DNX-SERIEN DDX-SERIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNX-SERIEN DDX-SERIEN"

Transkript

1 GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX-SERIEN DNX9260BT DNX7260BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX-SERIEN DDX8026BT BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE)

2 Innehåll Före användning 4 Anmärkningar 5 Så här läser du handboken 0 Funktioner för frontpanelens knappar 2 Inledande inställning 04 Grundläggande funktion 4 Visa huvudmenyskärmen 4 Anpassning av huvudmenyskärm 5 Spela upp media 6 Lossa skärmpanelen 7 Fästa skärmen 7 Visa skärmen för källfunktioner 8 Använda uppspelningsskärmen för visuella källor 9 Visa navigationsskärmen 20 Bild-i-bild-funktion 20 Funktionen sekundärt fönster 2 Titta på DVD/Video CD 22 Uppspelningsskärm 22 Skärm för enkel styrning 22 Skärm för källfunktioner 23 Meny för DVD-VIDEO-skivor 24 Video CD zoomfunktion 25 Lyssna på musikskivor/ljudfiler och titta på videofiler/bildfiler 26 Skärm för källfunktioner 26 Listsökning 28 Albumbilder (USB/SD) 29 Länksökning (ljudfil på USB/SD) 30 Uppspelningsskärm (videofil, bildfil) 30 Skärm för enkel styrning (videofil, bildfil) 3 Bildkontroll (USB/SD) 3 Filmmenykontroll (skiva) 32 ipod-funktioner 33 Uppspelningsskärm 33 Skärm för enkel styrning 33 Skärm för källfunktioner 34 ipod-lista 35 Albumbilder i ipod 36 Länkad sökning (musikfiler) 36 Lyssna på radio 37 Skärm för källfunktioner 37 Välj förinställda stationer 38 Autominne 38 Manuellt minne 39 Radiotext 39 Trafikinformation 40 Söka på programtyp 40 Titta på TV 4 Funktioner vid visning av TV-skärm 4 Skärm för enkel styrning 4 Skärm för källfunktioner 42 TV-meny (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten) 43 Autominne 43 Manuellt minne 44 Välj förinställda stationer 44 Bluetooth-ljudfunktioner 45 Före användning 45 Skärm för källfunktioner 45 Röststyrning (endast DNX9260BT) 46 Röststyrning 46 Andra funktioner 48 Kontroll av den externa enhetens strömförsörjning 48 Dämpning av ljudvolymen när du tar emot ett telefonsamtal 48 Skärmfunktioner 49 Skärmfunktioner 49 2 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

3 Funktioner för handsfree-enhet 50 Före användning 50 Ladda ned telefonboken 50 Ta emot ett samtal 50 Under ett samtal 5 Samtal väntar 5 Ringa ett samtal 5 Ringa med telefonboken 52 Ringa genom att slå ett telefonnummer 53 Ringa ett samtal med samtalslistor 54 Använda tonbaserade tjänster 56 Installation av handsfree-telefonen 56 Röstregistrering (DNX7/ DDX8-modeller) 57 Registrering av nyckelordsröst (DNX7/ DDX8-modeller) 58 Förinställning av telefonnummer 59 SMS (Short Message Service) 60 Ljudkontroll 62 Meny för ljudfunktioner 62 Ljudfunktioner 62 Equalizerreglage 63 Ställa in den grafiska equalizern 63 Zonreglage 64 Space Enhancer (DNX7-modeller 65 Lyssningsposition 65 SRS WOW-inställning (DNX9/ DDX8-modeller) 66 Surroundinställning (DNX9/ DDX8-modeller) 67 Inställningsmeny 68 Visa inställningsmenyn 68 DivX-inställning 69 Programinformation 69 Användargränssnitt 70 Språkinställning 70 Justering av pekskärm 7 Inställning av tid och datum 72 Säkerhetsinställning 72 Inställning av bildskärmens vinkel 73 EXT SW-inställning 74 Inställning av minnet 75 Ändra bakgrundsbild 76 Koordinera panelfärg 77 Skärmfunktioner 78 Registrera Bluetooth-enhet 78 Registrera PIN-kod för Bluetooth-enhet 80 Anslutning av Bluetooth-enhet 8 Inställning av Bluetooth Hands-Free/ Ljudutgång 8 Ställa in AV-ingång 82 Installation av AV-utgångsgränssnitt 82 Camera Setup 83 Navigationsinställning 84 DSP förbikoppling (DNX7-modeller 85 Högtalarinställning 85 Ställa in biltyp (DTA) 87 Kanalnivå (DNX9/ DDX8-modeller) 89 DVD-inställning 89 DVD-språkinställning 90 Ställa in föräldranivå för DVD 9 Skivinställning 92 USB/ SD Setup 93 ipod-inställning 93 Tunerinställning 94 TV-inställning 94 Fjärrkontroll 96 Sätta i batterierna 96 Fjärrkontrollens lägesomkopplare 96 Vanliga funktioner (AUD-läge) 97 DVD/VCD (DVD-läge) 98 Musikskiva/ljudfil/videofil/bildfil (AUD-läge) 00 ipod (AUD-läge) 00 Radio (AUD-läge) 0 Navigation (NAV-läge) 02 TV (TV-läge) 03 Statusfältets indikatorer 05 DVD-språkkoder 06 Hjälp? Felsökning 07 Hjälp? Fel 08 Specifikationer 0 DDX-serien DDX8026BT Svenska 3

4 Före användning 2VARNING För att förhindra skador och brand, vidta följande försiktighetsåtgärder: För att förhindra kortslutning, lämna aldrig kvar något metallobjekt (t.ex. mynt eller metallverktyg) inuti enheten. Titta inte på enhetens display under en längre period medan du kör. Så här återställer du enheten Om enheten inte fungerar som den ska, tryck på knappen Reset. Enheten återgår till fabriksinställningarna när knappen Reset trycks in. Ta ut USB-enheten innan du trycker på knappen Reset. Om du trycker på knappen Reset medan USB-enheten är installerad kan data som finns i USB-enheten skadas. Information om hur du tar bort en USBenhet finns i <Spela upp media> (sidan 6). Den inledande inställningsskärmen visas när enheten slås på efter det att du tryckt på återställningsknappen. Se <Inledande inställning> (sidan 04). Reset-knapp Rengöra enheten Om enhetens framsida är fläckig, torka den med en torr mjuk trasa, t.ex. en silikontrasa. Om framsidan är kraftigt nersmutsad kan man torka den med en trasa som har fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka sedan torrt. Att spraya rengöringsmedel direkt på enheten kan påverka dess mekaniska delar. Om man använder en hård trasa eller ett flyktigt lösningsmedel som thinner eller alkohol kan detta göra åverkan på ytan eller texten. Om terminalerna på enheten och frontpanelen Ta inte på terminalerna på enheten och frontpanelen med fingrarna, det kan skada dem. Om terminalerna på enheten eller frontpanelen blir smutsiga ska du torka dem med en ren, mjuk och torr trasa. Imma på linsen Kondens eller imma kan bildas på skivspelarens lins om du slår på värmen i bilen vid kallt väder. Detta kallas imma på linsen och kan ge upphov till att CD-skivor inte kan spelas. Skulle detta uppstå tar man ut skivan och väntar tills imman har avdunstat. Om enheten fortfarande inte fungerar normalt ska du kontakta din Kenwoodåterförsäljare. Hantering av skivor Rör inte skivans inspelningsyta. Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på skivor. Spela inte skivor på vilka det finns fastklistrad tejp. Använd inte skivtillbehör. Börja rengöra i mitten på skivan och arbeta utåt. Dra ut skivor vågrätt när de tas ut från enheten. Om mitthålet eller den yttre kanten har ojämnheter ska du först avlägsna ojämnheterna med en kulspetspenna eller liknande. 4 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

5 Skivor som inte kan användas Bara runda skivor kan användas. Skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas. Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta. Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke. Du kan bara spela skivor som avslutats. (Information om avslutning finns i skrivprogrammet och inspelningsenhetens bruksanvisning.) Om du försöker sätta in en 3-tums skiva med adapter i enheten, kan adaptern säras från skivan och skada enheten. Andra anmärkningar Om du får problem under installationen, kontakta din Kenwood-återförsäljare. När du handlar valfria tillbehör, kontrollera med din Kenwood-återförsäljare så att de fungerar tillsammans med din modell och i ditt område. Välj det språk som ska visas i menyerna, för ljudfilerna, etc. Se <Språkinställning> (sidan 70). Funktionerna RDS och RBDS fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation. Skydda skärmen För att skydda skärmen från skador, använd inte en kulspetspenna eller liknande verktyg för att peka med. Anmärkningar Lista över spelbara skivor Skivtyper Standard DVD CD Andra Stöd DVD-video DVD-ljud Anmärkning DVD-VR DVD-R MP3/WMA/AAC/MPEG/ DVD-RW DVD+R DVD+RW MPEG2/DivX-uppspelning Multi-border/Multisession/ (uppspelningen är beroende av behörigheten) Kompatibel med 8-cm (3 tum) skivor DVD-R DL (dubbelt lager) DVD+R DL (dubbelt Endast videoformat lager) DVD-RAM Musik-CD CD-TEXT/8-cm (3 tum) skivor stöds. CD-ROM MP3/WMA/AAC/DivXuppspelning CD-R Multisession stöds CD-RW Paketskrivning stöds inte. DTS-CD Video-CD (VCD) Supervideo-CD Foto-CD CD-EXTRA % Endast musik-cd kan spelas. HDCD CCCD DualDisc Superljud CD % Endast CD-lager kan spelas. : Uppspelning är möjlig. % : Uppspelning är delvis möjlig. : Uppspelning är omöjlig. När du köper DRM-aktiverat innehåll ska du kontrollera registreringskoden i <DivX-inställning> (sidan 69). Registreringskoden ändras varje gång en fil med den visade registreringskoden spelas för att skydda mot kopiering. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 5

6 Anmärkningar Användning av "DualDisc" När en "DualDisc" spelas på den här enheten kan ytan på skivan som inte spelas repas när skivan matas in eller ut. Eftersom musik-cd:ns yta inte överensstämmer med CD-standarden kan uppspelning eventuellt vara omöjlig. (En "DualDisc" är en skiva vars ena yta innehåller DVD-standardsignaler och den andra ytan innehåller musik-cd-signaler.) Om ljudfiler Spelbara ljudfiler AAC-LC (.m4a) MP3 (.mp3) WMA (.wma) Linear PCM (WAVE) (.wav) * * Endast USB-enhet, SD/SDHC-kort Om musik från en vanlig CD spelas in på samma skiva som andra uppspelningssystem spelas in, kommer bara det uppspelningssystem som spelades in vid den första uppsättningen att spelas. Godkända medier CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USB-enheter av masslagringsklass, SD/SDHC-kort, ipod med KCA-iP30V Spelbara filformat för skivor ISO 9660 Level /2, Joliet, Romeo, långa filnamn. Filsystem för spelbara USB-enheter och SD-kort FAT6, FAT32 Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd. Spelordning för ljudfiler I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från till. () ^ : Mapp Folder : Ljudfil Audio file! 2 3 " # 4 $ 5 % Root P En onlinehandbok om ljudfiler finns på webbplatsen ce/audiofile/. I denna onlinemanual finns detaljerad information och anmärkningar som inte finns med i denna manual. Se till att läsa igenom även denna manual. Om videofiler Godkända videofiler MPEG (.mpg,.mpeg,.mv) MPEG2 (.mpg,.mpeg,.m2v) DivX (.divx,.div,.avi) * H.264/MPEG-4 AVC (.mp4,.m4v) * 2 WMV 9 (.wmv,.m2ts) * 2 * Endast CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW * 2 Endast USB-enhet, SD/SDHC-kort Godkända medier CD-R/RW/ROM USB-enhet, SD/SDHC-kort ipod med KCA-iP30V Skivorna, skivformaten, filsystemen för USBenheter och SD-kort, fil- och mappnamnen samt spelordningen är densamma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>. 6 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

7 Om bildfiler Godkända bildfiler JPEG (.jpg,.jpeg) PNG (.png) BMP (.bmp) Acceptable media USB-enhet, SD/SDHC-kort Skivorna, skivformaten, filsystemen för USBenheter och SD-kort, fil- och mappnamnen samt spelordningen är densamma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>. ipod/iphone som kan anslutas till enheten Made for ipod nano (st generation) ipod nano (2nd generation) ipod nano (3rd generation) ipod nano (4th generation) ipod nano (5th generation) ipod with video ipod classic ipod touch (st generation) ipod touch (2nd generation) Works with iphone iphone 3G iphone 3GS Uppdatera ipod/iphone-programvaran till den senaste versionen. Du kan styra en ipod/iphone med dockningsanslutning (finns i handeln) via den här enheten genom att ansluta en ipod-anslutningskabel (KCA-iP30V, tillval). Ordet "ipod" i den här handboken står för en ipod/iphone ansluten med kabeln KCAiP30V (tillval). Du kan mata ström och ladda din ipod/ iphone när du spelar musik genom att ansluta din ipod/iphone till den här enheten med en ipod-anslutningskabel (tillval) (KCAiP30V). Strömmen till den här enheten måste dock vara påslagen. Om du startar uppspelning efter det att en ipod anslutits, kommer spåren på ipodenheten att spelas först. I det här fallet visas "RESUMING" utan att visa ett mappnamn etc. Korrekt titel etc. visas om bläddringsobjektet ändras. När du ansluter en ipod till denna enhet visas "KENWOOD" eller " " på ipod-enheten vilket anger att du inte kan använda ipodenheten. Om USB-enheter I denna handbok används ordet "USBenhet" för flashminnen och digitala ljudspelare som uppfattas som masslagringsenheter. När USB-enheten är ansluten till denna enhet, kan den laddas upp förutsatt att denna enhet är strömsatt. Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen. Du kan inte ansluta en USB-enhet via en USB-hubb eller multikortläsare. Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USBenheten används. Vi avsäger oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data. Denna enhet levereras utan en USB-enhet. USB-enheter måste köpas separat. Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-UEX (tillval). Normal uppspelning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal uppspelning. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 7

8 Anmärkningar Om SD-kort (Endast DDX-serien) Enheten kan spela upp SD/SDHCminneskort som uppfyller SD- eller SDHCstandarden. En särskild adapter krävs om du vill använda minisd-kort, minisdhc-kort, microsd-kort eller microsdhc-kort. MultiMedia Card (MMC) kan inte användas. Navigationsenheter som kan anslutas till den här enheten (endast DDX-modeller) KNA-DV200 Uppdatera navigationsprogramvaran till den senaste versionen. Angående uppdatering av programvaran, se navigationsenhetens handbok. Gå in på för att läsa den senaste informationen om anslutningsbara navigationsenheter. TV-mottagare som kan anslutas till den här enheten Digital TV-tuner KTC-D500E Analog TV-tuner KTC-V30E KTC-V300E Om mobiltelefonen Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer: Version Profil Bluetooth-standard Ver EDR HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile) Kompatibla mobiltelefoner visas på följande URL: Apparaterna som stöder Bluetoothfunktionen har verifierats för överensstämmelse med Bluetooth Standard enligt den fastställda rutinen i Bluetooth SIG. Det kan emellertid vara omöjligt för sådana apparater att kommunicera med din mobiltelefon beroende på vilken typ den är. HFP är en profil som används för att ringa handsfree-samtal. OPP är en profil som används för att överföra data, som t.ex. en telefonbok mellan enheter. Om Bluetooth-spelaren Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer: Version Profil Bluetooth-standard Ver EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) A2DP är en profil som är utformad att överföra musik från en spelare. AVRCP är en profil som är utformad att styra uppspelning och val av spår med en spelare. 8 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

9 Regionkoder i världen DVD-spelare får en regionkod enligt det land eller den region där den marknadsförs, enligt följande karta Symboler på DVD-skivor Symbol Beskrivning ALL 8 Visar ett regionnummer. Skivor med denna symbol kan spelas upp på alla DVD-spelare. Visar antalet ljudspråk som har spelats in. Upp till 8 språk kan spelas in i en film. Du kan välja ett favoritspråk. 32 Visar antalet undertextade språk som har spelats in. Upp till 32 språk kan spelas in. 9 6:9 LB Om en DVD-skiva har scener som är tagna från olika vinklar kan du välja en favoritvinkel. Visar bildens skärmtyp. Den vänstra symbolen visar att en vidvinkelbild (6:9) visas på en standard TV-skärm (4:3), med ett svart band både upptill och nedtill på skärmen (brevlådeformat). Funktionsreglerande symboler I denna DVD kan vissa funktioner, t.ex. uppspelningsfunktionen vara begränsade beroende på var DVD:n spelas. I detta fall visas följande symboler på skärmen. För mer information, se skivhandboken. Förbudsmärke Skivor med begränsad användningsperiod Lämna inte skivor med en begränsad användningsperiod i enheten. Om du sätter in en skiva som gått ut kan det hända att du inte kan mata ut den ur enheten. 4 DDX-serien DDX8026BT Svenska 9

10 Så här läser du handboken I handboken används bilder för att förklara funktionerna. Skärmar och paneler som visas i handboken är exempel som används för att ge tydliga förklaringar av funktionerna. Därför kan de skilja sig från de displayer och paneler som används, och vissa skärmpositioner kan vara annorlunda. Skärm för källfunktioner Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen för källfunktioner Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 27). 2 Använda skärmen med källfunktioner 3 2 Välja ett skärmalternativ Leta upp och välj ett alternativ på skärmen. Välj alternativet genom att trycka på knappen på skärmen. [38] Audio File Spelar eller pausar. Genom att dra [38] åt vänster eller höger kan uppspelningspositionen ändras. Flerfunktion Kort tryckning Tryck på knappe nm med sym bolen. Ändringar på skärmen För varje åtgärd ändras skärmen i den ordning som visas här. [SEEK] Ändrar sökningen. Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen. Visning Inställning "AUTO" Ställer automatiskt in en station med god mottagning. "AUTO2" Ställer in stationer i minnet, en efter en. "MANU" Ändrar till nästa frekvens manuellt. : Fortsätter till nästa rad. : Slutar här. 2 sek. Håll kvar tills minnesnumret visas. Nästa sida 3 Fortsätter till nästa sida Instruktionen fortsätter på nästa sida. Kom ihåg att vända sida för att läsa resten av instruktionen. Ovanstående exempel med symbol är inte den samma som den verkliga funktionen. 0 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

11 Dra eller bläddra Tryck på knappen med symbolen. Det indikerar att du bläddrar bland ikoner eller listobjekt genom att dra eller bläddra för att sedan peka på det som du önskar. Den högra markeringen indikerar att de kan bläddras upp och ner. Funktionsikon Följande ikoner visar de tillgängliga funktionerna: DEO: Funktion för DVD-VIDEOuppspelning. VideoCD : Funktion för Video CD-uppspelning. CD : Funktion för CD (CD-DA)- uppspelning. Audi dio iofi File le: Funktion för uppspelning av ljudfiler. : Funktion för uppspelning av MPEG-filer. DivX X : Funktion för uppspelning av DivX-filer. JPEG : Funktion för uppspelning av JPEG-filer. Disc : Funktion för skivmedier (DVD, CD). B/SD /SD: Funktion för USB-enhet eller SD-kort. FM : Funktion för FM-mottagning. Om modellgrupperna Om olika funktioner används i olika modellgrupper, beskrivs modellgrupperna på följande sätt: Följande modeller ingår i de olika modellgrupperna: DNX-serien DNX9260BT, DNX7260BT DDX-serien DDX8026BT Andra symboler Viktiga försiktighetsåtgärder beskrivs för att förhindra skador etc. Tryck i 2 sekunder eller mer Tryck på knappen med symbolen 2sek. i 2 sekunder eller mer. Visar att knappen ska tryckas in och hållas kvar tills funktionen startar eller skärmen ändras. Exemplet till vänster visar att knappen ska tryckas in i 2 sekunder. Specialinstruktioner, tilläggsförklaringar, begränsningar och referenssidor beskrivs. Allmänna försiktighetsåtgärder och referenssidor visas för alternativet. Inledningsvärdet för varje inställning visas. DDX-serien DDX8026BT Svenska

12 Funktioner för frontpanelens knappar För DDX-modeller A Återställningsknapp (sidan 4) B C D E F G Fjärrkontrollsensor A B Volymdämpning på/av. sek. Växlar till källan som matas via AV OUTPUT-uttaget. Volymjustering. sek. : Håll intryckt mer än en sekund C Visar skämen Graphic Equalizer. * (sidan 63) sek. Stänger av displayen. * 2 D DNX-modeller och DDX-modeller med navigationsenhet Visar navigationsskärmen. Växlar till navigationsskärmen med delad skärm om navigationsskärmen redan visas. sek. När du tittar på navigationsskärmen Bild-i-bild-funktion På/Av. * 3 (sidan 20) DDX-modeller utan navigationsenhet Visar skärmen för huvudmenyn. (sidan 4) 2 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

13 Funktioner för frontpanelens knappar E Slår på strömmen. * 5 Visar skärmen för källfunktioner. (sidan 8) I händelse av visuella källor kommer uppspelningsskärmen först att visas och sedan ändras till skärmen för kontroll av källa genom att trycka på knappen igen. sek. Stänger av strömmen. F Visar inställningsmenyn för handsfree. sek. När du tittar på skärmen för kontroll av källa Sekundär fönsterfunktion på/av. * 4 (sidan 2) sek. När du tittar på navigationsskärmen Visar skärmen för skärminställningar. (sidan 49) sek. Under uppspelning från en visuell källa Visar skärmen för enkel styrning. G Öppnar panelen och matar ut skivan. Stänger panelen. sek. Öppnar panelen helt. Lossar frontpanelen Säkerhetsindikator (sidan 72) * Skärmen kanske inte ändras till skärmen för den grafiska equalizern under vissa förhållanden. * 2 [AUD]-knappens funktion kan ändras till kameravyn. Se <Användargränssnitt> (sidan 70). * 3 Denna funktion är inte aktiverad när Sekundär fönsterfunktion (sidan 2) är aktiverad. * 4 Denna funktion är inte aktiverad när bild-i-bildfunktionen (sidan 20) är aktiverad. * 5 När enheten är avstängd kan den sättas på genom att trycka på Î, eller Ï. DDX-serien DDX8026BT Svenska 3

14 Grundläggande funktion Visa huvudmenyskärmen Huvudmenyskärmen är utgångspunkten för alla funktioner. Du kan välja källor och olika inställningsmenyer från denna skärm. Huvudmenyskärm Tryck på [MENU]-knappen på en skärm. Huvudmenyskärmen visas. Visa huvudmenyskärmen DNX-modeller och DDX-modeller med navigationsenhet DDX-modeller utan navigationsenhet Huvudmenyskärmen visas. När en videoskärm visas Huvudmenyskärmens knappar Se följande sidor för mer information om hur källor och inställningar ska hanteras. [ ] DVD-VIDEO-/ Video CD-skivor (sidan 22) [ ] CD-skiva (sidan 26) [ ] Ljudfils-/ videofilsskiva (sidan 26) [ ] ipod (sidan 33) [ ] USB (sidan 26) [ ] SD (sidan 26) (Endast DDX-serien) [ ] TUNER (sidan 37) [ ] TV (sidan 4) [ ] LJUD (sidan 45) [ ] Video 4 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

15 Grundläggande funktion [ ] I Standby [ ]* Visar verktygsskärmen för navigation. [ ]* Visar skärmen Where To? för navigation. [ ] Växlar till navigationsskärmen. [ ] Växlar till huvudskärmen för handsfree. [ ]* Visar inställningsskärmen för navigation. [ ] Visar inställningsskärmen. (sidan 68) [ ] Visar inställningsmenyn för handsfree. (sidan 78) [ ] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 62) [ ] Visar funktionsskärmen EXT SW (externa enheter). (sidan 48) [ ] Byter skal för skärmen varje gång den trycks in. (Endast DNX9-/DDXserien) * Bruksanvisning för navigationsenheten. (enbart DNX-modeller och DDX-modeller med navigationsenhet) Ingången ändras till källan när mediet sätts in eller enheten ansluts för skivmedier, ipod, USB och SD. [ ] Visar funktionsskärmen EXT SW (externa enheter). (sidan 48) [ ] Stänger funktionslisten. Anpassning av huvudmenyskärm Upp till 3 källor eller inställningar som ofta används kan läggas till i huvudmenyskärmen. Ta fram den ikon som du vill registrera Rulla ikonerna åt vänster eller höger genom att dra eller bläddra för att ta fram önskad ikon. 2 Registrera ikonen Knapparna som anges nedan finns på flera skärmar. [MENU] Visar huvudmenyskärmen. [ ] Öppnar funktionslisten. Knapparna nedan visas. [ ] Visar skärmen för den valda källan. [ ] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 62) [ ] Visar inställningsskärmen. (sidan 68) Dra ikonen till önskad plats. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 5

16 Grundläggande funktion Spela upp media 7 Skivmedia 7 SD-kort För DNX-modeller Navigationsskärmen visas. För DDX-modeller: Lyssna på ljudfiler & videofiler / titta på bildfiler 0 Öppna frontpanelen genom att tycka på [0]. Om det sitter en skiva i enheten kan den matas ut genom att trycka på [0]-knappen. 7 ipod Koppla bort ipod-enheten genom att trycka på [0]-knappen på skärmen med källfunktioner för att stoppa uppspelningen och koppla sedan bort ipod-enheten. Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 34). 7 USB-enhet Koppla bort USB-enheten genom att trycka på [0]-knappen på skärmen med källfunktioner och koppla sedan bort ipod-enheten. Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 26). 0 sek. Håll [0] intryckt under mer än sekund för att öppna frontpanelen. Sätta in ett SD-kort Håll i SD-kortet med etikettsidan uppåt och skåran till höger och skjut in kortet på kortplatsen tills ett klick hörs. Ta ut ett SD-kort Tryck på SD-kortet tills ett klick hörs och ta sedan bort fingret från kortet. Kortet stöts ut så att du kan dra ut det med fingrarna. Stäng frontpanelen genom att trycka på [0]-knappen. För DNX-modeller Angående uppdatering av programvaran, se navigationsenhetens handbok. För DDX-modeller: Sätt i SD-kortet, välj SD-källa på skärmen "Source Select". Uppspelningen startar automatiskt efter det att media har laddats eller enhet anslutits. 6 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

17 Grundläggande funktion Lossa skärmpanelen Öppna frontpanelen Den stänger automatiskt om inget kommando utförs under en minut. 3 Placera skärmpanelen i en skyddande påse 0 sek. Håll [0] intryckt under mer än sekund för att öppna frontpanelen innan tändningen stängs av. Du kan ställa in så att frontpanelen öppnas automatiskt när tändningen stängs av. Se <Inställning av bildskärmens vinkel> (sidan 73). 2 Lossa skärmpanelen Fästa skärmen Håll i skärmen ordentligt så att du inte tappar den oavsiktligt. Montera skärmen på fästet så att den sitter fast ordentligt Fästplattan stänger automatiskt efter 0 sekunder efter det att skärmpanelen lossats. Ta bort skärmpanelen innan detta inträffar. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 7

18 Grundläggande funktion Visa skärmen för källfunktioner På skärmen med källfunktioner finns alla funktionsknappar för den valda källan. Skärm för källfunktioner När du tittar på navigationsskärmen med ett sekundärt fönster Information om hur de olika knapparna används finns på sidorna som behandlar de olika källornas användning. Visa skärmen för källfunktioner När en videoskärm visas Skärmen för källfunktioner visas. Navigationsskärmen visas igen om du trycker på samma del på skärmen med källfunktioner. När du tittar på skärmen för enkel styrning Skärmen för källfunktioner visas. Skärmen för källfunktioner visas. 8 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

19 Grundläggande funktion Använda uppspelningsskärmen för visuella källor Grundläggande funktioner är tillgängliga via den här skärmen när du tittar på visuella källor. Skärmen har 4 funktionsdelar. Funktionen för varje del varierar beroende på källan. (Vissa delar är inte tillgängliga för alla källor.) Uppspelningsskärm för en visuell källa Uppspelningsskärmen för en visuell källa visas. När du tittar på skärmen för kontroll av källa Uppspelningsskärmen för en visuell källa visas * Skärm för enkel styrning Grundläggande användning av varje del Visas menyskärmen (DVD-VIDEOkälla), Bildkontrollknappar (källor med bildfiler), eller Zoomkontrollknappar (Video CD). Byter TV-band. 2 Visar skärmen för enkel styrning. * 3 Omvänd sökning. 4 Sökning framåt. \ Snabbt framåt när du för från till 4. Snabbt bakåt när du för från till 3. Se sidorna för respektive källa för mer information om de olika pekområdena. Visa uppspelningsskärmen Knappar på skärmen för enkel styrning [ ] Ändrar funktionen på följande sätt när du trycker på [ ]-knappen. [SCRN] Visar skärmen för skärmfunktioner (sidan 49). [TEL] Växlar till huvudskärmen för handsfree (sidan 5). [EXT SW] Växlar till funktionsskärmen för EXT SW (sidan 48). [], [ ], [4], [ ], [7], [ 8] Knappar för styrning av källan. Knapparna varierar beroende på källan. Se sidorna om de olika källornas användning. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 9

20 Grundläggande funktion Visa navigationsskärmen DNX-serien Bild-i-bild-funktion Två skärmar, navigationsskärmen och källskärmen, visas. Skärmen växlar mellan kamerabilden och källbilden när bild-ibild-funktionen är på och du trycker på källskärmen. Navigationsskärmen visas. DDX-modeller med navigationsenhet sek. Om du håller knappen intryckt under mer än en sekund medan navigationsskärmen visas kommer bild-i-bildfunktionen att sättas på/stängas av. Navigationsskärmen visas. Information om hur du ställer in och använder navigationsfunktionen finns i bruksanvisningen för navigation. Ett navigationssystem (tillval) måste anslutas på DDX-modeller. Information om navigationsenheter som kan anslutas finns i <Navigationsenheter som kan anslutas till den här enheten> (sidan 8). Skärmen växlar mellan uppspelningsskärmen för visuella källor och skärmen för kameravy varje gång som skärmen berörs. 20 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

21 Grundläggande funktion Funktionen sekundärt fönster Du kan styra ljudkällor medan navigationsskärmen visas, och titta på navigationsinformationen medan källkontrollskärmen visas. Navigationsskärm med snabbkontrollfönster sek. Om du håller knappen intryckt under mer än en sekund medan källkontrollskärmen visas kommer funktionen för det sekundära fönstret att aktiveras/stängas av. Navigationsskärm med kontrollfönster med delad skärm Källkontrollskärm med navigationsskärm Visar navigationsskärm en med sekundärt fönster. Navigationsskärm med informationsfönster Knappar i det sekundära fönstret [ ] Visar navigationsskärmen med informationsfönster. [ ] Visar navigationsskärmen med snabbkontrollfönster. [ ] Visar navigationsskärmen med kontrollfönster med delad skärm. [ ] Visar skärmen för den valda källan. Den knappikon som visas varierar beroende på vilken källa som spelas. Ovanstående ikonvisning är ett exempel när källan är DVD. [MENU] Visar skärmen för huvudmenyn. Visar källkontrollskärmen med navigationsskärm. DDX-serien DDX8026BT Svenska 2

22 Titta på DVD/Video CD Du kan spela upp DVD/Video CD med olika funktioner. Ställ in fjärrkontrollen på "DVD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 96). Uppspelningsskärm Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Använda uppspelningsskärmen Skärm för enkel styrning Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Använda skärmen för enkel styrning DVD-VIDEO Visar menyskärm eller pekskärmsstyrning (När DVDmenyn visas) (sidan 24). Video CD Visar skärmen för zoomfunktioner (sidan 25). Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 2 Visar skärmen för enkel styrning. Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 3, 4 DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). \ Snabbspelning framåt. Snabbspelning bakåt. 2 3, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. Ändrar hastighet (2 gånger, 3 gånger, eller av) varje gång som knappen påverkas. [4], [ ] DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). [7] Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger. [38] Spelar eller pausar. 22 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

23 Skärm för källfunktioner Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen för källfunktioner Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 8). 2 Använda skärmen med källfunktioner DVD-VIDEO Video CD [4], [ ] DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). [ ], [ ] DVD-VIDEO Långsam spelning framåt eller bakåt. [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning Volume Label. "Title" Visning av titelnummer "Chap" Visning av kapitelnummer "Scene"/ "Track" Visning av scen/ spårnummer "3" Visning av spelläge "T"/ "C"/ "R"/ "P" Visning av speltid Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Flerfunktion [38] Spelar eller pausar. [7] Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger. [0] Matar ut en skiva. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. Ändrar hastighet (2 gånger, 3 gånger, eller av) varje gång som knappen påverkas. [ ] Stänger flerfunktionslisten. DVD-VIDEO [TREP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa titel, upprepning av [CREP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa kapitel, upprepning av [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning. Kapitel ("C"), Titel ("T"), återstående titlar ("R") Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 23

24 Titta på DVD/VCD Video CD [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa spår, upprepning av (tillgängligt när PBC är av) [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning.. Spår ("P"), återstående skivor ("R") (fungerar endast när PBC-funktionen är av) [PBC] Slår på/stänger av PBC-funktionen. (enbart när VCD Ver 2.0 används) Meny för DVD-VIDEO-skivor Väljer ett alternativ på menyn för DVD- VIDEO-skivor. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Visa menyskärm [2], [3], [5], [ ] Väljer ett menyalternativ. [Enter] Öppnar menyvalet. [Return] Återgår till föregående menyskärm. [Top] Visar huvudmenyn. [Highlight] Pekskärmsstyrning. [Exit] Stänger menyskärm. 4 Använda skärmen för pekskärmsstyrning Med pekskärmsstyrning kan du använda DVD-menyn genom att trycka på menyknapparna direkt på skärmen. Håll [TEL] intryckt i mer än en sekund för att avbryta pekskärmsstyrning. Pekskärmsstyrning inaktiveras automatiskt efter ca. 0 sekunder. 3 Använda menyskärm 5 Använda menyskärm 2 [Menu] Hämtar menyn. [Next] Visar menyskärm DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

25 [Previous] Visar menyskärm. [Angle] Ändrar bildvinkeln. [SUB] Ändrar språket för undertexten. [Audio] Ändrar rösternas språk. [Zoom] Visar skärmen Zoom Control. [Exit] Stänger menyskärm 2. 6 Använda zoomskärmen Video CD zoomfunktion Visar en förstorad VCD-skärm. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Visa skärmen för skärmfunktioner 3 Använda zoomskärmen [Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 4 nivåer (2 gånger, 3 gånger, 4 gånger eller avstängd) för varje tryckning. [2], [3], [5], [ ] Rullar skärmen i den riktning du trycker. [Return] Återgår till skärmen Menu Control 2. [Exit] Stänger zoomskärmen. [Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 2 nivåer (2 gånger eller avstängd) för varje tryckning. [2], [3], [5], [ ] Rullar skärmen i den riktning du trycker. [Exit] Stänger zoomskärmen. DDX-serien DDX8026BT Svenska 25

26 Lyssna på musikskivor/ljudfiler och titta på videofiler/ bildfiler Du kan öppna olika funktionsskärmar när du spelar upp cd, ljudfiler, videofiler och bildfiler. Se <Lista över spelbara skivor> (sidan 5) för spelbara skivor. Information om filer som kan spelas finns i <Om ljudfiler> (sidan 6), <Om videofiler> (sidan 6) eller <Om bildfiler> (sidan 7). Skärm för källfunktioner Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen för källfunktioner Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 8). 2 Använda skärmen med källfunktioner CD 3 Audio File MPEG/DivX JPEG 2 [38] Spelar eller pausar. [], [ ] CD, Audio File, MPEG/DivX Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [ ], [ ] Audio File, MPEG/DivX, JPEG Väljer en mapp. [7] Disc Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början nästa gång den spelas om du trycker två gånger. [0] Disc Matar ut skivan. USB/SD Kopplar bort USB-enhet / SD-kort. USB-enheten/SD-kortet kan säkert tas bort när "No Device" visas. Tryck på den en gång till om du vill spela upp igen när USBenheten är ansluten. [4], [ ] Väljer ett spår/en fil. [Slideshow] JPEG i USB/SD Visar bilder i den aktuella mappen, en efter en. Om det inte finns någon bild i den aktuella mappen, visas den inledande bakgrunden. 2 Disc Visar mapplistan. Se <Listsökning> (sidan 28). USB/SD Visar musiklista, videolista, bildlista, mapplista eller länklista. Se <Listsökning> (sidan 28). 3 USB/SD Visar albumets bilder. Se <Albumbilder> (sidan 29). [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning CD Väljer skivtext, titel eller artist. Audio File, MPEG/DivX, JPEG Väljer mappnamn, filnamn, titel, artistnamn, albumnamn, år*, genre*, spår*, eller kommentar*. (* USB/SD endast) "Track" Visning av spårnummer " " Visning av mappnummer " " Visning av filnummer 26 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

27 "#### / ####" Visning av totalt antal filer i mappen och filnummer "3" Visning av spelläge "P"/ "R" Visning av speltid Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Bläddra med reglaget USB/SD Använd [CTRL]/ [Slider] för att ändra kontrolläge. [3] Spelar. Genom att dra [3] åt vänster eller höger kan uppspelningspositionen ändras. Flerfunktion [TIME] Växlar visning av uppspelningstid mellan spår ("P") och återstående tid på skiva ("R"). [INFO] Visar musikinformation för den CD-TEXT som spelas upp. Audio File MPEG/DivX JPEG [4Line]/ [2Line] Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen. [REP] Upprepar den aktuella filen eller data. [FREP] Upprepar musik eller data i den aktuella mappen. [RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (spelar filer i aktuell mapp i slumpmässig ordning). [INFO] Audio File Visar musikinformation (t.ex. tagg) för ljudfilen som spelas. MPEG/DivX, JPEG Visar information om filen som spelas. [CTRL]/ [Slider] USB/SD Växlar kontrolläge till knapp/ bläddringsreglage. [Music] USB/SD Visar musiklistan. [Video] USB/SD Visar videolistan. [Picture] USB/SD Visar miniatyrer. [Folder] USB/SD Visar mapplistan. [LINK] Audio File i USB/SD Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Listsökning> (sidan 28). [/2] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. CD [REP] Upprepar det aktuella spåret. [RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (för att spela upp musik i slumpmässig ordning). Inte tillgänglig om det bara finns bildfiler. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 27

28 Lyssna på musikskivor/ljudfiler och titta på videofiler/bildfiler Listsökning Mapplista: Söker efter mappar och ljud-/ video-/bildfiler som lagras på medier och enheter efter hierarki. Spellista: Listar och söker efter spår som finns på en USB-enhet eller ett SD-kort. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 26). 2 Starta listsökning Disc Mappen öppnas när du trycker på den och filer i mappen spelas upp. 2 USB/SD Välj den filtyp som ska visas. 3 Återgår till skärmen med källfunktioner. [ ] Om visas kan texten rullas genom att trycka på den. [ ROOT] Flyttar till den översta hierarkinivån. [ TOP] Flyttar till den översta mappen. [ UP] Flyttar upp en hierarkinivå. [ CUR] Visar mappen som spelas för tillfället. Musik- eller videolista 2 USB/SD USB/SD Peka på för att ta fram tidigare använd musiklista, videolista, bildlista, mapplista eller länklista. 3 Välj en fil Mapplista 3 Disc/USB/SD 2 Ändrar till kategorins lägre nivå. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ ALL] Audio File Listar all musik i vald kategori. [ TOP] Audio File Flyttar till den översta kategorin. [ UP] Audio File Flyttar till kategorins övre nivå. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. [ ] Återgår till den föregående skärmen. 28 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

29 Visar miniatyrer 2 USB/SD Albumbilder (USB/SD) Söker efter låtar bland Albumbilder på USB/SD. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 26). 2 Visar skärmen för albumbilder Peka på en miniatyr för att se bilden i fullskärmsläge. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. Går till positionen för det angivna tecknet 3 Välj en albumbild 2 Går till det valda tecknet. Peka på en albumbild två gånger för att spela första låten i albumet. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 29

30 Lyssna på musikskivor/ljudfiler och titta på videofiler/bildfiler Länksökning (ljudfil på USB/SD) Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 26). 2 Starta länkad sökning Uppspelningsskärm (videofil, bildfil) Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Använda uppspelningsskärmen 3 Välj ett spår Spelar spåret du tryckte på. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ CUR] Visar mappen som spelas för tillfället. Går till positionen för det angivna tecknet Går till det valda tecknet. JPEG i USB/SD Visar skärmen skärmen för bildfunktioner (sidan 3). DivX i Disc Visar skärmen skärmen för bildfunktioner (sidan 32). Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 2 Visar skärmen för enkel styrning. Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 3, 4 Söker efter en fil. Peka på dessa områden under en bildvisning av bildfilssökningar för ljudfiler. \ MPEG/DivX Snabbspelning framåt. MPEG/DivX Snabbspelning bakåt. 30 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

31 Skärm för enkel styrning (videofil, bildfil) Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Bildkontroll (USB/SD) Justering av bildvisningen. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Visa skärmen för bildfunktioner 2 Använda skärmen för enkel styrning 3 Justera bildvisningen 2 3, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] MPEG/DivX Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Söker efter en fil. Under bildvisning av filer kommer en sökning efter ljudfil att ske om knappen påverkas. [7] Disc Stoppar uppspelningen. [38] Spelar eller pausar. [ ] Vänder bilden horisontellt. [ ] Roterar moturs. [ ] Roterar medurs. [Exit] Stänger bildkontroll. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 3

32 Lyssna på musikskivor/ljudfiler och titta på videofiler/bildfiler Filmmenykontroll (skiva) Väljer ett alternativ på filmmenyn. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Visa menyskärmen 3 Använda menyskärmen [SUB] Ändrar språket för undertexten. [Audio] Ändrar rösternas språk. [Exit] Stänger menyskärmen. 32 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

33 ipod-funktioner Du kan kontrollera och lyssna på låtar i din ipod genom att ansluta ipoden till denna enhet med KCA-iP30V (valfritt tillval). Du kan också visa videoinnehåll på denna enhet när du ansluter en ipod med video. Uppspelningsskärm Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 9). 2 Använda uppspelningsskärmen Skärm för enkel styrning Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Använda skärmen för enkel styrning Används ej Peka i detta område under snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt för att spela upp en källa. 2 Visar skärmen för enkel styrning. 3, 4 Väljer musik/video. \ Snabbspelning framåt. Snabbspelning bakåt. Ta bort alla tillbehör, t.ex. hörlurar, innan du ansluter en ipod. Du kanske inte kan styra ipodenheten om du ansluter den när andra tillbehör är inkopplade. När du ansluter en ipod till denna enhet startar uppspelningen från det spår som du spelade på din ipod (minne för senast spelade fil och position). Om filen inte innehåller video, visas "No Video Signal" på videoskärmen. 2 3, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Musik/videosökning. [38] Spelar eller pausar. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 33

34 ipod-funktioner Skärm för källfunktioner Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen för källfunktioner Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 8). 2 Använda skärmen med källfunktioner Bläddra med reglaget Music Använd [CTRL]/ [Slider] för att ändra kontrolläge. 3 2 [3] Spelar. Genom att dra [3] åt vänster eller höger kan uppspelningspositionen ändras. Flerfunktion [38] Spelar eller pausar. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Väljer nästa eller föregående musik/video. 2 Visar ipod-listan. Se <ipod-lista> (sidan 35). 3 Visar bilder från ipod. Se <Albumbilder i ipod> (sidan 36). [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning Väljer titel, artistnamn, albumnamn eller ipod-namn. "##### / #####" Visning av totalt antal spår på ipod-enheten och spårnummer "3" Visning av spelläge "P" Visning av speltid [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [/2] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [Music] Visar musikkategorilistan. [Video] Visar videokategorilistan. [Link]* MUSIC Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Länkad sökning> (sidan 36). [REP] Upprepar den aktuella filen eller data. [RDM]* MUSIC Startar och stoppar slumpmässig spelning. [ARDM]* MUSIC Startar och stoppar slumpmässig uppspelning av album (spelar slumpmässigt från aktuellt album). [CTRL]/ [Slider] MUSIC Växlar kontrolläge till knapp/ bläddringsreglage. 34 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

35 [INFO] Visar informationsskärmen för spåret/videon som spelas. [Hand] Gör att du kan styra en ipod med reglagen på ipod-enheten. * Inaktiverat när en video spelas. [Hand] Du kan inte styra en ipod med den här enheten när handläget är aktiverat för ipodstyrning. Det här läget är inte kompatibelt med visning av musikinformation. ipod-enheter som uppfyller funktionen för ipod-styrning kan hanteras. ipod-lista Listar och letar efter spår/video som finns på ipod-enheten. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 34). 2 Visa ipod-listan Kategorier och musik finns listad. Tryck på ett kategorinamn för att se dess innehåll. If music title is displayed, the music is played by touching it. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ ALL] Listar all musik i vald kategori. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ UP] Återgår till föregående kategori. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. Går till positionen för det angivna tecknet Går till det valda tecknet. Tryck på för att se tidigare spelad musiklista, videolista eller länklista. 3 Välj musik/video 2 Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 35

36 ipod-funktioner Albumbilder i ipod Söker efter låtar bland Albumbilder i en ipod. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 34). 2 Visar skärmen för albumbilder i ipod 3 Välj ett spår 2 3 Välj album 2 Spelar spåret du tryckte på. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ UP] Återgår till föregående kategori. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. Går till positionen för det angivna tecknet Peka på en albumbild två gånger för att spela första låten i albumet. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. Länkad sökning (musikfiler) Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 34). 2 Starta länkad sökning Går till det valda tecknet. 36 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

37 Lyssna på radio Olika funktionsskärmar visas i läget för tunerkällan. Ställ in fjärrkontrollen på "AUD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 96). Skärm för källfunktioner Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner. Visa skärmen för källfunktioner Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 8). 2 Använda skärmen med källfunktioner [FM] Ändrar till FM/2/3-bandet. [AM] Ändrar till AM-bandet. [TI] Slår på/stänger av funktionen trafikinformation. Se <Trafikinformation> (sidan 40). [4], [ ] Väljer en station. Använd [SEEK] om du vill ändra frekvensväxlingen. 2 Visa listskärmen med förinställda stationer. Se <Välj förinställda stationer> (sidan 38). Informationsvisning FM Väljer programtjänstens namn, titel och artistnamn, stationsnamn, radiotext plus eller radiotext. "FM"/ "AM" Bandvisning "Preset" Förinställt nummer "MHz"/ "khz" Frekvensvisning [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. 2 Flerfunktion [/3] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [P] [P6] När knapparna [P] till [P6] visas kan du hämta stationerna från minnet. Information om lagring av stationer finns i <Autominne> (sidan 38) eller <Manuellt minne> (sidan 39). [SEEK] Ändrar sökningen. Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen. Visning Inställning "AUTO" Ställer automatiskt in en station med god mottagning. "AUTO2" Ställer in stationer i minnet, en efter en. "MANU" Ändrar till nästa frekvens manuellt. [AME] Väljer läget för autominne. Se <Autominne> (sidan 38). [PTY] FM Letar station efter programtyp. Se <Söka på programtyp> (sidan 40). [MONO] FM Välj enkanalig mottagning. [4Line]/ [2Line] FM Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen. Nästa sida 3 DDX-serien DDX8026BT Svenska 37

38 Lyssna på radio [LO.S] FM Slår på/stänger av funktionen trafikinformation. [INFO] FM Visar skärmen med radiotext. Se <Radiotext> (sidan 39). Välj förinställda stationer Listar och väljer stationer i minnet. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 37). 2 Visa listskärmen med förinställda stationer Autominne Sparar automatiskt stationer med god mottagning i minnet. Visa skärmen för källfunktioner Se <Skärm för källfunktioner> (sidan 37). 2 Välj ett band som du vill lagra i minnet 3 Välj autominne 3 Välj en station 2 4 Starta autominne Visar sparade stationer. Ställ in en station genom att trycka. 2 Återgår till skärmen med källfunktioner. Autominne avslutas när 6 stationer har sparats eller när alla stationer har ställts in. Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 0 sekunder. 38 DNX-serien DNX9260BT/ DNX7260BT

DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING

DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX SERIES DNX5260BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning 4 Anmärkningar 5 Så här läser du handboken 8 Inledande

Läs mer

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-54DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 004/08/EC Tillverkare: Kenwood Corporation 967- Ichikawa-machi, Hachioji-shi,

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 DDX5022 DDX5022Y DDX52RY BRUKSANVISNING

DNX5220BT DNX5220 DDX5022 DDX5022Y DDX52RY BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX50BT DNX50 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX50 DDX50Y DDX5RY BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehåll Så här läser du handboken 4 Före användning 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner

Läs mer

DDX7029 BRUKSANVISNING

DDX7029 BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX709 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Så här läser du handboken 4 Försiktighetsåtgärder 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner Titta på DVD/VCD 6 Funktioner

Läs mer

-729DVD BRUKSANVISNING

-729DVD BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-79DVD BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Så här läser du handboken 4 Försiktighetsåtgärder 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner Titta på DVD/VCD 8

Läs mer

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT GPS-NAVIGATIONSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och ändrade sidor. 2010 Kenwood

Läs mer

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Vad vill du göra? Tack för att du har köpt KENWOOD GPS-NAVIGERINGSSYSTEM. I den här handboken beskrivs systemets många olika

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och de modifierade

Läs mer

DNX7240BT DDX6054 BRUKSANVISNING

DNX7240BT DDX6054 BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX740BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX6054 BRUKSANVISNING Swedish/00 (EW) Innehåll Så här läser du handboken 4 Före användning 6 Anmärkningar 7 Inledande inställning 85 Funktioner

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING

KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING DVD-RECEIVER KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING Swedish/00 (E2W) Innehållsförteckning Innan du använder enheten 3 Första gången 7 Innan du använder enheten för första gången Språkinställning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

DNX8220BT DDX8022BT BRUKSANVISNING

DNX8220BT DDX8022BT BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX80BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX80BT BRUKSANVISNING Försäkran om överensstämmelse enligt R&TTEdirektiv 999/5/EC Tillverkare: Kenwood Corporation 967- Ichikawa-machi, Hachioji-shi,

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

DNX9280BT BRUKSANVISNING Kenwood Corporation All Rights Reserved. GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

DNX9280BT BRUKSANVISNING Kenwood Corporation All Rights Reserved. GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX9280BT GPS-NAVIGATIONSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 200 Kenwood Corporation All Rights

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE)

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE) GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...1 3...1 4...1 5...2 6...1 7 endast DNX8220BT...1 8 endast DNX8220BT...1 9...1

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING

KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa Ljudstyrka

Läs mer

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa Ljudstyrka

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD CD-MOTTAGARE BRUKSANVISNING 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. Swedish/00 (KEE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhet 3 Underhåll Förberedelse 3 Hur frontpanelen sätts

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer