E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober Upprättad av: Catharina Öhman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman"

Transkript

1 E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman

2 Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor Känner du till Bolagsverkets tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt? 3 2. I vilket sammanhang har du nåtts av information om e-tjänsten? 3 3. Hur insatt är du i hur tjänsten fungerar? 4 4. Har du lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? 4 5. Vad är anledningen till att du inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? 5 6. Vill du lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under nästa år? 6 7. Vem bestämmer om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? 6 8. Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? 7 9. Skulle det underlätta för dig om endast en person behöver skriva under med.e-legitimation, dvs den styrelseledamot som skriver under fastställelseintyget? Vilken programvaruleverantör använder du för bokslut? Övriga kommentarer 10 Bilaga 1: Fritextsvar fråga Bilaga 2: Fritextsvar fråga

3 Catharina Öhman (10) Syfte Undersökningens syfte var att mäta kännedom om tjänsten e-räkenskap och att kartlägga anledningen till att man trots kännedom om e-tjänsten ännu inte använt den. Undersökningspopulationen består av SRF Auktoriserade redovisningskonsulter. Motsvarande undersökning kommer att genomföras i målgruppen revisorer. Redovisningskonsulter är tillsammans med revisorer och programvarutillverkare de viktigaste aktörerna för att tjänsten ska få genomslag på marknaden. Metod Undersökningsperiod: oktober 2008 Påminnelse gick ut: 20 oktober 2008 Typ av undersökning: Webbenkät Undersökningen utförd av: Bolagsverket Urval: SRF - Auktoriserade redovisningskonsulter Antal e-postutskick: Antal mailreturer: 500 Antal svar: Svarsfrekvens: 32%

4 Catharina Öhman (10) Sammanfattning Kännedomen om tjänsten är hög bland redovisningskonsulter. Hela 85 procent känner till Bolagsverkets e-tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt. De tre vanligast förekommande kanalerna för att ta till sig information om e-tjänsten är utskick från Bolagsverket eller information via SRF. Kanalen information via SRF ska kopplas till de informationsinsatser Bolagsverket genomfört som distribuerats via SRF kanaler. Kunskapen om hur e-tjänsten verkligen fungerar är fortfarande mycket låg. Fortsatta utbildningsinsatser är viktiga. Hela 67 procent av redovisningskonsulterna uppger att de vill lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under Men många hinder finns. Underskriftshanteringen måste bli enklare. Redovisningskonsulternas kunder saknar ofta e-legitimation och i många fall ligger intresse och datormognad på en låg nivå. Många redovisningskonsulter efterlyser fullmakt att sköta hela processen så att styrelsemedlemmarna slipper använda e-legitimation och byråidentitet med individuell spårbarhet. Kundkontakten vid underskriftstillfället upplevs som viktig. För många redovisningskonsulter är det den enda gången på året som de träffar sin kund. Nya rutiner och nytt arbetssätt kräver resurser i form av både tid och pengar för redovisningskonsulterna. Som tjänsten ser ut idag måste alla inblandade parter både sätta sig in i hur tjänsten fungerar och vara överens om att använda den. 41 procent anger att det är ett gemensamt beslut mellan redovisningskonsulten, revisorn och styrelsen om e-tjänsten ska användas eller inte. 28 procent av redovisningskonsulterna anger att de själva kan bestämma om en årsredovisning ska lämnas via e-tjänsten eller inte. För att e-tjänsten ska nå genomslag måste det vara enkelt, smidigt och finnas en tydlig tidsvinst. Processen måste vara smidig i alla led. Det måste vara enklare att använda e-tjänsten än traditionell inlämning. Styrelseledamöterna måste uppleva att det är lika enkelt att skriva under årsredovisningen papper som att skriva under den elektroniskt. De vanligaste anledningarna till att de inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten ännu uppges vara en kombination av att de inte vet hur man gör och att de inte haft tid att sätta sig in i tjänsten, att de inte haft något lämpligt företag att prova med eller att styrelsen saknar e-legitimation. 17 procent av redovisningskonsulterna anger att ett byråbeslut krävs för att de ska kunna lämna in årsredovisning elektroniskt via Bolagsverkets e-tjänst. När det gäller programvara så är det stora problemet att få har programvara som stöder elektronisk inlämning via e-tjänsten. Framförallt efterfrågas programstöd hos Norstedts Juridik och Hogia.

5 Catharina Öhman (10) Resultat frågor Fråga 1 Känner du till Bolagsverkets tjänst för att lämna in årsredovisning elektroniskt? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 85 2 Nej 15 Total: 100 Fråga 2 I vilket sammanhang har du nåtts av information om e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Annons i tidning 11 2 Annons på Internet 4 3 Utskick från Bolagsverket Nyhetsbrevet "Nytt från 8 Bolagsverket" 6 Ekonomimässan 6 7 Seminarium 4 8 Tidningsartikel 10 9 Information från min 6 programvaruleverantör 10 Information från SRF Information från kollegor Intern information på mitt företag 9 13 Annat, nämligen: Minns ej,vart (9 st), 3 Visma Spcs Kunskapskryssning (6 st), studiebesök/utbildning hos Bolagsverket (6 st), FAR/SRS eller revisorn (5 st). Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Summan blir därför mer än 100 procent. Det kan vara svårt för respondenterna att med säkerhet påminna sig om i vilket sammanhang de nåtts av information om e-tjänsten. Med anledning av detta bör viss försiktighet iakttas vid slutsatser kring denna fråga. Siffran 37 procent för Information från SRF ska kopplas till de informationsinsatser Bolagsverket gjort som distribuerats via SRF kanaler.

6 Catharina Öhman (10) Fråga 3 Hur insatt är du i hur tjänsten fungerar? Svarsalternativ Fördelning % 1 Har läst Bolagsverkets folder som steg-för-steg beskriver inlämningsprocessen 12 2 Har läst steg-för-steg beskrivningen av inlämningsprocessen på Har tittat igenom den demo som 4 ligger på 4 Har besökt ert seminarium 3 5 Inte alls insatt 56 6 Annat sätt, nämligen: 4 Information från kollegor (9 st), läst artikel/annons (7 st), läst/fått en muntlig beskrivning av tjänsten (7 st). Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Fråga 4 Har du lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 1 2 Nej 99 Total: 100.0

7 Catharina Öhman (10) Fråga 5 Vad är anledningen till att du inte lämnat in en årsredovisning via e-tjänsten? Svarsalternativ Fördelning % 1 Jag vill inte ändra mina rutiner 4 2 Jag vet inte hur man gör 21 3 Jag saknar e-legitimation 10 4 Jag använder inte e-tjänster generellt 5 Jag saknar programvara som stöder e-tjänsten 6 Jag ser ingen tids-/effektivitetsvinst med e-tjänsten 7 Jag har inte haft något lämpligt företag att prova med 8 Jag vill inte förlora kundkontakten vid underskriftstillfället 9 Styrelsen vill inte 2 10 Styrelsen saknar e-legitimation Revisorn vill inte 2 12 Revisorn saknar e-legitimation 4 13 Revisorn saknar programvara som stöder e-tjänsten 14 Det är byråbeslut om vi ska använda e-tjänsten eller inte 15 Det verkar krångligt att lämna in via e-tjänsten 16 Annan orsak, nämligen: Har inte satt mig in i tjänsten/tidsbrist (76 st), revisorn lämnar in årsredovisningarna (24 st) Kommentar: Respondenten kunde välja flera alternativ på denna fråga. Summan blir därför mer än 100 procent. Av de som angivit annan orsak, nämner en stor andel Har inte satt mig in i tjänsten/tidsbrist som orsak till att de inte lämnat in en årsredovisning via tjänsten. Det gör att svarsalternativ 2 blir den klart största anledningen till att redovisningskonsulterna inte använt tjänsten.

8 Catharina Öhman (10) Fråga 6 Vill du lämna in en årsredovisning via e-tjänsten under nästa år? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 67 2 Nej 33 Total: Fråga 7 Vem bestämmer om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Svarsalternativ Fördelning % 1 Jag själv 28 2 Styrelsen 10 3 Revisorn 4 4 Jag själv, styrelsen och revisorn 41 tillsammans 5 Det är ett byråbeslut 17 Total: 100.0

9 Catharina Öhman (10) Fråga 8 Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Nedan följer ett urval av vanligt förekommande kommentarer och intressanta inlägg från de 21 A4-sidor med fritextsvar som vi fick på denna fråga. För att underlätta läsningen är kommentarerna grupperade under följande sju kategorier. I parentesen efter rubriken anges totalt antal sidor med kommentarer relaterade till denna kategori. Samtliga kommentarer finns med i bilaga 1. Enkelhet/tidsvinst (4,5 sida) Måste vara enkelt, smidigt och finnas en tidsvinst! Måste vara enklare att använda e-tjänsten än att posta in årsredovisningen. Måste fungera smidigt i alla led och vara lika enkelt för styrelsen att lämna in årsredovisningen elektroniskt som det är att skriva under årsredovisningen. E-legitimation (4,5 sida) Att alla inblandade har e-legitimation. Att endast redovisningskonsulten behöver skriva på med sin e-legitimation. Byråidentitet med individuell spårbarhet behövs. Underskriftshanteringen måste bli enklare. Många styrelsemedlemmar är inte intresserade av att skaffa e-legitimation. Revisorer/styrelse (2 sidor) Att jag får med mig styrelsen och revisorn i beslutet. Programvara (2 sidor) Att min programvara stöder elektronisk inlämning via e-tjänsten. Att jag slipper investera i ny programvara. Att programvaran är enkel att använda. Att även revisorn har sådan programvara. Att jag kan få årsredovisningen att se ut som jag vill. Resurser (2 sidor) Att jag har tid att sätta mig in i hur det går till. Nya rutiner kräver resurser i form av tid och pengar. Att jag får utbildning i hur man praktiskt går till väga. Att jag tar reda på hur man gör och sedan börjar använda tjänsten. Byråbeslut (0,5 sida) Beslut inom byrån. Att byråbeslutet upphävs.

10 Catharina Öhman (10) Övrigt (5,5 sidor) Min motvilja mot förändringar. Att bolagsverket ser till att styrelsen får information och handledning. Småföretagaren har inte råd eller bryr sig inte om att lägga ner tid på att vi som redovisningskonsulter ska visa dem hur man gör eller hur det fungerar. Det vill inte befatta sig med Internet, inte heller lägga tid på/betala vad det kostar för konsulten eller revisorn för att lära sig. Det måste finnas en klarare fördel! Nu är det bara Bolagsverket tjänar på detta. När samtliga barnsjukdomar är avklarade kommer vi med all säkerhet att använda tjänsten. När revisionsplikten försvinner kommer jag att skicka in ÅR elektroniskt. Beror på hur första försöket lyckas. Om jag känner mig trygg med inlämningsrutinen. Återkommer ni med samma frågor om två år så ser svaren annorlunda ut. Nyheter måste få en chans att etablera sig. Handlar enbart om att komma igång - som så mycket annat... Att jag som ombud via fullmakt kan lämna in för mina klienter. Tvingade skäl. Vill gärna veta risker och liknande. Många gånger lämnar kunden in sin årsredovisning själv. Går ju mycket snabbt att kopiera i en kopiator. Vi vill fortfarande ha kvar kundkontakt med underskrift osv. Kan säkert bli olika rutiner för hur olika företagen är beroende på hur datoriserade de är.

11 Catharina Öhman (10) Fråga 9 Skulle det underlätta för dig om endast en person behöver skriva under med e-legitimation, dvs den styrelseledamot som skriver under fastställelseintyget? Svarsalternativ Fördelning % 1 Ja 64 2 Nej 7 3 Ingen uppfattning 29 Total: Fråga 10 Vilken programvaruleverantör använder du för bokslut? Svarsalternativ Fördelning % 1 Visma 20 2 Öhrlings PriceWaterhouseCooper 8 3 E-report 0 4 Programgruppen 4 5 Hogia 11 6 Norstedts Juridik 49 7 Mamut 0 8 Fortnox 0 9 Annan programvaruleverantör: 8 Excel/Word (19), BL Administration (15), egen/ingen programvara (8), Total: 100.0

12 Catharina Öhman (10) Fråga 11 Övriga kommentarer Nedan följer ett urval av vanligt förekommande kommentarer och intressanta inlägg från de fem A4-sidor med fritextssvar som vi fick på denna fråga. För att underlätta läsningen är kommentarerna grupperade under följande fem kategorier. I parentesen efter rubriken anges totalt antal sidor med kommentarer relaterade till denna kategori. Samtliga kommentarer finns med i bilaga 2. Positiva kommentarer (1 sida) Bra att så mycket som möjligt förenklas och ni arbetar för att det blir så! All e-rapportering är ju smidig och underlättar när man väl börjar med det så det borde ju vara samma med denna tjänst. E-rapportering ligger ju verkligen i tiden och i vårt arbete att effektivisera! Negativa kommentarer (1 sida) Jag vill gärna ha kvar kontakten med kunder som går att träffa när dom ska skriva under handlingarna många gånger är det vid det tillfället man får träffa styrelsen tillsammans Förenkla arbetet, ej försvåra. Det är många led som ska kunna och vilja hantera elektronisk inlämning. Många egna företagare kan väldigt lite om internet och litar inte på det. Företagaren i små bolag arbetar redan dygnet runt och vill inte lägga tid på sånt dem tycker verkar onödigt. E-legitimation (1 sida) Underskriftshanteringen måste bli enklare. Ge mig som konsult fullmakt att lägga in ÅR. För att sedan godkänna med e-leg såsom det fungerar mot Skatteverket med skattedeklarationerna! Den rutin jag sett är alldeles för komplicerad och kräver att alla inblandade har e-leg. Så är inte fallet för många äldre styrelseledamöter. Det är ett generationsproblem. Programvara (1/2 sida) Min programvara stöder inte tjänsten. Övrigt (1/2 sida) Det hela handlar nog om att man inte har "kommit så långt" i processen. Det är en vana att göra som tidigare. Uppskattar verkligen att ni kommer att ha information om hur ovanstående fungerar. Om tjänsten ska fungera måste det kunna fungera smidigt.

13 Catharina Öhman (1) Bilaga 1: Fritextsvar fråga 8 Vad avgör om du ska lämna in en årsredovisning elektroniskt? Samtliga fritextssvar för denna fråga presenteras i sin fullständighet nedan. Kommentarerna är grupperade och kategoriserade för att underlätta läsningen. Enkelhet/tidsvinst Enkelheten Det måste vara smidigt. Det är många inblandade för att lämna årsredovisningen elektroniskt och jämfört med att ta ut ett extra ex av årsredovisningshandlingarna som en i styrelsen får underteckna, känns det inte som någon tidsvinst (=motiv) att lämna årsredovisningen elektroniskt. Snabbheten. Då vi har svårt att få fram revisionen i tid så skulle detta vara ett bra stöd. Om jag märker att det är en tidsvinst för mig och kunden. Om det inte blir för krångligt med olika personer som ska e-legitimera sig. Om det ger en kundnytta. Smidigheten. Att det är enkelt och ger en tidsvinst. Det ska vara enkelt. Gärna kunna skanna in den. Ska räcka med att den som lämnar ÅR har e- leg. Om det är praktiskt och att jag som revisor kan sända in den. Det ska vara lätthanterligt. Det måste vara enkelt. Kunna lämna fler samtidigt. En uppgiftslämnare från oss ansvarar för den/de i vanlig ordning påskrivna men inskannade årsredovisningshandlingarna och fastställelseintyget. Det ska gå smidigt och alla parter måste vara med. Att det fungerar smidigt i alla led. Det måste också vara ett enkelt registreringsförfarande för att komma igång första gången. Tidsvinst! Enkelhet. Att det skall vara enkelt och smidigt. Enkelhet. Hur enkelt (svårt) det är att hantera. Dvs. den tidsvinst som finns i hanteringen. Om det är ett lättanvänt alternativ och revisorn vill lämna på detta sätt. Enkelheten samt att man får ett mottagningsbevis att den inkommit i rätt tid. Om det är lätt tillgängligt. Egentligen hur smidigt det (inte) är. Det måste fungera enkelt och vara tidsbesparande. Att det går snabbare än manuellt.

14 Catharina Öhman (2) Om det skulle vara lätt att lämna så skulle jag göra det. Att det är smidigt och att det inte orsakar merarbetet/mertid för styrelsen och revisor. Det får inte ta mer tid. Att det är enkelt att lära sig och att det går snabbt Enkelhet för samtliga. Om jag får flera att lämna in borde det bli en tidsvinst. Att det ska gå fortare än att göra det på det traditionella sättet. Mina kunder bor på samma ort som jag själv. Att det är enkelt, dvs. enklare att lämna in än att posta ÅR när den är klar. Enkelt. Att det går enkelt. Smidighet. Måste vara enkelt. Enklare hantering. Enkelheten. Enkel hantering, inga onödiga led. Enkelhet. Hur enkelt det är att göra detta. Att det är enkelt och att jag tjänar tid på det samt att jag säkert vet att den kommit fram. Jag utgår ifrån att man får någon form av kvittens. Hur enkelt det är och sen övriga inblandade - alltså se fråga 7. Hur smidigt det är. Enkel hantering. Om det är enkelt. Det ska vara enkelt och smidigt. Om det spar tid och arbete för mig och är enklare än det traditionella tillvägagångssättet. Enkelhet och säkerhet. Att det underlättar arbetet. Om det är smidigare än att skicka det i pappersformat. Om det är smidigt och man spar tid. Enkel hantering med lösenord. Hur enkelt det är och hur det passar in i våra rutiner. Att det är en enkel lösning med e-leg. osv. Smidigheten. Spara tid. Det måste bli enklare. Praktiskt... Att det skall vara enklare. Enkelheten. Det skall vara lättare än att lämna på papper och så det generera en tidsvinst. En enklare rutin. Att det är enkelt. Enklare med underskrifter.

15 Catharina Öhman (3) Enkla steg för steg instruktioner + enklare inlämning. Enkelhet. Det skall vara enkelt och smidigt, samtidigt som mina kunder måste vilja att inlämningen skall ske på detta sätt. Att det skall vara ENKELT. Om det blir tidsvinst. Att det är effektivt. Smidighet samt tidsvinst. Det skall vara enklare än förut, och ge någon form av vinst kvalité eller tid. Om det är enkelt. Att det är enkelt. Enklare process. Att det går snabbare. Enkelhet och smidighet. Jag skickar gärna allt elektroniskt bara det kan ske med en knapptryckning härifrån min byrå. Dels att styrelsen vill dels att det ska förenkla mitt arbete. Om det är enkelt och säkert. Att det är en enkel hantering, lätt att lära och lätt att utföra. Enkelheten med rutinen. Att det är enkelt och att man får en kvittens, så man kan vara säker på att allt är ok. Det måste finnas en enkelhet i processen. Smidighet. Det skall vara enkelt. Enkelhet. Tidsvinsten och tekniken. Tids/effektivitetsvinst. Det ska vara enkelt. Jag ska ha en kollektiv e-legitimation. Att det är enkelt, säkert och att man får ett kvitto på att den är inlämnad. Enkelt och rationellt. Lätthet. Enkelhet. Enkelheten. Om det är lättare än att skicka via post. Om det är lätthanterligt. Det skall vara enkelt och snabbt och säkert. Effektivisering. Det ska vara smidigt. Smidigheten, möjlighet att få bekräftelse på att den kommit in. Det ska vara smidigt med en tidsvinst. Snabbt och smidigare än tidigare. Att det är enkelt och till viss del tidsbesparande. Att jag kan se att det tillför nytta för båda parter. Säkerhet och kvittens.

16 Catharina Öhman (4) Att det är enkelt och säkert. Avsevärd tidsvinst totalt. Enkelt och smidigt. Handläggning, spar tid. Det måste vara lika enkelt för styrelsen att lämna in årsredovisningen elektroniskt som det är för styrelsen att skriva under årsredovisningen. Att det är smidigt och säkert. Enkla rutiner! Enkelheten. Tidsvinst. Skall vara enkelt o snabbt. Enkelhet. Om man t.ex. kunde göra motsvarande som med elektronisk skattedeklaration där redovisningsbyrån kan signera och lämna in. Det kan ju inte vara mer formellt med en årsredovisning än med att lämna en skattedeklaration (i små bolag). Fullmakt från styrelsen. Om det är enkelt att få allt att fungera. Man kan inte heller tvinga t.ex. styrelsemedlemmar att skaffa e-legitimation. Att det är tids effektivt. Det ska vara snabbt och smidigt. Det måste vara "bättre" än på vanligt sätt. Om det innebär någon vinst (tidsmässigt eller annat) för mig och/eller kunden. Att det är enkelt och säkert. Om det finns någon vinst i det. Exempelvis om bolaget har fler ledamöter som bor på olika orter finns det en fördel med att lämna in elektroniskt. Om jag som redovisningskonsult enkelt kan lämna in kunders årsredovisningar. Att jag har någon vinning för det. Det skall vara en enkel rutin. Man går väl kvar i gamla rutiner f.n. Det ska vara enkelt. Smidigt, pålitligt, miljövänligt. Går det smidigare. Att det är lättare än pappersvägen. Det borde gå snabbare. Det är även en fråga om tid - ju senare man är ute desto större incitament till att lämna på annat sätt än papper. Om det är en bra metod. Ska vara enkelt, säkert. Det skall vara enklare än idag. Jag vet dock inte hur för att kunna behålla säkerheten. Om det finns ett enkelt förfarande med e-leg. o dyl. Att det går snabbt, tidsbesparing då kunden betalar min tid. Smidigheten. Det är enklare än att skicka in.

17 Catharina Öhman (5) Att det är enkelt och går lika snabbt som/snabbare än att lämna in manuellt. Att man kan lämna identifikation från flera olika datorer avs samma ÅR. Snabbhet. Är det enklare för revisionsbyrån att göra det, så gör de det. Blir det snabbare för mig så kommer jag att göra det. Ett enklare förfaringssätt, till exempel att man skickar en vanlig RPT-fil till Bolagsverket och att de som skall skriva under kan använda ett lösenord och e-leg för att titta på och godkänna årsredovisningen, oavsett i vilken ordning som man loggar in. Att det ger tidsvinst (och det är det inte säkert att det blir om inte alla har sina e-legitimationer i ordning). Om det är enkelt och smidig. Att det är enkelt och en tydlig bekräftelse på att alla handlingar kommit fram på ett riktigt sätt. Att det skall vara enkelt och inte för mycket blanketter innan för att få lämna den elektroniskt. Att det är enklare än att skicka in i pappersformat. Att det sparar arbete. Att det ska vara tidsbesparande. Att det skall vara någon tidsvinst för mig samt att jag tycker att jag har kontroll på samma sätt som idag. Att det är enkelt! Lätthanterligt med tanke på tidsåtgång, tillgänglighet och ev merarbete. Det ska vara mycket enkelt att lämna elektroniskt. Snabbheten i processen. Det måste vara enklare än det traditionella sättet. E-legitimation Att styrelseledamöter saknar e-legitimation. Att bolagets revisor förordar det och att styrelsen har e-leg. Hur rutinen med underskrift och e-legitimation fungerar på byrånivå. Jag tror inte det räcker att bara jag som lämnar in den har e-leg, utan alla underskrivande behöver väl ha det. Skulle föredra att det fungerade så att jag skannade in ett underskrivet original och lämnade in den som pdf. Att årsredovisning görs i god tid och alla berörda har e-legitimation. Att alla berörda parter har e-legitimation och att de klarar processen. Att endast redovisningskonsulten behöver skriva på med sin e-legitimation. Vems E-legitimation som skall användas. För krångligt att alla styrelsemedlemmar skall inneha e-leg. samt hanteringen att få att signa elektroniskt när man oftast sitter tillsammans och skriver under årsredovisningar. Att alla berörda har e-legitimation. Mina kunder har e-legitimation. Att jag kan godkänna via E-legitimation.

18 Catharina Öhman (6) Många fåmans aktiebolag har styrelse som inte har eller inte vill skaffa e-leg. Att jag, i likhet med att jag kan lämna skattedeklaration elektroniskt, kan lämna dessa uppgifter och använda min e-legitimation. I vilken omfattning omständigheterna medger det, i form av huruvida alla inblandade har e-legitimation eller ej samt hur mottagliga de är för möjligheten och tekniken. Om jag kan göra det utan att företaget måste ha en e-legitimation. Att det är enkelt och att jag kan lämna in en årsredovisning med min egen e-legitimation, annars förlorar man ju vitsen med det. Att det räcker med min e-legitimation. Att mina kunder har dator samt Internet samt e-leg. Att det fungerar i praktiken. Har inte styrelsen e-legitimation blir det meningslöst. Att alla som skall godkänna årsredovisningen har e-leg. och framförallt klarar av att använda den. Att alla har e-leg. och förstår hur man går till väga. E-legitimation måste kunna fås på annat sätt än genom att man har internetbank personligen. Alla har inte det och kan därför inte heller skaffa e-legitimation. Att alla berörda är överens och har e-leg. Hittills tror jag många av oss saknar e-leg. Om alla har e-leg. Många har inte e-leg. och vill inte skaffa sig. Att alla har e-legitimation samt att programmet tillåter detta. Att de övriga också har e-leg. Det måste vara lätt, alla måste ju ha tillgång till e-leg. osv. Att alla som ska skriva under har e-legitimation. Att jag får skaffat mig en e-licens... (när tiden räcker till) Anskaffandet av e-leg. Borde minskas. När samtliga kunder har e-legitimation. Jag måste påverka att kunderna skaffar e-legitimation. Tillgång på e-leg hos de som skall skriva under och deras inställning. Jag vet inte riktigt ännu hur det går till, men fått uppfattningen att fler än jag måste ha e-legitimation. Tillgång till bank id (e-leg.) för revisor och ledamöter. E-leg. Att e-legitimationen blir byråanknuten alltså inte personligt e-leg då uppdraget är ett byråuppdrag. 1 Styrelsen måste ha teknisk möjlighet att elektroniskt skriva under. 2 Önskemål från styrelsen skall finnas om detta. Att alla inblandande har e-legitimation. Att det skall ändras så att man kan få en e-legitimation på redovisningsbyråns organisationsnummer och inte bara en personlig för varje anställd. Vet idag att många av mina kunder ej har e-legitimation. Jag har dock ej kollat upp antalet Revisorer hoppas jag ha e-legitimationer. Vid under-

19 Catharina Öhman (7) skrifter träffas jag, revisor och kunden, men detta möte kan ju äga rum även när vi lämnar elektroniskt. Kan börja med några årsredovisningar, under närmast tiden. Flera kunder har inte e-legitimation Att en e-legitimation finns som gäller hela byrån och inte bolag för bolag. Jag jobbar på en revisionsbyrå. Färre elektroniska legitimationer ska användas med nuvarande system kommer det aldrig att fungera. Ett ombudsförfarande i likhet med skattedeklarationer där det räcker med e-leg. bekräftelse från mig efter att jag fått alla underskrifter på ett pappersoriginal. Kompletterande e-legitimationer och positiv respons från berörda styrelser. Alternativa rutiner för vidmakthållande/förstärkande av kundkontakten i samband med årsredovisningens färdigställande. Hur krångligt det skulle vara för mig som ombud att göra det å kundens bolags räkning. Kan jag lägga upp en ÅR och be typ bolagets VD att gå in och signera? Eller kommer jag som redovisningskonsult att kunna ansöka om att få lämna in ÅR åt bolaget som man kan ansöka om att deklarera på nätet åt sina kunder? Om jag kan få underskrifterna från klienterna samt revisorn på vanligt sätt och då sen med min e-legitimation lämna in dokumenten, eventuellt som PDF eller i annat format. Skulle man kunna göra så skulle jag absolut lämna elektroniskt. Som det ser ut nu med att alla skall skriva under med sin e-legitimation funkar inte med sådana företag som är våra kunder. Det passar säkert på företag där alla involverade sitter i samma hus. Det fungerar inte där de involverade i bästa fall sitter på samma ort och har tillgång till dator och har e-legitimation. Det mer troliga är att kunderna inte vill syssla med datorn mer än absolut nödvändigt och troligen inte heller har e-legitimation. Sysslar mest med mindre bolag där underskrifter oftast sker vid personliga genomgångar och möten. Det är då avsevärt mycket krångligare att hantera olika personers e-leg. vid ett och samma tillfälle, ex vis hos mig på vår byrå. Styrelsers ledamöter är oftast inte de bästa på "e-leg." och saknar oftast flyttbara sådana på media. I dessa fall skall någon gå tillbaks till bolaget och skicka in ÅR via e-tjänsten, för att sedan andra eventuella ledamöter skall logga in på sina datorer och skriva under och därefter revisorn. Krångligt med alla e-legitimationer. Det verkar hopplöst svårt att få kunden att göra signeringen rätt och samordna det. På vissa kunder som är datorvana och administrativt kunniga kan det säkert fungera när vi alla väl lärt oss, men i min kundstock finns kunder som jag måste visa precis var dom ska skriva på. Och jag vet inte hur jag ska få dom till det här! Att det ska gå fortare än att kopiera 10 sidor papper, vidimera och lägga i ett kuvert. Det tar bara 2 minuter. Det finns inga tidsvinster i detta e- projekt. Företagen, bankerna m.fl. vill ju ändå ha en traditionell årsredovisning på papper som är snygg och lättläst. Jag tror att det enda sättet för er att få in uppgifterna elektroniskt är att göra som Skatteverket

20 Catharina Öhman (8) och acceptera EN fil som bara skickas in av revisorn/redovisningskonsulten när hela ÅR-processen är klar, utan en massa signeringar i olika led. Företagen bryr sig till 98% inte ett smack om denna e-tjänst. Det är redovisningskonsulterna och revisorerna som styr utvecklingen helt och hållet. Enklare hantering, för krångligt med e-underskrift av styrelse och revisor. Såg fråga nio och visste inte att flera måste signera. Då blir det svårare. Det verkar vara krånglig, jag vet inte om Hogia bokslut klarar och vet inte om styrelsen har e-legitimation. Alla har inte det. De flesta av mina kunder är mindre företag och har många gånger inte den datorvana som Bolagsverkets system kräver. Ett ombudsinlämnande med bank id med en av styrelsen undertecknad årsredovisning som pdf-fil skulle göra situationen enklare. Det förutsätter att jag som redovisningskonsult kan få fullmakt att lämna in kundens ÅR med min egen e-legitimation. Annars blir det enklare att posta som vanligt. (ger även svaret på fråga 9) Enkelhet för oss. Det kräver väldigt mycket om man skall få en styrelseledamot att skicka in årsredovisningen med sin e-legitimation. Hade vi som byrå kunnat ha fullmakt att skanna in årsredovisning och fastställelseintyg så hade ni fått alla våra ca 200 årsredovisningar via e-tjänst direkt. Att det inte blir för krångligt. jag har ju inte satt mig in i precis hur det ska gå till, men om det fordras att styrelsen ska ha e-legitimation och vara med och bekräfta så tror jag det blir svårt. Jag har massor med kunder att lämna in årsredovisningar för och man orkar inte bearbeta alla att skaffa e-legitimation, många kunder har ju inte ens en dator och de som kanske har det har inte så stor datorvana. Så länge styrelsen måste skriva under med e-legitimation, tror jag inte att detta blir särskilt användbart. Enklare hantering, kunder har inte e-leg. För mycket att skicka runt. Krångligt att skicka runt och att allt styrelsemedlemmar måste ha e-leg. och då på sin arbetsdator. Få av mina kunder har e-legitimation och det är mer arbete med att försöka få till det än att skicka in den som vanligt på papper. De som krävs är nog ett större intresse från mina kunder att skaffa sig en e-legitimation för att kunna använda den här och andra tjänster. Pratiskt omöjligt då vi ej kan ha en e-leg. för byrån utan måste ha det på varje medarbetare personligen. Tycker det verkar mycket krångligare än den traditionella vägen och många har inte e-legitimation. Att alla i underskrifts ledet är insatta och att alla använder mejl, förstår rutinen och har e-leg. Och det är inte många av mina kunder som uppfyller alla de kraven. Som ovan. Vi är 18 konsulter på vår byrå, jag som ägare och ansvarig, vill inte att personalen ska ha e-leg. på alla våra företag för att kunna lämna in ÅR denna väg. Lättare för oss att göra "som vanligt". Måste komma till någon typ av byrå logg. Förstår problemet med ansvaret, då styrelsen ska ha detta. Men jag tror att ni förstår vad jag menar också.

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen revisorer. Datum: november 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen revisorer. Datum: november 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen revisorer Datum: november 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte.....1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1. Känner du

Läs mer

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen Bilaga 1 17 (22) Aktivitet Population Frekvens Tidsåtgång minuter Timlön 1 kronor Resultat kronor Information om 11000 1 20 280 1027000 regleringen Anmälan tillgång till 1 1 10 380 63 Mina sidor och anmälan

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Eivor Bonder Produktchef Version 2013.1.1: Version 2013.1.1 är en uppdatering av version 2013.1 av Norstedts Revision. Följande är nytt/ändrat: Uppdaterade

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag

Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Populärversion av studien - Potentiell samhällsnytta med -anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag, genomförd av ÅF Infraplan

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 0 ForReg Manual Innehållsförteckning Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5 Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 Fördjupning av företag utan e-post sid. 8 Fördjupning av utsökning sid. 9 12 Fördjupning

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Filimport till Skatteverkets e-deklaration

Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import till eink Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import av blanketter till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 I e-tjänsten för inkomstdeklaration 1 (nedan eink) har Skatteverket infört möjligheten

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

LIKVIDATION AV AKTIEBOLAG

LIKVIDATION AV AKTIEBOLAG Skicka med e-post Skriv ut LIKVIDATION AV AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas eller faxas till Anvisningar se s. 4-5. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Övergripande kommentarer Högre Revisorsexamen Max poäng Genomsnittspoäng Antal tentander 75 100 77,0 (77,0 %) 28 (72 %) 28 tentander av 39 (72 %) har

Läs mer

Användarmanual för

Användarmanual för 2016-09-30 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag... 4 Vem får behörighet på Mina sidor?...

Läs mer

Bilaga - Befattningsbeskrivningar

Bilaga - Befattningsbeskrivningar Kontorschef I kontorschefernas roll ligger följande huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter; Kvalitet/metodik Ser till att verksamheten på daglig basis, bedrivs enligt Rådeks värderingar samt reglerna

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Gör livet i föreningen så mycket enklare.

Gör livet i föreningen så mycket enklare. Gör livet i föreningen så mycket enklare. SportAdmin är utvecklat av föreningsmänniskor. För föreningar. Välkommen till SportAdmin. Vi erbjuder ett administrativt, webb-baserat system som gör livet enklare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer