Netwise Office Web. Lathund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Netwise Office Web. Lathund"

Transkript

1 Netwise Office Web Lathund Denna lathund behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande Netwise CMG 6.5 systemet ska du vända dig till: Netwise Office är ett program som använder samma databas som organisationens telefonister. Det finns två huvuddelar i programmet, en publik del för att söka efter medarbetare och en privat del för hantering av personliga aktiviteter, röstmeddelanden och inställningar. Detta dokument beskriver hur ett fullt konfigurerat program kan fungera men observera att det kan förekomma avvikelser beroende på hur olika organisationer valt att konfigurera sitt system. Funktioner som är markerade ned grå text eller med en grå ikon går ej att ändra eller finns ej installerat.

2 Netwise Office Web Anteckna adressen här: Starta webbläsaren, Internet Explorer 5.5 eller högre, skriv in adressen till Netwise Office Web i adressfältet. Figur 1 Skriv in adressen i din web-browser Nedan visas hur Netwise Office Web ser ut när den öppnas. Sidan består av en navigationsmeny med ikoner samt av sökfälten Namn/Tel, Sökord och Organisation samt en kryssruta för Närvarande. Sökresultaten presenteras enligt de layouter som valts av systemansvariga på företaget. Sökfält Navigationsmeny Mina inställningar Figur 2 Startbilden i Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du via ikonerna i navigationsmenyn och sökfälten: Katalog - Söka i CMG databasen, er internkatalog. Quick Info - Söka i ert kartotek efter t ex externa telefonnummer och länkar. Org - Söka organisatoriskt. Aktiv. - Registrera aktiviteter och frånvaro. Vidkoppl. - Hantera vidarekopplingar. Röstb. - Hantera röstbrevlådan Netwise CMG Voice. Besök - Registrera dina besökare i förväg. SMS - Skicka SMS. Logout - Logga ut från den personliga delen. 2

3 Mina inställningar Under mina inställningar kan du ändra lösenord, byta språk samt se vilken information som finns om dig själv i systemet. Figur 3 Generella personliga inställningar Ändra lösenord Byta lösenord gör du genom att klicka på Ändra lösenord. Fyll i eventuellt gammalt lösenord, har du inget lämnar du den raden tom. Fyll i ditt nya lösenord och verifiera detta, klicka på OK. I systemet finns fördefinierat hur många tecken lösenordet minst måste innehålla samt om dett är känsligt för stora/små bokstäver. Ändra språk Vill du ändra språk klicka på Ändra språk. Du får du en lista med tillgängliga språk. Välj ett språk genom att markera det, klicka på Spara. Ändra användarinformation Vill du ändra på någon av dina uppgifter klickar du på Ändra användarinformation. En ändringsbegäran skickas via till företagets driftoperatör. Logga in med din anknytning och eventuellt lösenord. Registrera dina ändringar på ändringsformuläret och klicka på Begär ändring. Du kan inte själv ändra direkt i databasen utan detta görs av driftoperatören vid tillfälle. Ändra inställningar för CMG Exchange Connection - Se sidan 27 för vidare info Här kan du ändra inställningarna för hur aktiviteter i Exchange-kalendern skall hanteras. 3

4 Ändra kontaktprofiler Med hjälp av kontaktprofiler kan man som enskild användare tala om hur inkommande samtal skall hanteras för de olika aktivitetskoderna. Läs kapitlet om Aktivitetshantering. Den profil som är knuten till en viss aktivitetskod kommer att automatiskt väljas när en ny aktivitet registreras. Figur 4 Kontaktprofiler för inställning av vidarekopplingar vid frånvarobesked Skapa ny profil Det finns ett antal fördefinierade profiler i systemet. Utöver dessa går det att skapa personliga profiler. Systemansvariga kan eventuellt tillåta att anknytningen vidarekopplas till ett eget externt nummer. Figur 5 Skapa en kontaktprofil 4

5 När du vill söka Katalog Katalog är den del av Netwise Office Web som du först hamnar på när sidan laddas. Här kan du söka i de olika sökfälten Namn/Tel, Sökord och Organisation. Namnsökning När du vill söka skriver du först efternamn och sedan förnamn separerade med mellanslag i Namn/Tel fältet. Du behöver inte skriva hela namnet, sökning sker på del av namn, ju fler bokstäver desto färre sökträffar. Vill du söka bara på ett förnamn ska du trycka mellanslag först. Avsluta genom att klicka på sök eller tryck Enter på tangentbordet, se exempel på resultat nedan. Här kan du förutom Namn, Tel och Organisationstillhörighet se om personen har hänvisat sig. Figur 6 Sök abonnenter i katalogen Klicka på eller någonstans på raden om du vill se mer information om abonnenten. Vilken information som visas och ordningen på denna bestäms av systemansvariga på företaget. 5

6 Samma organisation Utökad information Aktivitetsöversikt Figur 7 Allmän information om användaren Vill du när du ha ännu mer information om en abonnent klicka på. Den utökade informationen som finns om abonnenten presenteras, se utökad information nedan. Vill du ha en grafisk presentation av en persons aktiviteter klicka på Aktivitetsöversikt. Vill du se vilka andra personer som tillhör samma organisationsenhet klicka på trädsymbolen (samma organisation). Nedan visas den utökade informationen för abonnenten. Detta är all information som finns registrerad och som är synlig för kontorsanvändarna. Ytterligare information kan finnas tillgänglig för telefonister och driftoperatörer. Tips: Kontrollera din egen information så att den är rätt och skicka om nödvändigt en ändringsbegäran till driftoperatören. Figur 8 Utökad informationom abonnenten 6

7 Telefonnummersökning Vill du se vem som har en viss anknytning? Fyll i anknytningsnumret i Namn/Tel fältet och klicka på sök eller tryck enter på tangentbordet. Om du tillexempel bara fyller i siffran 1 och trycker enter på tangentbordet eller klickar på sök får du med alla som har en anknytning som börjar på 1 i sökresultatet. Figur 9 Sök abonnent med hjälp av anknytningsnummer Figur 10 Sök abonnent med hjälp av del av anknytningsnummer 7

8 Sökord I sökfältet sökord kan du söka på ord som driftoperatören valt att registrera på abonnenterna. Det kan vara exempelvis titel, arbetsuppgifter eller kostnadsställe, se nedan där det är sökt på sökordet advokat. Figur 11 Sök abonnent med hjälp av sökord (Ärende) Organisation I sökfältet Organisation går det att söka på organisationsenheternas namn i exemplet nedan är det sökt på eko, för att få fram alla som arbetar på ekonomiavdelningen. Figur 12 Kryssa I rutan för att ta endast visa närvarande Närvaranderutan Närvarande Då närvaranderutan bockas i exkluderas de abonnenter, som är hänvisade just precis vid sökningstillfället, från sökträffslistan. 8

9 Quick Info Här kan du till exempel hitta extern information som adresser och telefonnummer till andra företag, hotell och kortnummer. Det kan även finnas länkar till webbsidor, allt beroende på vilken typ av information som registrerats. Välj den katalog du vill söka i. Ange sökbegreppet i sökfältet och klicka på sök. Vill du söka fram allt innehåll i en viss katalog markera katalogen och placera markören i sökfältet, tryck enter på tangentbordet, systemet sätter själv en asterisk (*) i sökfältet och hela katalogens innehåll listas i sökresultatet. Sökresultat Markera ktl Sökfält Figur 13 Quick Info kartoteksökning Klicka på en post i sökresultatlistan för att se mer information om denna. Figur 14 Detaljinformation för en post i kartoteket 9

10 Organisationsträd Org Här finns en översikt av företagets organisation med underliggande enheter. Klicka på önskad enhet och personerna som tillhör vald enhet presenteras med namn och telnr. Härifrån går det att i sökresultatlistan trycka på för att få mer information om en person. Figur 15 Organisationsträdet kan expanderas och visa abonnenter på en viss avdelning 10

11 Aktiviteter Aktiv. Om du vill hänvisa din telefon registrerar du en aktivitet. En aktivitet kan vara tillexempel lunch, möte eller semester. En aktivitet är alla typer av frånvaro. Klicka på knappen Aktiv. Logga in med din anknytning och eventuellt lösenord. Första gången du loggar in i Netwise Office Web har du inget lösenord. Önskar du ett lösenord kan du lägga in det genom att klicka med musen på Ändra lösenord. När du fyllt i anknytningen och lösenordet klickar du på OK. Då kommer du till sidan Ny aktivitet. Här kan du välja att registrera ny aktivitet, ändra befintlig eller framtida aktivitet eller ta bort aktivitet. Figur 16 Visa och registrera aktiviteter (frånvarobesked) Ny aktivitet Välj kod från den nedrullningsbara listan, välj också datum och tid när aktiviteten ska börja respektive sluta. Du har här också möjlighet att lämna ytterligare information till telefonist och kollegor genom att skriva i fältet Information. Bockar du i rutan Visa info endast för telefonist är det bara telefonisterna som ser vad du skrivit i informationsrutan. Samtliga med tillgång till Netwise Office kan se vilken kod du stängt dig med. Avsluta genom att klicka på Spara. Är du administratör för en arbetsgrupp kan du även registrera dina kollegors aktiviteter. Rutan vid Vidarekoppla bockas i om telefonen ska stängas och kopplas till växeln eller talsvaret. Återgå automatiskt anger om telefonen ska öppnas automatiskt när tiden för en aktivitet gått ut. Tar du bort den kommer du själv vara tvungen att manuellt plocka bort aktiviteten via din telefon. Vidarekoppla till används då man vill vidarekoppla sin anknytning till ett annat nummer, detta är en växelberoende funktion. Denna funktion styrs från de personliga 11

12 kontaktprofilerna som kan modifieras under Mina inställningar. Läs detta kapitel i början av dokumentet. Har du skapat egna kontaktprofiler enligt sidan 4 så kommer fältet Vidarekoppla till att automatiskt fyllas i med denna förvalda inställning. Du kan naturligtvis själv ändra denna vidarekoppling. Ändra aktivitet Markera genom att klicka på den aktivitet du vill redigera. Gör dina ändringar och klicka på Spara. Aktiviteten är nu ändrad. Ändra Återkommande aktivitet Markera Figur 17 Markera och ändra en aktivitet Ta bort Ta bort aktivitet aktivitet Om du vill ta bort en aktivitet klickar du med musen på krysset till höger om vald aktivitet. Du kan även ta bort hänvisningen manuellt från din telefon. 12

13 Återkommande aktivitet, schema Under rubriken återkommande aktiviteter kan du registrera nya återkommande aktiviteter. Du kan även ändra samt ta bort återkommande aktiviteter. Rutan vid Visa info endast för telefonist bockar du i om du vill att endast telefonisterna ska se vad du har skrivit i informationsrutan. Ny återkommande aktivitet Klicka på länken Återkommande aktiviteter. Du kommer då till sidan Ny återkommande aktivitet. Välj orsakskod från rullgardinsmenyn kod. Fyll i när du vill att aktiviteten skall börja gälla och när du vill att den skall upphöra. Ange därefter hur ofta aktiviteten ska repeteras. Tips! Vill du lägga in deltid för varannan vecka så tänk på att aktiviteten ska börja på rätt vecka. Fyll sedan i under vilken period du vill att ditt schema skall gälla. Avsluta med att klicka med musen på Spara. Tänk också på att det är frånvarotiden som anges, med andra ord när frånvaron påbörjas samt när du förväntas vara tillbaka. Figur 18 Återkommande aktiviteter (schema) 13

14 Ändra återkommande aktivitet Markera den återkommande aktivitet du vill ändra. Registrera dina ändringar och klicka på Spara. Ändra Markera Ta bort Figur 19 Markera och ändra en återkommade aktivitet Ta bort återkommande aktivitet När du vill ta bort en aktivitet klickar du på krysset till höger om aktivitetsbeskedet. 14

15 Vidarekoppling I vissa fall kan det vara möjligt att hänvisa telefonen direkt utan att ange frånvaroorsak. Detta kräver en speciell växelkonfiguration. Välj vidarekoppling ur listan och klicka på Spara. Figur 20 Vidarekoppling utan aktivitet (endast för vissa växeltyper) 15

16 Besök Via ikonen Besök i huvuddisplayen kan du förregistrera nya besökare samt se status på redan registrerade besökare. När du förregistrerat dina besökare är det enkelt för receptionisten att checka in besöket och skriva ut en namnbricka till besökaren. Färgen på pricksymbolen framför besökarens namn anger vilken status besökaren har. Grå när besökaren är förregistrerad, när pricken är grön eller röd under statusfältet är besökaren incheckad respektive överskriden (besökstiden har gått ut). En in eller utcheckad besökare är inte ändringsbar. Figur 21 Förregistrera besökare och visa status för registrerade besökare Ta bort besökare Via ikonen Besök i huvuddisplayen tar du bort registrerade besökare. Figur 22 Ta bort en registrerad besökare Klicka på krysset till höger för att ta bort en besökare. Ta bort 16

17 Ändra besöksinformation Figur 23 Ändra besöksinformation Markera den besökare som du vill redigera i listan under Mina besökare. Uppgifterna visas då i övre delen av fönstret under Ändra besöksinformation. Registrera dina ändringar direkt i formuläret och välj Spara för att spara ändringarna. 17

18 Kalenderkoppling Netwise kalenderkoppling för Outlook Du kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt administrera dina inkommande samtal via Outlooks egen kalender. När du har bokat in till exempel möten, tjänsteresor och semester görs en synkronisering med Netwise CMG system. CMG-systemet kommer då att vidarekoppla din anknytning enligt de val som du har gjort, till exempel till telefonist, till röstbrevlåda eller till din mobiltelefon. Du kan själv göra en del inställningar som påverkar denna funktion i NetwiseOffice. Ny aktivitet När du registrerar en aktivitet i din Outlook kalender överförs bokningen till Netwisesystemet och stänger din telefon när aktivitetens starttid är uppnådd. Systemet kommer att läsa texten i ämnesfältet i Outlook och korrelera detta mot vad som finns definierat i Netwisesystemet, t ex. om det står tjänsteresa i texten så stängs telefonen med koden möte. Om systemet inte kan hitta någon matchande text så kommer telefonen att stängas med den kod som du har ställt in som din standardkod. Om du tar bort eller ändrar aktiviteten i Outlook tas den bort eller ändras även i Netwise CMG-systemet. Tar du bort aktiviteten i Netise CMG systemet så kommer denna ändring inte att föras över till Outlook-kalendern. Inställningar För att ändra inställningar i Netwise kalenderkoppling går du in under Mina inställningar i NetwiseOffice och klickar på Ändra inställningar för CMG Exchange Connection. Figur 24 Generella personliga inställningar Figur 25 Inställningar för kalenderkoppling 18

19 SMS Härifrån kan du skicka SMS till valfritt nummer. Fyll i mobilnummret du vill skicka till samt skriv meddelandet i textrutan för meddelandetext. Klicka på Skicka. Figur 26 Skicka ett SMS till en mobiltelefon Logout Web. Här klickar du när du vill logga ut från den personliga delen av Netwise Office Hjälp Klicka på knappen hjälp för att komma till Netwise Office Webs hjälpsida. Här kan du klicka i innehållsförteckningen för att få den hjälp du behöver. 19

20 Netwise Quick Netwise Quick är ett enkelt och uppskattat program som du snabbt öppnar med ett musklick. Därefter väljer du aktivitet från en egen definierad lista. Aktiviteten innehåller en kontaktprofil där du har angivit när och på vilket sätt du vill bli nådd. Logga in När du startar Netwise Quick får du upp en inloggningsdialog. Figur 27 Inloggningsrutan för Netwise Quick Här loggar du in med din anknytning (ID) och ditt lösenord. Härifrån kan du också ändra språk och byta lösenord. En liten gul telefon visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på bildskärmen. Definiera snabbval I Netwise Quick kan du definiera snabbval för de aktiviteter som du oftast hänvisar din telefon med. Detta gör du genom att högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välja Definiera snabbval. Det går bra att ha flera snabbval med samma kod men med olika tider. Figur 28 Definiera snabbval för olika aktiviteter 20

21 Ta bort snabbval Om du vill ta bort ett befintligt snabbval gör du detta genom att högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välja Definiera snabbval. Markera önskad aktivitet och välj Ta bort. Figur 29 Ta bort ett snabbval Använda snabbval För att du ska kunna använda dig av snabbval för dina aktiviteter måste du först ha registrerat alternativa snabbval. Du väljer snabbval genom att vänsterklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och sedan välja en av dina fördefinierade aktiviteter. Figur 30 Hänvisning med hjälp av snabbval Krysset över den gula telefonen längst ned till höger på statusraden visar att aktiviteten är gällande. 21

22 Tillfällig aktivitet Om du vill registrera en aktivitet och inte har fördefinierat snabbval som passar kan du lägga in en tillfällig aktivitet. Högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välj Ny aktivitet. Figur 31 Manuell hänvisning utan snabbval Vidarekoppling Du kan vidarekoppla din anknytning till ett valfritt nummer, förutsatt att växeln stöder vidarekoppling (ej t ex MD110, Meridian). Högerklicka på den gula telefonen längst ned till höger på statusraden och välj Vidarekoppling. I den vita rutan anger du vilket nummer som dina samtal ska vidarekopplas till. Figur 32 Hänvisning utan aktivitet (beroende av växeltyp) Lycka till!!! 22

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

Netwise Office Web. Handbok

Netwise Office Web. Handbok Netwise Office Web Handbok Denna handbok behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Handbok. Netwise Office Web 2007

Handbok. Netwise Office Web 2007 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor

Läs mer

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet.

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Har du frågor gällande

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Snabbguide till Netwise Office Web

Snabbguide till Netwise Office Web Snabbguide till Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Netwise är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna

Läs mer

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5 Aastra CMG Aastra CMG Office Web 7.5 CMG Office Web Handbok CMG Office Web 7.5 Rev B, 2010-06-01 2010 Aastra Technologies Limited. All rights reserved. This document contains proprietary information,

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Inställningar Samtalspanel Antal i kö Kölista Parkerat samtal Typ av samtal Samtalsfält Sökfält

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

BLUSTAR WEB DATOR. Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator.

BLUSTAR WEB DATOR. Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. 2016 BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. Innehåll Innehåll... 1 Beskrivning... 2 Vad är Blustar Web?... 2 Logga in på Blustar Web...

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0

Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0 Lathund Kalix Tele24s App (Android) vers 2.0 INNEHÅLL: Ändra standardtider 3 Kontaktuppgifter 4 Sökord 5 Snabbval 6 Annan hänvisning 7 Kallender 8 Övriga inställningar 9 Meddelanden 10 Kollegor 11 Genom

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

Katalogen i Softphone

Katalogen i Softphone Katalogen När du öppnar FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa och skicka meddelanden

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur.

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur. i Softphone När du öppnar 3FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa, skicka meddelanden,

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Advoco NetPBX Telefonist

Advoco NetPBX Telefonist Advoco NetPBX Telefonist Figure 1. Exempel på användargränssnitt för enkel och utökad telefonist Både den enkla och utökade telefonisten i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

Touchpoint Plus Användare

Touchpoint Plus Användare Touchpoint Plus Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint Plus app och din Touchpoint Plus softphone (telefon i datorn) på ett sätt som passar dig i ditt

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1)

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Innehåll Syfte... 3 Tips... 3 Översikt... 4 Att söka någon med Netwise Auto Attendant... 4

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

IT-lösningar. Centrex Plus. Guide, Android- och ios-app till Telia Centrex Maxi. Centrex Plus 1 (13) Contact Management for Centrex & Virtual PBXs

IT-lösningar. Centrex Plus. Guide, Android- och ios-app till Telia Centrex Maxi. Centrex Plus 1 (13) Contact Management for Centrex & Virtual PBXs Contact Management for Centrex & Virtual PBXs IT-lösningar Centrex Plus Guide, Android- och ios-app till Telia Centrex Maxi Centrex Plus Copyright 2009-13 trimum.se 1 (13) Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION...2

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Användarmanual Phonera Växel med Office Control

Användarmanual Phonera Växel med Office Control Användarmanual Phonera Växel med Office Control 1 2 Phonera Växel med Office Control Välkommen som växelkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång med

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i appen Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att du

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer