Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING"

Transkript

1 Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR 22 mm fjärrvärmerör med isolering I det här numret fortsätter vi med att presentera ett par alternativa energilösningar: Fjärrvärme på Solleftegatan Samtliga hus, utom ett, byter från olja till fjärrvärme. Pelletspanna blev valet för det hus, som inte valde fjärrvärme. Sid Installation av bergvärme En förutsättning för att kunna använda en värmepump är att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset. För hushåll med direktverkande el lönar det sig sällan att byta. Sid. 6 7 Vilseledande marknadsföring? Försäkringsbolaget if går i reklambladet VillaXtra! ut med erbjudande om en tilläggsförsäkring. En av våra medlemmar påpekar att det dock finns undantag. Sid. 4 Styrelsen och redaktionen vill önska alla en riktigt fin och trevlig sommar! Parkeringsproblem! Parkeringen på våra gator har blivit ett allmänt samtalsämne och propåer har gjorts av många att föreningen skall agera. Sid. 8 9 Ny jordfräs och fuktmätare Föreningen har köpt in en jordfräs och en fuktmätare, som lånas ut till våra medlemmar. Sid. 9 Sommarfest 18 augusti! Årets sommarfest går av stapeln den 18 augusti. Likt fjolårets succé blir den i två avdelningar, en för de mindre med föräldrar och en för vuxna. För de mindre skall vi försöka engagera ambulans- eller räddnings/bärgningsfordon som demonstrerar sina bilar och utrustningar. Sista sidan

2 Ordföranden har ordet Ordet- dialogen är kärnan i vårt samhälle och kan på olika vis användas i egensyfte eller att användas för att utveckla och påverka andra. Att påverka andra är en utmaning och hur jag själv ser andras påverkan på mig? Det är för mig avgörande hur trovärdig jag själv är i min roll som ordförande för Råcksta Trädgårdsstads Förening. En förening som bygger på ideellt engagemang för en gemensam sak och styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse och på olika vis driva angelägna frågor med bla. politiker, tjänstemän om vårt område som jag vill beteckna som unikt. Ett bostadsområde som springer ur folkhemstanken att det även för vanliga skulle vara möjligt att skaffa en egen bostad som inte med automatik var en lägenhet. Mycket har hänt sedan dess men om jag känner till historien så ger det också möjlighet att jag bättre förstår varför det ser ut som det gör idag. Jag känner en stolthet över att ha stafettpinnen och både ta tillvara historiken men också det möjliga i dagens situation och morgondagens möjligheter. Bl.a. förändrad syn på vår miljö med påföljande ansvar som alla har, inte minst med tanke på våra barn, trafiksituationen där allt fler har bil och till och med två bilar i ett hushåll, förtätning av omgivande bostadsbestånd. Ja, det är mycket att ta in och sortera och styrelsen har som ambition att driva de frågorna vilka tangerar arbetsplanen för En viktig ingrediens i det är dialogen med er alla, medlemmar, via olika kanaler och nu satsar vi förutom via RTF-bladet också ännu mer på hemsidan där var och en kan skicka in sin adress och på så vis snabbt få information om vad som händer (se blänkare sidan 2). Skicka gärna E-post om tips och frågor som ni vill att vi ska uppmärksamma. Bl.a. kommer polisen till skillnad från tidigare inte att skicka ut månadsvisa sammanställningar utan skicka E-post när något brottsligt händer i vårt område. Så håll koll på hemsidan. Nu ser vi verkligen förändringar i vår omgivning när byggena runt oss kommit igång. Vi kommer följa byggena och rapportera det som är av allmänintresse och givetvis hur det på olika sätt påverkar oss, inte minst trafikmässigt. Det är också spännande att följa installationen av fjärvärme på Solleftegatan. Vi lever verkligen i en föränderlig tid och då är det av yttersta vikt att inte glömma bort det nära, det lilla som skapar glädje i vardagen. Efter en ganska lång och torr vår med blandat väder har nu sommaren exploderat där knoppar inte bara brister utan slår ut och det nästan är svårt att hänga med. För mig är det varje år en fantastisk upplevelse att uppleva den djupa grönskan, fåglarnas hastande till sina bon, badvattnets stigande temperatur (jag är kronisk doppare ). Alltså en härlig tid med allt vad naturen har att bjuda på. För de flesta stundar också en tid för bl.a. ledighet, återhämtning, resor och jag önskar er alla en härlig sommar och att vi ses på augustifesten 18/8 (se blänkare i detta nummer). X-trablad kommer också att delas innan. Med vänlig hälsning Rune Modig RTF-bladet 2/07 Utkommer 4 gånger per år. Ansvarig utgivare: Rune Modig Redaktionskommitté: Inge Berg, Gert Ström, Vällingby Tryckeri 2007 Råcksta Trädgårdsstads Förening styrelsen 2007 Ordförande Rune Modig, Medelpadsgatan 5, Vällingby Tel , Kassör Christina Svärd, Backlöksvägen 109, Hässelby Tel , Sekreterare Åsa Gatter, Medelpadsgatan 9, Vällingby Tel , RTF hemsida: Ledamöter Ann-Louise Lind, Brunflog. 44, Vällingby. Tel , Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel , Peter Ström, Oviksgatan 2, Vällingby. Tel , Revisorer Anna-Carin Lantz, Brunflogatan 7, Vällingby. Tel Peter Lind, Brunflogatan 44, Vällingby. Tel Materiel- Magnus Holmsten, Oviksgatan 25, Vällingby. förvaltare Tel eller Valbered- Inge Berg, Medelpadsgatan 39, Vällingby. Tel , ning Olof Ekman, Tunnlandsvägen 91, Bromma. Tel

3 NCC bygger lägenheter med ny teknik i Råcksta Undrar ni vad som döljer sig under de stora hallarna, som börjar resas i juli på den gamla parkeringsplatsen framför före detta Råcksta sjukhem? Det är NCC, som bygger med ny teknik. Ovan här kan ni se vilken verksamhet som pågår i det fördolda! 3

4 Dina sopor: Allmän övergång till kärl påbörjas Stockholms stad kommer under 2007 att inleda en modernisering av avfallshanteringen. Det innebär att den manuella hanteringen byts mot en mer maskinell. Som ett led i detta påbörjas en avveckling av sophämtning med plastsäck från säckställ hos en- och tvåfamiljsfastigheter. I stället införs hämtning med plastkärl på hjul som standard. Övergången till kärl innebär att hämtpersonalens arbetsmiljö förbättras när de tunga säcklyften försvinner. Sophämtaren drar kärlet till sopbilen som lyfter och tömmer kärlet mekaniskt. Kärl är även att föredra av sanitära skäl. Det är svårare för skadedjur att ta sig in i ett plastkärl än ett säckställ. Det nya standardabonnemanget är ett 190-literskärl som hämtas varje vecka. Kärlen ägs av Stockholms stad och ingår i din sophämtningsavgift. Vilseledande marknadsföring? Försäkringsbolaget if går i reklambladet VillaXtra! ut med erbjudande om en tilläggsförsäkring, VillaXtra, som bl.a. omfattar det s.k. åldersavdraget. Så här skriver man: De allra flesta har en fullvärdeförsäkring för byggnaden. Det innebär att huset är försäkrat till det belopp som det kostar att återställa. Du behöver inte själv tänka på att anpassa försäkringsbeloppet efter förändringar av byggkostnader. Men ditt hus påverkas av väder och vind och av att du brukar det. Därför görs åldersavdrag på vissa byggnadsdelar och installationer. Högsta åldersavdrag på byggnader och installationer kan sammanlagt uppgå till kr. Med VillaXtra betalar du högst kr. En av våra medlemmar påpekar att det dock finns undantag från kr-gränsen. Dessa framgår ej av reklambladet. 4 Kärlutställningen kommer att ske områdesvis under två års tid. En del områden kommer alltså inte att få kärl förrän Du som fortfarande har säck kommer att få mer information i brevlådan när det blir aktuellt med kärlutställning i ditt område. Du som redan har 140-liters eller 190-literskärl berörs inte av utställningen. Han har anmält detta för både Konsumentverket (mars -07) och Villägarnas Riksförbund (april -07). Konsumentverket har svarat att anmälan förs in i verkets ärendedatabas samt att det kan komma att läggas till grund för ett tillsynsärende och tillägger: För ett effektivt utnyttjande av resurserna ingriper Konsumentverket/KO när det är till störst nytta för konsumentkollektivet. Av svaret att döma kommer KO inte att agera. Villaägarnas Riksförbund har hittills inte svarat. _ Av det som går att utläsa av if villkor görs undantag för bl a följande: Även om staden äger sopkärlet kan man ju göra något trevligt av det. Siffran 14 betyder 14-dagarstömning. TYCK TILL OM VÅRT OMRÅDE! Styrelsen har haft ett möte med stadsdelsnämndens grupp med ansvar för parker och gång/cykelvägar och vi uppmanas att tala om vad vi tycker om skötsel av vårt område bl.a. om grönskan eller bristen på den). E- maila till Åsa Karlsson, som har det direkta ansvaret. Hennes adress: Passa på och tyck till! - skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr, skada på annan elektrisk maskin eller apparat pga kostslutning, överslag eller överspänning. - detta framgår av en omfattande redovisning på ca 4 sidor innehållande en tabell med antal år, utan åldersavdrag, och med procentuella avdrag för varje påbörjat år därefter. - byggnaden skall vara återställd inom två år med avdrag enligt denna tabell, men även om underhållet kan anses vara eftersatt eller om den utsatts för onormalt slitage.... Vilseledande marknadsföring i reklambladet VillaXtra?

5 Grannsamverkan (meddelande från närpolisen, juni -07) Hej! Så var det äntligen sommar med en otrolig värme! Med somaren kommer även semester och resor. Då är det extra viktigt att hålla ögonen öppna och vara lite vaken på vad som sker i omgivningarna och vilka personer som uppehåller sig på gatan. Ser du någon som du inte känner igen och som kanske väcker din uppmärksamhet på något sätt ta kontakt med personen fråga vart de ska. Ingen inbrottstjuv uppskattar att tala med någon som bor i området där de har för avsikt att göra inbrott!!! Annars som vanligt berätta för dina grannar när du ska resa bort och hur de kan få tag i dig vid ev. behov. Berätta också om du kommer ha någon boende i ditt hus när du är borta. Töm brevlådor åt varandra, tänd och släck lite lampor med timer, häng din tvätt på grannens torkvinda, parkera bilen på grannens uppfart m.m. Ja ni vet hur ni ska göra för att åtminstone göra ert område mindre attraktivt för tjuven. Under juni månad fram till den 11:e har vi haft ett inbrott i radhus på Blomsterkungsvägen. Dessvärre har vi fått en hel del inbrott i lägenhet istället. Nio stycken inbrott under samma period i juni, samt elva stycken i maj. Inbrottstjuven har tagit sig in i lägenheterna genom att bryta upp de gamla trädörrarna. I övrigt har närpolisen i Hässelby- Vällingby samt Poliskontoret i Hässelby tagit åtta mopeder i beslag i juni månad. Väl medvetna om att mopedkörning är ett stort problem i området. Vi får många tips om buskörning och trimmade mopeder. Problemet vi har är att få stopp på dem. Att jaga dem innebär en stor risk för föraren och allmänhet eftersom de inte är så duktiga på att köra som de tror. Vi kan däremot som de inte vet kontrollera en stillastående moped och provköra den. Visar Viktiga telefonnummer m.m. för Grannsamverkan E-post till Marie Olofsson: Hässelby/Vällingby Närpolis: Nödsamtal (liv och egendom) 112 Polisens sambandscentral Vakthavande befäl i Västerort /06 Receptionen i Hässelby/Vällingby Tipstelefon (dygnet runt) Fax till Hässelby/Vällingby Närpolis Läs mer: det sig att den går för fort tar vi mopeden i beslag samt rapporterar föraren för olovlig körning (en trimmad moped räknas som MC), framförande av oregistrerat fordon (MC skall ha regskylt) samt även i de flesta fall tillåtande av olåtlig körning på föräldrarna. De beslagtagna mopederna förvaras hos polisen tills dess att förundersökningen är klar. Nio mopeder kanske inte låter så mycket men ryktet om att vi tar mopeder i beslag sprider sig och ingen vill va utan sin moped under större delen av sommaren. Påminner också om att tänka på att det är otroligt torrt ute i naturen och att det råder totalt eldningsförbud. Innebär att du bara får grilla på din egen tomt och att du måste ha vatten i närheten. Att grilla ute i naturen nu innebär att du kan rapporteras för allmänfarlig vårdslöshet även om du inte orsakar någon brand! Hälsningar Marie Olofsson Närpolisen Hässelby-Vällingby ENDAST 120: KR Ja, mer kostar det inte att vara med i vår fina förening. För det får du bl.a.: Vårt eget föreningsblad Sommarfest Julgransplundring Låna materiel Plus mycket, mycket mera... 5

6 BERGVÄRME Att tänka på vid installation av bergvärme En förutsättning för att kunna använda en värmepump är att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset. För hushåll med direktverkande el lönar det sig sällan att byta. För att installera ett vattenburet system i en normalvilla får man räkna med att betala en bra bit över kronor. Ett bergvärmesystem kostar cirka kronor. Ta in flera offerter och ifrågasätt skillnaderna. Man är skyldig att anmäla borrning efter bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. I vissa fall krävs det tillstånd. Det bör vara minst 20 meter mellan två energibrunnar. Avståndet är dock beroende av markens beskaffenhet och topografi. Värmepumpen är stor som en mindre garderob (se bild), komplett färdigkopplad att anslutas till värmesystemet. Krävs det ytterligare ackumulatorvolym ställer man en separat enhet vid sidan av värmepumpen. Se till att värmepumpen är dimensionerad efter hushållets energianvändning. Hur varmt vill ni ha, hur länge och ofta duschar ni? Räcker de befintliga radiatorernas effekt till när temperaturen i dem sjunker? Kanske måste de kompletteras eller utökas på sina ställen. När värmepannan i källaren försvinner kanske det behövs en ny radiator för att kompensera värmen som pannan gav. Skorstenen bidrog också med värme tidigare, nu blir den kall. Om värmepumpen ersätter en ved- eller oljepanna kan ventilationen i huset minska samtidigt som murstocken blir kallare. Har huset självdrag kan det vara bra att kontrollera vinden regelbundet efter tecken på fukt. Det är inte heller någon nackdel att montera ett regnskydd på skorstenen. Fråga skorstensfejaren om råd. Se till att alla inställningar är korrekta, t.ex. hastigheten på cirkulationspumpen. Kan man dessutom tåla några graders variation av innertemperaturen stannar kompressorn inte heller lika ofta och slits därmed mindre. Bergvärme egenskaper En bergvärmepump är ett så kallat lågtemperatursystem som ger en maximaltemperatur på cirka 50 grader i radiatorn om vi räknar med en rumstemperatur på 20 grader. Våra gamla el- och oljepannor är högtemperatursystem som ger cirka 70 grader. Om man tänker på att de flesta villor före 1975 har radiatorer som är anpassade efter höga temperaturer förstår man att de kan behöva kompletteras. Särskilt också eftersom de här villorna inte är så väl isolerade. Golvvärme och bergvärme fungerar däremot mycket bra ihop. Hela golvet är ju en radiator och arbetar med temperaturer på 30 grader, väl lämpat för lågtemperatursystem. Om en bergvärmepump ska bli lönsam krävs också att reglerförloppen är långsamma. Om systemet är inställt på att höja temperaturen snabbt vid behov måste det ta hjälp av det kompletterande värmesystemet ofta och det blir kostsamt i längden. Det är förstås olika på olika fabrikat men ett förlopp mellan 30 och 180 minuter är rimligt. Står inställningen däremot på noll går den kompletterande värmen in alldeles för snabbt. Förutom att det går åt mer el sliter det också på kompressorn. Man talar ofta om lång livslängd på bergvärmesystem, men om kompressorn slår av och på ideligen slits den fortare. Alla som planerar att installera en värmepump rekommen- 6

7 Installation av bergvärme för ett radhus på Njurundagatan, Råcksta år sade man att priset låg på ungefär kr, idag kanske uppe på kr. Kostnader Borrning (110 m och borttagning av oljetank) ca : Installation (inkl. aggregatet och borttagning och bortkörning av gammal oljepanna) : I installationen ingick utbyte av två radiatorer till större och dubbelsidiga. Energiåtgång före och efter installation Energiåtgång var kwh inklusive hushållsel för två personer. Nu är förbrukningen nere i kwh inklusive hushållsel i snitt/år under en 4-årsperiod. Uppvärmningsenergiåtgången har sjunkit till ca. 1/3, d.v.s. hittills en besparing på ca kwh. Vi hade en firma som borrade och en firma som installerade, vi tog själva in olika priser och hade ingen firma som stod för allt. deras att se över hela värmesystemet, inte bara byta ut den gamla värmekällan. Det finns många försäljare i branschen men en seriös firma ska kunna erbjuda en helhet. När den har sett över villans värmesystem inklusive radiatorer och energibehov och presenterat sin kalkyl ska de helst också kunna ge en energigaranti. Ta in anbud från flera leverantörer och ifrågasätt och jämför vad som ingår. I dag är det egentligen inte så stor skillnad på fabrikaten, det är kunskapen hos leverantörerna som skiljer sig åt. En fråga som ofta berörs i Bergvärme i Vällingby Centrum Det senaste stora projektet för bergvärmebranschen är Vällingby Centrum som precis färdigställt 153 borrhål för bergvärme vilket ska förse hela Vällingby Centrum med all värme man behöver, plus kyla. Men ingenting av detta syns det har blivit en asfalterad parkeringsplats på det område där borrhålen gjorts. Scouting något för dina barn? Visste du att vi har en scoutkår i vårt område? Scoutkåren Mäster Olof- Råcksta bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar från årskurs 2 och uppåt. Även föräldrar/vuxna är välkomna. Vi träffas en vardagkväll i veckan och har roliga och lärorika möten. Ibland har vi övernattning eller går på hajk. På sommaren åker vi på läger tillsammans. Scoutlokalen ligger på Multrågatan 88. Vi tar emot nya medlemmar i höst. Vill du veta mera eller göra en intresseanmälan är du välkommen att ringa. Karin Ström Lasse Brandt Titta gärna in på vår hemsida samband med lågtemperatursystem är legionellabakterier i tappvarmvattnet. Eftersom värmepumpen har en temperaturbegränsning på cirka 50 grader klarar den inte av att ta död på bakterierna tillräckligt snabbt. För att nå upp till en idealtemperatur på 70 grader kan det behövas tillsatsvärme till varmvattenberedaren, till exempel genom en elpatron som eftervärmer tappvattnet. Det här är inget problem bara man är medveten om det. Särskilt viktigt är det att tänka på det här när man är bortrest en längre tid, på sommaren till exempel. Uppgifts/ansvarsfördelning inom styrelsen m.fl.: Kassa, inskolning revisorer: Christina Närpolis, trafik/bygg: Rune, Peter Utlåning: Anna-Carin (reserv) Hemsida: Ann-Louise Protokoll, arkiv, skrivelser: Åsa Lågtröskel*: Rune, Eva Fester: Eva, Ann-Louise Energi: Rune, Peter Dessutom finns: materielförvaltare, revisorer och redaktionskommitté (se sid. 2) * (Lågtröskel = boende för hemlösa vid Råcksta Sjukhus) 7

8 PARKERING Parkering på våra gator har blivit ett allmänt samtalsämne och propåer har gjorts av många att föreningen skall agera. Bild från Oviksgatan. Motsatta sidan har parkeringsförbud. Tänk er då en snövall på ca 1 m till höger om bilen och vad som återstår för trafik mellan trottoaren och en parkerad bil till vänster om snövallen? Bakgrunden är dels att gatukontoret, som håller på med en översyn av parkeringsreglerna i hela Vällingy, infört ständigt parkeringsförbud på Oviksgatan, dels att allt fler bilar från andra områden parkerar på andra av föreningens gator. Till detta kommer ett påpekande från en av våra medlemmar rörande konsekvenserna av nya bostadsområden i vår omedelbara närhet med egna, avgiftsbelagda parkeringar. helt utan någon kommunikation med boende utmed gatan eller RTF. RTF beslutade om att överklaga beslutet eftersom det skulle få till följd att bilar skulle parkeras utanför den snövall som läggs upp på den jämna sidan, det körbara utrymmet mellan en parkerad bil och gångbanan blir 2 m eller mindre, körning med ett hjulpar på gångbanan kommer att bli ett faktum. Andra skäl som framfördes var också att zick-zack parkerade bilar gjorde att hastigheten på gatan hölls nere, tvingas alla bilar att parkera på en sida så blir det fritt fram i ett körfält närmast gångbanan. Många husägare kan inte parkera på tomten och tvingas parkera på gatan med en eller flera bilar. Det nya förbudet reducerar parkeringsutrymmet avsevärt. RTF yrkade på att det istället skulle vara en städdag per vecka under vinterhalvåret. Ett svar på vår överklagan har kommit från trafikkontoret där man i stort sett ignorerar våra argument. Man säger bland annat om risken att fordon kommer att framföras på gångbanan att det är förbjudet! Liknande argumentation finns runt hastigheterna på gatan. Det finns en hastighetsbegränsning. Konsekvenser av pågående byggnationer och avgiftsbelagda parkeringar Trafik kontoret håller på att titta på parkerings reglerna i hela Vällingby och vi kommer sannolikt att få se ytterligare beslut, med eller utan vår medverkan och påverkan inom RTF. Oviksgatan (förf: Peter Ström, Oviksgatan 2) Trafik kontoret har tagit ett beslut om P-förbud på Oviksgatans ojämna sida (där gångbanan finns) inklusive dom små stickgatorna. Kontorets argumentation var baserad på att snöröjning av gångbanan förhindrades och att gående tvingades att gå ut på gatan för att komma fram. Man vill värna om gångtrafikanters säkerhet. Beslutet har tagits Här en bild från Brunflogatan, under arbetstid. Senare på dagen står fler bilar längs gatan. 8

9 Kommunen har på senare tid sålt ut ett flertal parkeringsplatser till privata intressen. Bland annat har de tidigare gratis-parkeringsplatserna vid Tunets äldreboende, vid Råcksta sjukhem, vid Råcksta T-banestation, m.fl. platser, övertagits av vinstdrivande intressen. Detta innebär att bland andra de anställda vid nämnda anläggningar och även anhöriga/besökare måste betala dryga avgifter till privata intressen för att parkera vid sina arbetsplatser, etc. Många parkerar i stället på kringliggande lokalgator, ex.vis Brunflogatan och Medelpadsgatan. Detta medför ibland svårigheter för en del boende med att till och med komma in och ut med sina bilar från tomterna. Situationen kommer emellertid att bli än värre när den nuvarande förtätningen av bostäder medför en allt större befolkningsmängd i Råcksta. Noteras kan att de nya hyreshusen benämnda Bättringen vid Råcksta Sjukhem och boendet för tidigare uteliggare i det som tidigare var Råcksta Servicehus, endast kommer att ha parkeringsplats för. 80 % av lägenheterna. Dessa parkeringsplatser beräknas i dag att kosta 800: / mån. Inga garageplatser kommer att byggas. Övriga nybyggen Norrskenet i kvarteret Räknestickan visar samma scenario, men här planeras endast 70 % av lägenheterna få tillgång till parkeringsplats (obs. ej garageplatser) á 800: -/månad. Utan att överdriva kan man anta att de som inte får tillgång till parkeringsplats vid de nya hyreshusen, eller de som tycker att kostnaden för dem är alltför höga, kommer att parkera på angränsande lokalgator. Båda utvecklingarna utgör en sannskyldig utmaning för RTF och dess styrelse! Ny jordfräs och fuktmätare Föreningen har inköpt en jordfräs och en fuktmätare. Tyvärr var jordfräsen vi köpte lite för vek. Den tålde inte Råckstamyllan. Den har nu ersatts nu med en ny, förhoppningsvis robustare. Peter Ström Oviksgatan 2 har handlagt ärendet och låter meddela följande: RTF är från och med idag ägare av en jordfräs av märket Klippo ESO3B, vilket sannolikt är det bästa vi kan få för uppsatt kostnadsram. Behöver kompletteras med olja och bensin och sedan är det bara att köra. Jordfräsen beställs enligt vanlig rutin hos materielförvaltaren. MATERIELUTLÅNINGEN Det här kan du låna som medlem: 1 st Vedklyv 1 st Partytält 2 st Byggnadsställningar 1 st Stege 2x4 m 1 st Stege 2x2 m 1 st Stege 2 m 2 st Jordfelsbrytare 2 st Rensskopor 1 st Vertikalskärare, el 1 st Häcksax, el 1 st Jordfräs Som synes är handtagen inte färdigt monterade ännu. Dessutom ska olja fyllas (genom styrelsens försorg). Bensin svarar respektive låntagare för. 1 st Gravyrpenna 2 st Elkablar 25 m 1 st Elkabelvinda 40 m 1 st Gallervält 1 st Ställningsstege 1 st PH-mätare 1 st Såmaskin 1 st Kompostkvarn 1 st Kvistsax, papegojnäbb 1 st Rensfjäder 1 st Grensax 1 st Radonmätare 1 st Cementblandare, el 1 st Fuktmätare BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT Inbetalningstalong, 120 kronor, bifogas i medlemsblad nr 1. Avgiften är frivillig och gäller för fastigheten, inte för ägaren. Kontrollera därför, om avgiften är betald vid ägarbyte. Påminnelse till går ut på hösten till de fastigheter, som ej betalt. Betald avgift ger tillgång till låneutrustningar. 9

10 Fjärrvärme på Solleftegatan Samtliga hus, utom ett, byter från olja till fjärrvärme. Pelletspanna blev valet för det hus, som inte valde fjärrvärme. Man hade diskuterat bergvärme, men fann att den gemensamma elektriska matarledningen inte var dimensionerad för bergvärmeinstallationer, utan skulle behöva bytas, vilket skulle medföra en kostnad utöver den stora investering, som bergvärme innebar. Valet föll därför på fjärrvärme, inte minst för att Fortums fjärrvärmenät fanns nära, på andra sidan gatan. Fortum har erbjudit ett fast pris på installationen: Driftsatt och klart (Fortum presentation vid RTF årsmöte 2007) Huvudventil, gemensam för samtliga hus kr/ hus*) inkl moms (Stockholm 2007) + eventuella tillval *) kreditprövning på alla nya kunder Detta ingår i priset Servisledningen till centralen, schaktning Håltagning och lagning Bortkoppling av gammal utrustning, ej bortforsling. Inkoppling av central Isolering av rör Inkoppling av styr- och reglerutrustning Driftsättning av centralen Utbildning av kund Huvudgrav Grovåterställning av tomt Städning Energipris Småhuspris, Stockholm: Fast del kr/år, rörlig del 58 öre/ kwh, angivna priser inkl moms. Konverteringsstöd Från installationskostnaden kan s.k. konverteringsstöd dras och som betalas ut till dem, som byter olja mot annan, miljövänlig energi. Hur stort det blir är osäkert, men ansökan, med verifikationer planeras till september. I den frågan får vi återkomma. Likaså vilka energivinster, som görs, förutom att man får en tyst, ren och driftsäker värme. Ventiler för respektive hus, rördiameter 22 mm. Anslutning mot hus 10

11 Skopor, från vänster för gemensam grav (strax under 1 m bred), för anslutningar mot hus (ca 40 cm) och för återfyllnad? och grovplanering? efter installation. Koll paê laèget i RaÊcksta GaÊr duisaèljtankar? Svensk FastighetsfoÈ rmedling i VaÈllingby har en maêngaêrig erfarenhet av foè rsaèljning av bostaèder i RaÊcksta.Ett foè rsta besoè k av oss aèr kostnadsfritt, daê vi presenterar vaêr framgaêngsrika maèklarmetod och vilka priser vi faêtt foè r bostaèder i omraêdet. VaÈljer du att anlita oss kan du just nu vaèlja mellan fler attraktiva erbjudanden och rabatter vi tagit fram foè r medlemmar i RaÊcksta TraÈdgaÊrdsstadsfoÈ rening! Ring oss gaèrna paê saê beraèttar vi mer.vi hoè rs! VAÈ LLINGBY

12 Sommarfest 18 augusti! Årets sommarfest går av stapeln den 18 augusti. Likt fjolårets succé blir den i två avdelningar, en för de mindre med föräldrar och en för vuxna. För de mindre skall vi försöka engagera ambulans- eller räddnings/bärgningsfordon som demonstrerar sina bilar och utrustningar. Det blir korvgrillning, saft och bullar och lekar med mera. Vi börjar kl Föreningen bjuder. Scoutkåren Mäster Olof-Råcksta (se särskild artikel sid, 7) avser medverka. De vuxna startar kl med knytkalas dit egen mat och dryck medförs. Föreningen bjuder på vinbål, tält, bord och stolar och glad samvaro. Boka dagen redan nu! Vi återkommer med detaljer och påminnelse i början av augusti. Välkomna! Styrelsen Måste man ha fågelholk? I förra numret talade sig Alex Rydén varm för fågelholkar. Nu har det visat sig att det räcker med ett redskapsskjul och en lämplig blomkruka, som hos Eva Nehl på Brunflogatan, för att bjuda de små på lämpliga häckningsplatser! 12

Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 3/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ALTERNATIV ENERGI Lyckad augustifest Det blev en mycket lyckad augustifest med sammanlagt ca 80-tal deltagare med åldrar från ett par månader till dryga åttio.

Läs mer

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR Luft/vatten och pellets I det här numret presenteras några alternativa energilösningar: Luft-vatten respektive pellets. Patrik Bergman har installerat

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 1/2008 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING RTF:s årsmöte 2008 RTF:s årsmöte avhölls traditionsenligt i Vällingbyskolans lilla matsal den 12 februari med ett fyrtiotal medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 4/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING FASTIGHETSSKATTEN Vad händer med den nya fastighetsavgiften, reavinsten och uppskovsreglerna? Inge Berg rapporterar från ett informationsmöte som Stockholmskretsen

Läs mer

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande!

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! I detta nummer bland annat: Årsmötet Eva Linderoth avtackades Läs mer på sid 3 Våraktivitet Gyttjebrottning? Förslag,tack!

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ÅRSMÖTE 16/3. Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING. Luft/vattenvärmepump BROTTNYTT

ÅRSMÖTE 16/3. Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING. Luft/vattenvärmepump BROTTNYTT Bladet 1/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Hjärtligt välkomna till RTF:s ÅRSMÖTE 16/3 Torsd. 16 mars kl. 19.00 Vällingbyskolan, lilla matsalen ENERGIRÅDGIVNING ENERGIRADGIVNING Energirådgivare på årsmötet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Är du bortrest eller är du på jobbet?

Är du bortrest eller är du på jobbet? Är du bortrest eller är du på jobbet? Nu är vi inne i sommar- och semestertider då många av oss reser bort och lämnar våra bostäder. Med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter vet vi att någon tyvärr

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2006 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Stockholms stad och Wallenstam: På kollisionskurs mot Råckstaborna Planerna på nya höghus vid Nordingrå- och Solleftegatan upprör många Råckstabor, när det

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna.

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1(4) Art: Årsmöte Tid: kl 19.00 20.45 Plats: Kvarterslokalen N ärvarande: 18 st, se närvarolista. 1. Mötets öppnande Ordförande Christer Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-01-13 Fastighetsbeteckning: Rampen 14 Adress/ort: Husarvägen 1A / Sollentuna Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-02 Fastighetsbeteckning: Säbylund 3 Adress/ort: Ugglev 5, Hörby Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/9-2015 Fastighetsbeteckning: Givagård 1:94 Adress/ort: Rörsångarvägen 9, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING LÄNGE EFTERLÄNGTAD NYHET: RTF har ny ordförande RTF har äntligen fått en ny ordförande, efter att ha varit utan i över ett år. Rune Modig, Medelpadsgatan 5,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 2016-05-02. Fastighetsbeteckning: Väggen 31. Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 2016-05-02. Fastighetsbeteckning: Väggen 31. Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-02 Fastighetsbeteckning: Väggen 31 Adress/ort: Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

Bladet 3/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 3/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 3/2005 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING RTF:s skrivelse till stadsbyggnadskontoret RTF:s styrelse har skickat en skrivelse till stadsbyggnadskontoret med yttrande och yrkande angående nybebyggelse

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-24 Fastighetsbeteckning: Gislöv 23:11 Adress/ort: Modeshögsvägen 85B, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer