Forskning för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning för framtiden"

Transkript

1 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera spännande projekt inom FoU Sid 9-11 FOTO: FREDRIC ALM Samarbete i utvecklingsfasen gynnar driften Monica Bellgran sid 2

2 PRODUKT-, PROCESS- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING ÄR FOU:S UPPDRAG IDAG. Många spännande projekt är igång och ett intensivt arbete stundar. Samarbete i utvecklingsfasen gynnar driften Efter en fantastiskt varm och solig sommar är de flesta av oss tillbaka till jobbet, laddade inför en höst med spännande utmaningar. Inte minst att vi får vara med om att starta nya gruvor! Inom FoU pågår just nu intensivt utvecklingsarbete mot de nya gruvorna för att ta fram produktrecept och anpassa processerna så att vi kan leverera produkter enligt specifikation. Eftersom råvaran varierar jämfört med KUJ och MUJ blir det en delikat optimeringsfråga att vidareförädla den faktiska råvaran på det mest resurseffektiva och lönsamma sättet. FoU:s avdelningar; Gruvteknik, Miljö- och Mineralteknik, Pelletisering, och Metallurgi lägger idag stora resurser på LKAB37-projekten. OPEX är ett annat huvudfokus. FoU planerar nu för en ny FoU-avdelning, Produktionsutveckling, som bland annat ska ansvara för de utvecklingsorienterade delarna i OPEX. Detta sker i nära samarbete med Produktion och logistik och Kvalitetsservice. OPEX är extremt viktigt för LKAB nu när priserna går ner och vi samtidigt ska betala gigantiska summor till investeringarna och samhällsomvandlingen. Det blir en tuff utmaning att både gasa och bromsa samtidigt. På LKAB, liksom i övrig industri, bedrivs utvecklingsarbete oftast projektorienterat och tvärfunktionellt. Vi samarbetar för att lösa uppgifterna för vi vet att det brukar bli bästa resultatet när människor med olika kompetenser och perspektiv byter tankar och idéer. Ett exempel på ett utvecklingsarbete där det är viktigt att samarbeta över gränser är i det som verkstadsindustrin brukar kalla industrialiseringsprocessen, det vill säga där nya produktkoncept förbereds för produktionsstart. Det handlar om att utveckla produktionsprocesser, köpa nya maskiner och utrustning, se över layout, flöden och så vidare. Vi använder inte begreppet, men i praktiken pågår en hel del av detta hos oss också. Tidiga designbeslut påverkar oss i decennier i produktionen och en lyckad industrialisering ger få inkörningsproblem och stabila produktionsprocesser i drift. Ju bättre och smartare vi jobbar ihop i våra investerings- och utvecklingsprojekt, desto bättre resultat kan vi förvänta oss. Det påverkar självklart OPEX. FoU:s uppdrag omfattar idag produkt-, process- och produktionsutveckling. Det ger oss bra möjligheter att jobba integrerat både inom FoU och med andra enheter. Inom FoU har vi också nyligen skapat en arbetsgrupp bestående av samtliga specialister med uppdrag att ta sig an våra svåraste forskningsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Det blir spännande att följa gruppens arbete och resultat. Om vi skulle växla upp tanken med samarbete över gränserna ytterligare så närmar vi oss den så kallade Medicieffekten, där idéer från helt olika områden och discipliner möts i skärningspunkten vilket skapar enorm kreativitet och leder till nya innovationer. Kanske något för nästa generations pelletsverk? Ju bättre och smartare vi jobbar ihop i våra investerings- och utvecklingsprojekt, desto bättre resultat kan vi förvänta oss. MONICA BELLGRAN, FORSKNINGSDIREKTÖR SVARAR Mattias Bergdahl, Gruppchef IT, Kiruna Semesterresa till Filippinerna med familjen. Det var skönt att njuta vid poolen och slippa laga mat. Grässådd från helikopter MALMBERGET. LKAB jobbar konstant med olika metoder för att minska damningen från industriområdet och Kapten- och Fabiangroparna i Malmberget. Nu har ett markområde på kvadratmeter kring groparna såtts in med liter gräsfrön från helikopter. Det här är områden som vi inte kommer åt annat än med helikopter. I ett sådant här område måste sådden göras med jämna mellanrum annars har det en kortsiktig effekt, säger Natasha Lyckholm, projektingenjör på LKAB:s verksamhetsserviceav delning, PIV. CITATET MARITHA MOSSBERG Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen. Vi ska utveckla ett borrsystem för styrd borrning. MIKAEL FORSLUND, PROJEKTLEDARE HOS LKAB WASSARA Vad blev sommarens höjdpunkt? Foto: Natasha Lyckholm Oli Hallson, sektionschef, Kiruna En fin tur till Luleå skärgård med en båt som trafikerar öarna. Vi besökte Junkön och Hindersön. Anders Holstenson, produktionschef, Kiruna Mina dagar i Stockholm. Jag turistade i min egen stad, åt god mat och besökte museum. TUMMEN UPP Att vi i Malmberget, Svappavaara och Kiruna kan anmäla fastighetsärenden ovan jord till Service desk på telefon Ny mejladress till Communications Alla uppdrag till kommunikatörerna på Communications ska från och med den 1 september mejlas till Har du ett artikeltips, ett viktigt meddelande till Arena, webbtext till eller behöver hjälp med en annons eller något annat uppdrag, kontakta (SE SM Redaktion). Mejladressen bevakas under kontorstid måndagfredag. Har du ett akut ärende är det alltid bäst att ringa någon av kommunikatörerna. Foto: Maritha Mossberg Klart för brytning i Mertainen Den 18 juli fick LKAB tillstånd att starta gruvbrytning i Mertainen. Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, vd för LKAB. Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vunnit laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling. MARITHA MOSSBERG 02 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

3 Förlust för LKAB under andra kvartalet Längre hyresavtal med bättre villkor har gett oss lägre priser för hyrbilar Vi har ökat antalet bilar i vår bilpool, säger Peter Segerstedt. Foto: Maritha Mossberg Foto: G. Rúnar Gudmundsson Egna bilar spar pengar LKAB. Fler egna bilar inom LKAB sparar totalt fem miljoner kronor per år i kostnader för hyrbilar. Vi har köpt 21 egna lätta lastbilar och några personbilar till bilpoolen för att minska kostnaderna för hyrbilar, säger Peter Segerstedt, programkoordinator för infrastruktur på LKAB. Besparingen är ett samarbete med inköpsavdelningen som har lett till resultatet. Längre hyresavtal med bättre villkor har gett oss lägre priser för hyrbilar, säger Peter Segerstedt. Tidigare hade LKAB inga egna lätta lastbilar i sin bilpool. Dessa hyrdes in även under långa perioder. Nu kommer bilar att hyras in under kortare perioder. Kostnaden för hyrbilar under 2012 var 17 miljoner kronor. I besparingen på fem miljoner kronor per år inkluderas kostnader för underhåll och inköp av nya bilar. Grundförutsättningen har varit att göra besparingar i andan av OPEX som innebär att kostnaden per producerat ton ska minska. Det är PIV, infrastrukturavdelningen, som har totalansvaret för bilarna. Förslaget på en förändring har funnits under en tid. Men vi har inte lyckats motivera behovet och den ekonomiska vinsten för att få pengar till inköp av fler bilar, säger Lars-Ola Särkimukka sektionschef PIV. Svårigheten har varit att ta fram trovärdiga kalkyler som inkluderar underhållskostnaderna. När vi sedan granskade dessa så framgick det vilken potential det är att köpa egna bilar, säger Robert Johansson, strategisk inköpare på LKAB. Det planeras att inrättas fler platser där poolbilar kan hämtas. Det ska bli enklare att boka en poolbil. Och det blir möjligt att boka bilar per timme, säger Lars-Ola Särkimukka. MARITHA MOSSBERG FAKTA LKAB har 21 produktionsbilar och lätta lastbilar i bilpoolen. LKAB har 24 personbilar i bilpoolen hyrde LKAB bilar för 17 miljoner kronor. Total årlig besparing, inklusive kostnad för underhåll och inköp, 5 miljoner kronor per år. Malmberget och Kiruna ska få varsin minibuss i bilpoolen. LKAB. När delårsrapporten för andra kvartalet presenterades blev det tydligt att samhällsomvandlingen påverkar LKAB:s resultat starkt. Ett lägre järnmalmspris och högre kostnader för samhällsomvandlingen gör att LKAB går in i ett nytt läge. Nu blir kostnaderna tydliga. Vi måste jobba ännu hårdare för att minska våra egna kostnader, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef. Samtidigt har det globala järnmalmspriset fallit och ligger nu på en nivå under 100 dollar per ton. Kostnaderna för samhällsomvandlingen det andra kvartalet uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor. Det, tillsammans med det lägre priset, är grunden till att kvartalets rörelseresultat blev minus 417 miljoner kronor. Det här är en tydlig signal till vår omgivning, men också till oss själva. De insatser som många gör för att öka produktionen och minska störningarna är mycket värdefulla. Det är bara så vi kan forma vår egen framtid, säger Lars-Eric Aaro. Vägen framåt för LKAB handlar både om tillväxt och en ansvarsfull samhällsomvandling. Det är bara genom större volymer och högre produktivitet som vi kan möta lägre pris och samhällsomvandlingskostnaden. Det gäller både i underjordsgruvorna och i de nya dagbrotten, säger Lars-Eric Aaro. FRANK HOJEM Större volymer och högre produktivitet krävs för att möta ett lägre järnmalmspris och samhällsomvandlingskostnaderna. PLATTS IODEX 62% Fe CFR North China January Augusti 20, 2014 USD per dry metric tonne APRIL JUNI Nettoomsättningen blev (5 460) mkr Rörelseresultatet blev -417 (1 366) mkr Rörelseresultat före kostnader för samhällsomvandling blev 858 (1 498) mkr Resultatet före skatt blev -319 (1 383) mkr Periodens resultat uppgick till -247 (1 050) mkr Operativt kassaflöde uppgick till 643 (554) mkr Totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,0 (5,8) Mt 700 sommarvikarier har ersatt ordinarie personal på LKAB:s verksamhetsorter under semesterperioden. Tillsammans har de alla bidragit till att gruvverksamheten har rullat på. En eloge till alla! 1,2 miljarder uppgår kostnaderna för samhällsomvandlingen till under andra kvartalet. Samtidigt har det globala järnmalmspriset fallit och ligger nu på en nivå under 100 dollar per ton. Det är grunden till att kvartalets rörelseresultat blev -417 miljoner kronor. 04 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

4 Den allra första gången jag fick upp ögonen för LKAB var under ett turist besök Många besökte LKAB under Svappavaaradagen Maritha Mossberg: Nya stigar öten med nya människor kan leda till spännande M kontakter. Jag vill bli bättre på att bejaka de här mötena, att våga stanna kvar en extra stund i mötet. Bli bättre på att säga ja till nuet, inte till sedan eller kanske. Tillfället kommer inte tillbaka. Gustaf Landéns väg till LKAB i Malmberget började med en fjällvandring och ett turistbesök i gruvan. Fjällvandrare föll för gruvan MALMBERGET. En av LKAB:s cirka 700 sommarvikarier har varit Gustaf Landén från Jönköping. Han säger själv att han har gått den långa vägen för att jobba på LKAB. När jag fjällvandrade i Sarek och Kebnekajse hade jag Gällivare som utgångspunkt. Jag trivdes så väldigt bra att jag ville flytta hit, säger Gustaf Landén. Han har jobbat som provtagare som en av 217 sommarvikarier i Malmberget. Under sommaren har han fått en tillsvidareanställning som laboratorieingenjör på FoU-stationen i Vitåfors. Men historien börjar egentligen redan i december förra året. Då fick han möjligheten att göra sitt examensarbete, Beslutsmodeller för kvalitetsstyrning på LKAB. Den allra första gången jag fick upp ögonen för LKAB var under ett turistbesök i Kirunagruvan. Det kändes helt enkelt spännande. Jag fortsätter att förundras över det här företaget och att det går så bra som det gör. Jag vill gärna vara en del av detta och kunna bidra till LKAB:s framgångar. Det känns väldigt roligt, tycker han. Gustaf Landén har en utbildning i maskinteknik och en master inom produktion och ledarskap. Det är en bred utbildning som jag har stor nytta av, säger han. I arbetet som provtagare jobbar han med statistiska fördelningar av prover som läggs i påsar för att dessa sedan ska Foto: Maritha Mossberg genomgå en kemiska analys. Jag bereder olika prover och tester för att sedan skicka dem vidare. Då och då gör jag uppdragsprover ute i verken, exempelvis att hämta slig för att beräkna hur stor procent som utgörs av vatten, säger han. Från första september börjar Gustaf Landén arbeta som laboratorieingenjör huvudsakligen med metodutveckling. MARITHA MOSSBERG Sommarvikarier 2014 LKAB i Sverige: Totalt: 697 Kiruna: 412 Malmberget: 217 Svappavaara: 54 Luleå: 14 LKAB:s informationskontor fylldes av en strid ström av besökare under Svappavaaradagen den 26 juli. Foto: Maritha Mossberg SVAPPAVAARA. Svappavaaradagen bjöd på sol och värme. För andra året i rad höll LKAB:s informationskontor öppet och lockade många besökare. Lördagen den 26 juli var det åter igen dags att fira Svappavaaradagen. Årets upplaga lockade många besökare när vädret visade sig från sin bästa sida. Många passade på att titta in hos LKAB, som höll öppet på informationskontoret, för en fika och en pratstund. De guidade bussturerna till LKAB:s industriområde var fullsatta och besökarna fick möjlighet att se LKAB:s verksamhet på nära håll. Många satte sina LKAB-och Svappavaarakunskaper på prov när det blev dags för tipspromenad. Flera rätta svar kom in och vinnarna kan förvänta sig ett välförtjänt pris i brevlådan. Dessutom fanns tillfälle att sätta sin uppskattningsförmåga på prov när det handlade om att gissa finesburkens rätta vikt. Resultatet från vikttävlingen talade sitt tydliga språk. Ungdomarna var i särklass bäst på att uppskatta vikten och vinnaren Greta Stålnacke från Svappavaara vann med stort marginal. Gretas gissning på 500 gram var endast 30 gram från finesburkens faktiska vikt, som var 530 gram. JOSEFINE EJEMALM Det är rofyllt och lätt att följa upptrampade stigar. Den här sommaren har jag istället försökt gå på nya stigar, som inte direkt leder till ett givet mål men framåt. Här sker nya bekantskaper, möten med natur och människor. Att komma till en ny plats en kväll utan ett bokat rum erbjuder nya överraskningar. Karin Boye skrev: Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen som är mödan värd. Den här sommaren har jag kört bil söderut, norrut och västerut. Jag har försökt undvika vägar jag kört på tidigare. Bakom varje kurva och vägkrök har för mig outforskade platser väntat. Möten blir minnen. Minnen, som vi tänker på med glädje och ett leende, ska vi spara till den dagen våra nya möten blir färre och vi mest blickar bakåt i livet. Är inte livet ett enda samlande på minnen av olika slag? De smärtsamma borde vi skyffla in i det mest undanskymda skrymslet. Ta de tre djupa andetagen och släppa iväg det som känns obehagligt. Däremot ska minnena som vi tänker på med lyckokänsla och ett leende ska vara lika enkla att ta fram som vardagsglaset ur köksskåpet. Ta en tur längs den där stigen eller vägen du aldrig gått eller kört. Ta dig tid att stanna kvar en stund i mötet med det nya och okända. Möten som blir minnen 06 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

5 Roger Kuoppa är lots på LKAB:s områden och guidar transporter som inte hittar eller saknar säkerhetsutbildning för att vistas inom LKAB. Foto: Fredric Alm På rätt väg med lots LKAB. Sedan den första april i år finns Securitas lotsbilar som följer med alla tillfälliga tunga transporter på industriområdena.. Vi har haft en rad incidenter under åren med transporter som kört fel inom våra områden. Nu ska alla hitta rätt med hjälp av lotsbilarna, säger Jari Ylmefors, ansvarig för säkerheten på LKAB. Produktionsorterna, Malmberget, Kiruna och Svappavaara har varsin lotsbil i tjänst under vardagarna. Lotsen är till för de som saknar säkerhetsutbildning för att vistas på LKAB:s områden. Det har varit förenat med risker att färdas på industriområdet. Vi hade en långtradare som körde ner i infarten till gruvan i Malmberget. I kurvan kilades skåpet fast och bärgningen tog flera timmar, säger Jari Ylmefors. Och han fortsätter: Vi har haft lastbilar som har kört rakt över spåren på bangården och fastnat. Det är helt enkelt förenat med fara för dem att köra på våra industriområden när de inte vet vart de ska ta vägen, konstaterar Jari Ylmefors. Lotsbilar är till för de transporter där förare saknar SSG-utbildning och passerkort, alltså de som utför tillfälliga transporter till LKAB:s industriområden. Varje dag kommer som flest tunga transporter till varje ort. Antalet beror på om det är några större projekt på gång på orterna, förklarar Jari Ylmefors. När lotsuppdrag saknas arbetar Securitas bland annat med kontroller. Det innebär att antalet fordonskontroller har ökat. MARITHA MOSSBERG Lotsbil är tillgänglig vardagar Antal inpasseringar: Malmberget: 2 10 per dag. Kiruna: per dag. Svappavaara: 2 15 per dag. ANSVAR Forskning för framtiden MALMFÄLTEN. Just nu pågår flera spännande projekt på LKAB:s forsknings-och utvecklingsavdelning. I Svappavaara undersöks nya malmer och i Luleå startar en ny kampanj i experimentmasugnen. I Malmberget utvecklas morgondagens pelletskula och i Kiruna studeras brytningstekniken. Veckobladet har besökt några av verksamheterna. TEXT: JOSEFINE EJEMALM FOTO: FREDRIC ALM 08 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

6 XXXXXX LEDARE XXXXXX OPEX XXXXXX FORSKNING XXXXXX SÄKERHET XXXXXX SAMTALET XXXXXX ARBETSMILJÖ XXXXXX HÄLSA & FRITID Forskning och produktion ett samarbete som ger resultat Svappavaara: Charlotte Mattsby, forskningsingenjör på avdelningen för Processmineralogi i Malmberget, arbetar med malmfyndigheterna i Svappavaarafältet och genomför mineralogiska studier av malmerna. Det innebär att malmerna studeras i ett tidigt skede för att ta reda på vilka förutsättningar malmerna har. Därför genomförs studier av borrkärnor i labb-och pilotskala. De processmineralogiska studierna ligger till grund för fortsatt produkt- och processutveckling av malmerna. Luleå: Nicklas Eklund, sektionschef för experimentanläggningar i Luleå, är i färd med att köra igång den 31:a kampanjen sedan starten år Experimentmasugnen är en unik anläggning och den enda i sitt slag. Den utgör länken mellan kunden och pelletsverket och skapar ett mervärde och en förståelse om kundens process. Här pågår produktutveckling genom fullskaliga tester. Kiruna: Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, på avdelningen för Gruvteknik i Kiruna. Under drygt två år har de arbetat intensivt med att kartlägga och utveckla skivrasbrytningen. Det omfattande projektet, som syftar till att undersöka fragmenteringen och rasflödet, genererar kunskap om hur malmutbytet kan öka och gråbergsinblandningen minska. Till sin hjälp har de bland annat en 3D-laserscanner och en kamera som tar panoramabilder för dokumentation av störda rasflöden i samband med häng. De använder sig även av sensorer och mätutrustningar som registrerar sprängningarna i realtid. Foto: Fredric Alm Luleå: Lars-Olof Nordin, sektionschef på Materiallaboratoriet i Luleå, arbetar i huvudsak med materialfrågor. Organisationen besitter en unik materialkunskap och fungerar som en stöttande instans gentemot interna uppdragsgivare. Materiallaboratoriet utför materialundersökningar, utreder haverier, kvalitetssäkrar och bedriver förebyggande verksamhet. Malmberget: Emma Nordström och Pernilla Nordin, forskningsassistenter på Agglomereringslaboratoriet i Malmberget, förbereder ett pilotförsök i Pilot Pot furnace, - ett slags pelletsverk i miniatyr. Det är ett verktyg som möjliggör studier om effekten av förändringar i produktrecept och process. Forskningsutrustningen har kapacitet att simulera de varma processerna i pelletsverken. Pilot Pot Furnace utgör en viktig stomme i produkt- och processutvecklingsarbetet på LKAB. Foto: Josefine Ejemalm FOU-FAKTA: Antal anställda: 120 Placering: Kiruna, Malmberget och Luleå. Avdelningar: Gruvteknik, Miljöoch Mineralteknik, Pelletisering, Metallurgi och Produktionsutveckling. Antal specia lister: 14 Antal experter: 1 Uppdrag: Produktrecept, processutveckling och produktionsutveckling. 10 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

7 ANNA CHIARA ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDA BORRSYSTEM ENTUSIASTISK, NOGGRANN OCH NYFIKEN TAR HON SIG AN UTMANINGEN STOCKHOLM. Åtta år gammal bestämde sig italienskan Anna Chiara Brunetti för att en dag bli ingenjör. Inspirerad av elva år äldre systern nådde hon målet. Efter avslutad doktorsavhandling i Danmark landade Anna Chiara i Sverige där hon fann kärleken och fick jobb som utvecklingsingenjör hos LKAB Wassara. Från Italien till Sverige, hur hamnade du hos LKAB Wassara? 1 Efter avslutad doktorandutbildning i Danmark började jag arbeta som postdoktoral på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. LKAB Wassara hade varit i kontakt med Acreo, forskningsinstitutet där jag gjorde en del av min doktorsavhandling, och hört talas om mig. Jag blev headhuntad till rekryteringen. Projektet hos LKAB Wassara lät mycket intressant och som ett bra sätt att få använda min bakgrund i det verkliga livet. Jag fick jobbet och har varit anställd sedan mars i år. Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 2 Jag jobbar för att ta fram ett inmätningssystem baserat på fiberoptik, vilket är en del av projektet Framtida borrsystem. Poängen med inmätningssystemet är att kunna övervaka borrkronans position och riktning i realtid under borrning, utan att behöva ta ut borrsträngen ur borrhålet. Vad är det bästa med ditt jobb? 3 Utmaningen, och att jag känner att det jag gör är betydelsefullt. Alla i projektet arbetar tillsammans med syfte att utveckla någonting innovativt. Det är spännande. Vi möter alla olika utmaningar. Ibland kan ingen ge mig svaren jag behöver, men vi hjälper varandra så mycket som möjligt då ett sådant omfattande projekt kräver att alla göra framsteg i samma takt. Att vi är en del av LKAB är också väldigt bra. Vi får testa vårt jobb direkt i verklig miljö under arbetets gång. Vad tycker du om LKAB Wassara 5 som arbetsgivare? Jag har inte hunnit arbeta här så länge, men är väldigt nöjd hittills. Vår arbetsmiljö är väldigt bra och alla har varit jättesnälla och hjälpsamma mot mig från början. Jag har roligt på jobbet. Jag visste inte exakt vad jag skulle förvänta mig i början, och jag blev positivt överraskad. Vad betyder ENA för dig? 6 Att man måste bry sig om att slutprodukten ska vara så bra som möjligt, och ta sitt ansvar för att nå ett sådant mål. Nytänkande är att sträva för att ta fram något innovativt, utan att vara rädd för allt som kanske inte kommer att fungera. Innovation kräver mod. Hur ser dina framtidsdrömmar ut? 7 Just nu fokuserar jag på att klara av min del av projektet så bra som möjligt. I framtiden skulle jag gärna vilja utveckla mina färdigheter inom projektledning. Mitt fokusområde, fiberoptiska sensorer, passar väldigt bra inom hela LKAB tycker jag. Det används redan idag inom olje- och gasindustrin. Jag skulle önska att fiberoptik utvecklades vidare inom gruvindustrin, till exempel som ett sätt att försäkra våra gruvor ännu mer. JOHANNA FOGMAN Namn: Anna Chiara Brunetti. Ålder: 31 år. Yrke: Utvecklingsingenjör hos LKAB Wassara. Utbildning: Utbildad telekomingenjör och teknologie doktor inom fiberoptiska sensorer. Anställd inom LKAB sedan: mars Bor: På Kungsholmen i Stockholm. Familj: Sambon Viktor. Fritidsintressen: Löpning, utomhusaktiviteter, grafisk design, konst och foto. Bästa egenskaper: Entusiastisk, noggrann och nyfiken. NYTÄNKANDE Vi hjälper varandra så mycket som möjligt 12 VECKOBLADET # NR Foto: Tedd Soost VECKOBLADET # NR

8 Vad smäller högst på din agenda just nu? Vad är din akilleshäl? SVARAR Sussi Marjavaara, Rasborrare, Kiruna Mina barn och träning är min högsta prioritering just nu. Elisabeth Törfjäll, Terminalarbetare, Kiruna Framförallt träning men även barnbarnen. Kirsi Björnström, Förrådsarbetare, Kiruna Arbete, träning och min semester som jag har snart. SVARAR Sebastian Johansson, Driftmekaniker, Kiruna Jag har svårt för att kliva upp på morgonen. Bertil Lantto, Instruktör för LKAB utbildning, Kiruna Jag är riktigt svag för renköttsoppa, det finns inget godare! Björn Öhrstrand, Trainee, Kiruna Mitt driftande självförtroende. Skarvlöst borrsystem är framtidens teknik MALMFÄLTEN. En viktig del i brytningsprocessen är borrtekniken. Med ett nytt skarvlöst borrsystem ska underjordsbrytning av malm bli effektivare. Att bryta malm på stora djup är en logistiskutmaning som fördyrar och försvårar brytningsprocessen. LKAB:s senaste stora tekniksprång inom borrteknik togs i samband med introducerandet av LKAB Wassaras vattendrivna borrhammare på 90-talet. Tekniken möjliggjorde att kransar kunde precisionsborras till en längd av 55 meter från tidigare 28 meter. Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen. Vi ska utveckla ett borrsystem för styrd borrning baserat på coiled tubing-teknik. Detta möjliggör skarvlös borrning med borrstålet upplindat på en trumma, säger Mikael Forslund, projektledare för Framtida borrsystem. Projektet Framtida borrsystem utvecklar ett koncept för produktionsborrning med inmätning och styrning baserat på den skarvlösa tekniken. Fördelarna med systemet är att borrningen kan styras beroende på utseendet av malmkroppen. Inblandning av föroreningar, som gråberg i malmen, kan minskas och rasflödet kan optimeras med jämnare fragmentering som resultat. En av de första stora milstolparna i projektet uppfylldes innan sommaren då en funktionsprototyp av en rigg för skarvlös borrning färdigställdes. Riggen har monterats ihop i Kiruna och tester har nu påbörjats i Malmberget. Syftet är att utvärdera den skarvlösa borrtekniken, säger Mikael Forslund. Tekniken används idag främst inom olje- och gasborrning i Nordamerika. Den stora skillnaden är att borrning efter olja och gas sker nedåt medan produktionsborrningen inom LKAB sker uppåt. Projektet Framtida borrsystem är den största utvecklingssatsning som LKAB har genomfört inom borrteknik. Projektet är ett samarbete mellan utvecklingsavdelningarna på LKAB och LKAB Wassara. Testerna kommer att utföras inom borrtekniskt center i Malmberget. Det känns otroligt kul att vi nu har tekniken på plats och kan börja utföra funktionstester. Hela projektteamet har utfört ett enormt målinriktat jobb. Riggen kommer även att användas som en plattform för tester med inmätnings- och styrningsmoduler, säger Mikael Forslund. Projektet Framtida borrsystem påbörjades i januari 2014 och kommer att pågå under en treårsperiod. Den långsiktiga målbilden är att första borrriggen kan tas i drift år JOHANNA FOGMAN Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen NYTÄNKANDE Mikael Forslund, projektledare för Framtida borrsystem. Ett borrsystem för styrd borrning möjliggör skarvlös borrning med borrstålet upplindat på en röd trumma. Foto: Magnus Hörman Gårdagens, dagens och en potentiell framtida borrkrans. 14 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

9 Vad har du uppfunnit/har du uppfunnit något? SVARAR Christoffer Wennström, forskningsingenjör, Malmberget. Ett bevattningssystem till mina blommor. Seija Forsmo, expert inom agglomerering, LKAB. En stark råkula! Per-Erik Hjerpe, programchef OpEx, LKAB. Allt går att göra lite bättre. Uppfinnandet överlämnar jag till experterna. LKAB-mästerskap i Narvik Bra träning förebygger skador på jobbet Emma Kultima med 100 kg på stången under träning. I marklyft klarar hon 152 kg. Foto: Foto: Mauritz Magnusson Emma lyfter tungt för hälsa och nöje MALMBERGET. Emma Kulitima, maskinförare vid LKAB i Malmberget gör en raketkarriär i år. Hon lyfter skrot på fritiden och tävlade i juli i SM i styrkelyft i Borås. Hon debuterade i norrländska mästerskapen i våras, där hon vann sin viktklass. Emma började med styrkelyft så sent som vid årsskiftet. Styrkelyft är lätt att mäta utvecklingen i, jag mår bättre och det är kul, säger hon. Emma tävlar i 63-kilosklassen och verkar vara en naturbegåvning. Vid mästerskapstävlingen lyfte hon 332 kilo sammanlagt i de tre grenarna knäböj, bänkpress och marklyft. Det största enskilda lyftet var marklyft med 152 kilo. Styrkelyft är roligt och verkar passa mig. Det ger framförallt en allsidig träning, alla muskler används. Vi tränar fyra gånger i veckan här i Malmbergets AIF. Vi tränar tillsammans, det ger både sammanhållning och god omtanke om varandra, säger hon. Jag är maskinförare vid väggruppen i gruvan. Det är ett stillasittande jobb. Därför är det viktigt att man tränar och rör sig, om man skall klara ett helt yrkesliv. Träningen förebygger skador. Det ger effekt på jobbet. Idag ingår styrketräning i alla idrotter, säger hon. Mer muskler avlastar skelettet och benrörelserna hjälper hjärtat pumpa runt blodet. Dessutom lär mer muskler ge större livslängd, säger Emma. Sedan Emma började träna målmedvetet har hon lagt all snabbmat åt sidan. Det skall vara kvalitet även i maten. För att må bra skall man lyfta tungt och äta bra. Den bästa maten är den man lagar själv från grunden. Favoriter i lunchlådan är potatis, kyckling och lax, både lättlagat och gott, säger hon. MAURITZ MAGNUSSON Emmas mat. Så här kan en arbetsdag med Emma se ut: 05.24: stämplar in på jobbet Frukost havregrynsgröt med ägg och frukt. Lunchlåda med lax och potatis. Vatten till maten. Mellanmål frukt eller kvarg 14.42: stämplar ut. Terje Enoksen, Mikael Karlberg och Sakari Alanko arrangerar mästerskapet. LKAB. LKAB Fritid i Malmberget, Kiruna, Narvik och Luleå bjuder in till LKAB-mästerskap i form av fyrkamp i september. Det är första gången på över tio år som föreningarna genomför ett gemensamt arrangemang. Den september ska cirka 15 personer från respektive ort träffas i Narvik för att tävla i bowling, cykling, fotboll samt ytterligare en hemlig trivselgren. Styrelseordförande i LKAB Fritid Foto: Tina Benson Narvik, Terje Enoksen, tog initiativet till samarbetet. Vi har pratat länge om att göra något tillsammans och nu kom vi i mål. Vi ser fram emot mästerskapet och hoppas att detta blir ett återkommande arrangemang, säger Terje Enoksen. Mer information om mästerskapet kommer att publiceras på LKAB Fritids sidor på Arena. TINA BENSON Fakta LKAB Fritid: Alla LKAB-anställda är automatiskt medlemmar i föreningen LKAB Fritid Föreningen finns i Narvik, Malmberget, Kiruna och Luleå Anställda samt familjemedlemmar och pensionerade anställda kan kostnadsfritt delta i alla aktiviteter som anordnas av föreningen Syftet med föreningen är att genom idrotts- och fritidsaktiviteter främja gott kamratskap och verka för medlemmarnas samvaro Styrelseordförande i föreningarna är Terje Enoksen (Narvik), Alanko Sakari (Kiruna), Mikael Karlberg (Malmberget) och Mattias Rönnbäck (Luleå). ENGAGERAD 16 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

10 SVARAR Göran Adolfsson, specialist, Kiruna: De vackra färgerna och bärplockningen. Aktiviteter för LKAB-anställda Vill du komma igång med nya rutiner efter semestern? Nu startar höstens aktiviteter för LKABanställda. Besök någon av våra sidor på Arena så får du all information du behöver för att komma igång med motions- och friskvårdsaktiviteter. Vad är det bästa med hösten? Johan Siikavaara, sektionschef, Kiruna: Älgjakten och vädret. Det är svalt och skönt. Therese Hägglund, projektledare, Kiruna: Bärplockningen och höstfärgerna. LKAB firar 125 år med en historisk bok LKAB. Den 18 december 1890 bildades LKAB som idag är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Nästa år fyller företaget 125 år. Det ska firas med en ny historisk bok. Boken, som beskriver företagets tillkomst och utveckling under åren, kommer att tas fram som en del i firandet av jubileumsåret. Det saknas en bok som tar ett helhetsgrepp över hela LKAB:s historia. Vi vill berätta både om tekniska innovationer och om framväxten av samhällena. Vi vill visa hur LKAB sedan starten har varit beroende av och påverkat verksamhetsorterna, regionen och riket säger Eva Selin, arkivarie och LKAB:s kontaktperson i bokprojektet. Centrum för Näringslivshistora anlitas för att producera boken och arbetet med faktainsamling har just påbörjats. Boken beräknas vara klar under våren Jag ser fram emot ett roligt och intressant projekt, säger Eva Selin. JOHANNA FOGMAN Fotnot: Centrum för Näringslivshistoria (CfN) är en ideell förening som LKAB är medlem i. CfN:s uppdrag är att bevara och berätta näringslivets historia. arena/socialsites/halsa-och-friskvard-kiruna arena/socialsites/halsa-och-friskvard-malmberget-svp-lulea arena/socialsites/lkab-fritid-kiruna arena/socialsites/lkab-fritid-malmberget arena/socialsites/lkab-fritid-lulea arena/socialsites/lkab-fritid-narvik Bli medlem i LKAB:s konst förening och vinn ett konstverk Medlemsavgiften, 200 kronor per år, betalas via löneavdrag. KONTAKTA: För Kiruna/Narvik Katarina Roxenfalk, tfn 1221 eller via mejl. För Malmberget/Luleå Siw Tottie, tfn 6650 eller via mejl. Mer information om föreningarna finns på Arena/Sitemap/LKAB:s konstförening. SOVRAT Tack: Tack till alla arbetskamrater och arbetsledning på LKAB i Kiruna för uppvaktningen med blommor o presenter på min 50-årsdag. Johan Carlsson Tack för uppvaktningen i samband med min pensionering. Nu har vi ätit upp presenten! Mauritz Magnusson med familj, lilla Lova, John, Linda och Veronica. Ett stort tack till alla för blommor och presenter i samband med min pensionering. Harry Oskarsson Stort tack för all uppvaktning i samband med min pensionsavgång! Kjell Wiippola Tack för all uppvaktning och gåvor jag fick vid min pensionsavgång. Tack även för alla glada skratt under min korta tid hos LKAB. Kurt Johansson, kabelrep KUJ 775 Varmt tack för all uppvaktning när vi slutade på LKAB och LKAB Berg & Betong. Karin Wanhatalo & Lennart Wanhatalo Johanna Fogman Tina Benson Bidra till Sovrat! Maila: Ring: Skriv: LKAB Insidan, CI, Malmberget. Det hände på LKAB: 15/8 Delårsrapport för andra kvartalet 2014 presenteras 26/7 LKAB bjöd på gruvturer under Svappavaaradagen 18/7 Klart för brytning i Mertainen 4/7 Dagbrottet i Leveäniemi tömt på vatten 24/6 Fordonsbrand i Kirunagruvan 16/6 LKAB säger upp avtalet med Green Cargo och börjar utbilda egna lokförare 11/6 LKAB:s vd Lars-Eric Aaro får H.M. Konungens medalj Det händer i LKAB: 1/9 Emirates Steel besöker LKAB i Kiruna. 1/9 Arbetsmarknadsdepartementets chefsgrupp besöker LKAB i Kiruna. 4-5/9 Skanska Finland besöker LKAB i Kiruna. 17/9 Nordiskt Gruvmätarmöte i Kiruna. 19/9 Finska Bergsmannaföreningen besöker LKAB i Kiruna. För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB:s kommunikationsenhet, Box 952, Luleå. Citera oss gärna, men ange källan. Maritha Mossberg Ylva Sievertsson Mauritz Magnusson Josefine Ejemalm Lediga jobb: Lediga jobb inom koncernen finns publicerade via följande länk: För närvarande söker LKAB bland annat: Process- och underhållsingenjör, Luleå. Underhållsingenjör, Kiruna. Sektionschef, forskning och utveckling, agglomerering, Malmberget. Forskningsingenjörer inom miljö- och mineralteknik, Malmfälten. Sektionschef, forskning och utveckling, bergteknik, Malmberget. Mekaniker, KK2/KK3, Kiruna. På nytt jobb: Martin Fredriksson, sektionschef produktion planering norra, Kiruna. Tomas Kohkoinen, sektionschef produktion planering & transport, Kiruna. Monica Olofsson, produktionschef terminalen, LKAB Malmtrafik, Kiruna. LKAB-MÄSTERSKAPET I GOLF En del av LKAB:s och GMGK:s sponsringssamarbete innefattar LKAB-mästerskapet i Golf. Årets tävling går av stapeln på Gällivare-Malmbergets Golfklubb lördagen den 6 september, första start LKAB-koncernens anställda och pensionärer är välkomna att deltaga. Observera att tävlingen har en C-klass där det ej krävs grönt kort för att deltaga. Klass A hcp 0-18 Slaggolf, 18 hål Klass B hcp 18,1-36,0 Poängbogey, 18 hål Klass C hcp 36+ Spel på nyrenoverade korthålsbanan Anmälan och frågor: Kajsa Lindmark Westerberg Åsa Haapasaari Utkommer 3/10 Manusstopp 25/9 E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Frank Hojem Produktion: Vinter Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk 18 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

11 GRUVOR FÖRÄDLING HAMNAR Råmalm, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli Förädlingsverk, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special Leveranser, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter Norra: Kiruna Södra: Malmberget Dagbrott: Svappavaara FÄRDIGA PRODUKTER Pellets Fines (inkl. KMR) Norra: Narvik Södra: Luleå Totalt levererat ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 31 juli Tot. 2013: 59 st BERÄKNAD BELÖNING ackumulerat juli kr UPPNÅDD PRODUKTKVALITET Produktkvalitet i leveranser. Period: 1 jan - 31 juli Kvalitetsmål: 96 % KOMMENTARER Period: xx juli - xx juli NORRA, TUSEN TON Råmalm - 239,9 Pelletsverk KK2-20,1 Pelletsverk KK3-116,2 Pelletsverk KK4-17,8 Svappavaara - 15,9 Specialprodukter ± 0 ¹ ² ³ ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION ¹) Brist på tillgängliga etagespel, åska, urspårning. ²) Verkstopp pga. åska, brickning av grate. ³) Verkstopp pga. rågodsbrist, uppstartsproblem. 4 )Verkstopp pga. åska. Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion avser moderbolag och anslutna dotterbolag. PRODUKTIONSKOSTNAD ack. juli 484 kr / ton < > )Verkstopp pga. åska, uppstartsproblem. 6 ) Stopp pga åska. 7, 8, 9 ) Verkstopp pga. åska. Uppnått K-värde: 94,5 % SÖDRA, TUSEN TON Råmalm - 54,4 Fines (MAF + MAC) - 9,0 MPBO BUV - 14,6 MPBO MK3-5, VECKOBLADET # NR Grafik: Mediagrafik & illustration

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #5 aug 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 14 16 18 700 plantor blir nya träd Lokförare växlar spår Högtflygande planer med ny drönare Skeppslastare

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Brandsäkert i gruva och verk

Brandsäkert i gruva och verk FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #4 juni 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 16 18 20 Ny panoramautbildning Finance roll Krossmontage Brandstation invigd Brandsäkert i gruva och

Läs mer

LKAB växer. Nya arbetskläder för gravida Sid 06. Rekordspurten visar LKAB:s. potential FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2014

LKAB växer. Nya arbetskläder för gravida Sid 06. Rekordspurten visar LKAB:s. potential FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2014 04 Öppenhet i fokus 09 Produktionsåret 2013 14 Ny slurrytank 17 Färre antal olyckor LKAB växer Nya arbetskläder för gravida Sid 06 FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON

Läs mer

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015.

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #2 MARS 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. Nu går energijakten vidare Stora vinster att göra i befintliga processer Sid 14-15 06 18 20 22 Bolagets

Läs mer

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 04 Bergbultar spar pengar 05 Malm renas med potatis 06 Trafiksäkerhet i gruvan 18 Fler steg för hälsan LKAB rockar loss Så firades nya nivån Sid 9 11 FOTO:

Läs mer

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 03 Rätt till 99,72 procent 05 Nya giganter i gruvan 07 Ny rökgasrening på verket Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé Sid 14 Januari

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14. Hållbarhet och lönsamhet. hör ihop FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014

Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14. Hållbarhet och lönsamhet. hör ihop FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014 4 Ortdrivare slog rekord 10 Hållbarhet är ansvar 11 Prospektering fann mer malm 21 Säkrare lastplatser Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Hjulen som håller kulor i rullning

Hjulen som håller kulor i rullning NR 7 2011 23 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Hjulen som håller kulor i rullning 1 100 vagnar, över 4 000 hjulpar, fler än 8 000 LKAB-hjul rullar längs Malmbanan. De ska se till att malmen kommer

Läs mer

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 09 Nya huvudnivån invigs 08 Sluta tomköra! 16 Nytt liv för Alliansen 18 Stillasittande hälsofara Loken Linas vardag Lokverkstaden i Kiruna 100

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande

Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # APRIL 2013 09 Ny central för fjärrstyrd lastning 08 Ordning på bryggan 06 Yrkesstolthet i verkstaden 12 Samtalet: Älgar och betong Lättare på vågen med gröna tips Jana

Läs mer

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 09 Skrotarna säkrar gruvan 06 P-trubbel 08 Minskad sjukskrivning 12 Kristallen i Victorias famn Frisk luft i gruvorna Ny styrning av ventilationen Sid 16-17

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

600 nya bostäder i Kiruna

600 nya bostäder i Kiruna EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB PER SPETT: Jag gav mig förutsättningar GÄSTKRÖNIKÖR SID 17 PROGNOSERNA ÖVER DEFORMATIONER STÄMMER NYHETER SID 4 Nr 2 MAJ 2014 600 nya bostäder i Kiruna Jägarskolan i

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Press på kostnader LKAB 370 startar Sid 4

Press på kostnader LKAB 370 startar Sid 4 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # AUGUSTI 2012 Press på kostnader LKAB 370 startar Sid 4 05 LKAB seglar i blått 08 Minelco skeppar effektivare 19 Ny utfrakt i Svappavaara LKAB ser om sitt hus Anders Kitok,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 3 LKAB klättrar på ranking 9 Biobränsle för miljön 14 Besatt av energi 18 Wassara flyttar in LKAB testar naturgas i full skala Tema om energi Sid 5-16 FOTO: FREDRIC

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Effektivare tillredning spar miljoner. LKAB 370 går igenom alla processer Sid 4 5. Säkerheten går alltid först!

Effektivare tillredning spar miljoner. LKAB 370 går igenom alla processer Sid 4 5. Säkerheten går alltid först! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # OKTOBER 2012 EXTRA BILAGA: Säkerheten först! Tävla & vinn! 15 Rensning i reningen 09 Dammsäkerhet i Nalo 16 Succé för nya centret Effektivare tillredning spar miljoner

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Dom om villkor för Malmberget Tisdag den 19 maj kom markoch miljödomstolens dom om slutliga villkor för LKAB:s verksamhet

Dom om villkor för Malmberget Tisdag den 19 maj kom markoch miljödomstolens dom om slutliga villkor för LKAB:s verksamhet EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB PER JONSSON: Jag tror att jag har blivit en patriot en Norrlandspatriot GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 PLANKPROJEKTET PÅ ULLSPIRAN VIMMEL SID 15 Nr 3 MAJ 2015 Tidplaner klara för

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 25 februari 2011 NORRBOTTEN LKAB betalar för Kirunas nya stad Gruvföretaget LKAB lovar att betala tre miljarder kronor till flyttningen av Kiruna. LKAB ska bland annat betala

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Säkrare trafik på Malmbanan

Säkrare trafik på Malmbanan FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 4 # MAJ 2012 Säkrare trafik på Malmbanan Möte över gränsen Sid 4-5 10 Rekordlastning i produktionen 18 Kinaleverans till Svappavaara 06 Ny skeppslastare i Narvik förbereds

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

Sveriges första yrkesskola

Sveriges första yrkesskola FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 04 09 16 18 LKAB:s egen saxsop Kostnadsbesparingar i fokus Flickor tänk om! 60-års fritid Sveriges

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 Ekonomisk information från LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från LKAB, Kommunikation, Box 952, 971

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

LKAB sätter kurs på O-Ringen

LKAB sätter kurs på O-Ringen FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 4 # JUNI 2013 04 Process med resultat 11 Kimit ökar sprängkraft 18 Ny bentonitanläggning 22 Frånvaro analyseras LKAB sätter kurs på O-Ringen Tävlingspartner i Boden Sid 21

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi för kapitalmarknadsfinansiering för kapitalmarknadsfinansiering Mars 2014 LKAB - Världens ledande pelletstillverkare

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium.

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium. Idag fick vi sova lite längre, uppstigning 07,30. Vi skulle äta frukost 08,00 och vi hade hört att dem hade nygräddade våfflor på detta hotell. Det var en utsökt frukost med smarriga våfflor och tillhörande

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

En värld av möjligheter. LKAB erbjuder 250 yrken i 30 bolag i 15 länder Sid 11-13. Mångfald en viktig framgångsfaktor

En värld av möjligheter. LKAB erbjuder 250 yrken i 30 bolag i 15 länder Sid 11-13. Mångfald en viktig framgångsfaktor FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2014 08 Kostnadsbesparingar inom LKAB 10 Mångfald på jobbet 14 Årets traineer på plats 22 Ett lopp i gruvklass En värld av möjligheter LKAB erbjuder 20 yrken i

Läs mer

Affärsmässig företagsutveckling

Affärsmässig företagsutveckling Affärsmässig företagsutveckling Ge ditt företag en noggrann hälsokontroll. Företagsbron Den nya vägen till välmående företag! Affärerna går bra och orderblocket fylls upp. Ni går för full kapacitet och

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills N R 11 2 0 0 8 1 9 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills största investering, anrikningsverk KA3 och pelletsverk KK4. Kronprinsessan

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 2014 DELÅRSRAPPORT Q2 Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 Ekonomisk information från LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från LKAB, Kommunikation, Box 952, 971

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer