LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LotusLive. LotusLive Administrationshandbok"

Transkript

1 LotusLie LotusLie Administrationshandbok

2

3 LotusLie LotusLie Administrationshandbok

4 Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar på sidan 83. Anmärkning Den här utgåan gäller för LotusLie och för alla efterföljande ersioner och ändringar tills något annat anges i nya utgåor. Copyright IBM Corporation 2010, 2012.

5 Administrera LotusLie Systemkra för LotusLie I LotusLie är socialt näterkande och onlinesamarbete integrerat i en uppsättning med erktyg som är tillgängliga på webben. Om du behöer hjälp med att älja ilka e-post- och samarbetstjänster som passar bäst för företaget kontaktar du en IBM-kundtjänstrepresentant. I e-posttjänsterna ingår LotusLie Notes och LotusLie inotes, i samarbetstjänsterna ingår LotusLie Engage, LotusLie Connections, LotusLie Meetings och LotusLie Eents. När du bestämmer dig för hur många prenumerationer du behöer för arje tjänst bör du tänka på hur många anändare du har, när du bestämmer dig för ilka tjänster du behöer bör du tänka på dina befintliga meddelandetjänster, eentuella näterks- eller säkerhetsbegränsningar, ilka datakällor du anänder och dina eentuella programintegreringsbeho. Om du ill ha mer information om de olika tjänsterna går du till LotusLie och sedan klickar du på Tjänster. Närliggande information: Kom igång med LotusLie Engage och LotusLie Connections I det här asnittet beskris systemkraen för LotusLie. Systemkra för LotusLie Engage och LotusLie Connections Systemkra för LotusLie Meetings och LotusLie Eents Systemkra för LotusLie inotes Systemkra för LotusLie Notes Anpassa LotusLie för företaget Om du är administratör kan du anpassa utseendet på LotusLie. Du kan designa en företagssida, ange ett standardfärgschema, lägga till fält till anändarprofiler och uppdatera dina priata inställningar. Designa företagssidan Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Den här uppgiften Den här funktionen är tillgänglig för LotusLie Engage och LotusLie Connections. Om du ill göra de här ändringarna måste du logga in på ett administratörskonto. Arbetsordning 1. Visa företagssidan genom att klicka på namnet på företaget i naigeringsfältet. 2. Klicka på Redigera informationen. Copyright IBM Corp 2010,

6 a. Lägg till eller ändra informationen om företaget. Du kan till exempel skria en rubrik som isas under namnet på företaget, en kort beskrining a företaget, kontaktinformation och URL-adressen till företagets webbplats. b. Om du ill ersätta standardbilden med en öerförd anpassad bild klickar du på Ändra. 3. Om du ill ändra utseendet på LotusLie för företaget klickar du på Anpassa företagstemat. Klicka på Ändra för det du ill ändra. Du kan ändra färgschemat genom att älja ett standardtema, eller älja färger för de enskilda elementen. Du kan äen lägga till en logotyp i naigeringsfältet eller gömma en bild. De här ändringarna påerkar utseendet på LotusLie för alla anändare. Närliggande uppgifter: Lägga till din logotyp i naigeringsfältet Du kan anpassa webbplatsen genom att lägga till din företagslogotyp i naigeringsfältet. När du anpassar logotypen i naigeringsfältet påerkar det inte den bild som isas på inloggningssidan. Anpassa din arumärkesidentitet på sidan 6 Som leerantör kan du anpassa den information som isas när dina kunder anänder LotusLie. Genom att ändra den arumärkesinformation som isas på sidorna för dina kunder kan du identifiera webbplatsen med ditt företag i stället för med LotusLie. Lägga till din logotyp i naigeringsfältet Du kan anpassa webbplatsen genom att lägga till din företagslogotyp i naigeringsfältet. När du anpassar logotypen i naigeringsfältet påerkar det inte den bild som isas på inloggningssidan. Den här uppgiften Du kan associera företaget med din arumärkesidentitet genom att lägga till en anpassad logotyp i naigeringsfältet. Om du ill anpassa logotypen anpassar du företagstemat. Om du ill ändra logotypen anänder du företagsinställningarna eller redigerar företagssidan. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Tema. 3. Klicka på Ändra i asnittet Logotyp och öerför den nya logotypen. 4. Se till att logotypen inte är gömd genom att ange Visa logotyp till Visa. Närliggande uppgifter: Designa företagssidan på sidan 1 Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Uppdatera anändarprofiler Du kan lagra information som är releant för företaget genom att lägga till anpassade fält till anändarprofilen. Som standard innehåller anändarprofilen fält för namn och annan kontaktinformation. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Profilanpassning. 2 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

7 3. Klicka på Lägg till. Ange ett fältnamn och älj en sekretessinställning. Sekretessinställningen anger ilka som kan isa fältet i sin anändarprofil. Visas för alla: Alla som får isa anändarens profil får isa det här anpassade fältet. LotusLie-anändare: Endast registrerade LotusLie-anändare får isa det här anpassade fältet. Anändare i samma företag: Endast andra medlemmar a anändarens företag får isa det här anpassade fältet. Näterkskontakter: Endast andra medlemmar a anändarens företag och anändarens andra näterkskontakter får isa det här anpassade fältet. Resultat De anpassade fälten läggs till till profilen för anändare som alfria fält. Ange priat information Du kan isa och uppdatera dina priata inställningar, inklusie, namn, åtkomstniå, lösenord och landsinställning. Den här uppgiften Det går endast att ändra de alternati som Ändra isas bredid. Arbetsordning 1. Klicka på ditt namn i naigeringsfältet. 2. Klicka på Mina kontoinställningar. 3. Uppdatera ditt namn, lösenord, språkinställning eller tidszon genom att klicka på Ändra. Skapa företagsmeddelanden Du kan sända meddelanden till anändarna med information som du ill meddela dem om. Meddelanden isas på Min kontrollpanel för alla anändare i företaget. De här meddelandena är inte samma sak som systemmeddelanden, som sänds från supporten med information om LotusLie, som information om kommande underhåll. Den här uppgiften Högst tre meddelanden kan isas för anändarna, men du kan skapa och spara upp till åtta meddelanden. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Expandera asnittet med företagsnamnet och klicka sedan på Meddelanden. 3. Klicka på Lägg till meddelande och ange detaljerna för meddelandet. Rubrik: Ange rubriken för meddelandet. Det går högst att ange 128 enkelbytetecken. Meddelandetext: Ange innehållet i meddelandet. Det går högst att ange enkelbytetecken. URL-adress: Det här är ett alfritt fält. Ange en URL-adress som ska anändas för isning a meddelandet. Administrera LotusLie 3

8 URL-adressbeskrining: Det här är ett alfritt fält. Ange en beskrining a URL-adressen i meddelandet. Slutdatum: Det här är ett alfritt fält. Som standard upphör inte meddelanden att gälla. Om du ill ange ett slutdatum äljer du Meddelandet kommer att upphöra på ett angett datum och anger ett datum och en tid. Du anger datum och tid med den lokala tidszonen. 4. Om du ill spara meddelandet utan att sända det klickar du på Spara, omdu ill spara meddelandet och sända det till alla anändare klickar du på Spara och aktiera. Resultat Om du ill aktiera ett meddelande när det har sparats klickar du på nedåtpilen bredid meddelandet och sedan äljer du Aktiera. Du kan äen anända den här menyn till att redigera, aaktiera och ta bort meddelanden. Närliggande uppgifter: Skapa prenumerationer på systemmeddelanden för anändare Systemmeddelanden skapas a supporten och anänds till att sända meddelanden om LotusLie, som information om kommande underhåll. Det här är inte samma sak som de meddelanden administratören kan skapa och sända till anändarna. Som standard isas systemmeddelanden när anändare loggar in. Administratören kan dessutom ange att systemmeddelanden ska idarebefordras till e-postkonton för enskilda anändare. Skapa prenumerationer på systemmeddelanden för anändare Systemmeddelanden skapas a supporten och anänds till att sända meddelanden om LotusLie, som information om kommande underhåll. Det här är inte samma sak som de meddelanden administratören kan skapa och sända till anändarna. Som standard isas systemmeddelanden när anändare loggar in. Administratören kan dessutom ange att systemmeddelanden ska idarebefordras till e-postkonton för enskilda anändare. Den här uppgiften Genom att skapa prenumerationer på systemmeddelanden om LotusLie för anändare kan administratören se till att systemmeddelandena läses utan att anändare behöer logga in på LotusLie. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid den anändare du ill skapa en prenumeration på systemmeddelanden för. 4. Välj Prenumerera på meddelanden. Och sedan då? Om du inte ill att e-postmeddelanden ska sändas till en anändare som prenumererar på systemmeddelanden äljer du Administration > Hantera företag > Anändarkonton, klickar på pilen bredid anändaren och sedan äljer du Abryt prenumeration på meddelanden. 4 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

9 Närliggande uppgifter: Skapa företagsmeddelanden på sidan 3 Du kan sända meddelanden till anändarna med information som du ill meddela dem om. Meddelanden isas på Min kontrollpanel för alla anändare i företaget. De här meddelandena är inte samma sak som systemmeddelanden, som sänds från supporten med information om LotusLie, som information om kommande underhåll. Arbeta med interna program Du kan ange åtkomst till LotusLie för dina program. Ett internt program är ett företagsprogram som inte är tillgängligt i LotusLie som standard. Genom att registrera de här programmen för LotusLie kan anändarna i företaget anändare dem. Den här uppgiften Om du ill arbeta med LotusLie och interna program måste du först registrera programmen för LotusLie. Anändarna får åtkomst till registrerade program på samma sätt som tidigare, men programmet kan nu interagera med LotusLie. Anändare kan till exempel lämna in en fil till programmet där filen sedan blir tillgänglig i LotusLie. Registreringen a program är implementerad med hjälp a protokollet OAuth med nyckel/hemlighet-par. Både OAuth 1.0 och OAuth 2.0 kan anändas. OAuth 2.0 innehåller nya funktioner, som funktioner för att anpassa hur lång tid ett program har åtkomst till LotusLie. När åtkomsten för ett program upphör att gälla isas ett meddelande för anändarna om att ge åtkomst till programmet till sitt LotusLie-konto. Med OAuth 1.0 är åtkomsten för program några få timmar. Med OAuth 2.0 kan du ge åtkomst för dina interna program i upp till 90 dagar. Du kan älja om du ill aktiera funktioner för OAuth 2.0 för interna program när du registrerar dem. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Interna program. 3. Klicka på Registrera program. OAuth 1.0a är aktierat som standard. Ange ett namn och en beskrining för programmet. Om du ill ändra namnet på och beskriningen a programmet klickar du på menyn bredid det och äljer Redigera egenskaper. Programnamnet får inte ara längre än 50 tecken och programbeskriningen får inte ara längre än tecken. Om du ill aktiera OAuth 2.0 äljer du OAuth-typ. Om du aktierar OAuth 2.0 kan du älja åtkomstslängden och äen ange en URL-adress för motanrop. Med hjälp a Åtkomstlängd definierar du hur lång tid det tar innan åtkomsten för det interna programmet till LotusLie upphör att gälla. Motanrops-URL-adress anänds för sändning a känslig information till din serer från LotusLie. Den här informationen bör sändas ia HTTPS för att undika möjligheten att den alyssnas, men det går att anända både HTTP och HTTPS. Den här URL-adressen kommer att isas för anändaren när han/hon godkänner eller nekar åtkomst för programmet. När du registrerar ett program tilldelas en nyckel och en hemlighet till det. Registrerade program isas i Interna program. Administrera LotusLie 5

10 Och sedan då? Det kan hända att du måste återställa nyckel/hemlighet-paret efter att du har registrerat programmet. Du bör till exempel återställa de här ärdena om du misstänker att någon har kommit öer dem. Om du ill återställa nyckeln och hemligheten klickar du på menyn för programmet och äljer Återställ anändarinformation. Uppdatera programmet med den nya anändarinformationen. Om du ill isa det nyckel/hemlighet-par för OAuth som har tilldelats för ett program klickar du på menyn för programmet och sedan äljer du Visa anändarinformation. Om du ill återkalla åtkomsten till LotusLie för programmet klickar du på menyn för programmet och äljer Ta bort. Anpassa din arumärkesidentitet Som leerantör kan du anpassa den information som isas när dina kunder anänder LotusLie. Genom att ändra den arumärkesinformation som isas på sidorna för dina kunder kan du identifiera webbplatsen med ditt företag i stället för med LotusLie. Du kan anpassa den information som isas för kunderna när de loggar in på sitt företag, återställer sitt lösenord och isar sidan Min kontrollpanel. Genom att göra de här ändringarna kan du se till att ditt arumärke isas för dina kunder och äen påerka ditt eget företag. Du kan anpassa följande arumärkesidentitetsinformation: Inloggningslogotyp Du kan öerföra en bild och anända den som logotyp som isas på inloggningssidan och sidorna för återställning a lösenord. Inloggningslogotypen är den bild som isas för anändarna när de loggar in på ett företag som tillhör din kund. Den här bilden isas eentuellt äen för de anändare som loggar in på ditt företag. Den här logotypen isas inte i naigeringsfältet. När du öerför en ny bild skris den aktuella bilden öer. Om du ill spara en kopia a den aktuella bilden bör du hämta den innan du öerför en ny. Om du ill uppdatera inloggningslogotypen äljer du Administration > Hantera företag > Systeminställningar > Tema. Företagsinformation Du kan anpassa den information om ditt företag som isas för dina kunder. Det företagsnamn du anger här isas på den sida dina kunder anänder när de loggar in på sitt företag. Den företagsinformation du anger här isas äen när e-postmeddelanden sänds till dina kunder. Det e-postmeddelande som sänds när en anändare läggs till till ditt företag innehåller till exempel din företagsinformation i stället för LotusLie-standardinformationen. Om du ill uppdatera din företagsinformation äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Den information du anger genom att älja Varumärkesidentitet > Ändra företagsinformationen påerkar inte det företagsnamn som isas i 6 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

11 naigeringsfältet. Om du ill redigera det företagsnamn som isas i naigeringsfältet och i hela företaget äljer du Administration > Hantera företag > Företagskontoinställningar. Länkar Konfigurera anändarkonton Du kan redigera de länkar som isas i ett företag som tillhör din kund. Du kan anända de här länkarna till att dirigera inloggade anändare till ett företag som tillhör din kund eller till egen information. De här länkarna isas i sidfoten på Min kontrollpanel. Om du ill uppdatera företagslänkarna äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Supportinformation Du kan redigera de länkar som isas i ditt företag och i ett företag som tillhör din kund. Du kan anända de här länkarna till att dirigera inloggade anändare till ett företag som tillhör din kund eller till din supportinformation. Den länk du anger i Support-URL-adress isas på menyn Hjälp, den e-postadress du anger i Support-e-postadress isas i sidfoten på Min kontrollpanel. Om du ill uppdatera din företagsinformation äljer du Administration > Hantera företag och klickar på Varumärkesidentitet under namnet på ditt företag. Om en kund anger en support-e-postadress för sitt företag genom att älja Administration > Hantera företag > Systeminställningar > Säkerhet åsidosätter den e-postadressen den e-postadress du anger här. Närliggande uppgifter: Designa företagssidan på sidan 1 Du kan skapa en sida som representerar företaget. Du kan ta med kontaktinformation, filer och en kort beskrining. Innan en anändare kan få åtkomst till LotusLie måste ett konto skapas för anändaren. Endast administratören kan lägga till anändarkonton. Det går att tilldela en eller flera roller till anändarkonton som anger ad som isas för anändaren och ad anändaren kan göra. Det finns flera roller som det går att tilldela till anändarkonton: anändare med rollen Anändare får isa företagssidan, lägga till filer och dessutom har de åtkomst till sina priata inställningar. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper anändare med rollen Programutecklare har den åtkomst som kräs för att kunna integrera företagets interna program med LotusLie, men de har inte åtkomst till andra administrationsområden. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper. Du bör ange den här rollen för anändare som du ill ska kunna få åtkomst till Interna program för att kunna registrera anpassade program med hjälp a OAuth. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare Administrera LotusLie 7

12 anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord för anändare med e-post- eller samarbetsprenumerationer. De får äen sända kallelser igen till äntande anändare. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare anändare med rollen Administratör har åtkomst till och kan ändra alla företagsinställningar som kontaktinformation och -beskrining, systeminställningar som säkerhetsalternati, fildelningsregler och företagstemat. De får äen lägga till och ta bort anändare, hantera anändarroller, tilldela administratörs- eller administrationsassistentbehörighet till andra anändare, aktiera integrerade program för anändare och hantera tjänsteprenumerationer. Administratörer får återställa lösenord för anändare med e-postprenumerationer, men inte för anändare med samarbetsprenumerationer. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare Lägga till anändare Om du är administratör kan du lägga till anändare. Om du ill lägga till flera anändare kontaktar du IBM-kundtjänstrepresentanten. Innan du börjar Innan du lägger du till en anändare måste du känna till de roller du ill tilldela anändaren till, ilka prenumerationer du ill ge anändaren åtkomst till samt anändarens e-postadress. LotusLie-prenumerationer kategoriseras antingen som tjänster a typen Samarbete eller Post. I tjänsterna under Samarbete kan du älja LotusLie Engage, LotusLie Connections, LotusLie Meetings och LotusLie Eents, i tjänsterna under Post kan du älja LotusLie inotes och LotusLie Notes. Beroende på ilka tjänster du äljer när du skapar ett konto kan du meddela anändarna om det nya kontot på olika sätt. För anändare du har konfigurerat en samarbetstjänst för kan du ange en e-postadress som anänds som kontoidentitet för anändaren. De anändarna får ett kallelse-e-postmeddelande som sänds till den angina adressen. När du konfigurerar ett konto för en LotusLie Notes-anändare måste du ange ett tillfälligt lösenord som den nya anändaren anänder när han/hon loggar in. Du måste meddela de nya LotusLie Notes-anändarna om de här tillfälliga lösenorden. När du konfigurerar ett konto för en LotusLie inotes-anändare kan du antingen skapa ett tillfälligt inloggningslösenord eller associera anändarkontot med en extern alternati e-postadress. Det går att sända kallelse-e-postmeddelandet till den externa e-postadressen. Arbetsordning Om du ill lägga till en anändare äljer du Administration > Hantera företag > Anändarkonton > Lägg till anändarkonto och sedan anger du den information som kräs i de olika asnitten. 1. Anänd Allmänt till att definiera anändarinformation, tilldela roller och lägga till anpassat innehåll till kallelse-e-postmeddelandet. Om du ill att anändaren ska kunna prenumerera på tjänster måste du älja rollen Anändare, omdu ill ange att anändarna ska få återställa lösenord för andra anändare och sända meddelanden om äntande kallelser eller kallelser som har upphört att gälla äljer du Administrationsassistent, om du ill att anändaren ska få 8 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

13 administrationsbehörighet äljer du Administratör och om du ill att anändaren ska få registrera interna program äljer du Programutecklare. 2. Anänd Prenumerationer till att älja ilka tjänster anändaren ska få åtkomst till och till att tilldela eentuellt ytterligare lagringsutrymme för anändning för filer eller e-postmeddelanden. Välj den prenumeration du ill tilldela till anändaren. Om företaget har köpt extra lagringsutrymme kan du tilldela lagringsutrymme till den anändare du lägger till. Du kan anända Filstorleksgräns till att tilldela det största tillgängliga lagringsutrymmet i GB som anändaren har tillgång till för öerföring a filer. Du kan anända Poststorleksgräns till att tilldela det största tillgängliga lagringsutrymmet i GB som anändaren har tillgång till för lagring a e-postmeddelanden. Du måste ange extra lagringsutrymme som heltal, som 1 eller 2. Det går inte att ange bråk- eller decimaltal. När du skapar ett anändarkonto för posttjänster finns det ytterligare alternati du kan ange. Inställning för den första inloggningen: För LotusLie Notes-anändare måste du ange ett tillfälligt lösenord som anändaren anänder id den ursprungliga inloggningen. För LotusLie inotes-anändare kan du skapa ett ursprungligt inloggningslösenord eller ange en alternati e-postadress som kallelsen ska sändas till. LotusLie Notes: Du kan ange det DN-namn som ska anändas. De här fälten är alfria. Om du inte anger något utförs försök i LotusLie Notes att definiera dem. 3. Anänd Integrerade program till att lägga till integrerade tredjepartsprogram till anändarkontot. Innan det går att isa ett integrerat program som ett alternati i ett anändarkonto måste du anända Integrerade tredjepartsprogram till att aktiera det. 4. Anänd Kontoidentitet till att ange anändarens kontoinformation. Anändaren anänder den e-postadress du anger här till att logga in. E-postadresser sparas med endast gemener. Det går att ange högst 64 tecken i e-postadressen, exklusie domännamnet. Den måste börja med en boksta, en siffra eller ett understreck och får äen innehålla punkter och bindestreck. Den får inte innehålla tå punkter efter arandra eller sluta med en punkt. För anändare med samarbetsprenumerationer sänds ett kallelse-epostmeddelande till den e-postadress du har angett i Kontoidentitet, för postprenumerationsanändare som har skapats med ursprungliga lösenord sänds inget e-postmeddelande. I stället loggar LotusLie Notes- och LotusLie inotes-anändare in med det lösenord du skapade och ändrar det när en uppmaning om att göra det isas. Det går att skapa LotusLie inotes-anändare med en extern alternati e-postadress. Resultat När du har skapat ett anändarkonto är status för kontot äntande tills anändaren loggar in eller slutför registreringen. När anändarkontot har skapats får anändaren som standard ett kallelse-e-postmeddelande med en länk till registreringssidan för kontot, förutom för anändare som du har lagt till med ett tillfälligt lösenord. Anändaren måste slutföra registreringen genom att klicka på länken och ange information om land, tidszon och meddelandealternati, och dessutom måste anändaren eentuellt skapa ett lösenord. När den här registreringen är slutförd kan anändaren logga in Administrera LotusLie 9

14 och börja anända LotusLie. Om e-postmeddelanden för erifiering är aktierat för företaget får nya anändare inget erifierings-e-postmeddelande. Om du är administratör och ill sända kallelsen för ett äntande konto igen klickar du på pilen bredid namnet på anändaren och sedan äljer du Sänd kallelsen igen. Om du ill sända alla kallelser som har upphört att gälla igen klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Och sedan då? När en anändare har lagts till anges kallelsen som äntande. Väntande kallelser är kallelser som anändarna inte har anänt till att registrera sig för LotusLie med och som inte har upphört att gälla. Väntande kallelser upphör att gälla efter cirka 28 dagar. När en äntande kallelse har upphört att gälla går det inte att anända den till att registrera sig för LotusLie förrän administratören eller administrationsassistenten sänder den kallelse som har upphört att gälla igen. Om du ill isa status för en kallelse går du till Anändarkonton. Närliggande uppgifter: Roller på sidan 16 Mer information om de roller som är tillgängliga för anändarkonton. Genom att förstå de olika rollerna kan du älja rätt roller för anändarna. Hantera prenumerationer på sidan 17 Om du är administratör kan du starta nya kostnadsfria testprenumerationer, köpa nya prenumerationer eller uppgradera befintliga testprenumerationer till fullständiga prenumerationer. Testprenumerationer är eentuellt inte tillgängliga för företaget. Hantera anändare på sidan 12 Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Om du är administratör kan du äen hantera anändarkonton genom att sända äntande kallelser igen samt isa anändarrapporter. Aktiera integrerade tredjepartsprogram Du kan förbättra anändarproduktiiteten genom att lägga till integrerade lösningar från åra Business Partners. De här molnbaserade erbjudandena kan hjälpa din grupp att arbeta på ett mer effektit sätt. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Integrerade tredjepartsprogram så isas alla tredjepartsprogram som kan anändas. 3. Gör programmet tillgängligt för anändarna genom att klicka på Aktiera för programmet. De integrerade programmen är aaktierade som standard. Om du ill aktiera ett program för ett isst anändarkonto eller för alla anändarkonton äljer du Aktiera. Om du äljer Aktiera för alla aktuella anändare för ett program aktieras programmet för företaget och alla aktuella anändare. Om du ill anpassa hur lång tid ett isst program ska ha åtkomst till LotusLie anger du ett ärde i Åtkomstlängd. Åtkomstlängd anänds till att definiera hur lång tid det tar innan åtkomsten för det integrerade programmet till 10 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

15 LotusLie upphör att gälla. När åtkomsten för programmet upphör att gälla isas en uppmaning för anändarna om att ge programmet åtkomst till deras LotusLie-konto. 4. Göra programmet tillgängligt för en anändare. Innan anändare kan få åtkomst till ett integrerat program måste administratören aktiera programmet för anändarens anändarkonto. a. Välj Administration > Hantera företag > Företagskonton. b. Välj det anändarkonto som ska få åtkomst till det program du har lagt till. När du äljer anändarkontot kan du äen redigera anändaren. c. Klicka på Redigera i asnittet Integrerade program och älj det program du ill lägga till. Och sedan då? När du aktierar ett integrerat program för ett anändarkonto sänds ett e-postmeddelande till anändaren. Eentuellt måste du konfigurera programmen innan det går att anända dem. Om du ill ha mer information läser du i dokumentationen för det integrerade tredjepartsprogrammet. Du kan återställa åtkomsten för ett integrerat program för LotusLie. Om du anänder ett program efter att du har återställt åtkomsten isas en uppmaning om att ge programmet åtkomst till ditt LotusLie-innehåll. Lösenordskra Alla anändare måste skapa ett lösenord när de loggar in för första gången. För nya LotusLie Notes- och LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med ett tillfälligt lösenord isas en uppmaning om att skapa ett lösenord när de loggar in för första gången. Det här lösenordet måste följa issa längd- och teckenkra. Alla lösenord måste följa följande regler: den kortaste lösenordslängden är åtta tecken lösenord måste innehålla minst ett icke-alfabetiskt tecken och minst fyra alfabetiska tecken lösenord får inte innehålla tre eller fler upprepade tecken och får inte innehålla blanksteg lösenord får inte matcha något a de åtta senast anända lösenorden lösenord får inte innehålla ditt namn eller din e-postadress LotusLie-anändare ars konton har skapats med en extern e-postadress kan återställa sitt lösenord genom att klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Externa e-postadresser är tillgängliga för anändare som prenumererar på en samarbetstjänst och för anändare som har en alternati extern e-postadress angien för sitt konto. Eftersom LotusLie Notes-anändarkonton skapas med ett ursprungligt lösenord utan någon extern e-postadress måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet för dem. För LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med lösenordsalternatiet måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet. LotusLie inotes-anändare som skapas med en extern alternati e-postadress kan klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Anändare som loggar in genom att klicka på Anänd anändarinformationen för mitt företag anänder förenade identiteter och processen för företaget måste anändas till att återställa deras lösenord. Administrera LotusLie 11

16 Administratören kan anända Systeminställningar > Säkerhet till att ange att lösenord ska upphöra att gälla. När en anändare loggar in med ett lösenord som har upphört att gälla isas en uppmaning om att återställa lösenordet. Närliggande uppgifter: Ange lösenordstidsgräns på sidan 17 Som standard upphör inte lösenord att gälla. Genom att anända en lösenordstidsgräns kan du se till att lösenord ändras med regelbundna interall. Om du är administratör kan du ange en lösenordstidsgräns för alla anändare. Återställa lösenord och sända kallelser igen Anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord och sända kallelser som har upphört att gälla och äntade kallelser igen. Hantera anändare Den här uppgiften Administrationsassistenten kan hjälpa till med att hantera anändarna i företaget genom att återställa lösenord och sända kallelser igen så att administratören slipper göra det. De kallelse-e-postmeddelanden som sänds igen innehåller en länk som anändarna måste anända till att slutföra sin registrering för LotusLie. När registreringen är slutförd kan anändarna logga in. Arbetsordning Återställa anändarlösenord. 1. Klicka på Administration. 2. Klicka på pilen bredid den anändare du ill återställa lösenordet för. Du kan äen klicka på namnet på anändaren. 3. Välj Återställ lösenord. Återställ lösenordet genom att utföra de åtgärder som kräs. 4. Meddela anändaren om att du har återställt lösenordet. Anändaren meddelas inte automatiskt om att du har återställt lösenordet. Du måste meddela anändaren om att du har återställt lösenordet, tillsammans med det nya lösenordet om det behös. Så här sänder du äntande kallelser eller kallelser som har upphört att gälla igen: 1. Visa Anändarkonton genom att klicka på Administration. 2. Om du ill sända alla kallelser som har upphört att gälla igen klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Du äen sända en kallelse som har upphört att gälla eller en äntande kallelse till en enskild anändare genom att klicka på namnet på anändaren eller på pilen bredid anändarens namn. Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Om du är administratör kan du äen hantera anändarkonton genom att sända äntande kallelser igen samt isa anändarrapporter. 12 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

17 Närliggande uppgifter: Lägga till anändare på sidan 8 Om du är administratör kan du lägga till anändare. Om du ill lägga till flera anändare kontaktar du IBM-kundtjänstrepresentanten. Sända kallelser igen Om du är administratör eller administrationsassistent kan du sända kallelse-e-postmeddelanden som har upphört att gälla till alla äntande anändarkonton eller till enskilda konton. Kallelse-e-postmeddelandena innehåller en länk som anändarna måste anända till att slutföra registreringen för LotusLie. När registreringen är slutförd kan anändarna logga in. Den här uppgiften Väntande kallelser är kallelser som anändarna inte har anänt till att registrera sig för LotusLie och som inte har upphört att gälla. Väntande kallelser upphör att gälla efter cirka 28 dagar. När en äntande kallelse har upphört att gälla går det inte att anända den till att registrera sig för LotusLie förrän administratören eller administrationsassistenten sänder den kallelse som har upphört att gälla igen. Endast administratören har åtkomst till Administration > Hantera företag. Arbetsordning 1. Om du är administratör äljer du Administration > Hantera företag. Omduär administrationsassistent klickar du på Administration. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Sänd kallelse-e-postmeddelandet igen. Du kan lägga till anpassat innehåll till kallelse-e-postmeddelandet. Om du ill sända kallelse-e-postmeddelanden igen till alla konton som har upphört att gälla klickar du på Sänd alla kallelser som har upphört att gälla igen. Om du ill sända det äntande kallelse-e-postmeddelandet för ett enskilt anändarkonto klickar du på pilen bredid det äntande anändarkontot och äljer Sänd kallelsen igen. Redigera, aaktiera och ta bort anändarkonton Om du är administratör kan du ta bort, aaktiera och redigera anändarkonton genom att klicka på pilen bredid den anändare du ill hantera. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid det anändarkonto du ill redigera. Du kan ta bort, aaktiera eller redigera anändarkontot. När du tar bort ett anändarkonto kan du ange att anändarens filer ska flyttas till ett annat konto genom att ange e-postadressen till den anändare du ill flytta filerna till i fältet Tilldela till. Resultat De här ändringarna anänds inte förrän den borttagna anändaren loggar ut. Administrera LotusLie 13

18 Återställa inloggningslösenord Anändare kan återställa sitt lösenord inom en 24-timmarsperiod. Administratören och administrationsassistenten kan återställa lösenord för alla anändare när som helst. Den här uppgiften LotusLie-anändare ars konton har skapats med en extern e-postadress kan återställa sitt lösenord genom att klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Externa e-postadresser är tillgängliga för anändare som prenumererar på en samarbetstjänst och för anändare som har en alternati extern e-postadress angien för sitt konto. Eftersom LotusLie Notes-anändarkonton skapas med ett ursprungligt lösenord utan någon extern e-postadress måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet för dem. För LotusLie inotes-anändare ars konton har skapats med lösenordsalternatiet måste administratören eller administrationsassistenten återställa lösenordet. LotusLie inotes-anändare som skapas med en extern alternati e-postadress kan klicka på Har du glömt ditt lösenord?. Anändare som loggar in genom att klicka på Anänd anändarinformationen för mitt företag anänder förenade identiteter och processen för företaget måste anändas till att återställa deras lösenord. Så här återställer du lösenordet för en anändare: Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Anändarkonton. 3. Klicka på pilen bredid den anändare du ill återställa lösenordet för. 4. Välj Återställ lösenord och ange det nya lösenordet. Det här är ett tillfälligt lösenord som anändaren måste ange nästa gång han/hon loggar in. När anändaren gör det isas en uppmaning om att ange ett nytt lösenord. Om du återställer lösenordet för en anändare med en postprenumeration kan du äen återställa lösenordet för anändaren genom att redigera hans/hennes anändarkonto. Klicka på namnet på anändaren i Anändarkonton och ange det nya lösenordet i asnittet Prenumerationer > Post. 5. Meddela anändaren om att du har återställt lösenordet. Anändaren meddelas inte automatiskt om att du har återställt lösenordet. Du måste meddela anändaren om att du har återställt lösenordet, tillsammans med det nya lösenordet om det behös. Och sedan då? Administratören kan anända Systeminställningar > Säkerhet till att ange att lösenord ska upphöra att gälla. När en anändare loggar in med ett lösenord som har upphört att gälla isas en uppmaning om att återställa lösenordet. Gömma personer så att de inte isas i företagskatalogen Som standard läggs anändare till i företagskatalogen när deras konton blir aktia. Om du är administratör kan du förhindra att anändare isas i asnittet Personer på företagssidan. Arbetsordning 1. Klicka på Personer och älj företaget i listan. Du kan äen få åtkomst till den här sidan genom att klicka på Hantera katalogen på företagssidan. 14 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

19 2. Välj de anändare du ill gömma. 3. Klicka på Göm på företagssidan. Resultat Om du ill isa en gömd anändare i företagskatalogen äljer du anändaren och äljer Visa på företagssidan. Felsöka inloggningsproblem Lösningar för anliga problem som kan uppstå id den första inloggningen eller när ett lösenord har återställts. Tabell 1. Felsöka inloggningsproblem Problem Du får inte något e-postmeddelande med en bekräftelse a registreringen när ett konto har skapats för en tjänst. Ett fel om ett ogiltigt element isas när du försöker bekräfta registreringen med hjälp a länken i e-postmeddelandet med bekräftelsen. Du har försökt återställa lösenordet på inloggningsskärmen men har inte fått något e-postmeddelande med information om hur du återställer lösenordet. Möjliga lösningar Kontrollera att du har angett rätt e-postadress i Anändarkonton > Kontoidentitet. Kontrollera att e-postmeddelandet med bekräftelsen inte har angetts som skräppost i e-postklienten. I de flesta fall kan du förhindra att de här meddelandena anges som skräppost genom att lägga till till din itlista. Kontakta kundtjänsten på Försök med att kopiera URL-adressen i e-postmeddelandet med bekräftelsen och klistra sedan in den i adressfältet i webbläsaren. Det här elementet är giltigt i 28 dagar så om du inte accepterar inom den tiden måste du kontakta kundtjänsten på Kontrollera att e-postmeddelandet med information inte har angetts som skräppost i e-postklienten. Om du fortfarande inte får något e-postmeddelande med information kontaktar du kundtjänsten på Konfigurera företagskontot Du kan konfigurera säkerhetsinställningarna för lösenord och IP-adressinterall. Du kan begränsa möjligheterna till fildelning och isa historiken för hämtade filer. Sessioner är giltiga i 18 timmar. Efter 18 timmar måste du logga in igen om du ill få åtkomst till företaget. Om du ill förhindra att du förlorar data på grund a att sessionen upphör att gälla bör du spara ditt arbete när du lämnar datorn. Administrera LotusLie 15

20 Roller Mer information om de roller som är tillgängliga för anändarkonton. Genom att förstå de olika rollerna kan du älja rätt roller för anändarna. anändare med rollen Anändare får isa företagssidan, lägga till filer och dessutom har de åtkomst till sina priata inställningar. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper anändare med rollen Administrationsassistent får återställa lösenord för anändare med e-post- eller samarbetsprenumerationer. De får äen sända kallelser igen till äntande anändare. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare anändare med rollen Programutecklare har den åtkomst som kräs för att kunna integrera företagets interna program med LotusLie, men de har inte åtkomst till andra administrationsområden. De har inte åtkomst till företagsinställningarna och de får inte ändra säkerhetsinställningar som säkerhets- eller profilalternati, eller ändra företagsteman eller -logotyper. Du bör ange den här rollen för anändare som du ill ska kunna få åtkomst till Interna program för att kunna registrera anpassade program med hjälp a OAuth. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats till rollen Anändare anändare med rollen Administratör har åtkomst till och kan ändra alla företagsinställningar som kontaktinformation och -beskrining, systeminställningar som säkerhetsalternati, fildelningsregler och företagstemat. De får äen lägga till och ta bort anändare, hantera anändarroller, tilldela administratörs- eller administrationsassistentbehörighet till andra anändare, aktiera integrerade program för anändare och hantera tjänsteprenumerationer. Administratörer får återställa lösenord för anändare med e-postprenumerationer, men inte för anändare med samarbetsprenumerationer. De kan inte prenumerera på någon tjänst, om de inte äen har tilldelats rollen Anändare. Du bör inte älja både rollen Administratör och Administrationsassistent för en anändare Begränsa IP-adressinterall Om du är administratör och ill se till att endast anändare från godkända näterksanslutningar kan logga in kan du definiera en godkänd uppsättning med IP-adresser. Den här uppgiften Genom att begränsa ilka IP-adresser som det går att anända till att få åtkomst till LotusLie kan du skydda företaget mot att anändarinformationen för LotusLie för en anändare stjäls eller att någon får tillgång till den ia nätfiske. Om du begränsar IP-adresser för näterket måste den som försöker attackera dig autentisera sig för LotusLie från ditt näterk för att kunna få åtkomst till stulen anändarinformation. Om SMTP, POP eller IMAP anänds för företaget anänds inte begränsningarna. Arbetsordning 1. Välj Administration > Hantera företag. 2. Klicka på Säkerhet. 16 LotusLie: Administrationshandbok för LotusLie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageoch IBM SmartCloud Connections Administrationshandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageoch IBM SmartCloud Connections Administrationshandbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageoch IBM SmartCloud Connections Administrationshandbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageoch IBM SmartCloud Connections Administrationshandbok

Läs mer

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Företagskatalog. för HLR-Rådet på webben. av posit.se. Innehåll

Företagskatalog. för HLR-Rådet på webben. av posit.se. Innehåll Företagskatalog för HLR-Rådet på webben av posit.se Innehåll Företagskatalog på hlr.nu... 2 Registrera företagsuppgifter... 4 Betalning... 7 Problem... 8 Kan inte logga in... 8 Du får ett mail men länken

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

EU Login. Verifiera din identitet med EU Login. Skapa ett EU Login-konto

EU Login. Verifiera din identitet med EU Login. Skapa ett EU Login-konto EU Login Verifiera din identitet med EU Login EU Login är en portal för inloggning i Europeiska kommissionens olika tjänster och/eller andra system. EU Login verifierar din identitet och tillåter säker

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

ToxicMail inställningar för iphone

ToxicMail inställningar för iphone för iphone Denna guide visar hur du kan installera ett Toxicmail e-postkonto i din iphone 4. Tidigare iphone-versioner är snarlika det är ingen större skillnader. Du behöver ha dina kontouppgifter för

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel 4-6 SP A N SK SV EN SK M A TE M EN G EL A A A TI K SK A 9 7 RE LI G IO H IS TO RI LL SK SA M H Ä U N SK A P N A RI AFI G RA IS TO HEO G TE KN IK FY SI K BI O LO

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3 Sida 1 av 5 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

GLOBAL SERVICEANSÖKAN. För återförsäljare

GLOBAL SERVICEANSÖKAN. För återförsäljare GLOBAL SERVICEANSÖKAN För återförsäljare Guide för att komma igång 25 september 2013 Besök www.plantronics.com OBS: Systemet är känsligt för dina webbläsarinställningar. T.ex.: om du har brittiska inställningar

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Copyright AB Regin, Sverige, CLOUDigo användarhandledning

Copyright AB Regin, Sverige, CLOUDigo användarhandledning Copyright AB Regin, Sverige, 2014 CLOUDigo användarhandledning Kapitel 1 Ange din kontoinformation Skapa ett nytt konto För att skapa ett nytt konto, öppna din webbläsare och skriv in adressen http://cloudigo.regin.se/.

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för elever Innehåll 4 Aktivera konto 5 Söka Sök Boxar Filter Samsök 6 Strömma media 6 Dela/Skapa klipp 7 Favoriter 7 Inställningar 7 Glömt lösenordet? 7

Läs mer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok Anm: Innan du börjar anända den här informationen och den produkt den handlar om bör

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B Webbläsare - Inställningar 1(5) 1 Introduktion I takt med att säkerhetsmedvetandet ökat omkring webbsurfande, har leverantörerna av dragit åt tumskruvarna i säkerhetsinställningarna i sina webbläsare.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster.

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. 1 Den här informationen riktar sig till dig som antingen jobbar

Läs mer

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare I den här snabbguiden hittar du information om: 1. Hur du registrerar dig på CitiManager. a) Kortinnehavare med online-kontoutdrag. b) Kortinnehavare med kontoutdrag på papper. 2. Viktiga tips. 3. Hur

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Instruktion för registrering

Instruktion för registrering Instruktion för registrering Introduktion Den här instruktionen visar steg för steg hur registrering går till. Här hittar du också vanliga problem som kan uppstå, de visas i en blå ruta. Vi använder ett

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Administrationsguide

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Administrationsguide BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsguide Publicerad: 2014-01-15 SWD-20140115165600416 Innehåll 1 Komma igång... 6 Tillgänglighet för administrativa funktioner... 6 Tillgänglighet

Läs mer

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se)

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) 1) Gå till moobis.se 2) Klicka på skapa blogg i menyn längst upp och sedan på 4) Välj användarnamn och fylla i din epostadress. Du kan

Läs mer