Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars, 2009. Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO"

Transkript

1 Mars, Jörgen Gustafsson, VD Christer Fåraeus, SO

2 Respiratorius AB Biotech bolag grundat 1999 Spin-out från Medicinska fakulteten, Lunds Universitet Baserat på forskning av Prof. Wolfgang Grampp och Dr. Staffan Skogvall Beläget på Ideon i Lund 5 anställda Drygt 200 aktieägare 60 MSEK investerat kapital 2

3 Ledningsgruppen President & CEO Karin VDWehlin Dr. Jörgen Gustafsson Project Medicinal CFO Management Chemistry Karin WehlinEkonomi David Wensbo Projektledning Läkemedelskemi Jennie Sterling Dr. Martin Johansson Martin Johansson Dr. Martin Johansson Styrelse Christer Fåhræus (BS, MS, PhD hc) Styrelseordf, grundare av Anoto, CellaVision Johan Kördel (PhD) Tidigare Pharmacia och Biovitrum 3 Ingemar Kihlström (PhD) Tidigare AstraZeneca, Pharmacia& Upjohn och ABG Olov Sterner (Professor Organisk kemi) Prefekt kemiska instutionen, Lunds Universitet

4 Respiratorius affärsmodell och strategi Forskning kring och utveckling av nya läkemedelskandidater för effektivare behandling av främst KOL* och Astma Bygger på nya egna kemiska substansfamiljer som är patentskyddade Bygger på unik patentskyddad teknologi för att mäta sammandragningar i små luftvägar på mänsklig vävnad Generera inkomster via utlicensiering av våra kemiska substanser till Big and Mid size pharma med start i preklinisk fas N NH 2 4 * Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

5 Respiratorius Projektportfölj Projekt Indikation Forskningsfas 1 Forskningsfas 2 Preklinisk fas Fas l Fas ll RCD007 KOL Svår Astma * LISA KOL Svår Astma OA2H Högt blodtryck APT Överaktiv blåsa LIBS Irriterad Tarm SPOC Prematur värk 5 * Avtal med Big Pharma

6 6 SJUKDOMARNA KOL & ASTMA

7 KOL och Astma marknaden ökar kraftigt Mer än 100 miljoner lider av astma 1 Mer än 200 miljoner lider av KOL 1 Båda sjukdomarna ökar i omfattning Försäljningen av läkemedel för lungsjukdomar har ökat från 34 miljarder USD 2005 till 48 miljarder USD WHO report 2005

8 KOL and Astma är sjukdomar i luftvägarna Trachea Bronciole Astma är sammandragning och inflammation i luftvägar som är reversibel Lungs KOL är sammandragning, inflammation och destruktion av luftvägar som är irreversibel 8 KOL finns framför allt i små luftvägar,

9 KOL & Astma behandling bygger på inhalation av läkemedel Beta2 aktiverare Relaxerar (minskar sammandragningen) av luftvägar generellt Antikolinergika Relaxerar specifikt Acetylkolin beroende sammandragning av luftvägar Steroider Minskar generell inflammation 9 Leukotriene blockare Blockar den inflammatoriska mediatorn leukotrien

10 KOL-enskilt största sjukdomen som saknar bra behandling Existerande behandling av KOL är ineffektiv Inga nya läkemedel på 20 år Nya effektivare läkemedel för behandling av KOL är mycket angeläget ur ett brett perspektiv Genom att fokusera på att utveckla läkemedel som vidgar de små luftvägarna på ett bättre sätt än dagens mediciner kan vi förbättra behandlingen av KOL 10

11 11 Forskning och Utveckling

12 Respiratorius har en världsunik teknologi Respiratorius kan som enda företag i världen mäta sammandragning i små luftvägar på mänsklig vävnad ex-vivo Genom att mäta på mänsklig vävnad efterliknar vi den kliniska situationen Vår teknologi gör det möjligt att söka efter kemiska föreningar som kan utvecklas till nya läkemedelskandidater Teknologin är skyddad globalt med två patentansökningar 12

13 Respiratorius substanser har mycket stor relaxerande effekt på små luftvägar från människa Helt stängda luftvägar Helt öppna luftvägar 13 Source: Respiratorius trial data

14 Marknadens ledande Beta2 stimulerare ger begränsad relaxation av små luftvägar från människa Source: Respiratorius trial data 14

15 Respiratorius substanser kan relaxera alla typer av sammandragningar 15 Source: Respiratorius trial data

16 Respiratorius substanser Överlägsna existerande läkemedel Relaxerar alla typer av sammandragningar Långverkande Ny verkningsmekanism (Calcium SM Desensitizers TM ) 16 Patentskyddade

17 17 AFFÄRSMODELL

18 Utlicensiering i Preklinisk fas Respiratorius strategi är att utlicensiera sina patentskyddade substanser under preklinisk fas Utlicensieringsdiskussioner med internationella läkemedelsbolag verksamma inom KOL och Astma inleds Q Predikterat värde på licensaffär MUSD+royalties* 18 *Kommunikation med analytiker

19 Shortlist på Licenstagare Big Pharma AstraZeneca Boehringer Ingelheim Glaxo SmithKline Novartis Pfizer Merck Midsize Pharma Nycomed Almirall Chiesi Ono Kyorin Mitsubishi Tanabe Teijin 19

20 Utlicensiering som affärsmodell Utlicensiering sker numera i alla läkemedelsutvecklingsfaser Intresset från internationella läkemedelsföretag för Respiratorius prekliniska KOL projekt är stort Komponenter i en licensaffär Start-betalning Royaltysatser för licensaffärer i olika utvecklingsstadier 2 Milstolpes-betalningar Royalty-betalningar Royalty (%) Forskningsfas Preklinisk fas Fas I Fas II Fas III 2 Baserat på 921 licensaffärer (Deloitte Recap LLC 2008)

21 Licensaffärer inom KOL & Astma 2007 Köpare Säljare Värde (upfront och milstolpe) Royalty Terapi område Stadie Giled Science Parion 146 MUSD Tillkommer Tvåsiffrig royalty KOL och cystisk fibros Prekliniskt AstraZeneca Argenta 500 MUSD Tillkommer KOL, Astma Prekliniskt Boeringer Ingelheim Ablynx - Estimerade till 1,800 MUSD KOL och astma mm Antikroppsliknande terapi Forskningsstadie Topigen NicOx 65 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas I Roche Alnylan 331 MUSD Tillkommer Estimerad till mer än 700 MUSD KOL och Astma mm RNAi baserad terapi Forskningsstadie 21 AstraZeneca Dynavax 136 MUSD Tillkommer KOL och astma Fas II

22 22 NEXT STEP

23 Planerade studier Q2-Q Drug characterization in vitro In vitro safety In vivo efficacy/pd Utlicensieringsdiskussioner- Steg1 In vitro lung target pharmacology Drug metabolism Drug Interactions Utlicensieringsdiskussioner- Steg2 23 In total 1,1 MSEK during 19 weeks

24 24 FÖRETRÄDESEMISSION

25 Avslutad publik emission Max 8,400,000 A-aktier 18% av av kapitalet Pris 1,25 SEK Utfall ,6 MSEK motsvarande 2,9 miljoner aktier 150 nya aktieägare

26 Villkor 1: Företrädesemission 1 på 2 Befintliga aktier 40,468,675 27,954,300 A-aktier och 12,514,375 B-aktier Företrädare 1:2 Totalt 20,234,337 nya aktier Teckningskurs 60 öre Total likvid 12,14 MSEK Värdering 24 MSEK pre-money Option på ytterligare max 3 MSEK Vid överteckning max 3 MSEK

27 Villkor 2: Garantiförbindelse på 10 MSEK+ Christer Fåhraeus minst Varav 1,2 MSEK gamla lån och skulder XXX XXX XXX Hans Harvig Hartmut Wiese Martin Sökjer Jörgen Gustafsson Ingmar Kihlström Johan Kördel Others 4,2 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 1,0 MSEK 0,4 MSEK 0,3 MSEK 0,2 MSEK 0,1 MSEK 0,1 MSEK 0,7 MSEK 27 Garantiprovision 10% i form av aktier utöver pro-rata

28 Villkor 3: Återköp av aktier vid licensaffär Licensaffär efter komletterande data Mål inom 12 månader, storlek USD m* 50% av Up-front används till återköp av aktier Estimeras till 10-20% av totala Milestone payments (TOT) Detta ger 50% av USD m (UPFRONT) Procent som återköps beräknas som UPFRONT/TOT gånger 2. Exempel TOT USD 200m UPFRONT 10% eller USD 20m Detta ger återköp av 90 MSEK motsvarande 20% av kapitalet 28 *Analytiker mars 2009

29 Villkor 4: Utjämningsemission för aktieägarna i publika emissionen 2009 Emissionen som just avslutades gjordes på 1,25 SEK Tiden mellan emissionerna för kort Utjämningsemission genom riktad emission till dessa ägare ny aktie för 5 öre för varje aktie tecknad i publika emissionen Virtuell kurs 65 öre Total extra utspädning ca 6,7% Utspädning före företrädesemissionen 6,7% Efter företrädesemissionen 4,6% 29

30 30 Use of proceeds

31 Use of proceeds Kostnader 12 månader OPEX 0,45/månad Pre-klin studier Totalt Skulder Fåhraeus Kihlström Bank Övrigt Totalt Totalt 12 månader OPEX och Skulder 5 MSEK 1,1 MSEK 6,1 MSEK 1,2 MSEK (konverteras) 0,4 MSEK 3 MSEK 1,5 MSEK 6,1 MSEK 12,2 MSEK 31

32 Summering Fokus på KOL och Astma Effektivare än existerande läkemedel Världsunik teknologi Patentskyddade nya kemiska substanser Ny verkningsmekanism Fokus på ut-licensiering i pre-klin Stort intresse från Big Pharma 32

33 Jörgen Gustafsson, President & CEO Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Christer Fåhræus, Chairman Mobile: +46 (0)

34 34 APPENDIX

35 Vetenskapliga rådgivare Carl Persson, Professor klinisk farmakologi vid Lunds Universitet Opinionsledare inom forskning på sjukdomar i små luftvägar Olle Borgå, Docent i farmakokinetik Regulatorisk expertis.tidigare anställd av FDA, Washington DC Enar Carlsson, Docent i farmakologi vid Göteborgs Universitet Tidigare AstraZeneca och en av uppfinnarna kring bl.a Losec 35

36 Leading Brands in the Global COPD/Asthma Market 2005 Source: IMS 36

37 Collaboration Partners Contract Research Laboratories CRO by Country and Partner: United States MDS Panlabs Cerep, US & FR France Cerb Sweden SARomics United Kingdom Peakdale Molecular Ltd Charles River MD Bioscience Latvia Latvian Institute of Organic Synthesis Finland Novamass Ltd 37

38 Patentfamiljer Family 1 Device for drug screening Family 2 Bronchorelaxing compounds Family 4 Method for identifying bronchoconstriction relaxing compounds Family 6 Bronchorelaxing arylamides Family 8 Novel bronchodilating heteroaromatic amides Family 9 Novel bronchodilating α,β-unsaturated amides Family 10 Novel bronchodilating carbamates Family 11 Novel bronchodilating (aza) cinnamoyl amides Family 12 Novel bronchodilating aza-spiro compounds Family 16 Novell bronchodilating hetero-linked amides Familj 17 Novel bronchodilating diazaheteroaryls 38

39 Skogvall S., Arner A. and Grampp W. Capsaicin can abolish spontaneous tone in guinea-pig trachealis. Acta Physiol Scand May;163(1): Skogvall S. and Grampp W. Physiological oxygen concentration gives an oscillating spontaneous tone in guinea-pig tracheal preparations. Acta Physiol Scand Jan;165(1): Skogvall S., Korsgren M. and Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol Mar;86(3): Skogvall S., Berglund, M., Dalence M., Persson C. G. A. and Sterner O. "Effects of capsazepine on human small airway responsiveness unravel a novel class of bronchorelaxants. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics20, (2007) Skogvall S., Dalence-Guzmán M., Berglund M., Svensson K., Mesic A., Jönsson P., Persson C. and Sterner O. "Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95." Pulmonary Pharmacology & Therapeutics21, (2008) Dalence- Guzmán M.F., Berglund M., Skogvall S. and Sterner O., "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 1. The importance of the catechol moiety and aspects of the B-ring structure." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 2. Chlorination and catechol replacement in the A-ring." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008) 39 Berglund M., Dalence-Guzmán M.F., Skogvall S. and Sterner O. "SAR studies of capsazepinoid bronchodilators. 3. The thiourea part (coupling region) and 2-(4-chlorophenyl)ethyl moiety (Cregion)." Bioorganic and Medicinal Chemistry, in press (2008)

40 40 Big Pharma och lungpreparat AstraZeneca Symbicort Pulmicort Oxis Boehringer Ingelheim/Pfizer Spiriva Atrovent GlaxoSmithKline Seretide Merck Singulair

41 Collaboration Partners - Academia Academia by Country and Partner: Academia in-vitro/in-vivo Dept Organic Chemistry, Lund University, Sweden Chemistry synthesis Carl Swärd, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research in-vitro arteries Academia Mechanism of Action Dr C. Harteneck, Berlin, Germany Prof E. Rousseau, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada Agreement governing IP rights. Harteneck and Rousseau have the right to publish data after Respiratorius application is filed. Petter Hedlund, Associate Prof., Dept Phys.Sciences, Lund University, Sweden Explorative research human tissue other indication, smooth muscles Gunilla Westergren Thorsson, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden Anti-inflammatory research, biopsis from COPD patients Jonas Erjefält, Associate Prof. Experimental Medical Science, Lund University, Sweden 41 In-vivo

42 Back up series profiling Objectives Show: Druglike properties in vitro (solubility, logd, met stab) Safety, in vitro (herg, Ames, cytotox) In vivo efficacy (GP bronchodilation model) In vitro lung target pharmacology (safety, MoA) In vivo PK (oral and pulmonary bioavailability) Ex vivo profile vs formoterol and tiotropium bromide 42

43 Inhouse Syntes 5-6 kritiska analoger till Immediate actions Ex vivo testning 3 substanser EC50 < 100nM CRO Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds 2839 /cmpd In vitro Selection 1 cmpd In vivo In vivo PD bronchoconstriction GP model MDS Pharma services USD Harlan In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Cerep weeks (In vivo PK it, iv po administration blood pressure, heart rate SEK) Genotox Cerep weeks 43

44 Syntes 5-6 kritiska analoger till Inhouse Ex vivo testning Ex vivo testning/profilering Cerep Bioavailability + ADME tox profile 3 cmpds In vitro 3 substanser EC50 < 100nM MTA CRO In vivo Preformulation Selection 1 cmpd In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR In vivo proof of concept In vitro Pharmacology Lung target panel (131 targets) Project concept OK/not OK Genotox 2 weeks 4-5 cmpds ok OK OK/not OK Genotox 2 weeks In vitro metabolism: metid, Safety Drug/Drug reactive metabolites, species interactions: CYP comparison (human rat dog), inhibition CYP induction plasma stability, pulmonary 1-2 cmpd (PgP inhibition) 44metabolism, plasma prot binding 2-3cmpds Pre-CD In vivo PD bronchoconstriction GP model incl BP and HR Acute tox/ non GLP MTD rat In vivo PK rat Bioanalysis CD nomination

45 Preklinisk profiling för nya serien Drug characterization in vitro solubility, logd, metabolic stability In vitro safety herg, Ames, cytotox In vivo efficacy Animal bronchodilation model In vitro lung target pharmacology safety In vivo PK oral and pulmonary bioavailability Ex vivo profile Profiling against formoterol and tiotropium bromide Total time 19 weeks Total cost 1,1 MSEK 45

46 Studie specifikation/budget Bioavailability profile: Cerep 1076/substans Aq. Löslighet, logd, plasma prot bindning, cell perm, met stab (lever mic) Lead selection profile: Cerep 1763/substans P-gp inhib., CYP inhib (5st), herg, cytotox (nuclear size, mitoch pot., intracell Ca2+, membran perm, cell antal) Lung target panel: Cerep targets (receptorer, enzymer (inkl kinaser), jonkanaler, transportörer) Genotox profile: Cerep 3226 Ames, in vitro micronucleus In vivo bronchodilation: ca SEK Pulmonärtmostånd, marsvin (GP) In vivo PK: ca SEK Total: ca SEK 46

47 Preclinical Discovery Pre CD Studies In vitro ADME + Safety 1 cmpd In vitro ADME Safety 2 cmpds In vivo efficacy PD PoC animal Genotox nonglp Ames In vitro pharmacology (optional) In vitro metabolism: metid, reactive metabolites,, pulmonary metabolism, plasma prot binding PC2 Safety Drug/Drug interactions: CYP inhibition CYP induction MTA DP1: Stop/Go DP1: Stop/Go DP2: Stop/Go DP3: Stop/Go Progression in weeks Cost (SEK) 30, , , ,000 (+100,000) 300,000 Total: 1,090,000 47

48 Bild 47 PC2 In vitro metabolism och safety kan köras parallelt; mer risk men sparar ca 1 månad Preferred Customer;

49 Preclinical Discovery CD+Post CD Studies Acute tox. rat Non GLP In vivo rat PK Bioananlysis Formulation (tbd) PC3 cgmp scale up 1-2 kg DP4-CD nomination: Stop/Go Progression in months Cost (SEK) 500,000 1,000,000-2,000,000 Total: 1,500,000-2,500,

50 Bild 48 PC3 Mycket svårt att beräkna tid och kostnad men 3 månader tror jag är svårt att komma under. Preferred Customer;

51 Safety assessment Studies Analytical chemistry Bioanalytics Acute tox. rat Acute tox. mouse Genotoxicity - AMES - Mouse lymphoma (4 months totally) Dose range finding rat MTD dog 28-day study rat Histopathology (4 months totally) Reporting 28-day study dog Histopathology (4 months totally) Reporting herg-channel Irwin Screen Telemetry dog (3 months) totally Writing IMPD Writing IB Progression in months DP5: Stop/Go DP6: Stop/Go Cost (SEK) 235, ,000 1,442,000 7,100,000 Total: 9,600,000 49

52 IND PreCD DP1: 8-weeks, 420,000 SEK DP2: 3 weeks, 35,000 SEK DP3: 8 weeks, 700,000 SEK CD DP3 Cd nomination: 1-2 months, 500,000 SEK Preclinical devlopment: 3 months, 1,000,000-2,000,000 SEK Safety assessment DP4: 3-4 months, 990,000 SEK DP5: 3 months, 1,442,000 SEK DP6: 5-6 months, 7,100,000 SEK Total: 13,2 milj, SEK 20 months FTIM: End

53 Marknadens ledande Antikolinergika kan bara relaxera Acetylkolin medierad sammandragning. Standard deviation n = number of independent observations 51

Juni 2010 Company presentation

Juni 2010 Company presentation 1 Juni 2010 Company presentation Respiratorius AB Biotech bolag grundat 1999 Fokus på luftvägssjukdomarna KOL och Astma FoU vid Ideon i Lund Drygt 200 aktieägare 78 MSEK investerat kapital 2 Ledningsgruppen

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0). Resultat efter finansnetto för första kvartalet är -2,7 (-1,4) MSEK, resultat per aktie -0,10 (-0,12).

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av kvartalsrapport 2012-01-01 2012-03-31 (3 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Sammanfattning Bakgrund och motiv Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet och har sedan dess investerat

Läs mer

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017 AP1189 - en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar Torbjørn Bjerke Januari 2017 SynAct Pharma ett svenskt läkemedelsbolag (Ticker SYNACT; aktietorget) AP1189 -mot akut försämring

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av delårsrapport 2010-01-01 2010-09-30 Nettoomsättningen uppgick till 11 558 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakologi - Grundläggande principer Farmakokinetik - Farmakodynamik

Läs mer

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Bolaget i korthet Utvecklar läkemedel Cancermetabolism och typ 2 diabetes Bred projektportfölj Effektiv teknologiplattform Tidig kommersialisering Upfrontbetalning

Läs mer

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008 Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008 Deltagare Professor, Överläkare Leif Bjermer Överläkare Marie Ekberg-Aronsson

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ )

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Respiratorius AB ( publ ) Räkenskapsåret 2007 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1-3 (18) Koncernens resultaträkning 4 (18) Koncernens balansräkning 5-6 (18)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt Impotensläkemedel med snabbare och säkrare effekt Kort om Karessas vd Torbjörn Kemper VD Tidigare erfarenhet: Agenda 1 En introduktion till Karessa 2 3 4 5 6 7 Problemen med dagens behandling av impotens

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT till PharmaLundensis AB (publ)

DELÅRSRAPPORT till PharmaLundensis AB (publ) DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-03-31 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (5 795). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

PledPharma AB Värdeskapande inom behandlingar vid livshotande sjukdomar. Företagspresentation Redeye Investor Forum 2012-10-25, VD Jacques Näsström

PledPharma AB Värdeskapande inom behandlingar vid livshotande sjukdomar. Företagspresentation Redeye Investor Forum 2012-10-25, VD Jacques Näsström PledPharma AB Värdeskapande inom behandlingar vid livshotande sjukdomar Företagspresentation Redeye Investor Forum 2012-10-25, VD Jacques Näsström PledPharma i korthet Specialistläkemedelsbolag Läkemedel

Läs mer

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ)

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Företrädesemission juni 2010 Innehåll 3. SAMMANFATTNING 6. RISKFAKTORER 8. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RESPIRATORIUS

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Årsredovisning 2010. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Årsredovisning 2010. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Årsredovisning 2010 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Huvudrubrik Styrelse och ledande befattningshavare Erik Lunell (ordförande), Ingmar Karlsson, Staffan Skogvall (VD) Jonas Erjefält s. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bokslutskommuniké till

Bokslutskommuniké till Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

December 2010. Kancera AB

December 2010. Kancera AB December 2010 Kancera AB Kort om Kancera Möter marknadens ökande efterfrågan på nya effektiva läkemedelskandidater Förenar klinisk expertis och industriell läkemedelsutveckling mot cancer Forskning i gränsytan

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Bästa omhändertagande

Bästa omhändertagande 2014-11-11 Farmakologisk KOL-behandling Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Medlem i Stockholms

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 1 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO New approach to treat bacterial infection Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO Spridningen av an,bio,karesistenta bakterier fortsä4er. Under 2011 ökade MRSA med 19% och antalet ESBL-

Läs mer

Utvecklar en ny behandling för psoriasis och andra inflammatoriska sjukdomar

Utvecklar en ny behandling för psoriasis och andra inflammatoriska sjukdomar Utvecklar en ny behandling för psoriasis och andra inflammatoriska sjukdomar Charlotte Edenius, MD, PhD November 2016 Introduktion AKUTA FÖRSÄMRINGAR VID INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR -SynAct Pharma utvecklar

Läs mer

De grundläggande principerna är utforskade och dokumenterade. En medicinteknisk tillämpning samt teknologi undersöks.

De grundläggande principerna är utforskade och dokumenterade. En medicinteknisk tillämpning samt teknologi undersöks. TRL-nivå TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9 Medicinsk teknik De grundläggande principerna är utforskade och dokumenterade. En medicinteknisk tillämpning samt teknologi undersöks. Ett teknisk

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Resultat enligt plan, -59 mkr (-75 mkr föregående år) Vaccinförsäljningen ökar med 20% Fortsatt positiv utveckling för Dukoral +42% Aventis Pasteur

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-11-28

BESLUT. Datum 2014-11-28 BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-28 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning 2012-01-01 2012-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 865 604 SEK (-520 071). Resultatet per

Läs mer

UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER

UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER Januari 2016 1 Immunterapi nytt fokus inom cancerforskning RhoVac utvecklar ett immunterapeutisk läkemedel, en ny behandling av metastaserande cancer Använder

Läs mer

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Januari 2014 F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Stockholm, Göteborg, Lund E T T L E D A N D E F Ö R E T A G I N O M M I T O K O N D R I E L L M E D I C I N NeuroVive NYA PRODUKTER FÖR SJUKDOMSTILLSTÅND

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

Active Biotech-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 1998. SAIK mot multipel skleros, snabbare än plan

Active Biotech-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 1998. SAIK mot multipel skleros, snabbare än plan 1 Active Biotech-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 1998 SAIK mot multipel skleros, snabbare än plan Samarbete om cancer med BioPhausia Vaccin mot sjukhussjuka ny forskning Vaccin mot halsfluss

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma

Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma VD har ordet Vi vill nu med FAS II-data som grund utveckla en ögondroppe, med utvecklingsnamnet RP101, som kan ges en till två

Läs mer

Det regulatoriska landskapet om fem år - hur förbereder vi oss?

Det regulatoriska landskapet om fem år - hur förbereder vi oss? Det regulatoriska landskapet om fem år - hur förbereder vi oss? Linda Thunell, VD Ulrika Assargård, Director Project Development Sofus Regulatory Affairs AB Källa: Hedner 2012, Kola 2008, Paul et al 2010

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

Kvartalsrapport till

Kvartalsrapport till Kvartalsrapport 3 2015-07-01 till 2015-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari juni 20 Yields intressebolag Isofol Medical och Dermafol står inför dynamisk utveckling under 20/2013. Isofol Medical AB har tillförts nödvändigt kapital

Läs mer

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel PledPharma AB Utvecklar nya behandlingar vid livshotande sjukdomar Börsdagarna, 2011-11-08 VD Jacques Näsström, PhD, MBA 0 PledPharma i korthet Svenskt specialistläkemedelsbolag Fokuserat på klinisk utveckling

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Alexandra Jauhiainen Early Clinical Biometrics AstraZeneca R&D Mölndal, Sverige Statistikerträffen 2015 En klinisk

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 8 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Vid Karolinska Institutet (south campus) Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2015-09-25 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Stockholm, 21 september 2017 Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Vironova är ett innovativt teknikbolag som arbetar i gränslandet mellan teknik

Läs mer

Från idé till läkemedel Synpunkter från akademi och läkemedelsindustri

Från idé till läkemedel Synpunkter från akademi och läkemedelsindustri Från idé till läkemedel Synpunkter från akademi och läkemedelsindustri Leg läkare 1971 Med dr 1974, docent 1975 Kliniskt verksam 1975-1986 invärtes medicin Verksam inom läkemedelsindustri sedan1986 18

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ till PharmaLundensis AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ till PharmaLundensis AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2010-01-01 till 2010-12-31 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2010-10-01 2010-12-31) Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet

Läs mer

Respiratorius meddelande i november att Europeiska Kommissionen beviljat särläkemedelsstatus

Respiratorius meddelande i november att Europeiska Kommissionen beviljat särläkemedelsstatus BK/16 2016-01-01 till Respiratorius AB (publ) 556552-2652 SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (KONCERN) Helåret (2016-01-01 ) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006 Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions kunder 200 CellaVision kunder runtom i Europa och USA Sjukhus och kommersiella laboratorier Alla kunder har automatiska cellräknare

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper någonstans i världen eller en uppmaning till något sådant

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Delårsrapport Januari Mars Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Delårsrapport Januari Mars 2017 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som

Läs mer

Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999. Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer

Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999. Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999 Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer Försäljning av poliovaccin till ny partner SAIK i -prövning med MS-patienter ETEC-vaccinet

Läs mer

Introduktion till farmakokinetik

Introduktion till farmakokinetik Introduktion till farmakokinetik FSL HT14 Michael Ashton Enheten för farmakokine;k och läkemedelsmetabolism Sek;onen för farmakologi Farmakokinetik Pharmacon [grek.] läkemedel/ört Kinetikos [grek.] (kroppar

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER

UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE CANCER 1 Immunterapi fokus inom cancerforskning RhoVac utvecklar ett immunterapeutisk läkemedel, en ny behandling av metastaserande cancer Använder kroppens eget naturliga

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

Delårsrapport 2015-07-01 2015-09-30

Delårsrapport 2015-07-01 2015-09-30 2014-01-01 2014-12 Delårsrapport 2015-07-01 2015-09-30 Cantargia AB 556791-6019 Med Bolaget eller Cantargia avses Cantargia AB med organisationsnummer 556791-6019. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 13/1 27/1 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA PRESSMEDDELANDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Uppsala den 26 augusti 2003 Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYROA) Aktieägarna i Pyrosequencing AB (publ), org. nr 556539-3138, kallas härmed till

Läs mer

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Positiva data från första delen av PLIANT-studien En fortsättning av en del av det första USA patentet

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer