LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK"

Transkript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-7XE LC-XE ORUGUÊS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LC (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) ELEVSOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG-V NESEKENÄYÖNEN VÄRELEVSO LC FARVEFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL E OERAÇÃO BRUKSANVSNNG KÄYÖOHJE BRUGSVEJLENNG BRUKERHÅNBOK SVENSKA SUOM ANSK NORSK

2 SECAL NOE FOR USERS N HE U.K. he mains lead of this product is fi tted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BS or ASA approved BS 6 fuse marked or ASA and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refi t the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fi tted. n the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fi t an appropriate type. ANGER: he fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a A socket outlet, as a serious electric shock may occur. o fi t an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: MORAN: he wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: he wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. he wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: f the new fi tted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. he cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. F YOU HAVE ANY OUB, CONSUL A QUALFE ELECRCAN.

3 BRUKSANVSNNG SVENSKA Bilderna och skärmexemplen i denna bruksanvisning är endast för illustrativa syften och kan skilja sig en aning från vad som faktiskt visas. e exempel som används i denna bruksanvisning är baserade på modellen LC-XE. nnehåll nnehåll... Ärade SHAR-kund... Viktiga säkerhetsföreskrifter... Varumärken... Medföljande tillbehör... Snabbguide... Montering av stället... lacering av V:n... V (sedd framifrån)...5 V (sedd bakifrån)...5 sättning av batterier...6 Användning av fjärrkontrollen...6 Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen...6 Fjärrkontroll...7 Att slå på strömmen...8 Beredskapsläge...8 Ursprunglig autoinstallation (analog)...8 Ursprunglig autoinstallation (V)...8 Kanalval med hjälp av programlistan (analog)...9 Användning av yttre utrustning... Anslutning av en videobandspelare... Anslutning av en spelkonsol eller videokamera... Anslutning av en V-spelare... Anslutning av en avkodare... Anslutning av en dator... Användning av länksystemet AV Link... Menyoperationer... Skärmvisning... Gemensam operation... Menyinställning utan användning av fjärrkontroll... Menyn Bild... Bakgr.belysn.... Kontrast... Ljus... Färg... Färgnyans... Skärpa... Röd... Grön... Blå... Färgtemperatur... Svart... -Y/C.... brusred.... /-inställning... Filmläge... tru(r)... Nollställ... Menyn Ljud... iskant... Bas... Loudness... Vol.-automatik... Balans... Klar röst... Nollställ... Menyn Anslutningar...5 ekoder...5 ngångsval...5 nst. av HM...5 rivspänning...6 AV-Link (gäller endast EX )...6 Övriga...6 Menyn nställning...6 Sändare...6 Barnlås...7 Auto-format...7 Språk...7 Fabriksinställningar...7 Övriga...8 Menyn Geometri...8 Bild horisontal...8 Bild vertikal...8 Fasförhållande...8 Övriga menyposter...9 A/V läge...9 Statusvisning...9 NGÅNGSKÄLLA...9 Stillbild...9 OC...9 Bredbilds-läge... Analog text-v-mottagning... Användning av analog text-v-meny... Nyhetsfl ash... Visa/äck över... nställning... Operationer på V-menyn... riftstangenter för V-menyn... V-skärmvisning... Gemensamma V-operationer... Angående användning av skärmen Alfanumerisk teckenuppsättning... Språk... rograminställning... Fav (favorit)...5 Lås...5 Fl. (fl ytta)...5 Fl. t. (fl ytta till)...5 Ö.h. (överhoppa)...5 Välj...6 Rad. (radera)...6 Etik. (etikett)...6 Visa...6 nstallation...6 Autoinstallation...6 Bärvågsskanning...6 Bärarinställning...7 Systeminställning...7 OS-inställning...7 Barnlås...8 illbehör...8 rogramversion...8 Uppgradering av program...8 Gemensamt gränssnitt...9 sättning av ett CA-kort...9 Strömförsörjning av antennen...9 Angående EG... Användning av EG... Användning av EG-timer... Användning av ESG... Användning av den digitala programlistan... Att titta på ett stationsbaner... Användning av funktionen Multiljud... Visning av textning... Användning av tillämpningsprogrammet MHEG5 (endast Storbritannien)... Bilaga... Felsökning... abell över datorkompatibilitet... Specifi kationer för porten RS-C... ekniska data...6 Extra tillbehör...6 Slutlig avskaffning...7 SVENSKA

4 Ärade SHAR-kund Vi tackar för inköpet av denna färg-v med LC-skärm från SHAR. Läs noga avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter före bruk för att garantera felfri drift och längsta möjliga livslängd. Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring Koppla bort nätkabeln från vägguttaget före rengöring av produkten. orka av produkten med en fuktig trasa. Använd inte fl ytande rengöringsmedel eller sprejer. Vatten och fukt Använd inte produkten på våta och fuktiga ställen såsom i ett badrum, kök, tvättstuga, intill en bassäng eller i en fuktig källare. lacera aldrig en vas, kopp eller annan vätskefylld behållare på produkten. Vätska som tränger in i produkten kan orsaka brand eller elstötar. lacering lacera inte produkten på en ostadig vagn, ställning, stativ eller bord. rodukten kan falla och orsaka personskador eller själv utsättas för skador. Använd endast en vagn, ställning, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller medföljer produkten. Vid väggmontering ska du noga följa tillverkarens anvisningar. Använd endast de monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. När produkten placeras på en vagn för att fl yttas ska du skjuta vagnen ytterst försiktigt. lötsliga stopp, kraftiga stötar och ett ojämnt underlag kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation Lufthålen och andra öppningar i höljet är avsedda att försäkra god ventilation. äck aldrig över dessa hål och öppningar då detta kan leda till överhettning och/eller förkortad livslängd för produkten. lacera inte produkten på en säng, soffa, tjock matta eller annat mjukt underlag då dessa kan blockera hålen. rodukten är inte utformad för en innesluten plats. lacera den inte inuti en bokhylla, ställning eller liknande ställe såvida inte god ventilation kan garanteras eller tillverkarens anvisningar efterlevas. roduktens LC-skärm är tillverkad av glas, vilket kan spricka om produkten tappas i golvet eller utsätts för en kraftig stöt. Akta dig för att skära dig på glasbitarna om LC-skärmen skulle råka spricka. Värmekällor Håll produkten borta från värmekällor som element och spisar och även föremål som avger värme (t.ex. förstärkare). lacera aldrig stearinljus eller någon annan form av öppen eld ovanpå eller intill V:n. För att undvika risk för brand och elstötar bör du inte placera nätkabeln under V-apparaten eller andra tunga föremål. Uppvisa inte en stillbild under en lång period då detta kan göra att en spökbild kvarblir på skärmen. En liten mängd ström förbrukas alltid när nätkabeln är ansluten. Reparation Försök inte reparera produkten själv. Avlägsnande av skyddshöljen kan medföra utsättande för hög spänning och andra farliga förhållanden. Begär reparation av en kvalifi cerad tekniker. LC-skärmen är en högteknologisk produkt som sörjer för utsökta bilddetaljer. Beroende på det stora antal bildpunkter kan det hända att några få inaktiva bildpunkter uppträder som en fast blå, grön eller röd punkt. etta ligger inom ramen för produktens tekniska data och utgör inte ett fel. Att observera vid flyttning av V:n Bär aldrig V:n genom att hålla i högtalarna, när V:n ska fl yttas. Se till att V:n alltid bärs av två personer som håller fast den med båda händerna en hand på var sida om V:n. Varumärken HM, logotypen HM och High-efi nition Multimedia nterface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HM Licensing LLC. tru är ett registrerat varumärke tillhörigt Micronas i yskland och andra länder. Logotypen H ready är ett varumärke som tillhör ECA.

5 Medföljande tillbehör Fjärrkontroll (g) Nätkabel (g) Kabelrem (g) Ställ (g) Kabelklämma (liteng, stor g) RCA-till-5-polig -subkontaktadapter (g) Sidorna 6 och 7 Formen på produkten kan variera från land till land. Sidan Sidan Sidan Sidan Sidan Batteri av storlek AAA (g)...sidan 6 Bruksanvisning (denna skrift) Snabbguide Montering av stället lacera någonting mjukt över det område som V:s ska läggas på, innan ett arbete påbörjas. Se till att området är helt plant. etta förhindrar risk för skador. nnan ställningen monteras (eller demonteras) måste nätkabeln kopplas loss från nätintaget AC NU. OBSERVERA Montera stället i korrekt riktning. Se till att följa instruktionerna. Felaktig montering av stället kan resultera i att V:n välter omkull. Kontrollera att 8 stycken skruvar ( korta och långa) följer med V:n. Skjut in stället i öppningarna på undersidan av V:n. Skruva i och dra åt de fyra långa skruvarna i de fyra hålen på baksidan av V:n. nsexnyckel Fäst de två delarna av stället i varandra med hjälp av de fyra skruvarna och insexnyckeln (medföljer produkten) enligt bilden. Lång skruv Mjuk kudde Kort skruv nsexnyckel Utför åtgärderna ovan i omvänd ordning för att demontera stället.

6 Snabbguide lacering av V:n lacera V:n nära ett nätuttag med stickkontakten lätt åtkomlig. Standardkontakt N55 (EC 69-) 75 q koaxialkabel Ferritkärna * Kabelklämma (stor) Bind ihop kablarna med klämman. Nätkabel Formen på produkten kan variera från land till land. Kabelrem Kabelklämma (liten) Bind ihop nätkabeln med klämman (liten). Antenn Anslut antennkabeln från din utomhusantenn eller rums/takantenn till antenningången på baksidan av V:n för mottagning av digitala/jordbundna sändningar. Även en inomhusantenn kan användas om mottagningen är exceptionellt god. et går att inhandla både passiva och aktiva rumsantenner. En aktiv antenn innebär att den strömförsörjs via antenningången. Strömtillförseln (5 V) måste ställas in korrekt enligt anvisningarna under rivspänning (Sidan 6). * Ferritkärna Ferritkärnan bör vara fäst permanent och aldrig avlägsnas från nätkabeln. Montering av V:n på väggen En speciell väggmonteringshållare från SHAR bör alltid användas vid montering av V:n på en vägg. (Se sid. 6.) Användning av andra väggmonteringshållare kan resultera i en instabil installation, som kan leda till allvarlig kroppsskada. nstallation av LC-färg-V:n kräver speciella färdigheter som endast en kvalificerad servicetekniker besitter. Försök inte att utföra detta på egen hand. SHAR åtar sig inget ansvar för felaktig montering som kan leda till personella eller materiella skador. Rådgör med en kvalifi cerad installatör angående användning av ett separat inköpt monteringsfästet för montering av V:n på en vägg.

7 Snabbguide V (sedd framifrån) Fjärrkontrollsensor OC-sensor ndikatorn OC ndikatorn SLEE Strömindikator (beredskap/på) (B) V (sedd bakifrån) (s/r) (program [kanal] tangenter) i (l/k) (volymknappar) Menyknapp (MENU) a (strömbrytare) Antenningång (VB- 5 V=/8 ma) Endast vid användning av en aktiv jordbunden antenn ska du välja ja (5 V) under rivspänning. (Sidan 6) orten RS-C ngången EX 6 (HM) ngångarna EX 5 (HM/AUO) Baksida: LC-7XE Baksida: LC-XE Öppning för samfällt gränssnitt ngångarna EX ngången EX (RGB) ngången EX (AV) Utgångarna OUU (Ljudutgångar) ngångarna EX Hörlursutgång Nätintaget AC NU 5

8 Snabbguide nnan V:n tas i bruk för första gången ska du sätta i de två batterierna av storlek AAA (medföljer). Byt ut dessa mot två nya batterier av storlek AAA när batterierna blivit urladdade och fjärrkontrollen inte längre kan användas. ryck på och skjut batterifacket för att öppna det. Sätt i de två medföljande batterierna av storlek AAA. Sätt i batterierna med polerna vända enligt märkena (e) och (f) i batterifacket. sättning av batterier Stäng batterilocket. OBSERVERA Felaktig användning av batterierna kan resultera i läckage av kemiska ämnen eller explosion. Var noga med att följa anvisningarna nedan. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Olika typer av batterier kan ha olika egenskaper. Blanda inte gamla och nya batterier. etta kan göra att de nya batteriernas livslängd förkortas eller att de gamla batterierna läcker. a ur batterierna så snart de är förbrukade. annat fall kan de läcka en vätska som irriterar huden. orka noga ur batterifacket om ett batteri har läckt. Batterierna som medföljer produkten har en något kortare livslängd än helt nya batterier. a ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period. Användning av fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollsensorn på V:n. Föremål mellan fjärrkontrollen och sensorn kan förhindra korrekt manövrering. 5 m Fjärrkontrollsensor Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen Undvik att utsätta fjärrkontrollen för slag och stötar. Utsätt ej heller fjärrkontrollen för vätskor, och placera den inte på ett ställe där luftfuktigheten är hög. Undvik att placera fjärrkontrollen på ställen som utsätts för solsken. Hög värme kan deformera höljet. Fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om fjärrkontrollsensorn på V:n utsätts för solsken eller annan skarp belysning. Ändra i så fall vinkeln på belysningen eller på V:n, eller använd fjärrkontrollen närmare fjärrkontrollsensorn. 6

9 Snabbguide Fjärrkontroll B (Beredskap/å) (Sidan 8) m (ext-v) V: Visa analog text-v. (Sidan ) V: Välj sändning av V-data och text-v. (Sidan ) k (old visning för text-v) (Sidorna och ) [ (ext för text-v) V/yttre inmatning: Koppla in/ur textning. (Sidan ) V: Visar valskärmen för textning (Sidan ) 5 (Frysning/Stopp) (Sidan ) 6 (Undersida) (Sidan ) 7 Ställ in kanalen i V-läget och Vläget. Mata in siffror och bokstäver. Ställ in sidan i text-v-läget. 8 A (Återgång) ryck här för att återgå till föregående bild i normalt visningsläge. 9 V ryck här för att välja V-läget vid återgivning från andra ingångskällor och vice versa. (enna knapp fungerar inte efter V-återgivning strax innan V:n har slagits av. Välj i detta fall först en annan ingångskälla än V med hjälp av knappen b.) (Ljudläge) Välj inställning för ljudläge. (Se nedan.) e (Ljudavstängning) Koppla in/ur ljudet. i (k/l) (Volym) Höj/sänk volymen. LS V: ar fram programlistan på skärmen. V MENU V: ar fram skärmen för Vmenyn. E Användning av knappen på fjärrkontrollen V-läge: ryck på för att ta fram multiljudsmenyn. (Sidan ) Analog-V-läge: Med vart tryck på ändras ljudläget såsom visas i följande tabeller. Val av NCAM V-sändningar Signal Stereo våspråkig Enkanalig Valbara poster Stereo, Mono! -ljud Ljud, -ljud Ljud, -ljud Ljud +, Mono! NCAM, Mono! Val av A V-sändningar Signal Stereo våspråkig Enkanalig Valbara poster Stereo, Mono! -ljud Ljud, -ljud Ljud, -ljud Ljud + Mono EN Lämna menyskärmen. 6 tru emonstrera tru-effekter i dubbelt skärmformat. (Sidan ) 7 SLEE Slår på (ställer in i steg om min. till max. tim. min.) och av insomningstimern. (Om menyn id och datum visas, så ange tid och datum enligt beskrivningen på sidan 8 och ställ sedan in insomningstimern på nytt.) 8 v (Längst upp/längst ner/full) Ställ in ytan för förstoring i text-vläget. (Sidan ) 9 b (NGÅNGSKÄLLA) Välj en ingångskälla. (V, V, EX, EX, EX, EX, EX5, EX6) (Sidan 9) EG V: För att ta fram EG-menyn (EG = Electronic rogramme Guide). ESG V: För att ta fram ESG-menyn (ESG = Electronic Service Guide). RAO V: Kopplar om mellan lägena RAO och V. AV MOE Välj inställning för bildåtergivning. (Sidan 9) SURROUN Koppla in/ur surroundeffekter. (r/s) Välj önskad kanal. analog-v-läge kan externa ingångskällor (EX - 6) också väljas. p (nformationsvisning) (Sidorana 8, 9, och ) 5 MENU Kopplar in/ur visning av skärmen MENU. (Sidan ) 6 a/b/c/d (Markör) Välj önskad post på en inställningsmeny. OK Utför ett kommando på en menyskärm. Visar programlistan i analogt läge och programlistan i V-läge. 7 REURN Återgå till föregående menyskärm. 8 Färgknappar (Röd/Grön/Gul/Blå) ext-v: Välj en viss sida. (Sidan ) V: e färgade tangenterna används till att välja motsvarande färgade poster på menyskärmen. 9 OC För att koppla in eller ur optisk bildkontroll. (Sidan 9) f (Bredbilds-läge) Väljer bredbilds-läget. (Sidan ) ACON (Actionläge) enna knapp är inte tillgänglig vid användning av modellerna LC-7/ XE. När inga signaler matas in visas Mono som aktuellt ljudläge. Mono! anger att enkanalig FM-mottagning har kopplats in manuellt. 7

10 Snabbguide Att slå på strömmen ryck på a på V:n. Koppla alltid bort nätkabeln från vägguttaget om V:n inte ska användas under en längre tid. En liten mängd ström förbrukas även när a har slagits av. Om du i inmatningsläget V slår av strömmen omedelbart efter en ändring av en inställning på menyskärmen kan det hända att den nya inställningen eller kanalinformationen inte memoreras. Ursprunglig autoinstallation (analog) När V:n slås på allra första gången efter inköp, så åberopas ursprunglig autoinstallation (analog) automatiskt. Följ menyerna och utför nödvändiga inställningar en efter en. För att konfi gurera om den grundläggande autoinstallationen: gå till Sändare och kör Sökhjälp från menyn nställning. (Sidan 6) Beredskapsläge ryck på B på fjärrkontrollen när V:n är på. V:n ställs i beredskapsläge och bilden på skärmen försvinner. ndikatorn B på V:n ändrar färg från grön till röd. Koppla bort nätkabeln från vägguttaget för att slå av strömtillförseln till V:n till fullo. Koppla dock aldrig bort nätkabeln såvida du inte specifi kt uppmanas till detta. Strömindikator Av Röd Grön Strömmen av V:n står i strömberedskapsläge. V:n är på. nställning av skärmspråk ryck på a/b/c/d för att välja önskat språk från listan på skärmen. ryck på OK för att mata in inställningen. nställning av land (skärmen Uppställningsplats ) ryck på a/b/c/d för att välja ditt land eller område från listan på skärmen. ryck på OK för att mata in inställningen. En översikt över de inställningar som används vid autosökning visas. ryck på OK för att starta sökningen. V:n söker efter, sorterar och lagrar alla mottagningsbara V-program i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. För att avbryta en pågående grundläggande autoinstallation: tryck på EN. När autosorteringen är klar visas posten Avkodare. ryck på c/d för att välja EX eller EX och tryck sedan på OK. Se till att välja den ingång (EX eller ) som avkodaren är ansluten till. 5 Ursprunglig autoinstallation (V) VB (igital Video Broadcasting, d.v.s. digital videosändning) utgör en ny metod för bildöverföring. en erbjuder mycket mer än nu existerande analoga V-sändningar. VB sörjer för fl er stationer, högre bildkvalitet och annan praktisk service på skärmen. en erbjuder också ett antal nya egenskaper såsom textning och ett fl ertal olika ljudspår. För att titta på V-sändningar ska du utföra åtgärderna nedan för att avsöka alla tillgängliga stationer i området. Se till att också utföra ursprunglig autoinstallation (analog) enligt beskrivningen i föregående avsnitt, även om du endast har för avsikt att titta på digitala V-program. 5 Ett meddelande som talar om att den första installationen genomförts korrekt visas. ryck vid behov på OK. Om en AV-Link-kompatibel inspelningsenhet är ansluten till kopplingen EX, så börjar V:n automatiskt att överföra programlistdata till inspelningsenheten. ryck på V (eller på b och sedan på a/b för att välja V och därefter på OK) för att koppla in V-läget. ryck på V MENU för att ta fram skärmen för V-menyn. ryck på c/d för att välja nstallation. ryck på a/b för att välja Autoinstallation och tryck sedan på OK. Mata här in din låskod, om en sådan redan är inställd. Mata i annat fall in den förinställda låskoden. Se sidan 7 för inställning av kodnummer. Ett bekräftelsemeddelande visas. ryck på c/d för att välja Ja och tryck sedan på OK for att starta sökningen. V:n startar avsökning av alla tillgängliga Voch radiostationer i ditt område. e inställningar för land och språk som används i denna operation är de inställningar som gjordes när du utförde Ursprunglig autoinstallation (analog). Om du vill ändra t.ex. inställning av landet, beroende på att du fl yttat till ett annat land, ska du åter utföra Sökhjälp från menyn Analog. (Sidan 6) V-stationerna letas upp och lagras i enlighet med den kanalnummerinformation som fi nns inbäddad i V-signalen (om tillgänglig). Om denna information inte fi nns tillgänglig, så lagras stationerna i enlighet med den ordningsföljd de togs emot i. Ordningen kan vid önskemål sorteras om enligt beskrivningen på sidan 5. ryck på EN för att avbryta pågående avsökning. et går inte att välja någon V-relaterad menypost om inte Autoinstallation har avslutats. 8

11 Snabbguide Kanalval med hjälp av programlistan (analog) nmatning av tecken med hjälp av knapparna - detta avsnitt beskrivs hur det går till att ändra/radera/flytta/döpa om program med hjälp av den analoga programlistan. För mottagning av digitala V-program hänvisas till avsnittet Användning av den digitala programlistan. (Sidan ) et är även möjligt att välja önskade kanaler från programlistan, istället för att använda sifferknapparna - eller (r/s). ryck i analog-v-läge på OK medan ingen annan menyskärm är aktiv. rogramlista V EX EX EX EX EX5 EX6 VEO AR ZF SA. RL VOX S-RL N-V SF 9LVE RO7 RL WR BR HR MR KKA Numeriskt Knappar illdelade tecken och siffror, k, l,. (punkt), (mellanrum) A, B, C,, E, F, G, H,, J, K, L, 5 ryck på a/b/c/d eller - för att välja önskat program från programlistan och tryck sedan på OK för att ta emot programmet. ryck på Blå för att sortera listan i enlighet med Alfabetiskt eller Numeriskt. Vi hänvisar till följande tabell angående vilka tecken som kan väljas med respektive sifferknapp. M, N, O, 6, Q, R, S, 7, U, V, 8 W, X, Y, Z, 9 För att radera, flytta och döpa om program på programlistan ryck medan programlistan visas på Gul (ändra program). E Radera Välj ett program som ska raderas och tryck sedan på Röd (radera). Markera om så önskas fler program med a/b/c/d eller -. Bekräfta med OK eller avbryt med Röd. E Flytta Välj ett program som ska flyttas och tryck sedan på Gul (flytta). Markera om så önskas fler program med a/b/c/d eller -. ryck på OK för att avsluta markering. ryck på a/b/ c/d eller - för att välja position att flytta till. Bekräfta med OK eller avbryt med Gul. Var vid fl yttning noga med att välja korrekt samling kanaler och destination. E Byt namn Välj ett program som ska döpas om och tryck sedan på Blå (byt namn). Använd sifferknapparna - till att mata in önskade tecken. änk på att snabbt trycka och växla tecken med en sifferknapp, eftersom övergången till siffran går ganska snabbt. Upprepa teckeninmatningen tills hela namnet är inskrivet. Bekräfta med OK eller avbryt med Blå. Ett namn kan bestå av upp till 8 tecken. 9

12 Användning av yttre utrustning nställning av ingångskälla För att titta på bilden från en yttre källa ska du välja lämplig ingångskälla med b på fjärrkontrollen. (Sidan 9) NGÅNGSKÄLLA V V EX EX EX EX EX5 Kablarna märkta med * fi nns att köpa EX6 separat. V-OU-utmatning av V-bilder via kopplingen EX sker medan V är inställt som ingångsval. övriga fall sker konstant utmatning av analoga V-bilder. MONOR OUU-utmatning av ljud via kopplingen EX sker endast medan EX, 5 eller 6 är inställt som ingångsval. Anslutning av en videobandspelare Kopplingen EX kan användas för anslutning av en videobandspelare eller annan inspelningsutrustning. En videobandspelare som stöder det avancerade V-videolänksystemet AV Link kan anslutas via en fullkopplad SCAR-kabel. SCAR-kabel* SCAR-kabel* Anslutning av en V-spelare En V-spelare eller annan audiovisuell utrustning kan anslutas till kopplingen EX,, 5 (HM) eller 6 (HM). AUO-kabel* L-AUO-R S-VEO AV OUU V-spelare S-videokabel* VEO eller EX EX : ngången S-VEO har prioritet framför den andra ingången VEO. Kompositvideokabel* Komponentkabel* RCA-till-5-polig -subkontaktadapter (medföljer) Videobandspelare Avkodare EX (rekommenderas) Om anslutningen ovan har gjorts, så se till att välja EX under menyposten ekoder vid körning av den grundläggande autoinstallationen (analog) (sid. 8) eller vid senare ändring av inställning (sid. 5). et kan hända att avancerade V-video-länksystem (AV Link) inte är kompatibla med vissa yttre källor. Anslutning av en spelkonsol eller videokamera En spelkonsol, videokamera eller vissa andra typer av audivisuell utrustning kan anslutas till ingångarna EX. AUO-kabel* S-videokabel* COMONEN R (CR) Y B (CB) V-spelare EX 5 Kabel med,5 mm ø stereominikontakter* Adapter/kabel för HM/Vomvandling* Vid anslutning av en HM- V-omvandlingsadapter/kabel ska ljudsignaler matas in här. Om inte, så använd EX 6. EX V-spelare eller EX 6 HM-kabel* L-AUO-R S-VEO AV OUU VEO Kompositvideokabel* EX V-spelare Vid anslutning av en HM-V-omvandlingsadapter/kabel till HM-ingången kan det hända att bilden blir otydlig. Spelkonsol Videokamera EX : ngången S-VEO har prioritet framför den andra ingången VEO.

13 Användning av yttre utrustning Anslutning av en avkodare ngången EX kan användas för att ansluta en avkodare eller annan audivisuell utrustning. Anslutning av en dator Använd ingångarna EX för anslutning av en dator. ator ator EX SCAR-kabel* RGB-kabel* Kabel med,5 mm ø stereominikontakter* RGB/V-omvandlingskabel* Avkodare Om anslutningen ovan har gjorts, så se till att välja EX under menyposten ekoder vid körning av den grundläggande autoinstallationen (analog) (sid. 8) eller vid senare ändring av inställning (sid. 5). EX EX Användning av länksystemet AV Link V:n införlivar fyra typiska AV-länkfunktioner för smidiga anslutningar mellan V:n och andra ljud/bildkällor. Entrycks uppspelningsstart När V:n står i beredskapsläget slås den på automatiskt och visar bilden från ljud/bildkällan (t.ex. videobandspelare, V-spelare). V-strömberedskap När V:n ställs i strömberedskap (viloläge) ställs även annan ansluten audiovisuell utrustning (t.ex. videobandspelare och V-spelare) i strömberedskap. WYSWYR (What You See s What You Record) Om fjärrkontrollen för en ansluten videobandspelare har knappen WYSWYR kan inspelning startas automatiskt genom att trycka på denna knapp. Förvalsnerladdning etta överför automatiskt information om kanalförinställning från V:ns tuner till tunern på den anslutna ljud/bildkällan (t.ex. videobandspelare) via ingången EX. Vi hänvisar till bruksanvisningen för varje ansluten produkt angående detaljer. Länksystemet AV Link kan endast utnyttjas efter att en ljud/bildkälla anslutits till ingången EX på V:n via en fullkopplad SCAR-kabel. AV-länkfunktionen kan enbart användas om V:n utfört en komplett autoinstallation med den anslutna audivisuella apparaten (se Ursprunglig autoinstallation på sidan 8). AV-länkfunktionens tillgänglighet beror på den audivisuella apparat som används. Beroende på tillverkaren och typen av utrustning kan det hända att de angivna funktionerna kan användas endast delvis eller inte alls. Kabel med,5 mm ø stereominikontakter* Kablarna märkta med * fi nns att köpa separat. C-ingångarna är C/B-kompatibla. Se sidan för en lista över datorsignaler som är kompatibla med V:n. En Macintosh-adapter kan behövas för användning av vissa Macintosh-datorer. Vid anslutning av en dator avkänns den rätta insignaltypen automatiskt.

14 Menyoperationer Skärmvisning Exempel V-meny Bild MJUK Bakgr.belysn. Kontrast Ljus Färg Färgnyans Skärpa Färgtemperatur Svart -Y/C. brusred. / inställning Filmläge tru(r) Nollställ Ljud - 9 Hög Mellan-Hög från Av Av Sammanflätad från från nej Gulmarkerade objekt etta anger en post som är vald för tillfället. ost visad i vitt etta anger en post som kan väljas. Anslutningar Här visas aktuellt AV-läge. (Sidan 9) Mellan Beroende på vald parameter, aktuellt ingångsval eller mottagen signaltyp visas vissa menyposter inte så som beskrivs i denna bruksanvisning. e bilder på skärmar som förekommer i bruksanvisningen syftar till att beskriva vad som visas på skärmen (en del har förstorats, andra har beskurits) och kan skilja sig en aning från det som verkligen visas på skärmen. Gemensam operation 5 ryck på MENU för att ta fram Vmenyskärmen. ryck på c/d för att välja önskad meny och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja önskad menypost. ryck vid behov på OK för att gå vidare. Menyinställning utan användning av fjärrkontroll etta tillvägagångssätt kan användas, om ingen fjärrkontroll fi nns inom räckhåll. Justering av ofta ändrade poster V-meny Bild MJUK Bakgr.belysn. Kontrast Ljus Färg Färgnyans Skärpa ytterligare Ljud Anslutningar ryck på a/b för att välja ytterligare och tryck sedan på OK, om den post som ska justeras inte visas. Färgtemperatur Svart -Y/C. brusred. Hög från Av Av Mellan-Hög Mellan / inställning Filmläge tru(r) Sammanflätad från från Nollställ nej ryck på c/d för att välja önskat alternativ eller flytta alternativet till önskat ställe. ryck vid behov på OK. ryck upprepade gånger på REURN för att återgå till de senaste menyerna eller tryck på EN eller MENU för att lämna menyskärmen. ryck kort på MENU för att ta fram direktkontrollskärmen. Följande poster kan justeras: NGÅNGSKÄLLA, Ljus, Kontrast, Bredbilds-läge och Service. Service är en post reserverad enbart för underhållstekniker. Välj önskad post med hjälp av knapparna r/s. Välj alternativ eller justera med hjälp av knapparna i k/l. Menyskärmen för direktkontroll slocknar efter ett antal sekunder, om ingen manövrering utförs.

15 itleb Menyoperationer Menyn Bild iverse bildrelaterade inställningar kan optimeras. V-meny Bild MJUK Bakgr.belysn. Kontrast Ljus Färg Färgnyans Skärpa ytterligare oster märkta med * kan justeras eller återställas för varje enskilt AV-läge. oster märkta med ** visas endast medan C (RGB) är valt för EX under ngångsval. ryck på a/b för att välja ytterligare och tryck sedan på OK, om den post som ska justeras inte visas. Bakgr.belysn.* Gör skärmen mörkare eller ljusare. Kontrast* Lämplig inställning av kontrast beror på aktuellt ljusförhållande i rummet. Ju ljusare omgivningen är desto högre bör kontrasten ställas in. Ljus* Ställ in ljusstyrkan så att de svarta områdena i bilden endast ter sig svarta. Färg* Ställ in färgstyrkan efter eget tycke. Färgerna bör te sig naturliga, vilket lättast kan avgöras genom att till exempel titta på färgen på människors ansikten. Färgnyans Ställ in färgnyansen, så att färgerna ter sig naturliga. etta kan avgöras genom att till exempel titta på färgen på människors ansikten. Skärpa* Justera skärpan för att uppnå önskad bildupplösning. Röd** Justera röd färgintensitet. Ljud Anslutningar Endast C Färgtemperatur* Justera färgtemperaturen för att uppnå bästa möjliga vitbild. OS Hög: Vit med blåaktig ton Mellan-Hög: Mellanton mellan hög och mellan Mellan: Naturlig ton Mellan-Låg: Mellanton mellan mellan och låg Låg: Vit med rödaktig ton Svart Ändra visningsdjupet genom att välja en nivå för automatisk justering av de mörka delarna i en bild för att förbättra bildens synbarhet. -Y/C Sörjer för högkvalitativa bilder med minimal punktkrypning och korsfärgstörningar genom att avläsa ändringar i bilden. OS Av: ngen avläsning Standard: Normal justering Snabb: Ställd på optimal bildkvalitet för snabbt rörliga bilder. Långsam: Ställd på optimal bildkvalitet för långsamma bilder. Beroende på insignaltyp eller brus i insignalerna kan det hända att -Y/C inte fungerar. -Y/C har en ännu större effekt på sammansatta videosignaler (FBAS).. brusred. enna funktion framställer en tydligare bild. (Av, Hög, Låg) /-inställning Justering av bilden och ingångssignalen kan framställa en vackrare bild. OS Sammanflätad: Visar utsökt detaljerade bilder för V eller video el.dyl. rogressiv: Visar klara bilder för stillbilder eller grafi k el.dyl. osten /-inställning står på rogressiv när Filmläge står på till. Grön** Justera grön färgintensitet. Blå** Justera blå färgintensitet. Endast C Endast C

16 Menyoperationer Filmläge V:n avkänner automatiskt en fi lmbaserad källa (ursprungligen kodad med /5 bildrutor per sekund, beroende på vertikal frekvens), analyserar den och omskapar sedan varje bildruta för visning med fi lmliknande kvalitet. tru(r) tru(r) sörjer för stadiga rörelser istället för kantiga rörelser och skakningar. et förbättrar bildkvaliteten ytterligare genom att kontrast och skärpa förstärks med hjälp av avancerade videoalgoritmer. Efter framtagning av menyn tru(r) är det endast möjligt att koppla in/ur vibrationskorrigering. Justering av bildkvalitet, exempelvis för förbättring av kontrast och skärpa, är alltid inkopplat. ryck på tru på fjärrkontrollen för att se en trudemonstration i ett dubbelskärmsformat. enna effekt är större på snabbrörliga bilder, till exempel i vissa fi lmscener. Om tru(r) är aktiverat, så visas inte posterna / -inställning och Filmläge på menyskärmen. Beroende på vilken typ av signal som tas emot (H-signal etc.) visas inte alltid tru(r) på menyskärmen. Nollställ Välj detta för att vid behov återställa samtliga bildrelaterade poster till fabriksinställda grundvärden. Menyn Ljud iverse ljudrelaterade inställningar kan optimeras. V-meny Ljud MJUK iskant Bas ytterligare... oster märkta med * kan justeras eller återställas för varje enskilt AV-läge. ryck på a/b för att välja ytterligare och tryck sedan på OK, om den post som ska justeras inte visas. iskant* För svagare eller starkare diskante Bas* För svagare eller starkare bas Anslutningar Loudness Förstärker låga och höga frekvenser för att ge en tydligare ljudåtergivning även på låg volymnivå. Vol.-automatik Volymnivån kan ändras vid mottagning av program med annorlunda standarder, vid byte av program eller vid mottagning av reklaminslag. essa volymförändringar kan minskas genom att aktivera Vol.-automatik. Koppla ur automatiken vid mottagning av musikprogram och direktsändningar för att då erhålla ett bättre ljud. Balans Ställ in balansen för att erhålla jämn volymnivå från höger och vänster sidor. Klar röst enna funktion framhäver talat ljud gentemot bakgrundsljud för att förbättra hörbarheten. en rekommenderas inte för musikkällor. Nollställ Välj detta för att vid behov återställa samtliga ljudrelaterade poster till fabriksinställda grundvärden.

17 Menyoperationer Menyn Anslutningar V-meny ekoder ngångsval Anslutningar nst. av HM rivspänning AV-Link Övriga EX nej ( V) nställning ekoder Se till att välja den ingång (EX eller ) som avkodaren är ansluten till. enna inställning påverkar funktionen ekoderprogram under Övriga (sid. 6). ngångsval Ställ in korrekt signaltyp för en ansluten källa. ngångskälla EX EX EX Y/C, FBAS, RGB Y/C, FBAS Signaltyp C (RGB), KOMONEN Om ingen bild (färgbild) visas på skärmen ska du prova att välja den andra signaltypen. Vi hänvisar till bruksanvisningen för ansluten produkt angående dess signaltyp. V, V, EX, EX5 och EX6 visas inte i ngångsval. Om både FBAS- och RGB-signaler matas in via en SCAR-kabel och kopplingen EX, så kan det hända att V:n matar ut RGB-signaler trots att FBAS har tilldelats respektive koppling. etta sker i så fall på grund av inställningen på den externa utrustningen. nst. av HM Val av ingången HM (High-efi nition Multimedia nterface) (högupplösande multimediagränssnitt). ryck på MENU för att ta fram Vmenyskärmen. ryck på c/d för att välja Anslutningar och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja nst. av HM och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja EX5 eller EX6 och tryck sedan på OK. 5 6 ryck på a/b för att välja önskad post. ryck på c/d för att välja önskad inställning. nställningsposter för HM Signaltyp* Färgmatris* ynamikomfång* Autovisning Ljudval** Valbara poster RGB/YCbCr ::/YCbCr :: U6/U79 Normal/Förhöjd Aktivera/ Avaktivera igital/analog Beskrivning Välj videosignaltypen från ingången HM. Välj metod för intern färgutrymmesomvandling vid inmatning av en RGBsignal. Välj omfång för signalamplitud. Välj vanligtvis Normal. Välj om Bredbilds-läge ska användas baserat på signaligenkänning, inklusive signalen HM. Välj igital för en ljudsignal via ingången HM. Välj Analog för en ljudsignal via ingången AUO. Anlita bruksanvisningen för den yttre utrustningen gällande signaltyp. oster med * kan visas i grått beroende på typen av insignal från den yttre utrustningen. oster märkta ** är endast tillgängliga medan EX5 är valt. 5

18 Menyoperationer rivspänning Antenner med inbyggd förstärkare behöver en spänningstillförsel genom antennledningen. (Sidan ) AV-Link (gäller endast EX ) enna länk kan användas till att överföra programuppgifter på V:n (såsom programvalsnummer/ namn/kanal/frekvens) till en AV-Link-inställd inspelningsenhet. enna funktion kan endast användas för konventionella analoga program. ryck på MENU för att ta fram Vmenyskärmen. ryck på c/d för att välja Anslutningar och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja AV-Link och tryck sedan på OK. Välj Börja överföring och tryck sedan på OK. V:n överför programlistan till en AV-Link-kompatibel inspelningsenhet ansluten till kopplingen EX. Övriga E ekoderprogram Kodade program bör märkas som dekoderprogram, så att de kan avkodas automatiskt av ansluten dekoder. oster Välj dekoderprogram Ljudkodning Beskrivning ryck på OK för att markera ett kodat program. Ett redan markerat program kan avmarkeras genom att trycka på samma knapp igen. Välj antingen alltid (om signalerna alltid är kodade) eller Automatisk (om signalerna är kodade ibland) för mottagning av kodade ljudsignaler. Välj aldrig för ljudsignaler som alltid är okodade. E Manuell inställning av AV-standard Fråga återförsäljaren vilken standard som ska väljas för viss AV-utrustning (om den inte identifi eras automatiskt). Välj lämplig extern koppling (EX ) och dess AV-standard enligt tillrådan. E illåtelse av kopplingsspänning Om denna funktion är aktiverad och en AVkomponent (ansluten till EX eller ) som matar ut kopplingsspänning för återgivning väljs, så återges dess ljud och bild omedelbart vid alla förinställda Vprogram. (enna funktion är endast tillgänglig i analog- V- och V-läge.) Menyn nställning et är möjligt att utföra programsökning automatiskt eller manuellt liksom att ställa in menyspråk, tid och datum, barnspärr, bildskärmsmenyer m.m. V-meny nställning Sändare Barnlås Auto-format Språk Fabriksinställningar Övriga Geometri Sändare enna meny innehåller poster för automatisk programsökning och manuell programinställning. en kan användas till att omsortera program, ange och ändra programnamn samt radera program. E Sökhjälp Använd denna meny till att leta fram program automatiskt efter att vissa inställningar har utförts. (Vi hänvisar till Ursprunglig autoinstallation (analog) på sidan 8 angående detaljer.) ryck på MENU för att ta fram Vmenyskärmen. ryck på c/d för att välja nställning och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja Sändare och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja Sökhjälp och tryck sedan på OK. En tabell för automatisk programsökning erhålls. Välj vid behov Ändra sökinställningar och tryck sedan på OK. Gå i annat fall vidare till punkt 8. ryck på a/b/c/d för att välja lämpligt land eller område från listan på skärmen och tryck sedan på OK. 5 Använd c/d till att välja huruvida alla eller bara nya program ska sökas efter och tryck sedan på OK. 6 Välj önskad V/färgstandard och tryck sedan på OK. 7 Ange från och med vilken programposition program ska lagras och tryck sedan på OK. 8 ryck på a/b för att välja Sök program och tryck sedan på OK. till rogramsökningen kan ta ett tag. Utför ingen inmatning och slå inte av V:n medan programsökning pågår. När sökningen är klar visas funna och lagrade program, sorterade i nummerordning. ryck på EN för att stänga tabellen, när programsökningen är klar. 6

19 Menyoperationer E Manuell justering Använd det manuella inställningsalternativet vid mottagning av V-signaler vilkas V/färgstandard avviker från den som redan angetts. etta kräver dock detaljerad kunskap. ryck på MENU för att ta fram Vmenyskärmen. ryck på c/d för att välja nställning och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja Sändare och tryck sedan på OK. ryck på a/b för att välja Manuell justering och tryck sedan på OK. 5 Ange nu nödvändiga inställningsparametrar för varje menypost. För Kanal och Frekvens kan sökning initieras genom att trycka på Blå (Sökning) eller numret helt enkelt matas in, om det är känt. För posterna Norm och Färgnorm måste OK (Överför och spara) först tryckas in för att bekräfta ändringen. 6 7 ryck på Red (Spara) för att lagra de nya inställningarna, när justeringarna är klara. Välj därefter kanalpositionen för lagring av de nya inställningarna. ryck på Röd för att skriva över det nuvarande programmet eller Blå för att skjuta in den nya kanalen. OS Kanal: Här kan kanalnumret anges direkt. ryck på c/d för att växla mellan lägena för mottagningskanaler. Frekvens: Här kan frekvensen anges direkt med hjälp av sifferknapparna. Använd knapparna c/d för fi ninställning. Fininställning kan behöva göras för analoga kanaler eller för återgivning från en inspelningsenhet via antennanslutningen. Namn: Här kan ett upp till 8 tecken långt kanalnamn anges. Vi hänvisar till sidan 9 angående inskrivning av tecken. Norm: Fråga återförsäljaren vilken standard som ska väljas för vissa kanaler eller viss AV-utrustning. (B/G,, L, /K) Färgnorm: Fråga återförsäljaren vilken standard som ska väljas för vissa kanaler eller viss AV-utrustning. Valbara färgstandarder varierar beroende på vald V-standard. (Auto, AL, SECAM) E Ändra program et är möjligt att fl ytta program, ange eller ändra programnamn samt radera program. illvägagångssättet är detsamma som under För att radera, flytta och döpa om program på programlistan på sidan 9. Barnlås Barnspärren kan användas till att blockera tillgång till alla program genast eller dagligen under en bestämd tidsperiod. För att kunna använda denna funktion måste en låskod först defi nieras. För att kunna se en spärrad kanal måste korrekt låskod kunna anges. (Vi hänvisar till sidan 8 angående blockering av kanaler i V-läge.) V:n slås av efter ett antal sekunder, om ingen låskod anges. E Lås omedelbart Alla program kan spärras på en gång genom att välja ja. Spärren kopplas då genast in och aktiveras varje gång V:n slås på. E Lås dagligen Här kan en daglig tidsperiod under vilken V:n ska vara spärrad ställas in. E Ändra låskoden Här kan låskoden ändras. analog-v-läge blir aktuell låskod ogiltig efter val av nej för både Lås omedelbart och Lås dagligen. Som försiktighetsåtgärd är det rekommenderat att notera låskoden på baksidan av denna bruksanvisning, klippa ut den och bevara den på ett säkert ställe oåtkomligt för barn. Vi hänvisar till sidan vid förlorad eller bortglömd låskod. Auto-format Medan Auto-format är inkopplat kan V:n automatiskt identifi era bredbildsläget för Cinemascope eller bredbildsfi lmer och utföra justeringar därefter. Använd Bredbildsläge, om en bild inte ändras till önskat skärmformat. Om bildformatet : (d.v.s. Normal ) väljs manuellt med hjälp av funktionen Bredbildsläge, så avaktiveras funktionen Auto-format. Välj i så fall en annan ingångskälla eller återställ strömmen till V:n för att återaktivera funktionen Auto-format, så att bildformatet : picture väljs automatiskt i enlighet med mottagna signaler. Språk Önskat språk kan väljas på menyn nställning. Välj bland olika språk. (Nederländska, engelska, fi nska, franska, tyska, grekiska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska) Fabriksinställningar Återkalla förprogrammerade fabriksvärden för ljud- och bildinställningar. ill skillnad från alternativen Nollställ på menyerna Bild och Ljud återställs här samtliga parametrar för alla olika ingångsval och AV-lägen till respektive grundvärden. 7

20 Menyoperationer Övriga E ngen signal av När Aktivera är inställt kommer V:n automatiskt att ställas i viloläge, om ingen signal matas in under 6 minuter. Menyn Geometri et är möjligt att ställa in önskade geometrivärden för bilden, såsom bildposition och fasläge. nställningarna lagras individuellt för varje ingångsval. V-meny V-meny ->nställning Geometri Bild Övriga Sändare Barnlås ngen signal av Aktivera Avaktivera Visning på skärmen id och datum När ett V-program tar slut kan det hända att denna funktion inte fungerar. enna funktion är inte tillgänglig i V-läge. E Visning på skärmen Här är det möjligt att välja vilken information som ska visas på skärmen vid tryckning på p på fjärrkontrollen. oster id för skärmvisning Beskrivning Ställer in hur länge V-status och programnamn ska visas. enna inställning påverkar även andra visningar på V-skärmen (volym, surround m.m.). Bild horisontal Bild vertikal Fasförhållande Bild horisontal Ställer in bildpositionen horisontellt genom att fl ytta bilden åt vänster eller höger. Bild vertikal Ställer in bildpositionen vertikalt genom att fl ytta bilden åt uppåt eller neråt. Fasförhållande Endast C Genom att ställa in fasläget kan en bild utan fl immer och brus erhållas. (endast tillgängligt för RGB-signaler) Ljudinformation Klockan n/urkoppling av ljudinformationsvisning ( ja / nej ) n/urkoppling av tidvisning ( ja / nej ) E id och datum Vid text-v-mottagning ställer V:n automatiskt in korrekt datum och tid. Om ingen text-v-mottagning sker, så ställ in atum och Klockan manuellt. Ytterligare poster som kan justeras beskrivs nedan. id- och datuminformation som ställts in manuellt kan inte skrivas över automatiskt av V:n. Om strömmen till V:n bryts (vid losskoppling av nätkabeln, strömavbrott e.dyl.), så kopplas läget för automatisk tidsinställning via text-v ur. oster Klockan atum Sommartid börjar Sommartid slutar Beskrivning Om ett program som sänder text-v tas emot efter påslagning av V:n, så registreras tid och datum automatiskt. För vissa program kan det hända att datumet behöver ställas in manuellt. Ange tid (: till :59) och datum (dag.månad.år) med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen för stationer utan text-vsändningar. Se posten Klockan ovan. Ange korrekt datum för början på sommartid, om det avviker från det datum som räknats ut automatiskt. Ange korrekt datum för slut på sommartid, om det avviker från det datum som räknats ut automatiskt. 8

LC-32RD1E LC-37RD1E LC-42RD1E

LC-32RD1E LC-37RD1E LC-42RD1E LC-32R1E LC-37R1E LC-42R1E ƒ ª Ãøª LC (À ƒø ƒà ø ) ELESOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG- NESEKENÄYÖNEN ÄRELESO LC FAREFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN à πƒπ π π Àƒ π MANUAL E OERAÇÃO BRUKSANSNNG KÄYÖOHJE BRUGSEJLENNG

Läs mer

LC-37AD5E LC-37AD5S LC-42AD5E LC-42AD5S

LC-37AD5E LC-37AD5S LC-42AD5E LC-42AD5S LC-37A5E LC-37A5S LC-42A5E LC-42A5S ƒ ª Ãøª LC (À ƒø ƒà ø ) ELESOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG- NESEKENÄYÖNEN ÄRELESO LC FAREFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN à πƒπ π π Àƒ π MANUAL E OERAÇÃO BRUKSANSNNG KÄYÖOHJE BRUGSEJLENNG

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

ƒ ª Ãøª LCD (À ƒø ƒà ø ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

ƒ ª Ãøª LCD (À ƒø ƒà ø ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-6GAE ƒ ª Ãøª LCD (À ƒø ƒà ø ) TELEVISR DE CRISTAL LÍQUID LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISI LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN à πƒπ π π Àƒ π MANUAL DE PERAÇà BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-3LE700E LC-3LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-5LE700E LC-5LE700S LC-3LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-3LU700E LC-3LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S LCD-FÄRG-TV

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-45GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-45GD1E instruktionsbok

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK DANSK SUOMI SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-37GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-37GD1E instruktionsbok

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S LC-4XLE LC-4XLS LC-46XLE LC-46XLS LC-5XLE LC-5XLS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

LC-32GD9E LC-37GD9E. SVENSKA PORTUGUÊS π SUOMI DANSK NORSK

LC-32GD9E LC-37GD9E. SVENSKA PORTUGUÊS π SUOMI DANSK NORSK LC-32G9E LC-37G9E ƒ ª Ãøª LC (À ƒø ƒà ø ) ELESOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG- NESEKENÄYÖNEN ÄRELESO LC FAREFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN à πƒπ π π Àƒ π MANUAL E OERAÇÃO BRUKSANSNNG KÄYÖOHJE BRUGSEJLENNG BRUKERHÅNBOK

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

LC-32RD8E LC-32RD8S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-32RD8E LC-32RD8S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-RD8E LC-RD8S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK SVENSKA SUOMI DANSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR USERS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Din manual SHARP LC-40LU824RU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875679

Din manual SHARP LC-40LU824RU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-40LU824RU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S LC-DH77E LC-DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-5DH77E LC-5DH77S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer