Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars, 2009. Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO"

Transkript

1 Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

2 Respiratorius AB Biotech bolag grundat 1999 Spin-out från Medicinska fakulteten, Lunds Universitet Baserat på forskning av Prof. Wolfgang Grampp och Dr. Staffan Skogvall Beläget på Ideon i Lund 5 anställda Drygt 200 aktieägare 60 MSEK investerat kapital 2

3 Ledningsgruppen President & CEO Karin VDWehlin Dr. Jörgen Gustafsson Project Medicinal CFO Management Chemistry Karin WehlinEkonomi David Wensbo Projektledning Läkemedelskemi Jennie Sterling Dr. Martin Johansson Martin Johansson Dr. Martin Johansson Styrelse Christer Fåhræus (BS, MS, PhD hc) Styrelseordf, grundare av Anoto, CellaVision Johan Kördel (PhD) Tidigare Pharmacia och Biovitrum 3 Ingemar Kihlström (PhD) Tidigare AstraZeneca, Pharmacia& Upjohn och ABG Olov Sterner (Professor Organisk kemi) Prefekt kemiska instutionen, Lunds Universitet

4 Respiratorius affärsmodell och strategi Forskning kring och utveckling av nya läkemedelskandidater för effektivare behandling av främst KOL* och Astma Bygger på nya egna kemiska substansfamiljer som är patentskyddade Bygger på unik patentskyddad teknologi för att mäta sammandragningar i små luftvägar på mänsklig vävnad Generera inkomster via utlicensiering av våra kemiska substanser till Big and Mid size pharma med start i preklinisk fas N NH 2 4 * Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

5 Respiratorius Projektportfölj Projekt Indikation Forskningsfas 1 Forskningsfas 2 Preklinisk fas Fas l Fas ll RCD007 KOL Svår Astma * LISA KOL Svår Astma OA2H Högt blodtryck APT Överaktiv blåsa LIBS Irriterad Tarm SPOC Prematur värk 5 * Avtal med Big Pharma

6 6 SJUKDOMARNA KOL & ASTMA

7 KOL och Astma marknaden ökar kraftigt Mer än 100 miljoner lider av astma 1 Mer än 200 miljoner lider av KOL 1 Båda sjukdomarna ökar i omfattning Försäljningen av läkemedel för lungsjukdomar har ökat från 34 miljarder USD 2005 till 48 miljarder USD WHO report 2005

8 KOL and Astma är sjukdomar i luftvägarna Trachea Bronciole Astma är sammandragning och inflammation i luftvägar som är reversibel Lungs KOL är sammandragning, inflammation och destruktion av luftvägar som är irreversibel 8 KOL finns framför allt i små luftvägar,

9 KOL & Astma behandling bygger på inhalation av läkemedel Beta2 aktiverare Relaxerar (minskar sammandragningen) av luftvägar generellt Antikolinergika Relaxerar specifikt Acetylkolin beroende sammandragning av luftvägar Steroider Minskar generell inflammation 9 Leukotriene blockare Blockar den inflammatoriska mediatorn leukotrien

10 KOL-enskilt största sjukdomen som saknar bra behandling Existerande behandling av KOL är ineffektiv Inga nya läkemedel på 20 år Nya effektivare läkemedel för behandling av KOL är mycket angeläget ur ett brett perspektiv Genom att fokusera på att utveckla läkemedel som vidgar de små luftvägarna på ett bättre sätt än dagens mediciner kan vi förbättra behandlingen av KOL 10

11 11 Forskning och Utveckling

12 Respiratorius har en världsunik teknologi Respiratorius kan som enda företag i världen mäta sammandragning i små luftvägar på mänsklig vävnad ex-vivo Genom att mäta på mänsklig vävnad efterliknar vi den kliniska situationen Vår teknologi gör det möjligt att söka efter kemiska föreningar som kan utvecklas till nya läkemedelskandidater Teknologin är skyddad globalt med två patentansökningar 12

13 Respiratorius substanser har mycket stor relaxerande effekt på små luftvägar från människa Helt stängda luftvägar Helt öppna luftvägar 13 Source: Respiratorius trial data

14 Marknadens ledande Beta2 stimulerare ger begränsad relaxation av små luftvägar från människa Source: Respiratorius trial data 14

15 Respiratorius substanser kan relaxera alla typer av sammandragningar 15 Source: Respiratorius trial data

16 Respiratorius substanser Överlägsna existerande läkemedel Relaxerar alla typer av sammandragningar Långverkande Ny verkningsmekanism (Calcium SM Desensitizers TM ) 16 Patentskyddade

17 17 AFFÄRSMODELL

18 Utlicensiering i Preklinisk fas Respiratorius strategi är att utlicensiera sina patentskyddade substanser under preklinisk fas Utlicensieringsdiskussioner med internationella läkemedelsbolag verksamma inom KOL och Astma inleds Q Predikterat värde på licensaffär MUSD+royalties* 18 *Kommunikation med analytiker

19 Shortlist på Licenstagare Big Pharma AstraZeneca Boehringer Ingelheim Glaxo SmithKline Novartis Pfizer Merck Midsize Pharma Nycomed Almirall Chiesi Ono Kyorin Mitsubishi Tanabe Teijin 19

20 Utlicensiering som affärsmodell Utlicensiering sker numera i alla läkemedelsutvecklingsfaser Intresset från internationella läkemedelsföretag för Respiratorius prekliniska KOL projekt är stort Komponenter i en licensaffär Start-betalning Royaltysatser för licensaffärer i olika utvecklingsstadier 2 Milstolpes-betalningar Royalty-betalningar Royalty (%) Forskningsfas Preklinisk fas Fas I Fas II Fas III 2 Baserat på 921 licensaffärer (Deloitte Recap LLC 2008)

21 Licensaffärer inom KOL & Astma 2007 Köpare Säljare Värde (upfront och milstolpe) Royalty Terapi område Stadie Giled Science Parion 146 MUSD Tillkommer Tvåsiffrig royalty KOL och cystisk fibros Prekliniskt AstraZeneca Argenta 500 MUSD Tillkommer KOL, Astma Prekliniskt Boeringer Ingelheim Ablynx - Estimerade till 1,800 MUSD KOL och astma mm Antikroppsliknande terapi Forskningsstadie Topigen NicOx 65 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas I Roche Alnylan 331 MUSD Tillkommer Estimerad till mer än 700 MUSD KOL och Astma mm RNAi baserad terapi Forskningsstadie 21 AstraZeneca Dynavax 136 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas II

22 22 NEXT STEP

23 Planerade studier Q2-Q Drug characterization in vitro In vitro safety In vivo efficacy/pd Utlicensieringsdiskussioner- Steg1 In vitro lung target pharmacology Drug metabolism Drug Interactions Utlicensieringsdiskussioner- Steg2 23 In total 1,1 MSEK during 19 weeks

24 24 FÖRETRÄDESEMISSION

25 Avslutad publik emission Max 8,400,000 A-aktier 18% av av kapitalet Pris 1,25 SEK Utfall ,6 MSEK motsvarande 2,9 miljoner aktier 150 nya aktieägare

26 Villkor 1: Företrädesemission 1 på 2 Befintliga aktier 40,468,675 27,954,300 A-aktier och 12,514,375 B-aktier Företrädare 1:2 Totalt 20,234,337 nya aktier Teckningskurs 60 öre Total likvid 12,14 MSEK Värdering 24 MSEK pre-money Option på ytterligare max 3 MSEK Vid överteckning max 3 MSEK

27 Villkor 2: Garantiförbindelse på 10 MSEK+ Christer Fåhraeus minst Varav 1,2 MSEK gamla lån och skulder XXX XXX XXX Hans Harvig Hartmut Wiese Martin Sökjer Jörgen Gustafsson Ingmar Kihlström Johan Kördel Others 4,2 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 0,4 MSEK 0,3 MSEK 0,2 MSEK 0,1 MSEK 0,1 MSEK 0,7 MSEK 27 Garantiprovision 10% i form av aktier utöver pro-rata

28 Villkor 3: Återköp av aktier vid licensaffär Licensaffär efter komletterande data Mål inom 12 månader, storlek USD m* 50% av Up-front används till återköp av aktier Estimeras till 10-20% av totala Milestone payments (TOT) Detta ger 50% av USD m (UPFRONT) Procent som återköps beräknas som UPFRONT/TOT gånger 2. Exempel TOT USD 200m UPFRONT 10% eller USD 20m Detta ger återköp av 90 MSEK motsvarande 20% av kapitalet 28 *Analytiker mars 2009

29 Villkor 4: Utjämningsemission för aktieägarna i publika emissionen 2009 Emissionen som just avslutades gjordes på 1,25 SEK Tiden mellan emissionerna för kort Utjämningsemission genom riktad emission till dessa ägare ny aktie för 5 öre för varje aktie tecknad i publika emissionen Virtuell kurs 65 öre Total extra utspädning ca 6,7% Utspädning före företrädesemissionen 6,7% Efter företrädesemissionen 4,6% 29

30 30 Use of proceeds

31 Use of proceeds Kostnader 12 månader OPEX 0,45/månad Pre-klin studier Totalt Skulder Fåhraeus Kihlström Bank Övrigt Totalt Totalt 12 månader OPEX och Skulder 5 MSEK 1,1 MSEK 6,1 MSEK 1,2 MSEK (konverteras) 0,4 MSEK 3 MSEK 1,5 MSEK 6,1 MSEK 12,2 MSEK 31

32 Summering Fokus på KOL och Astma Effektivare än existerande läkemedel Världsunik teknologi Patentskyddade nya kemiska substanser Ny verkningsmekanism Fokus på ut-licensiering i pre-klin Stort intresse från Big Pharma 32

33 Jörgen Gustafsson, President & CEO Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Christer Fåhræus, Chairman Mobile: +46 (0)

34 34 APPENDIX

35 Vetenskapliga rådgivare Carl Persson, Professor klinisk farmakologi vid Lunds Universitet Opinionsledare inom forskning på sjukdomar i små luftvägar Olle Borgå, Docent i farmakokinetik Regulatorisk expertis.tidigare anställd av FDA, Washington DC Enar Carlsson, Docent i farmakologi vid Göteborgs Universitet Tidigare AstraZeneca och en av uppfinnarna kring bl.a Losec 35

36 Leading Brands in the Global COPD/Asthma Market 2005 Source: IMS 36

37 Collaboration Partners Contract Research Laboratories CRO by Country and Partner: United States MDS Panlabs Cerep, US & FR France Cerb Sweden SARomics United Kingdom Peakdale Molecular Ltd Charles River MD Bioscience Latvia Latvian Institute of Organic Synthesis Finland Novamass Ltd 37

38 Patentfamiljer Family 1 Device for drug screening Family 2 Bronchorelaxing compounds Family 4 Method for identifying bronchoconstriction relaxing compounds Family 6 Bronchorelaxing arylamides Family 8 Novel bronchodilating heteroaromatic amides Family 9 Novel bronchodilating α,β-unsaturated amides Family 10 Novel bronchodilating carbamates Family 11 Novel bronchodilating (aza) cinnamoyl amides Family 12 Novel bronchodilating aza-spiro compounds Family 16 Novell bronchodilating hetero-linked amides Familj 17 Novel bronchodilating diazaheteroaryls 38

39 Skogvall S., Arner A. and Grampp W. Capsaicin can abolish spontaneous tone in guinea-pig trachealis. Acta Physiol Scand May;163(1): Skogvall S. and Grampp W. Physiological oxygen concentration gives an oscillating spontaneous tone in guinea-pig tracheal preparations. Acta Physiol Scand Jan;165(1): Skogvall S., Korsgren M. and Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol Mar;86(3): Skogvall S., Berglund, M., Dalence M., Persson C. G. A. and Sterner O. "Effects of capsazepine on human small airway responsiveness unravel a novel class of bronchorelaxants. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics20, (2007) Skogvall S., Dalence-Guzmán M., Berglund M., Svensson K., Mesic A., Jönsson P., Persson C. and Sterner O. "Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95." Pulmonary Pharmacology & Therapeutics21, (2008) Dalence- Guzmán M.F., Berglund M., Skogvall S. and Sterner O., "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 1. The importance of the catechol moiety and aspects of the B-ring structure." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 2. Chlorination and catechol replacement in the A-ring." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) 39 Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 3. The thiourea part (coupling region) and 2-(4-chlorophenyl)ethyl moiety (Cregion)." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008)

40 40 Big Pharma och lungpreparat AstraZeneca Symbicort Pulmicort Oxis Boehringer Ingelheim/Pfizer Spiriva Atrovent GlaxoSmithKline Seretide Merck Singulair

41 Collaboration Partners - Academia Academia by Country and Partner: Academia in-vitro/in-vivo Dept Organic Chemistry, Lund University, Sweden Chemistry synthesis Carl Swärd, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research in-vitro arteries Academia Mechanism of Action Dr C. Harteneck, Berlin, Germany Prof E. Rousseau, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada Agreement governing IP rights. Harteneck and Rousseau have the right to publish data after Respiratorius application is filed. Petter Hedlund, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research human tissue other indication, smooth muscles Gunilla Westergren Thorsson, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden Anti-inflammatory research, biopsis from COPD patients Jonas Erjefält, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden 41 In-vivo

42 Back up series profiling Objectives Show: Druglike properties in vitro (solubility, logd, met stab) Safety, in vitro (herg, Ames, cytotox) In vivo efficacy (GP bronchodilation model) In vitro lung target pharmacology (safety, MoA) In vivo PK (oral and pulmonary bioavailability) Ex vivo profile vs formoterol and tiotropium bromide 42

43 Inhouse Syntes 5-6 kritiska analoger till Immediate actions Ex vivo testning 3 substanser EC50 < 100nM CRO Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds 2839 /cmpd In vitro Selection 1 cmpd In vivo In vivo PD bronchoconstriction GP model MDS Pharma services USD Harlan In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Cerep weeks (In vivo PK it, iv po administration blood pressure, heart rate SEK) Genotox Cerep weeks 43

44 Syntes 5-6 kritiska analoger till Inhouse Ex vivo testning Ex vivo testning/profilering Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds In vitro 3 substanser EC50 < 100nM MTA CRO In vivo Preformulation Selection 1 cmpd In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR In vivo proof of concept In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Project concept OK/not OK Genotox 2 weeks 4-5 cmpds ok OK OK/not OK Genotox 2 weeks In vitro metabolism: metid, Safety Drug/Drug reactive metabolites, species interactions: CYP comparison (human rat dog), inhibition CYP induction plasma stability, pulmonary 1-2 cmpd (PgP inhibition) 44metabolism, plasma prot binding 2-3cmpds Pre-CD In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR Acute tox/ non GLP MTD rat In vivo PK rat Bioanalysis CD nomination

45 Preklinisk profiling för nya serien Drug characterization in vitro solubility, logd, metabolic stability In vitro safety herg, Ames, cytotox In vivo efficacy Animal bronchodilation model In vitro lung target pharmacology safety In vivo PK oral and pulmonary bioavailability Ex vivo profile Profiling against formoterol and tiotropium bromide Total time 19 weeks Total cost 1,1 MSEK 45

46 Studie specifikation/budget Bioavailability profile: Cerep 1076/substans Aq. Löslighet, logd, plasma prot bindning, cell perm, met stab (lever mic) Lead selection profile: Cerep 1763/substans P-gp inhib., CYP inhib (5st), herg, cytotox (nuclear size, mitoch pot., intracell Ca2+, membran perm, cell antal) Lung target panel: Cerep targets (receptorer, enzymer (inkl kinaser), jonkanaler, transportörer) Genotox profile: Cerep 3226 Ames, in vitro micronucleus In vivo bronchodilation: ca SEK Pulmonärtmostånd, marsvin (GP) In vivo PK: ca SEK Total: ca SEK 46

47 Preclinical Discovery Pre CD Studies In vitro ADME + Safety 1 cmpd In vitro ADME Safety 2 cmpds In vivo efficacy PD PoC animal Genotox nonglp Ames In vitro pharmacology (optional) In vitro metabolism: metid, reactive metabolites,, pulmonary metabolism, plasma prot binding PC2 Safety Drug/Drug interactions: CYP inhibition CYP induction MTA DP1: Stop/Go DP1: Stop/Go DP2: Stop/Go DP3: Stop/Go Progression in weeks Cost (SEK) 30, , , ,000 (+100,000) 300,000 Total: 1,090,000 47

48 Bild 47 PC2 In vitro metabolism och safety kan köras parallelt; mer risk men sparar ca 1 månad Preferred Customer;

49 Preclinical Discovery CD+Post CD Studies Acute tox. rat Non GLP In vivo rat PK Bioananlysis Formulation (tbd) PC3 cgmp scale up 1-2 kg DP4-CD nomination: Stop/Go Progression in months Cost (SEK) 500,000 1,000,000-2,000,000 Total: 1,500,000-2,500,

50 Bild 48 PC3 Mycket svårt att beräkna tid och kostnad men 3 månader tror jag är svårt att komma under. Preferred Customer;

51 Safety assessment Studies Analytical chemistry Bioanalytics Acute tox. rat Acute tox. mouse Genotoxicity - AMES - Mouse lymphoma (4 months totally) Dose range finding rat MTD dog 28-day study rat Histopathology (4 months totally) Reporting 28-day study dog Histopathology (4 months totally) Reporting herg-channel Irwin Screen Telemetry dog (3 months) totally Writing IMPD Writing IB Progression in months DP5: Stop/Go DP6: Stop/Go Cost (SEK) 235, ,000 1,442,000 7,100,000 Total: 9,600,000 49

52 IND PreCD DP1: 8-weeks, 420,000 SEK DP2: 3 weeks, 35,000 SEK DP3: 8 weeks, 700,000 SEK CD DP3 Cd nomination: 1-2 months, 500,000 SEK Preclinical devlopment: 3 months, 1,000,000-2,000,000 SEK Safety assessment DP4: 3-4 months, 990,000 SEK DP5: 3 months, 1,442,000 SEK DP6: 5-6 months, 7,100,000 SEK Total: 13,2 milj, SEK 20 months FTIM: End

53 Marknadens ledande Antikolinergika kan bara relaxera Acetylkolin medierad sammandragning. Standard deviation n = number of independent observations 51

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning LIDDS (LIDDS.ST) Mot ökad livskvalité LIDDS är ett svenskt drug delivery bolag aktivt inom utveckling av en läkemedelskandidat för lokal

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

CELGENE uppstickare med vind i ryggen. Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER. Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER

CELGENE uppstickare med vind i ryggen. Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER. Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER En väl planerad livscykelstrategi GÖR SKILLNAD CELGENE uppstickare med vind i ryggen nummer 4/2013

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi STOCKHOLM, LONDON den 19 februari 2015. Ergomed PLC (LSE:ERGO eller Ergomed ) och Dilaforette AB ( Dilaforette

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Sociala medier och sedan då? nummer 6/2009 årgång 12 Vi vill mena att ingen annan

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster Professor Örjan Sölvell Förord Denna debattskrift har tillkommit på initiativ av Forum för Health Policy i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen.

Läs mer