Forskning för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning för framtiden"

Transkript

1 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera spännande projekt inom FoU Sid 9-11 FOTO: FREDRIC ALM Samarbete i utvecklingsfasen gynnar driften Monica Bellgran sid 2

2 PRODUKT-, PROCESS- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING ÄR FOU:S UPPDRAG IDAG. Många spännande projekt är igång och ett intensivt arbete stundar. Samarbete i utvecklingsfasen gynnar driften Efter en fantastiskt varm och solig sommar är de flesta av oss tillbaka till jobbet, laddade inför en höst med spännande utmaningar. Inte minst att vi får vara med om att starta nya gruvor! Inom FoU pågår just nu intensivt utvecklingsarbete mot de nya gruvorna för att ta fram produktrecept och anpassa processerna så att vi kan leverera produkter enligt specifikation. Eftersom råvaran varierar jämfört med KUJ och MUJ blir det en delikat optimeringsfråga att vidareförädla den faktiska råvaran på det mest resurseffektiva och lönsamma sättet. FoU:s avdelningar; Gruvteknik, Miljö- och Mineralteknik, Pelletisering, och Metallurgi lägger idag stora resurser på LKAB37-projekten. OPEX är ett annat huvudfokus. FoU planerar nu för en ny FoU-avdelning, Produktionsutveckling, som bland annat ska ansvara för de utvecklingsorienterade delarna i OPEX. Detta sker i nära samarbete med Produktion och logistik och Kvalitetsservice. OPEX är extremt viktigt för LKAB nu när priserna går ner och vi samtidigt ska betala gigantiska summor till investeringarna och samhällsomvandlingen. Det blir en tuff utmaning att både gasa och bromsa samtidigt. På LKAB, liksom i övrig industri, bedrivs utvecklingsarbete oftast projektorienterat och tvärfunktionellt. Vi samarbetar för att lösa uppgifterna för vi vet att det brukar bli bästa resultatet när människor med olika kompetenser och perspektiv byter tankar och idéer. Ett exempel på ett utvecklingsarbete där det är viktigt att samarbeta över gränser är i det som verkstadsindustrin brukar kalla industrialiseringsprocessen, det vill säga där nya produktkoncept förbereds för produktionsstart. Det handlar om att utveckla produktionsprocesser, köpa nya maskiner och utrustning, se över layout, flöden och så vidare. Vi använder inte begreppet, men i praktiken pågår en hel del av detta hos oss också. Tidiga designbeslut påverkar oss i decennier i produktionen och en lyckad industrialisering ger få inkörningsproblem och stabila produktionsprocesser i drift. Ju bättre och smartare vi jobbar ihop i våra investerings- och utvecklingsprojekt, desto bättre resultat kan vi förvänta oss. Det påverkar självklart OPEX. FoU:s uppdrag omfattar idag produkt-, process- och produktionsutveckling. Det ger oss bra möjligheter att jobba integrerat både inom FoU och med andra enheter. Inom FoU har vi också nyligen skapat en arbetsgrupp bestående av samtliga specialister med uppdrag att ta sig an våra svåraste forskningsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Det blir spännande att följa gruppens arbete och resultat. Om vi skulle växla upp tanken med samarbete över gränserna ytterligare så närmar vi oss den så kallade Medicieffekten, där idéer från helt olika områden och discipliner möts i skärningspunkten vilket skapar enorm kreativitet och leder till nya innovationer. Kanske något för nästa generations pelletsverk? Ju bättre och smartare vi jobbar ihop i våra investerings- och utvecklingsprojekt, desto bättre resultat kan vi förvänta oss. MONICA BELLGRAN, FORSKNINGSDIREKTÖR SVARAR Mattias Bergdahl, Gruppchef IT, Kiruna Semesterresa till Filippinerna med familjen. Det var skönt att njuta vid poolen och slippa laga mat. Grässådd från helikopter MALMBERGET. LKAB jobbar konstant med olika metoder för att minska damningen från industriområdet och Kapten- och Fabiangroparna i Malmberget. Nu har ett markområde på kvadratmeter kring groparna såtts in med liter gräsfrön från helikopter. Det här är områden som vi inte kommer åt annat än med helikopter. I ett sådant här område måste sådden göras med jämna mellanrum annars har det en kortsiktig effekt, säger Natasha Lyckholm, projektingenjör på LKAB:s verksamhetsserviceav delning, PIV. CITATET MARITHA MOSSBERG Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen. Vi ska utveckla ett borrsystem för styrd borrning. MIKAEL FORSLUND, PROJEKTLEDARE HOS LKAB WASSARA Vad blev sommarens höjdpunkt? Foto: Natasha Lyckholm Oli Hallson, sektionschef, Kiruna En fin tur till Luleå skärgård med en båt som trafikerar öarna. Vi besökte Junkön och Hindersön. Anders Holstenson, produktionschef, Kiruna Mina dagar i Stockholm. Jag turistade i min egen stad, åt god mat och besökte museum. TUMMEN UPP Att vi i Malmberget, Svappavaara och Kiruna kan anmäla fastighetsärenden ovan jord till Service desk på telefon Ny mejladress till Communications Alla uppdrag till kommunikatörerna på Communications ska från och med den 1 september mejlas till Har du ett artikeltips, ett viktigt meddelande till Arena, webbtext till eller behöver hjälp med en annons eller något annat uppdrag, kontakta (SE SM Redaktion). Mejladressen bevakas under kontorstid måndagfredag. Har du ett akut ärende är det alltid bäst att ringa någon av kommunikatörerna. Foto: Maritha Mossberg Klart för brytning i Mertainen Den 18 juli fick LKAB tillstånd att starta gruvbrytning i Mertainen. Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, vd för LKAB. Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vunnit laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling. MARITHA MOSSBERG 02 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

3 Förlust för LKAB under andra kvartalet Längre hyresavtal med bättre villkor har gett oss lägre priser för hyrbilar Vi har ökat antalet bilar i vår bilpool, säger Peter Segerstedt. Foto: Maritha Mossberg Foto: G. Rúnar Gudmundsson Egna bilar spar pengar LKAB. Fler egna bilar inom LKAB sparar totalt fem miljoner kronor per år i kostnader för hyrbilar. Vi har köpt 21 egna lätta lastbilar och några personbilar till bilpoolen för att minska kostnaderna för hyrbilar, säger Peter Segerstedt, programkoordinator för infrastruktur på LKAB. Besparingen är ett samarbete med inköpsavdelningen som har lett till resultatet. Längre hyresavtal med bättre villkor har gett oss lägre priser för hyrbilar, säger Peter Segerstedt. Tidigare hade LKAB inga egna lätta lastbilar i sin bilpool. Dessa hyrdes in även under långa perioder. Nu kommer bilar att hyras in under kortare perioder. Kostnaden för hyrbilar under 2012 var 17 miljoner kronor. I besparingen på fem miljoner kronor per år inkluderas kostnader för underhåll och inköp av nya bilar. Grundförutsättningen har varit att göra besparingar i andan av OPEX som innebär att kostnaden per producerat ton ska minska. Det är PIV, infrastrukturavdelningen, som har totalansvaret för bilarna. Förslaget på en förändring har funnits under en tid. Men vi har inte lyckats motivera behovet och den ekonomiska vinsten för att få pengar till inköp av fler bilar, säger Lars-Ola Särkimukka sektionschef PIV. Svårigheten har varit att ta fram trovärdiga kalkyler som inkluderar underhållskostnaderna. När vi sedan granskade dessa så framgick det vilken potential det är att köpa egna bilar, säger Robert Johansson, strategisk inköpare på LKAB. Det planeras att inrättas fler platser där poolbilar kan hämtas. Det ska bli enklare att boka en poolbil. Och det blir möjligt att boka bilar per timme, säger Lars-Ola Särkimukka. MARITHA MOSSBERG FAKTA LKAB har 21 produktionsbilar och lätta lastbilar i bilpoolen. LKAB har 24 personbilar i bilpoolen hyrde LKAB bilar för 17 miljoner kronor. Total årlig besparing, inklusive kostnad för underhåll och inköp, 5 miljoner kronor per år. Malmberget och Kiruna ska få varsin minibuss i bilpoolen. LKAB. När delårsrapporten för andra kvartalet presenterades blev det tydligt att samhällsomvandlingen påverkar LKAB:s resultat starkt. Ett lägre järnmalmspris och högre kostnader för samhällsomvandlingen gör att LKAB går in i ett nytt läge. Nu blir kostnaderna tydliga. Vi måste jobba ännu hårdare för att minska våra egna kostnader, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef. Samtidigt har det globala järnmalmspriset fallit och ligger nu på en nivå under 100 dollar per ton. Kostnaderna för samhällsomvandlingen det andra kvartalet uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor. Det, tillsammans med det lägre priset, är grunden till att kvartalets rörelseresultat blev minus 417 miljoner kronor. Det här är en tydlig signal till vår omgivning, men också till oss själva. De insatser som många gör för att öka produktionen och minska störningarna är mycket värdefulla. Det är bara så vi kan forma vår egen framtid, säger Lars-Eric Aaro. Vägen framåt för LKAB handlar både om tillväxt och en ansvarsfull samhällsomvandling. Det är bara genom större volymer och högre produktivitet som vi kan möta lägre pris och samhällsomvandlingskostnaden. Det gäller både i underjordsgruvorna och i de nya dagbrotten, säger Lars-Eric Aaro. FRANK HOJEM Större volymer och högre produktivitet krävs för att möta ett lägre järnmalmspris och samhällsomvandlingskostnaderna. PLATTS IODEX 62% Fe CFR North China January Augusti 20, 2014 USD per dry metric tonne APRIL JUNI Nettoomsättningen blev (5 460) mkr Rörelseresultatet blev -417 (1 366) mkr Rörelseresultat före kostnader för samhällsomvandling blev 858 (1 498) mkr Resultatet före skatt blev -319 (1 383) mkr Periodens resultat uppgick till -247 (1 050) mkr Operativt kassaflöde uppgick till 643 (554) mkr Totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,0 (5,8) Mt 700 sommarvikarier har ersatt ordinarie personal på LKAB:s verksamhetsorter under semesterperioden. Tillsammans har de alla bidragit till att gruvverksamheten har rullat på. En eloge till alla! 1,2 miljarder uppgår kostnaderna för samhällsomvandlingen till under andra kvartalet. Samtidigt har det globala järnmalmspriset fallit och ligger nu på en nivå under 100 dollar per ton. Det är grunden till att kvartalets rörelseresultat blev -417 miljoner kronor. 04 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

4 Den allra första gången jag fick upp ögonen för LKAB var under ett turist besök Många besökte LKAB under Svappavaaradagen Maritha Mossberg: Nya stigar öten med nya människor kan leda till spännande M kontakter. Jag vill bli bättre på att bejaka de här mötena, att våga stanna kvar en extra stund i mötet. Bli bättre på att säga ja till nuet, inte till sedan eller kanske. Tillfället kommer inte tillbaka. Gustaf Landéns väg till LKAB i Malmberget började med en fjällvandring och ett turistbesök i gruvan. Fjällvandrare föll för gruvan MALMBERGET. En av LKAB:s cirka 700 sommarvikarier har varit Gustaf Landén från Jönköping. Han säger själv att han har gått den långa vägen för att jobba på LKAB. När jag fjällvandrade i Sarek och Kebnekajse hade jag Gällivare som utgångspunkt. Jag trivdes så väldigt bra att jag ville flytta hit, säger Gustaf Landén. Han har jobbat som provtagare som en av 217 sommarvikarier i Malmberget. Under sommaren har han fått en tillsvidareanställning som laboratorieingenjör på FoU-stationen i Vitåfors. Men historien börjar egentligen redan i december förra året. Då fick han möjligheten att göra sitt examensarbete, Beslutsmodeller för kvalitetsstyrning på LKAB. Den allra första gången jag fick upp ögonen för LKAB var under ett turistbesök i Kirunagruvan. Det kändes helt enkelt spännande. Jag fortsätter att förundras över det här företaget och att det går så bra som det gör. Jag vill gärna vara en del av detta och kunna bidra till LKAB:s framgångar. Det känns väldigt roligt, tycker han. Gustaf Landén har en utbildning i maskinteknik och en master inom produktion och ledarskap. Det är en bred utbildning som jag har stor nytta av, säger han. I arbetet som provtagare jobbar han med statistiska fördelningar av prover som läggs i påsar för att dessa sedan ska Foto: Maritha Mossberg genomgå en kemiska analys. Jag bereder olika prover och tester för att sedan skicka dem vidare. Då och då gör jag uppdragsprover ute i verken, exempelvis att hämta slig för att beräkna hur stor procent som utgörs av vatten, säger han. Från första september börjar Gustaf Landén arbeta som laboratorieingenjör huvudsakligen med metodutveckling. MARITHA MOSSBERG Sommarvikarier 2014 LKAB i Sverige: Totalt: 697 Kiruna: 412 Malmberget: 217 Svappavaara: 54 Luleå: 14 LKAB:s informationskontor fylldes av en strid ström av besökare under Svappavaaradagen den 26 juli. Foto: Maritha Mossberg SVAPPAVAARA. Svappavaaradagen bjöd på sol och värme. För andra året i rad höll LKAB:s informationskontor öppet och lockade många besökare. Lördagen den 26 juli var det åter igen dags att fira Svappavaaradagen. Årets upplaga lockade många besökare när vädret visade sig från sin bästa sida. Många passade på att titta in hos LKAB, som höll öppet på informationskontoret, för en fika och en pratstund. De guidade bussturerna till LKAB:s industriområde var fullsatta och besökarna fick möjlighet att se LKAB:s verksamhet på nära håll. Många satte sina LKAB-och Svappavaarakunskaper på prov när det blev dags för tipspromenad. Flera rätta svar kom in och vinnarna kan förvänta sig ett välförtjänt pris i brevlådan. Dessutom fanns tillfälle att sätta sin uppskattningsförmåga på prov när det handlade om att gissa finesburkens rätta vikt. Resultatet från vikttävlingen talade sitt tydliga språk. Ungdomarna var i särklass bäst på att uppskatta vikten och vinnaren Greta Stålnacke från Svappavaara vann med stort marginal. Gretas gissning på 500 gram var endast 30 gram från finesburkens faktiska vikt, som var 530 gram. JOSEFINE EJEMALM Det är rofyllt och lätt att följa upptrampade stigar. Den här sommaren har jag istället försökt gå på nya stigar, som inte direkt leder till ett givet mål men framåt. Här sker nya bekantskaper, möten med natur och människor. Att komma till en ny plats en kväll utan ett bokat rum erbjuder nya överraskningar. Karin Boye skrev: Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen som är mödan värd. Den här sommaren har jag kört bil söderut, norrut och västerut. Jag har försökt undvika vägar jag kört på tidigare. Bakom varje kurva och vägkrök har för mig outforskade platser väntat. Möten blir minnen. Minnen, som vi tänker på med glädje och ett leende, ska vi spara till den dagen våra nya möten blir färre och vi mest blickar bakåt i livet. Är inte livet ett enda samlande på minnen av olika slag? De smärtsamma borde vi skyffla in i det mest undanskymda skrymslet. Ta de tre djupa andetagen och släppa iväg det som känns obehagligt. Däremot ska minnena som vi tänker på med lyckokänsla och ett leende ska vara lika enkla att ta fram som vardagsglaset ur köksskåpet. Ta en tur längs den där stigen eller vägen du aldrig gått eller kört. Ta dig tid att stanna kvar en stund i mötet med det nya och okända. Möten som blir minnen 06 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

5 Roger Kuoppa är lots på LKAB:s områden och guidar transporter som inte hittar eller saknar säkerhetsutbildning för att vistas inom LKAB. Foto: Fredric Alm På rätt väg med lots LKAB. Sedan den första april i år finns Securitas lotsbilar som följer med alla tillfälliga tunga transporter på industriområdena.. Vi har haft en rad incidenter under åren med transporter som kört fel inom våra områden. Nu ska alla hitta rätt med hjälp av lotsbilarna, säger Jari Ylmefors, ansvarig för säkerheten på LKAB. Produktionsorterna, Malmberget, Kiruna och Svappavaara har varsin lotsbil i tjänst under vardagarna. Lotsen är till för de som saknar säkerhetsutbildning för att vistas på LKAB:s områden. Det har varit förenat med risker att färdas på industriområdet. Vi hade en långtradare som körde ner i infarten till gruvan i Malmberget. I kurvan kilades skåpet fast och bärgningen tog flera timmar, säger Jari Ylmefors. Och han fortsätter: Vi har haft lastbilar som har kört rakt över spåren på bangården och fastnat. Det är helt enkelt förenat med fara för dem att köra på våra industriområden när de inte vet vart de ska ta vägen, konstaterar Jari Ylmefors. Lotsbilar är till för de transporter där förare saknar SSG-utbildning och passerkort, alltså de som utför tillfälliga transporter till LKAB:s industriområden. Varje dag kommer som flest tunga transporter till varje ort. Antalet beror på om det är några större projekt på gång på orterna, förklarar Jari Ylmefors. När lotsuppdrag saknas arbetar Securitas bland annat med kontroller. Det innebär att antalet fordonskontroller har ökat. MARITHA MOSSBERG Lotsbil är tillgänglig vardagar Antal inpasseringar: Malmberget: 2 10 per dag. Kiruna: per dag. Svappavaara: 2 15 per dag. ANSVAR Forskning för framtiden MALMFÄLTEN. Just nu pågår flera spännande projekt på LKAB:s forsknings-och utvecklingsavdelning. I Svappavaara undersöks nya malmer och i Luleå startar en ny kampanj i experimentmasugnen. I Malmberget utvecklas morgondagens pelletskula och i Kiruna studeras brytningstekniken. Veckobladet har besökt några av verksamheterna. TEXT: JOSEFINE EJEMALM FOTO: FREDRIC ALM 08 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

6 XXXXXX LEDARE XXXXXX OPEX XXXXXX FORSKNING XXXXXX SÄKERHET XXXXXX SAMTALET XXXXXX ARBETSMILJÖ XXXXXX HÄLSA & FRITID Forskning och produktion ett samarbete som ger resultat Svappavaara: Charlotte Mattsby, forskningsingenjör på avdelningen för Processmineralogi i Malmberget, arbetar med malmfyndigheterna i Svappavaarafältet och genomför mineralogiska studier av malmerna. Det innebär att malmerna studeras i ett tidigt skede för att ta reda på vilka förutsättningar malmerna har. Därför genomförs studier av borrkärnor i labb-och pilotskala. De processmineralogiska studierna ligger till grund för fortsatt produkt- och processutveckling av malmerna. Luleå: Nicklas Eklund, sektionschef för experimentanläggningar i Luleå, är i färd med att köra igång den 31:a kampanjen sedan starten år Experimentmasugnen är en unik anläggning och den enda i sitt slag. Den utgör länken mellan kunden och pelletsverket och skapar ett mervärde och en förståelse om kundens process. Här pågår produktutveckling genom fullskaliga tester. Kiruna: Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, på avdelningen för Gruvteknik i Kiruna. Under drygt två år har de arbetat intensivt med att kartlägga och utveckla skivrasbrytningen. Det omfattande projektet, som syftar till att undersöka fragmenteringen och rasflödet, genererar kunskap om hur malmutbytet kan öka och gråbergsinblandningen minska. Till sin hjälp har de bland annat en 3D-laserscanner och en kamera som tar panoramabilder för dokumentation av störda rasflöden i samband med häng. De använder sig även av sensorer och mätutrustningar som registrerar sprängningarna i realtid. Foto: Fredric Alm Luleå: Lars-Olof Nordin, sektionschef på Materiallaboratoriet i Luleå, arbetar i huvudsak med materialfrågor. Organisationen besitter en unik materialkunskap och fungerar som en stöttande instans gentemot interna uppdragsgivare. Materiallaboratoriet utför materialundersökningar, utreder haverier, kvalitetssäkrar och bedriver förebyggande verksamhet. Malmberget: Emma Nordström och Pernilla Nordin, forskningsassistenter på Agglomereringslaboratoriet i Malmberget, förbereder ett pilotförsök i Pilot Pot furnace, - ett slags pelletsverk i miniatyr. Det är ett verktyg som möjliggör studier om effekten av förändringar i produktrecept och process. Forskningsutrustningen har kapacitet att simulera de varma processerna i pelletsverken. Pilot Pot Furnace utgör en viktig stomme i produkt- och processutvecklingsarbetet på LKAB. Foto: Josefine Ejemalm FOU-FAKTA: Antal anställda: 120 Placering: Kiruna, Malmberget och Luleå. Avdelningar: Gruvteknik, Miljöoch Mineralteknik, Pelletisering, Metallurgi och Produktionsutveckling. Antal specia lister: 14 Antal experter: 1 Uppdrag: Produktrecept, processutveckling och produktionsutveckling. 10 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

7 ANNA CHIARA ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDA BORRSYSTEM ENTUSIASTISK, NOGGRANN OCH NYFIKEN TAR HON SIG AN UTMANINGEN STOCKHOLM. Åtta år gammal bestämde sig italienskan Anna Chiara Brunetti för att en dag bli ingenjör. Inspirerad av elva år äldre systern nådde hon målet. Efter avslutad doktorsavhandling i Danmark landade Anna Chiara i Sverige där hon fann kärleken och fick jobb som utvecklingsingenjör hos LKAB Wassara. Från Italien till Sverige, hur hamnade du hos LKAB Wassara? 1 Efter avslutad doktorandutbildning i Danmark började jag arbeta som postdoktoral på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. LKAB Wassara hade varit i kontakt med Acreo, forskningsinstitutet där jag gjorde en del av min doktorsavhandling, och hört talas om mig. Jag blev headhuntad till rekryteringen. Projektet hos LKAB Wassara lät mycket intressant och som ett bra sätt att få använda min bakgrund i det verkliga livet. Jag fick jobbet och har varit anställd sedan mars i år. Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 2 Jag jobbar för att ta fram ett inmätningssystem baserat på fiberoptik, vilket är en del av projektet Framtida borrsystem. Poängen med inmätningssystemet är att kunna övervaka borrkronans position och riktning i realtid under borrning, utan att behöva ta ut borrsträngen ur borrhålet. Vad är det bästa med ditt jobb? 3 Utmaningen, och att jag känner att det jag gör är betydelsefullt. Alla i projektet arbetar tillsammans med syfte att utveckla någonting innovativt. Det är spännande. Vi möter alla olika utmaningar. Ibland kan ingen ge mig svaren jag behöver, men vi hjälper varandra så mycket som möjligt då ett sådant omfattande projekt kräver att alla göra framsteg i samma takt. Att vi är en del av LKAB är också väldigt bra. Vi får testa vårt jobb direkt i verklig miljö under arbetets gång. Vad tycker du om LKAB Wassara 5 som arbetsgivare? Jag har inte hunnit arbeta här så länge, men är väldigt nöjd hittills. Vår arbetsmiljö är väldigt bra och alla har varit jättesnälla och hjälpsamma mot mig från början. Jag har roligt på jobbet. Jag visste inte exakt vad jag skulle förvänta mig i början, och jag blev positivt överraskad. Vad betyder ENA för dig? 6 Att man måste bry sig om att slutprodukten ska vara så bra som möjligt, och ta sitt ansvar för att nå ett sådant mål. Nytänkande är att sträva för att ta fram något innovativt, utan att vara rädd för allt som kanske inte kommer att fungera. Innovation kräver mod. Hur ser dina framtidsdrömmar ut? 7 Just nu fokuserar jag på att klara av min del av projektet så bra som möjligt. I framtiden skulle jag gärna vilja utveckla mina färdigheter inom projektledning. Mitt fokusområde, fiberoptiska sensorer, passar väldigt bra inom hela LKAB tycker jag. Det används redan idag inom olje- och gasindustrin. Jag skulle önska att fiberoptik utvecklades vidare inom gruvindustrin, till exempel som ett sätt att försäkra våra gruvor ännu mer. JOHANNA FOGMAN Namn: Anna Chiara Brunetti. Ålder: 31 år. Yrke: Utvecklingsingenjör hos LKAB Wassara. Utbildning: Utbildad telekomingenjör och teknologie doktor inom fiberoptiska sensorer. Anställd inom LKAB sedan: mars Bor: På Kungsholmen i Stockholm. Familj: Sambon Viktor. Fritidsintressen: Löpning, utomhusaktiviteter, grafisk design, konst och foto. Bästa egenskaper: Entusiastisk, noggrann och nyfiken. NYTÄNKANDE Vi hjälper varandra så mycket som möjligt 12 VECKOBLADET # NR Foto: Tedd Soost VECKOBLADET # NR

8 Vad smäller högst på din agenda just nu? Vad är din akilleshäl? SVARAR Sussi Marjavaara, Rasborrare, Kiruna Mina barn och träning är min högsta prioritering just nu. Elisabeth Törfjäll, Terminalarbetare, Kiruna Framförallt träning men även barnbarnen. Kirsi Björnström, Förrådsarbetare, Kiruna Arbete, träning och min semester som jag har snart. SVARAR Sebastian Johansson, Driftmekaniker, Kiruna Jag har svårt för att kliva upp på morgonen. Bertil Lantto, Instruktör för LKAB utbildning, Kiruna Jag är riktigt svag för renköttsoppa, det finns inget godare! Björn Öhrstrand, Trainee, Kiruna Mitt driftande självförtroende. Skarvlöst borrsystem är framtidens teknik MALMFÄLTEN. En viktig del i brytningsprocessen är borrtekniken. Med ett nytt skarvlöst borrsystem ska underjordsbrytning av malm bli effektivare. Att bryta malm på stora djup är en logistiskutmaning som fördyrar och försvårar brytningsprocessen. LKAB:s senaste stora tekniksprång inom borrteknik togs i samband med introducerandet av LKAB Wassaras vattendrivna borrhammare på 90-talet. Tekniken möjliggjorde att kransar kunde precisionsborras till en längd av 55 meter från tidigare 28 meter. Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen. Vi ska utveckla ett borrsystem för styrd borrning baserat på coiled tubing-teknik. Detta möjliggör skarvlös borrning med borrstålet upplindat på en trumma, säger Mikael Forslund, projektledare för Framtida borrsystem. Projektet Framtida borrsystem utvecklar ett koncept för produktionsborrning med inmätning och styrning baserat på den skarvlösa tekniken. Fördelarna med systemet är att borrningen kan styras beroende på utseendet av malmkroppen. Inblandning av föroreningar, som gråberg i malmen, kan minskas och rasflödet kan optimeras med jämnare fragmentering som resultat. En av de första stora milstolparna i projektet uppfylldes innan sommaren då en funktionsprototyp av en rigg för skarvlös borrning färdigställdes. Riggen har monterats ihop i Kiruna och tester har nu påbörjats i Malmberget. Syftet är att utvärdera den skarvlösa borrtekniken, säger Mikael Forslund. Tekniken används idag främst inom olje- och gasborrning i Nordamerika. Den stora skillnaden är att borrning efter olja och gas sker nedåt medan produktionsborrningen inom LKAB sker uppåt. Projektet Framtida borrsystem är den största utvecklingssatsning som LKAB har genomfört inom borrteknik. Projektet är ett samarbete mellan utvecklingsavdelningarna på LKAB och LKAB Wassara. Testerna kommer att utföras inom borrtekniskt center i Malmberget. Det känns otroligt kul att vi nu har tekniken på plats och kan börja utföra funktionstester. Hela projektteamet har utfört ett enormt målinriktat jobb. Riggen kommer även att användas som en plattform för tester med inmätnings- och styrningsmoduler, säger Mikael Forslund. Projektet Framtida borrsystem påbörjades i januari 2014 och kommer att pågå under en treårsperiod. Den långsiktiga målbilden är att första borrriggen kan tas i drift år JOHANNA FOGMAN Nu tar vi nästa steg i teknikutvecklingen NYTÄNKANDE Mikael Forslund, projektledare för Framtida borrsystem. Ett borrsystem för styrd borrning möjliggör skarvlös borrning med borrstålet upplindat på en röd trumma. Foto: Magnus Hörman Gårdagens, dagens och en potentiell framtida borrkrans. 14 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

9 Vad har du uppfunnit/har du uppfunnit något? SVARAR Christoffer Wennström, forskningsingenjör, Malmberget. Ett bevattningssystem till mina blommor. Seija Forsmo, expert inom agglomerering, LKAB. En stark råkula! Per-Erik Hjerpe, programchef OpEx, LKAB. Allt går att göra lite bättre. Uppfinnandet överlämnar jag till experterna. LKAB-mästerskap i Narvik Bra träning förebygger skador på jobbet Emma Kultima med 100 kg på stången under träning. I marklyft klarar hon 152 kg. Foto: Foto: Mauritz Magnusson Emma lyfter tungt för hälsa och nöje MALMBERGET. Emma Kulitima, maskinförare vid LKAB i Malmberget gör en raketkarriär i år. Hon lyfter skrot på fritiden och tävlade i juli i SM i styrkelyft i Borås. Hon debuterade i norrländska mästerskapen i våras, där hon vann sin viktklass. Emma började med styrkelyft så sent som vid årsskiftet. Styrkelyft är lätt att mäta utvecklingen i, jag mår bättre och det är kul, säger hon. Emma tävlar i 63-kilosklassen och verkar vara en naturbegåvning. Vid mästerskapstävlingen lyfte hon 332 kilo sammanlagt i de tre grenarna knäböj, bänkpress och marklyft. Det största enskilda lyftet var marklyft med 152 kilo. Styrkelyft är roligt och verkar passa mig. Det ger framförallt en allsidig träning, alla muskler används. Vi tränar fyra gånger i veckan här i Malmbergets AIF. Vi tränar tillsammans, det ger både sammanhållning och god omtanke om varandra, säger hon. Jag är maskinförare vid väggruppen i gruvan. Det är ett stillasittande jobb. Därför är det viktigt att man tränar och rör sig, om man skall klara ett helt yrkesliv. Träningen förebygger skador. Det ger effekt på jobbet. Idag ingår styrketräning i alla idrotter, säger hon. Mer muskler avlastar skelettet och benrörelserna hjälper hjärtat pumpa runt blodet. Dessutom lär mer muskler ge större livslängd, säger Emma. Sedan Emma började träna målmedvetet har hon lagt all snabbmat åt sidan. Det skall vara kvalitet även i maten. För att må bra skall man lyfta tungt och äta bra. Den bästa maten är den man lagar själv från grunden. Favoriter i lunchlådan är potatis, kyckling och lax, både lättlagat och gott, säger hon. MAURITZ MAGNUSSON Emmas mat. Så här kan en arbetsdag med Emma se ut: 05.24: stämplar in på jobbet Frukost havregrynsgröt med ägg och frukt. Lunchlåda med lax och potatis. Vatten till maten. Mellanmål frukt eller kvarg 14.42: stämplar ut. Terje Enoksen, Mikael Karlberg och Sakari Alanko arrangerar mästerskapet. LKAB. LKAB Fritid i Malmberget, Kiruna, Narvik och Luleå bjuder in till LKAB-mästerskap i form av fyrkamp i september. Det är första gången på över tio år som föreningarna genomför ett gemensamt arrangemang. Den september ska cirka 15 personer från respektive ort träffas i Narvik för att tävla i bowling, cykling, fotboll samt ytterligare en hemlig trivselgren. Styrelseordförande i LKAB Fritid Foto: Tina Benson Narvik, Terje Enoksen, tog initiativet till samarbetet. Vi har pratat länge om att göra något tillsammans och nu kom vi i mål. Vi ser fram emot mästerskapet och hoppas att detta blir ett återkommande arrangemang, säger Terje Enoksen. Mer information om mästerskapet kommer att publiceras på LKAB Fritids sidor på Arena. TINA BENSON Fakta LKAB Fritid: Alla LKAB-anställda är automatiskt medlemmar i föreningen LKAB Fritid Föreningen finns i Narvik, Malmberget, Kiruna och Luleå Anställda samt familjemedlemmar och pensionerade anställda kan kostnadsfritt delta i alla aktiviteter som anordnas av föreningen Syftet med föreningen är att genom idrotts- och fritidsaktiviteter främja gott kamratskap och verka för medlemmarnas samvaro Styrelseordförande i föreningarna är Terje Enoksen (Narvik), Alanko Sakari (Kiruna), Mikael Karlberg (Malmberget) och Mattias Rönnbäck (Luleå). ENGAGERAD 16 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

10 SVARAR Göran Adolfsson, specialist, Kiruna: De vackra färgerna och bärplockningen. Aktiviteter för LKAB-anställda Vill du komma igång med nya rutiner efter semestern? Nu startar höstens aktiviteter för LKABanställda. Besök någon av våra sidor på Arena så får du all information du behöver för att komma igång med motions- och friskvårdsaktiviteter. Vad är det bästa med hösten? Johan Siikavaara, sektionschef, Kiruna: Älgjakten och vädret. Det är svalt och skönt. Therese Hägglund, projektledare, Kiruna: Bärplockningen och höstfärgerna. LKAB firar 125 år med en historisk bok LKAB. Den 18 december 1890 bildades LKAB som idag är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Nästa år fyller företaget 125 år. Det ska firas med en ny historisk bok. Boken, som beskriver företagets tillkomst och utveckling under åren, kommer att tas fram som en del i firandet av jubileumsåret. Det saknas en bok som tar ett helhetsgrepp över hela LKAB:s historia. Vi vill berätta både om tekniska innovationer och om framväxten av samhällena. Vi vill visa hur LKAB sedan starten har varit beroende av och påverkat verksamhetsorterna, regionen och riket säger Eva Selin, arkivarie och LKAB:s kontaktperson i bokprojektet. Centrum för Näringslivshistora anlitas för att producera boken och arbetet med faktainsamling har just påbörjats. Boken beräknas vara klar under våren Jag ser fram emot ett roligt och intressant projekt, säger Eva Selin. JOHANNA FOGMAN Fotnot: Centrum för Näringslivshistoria (CfN) är en ideell förening som LKAB är medlem i. CfN:s uppdrag är att bevara och berätta näringslivets historia. arena/socialsites/halsa-och-friskvard-kiruna arena/socialsites/halsa-och-friskvard-malmberget-svp-lulea arena/socialsites/lkab-fritid-kiruna arena/socialsites/lkab-fritid-malmberget arena/socialsites/lkab-fritid-lulea arena/socialsites/lkab-fritid-narvik Bli medlem i LKAB:s konst förening och vinn ett konstverk Medlemsavgiften, 200 kronor per år, betalas via löneavdrag. KONTAKTA: För Kiruna/Narvik Katarina Roxenfalk, tfn 1221 eller via mejl. För Malmberget/Luleå Siw Tottie, tfn 6650 eller via mejl. Mer information om föreningarna finns på Arena/Sitemap/LKAB:s konstförening. SOVRAT Tack: Tack till alla arbetskamrater och arbetsledning på LKAB i Kiruna för uppvaktningen med blommor o presenter på min 50-årsdag. Johan Carlsson Tack för uppvaktningen i samband med min pensionering. Nu har vi ätit upp presenten! Mauritz Magnusson med familj, lilla Lova, John, Linda och Veronica. Ett stort tack till alla för blommor och presenter i samband med min pensionering. Harry Oskarsson Stort tack för all uppvaktning i samband med min pensionsavgång! Kjell Wiippola Tack för all uppvaktning och gåvor jag fick vid min pensionsavgång. Tack även för alla glada skratt under min korta tid hos LKAB. Kurt Johansson, kabelrep KUJ 775 Varmt tack för all uppvaktning när vi slutade på LKAB och LKAB Berg & Betong. Karin Wanhatalo & Lennart Wanhatalo Johanna Fogman Tina Benson Bidra till Sovrat! Maila: Ring: Skriv: LKAB Insidan, CI, Malmberget. Det hände på LKAB: 15/8 Delårsrapport för andra kvartalet 2014 presenteras 26/7 LKAB bjöd på gruvturer under Svappavaaradagen 18/7 Klart för brytning i Mertainen 4/7 Dagbrottet i Leveäniemi tömt på vatten 24/6 Fordonsbrand i Kirunagruvan 16/6 LKAB säger upp avtalet med Green Cargo och börjar utbilda egna lokförare 11/6 LKAB:s vd Lars-Eric Aaro får H.M. Konungens medalj Det händer i LKAB: 1/9 Emirates Steel besöker LKAB i Kiruna. 1/9 Arbetsmarknadsdepartementets chefsgrupp besöker LKAB i Kiruna. 4-5/9 Skanska Finland besöker LKAB i Kiruna. 17/9 Nordiskt Gruvmätarmöte i Kiruna. 19/9 Finska Bergsmannaföreningen besöker LKAB i Kiruna. För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB:s kommunikationsenhet, Box 952, Luleå. Citera oss gärna, men ange källan. Maritha Mossberg Ylva Sievertsson Mauritz Magnusson Josefine Ejemalm Lediga jobb: Lediga jobb inom koncernen finns publicerade via följande länk: För närvarande söker LKAB bland annat: Process- och underhållsingenjör, Luleå. Underhållsingenjör, Kiruna. Sektionschef, forskning och utveckling, agglomerering, Malmberget. Forskningsingenjörer inom miljö- och mineralteknik, Malmfälten. Sektionschef, forskning och utveckling, bergteknik, Malmberget. Mekaniker, KK2/KK3, Kiruna. På nytt jobb: Martin Fredriksson, sektionschef produktion planering norra, Kiruna. Tomas Kohkoinen, sektionschef produktion planering & transport, Kiruna. Monica Olofsson, produktionschef terminalen, LKAB Malmtrafik, Kiruna. LKAB-MÄSTERSKAPET I GOLF En del av LKAB:s och GMGK:s sponsringssamarbete innefattar LKAB-mästerskapet i Golf. Årets tävling går av stapeln på Gällivare-Malmbergets Golfklubb lördagen den 6 september, första start LKAB-koncernens anställda och pensionärer är välkomna att deltaga. Observera att tävlingen har en C-klass där det ej krävs grönt kort för att deltaga. Klass A hcp 0-18 Slaggolf, 18 hål Klass B hcp 18,1-36,0 Poängbogey, 18 hål Klass C hcp 36+ Spel på nyrenoverade korthålsbanan Anmälan och frågor: Kajsa Lindmark Westerberg Åsa Haapasaari Utkommer 3/10 Manusstopp 25/9 E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Frank Hojem Produktion: Vinter Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk 18 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

11 GRUVOR FÖRÄDLING HAMNAR Råmalm, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli Förädlingsverk, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special Leveranser, tusen ton Period: 1 jan - 31 juli SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter Norra: Kiruna Södra: Malmberget Dagbrott: Svappavaara FÄRDIGA PRODUKTER Pellets Fines (inkl. KMR) Norra: Narvik Södra: Luleå Totalt levererat ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 31 juli Tot. 2013: 59 st BERÄKNAD BELÖNING ackumulerat juli kr UPPNÅDD PRODUKTKVALITET Produktkvalitet i leveranser. Period: 1 jan - 31 juli Kvalitetsmål: 96 % KOMMENTARER Period: xx juli - xx juli NORRA, TUSEN TON Råmalm - 239,9 Pelletsverk KK2-20,1 Pelletsverk KK3-116,2 Pelletsverk KK4-17,8 Svappavaara - 15,9 Specialprodukter ± 0 ¹ ² ³ ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION ¹) Brist på tillgängliga etagespel, åska, urspårning. ²) Verkstopp pga. åska, brickning av grate. ³) Verkstopp pga. rågodsbrist, uppstartsproblem. 4 )Verkstopp pga. åska. Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion avser moderbolag och anslutna dotterbolag. PRODUKTIONSKOSTNAD ack. juli 484 kr / ton < > )Verkstopp pga. åska, uppstartsproblem. 6 ) Stopp pga åska. 7, 8, 9 ) Verkstopp pga. åska. Uppnått K-värde: 94,5 % SÖDRA, TUSEN TON Råmalm - 54,4 Fines (MAF + MAC) - 9,0 MPBO BUV - 14,6 MPBO MK3-5, VECKOBLADET # NR Grafik: Mediagrafik & illustration

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör.

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör. nr 3 2012 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Förbränning av slam en lönsam affär Sid 3 Daniels tuffa utmaning Sid 4-5 Tave kom med oväntad dyrgrip Sid 8 VERONICA ENGBERG

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer