LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S"

Transkript

1 LC-4XLE LC-4XLS LC-46XLE LC-46XLS LC-5XLE LC-5XLS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK NORSK DANSK SUOMI SVENSKA PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2 SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fi tted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 6 fuse marked or and of the same rating as above, ASA which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refi t the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fi tted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fi t an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fi t an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fi tted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

3 BRUKSANVISNING SVENSKA Bilderna och skärmexemplen i denna bruksanvisning är endast för illustrativa syften och kan skilja sig en aning från vad som faktiskt visas. De exempel som används i denna bruksanvisning är baserade på modellen LC-4XLE. Innehåll Innehåll... Inledning... Ärade SHARP-kund... Viktiga säkerhetsföreskrifter... Varumärken... Fjärrkontroll... TV (sedd framifrån)...4 TV (sedd bakifrån)...4 Förberedelser...5 Medföljande tillbehör...5 Montering av stället...5 Isättning av batterier...6 Användning av fjärrkontrollen...6 Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen...6 Snabbguide...7 Översikt av grundinstallation...7 Innan strömmen slås på...8 Hopbindning av kablarna...8 Ursprunglig autoinstallation...9 Kontroll av signalstyrka och kanalstyrka...9 Titta på TV...0 Daglig manövrering...0 På- och avslagning...0 Växling mellan analoga och digitala sändningar...0 Kanalbyte...0 Val av extern videokälla...0 Val av ljudläge...0 EPG (elektronisk programguide)... EPG-översikt... Användbara inställningar för användning av EPG... Val av ett program med hjälp av EPG... Timerinspelning med hjälp av EPG... Annullering av timerinspelning... Text-TV...4 Användning av tillämpningsprogrammet MHEG5 (endast Storbritannien)...4 Anslutning av externa enheter...5 Presentation av anslutningar...5 HDMI-anslutning...6 Komponentanslutning...6 S-VIDEO/VIDEO-anslutning...6 SCART-anslutning...7 Manövrering av SCART-anslutna enheter via länksystemet AV Link...7 Anslutning av högtalare/förstärkare...8 Isättning av ett CA-kort...9 AQUOS LINK...0 Manövrering av HDMI-enheter med AQUOS LINK...0 AQUOS LINK-anslutning... AQUOS LINK-inställning... Manövrering av en AQUOS LINK-enhet... Menymanövrering... Vad menas med menyn?... Gemensamma manövreringar... Grundjustering...4 Bildinställningar...4 AV-läge...5 Ljudinställningar...5 Inställningar för strömbesparing...5 Kanalinställningar...6 Autoinstallation...6 Digitala kanalinställningar...6 Analoga kanalinställningar...7 Inställningar för lösenord/barnsäkring...8 Språkinställningar (språk, textning, multiljud)...8 Användbara visningsfunktioner...9 Automatiskt val av WSS-bildstorlek...9 Manuellt val av WSS-bildstorlek...9 Manuellt val av bildstorlek...9 Manuellt val av bildstorlek för inspelning...0 Automatiskt val av HDMI-bildstorlek...0 Andra bild- och ljudinställningar...0 Ändring av bildposition...0 Reducering av brus på skärmen...0 Automatisk volyminställning...0 Klar röst...0 Digitalt ljudspråk...0 Visningsinställningar... Kanalvisning... Visning av tid och titel... Andra användbara funktioner... Inställning vid användning av externa enheter... Inställningar för ingångskälla... Överhoppning av valda ingångar... Inställningar av färgsystem... Extra finesser... Anslutning av en dator... Anslutning av en dator... Visning av en datorbild på skärmen... Val av bildstorlek... Automatisk justering av datorbilden...4 Manuell justering av datorbilden...4 Val av inmatad upplösning...4 Specifikationer för porten RS-C...5 Tabell över datorkompatibilitet...6 RS-C-kommandolista...6 Bilaga...7 Felsökning...7 Användning av den universella fjärrkontrollen...8 Uppdatering av TV:n via DVB-T...4 Nollställ...4 Identifiering...4 Tekniska data...4 Extra tillbehör...4 Slutlig avskaffning...44 SVENSKA

4 Inledning Ärade SHARP-kund Vi tackar för ditt inköp av denna färg-tv med LCD-skärm från SHARP. Läs noga igenom avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan produkten tas i bruk för att garantera säkerhet och felfri drift under så lång tid som möjligt. Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring Koppla loss nätkabeln från nätuttaget före rengöring av produkten. Torka av produkten med en fuktig trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Vatten och fukt Använd inte produkten på våta och fuktiga ställen, såsom i badrum, kök, tvättstuga, intill en bassäng eller i en fuktig källare. Placera aldrig en vas, en kopp eller annan vätskefylld behållare på produkten. Vätska som tränger in i produkten kan orsaka brand eller elstötar. Placering Placera inte produkten på en vagn, ett ställ, ett stativ eller ett bord där det är ostadigt. Produkten kan falla och orsaka personskador eller själv utsättas för skador. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, en hållare eller ett bord som rekommenderas av tillverkaren eller medföljer produkten. Vid väggmontering är det viktigt att tillverkarens anvisningar följs. Använd endast de monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. När produkten placeras på en vagn för att flyttas måste stor försiktighet iakttas. Plötsliga stopp, kraftiga stötar eller ett ojämnt underlag kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation Lufthålen och andra öppningar i höljet är avsedda att tillförsäkra god ventilation. Täck aldrig över dessa hål och öppningar, då det kan leda till överhettning och/eller förkortad livslängd för produkten. Placera inte produkten på en säng, en soffa, en tjock matta eller annat mjukt underlag, eftersom hålen då kan blockeras. Produkten är inte utformad för inbyggd placering. Placera den inte inuti en bokhylla, ett rack eller ett liknande ställe där inte god ventilation kan garanteras eller tillverkarens anvisningar efterlevas. Produktens LCD-skärm är tillverkad av glas. Den kan därför spricka, om produkten tappas i golvet eller utsätts för en kraftig stöt. Om LCD-skärmen skulle råka spricka, så se till att undvika skärskador från det trasiga glaset. Värmekällor Håll produkten borta från värmekällor, såsom värmeelement, spisar och andra föremål som avger värme (t.ex. förstärkare). Placera aldrig stearinljus eller någon annan form av öppen eld ovanpå eller intill TV:n. För att undvika risk för brand och elstötar bör nätkabeln inte placeras under TV:n eller andra tunga föremål. Visa inte en stillbild under en längre tid, eftersom det kan göra att en spökbild blir kvar på skärmen. En liten mängd ström förbrukas alltid medan nätkabeln är ansluten. Reparation Försök inte reparera produkten själv. Avlägsnande av skyddshöljen kan medföra utsättande för hög spänning och andra farliga förhållanden. Begär reparation av en kvalificerad tekniker. LCD-skärmen är en högteknologisk produkt, som sörjer för utsökta bilddetaljer. Beroende på det stora antal bildpunkter kan det emellertid hända att några få inaktiva bildpunkter uppträder som en fast blå, grön eller röd punkt. Detta ligger inom ramen för produktens tekniska data och utgör inte ett fel. Att observera vid flyttning av TV:n Bär aldrig TV:n genom att hålla i högtalarna, när TV:n ska flyttas. Se till att TV:n alltid bärs av två personer som håller fast den med båda händerna en hand på var sida om TV:n. VARNING!: Denna produkt är av klass A. I en bostadsmiljö kan det hända att produkten orsakar radiostörningar, i vilket fall användaren kan tvingas vidta lämpliga åtgärder. Varumärken HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC. Tillverkas med licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken tillhöriga Dolby Laboratories. TruSurround XT, SRS och symbolen h är varumärken tillhöriga SRS Labs, Inc. Logotypen HD ready 080P är ett varumärke tillhörigt EICTA. Logotypen DVB är ett registrerat varumärke tillhörigt projektet Digital Video Broadcasting - DVB.

5 Inledning Fjärrkontroll Symbolerna 8, 9 och 0 anger att knapparna blir tillgängliga i respektive manövreringsläge, när fjärrkontrollen används som en universell fjärrkontroll. TV B (strömberedskap/på) (sid.0) LIGHT D Tryck här för att tända knappar som används ofta (P r/s, i k/l, sifferknapparna 0-9, A ochb). Belysningen slocknar efter cirka 5 sekunder, om ingen manövrering utförs. Denna knapp är till för användning under dåliga belysningsförhållanden. 4 FUNCTION Tryck kortvarigt på denna knapp (i över 0, sekunder) för att koppla om fjärrkontrollen till läget för manövrering av DVD-spelare, digitalbox eller videobandspelare. Aktuella manövrerade enheter anges i LCDfönstret. 5 Vi hänvisar till sidan 8 angående användning av fjärrkontrollen som universell fjärrkontroll. 4 LCD-fönster På denna skärm visas vilken enhet som 7 manövreras för tillfället. (TV, DVD, STB eller VCR) 8 5 Sifferknapparna Ställ in kanalen. 9 Mata in önskade siffror. Ställ in sidan i text-tv-läget. 0 6 A (återgång) Tryck här för att återgå till föregående bild i normalt visningsläge. 7 ATV Tryck här för att välja konventionellt analogt TV-läge. 8 DTV Tryck här för att välja DTV-läget. 9 i (k/l) (volym) Höj/sänk TV-volymen. 0 e (ljudavstängning) 4 In/urkoppling av TV-ljudet. R/G/Y/B-knappar (färger) De färgade knapparna kan användas till att välja motsvarande färgade poster på en menyskärm. (t.ex. EPG, MHEG-5 eller TEXT-TV) a/b/c/d (markör) 8 Välj önskad post på en inställningsmeny. OK 8 9 ATV/DTV/DVD/STB: Utför ett kommando på en menyskärm. 4 Användbara manövreringsknappar ATV/DTV: Ta fram programlistan, när ingen (undersida) (sid. 4) annan menyskärm är aktiv. m (text-tv) END ATV: Visa analog text-tv. (sid. 4) Lämna menyskärmen. DTV: Välj MHEG-5 och text-tv för DTV. (sid. 4) (frysning/stopp) Tryck här för att frysa en rörlig bild på skärmen. TEXT-TV: Stoppa automatisk uppdatering av text-tv-sidor eller frigör stoppläget. k (dold visning för text-tv) (sid. 4) [ (textning) ATV/DTV/External: koppla in/ur textningsspråk. (sid. 4 och 8) v (längst upp/längst ner/full) Ställ in ytan för förstoring i text-tv-läget. (sid. 4) 5 b (INGÅNGSKÄLLA) Välj en ingångskälla. (TV, EXT, EXT, EXT, EXT4, EXT5, EXT6, EXT7 eller EXT8) (sid. 0) 6 RADIO DTV: Koppla om mellan läget Radio och Data. Radiosändning hoppas över när endast datasändning (ingen radiosändning) överförs av DVB. 7 EPG DTV: Ta fram EPG-skärmen. (sid. - ) 8 P (r/s) Välj TV-kanalen. I analogt TV-läge kan externa källor också väljas. 9 MENU 8 ATV/DTV: in/urkoppling av menyskärm. DVD: in/urkoppling av titelmeny. 0 6 (återgå) Återgå till föregående menyskärm. Knappar för andra användbara funktioner Öppna luckan på fjärrkontrollens framsida. p (informationsvisning) Tryck här för att ta fram stationsinformationen (kanalnummer, signal etc.) längst upp till höger på skärmen. (sid. ) P. INFO Tryck här för att ta fram den programinformation som överförs via digitala videosändningar längst upp till vänster på skärmen. (endast DTV) 7 (ljudläge) Välj ljudmultiplexläget. (sid. 0) AV MODE Välj en videoinställning. (sid. 5) DEMO Demonstrera 00 Hz-effekterna i ett dubbelt skärmformat. (sid. 4) f (Bred läge) Välj ett bredbildsläge. (sid. 9 och ) AQUOS LINK-knappar TV-läge: Om AQUOS LINK-kompatibel extern utrustning, såsom en AQUOS BDspelare, är ansluten via HDMI-kablar kan dessa AQUOS LINK-knappar användas. Vi hänvisar till sidorna 0 och angående detaljer. DVD/VCR-läge: Tryck på OPTION för att pausa bilden. Med undantag för OPTION används knapparna på motsvarande sätt till att välja posterna på skärmen. STB-läge: Endast knappen B kan användas till manövrering på STB.

6 Inledning TV (sedd framifrån) Blå lysdiodslampa Fjärrkontrollsensor OPC-sensor Indikatorn OPC Indikatorn SLEEP B Strömindikator (beredskap/på) TV (sedd bakifrån) a (Ström) knapp MENU knapp b (INGÅNGSKÄLLA) P (r/s) Programväljare (kanalväljare) i (k/l) Volymknappar Nätintaget AC INPUT Ingångarna EXT Ingången EXT 4 (HDMI) 4 Hörlursutgång 5 Kopplingen SERVICE 6 Ingången EXT (RGB) 7 Ingången EXT (RGB) 8 Ingångarna EXT 8 (COMPONENT/AUDIO) 9 Antenningång 0 Utgångarna OUTPUT (AUDIO) Utgången DIGITAL AUDIO OUTPUT Öppningen COMMON INTERFACE Porten RS-C 4 Ingången EXT 5 (HDMI) 5 Ingångarna EXT 6 (HDMI/AUDIO) 6 Ingångarna EXT 7 (ANALOGUE RGB/ AUDIO) 4

7 Förberedelser Medföljande tillbehör Fjärrkontroll (g) Nätkabel Kabelklämma Ställ (g) (g) (för Europa, exkl. Irland och Storbritannien) (för Irland och Storbritannien) Nätkabel med -polig stickkontakt av brittisk typ medföljer endast modellerna LC-4XLE, LC-46XLE och LC-5XLE. Sidorna och 6 Sidan 8 Sidan 8 Sidan 5 Bruksanvisning (denna skrift) Alkaliska batterier av storlek AAA (g)... Sidan 6 Montering av stället Innan stället monteras (eller demonteras) måste nätkabeln kopplas loss från nätintaget AC INPUT. Placera någonting mjukt över det basområde som TV:s ska läggas på, innan ett arbete påbörjas. Detta förhindrar skador på TV:n. OBSERVERA Montera stället i korrekt riktning. Var noga med att följa anvisningarna. Felaktig montering av stället kan resultera i att TV:n välter omkull. Kontrollera att 8 stycken skruvar (4 korta och 4 långa) följer med stället. För in stället i öppningarna på undersidan av TV:n. (Håll i stället, så att det inte faller ner från kanten på basområdet.) Skruva i och dra åt de 4 korta skruvarna i de 4 hålen på baksidan av TV:n. Insexnyckel Använd den medföljande insexnyckeln till att fästa ställets stödbalk i basplattan med de 4 långa skruvarna enligt bilden. Insexnyckel Kort skruv Mjuk kudde Lång skruv Utför åtgärderna ovan i omvänd ordning för att demontera stället. 5

8 Förberedelser Isättning av batterier Sätt i två stycken batterier av storlek AAA (medföljer), innan TV:n tas i bruk för första gången. Byt ut batterierna mot två nya batterier av storlek AAA, när batterierna har blivit urladdade och fjärrkontrollen inte längre kan användas. Öppna batterilocket. Sätt i de två medföljande alkaliska batterierna av storlek AAA. Sätt i batterierna med polerna korrekt vända enligt märkena (k och l) i batterifacket. Stäng batterilocket. OBSERVERA Felaktig användning av batterierna kan resultera i läckage av kemiska ämnen eller explosion. Var noga med att följa anvisningarna nedan. Blanda inte batterier av olika typer. Olika typer av batterier har olika egenskaper. Blanda inte gamla och nya batterier. Det kan medföra att de nya batteriernas livslängd förkortas eller att de gamla batterierna läcker. Ta ut batterierna så fort de är förbrukade. I annat fall kan de läcka en vätska som irriterar huden. Torka noga rent batterifacket, om ett batteri har läckt. Använd alkaliska batterier, inte manganbatterier, vid batteribyte. Använd inte belysningsfunktionen med knappen LIGHT D i onödan, eftersom det förkortar batteriernas livslängd. Byt ut batterierna när ljuset i LCD-fönstret eller belysningsfunktionen har försvagats eller när indikeringarna i LCD-fönstret har blivit otydliga. Fortsätt inte att använda fjärrkontrollen med svaga batterier. Det kan resultera i felmeddelanden eller funktionsfel. Byt i så fall ut batterierna och lämna fjärrkontrollen oanvänd ett tag. Ett annat alternativ är att öppna batterilocket på baksidan och trycka på återställningsknappen RESET. Vid tryckning på RESET raderas inställningarna för universell fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har ett internt minne för externa enheter. Byt ut batterierna snabbt för att inte förlora några data. Om en tillverkarkod initieras och förloras, så kan den matas in på nytt (se sid 8-4). Batterierna som medföljer produkten har en något kortare livslängd än helt nya batterier. Ta ut batterierna, om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period. Notera angående kassering av batterier: De medföljande batterierna innehåller inga sådana skadliga material som kadmium, bly eller kvicksilver. Enligt gällande förordningar för använda batterier får batterier inte längre kastas tillsammans med vanliga hushållssopor. Deponera förbrukade batterier avgiftsfritt i någon av de insamlingsbehållare som återfinns vid köpcentrum och på andra platser. Användning av fjärrkontrollen Knappen RESET Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollsensorn på TV:n. Föremål mellan fjärrkontrollen och sensorn kan förhindra korrekt manövrering. 5 m 0 0 Fjärrkontrollsensor Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen Undvik att utsätta fjärrkontrollen för slag och stötar. Utsätt inte heller fjärrkontrollen för vätskor och placera den inte på ett ställe där luftfuktigheten är hög. Undvik att placera fjärrkontrollen på ställen som utsätts för solsken. Hög värme kan deformera höljet. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, om fjärrkontrollsensorn på TV:n utsätts för solsken eller annan stark belysning. Ändra i så fall vinkeln på belysningen eller på TV:n eller använd fjärrkontrollen närmare fjärrkontrollsensorn. 6

9 Snabbguide Översikt av grundinstallation Utför åtgärderna nedan i ordningsföljd, när TV:n används för första gången. Beroende på TV:ns installation och anslutningar kan det hända att vissa åtgärder kan hoppas över. Förberedelser Slå på strömmen och kör autoinstallationen Titta på TV ❶ Anslut en antennkabel till antenningången. (sid. 8) ❷ Sätt vid behov in ett CA-kort i CI-facket för att kunna titta på krypterade sändningar. (sid. 8 och 9) ❸ Anslut nätkabeln till TV:n. (sid. 8) ❶ Tryck på a för att slå på strömmen till TV:n. (sid. 0) ❷ Kör den grundläggande autoinstallationen. (sid. 9) Språkinställning English Italiano Svenska Landinställning Austria A B/G Finland Greece FIN B/G GR B/G ❶ Gratulerar! Nu kan du titta på TV. ❷ Justera vid behov antennen för att uppnå maximal signalmottagning. (sid. 9) Anslut externa enheter ❶ Anslut externa enheter, t.ex. en DVD-spelare, enligt anvisningarna. (sid. 5-7) ❷ Anslut externa ljudenheter, såsom högtalare/förstärkare, enligt anvisningarna. (sid. 5 och 8) Kanalsökningsinställning Digital sökning Analog sökning Starta kanalsökning 7

10 Snabbguide Innan strömmen slås på. Skjut försiktigt in CI-modulen i CI-facket med kontaktsidan vänd framåt.. Logotypen på CI-modulen måste vara vänd framåt från baksidan av TV:n. Standardkontakt DIN455 (IEC 69-) 75 q koaxialkabel Strömförsörjning av antennen Antennen måste tillföras ström för att möjliggöra mottagning av digitala/jordbundna sändningar efter att antennkabeln har anslutits till antenningången på baksidan av TV:n.. Tryck på MENU för att ta fram menyskärmen.. Tryck på c/d för att välja Inställning.. Tryck på a/b för att välja Antenninställning - DIGITAL och tryck sedan på OK. 4. Tryck på a/b för att välja Tillför ström och tryck sedan på OK. 5. Tryck på c/d för att välja På och tryck sedan på OK. Ferritkärna* Nätkabel Placera TV:n nära ett nätuttag med stickkontakten lätt åtkomlig. (för Europa, exkl. Irland och Storbritannien) (för Irland och Storbritannien) * Ferritkärna Ferritkärnan bör vara fäst permanent och aldrig avlägsnas från nätkabeln. Montering av TV:n på väggen En speciell väggmonteringshållare från SHARP bör alltid användas vid montering av TV:n på en vägg. (sid. 4) Användning av andra väggmonteringshållare kan resultera i en instabil installation, som kan leda till allvarlig kroppsskada. Installation av LCD-färg-TV:n kräver speciella färdigheter som endast en kvalificerad servicetekniker besitter. Försök inte att utföra detta på egen hand. SHARP åtar sig inget ansvar för felaktig montering som kan leda till personella eller materiella skador. Rådgör med en kvalificerad installatör angående användning av ett separat inköpt monteringsfäste för montering av TV:n på en vägg. Om TV:n ska monteras på en vägg, så riv först loss de tejpbitarna på TV:ns baksida och använd sedan de skruvar som följer med väggmonteringshållaren till att fästa hållaren på baksidan av TV:n. Vid montering av TV:n på en vägg bör du även fästa stödställningen. Hopbindning av kablarna Kabelklämma Bind ihop kablarna med klämman. 8

11 Snabbguide Ursprunglig autoinstallation När TV:n slås på allra första gången efter inköp visas assistenten för ursprunglig autoinstallation automatiskt. Följ menyerna och utför nödvändiga inställningar en efter en. Bekräfta följande innan strömmen slås på E Är antennkabeln ansluten? E Är nätkabeln ansluten? Tryck på a på TV:n. Assistenten för ursprunglig autoinstallation visas. Inställning av skärmspråk English Italiano Svenska Tryck på a/b/c/d för att välja önskat språk och tryck sedan på OK. Inställning av land (TV:ns uppställningsplats) Austria A B/G Finland Greece FIN B/G GR B/G 5 Kontroll av signalstyrka och kanalstyrka Om en DVB-T-antenn har installerats för första gången eller flyttats, så bör antennen finjusteras för att erhålla god mottagning, samtidigt som antenninställningsskärmen observeras. TV:n söker efter, sorterar och lagrar alla mottagningsbara TV-stationer i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. För att avbryta en pågående grundläggande autoinstallation: tryck på END. Om strömmen till TV:n slås av efter att åtgärden i punkt 4 har utförts, så visas inte assistenten för ursprunglig autoinstallation. Autoinstallationen tillåter att installationen utförs på nytt från inställningsmenyn. (sid. 6) Assistenten för ursprunglig autoinstallation kopplas ur, om TV:n lämnas som den är i 0 minuter innan sökning av kanaler i punkt 5 påbörjas. Tryck på MENU för att ta fram menyskärmen. Tryck på c/d för att välja Inställning. Tryck på a/b för att välja Antenninställning - DIGITAL och tryck sedan på OK. E Kontroll av signalstyrka Tryck på a/b för att välja Signalstyrka. Tillför ström Signalstyrka Kanalstyrka Kanalnummer Signalstyrka 4 Tryck på a/b/c/d för att välja aktuellt land eller område och tryck sedan på OK. TV:ns uppställningsplats visas bara under den första installationen. Start av kanalsökning Ström Kvalitet Ström E Kontroll av kanalstyrka 0 Max. 0 0 Max. 0 Tryck på a/b för att välja Kanalstyrka och tryck sedan på OK. Ett specifikt frekvensband kan anges med hjälp av sifferknapparna 0-9. Digital sökning Analog sökning Tillför ström Signalstyrka Kanalstyrka 6 5. MHz Kanalnummer Signalstyrka Tryck påc/d för att välja Digital sökning eller Analog sökning och tryck sedan på OK. Genomför Autoinstallation från inställningsmenyn en gång till för att söka efter fler sändningar. 4 Ström Kvalitet Ström 0 Max. 0 0 Max. 0 Placera och inrikta antennen så att högsta möjliga värde för Signalstyrka och Kvalitet uppnås. Värdena för Signalstyrka och Kvalitet antyder när det är dags att kontrollera korrekt inriktning av antennen. 9

12 Titta på TV Daglig manövrering På- och avslagning På- och avslagning av strömmen Tryck på a på TV:n. Slå av den genom att trycka på a på TV:n. Val av extern videokälla Tryck efter att anslutningen är klar på b för att ta fram menyn INGÅNGSKÄLLA och tryck sedan på a/b för att växla till lämplig extern källa med OK. INGÅNGSKÄLLA TV EXT EXT EXT EXT4 EXT5 Observera emellertid att EPG-data (elektronisk programguide) går förlorat och att programmerade timerinspelningar inte utförs av TV:n. Val av ljudläge DTV-läge: E Vid mottagning av flera ljudlägen ändras läget enligt följande vid tryckning på 7. Beredskapsläge E Till beredskapsläge Om TV:n är påslagen, så kan den ställas i strömberedskap genom att trycka på TV B på fjärrkontrollen. E Påslagning från strömberedskap Tryck under strömberedskap på TV B på fjärrkontrollen. Ljud (ENG) : STEREO V/H V H VH Ljud (ENG) : CH A CH A CH B CH AB TV-indikatorstatus Indikatorn B Av Strömmen av Grön Strömmen på Röd Strömberedskap Status Ljud (ENG) : MONO E Tryck på c/d för att välja vänster (V) eller höger (H) ljud, när menyn STEREO eller DUAL MONO visas. Ljud (ENG) : STEREO Koppla alltid loss nätkabeln från nätuttaget, om TV:n inte ska användas under en längre tid. En liten mängd ström förbrukas även när a är släckt. Växling mellan analoga och digitala sändningar E Mottagning av digitala sändningar Kanalbyte Med Pr/Ps: Med 0-9: E Mottagning av analoga sändningar V/H V H VH Ljudlägesmenyn slocknar efter 6 sekunder. Valbara poster varierar beroende på mottagna sändningar. ATV-läge: Med vart tryck på 7 ändras ljudläget såsom visas i följande tabeller. Signal Stereo Tvåspråkig Enkanalig Signal Stereo Tvåspråkig Enkanalig Val av NICAM TV-sändningar Valbara poster NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO NICAM MONO, MONO Val av A TV-sändningar Valbara poster STEREO, MONO CH A, CH B, CH AB MONO När inga signaler matas in visas MONO som aktuellt ljudläge. 0

13 Titta på TV EPG (elektronisk programguide) EPG (elektronisk programguide) är en programlista som visas på skärmen. Med hjälp av EPG går det att kontrollera schemat för DTV/RADIO/DATA, se detaljerad information om dessa, ställa in ett program som sänds för tillfället och ställa in timern för framtida program. EPG-översikt E Grundläggande funktioner E Välj ett program med hjälp av EPG (sid. ) E Kontrollera programinformation (sid. ) E Användbara funktioner E Sök efter ett program enligt kategori (sid. ) E Sök efter ett program enligt datum och tid (sid. ) E Timerinspelning med hjälp av EPG (sid. ) Användbara inställningar för användning av EPG Vanlig manövrering Tryck på MENU för att ta fram menyskärmen. Tryck på c/d för att välja Digital inställning. MENY [Digital inställning... EPG-inställning] Digital inställning Bildstorlek för inspelning Nerladdningsinställning EPG-inställning Textning CI-meny Information [6:9 TV] [Ja] Tryck på a/b för att välja EPG-inställning och tryck sedan på OK. EPG-inställning Visningsomfång Genreikonsinställning Ja Nej Inställningar för EPG-visning E EPG-inställning (inställning för mottagning av EPG-data) Välj Ja för att använda EPG för digitala stationer. EPG-data måste samlas in automatiskt medan TV:n är i beredskapsläge. Efter val av inställningen Ja kan processen för datainsamling göra att det tar en stund att slå av strömmen med hjälp av fjärrkontrollen. Om huvudströmmen på TV:n är avslagen kan EPG-data inte samlas in. E Visningsomfång Med hjälp av inställningen av visningsomfång är det möjligt att välja tre typer av tidsspann för visning på skärmen. Post Vidvinkel: Visa sex timmar med programinformation. Zoom: Visa tre timmar med programinformation. Vertikal: Ändra till EPG-visningsformatet med ett vertikalt tidsspann. 4 ck på c/d för att välja Ja eller Nej och tryck sedan på OK. E Genreikonsinställning Vissa genrer kan gråmarkeras eller bockas av för att förenkla sökning efter program som du ofta vill titta på. Lista över genreikoner Ikon Genre Ikon Genre Film/drama Nyheter/aktuella händelser Show/spelshow Sport Barn- och ungdomsprogram Musik/balett/dans Konst/kultur (utan musik) Sociala och politi. frågor/ekonomi Utbildning/vetenskap/ sakämnen Fritidsintressen

14 Titta på TV Val av ett program med hjälp av EPG Grundläggande manövrering E Ta fram EPG-menyn Tryck på EPG. [DTV-TV] Idag (Tis)0 (Ons) (Tor) (Fre) (Lör)4 (Sön)5 (Mån)6 EPG [Mån]6/04 0:57 f.m. 040 BBC News 4 0 : 00 f.m. - : 00 f.m. BBC TWO 00 BBC News 0 f.m. 0 e.m. BBC THREE 007 BBC FOUR 00 BBC FIVE 0 CBBC Channel 00 This is BBC THREE BBC NEWS BBC NEWS This is BBC THREE BBC 06 BB 06 BBC NEWS 4 40 BBCi 5 BBC NEWS BBCi BBC NEWS BBCi SIT 994 E Välj ett program Kontrollera programinformation Val av ett program SIT 995 SIT 996 SIT SIT BBC ONE 999 Tryck på c/d för att välja det tidsspann som ska sökas igenom. Fortsätt att trycka på d för att visa program i nästa tidsspann. Tryck på a/b/c/d för att välja det program som ska kontrolleras. Tryck på R. Programinformation 5 Sök efter ett program enligt datum/tid This is BBC THREE Tryck på a/b för att välja önskat program. Om a eller b visas till vänster om stationerna, så fortsätt att trycka på a/b för att ta fram nästa eller föregående skärm. : Välj OK : Ange 6 : Tillbaka EPG : Lämna R Programinformation G Sök efter genre Y Sök efter datum B Timerlista 4 5 E Stäng EPG-menyn Tryck en gång till på EPG. Tryck på Y. Tryck på c/d för att välja önskat tidsspann och tryck sedan på OK. [DTV-TV] Idag (Tis)0 (Ons) (Tor) (Fre) (Lör)4 (Sön)5 (Mån)6 EPG [Mån]6/04 0:57 f.m. [DTV-TV] Idag (Tis)0 (Ons) (Tor) (Fre) (Lör)4 (Sön)5 (Mån)6 EPG [Mån]6/04 0:57 f.m. 040 BBC News 4 0 : 00 f.m. - : 00 f.m. BBC TWO 00 BBC THREE 007 BBC FOUR 00 BBC FIVE 0 CBBC Channel 00 BBC 06 BB 06 BBC NEWS 4 40 BBCi 5 SIT 994 SIT BBC ONE 999 BBC News Programinformation R Tillbaka till EPG The BBC s rolling news service with headlines every 5 minutes. B Nästa 0 f.m. 0 e.m. This is BBC THREE BBC NEWS BBCi BBC NEWS This is BBC THREE : Välj OK : Ange 6 : Tillbaka BBC NEWS EPG : Lämna BBC NEWS This is BBC THREE Tryck på OK för att ställa in det valda programmet. 4 Sök ett program i en kategori BBCi Tryck på G. Tryck på a/b för att välja önskad genre och tryck sedan på OK. Tryck på a/b för att välja ett program att titta på och tryck sedan på OK. Sökning efter tid Idag Nästa 0 f.m. - 6 f.m. - 0 e.m. - 6 e.m. - 6 f.m. 0 e.m. 6 e.m. 0 f.m. R G Y B : Ange Tillbaka till EPG : Välj tid Ange plus en vecka OK Nästa 0 f.m. 0 e.m. BBC TWO 00 BBC THREE 007 This is BBC THREE This is BBC THREE BBC FOUR 00 BBC FIVE 0 CBBC Channel 00 BBC NEWS BBC NEWS BBC 06 BB 06 BBC NEWS 4 40 BBC NEWS BBC NEWS SIT 994 SIT BBC ONE 999 This is BBC THREE : Välj OK : Ange 6 : Tillbaka EPG : Lämna Tryck på a/b för att välja önskat program och tryck sedan på OK. Vid val av ett program utanför aktuellt tidsspann visas timerinställningsmenyn. (sid. ) [DTV-TV] Idag (Tis)0 (Ons) (Tor) (Fre) (Lör)4 (Sön)5 (Mån)6 EPG [Mån]6/04 0:57 f.m. Idag [f.m.] Idag [e.m.] [Tis] 0 f.m. [Tis] 0 e.m. Film/drama Nyheter/aktuella händelser Show/spelshow Sport Barn- och ungdomsprogram CBBC Cahnnel 00 time Mån 9/05 0 : 50 f.m. - : 05 f.m. BBC TWO 00 School is Lock Mån 9/05 0 : 50 f.m. - : 0 f.m. CBBC Cahnnel 00 Words and Pictures Mån 9/05 : 05 f.m. - : 0 f.m. Musik/balett/dans Konst/kultur (utan musik) Sociala och politi. frågor/ekonomi Utbildning/vetenskap/sakämnen Fritidsintressen : Välj OK : Ange 6 : Tillbaka EPG : Lämna R Tillbaka till EPG Vi hänvisar till sidan angående genreinställning.

15 Titta på TV Timerinspelning med hjälp av EPG TV-program kan spelas in med hjälp av data från EPG. Tryck på EPG. Tryck på a/b/c/d för att välja det program som ska spelas in och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja önskad timerinställning och tryck sedan på OK. [DTV-TV] Idag (Tis)0 (Ons) (Tor) (Fre) (Lör)4 (Sön)5 (Mån)6 EPG [Mån]6/04 0:57 f.m. 040 BBC News 4 0 : 00 f.m. - : 00 f.m. BBC News Programinformation R Tillbaka till EPG : Välj OK : Ange 6 : Tillbaka [Age 5-7] Paul Ewing reads the story of a bear and a lunch and looks at the end sound the words bug and dog. B Nästa Titta Spela in Nej EPG : Lämna Efter val av Nej visas åter EPG-skärmen på TV:n. E Val av Titta på timerinställningsmenyn Denna inställning medger växling till önskat program vid en vald tidpunkt. Tryck på c/d för att välja Titta och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja Ja och tryck sedan på OK. Det valda TV-programmet är markerat med en ikon. E Val av Spela in på timerinställningsmenyn Denna inställning medger inspelning av önskat program vid en vald tidpunkt. Tryck på c/d för att välja Spela in och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja föredragen typ av timerinspelning och tryck sedan på OK. Post AQUOS LINK: Spela in ett program vid vald tidpunkt, när en AQUOS LINK-kompatibel enhet är ansluten. AV LINK: Spela in ett program vid vald tidpunkt, när en AV LINK-kompatibel enhet är ansluten. VHS-band: Spela in ett program vid vald tidpunkt, när en VHS-bandkompatibel enhet är ansluten. Annullering av timerinspelning Tryck på EPG. Tryck på a/b/c/d för att välja det timerinställda programmet och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja Annullera och tryck sedan på OK. E Annullering med hjälp av knappen B på fjärrkontrollen 4 Tryck på EPG. Tryck på B för att ta fram timerinspelningsmenyn. Tryck på a/b för att välja ett program för vilket en timerinställning ska ändras och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja Annullera och tryck sedan på OK. Vi hänvisar till sidorna 5-7 och angående anslutning av externa enheter. Det valda TV-programmet är markerat med en ikon.

16 Titta på TV Text-TV Vad är text-tv? Text-TV-sändningar förmedlar sidor av information och underhållning till TV-apparater försedda med text-tv-funktion. TV:n tar emot text-tv-signaler från en TV-station och avkodar dessa till grafiskt format för visning på bildskärmen. Bland de tjänster som erbjuds finns nyheter, väderprognoser, sport, aktiekurser, programtablåer med mera. In- och urkoppling av text-tv Välj en TV-kanal eller en extern källa som förmedlar text-tv-program. Tryck på m för att visa text-tv ARD-Text :4:4 ARD TEXT Teletext im Ersten Index > 0 Bulmahn: Bildung statt Eigenheim Wird auch der Nahverkehr teurer? Australien: Keine Zugeständnisse Tote bei Zugunglück in Schweden Tennis: Haas unterliegt Hewitt Formel : Schumacher erneut vorne Tagesschau.. 0/ Kultur Wetter Gesellschaft Sport /600 Lotto/Toto TV Guide... 00/400 Wirtschaft Internet: + Inhalt tagesschau Många stationer använder TOP-manövreringssystemet, medan en del användar FLOF (t.ex. CNN). Din TV stöder båda dessa system. Sidorna är indelade i ämnesgrupper och ämnen. Vid inkoppling av text-tv-mottagning lagras 000 sidor för snabb åtkomst. Vart tryck på m gör att skärmen ändras såsom visas nedan. Tryck på m igen för att se text-tv-bilden på skärmens högra del medan en normal bild visas på den vänstra delen. Meddelandet Text-TV ej tillgänglig. visas efter val av ett program som inte sänder text-tv-signaler. Samma meddelande visas i andra visningslägen, om inga text-tv-signaler finns tillgängliga. Knappar för text-tv-manövrering Knappar P (r/s) Färgknappar (R/G/Y/B) Beskrivning Höj eller sänk sidnumret. Genom att trycka på någon av färgknapparna (R/G/Y/B) på fjärrkontrollen kan motsvarande grupp eller bunt sidor angivna inom en parentes med samma färg längst ner på skärmen väljas. 0-9 Direktvälj en sida, från 00 till 899, med hjälp av knapparna 0-9. v (längst upp/ längst ner/full) k (dold visning för text-tv) (frysning/ stopp) [ (textning för text-tv) Visa text-tv-bilden längst upp, längst ner eller full. Visa eller göm dold information, såsom svaret på en fråga. Stoppa automatisk uppdatering av text-tvsidor eller frigör stoppläget. Visa textning eller lämna textningsskärmen. Textning visas inte för stationer som inte innehåller någon textningsinformation. (undersida) Visa eller göm undersidor. Knappen R: Gå till föregående undersida. Knappen G: Gå till efterföljande undersida. Dessa två knappar anges på skärmen av tecknen l och k. Användning av tillämpningsprogrammet MHEG5 (endast Storbritannien) Vissa stationer sänder program med det kodade tillämpningsprogrammet MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group), vilket medger en interaktiv upplevelse av DTV. I tillgängliga fall startas tillämpningen MHEG5 vid tryckning på m. Exempel på MHEG5-skärm Text-TV-bild Text-TVbild Text-TV-visning fungerar inte efter val av RGB som signaltyp. (se sid. ) 4

17 Anslutning av externa enheter E Före anslutning... Se till att TV:n och andra enheter är avstängda, innan anslutningar påbörjas. Anslut kontakterna på en kabel ordentligt till korrekta in/utgångar. Kontrollera noga i bruksanvisningen till varje extern enhet vilka typer av anslutningar som kan utföras. Det kan också vara till hjälp för att uppnå bästa möjliga audiovisuella kvalitet och maximera potentialen hos TV:n och anslutna enheter. Presentation av anslutningar TV:n är försedd med de in/utgångar som visas nedan. Hitta den kabel som motsvarar TV:ns koppling och anslut enheten. Kablarna som visas på sidorna 5 till 8 finns att köpa separat. HDMI-enhet (sid. 6) HDMI-kabel DVI/HDMI-kabel Spelkonsol eller videokamera (sid.6) Kabel med,5 mm ø stereominikontakter S-videokabel* eller eller AV-kabel* Videoinspelningsenhet (sid. 6 och 7) Ljudkabel Komponentkabel SCART-kabel Ljudenhet (sid. 8) Ljudkabel eller Optisk ljudkabel * Vid användning av en S-videokabel måste en ljudkabel (R/L) också anslutas. 5

18 Anslutning av externa enheter HDMI-anslutning Y PB (CB) PR (CR) Komponentanslutning Exempel på anslutningsbara enheter E DVD-spelare E BD-spelare/brännare HDMI-anslutningar (HDMI = High Definition Multimedia Interface) medger överföring av digitala videooch ljudsignaler via en anslutningskabel från en uppspelnings- eller inspelningskomponent. Digitala bild- och ljuddata överförs utan datakomprimering och förlorar därför ingenting av sin kvalitet. Analogdigitalomvandling mellan anslutna enheter, vilket också skulle resultera i kvalitetsförlust, krävs inte längre. Exempel på anslutningsbara enheter E Videobandspelare E DVD-spelare E BD-spelare/brännare Exakt färgåtergivning och hög bildkvalitet kan erhållas efter anslutning av en DVD-brännare eller annan inspelningsutrustning till kopplingen EXT 8. DVI/HDMI-adapterkabel HDMI-kabel Ljudkabel Komponentvideokabel Kabel med,5 mm ø stereominikontakter R L Y PB (CB) PR (CR) AUDIO COMPONENT S-VIDEO/VIDEO-anslutning DVI/HDMI-omvandling Genom att använda en DVI/HDMI-adapterkabel kan digitala videosignaler från en DVD-spelare också återges via en kompatibel HDMI-anslutning. Ljudet måste matas in separat. Både HDMI och DVI använder sig av samma slags HDCP-kopieringsskydd. E Efter anslutning Exempel på anslutningsbara enheter E Videobandspelare E DVD-spelare E BD-spelare/brännare E Spelkonsol E Videokamera En spelkonsol, en videokamera, en DVD-brännare och annan utrustning kan anslutas till kopplingen EXT. eller HDMI-ljudval Efter anslutning måste en ljudsignal som är kompatibel med den kabel som används för HDMIenheten ställas in. Gå till MENY > Alternativ > HDMI-ljudval Välj Digital för ljudsignaler via ingången HDMI. Välj Analog för ljudsignaler via ingången AUDIO (EXT6). AV-kabel S-videokabel Om en ansluten HDMI-enhet är AQUOS LINK-kompatibel erbjuds en rad användbara finesser. (sid. 0 - ) Videobrus kan uppstå beroende på vilken typ av HDMI-kabel som används. Se till att använda en certifierad HDMI-kabel. Vid visning av en HDMI-bild identifieras och väljs bästa möjliga format för bilden automatiskt. Videosignaler som stöds: 576i, 576p, 480i, 480p, 080i, 70p, 080p Vi hänvisar till sidan 6 angående datorsignalkompatibilitet. 6 eller Vid användning av en S-videokabel måste en ljudkabel (R/L) också anslutas. EXT: Ingången S-VIDEO har prioritet framför ingången VIDEO.

19 Anslutning av externa enheter SCART-anslutning Exempel på anslutningsbara enheter E Avkodare E Vid användning av kopplingen EXT (SCART) SCART-kabel Exempel på anslutningsbara enheter E Videobandspelare E DVD-brännare E Vid användning av kopplingen EXT (SCART) En videobandspelare som stöder det avancerade TV-videolänksystemet AV Link kan anslutas via en fullkopplad SCART-kabel. SCART-kabel SCART-kabel Avkodare Videobandspelare Se till att använda Manuell justering på menyn Analoginställning till att välja den korrekta ingång till vilken avkodaren är ansluten, om avkodaren behöver ta emot signaler från TV:n. (sid. 7) Det kan hända att det avancerade TV-video-länksystem AV Link inte är kompatibelt med viss extern utrustning. Anslut inte avkodaren till kopplingen EXT. En videobandspelare med avkodare kan inte anslutas via en fullkopplad SCART-kabel samtidigt som Y/C väljs under EXT på menyn Ingångsval. Manövrering av SCART-anslutna enheter via länksystemet AV Link Avkodare TV:n erbjuder fyra typiska AV-länkfunktioner för smidig anslutning mellan TV:n och annan AV-utrustning. Entrycks uppspelningsstart När TV:n står i beredskapsläget slås den på och visar automatiskt bilden från ansluten AV-källa (t.ex. videobandspelare eller DVD-spelare). TV-strömberedskap När TV:n ställs i strömberedskap (viloläge) ställs även annan ansluten AV-utrustning (t.ex. videobandspelare och DVD-spelare) i strömberedskap. WYSIWYR (What You See Is What You Record = Det som ses är det som spelas in) Om fjärrkontrollen till en ansluten videobandspelare har knappen WYSIWYR kan inspelning startas automatiskt genom att trycka på denna knapp. Förvalsnerladdning Detta överför automatiskt information om kanalförinställning från TV:ns kanalmottagare till kanalmottagaren på AVutrustning (t.ex. videobandspelare) ansluten via kopplingen EXT. Vi hänvisar till bruksanvisningarna till extern utrustning angående detaljer. Länksystemet AV Link kan endast utnyttjas efter att en AV-komponent anslutits till kopplingen EXT på TV:n via en fullkopplad SCART-kabel. AV-länkfunktionen kan enbart användas efter att TV:n utfört en komplett autoinstallation tillsammans med ansluten AVutrustning. (se Ursprunglig autoinstallation på sid. 9) AV-länkfunktionens tillgänglighet beror på den AV-utrustning som används. Beroende på tillverkaren och typen av utrustning kan det hända att de angivna funktionerna kan användas endast delvis eller inte alls. 7

20 Anslutning av externa enheter Anslutning av högtalare/förstärkare Anslut en förstärkare med externa högtalare enligt bilden nedan. E Anslutning av en förstärkare med digital ljudinmatning E Anslutning av en förstärkare med analog ljudinmatning Optisk ljudkabel Ljudkabel DIGITAL AUDIO IN R L AUX IN R L AUX OUT Förstärkare med digital ljudinmatning Förstärkare med analog ljudinmatning E Efter anslutning Inställning av digital ljudutmatning Efter anslutning av en förstärkare med digital ljudingång och externa högtalare såsom visas bör ett ljudutmatningsformat kompatibelt med det program som visas eller den anslutna enheten ställas in. Gå till MENY > Alternativ > Digital ljudutmatning > välj PCM eller Dolby Digital 8

21 Anslutning av externa enheter Isättning av ett CA-kort För att kunna ta emot kodade digitala stationer måste en modul för gemensamt gränssnitt (CI-modul) och ett CA-kort vara isatt i CI-facket på TV:n. (sid. 8) CI-modul och CA-kort följer inte med TV:n. De brukar däremot finnas att tillgå hos en TV-handlare. Isättning av CA-kortet i CI-modulen Vänd sidan med det guldfärgade kontaktchipet på mot den sida på CI-modulen som är märkt med leverantörens logotyp och skjut in CAkortet i CI-modulen så långt det går. Observera det håll som pilen på CA-kortet pekar åt. Kontroll av CI-modulinformation Kontrollera att CI-modulen är korrekt isatt. Denna meny är endast tillgänglig för digitala stationer. 4 Tryck på MENU för att ta fram menyskärmen. Tryck på c/d för att välja Digital inställning. Innehållet på menyn beror på leverantören av CImodulen. Tryck på a/b för att välja CI-meny och tryck sedan på OK. Tryck på a/b för att välja följande önskad post och tryck sedan på OK. E Modul Allmän information om CI-modulvisningar. E Meny Justeringsparametrar för varje CA-kortvisning. E Förfrågan Här kan siffervärden, såsom lösenord, matas in. Isättning av CI-modulen i CI-facket Ta loss anslutningsskyddet på baksidan. Innehållet på varje skärm beror på tillverkaren av CImodulen. Urtagning av CI-modulen Ta loss skyddslocket från baksidan av TV:n. Ta bort modulen från TV:n. Sätt tillbaka skyddslocket. Skjut försiktigt in CI-modulen i CI-facket med kontaktsidan vänd framåt. Logotypen på CI-modulen måste vara vänd framåt från baksidan av TV:n. Ta inte i med våld. Se till att modulen inte böjs vid isättningen. 9

22 AQUOS LINK Manövrering av HDMI-enheter med AQUOS LINK Vad är AQUOS LINK? Genom användning av protokollet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) möjliggör AQUOS LINK interaktiv manövrering av kompatibla systemenheter (AV-förstärkare, DVDspelare, BD-enhet) med hjälp av en enda fjärrkontroll. AQUOS BD-spelare, AQUOS-högtalaranläggning och AQUOS-inspelare med AQUOS LINKkompatibilitet ska börja marknadsföras efter lanseringen av denna TV. (i september 007) Vad AQUOS LINK kan användas till Entrycks inspelning (endast DTV) Du behöver inte söka reda på fjärrkontrollen till din inspelningsenhet. Tryck på knapparna REC E eller REC STOP H innanför luckan på fjärrkontrollen för att börja/sluta spela in det som visas på inspelningsenheten. Entrycks uppspelning När TV:n står i beredskapsläget slås den på och visar automatiskt bilden från ansluten HDMI-källa. Manövrering med en fjärrkontroll AQUOS LINK identifierar automatiskt en ansluten HDMI-enhet och TV:n och övriga enheter kan manövreras på samma sätt som vid användning av en universell fjärrkontroll. Användning av titellistor i externa enheter Förutom visning av TV:ns egna timerlista (sid. ) är det även möjligt att ta fram en extern uppspelningsenhets huvudmeny eller en AQUOS BD-spelares/AQUOS-inspelares titellista, förutsatt att enheten ifråga stöder AQUOS LINK. Manövrering av flera HDMI-enheter Knappen OPTION kan användas till att välja vilken HDMI-enhet som ska manövreras. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n, inte den anslutna HDMI-enheten. Videobrus kan uppstå beroende på vilken typ av HDMI-kabel som används. Se till att använda en certifierad HDMI-kabel. Upp till HDMI-inspelningsenheter, en AV-förstärkare och två uppspelningsenheter kan anslutas till detta system. Dessa manövreringar påverkar den HDMI-enhet som är vald som nuvarande extern källa. Om manövrering av enheten inte fungerar, så slå på enheten och välj korrekt extern källa med hjälp av b. Slå på alla anslutna HDMI-enheter, innan TV:n slås på, om någon HDMI-kabel har anslutits/ kopplats loss eller någon anslutning har ändrats. Kontrollera att bild och ljud återges korrekt genom att välja EXT4, EXT5 eller EXT6 på menyn INGÅNGSKÄLLA. 0

23 AQUOS LINK AQUOS LINK-anslutning Anslut först en AQUOS-högtalaranläggning eller en AQUOS-BD-spelare/AQUOS-inspelare som stöder protokollet HDMI CEC. Vi hänvisar till bruksanvisningen till den enhet som ska anslutas angående närmare detaljer. Om anslutningskablar har kopplats loss eller anslutningsmönstret ändrats, så slå först på strömmen till TV:n medan strömmen till alla relevanta enheter är på. Tryck på b för att välja extern ingångskälla, välj lämplig extern källa och verifiera AVutmatningen. Kablarna som visas i följande beskrivning finns att köpa separat. Anslutning av AQUOS-BD-spelare/AQUOS-inspelare via en AQUOS-högtalaranläggning HDMI-kabel Optisk ljudkabel HDMI-kabel HDMI-kabel AQUOS-BD-spelare/ AQUOS-inspelare Anslutning av enbart en AQUOS-BD-spelare/AQUOSinspelare AQUOShögtalaranläggning Automatiskt strömpåslag med AQUOS LINK Medan detta är aktiverat kan entrycks uppspelning användas. När TV:n står i beredskapsläget slås den på och visar automatiskt bilden från ansluten HDMI-källa. 4 5 AQUOS LINK-inställning Tryck på MENU för att ta fram menyskärmen. Tryck på c/d för att välja Alternativ. Tryck på a/b för att välja AQUOS LINKinställning och tryck sedan på OK. Tryck på a/b för att välja Automatiskt strömpåslag och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja På och tryck sedan på OK. Grundinställningen för denna post är Av. Val av inspelningsenhet Använd detta till att välja en bland flera anslutna inspelningsenheter för inspelning. AQUOS-BD-spelare/ AQUOS-inspelare Upprepa åtgärderna i punkt till under Automatiskt strömpåslag med AQUOS LINK. Tryck på a/b för att välja Val av inspelningsenhet och tryck sedan på OK. Välj önskad inspelningsenhet och tryck sedan på OK. Om AQUOS-högtalare har anslutits mellan TV:n och en AQUOS-inspelningsenhet, så ändras indikeringen för extern källa från EXT5 till EXT5 (Sub). Användning av genreinformation Med hjälp av denna funktion kan TV:n automatiskt koppla in lämpligt ljudläge i enlighet med den genreinformation som medföljer en digital sändning. Upprepa åtgärderna i punkt till under Automatiskt strömpåslag med AQUOS LINK. Tryck på a/b för att välja Användning av genreinformation och tryck sedan på OK. Tryck på c/d för att välja På och tryck sedan på OK.

24 AQUOS LINK Manövrering av en AQUOS LINK-enhet AQUOS LINK medger manövrering av en HDMIansluten enhet med en fjärrkontroll. Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på PLAY I för att starta uppspelning av en titel. Vi hänvisar till avsnittet Uppspelning av titlar med AQUOS LINK i spalten till höger angående uppspelningsstart med hjälp av titellistan till en AQUOS-BD-spelare/AQUOS-inspelningsenhet. Tryck på FWD J för att snabbspela framåt. Tryck på REV G för att snabbspela bakåt. Tryck på STOP H för att stoppa. Tryck på B för att slå på/av den HDMIanslutna enheten. Ljudåtergivning via ansluten AQUOShögtalaranläggning TV-ljudet kan alternativt återges enbart via en ansluten AQUOS-högtalaranläggning. Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. AQUOS LINK-meny Inspelare EPG Huvudmeny/titellista Byte av media Via AQUOS-ljudhögtalare Via AQUOS-högtalare Byte av ljudläge Val av modell Tryck på a/b för att välja Via AQUOSljudhögtalare och tryck sedan på OK. Inget ljud matas ut till TV:ns högtalare eller hörlursutgången och endast ljud via anslutna AQUOS-högtalare kan höras. Ljudåtergivning via AQUOS-TV-högtalare TV-ljudet kan alternativt återges enbart via AQUOS-TVhögtalarna. Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Via AQUOShögtalare och tryck sedan på OK. Manuell ändring av AQUOS-högtalarnas ljudläge 4 Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Byte av ljudläge. Ljudläget ändras vid varje tryckning på OK. Vi hänvisar till bruksanvisningen till AQUOShögtalarna angående detaljer. Uppspelning av titlar med AQUOS LINK I detta avsnitt beskrivs hur det går till att spela upp en titel från en AQUOS-BD-spelare eller en AQUOSinspelningsenhet. 4 Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Huvudmeny/ titellista och tryck sedan på OK. Strömmen till den sammanlänkade inspelningsenheten slås på och TV: väljer automatiskt lämplig extern ingångskälla. Titellistdata från den anslutna AQUOS-BD-spelaren/ AQUOS-inspelningsenheten visas. Välj önskad titel med hjälp av a/b/c/d och tryck sedan på PLAY I. Val av medietyp för CEC-kompatibel inspelningsenhet Välj önskad medietyp här, om inspelningsenheten innehåller fler än ett lagringsmedium. 4 Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Byte av media och tryck sedan på OK. Välj önskat medium, t.ex. DVD eller HDD. Medietypen ändras vid varje tryckning på OK. Val av HDMI-enhet Om flera HDMI-enheter har anslutits i en seriekoppling (daisy chain), så kan den enhet som ska manövreras väljas enligt nedan. Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Val av modell och tryck sedan på OK. HDMI-enheten ändras vid varje tryckning på OK. Inspelning via AQUOS-inspelningsenhetens EPG (endast för inspelningsenheter) En CEC-kompatibel inspelningsenhets elektroniska programguide (EPG) kan tas fram och timerinspelningar förinställas med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. 4 Öppna luckan på fjärrkontrollen. Tryck på OPTION. Menyn AQUOS LINK visas. Tryck på a/b för att välja Inspelare EPG och tryck sedan på OK. Den externa ingångskällan ändras och inspelningsenhetens EPG visas. Välj det program som ska spelas in. Vi hänvisar till bruksanvisningen till inspelningsenheten angående detaljer.

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK DANSK SUOMI SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S LC-DH77E LC-DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-5DH77E LC-5DH77S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-3LE700E LC-3LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-5LE700E LC-5LE700S LC-3LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-3LU700E LC-3LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S LCD-FÄRG-TV

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Läs mer

Din manual SHARP LC-40LU824RU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875679

Din manual SHARP LC-40LU824RU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-40LU824RU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-5XSE LC-65XSE TU-XE SVENSKA SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E

LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E SVENSKA LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODELL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN SVENSKA LC-46HDE LC-5HDE SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN DANSK NORSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR USERS

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S MODELL LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODELL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S

LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S SVENSKA SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LCD COLOUR TELEVISION BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM R ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics att denna LCD-TV står i överensstämmelse

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual SHARP LC-42SB55E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875845

Din manual SHARP LC-42SB55E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875845 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42SB55E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LC-46X8E LC-46X8S MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK NORSK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LC-46X8E LC-46X8S MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK NORSK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LC-46X8E LC-46X8S ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODELL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Din manual SHARP LC-32DH77E

Din manual SHARP LC-32DH77E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-32DH77E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP LC-32DH77E instruktionsbok

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E MODELL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE857K LC-80LE858E LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE857K LC-70LE858E BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-45GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-45GD1E instruktionsbok

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Din manual SHARP LC-26SH7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875898

Din manual SHARP LC-26SH7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-26SH7E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-37GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-37GD1E instruktionsbok

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

LC-42B20E LC-42B20S LC-42G20E LC-42G20S

LC-42B20E LC-42B20S LC-42G20E LC-42G20S LC-B0E LC-B0S LC-G0E LC-G0S ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer