Handbok. Netwise Office Web 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Netwise Office Web 2007"

Transkript

1 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande Netwise CMG 2007 systemet ska du vända dig till: växeln (021-10) INNEHÅLL Sidan: 2 Starta Office Web 3 Mina Inställninga 5 Sökning i Katalog - Namnsökning - Telefonnummersökning - Sökord 9 Organisationsträd 10 Quick Info 11 Aktiviteter (Hänvisning) 15 Vidarekoppling 16 Röstbrevlådan (Voic ) - Lyssna Av Meddelanden - Spela in Hälsningsfras 24 Netwise Quick Netwise Office är ett program som använder samma databas som organisationens telefonister. Det finns två huvuddelar i programmet, en publik del för att söka efter medarbetare och en privat del för hantering av personliga aktiviteter, röstmeddelanden och inställningar. Detta dokument beskriver hur ett fullt konfigurerat program kan fungera men observera att det kan förekomma avvikelser beroende på hur olika organisationer valt att konfigurera sitt system. Funktioner som är markerade med grå text eller med en grå ikon går ej att ändra eller finns ej installerat.

2 Netwise Office Web Starta webbläsaren, Internet Explorer 5.5 eller högre, skriv in adressen till netwiseoffice i adressfältet: Figur 1 Skriv in adressen i din web-browser Nedan visas hur Netwise Office Web ser ut när den öppnas. Sidan består av en navigationsmeny med ikoner samt av sökfälten Namn/Tel, Sökord och Organisation samt en kryssruta för Närvarande. Sökresultaten presenteras enligt de layouter som valts av systemansvariga på företaget. Navigationsmeny Sökfält Mina inställningar Figur 2 Startbilden i Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du via ikonerna i navigationsmenyn och sökfälten: Katalog - Söka i CMG databasen, er internkatalog. Organisation - Söka organisatoriskt. Quick Info - Söka i ert kartotek efter t ex externa telefonnummer och länkar. Aktiviteter - Registrera aktiviteter och frånvaro. Vidarekoppling - Hantera vidarekopplingar. Voice - Hantera röstbrevlådan Netwise CMG Voice. Logout - Logga ut från den personliga delen. 2

3 Mina inställningar Under mina inställningar kan du ändra lösenord, byta språk samt se vilken information som finns om dig själv i systemet. Figur 3 Generella personliga inställningar Ändra lösenord Byta lösenord gör du genom att klicka på Ändra lösenord. Fyll i eventuellt gammalt lösenord, har du inget lämnar du den raden tom. Fyll i ditt nya lösenord och verifiera detta, klicka på OK. I systemet finns fördefinierat hur många tecken lösenordet minst måste innehålla samt om det är känsligt för stora/små bokstäver. Ändra språk Vill du ändra språk klicka på Ändra språk. Du får du en lista med tillgängliga språk. Välj ett språk genom att markera det, klicka på Spara. Ändra användarinformation Vill du ändra på någon av dina uppgifter klickar du på Ändra användarinformation. Logga in med din anknytning och eventuellt lösenord. Registrera dina ändringar på ändringsformuläret och klicka på Begär ändring. Du kan inte själv ändra direkt i databasen utan detta görs av driftoperatören vid tillfälle. Ändra kalenderinställningar Tjänsten saknas. 3

4 Ändra kontaktprofiler Med hjälp av kontaktprofiler kan man som enskild användare tala om hur inkommande samtal skall hanteras för de olika aktivitetskoderna. Läs kapitlet om Aktivitetshantering. Den profil som är knuten till en viss aktivitetskod kommer att automatiskt väljas när en ny aktivitet registreras. Figur 4 Kontaktprofiler för inställning av vidarekopplingar vid frånvarobesked Skapa ny profil Det finns ett antal fördefinierade profiler i systemet. Utöver dessa går det att skapa personliga profiler. Systemansvariga kan eventuellt tillåta att anknytningen vidarekopplas till ett eget externt nummer. Figur 5 Skapa en kontaktprofil 4

5 Sökning i Katalog Katalog är den del av Netwise Office Web som du först hamnar på när sidan laddas. Här kan du söka i de olika sökfälten Namn/Tel, Sökord och Organisation. Namnsökning När du vill söka skriver du först efternamn och sedan förnamn separerade med mellanslag i Namn/Tel fältet. Du behöver inte skriva hela namnet, sökning sker på del av namn, ju fler bokstäver desto färre sökträffar. Vill du söka bara på ett förnamn ska du trycka mellanslag först. Avsluta genom att klicka på sök eller tryck Enter på tangentbordet, se exempel på resultat nedan. Här kan du förutom Namn, Tel och Organisationstillhörighet se om personen har hänvisat sig. Figur 6 Sök abonnenter i katalogen Klicka på eller någonstans på raden om du vill se mer information om abonnenten. Vilken information som visas och ordningen på denna bestäms av systemansvariga på företaget. Samma organisation Utökad information Aktivitetsöversikt Figur 7 Allmän information om användaren 5

6 Vill du ha ännu mer information om en abonnent klicka på. Den utökade informationen som finns om abonnenten presenteras, se utökad information nedan. Vill du ha en grafisk presentation av en persons aktiviteter klicka på Aktivitetsöversikt. Vill du se vilka andra personer som tillhör samma organisationsenhet klicka på rubriken Organisation (samma organisation). Nedan visas den utökade informationen för abonnenten. Detta är all information som finns registrerad och som är synlig för kontorsanvändarna. Ytterligare information kan finnas tillgänglig för telefonister och driftoperatörer. Tips: Kontrollera din egen information så att den är rätt och skicka om nödvändigt en ändringsbegäran till driftoperatören. Figur 8 Utökad information om abonnenten 6

7 Telefonnummersökning Vill du se vem som har en viss anknytning? Fyll i anknytningsnumret i Namn/Tel fältet och klicka på sök eller tryck enter på tangentbordet. Om du tillexempel bara fyller i siffran 1 och trycker enter på tangentbordet eller klickar på sök får du med alla som har en anknytning som börjar på 1 i sökresultatet. Figur 9 Sök abonnent med hjälp av anknytningsnummer Figur 10 Sök abonnent med hjälp av del av anknytningsnummer 7

8 Sökord I sökfältet sökord kan du söka på ord som driftoperatören valt att registrera på abonnenterna. Det kan vara exempelvis titel, arbetsuppgifter eller kostnadsställe, se nedan där det är sökt på sökordet jurist. Figur 11 Sök abonnent med hjälp av sökord (Ärende) Organisation I sökfältet Organisation går det att söka på organisationsenheternas namn i exemplet nedan är det sökt på eko, för att få fram alla som arbetar på ekonomiavdelningen. Figur 12 Kryssa i rutan för att ta endast visa de som är närvarande Närvarande Då närvaranderutan bockas i exkluderas de abonnenter, som är hänvisade just precis vid sökningstillfället, från sökträffslistan. 8

9 Organisationsträd Här finns en översikt av företagets organisation med underliggande enheter. Klicka på önskad enhet och personerna som tillhör vald enhet presenteras med namn och telnr. Härifrån går det att i sökresultatlistan trycka på för att få mer information om en person. Figur 13 Organisationsträdet kan expanderas och visa abonnenter på en viss avdelning Du kan även skriva ut en telefonlista från organisationsträdssökningen. Klicka på skrivarsymbolen till höger ovanför namnrutan. Du får nu en utskrift av denna enhet plus ev. underenheter. 9

10 Quick Info Här kan du till exempel hitta extern information som adresser och telefonnummer till andra företag, hotell och kortnummer. Det kan även finnas länkar till webbsidor, allt beroende på vilken typ av information som registrerats. Välj den katalog du vill söka i. Ange sökbegreppet i sökfältet och klicka på sök. Vill du söka fram allt innehåll i en viss katalog markera katalogen och placera markören i sökfältet, tryck enter på tangentbordet, systemet sätter själv en asterisk (*) i sökfältet och hela katalogens innehåll listas i sökresultatet. Sökresultat Markera katalog Sökfält Figur 14 Quick Info katalogsökning Klicka på en post i sökresultatlistan för att se mer information om denna. Figur 15 Detaljinformation för en post i katalog 10

11 Aktiviteter Om du vill hänvisa din telefon registrerar du en aktivitet. En aktivitet kan vara till exempel lunch, möte eller semester. En aktivitet är alla typer av frånvaro. Klicka på knappen Aktiv. Logga in med din anknytning och eventuellt lösenord. Första gången du loggar in i Netwise Office Web kontaktar du (021-10)5150 eller Önskar du att byta lösenord kan du lägga in det genom att klicka med musen på Ändra lösenord. När du fyllt i anknytningen och lösenordet klickar du på OK. Då kommer du till sidan Ny aktivitet. Här kan du välja att registrera ny aktivitet, ändra befintlig eller framtida aktivitet eller ta bort aktivitet. Figur 16 Visa och registrera aktiviteter (frånvarobesked) Ny aktivitet Välj kod från den nedrullningsbara listan, välj också datum och tid när aktiviteten ska börja respektive sluta. Du har här också möjlighet att lämna ytterligare information till telefonist och kollegor genom att skriva i fältet Information. Bockar du i rutan Visa info endast för telefonist är det bara telefonisterna som ser vad du skrivit i informations rutan. Samtliga med tillgång till Netwise Office kan se vilken kod du stängt dig med. Avsluta genom att klicka på Spara. Är du administratör för en arbetsgrupp kan du även registrera dina kollegors aktiviteter. Rutan vid Vidarekoppla bockas i om telefonen ska stängas och kopplas till växeln eller talsvaret. Återgå automatiskt anger om telefonen ska öppnas automatiskt när tiden för en aktivitet gått ut. Tar du bort den kommer du själv vara tvungen att manuellt plocka bort aktiviteten via din telefon. 11

12 Vidarekoppla till används då man vill vidarekoppla sin anknytning till ett annat nummer, telefonist eller röstbrevlåda (IVR), detta är en växelberoende funktion. Denna funktion styrs från de personliga kontaktprofilerna som kan modifieras under Mina inställningar. Läs detta kapitel i början av dokumentet. Har du skapat egna kontaktprofiler enligt sidan 4 så kommer fältet Vidarekoppla till att automatiskt fyllas i med denna för valda inställning. Du kan naturligtvis själv ändra denna vidarekoppling. Ändra aktivitet Markera genom att klicka på den aktivitet du vill redigera. Gör dina ändringar och klicka på Spara. Aktiviteten är nu ändrad. Markera Ändra Återkommande aktivitet Figur 17 Markera och ändra en aktivitet Ta bort aktivitet Ta bort aktivitet Om du vill ta bort en aktivitet klickar du med musen på krysset till höger om vald aktivitet. Du kan även ta bort hänvisningen manuellt från din telefon. 12

13 Återkommande aktivitet, schema Under rubriken återkommande aktiviteter kan du registrera nya återkommande aktiviteter. Du kan även ändra samt ta bort återkommande aktiviteter. Rutan vid Visa info endast för telefonist bockar du i om du vill att endast telefonisterna ska se vad du har skrivit i informationsrutan. Ny återkommande aktivitet Klicka på länken Återkommande aktiviteter. Du kommer då till sidan Ny återkommande aktivitet. Välj orsaks kod från rullgardinsmenyn kod. Fyll i när du vill att aktiviteten skall börja gälla och när du vill att den skall upphöra. Ange därefter hur ofta aktiviteten ska repeteras. Tips! Vill du lägga in deltid för varannan vecka så tänk på att aktiviteten ska börja på rätt vecka. Fyll sedan i under vilken period du vill att ditt schema skall gälla. Avsluta med att klicka med musen på Spara. Tänk också på att det är frånvarotiden som anges, med andra ord när frånvaron påbörjas samt när du förväntas vara tillbaka. Figur 18 Återkommande aktiviteter (schema) 13

14 Ändra återkommande aktivitet Markera den återkommande aktivitet du vill ändra. Registrera dina ändringar och klicka på Spara. Markera Ändra Figur 19 Markera och ändra en återkommade aktivitet Ta bort Ta bort återkommande aktivitet När du vill ta bort en aktivitet klickar du på krysset till höger om aktivitetsbeskedet. 14

15 Vidarekoppling I vissa fall kan det vara möjligt att hänvisa telefonen direkt utan att ange frånvaro orsak. Detta kräver en speciell växelkonfiguration (fungerar ej på MD & Meridian). Välj vidarekoppling ur listan och klicka på Spara. Figur 20 Vidarekoppling utan aktivitet (endast för vissa växeltyper) 15

16 Röstbrevlådan Netwise CMG Voice 6.1 När du vill hantera röstbrevlådan klickar du på ikonen Voice. Netwise CMG Voice 6.1 består av två delar, den talade hänvisningen och röstbrevlådan. Den talade hänvisningen presenterar för den inringande vilken aktivitet du är på och när du återkommer. Röstbrevlådan fungerar som en vanlig telefonsvarare där den inringande kan lämna meddelande efter en signal. Du kan även tala in egna fraser som då kommer att spelas upp mellan den talade hänvisningen och röstbrevlådan. Se rubriken Fraser nedan för att spela in egna fraser. Netwise CMG Voice 6.1 har många funktioner, till att börja med bör du aktivera röstbrevlådan och ange ett lösenord för röstbrevlådan så att obehöriga inte skall kuna lyssna av dina meddelanden. Därefter kan Du spela in en generell hälsningsfras samt ställa in hur du vill få reda på att du har fått nya meddelande i röstbrevlådan, avisering. Logga in Ange din anknytning och klicka på OK. Första gången du loggar in i röstbrevlådan kontaktar du (021-10)5150 eller Hit vänder du dig även om du glömt ditt lösenord. Figur 21 Inloggningsrutan för röstbrevlådan 16

17 Meddelanden Under menyn Meddelanden listas alla inkomna röstmeddelanden i röstbrevlådan, nya meddelanden, som du inte lyssnat av kommer först. Varje röstmeddelande presenteras med status, längd och ankomsttid. Figur 22 Röstbrevlådans startsida med sparade röstmeddelanden Markera ditt första meddelande genom att klicka med musen på raden Figur 23 Välj det röstmeddelande du vill lyssna på 17

18 Meddelandet visas under menyn meddelanden Figur 24 Det meddelande som lyssnas av visas Ta bort Klicka på Spela Systemet ringer då upp den anknytning eller det telefonnummer som är angiven i rutan Ring nummer:. Notera att om du vill lyssna av meddelandet på ett externt nummer, så skall du normalt inte ange prefixet för att komma ut på linjen. Följande dialogruta kommer att visas Figur 25 Svara i telefonen när det ringer och klicka på OK Vänta tills telefonen ringer, då lyfter du luren och klickar sedan på OK. Nu spelas ditt meddelande upp. Det upplästa meddelandet lägger sig automatiskt längst ner på listan och du kan enkelt klicka på nästa meddelande för att även lyssna av detta. Ta bort meddelande När du har lyssnat av dina meddelanden kan du välja att ta bort dem genom att klicka på krysset till höger om respektive meddelande. 18

19 Vidarebefordra meddelande Vill du vidarebefordra ett meddelande till en kollega ska du markera meddelandet. Fyll i kollegans anknytning vid vidarebefordra till anknytning och tryck på Vid.bef. Figur 26 Vidarebefordra meddelandet till annan anknytning Markera Fyll i anknytning Ev. kommentar Skicka iväg Vill du bifoga en kommentar till din kollega, som kommer att spelas upp innan det aktuella meddelandet väljer du att bocka i rutan vid Bifoga kommentar, tryck därefter på Vid.bef. Telefonen börjar ringa och du får upp följande dialogruta. Vänta tills telefonen ringer, svara och klicka på OK. Du kan nu spela in din kommentar efter signalen. Meddelandet skickas så fort du lägger på luren. Figur 27 Svara i telefonen när det ringer och klicka på OK 19

20 Fraser Under menyn Fraser visas de aktiviteter där du kan spela in egna hälsningsfraser. Du ser även för vilka aktiviteter som du redan har spelat in fraser. Om någon ringer till dig när du har en gällande aktivitet, kommer din hälsningsfras att spelas upp för den inringande. Systemrösten och din egen hälsningsfras kombineras. Systemrösten talar om för den inringande när du återkommer, och din egen hälsningsfras talar om var du är. Väljer du att spela in en generell hälsningsfras kommer denna att spelas upp för samtliga aktiviteter då ingen annan hälsningsfras finns inspelad. Figur 28 Startsidan för personliga fraser Spela in en generell hälsningsfras: Du kan naturligtvis spela in vad du vill, till exempel: Hej, du har kommit till (N N) på (Företagsnamn) jag kan inte ta ditt samtal just nu. Klicka på hälsningsfrasen Generell, så att den dyker upp i den grå ytan högst upp på sidan. Den fras du för tillfället arbetar med (t ex spelar in eller lyssnar på) syns alltid här. Högst upp till höger syns en textruta med texten Ring nr:, här anger du telefonnumret till den telefon du vill spela in från. Systemet föreslår alltid den anknytning du har loggat in med. Klicka på Spela in. Nu kommer Netwise CMG Voice-systemet ringa upp dig. Vänta tills det ringer i telefonen, lyft luren. Klicka på OK i den dialogruta som kommit fram på webbsidan. Du kommer nu att få höra ett pip i luren och inspelningen börjar. Tala in din hälsningsfras, t ex enligt exemplet ovan. Klicka på Stopp på webbsidan för att avsluta inspelningen. (Trycker du lägg på så får du en tvär brytning). Du kan nu lyssna på det du spelat in genom att klicka på Spela. Är du inte nöjd kan du spela in hälsningsfrasen på nytt. Prova gärna din fras genom att registrera en aktivitet och stänga din telefon, och ringa till dig själv. Lyssna på hur det låter! Bäst resultat får du om du börjar prata direkt efter pipet, talar i samma tempo som systemrösten och trycker Stopp direkt när du slutat prata. 20

21 Aviseringar Via Aviseringar väljer du på vilket eller vilka sätt du ska få reda på att du har fått meddelanden i din röstbrevlåda. Tillgängliga meddelandesystem Aviseringen skickas med fördröjning Figur 29 Välj hur inkomna röstmeddelanden skall aviseras till dig Spara Under Tillgängliga presenteras de aviseringssätt som finns att välja på och under Mina aviseringar presenteras de aviseringssätt som är valda. För att välja ett aviseringssätt markerar du det i rullgardinsmenyn och trycker spara. Vilka aviseringssätt du har tillgång till och vad de är döpta till ser olika ut beroende på vad ni har för olika meddelandesystem på företaget. Aviseringssätten i bilden ovan betyder att om du har valt SMS får du ett SMS till din mobiltelefon, har du valt så får du ett E- mail när du har fått ett meddelande. Medd.Indikator tänder en blinkande lampa, skickar ringsignaler eller tänder meddelande symbol på din telefon, vilket beror på telefonväxel och modell på telefonen. 21

22 Inställningar Dina inställningar påverkar både hur systemet fungerar när du ringer till det och hur det ska fungera när de inringande försöker nå dig men hamnar i talsvaret. Brevlåda - Tar du bort bocken stänger du av din röstbrevlåda, den inringande får då ingen möjlighet att lämna ett meddelande. Ska du t ex vara borta på en längre tjänsteresa och inte har möjlighet att lyssna av dina meddelanden kan det vara bra att stänga av brevlådan. Systemröster - Tar du bort bocken så fungerar Netwise CMG Voice som en vanlig telefonsvarare. Den inringande får inget besked om var du är eller när du väntas åter! Text till tal - genererar en syntetisk fras av ditt namn som kommer att läsas upp istället för din anknytning. Autom. Telefonist - gör det möjligt för den automatiska telefonisten att koppla samtal till dig. Figur 30 Generella inställningar för röstbrevlådan Mitt språk - du väljer det språk du vill höra när du ringer till CMG Voice. Info nivå - välj hur mycket information den talade hänvisningen ska ge, detaljerad, standard eller minimerad när du ringer till din egen röstbrevlåda. Språk för inringande - visar de språk som finns att välja på och de som är valda. För att välja ett språk markerar du det med musen och klickar på högerpilen. Språket flyttas till rutan Valda. Det språk som presenteras överst i valda rutan är det som kommer att vara standardspråk för den inringande. 22

23 Pin-kod - Du använder pin-koden för att logga in när du ska administrera din röstbrevlåda via telefon. Ange en sifferkod så att obehöriga ej kommer åt dina meddelanden. Notera att detta inte är samma lösenord som du anger för att logga in till detta program via datorn. Mina nummer - Här kan du ange telefonnummer som systemet ska känna igen som dina, så att du, när du ringer från något av numren slipper logga in. Mobilnumret hämtas automatiskt från Netwise CMG databasen. Så lyssnar du av din röstbrevlåda via telefon. Numret till röstbrevlådan: (021-15)1750 Du kan också genom att ringa till röstbrevlådan, från vilken telefon som helst, lyssna av dina meddelanden samt registrera aktiviteter. När du ringer till röstbrevlådan via telefon får du ange din anknytning och ditt lösenord. Följ sedan röstinstruktionerna. 23

24 Netwise Quick Netwise Quick är ett enkelt och uppskattat program som du snabbt öppnar med ett musklick. Därefter väljer du aktivitet från en egen definierad lista. Aktiviteten innehåller en kontaktprofil där du har angivit när och på vilket sätt du vill bli nådd. Logga in När du startar Netwise Quick får du upp en inloggningsdialog. Figur 31 Inloggningsrutan för Netwise Quick Här loggar du in med din anknytning (ID) och ditt lösenord. Härifrån kan du också ändra språk och byta lösenord. En liten gul telefon visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på bildskärmen. Definiera snabbval I Netwise Quick kan du definiera snabbval för de aktiviteter som du oftast hänvisar din telefon med. Detta gör du genom att högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välja Definiera snabbval. Det går bra att ha flera snabbval med samma kod men med olika tider. 24

25 Figur 32 Definiera snabbval för olika aktiviteter Ta bort snabbval Om du vill ta bort ett befintligt snabbval gör du detta genom att högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välja Definiera snabbval. Markera önskad aktivitet och välj Ta bort. Figur 33 Ta bort ett snabbval Använda snabbval För att du ska kunna använda dig av snabbval för dina aktiviteter måste du först ha registrerat alternativa snabbval. Du väljer snabbval genom att vänsterklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och sedan välja en av dina fördefinierade aktiviteter. 25

26 Figur 34 Hänvisning med hjälp av snabbval Quick ikonen är en gul telefon längst nere till höger på status raden. Ett rött kryss över telefonsymbolen visar att aktiviteten (hänvisningen) är gällande. 26

27 Tillfällig aktivitet Om du vill registrera en aktivitet och inte har fördefinierat snabbval som passar kan du lägga in en tillfällig aktivitet. Högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på status raden och välj Ny aktivitet. Figur 35 Manuell hänvisning utan snabbval Vidarekoppling Du kan vidarekoppla din anknytning till ett valfritt nummer, förutsatt att växeln stöder vidarekoppling (ej t ex MD110, Meridian). Högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på status raden och välj Vidarekoppling. I den vita rutan anger du vilket nummer som dina samtal ska vidarekopplas till. Figur 36 Hänvisning utan aktivitet (beroende av växeltyp) Lycka till!!! 27

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet.

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Har du frågor gällande

Läs mer

Netwise Office Web. Handbok

Netwise Office Web. Handbok Netwise Office Web Handbok Denna handbok behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Netwise Office Web. Lathund

Netwise Office Web. Lathund Netwise Office Web Lathund Denna lathund behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Snabbguide till Netwise Office Web

Snabbguide till Netwise Office Web Snabbguide till Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Netwise är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna

Läs mer

Snabbguide till CMG Office Web

Snabbguide till CMG Office Web Snabbguide till CMG Office Web I CMG Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Office Web är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna och

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5 Aastra CMG Aastra CMG Office Web 7.5 CMG Office Web Handbok CMG Office Web 7.5 Rev B, 2010-06-01 2010 Aastra Technologies Limited. All rights reserved. This document contains proprietary information,

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

BLUSTAR WEB DATOR. Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator.

BLUSTAR WEB DATOR. Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. 2016 BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. Innehåll Innehåll... 1 Beskrivning... 2 Vad är Blustar Web?... 2 Logga in på Blustar Web...

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12330, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12330, säg vem du söker Snabbguide Bromma Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 12 7. Ringa, Transfererade, Historik,

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du som administratör appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Inställningar Samtalspanel Antal i kö Kölista Parkerat samtal Typ av samtal Samtalsfält Sökfält

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Snabbguide för användare Användarmanual 2015 Inloggning...4 Webbklienten...5 Den övre delen...6 Hänvisningar...7 Tidsangivelser och datum...9 Söka efter kollegor...10 Snabbsök...10 Avancerad sökning...10

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED APPEN OCH ADMINISTRERA VÄXELN Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör. Installera appen I den här guiden går vi igenom hur du som administratör

Läs mer

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1)

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Innehåll Syfte... 3 Tips... 3 Översikt... 4 Att söka någon med Netwise Auto Attendant... 4

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Touchpoint Plus Användare

Touchpoint Plus Användare Touchpoint Plus Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint Plus app och din Touchpoint Plus softphone (telefon i datorn) på ett sätt som passar dig i ditt

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Telia Centrex. Röstsvar

Telia Centrex. Röstsvar Telia Centrex Röstsvar Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil Telia

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats)

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) Manual QTel (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Fält... 5 4. Inställningar för telefonist... 6 5. Samtalshantering... 7 6. Köer... 9 7. Historik,

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Katalogen i Softphone

Katalogen i Softphone Katalogen När du öppnar FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa och skicka meddelanden

Läs mer

Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0

Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0 Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0 INNEHÅLL: Ändra standardtider 3 Kontaktuppgifter 4 Sökord 5 Snabbval 6 Annan hänvisning 7 Kallender 8 Övriga inställningar 9 Meddelanden 10 Kollegor 11 Genom

Läs mer

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil...

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil... C 365 UC COMMUNICATOR Varje användare får vår desktopapplikation C 365 UC Communicator som laddas ner och installeras på valfri dator. När du är inloggad på din Cellip 365 UC Communicator kan du styra

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning...

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp... 2 1. Startsida... 2 2. Hänvisning... 3 3. Svarsgrupper... 5 4. Ring med app... 6 5. Vidarekoppla pågående samtal... 7 6. Kontakter...

Läs mer

Lathund för webbgränssnitt till röstbrevlåda

Lathund för webbgränssnitt till röstbrevlåda Lathund för webbgränssnitt till röstbrevlåda Inloggning Gå till www.skane.se/rostbrevlada (alt via fliken Support på http://www.skane.se/telefoni) Användare (eller Inkorg-/ID nummer): Skriv din interna

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator BASIC mac OS Snabbguide Om tjänsten icentrex är ett samarbetsverktyg för hela ert företag. Tjänsten finns tillgänglig för alla användare i din organisation. Applikationen är kompatibel med iphone ios,

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Ändring av lösenord: Öppna en webläsare och gå till adressen Logga in enligt instruktion på skärmen.

Ändring av lösenord: Öppna en webläsare och gå till adressen   Logga in enligt instruktion på skärmen. Trio Referral App Appen Trio Referral kan laddas ner från Google Play eller från App Store. Sök efter trio referral. Innan du laddar ner och konfigurerar appen ska du ändra lösenord till appen Ändring

Läs mer

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator BASIC ios Snabbguide Om tjänsten icentrex är ett samarbetsverktyg för hela ert företag. Tjänsten finns tillgänglig för alla användare i din organisation. Applikationen är kompatibel med iphone ios, Android,

Läs mer

Ladda ner och installera Presentity Telefonist

Ladda ner och installera Presentity Telefonist Innehållsförteckning 1. Ladda ner och installera Presentity Telefonist 2. Inloggning 3. Översikt 1. Köerna 2. Samtalsparter 3. Sökfält 4. Sökresultat 5. Detaljerad vy 6. Funktionsknapparna E-post eller

Läs mer

Användarmanual Phonera Växel med Office Control

Användarmanual Phonera Växel med Office Control Användarmanual Phonera Växel med Office Control 1 2 Phonera Växel med Office Control Välkommen som växelkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång med

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer