Vägen till nya samhällen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till nya samhällen"

Transkript

1 LKAB, BOX 952, LULEÅ Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm, Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurs effektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka anställda i 15 länder, rymmer även industri mineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. Småhusägare TILL DIG SOM ÄR VILLAÄGARE kiruna och malmberget Ägare till flerbostadshus Samhällen omvandlas ständigt, men det märks inte alltid så t ydligt. Det finns många exempel på samhällen som är beroende av en i ndustri, men att den faktiskt påverkar stadsplanering, arkitektur och infrastruktur är inte lika vanligt. I Malmfälten är verkligheten sådan, och här går utvecklingen snabbt. Kirunas och Malmbergets historia är mer levande än i de flesta andra samhällen i Sverige. Nya nivåer djupare ner i gruvorna säker ställer LKAB:s verksamhet många år framåt, vilket innebär att Malmfälten kommer att genom gå stora f örändringar de kommande decennierna. Tillsammans gör vi resan mot de nya samhällena.

2 Vägen till nya samhällen Samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget omfattar Flera stora projekt är redan klara och inom de närmaste åren tar samhällsomvandlingen fart på allvar. Förändringarna är inget nytt och kunskapen om malmkropparnas utbredning har funnits under lång tid Första byggnaden flyttas Den första byggnaden som påverkas av gruvbrytningen flyttas. KIRUNA 1971 Nytt Folkets Hus Nya Folkets Hus invigs som ersättning för det gamla Kyrkan flyttas Startskottet LKAB meddelar officiellt Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen inom en överskådlig framtid Allhelgonakyrkan, som skänktes av LKAB till Malmbergets församling 1944, flyttas. MALMBERGET Gigantiskt elarbete Vattenfalls arbete med att dra om miltals med högspänningsledningar och bygga nya ställverk och transformatorer färdigställs Åtta hus till Bäckåsen Åtta hus flyttas från Norrbottensvägen på Bolagsområdet i Malmberget till Bäckåsen i Gällivare. Infrastrukturen förbereds En ny huvudavloppsledning tas i drift. Den nya ledningen bekostas av LKAB och byggs av kommunens bolag Tekniska verken i Kiruna AB Villor byggs LKAB bygger 49 villor på Mellanområdet när Elevhemsområdet i Malmberget avvecklas. Ny järnväg byggs Järnvägen läggs om och sträcker sig bakom gruvberget, Kiirunavaara Sju nya hus LKAB bygger flerfamiljshus för första gången på 50 år. Sju hus med 28 lägenheter på Bäckåsen i Gällivare LKAB ökar fastighetsbeståndet 2014 LKAB köper elva hyreshus av det kommunala bostadsbolaget TOP bostäder AB i Gällivare. Köpet omfattar 93 lägenheter och fem byggrätter. Nya lägenheter De 78 nybyggda lägenheterna på bostadsområdena Jägarskolan och Glaciären står klara för inflyttning nybyggda lägenheter Tidplaner klara Hyresgäster flyttar in i de 30 nybyggda lägenheterna på bostadsområdet Granbacka i Gällivare. Samarbetsavtalet mellan kommunen och LKAB kring avveckling vinner laga kraft. LKAB och kommunen presenterar tidplaner för när LKAB behöver köpa fastigheter och hur länge det går att bo kvar i påverkade områden Förändring fram till Enligt samarbetsavtalet avvecklas Malmberget i flera etapper fram till Processen kan fortsätta om beslut tas om ny huvudnivå. Kirunagruvans huvudnivå utbruten Samhällsomvandlingen beräknas pågå till 2035 då nuvarande huvudnivå är utbruten. Processen kan fortsätta om beslut tas om ny huvudnivå bostäder människor kvadratmeter bostads- och lokalytor

3 Malmfälten och LKAB tillsammans in i framtiden Samhällena i Malmfälten och LKAB har levt sida vid sida i över 125 år. Järnmalmen och gruv driften har lagt grunden för goda samhällen. Om LKAB ska fortsätta skapa välstånd genom att erbjuda jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället måste vi i framtiden bryta den järnmalm som ligger under marken där samhällena är placerade. Därför krävs en samhällsomvandling. Det är inget nytt i Malmfälten. Historiskt har det inneburit att Kiruna och Malmberget förändrats i omgångar när bebyggelse om - vandlats till industriområde. Gällivare kommuns vision är att skapa en arktisk småstad i världsklass. 3

4 LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka bostäder och kvadratmeter bostads- och lokalytor i centrala delar av Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. Det innebär att nästan personer på sikt behöver flytta, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning. År 2015 tog LKAB:s styrelse beslut om hur LKAB i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas. Att flytta är en stor omställning som är svår att mäta i pengar. Vi har respekt för att rationella argument möter känslor och vi vill göra vårt yttersta för att göra rätt för oss. Därför kommer du som berörs att kompenseras. I den här broschyren får du veta hur. Förhoppningsvis känner du att LKAB:s erbjudande är attraktivt och att det ger möjligheter för framtiden men beslutet är helt upp till dig. Tillsammans kan vi invånarna, näringslivet, kommunerna och LKAB genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Bara tillsammans kan vi utveckla dagens och morgondagens samhällen. Ann-Catrin och Lars Sjöström var tvungna att flytta från sitt hus på Barriär vägen i Malmberget på grund av gruvbrytningen. Vägen till ett nytt boende krävde många beslut och tog tid. Men det kändes som högsta vinsten när vi fick beskedet att vi skulle få ett ersättningshus, säger Lars Sjöström. På Elevhemsområdet berördes 155 villor av gruvbrytningen, de flesta villaägare hade bott där under lång tid. Lars och Ann-Catrin Sjöström hade bott i sitt hus i 25 år och sett sina två barn växa upp där. Flytten var inte något de själva valde och i början fanns en oro. En viss rädsla fanns, för vi visste inte hur det nya skulle bli. Men jag längtar inte tillbaka, även om jag då och då kan tänka på det gamla huset, säger Ann-Catrin Sjöström. Bra grannar är också viktiga för trivseln och hemkänslan. Vi trivdes bra där vi bodde. Två av våra närmaste grannar från Elevhemsområdet är även idag våra grannar. Det känns väldigt bra, säger Lars Sjöström. Paret Sjöström valde ett vinkelhus i ett plan och kunde bygga ett stort garage, större än det tidigare. Verandan är i söderläge. Planteringarna i trädgården har fått ta tid. Vi har inte haft bråttom med att plantera buskar. Jag tog inte med mig Det kändes som högsta vinsten när vi fick beskedet om ett nytt hus några växter från den förra trädgården, men har sått frön från blommor som jag hade på Barriärvägen, säger Ann-Catrin Sjöström. Hon säger att det är viktigt att ge sig själv tid och inte stressa fram beslut. Jag tycker att sådana här viktiga beslut ska få ta tid. Mitt råd är att planera och tänka igenom hur man vill ha det. Vi tyckte inte att det nya huset skulle vara en kopia, eller ens påminna om det gamla. Det var självklart för oss att ta vara på möjligheten att välja ett helt nytt hus, säger Ann-Catrin Sjöström. För oss har det blivit en kanonbra lösning. Dessutom är energikostnaderna mycket lägre i det nya huset, säger Lars Sjöström. 4 5

5 Så här ersätter vi dig som äger en villa Du som har en villa kommer att kompenseras så som det beskrivs här. Målet är att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Ditt hus värderas individuellt av en oberoende fastighetsvärderare. Du kommer sedan att få två erbjudanden, som bygger på att ersätta ditt boende. Du kan välja mellan: Ett hus som är likvärdigt med det du har. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart.* En summa pengar, som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. Att välja ett hus Du som väljer ett hus kommer att ha flera hus modeller att välja bland. Vilka husmodeller som finns att välja mellan beror på vilka leverantörer LKAB samarbetar med och marknadsvärdet på ditt hus. Du kommer att bli erbjuden ett ersättningshus, likvärdigt det du har i dag. Utöver detta kan du göra tillval, till exempel en större eller annan husmodell, högre standard eller bättre utrustning. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens er bjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer dem direkt av husleverantören med ett separat kontrakt. Husets placering LKAB äger mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. I dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering. När du säljer din fastighet till LKAB tecknas ett avtal. Det innebär att LKAB får tillgång till marken som ditt nuvarande hus står på och i gengäld får du marken som din framtida villa ska vara placerad på. Lottning om flera vill ha samma tomt Tomterna i de tillgängliga områdena fördelas efter önskemål från fastighetsägarna. Om ni är flera som vill ha samma tomt avgör lottning vem som får marken. Ansvarsfördelning Den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan LKAB, husleverantören och fastighetsägaren ser ut så här: LKAB ansvarar för att ge dig som fastighets ägare ett erbjudande om hus eller pengar. Vi ansvarar också för att beställa din nya villa, asfaltera infarten och så in gräsmattan. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad. Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att ha en dialog med dig under garantitiden. Fastighetsägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatte effekter, samt skötsel av grönytorna. Att välja pengar Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent. White arkitekters visionsbild av en gata i framtidens Kiruna. * LKAB kommer i nuläget att erbjuda ett nybyggt ersättningshus eftersom det saknas lediga fastigheter på bostadsmarknaden i Malmfälten. Om det i framtiden finns ett överskott av befintliga fastigheter kan även de erbjudas, förutsatt att de är likvärdiga med de hus som ska ersättas. 7

6 Så här går det till när ditt hus värderas En oberoende fastighets värderare kommer att göra en marknadsvärdering av varje enskild villa. Värderingen är rättvis där individuella skillnader och olikheter påverkar priset. Basen för din ersättning är marknads värdet på ditt hus, i enlighet med värderingen. Malmberget: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen. Det innebär att huset värderas som ett jämförbart hus i Gällivare. ERSÄTTNINGSHUS Det innebär att den som har renoverat och byggt om sin villa och med det har fått en högre standard får en högre värdering än den som inte har gjort detta. Tomtmarkens storlek påverkar också värdet på din fastighet. Det totala värdet på huset och marken utgör sedan grunden för ersättningsfastigheten eller ersättningsbeloppet. Kiruna: Villan värderas som opåverkad av samhällsomvandlingsprocessen. Två alternativ När din fastighet är värderad är det dags att välja ersättningshus eller ekonomisk ersättning utifrån den värdering som gjorts. Ditt hus värderas av en oberoende fastighetsvärderare Du gör ditt val Du väljer mellan ersättningshus eller pengar PENGAR Marknadsvärdet plus 25 procent 8 9

7 Försäljning steg för steg Att sälja sin fastighet är ett stort beslut, en lång process och en viktig affär. Beroende på vilket alternativ du väljer samt var inom det påverkade området din fastighet ligger är tidsperspektivet olika. Tidplanen bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet att utveckla nya delar i samhällena. Tillsammans l ägger vi upp en tidplan som passar dig Information till dig som berörs Ditt hus besiktas och värderas Erbjudandet ett val för din framtid Du behöver inte flytta direkt när du har sålt I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och din fastighet informerar LKAB om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Funderingar om vid vilken tidpunkt du påverkas, vart du ska ta vägen och hur flytten ska gå till är helt naturliga och vi ska svara så gott vi kan. Det är många gånger svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom det är många parter inblandade och LKAB styr inte över hela omvandlingen. Öppenhet, tillgänglighet och en ständigt pågående dialog är därför, som vi ser det, helt avgörande för att vi ska kunna mötas i samförstånd. En samhällsomvandlare från LKAB tar kontakt med dig och ni kommer överens om ett första möte. När du och LKAB:s samhällsomvandlare fått kontakt genomförs en besiktning och en värdering av din fastighet. Därefter kan LKAB ge dig ett erbjudande som du får ta ställning till. Du får välja mellan ett ersättningshus eller pengar. Om du väljer ett ersättningshus följer dessa steg: Du blir erbjuden en husmodell Du får önska tomtmark Avtal tecknas LKAB beställer ditt hus Du köper dina tillval direkt från husleverantören Bygget påbörjas Du mottar husnycklarna och övertar ansvaret för huset Dags att flytta in i ditt nya hus Om du väljer pengar följer dessa steg: Ett avtal tecknas mellan dig och LKAB På den överenskomna tillträdesdagen betalar LKAB köpeskillingen till dig som fastighetsägare Om du väljer att bo kvar en tid tecknas ett hyresavtal med LKAB Fastigheter När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Du kan välja att bo kvar en begränsad tid som hyresgäst hos LKAB Fastigheter, till dess att området ska avvecklas. Om du har valt ett ersättningshus bor du kvar fram till dess att du kan flytta in i det nya huset

8 Att vara hyresgäst hos LKAB Fastigheter Om du väljer att bo kvar under en begränsad tid och då som hyresgäst hos LKAB Fastigheter är du välkommen att kontakta oss för att få veta mer om vad det innebär att vara hyresgäst hos oss. Frågor och svar Besök oss gärna på Förbered dig inför mötet med oss Det är bra att vara för - beredd se till att du har tänkt efter när det är dags att träffa någon av våra samhällsomvandlare. Då har du störst chans att snabbt få svar på dina frågor. Börja fundera på om det är ett ersättningshus eller pengar som passar dig bäst. Kom ihåg skatten om du säljer med vinst Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor. Vem betalar eventuell vinstskatt? Det gör du som fastighetsägare. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor eller läs mer på Skatteverkets hemsida. Vilka husleverantörer samarbetar LKAB med? LKAB samarbetar med flera olika hus leverantörer för att ha möjlighet att tillgodose de behov som finns. Var kommer mitt ersättningshus att placeras? Ditt hus kommer att placeras där LKAB har mark inom tätorten. I dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering. Måste jag anmäla mig till en kölista för att få tomtmark? Du behöver inte anmäla dig till en kölista. Fördelningen av tomter kommer att ske etappvis. Du får lämna önskemål och är ni flera som vill ha samma tomtmark sker en lottning. Flyttar mina nuvarande grannar med till samma område? Det beror på var dina grannar väljer att bo. Om jag har renoverat mitt hus, får jag en högre ersättning då? Ja, ditt hus värderas högre om du har renoverat och rustat det. Kan jag välja ett mindre hus än min nuvarande villa och få mellanskillnaden i pengar? Du kan välja ett mindre hus, men du kan inte få mellanskillnaden i pengar. Om jag inte vill sälja mitt hus, vad händer då? Då kommer gruvans och samhällets intressen av att få tillgång till marken att ställas mot den enskildes intresse av att bo kvar. Frågan kommer då att prövas av kommunen och Bergsstaten. Får jag hjälp att packa ihop och flytta? Ja, du får flytthjälp. LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig. Kan jag välja en bostadsrätt i stället för nytt hus? Nej, du kan inte välja en bostadsrätt som ersättning. Däremot kan du välja att få pengar för ditt hus och där efter köpa en bostadsrätt på den öppna bostadsmarknaden. Kommer jag att få ett nybyggt hus eller ett begagnat? LKAB kommer i nuläget att erbjuda ett nybyggt ersättningshus eftersom det saknas fastigheter på bostadsmarknaden i Malmfälten. Om det i framtiden finns ett överskott av lediga befintliga fastigheter kan även de erbjudas, förutsatt att de är likvärdiga med de hus som ska ersättas. Att använda befintliga fastigheter innan det byggs nya hus är ett sätt för LKAB att ta ansvar för samhällets resurshushållning

9 Välkommen med dina frågor Ordlista Känns det svårt att veta hur du vill göra? Med planering och framförhållning skapar du de bästa förutsättningarna för att vi ska ha möjlighet att tillgodose dina behov. Även om du inte bestämt dig är det bra att för bereda sig. 1. Våga fråga. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi svarar gärna på dina frågor. 2. Träffa oss. Vi vill träffa dig och prata om vilka förväntningar du har, och hur de kan förverkligas. Alexander Kult samhällsomvandlare i Malmberget Telefon: Besiktning Vid besiktningen görs en bedömning av i vilket skick huset är. Detta utgör underlag för värderingen av huset. Att huset besiktas är bra både för köpare och säljare. Ersättningshus Du blir ersatt med ett hus av LKAB som kompensation för ditt nuvarande. Husleverantör De som kommer att bygga de nya husen. LKAB samarbetar med flera husleverantörer. Marknadsvärde Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset utifrån en rad parametrar vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden vid ett givet tillfälle. LKAB:s samhällsomvandlare och externa samarbetspartners är specialister när det gäller försäljning och köp av villor, bostadsrätter, hyreshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter. De har omfattande kunskaper om Malmfältens bostadsmarknad, en tät dialog med byggbranschen och lämnar inget åt slumpen. Att hitta goda lösningar till cirka berörda personer i Malmfälten ställer krav på hög kompetens och noggrann kontroll och borgar för en trygg affär för dig. LKAB:s samhällsomvandlare kommer att bistå dig i försäljningen och se till att ni tillsammans hittar en lösning som fungerar. Vill du veta mer? Besök Lis-Marie Dagbro samhällsomvandlare i Malmberget Telefon: Linus Niva samhällsomvandlare i Kiruna Telefon: Anders Lundgren samhällsomvandlare i Kiruna Telefon: Fastighet En fastighet är ett avgränsat markområde inklusive växter och fasta byggnader som finns på marken. I en fastighet ingår även det som lagts till för stadigvarande bruk, exempelvis elledningar och staket som tillhör fastigheten. Fastighetsvärderare LKAB samarbetar med flertalet oberoende fastighetsvärderare enligt både nationell och internationell standard. De kommer att utföra värderingen av ditt hus. Fastighetsägare En fastighetsägare är den eller de personer som är registrerade i fastighetsregistret som lagfaren ägare. Lagfarten är ett bevis om vem som är antecknad som ägare till fastigheten. Garantitid Efter slutbesiktningen börjar garantitiden att gälla. Garantin står husleverantören för. Nyproduktion Ett nybyggt hus. Samhällsomvandlare LKAB:s personal som arbetar med fastighetsköp. Skatteeffekt Den som säljer en fastighet kan eventuellt på verkas av vinstskatt. Kontakta Skatteverket för mer information. Slutbesiktning När ditt hus är färdigbyggt är det dags för slutbesiktning. Vid slutbesiktningen skriver besiktningsmannen ned eventuella fel och brister som konstateras. Det är husleverantören som är ansvarig för att rätta alla fel och brister som besiktningsmannen angivit. Värdering Ditt hus kommer att värderas av en oberoende fastighetsvärderare som gör en värdeberäkning av skick och standard

10 Anteckningar Om samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget innebär att ett stort antal fastigheter måste flytta för att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm i området. Ungefär bostäder och kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer att påverkas. Nästan personer cirka en fjärdedel av Malmfältens befolkning kommer på sikt att behöva flytta. Samhällsomvandlingen beräknas pågå minst till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna. Följ utvecklingen in #flyttakiruna #flyttamalmberget 16 V

11 LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurs effektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka anställda i 15 länder, rymmer även industri mineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. LKAB, BOX 952, LULEÅ Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm. Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016.

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm. Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016. Näringsidkare som hyr LKAB är en internationell

Läs mer

TILL FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER

TILL FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2 Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling INNEHÅLL Inledning Järnmalmen är grunden Samhällsomvandling

Läs mer

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Bo i äganderätt bonava.se Äganderätt Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Är det ett eget hus med en äppelträdgård? Är det området där du känner alla grannar och är stammis på det lokala bageriet?

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

framtid LKAB:s samhällsomvandlingar i Kiruna och Malmberget

framtid LKAB:s samhällsomvandlingar i Kiruna och Malmberget framtid LKAB:s samhällsomvandlingar i Kiruna och Malmberget 2 innehåll Samhällsomvandling i Malmfälten LKAB och Malmfälten har en över 125 år lång historia. Järnmalmen och gruvdriften har lagt grunden

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Dags att renovera Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Nu är det dags för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 att få renoverat i huset, på gården och inne i lägenheten. Det är mycket som

Läs mer

ALM Equity skapar unika bostäder tillsammans med Sveriges bästa arkitekter och designers. Vi utformar varje projekt individuellt med ett tydligt

ALM Equity skapar unika bostäder tillsammans med Sveriges bästa arkitekter och designers. Vi utformar varje projekt individuellt med ett tydligt ALM Equity skapar unika bostäder tillsammans med Sveriges bästa arkitekter och designers. Vi utformar varje projekt individuellt med ett tydligt koncept för bostäderna och boendemiljön och har valt att

Läs mer

solbacken! Strandnorum Län: Västra Götaland Datum 140423

solbacken! Strandnorum Län: Västra Götaland Datum 140423 solbacken! Strandnorum Län: Västra Götaland Kommun: stenungsund Datum 140423 Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma familjemiddagar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN

RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE NOVEMBER 2015 2 Riktlinjer för markanvändning MARKFRÅGOR FÖR LKAB Gruvverksamhet tar mark i anspråk,

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

inbyggd omtanke 1 och 1½-planshus med havsnära läge

inbyggd omtanke 1 och 1½-planshus med havsnära läge inbyggd omtanke S V A N S H A L L 1 och 1½-planshus med havsnära läge Bo i vänlig bymiljö nära till hav och strand S VA N S H A L L Antal bostäder 9 Storlekar 120 och 134 kvm Svanshall ligger naturskönt

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

HUS Vi bygger på era Villkor!

HUS Vi bygger på era Villkor! HUS Vi bygger på ERA villkor! Vi bygger på ERA villkor! Vi bygger våra hus på dina villkor helt och hållet. Du har en husdröm vi förverkligar den med hjälp av dina skisser, samt våra erfarna säljare och

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Information om status för ny värmeförsörjning. Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Information om status för ny värmeförsörjning. Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information om status för ny värmeförsörjning Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Agenda Beslut på stämman 2015 Elförsörjningen Borrningar Ny fjärrvärme Driftsättningar och

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Gamla Långholmen ska topprenoveras

Gamla Långholmen ska topprenoveras B omagasinet 3/2012 Gamla Långholmen ska topprenoveras Den gamla arbetarlängan Långholmen på Vallonvägen 31 ska topprustas. Våren 2013 ska tre trerummare, varav två etagevåningar vara inflyttningklara.

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER

VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER BRF LINDHAGEN VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Upptäck Bandhagen. Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram.

Upptäck Bandhagen. Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram. Upptäck Bandhagen Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram. Viktigt att veta Inredning, val- och tillval är utarbetade

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER!

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! VARFÖR SKA DU SKAFFA FIBER? I Emmaboda kommun ska det i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett

Läs mer

Så här går det till rent praktiskt

Så här går det till rent praktiskt 3 Så här går det till rent praktiskt För att göra det enklare för dig att ta ställning till Stadsnät har vi delat upp informationen i tre delar. 1 2 3 Del ett handlar om fördelarna med Stadsnät och varför

Läs mer

ROT-Seminarium 2016. Onsdagen den 23 mars 2016

ROT-Seminarium 2016. Onsdagen den 23 mars 2016 ROT-Seminarium 2016 Onsdagen den 23 mars 2016 HEBA Fastighets AB Äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet. Förvaltar fastigheterna med egen personal Börsnoterat

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

W W W. A L M E Q U I T Y. s E

W W W. A L M E Q U I T Y. s E WWW.ALMEQUITY.se MÄLARUTSIKTEN HÄSSELBY STRAND 4 BRF MÄLARUTSIKTEN BRF MÄLARUTSIKTEN Välkommen t i l l B R F MÄLARUTSIKTEN! Mitt i Hässelby strand centrum kommer ALM Equity uppföra ett 18-våningshus

Läs mer

Limhamns Sjöstad. Malmö. Planlösningar

Limhamns Sjöstad. Malmö. Planlösningar Limhamns Sjöstad. Malmö Planlösningar 2 4 Hur ser området ut Karta, situationsplan och förklaring 6 Hus 1 4 Hus 1 Hus 2 4 Tredje våning i hus 2 Alternativ planlösning våning 2 14 Hus 5 16 Hus 5 7 1 Hus

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas

Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Antal lägenheter i allmännyttan i Sverige, 1998 2006 Antal bostäder 860 000 840 000

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Så här påverkar du din stadsmiljö

Så här påverkar du din stadsmiljö text och idé Sara Danielsson foto Sara Danielsson Hendrik Zeitler Lars Johansson grafisk form Karolina Westenhoff www.goteborg.se/tryggaremanskligare Så här påverkar du din stadsmiljö Tips för dig som

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö

Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö Kommersiellt, 6 000 000 kr, Säljes i bolagsform Centralt belägen fastighet med attraktivt läge vid infarten mot Eksjö centrum. Goda exponeringsytor vilka

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Schlytersvägen 35 39 Aspudden

Schlytersvägen 35 39 Aspudden Foto: Patrik Engström Schlytersvägen 35 39 Aspudden MI www.diligentia.se L JÖ MÄRKT TR YCKSAK 341 376 Renovering och modernisering dat 2013-02-05 Spis med häll och inbyggd ugn. Integrerad kyl och frys.

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 1 Utgiven av Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut Text Länsstyrelsernas

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal?

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal? Rådgivningsbesökets utmaningar Uppdatera det personliga mötet nya kanaler för miljörådgivning 9-10 november 2010, Arlanda stad Hanna Ljunggren Bergeå Hanna.Bergea@sol.slu.se Huvudbudskap: Det finns en

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN VÄLKOMMEN TILL OSS Vi tar hand om hela affären Vi är ett stolt, fristående familjeföretag med över 70 år som marknadsledare i Båstad

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Projekt samhällsomvandling - Gällivare

Projekt samhällsomvandling - Gällivare Projekt samhällsomvandling - Gällivare 1 Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga inriktning är hur vi ska vrida konsekvenserna av samhällsomvandlingen till någonting väldigt positivt för Gällivare och

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund Tryggt i trygghetsboende - exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan Lisbeth Lindahl SABO 20 nov 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö Hur vill och kan jag bo

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Ä Ä DT DGS TT SÄJ CH FYTT? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och KB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt och hållbart

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare 2016-06-07 Till Medlemmar i Brf Kalvheden, Sälen Nyhetsbrev Vill med detta brev informera om några av de punkter vi i styrelsen just nu arbetar med, samt informera er om några viktiga punkter inför sommaren

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Varberg Tofta 1:51 med adressen Rannevägen 7, 43295 Varberg Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten?

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

2010-01-26. 08-704 90 44 www.svh.se. Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev.

2010-01-26. 08-704 90 44 www.svh.se. Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev. 2010-01-26 08-704 90 44 www.svh.se Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev. tryckfel STRÄNGNÄS BÄSTA LÄGE MODERNA BOSTADSRÄTTER VID MÄLAREN

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ESKILSTUNA Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

NYHETSBREV April 2013

NYHETSBREV April 2013 NYHETSBREV April 2013 Placering av molok Efter mötet med Sita, Trafikkontoret, Sansac och Vivaldi har nu ett beslut tagits om var vi kan placera moloken för vårt hushållsavfall. Det var också den enda

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Natur och lundaliv på samma adress. Brf Råby Ängar med 26 stilrena radhus

Natur och lundaliv på samma adress. Brf Råby Ängar med 26 stilrena radhus Natur och lundaliv på samma adress Brf Råby Ängar med 26 stilrena radhus Ett välkomnande hem på en välkomnande adress Tänk dig att bo granne med den skånska slätten och samtidigt ha cykelavstånd till Lunds

Läs mer

Med publiken i blickfånget

Med publiken i blickfånget Med publiken i blickfånget Tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal Ulrika Andersson 1 Författare: Ulrika Andersson Författaren Foto: JMG, Göteborgs universitet Tryck: Vulkan

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Enligt särskild närvarolista. Miljö och samhällsnämndens ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar välkommen.

Enligt särskild närvarolista. Miljö och samhällsnämndens ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar välkommen. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kristineberg samhälle inom Lycksele kommun Inbjudan Närvarande Information/samråd Miljö och Samhällsnämnden har inbjudit till plansamråd tisdagen den 27 mars 2012 i Thornégården,

Läs mer

Riktlinjer för fastigheter och mark

Riktlinjer för fastigheter och mark Riktlinjer för fastigheter och mark Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Regionen som fastighetsägare 3 3. Regionen köper mark och fastigheter 3 4. Regionen säljer mark och

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr.

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr. SHIS nyhetsbrev nr.2/2013 SHIS verksamhet 2012 Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, utveckling av bostadsbeståndet och verksamhetens innehåll.

Läs mer

Välkommen till LKF! Lunds Kommuns Fastighets AB. Mina sidor

Välkommen till LKF! Lunds Kommuns Fastighets AB. Mina sidor Bo hos oss Lunds Kommuns Fastighets AB Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby,

Läs mer

Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt

Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt Tänk dig att du tar ett morgondopp i en klar sjö, hör fåglarna kvittra på skogspromenaden eller blickar upp mot en klarblå himmel. Vi vill att den natur som vi har idag

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Bo i Trädgårdsparken. Mantorp. Tomtvisning 29 augusti, kl 13-15 Parkvägen, Mantorp

Bo i Trädgårdsparken. Mantorp. Tomtvisning 29 augusti, kl 13-15 Parkvägen, Mantorp Bo i Trädgårdsparken Tomtvisning 29 augusti, kl 13-15 Parkvägen, Mantorp Mantorp Det sista du behöver när du ska bygga hus är någon som talar om hur du ska ha det. Våra HusCoacher är mer intresserade av

Läs mer

Brandsäkert hem. BrandSäkert 7.2007

Brandsäkert hem. BrandSäkert 7.2007 Brandsäkert hem Hela 90 procent av alla bränder totalt sker i hemmen. Varje år dör och skadas alltför många människor. Att skaffa inbrottslarm ses som en självklarhet medan få har hört talas om till exempel

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG DU VÄLJER I DIN LÄGENHET

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG DU VÄLJER I DIN LÄGENHET Majeldsvägen vi renoverar ditt hus SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG Vi vill träffa dig för ett personligt möte DU VÄLJER I DIN LÄGENHET FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN Omslagsfoto: Christer Carlson Christer

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

BoKlok LV5, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok LV5, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok LV5, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte erbjuds

Läs mer