Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015."

Transkript

1 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #2 MARS ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB Nu går energijakten vidare Stora vinster att göra i befintliga processer Sid Bolagets spargris Energimål förbättrar miljön Restaurang invigd på nivå 1365 Nyrenoverat i Siekasadje Energibesparing VECKOBLADET # Anders Kitok sidan 2

2 LKAB BEFINNER SIG i ett marknadsläge med låga järnmalmspriser. För att garantera en framtid måste LKAB tjäna egna pengar för att ha råd med framtida investeringar. Det enda sättet att själva kontrollera detta är genom att minska våra kostnader. Det är av högsta prioritet och energikostnaderna är inget undantag. Ökade energibesparingar sänker LKAB:s kostnader Vi måste alla arbeta med att minska energiförbrukningen i smått som stort. Minskad energianvändning leder i slutändan till lägre kostnader för LKAB. Att spara energi är inte komplicerat. Vi kan alla bidra genom att se över vår situation och vad vi gör i vårt dagliga arbete. Då kommer vi att lyckas. Det är viktigt att vi alla tänker på energi - dagligen. Det kan handla om enkla saker i vardagen som att släcka lamporna efter sig, att stänga igen fönster och dörrar, att nyttja LKAB:s busstransporter mellan orterna och till arbetsstället istället för att åka bil, att minska på värmekostnaden genom att hålla en lagom temperatur på din arbetsplats och så vidare. Förutsättningarna för att göra något bra finns redan. Vi kan spara flera hundra miljoner kronor för LKAB genom att tänka till och agera energimedvetet. Under 2014 har vi minskat vår energiförbrukning med fem procent jämfört med Det är positivt. Under 2015 går vi in i en ny fas. Besparingsinitiativ och förslag motsvarande 20 procent av LKAB:s energiförbrukning har tagits fram under åren 2013 och En del av dessa har förverkligats, dock kvarstår huvuddelen. Nu behöver vi tillsammans hjälpas åt att genomföra besparingarna. När vi sparar energi minskar vi samtidigt koldioxidutsläppen och LKAB fortsätter att bidra till en bättre värld genom att dra sitt strå till stacken. Det du gör hemma för att spara energi, kan du göra även på arbetet. Planera din arbetsdag utifrån effektivitet. Var och en kan göra oerhört mycket. Vi fortsätter vår energibesparingsresa, nu med en ännu högre takt. Resan ska vi göra tillsammans, du och jag. Vi kan spara flera hundra miljoner kronor för LKAB genom att tänka till och agera energimedvetet. ANDERS KITOK, ENERGIDIREKTÖR, LKAB FOTO: FREDRIC ALM SVARAR TUMMEN UPP...till den nya matsalen och verkstadslokalerna på nivå 1365 i Kiruna under jord. Tage Lundin, LKAB. Maud Stenhult, sektionschef Agglolab, Malmberget: Att planera sin bilkörning. CITATET Om vi tillsammans strävar efter att nå LKAB:s energi- och miljömål får vi framförallt en renare miljö, men även högre trovärdighet och bättre förutsättningar att leva upp till lagar och krav. LARS ERKKI, SEKTIONSCHEF, ENERGI OCH KLIMAT. FOTO: FREDRIC ALM Omförhandling av leverantörsavtal pågår LKAB. LKAB ser över avrops- och ramavtal med samtliga leverantörer. Huvuddelen av avtalen har omförhandlats under februari månad. Priset på järnmalm har fallit med mer än 50 procent under 2014 och fortsätter att falla. Det ger LKAB helt nya marknadsförutsättningar och påverkar bolagets lönsamhet. Inköpsavdelningen på LKAB arbetar ständigt med effektiva inköp och konkurrensutsättning för att nå den lägsta totalkostnaden i varje affär. Det som är nytt är att LKAB omförhandlar redan avtalade priser. Det finns en stor förståelse bland leverantörerna om läget för gruvbranschen i allmänhet och LKAB i synnerhet. Självklart är det tufft, men ska LKAB fortsätta vara ett lönsamt företag måste vi tillsammans med våra leverantörer agera för att sänka kostnaderna, säger Tage Lundin, inköpsdirektör. TINA BENSON Vilket är ditt bästa energibesparingstips? Pernilla Nordin, forskningsassistent, Malmberget: Att släcka lamporna när du går ut ur rummet. Ola Rosendal, forskningsin genjör, Kiruna: Att gå till jobbet. We re rollin at 1365 KIRUNA. Tidsoptimering när den är som bäst, det menar Jan Levin som snabbt och smidigt rullar mellan jobben på nya huvudnivån 1365 på sin elektriska trehjuling. Praktiskt, miljövänligt och effektivt! ERIKA LINDBLAD Visste du att LKAB genomför slumpvisa drogtester regelbundet? LKAB. Vårt bolag är en drogfri arbetsplats. Varje år genomförs cirka slumpvisa drogtester av LKAB:s anställda och cirka 700 tester på entreprenörer. Företaget NDP (Nordisk drogprevention) utför drogtesterna på uppdrag av LKAB:s företagshälsovård. De som blir kallade är personer som slumpas fram vid de datum då testerna äger rum. Syftet är att upptäcka användning av droger i tid och ha möjlighet att motverka missbruk. Vid kallelse till drogtest kontaktas i första hand den berördes chef som i sin tur meddelar sin medarbetare att denne är kallad till ett drogtest. Efter samtalet ska personen inom 30 minuter infinna sig vid teststationerna, om inte särskilda skäl föreligger för att hinna inom den tiden. Uteblivet svar innebär att allt är som det ska. Skulle testet vara positivt kontaktas den berörda personen av en specialistläkare, därefter av företagshälsovården och närmaste chef för att i samråd hjälpa den berörda att ta itu med problemet. ERIKA LINDBLAD 02 VECKOBLADET # OMSLAG: Renar på Kiirunavaara. Nya bangården i bakgrunden. FOTO: FREDRIC ALM VECKOBLADET #

3 Grönt och rött ger resultat Niklas Andersson, produktionschef och tekniker på pelletsverket MK3 i Malmberget.Torbjörn Ahnqvist, sektionschef FOTO: MARITHA MOSSBERG på pelletsverket MK3 i Malmberget. Fokus på vattenförbrukning MALMBERGET. På två år har användandet av vatten minskats till ungefär en tredjedel i pelletsverket MK3 i Malmberget. Vi söker hela tiden nya lösningar och förbättringar. Det är roligt när sådana här resultat nås, säger Niklas Andersson, produktionschef och tekniker i MK3. En av de främsta orsakerna till en minskad förbrukning av vatten är att pumpgropen, dit allt spolvatten från pelletsverket pumpas, har byggts om. En annan orsak är att antalet spolrännor under transportörerna har minskats. Det här leder till miljövinster. Utsläppet av vatten till klarningsdammen minskar och det leder till färre utgrävningar av dammarna som betyder kostnadsbesparingar i framtiden. Vi har gått och går framåt, steg för steg, säger Niklas Andersson. En gång per år kan vi göra insatser och det är under repstoppen i maj, säger Torbjörn Ahnqvist sektionschef på pelletsverket MK3. Kostnaderna för vatten har minskat med 1,3 miljoner kronor sedan Nu jobbar vi på den så kallade varma sidan. Vi ska ta till vara på det varma vattnet från pelletsverket och skickar tillbaka det till anrikningsverket. Det kommer att betyda högre tempertur på råkulorna, produktionen ökar och oljeförbrukningen minskar, säger Torbjörn Ahnqvist. Arbetet pågår också med att minska vattenförbrukningen i Bandugnsverket, BUV. Målet är att vi ska ha lika stor förbrukning i båda pelletsverken, säger Torbjörn Ahnqvist. I Bandugnsverket har förbrukningen hittills minskats med 29 procent. I MK3 är minskningen hela 67 procent. MARITHA MOSSBERG Vattenförbrukning 2012 Bandugnsverket, BUV, 7 miljoner kubikmeter 2014 Bandugnsverket, BUV, 5 miljoner kubikmeter 2012 MK3, 11 miljoner kubikmeter 2014 MK3, 3,6 miljoner kubikmeter NYTÄNKANDE MALMBERGET. Nyckeln till störningsfri produktion är delaktighet och analyser. De senaste två åren har antalet ortmeter i egen regi ökat med meter i gruvan i Malmberget. Siffrorna talar för sig själv. I år har vi höjt årsplanen, säger Johnny Olofsson, sektionschef för tillredningen i Malmberget. Arbetet med operativ styrning, som systemet heter, är att helt enkelt följa upp det dagliga arbetet. Med hjälp av färgerna rött och grönt symboliseras om produktionsmålen för varje skift uppnåtts eller inte. Det här är en del som även finns med i arbetet med OpEx steg två. Metoden påbörjades för två år sedan på allt arbete med tillredning, öppningsborrning och rasborrning, under jord. Det handlar om att visualisera hur det går i produktionen under varje skift. Vi följer upp arbetet på morgonmöten varje dag. Där ser vi över resultaten och pratar om analyser och åtgärder till avvikelser, men även om det som gått särskilt bra Det är männen och kvinnorna ute på fältet som äger analyserna, poängterar Johnny Olofsson. Tidigare fick vi aldrig riktigt veta vad som gått fel. Nu ser vi direkt, inte bara hur det gått, utan orsaken till resultaten. Exempelvis om det varit ett oljeläckage som stört produktionen, säger Joakim Douhan, tillredare. Skillnaden är att vi nu ser det, i rött och grönt. Om det har gått lite sämre på skiftet innan så styr vi om lite i arbetet. I början tänkte vi, vad ska det här vara bra för. Men nu får vi mer ett eget ansvar och alla vill göra ett bra jobb, säger Malin Heino, tillredare. Johnny Olofsson införde operativ styrning, som är ett väl beprövat system i många andra företag. Han påpekar att det är genom samtal och delaktighet som framgången har nåtts. Det här har gett ett ökat medvetande och alla blir synliga på ett positivt sätt. Det bygger en stolthet och siffrorna visar på en enorm effekt. Alla gör ett fantastiskt bra jobb. Nu ska vi försöka utveckla detta och sprida det här vidare, säger han. MARITHA MOSSBERG Kostnad per ortmeter 2012: kronor 2014: kronor Antal ortmeter 2012: meter 2014: meter Årsplan 2012: ortmeter 2014: ortmeter 2015: ortmeter Det handlar om att visualisera hur det går i produktionen under varje skift JOHNNY OLOFSSON ANSVAR 800 gigawattimmar i energiförbättringsåtgärder har identifierats i pelletsverken KK2, KK3 och BUV. 20% ska energianvändningen minskas med fram till Joakim Douhan och Malin Heino, tillredare i Malmberget. FOTO: MARITHA MOSSBERG Johnny Olofsson är sektionschef på tillredningen, Malmberget. 04 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

4 Maritha Mossberg: Livet ett givande och ett tagande Loket Bombardier IORE började levereras år 2000 och är världens starkaste eldrivna lok. LKAB. Sedan en tid tillbaka står hållbarhet högst upp på dagordningen för många svenska industriföretag. LKAB:s IORE gör logistiken till ett föredöme en superstark, rullande spargris nödvändig för en effektiv transport. Kan man fotografera tåget, har ni en tidtabell?, Kan vi köpa modeller av loket?, Jag skulle göra vad som helst för att få åka med!? är ett urval entusiastfrågor ställda till LKAB:s informationsmejlkorg. De äldre lokomotiven i bolagets regi, DM3, utvecklades då behovet av moderniserade lok blev större efter andra världskriget. Svenska Asea DM3, som producerades fram till tidigt 1970-tal, var av pålitligt slag men föråldrat vid sekelskiftet. Därför specialbeställde LKAB Bombardier IORE med effektiva, energiåtermatande asynkronmotorer med miljö- och kostnadsbesparingar på cirka 25 procent. Resultatet blev också en ökad årlig kapacitet till 40 miljoner ton produkter. För att hitta en intressant liknelse och milstolpe i svensk järnvägshistoria kan vi backa bandet till år Projektet X2000 startade på 1980-talet av Kalmar Verkstad med målet att ta landets persontågstrafik in i 2000-talet med sex stycken toppmoderna vagnar kopplat till en dragenhet med 160 kilonewton i startdragkraft och med en effekt om kilowatt och max tillåten hastighet om 200 kilometer per timme. Bombardier Iore är kalibrerat annorlunda och med ett betydligt större effektuttag om kilowatt per dragenhet, parkopplat i två dragenhet hela kilowatt, nära tre gånger så mycket som ett X2000. Vridmomentet är hisnande kilonewton i dragkraft. I skrivande stund, och troligtvis många år framöver, är Bombardier IORE världens starkaste ellok och specialutvecklat för Malmbanan och de bistra vintrarna i den svensknorska fjällen. Med ett ekipage på ton och i runda tal hästkrafter är det inte underligt att det ska till flertalet laviner och snöstormar innan IORE ställer in. FREDRIK BJÖRKENWALL FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON Bolagets spargris på hjul Ursprungsland: Tyskland (ritad i Schweiz) Antal vagnar: 68 (cirka 100 ton per vagn) Första år i drift: 2001 Vikt: 180 ton (per enhet) Längd: 22,9 meter Bredd: 2,9 meter Maxfart: 80 kilometer per timme. (60 kilometer per timme med full last) Läs mer om IORE på Välkommen in i slangbutiken! FOTO: JOSEFINE EJEMALM. Samarbete gav slangbutik KIRUNA. En butik för hydraulslangar har öppnat i Kirunagruvan. Butiken är resultatet av ett gott samarbete mellan flera olika avdelningar på LKAB. Hydraulslangar finns i nästan alla maskiner som används under jord, både i LKAB:s egna och entreprenörers fordon. Utan en fungerande hydraulik står maskinen stilla. Nya slangar och ledningskomponenter köps ofta i butiker i samhället. Vi måste jobba smart när vi kommer ner på större djup i våra gruvor. Det är inte hållbart att köra upp på stan för att handla. Den här butiken sparar tid och pengar, både för LKAB och för våra entreprenörer, säger Kerstin Lindmark, operativ inköpare mot gruvan. Underhållsingenjörer, mekaniker, förråds- och inköpspersonal funderade tillsammans på alternativa lösningar för slanginköp. I samband med flytt av verkstäder och förråd till nya huvudnivån på 1365 metersnivån förverkligades en av idéerna. En ny butik var född. Samverkan över avdelningsgränserna i kombination med nytänkande har varit en förutsättning för det här arbetet. När det gäller butiker finns det bara utvecklingsmöjligheter, säger Janne Levin, underhållsingenjör på PNM (produktion norra mobila maskiner). TINA BENSON et skimrar från människor som mött kärleken och är för- Häromdagen träffade Dälskade. jag en person som med strålande ögon berättade om sin nyfunna älskling. Energin lyste och gnistrade och en del av den personens kraft så att säga skvätte över på mig. Jag kände mig glad och uppfylld av styrka efter det mötet. Flera timmar senare berörde det mig fortfarande. Vilken härlig känsla. Ett möte, ett ord, en blick kan både ge och ta energi. Tänk så lite som behövs för att känna sig dödligt sårad för resten av dagen eller översköljd av positiv energi som du mött hos en annan människa. Utan att alltid vara medveten om det, sprider vi glädje eller sorg. Din lycka kan lätt bli andras påfyllning av kraft. Solen, musiken, bilen i kombination, ger mig energi och gör mig glad. Att uppfyllas av energi kan vara så många olika saker. Nyligen har jag upptäckt att fysisk träning även ger mig energi. Ja, jag vet att det gör det, men tidigare har jag väl inte gett det någon riktig chans, inte förrän nu. En vänlig gest, ett vänligt ord bara så där i förbifarten höjer min dag. Lite uppmuntran både hemma och på jobbet är ett fint energitillskott. Energikällorna finns hela tiden omkring oss. Det handlar mest om att hinna fånga den vänliga blicken eller leendet. Så stanna upp lite ta till dig kraften som kommer från naturen, människorna och djuren. Var öppen för den där påfyllnaden vi så innerligt väl behöver varje dag. Kom också ihåg att ge. För livet är ett tagande och ett givande också när det gäller energi. Och så det där med kärleken där bara en annan människas berättelse om lyckan kan få dig att må bra för resten av den dagen. Energikällorna finns hela tiden omkring oss 06 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

5 Så ska vi spara energi LKAB använder stora mängder energi varje år. Ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv är det angeläget att minska energiförbrukningen. Även i det dagliga arbetet kan du och jag påverka LKAB:s användning av energi. Här ger energi- och klimatenheten några energispartips. LKAB:s pelletsverk står för över 80 procent av bolagets totala CO 2 -utsläpp. Ner med CO 2 -utsläppen FOTO: FREDRIC ALM LKAB. Koldioxidutsläppen på LKAB följer energiförbrukningen som en skugga. Med minskad energiförbrukning sänks också utsläppen av koldioxid. Enkel matematik som kräver både nytänkande och ansvar. Koldioxid (CO 2 ) är en växthusgas som gör att jordens temperatur stiger. LKAB:s målsättning är att år 2020 ha reducerat koldioxidutsläppen per producerat ton pellets med 21 procent jämfört med år Det är en utmaning som påverkar oss alla, säger Lars Erkki, sektionschef på Energi- och klimatenheten. LKAB arbetar på bred front med koldioxidfrågan, bland annat med drivmedel. Två hybridbilar som kan köras på både el och diesel har köpts in. Det har även gjorts försök med biodiesel. Utvecklingsprojektet E- highway (elektrifiering med eldrivna lastbilar så kallade trolleybilar. ) undersöker möjligheten till elektrifiering av malmtransporterna på väg E10 mellan Mertainen och Svappavaara. Att elektrifiera transporter är ett effektivt sätt att både minska kostnader och koldioxidutsläpp. Sveriges elnät är stabilt och vår elproduktion är näst intill koldioxidfri. Dessutom är elkraft billigare än diesel, säger Roger Karlsson, projektchef på Energi- och klimatenheten. Stora bovar i dramat är kol och olja. I dag drivs LKAB:s pelletsverk till stor del av just dessa fossila bränslen. Det innebär att pelletsverken står för över 80 procent av bolagets totala CO 2 -utsläpp. I pelletsverket MK3 i Malmberget pågår försök med att ersätta olja med naturgas. Biobränsle istället för kol i Gratekiln-verken är ett annat alternativ som undersöks. Vi tittar hela tiden på nya lösningar för att långsiktigt sänka vår energiförbrukning och därmed koldioxidutsläppen. Det är en överlevnadsstrategi för både LKAB och miljön, säger Lars Erkki. TINA BENSON Vi tittar hela tiden på nya lösningar LARS ERKKI NYTÄNKANDE 08 VECKOBLADET # NR FOTO: FREDRIC ALM VECKOBLADET # NR

6 Lars Erkki, sektionschef, energi och klimat: Agera som om du vore hemma. Energin är lika dyrbar på arbetet. Ifrågasätt tryckluftsanvändande, stäng öppna portar och möts effektivt via Lync eller telefon istället för att resa. Och givetvis så har du aldrig bilen stående på tomgång, eller hur? Fia Lindroos, projektledare, energi och klimat: Minska onödig vattenanvändning. I verken går det energi till att pumpa runt vatten. Stäng av vatten som står och rinner i onödan. Justera tidsjustering för automatisk spolning om ni märker att den ofta spolar golv som är rena. Det allra bästa är att undvika spill som ofta är orsaken till att spolning behövs. Roger Tegel, energiarkitekt, energi och klimat: Försök köra alla processer så jämnt som möjligt. Följ de styrvärden och parametrar vi har för att till exempel hålla en jämn fukthalt och rätt finlek på sliget. Bäddens jämnhet är också viktigt för energiförbrukningen. Om alla led före kulrullning fungerar bra kan vi spara 5-10 procent i energiförbrukning i pelletsverken. Stefan Lahti, sektionschef för energiutveckling: Energikostnader är en kostnad som alla på LKAB kan påverka i olika grad. En stor potential för minskade energikostnader är att utrustningar eller anläggningar fungerar som tänkt och används så effektivt som möjligt. Börja med att titta på vad som använder energi på din arbetsplats och börja jobba med det som du kan påverka av den förbrukningen. Stefan Törnman, projektledare, energi och klimat: Felanmäl så fort du upptäcker trycklufts- eller vattenläckage så det blir åtgärdat. Båda medierna förflyttas långa sträckor inom LKAB. Kostnaderna är höga då tryckluft och vatten kostar omkring 5 respektive 20 öre per kubikmeter. Anders Kitok, energidirektör: Tänk på energi dagligen. Stäng igen fönster och dörrar, nyttja LKAB:s busstransporter mellan orterna eller till arbetsstället istället för att åka bil. Minska på värmekostnaden genom att hålla en lagom temperatur på din arbetsplats. Vi kan spara pengar för LKAB genom att tänka till och agera energimedvetet. FOTO: FREDRIC ALM, G. RÚNAR GUDMUNDSSON OCH LKAB 10 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

7 NELIA FORSKAR FÖR ATT GE PELLETSEN RÄTT KARAKTÄR -OCH PÅ FRITIDEN LOCKAR PULKAÅKNING MALMBERGET. Nelia Castro har bott på många platser i Europa och har samtidigt fått ovärderlig erfarenhet och utbildning. Kunskaperna använder hon nu i sitt arbete på LKAB:s forskningsavdelning. 1 Hur kom du till LKAB? Jag växte upp i Porto i Portugal. När jag hade tagit min masterexamen vid universitetet i Porto sökte jag till Leonardo DaVinci-programmet. Det gjorde det möjligt för mig att arbeta på Norwegian Geological Survey i Trondheim i Norge. Min handledare frågade mig om jag var intresserad av att bli doktorand. Jag fick ett stipendium för att forska inom betongteknologi vid Norwegian University of Science and Technology. Efter att jag disputerat har jag bott på Svalbard och i Narvik tillsammans med min pojkvän. För ett år sedan sökte jag en forskartjänst på LKAB och flyttade till Sverige! 2 Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag arbetar med agglomerering, mer specifikt med bindemedel. Agglomerering används för att definiera den kalla delen av pelletsprocessen. Med andra ord, det som kommer efter att slurryn når fram till pelletsverket och formas till kulor för att sedan transporteras vidare. Min forskning är för närvarande fokuserad på bindemedel, vilket kan beskrivas som limmet som håller ihop kulorna. Jag forskar på organiska bindemedel såväl som bentonit. 3 Jag älskar att fotografera och sticka Hur arbetar din avdelning med besparingar? Ett exempel är att vi testar organiska bindemedel som är billigare. Utmaningen är att produktens karaktär måste bibehållas. Ett annat alternativ är att försöka hitta ett bindemedel som med en bättre funktion skulle innebära att vi behöver använda mindre mängd i processen. En ny typ av bindemedel skulle även kunna betyda att vi kan förbättra pelletsens karaktär. 4 Vad tycker du mest om att göra sedan du flyttade till Sverige? Jag älskar att fotografera och handarbeta med stickning. Jag håller även på att lära mig att åka längdskidor, men jag är bättre på pulkaåkning. 5 Vad är det bästa med att arbeta på LKAB? Det är roligt att det finns så många olika saker att arbeta med i företaget. 6 Vad betyder ENA för dig? När du arbetar för ett företag och inte är engagerad eller försöker leva efter företagets värderingar, då gör du på något sätt inte hela ditt jobb. HOLLY NELSON Namn: Nelia Castro. Familj: Pojkvän i Narvik och mamma i Porto. Bor: Malmberget. Yrke: forskningsingenjör. Fritidsintressen: stickning, fotografi, längdskidåkning, njuta av Sveriges sociala kultur. Bästa egenskap: Väldigt motiverad att ta mig an nya projekt och utmaningar. ENGAGERAD 12 VECKOBLADET # FOTO: HOLLY NELSON VECKOBLADET #

8 Efter Stefan Lahti, sektionschef för energiutveckling. Stora vinster att göra på energibesparingar LKAB. Genom att identifiera de källor där energiförluster förekommer har LKAB sparat många gigawattimmar. Ett fortsatt mål är energikostnadsminskningar utan investeringar, att utveckla befintlig process och utrustning. Avdelningen för energiutveckling har under 2014 genomfört systemanalyser runt om i LKAB:s verksamhet i syfte att ta reda på vart det finns energiförluster. Arbetet har lett till goda resultat. Energiförbättringsåtgärder motsvarande mer än 800 gigawattimmar har kunnat identifieras i tre pelletsverk; KK2, KK3 och BUV. Det är nästan 20 procent av hela LKAB:s förbrukning. Arbetet har genomförts utifrån en välbeprövad arbetsmetod som bygger på LEAN. Vi anpassade arbetsprocessen till LKAB:s verksamhet hösten Det resulterade i ett arbetsätt som fokuserar på de tre M:en; medarbetare, metod och styrning samt maskin och process. Utifrån det tog vi sedan fram en energihandbok där processen beskrivs, säger Stefan Lahti, sektionschef för energiutveckling. FOTO: JOHANNA FOGMAN En systemanalys är kort och gott en diagnos över verksamheten i syfte att ta reda på var det finns energiförluster. Vi tittar på orsaker och åtgärder för att minska förlusterna. Vår avdelning har genomfört intervjuer med personalen i verken och fångat upp kunskap som de besitter. Resultatet blir att ta fram en handlingsplan för verksamheten kopplat mot de tre M:en, säger Stefan Lahti. Ett projekt som pågått under en längre tid är ett nytt styrsystem i Kiruna under jord. Det projektet är nu i hamn. Fläktstyrsystemet är ersatt med ett toppmodernt styrsystem som både spar pengar och energi. Det nya styrsystemet gör att vi kan styra fläktar som tidigare inte hade styrning. Vi har dessutom möjlighet att mäta luftkvaliteten, styra portar och varvtalsstyra fläktar, säger Stefan Lahti. I sovringsverket, vid finkrossen och ficktopparna, har belysningen bytts ut till LED-belysning. Investeringen har lett till en energibesparing på 62 procent. FOTO: ULF MUKKA Samtidigt har flertalet andra energiprojekt pågått under I sovringsverket, vid finkrossen och ficktopparna, har belysningen bytts ut till LED-belysning. Det handlar om totalt 800 armaturer som har bytts ut plus tillhörande kablage. Investeringen har lett till en energibesparing på 62 procent. Resultatet medför minskad energi till följd av minskat underhåll då LED-belysningen håller betydligt längre. Vi har även gjort andra studier såsom förstudier och förprojektering av värmeåtervinning av gruvventilation samt utfört fullskaleförsök med biodiesel på bussarna, säger Stefan Lahti. LKAB samarbetar också med Tekniska verken i Kiruna och ser över Kirunas potential och möjligheter, bland annat att använda spillvärme som bas. Före Målsättningen med projektet är att Kiruna ska ha Sveriges billigaste fjärrvärme. I Svappavaara tittar vi på framtida energisystem på LKAB:s område och de pannor som påverkas när vi börjar bryta i Leveäniemi. Vi har även gjort fullskaleförsök med slaggförhindrare i KK2, säger Stefan Lahti. Fokus under 2015 kommer dock bli att bygga vidare på de tre M:en och göra daglig uppföljning. Men vi pausar systemanalyserna något för att lägga resurser på daglig uppföljning och genomförandet. Vi kommer att stötta Mining i arbetet. Målet är energikostnadsminskningar utan investeringar, att utveckla befintlig process och utrustning, säger Stefan Lahti. JOHANNA FOGMAN 14 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

9 LEDARE OPEX REPORTAGE ARBETSMILJÖ SAMTALET SÄKERHET HÄLSA & FRITID SVAR PÅ TAL: Grete Solvang Stoltz, PERSONALDIREKTÖR, LKAB För att LKAB ska klara den nya tuffa marknaden gäller det att vara proaktiva och vidta åtgärder. Nya läget kräver fler besparingar LKAB. Det kraftiga prisfallet på järnmalm leder till pressad lönsamhet. LKAB står inför ytterligare kostnadsbesparingar samtidigt som tillväxtinvesteringarna i de nya gruvorna fortsätter enligt plan. Med ett rörelseresultat på 205 miljoner kronor och en rörelsemarginal på fyra procent för fjärde kvartalet speglar LKAB:s resultat ett förändrat marknadsläge. Samtidigt är efterfrågan på förädlade och högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets, fortsatt god. Det visar att vi är rätt positionerade i vårt kunderbjudande med klimatsmarta järnmalmspellets. LKAB har för avsikt att öka utbudet av förädlade produkter, främst genom ökad pelletsproduktion i Kiruna, säger Lars-Eric Aaro, vd på LKAB. 16 VECKOBLADET # Kostnadssänkningar motsvarande 700 miljoner kronor genomförs för att försvara LKAB:s konkurrenskraft på marknaden. Det råder anställningsstopp och en nödvändig minskning av personal med 400 tjänster fram till slutet av Omförhandlingar av inköpsavtal har även inletts. Arbetet med tillväxtinvesteringar i Svappavaarafältet fortsätter dock enligt plan. De nya gruvorna ger oss ökad flexibilitet och kompenserar för eventuella störningar i underjordsgruvorna, säger Lars-Eric Aaro. Samtidigt har den utdragna tillståndsprocessen för de nya gruvorna medfört en kraftig försening av LKAB:s tillväxtprogram vilket i sin tur har lett till betydande ekonomiska konsekvenser. FOTO: MAURITZ MAGNUSSON På världsmarknaden fortsätter de stora producenterna att leverera mycket fines, framförallt från Australien, men nu i år även från några nya stora fyndigheter i Brasilien. Det höga överutbudet väntas bestå ett antal år till. För att LKAB ska klara den nya tuffa marknaden gäller det att vara proaktiva och vidta åtgärder. En del av arbetet handlar om att jaga störningar, lösa grundorsaken till att de uppträder, arbeta effektivt och systematiskt i drift och underhåll. Det ger oss mer pellets/fines vilket leder till ökade intäkter. Vi ska tillsammans vända på varje sten, se möjligheter och ha bästa möjliga kommunikation så alla förstår vårt läge och hur vi gör förbättringar. Så skapar vi ett LKAB som är ett uthålligt och ansvarsfullt bolag som värnar om kommunernas och regionens utveckling, säger Lars-Eric Aaro. JOHANNA FOGMAN Minskad bemanning en nödvändighet LKAB. Med det nya marknadsläget som råder måste LKAB nu gå in i en ny fas. Fram till slutet av 2016 ska vi minska personalen med 400 tjänster i befintlig verksamhet. Förhoppningen är att genomföra neddragningen utan uppsägningar, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör på LKAB. Här har vi samlat några frågor och svar om personalminskningarna som LKAB står inför: 1 Varför måste LKAB genomföra personalminskningar? Vi är i ett nytt läge med priser på en lägre nivå, och vi bedömer att det kan hålla i sig de närmaste åren. Därför måste vi ta nästa steg i våra besparingar. Det är inte roligt, men absolut nödvändigt. Vi måste alla hjälpas åt. 2 Har LKAB genomfört några förberedande åtgärder inför dagens marknadsläge? Vi började arbeta med besparingarna redan 2012 eftersom vi kunde se att priserna skulle sjunka men att efterfrågan på lång sikt skulle bestå. Det är därför vi investerat intensivt och försökt öppna nya gruvor, för att vara rustade för det nya läget på marknaden. 3 Hur ska vi minska på 400 tjänster? Vi genomför en organisationsöversyn i hela företaget och hoppas att vi Alla enheter och bolag kommer att behöva bidra för att vi ska lyckas ENGAGERAD kan lösa en hel del av dessa tjänster genom naturliga planerade avgångar de närmaste åren, bland annat pensioneringar, och en stor andel internrekryteringar till de nya gruvorna. Enheter och avdelningar arbetar just nu med detaljerade planer för neddragningarna. Detta arbete kommer att pågå under mars och april månad. 4 Finns det risk för varsel? Det beror på hur priserna utvecklas, hur väl vi lyckas dra ner våra kostnader och i vilken takt vi kan öppna våra nya gruvor. Med de nya gruvorna kan vi producera större volymer och därmed sänka kostnaden per ton. Det är nyckeln för fortsatt lönsamhet, som tryggar jobben. 5 FOTO: FREDRIC ALM 400 tjänster är ungefär 10 procent av koncernens anställda. Blir det osthyvelprincipen, det vill säga en jämn fördelning av personalminskningarna över hela koncernen? Alla enheter och bolag kommer att behöva bidra för att vi ska lyckas. Utifrån vilken potential som finns kommer det sannolikt att innebära att det blir mer än 10 procent på vissa ställen och mindre på andra. Förhoppningen är att kunna genomföra personalminskningarna genom naturlig avgång, övergång till nya gruvor och färre visstidsanställda. Lyckas vi inte komma fram denna väg kan uppsägningar bli aktuella. JOHANNA FOGMAN VECKOBLADET #

10 LEDARE OPEX REPORTAGE ARBETSMILJÖ SAMTALET SÄKERHET HÄLSA & FRITID Spigottering gör det möjligt att styra vart den deponerade anrikningssanden hamnar, bygga på höjden och på så sätt öka kapacitetet. FOTO: LKAB Ett energimål gör det tydligt vad just du kan göra för att förbättra miljön. Energimål ger bättre miljö LKAB. Miljö- och energiarbetet på LKAB ska gå som en röd tråd från EU via Sveriges miljömål till koncernledningen och vidare till medarbetarna. För att tydliggöra betydelsen av energifrågan ska alla formulera ett energimål i sin verksamhetsplan. Till 2020 ska energianvändningen per producerat ton i LKAB ha minskats med 20 procent. Uppsatta mål i verksamheten är en väg för att nå dit. Ett mål kan vara att minska resandet och istället ha videomöten. Ett annat kan vara att minimera tryckluftsanvändandet. Titta på SVARAR Johan Henriksson, projektledare, Kiruna: Friluftsliv, fiske, skoter och stugan. Speciellt under den här årstiden. vad din verksamhet kan göra, säger Lars Erkki, sektionschef, energi och klimat. På Arena, i processen Arbeta med verksamhetsplanering hittar du fler tips. Du kan också, till nästa arbetsplatsträff, bjuda in en kollega från energi- och klimatenheten som berättar mer om att sätta energimål på LKAB. Om vi tillsammans strävar efter att nå LKAB:s energi- och miljömål får vi framförallt en renare miljö, men även högre trovärdighet och bättre förutsättningar att leva upp till lagar och krav, säger Lars Erkki. Hur gör du för att fylla på energitanken? Ellen Teledahl, avtalschef, Kiruna: Genom att vara ute i naturen och umgås med nära och kära. TINA BENSON FOTO: FREDRIC ALM Om vi tillsammans strävar efter att nå LKAB:s energioch miljömål får vi framförallt en renare miljö ENGAGERAD Rickard Sandström, projektledare, Kiruna: Jag tankar energi med kultur, genom musik, filmer och på OKQ8. Spigottering en teknik som höjer dammkapaciteten KIRUNA. Med ny teknik höjs LKAB:s dammkapacitet. Lösningen är spigottering som gör det möjligt att utöka kapaciteten på höjden. Det är en betydligt billigare lösning, säger Sara Töyrä, produktionschef vid avdelningen för luft, vatten, deponi och dammar (PIM). LKAB:s dammsystem ska rustas för att klara en ökad produktion. Ett byte av deponeringsmetod har påbörjats och näst på tur står flödet från KA1. Vi genomför dammhöjningar för att klara av produktionen. Nuvarande höjningsplan för Kiruna sträcker sig tio år framåt i tiden, säger Sara Töyrä Med effektiva damm- och deponiåtgärder kan nuvarande dammsystem ta emot mer anrikningssand utan att ta mer mark i anspråk. Det är möjligt genom spigottering. Med spigottering kan vi styra vart sanden hamnar, bygga på höjden och på så sätt öka kapacitetet, säger Sara Töyrä. Det recirkulerande kretsloppet av vatten börjar i våra underjordsgruvor och slutar i förädlingsverken. Under resans gång och på väg tillbaka till förädlingsverken passerar gruvvattnet och processvattnet ett omfattande dammsystem medan anrikningssanden deponeras. Deponeringen har historiskt skett via rännor men nu pumpas anrikningssanden ut till dammarna, förklarar Sara. Dammarna tar emot stora mängder anrikningssand vilket innebär att dammkapaciteten måste utökas för att klara produktionen. I det avseendet är spigottering en kostnadseffektiv lösning eftersom det möjliggör för en ökad styrning av sandens deponering inom sandmagasinet. Det innebär kostnadseffektiva dammhöjningar eftersom den deponerade sanden används som byggmaterial vid kommande dammhöjnigar. Det är helt klart ett billigare alternativ. I dagsläget är spigottlösningen för anrikningssanden från KA2 och KA3 på plats. Till våren är det dags för KA1. KA2 och KA3 har mycket hög tillgänglighet och anledningen till det är kommunikationen mellan verkspersonal och deponeringspersonal. Det har fungerat mycket bra. JOSEFINE EJEMALM Namn: Sara Töyrä, produktionschef vid avdelningen PIM. Dammsystem: Fem dammsystem på tre verksamhetsorter, Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Dammsystemet utgörs i huvudsak av sandmagasin och klarningsmagasin. Omfattning: Omkring 25 kilometer dammkropp fördelade på 14 dammkroppar. Ungefärlig mängd recirkulerat vatten: Kiruna, cirka 44 kubikmilimeter per år. Malmberget, cirka 30 kubikmilimeter per år. Svappavaara cirka 30 kubikmilimeter per år. 18 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

11 LEDARE OPEX REPORTAGE ARBETSMILJÖ SAMTALET SÄKERHET HÄLSA & FRITID Johan Mäkitaavola, Therese Lindroth och Bengt Persson besökte de nyöppnade verkstadslokalerna. Kerstin Lindmark och Jan Levin invigde den nyöppnade slangbutiken med ett slangklipp. FOTO: JOSEFINE EJEMALM Sista måltiden på 775 men första på 1365 KIRUNA. Torsdagen den 12 februari slogs dörrarna upp till den nya matsalen på nivå I februari invigdes den nya matsalen och verkstadslokalerna på nivå 1365 i Kiruna under jord. Under förmiddagen kunde besökarna, förutom att inta den första måltiden i den nya restaurangen, strosa omkring i de nya och rymliga verkstadslokalerna och lyssna på invigningstalet. Hydroscand hade även anledning att fira och bjöd på tårta i den nyöppnade slangbutiken på samma nivå. Butiken förklarades officiellt invigd med en slangklippning. 20 VECKOBLADET # JOSEFINE EJEMALM Invigningen lockade många medarbetare till KUJ Sven Gösta Johansson och Bengt Pounu firade med ärtsoppa och plättar i den nyöppnade restaurangen på 1365-meters djup. Kerstin Lindmark förklarade den nyöppnade slangbutiken invigd. En ny produkt, MHF (Malmberget Hematit Fines) kommer i och med den nya hematitlinjen att se dagens ljus. Ny produkt i stålbandverket MALMBERGET. En ny hematitlinje som ska producera 0,4 miljoner ton hematitfines (MHF) per år byggs nu i Malmberget. Vi försöker att bygga så listigt som möjligt och kommer att återanvända mycket av den gamla infrastrukturen och nyttja befintliga anläggningar, Per Lundström, projektchef M15. Hematitmalmen uppfordras via Alliansen bergspel och sovring sker sedan på mobil anläggning. Den nya anrikningsprocessen får en ny infrakt till befintlig kvarn som flyttas från anrikningsverket till den gamla Skiss över den nya hematitlinjen. kvarnhallen i stålbandsverket. En ny byggnad för siktning, gravimetrikrets och avvattning av produkt byggs. Produkten transporteras efter förädlingsprocessen via transportband till befintliga men för tillfället avställda silos för vidare lastning till tåg. Vi återanvänder kvarnhallen i Stålbandsverket, förtjockaren, de avställda järnvägssilosarna, samt delar av de gamla processmaskinerna, säger Per Lundström. Projektet är en del i M15-projektet, Malmbergets bidrag till LKAB 37. KAJSA LINDMARK Hematitförädling Efter malning magnetsepareras materialet, för tillvaratagande av en mindre magnetitandel. Den omagnetiska hematiten anrikas därefter gravimetriskt, så kallad tyngdkraftsanrikning, vilket innebär att densitetsskillnaderna mellan de olika partiklarna utnyttjas. Den metod som LKAB använder går ut på att hematitslurryn matas in upptill i en kolonnformad tank samtidigt som en stor vattentillsats sker i kärlets nederdel och därmed ger en kraftig uppström genom separeringstanken. Skillnaden i sedimentationshastighet mellan hematit och gråberg, gör att det som är lättast, gråberget i det här fallet, följer vattenflödet till ett överlopp, medan tyngre partiklar, hematit, sjunker till botten/utmatningen. Det uppåtströmmande vattenflödet och pulpdensiteten i tanken är styrande för resultatet. Processen bygger på samma principer som guldvaskning. FOTO: KAJSA LINDMARK Läs mer om M15-projektet på Arena. VECKOBLADET #

12 LEDARE OPEX REPORTAGE ARBETSMILJÖ SAMTALET SÄKERHET HÄLSA & FRITID Renoverad från topp till tå. FOTO: MARITHA MOSSBERG Renoverad stuga MALMBERGET. Siekasadjestugan vid Vassaraträsket i Gällivare har fått en rejäl ansiktslyftning. Stugan har renoverats utvändigt och invändigt under sommaren och hösten 2014, säger Erik Johansson på LKAB Fritid i Malmberget. Ytterpanelen har bytts och målats. Balkongen högst upp vid flaggstången på taket är reparerad. Huset har tilläggsisolerats och en luftvärmepump har installerats för att minska energiförbrukningen. Alla ytterdörrar är bytta och köket har fräschats upp med en del nya inventarier och ommålning. Stugan hålls öppen, för LKAB:s anställda med familjer och pensionärer, under ett antal helger från februari till april. Det är medlemmar i Vitåforsklubben, öppen för alla anställda i Malmberget, som turas om att bjuda på fika och grillad korv till besökarna under helgerna. I år arrangerar LKAB Fritid den årliga pimpeltävlingen, lördagen den 21 mars, vid stugan, säger Erik Johansson. Siekasadjestugan byggdes på 1930-talet på ön Kissansaari, Kattholmen, i Vassaraträsket. Det var dåvarande disponent Jansson på Gällivare Bryggeri som lät uppföra byggnaden. Därefter såldes stugan till LKAB. MARITHA MOSSBERG LKAB:S STUGOR Björkliden Torneälv Kalixälv Nakerijärvi Laxforsen Ritsem Siekasadje Vassarastugan (Salfstugan) Samtliga stugor kan nyttjas av LKAB:s anställda med familjer samt bolagets pensionärer. Mer information om alla stugorna hittar du på Arena: socialsites/ LKAB-Fritid- Malmberget eller cialsites/lkab- Fritid-Kiruna eller ta direkt kontakt med LKAB Fritid. Stugan har renoverats utvändigt och invändigt under sommaren och hösten 2014 SOVRAT Bidra till Sovrat! Maila: Ring: Tack! Ett stort tack till alla för den fina uppvaktningen i samband med min pensionering. Kjell Nordmark Tack för den trevliga middagen och all uppvaktning vid min pensionsavgång. Christer Kemi Ett stort tack till arbetskamrater och till LKAB för uppvaktningen i samband med min 50- årsdag! Anders Johnsson Det hände på LKAB 25/2 Fullskaleförsök med enbart malm från de nya gruvorna till pelletsverken i Svappavaara. 18/2 Start för skid-vm i Falun som sponsras av LKAB /2 Förhandling i mark- och miljödomstolen om slutliga miljövillkor för Malmberget. Johanna Fogman För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB:s kommunikationsenhet, Box 952, Luleå. Citera oss gärna, men ange källan. Maritha Mossberg /2 LKAB:s bokslutskommuniké presenteras. 9/2 LKAB omförhandlar leverantörsavtal. 5/2 Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om Leveäniemi. 27/1 Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna ägs åter av LKAB. Det händer i LKAB 18/3: Stadssekreterare Hanna Lagercrantz och Maja Fjaestad, biträdande lektor och teknisk doktor i teknikhistoria på Kungliga Tekniska högskolan, besöker LKAB. 18/3: Finansdepartementet besöker LKAB. På nytt jobb Kjell Olovsson, sektionschef vid produktion norra lastning, Kiruna. Ellen Teledahl, avtalschef för Svappavaara, Kiruna. Hans-Olof Wettainen, sektionschef för sektionen linjetrafik hos LKAB Malmtrafik, Kiruna. Fredrik Björkenwall Stefan Törnman, underhållsingenjör media och energi, Svappavaara. Lediga jobb Lediga jobb inom koncernen finns publicerade via följande länk: FÖR NÄRVARANDE SÖKER LKAB: Produktionsledare till bentonitanläggningen och hamnen, Luleå. Underhållsingenjör till LKAB Malmtrafik, Kiruna. Projektledare energi, Malmfälten. Komponentreparatör till produktion infrastruktur underhåll, Kiruna. Terminaloperatør, Narvik. BLI MEDLEM I LKAB:S KONSTFÖRENING OCH VINN ETT KONSTVERK Medlemsavgiften, 200 kronor per år, betalas via löneavdrag. KONTAKT: För Kiruna/Narvik Katarina Roxenfalk, tfn 1221 eller via mejl. För Malmberget/Luleå Siw Tottie, tfn 6650 eller via mejl. Mer information om föreningarna finns på Arena/Sitemap/LKAB:s konstförening. Kajsa Lindmark Utkommer 8/5 Manusstopp 28/4 Holly Nelson Tina Benson Erika Lindblad Josefine Ejemalm Åsa Haapasaari Anders Lindberg Erik Johansson utanför den nyrenoverade Siekasadjestugan. FOTO: MARITHA MOSSBERG ANSVAR E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Frank Hojem Produktion: YOURS Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk 22 VECKOBLADET # VECKOBLADET #

13 GRUVOR FÖRÄDLING HAMNAR Råmalm, tusen ton Period: 1 jan - 28 feb Förädlingsverk, tusen ton Period: 1 jan - 28 feb Leveranser, tusen ton Period: 1 jan - 26 feb KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter FÄRDIGA PRODUKTER Norra: Kiruna Södra: Malmberget Dagbrott: Svappavaara Pellets Fines (inkl. KMR) Norra: Narvik Södra: Luleå Totalt levererat ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 28 feb tkr UPPNÅDD PRODUKTKVALITET Produktkvalitet i leveranser. Period: 1 jan - 28 feb Kvalitetsmål: 96 % 10 BERÄKNAD BELÖNING ackumulerat januari 2015: 0 kr 2014: kr 55 Uppnått K-värde: 91,6 % KOMMENTARER Period: 16 feb - 1 mars NORRA, TUSEN TON Råmalm (inkl. Konsul) - 117,8 Pelletsverk KK2 + 11,4 Pelletsverk KK3-14,7 Pelletsverk KK4 + 6,6 Svappavaara - 5,2 Specialprodukter 0,0 ¹ ² ³ 0 ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion avser moderbolag och anslutna dotterbolag. ¹) Urspårning, probl. med styrsystem (1365m), etagebrist, fullt framåt. ²) Verkstopp pga. lagerbyte 36FL ³) Neddragen produktion pga. probl. i SA. 4 ) Rågodsbrist. SÖDRA, TUSEN TON Råmalm + 21,7 Fines (MAF + MAC) - 21,2 MPBO BUV + 3,7 MPBO MK3 + 4,2 4 Grafik: Mediagrafik & illustration

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning

Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton i Kiruna. Förändrad rågodsförsörjning Bilagor: 1 (7) 1 2014-07-30 14-M141 Handläggare Avd/Sektion Ivan Forsgren Hållbar utveckling/yttre Miljö D 0980-535 64 Samrådsunderlag kompletterande samråd - Utökad pelletsproduktion upp till 16,2 Mton

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #5 aug 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 14 16 18 700 plantor blir nya träd Lokförare växlar spår Högtflygande planer med ny drönare Skeppslastare

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln f. d. 2015-09-26 Märta-Lis var född och uppvuxen på Skäret i Bureå, äldst i en syskonskara av sex. Efter att skolan var avslutad arbetade hon som servitris i Bureå,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Senaste nytt från underjorden

Senaste nytt från underjorden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #3 MAJ 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. Din säkerhet - deras uppdrag Ny ledare i Narviks hamn Säkra raslastare Ny betongfabrik 06 12 15 17 Senaste

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 3 LKAB klättrar på ranking 9 Biobränsle för miljön 14 Besatt av energi 18 Wassara flyttar in LKAB testar naturgas i full skala Tema om energi Sid 5-16 FOTO: FREDRIC

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013

Loken Linas vardag. Lokverkstaden i Kiruna 100 år Sid 4-5. Nytt ägarkrav utmanar LKAB PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 PERSONALTIDNING FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2013 09 Nya huvudnivån invigs 08 Sluta tomköra! 16 Nytt liv för Alliansen 18 Stillasittande hälsofara Loken Linas vardag Lokverkstaden i Kiruna 100

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013 Mikael Berglund VD DRILLCON - MISSION Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv: Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

VETERANTÅGET. Sommartåget

VETERANTÅGET. Sommartåget Roslagsbanans Veterantågsförening Nr 2 2008 VETERANTÅGET Sommartåget Medlemsinformation för Roslagsbanans Veterantågsförening VETERANTÅGET http://www.roslagsbanan.com Postgiro 644 28 69-1 Adress Roslagsbanans

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 09 Skrotarna säkrar gruvan 06 P-trubbel 08 Minskad sjukskrivning 12 Kristallen i Victorias famn Frisk luft i gruvorna Ny styrning av ventilationen Sid 16-17

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

Hej! Det är vi som stökar till i centrum.

Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Gabrielle Linnsén Projektledare Huvudansvarig för renoveringsprojektet i Samantha Bonnevier Biträdande projektledare Ekonomi- och kommunikationsansvarig för renoveringsprojektet

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer