Din manual SHARP LC-40LU824RU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SHARP LC-40LU824RU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875679"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-40LU824RU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Never use the plug without the fuse cover fitted. no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. SVENSKA De illustrationer och OSD-menyer som visas i denna bruksanvisning har endast förklarande syften och kan skilja sig en aning från vad som verkligen visas. De exempel som används i bruksanvisningen är baserade på modellen LC-46LE824E. Varumärken "HDMI, HDMI-logotypen och High- Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga HDMI Licensing LLC i USA och andra länder." Tillverkas med licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-d-symbolen är varumärken tillhöriga Dolby Laboratories. Logotypen "HD TV 1080p" är ett varumärke tillhörigt DIGITALEUROPE. Logotypen DVB är ett registrerat varumärke tillhörigt projektet Digital Video Broadcasting--DVB. LC_ LCFONT+ och LC-logotypen är registrerade varumärken tillhöriga SHARP Corporation. Denna produkt inkluderar LC Fontteknik, som har utvecklats av SHARP Corporation för tydlig visning av lättläsliga tecken på en LCD-skärm. Andra icke-lcdtypsnitt används dock för visning av en del skärmsidor. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är registrerade varumärken tillhöriga DivX, Inc. och används på licens. ANGÅENDE DIVX-VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad produkt som medger uppspelning av DivX-video. Besök angående ytterligare information och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-video. ANGÅENDE VIDEO PÅ BEGÄRAN: Denna DivX Certified -produkt måste registreras för att DivX VODinnehåll (video på begäran) ska kunna spelas upp. Sök upp registreringskoden i DivX VOD-delen på produktens inställningsmeny. Gå till vod. divx.com med aktuell kod för att slutföra registreringen och ta reda på mer om DivX VOD. "x.v.colour" och Corporation. är varumärken tillhöriga Sony Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke tillhörigt Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup-märket är ett märke tillhörigt Wi-Fi Alliance. DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIEDTM är varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken tillhöriga Digital Living Network Alliance. Inledning Ärade SHARP-kund Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av delar Vad menas med Meny?.

3 ... 6 Medföljande tillbehör Förberedelser.. 9 Montering av stället Användning av fjärrkontrollen Snabbguide Översikt av grundinstallation Innan strömmen slås på Isättning av CA-kortet i CI-modulen Grundläggande autoinstallation Titta på TV..

4 Daglig manövrering EPG Text-TV Anslutning av externa enheter.. 24 Videoanslutningar Ljudanslutningar AQUOS LINK Manövrering av HDMI-enheter med AQUOS LINK AQUOS LINK-anslutning...

5 AQUOS LINK-inställning.. 28 Manövrering av en AQUOS LINK-enhet Grundjustering Bildinställningar Ljudinställningar Inställningar för strömbesparing Kanalinställningar Inställningar för lösenord/lås Språkinställningar Användbara inställningar...

6 Användbara visningsfunktioner Tidsförskjutning Välja bildstorlek. 41 Visningsinställningar Andra användbara funktioner Inställning vid användning av externa enheter Extra finesser Ansluta en USB-enhet USB-media/Hemnätverk.. 46 Kompatibilitet för USB-enhet

7 . 49 Kompatibilitet med hemnätverksserver Val av bildstorlek för videoläge Anslutning av en dator 50 Anslutning av en dator 50 Visning av en datorbild på skärmen. 50 Specifikationer för porten RS-232C Nätverksinställning Anslutning till nätverket Internet-TV Vad är internet-tv? Användning av internet-tv...

8 56 Bilaga Felsökning Uppdatering av TV:n via DVB-T Inhämtning av uppdateringsinformation Uppdatering av TV:n via USB/nätverk.. 61 Tekniska data Tekniska data (trådlös LAN USB-adapter). 66 Miljömässiga specifikationer.. 67 Måttritningar Slutlig avyttring SVENSKA BRUKSANVISNING Inledning Ärade SHARP-kund Vitackarfördittinköpavdennafärg-TVmedLCD-

9 skärmfrånsharp.läsnogaigenomavsnittetviktiga säkerhetsföreskrifterinnanproduktentasibrukförattgaranterasäkerhetochfelfridriftundersålångtidsommöjligt. Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring--Kopplalossnätkabelnfrånnätuttagetförerengöringavprodukten.Torkaavproduktenmedenfuktigtrasa.Användinte flytanderengöringsmedelellersprejer. Torkaavskärmenmedenmjukfuktigtrasa,omdenärsmutsig.Skyddaskärmengenomattinteanvändaenkemiskrengöringsduk vidrengöring. KemikalierkanorsakaskadaellersprickorpåTV:nshölje. Vattenochfukt--Användinteproduktenpåvåtaochfuktigaställen,såsomibadrum,kök,tvättstuga,intillenbassängellerienfuktig källare. Placeraaldrigenvas,enkoppellerannanvätskefylldbehållarepåprodukten.

10 Vätskasomträngerini produktenkanorsakabrandellerelstötar. Placering--Placerainteproduktenpåenvagn,ettställ,ettstativellerettborddärdetärostadigt.Produkten kanfallaochorsakapersonskadorellersjälvutsättasförskador.användendastenvagn,ettställ,ettstativ, enhållareellerettbordsomrekommenderasavtillverkarenellermedföljerprodukten.vidväggmonteringär detviktigtatttillverkarensanvisningarföljs.användendastdemonteringstillbehörsomrekommenderasav tillverkaren. Närproduktenplaceraspåenvagnförattflyttasmåstestorförsiktighetiakttas. Plötsligastopp,kraftigastötar ellerettojämntunderlagkangöraattproduktenfalleravvagnen. Ventilation--Lufthålenochandraöppningarihöljetäravseddaatttillförsäkragodventilation.Täckaldrig överdessahålochöppningar,dådetkanledatillöverhettningoch/ellerförkortadlivslängdförprodukten. Placerainteproduktenpåensäng,ensoffa,entjockmattaellerannatmjuktunderlag,eftersomhålendåkan blockeras.produktenärinteutformadförinbyggdplacering.placeradeninteinutienbokhylla,ettrackellerett liknandeställedärintegodventilationkangaranterasellertillverkarensanvisningarefterlevas. ProduktensLCDskärmärtillverkadavglas.Denkandärförspricka,omproduktentappasigolvetellerutsätts förenkraftigstöt.omlcdskärmenskulleråkaspricka,såsetillattundvikaskärskadorfråndettrasigaglaset. Värmekällor--Hållproduktenbortafrånvärmekällor,såsomvärmeelement,spisarochandraföremålsomavger värme(t. ex.förstärkare). PlaceraaldrigstearinljusellernågonannanformavöppeneldovanpåellerintillTV:n. FörattundvikariskförbrandochelstötarbörnätkabelninteplacerasunderTV:nellerandratungaföremål. Hörlurar--Skruvainteuppvolymenförhögt. Hörselexperteravråderfr&aB. 3 AQUOS LINK-knappar OmAQUOSLINK-kompatibelextern utrustning,såsomenaquosbdspelare,äranslutenviahdmikablar kandessaaquoslink-knappar användas. Vihänvisartillsid.27och29angående detaljer. Defyraknapparna(S, I,V,H)kananvändas förtidsförskjutning(gäller modellserien924/824), hemnätverkochinternet-tv. CONTROL Tryckföratttafram manöverpanelenförvissafunktioner påskärmen. TIME SHIFT (READY/!/F/$) Tryckföratttemporärtspelainett programdutittarpånärduvillgöra enpausföratttillexempelsvarai telefonen(sid.39_40). Dennafunktionärendast tillgängligförmodellserien 924/824. Sifferknapparna 0_9 Ställinkanalen. Matainönskadesiffror. Ställinsidanitext-TV-läget. Närnågotavdefemnordiska länderna(sverige,norge, Finland,DanmarkellerIsland) väljsvidlandinställningenunder "Autoinstallation"(sid.34)ärDTVtjänsternafyrsiffriga.Närnågotannat landväljsärdtvtjänsternatresiffriga. A (återgång) Tryckhärförattåtergåtill föregåendevaldkanalellerextern ingångskälla. 7 (ljudläge) Väljettljudmultiplexläge(sid.19). f (Bred läge) Väljettbredbildsläge (sid.41,49och50). LE924E/LE824E/LU R> ATV/DTV/SAT:Lämna"Meny"skärmen. NET:Återgåtillstartsidan. T NET Tryckhärförattväljainternet-TV. Y p (informationsvisning) Tryckhärföratttafram stationsinformation(kanalnummer, signalm.m. )längstupptillhögerpå skärmen(sid.43). P. INFO Tryckföratttafram programinformationöverfördvia digitalvideosändning(endastdtv/ SAT). U b (INGÅNG) Väljeningångskälla(sid. 19). I# Väljenvideoinställning(sid.30). ECO (Standard/Avancerad/Av) Väljinställningen"Energibesparing" (sid.33). O m (text-tv) ATV:Visaanalogtext-TV(sid.23). DTV/SAT:VäljMHEG-5ellertext-TV fördtv/sat(sid.23). P :r/s ATV/DTV/SAT:VäljTV-kanal. NET:Väljersidoruppåt/neråt. A EPG DTV/SAT:TaframEPG-skärmen (sid.20_22). 4 5 LE814E/LX814E 3 4 S 6 (återgå) ATV/DTV/SAT:Återgåtillföregående "Meny"-skärm. NET:Återgåtillföregåendesida (dettafungerarkanskeinteförvissa tjänster). D Användbara manövreringsknappar 6 9 e (ljudavstängning) In/urkopplingavTV-ljudet. 0 i+/- (volym) Höj/sänkTV-volymen. In/urkopplingav"Meny"-skärm. W Ingen Dennatangentfungerarintepå dennamodell. E a/b/c/d (markör) Markeraönskadpost. ; Utförettkommando. ATV/DTV/SAT:Tafram"KAlista"när ingenannan"meny"-skärmäraktiv. [ (textning) Kopplain/urtextningsspråk(sid. 23och38). k (dold visning för text-tv) (sid. 23) 1 (undersida) (sid.23) 3 (frysning/stopp) Tryckhärförattfrysaenrörligbild påskärmen. Text-TV:Stoppaautomatisk uppdateringavtext-tv-sidoreller frigörstoppläget. F R/G/Y/B-knappar (färger) Defärgadeknapparnaanvändstill attväljapostermedmotsvarande färgpåskärmen(t.ex. EPG,MHEG5ellerText-TV) Inledning TV:n (sedd framifrån) Yl/k (volymknappar)!s/r (programväljare [kanalväljare]) #b (menyknapp) <a (strömbrytare) OPC-sensor Fjärrkontrollsensor Lysdiod TV:n (sedd bakifrån) * Antenningång Satellitantenningång Ingången EXT 1 (RGB) Porten RS-232C Utgången DIGITAL AUDIO OUTPUT USB-port Ingången ETHERNET (10/100) Utgången OUTPUT (hörlurar/ AUDIO (L/R)) Ingången EXT 2 (AV IN/VIDEO/ AUDIO (L/R)) Ingången EXT 3 (ANALOGUE RGB (PC/COMPONENT)) Ingången HDMI 2/EXT 3 AUDIO (L/R) Ingången HDMI 1 (HDMI/ARC) Ingången HDMI 2 (HDMI) Ingången HDMI 3 (HDMI) Ingången HDMI 4 (HDMI) Öppningen C.I. (COMMON INTERFACE) Huvudströmbrytaren MAIN POWER VARNING! * Alltförhögljudvolymfrånöronsnäckor ochhörlurarkangeupphovtill hörselnedsättning. Skruvainteuppvolymenförhögt. Hörselexperteravråderfrånlångvarig lyssningpåhögvolymnivå. I J IngångarnaHDMI2ochEXT3kanbådaanvändasammaljudingång(HDMI2/EXT3AUDIO(L/R)).Rättalternativmåstedockväljaspå menyn"ljudval"(sesid.

11 32fördetaljer). NärhuvudströmbrytarenMAINPOWERställsifrånslagetläge(a)minskasströmförbrukningentillhögst0,01W.Strömtillförselnbryts dockintehelt,såsomskernärnätkabelnkopplasloss. 5 Inledning Vad menas med Meny? EnOSD-menybehövertasframförattutförainställningarförTV:n.OSDmenynförinställningarpåskärmenbenämns "Meny"."Meny"kananvändasförolikainställningarochjusteringar. Grundläggande manövrering Ta fram Menyskärmen Lämna Meny-skärmen "Meny"-skärmenlämnas,om> trycksininnanenmanövreringärklar. Välj en post "Meny"ärindelatimenykategorierförinställningarförförbättradTV-visning. Val på huvudmenyn Meny Val av alternativ n Tryck på c/d för att välja önskad meny och tryck sedan på o Tryck på c/d för att välja önskad undermeny och tryck sedan p Tryck på a/b för att välja den post som ska väljas/justeras och tryck sedan på ;. Meny KA lista : Ange : Tillbaka ;. Tryck på 6 för att återgå till föregående menykategori. på ;. q Tryck på a/b eller c/d för att konfigurera aktuell inställning för förbättrad TV-visning och tryck sedan på ;. EXEMPEL Bakgr.belysn. Inställning Bild A/V läge OPC Bakgr. belysn. Kontrast [Av] Ja Nej NOTERA Vihänvisartillguidevisningenunder menyradenangåendenärknappen; börtryckasin. LCFONT DennaproduktinkluderarLCFont-teknik,somharutvecklatsavSHARPCorporationförtydligvisningavlättläsligateckenpåLCDskärmar. NOTERA Deolikainmatningslägenaerbjuderolika"Meny"-alternativ,mentillvägagångssättetförmanövreringärdetsamma. Postermed4kanavolikaanledningarinteväljas. Beroendepåsignaltyper,alternativainställningarelleranslutnaenheterkanvissaposterinteväljas. 6 Inledning Manövrering utan fjärrkontroll Dettatillvägagångssättkananvändas,omingenfjärrkontrollfinnsinomräckhåll Tryck för att ta fram "Meny"-skärmen. Tryck på!s/r istället för a/b eller Yl/k istället för c/d för att välja poster. Tryck på #b för att slutföra en inställning. Angående guidevisning GuidevisningenundermenyradenvisarmanövreringarpåOSD-menyn. Radenovanärenmanövreringsguideförfjärrkontrollen.Radenändrasienlighet medvarjemenyinställningsskärm. KA lista : Välj : Ange Inställning : Tillbaka Användning av skärmtangentbordet Skärmtangentbordetvisaspåskärmennärtextbehövermatasin Tecken Skift Klar END abc b h n t z c i o u : 123 d j p v / e k q w. Tecken f l r x SP B 9 a g m s y Rensa 10 4 Annullera Radera Markör åt höger R Markör åt vänster 6 G Skift Tecken (Teckenuppsättning) Teckenuppsättningenändrasmellan alfabetet,siffror,symbolero.s.v. Skift Ändrarmellanstora/småbokstäver. Klar Bekräftainmatningen. Annullera Avbrytinmatningochstäng skärmtangentbordet. R/G/Y/B-knappar (färger) Väljerfärgadeposterpåskärmen. Inmatningsmarkör Tryckpåc/dförattflytta markörenmedandenärframhävd. Inmatningsfält Textsommatasinvisasmedan denskrivs. Tecken Matainteckenmeddessaknappar.? Görettradslut Rensa Raderarteckensträngen. Närmarkörenbefinnersig någonstansmittpåenrad: teckensträngentillhögerom markörenraderas. Närmarkörenbefinnersiglängst tillhögerpåenrad:helaraden raderas. Q Radera Ommarkörenbefinnersiglängsttill högerpåenrad,såraderardenna knapptextmedettteckenitaget. Textkanävenraderasgenomatt tryckapå6påfjärrkontrollen. 5 7 Inledning Medföljande tillbehör Fjärrkontroll(x1) Alkalisktbatteriavstorlek"AAA" (x2) Kabelklämma(x1) Sid.4och10 Sidan10 Sidan12 RGB-komponentkabel(x1) SCART-kabel(x1) AV-kabel(x1) Sidan25 Sidan25 Sid.25och26 Ställ(x1) TrådlösLANUSB-adapter (WN8522B)(x1) Bruksanvisning(dennaskrift) Sidan9 Sidan55 8 Förberedelser Montering av stället PlaceranågontingmjuktöverdetbasområdesomTV:nskaläggaspå,innanettarbetepåbörjas. DettaförhindrarskadorpåTV:n. OBSERVERA Montera stället i korrekt riktning. Var noga med att följa anvisningarna. Felaktig montering av stället kan resultera i att TV:n välter omkull. 1 Kontrollera att nio skruvar (fyra långa skruvar och fem korta skruvar) medföljer stället. 4 Skruva i och dra åt fyra korta skruvar i de fyra hålen på baksidan av TV:n. 2 Använd en skruvmejsel till att fästa stödställningen för stället på basen med de fyra långa skruvarna enligt bilden. Stödbalk 5 Montera ställskyddet. ställetsbas. 1 Förinställskyddetidetvåspärrhålenpå 2 Skruvaiochdraåtenkortskruvihåletimitten avställskyddet. 3 För in stället i öppningarna på undersidan av TV:n (håll i stället så att det inte faller ner från kanten på basområdet). Mjukkudde NOTERA Utföråtgärdernaovaniomvändordningförattdemontera stället. Någonskruvmejselföljerintemedprodukten. Ställetsbasärtillverkadavglas.Vardärförnogamedattinte tappaställetsbasellerutsättadenförtryck. Placeraingatungaföremålovanpåställetsbas. OBSERVERA Ställetärtillverkatavhärdatglas.Läsnogaigenomföljandeförsiktighetsåtgärderochanvändställetpåkorrektsätt. Tappainteställetochutsättdetinteföronödigpåfrestningvidhopsättning,monteringellerdemonteringavstället. Setillattinteglasdelenpåställetråkarträffasavnågotvasstellerhårtföremål,eftersomdetkanmedföraattglasetspricker. Långvariganvändningavhärdatglasmedreporkanledatillattskadauppstår.

12 Försökinteanvändastället,omreporförekommerpå dethärdadeglaset. 9 Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Isättning av batterier Sättidetvåmedföljandealkaliskabatteriernaavstorlek"AAA"innanduanvändertv:nförförstagången.Bytut batteriernamottvånyabatterieravstorlek"aaa",närbatteriernaharbliviturladdadeochfjärrkontrollenintelängrekan användas. 1 2 Öppna batterilocket. Sätt i de två medföljande alkaliska batterierna av storlek "AAA". Stäng batteriluckan. Sättibatteriernamedpolernakorrektvändaenligtmärkena (e)och(f)ibatterifacket. 3 OBSERVERA Felaktiganvändningavbatteriernakanresulterailäckageavkemiskaämnenellerexplosion.Varnogamedattfölja anvisningarnanedan. Blandaintebatterieravolikatyper.Olikatyperavbatterierharolikaegenskaper. Blandaintegamlaochnyabatterier.Detkanmedföraattdenyabatteriernaslivslängdförkortasellerattdegamlabatteriernaläcker. Tautbatteriernasåfortdeärförbrukade. Iannatfallkandeläckaenvätskasomirriterarhuden.Torkanogarentbatterifacket,omett batteriharläckt. Batteriernasommedföljerproduktenkantillföljdavlagringsförhållandenhaennågotkortarelivslängdänheltnyabatterier. Tautbatterierna,omfjärrkontrolleninteskaanvändasunderenlängreperiod. Vidbatteribyteskaalkaliskabatterieranvändasiställetförzink-kolbatterier. Notera angående kassering av batterier Demedföljandebatteriernainnehålleringasådanaskadligamaterialsomkadmium,blyellerkvicksilver. Enligtgällandeförordningarföranvändabatterierfårbatterierintelängrekastastillsammansmedvanligahushållssopor. Deponeraförbrukadebatterieravgiftsfrittinågonavdeinsamlingsbehållaresomåterfinnsvidköpcentrumochpåandra platser. Manövervinkel för fjärrkontrollen AnvändfjärrkontrollengenomattriktadenmotfjärrkontrollsensornpåTV:n.Föremålmellanfjärrkontrollenochsensorn kanförhindrakorrektmanövrering. 5m Fjärrkontrollsensor Försiktighetsåtgärder gällande fjärrkontrollen Undvikattutsättafjärrkontrollenförslagochstötar.Utsättintehellerfjärrkontrollenför vätskorochplaceradenintepåettställedärluftfuktighetenärhög. Undvikattplacerafjärrkontrollenpåställensomutsättsförsolsken.Högvärmekan deformerahöljet. Detkanhändaattfjärrkontrollenintefungerarkorrekt,omfjärrkontrollsensornpåTV:n utsättsförsolskenellerannanstarkbelysning.ändraisåfallvinkelnpåbelysningeneller påtv:nelleranvändfjärrkontrollennärmarefjärrkontrollsensorn. 10 Snabbguide Översikt av grundinstallation Utföråtgärdernanedaniordningsföljd,närTV:nanvändsförförstagången.BeroendepåTV:nsinstallationoch anslutningarkandethändaattvissaåtgärderkanhoppasöver. Förberedelser Utför grundinställningarna Titta på TV n Anslut en antennkabel till antenningången (sid. 12). n Kontrollera att huvudströmbrytaren MAIN POWER på baksidan av TV:n är tillslagen (;). n Gratulerar! Nu kan du titta på TV. för att uppnå maximal signalmottagning (sid. 17). o Justera vid behov antennen o Sätt vid behov in ett CA-kort i Anslut externa enheter n Anslut externa enheter, t. ex. Grundinställningenför huvudströmbrytarenmain POWERärpåslagetläge(;). CI-facket för att kunna titta på krypterade sändningar (sid. 12). en DVDspelare/-brännare, enligtanvisningarna(sid. 24_26). o Tryck på <a för att slå på strömmen till TV:n (sid. 18). p Anslut nätkabeln till ett nätuttag (sid. 12). o Anslut externa ljudenheter, p Kör den grundläggande autoinstallationen (sid. 13_16). såsom högtalare/förstärkare, enligt anvisningarna (sid. 26). Språkinställning Hem/Affär-inställning Landinställning Kanalsökningsinställning ("Digital sökning"/"analog sökning"/"överhoppa") Formenpåproduktenkanvarierafrån landtillland. Starta kanalsökning 11 Snabbguide Innan strömmen slås på 1 2 n Standardkontakt DIN45325 (IEC 169-2) 75 q koaxialkabel o Satellitantennkabel p Nätkabel (formen på produkten kan variera från land till land) q Kontrollera att huvudströmbrytaren MAIN POWER på baksidan av TV:n är tillslagen (;). PlaceraTV:nnäraettnätuttagmed stickkontaktenlättåtkomlig. r Kabelklämma (bind ihop kablarna med klämman) Isättning av CA-kortet i CI-modulen Förattkunnataemotkodadedigitalastationermåsteenmodulförgemensamtgränssnitt(CI-modul)ochettCA-kort varaisattici-facketpåtv:n. Kontroll av CImodulinformation Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "CI-meny". Dennamenyärendasttillgängligfördigitalastationer. InnehålletpåmenynberorpåleverantörenavCI-modulen. Modul AllmäninformationomCI-modulvisningar. 1 2 SkjutförsiktigtinCI-moduleni CIfacketmedkontaktsidanvänd framåt. LogotypenpåCI-modulenmåste varavändutåtsettfrånbaksidan avtv:n. Meny JusteringsparametrarförvarjeCA-kortvisning. Förfrågan Härkansiffervärden,såsomlösenord,matasin. NOTERA Dettarungefär30sekunderattbekräftalicensnyckelnefterattettCAkortharsattsidenCI+-kompatiblaCI-modulenförstagången. Dennaprocesskanmisslyckasomingenantenninmatningförekommerellerom"Autoinstallation"aldrigharkörts. DenCI+-kompatiblaCImodulenuppgraderariblandsittfastaprogram.FöreuppgraderingkaningaTV-bildertasemot. Endast strömbrytarenkananvändasunderpågåendeuppgradering. DenCI+-kompatiblaCImodulenmedgeringenutmatningavkopieringsskyddadeprogramviabildskärmsutgången.Försådanaprogram visasikonenförkopieringsskydd*idenprograminformationsomkantasframgenomtryckningpåp. INFO. * Skyddsikon:X OmettbekräftelsemeddelandeomuppdateringförCA-kortetvisaspåTV-skärmenvidmottagningavCI+-kompatiblasändningar,såfölj anvisningarnapåskärmen.

13 KontrolleraattCI-modulenärkorrektisatt. 12 Snabbguide Grundläggande autoinstallation NärTV:nslåspåallraförstagångenefterinköpvisas guidenförgrundläggandeautoinstallationautomatiskt. Följmenyernaochutförnödvändigainställningarenefter en. 5 Start av kanalsökning. Digital sökning Analog sökning Överhoppa E Ärantennkabelnansluten? E Ärnätkabelnansluten? E ÄrhuvudströmbrytarenMAINPOWER tillslagen(;)? Bekräfta följande innan strömmen slås på Tryckpåa/bförattvälja"Digitalsökning", "Analogsökning"eller"Överhoppa"ochtryck sedanpå; Tryck på <a på TV:n. Inställning av OSD-språk. Guidenförgrundläggandeautoinstallationvisas. Tryckpåa/b/c/dförattväljaönskatspråkoch trycksedanpå;. Val av TV:ns uppställningsplats. HEM AFFÄR Föratttittapåbådeanaloga,digitalaoch satellitsändningarbehöverautoinstallationsinställningen utförasförvarjeformat(sid.34). Omduvillsökaefterflersändningarväljerdu"Extra sökning"påmenyn"programinställning"(sid.34_36). Eftervalav"Överhoppa"utförsendast"Satellitsökning". "Digitalsökning"och"Analogsökning"börvidbehov utförasunder"autoinstallation"påmenyn"inställning". Efteratt"Digitalsökning"eller"Analogsökning" harutförtsvisasinställningen"satellitsökning"på skärmen.väljisåfallalternativet"ja"förattsökaefter satellitkanaler,omsåönskas. NOTERA Tryckpåc/dförattväljavarTV:nskaanvändas ochtrycksedanpå;. Bekräftelsemeddelandetvisasendastvidvalav"AFFÄR". Tryckpåc/dförattvälja"Ja"eller"Nej". HEM:"STANDARD"kommerattvarastandardvärdeför inställningen"a/vläge". AFFÄR:"DYNAMISK(Fixerad)"kommerattvara standardvärdeförinställningen"a/vläge".om"a/vläge" ändraskommertv:nautomatisktavväxlatillbakatill "DYNAMISK(Fixerad)"närdetintekommernågonsignal fråntv:nellerfjärrkontrollenunder30minuter. AFFÄR:Endemonstrationsbildvisasnärden ursprungligaautoinstallationenäravslutad. Omdu valt"affär"avmisstagskadugåtill"inställning"> "Tittinställning">"Nollställ">välj"HEM"igen. OmströmmentillTV:nslåsavunderpågåendekanalsökning, såvisasinteguidenförgrundläggandeautoinstallation. Autoinstallationentillåterattinstallationenutförspånyttfrån "Inställning">"Tittinställning"(sid.34). Guidenförgrundläggandeautoinstallationavbryts,omTV:n lämnassomdenäri30minuterinnansökningavkanaler påbörjas. Efterattgrundläggandeautoinstallationärklarställs grundinställningenförlåskodautomatisktinpå"1234". LåskodenkanändrasenligtanvisningarnaunderInställningar för lösenord/lås(sid.37).låskodenkanraderas(inmatningav låskodkrävsejlängre)enligtanvisningarnaunderradering AV LÅSKODEN(sid.59). När"Italien"väljsilandinställningenställsgrundvärdetför åldersgränsinpå18. Inställning för digitala sändningar Tryck på c/d för att välja "Jordbunden" eller "Kabel" och tryck sedan på ;. Jordbunden Kabel 4 Inställning av land. Tryckpåa/b/c/dförattväljaaktuelltlandeller områdeochtrycksedanpå;. Dennainställningsskärmvisasbaraunderdenförsta installationen. NOTERA Vidinställningav"Sverige"ilandinställningenkan"ComHem" väljassomkabelleverantör.vihänvisartillmarkeringenhi följandestegelleranvisningarominställningarför"comhem". H Vidinställningav"Sverige"ilandinställningenochvalav "Kabel"försökningsformatetkan"ComHem"väljassom kabelleverantör. E Sökning efter marksändningar TV:n söker efter, sorterar och lagrar alla mottagningsbara TV-stationer i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. Tryckpå6,omduvillavbrytadengrundläggande autoinstallationen. Efter att sökning efter DVB-T-kanaler har utförts visas inställningen "Satellit sökning" på skärmen (sid. 15). 13 Snabbguide E Sökning efter kabelsändningar För att ändra varje post till lämpliga inställningar: sedanpå;. 1 Tryckpåa/bförattväljamenynochtryck Meny Kodade stationer Beskrivning AngerombetalTVtjänsterbehöver läggastill. Valbara poster Ja,Nej Kanal:Hämtar allinformation frånenkanal(går snabbt,menkräver motsvarandetvstationer). Frekvens:Kontrollerar varjefrekvensinom aktuelltomfång(går långsamt). Snabb*2:Allastationer söksgenomen frekvens.dennameny fungerarendastnär kabelleverantören tillhandahållerfrekvens ochnätverks-id(t.ex. hemkanalen). 47,0_858,0MHz Angerettnätverk. Ställindettaföratt registreraenbart angivetnätverks-id, utanattregistrera någraspeciella tjänster. Kodade stationer Sökmetod Startfrekvens Nätverks-ID Symbolgrad 1 Symbolgrad 2 QAM modulering 1 QAM modulering 2 Nollställ Sökstart [Ja] [Kanal] [Ingen] Sökmetod Angerhur kanalsökningutförs. 2 Tryckpåa/b/c/deller0_9förattväljaeller Startfrekvens matainlämpligpost/lämpligtvärdeochtryck sedanpå;. 3 Tryckpåa/bförattvälja"Sökstart"ochtryck sedanpå;. 4 Tryckpåc/dförattvälja"Ja"förstartav sökningefterkabelsändningarochtrycksedan på;. 5 TV:nsökerefter,sorterarochlagraralla mottagningsbaratvstationerienlighetmed derasinställningarochanslutenantenn. Tryckpå6,omduvillavbrytadengrundläggande autoinstallationen. Nätverks-ID Ingen,0_65535 Symbolgrad 1*1 Symbolgraderna angesav kabelleverantören. 1000_9000 Mataindetvärdesom erhållitsförkabel-tv.

14 Symbolgraderna angesav kabelleverantören. 1000_9000 Mataindetvärdesom erhållitsförkabel-tv. 16,32,64,128,256 Ingen,16,32,64, 128,256 Symbolgrad 2*1 Efter att sökning efter DVB-C-kanaler har utförts visas inställningen "Satellit sökning" på skärmen (sid. 15). QAM modulering 1 QAM modulering 2 I J J H Varkenmenyn"Kodadestationer"ellermenyn"Sökmetod" visaspåskärmen,eftersomvarjemenypostärfastinställd. "Startfrekvens"och"Nätverks-ID"börställasinpådevärden somspecificeratsavkabelleverantören. Ställin"Symbolgrad2",omkabelleverantörenanvänderflera symbolgrader. När"Snabb"ärvaltställs"Kodadestationer"automatisktinpå"Nej". När"Snabb"ärvaltgårdetinteattvälja"Ingen"för"Nätverks-ID". H Vidinställningav"Sverige"ilandinställningenochvalav"Kabel"för sökningsformatetkan"comhem"väljassomkabelleverantör.följnoga uppmaningarnapåskärmen. Inställning för analoga sändningar TV:n söker efter, sorterar och lagrar alla mottagningsbara TV-stationer i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. Tryckpå6,omduvillavbrytadengrundläggande autoinstallationen. Efter att sökning efter analoga kanaler har utförts visas inställningen "Satellit sökning" på skärmen (sid. 15). 14 Snabbguide Sökning efter satellitsändningar Tryckpåc/dförattvälja"Ja"ochtrycksedan på;. E Starta sökning: sökningefterdvb-s/s2-kanaler. 1 2 Tryck på c/d för att välja "Starta sökning" och tryck sedan på ;. TV:n söker efter och lagrar alla mottagningsbara TV-stationer i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. Ja Nej Ominställningen"Satellitsökning"inteskautföras,så välj"nej"ochtrycksedanpå;. NuvarandeDVB-S/S2-inställningsmenyvisas. Satellitsystem Max. 4 satelliter på DiSEqC multiomkopplare LNB frekvens Satellit Låg Hög Välj"Ja"förattsorterasökresultatetialfabetiskordning. Tryckpå6,omduvillavbrytadengrundläggande autoinstallationen. E Ändra inställning: 1 Tryck på c/d för att välja "Ändra inställning" och tryck sedan på ;. Inställningsmenynför"Kodadestationer"och "Symbolgrad"visas. Kodade stationer SAT1-Symbolgrad 1 SAT1-Symbolgrad 2 SAT2-Symbolgrad 1 [Nej] annan Nästa Ändra inställning Ja Nej Sökstart "Ändrainställning"måsteförstslutförasinnan"Nästa" inställningväljs. 2 1 När satellitsökning startas efter att kodade stationer har ställts in: Tryck på c/d för att välja "Nästa" och tryck sedan på ;. Tryck på a/b för att välja "Kodade stationer" och tryck sedan på ;. Kodadestationer:Angerombetal-TV-tjänsterbehöver läggastill. 3 4 Tryck på c/d för att välja "Ja" och tryck sedan på ;. Tryck på a/b för att välja den symbolgrad som ska ändras och tryck sedan på ;. NOTERA "Nästa"kaninteväljasnärdengrundläggande autoinstallationenutförs.genomattslutföra"ändrainställning" blirdetmöjligtattvälja"nästa". Symbolgrad:Varjesymbolgradförallasatellitsändningar somtv:nkantaemot(maximaltåttastycken symbolgraderkanvisas)behöverställasin. 5 Kodade stationer: Nej Symbolgrad 1 Symbolgrad 2 Tryck på c/d för att välja "Sökstart" och tryck sedan på ;. TV:n söker efter och lagrar alla mottagningsbara TV-stationer i enlighet med deras inställningar och ansluten antenn. 6 Satellit annan Starta sökning Ändra inställning Välj"Ja"förattsorterasökresultatetialfabetiskordning. Tryckpå6,omduvillavbrytadengrundläggande autoinstallationen. 15 Snabbguide 2 När inställningen för antennanslutning ska ändras: Tryck på c/d för att välja "Ändra inställning" på DVB-S/S2-inställningsmenyn i vänstra spalten och tryck sedan på ;. Inställningsmenynförantennanslutningvisas. Enskild satellit 2 satelliter på 22 khz växellåda 2 satelliter på toneburstväxellåda Max. 4 satelliter på DiSEqC multiomkopplare Gement satellitsystem Ja(0/22 khz) Nej 4 Tryck på a/b för att välja "Nästa" och tryck sedan på ;. SAT1 [ASTRA 1] Nästa 5 Tryck på c/d för att välja "Ja (0/22 khz)" eller "Nej" för inställning av LNB-frekvensen och tryck sedan på ;. NOTERA Femolikatyperavantennanslutningsmetoderfinnsattvälja mellan. RådgörmedenTV-handlareföreanvändningaven annanmetodän"enskildsatellit". 6 Tryck på a/b för att välja en post och tryck på c/d för att ställa in lämpligt värde mellan MHz och MHz. E Inställning av "Enskild satellit" 1 2 Tryck på a/b för att välja "Enskild satellit" och tryck sedan på ;. Tryck på a/b för att välja "SAT1 [Ingen]", så att de satellitsändningar som TV:n kan ta emot visas, och tryck sedan på ;. SAT1 [Ingen] Nästa EXEMPEL SAT1Låg SAT1Hög OK 7 Tryck på a/b för att välja "OK" och tryck sedan på ;. 3 Tryck på a/b/c/d för att välja önskad satellit och tryck sedan på ;. "Nästa"kaninteväljasförränensatellitsändninghar ställtsinipunkt3. När denna inställning har slutförts övergår menyn på skärmen till den DVB-S/S2inställningsmeny som visas i vänstra spalten på sidan 15. NOTERA Atlantic Bird 3 Följanvisningarnapåskärmenförinställningarna"2satelliter på22khzväxellåda","2satelliterpåtoneburstväxellåda", "Max.4satelliterpåDiSEqCmultiomkopplare"och"Gement satellitsystem".

15 Gåtill"Max.4satelliterpåDiSEqCmultiomkopplare"föratt ställainflerasatellitkanaler. 16 Snabbguide Kontroll av signalstyrka och kanalstyrka (DVB- T/C/S/S2) OmenDVB-T/C/S/S2-antennharinstalleratsför förstagångenellerflyttats,såbörantennenfinjusteras föratterhållagodmottagning,samtidigtsom antenninställningsskärmenobserveras. Kanalstyrka för DVB-T Tillför ström Signalstyrka Kanalstyrka Frekvens Kanalnummer Signalstyrka Ström Kvalitet Ström Max. Max. MHz 1 2 Gå till "Meny" > "Inställning" > "Tittinställning" > "Kanalinställningar" > "Antenninställning DIGITAL". Tryck på a/b för att välja "Digital inställning" eller "Satellitinställning" och tryck sedan på ;. Tryck på a/b för att välja "Signalstyrka" och tryck sedan på ;. Tillför ström Signalstyrka Kanalstyrka Kanalnummer Signalstyrka Ström Kvalitet Ström Max. Max. Kanalstyrka för DVB-C Tillför ström Signalstyrka Kanalstyrka Frekvens Symbolgrad QAM modulering Signalstyrka Ström Kvalitet Ström Max. Max. MHz E Kontroll av signalstyrka 3 Signalstyrka för DVB-T/C Kanalstyrka för DVB-S/S2 Signalstyrka Kanalstyrka Frekvens Symbolgrad Band Vert/Låg MHz Signalstyrka för DVB-S/S2 Signalstyrka Kanalstyrka Signalstyrka Ström Kvalitet Ström Max. Max. Signalstyrka Ström Kvalitet Ström Max. Max. 5 Placera och inrikta antennen så att högsta möjliga värde för "Signalstyrka" och "Kvalitet" uppnås. NOTERA E Kontroll av kanalstyrka 4 Tryck på a/b för att välja "Kanalstyrka" och tryck sedan på ;. Ettspecifiktfrekvensbandkanangesmedhjälpav sifferknapparna0_9. Värdenaför"Signalstyrka"och"Kvalitet"antydernärdetär dagsattkontrollerakorrektinriktningavantennen. Strömförsörjning av antennen Antennenmåstetillförasströmförattmöjliggöramottagningavdigitala/jordbundnasändningareller satellitsändningarefterattantennkabelnharanslutitstillantenningångenpåbaksidanavtv:n Tryckpåc/dförattvälja"Inställning"ochtrycksedanpå;. Tryckpåc/dförattvälja"Tittinställning"ochtrycksedanpå;. Tryckpåa/bförattvälja"Kanalinställningar"ochtrycksedanpå;. Tryckpåa/bförattvälja"Antenninställning-DIGITAL"ochtrycksedanpå;. Tryckpåa/bförattvälja"Tillförström"ochtrycksedanpå;. Tryckpåc/dförattvälja"På"ochtrycksedanpå;. 17 Titta på TV Daglig manövrering På- och avslagning På- och avslagning av strömmen Växling mellan digitala, satellitoch analoga sändningar Mottagning av digitala sändningar Mottagning av analoga sändningar Slå till (;) huvudströmbrytaren MAIN POWER på baksidan av TV:n (sid. 5). Slå på TV:n genom att trycka på <a på TV:n eller >a på fjärrkontrollen. Slå av TV:n genom att trycka på <a på TV:n eller >a på fjärrkontrollen. Slå ifrån (a) huvudströmbrytaren MAIN POWER på baksidan av TV:n (sid. 5). Mottagning av satellitsändningar NärströmmenslåsavmedhuvudströmbrytarenMAIN POWERpåbaksidanavTV:nkommerEPG-dataatt förloras. NOTERA Beredskapsläge Omettantalsatellitkanalerharställtsin,såbytskanalenligt följandevidvarjetryckningpåsat. E Till beredskapsläge OmhuvudströmbrytarenMAINPOWERpåbaksidanav TV:närtillslagen(;)kanTV:nställasiströmberedskap genomatttryckapå<apåtv:neller>apå fjärrkontrollen. SAT1 SAT4 SAT2 SAT3 Kanalbyte Med :r/s Med 0_9 E Påslagning från strömberedskap Tryckvidströmberedskappå<apåTV:neller >apåfjärrkontrollen. NOTERA Kopplaalltidlossnätkabelnfrånnätuttagetellerslåifrån(a) huvudströmbrytarenmainpowerpåbaksidanavtv:n(sid.5), omtv:ninteskaanvändasunderenlängretid. Enlitenmängdströmförbrukasävennärhuvudströmbrytaren MAINPOWERärfrånslagen(a)(sid.5). 18 Titta på TV Val av extern videokälla Tryckefterattanslutningen ärklarpåbförattta frammenyn"ingång"och trycksedanpåbeller a/bförattväxlatilllämplig externkällamed;. KA lista Val av ljudläge E DTV/SAT-läge Vidmottagningavfleraljudlägenändraslägetenligt följandevidtryckningpå7. Ljud (ENG) V/H V STEREO H VH INGÅNG TV NOTERA Enexternvideokällakan ävenväljasfrån"kalista"> "INGÅNG". Kopplingsbar Ljud (ENG) CH A CH B CH A CH AB Ljud (ENG) MONO Tryckpåc/dförattväljavänster(V)ellerhöger(H)ljud, närmenynstereoellerdualmonovisas. Ljud (ENG) V/H V STEREO H VH NOTERA Ljudlägesmenynslocknareftersexsekunder. Valbarapostervarierarberoendepåmottagnasändningar. Medan"Inställningavljudbeskrivning"ärinställtpå"På"väljs ljudbeskrivningsljudetberoendepåhuvudljudet. E ATV-läge Medvarttryckpå7ändrasljudlägetsåsomvisasi följandetabeller. Val av NICAM TV-sändningar Signal Stereo Tvåspråkig Enkanalig Signal Stereo Tvåspråkig Enkanalig Valbara poster NICAMSTEREO,MONO NICAMCHA,NICAMCHB,NICAMCHAB, MONO NICAMMONO,MONO Val av A2 TV-sändningar Valbara poster STEREO,MONO CHA,CHB,CHAB MONO NOTERA Näringasignalermatasinvisas"MONO"somaktuelltljudläge. 19 Titta på TV EPG EPGärenprogramlistasomvisaspåskärmen.MedhjälpavEPGgårdetattkontrolleraschematförDTV/SAT/RADIO/ DATA,sedetaljeradinformationomdessaochställainettprogramsomsändsförtillfället. Användbara inställningar för användning av EPG Grundläggande inställning Tittinställning Inställningar för EPG-visning Alternativ EPG Välj"Ja"förattanvändaEPGfördigitalastationer. EPGdatamåstesamlasinautomatisktmedanTV:n äriberedskapsläge.

16 Eftervalavinställningen"Ja"kan processenfördatainsamlinggöraattdettarenstundatt slåavströmmenmedhjälpavfjärrkontrollen. Visningsomfång Medhjälpavinställningenav"Visningsomfång"ärdet möjligtattväljatretyperavtidsomfångförvisningpå skärmen. Gå till "Meny" > "Inställning" > "Tittinställning" > "Enskild inställning" > "Beredskapsläge" > "EPG". Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "EPG-inställning" > "Visningsomfång". Alternativ Läge 1 (Vidvinkel) Läge 2 (Zoom) Läge 3 (Vertikal vinkel) Visasextimmarmed programinformation. Visatretimmarmed programinformation. ÄndratillEPG-visningsformatetmedett vertikalttidsomfång. NOTERA OmhuvudströmbrytarenMAINPOWERärfrånslagenkanEPGdataintesamlasin. Alternativ Genreikonsinställning Vissagenrerkangråmarkerasellerbockasavföratt förenklasökningefterprogramsomduoftavilltittapå. 1 2 Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "EPGinställning" > "Genreikonsinställning". Tryck på a/b för att välja önskad genre och tryck sedan på ;. E Lista över genreikoner Ikon Genre Film/drama Nyheter/aktuella händelser Show/spelshow Sport Barn-och ungdomsprogram Ikon Genre Musik/balett/dans Konst/kultur(utan musik) Socialaochpoliti. frågor/ekonomi Utbildning/ vetenskap/ sakämnen Fritidsintressen 3 Tryck på a/b för att välja en nivå för utplockning av eller sökning efter program som du vill titta på ("Standard", "Ljus", "Anmärkning"). 20 Titta på TV Val av ett program med hjälp av EPG Grundläggande manövrering Iillustrationernapådennasidaanvänds tresiffrigatjänstersomexempel. f. m. e.m. E Visa/stäng EPG-skärmen Tryck på EPG. Programinformation Sök efter genre Sök efter datum Timerlista Välj Ange Tillbaka Lämna NOTERA EPG-skärmenkanäventasframfrån"Meny">"EPG">"EPG". E Välj ett program 1 Välj tidsintervall Tryck på c/d för att välja det tidsomfång som ska sökas igenom. Fortsättatttryckapådförattvisaprograminästa tidsomfång. 2 Välj önskat program Tryck på a/b för att välja önskat program. Omaellerbvisastillvänsteromstationerna,så fortsättatttryckapåa/bföratttaframnästaeller föregåendeskärm. Användbara funktioner 3 Kontrollera programinformation Tryck på a/b/c/d för att välja det program som ska kontrolleras. Tryck på R och sedan på ; för att ställa in det valda programmet. Film/drama Nyheter/aktuella händelser Show/spelshow Sport Barn- och ungdomsprogram Musik/balett/dans 4 Sök ett program i en kategori Tryck på G. Tryck på a/b för att välja önskad genre och tryck sedan på ;. Tryck på a/b för att välja ett program att titta på och tryck sedan på ;. Vihänvisartillsidan20angåendegenreinställning. NOTERA Dennainställningsmenykanäventasframfrån"Meny">"EPG">"Sökeftergenre". 5 Sök efter ett program enligt datum/tid 1 2 Tryck på Y. Tryck på c/d för att välja önskat tidsomfång och tryck sedan på ;. Sökning efter tid 0 f.m. - 6 e.m. Välj tid Ange Idag 0 f.m. - 6 e.m. 0 e.m. - 6 f.m. Ange 6 e.m. - 0 f.m. plus en vecka Nästa Nästa Tillbaka till EPG 3 Tryck på a/b för att välja önskat program och tryck sedan på ;. NOTERA Dennainställningsmenykanäventasframfrån"Meny">"EPG">"Sökefterdatum". 21 Titta på TV 6 Ta fram timerlistan för TV-program Tryck på B. Vihänvisartillsidan22angåendetimerinställning. Annullering av timerinställning Tryck på EPG. Tryck på a/b/c/d för att välja det timerinställda programmet och tryck sedan på ;. Tryck på c/d för att välja "Annullera" och tryck sedan på ;. Tryck på c/d för att välja "Ja" och tryck sedan på ;. Timerinställning med hjälp av EPG Mottagningavettvisstprogramvidenvaldtidpunktkan ställasiniförväg. 1 2 Tryck på EPG. Tryck på a/b/c/d för att välja det program som ska tas emot och tryck sedan på ;. Programinformation E Annullering med hjälp av knappen B på fjärrkontrollen Tryck på EPG. Tryck på B för att ta fram timerinställningslistan. Tryck på a/b för att välja det program vars timerinställning ska annulleras och tryck sedan på ;. Tryck på c/d för att välja "Annullera" och tryck sedan på ;. Tryck på c/d för att välja "Ja" och tryck sedan på ;. 1 2 Nästa Nej Tillbaka till EPG Titta Tryck på c/d för att välja "Titta" och tryck sedan på ;. Eftervalav"Nej"visasåterEPG-skärmenpåTV:n. 5 Tryck på c/d för att välja "Ja" och tryck sedan på ;. Tryck på ; för att välja "Tillbaka". DetvaldaTV-programmetärmarkeratmedenikon. 22 Titta på TV Text-TV Vad är text-tv? Text-TV-sändningarförmedlarsidoravinformationoch underhållningtilltv-apparaterförseddamedtext-tvfunktion.tv:ntaremottext-tvsignalerfrånentv-station ochavkodardessatillgrafisktformatförvisningpå bildskärmen.blanddetjänstersomerbjudsfinnsnyheter, väderprognoser,sport,aktiekurser,programtablåermed mera. Knappar för text-tv-manövrering Knapp :r/s Färgknappar (R/G/Y/B) Sifferknapparna 0_9 k (dold visning för text-tv) 3 (frysning/ stopp) [ (textning för text-tv) Beskrivning Höjellersänksidnumret. Genomatttryckapånågonavfärgknappar (R/G/Y/B)påfjärrkontrollenkan motsvarandegruppellerbuntsidorangivna inomenparentesmedsammafärglängst nerpåskärmenväljas. Direktväljensida,från100till899,med hjälpavsifferknapparna0_9.

17 Powered by TCPDF ( Visaellergömdoldinformation,såsom svaretpåenfråga. Stoppaautomatiskuppdateringavtext-TVsidorellerfrigörstoppläget. Visatextningellerlämnatextningsskärmen. Ingentextningvisasförentjänstsominte innehållernågontextningsinformation. Gåtillföregåendeundersida(R). Gåtillefterföljandeundersida(G). Dessatvåknapparangespåskärmenav symbolerna"e"och"f". In-/urkoppling av text-tv 1 2 Välj en TV-kanal eller en extern källa som förmedlar text-tv-program. Tryck på m för att visa text-tv. MångastationeranvänderTOP-manövrerings-systemet, medanendelanvändarflof(t.ex.cnn).dintvstöder bådadessasystem.sidornaärindeladeiämnesgrupper ochämnen. Vidinkopplingavtext-TV-mottagninglagras 2000sidorförsnabbåtkomst. Meddelandet"Text-TVejtillgänglig."visaseftervalavett programsomintesändertext-tvsignaler. Sammameddelandevisasiandravisningslägen,om ingatext-tv-signalerfinnstillgängliga. Visaellergömundersidor. 1 (undersida) Text-TV Text-TV Användning av tillämpningsprogrammet MHEG-5 (endast Storbritannien) Vissastationersänderprogrammeddetkodade tillämpningsprogrammetmheg,vilketmedgeren interaktivupplevelseavdtv/sat.itillgängligafallstartas tillämpningenmheg-5vidtryckningpåm. Vidvarttryckpåmändrasskärmensåsomvisasovan. Tryckpåmigenförattsetext-TV-bildenpåskärmens högradelmedanennormalbildvisaspådenvänstra delen. NOTERA Text-TV-visningfungerarinteeftervalavRGBsomsignaltyp (sid.44). 23 Anslutning av externa enheter E Före anslutning... SetillattTV:nochandraenheteräravslagna,innannågraanslutningarpåbörjas. Anslutkontakternapåenkabelordentligttillkorrektain/utgångar. Kontrolleranogaibruksanvisningentillvarjeexternenhetvilkatyperavanslutningarsomkanutföras.Detkanocksåvaratillhjälpföratt uppnåbästamöjligaaudiovisuellakvalitetochmaximerapotentialenhostv:nochanslutnaenheter. Påsidan50angeshurduansluterendatortillTV:n. NOTERA Kablarnasomvisas,förutomdesomangessom"(medföljandetillbehör)"påsidorna24_26,finnsattköpaseparat. Videoanslutningar HDMI-anslutning E DVDspelare/-brännare E BD-spelare/-brännare E Spelkonsol DVI/HDMI-omvandling Exempel på anslutningsbara enheter GenomattanvändaenDVI/HDMIkabelkandigitala videosignalerfrånendvd-spelareocksååtergesvia enkompatibelhdmi-anslutning.ljudetmåstematasin separat. NärduansluterenDVI/HDMIkabeltillHDMI-ingångenkandet händaattbildenblirotydlig. BådeHDMIochDVIanvändersigavsammaslagsHDCPkopieringsskydd. HDMIanslutningarmedgeröverföringavdigitala video-ochljudsignalerviaenanslutningskabelfrånen uppspelnings-ellerinspelningskomponent. Digitalabild- ochljuddataöverförsutandatakomprimeringochförlorar därföringentingavsinkvalitet.analog-digitalomvandling mellananslutnaenheter,vilketocksåskulleresulterai kvalitetsförlust,krävsintelängre. E När du använder ingången HDMI 2 Dumåsteställainljudsignalensingångskälla baseratpådentypavhdmi-kabelsomansluts(se sid.32fördetaljer). HDMI-certifierad kabel 1 2 Tryck på b för att välja "HDMI 2" på menyn "INGÅNG" och tryck sedan på ;. Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "Terminalinställning" > "Ljudval" > välj "HDMI (Digital)". Tryck på b för att välja "HDMI 2" på menyn "INGÅNG" och tryck sedan på ;. Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "Terminalinställning" > "Ljudval" > välj "HDMI+Analog". DVI/HDMIkabel 1 2 NOTERA n HDMI-certifierad kabel o Kabel med 3,5 mm ø stereominikontakter p DVI/HDMI-kabel Om en ansluten HDMI-enhet är AQUOS LINKkompatibel erbjuds en rad användbara finesser (sid. 27_29). VideobruskanuppståberoendepåvilkentypavHDMI-kabel somanvänds.setillattanvändaencertifieradhdmi-kabel. VidvisningavenHDMIbildidentifierasochväljsbästamöjliga formatförbildenautomatiskt. EnljudmottagarekompatibelmedARC(AudioReturnChannel) måstevaraanslutentillingångenhdmi1medenarckompatibelkabel. Videosignaler som stöds 576i,576p,480i,480p,1080i,720p,1080p Vihänvisartillsidan51angåendedatorsignalkompatibilitet. 24 Anslutning av externa enheter SCART-anslutning E Videobandspelare E DVD-spelare/-brännare Y PB (CB) PR (CR) Komponentanslutning Exempel på anslutningsbara enheter Exempel på anslutningsbara enheter E Videobandspelare E DVDspelare/-brännare Exaktfärgåtergivningochhögbildkvalitetkanerhållas efteranslutningavendvd-spelare/-brännareellerannan enhettillkopplingenext3. Videobandspelare omvandlingskabel Avkodare q SCART-kabel (medföljande tillbehör)/ r SCART-kabel NOTERA Setillattanvända"Manuelljustering"påmenyn "Analoginställning"tillattväljaingångenEXT1,somavkodaren äranslutentill,omavkodarenbehövertaemotsignalerfrån TV:n(sid.36). Envideobandspelaremedavkodarekaninteanslutasviaen fullkoppladscartkabelsamtidigtsom"y/c"väljsunder"ext 1"påmenyn"Ingångsval". R L (G) (B) (R) AUDIO Y PB PR (CB) (CR) COMPONENT s Stereoomvandlingskabel* t RGB-komponentkabel (medföljande tillbehör)/ omvandlingskabel * Denmedföljandeomvandlingskabeln(AV-kabeln)ärendast tillföranslutningtillingångenext2,intetillnågonannan ljudingång/ljudutgång. Användenstereoomvandlingskabel (säljsseparat)istället. E Efter anslutning Lämpligingångskällaochlämpligainsignalsinställningarför komponentanslutningmåsteväljasföratthögkvalitativa bilderskakunnaåtergesviaingångenext3. Val av komponentsignal 1 2 Tryck på b för att välja "EXT 3" på menyn "INGÅNG" och tryck sedan på ;. Gå till "Meny" > "Inställning" > "Alternativ" > "Terminalinställning" > "Ingångsval" > välj "KOMPONENT".

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK DANSK SUOMI SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E

LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E SVENSKA LC-40LE820E LC-40LE810E LC-46LE820E LC-46LE810E LC-52LE820E SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-3LE700E LC-3LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-5LE700E LC-5LE700S LC-3LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-3LU700E LC-3LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S LCD-FÄRG-TV

Läs mer

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Läs mer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S MODELL LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-5XSE LC-65XSE TU-XE SVENSKA SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR

Läs mer

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODELL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-52DH77E LC-52DH77S LC-DH77E LC-DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-5DH77E LC-5DH77S SVENSKA SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING

Läs mer

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODELL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Din manual SHARP LC-26SH7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875898

Din manual SHARP LC-26SH7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-26SH7E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S LC-4XLE LC-4XLS LC-46XLE LC-46XLS LC-5XLE LC-5XLS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

Läs mer

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM

MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM MODELL LC-70UD20E LC-70UD20EN LC-70UD20KN LC-60UD20E LC-60UD20EN LC-60UD20KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM R ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics att denna LCD-TV står i överensstämmelse

Läs mer

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602

Din manual SHARP TU-45GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875602 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-45GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-45GD1E instruktionsbok

Läs mer

LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E MODELL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE857K LC-80LE858E LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE857K LC-70LE858E BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE855E LC-60LE855K LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E

Läs mer

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODELL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP LC-42SB55E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875845

Din manual SHARP LC-42SB55E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875845 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42SB55E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LC-46LE925E LC-46LE925RU

LC-46LE925E LC-46LE925RU SVENSKA LC-46LE925E LC-46LE925RU SUOMI DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S PIN SHAP EECTONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHAP COPOATION Tryckt i Kinq Painettu Kiinassa Trykt i Kina Trykket i Kina C-26SB25E/C-32SB25E/C-42SB55E C-26SB25S/C-32SB25S/C-42SB55S

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S

LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S LC-32DH500E LC-32DH500S LC-32DH510E LC-32DH510S SVENSKA SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LCD COLOUR TELEVISION BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599

Din manual SHARP TU-37GD1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875599 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP TU-37GD1E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP TU-37GD1E instruktionsbok

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

NET+ LC-39LE650E LC-39LE651E LC-39LU651E LC-39LE652E LC-39LM652E LC-39LK652E LC-39LX652E LC-39LE654E

NET+ LC-39LE650E LC-39LE651E LC-39LU651E LC-39LE652E LC-39LM652E LC-39LK652E LC-39LX652E LC-39LE654E LC-39LE650E LC-39LE651E LC-39LU651E LC-39LE652E LC-39LM652E LC-39LK652E LC-39LX652E LC-39LE654E LC-50LE650E LC-50LE651E LC-50LU651E LC-50LE652E LC-50LM652E LC-50LK652E LC-50LX652E LC-50LE654E LC-60LE651E

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Din manual APPLE TV http://sv.yourpdfguides.com/dref/1167624

Din manual APPLE TV http://sv.yourpdfguides.com/dref/1167624 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JOBO PDJL007. Du hittar svar på alla dina frågor i JOBO PDJL007 instruktionsbok (information,

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer 81,4 x 74,2 x 6,4 cm Vikt 27 kg Inklusive nära väggfästet 81,4 x 74,2 x 6,9 cm Inklusive sidoväggfäste 81,4 x 74,2 x 6,8 cm Inklusive bordsstativ 81,4 x 82,3

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual PHILIPS 40PFL8505H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3838227

Din manual PHILIPS 40PFL8505H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3838227 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 40PFL8505H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig tilläggsinformation

Viktig tilläggsinformation Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson DAEWOO Färg-TV Bruksanvisning 360117 Artikelnummer: DTK-28_ DTM-28_ DTM-29_ Tillverkad på licens från Dolby-laboratorierna. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken

Läs mer

Din manual PHILIPS 52PFL8605H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3436714

Din manual PHILIPS 52PFL8605H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3436714 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 52PFL8605H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP LC-32LE700S

Din manual SHARP LC-32LE700S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-32LE700S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

Din manual SHARP LC-32DH77E

Din manual SHARP LC-32DH77E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-32DH77E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP LC-32DH77E instruktionsbok

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-46HD1E LC-52HD1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN SVENSKA LC-46HDE LC-5HDE SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN DANSK NORSK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR USERS

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LC-46X8E LC-46X8S MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK NORSK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LC-46X8E LC-46X8S MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK NORSK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LC-46X8E LC-46X8S ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Läs mer

Din manual TOSHIBA 42XV625D http://sv.yourpdfguides.com/dref/2367386

Din manual TOSHIBA 42XV625D http://sv.yourpdfguides.com/dref/2367386 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOSHIBA 42XV625D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Användarhandbok 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Användarhandbok 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4100 series Användarhandbok 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100

Läs mer