Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars, 2009. Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO"

Transkript

1 Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

2 Respiratorius AB Biotech bolag grundat 1999 Spin-out från Medicinska fakulteten, Lunds Universitet Baserat på forskning av Prof. Wolfgang Grampp och Dr. Staffan Skogvall Beläget på Ideon i Lund 5 anställda Drygt 200 aktieägare 60 MSEK investerat kapital 2

3 Ledningsgruppen President & CEO Karin VDWehlin Dr. Jörgen Gustafsson Project Medicinal CFO Management Chemistry Karin WehlinEkonomi David Wensbo Projektledning Läkemedelskemi Jennie Sterling Dr. Martin Johansson Martin Johansson Dr. Martin Johansson Styrelse Christer Fåhræus (BS, MS, PhD hc) Styrelseordf, grundare av Anoto, CellaVision Johan Kördel (PhD) Tidigare Pharmacia och Biovitrum 3 Ingemar Kihlström (PhD) Tidigare AstraZeneca, Pharmacia& Upjohn och ABG Olov Sterner (Professor Organisk kemi) Prefekt kemiska instutionen, Lunds Universitet

4 Respiratorius affärsmodell och strategi Forskning kring och utveckling av nya läkemedelskandidater för effektivare behandling av främst KOL* och Astma Bygger på nya egna kemiska substansfamiljer som är patentskyddade Bygger på unik patentskyddad teknologi för att mäta sammandragningar i små luftvägar på mänsklig vävnad Generera inkomster via utlicensiering av våra kemiska substanser till Big and Mid size pharma med start i preklinisk fas N NH 2 4 * Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

5 Respiratorius Projektportfölj Projekt Indikation Forskningsfas 1 Forskningsfas 2 Preklinisk fas Fas l Fas ll RCD007 KOL Svår Astma * LISA KOL Svår Astma OA2H Högt blodtryck APT Överaktiv blåsa LIBS Irriterad Tarm SPOC Prematur värk 5 * Avtal med Big Pharma

6 6 SJUKDOMARNA KOL & ASTMA

7 KOL och Astma marknaden ökar kraftigt Mer än 100 miljoner lider av astma 1 Mer än 200 miljoner lider av KOL 1 Båda sjukdomarna ökar i omfattning Försäljningen av läkemedel för lungsjukdomar har ökat från 34 miljarder USD 2005 till 48 miljarder USD WHO report 2005

8 KOL and Astma är sjukdomar i luftvägarna Trachea Bronciole Astma är sammandragning och inflammation i luftvägar som är reversibel Lungs KOL är sammandragning, inflammation och destruktion av luftvägar som är irreversibel 8 KOL finns framför allt i små luftvägar,

9 KOL & Astma behandling bygger på inhalation av läkemedel Beta2 aktiverare Relaxerar (minskar sammandragningen) av luftvägar generellt Antikolinergika Relaxerar specifikt Acetylkolin beroende sammandragning av luftvägar Steroider Minskar generell inflammation 9 Leukotriene blockare Blockar den inflammatoriska mediatorn leukotrien

10 KOL-enskilt största sjukdomen som saknar bra behandling Existerande behandling av KOL är ineffektiv Inga nya läkemedel på 20 år Nya effektivare läkemedel för behandling av KOL är mycket angeläget ur ett brett perspektiv Genom att fokusera på att utveckla läkemedel som vidgar de små luftvägarna på ett bättre sätt än dagens mediciner kan vi förbättra behandlingen av KOL 10

11 11 Forskning och Utveckling

12 Respiratorius har en världsunik teknologi Respiratorius kan som enda företag i världen mäta sammandragning i små luftvägar på mänsklig vävnad ex-vivo Genom att mäta på mänsklig vävnad efterliknar vi den kliniska situationen Vår teknologi gör det möjligt att söka efter kemiska föreningar som kan utvecklas till nya läkemedelskandidater Teknologin är skyddad globalt med två patentansökningar 12

13 Respiratorius substanser har mycket stor relaxerande effekt på små luftvägar från människa Helt stängda luftvägar Helt öppna luftvägar 13 Source: Respiratorius trial data

14 Marknadens ledande Beta2 stimulerare ger begränsad relaxation av små luftvägar från människa Source: Respiratorius trial data 14

15 Respiratorius substanser kan relaxera alla typer av sammandragningar 15 Source: Respiratorius trial data

16 Respiratorius substanser Överlägsna existerande läkemedel Relaxerar alla typer av sammandragningar Långverkande Ny verkningsmekanism (Calcium SM Desensitizers TM ) 16 Patentskyddade

17 17 AFFÄRSMODELL

18 Utlicensiering i Preklinisk fas Respiratorius strategi är att utlicensiera sina patentskyddade substanser under preklinisk fas Utlicensieringsdiskussioner med internationella läkemedelsbolag verksamma inom KOL och Astma inleds Q Predikterat värde på licensaffär MUSD+royalties* 18 *Kommunikation med analytiker

19 Shortlist på Licenstagare Big Pharma AstraZeneca Boehringer Ingelheim Glaxo SmithKline Novartis Pfizer Merck Midsize Pharma Nycomed Almirall Chiesi Ono Kyorin Mitsubishi Tanabe Teijin 19

20 Utlicensiering som affärsmodell Utlicensiering sker numera i alla läkemedelsutvecklingsfaser Intresset från internationella läkemedelsföretag för Respiratorius prekliniska KOL projekt är stort Komponenter i en licensaffär Start-betalning Royaltysatser för licensaffärer i olika utvecklingsstadier 2 Milstolpes-betalningar Royalty-betalningar Royalty (%) Forskningsfas Preklinisk fas Fas I Fas II Fas III 2 Baserat på 921 licensaffärer (Deloitte Recap LLC 2008)

21 Licensaffärer inom KOL & Astma 2007 Köpare Säljare Värde (upfront och milstolpe) Royalty Terapi område Stadie Giled Science Parion 146 MUSD Tillkommer Tvåsiffrig royalty KOL och cystisk fibros Prekliniskt AstraZeneca Argenta 500 MUSD Tillkommer KOL, Astma Prekliniskt Boeringer Ingelheim Ablynx - Estimerade till 1,800 MUSD KOL och astma mm Antikroppsliknande terapi Forskningsstadie Topigen NicOx 65 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas I Roche Alnylan 331 MUSD Tillkommer Estimerad till mer än 700 MUSD KOL och Astma mm RNAi baserad terapi Forskningsstadie 21 AstraZeneca Dynavax 136 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas II

22 22 NEXT STEP

23 Planerade studier Q2-Q Drug characterization in vitro In vitro safety In vivo efficacy/pd Utlicensieringsdiskussioner- Steg1 In vitro lung target pharmacology Drug metabolism Drug Interactions Utlicensieringsdiskussioner- Steg2 23 In total 1,1 MSEK during 19 weeks

24 24 FÖRETRÄDESEMISSION

25 Avslutad publik emission Max 8,400,000 A-aktier 18% av av kapitalet Pris 1,25 SEK Utfall ,6 MSEK motsvarande 2,9 miljoner aktier 150 nya aktieägare

26 Villkor 1: Företrädesemission 1 på 2 Befintliga aktier 40,468,675 27,954,300 A-aktier och 12,514,375 B-aktier Företrädare 1:2 Totalt 20,234,337 nya aktier Teckningskurs 60 öre Total likvid 12,14 MSEK Värdering 24 MSEK pre-money Option på ytterligare max 3 MSEK Vid överteckning max 3 MSEK

27 Villkor 2: Garantiförbindelse på 10 MSEK+ Christer Fåhraeus minst Varav 1,2 MSEK gamla lån och skulder XXX XXX XXX Hans Harvig Hartmut Wiese Martin Sökjer Jörgen Gustafsson Ingmar Kihlström Johan Kördel Others 4,2 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 0,4 MSEK 0,3 MSEK 0,2 MSEK 0,1 MSEK 0,1 MSEK 0,7 MSEK 27 Garantiprovision 10% i form av aktier utöver pro-rata

28 Villkor 3: Återköp av aktier vid licensaffär Licensaffär efter komletterande data Mål inom 12 månader, storlek USD m* 50% av Up-front används till återköp av aktier Estimeras till 10-20% av totala Milestone payments (TOT) Detta ger 50% av USD m (UPFRONT) Procent som återköps beräknas som UPFRONT/TOT gånger 2. Exempel TOT USD 200m UPFRONT 10% eller USD 20m Detta ger återköp av 90 MSEK motsvarande 20% av kapitalet 28 *Analytiker mars 2009

29 Villkor 4: Utjämningsemission för aktieägarna i publika emissionen 2009 Emissionen som just avslutades gjordes på 1,25 SEK Tiden mellan emissionerna för kort Utjämningsemission genom riktad emission till dessa ägare ny aktie för 5 öre för varje aktie tecknad i publika emissionen Virtuell kurs 65 öre Total extra utspädning ca 6,7% Utspädning före företrädesemissionen 6,7% Efter företrädesemissionen 4,6% 29

30 30 Use of proceeds

31 Use of proceeds Kostnader 12 månader OPEX 0,45/månad Pre-klin studier Totalt Skulder Fåhraeus Kihlström Bank Övrigt Totalt Totalt 12 månader OPEX och Skulder 5 MSEK 1,1 MSEK 6,1 MSEK 1,2 MSEK (konverteras) 0,4 MSEK 3 MSEK 1,5 MSEK 6,1 MSEK 12,2 MSEK 31

32 Summering Fokus på KOL och Astma Effektivare än existerande läkemedel Världsunik teknologi Patentskyddade nya kemiska substanser Ny verkningsmekanism Fokus på ut-licensiering i pre-klin Stort intresse från Big Pharma 32

33 Jörgen Gustafsson, President & CEO Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Christer Fåhræus, Chairman Mobile: +46 (0)

34 34 APPENDIX

35 Vetenskapliga rådgivare Carl Persson, Professor klinisk farmakologi vid Lunds Universitet Opinionsledare inom forskning på sjukdomar i små luftvägar Olle Borgå, Docent i farmakokinetik Regulatorisk expertis.tidigare anställd av FDA, Washington DC Enar Carlsson, Docent i farmakologi vid Göteborgs Universitet Tidigare AstraZeneca och en av uppfinnarna kring bl.a Losec 35

36 Leading Brands in the Global COPD/Asthma Market 2005 Source: IMS 36

37 Collaboration Partners Contract Research Laboratories CRO by Country and Partner: United States MDS Panlabs Cerep, US & FR France Cerb Sweden SARomics United Kingdom Peakdale Molecular Ltd Charles River MD Bioscience Latvia Latvian Institute of Organic Synthesis Finland Novamass Ltd 37

38 Patentfamiljer Family 1 Device for drug screening Family 2 Bronchorelaxing compounds Family 4 Method for identifying bronchoconstriction relaxing compounds Family 6 Bronchorelaxing arylamides Family 8 Novel bronchodilating heteroaromatic amides Family 9 Novel bronchodilating α,β-unsaturated amides Family 10 Novel bronchodilating carbamates Family 11 Novel bronchodilating (aza) cinnamoyl amides Family 12 Novel bronchodilating aza-spiro compounds Family 16 Novell bronchodilating hetero-linked amides Familj 17 Novel bronchodilating diazaheteroaryls 38

39 Skogvall S., Arner A. and Grampp W. Capsaicin can abolish spontaneous tone in guinea-pig trachealis. Acta Physiol Scand May;163(1): Skogvall S. and Grampp W. Physiological oxygen concentration gives an oscillating spontaneous tone in guinea-pig tracheal preparations. Acta Physiol Scand Jan;165(1): Skogvall S., Korsgren M. and Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol Mar;86(3): Skogvall S., Berglund, M., Dalence M., Persson C. G. A. and Sterner O. "Effects of capsazepine on human small airway responsiveness unravel a novel class of bronchorelaxants. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics20, (2007) Skogvall S., Dalence-Guzmán M., Berglund M., Svensson K., Mesic A., Jönsson P., Persson C. and Sterner O. "Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95." Pulmonary Pharmacology & Therapeutics21, (2008) Dalence- Guzmán M.F., Berglund M., Skogvall S. and Sterner O., "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 1. The importance of the catechol moiety and aspects of the B-ring structure." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 2. Chlorination and catechol replacement in the A-ring." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) 39 Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 3. The thiourea part (coupling region) and 2-(4-chlorophenyl)ethyl moiety (Cregion)." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008)

40 40 Big Pharma och lungpreparat AstraZeneca Symbicort Pulmicort Oxis Boehringer Ingelheim/Pfizer Spiriva Atrovent GlaxoSmithKline Seretide Merck Singulair

41 Collaboration Partners - Academia Academia by Country and Partner: Academia in-vitro/in-vivo Dept Organic Chemistry, Lund University, Sweden Chemistry synthesis Carl Swärd, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research in-vitro arteries Academia Mechanism of Action Dr C. Harteneck, Berlin, Germany Prof E. Rousseau, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada Agreement governing IP rights. Harteneck and Rousseau have the right to publish data after Respiratorius application is filed. Petter Hedlund, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research human tissue other indication, smooth muscles Gunilla Westergren Thorsson, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden Anti-inflammatory research, biopsis from COPD patients Jonas Erjefält, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden 41 In-vivo

42 Back up series profiling Objectives Show: Druglike properties in vitro (solubility, logd, met stab) Safety, in vitro (herg, Ames, cytotox) In vivo efficacy (GP bronchodilation model) In vitro lung target pharmacology (safety, MoA) In vivo PK (oral and pulmonary bioavailability) Ex vivo profile vs formoterol and tiotropium bromide 42

43 Inhouse Syntes 5-6 kritiska analoger till Immediate actions Ex vivo testning 3 substanser EC50 < 100nM CRO Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds 2839 /cmpd In vitro Selection 1 cmpd In vivo In vivo PD bronchoconstriction GP model MDS Pharma services USD Harlan In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Cerep weeks (In vivo PK it, iv po administration blood pressure, heart rate SEK) Genotox Cerep weeks 43

44 Syntes 5-6 kritiska analoger till Inhouse Ex vivo testning Ex vivo testning/profilering Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds In vitro 3 substanser EC50 < 100nM MTA CRO In vivo Preformulation Selection 1 cmpd In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR In vivo proof of concept In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Project concept OK/not OK Genotox 2 weeks 4-5 cmpds ok OK OK/not OK Genotox 2 weeks In vitro metabolism: metid, Safety Drug/Drug reactive metabolites, species interactions: CYP comparison (human rat dog), inhibition CYP induction plasma stability, pulmonary 1-2 cmpd (PgP inhibition) 44metabolism, plasma prot binding 2-3cmpds Pre-CD In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR Acute tox/ non GLP MTD rat In vivo PK rat Bioanalysis CD nomination

45 Preklinisk profiling för nya serien Drug characterization in vitro solubility, logd, metabolic stability In vitro safety herg, Ames, cytotox In vivo efficacy Animal bronchodilation model In vitro lung target pharmacology safety In vivo PK oral and pulmonary bioavailability Ex vivo profile Profiling against formoterol and tiotropium bromide Total time 19 weeks Total cost 1,1 MSEK 45

46 Studie specifikation/budget Bioavailability profile: Cerep 1076/substans Aq. Löslighet, logd, plasma prot bindning, cell perm, met stab (lever mic) Lead selection profile: Cerep 1763/substans P-gp inhib., CYP inhib (5st), herg, cytotox (nuclear size, mitoch pot., intracell Ca2+, membran perm, cell antal) Lung target panel: Cerep targets (receptorer, enzymer (inkl kinaser), jonkanaler, transportörer) Genotox profile: Cerep 3226 Ames, in vitro micronucleus In vivo bronchodilation: ca SEK Pulmonärtmostånd, marsvin (GP) In vivo PK: ca SEK Total: ca SEK 46

47 Preclinical Discovery Pre CD Studies In vitro ADME + Safety 1 cmpd In vitro ADME Safety 2 cmpds In vivo efficacy PD PoC animal Genotox nonglp Ames In vitro pharmacology (optional) In vitro metabolism: metid, reactive metabolites,, pulmonary metabolism, plasma prot binding PC2 Safety Drug/Drug interactions: CYP inhibition CYP induction MTA DP1: Stop/Go DP1: Stop/Go DP2: Stop/Go DP3: Stop/Go Progression in weeks Cost (SEK) 30, , , ,000 (+100,000) 300,000 Total: 1,090,000 47

48 Bild 47 PC2 In vitro metabolism och safety kan köras parallelt; mer risk men sparar ca 1 månad Preferred Customer;

49 Preclinical Discovery CD+Post CD Studies Acute tox. rat Non GLP In vivo rat PK Bioananlysis Formulation (tbd) PC3 cgmp scale up 1-2 kg DP4-CD nomination: Stop/Go Progression in months Cost (SEK) 500,000 1,000,000-2,000,000 Total: 1,500,000-2,500,

50 Bild 48 PC3 Mycket svårt att beräkna tid och kostnad men 3 månader tror jag är svårt att komma under. Preferred Customer;

51 Safety assessment Studies Analytical chemistry Bioanalytics Acute tox. rat Acute tox. mouse Genotoxicity - AMES - Mouse lymphoma (4 months totally) Dose range finding rat MTD dog 28-day study rat Histopathology (4 months totally) Reporting 28-day study dog Histopathology (4 months totally) Reporting herg-channel Irwin Screen Telemetry dog (3 months) totally Writing IMPD Writing IB Progression in months DP5: Stop/Go DP6: Stop/Go Cost (SEK) 235, ,000 1,442,000 7,100,000 Total: 9,600,000 49

52 IND PreCD DP1: 8-weeks, 420,000 SEK DP2: 3 weeks, 35,000 SEK DP3: 8 weeks, 700,000 SEK CD DP3 Cd nomination: 1-2 months, 500,000 SEK Preclinical devlopment: 3 months, 1,000,000-2,000,000 SEK Safety assessment DP4: 3-4 months, 990,000 SEK DP5: 3 months, 1,442,000 SEK DP6: 5-6 months, 7,100,000 SEK Total: 13,2 milj, SEK 20 months FTIM: End

53 Marknadens ledande Antikolinergika kan bara relaxera Acetylkolin medierad sammandragning. Standard deviation n = number of independent observations 51

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Sammanfattning Bakgrund och motiv Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet och har sedan dess investerat

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ )

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Respiratorius AB ( publ ) Räkenskapsåret 2007 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1-3 (18) Koncernens resultaträkning 4 (18) Koncernens balansräkning 5-6 (18)

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ)

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Företrädesemission juni 2010 Innehåll 3. SAMMANFATTNING 6. RISKFAKTORER 8. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RESPIRATORIUS

Läs mer

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 1 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 865 604 SEK (-520 071). Resultatet per

Läs mer

December 2010. Kancera AB

December 2010. Kancera AB December 2010 Kancera AB Kort om Kancera Möter marknadens ökande efterfrågan på nya effektiva läkemedelskandidater Förenar klinisk expertis och industriell läkemedelsutveckling mot cancer Forskning i gränsytan

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper någonstans i världen eller en uppmaning till något sådant

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 13/1 27/1 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi STOCKHOLM, LONDON den 19 februari 2015. Ergomed PLC (LSE:ERGO eller Ergomed ) och Dilaforette AB ( Dilaforette

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2014-01-01 2014-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 868 TSEK (410). Resultatet efter finansiella

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Respiratorius AB Räkenskapsåret 2005 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1-2 (14) Koncernens resultaträkning 3 (14) Koncernens balansräkning 4-5 (14) Moderbolagets

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Publicerad fredagen den 22 augusti, 2014 FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 9 201 KSEK. Resultatet

Läs mer

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR SANIONA FÖR AB SANIONA (PUBL) AB (PUBL) Perioden 2 556962-5345 Publicerad den 20 maj 2015 Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar Första kvartalet 2015*

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av delårsrapport Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första kvartalet

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT LIDDS AB ( 556580-2856 )

DELÅRSRAPPORT LIDDS AB ( 556580-2856 ) DELÅRSRAPPORT LIDDS AB ( 556580-2856 ) ANDRA KVARTALET ( 1 APRIL 30 JUNI 2015 ) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick till 2,2 MSEK (2,0) Rörelseresultatet före och efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Follicum AB 556851-4532

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Follicum AB 556851-4532 Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 047 TSEK (618). Resultatet

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

memorandum Oktober 2011

memorandum Oktober 2011 memorandum Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier PharmaLundensis AB (publ) Aktien är listad på Aktietorget Huvudrubrik Pharma Lundensis styrelse från vänster: Erik Lunell, Leg Läk, Med Dr, Styrelseordförande.

Läs mer

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma P H A R M A Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma TECKNINGSOPTIONER HÖSTEN 2015 A1M PHARMA AB (PUBL) NYTTJANDEPERIOD: 5 NOVEMBER 26 NOVEMBER Varje år dör 76 000 kvinnor

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Biopharma. nästa generation

Biopharma. nästa generation Biopharma nästa generation På vilket sätt särskiljer sig Bristol-Myers Squibb? Genom att fokusera på att ta fram innovativa mediciner mot svåra sjukdomar och säkerställa att patienter får tillgång till

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Target controlled infusion Schüttler J, Schwilden H, Stoekel H. Pharmacokinetics as applied to total intravenous anaesthesia. Practical implications.

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Läkemedel- Hur ska Sverige bli framgångsrikt igen? Kemistsamfundet 27/11 2013

Läkemedel- Hur ska Sverige bli framgångsrikt igen? Kemistsamfundet 27/11 2013 Läkemedel- Hur ska Sverige bli framgångsrikt igen? Kemistsamfundet 27/11 2013 Per Lindberg Läkemedel Hur skall Sverige bli framgångsrikt igen? 27/11 2013 Per Lindberg Läkemedelskongressen, Stockholm 2012

Läs mer

Val av läkemedelskandidat skall ske under 1999 och det finns flera potentiella samarbetspartners för vidare kliniska studier.

Val av läkemedelskandidat skall ske under 1999 och det finns flera potentiella samarbetspartners för vidare kliniska studier. 1 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari - juni 1998 Forskningsprojekten utvecklas enligt plan ETEC-vaccinet i Fas III SAIK-substanser stor potential Renodling genom nytt börsbolag Institutionellt

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Dagens punkter Vad är en CRO? en framtida arbetsplats? Kort presentation av TFS då & nu Kort presentation av Daniel Viktiga framgångsfaktorer under

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014

PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014 PledPharma AB (publ) Delårsrapport första kvartalet 2014 25 april 2014 Rekryteringen av patienter i cancerstudien PLIANT går enligt förväntan 25 patienter har hittills behandlats i del 2. Efter godkännande

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

QA FORUM 11 april 2013

QA FORUM 11 april 2013 QA FORUM 11 april 2013 Så uppfyller du de globala kvalitetskraven i ett medelstort läkemedelsföretag Kerstin Johansson, Sakkunnig www.sobi.com Who We Are An international specialty healthcare company dedicated

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011-01-01 till 2011-12-31. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011-01-01 till 2011-12-31. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011-01-01 till 2011-12-31 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2011-10-01 2011-12-31) Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Active Biotech-koncernen Kvartalsrapport januari - mars 1999

Active Biotech-koncernen Kvartalsrapport januari - mars 1999 Active Biotech-koncernen Kvartalsrapport januari - mars 1999 (alla siffror renodlat bioteknik, exkl. Wilh. Sonesson) SAIK-projektet före tidplan ETEC Topprioriterat av SmithKline Beecham. Lansering år

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj.

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj. Årsstämma 7 Maj 2008 Punkt 8 Verkställande Direktörens redogörelse Herr Ordförande, Bästa Aktieägare, Mina Damer och Herrar, Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2006-01-01---2006-12-31

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2006-01-01---2006-12-31 European Institute of Science AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 2006-01-01---2006-12-31 (NGM : EURI B) Intäkterna för perioden januari-december 2006 ökade till 3 692 tkr (438 tkr motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab.

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler Från Lund Grundat 2004 av Peter Egelberg och personal 11 beviljade patent Första produkten internationellt lanserad

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget Inbjudan att teckna units i COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818 Inför notering på AktieTorget Föremålet för CombiGenes verksamhet är att utnyttja genterapi för behandling av epilepsi och andra neurologiska

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer