Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst."

Transkript

1 P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är temat arbetsmiljö. Läs om TAB:s skyddombud, nattarbete, förmåner och mycket annat. Nya skor på gång Det har framkommit önskemål i medarbetarundersökningen om att få större valmöjlighet gällande arbetsskor, framförallt vinterskor. TAB:s ledning har därför beslutat att på prov införa en subvention vid val av annan arbetssko än brevbärarskon. Nyttja dina förmåner Som anställd på Tidningstjänst får man tillgång till en mängd personalförmåner som samlas i Förmånspaketet. Syftet med paketet är att ge en heltäckande bild över den anställdes förmåner och deras löneeffekter. En förmån i Förmånspaketet är Posten Fritid. Vi vill skapa en attraktiv fritid för Postens anställda. Vi fokuserar alltså inte på det som händer på jobbet utan på det som händer när den anställde gått hem för dagen, säger Eva Kristiansson, VD för Posten Fritid. Sidan 7 Erik Rönnqvist i Malmfälten. Mångkulturellt jobb Erik Rönnqvist, områdeschef vid Tidningstjänst i Malmfälten, har anställt människor från sammanlagt 41 nationer. Ett viktigt instegsjobb, med andra ord. Hos oss behöver de bara göra sig hjälpligt förstådda på svenska eller engelska för att det ska fungera, säger han. Gör din röst hörd! sidan 6 Ta vara på möjligheten att säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation i den årliga medarbetarundersökningen. Din röst gör skillnad. sidan 8 Eva Kristiansson, VD för Posten Fritid. sidan 3

2 2 Ledare Lägre vinst men utveckling enligt förväntan Trots fallande brevvolymer och finansiell oro i omvärlden levererar koncernen ett godkänt resultat för årets första sex månader. På väg mot en ny vinter Sedan 1 juni i år täcker TAB en riktigt stor del av Sveriges yta. Jag uppskattar den till runt 70 procent. TAB:s andel av utdelade tidningsexemplar är dock inte lika hög. Det beror naturligtvis på att vi distribuerar tidningar i områden som ofta är glest befolkade. Vi jobbar nu intensivt med att hitta gemensamma fördelar i distributionen tillsammans med vårt moderbolag PostNord. Jag tänker då på gemensamt nyttjande av bilar, lokaler och annat, men även den administrativa delen är viktig, såsom IT-verksamhet, ekonomisystem, lönehantering och distributionssystem, för att nämna en del. En sak är säker: våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. Just nu är det återigen dags för den årliga medarbetarenkäten för distributörer i Tidningstjänst. Vid förra årets enkät framkom bland annat att valet av sko borde kunna vara mer anpassat till vår specifika miljö, då vi lever i ett avlångt land. Resultatet av det önskemålet kan du läsa mer om här i. Jag vill då passa på att be dig ta några minuter och fylla i enkäten. Det är viktigt för oss för att kunna bli bättre såväl totalt som lokalt. För en tid sedan införde vi Förmånspaketet till anställda i TAB. Jag hoppas du har tittat igenom vilka förmåner du har och kanske har du nyttjat några av dem. I skrivande stund är produktionen av Förmånspaket på gång till er som är senast anställda från gamla SMD. Nu har vi en vinter framför oss. Förra vintern var riktigt jobbig och det gjordes ändå strålande insatser i mörker och kyla. Nu har vi haft några ljusa månader som jag hoppas har laddat våra batterier. Tack för ditt engagemang för att ge läsaren sin bästa stund på dagen. Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2012 P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B PostNord redovisar en rörelsemarginal på fyra procent före omstruktureringskostnader för första halvåret Nettoomsättningen minskade med två procent under andra kvartalet och lönsamheten försämrades något jämfört med samma period förra året, men inget av detta kommer som en överraskning för VD och koncernchef Lars Idermark. Detta år och nästkommande präglas av stora förändringar i form av omstruktureringskostnader, förvärv och investeringar. Det är två år av omställning och vi är mitt uppe i det arbetet. Årets första kvartal var bättre än förväntat och andra kvartalet var sämre än förväntat. Men totalt efter första halvåret av 2012 kan vi vara nöjda. Vi följer de planer som vi jobbar med internt, kommenterar Lars Idermark. Strategin, Roadmap PostNord 2015, innebär fortsatta effektiviseringar och investeringar för att skapa framtida tillväxt och lönsamhet. Behovet av kostnadsminskningar bekräftas av fortsatt kraftiga fall i brevvolymerna under kvartalet totalt sju procent. Det är helt enligt förväntan och utvecklingen ligger i linje med de interna prognoser vi har. Både i Danmark och i Sverige ser vi att brevvolymerna går ner med elva respektive fem procent. Nedgången kommer att plana ut över tiden och vi kommer att hitta en ny nivå, konstaterar Lars Idermark. Affärsområde Logistik fortsätter att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Förvärvet av Green Cargo Logistics är slutfört, vilket innebär att koncernen får en ledande position inom tredjepartslogistik i Norden. Vi har en tillväxt inom Logistik, även om det ser lite olika ut på de olika marknaderna. I Norge ser det fantastiskt fint ut, vilket vi är glada över. I Sverige har vi också en bra utveckling, som kanske hade kunnat vara ännu lite starkare. I Danmark har vi en utmaning att bli konkurrenskraftiga. Där har vi vidtagit ett särskilt åtgärdsprogram för att ta position och kunna utveckla paketverksamheten positivt, säger Lars Idermark. PostNords expansion har fortsatt också efter andra kvartalets utgång genom avtal om förvärv av Distribution Services A/S i Danmark, vilket gör produktionen av oadresserade försändelser mer kostnadseffektiv. Dessutom övertog PostNord tidigare i år verksamheten inom Svensk Morgondistribution, vilket stärker positionen inom tidningsdistribution i Sverige. Parallellt med stora investeringar i verksamheten har kostnaderna i koncernen minskats med en procent jämfört med samma period förra året. Vi är i en bransch med små marginaler och det är väldigt viktigt att jobba med produktivitetsförbättringar, rationaliseringar och effektiviseringar. Det är någonting som alla postbolag runt om i världen jobbar med. Att fortsätta med den inriktningen är absolut nödvändigt om vi ska vara konkurrenskraftiga, säger Lars Idermark. Koncernens fjärde affärsområde, Strålfors, redovisar vinst både före och efter omstruktureringskostnader. Det är glädjande och ett resultat av den renodling som har skett i Strålfors, kommenterar Lars Idermark. Under årets första sex månader gläds han framförallt åt att PostNord genomför det som har beslutats i koncernstrategin. Vi har gjort förvärv, vi ligger väldigt bra till när det gäller effektiviseringar och vi har höga kvalitetstal. Jag tycker också att det finns ett stort engagemang bland chefer och medarbetare och det är helt avgörande för att vi ska ta oss igenom de här kommande åren med stora omställningar. Ur det här kommer ett starkare, tryggare och bättre företag, avslutar Lars Idermark. Markus Wilhelmsson PostNords VD, Lars Idermark.

3 3 Tema: Arbetsmiljö Nr 59, Oktober 2012 Nu är det dags för årets medarbetarundersökning Ta vara på möjligheten att säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation. Din röst i den årliga medarbetarundersökningen gör skillnad. I oktober är det dags för årets medarbetarundersökning, som är en viktig informationskanal för utvecklingsarbetet i TAB. Resultatet från 2011 års undersökning visade att våra insatser gör skillnad. Vi fick högre betyg än år 2010 inom de tre områdena Min arbetssituation, Min närmaste chef och Företaget. Högst betyg fick vi gällande engagemang och kvalitet. Tidningsföretagen är nöjda, vi gör ett professionellt jobb och vi trivs i TAB. Även det ömsesidiga förtroendet mellan chef och distributör fick högt betyg. Lägst betyg får den upplevda arbetssituationen, en del vi har fokuserat insatserna på under året. Även undersökningen i före detta SMD pekar på engagerade medarbetare som uppskattar sina kollegor samt nattchefens och områdeschefens arbete. De vill också arbeta kvar i företaget. En stor del av förslagen om förbättringar handlade om skor och arbetskläder. Här har vi nu tagit fram ett alternativ där valmöjligheten av skor ökar, se artikel på sid 7. Nu tar vi tagit tag i arbetet med att se över funktion och behov gällande arbetskläder. Det fanns även en hel del önskemål om friskvård. Informationen om friskvårdsbidraget har inte nått fram till samtliga medarbetare. Du kan läsa om friskvårdsbidraget i Förmånspaketet och du kan även fråga din närmaste chef. Våra nya regioner från gamla SMD har samma friskvårdsregler under hela 2012 som tidigare i SMD och går över till övriga TAB:s regler 1 januari Detta kommer du kunna läsa mer om i nästa nummer av. Många hade även synpunkter på bilarna. En del går att förbättra, t ex värmen i bilen. Annat som t ex val av bil är koncernbeslut som vi måste följa. Önskemål om tydligare lönespecifikation har genomförts i samband med nya avtalet. Kommunikation och dialog mellan företag och medarbetare efterfrågas i många olika former och det finns förbättringsmöjligheter inom det här området. TAB vill ha engagerade medarbetare som kan vara med och påverka, men vi saknar effektiva och kända kommunikationskanaler. Ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan pågår och kommer att presenteras mer i detalj i nästa nummer av. Det handlar bland annat om mer och tydligare användning av hemsidan med både regionala informationssidor och företagsinformation. Här kan du redan idag se om det finns lediga jobb, vilket efterfrågats i förra årets enkät. En annan del av kommunikationen som kom fram i undersökningen handlar om chefsnärvaro på natten med feedback och uppmuntran för det fantastiska arbete som alla distributörer gör varje natt. Ofta kommunicerar vi i antal reklamationer eftersom det är så vi mäter kvalitet i branschen istället för att synliggöra de medarbetare som sällan eller aldrig har reklamationer. Här kan vi bli bättre på att även lyfta fram duktiga distributörer. Även om förtroendet mellan distributör och chef var högt i undersökningen kommer vi arbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar för cheferna att vara bra och synliga chefer. Mer information om årets undersökning och hur du svarar på den får du via buntöverlägg och din närmaste chef. ulrika ohlsson En stor del av förslagen om förbättringar handlade om skor och arbetskläder. Fakta: Undersökning Svarsfrekvens 82 % Resultat per område på en 7-gradig skala Min arbetssituation 5,50 5,53 Min områdeschef 5,60 5,72 Hela företaget 5,83 5,96 Vad är det som händer och varför händer det? Som de flesta av oss märkt så minskar upplagorna på morgontidningarna generellt, men det finns mindre områden med en positiv upplageutveckling. Bränslepriser samt löner ökar och morgontidningarna får allt svårare att ta lika bra betalt för annonserna som tidigare på en allt hårdare reklammarknad. Om vi sammanfattar ovanstående så innebär det att allt färre exemplar av morgontidningar delas ut på ungefär samma geografiska område. För att möjliggöra utdelning av morgontidningar i framtiden med samma omfattning som idag måste kostnaderna minska, alternativt andra intäkter tillkomma i verksamheten. Hur möter vi ovanstående krav? 1. Vi ser till att vi har en effektiv organisation både när det gäller administration och produktion. 2. Centralisera delar av administrationen. 3. Tillföra fler arbetsuppgifter till administrationen med större intäkter som följd. 4. Cheferna får större ansvarsområden. 5. Vi optimerar utdelningsområdena med hjälp av GIS (en programvara som söker närmaste vägen mellan utdelningsadresserna). 6. MTD: Ett kommanditbolag, där Tidningstjänst är delägare ser till att tillföra olika typer av centrala uppdrag, exempelvis veckotidningar, spelprogram till återförsäljare, adresserade försändel- Fredrik Lindfors är regionchef i Luleå. ser, paket med mera. 7. Samverkan med våra huvudkunder morgontidningarna där vi delar andra produkter som de har intressen i exempelvis gratistidningar. 8. Samverkan med PostNord i form av samutnyttjande av: Transporter Lokaler Personal Inköpsavtal Vad händer i framtiden? Det är självklart svårt att svara på men det finns starka signaler på att papperstidningen sakta men säkert får en allt starkare ställning mot helgen exempelvis DN3 och digitala medier tar över delar av vardagarna. Exakt hur detta kommer att se ut kommer att variera lokalt och övertid men det är de signaler jag ser just nu! Fredrik Lindfors Inga-Lill Gustafsson, Carina Löfmark, Ann-Christin Wuopio, Elin Sundqvist, Eva Sandström. TAB övertar reception Från och med 1 september ansvarar TAB för Norrbottens medias reception (Norrländska Socialdemorkaten/Norrbottens- Kuriren). Ordinarie kundservice personal i Luleå sköter både ordinarie arbetsuppgifter samt de som tillkommer genom att de sitter i receptionen. Detta har varit möjligt genom en del rutinförändringar, men inte minst genom personalens vilja att lösa dessa arbetsuppgifter åt huvudkunden.

4 4 Tema: Arbetsmiljö Maria och Mikael, TAB:s skyddombud i Luleå: Man känner att man bidrar I år firar LO skyddsombudens år. Det är då 100 år sedan de första skyddsombuden utsågs. Det finns cirka registrerade skyddsombud i Sverige inom LO:s avtalsområden. Två av dem, Maria Greuz och Mikael Vallo, arbetar som tidningsdistributörer på TAB i Luleå. Maria och Mikael är skyddsombud på Tidningstjänst i Luleå sedan två år tillbaka. Det var i samband med att föregående skyddsombud bytte avtalsområde som frågan om vem som skulle bli nytt skyddsombud blev aktuell. Att de valde att vara två hänger ihop med att de tyckte att det var bra att ha erfarenhet från alla delar av verksamheten, allt från cykeldistrikt till bildistrikt och packsal. Som nyblivna skyddsombud gick de igenom en utbildning via TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd), där de fick lära sig mer om lagstiftning och regelverk kring sitt nya uppdrag. Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön, det handlar också om hur man har det på jobbet, att man hälsar på varandra, att alla känner sig sedda. Arbetsmiljö är något alla gör, inte bara en person, säger Maria. Två stora frågor som diskuteras är dels bilarna utrustning, däck och belysning. För de nya Fiat:arna handlar det även om den dåliga värmen i kupén. En svårighet är att det finns många olika parter att förhålla sig till. De delar som behöver diskuteras direkt med Tidningstjänst går enklare att lösa än när det blir en tredje part inblandad, säger Maria. Ett exempel på en sådan diskussion rör extraljus på bilarna. Extraljusen är nödvändiga för tidningsbuden men diskussionen mellan TAB och Posten är långdragen. Den andra stora frågan är vinterskor, något som länge varit föremål för diskussion. TAB tillhandahåller, enligt avtalet, arbetsskor efter 900 gångtimmar. I dagsläget är det en bra gymnastiksko som köps in genom Posten. I norr råder normalt temperaturer mellan 15 minusgrader och 30 minusgrader vintertid. Där handlar det om att buden vill ha möjlighet att omväxlande kunna välja en sko som passar det klimatet. En skyddsrond gjordes i och runt packsalen i Luleå i somras. Förutom Maria och Mikael deltog arbetsgivarrepresentanter från TAB Luleå och TAB Skellefteå. Även Norrbottens- Media (som äger byggnaden), Tryck i Norr och vaktmästaren var med på skyddsronden. Maria berättar att skyddsronden ledde till att man har installerat mer belysning i packsalen, att ett halkskydd på lastkajen kom till och att en så enkel sak som en dörrstängare till toaletten blev åtgärdad. När buden hämtar tidningarna parkerar de med bilarna på gatan utanför packsalen. Det är ett stråk där privatbilar buskör på nätterna. Under skyddsronden kunde vi göra arbetsgivaren uppmärksam på säkerhetssituationen på gatan utanför packsalen, säger Maria. Arbetsplatser med fler än 50 anställda ska enligt lag ha en arbetsmiljökommitté. Det har TAB Region Norr. Där ingår representanter med arbetsmiljöansvar från arbetsgivarsidan och representanter från arbetstagarsidan. Både Maria och Mikael sitter med där. Arbetsmiljökommittén ska sammanträda minst en gång i kvartalet. Arbetsmiljökommittén är ett viktigt forum där arbetsgivare och arbetstagare samarbetar kring lösningar i arbetsmiljöfrågor. Ett häfte som förenklar tillbudsrapportering är något man gemensamt tagit fram. Vinterskor och säkerheten utanför packsalen är sådant man arbetar vidare med. Mikael och Maria är överens om att det är bra att TAB söker nya produkter och på så sätt kan erbjuda högre sysselsättningsgrad till de anställda. Det kan vara svårt att få ihop en tillräckligt stor inkomst som tidningsdistributör och det blir lätt en jakt på timmar för att komma upp i en lön man kan leva på. Att det kommer in nya produkter är oundvikligt på grund av fallande upplagesiffror. Information ut till de anställda är Säkert går alla och retar sig på någonting som är fel och knyter handen i fickan. Det behöver inte vara något stort problem, men det kan vara inkörsporten till att börja engagera sig som skyddsombud, säger Maria Greuz, skyddsombud. en svårlöst fråga. Maria och Mikael upplever att den ofta är otillräcklig och att budmötena som ska vara årliga inte alltid blir av. Eftersom dessa möten dessutom är frivilliga och oavlönade, så väljer en del att inte gå dit. En annan svårighet är att hitta tider som passar alla. Kanske ligger budmötet när distributörer behöver sova, eller så krockar det med annat arbete. Det är svårt att förmedla information i efterhand till alla, då det finns bud som har andra utlämningsställen och inte kommer in till packsalen eller bud som börjar olika tider. Den information som kommer ut är det som ryms på överlägget, säger Maria. Maria och Mikael hänger upp protokoll i fikarummet i packsalen så att de som kommer in och hämtar sina tidningar har möjlighet att ta del av informationen och för att visa vad man arbetar med. Att vara skyddsombud ger mycket tillbaka, man känner att man bidrar, säger Maria och Mikael. Det ger tillfredsställelse att känna att man gör Fakta: Skyddsombud något som är till för alla och när man ser resultat. Det är också det som gör att de fortsätter. I början var det lite tröttande och det är en balansgång att inte låta det ständiga upprepandet av sådant som inte blir åtgärdat förvandlas till gnäll. Maria längtar efter att komma ifrån det som är akut och trängande behov. Hon vill få möjlighet att lyfta det positiva och arbeta med arbetsmiljöfrågorna på ett roligare sätt, med aktiviteter, utbildning och kompetensutveckling för de anställda. Det aktiva arbetet tillsammans med skyddsombuden är fortfarande ganska nytt för TAB och det är fortfarande en bit kvar innan SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet, fungerar fullt ut. Säkert går alla och retar sig på någonting som är fel och knyter handen i fickan. Det behöver inte vara något stort problem, men det kan vara inkörsporten till att börja engagera sig som skyddsombud, säger Maria. Ingrid Välitalo På TAB finns totalt tio skyddsombud. Skyddsombud är ett fackligt uppdrag och det är medlemmarna på arbetsplatsen som föreslår vem som ska vara skyddsombud. Skyddsombudet är sedan till för alla på arbetsplatsen, medlemmar och ickemedlemmar. I arbetsmiljölagen står att arbetsplatser med fler än fem anställda ska utse skyddsombud och arbetsplatser med fler än 50 anställda ska även ha en arbetsmiljökommitté, ett samrådsorgan med arbetstagare och arbetsgivare som lyfter aktuella arbetsmiljöfrågor.

5 Tema: Arbetsmiljö Nr 5 59, Oktober 2012 Arbetsmiljön inom TAB ett ständigt pågående arbete Arbetsmiljöarbetet är ett av de viktigaste områdena inom TAB. Ensamarbete och nattarbete är i sig två arbetsmiljörisker. Vi arbetar aktivt med att främja hälsa samt att förebygga ohälsa men vi kan alltid bli bättre! V i har nyligen genomfört en enkätundersökning bland alla chefer och arbetsledare med arbetsmiljöansvar inom TAB. Var och en fick svara på ett antal frågor angående arbetsmiljöarbetet på respektive chefs enhet/avdelning. Anledningen till undersökningen var att få en bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut i dag samt vad vi kan förbättra och satsa mer på i framtiden. Vad är vi då bra på? Vi informerar ny personal om de risker som finns. Vi har tydliga rutiner för rapportering av olyckor och tillbud. Dessa utreds och resultatet dokumenteras av en skyddskommitté. Vi är också bra på att upptäcka risker och att genomföra kartläggningar av arbetsmiljön. Vid upptäckt av en risk anmäls denna till skyddskommittén och om det inte sker åtgärder omedelbart så finns handlingsplaner för detta. Men vi kan alltid bli bättre! Vad kan vi förbättra? Kommunikation: Flera av cheferna anser att kommunikationen ut till personalen skulle kunna bli bättre. Det gäller till exempel information om nya risker som upptäckts eller åtgärder som vidtagits efter olyckor eller tillbud. Ett av problemen till att vi idag inte når ut till alla är att denna typ av information i huvudsak nås ut via personalträffar. Tyvärr så är personalträffarna långt ifrån hundraprocentiga. Alternativa informationskällor kan vara en lösning att titta närmare på. Rapportering: Vi är alla vårt eget skyddsombud och bär ansvar för att anmäla skador och tillbud. Även situationer som skulle kunnat leda till allvarligare tillbud ska anmälas. Detta bör vi alla bli bättre på! Om vi gör detta varje gång så får skyddskommittén något att arbeta utifrån så att vi får en ännu tryggare arbetsplats. Delegering: Vilket arbetsmiljöansvar har respektive chef, arbetsledare och medarbetare? Vissa chefer har en skriftlig delegering men här kan vi bli tydligare. Utvärdering: Här skulle vi kunna bli bättre på att utvärdera om de åtgärder vi gör verkligen ger de effekter vi önskar. Beatrice Haglund Dina försäkringar i anställningen I kollektivavtalet regleras ett antal avtalsförsäkringar som anställningsförmåner. Som anställd omfattas du av dessa oavsett om du är med i facket eller inte. Sjukförsäkring AGS Du får sjukpenning med cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under dag i sjukperioden. Försäkringen ger även ersättning vid sjukersättning/aktivitetsersättning. Arbetsskadeförsäkring TFA Försäkringen kan lämna ersättning både under akut sjuktid och om arbetsskadan ger bestående besvär. Du kan även få ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader, skadade glasögon med mera om skadan krävt läkarvård. Livförsäkring TGL Försäkringen ger ersättning vid dödsfall. Ersättningen grundar sig på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad samt vilka efterlevande som finns. Försäkringen upphör vid 65-årsdagen. Avgångsbidrag AGB Försäkringen gäller om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år samt varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som är anslutna till AGB-försäkringen. Premiebefrielseförsäkring Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie vid sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta och föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse. Samtliga försäkringar ovan har olika villkor och ersättningsnivåer. Vill du veta mer vad som gäller just för dig kan du läsa i Förmånspaketet. Du kan även läsa mer på 140 anställda tackade ja till att deltaga i nattarbetsundersökningen. Hur påverkas vi av nattarbete? På TAB i Värmland erbjöds samtliga anställda som jobbar natt i våras att göra en nattarbetsundersökning. Det är ett viktigt led i arbetet att förebygga ohälsa vid nattarbete, säger Ingvar Börjesson, ekonomiansvarig på TAB i Karlstad. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:6 är det obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda undersökning för nattarbete. För arbetstagaren är det frivilligt att genomföra den. Undersökningens syfte är att ge individen bra förutsättningar för att klara de ökade påfrestningar som nattarbetet innebär. Kostråden som gäller vid nattarbete liknar Livsmedelsverkets vanliga rekommendationer, det vill säga frukost, lunch, middag och två mellanmål. Ett tips är att senarelägga middag/kvällsmål och att äta något lättare, till exempel frukt, smörgås, soppa eller fil under nattpasset, och då helst före kl 24. Innan man lägger sig på morgonen bör man äta sin frukost. Tänk på att begränsa kaffe och vätskeintaget då det annars kan störa sömnen. I undersökningen ingår provtagning där riskfaktorer som midjemått, blodtryck, blodsocker och blodfetter kontrolleras. Även ett frågeformulär som omfattar livsstilsfrågor används. Resultatet i Karlstad visar att arbetstrivseln var hög och att man var nöjd med arbetsledningen. Den fysiska arbetsmiljön upplevdes ibland som tuff med kalla vintrar, tunga lyft och upprepande arbetsmoment. De flesta hade bra sömnvanor och många valde att sova i två perioder under dygnet, vilket är positivt eftersom man under vinterhalvåret då är vaken under den ljusa delen av dagen. Överlag var kostvanorna goda och det åts sällan eller aldrig under arbetet. De som åt tog något lätt som yoghurt eller frukt, precis som rekommendationerna säger. Många gjorde ingen mer fysisk aktivitet under dagen utöver arbetet. Nattundersökningen gav också tillfälle att friska upp rekommendationerna, speciellt kring kost och sömn. (Källa: Susanne Elfman, Clarahälsan) ulrika ohlsson

6 6 Korsord FOTO: TIDNINGEN ÅNGERMANLAND Tidningstjänst i pressen Tidningstjänst figurerar titt som tätt i landets dagspress. har tittat närmre på några av dessa sammanhang. Norrländska Socialdemokraten (6 september) skriver om Erik Rönnqvist, den 47-årige områdeschefen vid Tidningstjänst i Malmfälten eller mannen som ser till att det finns folk som kan dela ut morgontidningarna i Kiruna och Gällivare, som tidningen uttrycker det. Erik berättar att det främst är studenter, pensionärer och allmänt morgonpigga personer som historiskt sett utgjort basen bland tidningsbuden. En nyare trend är att asylsökande söker sig till yrket. Genom åren har han anställt människor från 41 nationer och jobbet som tidningsbud har för många inneburit första anställningen i Sverige. Hos oss behöver de bara göra sig hjälpligt förstådda på svenska eller engelska för att det ska fungera, säger han till tidningen och poängterar att många företag skulle vinna på att lägga fördomar åt sidan, när det gäller härkomst, kön och ålder. I Dalarnas tidning (16 juli) konstaterar en glad insändarskribent att någon har sett till att vi får tidningen i Rista trots att vägen är avgrävd och inte framkomlig med bil. Sopbilen och utryckningsfordon tar sig sålunda inte fram, noterar skribenten, men tidningen kommer i vanlig ordning. Vem är då denne någon? Jo, Tidningstjänst förstås. Tidningen Ångermanland (8 september) kan berätta om Ragnar Gustafsson, 77, som efter 46 år slutar att dela ut tidningar. Kroppen säger ifrån, förklarar han. Mina knän klarar inte av alla trapporna. I artikeln beskrivs Ragnar som ett av Sveriges äldsta tidningsbud och han har därmed ett långt perspektiv på branschen. Vi har många fler titlar att bära ut i dag. Numera handlar det om tidningar som ska delas ut. Sedan är tidningsdistrikten större i dag. Från början tog det ungefär 45 minuter. I dag håller jag på omkring 2,5 timme, säger han till tidningen. På frågan om vad som är ett tidningsbuds bästa egenskaper svarar han: Det gäller att röra sig tyst. Jag har fått beröm för att jag går så försiktigt. Jag har fått beröm för att jag går så försiktigt, säger 77-årige Ragnar Gustafsson. viktor jonsson TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Annika Johansson, Edsbyn. Sven Nygren, Umeå. Kerstin Hjalmarsson, Torpshammar. Grattis! Skicka in din lösning före den 15 november och märk kuvertet TAB-kryss. Tidningstjänst ab box stockholm NAMN ADRESS POSTADRESS

7 7 Förmånspaketet Nr 59, Oktober 2012 Det har framkommit önskemål i medarbetarundersökningen om att få större valmöjlighet gällande arbetsskor, framförallt vinterskor. TAB:s ledning har därför beslutat att på prov införa en subvention vid val av annan arbetssko än brevbärarskon. Nya valmöjligheter gällande arbetsskor T AB har sedan tidigare använt Postens brevbärarsko som är speciellt framtagen för distributionsarbete som arbetssko. BJERREGAARD, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför. BJERREGAARD, brevbärarsandal. Brevbärarskon (REEBOK) bedöms som mest lämpad för utdelning i flerfamiljhushåll utan hiss. SIEVI, stövel i läder. För att ge dig som distributör möjlighet att anpassa val av sko efter årstid, var i landet du arbetar och vilket slags distrikt du har, införs från och med 1 oktober en ny hantering på prov där du med subventionering kan välja en annan sko än brevbärarskon. Subventioneringen innebär att TAB sponsrar en del av mellanskillnaden när du väljer en dyrare sko än brevbärarskon. Det betyder att du alltid kommer att få betala en viss del själv via nettolöneavdrag när du väljer annan sko, detta enligt samma princip som friskvårdsbidraget. Du kan fortfarande välja brevbärarskon utan någon kostnad. Denna nya möjlighet kommer att utvärderas om ett år. BJERREGAARD, Ecco, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför. LEBOCK, skinnstövel med snörning. LEBOCK, Energy remsandal. Utbudet av skor som är framtaget tillsammans med Posten är indelade i följande fyra kategorier: promenadsko, låg känga, hög känga och sandal. Läs mer om de olika skomodellerna och se vad de kostar i Förmånspaketet där du även gör din beställning. Du kan också få mer information av din närmsta chef. Tillhör du våra nya regioner (före detta SMD) som inte har fått Förmånspaketet än så finns all information hos ditt regionkontor. Kontakta din närmsta chef för mer information. Observera att om du redan hämtat ut ett par skor i år så behöver du vänta till efter årsskiftet för att kunna beställa nya skor med subventionering. ulrika ohlsson TASKO, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför (kan vara hal innan sulan ruggats upp). ARBESKO, brevbärarkänga. Finns även i modell med värmande ullfoder. EJENDALS, brevbärarkänga. BJERREGAARD, lätt brevbärarkänga. TASKO, EuroDan Walki sandal. Fakta: Skor Enligt kollektivavtalet så har du som distributör rätt att få ett par arbetsskor var 900:e arbetstimme om du har ett gång- eller cykeldistrikt. Skorna ska vara anpassade till distributionsarbetets speciella natur. I TAB har vi beslutat att, utöver vad kollektivavtalet kräver, erbjuda ett par arbetsskor per år till alla tillsvidareanställda oavsett om du går, cyklar eller kör bil, förutsatt att du arbetar minst två dagar per vecka. Arbetar du en dag per vecka får du ett par skor vartannat år.

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer