras några alternativa energilösningar: Luft-vatten respektive pellets. Patrik Bergman har installerat

Läs mer

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012. Telia förbereder vårt område för fiber. Beställa fiber nu är prisvärt

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012. Telia förbereder vårt område för fiber. Beställa fiber nu är prisvärt RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012 Telia förbereder vårt område för fiber Beställa fiber nu är prisvärt I detta nummer bland annat: Tröskelboende i Råcksta Besök Hässelby

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013. Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar. Jubileumsåret 2013 ska firas!

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013. Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar. Jubileumsåret 2013 ska firas! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013 Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar Jubileumsåret 2013 ska firas! RTF 60 år I detta nummer bland annat: Årsmötet Oförändrad

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer