LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01"

Transkript

1 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R DB A(1) 1(14) Med reservation för ändring

2 Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn a p pa r o c h Di s p l ay... 3 In s ä t t n i n g av b at t e r i e r... 4 Sta r t... 5 Vä l j Au t o l ä g e (Au to m o d e)... 6 Vä l j Kylläge (Co o l m o d e)... 7 Vä l j Vä r m e l ä g e (He at m o d e )... 8 Vä l j Av f u k t n i n g s l ä g e (Dr y m o d e)... 9 Vä l j Fl ä k t l ä g e (Fa n m o d e ) Ju s t e r i n g av l u f t r i kta r e Vä l j Starttid Ti m e r Vä l j Stopp tid Ti m e r (14)

3 Trådlös fjärrkontroll - Knappar och display Hållare för fjärrkontroll monteras på vägg. Fjärrkontroll Modell MR-CH01 Indikering Starttid timer Indikering Stopptid timer Indikering fläkthastighet Indikering luftriktare Till / Från Driftsläge Temperatur Batteriindikator Indikering för sändning Filter återställning Justering luftriktare Justering av temperatur Inställning av fläkthastighet Val av driftsläge (Auto, Cool, Dry, Fan, Heat) Starttid timer Stopptid timer Inställning Timer Återställning Timer Inställnig av tid Note Tryck i 3 sek efter att filtret är rengjort för att åteställa filterlarmet.. 3(14)

4 Isättning av batterier I följande fall måste batterier sättas in eller bytas: Vid nyinstallation När fjärrkontrollen slutat att fungera Note Använd 2 st AAA, LR03 1.5V batterier. Blanda ej gamla och nya batterier, använd helst samma fabrikat. Sätt i batterierna enl + och symbolerna. 1 Tryck upp luckan enl pilens indikering på baksidan av kontrollen och drag uppåt. 2 Sätt i batterierna enl + och symbolerna. 3 Sått tillbaka luckan. Note Fjärrkontrollen indikerar batteriets kondition för att uppmärksamma brukaren när det är dags att byta batterier. Om inte kontrollen skall användas på en längre tid placera kontrollen i vägghållaren. Correct disposal of batteries in this product ( Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.) This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from 4(14)

5 Start Användarmanualen innehåller värdefull information hur Du använder din fjärrkontroll. Ta dig tid och läs instruktionen noga så att Du får ut mesta möjliga av ditt aggregat. Nedanstående tre symboler används i följande instruktioner: TRYCK SKJUT HÅLL NER 5(14)

6 Val av Auto mode (Autoläge) Rumstemperturen och fläkthastigheten kontrolleras automatiskt för att hålla inställd temperatur. 1 Tryck (ON/OFF). Resultat: Aggregatet startar med det senast valda driftläget Caution För att föhindra skador på aggregatet har den en inbyggd startfördröjning som förhindrar täta starter som kan skada kompressorn. Aggregatet startar först efter 3 minuter efter aktivering. 2 För att välja Auto mode, tryck på tills Auto syns i displayen. Resultat: Aggregatet går i Auto mode (Autoläge) I Auto mode går aggregatet i kyl- eller värme läge beroende på önskad temperatur. 3 För att justera temperaturen, tryck på tills önskad temperatur är inställd. Temperaturen kan ställas in mellan 18 C och 30 C Resultat: Temperaturen ändras med 1 C när trycks in. 4 För att justera utblåsningsriktning se sid 11. 6(14)

7 Val av kylläge (Cool mode) Välj kylläge (Cool mode) för att sänka rumstemperaturen. 1 Tryck (ON/OFF) Resultat: Aggregatet startar med det senast valda driftäget Caution För att föhindra skador på aggregatet har den en inbyggd startfördröjning som förhindrar täta starter som kan skada kompressorn. Aggregatet startar först efter 3 minuter efter aktivering. 2 För att välja Cool mode, tryck på tills Cool syns displayen. Resultat: Aggregatet går i Cool mode (kylläge). 3 För att justera temperaturen, tryck på tills önskad temperatur är inställd. Temperaturen kan ställas in mellan 18 C och 30 C Resultat: Temperaturen ändras med 1 C när trycks in. 4 Tryck på för att välja fläktläge. Automatisk( ) Låg Medium Hög 5 För att justera utblåsningsriktning se sid 11. 7(14)

8 Val av värmeläge (Heat mode) Värmeläge (Heat mode) kan endast väljas för aggregat i värmepumpsutförande. 1 Tryck (ON/OFF). Resultat: Aggregatet startar med det senast valda driftläget Caution För att föhindra skador på aggregatet har den en inbyggd startfördröjning som förhindrar täta starter som kan skada kompressorn. Aggregatet startar först efter 3 minuter efter aktivering. 2 För att välja Heat mode, tryck på tills Heat syns displayen. Resultat: Aggregatet går Heat mode (värmeläge). 3 För att justera temperaturen, tryck på tills önskad temperatur är inställd. Temperaturen kan ställas in mellan 18 C och 30 C Resultat: Temperaturen ändras med 1 C när trycks in. 4 Tryck på för att välja fläktläge. Automatisk( : ) Låg Medium Hög 5 För att justera utblåsningsriktning se sid 11. 8(14)

9 Val av avfuktningsläge (Dry mode) Välj Dry mode (avfuktning) om rummet är fuktigt. I detta läge är temperatursänkningen reducerad. 1 Tryck (ON/OFF). Caution Resultat: Aggregatet startar med det senast valda driftläget. För att föhindra skador på aggregatet har den en inbyggd startfördröjning som förhindrar täta starter som kan skada kompressorn. Aggregatet startar först efter 3 minuter efter aktivering. 2 För att välja Dry mode, tryck på tills Dry syns i displayen.. Resultat: Agregatet går i Dry mode (avfukningsläge). 3 För att justera temperaturen, tryck på tills önskad temperatur är inställd. Temperaturen kan ställas in mellan 18 C och 30 C. Resultat: Temperaturen ändras med 1 C när trycks in. Fläktläget justeras automatiskt i Dry mode. 4 För att justera utblåsningsriktning se sid 11. 9(14)

10 Val av Fläktläge (Fan mode) Välj Fläkt-läge( Fan mode) för att cirkulera luften utan att förändra temperaturen. 1 Tryck på (ON/OFF). Resultat: Aggregatet startar med det senast valda driftläget. Caution För att föhindra skador på aggregatet har den en inbyggd startfördröjning som förhindrar täta starter som kan skada kompressorn. Aggregatet startar först efter 3 minuter efter aktivering. 2 För att välja Fläktläge tryck på tills Fan visas i displayen. Resultat: Aggregatet går i Fläktläge 3 Tryck på tills önskad fläkthastighet visas i displayen. Låg Medium Hög 4 För att justera utblåsningsriktning se sid (14)

11 Justering av utblåsningsriktning (Gäller ej aggregat för kanalanslutning) Utblåsningen kan justeras upp och ner. 1 Tryck på Resultat: Spjällbladet rör sig vertikalt. 2 För att stoppa, tryck på Note För att låsa spjället i ett önskat läge, tryck när önskat läge är uppnått. 11(14)

12 Inställning av Timer / Starttid Med knappen On Timer aktiveras automatisk start av aggregatet.tiden kan väljas från 30 min till 24 timmar. 1 Tryck på Resultat: blinkar. 2 Tryck tills önskad tid visas i displayen. Resultat: Tiden ändras med 30 minuter eller 1 timme genom att trycka på. Min tid tillstart är 30 minuter och max tid är 24 timmar. 3 Tryck för att avsluta inställningen. Resultat: Blinkningen slutar och återstående tid till start visas. Trycker du inte inom 10 sek försvinner det inställda värdet. För att återställa, tryck på igen. 4 Tryck på tills önskat driftläge visas i dispalyen. Resultat: Aggregatet startar i valt driftsläge. När knappen trycks in visas, Auto Cool Dry Fan Heat gång på gång. 5 För att justera temperaturen, tryck för att ställa in önskad temperatur. Resultat: Tryck på tills önskad temperatur visas i displayen. 12(14)

13 Inställning av Timer / Stopptid Med knappen Off Timer aktiveras automatisk stopp av aggrgatet.tiden kan väljas från 30 min till 24 timmar. 1 Tryck på Resultat: blinkar 2 Tryck tills önskad tid visas i displayen. Resultat: Tiden ändras med 30 minuter eller 1 timme genom att trycka på. Min tid till stopp är 30 minuter och max tid är 24 timmar. 3 Tryck för att avsluta inställningen. Resultat: Blinkningen stopp visas. Trycker du inte det inställda värdet. För att återställa, tryck på slutar och återstående tid till inom 10 sek försvinner igen. Note Om du trycker när On och Off Timer är inställda fösvinner inställda tider. 13(14)

14 14(14)

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande DS029:0511 - DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Kyl/ avfukt./ värme modell Innedel Utedel S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer