Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst."

Transkript

1 P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är temat arbetsmiljö. Läs om TAB:s skyddombud, nattarbete, förmåner och mycket annat. Nya skor på gång Det har framkommit önskemål i medarbetarundersökningen om att få större valmöjlighet gällande arbetsskor, framförallt vinterskor. TAB:s ledning har därför beslutat att på prov införa en subvention vid val av annan arbetssko än brevbärarskon. Nyttja dina förmåner Som anställd på Tidningstjänst får man tillgång till en mängd personalförmåner som samlas i Förmånspaketet. Syftet med paketet är att ge en heltäckande bild över den anställdes förmåner och deras löneeffekter. En förmån i Förmånspaketet är Posten Fritid. Vi vill skapa en attraktiv fritid för Postens anställda. Vi fokuserar alltså inte på det som händer på jobbet utan på det som händer när den anställde gått hem för dagen, säger Eva Kristiansson, VD för Posten Fritid. Sidan 7 Erik Rönnqvist i Malmfälten. Mångkulturellt jobb Erik Rönnqvist, områdeschef vid Tidningstjänst i Malmfälten, har anställt människor från sammanlagt 41 nationer. Ett viktigt instegsjobb, med andra ord. Hos oss behöver de bara göra sig hjälpligt förstådda på svenska eller engelska för att det ska fungera, säger han. Gör din röst hörd! sidan 6 Ta vara på möjligheten att säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation i den årliga medarbetarundersökningen. Din röst gör skillnad. sidan 8 Eva Kristiansson, VD för Posten Fritid. sidan 3

2 2 Ledare Lägre vinst men utveckling enligt förväntan Trots fallande brevvolymer och finansiell oro i omvärlden levererar koncernen ett godkänt resultat för årets första sex månader. På väg mot en ny vinter Sedan 1 juni i år täcker TAB en riktigt stor del av Sveriges yta. Jag uppskattar den till runt 70 procent. TAB:s andel av utdelade tidningsexemplar är dock inte lika hög. Det beror naturligtvis på att vi distribuerar tidningar i områden som ofta är glest befolkade. Vi jobbar nu intensivt med att hitta gemensamma fördelar i distributionen tillsammans med vårt moderbolag PostNord. Jag tänker då på gemensamt nyttjande av bilar, lokaler och annat, men även den administrativa delen är viktig, såsom IT-verksamhet, ekonomisystem, lönehantering och distributionssystem, för att nämna en del. En sak är säker: våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. Just nu är det återigen dags för den årliga medarbetarenkäten för distributörer i Tidningstjänst. Vid förra årets enkät framkom bland annat att valet av sko borde kunna vara mer anpassat till vår specifika miljö, då vi lever i ett avlångt land. Resultatet av det önskemålet kan du läsa mer om här i. Jag vill då passa på att be dig ta några minuter och fylla i enkäten. Det är viktigt för oss för att kunna bli bättre såväl totalt som lokalt. För en tid sedan införde vi Förmånspaketet till anställda i TAB. Jag hoppas du har tittat igenom vilka förmåner du har och kanske har du nyttjat några av dem. I skrivande stund är produktionen av Förmånspaket på gång till er som är senast anställda från gamla SMD. Nu har vi en vinter framför oss. Förra vintern var riktigt jobbig och det gjordes ändå strålande insatser i mörker och kyla. Nu har vi haft några ljusa månader som jag hoppas har laddat våra batterier. Tack för ditt engagemang för att ge läsaren sin bästa stund på dagen. Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2012 P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B PostNord redovisar en rörelsemarginal på fyra procent före omstruktureringskostnader för första halvåret Nettoomsättningen minskade med två procent under andra kvartalet och lönsamheten försämrades något jämfört med samma period förra året, men inget av detta kommer som en överraskning för VD och koncernchef Lars Idermark. Detta år och nästkommande präglas av stora förändringar i form av omstruktureringskostnader, förvärv och investeringar. Det är två år av omställning och vi är mitt uppe i det arbetet. Årets första kvartal var bättre än förväntat och andra kvartalet var sämre än förväntat. Men totalt efter första halvåret av 2012 kan vi vara nöjda. Vi följer de planer som vi jobbar med internt, kommenterar Lars Idermark. Strategin, Roadmap PostNord 2015, innebär fortsatta effektiviseringar och investeringar för att skapa framtida tillväxt och lönsamhet. Behovet av kostnadsminskningar bekräftas av fortsatt kraftiga fall i brevvolymerna under kvartalet totalt sju procent. Det är helt enligt förväntan och utvecklingen ligger i linje med de interna prognoser vi har. Både i Danmark och i Sverige ser vi att brevvolymerna går ner med elva respektive fem procent. Nedgången kommer att plana ut över tiden och vi kommer att hitta en ny nivå, konstaterar Lars Idermark. Affärsområde Logistik fortsätter att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Förvärvet av Green Cargo Logistics är slutfört, vilket innebär att koncernen får en ledande position inom tredjepartslogistik i Norden. Vi har en tillväxt inom Logistik, även om det ser lite olika ut på de olika marknaderna. I Norge ser det fantastiskt fint ut, vilket vi är glada över. I Sverige har vi också en bra utveckling, som kanske hade kunnat vara ännu lite starkare. I Danmark har vi en utmaning att bli konkurrenskraftiga. Där har vi vidtagit ett särskilt åtgärdsprogram för att ta position och kunna utveckla paketverksamheten positivt, säger Lars Idermark. PostNords expansion har fortsatt också efter andra kvartalets utgång genom avtal om förvärv av Distribution Services A/S i Danmark, vilket gör produktionen av oadresserade försändelser mer kostnadseffektiv. Dessutom övertog PostNord tidigare i år verksamheten inom Svensk Morgondistribution, vilket stärker positionen inom tidningsdistribution i Sverige. Parallellt med stora investeringar i verksamheten har kostnaderna i koncernen minskats med en procent jämfört med samma period förra året. Vi är i en bransch med små marginaler och det är väldigt viktigt att jobba med produktivitetsförbättringar, rationaliseringar och effektiviseringar. Det är någonting som alla postbolag runt om i världen jobbar med. Att fortsätta med den inriktningen är absolut nödvändigt om vi ska vara konkurrenskraftiga, säger Lars Idermark. Koncernens fjärde affärsområde, Strålfors, redovisar vinst både före och efter omstruktureringskostnader. Det är glädjande och ett resultat av den renodling som har skett i Strålfors, kommenterar Lars Idermark. Under årets första sex månader gläds han framförallt åt att PostNord genomför det som har beslutats i koncernstrategin. Vi har gjort förvärv, vi ligger väldigt bra till när det gäller effektiviseringar och vi har höga kvalitetstal. Jag tycker också att det finns ett stort engagemang bland chefer och medarbetare och det är helt avgörande för att vi ska ta oss igenom de här kommande åren med stora omställningar. Ur det här kommer ett starkare, tryggare och bättre företag, avslutar Lars Idermark. Markus Wilhelmsson PostNords VD, Lars Idermark.

3 3 Tema: Arbetsmiljö Nr 59, Oktober 2012 Nu är det dags för årets medarbetarundersökning Ta vara på möjligheten att säga din mening om vad som är bra och vad som kan förbättras i din arbetssituation. Din röst i den årliga medarbetarundersökningen gör skillnad. I oktober är det dags för årets medarbetarundersökning, som är en viktig informationskanal för utvecklingsarbetet i TAB. Resultatet från 2011 års undersökning visade att våra insatser gör skillnad. Vi fick högre betyg än år 2010 inom de tre områdena Min arbetssituation, Min närmaste chef och Företaget. Högst betyg fick vi gällande engagemang och kvalitet. Tidningsföretagen är nöjda, vi gör ett professionellt jobb och vi trivs i TAB. Även det ömsesidiga förtroendet mellan chef och distributör fick högt betyg. Lägst betyg får den upplevda arbetssituationen, en del vi har fokuserat insatserna på under året. Även undersökningen i före detta SMD pekar på engagerade medarbetare som uppskattar sina kollegor samt nattchefens och områdeschefens arbete. De vill också arbeta kvar i företaget. En stor del av förslagen om förbättringar handlade om skor och arbetskläder. Här har vi nu tagit fram ett alternativ där valmöjligheten av skor ökar, se artikel på sid 7. Nu tar vi tagit tag i arbetet med att se över funktion och behov gällande arbetskläder. Det fanns även en hel del önskemål om friskvård. Informationen om friskvårdsbidraget har inte nått fram till samtliga medarbetare. Du kan läsa om friskvårdsbidraget i Förmånspaketet och du kan även fråga din närmaste chef. Våra nya regioner från gamla SMD har samma friskvårdsregler under hela 2012 som tidigare i SMD och går över till övriga TAB:s regler 1 januari Detta kommer du kunna läsa mer om i nästa nummer av. Många hade även synpunkter på bilarna. En del går att förbättra, t ex värmen i bilen. Annat som t ex val av bil är koncernbeslut som vi måste följa. Önskemål om tydligare lönespecifikation har genomförts i samband med nya avtalet. Kommunikation och dialog mellan företag och medarbetare efterfrågas i många olika former och det finns förbättringsmöjligheter inom det här området. TAB vill ha engagerade medarbetare som kan vara med och påverka, men vi saknar effektiva och kända kommunikationskanaler. Ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan pågår och kommer att presenteras mer i detalj i nästa nummer av. Det handlar bland annat om mer och tydligare användning av hemsidan med både regionala informationssidor och företagsinformation. Här kan du redan idag se om det finns lediga jobb, vilket efterfrågats i förra årets enkät. En annan del av kommunikationen som kom fram i undersökningen handlar om chefsnärvaro på natten med feedback och uppmuntran för det fantastiska arbete som alla distributörer gör varje natt. Ofta kommunicerar vi i antal reklamationer eftersom det är så vi mäter kvalitet i branschen istället för att synliggöra de medarbetare som sällan eller aldrig har reklamationer. Här kan vi bli bättre på att även lyfta fram duktiga distributörer. Även om förtroendet mellan distributör och chef var högt i undersökningen kommer vi arbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar för cheferna att vara bra och synliga chefer. Mer information om årets undersökning och hur du svarar på den får du via buntöverlägg och din närmaste chef. ulrika ohlsson En stor del av förslagen om förbättringar handlade om skor och arbetskläder. Fakta: Undersökning Svarsfrekvens 82 % Resultat per område på en 7-gradig skala Min arbetssituation 5,50 5,53 Min områdeschef 5,60 5,72 Hela företaget 5,83 5,96 Vad är det som händer och varför händer det? Som de flesta av oss märkt så minskar upplagorna på morgontidningarna generellt, men det finns mindre områden med en positiv upplageutveckling. Bränslepriser samt löner ökar och morgontidningarna får allt svårare att ta lika bra betalt för annonserna som tidigare på en allt hårdare reklammarknad. Om vi sammanfattar ovanstående så innebär det att allt färre exemplar av morgontidningar delas ut på ungefär samma geografiska område. För att möjliggöra utdelning av morgontidningar i framtiden med samma omfattning som idag måste kostnaderna minska, alternativt andra intäkter tillkomma i verksamheten. Hur möter vi ovanstående krav? 1. Vi ser till att vi har en effektiv organisation både när det gäller administration och produktion. 2. Centralisera delar av administrationen. 3. Tillföra fler arbetsuppgifter till administrationen med större intäkter som följd. 4. Cheferna får större ansvarsområden. 5. Vi optimerar utdelningsområdena med hjälp av GIS (en programvara som söker närmaste vägen mellan utdelningsadresserna). 6. MTD: Ett kommanditbolag, där Tidningstjänst är delägare ser till att tillföra olika typer av centrala uppdrag, exempelvis veckotidningar, spelprogram till återförsäljare, adresserade försändel- Fredrik Lindfors är regionchef i Luleå. ser, paket med mera. 7. Samverkan med våra huvudkunder morgontidningarna där vi delar andra produkter som de har intressen i exempelvis gratistidningar. 8. Samverkan med PostNord i form av samutnyttjande av: Transporter Lokaler Personal Inköpsavtal Vad händer i framtiden? Det är självklart svårt att svara på men det finns starka signaler på att papperstidningen sakta men säkert får en allt starkare ställning mot helgen exempelvis DN3 och digitala medier tar över delar av vardagarna. Exakt hur detta kommer att se ut kommer att variera lokalt och övertid men det är de signaler jag ser just nu! Fredrik Lindfors Inga-Lill Gustafsson, Carina Löfmark, Ann-Christin Wuopio, Elin Sundqvist, Eva Sandström. TAB övertar reception Från och med 1 september ansvarar TAB för Norrbottens medias reception (Norrländska Socialdemorkaten/Norrbottens- Kuriren). Ordinarie kundservice personal i Luleå sköter både ordinarie arbetsuppgifter samt de som tillkommer genom att de sitter i receptionen. Detta har varit möjligt genom en del rutinförändringar, men inte minst genom personalens vilja att lösa dessa arbetsuppgifter åt huvudkunden.

4 4 Tema: Arbetsmiljö Maria och Mikael, TAB:s skyddombud i Luleå: Man känner att man bidrar I år firar LO skyddsombudens år. Det är då 100 år sedan de första skyddsombuden utsågs. Det finns cirka registrerade skyddsombud i Sverige inom LO:s avtalsområden. Två av dem, Maria Greuz och Mikael Vallo, arbetar som tidningsdistributörer på TAB i Luleå. Maria och Mikael är skyddsombud på Tidningstjänst i Luleå sedan två år tillbaka. Det var i samband med att föregående skyddsombud bytte avtalsområde som frågan om vem som skulle bli nytt skyddsombud blev aktuell. Att de valde att vara två hänger ihop med att de tyckte att det var bra att ha erfarenhet från alla delar av verksamheten, allt från cykeldistrikt till bildistrikt och packsal. Som nyblivna skyddsombud gick de igenom en utbildning via TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd), där de fick lära sig mer om lagstiftning och regelverk kring sitt nya uppdrag. Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön, det handlar också om hur man har det på jobbet, att man hälsar på varandra, att alla känner sig sedda. Arbetsmiljö är något alla gör, inte bara en person, säger Maria. Två stora frågor som diskuteras är dels bilarna utrustning, däck och belysning. För de nya Fiat:arna handlar det även om den dåliga värmen i kupén. En svårighet är att det finns många olika parter att förhålla sig till. De delar som behöver diskuteras direkt med Tidningstjänst går enklare att lösa än när det blir en tredje part inblandad, säger Maria. Ett exempel på en sådan diskussion rör extraljus på bilarna. Extraljusen är nödvändiga för tidningsbuden men diskussionen mellan TAB och Posten är långdragen. Den andra stora frågan är vinterskor, något som länge varit föremål för diskussion. TAB tillhandahåller, enligt avtalet, arbetsskor efter 900 gångtimmar. I dagsläget är det en bra gymnastiksko som köps in genom Posten. I norr råder normalt temperaturer mellan 15 minusgrader och 30 minusgrader vintertid. Där handlar det om att buden vill ha möjlighet att omväxlande kunna välja en sko som passar det klimatet. En skyddsrond gjordes i och runt packsalen i Luleå i somras. Förutom Maria och Mikael deltog arbetsgivarrepresentanter från TAB Luleå och TAB Skellefteå. Även Norrbottens- Media (som äger byggnaden), Tryck i Norr och vaktmästaren var med på skyddsronden. Maria berättar att skyddsronden ledde till att man har installerat mer belysning i packsalen, att ett halkskydd på lastkajen kom till och att en så enkel sak som en dörrstängare till toaletten blev åtgärdad. När buden hämtar tidningarna parkerar de med bilarna på gatan utanför packsalen. Det är ett stråk där privatbilar buskör på nätterna. Under skyddsronden kunde vi göra arbetsgivaren uppmärksam på säkerhetssituationen på gatan utanför packsalen, säger Maria. Arbetsplatser med fler än 50 anställda ska enligt lag ha en arbetsmiljökommitté. Det har TAB Region Norr. Där ingår representanter med arbetsmiljöansvar från arbetsgivarsidan och representanter från arbetstagarsidan. Både Maria och Mikael sitter med där. Arbetsmiljökommittén ska sammanträda minst en gång i kvartalet. Arbetsmiljökommittén är ett viktigt forum där arbetsgivare och arbetstagare samarbetar kring lösningar i arbetsmiljöfrågor. Ett häfte som förenklar tillbudsrapportering är något man gemensamt tagit fram. Vinterskor och säkerheten utanför packsalen är sådant man arbetar vidare med. Mikael och Maria är överens om att det är bra att TAB söker nya produkter och på så sätt kan erbjuda högre sysselsättningsgrad till de anställda. Det kan vara svårt att få ihop en tillräckligt stor inkomst som tidningsdistributör och det blir lätt en jakt på timmar för att komma upp i en lön man kan leva på. Att det kommer in nya produkter är oundvikligt på grund av fallande upplagesiffror. Information ut till de anställda är Säkert går alla och retar sig på någonting som är fel och knyter handen i fickan. Det behöver inte vara något stort problem, men det kan vara inkörsporten till att börja engagera sig som skyddsombud, säger Maria Greuz, skyddsombud. en svårlöst fråga. Maria och Mikael upplever att den ofta är otillräcklig och att budmötena som ska vara årliga inte alltid blir av. Eftersom dessa möten dessutom är frivilliga och oavlönade, så väljer en del att inte gå dit. En annan svårighet är att hitta tider som passar alla. Kanske ligger budmötet när distributörer behöver sova, eller så krockar det med annat arbete. Det är svårt att förmedla information i efterhand till alla, då det finns bud som har andra utlämningsställen och inte kommer in till packsalen eller bud som börjar olika tider. Den information som kommer ut är det som ryms på överlägget, säger Maria. Maria och Mikael hänger upp protokoll i fikarummet i packsalen så att de som kommer in och hämtar sina tidningar har möjlighet att ta del av informationen och för att visa vad man arbetar med. Att vara skyddsombud ger mycket tillbaka, man känner att man bidrar, säger Maria och Mikael. Det ger tillfredsställelse att känna att man gör Fakta: Skyddsombud något som är till för alla och när man ser resultat. Det är också det som gör att de fortsätter. I början var det lite tröttande och det är en balansgång att inte låta det ständiga upprepandet av sådant som inte blir åtgärdat förvandlas till gnäll. Maria längtar efter att komma ifrån det som är akut och trängande behov. Hon vill få möjlighet att lyfta det positiva och arbeta med arbetsmiljöfrågorna på ett roligare sätt, med aktiviteter, utbildning och kompetensutveckling för de anställda. Det aktiva arbetet tillsammans med skyddsombuden är fortfarande ganska nytt för TAB och det är fortfarande en bit kvar innan SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet, fungerar fullt ut. Säkert går alla och retar sig på någonting som är fel och knyter handen i fickan. Det behöver inte vara något stort problem, men det kan vara inkörsporten till att börja engagera sig som skyddsombud, säger Maria. Ingrid Välitalo På TAB finns totalt tio skyddsombud. Skyddsombud är ett fackligt uppdrag och det är medlemmarna på arbetsplatsen som föreslår vem som ska vara skyddsombud. Skyddsombudet är sedan till för alla på arbetsplatsen, medlemmar och ickemedlemmar. I arbetsmiljölagen står att arbetsplatser med fler än fem anställda ska utse skyddsombud och arbetsplatser med fler än 50 anställda ska även ha en arbetsmiljökommitté, ett samrådsorgan med arbetstagare och arbetsgivare som lyfter aktuella arbetsmiljöfrågor.

5 Tema: Arbetsmiljö Nr 5 59, Oktober 2012 Arbetsmiljön inom TAB ett ständigt pågående arbete Arbetsmiljöarbetet är ett av de viktigaste områdena inom TAB. Ensamarbete och nattarbete är i sig två arbetsmiljörisker. Vi arbetar aktivt med att främja hälsa samt att förebygga ohälsa men vi kan alltid bli bättre! V i har nyligen genomfört en enkätundersökning bland alla chefer och arbetsledare med arbetsmiljöansvar inom TAB. Var och en fick svara på ett antal frågor angående arbetsmiljöarbetet på respektive chefs enhet/avdelning. Anledningen till undersökningen var att få en bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut i dag samt vad vi kan förbättra och satsa mer på i framtiden. Vad är vi då bra på? Vi informerar ny personal om de risker som finns. Vi har tydliga rutiner för rapportering av olyckor och tillbud. Dessa utreds och resultatet dokumenteras av en skyddskommitté. Vi är också bra på att upptäcka risker och att genomföra kartläggningar av arbetsmiljön. Vid upptäckt av en risk anmäls denna till skyddskommittén och om det inte sker åtgärder omedelbart så finns handlingsplaner för detta. Men vi kan alltid bli bättre! Vad kan vi förbättra? Kommunikation: Flera av cheferna anser att kommunikationen ut till personalen skulle kunna bli bättre. Det gäller till exempel information om nya risker som upptäckts eller åtgärder som vidtagits efter olyckor eller tillbud. Ett av problemen till att vi idag inte når ut till alla är att denna typ av information i huvudsak nås ut via personalträffar. Tyvärr så är personalträffarna långt ifrån hundraprocentiga. Alternativa informationskällor kan vara en lösning att titta närmare på. Rapportering: Vi är alla vårt eget skyddsombud och bär ansvar för att anmäla skador och tillbud. Även situationer som skulle kunnat leda till allvarligare tillbud ska anmälas. Detta bör vi alla bli bättre på! Om vi gör detta varje gång så får skyddskommittén något att arbeta utifrån så att vi får en ännu tryggare arbetsplats. Delegering: Vilket arbetsmiljöansvar har respektive chef, arbetsledare och medarbetare? Vissa chefer har en skriftlig delegering men här kan vi bli tydligare. Utvärdering: Här skulle vi kunna bli bättre på att utvärdera om de åtgärder vi gör verkligen ger de effekter vi önskar. Beatrice Haglund Dina försäkringar i anställningen I kollektivavtalet regleras ett antal avtalsförsäkringar som anställningsförmåner. Som anställd omfattas du av dessa oavsett om du är med i facket eller inte. Sjukförsäkring AGS Du får sjukpenning med cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under dag i sjukperioden. Försäkringen ger även ersättning vid sjukersättning/aktivitetsersättning. Arbetsskadeförsäkring TFA Försäkringen kan lämna ersättning både under akut sjuktid och om arbetsskadan ger bestående besvär. Du kan även få ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader, skadade glasögon med mera om skadan krävt läkarvård. Livförsäkring TGL Försäkringen ger ersättning vid dödsfall. Ersättningen grundar sig på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad samt vilka efterlevande som finns. Försäkringen upphör vid 65-årsdagen. Avgångsbidrag AGB Försäkringen gäller om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år samt varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som är anslutna till AGB-försäkringen. Premiebefrielseförsäkring Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie vid sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta och föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse. Samtliga försäkringar ovan har olika villkor och ersättningsnivåer. Vill du veta mer vad som gäller just för dig kan du läsa i Förmånspaketet. Du kan även läsa mer på 140 anställda tackade ja till att deltaga i nattarbetsundersökningen. Hur påverkas vi av nattarbete? På TAB i Värmland erbjöds samtliga anställda som jobbar natt i våras att göra en nattarbetsundersökning. Det är ett viktigt led i arbetet att förebygga ohälsa vid nattarbete, säger Ingvar Börjesson, ekonomiansvarig på TAB i Karlstad. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:6 är det obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda undersökning för nattarbete. För arbetstagaren är det frivilligt att genomföra den. Undersökningens syfte är att ge individen bra förutsättningar för att klara de ökade påfrestningar som nattarbetet innebär. Kostråden som gäller vid nattarbete liknar Livsmedelsverkets vanliga rekommendationer, det vill säga frukost, lunch, middag och två mellanmål. Ett tips är att senarelägga middag/kvällsmål och att äta något lättare, till exempel frukt, smörgås, soppa eller fil under nattpasset, och då helst före kl 24. Innan man lägger sig på morgonen bör man äta sin frukost. Tänk på att begränsa kaffe och vätskeintaget då det annars kan störa sömnen. I undersökningen ingår provtagning där riskfaktorer som midjemått, blodtryck, blodsocker och blodfetter kontrolleras. Även ett frågeformulär som omfattar livsstilsfrågor används. Resultatet i Karlstad visar att arbetstrivseln var hög och att man var nöjd med arbetsledningen. Den fysiska arbetsmiljön upplevdes ibland som tuff med kalla vintrar, tunga lyft och upprepande arbetsmoment. De flesta hade bra sömnvanor och många valde att sova i två perioder under dygnet, vilket är positivt eftersom man under vinterhalvåret då är vaken under den ljusa delen av dagen. Överlag var kostvanorna goda och det åts sällan eller aldrig under arbetet. De som åt tog något lätt som yoghurt eller frukt, precis som rekommendationerna säger. Många gjorde ingen mer fysisk aktivitet under dagen utöver arbetet. Nattundersökningen gav också tillfälle att friska upp rekommendationerna, speciellt kring kost och sömn. (Källa: Susanne Elfman, Clarahälsan) ulrika ohlsson

6 6 Korsord FOTO: TIDNINGEN ÅNGERMANLAND Tidningstjänst i pressen Tidningstjänst figurerar titt som tätt i landets dagspress. har tittat närmre på några av dessa sammanhang. Norrländska Socialdemokraten (6 september) skriver om Erik Rönnqvist, den 47-årige områdeschefen vid Tidningstjänst i Malmfälten eller mannen som ser till att det finns folk som kan dela ut morgontidningarna i Kiruna och Gällivare, som tidningen uttrycker det. Erik berättar att det främst är studenter, pensionärer och allmänt morgonpigga personer som historiskt sett utgjort basen bland tidningsbuden. En nyare trend är att asylsökande söker sig till yrket. Genom åren har han anställt människor från 41 nationer och jobbet som tidningsbud har för många inneburit första anställningen i Sverige. Hos oss behöver de bara göra sig hjälpligt förstådda på svenska eller engelska för att det ska fungera, säger han till tidningen och poängterar att många företag skulle vinna på att lägga fördomar åt sidan, när det gäller härkomst, kön och ålder. I Dalarnas tidning (16 juli) konstaterar en glad insändarskribent att någon har sett till att vi får tidningen i Rista trots att vägen är avgrävd och inte framkomlig med bil. Sopbilen och utryckningsfordon tar sig sålunda inte fram, noterar skribenten, men tidningen kommer i vanlig ordning. Vem är då denne någon? Jo, Tidningstjänst förstås. Tidningen Ångermanland (8 september) kan berätta om Ragnar Gustafsson, 77, som efter 46 år slutar att dela ut tidningar. Kroppen säger ifrån, förklarar han. Mina knän klarar inte av alla trapporna. I artikeln beskrivs Ragnar som ett av Sveriges äldsta tidningsbud och han har därmed ett långt perspektiv på branschen. Vi har många fler titlar att bära ut i dag. Numera handlar det om tidningar som ska delas ut. Sedan är tidningsdistrikten större i dag. Från början tog det ungefär 45 minuter. I dag håller jag på omkring 2,5 timme, säger han till tidningen. På frågan om vad som är ett tidningsbuds bästa egenskaper svarar han: Det gäller att röra sig tyst. Jag har fått beröm för att jag går så försiktigt. Jag har fått beröm för att jag går så försiktigt, säger 77-årige Ragnar Gustafsson. viktor jonsson TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Annika Johansson, Edsbyn. Sven Nygren, Umeå. Kerstin Hjalmarsson, Torpshammar. Grattis! Skicka in din lösning före den 15 november och märk kuvertet TAB-kryss. Tidningstjänst ab box stockholm NAMN ADRESS POSTADRESS

7 7 Förmånspaketet Nr 59, Oktober 2012 Det har framkommit önskemål i medarbetarundersökningen om att få större valmöjlighet gällande arbetsskor, framförallt vinterskor. TAB:s ledning har därför beslutat att på prov införa en subvention vid val av annan arbetssko än brevbärarskon. Nya valmöjligheter gällande arbetsskor T AB har sedan tidigare använt Postens brevbärarsko som är speciellt framtagen för distributionsarbete som arbetssko. BJERREGAARD, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför. BJERREGAARD, brevbärarsandal. Brevbärarskon (REEBOK) bedöms som mest lämpad för utdelning i flerfamiljhushåll utan hiss. SIEVI, stövel i läder. För att ge dig som distributör möjlighet att anpassa val av sko efter årstid, var i landet du arbetar och vilket slags distrikt du har, införs från och med 1 oktober en ny hantering på prov där du med subventionering kan välja en annan sko än brevbärarskon. Subventioneringen innebär att TAB sponsrar en del av mellanskillnaden när du väljer en dyrare sko än brevbärarskon. Det betyder att du alltid kommer att få betala en viss del själv via nettolöneavdrag när du väljer annan sko, detta enligt samma princip som friskvårdsbidraget. Du kan fortfarande välja brevbärarskon utan någon kostnad. Denna nya möjlighet kommer att utvärderas om ett år. BJERREGAARD, Ecco, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför. LEBOCK, skinnstövel med snörning. LEBOCK, Energy remsandal. Utbudet av skor som är framtaget tillsammans med Posten är indelade i följande fyra kategorier: promenadsko, låg känga, hög känga och sandal. Läs mer om de olika skomodellerna och se vad de kostar i Förmånspaketet där du även gör din beställning. Du kan också få mer information av din närmsta chef. Tillhör du våra nya regioner (före detta SMD) som inte har fått Förmånspaketet än så finns all information hos ditt regionkontor. Kontakta din närmsta chef för mer information. Observera att om du redan hämtat ut ett par skor i år så behöver du vänta till efter årsskiftet för att kunna beställa nya skor med subventionering. ulrika ohlsson TASKO, ej stötdämpning framtill på skon för trappgång nedför (kan vara hal innan sulan ruggats upp). ARBESKO, brevbärarkänga. Finns även i modell med värmande ullfoder. EJENDALS, brevbärarkänga. BJERREGAARD, lätt brevbärarkänga. TASKO, EuroDan Walki sandal. Fakta: Skor Enligt kollektivavtalet så har du som distributör rätt att få ett par arbetsskor var 900:e arbetstimme om du har ett gång- eller cykeldistrikt. Skorna ska vara anpassade till distributionsarbetets speciella natur. I TAB har vi beslutat att, utöver vad kollektivavtalet kräver, erbjuda ett par arbetsskor per år till alla tillsvidareanställda oavsett om du går, cyklar eller kör bil, förutsatt att du arbetar minst två dagar per vecka. Arbetar du en dag per vecka får du ett par skor vartannat år.

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer