LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN"

Transkript

1 SVENSKA LC-46HDE LC-5HDE SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN DANSK NORSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK

2 SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fi tted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 6 fuse marked or ASA and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refi t the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fi tted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fi t an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fi t an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fi tted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

3 BRUKSANVISNING SVENSKA Bilderna och skärmexemplen i denna bruksanvisning är endast för illustrativa syften och kan skilja sig en aning från vad som faktiskt visas. De exempel som används i denna bruksanvisning är baserade på modellen LC-5HDE. Innehåll SVENSKA Innehåll... Ärade SHARP-kund... Viktiga säkerhetsföreskrifter... Varumärken... Medföljande tillbehör... Förberedelser... Montering av högtalarna... Montering av stället...4 Demontering av stället...4 Borttagning av anslutningskopplingarnas skyddslock...4 Placering av TV:n...5 TV (sedd framifrån)...6 TV (sedd bakifrån)...6 Isättning av batterier...7 Användning av fjärrkontrollen...7 Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen...7 Fjärrkontroll...8 Första igångsättning...9 Huvudpunkter för första igångsättning...9 Assistent för grundläggande inställningar...0 Placering/riktning av DVB-T-antenn... Daglig manövrering... På/avslagning... Indikatorer för aktuellt tillstånd... Kanalval... Val av extern videokälla... Manövrering utan användning av fjärrkontroll... Statusvisning... Alternativa DVB-inställningar... Anslutning av externa enheter...4 Notering angående bättre bild- och ljudkvalitet...4 Anslutningshjälp...5 HDMI-anslutning...6 VGA/XGA-anslutning (dator/digitalbox)...6 Komponentanslutning (EXT)...7 Tabell över datorkompatibilitet...8 AQUOS LINK-manövrering av HDMI-enheter...9 Anslutning av HDMI-enheter till TV:n...9 AQUOS LINK-inställningar...0 Entrycks AQUOS LINK-inspelningsstart...0 Manövrering av en AQUOS LINK-enhet... Ljudåtergivning via ansluten AQUOShögtalaranläggning... Manuell ändring av ljudläge för AQUOShögtalaranläggning... Uppspelning av titlar med hjälp av AQUOS LINK... Val av mediatyp för CEC-kompatibel inspelningsenhet... Val av HDMI-enhet... Inspelning via AQUOS-inspelarens elektroniska programguide (endast för inspelningsenhet)... Användning av länksystemet AV Link... Anslutning av högtalare/förstärkare... Övriga funktioner... Bild-i-bild-visning (PIP)... Användning av PIP-menyn... Användning av PhotoViewer...4 Visning av foton...4 Visning av Bildspel...5 Användning av PhotoViewer-meny...5 Elektronisk programguide (EPG)...6 Användning av EPG-meny...7 DVB-mottagning...8 Modul för villkorlig tillgång (CI-modul)...8 Uppdatering av programvara...9 Radioläge...0 Menymanövrering... Informationsvisning och indexfunktion... Användning av informationstext... Användning av index... Menyn Bild... A/V läge... Menyn Ljud... Dolby Virtual Speaker... Menyn Inspelning... Inspelningsassistent... Timeröversikt...4 För- och efterinspelningstid...4 Timerinspelning med externa enheter...4 Menyn Anslutningar...5 AV-inställningar...5 Antenn DVB...5 AV Link...5 Övriga...5 Menyn Inställning...6 Sändare...6 Barnsäkring...7 Timerfunktion...8 PIP...8 Språk...8 Övriga...8 Menyn Ytterligare funktioner...8 Menyn Geometri...8 Övriga menyposter...8 Externa källor...8 Stillbild...8 Bredbilds-läge...9 Text-TV...9 Användning av text-tv-meny...40 Manövrering av digital hårddiskinspelare...4 Viktig information...4 Egenskaper...4 Angående tidsförskjuten visning och arkivinspelning/ uppspelning...4 Navigering av menyn Digital Video...44 Inställning av för- och efterinspelningstid...44 Inspelning på hårddisken...45 Knappar för hårddiskmanövrering...45 Inspelning...46 Timerinspelning...47 Uppspelning...48 Redigering...49 Bokmärke...5 Bilaga...5 Felsökning...5 Specifikationer för porten RS-C...5 Användning av den universella fjärrkontrollen...55 Tekniska data...59 Extra tillbehör...59 Slutlig avskaffning...60 VARNING! Detta är en Klass A-produkt. I en bostadsmiljö kan det hända att produkten orsakar radiostörningar, i vilket fall användaren kan tvingas vidta lämpliga åtgärder.

4 Ärade SHARP-kund Vi tackar för inköpet av denna färg-tv med LCD-skärm från SHARP. Läs noga avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter före bruk för att garantera felfri drift och längsta möjliga livslängd. Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring Koppla loss nätkabeln från nätuttaget före rengöring av produkten. Torka av produkten med en fuktig trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Vatten och fukt Använd inte produkten på våta och fuktiga ställen, såsom i badrum, kök, tvättstug, intill en bassäng eller i en fuktig källare. Placera aldrig en vas, en kopp eller någon annan vätskefylld behållare ovanpå produkten. Vätska som tränger in i produkten kan orsaka brand eller elstötar. Placering Placera inte produkten på en vagn, en ställning, ett stativ eller ett bord som är ostadigt. Produkten kan då falla och orsaka allvarlig personskada eller produktskada. Använd endast en vagn, en ställning, ett stativ, ett fäste eller ett bord som rekommenderas av tillverkaren eller medföljer produkten. Vid väggmontering ska du noga följa tillverkarens anvisningar. Använd endast de monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. När produkten placeras på en vagn för att förflyttas måste förflyttningen ske ytterst försiktigt. Plötsliga stopp, kraftiga stötar eller ett ojämnt underlag kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation Lufthålen och andra öppningar i höljet är avsedda att tillförsäkra god ventilation. Täck aldrig över dessa hål och öppningar, eftersom det kan leda till överhettning och/eller förkortad livslängd för produkten. Placera inte produkten på en säng, en soffa, en ryamatta eller annat mjukt underlag, eftersom det kan leda till att ventilationsöppningarna blockeras. Produkten är inte utformad för en innesluten plats. Placera den inte inuti en bokhylla, ett rack eller liknande ställe såvida inte god ventilation kan garanteras eller tillverkarens anvisningar efterlevas. Produktens LCD-skärm är tillverkad av glas. Detta kan spricka, om produkten tappas i golvet eller utsätts för en kraftig stöt. Akta dig för att skära dig på glasbitarna, om LCD-skärmen skulle råka spricka. Värmekällor Håll produkten borta från värmekällor, såsom element, värmefläktar och andra prodiukter som avger värme (inklusive förstärkare). Placera aldrig stearinljus eller någon annan form av öppen eld ovanpå eller intill TV:n, eftersom det medför brandfara. För att undvika risk för brand och elstötar bör du inte placera nätkabeln under TV-apparaten eller andra tunga föremål. Visa inte en stillbild under alltför lång tid, eftersom det kan medföra att en skuggbild blir kvar på skärmen. En liten mängd ström förbrukas alltid så länge nätkabeln är ansluten. Reparation Försök inte reparera produkten själv. Avlägsnande av skyddshöljen kan medföra utsättande för hög spänning och andra farliga förhållanden. Begär reparation av en kvalificerad tekniker. LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som sörjer för utsökta bilddetaljer. Beroende på det stora antalet bildpunkter kan det dock hända att några få inaktiva bildpunkter uppträder som en fast blå, grön eller röd punkt. Detta ligger inom ramen för produktens tekniska data och utgör inte ett fel. Att observera vid flyttning av TV:n Bär aldrig TV:n genom att hålla i högtalarna, när TV:n ska flyttas. Se till att TV:n alltid bärs av två personer som håller fast den med båda händerna en hand på var sida om TV:n. Varumärken HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga HDMI Licensing LLC. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Logotypen HD ready är ett varumärke tillhörigt EICTA. DVB-logotypen är ett registrerat varumärke tillhörigt projektet Digital Video Broadcasting - DVB.

5 Medföljande tillbehör Fjärrkontroll (g) Nätkabel (g) Kabelrem (g) Ställ (g) (För Europa, utom (För Storbritannien och Storbritannien och Irland) Irland) Sidorna 7 och 8 Sidan 5 Sidan 5 Sidan 4 Högtalare (g) Kabelklämma (liten g, stor g) Skyddslock till monteringshål för ställ (g) Duk (g) Skruvmejsel (g) Sidan Bruksanvisning (denna skrift) Förberedelser Sidan 5 Sidan 4 Sidan Alkaliska batterier (storlek AAA) (g) Montering av högtalarna Innan högtalarna monteras (eller demonteras) måste nätkabeln kopplas loss från nätintaget AC INPUT. Placera någonting mjukt över det område som TV:s ska läggas på, innan ett arbete påbörjas. Detta förhindrar risk för skador. Kontrollera att 4 skruvar och en skruvmejsel följer med högtalarna. För in de utskjutande delarna på högtalarna i motsvarande hål på TV:n och skruva sedan fast högtalarna. För in och dra åt de fyra skruvarna i ordningsföljden,, och 4. Skruvmejsel Anslut ändarna på högtalarkablarna till högtalarutgångarna enligt bilden. Anslut varje tråd på högtalarkablarna till en högtalarutgång med samma färg. Skruv 4 Svart Röd Röd Mjuk kudde Svart Utför åtgärderna ovan i omvänd ordning för att demontera högtalarna.

6 Förberedelser Montering av stället Innan stället monteras (eller demonteras) måste nätkabeln kopplas loss från nätintaget AC INPUT. Placera någonting mjukt över det område som TV:s ska läggas på, innan ett arbete påbörjas. Detta förhindrar risk för skador. OBSERVERA Montera stället i korrekt riktning. Se till att följa instruktionerna. Felaktig montering av stället kan resultera i att TV:n välter omkull. Kontrollera att 0 skruvar (6 korta och 4 långa) följer med stället. Skjut in stället i öppningarna på undersidan av TV:n. (Håll i stället, så att det inte ramlar ner från kanten på basområdet.) För in och dra åt de fyra långa skruvarna i de fyra hålen på baksidan av TV:n. Montera fast stödpelarna på stället i basplattan med hjälp av lådan till stället enligt bilden nedan. Insexnyckel Lång skruv Mjuk kudde Insexnyckel Kort skruv Demontering av stället Utför åtgärderna under Montering av stället i omvänd ordning. Sätt på skyddslocken på monteringshålen för stället. (Anpassa flikarna på locken till hålen på TV:n och tryck in locken tills de låses fast.) Borttagning av anslutningskopplingarnas skyddslock Börja med att riva loss skyddstejpen från skyddslocket till anslutningskopplingarna på baksidan, innan några anslutningar påbörjas. Tryck sedan ner de övre spärrhakarna och lyft bort skyddslocket utåt. 4

7 Förberedelser Placering av TV:n 75 q koaxialkabel med DIN455- standardkontakt (IEC 69-) Placera TV:n nära ett nätuttag med stickkontakten lätt åtkomlig. Fabriksansluten * (För Europa, utom Storbritannien och Irland) (För Storbritannien och Irland) Till ANT Nätkabel Till ANT SAT Till ANT SAT ** * Koppla inte loss denna kabel, såvida du inte instrueras att göra det. ** Se vid satellitanslutning till att ANT SAT ges prioritet. Anslut inte enbart till antenningången ANT SAT. Ferritkärna* Kabelklämma (stor) Kabelrem Kabelklämma (liten) Bunta ihop kablarna med klämman. Antenn Anslut antennkabeln från din utomhusantenn eller rums/takantenn till antenningången på baksidan av TV:n för mottagning av digitala/jordbundna sändningar. Även en inomhusantenn kan användas, om mottagningen är exceptionellt god. Både passiva och aktiva rumsantenner finns att köpa. En aktiv antenn innebär att den strömförsörjs via antenningången. Strömtillförseln (5 V) måste ställas in korrekt enligt anvisningarna under Tillåtelse av kopplingsspänning (sid. 5). * Ferritkärna Ferritkärnan bör vara fäst permanent och aldrig avlägsnas från nätkabeln. Montering av TV:n på väggen Ett särskilt väggmonteringsfäste från SHARP bör alltid användas vid montering av TV:n på en vägg (sid. 59). Användning av andra väggmonteringsfästen kan resultera i en instabil installation, som kan leda till allvarlig kroppsskada. Vid användning av väggmonteringsfästet AN-5AG4 (SHARP) ska TV:n monteras i en vinkel på 0 eller 5. Montera den inte i en vinkel på över 0. Installation av LCD-färg-TV:n kräver speciella färdigheter som endast en kvalificerad servicetekniker besitter. Försök inte att utföra detta på egen hand. SHARP åtar sig inget ansvar för felaktig montering som kan leda till personella eller materiella skador. Rådgör med en kvalificerad installatör angående användning av ett separat inköpt monteringsfäste för montering av TV:n på en vägg. 5

8 Förberedelser TV (sedd framifrån) Fjärrkontrollsensor OPC-sensor HDD-indikator STATUS-indikator Strömindikator (beredskap/på) (B) TV (sedd bakifrån) Vi hänvisar till sidan angående indikatortillstånd. P r/s Programväljare [kanalväljare] i k/l Volymknappar Menyknapp (MENU) Strömbrytare (a) * 4** Ingångarna EXT 4 * Anslut inte S-VIDEO och VIDEO samtidigt. USB-port Hörlursutgång 4 Öppning för CI-modul (gemensamt gränssnitt) (g) ** Ta bort skyddslocket, när en CI-modul ska sättas i. 5 Antenningångar 6 Ljudutgångar 7 Ljudingångar 8 Komponentingångarna EXT 9 Digitala ljudin/utgångar 0 RGB-ingången EXT 7 (analog) HDMI-ingången EXT 5 HDMI-ingången EXT 6 Stereoljudingång 4 Underhållskoppling 5 Porten RS-C 6 Antennutgång 7 AV-ingången EXT 8 RGB-ingången EXT 9 Nätintaget AC INPUT 6

9 Förberedelser Isättning av batterier Innan TV:n tas i bruk för första gången ska de två medföljande batterierna (storlek AAA) sättas i fjärrkontrollen. Byt ut batterierna mot två nya batterier av storlek AAA, när batterierna blivit urladdade och fjärrkontrollen inte längre kan användas. Öppna batterilocket. Sätt i de två medföljande alkaliska batterierna av storlek AAA. Sätt i batterierna med polerna vända enligt märkena (k) och (l) i batterifacket. Stäng batterilocket. OBSERVERA Felaktig användning av batterierna kan resultera i läckage av kemiska ämnen eller explosion. Var noga med att följa anvisningarna nedan. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Olika typer av batterier kan ha olika egenskaper. Blanda inte gamla och nya batterier. Det kan leda till att de nya batteriernas livslängd förkortas eller att de gamla batterierna läcker. Ta ur batterierna så snart de är förbrukade. I annat fall kan de läcka en vätska som irriterar huden. Torka noga ur batterifacket, om batteriläckage har uppstått. Använd alkaliska batterier iställer för manganbatterier, när batterierna byts ut. Använd inte belysningsfunktionen alltför mycket genom att trycka på knappen LIGHT D, eftersom det förkortar batteriernas livslängd. Byt ut batterierna, när belysningsstyrkan i LCD-fönstret eller med belysningsfunktionen försvagats eller när indikeringarna i LCD-fönstret blivit otydliga. Fortsätt inte att använda fjärrkontrollen med för svaga batterier. Det kan resultera i felmeddelanden eller funktionsfel. Om så inträffar, så byt ut batterierna och lämna fjärrkontrollen oanvänd ett tag. Det går också att öppna batterilocket på baksidan och trycka på återställningsknappen RESET. När RESET trycks in raderas inställningarna för universell fjärrkontroll. Fjärrkontrollen inkluderar ett internminne för externa enheter. Byt ut batterierna snabbt för att inte förlora dessa data. Tillverkarkoden kan matas in på nytt, om den har raderats genom återställning (se sid. 55). Återställningsknappen RESET Aktuella förvaringsförhållanden kan göra att batterierna som medföljer produkten har en något kortare livslängd än beräknat. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen, om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid. Notera angående avyttring av batterier: De medföljande batterierna innehåller inga skadliga material, såsom kadmium, bly eller kvicksilver. Förordningar gällande förbrukade batterier föreskriver att batterier inte längre får kastas tillsammans med hushållssopor. Avyttra använda batterier utan kostnad genom att placera dem i någon av de batteriboxar som finns på återvinningsstationer e.dyl. Användning av fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollsensorn på TV:n. Föremål mellan fjärrkontrollen och sensorn kan förhindra korrekt manövrering. 5 m 0 0 Fjärrkontrollsensor Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen Undvik att utsätta fjärrkontrollen för slag och stötar. Utsätt ej heller fjärrkontrollen för vätskor och placera den inte på ett ställe där luftfuktigheten är hög. Undvik att placera fjärrkontrollen på ställen som utsätts för solsken. Hög värme kan deformera höljet. Fjärrkontrollen kan fungera felaktigt, om fjärrkontrollsensorn på TV:n utsätts för solsken eller annan skarp belysning. Ändra i så fall vinkeln på belysningen eller TV:n eller använd fjärrkontrollen närmare fjärrkontrollsensorn. 7

10 Förberedelser Fjärrkontroll Symbolerna 8, 9 och 0 anger att knapparna blir tillgängliga i respektive manövreringsläge vid användning som universell fjärrkontroll. B (TV i viloläge/på) 890 (Sidan ) LIGHT D (Belysningsknapp) 890 Vid tryckning på denna knapp tänds knappar som ofta används (P r/s, i k/l, sifferknapparna 0-9, A och b). Belysningen slocknar, om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder. Denna knapp är till för manövrering vid dåliga belysningsförhållanden. FUNCTION (Funktionsväljare) 890 Tryck kort på denna knapp (i över 0, sekunder) för att välja läget för fjärrmanövrering av en DVD-spelare, en digitalbox eller en videobandspelare. Aktuell enhet anges i LCD-fönstret. Vi hänvisar till sidan 55 angående användning av fjärrkontrollen som universell fjärrkontroll. 4 LCD-fönster 890 Här visas vilken enhet som för tillfället manövreras (TV, DVD, STB eller VCR). 5 Sifferknapparna Välj önskad kanal. Siffror och bokstäver kan matas in på samma sätt som med en mobiltelefon. Välj en sida i text-tv-läget. 6 A (Återgångsknapp) Tryck här för att återgå till föregående bild i normalt visningsläge. 7 RADIO (Radioväljare) Växla mellan lägena RADIO och TV. 8 EPG-knapp Ta fram EPG-menyn. 9 i k/l (Volymknappar) Höj/sänk TV-volymen. 0 e (Ljudavstängningsknapp) TV-ljud på/av. Färgknappar (röd/grön/gul/blå) I text-tv-läge: Direktvälj en sida (sid. 40). Så länge ingen annan färgknappsmeny är aktiv har färgknapparna följande funktioner. Röd knapp Öppnar DV-arkivet (sid. 44). Grön knapp Öppnar text-tv-menyn för val av textningsstorlek. Gul knapp Återkallar senast valda program/externa källa. Blå knapp Tar fram programinformationsmenyn. När en meny visas på skärmen används färgknapparna till att välja motsvarande färgade poster på menyn a/b/c/d (Markörknappar) 8 Välj önskad post på en inställningsmeny. Om ingen annan meny är aktiv, så tryck på a/b och flytta bilden uppåt/neråt med a/b/c/d. OK 89 TV/DVD/STB: Utför ett kommando på en meny. TV: Ta fram programlistan eller favoritlistan, när ingen annan meny är aktiv. END (Avslutningsknapp) Lämna aktuell meny. Om ingen meny är aktiv, så används denna knapp till att ta fram programinformation. 4 Knappar för hårddiskmanövrering Dessa knappar är till för grundläggande manövrering för inspelning/uppspelning på en hårddisk integrerad med TV:n. 5 b (Ingångsväljare) Välj en extern källa. Tryck och flytta med a/b. 6 MENU (Menyknapp) 8 TV: Kopplar in/ur visning av menyskärmen. DVD : Titelmeny på/av. 7 INFO (Informationsväljare) Tryck för att ta fram indexmenyn (sid. ). Text-TV: Ta fram text-tv-sidan P r/s (Kanalväljare) 890 Välj en TV-kanal. I analog-tv-läge kan externa källor också väljas. 9 m (Text-TV) Välj text-tv (sid. 9). 0 BACK (Tillbakagångsknapp) Återgå till föregående meny. Knappar för text-tv och andra användbara funktioner Fäll upp luckan på framsidan av fjärrkontrollen. k (vis av dold text) (Sidan 40) [ (text-tv-textning) Koppla in/ur textning (sid. 40). v (längst upp/längst ner/full) Välj område för förstoring i analogt text- TV-läge (sid. 40). (Frysnings/stoppknapp) (Sidan 40) (Undersidsväljare) (Sidan 40) PIP (Bild-i-bild-visning) Tryck för att koppla in bild-i bild-visning (sid. ). DEMO (Demonstrationsknapp) Demonstrera 00 Hz-effekterna i ett dubbelskärmsformat (sid. ). f (Bredbilds-läge) Välj ett bredbilds-läge (sid. 9). AQUOS LINK-knappar 80 Efter HDMI-anslutning av AQUOS LINKkompatibel extern utrustning, såsom en AQUOS-BD-spelare, kan dessa AQUOS LINK-knappar användas. Vi hänvisar till sidan 9 angående detaljer. Tryck i läget DVD eller VCR på OPTION för att pausa bilden. Ej tillgängligt vid manövrering av digitalbox, utom för påslagning av enheten. 8

11 Första igångsättning Huvudpunkter för första igångsättning Utför nedanstående åtgärder punkt för punkt, när TV:n tas i bruk första gången. Beroende på TV:ns installation och anslutning kan det hända att vissa åtgärder nedan inte behöver utföras. Anslut nätkabeln (sid. 5) Anslut antenn (sid. 5) Analog/DVB-C/DVB-T-antenn: Anslut antennen i ett antennsystem, ett kabelsystem eller en rumsantenn till antenningången ANT. En kabel är redan fabriksansluten mellan ingången ANT och utgången ANT OUT. Satellitantenn: Anslut antennkontakter, till exempel från antennomkopplaren eller från satellitsystemets dubbla LNC-omvandlare, till antenningångarna ANT SAT och ANT SAT. Om endast en SAT-antennkabel ska anslutas, så anslut den till ANT SAT. Förbered fjärrkontrollen (sid. 7) Slå på strömmen till TV:n (sid. ) Utför grundläggande autoinstallation (sid. 0) Anslut externa enheter (sid. 4-8) Anslut eventuella externa enheter, t.ex. en DVD-brännare, i detta läge. Anslut ljudkomponenter (sid. ) Anslut eventuella ljudkomponenter (förstärkare/högtalare) i detta läge. Sätt i CA-kort (sid. 8) Om en CI-modul och ett CA-kort används för mottagning av kodade program, så sätt i CA-kortet enligt anvisningarna. Justera DVB-T-antennen (sid. ) Ändra behov placering eller riktning av DVB-T-antennen. 9

12 Första igångsättning Assistent för grundläggande inställningar När TV:n slås på allra första gången efter inköp visas assistenten för grundläggande autoinstallation på skärmen. Följ menyerna och utför nödvändiga inställningar en efter en. Första igångsättning -> Språk Fortsätt Installningarna kan utföras på nytt med hjälp av kommandot Repetera grundinstallationen. Tryck på INFO, så återfinns alternativet på tredje raden uppifrån. Knappar att använda: a/b/c/d: Flytta markören och välj inställningar. OK: Tryck för att bekräfta och gå vidare till nästa steg. Gul knapp: På vissa menyer kan gul knapp användas till att välja eller välja bort poster. En post som är vald är markerad med. Första igångsättning -> Anslut antennledning/ar Antennledning(ar) för: till antennuttag: Antenn/Kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S (ledning ) DVB-S (ledning ) BACK: Tryck för att gå tillbaka ett steg. END: När denna ikon visas är det möjligt att lämna assistenten. Tabell över inställningsposter i assistenten för grundläggande inställningar Ett flertal inställningar kan utföras med hjälp av assistenten för grundläggande inställningar. Ta tabellen nedan till hjälp för att lättare förstå innebörden av de olika inställningarna. Språk Poster Anslut antennledning/ ar Antenn DVB-T Välj önskat språk. Förklaring Antenn/Kabel (analog): analoga program via kabel/antenn DVB-T: digitala, marksända program DVB-C: digitala program via kabel DVB-S (ledning ): digitala program via satellit DVB-S (ledning ): digitala program via satellit Om en aktiv antenn används, så välj ja (5 V) för strömförsörjning av antennen. Poster Antenn DVB-C Antenn DVB-S High-band LNC-frekvenser Lågband/ högband Symbolrate Föredragen signalkälla Sök program Anslutning av extra enheter Rumsantenn Aktiv antenn Riktantenn Förklaring De konventionella inställningarna kommer att erhållas genom valet av uppställningsplats. Ändra detta endast om du känner till andra symbolhastigheter och moduleringar eller om du behöver ange nätverks-id för aktuellt kabelnät (information tillgänglig från kabelnätsoperatören). Om du vill utföra programsökning oberoende av kanalraster, så välj frekvenssökning som sökmetod. Välj på en lista vilken eller vilka satelliter mottagning sker från. Välj vidare vilken typ av omkopplare som används eller gemensamt satellitsystem, när fler än en satellit förekommer. Rådfråga din TV-handlare angående detta. Ange här huruvida den valda satellitens högband ska genomsökas, utöver lågbandet. Normalt behöver värdena för lågband och högband inte ändras, såvida inte satellitsystemets LNC (LNB) använder sig av en annorlunda oscillatorfrekvens (viktigt för visningen av frekvens). När dessa inställningar är klara bör bild och ljud från valda satelliter erhållas (gäller endast Astra och HOTBIRD). Symbolhastigheterna anges av satellitoperatören och behöver normalt inte ändras. Välj på en lista signalkällan för det program som ska stå överst på programlistan (som börjar med programplats ). För att kunna använda AV Linkfunktionen med en externt ansluten inspelningskomponent behöver de analoga programmen vara mellan stationsplats och 99. Starta automatisk programsökning med OK. Först söks TV-program och därefter radioprogram. De program som hittas vid den automatiska sökningen delas upp i lämpliga programblock i enlighet med de tidigare valda antennkablarna (signalkällorna). Följaktligen kan programmen endast omsorteras inom dessa block. I början av programlistan återfinns blocket med den föredragna signalkällans program. En blandad sortering av program från olika signalkällor kan endast förekomma på en favoritlista. Slutligen startar anslutningsassistenten, som erbjuder hjälp med att registrera och ställa in videoenheter eller avkodare och ansluta dem till TV-apparaten. DVD-spelare och DVD-brännare har förregistrerats vid tillverkningen. Anslutningsassistenten kan vid ett senare tillfälle startas manuellt för att lägga till nya enheter. Ytterligare information återfinns på sidan 5 (Anslutningsassistent) och sidan (Anslutning av högtalare/förstärkare). Vid goda mottagningsförhållanden kan en rumsantenn användas för DVB-T-mottagning (antenningången ANT ). Vid sämre mottagningsförhållanden rekommenderas användning av en aktiv antenn, för vilken inställningar behöver utföras enligt grundläggande installation eller via TV-meny > Anslutningar > Antenn DVB > Antenn DVB-T (se Antenn DVB-T på denna sida). Om TV:n används utanför normalt sändningsområde kan en riktantenn användas till att förbättra mottagningskvaliteten. 0

13 Första igångsättning Placering/riktning av DVB-T-antenn Om bild- eller ljudstörningar uppstår vid mottagning av ett eller flera DVB-T-program, så bör antennens placering och/eller riktning ändras. Rådfråga din TVhandlare angående vilka kanaler som används för sändning av DVB-T-program i det område där TV:n används. Förutsättning: I normalt TV-läge, utan någon annan menyskärm aktiv och med ett DVB-Tprogram mottaget och valt. Tryck på MENU för att ta fram TVmenyskärmen. Tryck på c/d för att välja Inställning och tryck sedan på OK. Tryck på a/b för att välja Sändare och tryck sedan på OK. Tryck på a/b för att välja Manuell justering och tryck sedan på OK TV meny > Inställning -> Sändare Manuell justering Ändra program Urval/ändring av favoriter Sökhjälp Signalkälla Antenn/Kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S Kanal E05 Frekvens MHz Bandbredd 7 MHz Namn Test C/N 96 Level 99 Signalkällan finns redan på DVB-T på grund av förvalet av program. Placera och rikta antennen så att maximala värden för C/N och Level uppnås. Tryck på blå knapp för att starta sökning. Sök efter DVB-T-program ett efter ett och jämför värdena för C/N och Level. Ändra sedan antennens placering/riktning vid mottagning av programmet med svagast signaler tills maximala värden för C/N och Level uppnås. Utför därefter en automatisk sökning efter alla DVB-T-program. Post Bandbredd Förklaring Beroende på vald kanal och aktuellt land ställs tillhörande bandbredd på 7 eller 8 MHz in automatiskt.

14 Daglig manövrering På/avslagning På- och avslagning av strömmen Tryck på a på TV:n. Tryck på a på TV:n för att slå av den. Tänk dock i så fall på att EPG-data (med elektronisk programguide) går förlorat och att TV:n inte utför några programmerade timerinspelningar. Viloläge När TV:n är påslagen kan den ställas i viloläge genom att trycka på B på fjärrkontrollen. Påslagning från viloläge Tryck i viloläge på B på fjärrkontrollen eller tryck på någon av sifferknapparna 0-9. Slå alternativt på TV:n med hjälp av knappen OK, så att en programlista visas, och välj sedan önskat program. Påslagning av radion Tryck i viloläge på RADIO på fjärrkontrollen. Indikatorer för aktuellt tillstånd Tre indikatorer (lysdioder) finns på framsidan av TV:n. Vi hänvisar till tabellerna nedan angående respektive indikators funktion. Indikatorn B Släckt Lyser blå Lyser röd Indikatorn STATUS Lyser röd Blinkar röd Lyser grön Blinkar grön Lyser orange Indikatorn HDD Lyser röd Lyser grön Strömmen av Strömmen på Viloläge Tillstånd Tillstånd Påslagstimer är programmerad. Signaler från fjärrkontrollen tas emot. Timer för hårddiskinspelning är programmerad. EPG-data tas emot. Bådet timer för hårddiskinspelning och påslagstimer är programmerade. Tillstånd Hårddiskinspelning pågår. Arkivuppspelning eller tidsförskjuten inspelning pågår. Koppla alltid bort nätkabeln från vägguttaget om TV:n inte ska användas under en längre tid. En liten mängd ström förbrukas även när a har slagits av. Kanalval Med Pr/Ps: Tryck på Pr/Ps för att välja kanaler. Programinformation med ljudformat visas tillfälligt. Om favoriter har ställts in, så väljs endast de registrerade kanalerna med Pr/Ps (sid. ). Symbolerna för ljudformat erhålls på sidan. Om extra språk eller DVB-textningar för DVBprogram förekommer, så visas valen av dessa under programinformationen (sid. ). Med 0-9: Tryck på 0-9 för att välja kanaler. Med programlista: Tryck på OK medan ingen annan menyskärm är aktiv. (Om en favoritlista visas istället, så tryck på röd knapp.) Programlista Tryck på a/b/c/d eller 0-9 för att välja önskad kanal på programlistan och tryck sedan på OK för att ställa in kanalen. Tryck på röd knapp för att ta favoritlistan. Tryck på blå knapp för att sortera listan i enlighet med alfabetiskt eller numeriskt. Använd vid alfabetisk sortering sifferknapparna 0-9 på samma sätt som knapparna på en mobiltelefon till att ange begynnelsebokstäver. Det första programmet enligt angivna bokstäver markeras. För att radera, återställa, flytta och döpa om program på programlistan Tryck medan programlistan visas på gul knapp (Ändra program). E Radera Välj ett program som ska raderas och tryck sedan på röd knapp (Radera). Markera om så önskas fler program med a/b/c/d eller 0-9. Bekräfta med OK eller avbryt med röd knapp. E Återställning av sändare För att återställa program som redan har raderats: Välj det program som ska återställas och tryck sedan på grön knapp (Återställning av sändare). Bekräfta med OK. De återställda programmen sorteras i enlighet med deras signalkälla i slutet av respektive programblock. E Flytta Välj ett program som ska flyttas och tryck sedan på gul knapp (Flytta). Markera om så önskas fler program med a/b/c/d eller 0-9. Tryck på OK för att avsluta markering. Tryck på a/b/c/d eller 0-9 för att välja önskad position att flytta till. Bekräfta med OK eller avbryt med gul knapp. Var vid flyttning noga med att välja korrekt block med kanaler eller destination. E Byt namn Välj ett program som ska döpas om och tryck sedan på blå knapp (Byt namn). Använd sifferknapparna 0-9 till att mata in önskade tecken. Tänk på att trycka på och växla tecken med sifferknapparna snabbt, eftersom övergången till nästa siffra går ganska fort. Upprepa teckeninmatningen tills hela namnet är inskrivet. Bekräfta med OK eller avbryt med blå knapp. Ett namn kan bestå av upp till 9 tecken. * Tillgängligt endast i analog-tv-läget.

15 Daglig manövrering Med favoritlistorna: Favoritprogram kan sparas och väljas på sex olika favoritlistor (t.ex. för flera olika användare). Varje favoritlista kan innehålla upp till 99 program. Efter grundläggande installation är 0 program från programlistan redan lagrade på den första listan. Ändra favoritlistan efter eget önskemål (se Urval/ändring av favoriter på sid. 7). Tryck på OK medan ingen annan menyskärm är aktiv. Favoriter -> FavouriteList Tryck på röd knapp för att ta fram favoritlistan. Tryck på 0-9 eller a/b/c/d för att välja önskat program och tryck sedan på OK för att registrera det som ett favoritprogram. Röd knapp: Återgå till programlistan. Grön knapp: Sök igenom alla program (som i Bildspel) på den för tillfället valda favoritlistan. Tryck på OK för att avbryta sökning. Gul knapp: Ändra favoritlistan (sid. 7). c/d: Gå över till föregående/nästa favoritlista. Val av extern videokälla Tryck efter att anslutningen är klar på b för att ta fram menyskärmen Externa källor och tryck därefter på a/b för att växla över till lämplig extern källa med OK. En extern källa kan även väljas via programlistan. Externa källor VIDEO DVD-REC DVD EXT EXT4 EXT5 EXT6 EXT7 Manövrering utan användning av fjärrkontroll Detta tillvägagångssätt kan användas, om ingen fjärrkontroll finns inom räckhåll. Tryck kortvarigt på MENU för att ta fram menyskärmen för direktkontroll. Följande poster kan justeras: Driftstyp, Externa källor, Ljus, Kontrast, Bredbilds-läge och Service. Service är en post reserverad enbart för underhållstekniker. Välj önskad post med hjälp av knapparna P r/s. Välj alternativ eller justera med hjälp av knapparna i k/l. Statusvisning Mono -ljud Stereo Efter tryckning på END visas aktuell status i några sekunder. Alternativa DVB-inställningar I statusvisningen kan extra valmöjligheter erbjudas för vissa program, beroende på leverantören av DVB- Program. Tryck på någon av färgknapparna eller m under pågående statusvisning, så att tillhörande valmeny visas. Röd knapp: Kanalval för leverantörer av flera kanaler Grön knapp: Val av språk/ljud m: DVB-textning/text-TV Valmenyerna är endast tillgängliga under pågående statusvisning. Post DVB-textning Nytt program Das Erste Dolby D Toskana 4: Väckning mån-fre 4:50 Språk-/ljudval m DVB-textning På översta raden visas numret och namnet på aktuellt program, programmets titel och ljudformatet. Tiden och, om aktiverat, väckningstid/alarm och avstängningstid visas. Gå till TV-meny > Inställning > Övriga > Visning på skärmen för att anpassa inställningarna för statusvisning efter eget önskemål. Ljudformat Dolby D MPEG,,,,,,,, Beskrivning Analog överföring av enkanaligt ljud Analog överföring av dubbelt ljud (Ljud/Ljud) Analog eller digital (PCM) överföring av stereoljud Överföring av Dolby Digital-ljud (DD) Överföring av MPEG-ljud Dessa symboler hänvisar till antalet ljudkanaler och optimal placering av/antal högtalare (övre kanten vänd framåt). Beskrivning Val av textning gäller endast DVB-textning och erbjuds inte av alla program. Många program sänder endast textning via text-tv. Allmäna inställningar för DVB-textning kan göras via TV-meny > Inställning > Övriga > DVB-textning. Valraden visas automatiskt en kort stund, om ett nytt program börjar med alternativ som skiljer sig från det i föregående program eller om växling till ett annat program utförs. Menyskärmen för direktkontroll slocknar efter ett antal sekunder, om ingen manövrering utförs.

16 Anslutning av externa enheter TV:ns integrerade anslutningsassistent erbjuder anvisningar för anslutning av nya enheter och ändring av kabelanslutningar. Kör anslutningsassistenten och registrera den utrustning som ska anslutas, innan en extern enhet verkligen ansluts. E Före anslutning... Kontrollera noga i bruksanvisningen till varje extern enhet vilka typer av anslutningar som kan göras. På så sätt är det möjligt att erhålla så bra bild- och ljudkvalitet som möjligt samt utnyttja TV:ns och den anslutna enhetens maximala prestanda. Notera den typ av anslutning som ska användas, innan anslutningsassistenten körs. Notering angående bättre bild- och ljudkvalitet Högre kvalitet uppnås i stigande ordning. Vi hänvisar till anvisningarna till den enhet som ska anslutas angående optimal anslutning. E Videoingångar Högre kvalitet Anmärkningar HDMI (EXT 5 eller 6) Vid användning av en HDMI/DVIomvandlingskabel måste ljud matas in separat. COMPONENT (EXT ) Euro-SCART (EXT eller ) 4 S-VIDEO (EXT 4) 5 VIDEO (EXT 4) Anslut inte S-VIDEO och VIDEO samtidigt. Normal kvalitet E Ljudingångar Digital ljudanslutning Högre kvalitet Normal kvalitet Analog ljudanslutning Högre kvalitet Anmärkningar DIGITAL AUDIO IN/OUT Med denna anslutning måste den ingång som ljudet matas in via specificeras (sid. 5). Vid användning av HDMI (EXT 5 eller 6) ges ljudinmatningen HDMI företräde. HDMI (EXT 5 eller 6) Vid användning av en HDMI/DVIomvandlingskabel måste ljud matas in separat. DOLBY DIGITAL-signaler spelas inte upp. AUDIO IN (L-R-CENTRE) AUDIO IN (L/R) Normal kvalitet 4

17 Anslutning av externa enheter Anslutningshjälp Den integrerade Anslutningshjälp visar vilken ingång aktuell enhet ska anslutas till. Anslut utrustningen enligt diagrammet och följ anvisningarna på skärmen en efter en. Nya enheter ska inte anslutas förrän de har registrerats i Anslutningshjälp. 4 Tryck på MENU för att ta fram TVmenyskärmen. Tryck på c/d för att välja Anslutningar och tryck sedan på b för att gå neråt. Tryck på a/b för att välja AV-inställningar och tryck sedan på OK. Anslutningshjälp visas på skärmen. Tryck på OK. En grundskärm, vilken kan skilja sig från egentliga anslutningar, visas på skärmen. Tryck på OK för att gå vidare. Grundskärm AV-inställningar Anslutningshjälp Just nu förväntar sig TV-apparaten att du har följande apparater anslutna: EXT4 EXT EXT EXT EXT5 EXT Menyn för val av AV-apparatval öppnas. Välj den eller de enheter som ska anslutas med hjälp av a/b och tryck på gul knapp för att markera. En markerad enhet anges av märket. Om exempelvis en DVD-brännare ska anslutas till en HDMI-ingång på TV:n, så välj HDMI/DVI och tryck på gul knapp för att registrera. Andra enheter kan anslutas på samma sätt. AV-inställningar -> AV-apparatval DVD DVD-spelare DVD DVD-recorder VCR VCR SAT Sat-mottagare STB SetTopBox/dBox Decoder Dekoder Camera CamCorder AV Aandra/annan apparat/er på EXT//4 COMP.IN Apparat på EXT HDMI/DVI Apparat på EXT5 HDMI/DVI Apparat på EXT6 Anslutningshjälp Här anger du anslutning av nya A/V-apparater resp. anslutningsändringar för befintliga apparater. Anslutningsdiagrammet visar sedan hur den nya eller förinställda enheten ska anslutas till ingångarna på baksidan. Tryck på OK för att gå vidare. Om en avkodare anges för anslutning, så leds du till undermenyn Välj dekoderprogram. Ange signaltypen för ingången. Välj den automatiska inställningen vid osäkerhet. Följ anvisningarna på skärmen tills anslutningsproceduren är klar. Poster Anslutningar och signal Återge genast Ansluts till dig. audio-ingång Förklaring Signaltypen för den enhet som kan anslutas kan variera stort. Lämna vid osäkerhet inställningen av Signal på Autom.-FBAS/YC (för t.ex. DVDspelare/brännare) eller Autom.-VHS/SVHS (för t.ex. videobandspelare). Välj i annat fall korrekt signaltyp. Välj ja, om bilden från en ansluten enhet omedelbart ska visas på TV:n vid uppspelning. En kopplingsspänning tillåts, så att det inte är nödvändigt att koppla över manuellt för att se bilden från den anslutna enheten (se bruksanvisningen till den anslutna återgivningsenheten). Vid uppspelningsstart på en AV Link-ansluten enhet startar bildåtergivning alltid omedelbart, oberoende av denna inställning. Välj den AV-ingång till vilken den enhet vars digitala ljud ska återges är ansluten. Anslut den digitala utgången på den externa enheten till den digitala ingången på TV:n (sid. ). Välj nej om ingen enhet med digitalt ljud har anslutits. 5

18 Anslutning av externa enheter HDMI-anslutning VGA/XGA-anslutning (dator/digitalbox) (Valfri ljudanslutning) (Valfri ljudanslutning) Genom HDMI-anslutning (HDMI = High Definition Multimedia Interface) kan digitala video- och ljudsignaler överföras via en anslutningskabel från en uppspelningsenhet. Digitala bild- och ljuddata överförs utan datakomprimering och förlorar därför ingen kvalitet. De anslutna enheterna kräver heller ingen analog/ digital omvandling, vilket annars också resulterar i kvalitetsförlust. HDMI/DVI-omvandling Genom användning av en DVI/HDMI-adapterkabel kan digitala videosignaler från en DVD-spelare eller dator även återges via den kompatibla HDMI-anslutningen. Ljudet måste matas in separat. HDMI och DVI använder sig av samma metod för HDCP-kopieringsskydd. Anslutning av HDMI-enheten Gå till Anslutningshjälp > AV-apparatval, välj HDMI/DVI och anslut enheten därefter. Om en HDMI/DVI-omvandlingskabel används, så måste ljudsignaler matas in separat via antingen de digitala ljudingångarna DIGITAL AUDIO (IN) eller de analoga AUDIO IN (L/R). Beroende på vilken typ av HDMI-kabel som används kan det hända att videobrus uppstår. Se till att använda en certifierad HDMI-kabel. Vid uppspelning av HDMI-bilder identifieras och väljs det optimala formatet för bilderna automatiskt. Videosignaler som stöds: VGA, 576i, 576p, 480i, 480p, 70p, 080i, 080p Vi hänvisar till sidan 8 angående kompatibla datorsignaler. Om en ansluten HDMI-enhet är AQUOS LINK-kompatibel, så kan AQUOS LINKknapparna på fjärrkontrollen användas till att utnyttja en rad praktiska funktioner. Vi hänvisar till sidorna 9- angående detaljer. En dator eller en digitalbox (STB) kan anslutas till ingången EXT 7 (ANALOG RGB) för användning av TV: n som återgivningsenhet. Ställ in upplösningarna för utmatning på datorn i enlighet med datorns kapacitet vid anslutning av en dator. Vi hänvisar till sidan 8 angående detaljer kring kompatibla datorsignaler. Ställ in någon av följande skärmupplösningar i enlighet med digitalboxens kapacitet vid anslutning av en digitalbox: Supported video signals (for STB): 576i, 576p, 480i, 480p, 70p, 080i Anslutning Anslut enheten via en VGA-kabel till ingången EXT 7. Vi hänvisar till sidan angående ljudanslutning. Registrering i anslutningsassistenten behöver ej utföras. Justering av geometrin Denna funktion kan användas till att ändra bildens placering horisontellt/vertikalt (sid. 8). Inställning av färgstandard Tryck på MENU för att ta fram TVmenyskärmen. Tryck på c/d för att välja Bild och tryck sedan på b för att gå neråt. Tryck på a/b för att välja Färgstandard och tryck sedan på b för att gå neråt. 4 Tryck på c/d för att välja RGB för PC och Ycc (i ovanliga fall Ypp eller RGB ) för STB och tryck sedan på OK. 6

19 Anslutning av externa enheter Ljudanslutning Analogt ljud: Anslut en stereokabel från datorn eller digitalboxen till ljudingången AUDIO IN (L/R) på TV:n för inmatning av analoga ljudsignaler. Ljudet återges via högtalarna anslutna till TV:n eller via en högtalaranläggning. Digitalt ljud: Digitala ljudsignaler från en extern enhet kan återges via TV:ns inbyggda Dolby Digital-avkodare eller via en externt ansluten digital ljudförstärkare. Anslut en vanlig cinchkabel från datorn eller digitalboxen till ingången DIGITAL AUDIO (IN) på TV:n för inmatning av digitala ljudsignaler. Tilldela sedan den digitala ljudingången via TVmeny > Anslutningar > Övriga > Ansluts till dig. audio-ingång. För en extern digital ljudförstärkare: Förutsättning: En extern ljudförstärkare är redan ansluten (sid. ). Mata ut digitala ljudsignaler till den externa förstärkaren via utgången AUDIO DIGITAL OUT på TV:n. Komponentanslutning (EXT) DVD-spelare/brännare med komponentvideokopplingar kan även anslutas till ingångarna EXT (COMPONENT) på TV:n, istället för till SCART-kopplingar. Anslutningskabeln med tre cinchkontakter överför bildinformation med bättre kvalitet än en SCART-kabel. En extra kabel för ljudöverföring behöver anslutas. Det grundläggande tillvägagångssättet för upprättande av en komponentanslutning (kabelanslutning och ljudanslutning) är detsamma som enligt anvisningarna i det föregående avsnittet VGA/XGA-anslutning (dator/digitalbox), förutom att: Vid osäkerhet ska Automatisk väljas vid inställning av parametrarna i Signaltyp vid ansl. EXT. Anlita bruksanvisningen till den externa enheten angående andra alternativ. 7

20 Anslutning av externa enheter Tabell över datorkompatibilitet Upplösning Horisontell frekvens Vertikal frekvens Analoga (D-Sub) Digitala (HDMI) VESA-norm VGA 640 g 480,5 khz 60 Hz g SVGA 800 g 600 7,9 khz 60 Hz g XGA 04 g ,4 khz 60 Hz g SXGA 80 g 04 64,0 khz 60 Hz g FULL HD 90 g ,5 khz 60 Hz VGA, SVGA, XGA och SXGA är registrerade varumärken tillhörande International Business Machines Corporation. Denna TV har endast begränsad PC-kompatibilitet. Korrekt drift kan endast garanteras under förutsättning att datorns videokort är i exakt överensstämmelse med standarden VESA 60Hz. Alla eventuella avvikelser från denna standard resulterar i bildförvrängningar. 8

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-7XE LC-XE ORUGUÊS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LC (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) ELEVSOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG-V NESEKENÄYÖNEN VÄRELEVSO LC FARVEFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL E

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt

Läs mer

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Bruksanvisning Översikt över de viktigaste funktionerna Ställa in driftläge De färgade knapparnas funktion i radio-läge Tv-läge Radio-läge (standard)

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer