DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX SERIES DNX5260BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX SERIES DDX5026 DDX5056 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE)

2 Innehåll Före användning 4 Anmärkningar 5 Så här läser du handboken 8 Inledande inställning 85 Funktioner för frontpanelens knappar 0 Komma igång 2 Visa navigationsskärmen 2 Välja källa 2 Ställa in media / enhet 3 Grundläggande funktion 4 Visa skärmen för källfunktioner 4 Visa huvudmenyskärmen 5 Använda uppspelningsskärmen för visuella källor 6 Visa skärmen för enkel styrning 7 Titta på DVD/Video CD 8 Uppspelningsskärm 8 Skärm för enkel styrning 8 Skärmen inställning av källa 9 Meny för DVD-VIDEO-skivor 20 DVD-VR-meny 2 Video CD zoomfunktion 22 Lyssna på musikskiva/ljudfil & Titta på videofil/bildfil 23 Skärmen inställning av källa 23 Välja lista 24 Välja USB-enhet 25 Länkad sökning (ljudfiler på USB) 26 Uppspelningsskärm (videofil, bildfil) 26 Skärm för enkel styrning (Videofil, bildfil) 27 Bildfunktioner 27 Meny för filmfunktioner 28 ipod-funktioner 29 Uppspelningsskärm 29 Skärm för enkel styrning 29 Skärmen inställning av källa 30 ipod-lista 3 Länkad sökning (musikfiler) 3 Lyssna på radio 32 Skärmen inställning av källa 32 Välj förinställda stationer 33 Autominne 33 Manuellt minne 34 Radiotext 34 Trafikinformation 35 Söka på programtyp 35 Titta på TV 36 Funktioner vid visning av TV-skärm 36 Skärm för enkel styrning 36 Skärmen inställning av källa 37 TV-meny (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten) 37 Autominne (endast när KTC-V300E eller KTC-V30E (tillval) är ansluten) 38 Manuellt minne (endast när KTC-V300E eller KTC-V30E (tillval) är ansluten) 38 Välj förinställda stationer 39 Namnge en station 39 Bluetooth ljudkontroll (DDX5026/DDX5056) 40 Före användning 40 Skärmen för inställning av källa 40 Andra funktioner 4 Skriva in tecken 4 Dämpning av ljudvolymen när du tar emot ett telefonsamtal 4 Skärmfunktioner 42 Skärmfunktioner 42 2 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

3 Handsfree-samtal 43 Före användning 43 Ladda ned telefonboken 43 Ta emot ett samtal 44 Under ett samtal 44 Samtal väntar 44 Ringa ett samtal 45 Ringa med telefonboken 46 Ringa genom att slå ett telefonnummer 46 Ringa ett samtal med samtalslistor 47 Ringa med hjälp av röstigenkänning 47 Använda tonbaserade tjänster 48 Installation av handsfree-telefonen 49 Röstregistrering 50 Registrering av nyckelordsröst 5 Förinställning av telefonnummer 52 SMS (Short Message Service) 53 Ljudkontroll 55 Meny för ljudfunktioner 55 Ljudfunktioner 55 Equalizerreglage 56 Toninställning 56 Zonreglage 57 Inställningsmeny 58 Visa inställningsmenyn 58 DivX-inställning 59 Programinformation 59 Användargränssnitt 60 Språkinställning 60 Justering av pekskärm 6 Inställning av klocka 62 Säkerhetsinställning 62 Inställning av minnet 63 Ange bakgrund 64 Koordinera panelfärg 65 Skärmjustering 66 Registrerar Bluetooth-enhet 67 Registrera PIN-kod för Bluetooth-enhet 68 Anslutning av Bluetooth-enhet 69 Inställning av Bluetooth Hands-Free/ Ljudutgång 69 Ställa in AV-ingång 70 Installation av AV-gränssnitt 70 Navigationsinställning 7 Högtalarinställning 72 DVD-inställning 73 DVD-språkinställning 74 Ställa in föräldranivå för DVD 74 Skivinställning 75 USB-inställning 76 ipod-inställning 76 Tunerinställning 77 TV-inställning 77 Fjärrkontroll 78 Sätta i batterierna 78 Fjärrkontrollens lägesomkopplare 79 Vanliga funktioner (AUD-läge) 79 DVD/VCD (DVD-läge) 80 Musikskiva/Ljudfil/ Videofil/ Bildfil (AUD-läge) 82 Radio (AUD-läge) 83 ipod (AUD-läge) 83 USB (AUD-läge) 83 TV (TV-läge) 84 Inledande inställning 85 Statusfältets indikatorer 86 DVD-språkkoder 87 Hjälp? Felsökning 88 Hjälp? Fel 89 Specifikationer 90 Svenska 3

4 Före användning 2VARNING För att förhindra skador och brand, vidta följande försiktighetsåtgärder: För att förhindra kortslutning, lämna aldrig kvar något metallobjekt (t.ex. mynt eller metallverktyg) inuti enheten. Titta inte på enhetens display under en längre period medan du kör. Så här återställer du enheten Om enheten inte fungerar som den ska, tryck på knappen Reset. Enheten återgår till fabriksinställningarna när knappen Reset trycks in. Ta ut USB-enheten innan du trycker på knappen Reset. Om du trycker på knappen Reset medan USB-enheten är installerad kan data som finns i USB-enheten skadas. Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i <Ställa in media / enhet> (sidan 3). Den inledande inställningsskärmen visas när enheten slås på efter det att du tryckt på återställningsknappen. (sidan 85) NAV TEL AV OUT Återställningsknappen Rengöra enheten Om enhetens framsida är fläckig, torka den med en torr mjuk trasa, t.ex. en silikontrasa. Om framsidan är kraftigt nersmutsad kan man torka den med en trasa som har fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka sedan torrt. Att spraya rengöringsmedel direkt på enheten kan påverka dess mekaniska delar. Om man använder en hård trasa eller ett flyktigt lösningsmedel som thinner eller alkohol kan detta göra åverkan på ytan eller texten. Imma på linsen Kondens eller imma kan bildas på skivspelarens lins om du slår på värmen i bilen vid kallt väder. Detta kallas imma på linsen och kan ge upphov till att CD-skivor inte kan spelas. Skulle detta uppstå tar man ut skivan och väntar tills imman har avdunstat. Om enheten fortfarande inte fungerar normalt ska du kontakta din Kenwood-återförsäljare. Hantering av skivor Rör inte skivans inspelningsyta. Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på skivor. Spela inte skivor på vilka det finns fastklistrad tejp. Använd inte skivtillbehör. Börja rengöra i mitten på skivan och arbeta utåt. Dra ut skivor vågrätt när de tas ut från enheten. Om mitthålet eller den yttre kanten har ojämnheter ska du först avlägsna ojämnheterna med en kulspetspenna eller liknande. Skivor som inte kan användas Bara runda skivor kan användas. Skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas. Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta. Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke. Du kan bara spela skivor som avslutats. (Information om avslutning finns i skrivprogrammet och inspelningsenhetens bruksanvisning.) Om du försöker sätta in en 3-tums skiva med adapter i enheten, kan adaptern säras från skivan och skada enheten. Andra anmärkningar Om du får problem under installationen, kontakta din Kenwood-återförsäljare. När du handlar valfria tillbehör, kontrollera med din Kenwood-återförsäljare så att de fungerar tillsammans med din modell och i ditt område. Tecken som uppfyller ISO kan visas. Funktionerna RDS och RBDS fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation. Skydda skärmen För att skydda skärmen från skador, använd inte en kulspetspenna eller liknande verktyg för att peka med. 4 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

5 Anmärkningar Lista över spelbara skivor Skivtyper Standard Stöd Anmärkning DVD DVD-video DVD-ljud DVD-VR Ej kompatibelt med CPRM. DVD-R MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/ DVD-RW MPEG/DivX uppspelning Multi-border/Multisession/ DVD+R (uppspelningen är beroende DVD+RW av behörigheten) Kompatibel med 8-cm (3 tum) skivor DVD-R DL (dubbelt lager) DVD+R DL Endast videoformat (dubbelt lager) DVD-RAM CD Musik-CD CD-TEXT/8-cm (3 tum) skivor stöds. CD-ROM MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/ CD-R CD-RW DivX uppspelning. Multisession stöds Paketskrivning stöds inte. DTS-CD Video-CD (VCD) Supervideo-CD Foto-CD CD-EXTRA % Endast musik-cd kan spelas. HDCD % Ljudkvalitet som för en vanlig musik-cd CCCD Andra DualDisc Superljud CD % Endast CD-lager kan spelas. : Uppspelning är möjlig. % : Uppspelning är delvis möjlig. : Uppspelning är omöjlig. När du köper DRM-aktiverat innehåll ska du kontrollera registreringskoden i <DivX-inställning> (sidan 59). Registreringskoden ändras varje gång en fil med den visade registreringskoden spelas för att skydda mot kopiering. Användning av "DualDisc" När en "DualDisc" spelas på den här enheten kan ytan på skivan som inte spelas repas när skivan matas in eller ut. Eftersom musik-cd:ns yta inte överensstämmer med CD-standarden kan uppspelning eventuellt vara omöjlig. (En "DualDisc" är en skiva vars ena yta innehåller DVD-standardsignaler och den andra ytan innehåller musik-cd-signaler.) Om ljudfiler Spelbara ljudfiler AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), Linear PCM (WAV) (.wav) Om musik från en vanlig CD spelas in på samma skiva som andra uppspelningssystem spelas in, kommer bara det uppspelningssystem som spelades in vid den första uppsättningen att spelas. Godkända medier CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USBmasslagringsenheter, ipod med KCA-iP30V Spelbara filformat för skivor ISO 9660 Level /2, Joliet, Romeo, Långa filnamn. Filsystem för spelbara USB-enheter FAT6, FAT32 Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd. Spelordning för ljudfiler I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från till. CD () : Mapp Folder : Ljudfil Audio fi En onlinehandbok om ljudfiler finns på webbplatsen I denna onlinemanual finns detaljerad information och anmärkningar som inte finns med i denna manual. Se till att läsa igenom även denna manual. Om videofiler Godkända videofiler MPEG, MPEG2, DivX Filtillägg mpg, mpeg, mv, m2v, divx, div, avi Godkända medier CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USBmasslagringsenheter, ipod med KCA-iP30V Godkända skivor, skivformat, filsystem för USBenheter, fil- och mappnamn samt spelordning är samma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>. Nästa sida 3 Svenska 5

6 Anmärkningar Om bildfiler Godkända bildfiler JPEG Filtillägg jpg, jpeg Godkända medier CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USBmasslagringsenheter Godkända skivor, skivformat, filsystem för USBenheter, fil- och mappnamn samt spelordning är samma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>. ipod/iphone som kan anslutas till enheten Made for ipod nano (st generation) ipod nano (2nd generation) ipod nano (3rd generation) ipod nano (4th generation) ipod nano (5th generation) ipod with video ipod classic ipod touch (st generation) ipod touch (2nd generation) Works with Uppdatera ipod/iphone-programvaran till den senaste versionen. Du kan styra en ipod/iphone med dockningsanslutning (finns i handeln) via den här enheten genom att ansluta en ipodanslutningskabel (KCA-iP30V, tillval). Ordet "ipod" i den här handboken står för en ipod/iphone ansluten med kabeln KCA-iP30V (tillval). Du kan mata ström och ladda din ipod/iphone när du spelar musik genom att ansluta din ipod/iphone till den här enheten med en ipod-anslutningskabel (tillval) (KCA-iP30V). Strömmen till den här enheten måste dock vara påslagen. Om du startar uppspelning efter det att en ipod anslutits, kommer spåren på ipod-enheten att spelas först. I det här fallet visas "RESUMING" utan att visa ett mappnamn etc. Korrekt titel etc. visas om bläddringsobjektet ändras. När du ansluter en ipod till denna enhet visas "KENWOOD" eller " " på ipod-enheten vilket anger att du inte kan använda ipod-enheten. Om USB-enheter I denna handbok används ordet "USB-enhet" för flashminnen och digitala ljudspelare som har USButtag. När USB-enheten är ansluten till denna enhet, kan den laddas upp förutsatt att denna enhet är strömsatt. Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen. Du kan inte ansluta en USB-enhet via en USB-hubb eller multikortläsare. Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avsäger oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data. Denna enhet levereras utan en USB-enhet. USBenheter måste köpas separat. När du ansluter en USB-enhet rekommenderas användning av CA-UEX (tillval). Normal uppspelning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal uppspelning. Navigationsenheter som kan anslutas till den här enheten (endast DDX-modeller) KNA-G620T Uppdatera navigationsprogramvaran till den senaste versionen. Angående uppdatering av programvaran, se navigationsenhetens handbok. Gå in på för att läsa den senaste informationen om anslutningsbara navigationsenheter. TV-mottagare som kan anslutas till den här enheten KTC-D500E KTC-V300E KTC-V30E Bluetooth-enheter som kan anslutas till den här enheten (DDX5026/DDX5056) KCA-BT200 6 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

7 Regionkoder i världen DVD-spelare får en regionkod enligt det land eller den region där den marknadsförs, enligt följande karta Symboler på DVD-skivor Symbol Beskrivning ALL 8 Visar ett regionnummer. Skivor med denna symbol kan spelas upp på alla DVD-spelare. Visar antalet ljudspråk som har spelats in. Upp till 8 språk kan spelas in i en film. Du kan välja ett favoritspråk. 32 Visar antalet undertextade språk som har spelats in. Upp till 32 språk kan spelas in. Funktionsreglerande symboler I denna DVD kan vissa funktioner, t.ex. uppspelningsfunktionen vara begränsade beroende på var DVD:n spelas. I detta fall visas följande symboler på skärmen. För mer information, se skivhandboken. Förbudsmärke 9 6:9 LB Om en DVD-skiva har scener som är tagna från olika vinklar kan du välja en favoritvinkel. Visar bildens skärmtyp. Den vänstra symbolen visar att en vidvinkelbild (6:9) visas på en standard TV-skärm (4:3), med ett svart band både upptill och nedtill på skärmen (brevlådeformat). Skivor med begränsad användningsperiod Lämna inte skivor med en begränsad användningsperiod i enheten. Om du sätter in en skiva som gått ut kan det hända att du inte kan mata ut den ur enheten. Svenska 7

8 Så här läser du handboken I handboken används bilder för att förklara funktionerna. Skärmar och paneler som visas i handboken är exempel som används för att ge tydliga förklaringar av funktionerna. Därför kan de skilja sig från de displayer och paneler som används, och vissa skärmpositioner kan vara annorlunda. Välja ett skärmalternativ Leta upp och välj ett alternativ på skärmen. Välj alternativet genom att trycka på knappen på skärmen. Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner>. 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) [FM] Ändrar till FM/2/3-bandet. [AM] Ändrar till AM-bandet. [4], [ ] Väljer en station. Använd [SEEK] om du vill ändra frekvensen. Flerfunktion Kort tryckning Try ck på knappe nm med sym bolen. Ändringar på skärmen För varje åtgärd ändras skärmen i den ord ning s om visas här. [Mono] FM Välj enkanalig mottagning. [SEEK] Ändrar sökningen. Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen. Visning Inställning "AUTO" Ställer automatiskt in en station med god mottagning. "AUTO2" Ställer in stationer i minnet, en efter en. "MANU" Ändrar till nästa frekvens manuellt. 3 Spara i minnet : Fortsätter till nästa rad. : Slutar här. 2 sek. Håll kvar tills minnesnumret visas. Fortsätter till nästa sida Instruktionen fortsätter på nästa sida. Kom ihåg att vända sida för att läsa res ten av instruktionen. Nästa sida 3 Ovanstående exempel med symbol är inte den samma som den verkliga funktionen. 8 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

9 Om modellgrupperna Om olika funktioner används i olika modellgrupper, beskrivs modellgrupperna på följande sätt: Följande modeller ingår i de olika modellgrupperna: DNX-modeller DNX5260BT DDX-modeller DDX 5026, DDX5056 Funktionsikon Följande ikoner visar de tillgängliga funktionerna: : Funktion för DVD-VIDEO-uppspelning. : Funktion för DVD-VR-uppspelning. : Funktion för Video CD-uppspelning. : Funktion för CD (CD-DA)-uppspelning. : Funktion för uppspelning av ljudfiler. : Funktion för uppspelning av MPEG- DivX : Funktion för uppspelning av DivX-filer. JPEG : Funktion för uppspelning av JPEG- Disc : Funktion för skivmedier (DVD, CD). USB : Funktion för USB-enheter. FM : Funktion för FM-mottagning. Tryck i 2 sekunder eller mer Tryck på knappen med symbolen 2sek. i 2 sekunder eller mer. Visar att knappen ska tryckas in och hållas kvar tills funktionen startar eller skärmen ändras. Exemplet till vänster visar att knappen ska tryckas in i 2 sekunder. Andra symboler Viktiga försiktighetsåtgärder beskrivs för att förhindra skador etc. Specialinstruktioner, tilläggsförklaringar, begränsningar och referenssidor beskrivs. Allmänna försiktighetsåtgärder och referenssidor visas för alternativet. Inl edningsvärdet för varje inställning visas. Svenska 9

10 VOL ATT VOL ATT Funktioner för frontpanelens knappar Fjärrkontrollsensor Säkerhets-indikator (sidan 62) A Skivöppning (sidan 3) Återställningsknapp (sidan 4) B C D TEL AV OUT NAV AUD SRC För DDXmodeller TOP AUD För DNX-modeller uttag för microsd-kort för uppgradering av navigationssystemet (sidan 3) V.OFF FNC NAV MAP AV-IN Ingång för extern enhet E F A B C D Matar ut skivan. DNX-modeller Visar navigationsskärmen. Växlar till skärmen för den valda källan om navigeringsskärmen visas. DDX-modeller Visar skärmen för huvudmenyn. % sek. : Hål intryckt mer än en sekund Volymjustering. (Vrid på knappen åt något håll.) Volymdämpning på/av. (Tryck på knappen.) sek. Visar skärmen för tonkontroll.* Y Slår på strömmen. Visar skärmen val av sek. Stänger av strömmen. * Skärmen kanske inte ändras till skärmen för tonkontroll under vissa förhållanden. 0 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

11 R-CAM NAV MAP AV-IN Funktioner för frontpanelens knappar E F DNX-modeller DDX-modeller med navigationsenhet 7 Under uppspelning från en visuell källa Visar skärmen för enkel styrning. & 7 När du tittar på navigationsskärmen Visar skärmen för skärminställningar. w 7 När en annan skärm än den ovan visas Skärmväxlingsfunktion av/på.! sek. Stänger av skärmen.* 2 DDX-modeller utan navigationsenhet 7 Under uppspelning från en visuell källa Visar knapparna för enkel styrning. & sek. Stänger av skärmen.* 2 Handsfree-styrning på/av. sek. Växlar till källan som matas via AV OUTPUT-uttaget. * 2 [FNC]-knappen kan ändras till att stänga av skärmen. Se <Användargränssnitt> (sidan 60). Skärmväxlingsfunktion Växlar mellan navigationsskärmen och skärmen med källfunktioner med en knapptryckning. För DDX-modeller Skärmväxlingsfunktion kan aktiveras när ett annat navigationssystem ansluts till enheten Ansluta en extern enhet till AV-IN-uttaget (endast DNX5260BT) En kabel, CA-C3AV (tillval) rekommenderas för att ansluta den externa spelaren. Se till att sätta på ferritkärnan som levereras med enheten för att förhindra elektromagnetiskt brus. Om ferritkärnan kan repa fordonet kan den lindas in i ett isolerande hölje (tillbehör till denna enhet). SRC FNC Cirka. 0 cm Ferritkärna (tillbehör till denna enhet) Lås Spännband (tillbehör till denna enhet) Svenska

12 VOL VOL ATT ATT Komma igång Visa navigationsskärmen DNX-modeller Välja källa Du kan välja källor via skärmen för källval. Skärmen Source Select (val av källa) NAV AUD Navigationsskärmen visas. DDX-modeller TOP SRC AUD Skärmen för val av källa visas. Tryck på källans ikon. Byt sida genom att trycka på eller. Navigationsskärmen visas. Information om hur du ställer in och använder navigationsfunktionen finns i bruksanvisningen för navigering. För DDX-modeller Ett navigationssystem (tillval) måste anslutas. Information om navigationsenheter som kan anslutas finns i <Navigationsenheter som kan anslutas till den här enheten> (sidan 6). Information om hur du använder de olika källorna finns på sidorna som följer. DVD-VIDEO/ DVD-VR/ Video CD-skiva \ sidan 8 CD \ sidan 23 Ljudfil/ Videofil/ Skiva med bildfiler \ sidan 23 ipod \ sidan 29 USB \ sidan 23 TUNER \ sidan 32 TV \ sidan 36 Bluetooth \ sidan 40 Ingången ändras till källan när ett media eller en enhet ställs in för skivmedier, ipod och USB. 2 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

13 Komma igång Ställa in media / enhet 7 Skivmedia DNX-modeller 7 microsd-kort Detta microsd-kort används för att uppgradera navigationssystemet. Se bruksanvisningen för navigationssystemet för information om hur navigationssystemet uppgraderas. Om det sitter en skiva i enheten kan den matas ut genom att trycka på [0]-knappen. 7 ipod Koppla bort ipod-enheten genom att trycka på [38]-knappen på skärmen med källfunktioner för att stoppa uppspelningen och koppla sedan bort ipod-enheten. Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 30). 7 USB-enhet Föra in microsd-kortet Håll microsd-kortet med etiketten vänd åt vänster och den sida med ett uttag uppåt och för in kortet tills du här ett klick. Mata ut microsd-kortet Tryck på microsd-kortet tills du hör ett klick och ta sedan bort fingret. Kortet matas ut så att du kan greppa det med fingrarna. Koppla bort USB-enheten genom att trycka på [0]-knappen på skärmen med källfunktioner och koppla sedan bort ipodenheten. Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 23). Uppspelningen startar automatiskt efter det att media eller enhet ställts in. Svenska 3

14 VOL ATT Grundläggande funktion Visa skärmen för källfunktioner På skärmen med källfunktioner finns alla funktionsknappar för den valda källan. Skärm för källfunktioner DDX-modeller TOP AUD Information om hur de olika knapparna används finns på sidorna som behandlar de olika källornas användning. Visa skärmen för källfunktioner DNX-modeller DDX-modeller med navigationsenhet 7 Medan du tittar på navigationsskärmen Skärmen för inställning av källa visas. 7 När du tittar på skärmen för enkel styrning Skärmen för inställning av källa visas. Skärmen för källfunktioner visas. Navigationsskärmen visas igen om du trycker på samma del på skärmen med källfunktioner. 4 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

15 Grundläggande funktion Visa huvudmenyskärmen Huvudmenyskärmen är utgångspunkten för alla funktioner. Du kan öppna skärmar för källornas användning samt olika inställningsmenyer via den här skärmen. Huvudmenyskärm Visa huvudmenyskärmen Huvudmenyskärmens knappar [NAV ] Växlar till navigationsskärmen. [SRC] Växlar till skärmen med källfunktioner för den valda källan. Ikonen för denna knapp ändras efter vald källa. [TEL ] Växlar till huvudskärmen för handsfree. (sidan 58) [NAV SETUP] Visar inställningsskärmen för navigering. (enbart DNX-modeller och DDXmodeller med navigationsenhet) Se bruksanvisningen för navigationssystemet för inställning av det. [SRC SETUP] Visar inställningsskärmen. (sidan 58) [TEL SETUP] Visar skärmen Hands Free SETUP. (sidan 49) [ SRC SELECT] Visar skärmen för val av källa. (sidan 2) [ ] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 55) [ ] Ändrar skärmutseendet varje gång som du trycker på den. Tryck på [MENU]-knappen på en skärm. Huvudmenyskärmen visas. Knapparna som anges nedan finns på flera skärmar. [MENU] Visar huvudmenyskärmen. [ ] Öppnar funktionslisten. Knapparna nedan visas. [ ] Visar skärmen för den valda källan. [ ] Visar menyskärmen för ljudfunktioner. (sidan 55) [ ] Visar inställningsskärmen. (sidan 58) [ ] Stänger funktionslisten. För DDX-modeller Du kan även visa huvudmenyskärmen genom att trycka på [TOP]-knappen på frontpanelen. Svenska 5

16 Grundläggande funktion Använda uppspelningsskärmen för visuella källor Grundläggande funktioner är tillgängliga via den här skärmen när du tittar på visuella källor. Skärmen har 4 funktionsdelar. Funktionen för varje del varierar beroende på källan. (Vissa delar är inte tillgängliga för alla källor.) Uppspelningsskärm för en visuell källa 2 Visa uppspelningsskärmen SRC Skärmen för val av källa visas. Tryck på källans ikon. 3 4 Grundläggande användning av varje del Omvänd sökning. 2 Visar menyskärmen (DVD-VIDEO, DVD-VRkälla), knappar för bildfunktioner (källor med bildfiler) eller zoomknappar (Video CD). Byter TV-band. 3 Sökning framåt. 4 Visar/ stänger skärmen om källinformation.* Uppspelningsskärmen för en visuell källa visas. Uppspelningsskärmen kan visas direkt efter det att du trycker på ikonen för källa på skärmen Source Select (val av källa). Information om hur de olika pekområdena används finns på sidorna som behandlar de olika källorna. * Skärm med källinformation Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. 6 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

17 Grundläggande funktion Visa skärmen för enkel styrning De grundläggande funktionsknapparna för den valda källan kan visas på uppspelningsskärmen för visuella källor så att du kan styra källan utan att byta skärm. Skärm för enkel styrning Knappar på skärmen för enkel styrning [ ] Ändrar funktionen på följande sätt när du trycker på [ ]-knappen. [SCRN] Visar skärmen för skärmfunktioner (sidan 42). [TEL] Växlar till huvudskärmen för handsfree (sidan 45). [ ], [ ], [4], [ ], [7], [ 8] Knappar för styrning av källan. Knapparna varierar beroende på källan. Se sidorna om de olika källornas användning. När du tittar på en visuell källa V.OFF FNC Skärmen för enkel styrning visas. Skärmen för enkel styrning döljs när du trycker på bildskärmens mitt. Svenska 7

18 Titta på DVD/Video CD Du kan spela upp DVD/Video CD med olika funktioner. Ställ in fjärrkontrollen på "DVD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 79). Uppspelningsskärm Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Använda uppspelningsskärmen Skärm för enkel styrning Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Se < Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 7). 2 Använda skärmen för enkel styrning , 3 DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. DVD-VR Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). 2 DVD-VIDEO Visar menyskärmen (sidan 20). DVD-VR Visar menyskärmen (sidan 2). Video CD Visar zoomskärmen (sidan 22). 4 Visar/ stänger skärmen om källinformation. Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. 3, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. Ändrar hastighet (2 gånger, 3 gånger, eller av) varje gång som knappen påverkas. [4], [ ] DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. DVD-VR Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). [7] Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början när du spelar den igen om du trycker två gånger på knappen. [38] Spelar eller pausar. 8 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

19 Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 4). 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) DVD-VIDEO/DVD-VR "Scene"/ "Track" Visning av scen/ spårnummer "3" Visning av spelläge "T"/ "C"/ "R"/ "P" Visning av speltid Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Flerfunktion Video CD [38] Spelar eller pausar. [7] Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början när du spelar den igen om du trycker två gånger på knappen. [0] Matar ut en skiva. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. Ändrar hastighet (2 gånger, 3 gånger, eller av) varje gång som knappen påverkas. [4], [ ] DVD-VIDEO Letar efter ett kapitel. DVD-VR Letar efter ett kapitel. Video CD Väljer en scen (när PBC är På) eller spår (när PBC är Av). [ ], [ ] DVD-VIDEO, DVD-VR Långsam spelning framåt eller bakåt. [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning Visning av titel. "Title" Visning av titelnummer "Chap" Visning av kapitelnummer [ ] Stänger flerfunktionslisten. [ ] Öppnar multifunktionslisten. DVD-VIDEO [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa titel, upprepa kapitel, upprepning av [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning. Kapitel ("C"), Titel ("T"), återstående titlar ("R") DVD-VR [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa titel, upprepning av [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning. Titel ("T"), återstående titlar ("R") [PLST] Växlar mellan originalläge och spellistan. Video CD [REP] Ändrar funktionerna för upprepad uppspelning i följande ordning. Upprepa spår, upprepning av (tillgängligt när PBC är av) [TIME] Ändrar visningen av uppspelningstiden i följande ordning. Spår ("P"), återstående skivor ("R") (fungerar endast när PBC-funktionen är av) [PBC] Slår på/stänger av PBC-funktionen. (enbart när VCD Ver 2.0 används) Svenska 9

20 Titta på DVD/Video CD Meny för DVD-VIDEO-skivor Väljer ett alternativ på menyn för DVD-VIDEOskivor. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Visa menyskärm Tryck på bildskärmens mitt för att aktivera Highlightkontrollen. Tryck på [FNC] för att avbryta Highlight-kontrollen. Pekskärmsstyrning inaktiveras automatiskt efter ca. 0 sekunder. 5 Använda menyskärm 2 3 Använda menyskärm 4 [Menu] Hämtar menyn. [Next] Visar menyskärm 2. [2], [3], [5], [ ] Väljer ett menyalternativ. [Enter] Öppnar menyvalet. [Return] Återgår till föregående menyskärm. [Top] Visar huvudmenyn. [Highlight] Pekskärmsstyrning. [Exit] Stänger menyskärm. Använda skärmen för pekskärmsstyrning Med pekskärmsstyrning kan du använda DVDmenyn genom att trycka på menyknapparna direkt på skärmen. [Previous] Visar menyskärm. [Angle] Ändrar bildvinkeln. [SUB] Ändrar språket för undertexten. [Audio] Ändrar rösternas språk. [Zoom] Visar zoomskärmen. [Exit] Stänger menyskärm 2. 6 Använda zoomskärmen 20 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

21 [Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 4 nivåer (2 gånger, 3 gånger, 4 gånger eller avstängd) för varje tryckning. [2], [3], [5], [ ] Rullar skärmen i den riktning du trycker. [Return] Återgår till skärmen Menu Control 2. [Exit] Stänger zoomskärmen. DVD-VR-meny Väljer ett alternativ på menyn för DVD-VR-skivor. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Visa menyskärmen 3 Använda menyskärmen [Zoom] Visar skärmen Zoom Control. [SUB] Ändrar språket för undertexten. [Audio] Ändrar rösternas språk. [Exit] Stänger menyskärmen. 4 Använda zoomskärmen [Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 4 nivåer (2 gånger, 3 gånger, 4 gånger eller avstängd) för varje tryckning. [2], [3], [5], [ ] Rullar skärmen i den riktning du trycker. [Return] Återgår till skärmen Menu Control. [Exit] Stänger zoomskärmen. Svenska 2

22 Titta på DVD/Video CD Video CD zoomfunktion Visar en förstorad VCD-skärm. Visa uppspelningsskärmen 2 Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). Visa skärmen för skärmfunktioner 3 Använda zoomskärmen [Zoom] Zoomförhållandet ändras mellan 2 nivåer (2 gånger eller avstängd) för varje tryckning. [2], [3], [5], [ ] Rullar skärmen i den riktning du trycker. [Exit] Stänger zoomskärmen. 22 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

23 Lyssna på musikskiva/ljudfil & Titta på videofil/bildfil Du kan öppna olika funktionsskärmar när du spelar upp cd, ljudfiler, videofiler och bildfiler. Se <Lista över spelbara skivor> (sida 5) för spelbara skivor. Information om filer som kan spelas finns i <Om ljudfiler> (sidan 5), <Om videofiler> (sidan 5) eller <Om bildfiler> (sidan 6). Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 4). 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) CD Audio File MPEG/DivX JPEG [ ], [ ] Audio File, MPEG/DivX, JPEG Väljer en mapp. [List] Audio File, MPEG/DivX, JPEG Visar mapplistan eller spellistan. (sidan 24) [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning CD Väljer skivtext eller spårtext. Audio File, MPEG/DivX, JPEG Väljer mappnamn, filnamn, titel, artistnamn eller albumnamn. "Track" Visning av spårnummer " " Visning av mappnummer " " Visning av filnummer "#### / ####" Visning av totalt antal filer i mappen och filnummer "3" Visning av spelläge "P"/ "R" Visning av speltid Använd [TIME] när du vill ändra visningen av uppspelningstid. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Flerfunktion [38] Spelar eller pausar. [7] Disc Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början när du spelar den igen om du trycker två gånger på knappen. [0] Disc Matar ut skivan. USB Avaktiverar USB-enheten. När "No Device" (Ingen enhet) visas, kan USB-enheten tas bort säkert. Tryck på den en gång till om du vill spela upp igen när USB-enheten är ansluten. [], [ ] CD, Audio File, MPEG/DivX Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Väljer ett spår/en fil. [/2] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [ ] Öppnar multifunktionslisten. CD [REP] Upprepar det aktuella spåret. [RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (för att spela upp musik i slumpmässig ordning). [TIME] Växlar visning av uppspelningstid mellan spår ("P") och återstående tid på skiva ("R"). Nästa sida 3 Svenska 23

24 Lyssna på musikskiva/ljudfil & Titta på videofil/bildfil Audio File MPEG/DivX JPEG [REP] Upprepar den aktuella filen eller data. [FREP] Upprepar musik eller data i den aktuella mappen. [RDM] Startar eller stoppar slumpmässig uppspelning (spelar filer i aktuell mapp i slumpmässig ordning). Inte tillgänglig om det bara finns bildfiler. [4Line]/ [2Line] Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen. [FOLD]/ [FLIST] Visar mapplistan. [PLIST] Audio File i USB Visar spellistan. [SLIDE] Audio File, JPEG Visar bilder i den aktuella mappen, en efter en. Om det inte finns någon bild i den aktuella mappen, visas den inledande bakgrunden. Mer information om att ställa in visningstid för bilder finns i <Skivinställning> (sidan 75) eller <USB-inställning> (sidan 76). [INFO] Audio File Visar musikinformation (t.ex. tagg och innehållets egenskaper) för ljudfilen som spelas. MPEG/DivX, JPEG Visar information om filen som spelas. [LINK] Audio File i USB Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Länkad sökning> (sidan 26). [Device] USB Väljer den anslutna USBenheten (eller en partition). Se <Välja USBenhet> (sidan 25). Välja lista Mapplista Söker efter mappar och ljud-/video-/ bildfiler som lagras på medier och enheter enligt en viss hierarki. Spellista: Listar och letar efter musik som finns på USB-enheten. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 23). 2 Starta val av lista Disc USB Mapp- eller spellistan som användes tidigare visas när du trycker på [List]. 3 Välj en fil Mapplista Disc/USB Mappen öppnas när du trycker på den och filer i mappen spelas upp. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ ROOT] Flyttar till den översta hierarkinivån. [ UP] Flyttar upp en hierarkinivå. [ TOP] USB Flyttar till den översta mappen. [ CUR] Visar mappen som spelas för tillfället. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. 24 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

25 Spellista Audio File i USB Ändrar till kategorins lägre nivå. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ ALL] Listar all musik i vald kategori. [ UP] Flyttar till kategorins övre nivå. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. Välja USB-enhet Väljer den anslutna USB-enheten (eller en partition). Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 23). 2 Visa skärmen för val av USB-enhet 3 Välj en USB-enhet Går till positionen för den angivna initialen Väljer en enhet eller partition. [ UP] Återgår till skärmen för val av enheter. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. Går till den valda initialen. Svenska 25

26 Lyssna på musikskiva/ljudfil & Titta på videofil/bildfil Länkad sökning (ljudfiler på USB) Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 23). 2 Starta länkad sökning Uppspelningsskärm (videofil, bildfil) Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Använda uppspelningsskärmen 2 3 Välj ett spår 4 3 Spelar spåret du tryckte på. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner., 3 Söker efter en fil. 2 JPEG Visar skärmen med bildfunktioner (sidan 27). MPEG/DivX Visar menyskärmen (sidan 28). 4 Visar/ stänger skärmen om källinformation. Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats. Går till positionen för den angivna initialen Går till den valda initialen. 26 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

27 Skärm för enkel styrning (Videofil, bildfil) Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 7). 2 Använda skärmen för enkel styrning Bildfunktioner Justering av bildvisningen. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Visa skärmen för bildfunktioner 2 3, 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] JPEG, MPEG/DivX Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Söker efter en fil. Under bildvisning av filer kommer en sökning efter ljudfil att ske om knappen påverkas. [7] Disc Stoppar uppspelningen. Skivan spelas från början när du spelar den igen om du trycker två gånger på knappen. [38] Spelar eller pausar. 3 Justera bildvisningen [ ] Vänder bilden horisontellt. [ ] Roterar moturs. [ ] Roterar medurs. [Exit] Stänger bildfunktionerna. Svenska 27

28 Lyssna på musikskiva/ljudfil & Titta på videofil/bildfil Meny för filmfunktioner Väljer ett alternativ på filmmenyn. Visa uppspelningsskärmen 2 Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). Visa menyskärmen 3 Använda menyskärmen [SUB] Ändrar språket för undertexten. [Audio] Ändrar rösternas språk. [Exit] Stänger menyskärmen. 28 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

29 ipod-funktioner Du kan kontrollera och lyssna på låtar i din ipod genom att ansluta ipoden till denna enhet med KCA-iP30V (valfritt tillval). Du kan också visa videoinnehåll på denna enhet när du ansluter en ipod med video. Uppspelningsskärm Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när uppspelningsskärmen visas. Visa uppspelningsskärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Använda uppspelningsskärmen Skärm för enkel styrning Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 7). 2 Använda skärmen för enkel styrning , 3 Väljer musik/video. 2 Används ej 4 Visar/ stänger skärmen om källinformation. Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats. Ta bort alla tillbehör, t.ex. hörlurar, innan du ansluter en ipod. Du kanske inte kan styra ipod-enheten om du ansluter den när andra tillbehör är inkopplade. När du ansluter en ipod till denna enhet startar uppspelningen från det spår som du spelade på din ipod (minne för senast spelade fil och position). Om filen inte innehåller video, visas "No Video Signal" på videoskärmen., 2 Ändrar till uppspelningsskärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Musik/videosökning. [38] Spelar eller pausar. 3 Svenska 29

30 ipod-funktioner Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen Source Control (inställning av källa) för användning under olika uppspelningar. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 4). 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) [38] Spelar eller pausar. [], [ ] Snabbspelning framåt och snabbspelning bakåt. [4], [ ] Väljer musik/video. [List] Visar ipod-listan. (sidan 3) [ ] Ändrar till uppspelningsskärmen. Informationsvisning Väljer titel, artistnamn, albumnamn eller ipod-namn. "##### / #####" Visning av totalt antal spår på ipod-enheten och spårnummer "3" Visning av spelläge "P" Visning av speltid [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Flerfunktion [/2] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [ ] Öppnar multifunktionslisten. [MUSIC] Visar musikkategorilistan. [VIDEO] Visar videokategorilistan. [REP] Upprepar den aktuella filen eller data. [RDM]* Startar och stoppar slumpmässig spelning. [ARDM]* Startar och stoppar slumpmässig uppspelning av album (spelar slumpmässigt från aktuellt album). [INFO] Visar informationsskärmen för spåret/ videon som spelas. [LINK]* MUSIC Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Se <Länkad sökning> (sidan 3). * Inaktiverat när en video spelas. 30 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

31 ipod-lista Listar och letar efter spår/video som finns på ipod-enheten. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 30). 2 Visa ipod-listan Länkad sökning (musikfiler) Söker efter ett annat spår med den valda artisten. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 30). 2 Starta länkad sökning 3 Välj musik/video 3 Välj ett spår Kategorier och musik finns listad. Tryck på ett kategorinamn för att flytta till en lägre nivå. Om en musiktitel visas, spelas musiken om du trycker på den. När [38] visas, spelas musiken i kategorin om du trycker på knappen. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ UP] Återgår till föregående kategori. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. Spelar spåret du tryckte på. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [ TOP] Flyttar till den översta kategorin. [ CUR] Visar kategorin som spelas för tillfället. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. Går till positionen för den angivna initialen Går till positionen för den angivna initialen Går till den valda initialen. Går till den valda initialen. Svenska 3

32 Lyssna på radio Olika funktionsskärmar visas i läget för tunerkällan. Ställ in fjärrkontrollen på "AUD"-läge innan proceduren påbörjas, se <Fjärrkontrollens lägesomkopplare> (sidan 79). Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 4). 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) [FM] Ändrar till FM/2/3-bandet. [AM] Ändrar till AM-bandet. [TI] Slår på/stänger av funktionen trafikinformation. Se <Trafikinformation>, (sida 35). [4], [ ] Väljer en station. Använd [SEEK] om du vill ändra frekvensen. [List] Visa listskärmen med förinställda stationer. Se <Välj förinställda stationer> (sidan 33). Informationsvisning Väljer programtjänstens namn, titel och artistnamn, stationsnamn, radiotext plus eller radiotext. "FM"/ "AM" Bandvisning "Preset" Förinställt nummer "MHz"/ "khz" Frekvensvisning [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. Flerfunktion [/3] Växlar till flerfunktionsvisning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [ ] Öppnar multifunktionslisten. [P] [P6] När knapparna [P] till [P6] visas kan du hämta stationerna från minnet. Information om lagring av stationer finns i <Autominne> (sidan 33) eller <Manuellt minne> (sidan 34). [SEEK] Ändrar sökningen. Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen. Visning Inställning "AUTO" Ställer automatiskt in en station med god mottagning. "AUTO2" Ställer in stationer i minnet, en efter en. "MANU" Ändrar till nästa frekvens manuellt. [AME] Väljer läget för autominne. Se <Autominne> (sidan 33). [PRE] Listar och väljer stationer i minnet. [4Line]/ [2Line] Ändrar antalet rader som visas i informationsvisningen. [PTY] FM Letar station efter programtyp. Se < Söka på programtyp> (sidan 35). [Mono] FM Välj enkanalig mottagning. [LO.S] Slår på/stänger av funktionen trafikinformation. [TEXT] FM Visar skärmen med radiotext. Se <Radiotext> (sida 34). 32 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

33 Välj förinställda stationer Listar och väljer stationer i minnet. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Visa listskärmen med förinställda stationer Autominne Sparar automatiskt stationer med god mottagning i minnet. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Välj ett band som du vill lagra i minnet 3 Välj en station 3 Välj autominne Visar sparade stationer. Ställ in en station genom att trycka. [CTRL] Återgår till skärmen med källfunktioner. 4 Starta autominne Autominne avslutas när 6 stationer har sparats eller när alla stationer har ställts in. Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 0 sekunder. Svenska 33

34 Lyssna på radio Manuellt minne Sparar aktuell station i minnet. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Välj en station som du vill spara i minnet Radiotext Du kan visa radiotexten. (Endast vid FM-sändning) Välj en station Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Visa radiotexten 3 Spara i minnet 2 sek. Håll kvar tills minnesnumret visas. Välj programtjänstens namn, titel och artistnamn, stationsnamn, radiotext plus eller radiotext för textvisning. [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. [5], [ ] Bläddrar i textvisningen. 34 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

35 Trafikinformation När ett trafikmeddelande kommer avbryts alla andra källor och trafikinformationen visas automatiskt. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Ställ in läget för trafikinformation Söka på programtyp Ett program ställs in när du väljer dess programtyp. (Endast vid FM-sändning) Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 32). 2 Aktivera läget för sökning efter programtyp När trafikmeddelandet kommer... Skärmen för trafikinformation visas automatiskt. Skärm för trafikinformation 3 Välj en programtyp Trafikinformationen måste vara påkopplad för att skärmen för att trafikinformationen ska visas automatiskt. Medan du tar emot trafikinformation lagras den inställda volymen automatiskt, och nästa gång trafikinformation sänds blir det med den lagrade volymen. 4 Programtypen visas. Tryck för att välja programtyp. [Search] Leta efter programtypen Den visas när programtypen väljs. Letar efter en station för den valda programtypen Svenska 35

36 Titta på TV Olika funktionsskärmar visas i TV-läget. Du kan bara titta på TV när tillvalet TV-mottagaren är ansluten. Funktioner vid visning av TV-skärm Grundläggande funktioner finns tillgängliga även när TV-skärmen visas. Visa TV-skärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Använda TV-skärmen Skärm för enkel styrning Visar de grundläggande funktionsknapparna på skärmen. Visa skärmen för enkel styrning Se <Visa skärmen för enkel styrning> (sidan 7). 2 Använda skärmen för enkel styrning 2 3 2, 3 Väljer en kanal. 2 Byter till TV eller TV2. 2 Visar menyskärmen (endast när tillvalet KTC- D500E är anslutet (sidan 37). 4 Visar/ stänger skärmen om källinformation. Informationsvisningen rensas automatiskt efter ca 5 sekunder. Informationen kan också visas automatiskt när den har uppdaterats. 4 3, 2 Ändrar till TV-skärmen. 3 Visar skärmen för källfunktioner. [BAND] Byter till TV eller TV2. [4], [ ] Väljer en kanal. Använd [SEEK] om du vill ändra sekvensen för kanalinställning. [SEEK] Ändrar sökningen. (sidan 37) 36 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

37 Skärmen inställning av källa Växlar till skärmen för källfunktioner där du kan använda olika funktioner. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Visa skärmen för källfunktioner> (sidan 4). 2 Åtgärd på skärmen Source Control (inställning av källa) [AME] Väljer läget för autominne. Se <Autominne> (sidan 38). [SEEK] Ändrar sökningen. Läget ändras i följande ordning varje gång du trycker på knappen. Visning Inställning "AUTO" Ställer automatiskt in en station med god mottagning. "AUTO2" Ställer in stationer i minnet, en efter en. "MANU" Ändrar till nästa frekvens manuellt. [PRE] Listar och väljer stationer i minnet. [NAME] Ställer in ett namn för stationen. Se <Namnge en station> (sidan 39). [BAND] Byter till TV eller TV2. [4], [ ] Välj en kanal. Använd [SEEK] om du vill ändra sekvensen för kanalinställning. [List] Visa listskärmen med förinställda tv-stationer. (sidan 39) [ ] Ändrar till TV-skärmen. Informationsvisning Visning för kanalinformation "TV" Bandvisning "Group" Visning av grupp för TV-område. Se <TV-inställning> (sidan 77). "Preset" Visning av minnesnummer "ch" Kanalvisning [ ] När visas kan texten bläddras genom att trycka på den. TV-meny (endast när KTC-D500E (tillval) är ansluten) Menyskärmen visas när du trycker på området nedan. Visa TV-skärmen Se <Använda uppspelningsskärmen för visuella källor> (sidan 6). 2 Visa menyskärmen 3 Använda menyskärmen Flerfunktion [/2] Växlar till flerfunktionsvisning. [Menu] Visar menyskärmen för digital-tvsändning. [ ] Stänger flerfunktionslisten. [ ] Öppnar multifunktionslisten. [EPG] Visar skärmen för EPG (Electric Program [P] [P6] När knapparna [P] till [P6] visas kan Guide). du hämta stationerna från minnet. Information om lagring av stationer finns i <Autominne> (sidan 38) eller <Manuellt minne> (sidan 38). Nästa sida 3 Svenska 37

38 Titta på TV [2], [3], [5], [ ] Flyttar bakgrundsbelysningen i menyn för digital-tv-sändning. [Enter] Aktiverar det valda menyalternativet. [Return] Återgår till den föregående skärmen. [Exit] Återgår till skärmen för digital-tv. När du använder fjärrkontrollen för att manövrera TV-menyn, använd den från KTC-D500E. Manuellt minne (endast när KTC-V300E eller KTC-V30E (tillval) är ansluten) Sparar aktuell station i minnet. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 37). 2 Välj en station som du vill spara i minnet Autominne (endast när KTC-V300E eller KTC-V30E (tillval) är ansluten) Sparar automatiskt stationer med god mottagning i minnet. Visa skärmen Source Control (inställning av källa) Se <Skärmen inställning av källa> (sidan 37). 2 Välj ett band som du vill lagra i minnet 3 Spara i minnet 2 sek. Håll kvar tills minnesnumret visas. 3 Välj autominne 4 Starta autominne Autominne avslutas när 6 stationer har sparats eller när alla stationer har ställts in. Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 0 sekunder. 38 DNX5260BT/DDX5026/DDX5056

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-54DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR BRUKSANVISNING Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 004/08/EC Tillverkare: Kenwood Corporation 967- Ichikawa-machi, Hachioji-shi,

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 DDX5022 DDX5022Y DDX52RY BRUKSANVISNING

DNX5220BT DNX5220 DDX5022 DDX5022Y DDX52RY BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX50BT DNX50 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX50 DDX50Y DDX5RY BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehåll Så här läser du handboken 4 Före användning 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner

Läs mer

DNX-SERIEN DDX-SERIEN

DNX-SERIEN DDX-SERIEN GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX-SERIEN DNX9260BT DNX7260BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX-SERIEN DDX8026BT BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning 4 Anmärkningar 5 Så här läser du handboken

Läs mer

DDX7029 BRUKSANVISNING

DDX7029 BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX709 BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Så här läser du handboken 4 Försiktighetsåtgärder 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner Titta på DVD/VCD 6 Funktioner

Läs mer

-729DVD BRUKSANVISNING

-729DVD BRUKSANVISNING BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-79DVD BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Så här läser du handboken 4 Försiktighetsåtgärder 6 Anmärkningar 7 Grundläggande funktioner Titta på DVD/VCD 8

Läs mer

DNX7240BT DDX6054 BRUKSANVISNING

DNX7240BT DDX6054 BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX740BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX6054 BRUKSANVISNING Swedish/00 (EW) Innehåll Så här läser du handboken 4 Före användning 6 Anmärkningar 7 Inledande inställning 85 Funktioner

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT GPS-NAVIGATIONSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och ändrade sidor. 2010 Kenwood

Läs mer

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Vad vill du göra? Tack för att du har köpt KENWOOD GPS-NAVIGERINGSSYSTEM. I den här handboken beskrivs systemets många olika

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING

KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING DVD-RECEIVER KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 BRUKSANVISNING Swedish/00 (E2W) Innehållsförteckning Innan du använder enheten 3 Första gången 7 Innan du använder enheten för första gången Språkinställning

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

DNX8220BT DDX8022BT BRUKSANVISNING

DNX8220BT DDX8022BT BRUKSANVISNING GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX80BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX80BT BRUKSANVISNING Försäkran om överensstämmelse enligt R&TTEdirektiv 999/5/EC Tillverkare: Kenwood Corporation 967- Ichikawa-machi, Hachioji-shi,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och de modifierade

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING

KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W7537U KDC-W7537UY KDC-W7037 KDC-W7037Y BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa Ljudstyrka

Läs mer

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING CD-RECEIVER KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY BRUKSANVISNING Swedish/00 (KEE) Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder 3 Anmärkningar 4 Allmänna egenskaper 7 Till-/frånslag Välja källa Ljudstyrka

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.)... 12 Upprepad uppspelning... 13 Visa texten... 14 Information

Läs mer

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare Philips GoGear MP3-spelare SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Snabbstartguide 1 2 3 4 Installera Anslut och ladda Överför Njut Behöver du hjälp? Besök gärna www.philips.com/welcome

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer