LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LotusLive. LotusLive Administrationshandbok"

Transkript

1 LotusLie LotusLie Administrationshandbok

2

3 LotusLie LotusLie Administrationshandbok

4 Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar på sidan 83. Anmärkning Den här utgåan gäller för LotusLie och för alla efterföljande ersioner och ändringar tills något annat anges i nya utgåor. Copyright IBM Corporation 2010, 2012.

5 Administrera LotusLie Systemkra för LotusLie I LotusLie är socialt näterkande och onlinesamarbete integrerat i en uppsättning med erktyg som är tillgängliga på webben. Om du behöer hjälp med att älja ilka e-post- och samarbetstjänster som passar bäst för företaget kontaktar du en IBM-kundtjänstrepresentant. I e-posttjänsterna ingår LotusLie Notes och LotusLie inotes, i samarbetstjänsterna ingår LotusLie Engage, LotusLie Connections, LotusLie Meetings och LotusLie Eents. När du bestämmer dig för hur många prenumerationer du behöer för arje tjänst bör du tänka på hur många anändare du har, när du bestämmer dig för ilka tjänster du behöer bör du tänka på dina befintliga meddelandetjänster, eentuella näterks- eller säkerhetsbegränsningar, ilka datakällor du anänder och dina eentuella programintegreringsbeho. Om du ill ha mer information om de olika tjänsterna går du till LotusLie och sedan klickar du på Tjänster. Närliggande information: Kom igång med LotusLie Engage och LotusLie Connections I det här asnittet beskris systemkraen för LotusLie. Systemkra för LotusLie Engage och LotusLie Connections Systemkra för LotusLie Meetings och LotusLie Eents Systemkra för LotusLie inotes Systemkra för LotusLie Notes Anpassa LotusLie för företaget Om du är administratör kan du anpassa utseendet på LotusLie. Du kan designa en företagssida, ange ett standardfärgschema, lägga till fält till anändarprofiler och uppdatera dina priata inställningar. Designa företagssidan Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Den här uppgiften Den här funktionen är tillgänglig för LotusLie Engage och LotusLie Connections. Om du ill göra de här ändringarna måste du logga in på ett administratörskonto. Arbetsordning 1. Visa företagssidan genom att klicka på namnet på företaget i naigeringsfältet. 2. Klicka på Redigera informationen. Copyright IBM Corp 2010,

6 a. Lägg till eller ändra informationen om företaget. Du kan till exempel skria en rubrik som isas under namnet på företaget, en kort beskrining a företaget, kontaktinformation och URL-adressen till företagets webbplats. b. Om du ill ersätta standardbilden med en öerförd anpassad bild klickar du på Ändra. 3. Om du ill ändra utseendet på LotusLie för företaget klickar du på Anpassa företagstemat. Klicka på Ändra för det du ill ändra. Du kan ändra färgschemat genom att älja ett standardtema, eller älja färger för de enskilda elementen. Du kan äen lägga till en logotyp i naigeringsfältet eller gömma en bild. De här ändringarna påerkar utseendet på LotusLie för alla anändare. Närliggande uppgifter: Lägga till din logotyp i naigeringsfältet Du kan anpassa webbplatsen genom att lägga till din företagslogotyp i naigeringsfältet. När du anpassar logotypen i naigeringsfältet påerkar det inte den bild som isas på inloggningssidan. Anpassa din arumärkesidentitet på sidan 6 Som leerantör kan du anpassa den information som isas när dina kunder anänder LotusLie. Genom att ändra den arumärkesinformation som isas på sidorna för dina kunder kan du identifiera webbplatsen med ditt företag i stället för med LotusLie. Lägga till din logotyp i naigeringsfältet Du kan anpassa webbplatsen genom att lägga till din företagslogotyp i naigeringsfältet. När du anpassar logotypen i naigeringsfältet påerkar det inte den bild som isas på inloggningssidan. Den här uppgiften Du kan associera företaget med din arumärkesidentitet genom att lägga till en anpassad logotyp i naigeringsfältet. Om du ill anpassa logotypen anpassar du företagstemat. Om du ill ändra logotypen anänder du företagsinställningarna eller redigerar företagssidan. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Tema. 3. Klicka på Ändra i asnittet Logotyp och öerför den nya logotypen. 4. Se till att logotypen inte är gömd genom att ange Visa logotyp till Visa. Närliggande uppgifter: Designa företagssidan på sidan 1 Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Uppdatera anändarprofiler Du kan lagra information som är releant för företaget genom att lägga till anpassade fält till anändarprofilen. Som standard innehåller anändarprofilen fält för namn och annan kontaktinformation. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Profilanpassning. 2 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

7 3. Klicka på Lägg till. Ange ett fältnamn och älj en sekretessinställning. Sekretessinställningen anger ilka som kan isa fältet i sin anändarprofil. Visas för alla: Alla som får isa anändarens profil får isa det här anpassade fältet. LotusLie-anändare: Endast registrerade LotusLie-anändare får isa det här anpassade fältet. Anändare i samma företag: Endast andra medlemmar a anändarens företag får isa det här anpassade fältet. Näterkskontakter: Endast andra medlemmar a anändarens företag och anändarens andra näterkskontakter får isa det här anpassade fältet. Resultat De anpassade fälten läggs till till profilen för anändare som alfria fält. Ange priat information Du kan isa och uppdatera dina priata inställningar, inklusie, namn, åtkomstniå, lösenord och landsinställning. Den här uppgiften Det går endast att ändra de alternati som Ändra isas bredid. Arbetsordning 1. Klicka på ditt namn i naigeringsfältet. 2. Klicka på Mina kontoinställningar. 3. Uppdatera ditt namn, lösenord, språkinställning eller tidszon genom att klicka på Ändra. Skapa företagsmeddelanden Du kan sända meddelanden till anändarna med information som du ill meddela dem om. Meddelanden isas på Min kontrollpanel för alla anändare i företaget. De här meddelandena är inte samma sak som systemmeddelanden, som sänds från supporten med information om LotusLie, som information om kommande underhåll. Den här uppgiften Högst tre meddelanden kan isas för anändarna, men du kan skapa och spara upp till åtta meddelanden. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Expandera asnittet med företagsnamnet och klicka sedan på Meddelanden. 3. Klicka på Lägg till meddelande och ange detaljerna för meddelandet. Rubrik: Ange rubriken för meddelandet. Det går högst att ange 128 enkelbytetecken. Meddelandetext: Ange innehållet i meddelandet. Det går högst att ange enkelbytetecken. URL-adress: Det här är ett alfritt fält. Ange en URL-adress som ska anändas för isning a meddelandet. Administrera LotusLie 3

8 URL-adressbeskrining: Det här är ett alfritt fält. Ange en beskrining a URL-adressen i meddelandet. Slutdatum: Det här är ett alfritt fält. Som standard upphör inte meddelanden att gälla. Om du ill ange ett slutdatum äljer du Meddelandet kommer att upphöra på ett angett datum och anger ett datum och en tid. Du anger datum och tid med den lokala tidszonen. 4. Om du ill spara meddelandet utan att sända det klickar du på Spara, omdu ill spara meddelandet och sända det till alla anändare klickar du på Spara och aktiera. Resultat Om du ill aktiera ett meddelande när det har sparats klickar du på nedåtpilen bredid meddelandet och sedan äljer du Aktiera. Du kan äen anända den här menyn till att redigera, aaktiera och ta bort meddelanden. Närliggande uppgifter: Skapa prenumerationer på systemmeddelanden för anändare Systemmeddelanden skapas a supporten och anänds till att sända meddelanden om LotusLie, som information om kommande underhåll. Det här är inte samma sak som de meddelanden administratören kan skapa och sända till anändarna. Som standard isas systemmeddelanden när anändare loggar in. Administratören kan dessutom ange att systemmeddelanden ska idarebefordras till e-postkonton för enskilda anändare. Skapa prenumerationer på systemmeddelanden för anändare Systemmeddelanden skapas a supporten och anänds till att sända meddelanden om LotusLie, som information om kommande underhåll. Det här är inte samma sak som de meddelanden administratören kan skapa och sända till anändarna. Som standard isas systemmeddelanden när anändare loggar in. Administratören kan dessutom ange att systemmeddelanden ska idarebefordras till e-postkonton för enskilda anändare. Den här uppgiften Genom att skapa prenumerationer på systemmeddelanden om LotusLie för anändare kan administratören se till att systemmeddelandena läses utan att anändare behöer logga in på LotusLie. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid den anändare du ill skapa en prenumeration på systemmeddelanden för. 4. Välj Prenumerera på meddelanden. Och sedan då? Om du inte ill att e-postmeddelanden ska sändas till en anändare som prenumererar på systemmeddelanden äljer du Administration > Hantera företag > Anändarkonton, klickar på pilen bredid anändaren och sedan äljer du Abryt prenumeration på meddelanden. 4 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

9 Närliggande uppgifter: Skapa företagsmeddelanden på sidan 3 Du kan sända meddelanden till anändarna med information som du ill meddela dem om. Meddelanden isas på Min kontrollpanel för alla anändare i företaget. De här meddelandena är inte samma sak som systemmeddelanden, som sänds från supporten med information om LotusLie, som information om kommande underhåll. Arbeta med interna program Du kan ange åtkomst till LotusLie för dina program. Ett internt program är ett företagsprogram som inte är tillgängligt i LotusLie som standard. Genom att registrera de här programmen för LotusLie kan anändarna i företaget anändare dem. Den här uppgiften Om du ill arbeta med LotusLie och interna program måste du först registrera programmen för LotusLie. Anändarna får åtkomst till registrerade program på samma sätt som tidigare, men programmet kan nu interagera med LotusLie. Anändare kan till exempel lämna in en fil till programmet där filen sedan blir tillgänglig i LotusLie. Registreringen a program är implementerad med hjälp a protokollet OAuth med nyckel/hemlighet-par. Både OAuth 1.0 och OAuth 2.0 kan anändas. OAuth 2.0 innehåller nya funktioner, som funktioner för att anpassa hur lång tid ett program har åtkomst till LotusLie. När åtkomsten för ett program upphör att gälla isas ett meddelande för anändarna om att ge åtkomst till programmet till sitt LotusLie-konto. Med OAuth 1.0 är åtkomsten för program några få timmar. Med OAuth 2.0 kan du ge åtkomst för dina interna program i upp till 90 dagar. Du kan älja om du ill aktiera funktioner för OAuth 2.0 för interna program när du registrerar dem. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Interna program. 3. Klicka på Registrera program. OAuth 1.0a är aktierat som standard. Ange ett namn och en beskrining för programmet. Om du ill ändra namnet på och beskriningen a programmet klickar du på menyn bredid det och äljer Redigera egenskaper. Programnamnet får inte ara längre än 50 tecken och programbeskriningen får inte ara längre än tecken. Om du ill aktiera OAuth 2.0 äljer du OAuth-typ. Om du aktierar OAuth 2.0 kan du älja åtkomstslängden och äen ange en URL-adress för motanrop. Med hjälp a Åtkomstlängd definierar du hur lång tid det tar innan åtkomsten för det interna programmet till LotusLie upphör att gälla. Motanrops-URL-adress anänds för sändning a känslig information till din serer från LotusLie. Den här informationen bör sändas ia HTTPS för att undika möjligheten att den alyssnas, men det går att anända både HTTP och HTTPS. Den här URL-adressen kommer att isas för anändaren när han/hon godkänner eller nekar åtkomst för programmet. När du registrerar ett program tilldelas en nyckel och en hemlighet till det. Registrerade program isas i Interna program. Administrera LotusLie 5

10 Och sedan då? Det kan hända att du måste återställa nyckel/hemlighet-paret efter att du har registrerat programmet. Du bör till exempel återställa de här ärdena om du misstänker att någon har kommit öer dem. Om du ill återställa nyckeln och hemligheten klickar du på menyn för programmet och äljer Återställ anändarinformation. Uppdatera programmet med den nya anändarinformationen. Om du ill isa det nyckel/hemlighet-par för OAuth som har tilldelats för ett program klickar du på menyn för programmet och sedan äljer du Visa anändarinformation. Om du ill återkalla åtkomsten till LotusLie för programmet klickar du på menyn för programmet och äljer Ta bort. Anpassa din arumärkesidentitet Som leerantör kan du anpassa den information som isas när dina kunder anänder LotusLie. Genom att ändra den arumärkesinformation som isas på sidorna för dina kunder kan du identifiera webbplatsen med ditt företag i stället för med LotusLie. Du kan anpassa den information som isas för kunderna när de loggar in på sitt företag, återställer sitt lösenord och isar sidan Min kontrollpanel. Genom att göra de här ändringarna kan du se till att ditt arumärke isas för dina kunder och äen påerka ditt eget företag. Du kan anpassa följande arumärkesidentitetsinformation: Inloggningslogotyp Du kan öerföra en bild och anända den som logotyp som isas på inloggningssidan och sidorna för återställning a lösenord. Inloggningslogotypen är den bild som isas för anändarna när de loggar in på ett företag som tillhör din kund. Den här bilden isas eentuellt äen för de anändare som loggar in på ditt företag. Den här logotypen isas inte i naigeringsfältet. När du öerför en ny bild skris den aktuella bilden öer. Om du ill spara en kopia a den aktuella bilden bör du hämta den innan du öerför en ny. Om du ill uppdatera inloggningslogotypen äljer du Administration > Hantera företag > Systeminställningar > Tema. Företagsinformation Du kan anpassa den information om ditt företag som isas för dina kunder. Det företagsnamn du anger här isas på den sida dina kunder anänder när de loggar in på sitt företag. Den företagsinformation du anger här isas äen när e-postmeddelanden sänds till dina kunder. Det e-postmeddelande som sänds när en anändare läggs till till ditt företag innehåller till exempel din företagsinformation i stället för LotusLie-standardinformationen. Om du ill uppdatera din företagsinformation äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Den information du anger genom att älja Varumärkesidentitet > Ändra företagsinformationen påerkar inte det företagsnamn som isas i 6 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

11 naigeringsfältet. Om du ill redigera det företagsnamn som isas i naigeringsfältet och i hela företaget äljer du Administration > Hantera företag > Företagskontoinställningar. Länkar Konfigurera anändarkonton Du kan redigera de länkar som isas i ett företag som tillhör din kund. Du kan anända de här länkarna till att dirigera inloggade anändare till ett företag som tillhör din kund eller till egen information. De här länkarna isas i sidfoten på Min kontrollpanel. Om du ill uppdatera företagslänkarna äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Supportinformation Du kan redigera de länkar som isas i ditt företag och i ett företag som tillhör din kund. Du kan anända de här länkarna till att dirigera inloggade anändare till ett företag som tillhör din kund eller till din supportinformation. Den länk du anger i Support-URL-adress isas på menyn Hjälp, den e-postadress du anger i Support-e-postadress isas i sidfoten på Min kontrollpanel. Om du ill uppdatera din företagsinformation äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Om en kund anger en support-e-postadress för sitt företag genom att älja Administration > Hantera företag > Systeminställningar > Säkerhet åsidosätter den e-postadressen den e-postadress du anger här. Närliggande uppgifter: Designa företagssidan på sidan 1 Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Innan en anändare kan få åtkomst till LotusLie måste ett konto skapas för anändaren. Endast administratören kan lägga till anändarkonton. Det går att tilldela en eller flera roller till anändarkonton som anger ad som isas för anändaren och ad anändaren kan göra. Det finns flera roller som det går att tilldela till anändarkonton: anändare med rollen Anändare får isa företagssidan, lägga till filer och dessutom har de åtkomst till sina priata inställningar. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper anändare med rollen Programutecklare har den åtkomst som kräs för att kunna integrera företagets interna program med LotusLie, men de har inte åtkomst till andra administrationsområden. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper. Du bör ange den här rollen för anändare som du ill ska kunna få åtkomst till Interna program för att kunna registrera anpassade program med hjälp a OAuth. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare Administrera LotusLie 7

12 anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord för anändare med e-post- eller samarbetsprenumerationer. De får äen sända kallelser igen till äntande anändare. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare anändare med rollen Administratör har åtkomst till och kan ändra alla företagsinställningar som kontaktinformation och -beskrining, systeminställningar som säkerhetsalternati, fildelningsregler och företagstemat. De får äen lägga till och ta bort anändare, hantera anändarroller, tilldela administratörs- eller administrationsassistentbehörighet till andra anändare, aktiera integrerade program för anändare och hantera tjänsteprenumerationer. Administratörer får återställa lösenord för anändare med e-postprenumerationer, men inte för anändare med samarbetsprenumerationer. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare Lägga till anändare Om du är administratör kan du lägga till anändare. Om du ill lägga till flera anändare kontaktar du IBM-kundtjänstrepresentanten. Innan du börjar Innan du lägger du till en anändare måste du känna till de roller du ill tilldela anändaren till, ilka prenumerationer du ill ge anändaren åtkomst till samt anändarens e-postadress. LotusLie-prenumerationer kategoriseras antingen som tjänster a typen Samarbete eller Post. I tjänsterna under Samarbete kan du älja LotusLie Engage, LotusLie Connections, LotusLie Meetings och LotusLie Eents, i tjänsterna under Post kan du älja LotusLie inotes och LotusLie Notes. Beroende på ilka tjänster du äljer när du skapar ett konto kan du meddela anändarna om det nya kontot på olika sätt. För anändare du har konfigurerat en samarbetstjänst för kan du ange en e-postadress som anänds som kontoidentitet för anändaren. De anändarna får ett kallelse-e-postmeddelande som sänds till den angina adressen. När du konfigurerar ett konto för en LotusLie Notes-anändare måste du ange ett tillfälligt lösenord som den nya anändaren anänder när han/hon loggar in. Du måste meddela de nya LotusLie Notes-anändarna om de här tillfälliga lösenorden. När du konfigurerar ett konto för en LotusLie inotes-anändare kan du antingen skapa ett tillfälligt inloggningslösenord eller associera anändarkontot med en extern alternati e-postadress. Det går att sända kallelse-e-postmeddelandet till den externa e-postadressen. Arbetsordning Om du ill lägga till en anändare äljer du Administration > Hantera företag > Anändarkonton > Lägg till anändarkonto och sedan anger du den information som kräs i de olika asnitten. 1. Anänd Allmänt till att definiera anändarinformation, tilldela roller och lägga till anpassat innehåll till kallelse-e-postmeddelandet. Om du ill att anändaren ska kunna prenumerera på tjänster måste du älja rollen Anändare, omdu ill ange att anändarna ska få återställa lösenord för andra anändare och sända meddelanden om äntande kallelser eller kallelser som har upphört att gälla äljer du Administrationsassistent, om du ill att anändaren ska få 8 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

13 administrationsbehörighet äljer du Administratör och om du ill att anändaren ska få registrera interna program äljer du Programutecklare. 2. Anänd Prenumerationer till att älja ilka tjänster anändaren ska få åtkomst till och till att tilldela eentuellt ytterligare lagringsutrymme för anändning för filer eller e-postmeddelanden. Välj den prenumeration du ill tilldela till anändaren. Om företaget har köpt extra lagringsutrymme kan du tilldela lagringsutrymme till den anändare du lägger till. Du kan anända Filstorleksgräns till att tilldela det största tillgängliga lagringsutrymmet i GB som anändaren har tillgång till för öerföring a filer. Du kan anända Poststorleksgräns till att tilldela det största tillgängliga lagringsutrymmet i GB som anändaren har tillgång till för lagring a e-postmeddelanden. Du måste ange extra lagringsutrymme som heltal, som 1 eller 2. Det går inte att ange bråk- eller decimaltal. När du skapar ett anändarkonto för posttjänster finns det ytterligare alternati du kan ange. Inställning för den första inloggningen: För LotusLie Notes-anändare måste du ange ett tillfälligt lösenord som anändaren anänder id den ursprungliga inloggningen. För LotusLie inotes-anändare kan du skapa ett ursprungligt inloggningslösenord eller ange en alternati e-postadress som kallelsen ska sändas till. LotusLie Notes: Du kan ange det DN-namn som ska anändas. De här fälten är alfria. Om du inte anger något utförs försök i LotusLie Notes att definiera dem. 3. Anänd Integrerade program till att lägga till integrerade tredjepartsprogram till anändarkontot. Innan det går att isa ett integrerat program som ett alternati i ett anändarkonto måste du anända Integrerade tredjepartsprogram till att aktiera det. 4. Anänd Kontoidentitet till att ange anändarens kontoinformation. Anändaren anänder den e-postadress du anger här till att logga in. E-postadresser sparas med endast gemener. Det går att ange högst 64 tecken i e-postadressen, exklusie domännamnet. Den måste börja med en boksta, en siffra eller ett understreck och får äen innehålla punkter och bindestreck. Den får inte innehålla tå punkter efter arandra eller sluta med en punkt. För anändare med samarbetsprenumerationer sänds ett kallelse-epostmeddelande till den e-postadress du har angett i Kontoidentitet, för postprenumerationsanändare som har skapats med ursprungliga lösenord sänds inget e-postmeddelande. I stället loggar LotusLie Notes- och LotusLie inotes-anändare in med det lösenord du skapade och ändrar det när en uppmaning om att göra det isas. Det går att skapa LotusLie inotes-anändare med en extern alternati e-postadress. Resultat När du har skapat ett anändarkonto är status för kontot äntande tills anändaren loggar in eller slutför registreringen. När anändarkontot har skapats får anändaren som standard ett kallelse-e-postmeddelande med en länk till registreringssidan för kontot, förutom för anändare som du har lagt till med ett tillfälligt lösenord. Anändaren måste slutföra registreringen genom att klicka på länken och ange information om land, tidszon och meddelandealternati, och dessutom måste anändaren eentuellt skapa ett lösenord. När den här registreringen är slutförd kan anändaren logga in Administrera LotusLie 9

14 och börja anända LotusLie. Om e-postmeddelanden för erifiering är aktierat för företaget får nya anändare inget erifierings-e-postmeddelande. Om du är administratör och ill sända kallelsen för ett äntande konto igen klickar du på pilen bredid namnet på anändaren och sedan äljer du Sänd kallelsen igen. Om du ill sända alla kallelser som har upphört att gälla igen klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Och sedan då? När en anändare har lagts till anges kallelsen som äntande. Väntande kallelser är kallelser som anändarna inte har anänt till att registrera sig för LotusLie med och som inte har upphört att gälla. Väntande kallelser upphör att gälla efter cirka 28 dagar. När en äntande kallelse har upphört att gälla går det inte att anända den till att registrera sig för LotusLie förrän administratören eller administrationsassistenten sänder den kallelse som har upphört att gälla igen. Om du ill isa status för en kallelse går du till Anändarkonton. Närliggande uppgifter: Roller på sidan 16 Mer information om de roller som är tillgängliga för anändarkonton. Genom att förstå de olika rollerna kan du älja rätt roller för anändarna. Hantera prenumerationer på sidan 17 Om du är administratör kan du starta nya kostnadsfria testprenumerationer, köpa nya prenumerationer eller uppgradera befintliga testprenumerationer till fullständiga prenumerationer. Testprenumerationer är eentuellt inte tillgängliga för företaget. Hantera anändare på sidan 12 Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Om du är administratör kan du äen hantera anändarkonton genom att sända äntande kallelser igen samt isa anändarrapporter. Aktiera integrerade tredjepartsprogram Du kan förbättra anändarproduktiiteten genom att lägga till integrerade lösningar från åra Business Partners. De här molnbaserade erbjudandena kan hjälpa din grupp att arbeta på ett mer effektit sätt. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Integrerade tredjepartsprogram så isas alla tredjepartsprogram som kan anändas. 3. Gör programmet tillgängligt för anändarna genom att klicka på Aktiera för programmet. De integrerade programmen är aaktierade som standard. Om du ill aktiera ett program för ett isst anändarkonto eller för alla anändarkonton äljer du Aktiera. Om du äljer Aktiera för alla aktuella anändare för ett program aktieras programmet för företaget och alla aktuella anändare. Om du ill anpassa hur lång tid ett isst program ska ha åtkomst till LotusLie anger du ett ärde i Åtkomstlängd. Åtkomstlängd anänds till att definiera hur lång tid det tar innan åtkomsten för det integrerade programmet till 10 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

15 LotusLie upphör att gälla. När åtkomsten för programmet upphör att gälla isas en uppmaning för anändarna om att ge programmet åtkomst till deras LotusLie-konto. 4. Göra programmet tillgängligt för en anändare. Innan anändare kan få åtkomst till ett integrerat program måste administratören aktiera programmet för anändarens anändarkonto. a. Välj Administration > Hantera företag > Företagskonton. b. Välj det anändarkonto som ska få åtkomst till det program du har lagt till. När du äljer anändarkontot kan du äen redigera anändaren. c. Klicka på Redigera i asnittet Integrerade program och älj det program du ill lägga till. Och sedan då? När du aktierar ett integrerat program för ett anändarkonto sänds ett e-postmeddelande till anändaren. Eentuellt måste du konfigurera programmen innan det går att anända dem. Om du ill ha mer information läser du i dokumentationen för det integrerade tredjepartsprogrammet. Du kan återställa åtkomsten för ett integrerat program för LotusLie. Om du anänder ett program efter att du har återställt åtkomsten isas en uppmaning om att ge programmet åtkomst till ditt LotusLie-innehåll. Lösenordskra Alla anändare måste skapa ett lösenord när de loggar in för första gången. För nya LotusLie Notes- och LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med ett tillfälligt lösenord isas en uppmaning om att skapa ett lösenord när de loggar in för första gången. Det här lösenordet måste följa issa längd- och teckenkra. Alla lösenord måste följa följande regler: den kortaste lösenordslängden är åtta tecken lösenord måste innehålla minst ett icke-alfabetiskt tecken och minst fyra alfabetiska tecken lösenord får inte innehålla tre eller fler upprepade tecken och får inte innehålla blanksteg lösenord får inte matcha något a de åtta senast anända lösenorden lösenord får inte innehålla ditt namn eller din e-postadress LotusLie-anändare ars konton har skapats med en extern e-postadress kan återställa sitt lösenord genom att klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Externa e-postadresser är tillgängliga för anändare som prenumererar på en samarbetstjänst och för anändare som har en alternati extern e-postadress angien för sitt konto. Eftersom LotusLie Notes-anändarkonton skapas med ett ursprungligt lösenord utan någon extern e-postadress måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet för dem. För LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med lösenordsalternatiet måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet. LotusLie inotes-anändare som skapas med en extern alternati e-postadress kan klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Anändare som loggar in genom att klicka på Anänd anändarinformationen för mitt företag anänder förenade identiteter och processen för företaget måste anändas till att återställa deras lösenord. Administrera LotusLie 11

16 Administratören kan anända Systeminställningar > Säkerhet till att ange att lösenord ska upphöra att gälla. När en anändare loggar in med ett lösenord som har upphört att gälla isas en uppmaning om att återställa lösenordet. Närliggande uppgifter: Ange lösenordstidsgräns på sidan 17 Som standard upphör inte lösenord att gälla. Genom att anända en lösenordstidsgräns kan du se till att lösenord ändras med regelbundna interall. Om du är administratör kan du ange en lösenordstidsgräns för alla anändare. Återställa lösenord och sända kallelser igen Anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord och sända kallelser som har upphört att gälla och äntade kallelser igen. Hantera anändare Den här uppgiften Administrationsassistenten kan hjälpa till med att hantera anändarna i företaget genom att återställa lösenord och sända kallelser igen så att administratören slipper göra det. De kallelse-e-postmeddelanden som sänds igen innehåller en länk som anändarna måste anända till att slutföra sin registrering för LotusLie. När registreringen är slutförd kan anändarna logga in. Arbetsordning Återställa anändarlösenord. 1. Klicka på Administration. 2. Klicka på pilen bredid den anändare du ill återställa lösenordet för. Du kan äen klicka på namnet på anändaren. 3. Välj Återställ lösenord. Återställ lösenordet genom att utföra de åtgärder som kräs. 4. Meddela anändaren om att du har återställt lösenordet. Anändaren meddelas inte automatiskt om att du har återställt lösenordet. Du måste meddela anändaren om att du har återställt lösenordet, tillsammans med det nya lösenordet om det behös. Så här sänder du äntande kallelser eller kallelser som har upphört att gälla igen: 1. Visa Anändarkonton genom att klicka på Administration. 2. Om du ill sända alla kallelser som har upphört att gälla igen klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Du äen sända en kallelse som har upphört att gälla eller en äntande kallelse till en enskild anändare genom att klicka på namnet på anändaren eller på pilen bredid anändarens namn. Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Om du är administratör kan du äen hantera anändarkonton genom att sända äntande kallelser igen samt isa anändarrapporter. 12 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

17 Närliggande uppgifter: Lägga till anändare på sidan 8 Om du är administratör kan du lägga till anändare. Om du ill lägga till flera anändare kontaktar du IBM-kundtjänstrepresentanten. Sända kallelser igen Om du är administratör eller administrationsassistent kan du sända kallelse-e-postmeddelanden som har upphört att gälla till alla äntande anändarkonton eller till enskilda konton. Kallelse-e-postmeddelandena innehåller en länk som anändarna måste anända till att slutföra registreringen för LotusLie. När registreringen är slutförd kan anändarna logga in. Den här uppgiften Väntande kallelser är kallelser som anändarna inte har anänt till att registrera sig för LotusLie och som inte har upphört att gälla. Väntande kallelser upphör att gälla efter cirka 28 dagar. När en äntande kallelse har upphört att gälla går det inte att anända den till att registrera sig för LotusLie förrän administratören eller administrationsassistenten sänder den kallelse som har upphört att gälla igen. Endast administratören har åtkomst till Administration > Hantera företag. Arbetsordning 1. Om du är administratör äljer du Administration > Hantera företag. Omduär administrationsassistent klickar du på Administration. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Sänd kallelse-e-postmeddelandet igen. Du kan lägga till anpassat innehåll till kallelse-e-postmeddelandet. Om du ill sända kallelse-e-postmeddelanden igen till alla konton som har upphört att gälla klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Om du ill sända det äntande kallelse-e-postmeddelandet för ett enskilt anändarkonto klickar du på pilen bredid det äntande anändarkontot och äljer Sänd kallelsen igen. Redigera, aaktiera och ta bort anändarkonton Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid det anändarkonto du ill redigera. Du kan ta bort, aaktiera eller redigera anändarkontot. När du tar bort ett anändarkonto kan du ange att anändarens filer ska flyttas till ett annat konto genom att ange e-postadressen till den anändare du ill flytta filerna till i fältet Tilldela till. Resultat De här ändringarna anänds inte förrän den borttagna anändaren loggar ut. Administrera LotusLie 13

18 Återställa inloggningslösenord Anändare kan återställa sitt lösenord inom en 24-timmarsperiod. Administratören och administrationsassistenten kan återställa lösenord för alla anändare när som helst. Den här uppgiften LotusLie-anändare ars konton har skapats med en extern e-postadress kan återställa sitt lösenord genom att klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Externa e-postadresser är tillgängliga för anändare som prenumererar på en samarbetstjänst och för anändare som har en alternati extern e-postadress angien för sitt konto. Eftersom LotusLie Notes-anändarkonton skapas med ett ursprungligt lösenord utan någon extern e-postadress måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet för dem. För LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med lösenordsalternatiet måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet. LotusLie inotes-anändare som skapas med en extern alternati e-postadress kan klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Anändare som loggar in genom att klicka på Anänd anändarinformationen för mitt företag anänder förenade identiteter och processen för företaget måste anändas till att återställa deras lösenord. Så här återställer du lösenordet för en anändare: Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid den anändare du ill återställa lösenordet för. 4. Välj Återställ lösenord och ange det nya lösenordet. Det här är ett tillfälligt lösenord som anändaren måste ange nästa gång han/hon loggar in. När anändaren gör det isas en uppmaning om att ange ett nytt lösenord. Om du återställer lösenordet för en anändare med en postprenumeration kan du äen återställa lösenordet för anändaren genom att redigera hans/hennes anändarkonto. Klicka på namnet på anändaren i Anändarkonton och ange det nya lösenordet i asnittet Prenumerationer > Post. 5. Meddela anändaren om att du har återställt lösenordet. Anändaren meddelas inte automatiskt om att du har återställt lösenordet. Du måste meddela anändaren om att du har återställt lösenordet, tillsammans med det nya lösenordet om det behös. Och sedan då? Administratören kan anända Systeminställningar > Säkerhet till att ange att lösenord ska upphöra att gälla. När en anändare loggar in med ett lösenord som har upphört att gälla isas en uppmaning om att återställa lösenordet. Gömma personer så att de inte isas i företagskatalogen Som standard läggs anändare till i företagskatalogen när deras konton blir aktia. Om du är administratör kan du förhindra att anändare isas i asnittet Personer på företagssidan. Arbetsordning 1. Klicka på Personer och älj företaget i listan. Du kan äen få åtkomst till den här sidan genom att klicka på Hantera katalogen på företagssidan. 14 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

19 2. Välj de anändare du ill gömma. 3. Klicka på Göm på företagssidan. Resultat Om du ill isa en gömd anändare i företagskatalogen äljer du anändaren och äljer Visa på företagssidan. Felsöka inloggningsproblem Lösningar för anliga problem som kan uppstå id den första inloggningen eller när ett lösenord har återställts. Tabell 1. Felsöka inloggningsproblem Problem Du får inte något e-postmeddelande med en bekräftelse a registreringen när ett konto har skapats för en tjänst. Ett fel om ett ogiltigt element isas när du försöker bekräfta registreringen med hjälp a länken i e-postmeddelandet med bekräftelsen. Du har försökt återställa lösenordet på inloggningsskärmen men har inte fått något e-postmeddelande med information om hur du återställer lösenordet. Möjliga lösningar Kontrollera att du har angett rätt e-postadress i Anändarkonton > Kontoidentitet. Kontrollera att e-postmeddelandet med bekräftelsen inte har angetts som skräppost i e-postklienten. I de flesta fall kan du förhindra att de här meddelandena anges som skräppost genom att lägga till till din itlista. Kontakta kundtjänsten på Försök med att kopiera URL-adressen i e-postmeddelandet med bekräftelsen och klistra sedan in den i adressfältet i webbläsaren. Det här elementet är giltigt i 28 dagar så om du inte accepterar inom den tiden måste du kontakta kundtjänsten på Kontrollera att e-postmeddelandet med information inte har angetts som skräppost i e-postklienten. Om du fortfarande inte får något e-postmeddelande med information kontaktar du kundtjänsten på Konfigurera företagskontot Du kan konfigurera säkerhetsinställningarna för lösenord och IP-adressinterall. Du kan begränsa möjligheterna till fildelning och isa historiken för hämtade filer. Sessioner är giltiga i 18 timmar. Efter 18 timmar måste du logga in igen om du ill få åtkomst till företaget. Om du ill förhindra att du förlorar data på grund a att sessionen upphör att gälla bör du spara ditt arbete när du lämnar datorn. Administrera LotusLie 15

20 Roller Mer information om de roller som är tillgängliga för anändarkonton. Genom att förstå de olika rollerna kan du älja rätt roller för anändarna. anändare med rollen Anändare får isa företagssidan, lägga till filer och dessutom har de åtkomst till sina priata inställningar. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord för anändare med e-post- eller samarbetsprenumerationer. De får äen sända kallelser igen till äntande anändare. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare anändare med rollen Programutecklare har den åtkomst som kräs för att kunna integrera företagets interna program med LotusLie, men de har inte åtkomst till andra administrationsområden. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper. Du bör ange den här rollen för anändare som du ill ska kunna få åtkomst till Interna program för att kunna registrera anpassade program med hjälp a OAuth. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare anändare med rollen Administratör har åtkomst till och kan ändra alla företagsinställningar som kontaktinformation och -beskrining, systeminställningar som säkerhetsalternati, fildelningsregler och företagstemat. De får äen lägga till och ta bort anändare, hantera anändarroller, tilldela administratörs- eller administrationsassistentbehörighet till andra anändare, aktiera integrerade program för anändare och hantera tjänsteprenumerationer. Administratörer får återställa lösenord för anändare med e-postprenumerationer, men inte för anändare med samarbetsprenumerationer. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare Begränsa IP-adressinterall Om du är administratör och ill se till att endast anändare från godkända näterksanslutningar kan logga in kan du definiera en godkänd uppsättning med IP-adresser. Den här uppgiften Genom att begränsa ilka IP-adresser som det går att anända till att få åtkomst till LotusLie kan du skydda företaget mot att anändarinformationen för LotusLie för en anändare stjäls eller att någon får tillgång till den ia nätfiske. Om du begränsar IP-adresser för näterket måste den som försöker attackera dig autentisera sig för LotusLie från ditt näterk för att kunna få åtkomst till stulen anändarinformation. Om SMTP, POP eller IMAP anänds för företaget anänds inte begränsningarna. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Säkerhet. 16 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer