LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok"

Transkript

1 LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok

2

3 LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok

4 Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar på sidan 181. Anmärkning Denna utgåa gäller LotusLie Engage och LotusLie Connections och alla efterföljande releaser och ändringar till dess att något annat anges i nya utgåor. Copyright IBM Corporation 2010, 2011.

5 Kapitel 1. LotusLie Aktiiteter Du kan ordna innehåll och prioritera uppgifter för ett projektmål. Är det första gången du anänder Aktiiteter? Om du ill ha mer information om Aktiiteter kan du titta på en ideofilm. Senaste uppdateringar Välkommen till Aktiiteter! Om du ill kan du få mer information om ilka funktioner som har lagts till sedan den senaste uppdateringen. Anända Aktiiteter Ordna ett grupprojekt genom att skapa en aktiitet Hålla reda på och tilldela Att göra-uppgifter Hålla reda på en upprepad uppgift genom att återanända en aktiitet som du har skapat Om du ill få hjälp med andra uppgifter klickar du på asnitten i innehållsförteckningen. Logga in på Aktiiteter om du ill öppna och skapa aktiiteter eller lämna in poster till dina aktiiteter. När du börjar anända hemsidan för Aktiiteter kan det ara ganska tunnsått med aktiiteter där. Allteftersom du skapar aktiiteter eller läggs till i andra personers aktiiteter blir sidan mer händelserik. I följande tabell isas de yer som är tillgängliga på sidan, så att du får lättare att naigera där: Tabell 1. Vyer i Aktiiteter Vy Mina aktiiteter Slutförda Aaktierade aktiiteter Beskrining De aktiiteter du har skapat eller har lagts till i som medlem, inklusie priata gemenskapsaktiiteter. I den här yn isas inga aktiiteter för företaget. Det här är standardyn. Här isas de aktiiteter som har markerats som slutförda. Varje aktiitet skapas med ett uppsatt mål. När målet har nåtts markeras aktiiteten som slutförd. Slutförda aktiiteter tas bort från yn Mina aktiiteter. Här isas de aktiiteter som du har aaktierat. Om du tillhör en aktiitet som du inte är intresserad a kan du aaktiera den eller ta bort den från yn Mina aktiiteter. IBM Corporation 2007, 2011 IBM 2010,

6 Tabell 1. Vyer i Aktiiteter (forts) Vy Papperskorgen Prioriterade aktiiteter Aktiiteter för <företaget> Etiketter Beskrining Här isas aktiiteter eller poster som har tagits bort. Du kan återställa borttagna objekt men bara innan papperskorgen töms. Administratören anger hur ofta papperskorgen töms. Här finns länkar till aktiiteter som du har markerat med hög eller medelhög prioritet. När listan med aktiiteter äxer är det praktiskt att ge dem prioritet efter hur iktiga de är för dig. Inställningarna för prioritet är unika för arje anändare. Inga andra medlemmar kan se de samlingarna. Om du markerar de iktigaste aktiiteterna med hög prioritet kan du snabbt få åtkomst till dem i yn Hög prioritet. Här isas en lista med aktiiteter för företaget, där <företaget> är namnet på företaget, som du har åtkomst till äen om du inte är angien som medlem. Alla i företaget och gästmedlemmar som har åtkomst till issa aktiiteter kan isa företagets aktiiteter. Aktia, slutförda och borttagna aktiiteter för företaget är endast tillgängliga i asnittet Aktiiteter för företaget. Här isas alla etiketter som har tilldelats till dina aktiiteter. Du kan älja hur etiketterna i etikettsamlingen ska isas: i en lista eller ett moln. I en etikettlista isas etiketterna med den mest populära först. I ett etikettmoln ser du hur populära etiketterna i en samling är genom att de grupperas, och de som anänds oftast isas i större och mörkare text medan de som anänds mindre ofta isas med mindre och ljusare text. Inom en aktiitet finns yn Etiketter där alla etiketter för aktiitetsposterna isas. Anm: Du kan sortera yerna efter åldern på aktiiteterna, efter slutdatum eller efter namn. I yerna finns följande flikar: Tabell 2. Flikar i Aktiiteter Tabb Aktiiteter Beskrining Här isas de aktiiteter som du har skapat eller lagts till som medlem a. Det är den här fliken som är standardflik. När du har en aktiitet öppen kan du klicka på den här fliken när du ill asluta den aktuella aktiiteten och återgå till yn Mina aktiiteter. 2 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

7 Tabell 2. Flikar i Aktiiteter (forts) Tabb Att göra-lista Aktiitetsmallar Senaste uppdateringar Beskrining Här isas alla Att göra-uppgifter som har tilldelats till dig för alla dina aktiiteter. Den här fliken är en bra plats att gå till när du ill se ad du behöer göra för att slutföra dina projekt. Här isas aktiitetsmallar du har skapat eller som du delar med andra medlemmar. En lista med uppdateringar som har gjorts i aktiiteter i yn Mina aktiiteter. De senaste ändringarna innehåller följande åtgärder: starta en aktiitet lägga till en post lägga till en Att göra-uppgift lägga till ett asnitt lägga till en kommentar redigera, kopiera, flytta eller ta bort spara som en postmall ändra prioritet lägga till medlemmar I listan isas inga uppdateringar som har gjorts i aktiiteter i företaget eller aktiiteter som du har aaktierat. Om du ill isa en y med de senaste uppdateringarna som har gjorts i den aktuella aktiiteten klickar du på Senaste uppdateringar i naigeringsfältet. Vanliga frågor om Aktiiteter Tycker du att det inte finns så mycket att se i programmet Aktiiteter? Lägg till lite innehåll genom att starta en aktiitet! Börja med att sätta upp ett mål, till exempel att skapa en presentation, lösa ett problem eller studera ett ämne. Skapa en aktiitet som leder till det målet. Sedan kan du lägga till poster i aktiiteten så att du kan samla in uppgifter som behöer utföras, lagra associerade dokument och samla de personer som du behöer för att uppnå målet. Videofilm: Anända Meetings, Filer, Aktiiteter och Gemenskaper tillsammans I det här asnittet tar i upp anliga frågor från dem som anänder Aktiiteter och ger kortfattade sar. Vad är en aktiitet och ad är en gemenskapsaktiitet? Går det att göra om en standardaktiitet till en gemenskapsaktiitet? Hur et jag ilken typ a aktiitet jag isar? Vad är etiketter och hur anänder jag dem? Vad är ett anpassat fält? Vad är en postmall? Vad är en aktiitetsmall? Varför kan jag inte dra och släppa en post? Kapitel 1. Aktiiteter 3

8 Hur lägger jag till struktur till en aktiitet? Vad är ett asnitt? Varför är yn Mina aktiiteter tom? Hur förhindrar jag att yn fylls a aktiiteter som jag inte är intresserad a? Hur bestämmer jag om jag ska ta bort, slutföra eller aaktiera en aktiitet? Varför kan jag inte ta bort en medlem från en aktiitet? Vad är en aktiitet? En aktiitet är en plats där personer som är engagerade i ett projekt kan dela information, tilldela uppgifter och dela med sig a resurser, till exempel filer, erktyg och webbplatser. Vad är en gemenskapsaktiitet? Du skapar gemenskapsaktiiteter i en gemenskap. Gemenskapsaktiiteter är tillgängliga i widgetprogrammet Aktiiteter i gemenskaper och i programmet Aktiiteter. Gemenskapsgrupper kan anända gemenskapsaktiiteter till att arbeta tillsammans för att uppnå ett isst mål. Gemenskapsaktiiteter isas i yer i Aktiiteter. När du öppnar en gemenskapsaktiitet isas information om den gemenskap den tillhör på gemenskapskortet i ägisaren. På gemenskapskortet finns det länkar som du kan anända till att gå till Gemenskaper och arbeta med den associerade gemenskapen. Går det att göra om en standardaktiitet till en gemenskapsaktiitet? Det finns inget automatiskt sätt att göra om en aktiitet, men du kan anända följande steg till att starta en gemenskapsaktiitet som innehåller det mesta a innehållet i en standardaktiitet. 1. Spara standardaktiiteten som en aktiitetsmall i Aktiiteter. 2. Starta en ny aktiitet i gemenskapen. Klicka på Välj en aktiitetsmall bredid Mall i det nya aktiitetsformuläret och älj sedan den mall du skapade i föregående steg. 3. Om du ill undika att blanda ihop standardersionen a aktiiteten med gemenskapsersionen a aktiiteten tar du bort den ursprungliga aktiiteten (om du inte längre behöer den) eller anger ett annat namn för gemenskapsersionen a aktiiteten. Anm: Det går inte att lägga till medlemmarna a den ursprungliga aktiiteten till gemenskapsersionen a aktiiteten. Samma medlemslista anänds för gemenskapsaktiiteten som för gemenskapen. Alternatit så kan du dela standardaktiiteter med en gemenskap. När du delar en aktiitet med en gemenskap läggs den till till listan med tillgängliga aktiiteter i den gemenskap du delade den med. Hur et jag ilken typ a aktiitet jag isar? Både standardaktiiteter och gemenskapsaktiiteter isas i yn Mina aktiiteter i programmet. Texten Gemenskapsaktiitet isas bredid gemenskapsaktiiteter. I gemenskapsaktiiteter isas ett gemenskapskort öerst i ägisaren. I annat fall isar du en standardaktiitet. Vad är en etikett? En etikett är en beskriande term i ett ord som du tilldelar till aktiiteter och poster. Alla etiketter som läggs till isas i en etikettsamling som kan isas som en lista eller ett moln. Om du ill hämta en lista öer poster eller aktiiteter som anänder samma etikett kan du klicka på en etikett i samlingen. 4 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

9 Vilka fördelar finns det med att anända etiketter? Du kan söka efter innehåll som du har lagt till. När du kategoriserar poster eller aktiiteter med ett enda ord som du definierar blir det enklare att hitta posten eller aktiiteten senare eftersom etiketten läggs till i etikettsamlingen. Från en enskild aktiitet eller aktiitetsy kan du klicka på etiketten i etikettsamlingen och hämta den associerade posten eller aktiiteten. Du kan söka efter relaterat innehåll. Det är inte bara den post eller aktiitet som du har lagt till etikett för som returneras när du klickar på en etikett i etikettsamlingen utan också relaterade aktiiteter och poster. Allt som har samma term i etiketten returneras om du har åtkomst till det, oasett om det är du eller någon annan som har lagt till etiketten. På så sätt kan du enklare upptäcka ny och anändbar information. Du kan identifiera trender. Etiketter gör det också enklare för dig att agöra ad dina kollegor arbetar med eftersom de mest populära etiketterna isas i samlingen. I etikettmolnet isas de etiketter som anänds oftast med större och fetare teckensnitt. I etikettlistan isas de etiketter som anänds oftast öerst i listan. Därför räcker det med en snabb blick på etikettsamlingen för att se ad medlemmarna i dina aktiiteter är mest intresserade a. Vad är ett anpassat fält? Anpassade fält är fält som du kan lägga till för en post för att ange specifika typer a information. Följande fälttyper kan anändas: Datum. Här lagrar du ett datumärde. Du kan ange ett datum i fältet eller älja ett i kalenderkontrollen som isas när fältet markeras. Person. Här lagrar du ett namn. När du börjar skria en persons namn i fältet isas en lista med namn från katalogen. Du kan älja ett namn i lista eller fortsätta att skria personens namn eller e-postadress. Text. Här lagrar du oformaterad text. Du kan lägga till alfritt antal a de här fälttyperna och sedan anpassa dem genom att ändra fältetiketterna. Som standard får arje post namn efter fälttypen. Datumfältet får till exempel namnet Datum. Du kan ändra fältetiketten så att den motsarar den information du ill samla i datumfältet. Du kan till exempel ändra namnet till Slutdatum. Genom att lägga till flera olika anpassade fält kan du skapa en anpassad post. Vad är en postmall? En postmall är en prototyp till en post. Eftersom du kan lägga till anpassade fält till en post kan du också spara en anpassad post som en postmall så att du kan anända den igen senare. Vad är en aktiitetsmall? En aktiitetsmall är en prototyp till en aktiitet. Du kan anända en mall till att ange de steg, kontakter, resurser och erktyg som kräs för en iss process. Efter att du har skapat en mall kan du skapa aktiiteter från den i projekt du startar där processen anänds.du kan skapa en mall från en gemenskapsaktiitet och en gemenskapsaktiitet från en mall, men du kan inte associera medlemsinformation med en gemenskapsaktiitetsmall. Varför kan jag inte dra och släppa en post? Du har inte behörighet att ändra posten. Du kan bara flytta sådana poster som du kan ändra. Ägare kan dra och släppa posten och författare kan dra och släppa poster som de skapat. Ett snabbt sätt att kontrollera om du har behörighet att flytta en post är att föra pekaren musen öer posten. Om du kan flytta den isas ett drahandtag. Om du inte kan flytta den isas Kapitel 1. Aktiiteter 5

10 ingenting. För att hjälpa dig att agöra om du kan släppa en post isas en släppruta när du drar posten till ett område där den kan släppas. Hur lägger jag till struktur till en aktiitet? Om du ill lägga till struktur till en aktiitet anänder du yn Aktiitetsdisposition. Som standard isas inga asnitt i yn. Du kan lägga till struktur genom att gruppera poster i asnitt. Vad är ett asnitt? Ett asnitt fungerar som behållare för en uppsättning med aktiitetsposter. När du lägger till asnitt till en aktiitet lägger du till struktur till aktiiteten. I stället för att strukturen definieras a ett postuppslag eller det datum posterna lades till kan du anända asnitt till att gruppera poster på ett sätt som är praktiskt för dig och andra medlemmar. Det går inte att skapa en hierarki med flera niåer, ds. det går inte att skapa asnitt i asnitt. Varför är yn Mina aktiiteter tom? Vyn Mina aktiiteter isar alla aktia aktiiteter som du har tillgång till. Den här yn är tom i följande fall: Du är en ny anändare. Den här yn är tom tills du skapar en aktiitet eller har lagts till i en aktiitet a någon annan. Dina aktiiteter markeras automatiskt som färdiga på grund a inaktiitet. Om du inte är en ny anändare och har deltagit i aktiiteter tidigare men de inte isas i yn Mina aktiiteter bör du titta efter dem i yn Slutförda. Som standard markerar serern en aktiitet som färdig om den inte har uppdaterats inom 90 dagar. Om en aktiitet har markerats som slutförd, men inte är det, kan aktiitetsägaren återställa den i yn Mina aktiiteter. Om du inte är den aktia ägaren ber du ägaren att återställa den. (Du kan ta reda på em som äger den genom att öppna aktiiteten från yn Slutförda och expanderar aktiiteten Medlemmar.) Om du är ägare återställer du aktiiteten genom att leta reda på den i yn Slutförda och klicka på Mer om du ill expandera aktiitetsbeskriningen och sedan klicka på Återställ. Anm: Systemadministratören kan ändra inställningen a efter ilket tidsinterall aktiiteter markeras som slutförda. Om du har anänt en aktiitet tidigare men aktiiteten inte isas i yn Mina aktiiteter kan du försöka med att leta efter den i yn Aktia under Aktiiteter för <företaget>, där <företaget> är namnet på företaget. Det finns ingen medlemslista för företagets aktiiteter. I stället kan alla som är associerade med företaget eller som har åtkomst till aktiitetsserern få åtkomst till dem. Aktiiteterna för företaget isas inte i yn Mina aktiiteter. Hur förhindrar jag att yn fylls a aktiiteter som jag inte är intresserad a? Ett sätt är att minska antalet aktiiteter i Mina aktiiteter. Markera alltid aktiiteter som du är klar med som slutförda. Med den åtgärden tas de bort från Mina aktiiteter. Du kan också aaktiera en aktiitet. När du gör det tas den bort från Mina aktiiteter. Ett annat sätt är att tilldela prioritetsniåer för aktiiteterna. Du kan till exempel markera hög prioritet för iktiga aktiiteter. När du gör det läggs de till i yn Hög prioritet. Sedan kan du gå direkt till den yn för att se ad som har uppdaterats i de aktiiteter som är iktigast för dig. Det bästa 6 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

11 Vad är en aktiitet? är att den prioritet du anger är priat. Prioritetsyn är unik för din egen miljö. Det innebär alltså att din chef inte ser om du aaktierar en aktiitet. Hur bestämmer jag om jag ska ta bort, slutföra eller aaktiera en aktiitet? Ta bort. Du ska bara ta bort en aktiitet om arken du eller de andra medlemmarna behöer den längre. När du tar bort en aktiitet flyttas den till papperskorgen. Du kan återställa en borttagen aktiitet från papperskorgen men bara innan papperskorgen töms. Administratören schemalägger hur ofta papperskorgen töms. Du kan bara ta bort en aktiitet som du äger. Slutföra. När du är klar med en aktiitet för att spåra hur ett projekt fortskrider ska du markera den som slutförd. När du slutför en aktiitet flyttas den till yn Slutförda. Du kan alltid referera till slutförda aktiiteter genom att gå till yn Slutförda. Den yn töms inte. Du kan bara slutföra en aktiitet som du äger. Aaktiera. Om du inte är intresserad a en aktiitet kan du aaktiera den så att den inte isas i dina huudyer. Vilken prioritet du tilldelar dina aktiiteter är priat, så inga andra medlemmar får reda på om du aaktierar en aktiitet. Medlemmarna kan ändå sända meddelanden om särskilda poster till dig. Alla medlemsroller kan aaktiera en aktiitet. Varför kan jag inte ta bort en medlem från en aktiitet? Om du ill ta bort en medlem måste du ara författare a eller ägare till en aktiitet. Ägare kan ta bort alla medlemmar. Författare kan endast ta bort läsare och andra författare. Du kan ta bort dig själ från en aktiitet, men inte om du är den enda återstående ägaren till aktiiteten eller företagsägaren. I så fall måste du ändra rollen för en befintlig medlem till Ägare innan du kan ta bort dig själ. Det går endast att redigera medlemslistan för en gemenskapsaktiitet om medlemmarna har lagts till separat, inte som en del a det fullständiga medlemskapet för gemenskapen, och det går endast att ta bort författare och läsare. Om hela gemenskapmedlemslistan för har åtkomst till aktiiteten måste du ta bort medlemmen från den associerade gemenskapen. Om du ill ta bort en medlem expanderar du Medlemmar, klickar på borttagningsikonen bredid personens namn och sedan klickar du på OK. När du har tagit bort en medlem kan de återstående medlemmarna fortfarande isa poster som den borttagna medlemmen har skapat, och ägarna till aktiiteten kan fortfarande redigera posterna. Aktiiteter är ett webbaserat samarbetserktyg som anänds till att samla, ordna, dela och återanända arbete. Du kan anända Aktiiteter till att ordna gruppens arbete kring projektuppgifter i stället för kring alla olika erktyg ni anänder. Medlemmar a en aktiitet interagerar på en onlineplats där de kan skapa, samla och dela en uppsättning med idéer och resurser för att uppnå ett isst projektmål. Några exempel på projekt som du kan anända en aktiitet för: att slutföra ett försäljningsprojekt att förbereda för ett iktigt möte att skria en rapport för en kund att anställa en ny person Kapitel 1. Aktiiteter 7

12 En aktiitet är ett sätt för dig att ordna ditt arbete och att samarbeta med andra på en delad webbplats. Du kan starta en aktiitet från en enkel idé eller från ett fragment a en idé i ett e-postmeddelande. Eftersom det är så enkelt att kalla nya medlemmar kan du snabbt samla ihop rätt personer och resurser för att få jobbet gjort. Du kan lämna in meddelanden, dela filer och länkar till webbplatser samt skapa och tilldela Att göra-uppgifter. Du kan äen lämna in länkar till relaterade aktiiteter från en aktiitet. Gemenskapsaktiiteter Du kan äen skapa gemenskapsaktiiteter. Gemenskapsaktiiteter är aktiiteter som du skapar i programmet Gemenskaper. Gemenskapsaktiiteter isas i standardyer i Aktiiteter och du kan öppna och redigera dem i aktiitetsprogrammet. Den största skillnaden med gemenskapsaktiiteter är medlemskapet. Du kan skapa en gemenskapsaktiitet med samma medlemskapslista som gemenskapen, eller så kan du skapa en gemenskapsaktiitet ars medlemskapslista utgör en delmängd a gemenskapen, men medlemslistan för aktiiteten kan inte innehålla personer som inte är medlemmar a den öerordnade gemenskapen. Aktiiteter är ett bra sätt att förbättra medetenheten och koordinationen för grupper. När en medlem delar ett designdokument, en mötesdagordning eller ett kalkylark blir det objektet tillgängligt för ändring för hela projektgruppen och dessutom placeras det tillsammans med de andra resurserna för projektet. Gruppmedlemmarna kan få information om de senaste projektuppdateringarna och isa de senaste bidragen genom att gå till aktiiteten. Öppna en aktiitet Du kan öppna en aktiitet om du ill arbeta med posterna eller medlemmarna i den. Dina aktia aktiiteter isas i yn Mina aktiiteter. Om du ill öppna en aktiitet och isa posterna i den gör du så här: 1. Om yn Mina aktiiteter inte är öppen klickar du på Mina aktiiteter i naigeringsrutan. När du har en aktiitet öppen ser du inte Mina aktiiteter i naigeringsrutan. Klicka på fliken Aktiiteter först. 8 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

13 2. Klicka på aktiitetens namn. Om inte den aktiitet du söker efter isas på den aktuella sidan anänder du Nästa längst ned på sidan till att förflytta dig mellan aktiiteterna. Alternatit så kan du öka antalet aktiiteter som isas på den aktuella sidan upp till 100 aktiiteter genom att klicka på ett nummer längst ned i listan med aktiiteter. Du kan filtrera listan genom att expandera Etiketter och sedan klicka på en etikett som är tilldelad till aktiiteten. Tips: Det är praktiskt att tilldela hög prioritet åt aktiiteter som du anänder ofta. På så sätt blir det enklare att hitta dem. Du kan öppna yn Prioriterade aktiiteter > Hög prioritet så isas en lista öer bara de aktiiteter som är iktiga för dig. Närliggande uppgifter: Prioritera aktiiteter på sidan 45 Genom att prioritera aktiiteter blir det enklare för dig att hitta de iktigaste aktiiteterna. Ordna ett grupprojekt genom att skapa en aktiitet Du skapar en aktiitet för att tillhandahålla en plats där personer som är inblandade i ett projekt kan dela information, tilldela uppgifter och dela resurser som erktyg, webbplatser och filer. Det är enkelt att skapa en aktiitet: det enda du behöer göra är att klicka på en knapp och fylla i ett formulär. Det finns inga obligatoriska fält. Om du ill lägga till eller ändra informationen i aktiiteten redigerar du den. Ingen särskild åtkomst kräs för att skapa aktiiteter: om du har åtkomst till serern för Aktiiteter kan du skapa aktiiteter. Det går inte att anända den här metoden till att skapa gemenskapsaktiiteter. Det går endast att skapa gemenskapsaktiiteter i funktionen Gemenskaper. Om du ill Kapitel 1. Aktiiteter 9

14 ha mer information läser du i Skapa en gemenskapsaktiitet i hjälpen för Gemenskaper. 1. Gå till yn Mina aktiiteter och klicka på Starta en aktiitet. Om du har en aktiitet öppen isas inte knappen Starta en aktiitet i ägisaren. Asluta den öppna aktiiteten genom att klicka på fliken Aktiiteter. 2. Ange ett kort namn som beskrier syftet med aktiiteten, till exempel ett projektnamn, i fältet Namn. Aktiitetsnamnet isas i ärendet för de meddelanden du sänder till personer du lägger till som medlemmar a aktiiteten.om du inte anger något namn får aktiiteten namnet Namnlöst. Om du ill ge den ett namn id ett senare tillfälle redigerar du aktiiteten. 3. Om du ill ange följande behörigheter markerar eller amarkerar du alternatiet Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här aktiiteten: Om du ill inkludera medlemmar i företaget och gäster utanför företaget äljer du det här alternatiet. De aktiiteter som externa medlemmar är tillåtet för kan delas med gemenskaper som externa och interna medlemmar är tillåtna för. Om du inte ill tillåta externa medlemmar a den här aktiiteten senare och det inte finns några externa medlemmar a aktiiteten kan du amarkera det här alternatiet. Externa aktiiteter isas med ikonen bredid namnet på aktiiteten. Om du endast ill tillåta medlemmar i företaget markerar du inte det här alternatiet. De aktiiteter som externa medlemmar inte är tillåtet för kan endast delas med gemenskaper som externa medlemmar inte är tillåtet för. Det går inte att ändra medlemskapet så att externa medlemmar är tillåtet id ett senare tillfälle. 4. Ange en etikett i fältet Etiketter. När du skrier isas en lista med matchande etiketter. Om du ill lägga till en etikett klickar du på den, om du ill lägga till en etikett som inte finns i listan anger du hela etiketten. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. En etikett är en etikett eller ett nyckelord som du tilldelar till en aktiitet för att kategorisera den. När du har sparat aktiiteten läggs etiketten till i etikettsamlingen. När du senare ill söka efter aktiiteten kan du klicka på etiketten i etikettsamlingen. Det är inte bara den här aktiiteten som returneras i resultatlistan utan alla aktiiteter som har liknande etiketter. På så sätt kan du hitta relaterat innehåll. Tänk på att etikettsamlingen består a etiketter som har skapats a dig och dina kollegor. Om ingen skapar några etiketter finns det ingen lista med matchande etiketter när du skrier i fältet. 5. Lägg till medlemmar till aktiiteten genom att älja Person, Grupp eller Gemenskap i listrutan Medlemmar. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du ill lägga till en medlem till någon annan roll än standardrollen Författare klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och sedan äljer du Ägare eller Läsare. Du kan älja följande åtkomstniåer: Författare. Får isa innehåll och lägga till poster. Ägare. Får lägga till innehåll och får isa och redigera alla poster. När du skapar en aktiitet läggs du automatiskt till som företagsägare till den. Det 10 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

15 måste finnas en företagsägare för arje aktiitet. Du kan öerföra företagsägarskapet till en annan medlem. Läsare. Får inte bidra till en aktiitet. Åtkomsten är begränsad till att isa innehåll. Börja skria namnet på en person, e-postadress, grupp eller gemenskap i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn i företaget. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den personen, gruppen eller gemenskapen. Alternatit så kan du söka efter en iss grupp genom att klicka på Bläddra efter grupper, ange ett nyckelord för gruppen och sedan klicka på Sök efter grupper. Klicka på den grupp du ill anända och klicka sedan på Lägg till. Om gruppen innehåller undergrupper kan du antingen lägga till den öerordnade gruppen eller älja en undergrupp. Du kan anända den synliga sökägen öer gruppäljaren till att äxla niå för undergrupper. Anm: Om du anger e-postadressen till en person som inte har något LotusLie-konto eller som har ett LotusLie-konto men som inte tillhör samma företag måste du lägga till den personen genom att klicka på +. Om personen inte har något LotusLie-konto isas ett meddelande om att sända en gästkallelse till den personen när du sparar aktiiteten. Gästmedlemmar måste acceptera kallelsen till innan de kan få åtkomst till de aktiiteter du har lagt till dem som medlemmar a. Upprepa det här steget om du ill lägga till fler medlemmar. 6. Ange en beskrining a aktiiteten i fältet Aktiitetsmål. Ange en mening eller ett par meningar som sammanfattar målet med aktiiteten, den asedda målgruppen eller den typ a innehåll som du ill att medlemmarna ska lägga till till den. Du bör ange tillräckligt med information om målet för aktiiteten för att medlemmarna ska kunna skilja på aktiiteter med liknande namn. Det går att söka efter informationen i det här fältet. Informationen i fältet isas äen i de meddelanden som sänds till de medlemmar som får en kallelse till aktiiteten. 7. Ange ett slutdatum för aktiiteten i fältet Slutdatum. Ange ett datum eller klicka på datumäljaren och älj ett datum. 8. Så här skapar du en aktiitet från en mall: Mallar anänds till att ange de uppgifter som kräs för slutförande a en iss uppgift. Exempel: I en mall som anänds till att söka patent kan det finnas länkar till filer, program, erktyg och webbplatser en uppfinnare som ill söka patent kan behöa. Det kan också finnas en lista med Att göra-uppgifter som måste slutföras för patentansökan. a. Klicka på Välj en aktiitetsmall och älj sedan en mall i listan. Om du ill begränsa listan anger du ett mallnamn i fältet. Externa mallar är inte tillgängliga för interna aktiiteter. När du äljer en mall isas beskriningen för den. Om du inte ill anända någon mall äljer du Ingen i listan. b. Om du ill fylla medlemslistan med medlemmar som är definierade i mallen äljer du Anänd medlemmar från mall. 9. Klicka på Spara. Aktiiteten skapas. När du har skapat aktiiteten sänds ett e-postmeddelande till alla personer du har lagt till som medlemmar a aktiiteten, eller så isas ett meddelande på fliken Uppdateringar i funktionen Min kontrollpanel. Kapitel 1. Aktiiteter 11

16 Och sedan då? Nu kan du lägga till poster till aktiiteten. Närliggande uppgifter: Skapa en aktiitet från en mall på sidan 56 Du kan skapa en aktiitet från en mall om det finns en lämplig mall för det mål du ill uppnå. Genom att anända rätt mall kan du komma igång med ett projekt snabbt och effektit. Anända Att göra-uppgifter till att hålla reda på uppgifter Du kan anända Att göra-uppgifter till att hålla reda på de Att göra-uppgifter som gruppen måste slutföra för att uppfylla ett isst projektmål. Du kan tilldela en Att göra-uppgift till en person i gruppen eller låta bli att tilldela den. Du kan äen ange ett slutdatum för den. Om du ill ha mer information läser du i Lägga till en Att göra-uppgift. För arje aktiitet finns yn Att göra-uppgifter där de Att göra-uppgifter du har skapat för aktiiteten isas. Tilldelningar, slutdatum och om de har slutförts isas. På fliken Att göra-lista i Aktiiteter isas information om Att göra-uppgifter för alla aktiiteter du är medlem a. Du kan isa Att göra-uppgifterna på följande sätt: Mina Att göra-uppgifter Alla Att göra-uppgifter som är tilldelade till dig och alla Att göra-uppgifter du har skapat. Slutförda Att göra-uppgifter Alla slutförda Att göra-uppgifter. I den här listan isas de Att göra-uppgifter du har skapat och alla Att göra-uppgifter som är tilldelade till dig, samt alla Att göra-uppgifter som har skapats a eller tilldelats till andra. 12 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

17 Ej slutförda Att göra-uppgifter Alla ej slutförda Att göra-uppgifter. I den här listan isas de Att göra-uppgifter du har skapat och alla Att göra-uppgifter som är tilldelade till dig, samt alla Att göra-uppgifter som har skapats a eller tilldelats till andra. Lägga till en Att göra-uppgift Du kan lägga till en eller flera Att göra-uppgifter till aktiiteter och tilldela dem till medlemmar a aktiiteterna. En Att göra-uppgift motsarar en uppgift som måste slutföras. Du kan tilldela en Att göra-uppgift till en medlem a en aktiitet och älja ett slutdatum för den. Du kan isa alla Att göra-uppgifter för en aktiitet i yn Att göra-uppgifter. Anm: När du skapar eller redigerar Att göra-uppgiften sparas ditt arbete ar femte minut, om inte administratören har ändrat det interallet. Om du loggar ut från Aktiiteter utan att spara Att göra-uppgiften isas ett meddelande öerst på alla sidor om att det finns en post som du inte har sparat. Om du ill öppna Att göra-uppgiften och fortsätta arbeta med den klickar du på Visa i det meddelandet, om du ill ta bort Att göra-uppgiften klickar du på Ignorera. Så här lägger du till en Att göra-uppgift: 1. Öppna en aktiitet. 2. Gör något a följande: Om du ill lägga till Att göra-uppgiften direkt till aktiiteten klickar du på Lägg till Att göra-uppgift. Om du ill lägga till Att göra-uppgiften som sar på en annan post öppnar du posten och sedan klickar du på Lägg till Att göra-uppgift. 3. Skri en kort beskrining a uppgiften i fältet Att göra-uppgift. Uppgiftsbekriningen anänds som textetikett som identifierar posten och isas i alla yer där posten isas. Om du ill lägga till länkar till filer i LotusLie Filer, bilagor eller bokmärken, lägga till anpassade fält, tilldela Att göra-uppgiften eller om du ill ange ett slutdatum klickar du på Fler alternati. 4. Som standard tilldelas uppgiften till Alla (delad), ilket innebär att alla medlemmar a aktiiteten kan utföra uppgiften och sedan markera den som slutförd. Om du ill tilldela Att göra-uppgiften till en iss medlem klickar du på Välj en person och sedan gör du något a följande: Standardaktiitet: Om du ill tilldela Att göra-uppgiften till en iss person äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan äljer du personen i listan. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du tilldela Att göra-uppgiften till en gemenskapsmedlem genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan älja personen i listan. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Kapitel 1. Aktiiteter 13

18 Välj personen i listan. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Välj Aktiitetsmedlemmar och älj sedan personen i listan. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du ill tilldela Att göra-uppgiften till en person som inte är explicit medlem a gemenskapsaktiiteten klickar du på Tilldela till ny medlem. Välj den roll du ill tilldela till den medlem du lägger till och börja sedan skria namnet på eller e-postadressen till medlemmen i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den personen och klicka sedan på Spara. När du tilldelar Att göra-uppgiften till en person som inte är gemenskapsmedlem läggs den personen automatiskt till som explicit medlem a gemenskapen. Om du ill tilldela Att göra-uppgiften till en gemenskapsägare äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du ägaren i listan. Om du ill tilldela Att göra-uppgiften både till gemenskapsägare och till enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. 14 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

19 5. I fältet Slutdatum anger du ett datum då Att göra-uppgiften ska ara slutförd. Skri ett datum eller älj ett i datumäljaren. 6. Du kan lägga till innehåll till posten genom att klicka på följande länkar: Lägg till fil > Bifoga fil En fil läggs till i posten. Klicka på Bläddra bredid fältet och bläddra efter filen. Anm: Den största tillåtna storleken för filbilagor är 10 MB som standard, men administratören kan ändra det ärdet. Lägg till fil > Länk till fil Lägg till en länk till en fil i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster till att älja den typ a fil du ill dela. Tabell 3. Fildelningsalternati Alternati De senaste filerna Faoritfiler Mina filer Delas med mig Andra personers filer Faoritmappar Mina mappar Delade mappar Beskrining Filer som nyligen har öerförts till programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler i programmet Filer. Filer du har öerfört till programmet Filer. Filer som delas med dig från programmet Filer. Filer som andra personer har delat med dig från programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler från mappar i programmet Filer. Filer från dina priata i programmet Filer. Filer från delade mappar i programmet Filer. b. Välj en eller flera filer i listan som isas och klicka sedan på OK. Lägg till fil > Länk till mapp Lägg till en länk till en mapp i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster i fönstret till att älja den typ a mapp du ill dela. Tabell 4. Mappdelningsalternati Alternati Senaste mapparna Mina mappar Mappar som delas med mig Mappar för <företaget> Beskrining De senaste mapparna du har öerfört till programmet Filer. Mappar du äger i programmet Filer. Mappar som delas med dig från programmet Filer. Mappar i programmet Filer som isas för alla i företaget. b. Välj en mapp eller mappar i listan som isas och klicka sedan på OK. Kapitel 1. Aktiiteter 15

20 Lägg till bokmärke En webbadress läggs till i posten. Skri namnet på webbsidan i fältet Bokmärksnamn och kopiera sedan webbadressen till fältet som börjar med Lägg till anpassade fält > Datumfält Fältet Datum läggs till i posten. När du klickar i det tomma fältet isas en datumäljare. Du kan ange ett datum i fältet eller älja ett i datumäljaren. Lägg till anpassade fält > Personfält Fältet Person läggs till till posten. När du börjar skria en persons namn i fältet isas en lista med namn från katalogen. Du kan älja ett namn i listan eller fortsätta att skria personens namn eller e-postadress. Lägga till anpassade fält > Textfält Fältet Text läggs till i posten. Du kan lägga till så många typer a fält som du ill och du kan lägga till fält a samma typ många gånger. Om du ill ta bort ett fält som du lagt till klickar du på X bredid det fältet. 7. Valfritt: Ändra namn på ett fält som du har lagt till genom att klicka på fältetiketten så att du kan redigera den. När du har lagt till en fil, ett bokmärke eller ett anpassat fält till posten kan du ändra standardnamnet på fältet till ett som bättre beskrier syftet med det. Om du till exempel anänder Att göra-uppgiften för att identifiera en fil som du behöer granska kanske du ill bifoga en fil till Att göra-uppgiften och ändra namn på fältet för filbilagan till Dokument att granska. Du kan också lägga till ett textfält med namnet Ändringar så att du kan spåra uppdateringar a filen. 8. Ange en beskrining a posten eller lägg till postinnehåll i fältet Beskrining. Du kan anända knapparna i erktygsfältet till att formatera den tillagda texten. 9. Ange en etikett i fältet Etiketter. När du skrier isas en lista med matchande etiketter. Om du ill lägga till en etikett som isas klickar du på den, om du ill lägga till en etikett som inte isas anger du hela etiketten. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. En etikett är en etikett eller ett nyckelord som du tilldelar till en post för att kategorisera den. När du sparar posten läggs etiketten till till etikettsamlingen för aktiiteten. När du senare ill söka efter posten kan du klicka på etiketten i etikettsamlingen. Det är inte bara den här posten som returneras i resultatlistan utan alla aktiiteter som har liknande etiketter. På så sätt kan du hitta relaterat innehåll. Tänk på att etikettsamlingen består a etiketter som har skapats a dig och dina kollegor. Om ingen skapar några etiketter finns det ingen lista med matchande etiketter när du skrier i fältet. 10. Om du ill lägga till den här posten i ett isst asnitt a aktiiteten klickar du på nedåtpilen bredid fältet Asnitt och äljer asnittet i listan. 11. Om du inte ill att posten ska isas för andra äljer du Markera den här posten som priat. 12. Så här meddelar du andra medlemmar om den här posten: a. Välj Meddela personer om den här posten. b. Gör något a följande: Standardaktiitet: 16 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

21 Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a grupper eller gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du Kapitel 1. Aktiiteter 17

22 Vad är en post? namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. c. Om du ill lägga till en kommentar som isas i meddelandet till medlemmarna kan du lägga till den i fältet Meddelande. Som standard anger meddelandet att du ill informera medlemmen om den här posten. 13. Klicka på Spara. 14. Gör något a följande: Om du ill skapa en annan Att göra-uppgift skrier du den i fältet Att göra-uppgift. Om du inte ill skapa en annan Att göra-uppgift klickar du på Abryt. En aktiitetspost är en innehållsenhet som du lägger till till en aktiitet. De typer a innehåll som du kan lägga till är bland annat text, filer och bokmärken. Du kan äen lägga till Att göra-uppgifter och anpassade posttyper som du definierar. Varje post har ett namn och någon typ a innehåll. Du kan också lägga till en textbeskrining och etiketter till poster. Du kan anända beskriningstexten och etiketterna till att söka efter poster. Som standard delas alla poster i en aktiitet a alla medlemmar a aktiiteten. Du kan gömma en post från andra medlemmar genom att göra den priat. Du kan lägga till följande typer a poster till aktiiteter: Posttyp Standard Beskrining Du kan lägga till ett formaterat textmeddelande, en eller flera länkar till filer i LotusLie Filer, en eller flera filbilagor och ett eller flera bokmärken till webbsidor. Du kan också lägga till ett eller flera anpassade fält för posten som namn-, text- och datumfält. När du har lagt till länkar, bilagor, bokmärken och nya fält kan du ändra fältetiketterna så att de motsarar den information du har angett i fälten, för filbilagorna eller för bokmärkena. 18 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

23 Posttyp Att göra-uppgift Anpassad Kommentar Relaterad aktiitet Beskrining En Att göra-uppgift du skapar i en aktiitet. Du kan ange ett slutdatum och tilldela posten till en iss medlem a aktiiteten. När uppgiften är slutförd kan du markera kryssrutan för den så att det syns att den är slutförd. På samma sätt som för standardposter kan du lägga till en eller flera länkar till filer i LotusLie Filer, en eller flera filbilagor eller ett eller flera bokmärken till webbsidor i Att göra-uppgifter. Du kan också lägga till ett eller flera anpassade fält för Att göra-uppgiften som namn-, text- och datumfält. När du har lagt till länkar, bilagor, bokmärken och nya fält kan du ändra fältetiketterna. En post skapades från en postmall. En postmall är en prototyp till en post. Om du skapar en post som du ill återanända kan du spara den som en postmall och anända den postmallen nästa gång du skapar en post. Exempel: Om du anänder en aktiitet till att samla gruppmedlemmarnas statusrapporter kan du skapa en standardpost och lägga till nya fält i den där du har gruppmedlemmarnas namn, datum för statusrapporter och annan information. Sedan kan du spara standardposten som en ny postmall med namnet Statusrapport. När du har sparat den och du och andra medlemmar a aktiiteten skapar en post för att ange statusinformation kan ni älja postmallen Statusrapport från listan öer posttyper som du kan skapa. Anpassade poster kan skapas och återanändas enbart inom en aktiitet. Om du ill lägga till en snabb kommentar till en aktiitet skapar du en standardpost och lägger till kommentaren i fältet Namn. Du kan också lägga till kommentarer som sar på en annan post. När du skapar en kommentar som sar på en post kan du lägga till en eller flera länkar till filer i LotusLie Filer, en eller flera filbilagor eller ett eller flera bokmärken, men det går inte att lägga till anpassade fält. En referenslänk till en befintlig aktiitet. Medlemslistan och slutdatumet för den relaterade aktiiteten behöer inte ara desamma som de för huudaktiiteten. Du måste ara medlem i den relaterade aktiiteten för att ha åtkomst till den genom en länk för relaterade aktiiteter. Kapitel 1. Aktiiteter 19

24 Lägga till en post Du kan lägga till en post till en aktiitet om du ill kommentera ett ämne, påpeka något, ställa en fråga, dela en fil eller dela med dig a en webbadress till gruppen. Om du ill lägga till poster till en aktiitet måste du ara författare a eller ägare till aktiiteten. Anm: När du skapar eller redigerar en post sparas ditt arbete ar femte minut, om inte administratören har ändrat det interallet. Om du loggar ut från Aktiiteter utan att spara posten isas ett meddelande öerst på alla sidor om att det finns en post som du inte har sparat. Om du ill öppna posten och fortsätta arbeta med den klickar du på Visa i det meddelandet, om du ill ta bort posten klickar du på Ignorera. Om du ill lägga till en post öppnar du en aktiitet och sedan gör du följande: 1. Klicka på Lägg till post. 2. Ange namnet på posten i fältet Namn. 3. Du kan lägga till innehåll till posten genom att klicka på följande länkar: Lägg till fil > Bifoga fil En fil läggs till i posten. Klicka på Bläddra bredid fältet och bläddra efter filen. Anm: Den största tillåtna storleken för filbilagor är 10 MB som standard, men administratören kan ändra det ärdet. Lägg till fil > Länk till fil Lägg till en länk till en fil i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster till att älja den typ a fil du ill dela. Tabell 5. Fildelningsalternati Alternati De senaste filerna Faoritfiler Mina filer Delas med mig Andra personers filer Faoritmappar Mina mappar Delade mappar Beskrining Filer som nyligen har öerförts till programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler i programmet Filer. Filer du har öerfört till programmet Filer. Filer som delas med dig från programmet Filer. Filer som andra personer har delat med dig från programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler från mappar i programmet Filer. Filer från dina priata i programmet Filer. Filer från delade mappar i programmet Filer. b. Välj en eller flera filer i listan som isas och klicka sedan på OK. 20 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

25 Lägg till fil > Länk till mapp Lägg till en länk till en mapp i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster i fönstret till att älja den typ a mapp du ill dela. Tabell 6. Mappdelningsalternati Alternati Senaste mapparna Mina mappar Mappar som delas med mig Mappar för <företaget> Beskrining De senaste mapparna du har öerfört till programmet Filer. Mappar du äger i programmet Filer. Mappar som delas med dig från programmet Filer. Mappar i programmet Filer som isas för alla i företaget. b. Välj en mapp eller mappar i listan som isas och klicka sedan på OK. Lägg till bokmärke En webbadress läggs till i posten. Skri namnet på webbsidan i fältet Bokmärksnamn och kopiera sedan webbadressen till fältet som börjar med Lägg till anpassade fält > Datumfält Fältet Datum läggs till i posten. När du klickar i det tomma fältet isas en datumäljare. Du kan ange ett datum i fältet eller älja ett i datumäljaren. Lägg till anpassade fält > Personfält Fältet Person läggs till till posten. När du börjar skria en persons namn i fältet isas en lista med namn från katalogen. Du kan älja ett namn i listan eller fortsätta att skria personens namn eller e-postadress. Lägga till anpassade fält > Textfält Fältet Text läggs till i posten. Du kan lägga till så många typer a fält som du ill och du kan lägga till fält a samma typ många gånger. Om du ill ta bort ett fält som du lagt till klickar du på X bredid det fältet. 4. Valfritt: Ändra namn på ett fält som du har lagt till genom att klicka på fältetiketten så att du kan redigera den. När du har lagt till en länk till en fil i LotusLie Filer, en fil, ett bokmärke eller ett anpassat fält till posten kan du ändra det namn som associeras med fältet som standard till ett som bättre beskrier syftet med fältet. Om du till exempel anänder posten till att lämna granskningskommentarer kanske du till lägga till tå namnfält och ändra namnet på det ena fältet till Författare och det andra till Granskare. Du kan också lägga till ett datumfält med etiketten Granskningsdatum och sedan lägga till en filbilaga med fältetiketten Dokument att granska. 5. Ange en beskrining a posten eller lägg till postinnehåll i fältet Beskrining. Du kan anända knapparna i erktygsfältet till att formatera den tillagda texten. 6. Ange en etikett i fältet Etiketter. När du skrier isas en lista med matchande etiketter. Om du ill lägga till en etikett som isas klickar du på den, om du Kapitel 1. Aktiiteter 21

26 ill lägga till en etikett som inte isas anger du hela etiketten. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. En etikett är en etikett eller ett nyckelord som du tilldelar till en post för att kategorisera den. När du sparar posten läggs etiketten till till etikettsamlingen för aktiiteten. När du senare ill söka efter posten kan du klicka på etiketten i etikettsamlingen. Det är inte bara den här posten som returneras i resultatlistan utan alla aktiiteter som har liknande etiketter. På så sätt kan du hitta relaterat innehåll. Tänk på att etikettsamlingen består a etiketter som har skapats a dig och dina kollegor. Om ingen skapar några etiketter finns det ingen lista med matchande etiketter när du skrier i fältet. 7. Om du ill lägga till den här posten i ett isst asnitt a aktiiteten klickar du på nedåtpilen bredid fältet Asnitt och äljer asnittet i listan. 8. Om du inte ill att posten ska isas för andra äljer du Markera den här posten som priat. 9. Så här meddelar du andra medlemmar om den här posten: a. Välj Meddela personer om den här posten. b. Gör något a följande: Standardaktiitet: Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a grupper eller gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: 22 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

27 Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. c. Om du ill lägga till en kommentar som isas i meddelandet till medlemmarna kan du lägga till den i fältet Meddelande. Som standard anger meddelandet att du ill informera medlemmen om den här posten. 10. Klicka på Spara. Posten läggs till. Närliggande uppgifter: Skapa postmallar på sidan 34 Om du har utformat en post som du ill återanända kan du spara posten som en mall. Lägga till en kommentar Du kan snabbt lägga till en kommentar direkt till en aktiitet eller som ett sar på en befintlig post. Så här lägger du till en kommentar: 1. Gör något a följande: Om du ill lägga till en fristående kommentar öppnar du aktiiteten och sedan klickar du på Lägg till post. Om kommentaren är kort skrier du den i fältet Namn. I annat fall anger du den i fältet Beskrining.Om du ill kan du lägga till länkar till filer i LotusLie Filer, bilagor eller bokmärken samt skapa anpassade fält. Om du ill ha mer information läser du i Lägga till en post. Om du ill kommentera någon annans post öppnar du posten, klickar på Lägg till kommentar och sedan anger du kommentaren i fältet Kommentar.Om du ill kommentera någon annans post öppnar du posten, klickar på Lägg till kommentar och sedan anger du kommentaren i fältet Kapitel 1. Aktiiteter 23

28 Beskrining. Om du ill kan du lägga till länkar till filer i LotusLie Filer, bilagor eller bokmärken. Om du ill ha mer information läser du i Lägga till en post. 2. Om du inte ill att posten ska isas för andra äljer du Markera den här posten som priat. 3. Så här meddelar du andra medlemmar om den här posten: a. Välj Meddela personer om den här posten. b. Gör något a följande: Standardaktiitet: Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a grupper eller gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. 24 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

29 Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. c. Om du ill lägga till en kommentar som isas i meddelandet till medlemmarna kan du lägga till den i fältet Meddelande. Som standard anger meddelandet att du ill informera medlemmen om den här posten. 4. Klicka på Spara. Lägga till ett sar till en post Du kan lägga till ett sar till en post i en aktiitet om du ill kommentera ett ämne, påpeka något, ställa en fråga, ge feedback på en tidigare post, dela en fil eller dela med dig a en webbadress till gruppen. Om du ill lägga till en post öppnar du en aktiitet och sedan gör du följande: 1. I den post du ill skapa ett sar för klickar du på Lägg kommentar. Anm: Om du inte ser länken Lägg till kommentar kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 2. Lägg till ditt sar i fältet Beskrining. Du kan anända knapparna i erktygsfältet till att formatera den tillagda texten. 3. Du kan lägga till mer innehåll till posten genom att klicka på följande länkar: Lägg till en länk till en fil i LotusLie Filer Du kan lägga till en länk till en fil i LotusLie Filer till posten. Om du ill göra det letar du rätt på filen genom att älja Mina filer eller Filer som delas med mig i listrutan Visa, äljer en eller flera filer i listan och sedan klickar du på Lägg till filer. Anm: Du kan äen söka efter en fil du har åtkomst till som är del a en mapp. Om du ill leta rätt på filen äljer du en mapp i listrutan Mappar. Bifoga fil En fil läggs till i posten. Klicka på Bläddra bredid fältet Filnamn och bläddra efter filen. Lägg till bokmärke En webbadress läggs till i posten. Skri namnet på webbsidan i fältet Bokmärksnamn och kopiera sedan webbadressen till fältet som börjar med Kapitel 1. Aktiiteter 25

30 Du kan lägga till hur många länkar till filer i LotusLie Filer, filer eller bokmärksfält du ill. Du kan ändra standardnamnet på fälten till namn som är mer upplysande för dig och andra medlemmar. Om du ill ändra en fältetikett klickar du på den. Om du ill ta bort en länk eller ett fält klickar du på X bredid länken respektie fältet. 4. Om du ill dölja saret för andra medlemmar, äljer du Markera den här posten som priat. 5. Så här meddelar du andra medlemmar om det här saret: a. Välj Meddela personer om den här posten. b. Gör något a följande: Standardaktiitet: Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a grupper eller gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. 26 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

31 Arbeta med poster Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. c. Om du ill lägga till en kommentar som isas i meddelandet till medlemmarna kan du lägga till den i fältet Meddelande. Som standard anger meddelandet att du ill informera medlemmen om den här posten. 6. Klicka på Spara. Saret läggs till. Du kan isa, sara på, redigera, lägga till etiketter till och hantera posterna i en aktiitet. Flytta en post Du kan flytta en post till en annan plats i samma aktiitet eller till en annan aktiitet. Du kan flytta en post om du ill lägga till den i ett asnitt, gruppera den med relaterade poster eller om du ill sortera posterna i en annan ordning. Innan du börjar Ägare kan flytta alla poster. Författare kan flytta enbart sina egna poster. Om du ill flytta en post till en annan aktiitet måste du ara författare till eller ägare a målaktiiteten. Om du flyttar en post till en annan aktiitet och medlemmarna a den ursprungliga aktiiteten inte är medlemmar a den andra aktiiteten, kommer de inte längre att komma åt posten. När du flyttar en post inom den aktuella aktiiteten kan du flytta den antingen ia menyn eller genom att dra och släppa den. Om du flyttar en post med ett eller flera sar flyttas äen saren, oasett ilken metod du anänder för att flytta den. Det går inte att dra och släppa sar på poster. När du drar en post och släpper den kan du barr släppa den oanför eller under en annan post. Du kan inte släppa den under saren för en post och göra den till ett sar. Så här flyttar du en post: 1. Öppna en aktiitet i yn Mina aktiiteter och leta rätt på den post du ill flytta. 2. Gör något a följande: Om du ill flytta posten till en annan aktiitet klickar du på Fler åtgärder > Flytta. Kapitel 1. Aktiiteter 27

32 Anm: Om du inte ser länken Fler åtgärder kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. På fliken Flytta till aktiitet äljer du en aktiitet i listan och klickar på Flytta. Anm: När du flyttar en post till en annan aktiitet kan du inte ange ar posten ska placeras i den andra aktiiteten. Du kan öppna den andra aktiiteten och flytta posten och inuti den som ett separat steg. Om du ill flytta posten till ett asnitt i den aktuella posten för du pekaren öer posten tills draghandtaget ( ) isas. Håll pekaren öer draghandtaget tills pekaren ändras från en pil till ett hårkors ( asnittet. ) och dra sedan posten till Om du ill placera posten efter en annan post i den aktuella aktiiteten för du pekaren öer posten tills draghandtaget isas. Håll pekaren öer draghandtaget tills pekaren ändras till ett hårkors och dra sedan posten under den andra posten. Anm: Vad betyder det om inget draghandtag isas när du för pekaren öer en post? Om ett draghandtag inte isas har du inte behörighet att dra posten. Är du osäker på ar du kan dra en post? En fet horisontell linje isas när du drar posten till ett område där du kan släppa den. Närliggande uppgifter: Kopiera en post Du kan lägga till en kopia a en post på samma plats i en aktiitet, på en annan plats i samma aktiitet eller i en annan aktiitet. Du kan kopiera en post när du ill flytta den till ett asnitt, gruppera den med relaterade poster eller sortera poster i en iss ordning men ill behålla en kopia a posten på den aktuella platsen. Kopiera en post Du kan lägga till en kopia a en post på samma plats i en aktiitet, på en annan plats i samma aktiitet eller i en annan aktiitet. Du kan kopiera en post när du ill flytta den till ett asnitt, gruppera den med relaterade poster eller sortera poster i en iss ordning men ill behålla en kopia a posten på den aktuella platsen. Innan du börjar Författare kan kopiera egna poster. Ägare kan kopiera alla poster. Om du ill kopiera en post till en annan aktiitet måste du ara författare till eller ägare till målaktiiteten. Om du kopierar en post med ett eller flera sar kopieras äen saren. 1. Öppna en aktiitet i yn Mina aktiiteter och leta rätt på den post du ill kopiera. 2. Klicka på Fler åtgärder > Kopiera. 28 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

33 Anm: Om du inte ser länken Fler åtgärder kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 3. Gör något a följande: Om du ill lägga till en kopia a posten i samma aktiitet eller i en annan aktiitet klickar du på fliken Kopiera till följande aktiitet och äljer en aktiitet i listan. När du kopierar en post till en annan aktiitet kan du inte ange ar posten ska placeras i den andra aktiiteten. Du kan öppna den andra aktiiteten och flytta posten och inuti den som ett separat steg. Om du ill lägga till en kopia a posten till ett asnitt klickar du på fliken Kopiera till följande asnitt och äljer ett asnitt i listan. Om du ill placera en kopia a posten efter den aktuella posten eller efter en annan post i den aktuella aktiiteten klickar du på fliken Kopiera till post och sedan äljer du posten i listan. 4. Klicka på Kopiera. Närliggande uppgifter: Flytta en post på sidan 27 Du kan flytta en post till en annan plats i samma aktiitet eller till en annan aktiitet. Du kan flytta en post om du ill lägga till den i ett asnitt, gruppera den med relaterade poster eller om du ill sortera posterna i en annan ordning. Meddela medlemmar om en post Om du ill informera medlemmarna om en post i en aktiitet kan du meddela dem om posten. De medlemmar du meddelar får ett e-postmeddelande som innehåller en beskrining a posten och en länk till den, eller så isas ett meddelande på fliken Uppdateringar på hemsidan. Innan du börjar Alla medlemmar a en aktiitet kan meddela de andra medlemmarna om poster i aktiiteten. Du kan sända meddelanden till de aktuella medlemmarna a en aktiitet, samt till alla som har lagt till aktuella poster till aktiiteten, äen om personerna inte är medlemmar längre. När du sänder ett meddelande skapas inte en post i aktiiteten. Så här meddelar du andra medlemmar om en post: Det går inte att sända meddelanden till grupper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. 1. Öppna en aktiitet och leta rätt på en post du ill meddela någon om. 2. Klicka på Fler åtgärder > Meddela andra personer. Anm: Om du inte ser länken Fler åtgärder kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. Kapitel 1. Aktiiteter 29

34 3. Gör något a följande: Standardaktiitet: Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten.om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a gemenskaper. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. 4. Valfritt: Om du ill lägga till en kommentar som isas i e-postmeddelandet till medlemmarna utöer postens beskrining kan du lägga till den i fältet Meddelande. 5. Klicka på Sänd så e-postmeddelandet sänds och klicka sedan på OK. 30 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

35 Markera en post som priat så att den inte isas för andra medlemmar Du kan markera en post som priat om du ill spara den i en aktiitet, men om du inte ill dela den med de andra medlemmarna. Du kan markera en post som priat när du först lämnar in den eller när du senare redigerar den. Innan du börjar Det är bara den som har skapat posten som kan markera den som priat. Som standard när du lämnar in en post till en aktiitet kan alla medlemmar a aktiiteten läsa den. Genom att markera en post som priat kan du skapa ett priat arbetsutrymme i en aktiitet. Du kan till exempel markera en post som priat tills du är redo att dela den. Du kan också markera en post som priat om informationen i den inte är releant för de andra medlemmarna. Så här markerar du en post som priat: 1. Öppna aktiiteten, leta rätt på den post du ill markera som priat och klicka sedan på Redigera. Anm: Om inte länken Redigera isas kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. Om du inte äger aktiiteten eller har skapat posten isas inte länken Redigera. 2. Välj Markera den här posten som priat och klicka på Spara. Anm: Om du inte har skapat posten isas inte kryssrutan Markera den här posten som priat. När du har sparat posten isas den inte för de andra medlemmarna när de öppnar aktiiteten. Du kan se ilka poster som är priata eftersom de har prefixet [Priat]. Och sedan då? Du kan dela posten med de andra medlemmarna id ett senare tillfälle genom att redigera posten igen och amarkera kryssrutan Markera den här posten som priat. Lägga till en fil till en aktiitetspost Du kan lägga till en fil till en aktiitetspost, oasett om det är en standardpost, en Att göra-uppgiftspost, en anpassad post eller en postkommentar. Innan du börjar Om du ill lägga till en fil till posten måste du ara författare a eller ägare till aktiiteten. De filer du bifogar till standard- eller gemenskapsaktiiteter lagras i aktiiteten. Det går inte att dela dem med andra än medlemmarna a aktiiteten. Om du ill Kapitel 1. Aktiiteter 31

36 öerföra en fil och dela den med flera personer senare lägger du till filen i programmet Filer. Du kan dela en fil eller en mapp med aktiitetsmedlemmarna genom att lägga till en länk till filen eller mappen i programmet Filer. De filer du bifogar till en aktiitetspost lagras i aktiiteten. Det går inte att få åtkomst till dem när aktiiteten har markerats som slutförd, tagits bort från systemet os. Om du ill lägga till en fil till en post öppnar du posten och sedan gör du följande: 1. Klicka på någon a följande länkar: Lägg till fil > Bifoga fil En fil läggs till i posten. Klicka på Bläddra bredid fältet och bläddra efter filen. Anm: Den största tillåtna storleken för filbilagor är 10 MB som standard, men administratören kan ändra det ärdet. Lägg till fil > Länk till fil Lägg till en länk till en fil i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster till att älja den typ a fil du ill dela. Tabell 7. Fildelningsalternati Alternati De senaste filerna Faoritfiler Mina filer Delas med mig Andra personers filer Faoritmappar Mina mappar Delade mappar Beskrining Filer som nyligen har öerförts till programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler i programmet Filer. Filer du har öerfört till programmet Filer. Filer som delas med dig från programmet Filer. Filer som andra personer har delat med dig från programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler från mappar i programmet Filer. Filer från dina priata i programmet Filer. Filer från delade mappar i programmet Filer. b. Välj en eller flera filer i listan som isas och klicka sedan på OK. Lägg till fil > Länk till mapp Lägg till en länk till en mapp i programmet Filer. a. Anänd alternatien till änster i fönstret till att älja den typ a mapp du ill dela. Tabell 8. Mappdelningsalternati Alternati Senaste mapparna Mina mappar Beskrining De senaste mapparna du har öerfört till programmet Filer. Mappar du äger i programmet Filer. 32 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

37 Tabell 8. Mappdelningsalternati (forts) Alternati Mappar som delas med mig Mappar för <företaget> Beskrining Mappar som delas med dig från programmet Filer. Mappar i programmet Filer som isas för alla i företaget. b. Välj en mapp eller mappar i listan som isas och klicka sedan på OK. Om du ill ta bort en fil som du har lagt till klickar du på X bredid filbilagefältet. 2. Valfritt: Ändra namn på ett fält som du har lagt till genom att klicka på fältetiketten så att du kan redigera den. När du har lagt till en länk till en fil i LotusLie Filer eller till en fil kan du ändra det namn som associeras med fältet som standard till ett som bättre beskrier syftet med fältet. Om du till exempel anänder posten till att få granskningskommentarer till ett dokument du har skapat kan du ändra etiketten för filbilagefältet till "Dokument att granska". 3. Valfritt: Om du ill lägga till flera filer till posten upprepar du stegen oan. 4. När du är klar med att lägga till filer till posten klickar du på Spara. Ta bort en post Du kan ta bort poster från aktiiteter. Borttagna poster flyttas till papperskorgen. Du kan återställa poster, men du måste göra det innan administratören tar bort dem permanent genom att tömma papperskorgen. Innan du börjar Författare kan endast ta bort egna poster. Ägare kan ta bort alla poster. Så här tar du bort en post: 1. Öppna en aktiitet och bläddra till den post du ill ta bort. 2. Klicka på Fler åtgärder > Ta bort. Anm: Om du inte ser länken Fler åtgärder kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK. Resultat Om du ill återställa en post öppnar du den aktiitet som du tog bort den från. I ägisaren klickar du på Papperskorg så öppnas yn Papperskorg. Leta rätt på posten, klicka på namnet så att den expanderas och klicka sedan på Återställ. Anm: Endast en aktiitetsägare eller den som författat posten kan återställa den. Om du arken är aktiitetsägare eller författare till posten ser du inte länken Återställ. Kapitel 1. Aktiiteter 33

38 Leta rätt på webbadressen för en post Du kan öppna en post på dess egen webbsida och sedan spara sidan som ett bokmärke, sända den till en annan medlem i ett chattmeddelande eller lämna in den till en aktiitet som en bokmärkspost. När någon sedan klickar på länken isas webbsidan för posten. Innan du börjar Arbeta med postmallar Om du ill öppna en post från en permanent webbadress måste du ara medlem a den aktiitet som innehåller posten. Det går inte att anända en länk till en post till att dela den med någon som inte är medlem a aktiiteten. Så här hämtar du webbadressen till en post: 1. Leta rätt på den post som du ill lägga till ett bokmärke till eller dela och klicka sedan på Fler åtgärder > Länka till den här posten. Anm: Om du inte ser länken Fler åtgärder kan det bero på att yn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 2. Nu kan du lägga till ett bokmärke till posten eller dela den med andra medlemmar genom att kopiera webbadressen från adressfältet i webbläsaren och klistra in den i en chatt eller i bokmärksfältet för en aktiitetspost. Du kan återanända en anpassad post i en aktiitet genom att skapa en postmall. Vad är en postmall? En postmall är en prototyp till en post. Du kan anända en postmall till att spara en uppsättning fält som utgör en anpassad post. När du har skapat postmallen kan du skapa flera poster a den. Anta till exempel att din chef ill att du och de andra i din grupp ska lägga till statusrapporter arje ecka till den aktiitet som ni anänder för att dela information och resurser för ett projekt. Det innebär att ar och en a er skapar arsin post som innehåller samma grundläggande information, till exempel namn och ilken ecka rapporten gäller. Ni kan förenkla det genom att skapa en postmall med fält som är utformade för att samla in statusinformation, till exempel ett namnfält med namnet Status för och ett datumfält med namnet Vecka. När den anpassade posten har skapats kan du spara den som en postmall och ge den namnet Statusrapport. Nästa gång du behöer lämna in en statusrapport äljer du Lägg till från postmall > Lägg till Statusrapport så öppnas ett postformulär som är baserat på den mall du skapade, med fält som är utformade för att samla in statusrapportinformationen. Skapa postmallar Om du har utformat en post som du ill återanända kan du spara posten som en mall. 34 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

39 En postmall är en prototyp till en post. Du kan skapa en mall och sedan anända den till att skapa flera poster. Postmallar är bara tillgängliga inom den aktiitet där de skapades. Det går inte att dela dem mellan aktiiteter. Så här skapar du en postmall: 1. Skapa en post som modell för mallen. Lägg till alla fält som du ill lägga till och byt namn på dem om det behös. 2. Spara posten. 3. Leta rätt på den skapade posten och klicka på Fler åtgärder > Spara som postmall. Om du inte ill se länken Fler åtgärder, kan posten komprimeras. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 4. Ange ett namn i fältet Namn. Exempel: Statusrapport. 5. Om du ill associera en ikon till mallen och de poster du skapar a den äljer du en ikon. 6. Skapa mallen genom att klicka på Spara och stäng sedan den bekräftelsedialogruta som isas genom att klicka på Stäng. 7. Om du ill anända den nya postmallen äljer du Lägg till från postmall > Lägg till<namnet på postmallen>. där <namnet på postmallen> är namnet på den postmall som du skapade. Exempel: Lägg till Statusrapport. Närliggande uppgifter: Lägga till en post på sidan 20 Du kan lägga till en post till en aktiitet om du ill kommentera ett ämne, påpeka något, ställa en fråga, dela en fil eller dela med dig a en webbadress till gruppen. Redigera postmallar på sidan 38 Ägaren till en aktiitet kan redigera postmallar som har skapats från anpassade poster i aktiiteten. Aktiitetens ägare kanske till exempel ill ändra ikonen som anänds till att identifiera mallen. Lägga till en anpassad post Du kan lägga till en anpassad post som är baserad på en postmall som du har skapat och lagrat i den aktuella aktiiteten.du kan skapa anpassade postmallar och anända dem för aktiitetsposter och Att göra-uppgifter. Lägga till en anpassad post Du kan lägga till en anpassad post som är baserad på en postmall som du har skapat och lagrat i den aktuella aktiiteten.du kan skapa anpassade postmallar och anända dem för aktiitetsposter och Att göra-uppgifter. Innan du börjar Du måste skapa en postmall i den aktuella aktiiteten innan det går att skapa en anpassad post från mallen. Om du ill lägga till poster till en aktiitet måste du ara författare a eller ägare till aktiiteten. Kapitel 1. Aktiiteter 35

40 Om du ill lägga till en anpassad post öppnar du en aktiitet och sedan gör du följande: 1. Välj Lägg till från postmall > Lägg till <namnet på postmallen> där <namnet på postmallen> är namnet på den postmall du ill anända som mall för den anpassade posten. 2. Ange namn på posten i fältet Namn. 3. Du kan lägga till mer innehåll till posten genom att klicka på följande länkar: Lägg till en länk till en fil i LotusLie Filer Du kan lägga till en länk till en fil i LotusLie Filer till posten. Om du ill göra det letar du rätt på filen genom att älja Mina filer eller Filer som delas med mig i listrutan Visa, äljer en eller flera filer i listan och sedan klickar du på Lägg till filer. Anm: Du kan äen söka efter en fil du har åtkomst till som är del a en mapp. Om du ill leta rätt på filen äljer du en mapp i listrutan Mappar. Bifoga fil En fil läggs till i posten. Klicka på Bläddra bredid fältet och bläddra efter filen. Lägg till bokmärke En webbadress läggs till i posten. Skri namnet på webbsidan i fältet Bokmärksnamn och kopiera sedan webbadressen till fältet som börjar med Lägg till anpassade fält > Datumfält Fältet Datum läggs till i posten. När du klickar i det tomma fältet isas en datumäljare. Du kan ange ett datum i fältet eller älja ett i datumäljaren. Lägg till anpassade fält > Personfält Fältet Person läggs till till posten. När du börjar skria en persons namn i fältet isas en lista med namn från katalogen. Du kan älja ett namn i listan eller fortsätta att skria personens namn eller e-postadress. Lägga till anpassade fält > Textfält Fältet Text läggs till i posten. Du kan lägga till så många typer a fält som du ill och du kan lägga till fält a samma typ många gånger. Om du ill ta bort ett fält som du lagt till klickar du på X bredid det fältet. 4. Valfritt: Ändra namn på ett fält som du har lagt till genom att klicka på fältetiketten så att du kan redigera den. När du har lagt till en fil, ett bokmärke eller ett anpassat fält till posten kan du ändra standardnamnet på fältet till ett som bättre beskrier syftet med det. Om du till exempel anänder posten till att lämna granskningskommentarer kanske du till lägga till tå namnfält och ändra namnet på det ena fältet till Författare och det andra till Granskare. Du kan också lägga till ett datumfält med etiketten Granskningsdatum och sedan lägga till en filbilaga med fältetiketten Dokument att granska. 5. Ange en beskrining a posten eller lägg till postinnehåll i fältet Beskrining. Du kan anända knapparna i erktygsfältet till att formatera den tillagda texten. 36 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

41 6. Ange en etikett i fältet Etiketter. När du skrier isas en lista med matchande etiketter. Om du ill lägga till en etikett som isas klickar du på den, om du ill lägga till en etikett som inte isas anger du hela etiketten. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. En etikett är en etikett eller ett nyckelord som du tilldelar till en post för att kategorisera den. När du sparar posten läggs etiketten till till etikettsamlingen för aktiiteten. När du senare ill söka efter posten kan du klicka på etiketten i etikettsamlingen. Det är inte bara den här posten som returneras i resultatlistan utan alla aktiiteter som har liknande etiketter. På så sätt kan du hitta relaterat innehåll. Tänk på att etikettsamlingen består a etiketter som har skapats a dig och dina kollegor. Om ingen skapar några etiketter finns det ingen lista med matchande etiketter när du skrier i fältet. 7. Om du ill lägga till den här posten i ett isst asnitt a aktiiteten klickar du på nedåtpilen bredid fältet Asnitt och äljer asnittet i listan. 8. Om du inte ill att posten ska isas för andra äljer du Markera den här posten som priat. 9. Så här meddelar du andra medlemmar om den här posten: a. Välj Meddela personer om den här posten. b. Gör något a följande: Standardaktiitet: Om du ill meddela alla äljer du Alla medlemmar a den här aktiiteten. Om du äljer det här alternatiet meddelas inte medlemmar a grupper eller gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du endast ill meddela issa personer äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de personer du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har delats med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att älja Gemenskap: <gemenskap>, där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Gemenskapsaktiiteter som alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Markera kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Kapitel 1. Aktiiteter 37

42 Gemenskapsaktiiteter som endast en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar har lagts till till: Om du endast ill meddela en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar äljer du Aktiitetsmedlemmar och sedan markerar du kryssrutorna bredid de medlemmar du ill meddela. Om du ill söka efter personer bläddrar du i den alfabetiska listan med namn eller anger namnet på den person du ill söka efter i fältet Filtrera den här listan genom att skria. Om aktiiteten har fler än 500 medlemmar kan du isa ytterligare namn genom att klicka på Nästa. Anm: Det går endast att anända filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn med rätt begynnelsebokstäer isas och sedan anger du namnet i filterrutan. Om du endast ill meddela gemenskapsägarna äljer du <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen. Om du ill meddela både gemenskapsägare och enskilda medlemmar äljer du namn på ägare i listan <gemenskap> (gemenskapsägare), där <gemenskap> är namnet på gemenskapen, och sedan äljer du namn på enskilda medlemmar i listan Aktiitetsmedlemmar. Dina al sparas när du äxlar mellan listorna. c. Om du ill lägga till en kommentar som isas i meddelandet till medlemmarna kan du lägga till den i fältet Meddelande. Som standard anger meddelandet att du ill informera medlemmen om den här posten. 10. Klicka på Spara. Posten läggs till. Närliggande uppgifter: Skapa postmallar på sidan 34 Om du har utformat en post som du ill återanända kan du spara posten som en mall. Redigera postmallar Ägaren till en aktiitet kan redigera postmallar som har skapats från anpassade poster i aktiiteten. Aktiitetens ägare kanske till exempel ill ändra ikonen som anänds till att identifiera mallen. Redigera postmallar Ägaren till en aktiitet kan redigera postmallar som har skapats från anpassade poster i aktiiteten. Aktiitetens ägare kanske till exempel ill ändra ikonen som anänds till att identifiera mallen. Innan du börjar Utför inte den här proceduren om det inte finns några postmallar i aktiiteten. En postmall är en prototyp till en post. Om du skapar en anpassad post som du ill återanända kan du spara den som mall. Nästa gång du lägger till en post kan du om du ill anända de anpassade fält som finns i mallen. Mer information finns i Skapa postmallar. 38 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

43 Så här redigerar du en postmall: 1. Öppna den aktiitet som innehåller den postmall du ill redigera. 2. Klicka på Fler åtgärder i namnlisten och älj sedan Redigera postmallar. 3. Klicka på Redigera bredid den mall du ill redigera. 4. Gör dina redigeringar. Om du ill associera en ikon till mallen äljer du en ikon. När du associerar en ikon till en mall isas ikonen i rubriken på alla poster som skapas med hjälp a mallen. 5. Klicka på Spara. 6. Redigera fler postmallar eller klicka på Stäng. Närliggande uppgifter: Skapa postmallar på sidan 34 Om du har utformat en post som du ill återanända kan du spara posten som en mall. Lägga till en anpassad post på sidan 35 Du kan lägga till en anpassad post som är baserad på en postmall som du har skapat och lagrat i den aktuella aktiiteten.du kan skapa anpassade postmallar och anända dem för aktiitetsposter och Att göra-uppgifter. Arbeta med sökningar i Aktiiteter Du kan söka efter information i Aktiiteter på olika sätt. Söka efter ett ord eller en fras i aktiiteter Anänd sökkontrollen i namnlisten när du ill söka i alla dina aktiiteter och poster efter objekt som innehåller ett isst ord eller en fras. Innan du börjar Du kan endast söka i aktiiteter som du är medlem a. När du söker söker du äen i slutförda aktiiteter. Priata poster och poster och aktiiteter i papperskorgen isas inte i sökresultat. Så här söker du efter aktiiteter eller poster som innehåller en iss textsträng: 1. Ange det ord eller den term du ill söka efter i fältet Sök i namnlisten. 2. Ange ilka objekt du ill söka i genom att klicka på nedåtpilen bredid fältet Sök. Välj nedan något a följande: Mina aktiiteter Sök efter sökillkoret både i namn på och beskriningar a alla dina aktiiteter, ilket inkluderar både aktiiteter du har skapat och aktiiteter som har delats med dig eller gemenskaper du är medlem a, samt i fält och poster i alla dina aktiiteter. Kapitel 1. Aktiiteter 39

44 Alla aktiiteter Sök efter sökillkoret både i namn på och beskriningar a alla aktiiteter du har åtkomst till, ilket inkluderar alla aktiiteter, samt i fält och poster i alla de aktiiteterna. Att göra-lista Sök efter textsträngen i Att göra-uppgifterna i alla aktiiteter du är angien som medlem a. Mallar Sök efter textsträngen i namnen på och beskriningarna a alla mallar du har åtkomst till. Den här aktiiteten Sök efter textsträngen i namnet på och beskriningen a den aktuella aktiiteten samt i alla fält och poster i den aktuella aktiiteten. 3. Klicka på Sök. Anm: Om en mall är öppen isas Den här mallen i stället. Om du ill söka efter textsträngen i namnet på och beskriningen a den aktuella mallen äljer du Den här mallen. Sökresultatet isas på den aktuella sidan. Om du söker i den här aktiiteten eller mallen kan du redigera sökresultaten direkt. I annat fall öppnar och redigerar du ett resultat genom att klicka på det. Filtrera aktiiteter och poster efter etiketter Om du ill söka efter en grupp aktiiteter som är relaterade till samma idé, projekt, bransch eller någon annan kategori kan du filtrera aktiiteterna efter etiketter. Du kan också filtrera posterna i en enstaka aktiitet efter etiketter. När du lägger till etiketter till poster och aktiiteter skapas irtuella mappar som du kan bläddra i. Alla etiketter i dina aktiiteter, oasett om du själ eller någon annan har skapat dem, isas i en etikettsamling. Du kan älja att etiketterna i samlingen ska isas som ett moln eller som en lista. I etikettmoln isas ofta anända etiketter med större teckenstorlek med fetstil. I etikettlistan isas de etiketter som anänds oftast öerst i listan. När du bläddrar efter etiketter kan du inte bara söka efter information som du har lagt till etiketter till - du kan äen söka efter information där andra aktiitetsmedlemmar har lagt till samma etiketter. När du et ilka medlemmar som har bidragit med information inom ditt intresseområde kan du söka efter annan information som de personerna har lämnat in genom att bläddra efter person. Endast en uppsättning med de mest populära etiketterna isas i etikettmolnet och -listan. I etikettlistan isas de tio mest populära etiketterna, i etikettmolnet isas fler än tio etiketter. Gör något a följande: Om du ill söka efter aktiiteter som är kategoriserade med etiketter går du till yn Mina aktiiteter, expanderar Etiketter i naigeringsrutan och klickar sedan på etiketten. 40 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

45 Om du ill söka efter poster i en aktiitet med en iss etikett öppnar du aktiiteten, expanderar Etiketter och sedan klickar du på en etikett. Tips: Om inte etikettsamlingen isas utan att du rullar nedåt komprimerar du asnittet Medlemmar genom att klicka på triangeln. Du kan söka efter etiketter från en aktiitetsy eller från en aktiitet. Klicka på Sök efter en etikett, ange etiketten i sökfältet och klicka sedan på sökikonen. Du kan göra det här om du till exempel anänder en etikettlista eller om etikettmolnet är så stort att endast en deluppsättning a alla etiketter isas i det, och en etikett du ill söka efter inte isas i det. Få automatiska uppdateringar genom att prenumerera på ett aktiitetsflöde Med hjälp a en flödesläsare kan du prenumerera på ett flöde a från en enstaka aktiitet som intresserar dig eller från en samling a aktiiteter. Efter att du har prenumererat på ett flöde anänds flödesläsaren till att öeraka det och hämta uppdateringar automatiskt. Flöden anänds till att isa och automatiskt leerera det senaste innehållet på en webbsida till datorn. För aktiiteter anänds Atom-protokollet för prenumeration på flöden. Om du prenumererar på ett flöde blir det enklare att öeraka en aktiitet, eftersom innehållsuppdateringar för alla flöden kontrolleras och hämtas automatiskt. Du kan prenumerera på flöden på alla platser där ikonen Mina aktiiteter och från enskilda aktiiteter. isas, både från yn Hur du prenumererar på ett flöde beror på ilken flödesläsare du anänder. I följande steg beskris de allmänna riktlinjerna. 1. Gör något a följande: Om du ill prenumerera på en enstaka aktiitet öppnar du aktiiteten, letar rätt på den y eller det asnitt som innehåller de poster du ill ha regelbundna uppdateringar a och sedan klickar du på Flöde för de här posterna. Om du ill prenumerera på flera aktiiteter öppnar du en y där de aktiiteter du ill ta emot regelbundna uppdateringar a isas, som Prioriterade aktiiteter > Hög prioritet och sedan klickar du på Flöde för de här aktiiteterna. Om du ill prenumerera på en lista med Att göra-uppgifter klickar du på fliken Att göra-lista och sedan klickar du på Flöden för de här Att göra-uppgifterna. Om du ill prenumerera på mallarna klickar du på fliken Aktiitetsmallar och sedan klickar du på Flöde för de här mallarna. 2. Lägg till flödet i den flödesläsare du anänder. Vilka steg du behöer utföra beror på webb- och flödesläsaren. Om du ill ha mer information läser du i dokumentationen för webb- eller flödesläsaren. Kapitel 1. Aktiiteter 41

46 Arbeta med aktiiteter I det här asnittet beskris de åtgärder du kan utföra på aktiiteter. Redigera en aktiitet Om du ill redigera en aktiitet måste du ara ägare till aktiiteten. Innan du börjar När du redigerar namn, beskrining, slutdatum eller etiketter för en aktiitet påerkar det inte innehållet i de poster som har lämnats in i aktiiteten. Så här redigerar du en aktiitet: 1. Gör något a följande: Gå till yn Mina aktiiteter, leta rätt på den aktiitet du ill redigera i listan med aktiiteter, expandera aktiitetsbeskriningen genom att klicka på Mer och klicka sedan på Redigera. Öppna den aktiitet du ill redigera, klicka på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och älj sedan Redigera aktiitet. Anm: Endast ägaren till en aktiitet kan redigera den. Om du inte äger aktiiteten isas inte länken Redigera eller menyalternatiet Redigera aktiitet. 2. Redigera de fält som behöer ändras och klicka på Spara. Lägga till en länk till en relaterad aktiitet Du kan skapa en post som länkar till en annan aktiitet om den andra aktiiteten innehåller information som är a intresse för den aktuella aktiitetens medlemmar. Innan du börjar Det är bara medlemmar med åtkomst till den andra aktiiteten som får åtkomst till den andra aktiiteten från posten. Så här lägger du till en relaterad aktiitet: 1. Öppna den aktiitet som du ill lägga till en länk till en relaterad aktiitet för. 2. Klicka på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och älj sedan Lägg till relaterad aktiitet. 3. I listan med alternati äljer du en aktiitet som du ill länka till och klickar sedan på Spara. Och sedan då? En relaterad aktiitetspost skapas. När en medlem som har åtkomst till den andra aktiiteten expanderar den relaterade aktiitetsposten och sedan klickar på den relaterade aktiitetslänken öppnas den relaterade aktiiteten. 42 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

47 Asluta en aktiitet Om du letar efter en y i naigeringsrutan och inte ser den kan det bero på att du har en aktiitet öppen och letar efter ett objekt som bara är tillgängligt från naigeringsrutan i yn Mina aktiiteter. Du måste asluta den aktiitet som är öppen för tillfället för att kunna se yn Mina aktiiteter. Naigeringsrutan ändras så att du ser länkar som är releanta för det aktuella sidinnehållet. När en aktiitet är öppen ger naigeringsrutan snabbåtkomst till sådant som gäller den aktiiteten, till exempel en lista med Att göra-uppgifter eller en lista med aktiitetens asnitt. Du kan anända ägisaren i yn Mina aktiiteter till att snabbt få åtkomst till andra yer, som Prioriterade aktiiteter. När du ill asluta en aktiitet klickar du på fliken Aktiiteter. Då återgår du till yn Mina aktiiteter. Kopiera en aktiitet Ser du en aktiitet som någon har skapat och som du skulle ilja återanända? Om ägarna till aktiiteten inte har skapat någon mall för den så att andra kan återanända den kan du göra en kopia. Du kan också kopiera någon a dina aktiiteter om du ill återanända den, men om du tänker återanända den flera gånger är det mer praktiskt att skapa en mall. Innan du börjar Alla medlemmar a en aktiitet kan kopiera den. När du kopierar aktiiteten läggs du till som ägare till den nya aktiiteten. Externa aktiiteter kopieras som externa aktiiteter, interna aktiiteter kopieras som interna aktiiteter. Så här kopierar du en aktiitet: 1. Öppna den aktiitet du ill kopiera. 2. Klicka på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och älj sedan Kopiera aktiitet. 3. I formuläret för den nya aktiiteten lägger du till nya ärden eller ändrar ärdena på de fält du ill uppdatera. 4. Om du ill ta med medlemmar från den aktiitet du kopierar till den nya aktiiteten klickar du på Anänd medlemmar från aktiiteten. 5. Klicka på Spara. Skria ut från en aktiitet Du kan skria ut innehållet från en aktiitet på samma sätt som med en webbsida. När du skrier ut från en aktiitet är det bara den aktuella sidan som skris ut. Så här skrier du ut en aktiitet: Kapitel 1. Aktiiteter 43

48 Ordna aktiiteter 1. Valfritt: Om du ill skria ut en aktiitet expanderar du alla komprimerade asnitt. Klicka på Expandera alla id fältet Visa om du ill expandera alla komprimerade poster. Om en post har en lång beskrining som inte syns klickar du på mer så att hela texten isas. 2. Skri ut yn eller aktiiteten genom att älja Arki > Skri ut från menyn i webbläsaren. Du kan ordna dina aktiiteter så att du enklare kan få åtkomst till de aktiiteter du behöer och enklare hitta den information du söker efter. Ordna aktiitetsinnehåll genom att lägga till asnitt Asnitt är behållare för uppsättningar med aktiitetsposter. Du lägger till asnitt för en aktiitet om du ill att dispositionen ska få en hierarkisk struktur. Så här lägger du till ett asnitt till en aktiitet: 1. Öppna den aktiitet som du ill lägga till asnittet för. 2. Klicka på Lägg till asnitt. 3. Lägg till ett asnittsnamn i fältet Asnitt och klicka sedan på Spara. Nu har du skapat ett nytt asnitt och kan börja lägga till poster i det. 4. Om du ill lägga till en post gör du något a följande: Om du ill lägga till en standardpost till asnittet klickar du på Post. Om du ill lägga till en Att göra-uppgift till asnittet klickar du på Att göra-uppgift. Om du ill lägga till en post som är baserad på en postmall klickar du på Mer och äljer den posttyp du ill lägga till. Anm: Om inga anpassade postmallar skapats i aktiiteten isas inte alternatiet Mer. Om du ill flytta en befintlig post till asnittet drar du posten till asnittsnamnet. Flytta och ändra namn på asnitt Efter att du har skapat ett asnitt kan du ordna aktiiteten genom att flytta asnittet uppåt eller nedåt i yn. Du kan äen ändra namn på asnittet. Så här flyttar eller ändrar du namn på ett asnitt: 1. Expandera Asnitt i naigeringsfältet för aktiiteten och klicka sedan på det asnitt du ill ändra namn på eller flytta. 2. Gör något a följande: Om du ill ändra namn på asnittet äljer du Åtgärder > Redigera asnitt, ändrar asnittsnamnet i fältet Asnitt och sedan klickar du på Spara. 44 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

49 Om du ill flytta asnittet äljer du Åtgärder > Flytta uppåt eller Åtgärder > Flytta nedåt. Prioritera aktiiteter Genom att prioritera aktiiteter blir det enklare för dig att hitta de iktigaste aktiiteterna. Alla aktiiteter får niån Normal prioritet som standard. Du kan ändra prioritetsniån för en aktiitet när du har bestämt hur iktig den är för dig. Den prioritetsniå du tilldelar till en aktiitet isas endast för dig, den påerkar inte de prioriteter som andra medlemmar a aktiiteten tilldelar till den. Aktiiteter som du har angett prioriteterna Hög eller Medelhög för isas i en komprimerad lista som du får åtkomst till genom att expandera Prioriterade aktiiteter i ägisaren i Mina aktiiteter. Anm: Prioriterade aktiiteter isas inte i ägisaren när du har en aktiitet öppen. Du måste först stänga aktiiteten. Klicka på fliken Aktiiteter så stängs den aktuella aktiiteten och du återgår till yn Mina aktiiteter. Så här prioriterar du en aktiitet: I yn Mina aktiiteter letar du rätt på den aktiitet som du ill prioritera. Klicka på Mer så att aktiitetens beskrining expanderas och klicka sedan på Prioritera och älj en prioritetsniå. I en aktiitet klickar du på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och sedan äljer du en prioritetsniå. Anm: Prioritetsniån isas inte i aktiiteten. Om du ill isa prioritetsniåer måste du gå tillbaka till yn Mina aktiiteter eller klicka på Prioriterade aktiiteter i ägisaren i yn Mina aktiiteter. Välj någon a följande prioritetsniåer: Hög prioritet anger att aktiiteten har hög prioritet. Medelhög prioritet anger att aktiiteten har medelhög prioritet. Normal prioritet (standard) anger att aktiiteten har normal prioritet. Markera som aaktierad Med hjälp a kan du flytta aktiiteten till yn Aaktierade aktiiteter. Kapitel 1. Aktiiteter 45

50 Närliggande uppgifter: Öppna en aktiitet på sidan 8 Du kan öppna en aktiitet om du ill arbeta med posterna eller medlemmarna i den. Aaktiera en aktiitet som du inte är intresserad a Du kan aaktiera en aktiitet som du inte är intresserad a genom att ta bort den från yn Mina aktiiteter. Om den blir mer anändbar senare kan du aktiera den igen. Du kan aaktiera aktiiteter så att endast de aktiiteter du är intresserad a isas i yn Mina aktiiteter. Du förblir medlem a aktiiteter du har aaktierat och du kan fortfarande få åtkomst till innehållet i dem genom att gå till yn Aaktierade aktiiteter. Andra medlemmar a aktiiteten kan fortfarande sända dig meddelanden om poster i aktiiteten. Om du ill aaktiera en aktiitet gör du något a följande: Gå till yn Mina aktiiteter, leta rätt på den aktiitet du ill aaktiera och älj sedan Mer > Prioritera > Markera som aaktierad. I en aktiitet klickar du på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och sedan äljer du Markera som aaktierad. Och sedan då? Om du ill aktiera den igen öppnar du yn Aaktierade aktiiteter från naigeringsrutan i yn Mina aktiiteter. Klicka på Mer > Prioritera bredid den aktiitet du ill aktiera igen och äljer sedan lämplig prioritetsniå. Markera en aktiitet som slutförd Markera en aktiitet som slutförd när målet för den är uppnått. Med den här åtgärden tas inte aktiiteten bort; den slutförda aktiiteten är fortfarande tillgänglig i yn Slutförda. Efter att du har markerat en aktiitet som slutförd isas den inte längre för medlemmarna. Innan du börjar Om du ill markera en aktiitet som slutförd måste du ara ägare till aktiiteten. Så här markerar du en aktiitet som slutförd: Gör något a följande: I yn Mina aktiiteter letar du rätt på den aktiitet du ill markera som slutförd i listan öer aktiiteter. Klicka på Mer så att beskriningen expanderas och klicka på Markera som slutförd. Från en aktiitet som du ill markera som slutförd klickar du på Markera aktiiteten som slutförd i namnlisten. 46 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

51 Resultat Slutförda aktiiteter isas i yn Slutförda. Och sedan då? Så här återställer du en slutförd aktiitet: 1. Öppna yn Slutförda. Anm: Det finns tå yer med slutförda aktiiteter: den ena innehåller endast slutförda priata aktiiteter du är medlem a och den andra innehåller endast slutförda företagsaktiiteter. 2. Gör något a följande: Leta rätt på aktiiteten, klicka på Mer så att aktiiteten expanderas och klicka sedan på Återställ. Öppna den aktiitet du ill återställa och klicka på Återställ aktiitet i namnlisten. Som standard markeras aktiiteter som inte har arit aktia under 90 dagar automatiskt som slutförda. Ett meddelande sänds till aktiitetsägarna innan det här inträffar så att de får reda på att aktiiteten kommer att markeras som slutförd om de inte anänder den. Administratören anger inaktiitetsperioden. Ta bort en aktiitet Du kan ta bort en aktiitet genom att flytta den till papperskorgen. Innan du börjar Du ska bara ta bort aktiiteter om du inte ill behålla någon information som finns i den. Om du ill ta bort en aktiitet måste du ara ägare till aktiiteten. Så här tar du bort en aktiitet: 1. Gör något a följande: Gå till yn Mina aktiiteter, leta rätt på den aktiitet du ill ta bort i listan med aktiiteter, expandera aktiitetsbeskriningen genom att klicka på Mer och klicka sedan på Ta bort. Anm: Om du ill ta bort en aktiitet måste du ara ägare till den. Om du inte äger mallen isas inte länken Ta bort. Öppna den aktiitet du ill ta bort, klicka på Aktiitetsåtgärder i namnlisten och älj sedan Ta bort aktiitet. Anm: Om du ill ta bort en aktiitet måste du ara ägare till den. Om du inte är ägare isas inte menyalternatiet Ta bort aktiitet. 2. Klicka på OK för att bekräfta att du ill flytta aktiiteten till yn Papperskorg. Kapitel 1. Aktiiteter 47

52 Och sedan då? Du kan återställa aktiiteter från Papperskorg men bara innan den har tömts. Standard är att papperskorgen töms efter 90 dagar. Så här återställer du en borttagen aktiitet: 1. I naigeringsrutan i yn Mina aktiiteter klickar du på Papperskorg så isas yn Papperskorg. Anm: När du har en aktiitet öppen kan du klicka på fliken Aktiiteter när du ill asluta den aktuella aktiiteten och återgå till yn Mina aktiiteter. Anm: Det finns tå papperskorgsyer med tillfällig lagring a borttagna aktiiteter: den ena innehåller bara priata aktiiteter som du är medlem a och den andra innehåller bara aktiiteter för företaget. 2. Leta rätt på aktiiteten, klicka på Mer så att aktiiteten expanderas och klicka sedan på Återställ. Anm: Det är bara den som äger en borttagen aktiitet som kan återställa den. Om du inte är ägare ser du inte länken Återställ. Exportera aktiiteter Du kan skapa olika typer a kalkylarksbaserade rapporter genom att exportera data från aktiiteter. Alla aktiitetsmedlemmar kan exportera data från en aktiitet till en fil med kommaagränsade ärden (CSV). Genom att exportera en aktiitet till en CSV-fil kan du få tillgång till alla data i aktiiteten i ett kalkylarksformat. När du flyttar aktiiteten till den här typen a format kan du skapa olika typer a rapporter baserade på data. 1. Öppna den aktiitet du ill exportera data från. 2. Välj Aktiitetsåtgärder > Exportera aktiitet. 3. Om du ill exportera hela aktiiteten, med alla poster, kommentarer, asnitt och Att göra-uppgifter, äljer du Den här aktiiteten, om du endast ill exportera ett isst asnitt äljer du det i dialogrutan Exportera. 4. Gör något a följande: 48 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

53 Arbeta med aktiitetsmallar a. Om du ill älja ett program att öppna den exporterade aktiiteten i äljer du Öppna med. Normalt anänder du ett kalkylarksprogram till att öppna CSV-filer. b. Om du ill spara aktiiteten på datorn och öppna den senare äljer du Spara fil. Du kan återanända formatet på eller innehållet i en aktiitet genom att skapa en aktiitetsmall. Vad är en aktiitetsmall? En aktiitetsmall är en prototyp till en aktiitet. Du kan anända en aktiitetsmall till att ange de steg, kontakter, resurser och erktyg som kräs för en iss process. När du har skapat en mall kan du skapa aktiiteter från den i projekt du startar där processen anänds. Om du till exempel arbetar med ett patent kan du skapa en mall för patentansökan. Lägg till en Att göra-lista i mallen med de steg som kräs för att slutföra processen. Lägg till filer och webblänkar till de erktyg och resurser som du anänder för att utföra stegen. Tilldela etiketter till mallen som isar syftet med den. Om du skapar en standardaktiitetsmall kan du lägga till iktiga personer som medlemmar så du sedan kan ta med dem i arbetsflödet för projektet. Om du skapar en gemenskapsaktiitet måste du se till att de iktiga personerna är medlemmar a gemenskapen. När du har skapat mallen kan du skapa en aktiitet från mallen för arje idé eller produkt du ill patentera. Genom att anända en mall kan du minska den mängd arbete som kräs arje gång du startar ett projekt, eftersom den aktiitet du börjar med redan har rätt medlemmar, har länkar till information som kräs, innehåller information om de steg som måste utföras i Att göra-listan och redan har rätt etiketter. Om du är projektledare kan du ordna projektet genom att skapa en mall och dela den med projektgruppen. Om du ill skapa en mall gör du på något a följande sätt: Från början. En erfaren gruppmedlem anger ilka resurser som kräs och skapar de Att göra-uppgifter som kräs för att slutföra en process och gör sedan mallen tillgänglig för gruppen eller för ett antal kunder Anm: Det går inte att skapa gemenskapsaktiiteter från början. Från en befintlig aktiitet. En grupp anger ilka resurser som krädes för en aktiitet, och ilka Att göra-uppgifter de behöde utföra för att slutföra en uppgift. Efter att informationen har samlats in med hjälp a en aktiitet formaliserar du processen genom att skapa en mall från aktiiteten Kapitel 1. Aktiiteter 49

54 Närliggande uppgifter: Skapa en mall från en aktiitet för återanändning a resurser på sidan 52 Om du och din grupp har anänt en aktiitet för att utföra en process och aktiiteten isade sig ara anändbar eftersom den innehöll de steg och de resurser du behöde kan du anända den aktiiteten som startpunkt för att skapa en mall. Skapa en aktiitetsmall från början Du kan skapa en aktiitetsmall som du och de andra medlemmarna a gruppen anänder till att ordna de steg och resurser som kräs för att slutföra en uppgift. Skapa en aktiitetsmall från början Du kan skapa en aktiitetsmall som du och de andra medlemmarna a gruppen anänder till att ordna de steg och resurser som kräs för att slutföra en uppgift. Innan du börjar När du skapar en mall från börjar identifierar du nyckeldelarna a en process. Om du ill skapa en anändbar mall måste du ha god kunskap om processen eller kontakta någon som har erfarenhet a processen och et ilka bokmärken, Lotus Notes-databaser, dokumentfiler, kalkylark och presentationer som kräs för att slutföra processen. Du bör också känna till ilka uppgifter som kräs och den bästa ordningen att utföra dem i. Anm: Det går inte att anända den här metoden till att skapa en gemenskapsaktiitetsmall. Så här skapar du en mall från början: 1. Klicka på fliken Aktiitetsmallar. 2. Klicka på Skapa en mall. 3. Fyll i följande fält. Inga a fälten är obligatoriska. Namn Ange ett namn för mallen. Om du inte anger något namn får mallen namnet "Namnlöst". Behörigheter: Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här aktiiteten Om du ill inkludera medlemmar i företaget och gäster utanför företaget äljer du det här alternatiet. De aktiitetsmallar som externa medlemmar är tillåtet för kan delas med gemenskaper som externa och interna medlemmar är tillåtna för. Om du inte ill tillåta externa medlemmar a den här aktiitetsmallen senare och det inte finns några externa medlemmar a den kan du amarkera det här alternatiet. Externa aktiitetsmallar isas med ikonen bredid namnet på aktiitetsmallen. Om du endast ill tillåta medlemmar i företaget markerar du inte det här alternatiet. De aktiitetsmallar som externa medlemmar inte är tillåtet för kan endast delas med gemenskaper som extern medlemmar inte är tillåtet för. Det går inte att ändra medlemskapet så att externa medlemmar är tillåtet id ett senare tillfälle. 50 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

55 Om den här mallen Ange en beskrining a mallen. Beskri arför den ska anändas. Etiketter Ange de etiketter du ill associera med aktiiteter som skapas från den här mallen. När någon skapar en aktiitet från den här mallen tilldelas de etiketter du anger här till den aktiitet de skapar. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. 4. Skapa en medlemslista för mallen. Medlemmar har åtkomst till mallen och kan hjälpa dig med att lägga till poster till den. De tillagda posterna skapar arbetsflödet med aktiiteter som ska anända mallen. Så här skapar du en medlemslista: a. Välj Person, Grupp eller Gemenskap i listrutan Medlemmar. b. Börja skria namnet på eller e-postadressen till gruppen, gemenskapen eller personen i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den gruppen, gemenskapen eller personen. Alternatit så kan du söka efter en iss grupp genom att klicka på Bläddra efter grupper, ange ett nyckelord för gruppen och sedan klicka på Sök efter grupper. Klicka på den grupp du ill anända och klicka sedan på Lägg till. Om gruppen innehåller undergrupper kan du antingen lägga till den öerordnade gruppen eller älja en undergrupp. Du kan anända den synliga sökägen öer gruppäljaren till att äxla niå för undergrupper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. 5. Om du ill lägga till en person, grupp eller gemenskap till en annan roll än standardrollen (Författare) klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och äljer Ägare eller Läsare. Du kan älja följande åtkomstniåer: Författare Får isa innehåll, lägga till poster och redigera egna poster. Ägare Får lägga till innehåll och får isa och redigera alla poster. När du skapar en aktiitet läggs du automatiskt till som ägare till den. Läsare Får inte bidra till en aktiitet. Åtkomsten är begränsad till att isa innehåll. 6. Om du ill lägga till ytterligare medlemmar upprepar du de tå föregående stegen. 7. Klicka på Spara. Mallen skapas. 8. Ange ursprungliga poster för mallen. Lägg till poster som anändarna kan anända till att få hjälp med att utföra den process du har designat mallen för. Och sedan då? Nu går det att anända mallen. Du kan testa den genom att skapa en aktiitet från mallen. Kapitel 1. Aktiiteter 51

56 Närliggande uppgifter: Vad är en aktiitetsmall? på sidan 49 En aktiitetsmall är en prototyp till en aktiitet. Skapa en aktiitet från en mall på sidan 56 Du kan skapa en aktiitet från en mall om det finns en lämplig mall för det mål du ill uppnå. Genom att anända rätt mall kan du komma igång med ett projekt snabbt och effektit. Skapa en mall från en aktiitet för återanändning a resurser Om du och din grupp har anänt en aktiitet för att utföra en process och aktiiteten isade sig ara anändbar eftersom den innehöll de steg och de resurser du behöde kan du anända den aktiiteten som startpunkt för att skapa en mall. Innan du börjar När du skapar en mall från en intern aktiitet skapas en intern aktiitetsmall, när du skapar en mall från en extern aktiitet skapas en extern aktiitetsmall. Så här skapar du en mall från en aktiitet: 1. Öppna den aktiitet du ill skapa mallen från. 2. Klicka på Fler åtgärder i namnlisten och älj sedan Kopiera som ny mall. 3. Redigera följande fält. Som standard innehåller de information för den aktiitet du anänder till att skapa mallen. Namn Mallnamnet. Standardärdet är aktiitetsnamnet. Om du ill redigerar du namnet. Välj ett namn som är tillräckligt allmänt för att kunna anändas för olika situationer. Om namnet på aktiiteten till exempel är "Acme-försäljning" ändrar du mallnamnet till "Försäljning". Om den här mallen Redigera beskriningen och ange hur mallen ska anändas. Etiketter Redigera nyckelorden för aktiiteten. Ta bort etiketter som är alltför specifika för den aktuella aktiiteten för att ingå i mallen. Du kan också lägga till nya nyckelord. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. Startsida Ange ilken y som ska isas som standard när aktiiteten skapas. Välj någon a följande yer: Aktiitetsdisposition Senaste uppdateringar Att göra-uppgifter 4. Skapa en medlemslista för mallen. Medlemmar har åtkomst till mallen och kan hjälpa till med att lägga till poster som du lägger i den. De tillagda posterna fyller arbetsflödet med aktiiteter som ska anända mallen. Gör något a följande: Om du ill återanända medlemslistan för den aktuella aktiiteten i mallen äljer du Anänd medlemmar från aktiitet. 52 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

57 Anm: Det här alternatiet är inte tillgängligt om du har skapat mallen från en gemenskapsaktiitet. Så här lägger du till medlemmar: a. Välj Person, Grupp eller Gemenskap i listrutan Medlemmar. b. Börja skria namnet på eller e-postadressen till gruppen, gemenskapen eller personen i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den gruppen, gemenskapen eller personen. Alternatit så kan du söka efter en iss grupp genom att klicka på Bläddra efter grupper, ange ett nyckelord för gruppen och sedan klicka på Sök efter grupper. Klicka på den grupp du ill anända och klicka sedan på Lägg till. Om gruppen innehåller undergrupper kan du antingen lägga till den öerordnade gruppen eller älja en undergrupp. Du kan anända den synliga sökägen öer gruppäljaren till att äxla niå för undergrupper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. c. Om du ill lägga till läsare och ägare klickar du på nedåtpilen bredid Författare och äljer en annan roll. Du kan älja följande åtkomstniåer: Författare Får isa innehåll, lägga till poster och redigera egna poster. Ägare Får lägga till innehåll och får isa och redigera alla poster. När du skapar en aktiitet läggs du automatiskt till som ägare till den. Läsare Får inte bidra till en aktiitet. Åtkomsten är begränsad till att isa innehåll. 5. Klicka på Spara. 6. Granska posterna för mallen. Om det finns några poster som inte behös för processen tar du bort dem. Du kanske till exempel har skapat ett meddelande med ditt hemtelefonnummer, så att gruppmedlemmarna kan ringa dig. Om du inte ill att hela företaget ska känna till ditt hemtelefonnummer bör du i så fall ta bort posten. 7. Lägg till poster till mallen. Lägg till standardposter och Att göra-uppgifter som behös för aktiiteten och som kanske inte finns i den befintliga aktiiteten. Och sedan då? Nu går det att anända mallen. Du kan testa den genom att skapa en aktiitet från mallen. Närliggande uppgifter: Vad är en aktiitetsmall? på sidan 49 En aktiitetsmall är en prototyp till en aktiitet. Skapa en aktiitet från en mall på sidan 56 Du kan skapa en aktiitet från en mall om det finns en lämplig mall för det mål du ill uppnå. Genom att anända rätt mall kan du komma igång med ett projekt snabbt och effektit. Redigera aktiitetsmallar Om du ill kan du redigera en aktiitetsmall efter att du har skapat den. Kapitel 1. Aktiiteter 53

58 Innan du börjar När du redigerar en mall påerkar det inte de aktiiteter som du har skapat från mallen. Så här redigerar du en mall: 1. Klicka på fliken Aktiitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på den mall du ill redigera, expandera den genom att klicka på Mer och klicka sedan på Redigera. Om mallen är öppen äljer du Mallåtgärder > Redigera mall i namnlisten. Anm: Endast ägaren till en mall kan redigera den. Om du inte är ägare isas inte länken Redigera eller menyalternatiet Redigera mall. 3. Gör de ändringar du ill och klicka sedan på Spara. Markera aktiitetsmallar som faoriter för enkel åtkomst Du kan ranka tillgängliga aktiitetsmallar genom att markera de du tycker bäst om som faoriter. När du gör det läggs mallarna till i yn Faoritmallar i naigeringsrutan på fliken Aktiitetsmallar. På så sätt får du snabbt tillgång till de mallar som du tycker är mest anändbara. Innan du börjar Alla som har åtkomst till en aktiitetsmall får markera den som faorit. Så här markerar du en aktiitetsmall som faorit: 1. Klicka på fliken Aktiitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på mallen, klicka på Mer så att den expanderas och klicka sedan på Markera som faoritmall. Resultat Faoritmallar isas som faoriter i yn Aktiitetsmallar och isas äen i yn Faoritmallar. 54 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

59 Och sedan då? Om du ill ta bort en mall från yn Faoritmallar öppnar du yn, letar rätt på mallen i listan, klickar på Mer så att den expanderas och äljer sedan Markera som mall med normal prioritet. Ta bort aktiitetsmallar Du kan ta bort aktiitetsmallar som inte anänds och gamla mallar. Innan du börjar Om du ill ta bort en aktiitetsmall måste du ara ägare till den. När du tar bort en mall påerkar det inte de aktiiteter som du har skapat från mallen. Så här tar du bort en aktiitetsmall: 1. Klicka på fliken Aktiitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på den mall du ill ta bort, expandera den genom att klicka på Mer och klicka sedan på Ta bort. Om mallen är öppen äljer du Mallåtgärder > Ta bort mall. Anm: Endast ägaren till en mall kan ta bort den. Om du inte äger mallen isas inte länken Ta bort eller menyalternatiet Ta bort mall. Kapitel 1. Aktiiteter 55

60 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK. Och sedan då? Om du ill återställa en borttagen mall klickar du på Mallpapperskorg i ägisaren på fliken Aktiitetsmallar, letar rätt på mallen, klickar på Mer så att beskriningen expanderas och klickar sedan på Återställ. Anm: Det är bara den som äger en borttagen mall som kan återställa den. Om du inte är ägare ser du inte länken Återställ. Skapa en aktiitet från en mall Du kan skapa en aktiitet från en mall om det finns en lämplig mall för det mål du ill uppnå. Genom att anända rätt mall kan du komma igång med ett projekt snabbt och effektit. Medlemskapsroller Innan du börjar Det går inte att anända den här metoden till att skapa gemenskapsaktiiteter. Om du ill ha mer information om hur du skapar en gemenskapsaktiitet från en mall läser du i Skapa en gemenskapsaktiitet i hjälpen för Gemenskaper. När du skapar en aktiitet från en intern aktiitetsmall skapas en intern aktiitet, när du skapar en aktiitet från en extern aktiitetsmall skapas en extern aktiitet. Så här skapar du en aktiitet från en mall: 1. Klicka på fliken Aktiitetsmallar. Listan med tillgängliga mallar öppnas. Klicka på Mer bredid ett mallnamn så kan du läsa beskriningen a den. 2. När du har hittat en mall du ill anända öppnar du den och sedan klickar du på Starta en aktiitet från den här mallen. 3. Lägg till ärden i aktiitetsfälten eller ändra de ärden som redan finns. 4. Klicka på Spara så skapas aktiiteten. Närliggande uppgifter: Ordna ett grupprojekt genom att skapa en aktiitet på sidan 9 Du skapar en aktiitet för att tillhandahålla en plats där personer som är inblandade i ett projekt kan dela information, tilldela uppgifter och dela resurser som erktyg, webbplatser och filer. Medlemslistan för en aktiitet anger ilka som har åtkomst till aktiiteten och ilka ändringar de kan göra. Du hanterar medlemskap på olika sätt beroende på om det är en standard- eller gemenskapsaktiitet. Standardaktiitet En standardaktiitet är en aktiitet som du skapar i aktiitetsprogrammet. Priat 56 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

61 Om du ill isa aktiiteten, egenskaperna för aktiiteten eller medlemslistan för aktiiteten måste du ara medlem a aktiiteten. Nya aktiiteter är priata som standard. Endast de medlemmar du lägger till till aktiiteten har åtkomst till den. Vanligtis lägger du till medlemmar till en standardaktiitet när du skapar den, men du och de andra medlemmarna a aktiiteten kan sedan fortsätta att lägga till medlemmar. Du kan lägga till både enskilda medlemmar, gruppmedlemmar och gemenskapsmedlemmar. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. När du lägger till en medlem till en standardaktiitet tilldelar du medlemmen till en iss roll. Medlemmar kan tillhöra någon a följande roller: Företagsägare Den som har skapat aktiiteten. Får lägga till, ändra och ta bort innehåll i och medlemmar a en aktiitet samt själa aktiiteten. Läsare Får isa innehåll och medlemmar samt meddela andra medlemmar om poster, men får inte lägga till eller ändra innehåll eller medlemmar. Författare Får se och lämna in poster, lägga till, ändra och ta bort etiketter för aktiiteten och posterna i den, isa och lägga till medlemmar med rollen författare eller läsare. Ägare Får lägga till, ändra och ta bort innehåll i och medlemmar a en aktiitet samt själa aktiiteten. Den person som skapar aktiiteten tilldelas automatiskt som företagsägare. Det måste finnas en företagsägare för arje aktiitet, och det får endast finnas en företagsägare för arje aktiitet. Företagsägaren kan utföra samma åtgärder som ägaren. Företagsägaren kan äen öerföra rollen som företagsägare till en annan aktiitetsmedlem. En person som läggs till i medlemslistan både som person och som del a en grupp får alltid den åtkomst som är tilldelad till personposten. Exempel: Om du lägger till Maria som läsare för en aktiitet och sedan lägger till henne till rollen som författare som en del a en grupp får hon läsaråtkomst till aktiiteten. Men, om en person är medlem a tå grupper som du lägger till som medlemmar och de olika grupperna har olika medlemsroller får personen den åtkomstniå som den grupp som har den högsta åtkomsten. Exempel: Du lägger till grupp A till rollen författare för en aktiitet och grupp B till rollen läsare för en grupp. Johan är medlem a båda grupperna, så han får åtkomst som författare till aktiiteten. Om du har skapat en aktiitet som medlemmar utanför företaget får bli medlemmar a kan du endast ändra den så att endast interna medlemmar får bli medlemmar om det inte finns några externa medlemmar i den. Om det finns några externa medlemmar måste du ta bort dem innan det går att ändra den externa aktiiteten till en intern aktiitet. Om du ill ändra en extern aktiitet till intern expanderar du listan Medlemmar och sedan klickar du på (Ändra) bredid Extern under Åtkomst, amarkerar alternatiet Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här aktiiteten och sedan klickar du på Spara. När du ändrar en extern aktiitet till en intern aktiitet tas ikonen bort från namnet på aktiiteten. Kapitel 1. Aktiiteter 57

62 <Företaget> Alla i företaget som har åtkomst till aktiitetsserern kan få åtkomst till företagets aktiiteter. Anm: Företagsaktiiteter isas endast i yn Aktiiteter för <företaget>, där <företaget> är namnet på företaget. De isas inte i några andra yer, inte heller i prioritetsyerna. Om du ill göra en aktiitet tillgänglig för företaget skapar du den och sedan expanderar du listan Medlemmar. Klicka på (Ändra) bredid den alda åtkomstniån under Åtkomst för <företaget> och älj en annan åtkomstniå. Standardåtkomstniån är priat. Anm: Det här alternatiet är inte tillgängligt i gemenskapsaktiiteter. Gemenskapsaktiitet En gemenskapsaktiitet är en aktiitet som du skapar i programmet Gemenskaper. Priat Om gemenskapen är priat är alla associerade aktiiteter priata. Dessutom anänder du medlemslistan för den gemenskap den priata gemenskapsaktiiteten tillhör till att definiera medlemslistan för den. Det går inte att anända Aktiiteter till att ändra medlemslistan för en gemenskapsaktiitet. Lägga till medlemmar till en standardaktiitet Om du ill ge en person åtkomst till en standardaktiitet lägger du till personen som medlem. Om du ill lägga till medlemmar måste du ara författare a eller ägare till en aktiitet. Författare kan endast lägga till läsare och andra författare. Ägare kan lägga till alla typer a medlemmar. Om du lägger till en person som redan är medlem a aktiiteten skris den ursprungliga medlemskapsposten öer. Så här lägger du till en medlem till en aktiitet: 1. Öppna en aktiitet i yn Mina aktiiteter. 2. Gå till yn Medlemmar genom att klicka på Medlemmar i ägisaren. 58 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

63 3. Klicka på Lägg till medlemmar. 4. Gör något a följande: Så här lägger du till enskilda personer: a. Välj Person i listrutan Medlemmar. b. Om du ill tilldela en annan roll än standardrollen författare för den nya medlemmen klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och äljer Ägare eller Läsare. Om du inte själ är ägare till aktiiteten kan du inte lägga till en person som ägare. c. Börja skria personens namn eller e-postadress i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den personen. Du kan lägga till fler personer till samma roll genom att ange namnen på eller e-postadresserna till personerna. Viktigt: Klicka inte på Abryt om du ill ta bort alla personer du har lagt till hittills. Om du ill ta bort en person som du har lagt till klickar du på knappen X id den personens namn. d. Om du ill lägga till ytterligare personer till aktiiteten upprepar du stegen oan. Om du ill lägga till alla medlemmar a en gemenskap till en standardaktiitet gör du följande: a. Välj Gemenskap i listrutan Medlemmar. b. Om du ill tilldela en annan roll än standardrollen författare för de nya gemenskapsmedlemmarna klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och äljer Ägare eller Läsare. Om du inte är ägare till aktiiteten kan du inte lägga till gemenskapsmedlemmar som ägare. c. Börja skria namnet på gemenskapen i det andra fältet. När du skrier isas en lista med gemenskaper som du tillhör. Välj en gemenskap i listan. Kapitel 1. Aktiiteter 59

64 Viktigt: Klicka inte på Abryt om du ill ta bort alla gemenskaper du har lagt till hittills. Om du ill ta bort en gemenskap som du har lagt till klickar du på X bredid namnet på gemenskapen. d. Om du ill lägga till flera gemenskaper till aktiiteten upprepar du stegen oan. Om du ill lägga till alla medlemmar a en grupp till en standardaktiitet gör du följande: Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. a. Välj Grupp i listrutan Medlemmar. b. Om du ill tilldela någon annan roll än standardrollen författare till de gruppmedlemmar du lägger till klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och sedan äljer du Läsare. Om du ill lägga till grupper som ägare till en aktiitet måste du ara ägare till aktiiteten. c. Börja skria namnet på gruppen i det andra fältet. När du skrier isas en lista med matchande namn. Välj en grupp i listan. Alternatit så kan du söka efter en iss grupp genom att klicka på Bläddra efter grupper, ange ett nyckelord för gruppen och sedan klicka på Sök efter grupper. Klicka på den grupp du ill anända och klicka sedan på Lägg till. Om gruppen innehåller undergrupper kan du antingen lägga till den öerordnade gruppen eller älja en undergrupp. Du kan anända den synliga sökägen öer gruppäljaren till att äxla niå för undergrupper. Viktigt: Klicka inte på Abryt om du inte ill ta bort alla grupper du har lagt till. Om du ill ta bort en grupp som du har lagt till klickar du på X bredid namnet på gruppen. 5. Upprepa det här steget om du ill lägga till fler medlemmar. 6. När du är klar med att lägga till medlemmar till aktiiteten klickar du på Spara. Resultat Antingen så sänds ett e-postmeddelande till alla nya medlemmar med information om aktiiteten, eller så isas ett meddelande på fliken Uppdateringar på hemsidan. Lägga till medlemmar till en gemenskapsaktiitet Du kan lägga till alla medlemmar a en gemenskap till en gemenskapsaktiitet eller älja en deluppsättning a alla gemenskapsmedlemmar. Om du ill lägga till medlemmar måste du ara författare a eller ägare till en aktiitet. Författare kan endast lägga till läsare och andra författare. Ägare kan lägga till alla typer a medlemmar. Om du lägger till en person som redan är medlem a aktiiteten skris den ursprungliga medlemskapsposten öer. Så här lägger du till medlemmar till en gemenskapsaktiitet: 60 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

65 1. Gå till yn Mina aktiiteter och öppna en gemenskapsaktiitet. 2. Klicka på Lägg till medlemmar. Lägg till medlemmar isas inte om du inte är läsare för gemenskapsaktiiteten, om du inte lades till när en hel gemenskap lades till för gemenskapsaktiiteten eller om du inte har lagts till separat till gemenskapsaktiiteten. 3. Gör något a följande: Om du ill lägga till alla gemenskapsmedlemmar som författare äljer du Tillåt att alla gemenskapsmedlemmar får författaråtkomst till aktiiteten. Det här alternatiet är endast tillgängligt om du är gemenskapsaktiitetsägare. Om du ill lägga till alla medlemmar till någon annan roll än standardrollen (Författare) eller om du ill begränsa åtkomst till gemenskapsaktiiteten till endast en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna gör du följande: a. Välj Tillåt att följande gemenskapsmedlemmar får åtkomst till den här aktiiteten som och älj sedan Författare i listrutan. Det här alternatiet är endast tillgängligt om du är gemenskapsaktiitetsägare. b. Om du ill tilldela en annan roll än standardrollen författare för de nya medlemmarna klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och äljer Ägare eller Läsare. Om du inte själ är ägare till aktiiteten kan du inte lägga till en person som ägare. c. Markera kryssrutan bredid de personer eller grupper du ill lägga till till gemenskapsaktiiteten. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. 4. När du är klar med att lägga till medlemmar till aktiiteten klickar du på Spara. Resultat Om du har lagt till enskilda medlemmar till gemenskapsaktiiteten får de ett meddelande med information om aktiiteten. Inga meddelanden sänds till de medlemmar du har lagt till som en del a en hel gemenskap eller grupp. Ändra företagsägare för en aktiitet Om du ill öerföra företagsägarskap för en aktiitet till en annan medlem måste du ara företagsägare. Kapitel 1. Aktiiteter 61

66 Den person som skapar en aktiitet är företagsägare till aktiiteten. Det måste finnas en företagsägare för arje aktiitet, och det får endast finnas en företagsägare för arje aktiitet. Företagsägaren kan utföra samma åtgärder som aktiitetsägaren. Företagsägaren kan äen öerföra rollen som företagsägare till en annan aktiitetsmedlem med ett aktit LotusLie-konto. Anm: Det går inte att öerföra företagsägarskap till gästmedlemmar a aktiiteten, och gäster som är företagsägare kan inte öerföra företagsägarskap. Så här ändrar du företagsägare för en aktiitet: 1. Gå till yn Mina aktiiteter och öppna en aktiitet genom att klicka på den. 2. Klicka på Medlemmar i ägisaren. 3. Klicka på Redigera bredid den medlem du ill ändra till företagsägare. 4. Klicka på Företagsägare och sedan på Spara. 5. Bekräfta ändringen genom att klicka på OK. Resultat Du är inte längre företagsägare. Redigera aktiitetsetiketter Du kan redigera etiketterna för en aktiitet eller en aktiitetspost. Du kan också lägga till och ta bort etiketter. Innan du börjar Ägare kan redigera alla etiketter, både aktiitetsetiketter och postetiketter. Författare kan bara redigera postetiketter och bara sådana som är associerade med poster som de har mederkat till. Om du ill kan du ändra en etikett så att den är konsekent med andra etiketter. Om du till exempel anänder etiketten rapport för issa poster i en aktiitet men du anänder pluralformen, rapporter, för andra aktiiteter kan du ta bort er från den andra arianten så att alla etiketter blir enhetliga. 1. Gör något a följande: Om du ill redigera de etiketter som är associerade med en aktiitet går du till fliken Aktiiteter, klickar på Mer bredid aktiitetsnamnet och sedan klickar du på Redigera. Om du ill redigera de etiketter som är associerade med en post öppnar du den aktiitet som innehåller posten, expanderar posten genom att klicka på postnamnet och sedan klickar du på Redigera. Endast ägaren till en aktiitet kan redigera den. Om du inte äger aktiiteten eller har skapat posten kan du inte redigera den. 62 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

67 2. Redigera etiketterna i fältet Etiketter. Om du ill redigera flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. Om du ill ta bort en etikett tar du bort den från fältet. 3. Spara ändringarna genom att klicka på Spara. Vad är en etikett? Etiketter är en beskriande term som du tilldelar till en aktiitet eller till en aktiitetspost. Du kan tilldela etiketter till aktiiteter och aktiitetsposter och ordna dem efter ämne så att det blir enklare att hitta dem och dela innehåll med andra. Du och de andra medlemmarna a en aktiitet kan söka efter relaterade aktiiteter genom att söka efter etiketter, eller söka efter personer med liknande intressen eller expertis. Du kan tilldela etiketter till en aktiitet eller post när du först skapar den, och du kan redigera dem senare genom att redigera aktiiteten eller posten. Ägare kan tilldela etiketter till en aktiitet och till alla posterna för den. De kan också redigera och ta bort alla etiketter. Författare får endast tilldela etiketter till sina egna poster och redigera dem senare. De får inte redigera eller ta bort etiketter på aktiitetsniå. Etiketter kan endast bestå a ett ord och får inte innehålla blanksteg. De får innehålla tecken som understreck (_) och snabel-a Du kan till exempel anända för_uppföljning, uppföljning och att_följa_upp som etiketter, men det går inte att anända för uppföljning. De bokstäer som utgör en etikett sparas som gemener. Om du lägger till en etikett som innehåller ersaler konerteras de till gemener när etiketten läggs till till posten eller aktiiteten. Om du till exempel anger föruppföljning sparas etiketten som föruppföljning. En etikett som tilldelas till en aktiitet är endast tillgänglig för medlemmarna a aktiiteten och isas i den etikettsamling som isas för arje medlem i yn Mina aktiiteter. Etiketter som tilldelas till aktiitetsposter isas i den etikettsamling som isas i aktiiteten. Etiketter som tilldelas till priata poster isas inte i meddelandelistan. Du kan älja hur etiketterna i etikettsamlingen ska isas: i en lista eller i ett moln. I en etikettlista isas etiketterna med den mest populära öerst. I ett etikettmoln ser du hur populära etiketterna i en samling är genom att de grupperas, och de som anänds oftast isas i större och mörkare text medan de som anänds mindre ofta isas med mindre och ljusare text. I etikettlistan isas endast de tio mest populära etiketterna. I etikettmolnet isas en större uppsättning a de mest populära etiketterna, men det går inte att isa ett obegränsat antal etiketter. Om du ill anända en etikett som inte isas i samlingen söker du efter den genom att klicka på Sök efter en etikett, anger etiketten i sökfältet och sedan klickar du på sökikonen. Om du ill söka efter en aktiitet eller post med hjälp a etiketten klickar du på etiketten i etikettsamlingen. Genom att göra det begränsar du listan med aktiiteter och poster som isas så att endast de som är associerade med den alda etiketten isas. Om du ill begränsa listan ytterligare klickar du på en till etikett. Genom att göra det filtrerar du listan med aktiiteter och poster som isas så att endast de som är associerade med båda etiketterna isas. Kapitel 1. Aktiiteter 63

68 64 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

69 Kapitel 2. Innehåller återanänt hjälpinnehåll för Aktiiteter Det här asnittet ska aldrig tas med i en.ditamap-fil. Det innehåller text som det finns referenser till i andra asnitt. Lägg till medlemmar till aktiiteten. Du kan lägga till en person i taget eller alla medlemmar a gemenskapen genom att älja Person eller Gemenskap i det första fältet. Om du ill lägga till en medlem till någon annan roll än standardrollen Författare klickar du på nedåtpilen bredid fältet Författare och sedan äljer du Ägare eller Läsare. Alternatien för åtkomstniå är definierade enligt följande: Författare Får isa innehåll och lägga till poster. Ägare Får lägga till innehåll, isa och redigera alla poster och hantera medlemskapet för aktiiteten. När du skapar en aktiitet läggs du automatiskt till som ägare. Läsare Får inte bidra till en aktiitet. Åtkomsten är begränsad till att isa innehåll. Börja skria namnet på den gemenskap eller namnet på eller e-postadressen till den person du ill lägga till i textfältet. Anm: Om produkten är konfigurerad så att e-postadresser inte isas returneras inga matchningar när du anger en e-postadress i fältet. I stället måste du ange namnet på gemenskapen eller personen. När du skrier isas en lista med matchande namn. Klicka på ett namn i listan om du ill lägga till den personen eller gemenskapen. Om den person du ill lägga till inte isas söker du efter honom/henne i katalogen. Upprepa det här steget om du ill lägga till fler medlemmar. IBM Corporation 2007, 2011 IBM 2010,

70 66 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

71 Kapitel 3. LotusLie Gemenskaper Vad är en gemenskap? Samarbeta med personer med samma intressen. Är det första gången du anänder Gemenskaper? Om du ill ha mer information om Gemenskaper kan du titta på en ideofilm. Senaste uppdateringar Om du ill kan du få mer information om ilka funktioner som har lagts till sedan den senaste uppdateringen. Anända Gemenskaper Delta i en gemenskap och börja bidra Dela filer med gemenskapen Samarbeta med personer med samma intressen genom att skapa en gemenskap Om du ill få hjälp med andra uppgifter klickar du på asnitten i innehållsförteckningen. Med hjälp a en gemenskap kan personer med ett gemensamt intresse interagera med arandra. Vad är en gemenskap? Gemenskaper är grupper a personer med ett gemensamt intresse. Alla i företaget kan delta i gemenskaper med öppen åtkomst, men endast en iss grupp a personer kan delta i begränsade gemenskaper. Du kan äen starta en företagsgemenskap med modererad åtkomst så att du kan hantera medlemskapet och åtkomst till resurserna för gemenskapen. Gemenskaper är ett sätt för anändarna att få aktuell information, dela information samt utbyta idéer. Gemenskaper är ett utmärkt sätt att koppla ihop medlemmarna a en projektgrupp, att ordna en grupp som forskar inom en ny teknik eller att föra samman en grupp a personer med ett gemensamt intresse. Du kan anända de erktyg som ingår i Gemenskaper till att kommunicera, få kontakt med andra, få ordning och börja dela information. Som gemenskapsägare kan du kalla andra till gemenskapen och hantera innehållet och medlemskapet för gemenskapen. Gemenskaper Oasett om du läggs till till, deltar i eller skapar en gemenskap kan du anända de här funktionerna till att få ut så mycket som möjligt a din uppleelse. Du kan anända diskussionsforumet för en gemenskap till att utforska intressanta ämnen och diskutera lösningar på gemensamma problem. IBM Corporation 2007, 2012 IBM 2010,

72 Vanliga frågor om Gemenskaper Du kan anända sidan Medlemmar till att lägga till eller ta bort medlemmar till/från gemenskapen. Alla medlemmar a gemenskapen kan se listan öer personer som ingår i gemenskapen. Du kan anända etiketter till att tilldela nyckelord till gemenskapen. Etiketter kan anändas till att söka efter en iss typ a gemenskap eller till att filtrera sökresultat. du kan lägga till extra funktioner för medlemmarna genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen Hitta sar på frågor som ofta ställs a dem som anänder Gemenskapen. Jag har precis bliit medlem a en gemenskap och jag har hittat massor a anändbar information. Hur kan jag utöka medlemskapet till arbetskamrater som också skulle behöa åtkomst till den informationen? Vad är ett bokmärke? Går det att redigera ett foruminlägg som någon annan har lagt till? Hur arkierar jag ämnen i ett gemenskapsforum? Hur samarbetar jag med andra medlemmar i min gemenskap? Hur skapar jag olika distributionslistor inom en gemenskap? Vad är ett widgetprogram? Varför ska jag lägga till widgetprogram till min gemenskap? Hur förhindrar jag medlemmar från att lägga till innehåll i en gemenskap? Hur abryter jag min prenumeration på gemenskaps-e-postmeddelanden? Hur får jag aktuell information om de senaste aktiiteterna i gemenskapen? Hur tar jag reda på ilka gemenskapsmedlemskap en person har gemensamt med mig? Jag råkade klicka på Abryt deltagande i gemenskapen i en gemenskap jag äger. Hur gör jag för att bli gemenskapsägare igen? Hur ersätter jag den bild som anänds som logotyp för en gemenskap? Hur isar jag de senaste gemenskaps- och medlemskapsuppdateringshändelserna och -åtgärderna? Jag har precis bliit medlem a en gemenskap och jag har hittat massor a anändbar information. Hur kan jag utöka medlemskapet till arbetskamrater som också skulle behöa åtkomst till den informationen? Du måste ara gemenskapsägare för att kunna lägga till medlemmar till en gemenskap. Du kan sända en länk till gemenskapen till de personer du tror skulle ara intresserade a att bli medlemmar a gemenskapen, eller be gemenskapsägaren att lägga till dem som medlemmar. Vad är ett bokmärke? Ett bokmärke är ett bokmärke för en webbplats som du kan anända till att gå till URL-adressen id ett senare tillfälle. Går det att redigera ett foruminlägg som någon annan har lagt till? Ja, men endast om du är gemenskapsägare. Hur arkierar jag ämnen i ett gemenskapsforum? Det går inte att arkiera ämnen i forumet för en gemenskap. Hur samarbetar jag med andra medlemmar i min gemenskap? Du kan dela idéer och information med andra medlemmar a 68 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

73 gemenskapen genom att lämna in ämnen till diskussionsforumet, sända e-postmeddelanden och lägga till bokmärken till gemenskapen. Hur skapar jag olika distributionslistor inom en gemenskap? Om du är gemenskapsägare kan du skapa en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna genom att skapa undergemenskaper. Du kan anända det här om du ill skapa en distributionslista som inte alla gemenskapsmedlemmar är medlemmar a, eller om du ill skapa en särskild grupp inom en gemenskap. Vad är ett widgetprogram? Ett widgetprogram är en HTML-ersion a ett program. Du kan lägga till de widgetprogram som isas i innehållspaletten till gemenskaper. Varför ska jag lägga till widgetprogram till min gemenskap? Genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen kan du lägga till extra funktioner till gemenskapsmedlemmarna. Du kan till exempel anända widgetprogrammet Filer till att öerföra filer som du ill dela med de andra medlemmarna. Hur förhindrar jag medlemmar från att lägga till innehåll i en gemenskap? Om du är gemenskapsägare kan du ta bort widgetprogram från gemenskapen. Om du till exempel ill förhindra att medlemmar lägger till bokmärken till en gemenskap tar du bort widgetprogrammet Bokmärken från gemenskapen genom att gå till åtgärdsmenyn för widgetprogrammet och älja Göm eller Ta bort. Om du gömmer widgetprogrammet tas det bort tillfälligt, om du tar bort det tas allt innehåll som är associerat med widgetprogrammet bort. Om du ill lägga till ett widgetprogram till gemenskapen igen äljer du Gemenskapsåtgärder > Anpassa öerst på sidan och äljer widgetprogrammet. Hur abryter jag min prenumeration på gemenskaps-e-postmeddelanden? Det går inte att abryta din prenumeration på gemenskap-epostmeddelanden i Gemenskaper. Du kan komma runt det genom att konfigurera ett filter i ditt e-postprogram.du kan anända fliken E-postinställningar till att aaktiera e-postmeddelanden för hela IBM Connections. Om du ill ha mer information läser du i Ange inställningar för e-postmeddelanden. Hur får jag aktuell information om de senaste aktiiteterna i gemenskapen? Om du ill få aktuell information om ad som pågår i gemenskapen kan du prenumerera på olika sidor i gemenskapen. Om du ill prenumerera på en gemenskapssida går du till sidan och sedan klickar du på länken bredid flödesikonen längst ned på sidan. Om du till exempel ill få meddelanden när nya medlemmar deltar i gemenskapen prenumererar du på sidan Medlemmar. Hur tar jag reda på ilka gemenskapsmedlemskap en person har gemensamt med mig? Om du isar en annan anändares profil isas listan med gemenskaper ni båda tillhör under rubriken Gemenskaper på den högra sidan a profilen. Jag råkade klicka på Abryt deltagande i gemenskapen i en gemenskap jag äger. Hur gör jag för att bli gemenskapsägare igen? Om du är den enda ägaren till en gemenskap kan du inte abryta ditt deltagande i det. Om du kunde abryta ditt deltagande i gemenskapen innebär det att det finns minst en annan ägare. Om du ill bli gemenskapsägare igen kontaktar du honom/henne. Kapitel 3. Gemenskaper 69

74 Hur ersätter jag den bild som anänds som logotyp för en gemenskap? Om du ill redigera gemenskapslogotypen måste du ara gemenskapsägare. Om du ill ersätta gemenskapslogotypen äljer du Gemenskapsåtgärder > Redigera gemenskap och klickar på Öerför en gemenskapsbild. Hur isar jag de senaste gemenskaps- och medlemskapsuppdateringshändelserna och -åtgärderna? De senaste uppdateringarna a händelser och åtgärder i de gemenskaper du har åtkomst till isas i kontrollpanelen. Bläddra eller söka efter gemenskaper Du kan bläddra eller söka efter intressanta företagsgemenskaper. Du kan leta rätt på intressanta gemenskaper och ansluta till dem på olika sätt. Du kan till exempel bläddra efter alla tillgängliga gemenskaper, eller söka efter nyckelord. Etiketter är ett praktiskt sätt att söka eller bläddra efter en företagsgemenskap. Om du till exempel är intresserad a fotografering kan du söka efter alla gemenskaper som handlar om det genom att söka efter etiketten foto. När du har skapat en gemenskap bör du tilldela releanta etiketter som anger syftet med gemenskapen och gör den lättare att hitta. Du kan bläddra eller söka efter en gemenskap på följande sätt: Anm: Fliken Gemenskaper för <företaget> och sökalternatiet är inte tillgängliga för gästmedlemmar. Så här bläddrar du efter en gemenskap: 1. Om du ill isa alla företagsgemenskaper med öppen eller modererad åtkomst klickar du på fliken Gemenskaper för <företaget>, om du endast ill isa de gemenskaper du är medlem a klickar du på fliken Mina gemenskaper. I listan isas beskriningar a gemenskaperna, hur många medlemmar de har, när de senast uppdaterades, namnet på den person som senast uppdaterade dem och de etiketter som är associerade med dem. 2. Du kan bläddra efter en gemenskap genom att sortera listan i alfabetisk ordning, genom att sortera den efter de mest populära gemenskaperna eller efter de senast uppdaterade gemenskaperna. Så här söker du efter ett nyckelord som isas i gemenskapens namn, beskrining eller etiketter: 1. Ange det ord du ill söka efter i fältet Sök öerst till höger på sidan. 2. Ange om du ill söka i alla gemenskaper eller i dina egna gemenskaper genom att klicka på nedåtpilen och markera. 3. Klicka på. Så här söker du efter en gemenskap efter etiketter: Om du ill söka efter gemenskaper med en iss etikett klickar du på etiketten i etikettmolnet under ägisaren. 70 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

75 Sök efter en intressant gemenskap i yn. Om du sedan ill söka efter andra gemenskaper där en a etiketterna anänds klickar du på etiketten i listan med etiketter som är associerade med gemenskapen i den etikettlista som isas under gemenskapsbeskriningen. Du kan utföra följande för gemenskaper: Om du ill isa isitkortet för en iss person för du pekaren öer namnet på personen och klickar på länken. Om du ill öppna sidan Öersikt för en gemenskap klickar du på namnet på gemenskapen. Delta i gemenskaper som du är intresserad a Du kan delta i en gemenskap på olika sätt. Om en företagsgemenskap har öppen åtkomst kan alla i företaget delta i den genom att öppna den och klicka på Delta i den här gemenskapen. Om gemenskapen har modererad åtkomst måste du begära medlemskap. Du kan äen få en kallelse till en gemenskap från gemenskapsägaren. Delta i gemenskaper Du kan delta i en gemenskap för ett intressant ämne. Innan du börjar Om du ill söka efter en gemenskap att delta i kan du bläddra bland alla gemenskaper i företaget med öppen eller modererad åtkomst på fliken Gemenskaper för <företaget>, eller söka efter en gemenskap för ett isst ämne. Anm: Om du ill delta i en företagsgemenskap med öppen åtkomst klickar du på en knapp, om du ill delta i en modererad företagsgemenskap måste du begära att få delta. Begränsade gemenskaper är priata och isas inte på fliken Gemenskaper för <företaget>. Det enda sättet att delta i den typen a gemenskap är att en gemenskapsägare lägger till dig som medlem eller bjuder in dig till gemenskapen. Så här deltar du i en gemenskap: 1. Gå till fliken Gemenskaper för <företaget> och älj den gemenskap du ill delta i. 2. Beroende på gemenskapens åtkomstniå gör du något a följande: Om gemenskapen har öppen åtkomst äljer du Delta i den här gemenskapen. Om gemenskapen har modererad åtkomst äljer du Begäran om att få delta i den här gemenskapen. Ange skälet till att du ill delta i gemenskapen och klicka på Sänd. Din begäran sänds till gemenskapsägaren som sedan bestämmer om han/hon ill lägga till dig till gemenskapen. Om han/hon lägger till dig får du ett e-postmeddelande om att du har lagts till till gemenskapen. Resultat När du deltar i en gemenskap med öppen åtkomst läggs gemenskapen till omedelbart till din lista med gemenskaper på fliken Mina gemenskaper, när du begär att få delta i en modererad gemenskap isas inte gemenskapen på fliken Kapitel 3. Gemenskaper 71

76 Mina gemenskaper förrän ditt medlemskap har godkänts a gemenskapsägaren. Närliggande uppgifter: Bläddra eller söka efter gemenskaper på sidan 70 Du kan bläddra eller söka efter intressanta företagsgemenskaper. Abryta deltagande i gemenskaper på sidan 78 Du kan abryta ditt medlemskap i en gemenskap om du inte längre ill delta i den. Acceptera gemenskapskallelser När du får en kallelse till en gemenskap kan du acceptera eller aisa kallelsen. När en gemenskapsägare kallar dig till en gemenskap får du ett kallelse-e-postmeddelande med kallelsen och grundläggande detaljer för gemenskapen, som namnet på den och beskriningen a den. Du kan anända länkarna i e-postmeddelandet till att acceptera eller aböja kallelsen. Gör något a följande: Om du ill acceptera kallelsen och delta i gemenskapen klickar du på Delta i den här gemenskapen. Gemenskapen läggs till i listan med gemenskaper på fliken Mina gemenskaper. Om du ill aisa kallelsen klickar du på Aböj den här kallelsen. Gemenskapsägaren får inget meddelande om att du har aisat kallelsen. Om du ill kan du ignorera kallelsen. När du ignorerar en kallelse till en gemenskap förblir den öppen, förutsatt att gemenskapsägaren inte återkallar den. Gemenskapsägaren kan äen påminna dig genom att sända kallelsen igen. Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Gemenskaper kan ara öppna, modererade eller begränsade. Öppna och modererade gemenskaper isas för alla i företaget. Begränsade gemenskaper isas inte för personer som inte är medlemmar a dem. Gäster utanför företaget är endast tillåtna för begränsade gemenskaper. Så här startar du en gemenskap: 1. Gå till fliken Gemenskaper för <företaget> eller Mina gemenskaper och klicka på Starta en gemenskap. 2. Kräs: Ange ett namn för gemenskapen i fältet Namn. Välj ett namn som identifierar syftet med gemenskapen. Anm: Det får inte finnas flera företagsgemenskaper eller modererade gemenskaper med samma namn, men det får finnas flera begränsade gemenskaper med samma namn. Tack are de här namnginingsreglerna kan 72 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

77 du ha en företagsgemenskap och en begränsad gemenskap med samma namn, eller en modererad gemenskap och en begränsad gemenskap med samma namn. 3. Ange en eller flera etiketter i fältet Etiketter.Etiketter är nyckelord du definierar som anändarna sedan kan anända till att få information om en gemenskap. Etiketter består a ett ord, eller flera ord agränsade med binde- eller understreck. För en gemenskap om funktionshinder kan du till exempel ange etiketterna hjälpmedelsfunktioner och nedsatt-syn. På så sätt kan anändare söka efter intressanta gemenskaper på olika sätt. De etiketter du definierar här isas bredid gemenskapen på fliken Gemenskaper för <företaget>. 4. Kräs: Ange den åtkomstniå du ill ha för gemenskapen: Tabell 9. Gemenskapsåtkomstniåer Alternati Begränsad (personer som ill delta måste få en kallelse) Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här gemenskapen Modererad (alla i företaget får isa innehåll men måste begära att få delta) Öppen (alla i företaget får delta) Beskrining Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara begränsad och att medlemmarna måste få en kallelse till den. Det här alternatiet är endast tillgängligt för begränsade gemenskaper. Välj det här alternatiet om du ill ta med både medlemmar i företaget och externa gäster. Det går endast att amarkera det här alternatiet senare om du har inte har lagt till externa medlemmar till gemenskapen, kallat externa medlemmar till gemenskapen och om inga externa medlemmar deltar i gemenskapen. Externa gemenskaper isas med ikonen bredid namnet på gemenskapen. Om du endast ill tillåta medlemmar i företaget äljer du inte det här alternatiet. Det går inte att tillåta externa medlemmar a den interna gemenskapen senare. Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara öppen för alla i företaget och att anändarna ska begära att få bli medlemmar. Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara öppen för alla i företaget och att alla i företaget ska få delta i den. 5. Ange namnen på de personer du ill lägga till som gemenskapsmedlemmar. Du kan söka efter namn i katalogen för företaget. När du anger namn anänds funktionen för automatisk ifyllning till att söka efter namn i den katalog som administratören har angett. Om det namn du ill anända föreslås lägger du till det genom att klicka på det. Anm: Om du anger en e-postmeddelande till en person som inte är associerad med företaget isas ett meddelande om att sända en gästkallelse till den personen när du sparar gemenskapen. Gästmedlemmar måste acceptera kallelsen om att delta i LotusLie innan de kan få åtkomst till de gemenskaper de har lagts till som medlemmar a. Kapitel 3. Gemenskaper 73

78 Om du inte ill lägga till gemenskapsmedlemmar nu kan du lägga till dem senare genom att redigera gemenskapen. Anm: Om du ill lägga till gemenskapsägare klickar du på nedåtpilen bredid Medlemmar och äljer Ägare. Sedan gör du på samma sätt som när du lägger till gemenskapsmedlemmar. Som skapare a gemenskapen läggs du automatiskt till till den som företagsägare. Du kan öerföra företagsägarskapet för gemenskapen till en annan gemenskapsmedlem. 6. Ange en beskrining a syftet med gemenskapen i fältet Beskrining. Var så specifik som möjligt. Ange målsättningen med gemenskapen. Det går högst att ange byte, inklusie eentuella HTML-märkord. Tecknen kan bestå a en, tå eller fyra byte. 7. Om du ill öerföra en bild och associera den med gemenskapen på sidan Öersikt för gemenskapen klickar du på Öerför en gemenskapsbild. Bilden måste ara i.jpeg-,.gif- eller.png-format. 8. Klicka på Spara. Och sedan då? Nu kan du lägga till innehåll till gemenskapen. 74 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

79 Arbeta med gemenskaper Närliggande begrepp: Särskilja en gemenskap genom att anpassa den på sidan 98 Du kan särskilja gemenskapen från andra gemenskaper genom att anpassa den. Du kan till exempel anpassa gemenskapen genom att associera en annan bild med den eller lägga till ytterligare funktioner till den. Om du ill anpassa en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Hur lägger jag till gemenskapsmedlemmar? på sidan 79 Som gemenskapsägare kan du lägga till medlemmar till gemenskapen. Du kan bjuda in personer till gemenskapen och, om gemenskapen är modererad, bestämma om du ill acceptera eller aböja inkommande medlemskapsbegäran. Om du ill lägga till flera medlemmar på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Hantera dina gemenskaper på sidan 91 Som gemenskapsägare kan du uppdatera allmän information om din gemenskap och de program som är associerade med gemenskapen genom att redigera gemenskapen. Om du inte längre behöer gemenskapen eller om du skapade den a misstag kan du ta bort den. Närliggande uppgifter: Redigera gemenskaper på sidan 91 Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Ta bort gemenskaper som du äger på sidan 93 Om en gemenskap inte längre uppfyller sitt syfte eller har bliit inakti kan det ara lika bra att ta bort den. Skapa undergemenskaper på sidan 94 Om du ill arbeta tillsammans med en deluppsättning a medlemmarna i en befintlig gemenskap kan du skapa en undergemenskap. Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Närliggande referens: Arbeta med gemenskapsbokmärken på sidan 99 Du kan lägga till bokmärken till anändbara webbresurser direkt från gemenskapen. Arbeta med gemenskapsforum på sidan 101 Du kan anända diskussionsforumen för gemenskapen till att diskutera olika ämnen och till att utbyta idéer. Arbeta med gemenskapsfiler på sidan 115 Du kan anända widgetprogrammet Filer till att öerföra, dela och arbeta med gemenskapsfiler. Arbeta med gemenskapsaktiiteter på sidan 123 Du kan anända aktiiteter till att ordna aktiiteter och uppgifter för gemenskapen. Om du är gemenskapsmedlem kan du sända e-postmeddelanden till de andra medlemmarna. Om du inte längre ill ara medlem a en gemenskap kan du abryta ditt deltagande i den. Kapitel 3. Gemenskaper 75

80 Visa medlemmar a en gemenskap Du kan ta reda på ilka öriga personer som är medlemmar a din gemenskap. Alla som har åtkomst till en gemenskap kan se ilka som är medlemmar i den. Så här isar du medlemmarna a en gemenskap: Du kan anända området Medlemmar på sidan Öersikt för gemenskapen till att isa ett slumpmässigt ural a medlemmarna a gemenskapen. Om du ill isa isitkortet för en medlem klickar du på isitkortsikonen bredid namnet på medlemmen. Om du ill isa den fullständiga listan med alla medlemmar klickar du på Visa alla på sidan Medlemmar. Om du ill öppna sidan Medlemmar och isa den fullständiga listan med alla gemenskapsmedlemmar klickar du på Medlemmar i ägisaren. Du kan anända menyn Filtrera efter till att isa den fullständiga medlemslistan och till att sortera medlemslistan efter roll. Du kan anända alternatien i Sortera efter till att sortera isningen efter Namn, där medlemmar isas i alfabetisk ordning, eller Tillagt, där de nyaste medlemmarna isas först. Om du ill söka efter en gemenskapsmedlem eller -grupp klickar du på Sök efter en medlem på sidan Medlemmar och sedan anger du namnet på medlemmen eller gruppen i fältet. När du börjar skria isas förslag på namn i medlemslistan för gemenskapen. Anända meddelanden till att hålla gemenskapen uppdaterad Du kan anända e-post till sända de senaste nyheterna till gemenskapsmedlemmarna. Om du ill sända e-post till medlemmar a en gemenskap måste du ara medlem a den. Du kan sända e-postmeddelanden till andra gemenskapsmedlemmar direkt från gemenskapen. Du kan sända e-post till ett obegränsat antal personer, men det går inte att ange enskilda medlemmar a gemenskapen som mottagare. Du måste sända meddelandet till alla gemenskapsmedlemmar eller endast till gemenskapsägaren. Om du sänder meddelandet till alla gemenskapsmedlemmar sänds det äen till gemenskapsägaren. Det går inte att sända e-postmeddelanden till grupper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. 1. Gå till sidan Öersikt och älj Gemenskapsåtgärder > Sänd e-postmeddelande till gemenskapen. 2. Gör något a följande. Så här anänder du e-postformuläret: a. Ange mottagarna för e-postmeddelandet. Om du ill sända meddelandet till alla i gemenskapen äljer du Medlemmar. 76 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

81 Om du ill sända meddelandet endast till gemenskapsägare äljer du Ägare. b. Ange ett namn för meddelandet i fältet Ämne. Rubriken får som standard gemenskapens namn som prefix. c. Ange innehållet i meddelandet i fältet Meddelande och klicka sedan på Sänd. Få automatiska uppdateringar genom att prenumerera på ett gemenskapsflöde Du kan prenumerera på ett flöde med IBM LotusLie-data så att uppdateringarna sänds till din flödesläsare. Flödesläsaren anänds till att isa alla uppdateringar när flödesprenumerationssidan ändras. Innan du börjar Du måste anända en flödesläsare med funktioner för Atom-flöden. Atom är ett XML-baserat filformat som anänds till att syndikera webbinnehåll som nyhetsrubriker, bloggar och webbplatser. Atom-flöden fungerar på samma sätt som RSS-flöden (Rich Site Summary), men med en annan metod. Genom att prenumerera på ett flöde blir det enklare att öeraka aktiiteter i LotusLie eftersom innehållsuppdateringar för alla flöden kontrolleras och hämtas automatiskt. Om du ill ha mer information läser du i Arbeta med flöden. 1. Gå till sidan med det innehåll du ill prenumerera på. Om du ill kan du filtrera bokmärkslistan så att till exempel endast bokmärken som är associerade med en iss person eller etikett isas, eller med något annat illkor. 2. Om du ill prenumerera på det innehåll som isas klickar du på Flöde för de här filerna. 3. Lägg till flödet i den flödesläsare du anänder. Hur du gör det beror på ilken webbläsare och ilken flödesläsare du anänder. Om du ill ha mer information läser du i dokumentationen för flödes- eller webbläsaren. Endast för Gemenskaper: När du anger URL-adressen till flödet kan du ange en parameter som anger sidstorlek för flödet. Som standard isas tio poster per sida för flöden i Gemenskaper. Du kan anända parametern ps till att ange en annan sidstorlek. Den första sidan med tio poster hämtas som standard. Du kan anända parametern page till att hämta fler sidor. Du anänder till exempel följande URL-adress till att sända den andra sidan i flödet för Mina gemenskaper med sidstorleken 20 poster: communities/serice/atom/communities/my?page=2&ps=20. Kategorisera gemenskaper med hjälp a etiketter Etiketter är nyckelord som du tilldelar till gemenskaper för att kategorisera dem och för att göra det enklare att söka efter dem. I etikettsamlingarna i Gemenskaper isas etiketterna enligt den alda yn. Du kan älja hur etiketterna i en etikettsamling ska isas: i en lista eller ett moln. I en etikettlista isas etiketterna med den mest populära öerst. I ett etikettmoln ser Kapitel 3. Gemenskaper 77

82 du hur populära etiketterna i en samling är genom att de grupperas, och de som anänds oftast isas i större och mörkare text medan de som anänds mindre ofta isas med mindre och ljusare text. Etiketter kan endast bestå a ett ord och får inte innehålla blanksteg. De får innehålla tecken som understreck (_) och snabel-a Du kan till exempel anända för_uppföljning, uppföljning och att_följa_upp som etiketter, men det går inte att anända för uppföljning. I följande tabell beskris de etiketter som är associerade med de olika yerna i Gemenskaper: Tabell 10. Etikettyer Sida Gemenskaper för företaget Mina gemenskaper Öersikt Bokmärken Visar etiketter för Alla företagsgemenskaper, upp till en iss gräns. Om det finns fler etiketter isas de mest populära etiketterna i etikettmolnet upp till den angina gränsen. Etiketterna för innehåll i de här gemenskaperna isas inte. Anm: Det finns en cache som är associerad med de etiketter som isas i den här yn ilket innebär att etiketter eentuellt inte isas med en gång när de läggs till i gemenskapen. Standardinställningen för uppdatering a cachen är 60 sekunder. Alla gemenskaper du tillhör, äen de som inte isas på den aktuella sidan. Etiketterna för bokmärken i de här gemenskaperna isas inte. Alla aktiiteter, bokmärken och filer som är associerade med den aktuella gemenskapen. Etiketterna för den aktuella gemenskapen isas inte. Alla bokmärken som är associerade med den aktuella gemenskapen. Abryta deltagande i gemenskaper Du kan abryta ditt medlemskap i en gemenskap om du inte längre ill delta i den. Innan du börjar Om du ill abryta ditt deltagande i en gemenskap måste du ara explicit angien som medlem a den. Om du är medlem a gemenskapen ia en grupp kan du inte abryta ditt deltagande i den.om du är medlem a en gemenskap både explicit och ia en grupp kan du abryta ditt deltagande i gemenskapen som explicit medlem, men du kommer fortfarande att ara medlem a den ia gruppen. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Så här abryter du ditt deltagande i en gemenskap: 78 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

83 1. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älj Gemenskapsåtgärder > Abryt deltagande i gemenskapen. Anm: Företagsägaren till en gemenskap får inte abryta sitt deltagande i gemenskapen. 2. Bekräfta att du ill abryta ditt deltagande i gemenskapen genom att klicka på OK. Resultat Gemenskapen isas inte längre på fliken Mina gemenskaper. Närliggande uppgifter: Delta i gemenskaper på sidan 71 Du kan delta i en gemenskap för ett intressant ämne. Hur lägger jag till gemenskapsmedlemmar? Som gemenskapsägare kan du lägga till medlemmar till gemenskapen. Du kan bjuda in personer till gemenskapen och, om gemenskapen är modererad, bestämma om du ill acceptera eller aböja inkommande medlemskapsbegäran. Om du ill lägga till flera medlemmar på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Hantera gemenskapsmedlemskap på sidan 96 Som gemenskapsägare är det ditt ansar att hantera gemenskapsmedlemskapet, till exempel genom att ändra roll för en gemenskapsmedlem så att medlemmen får utföra fler eller färre åtgärder, eller genom att ta bort en gemenskapsmedlem som inte längre är akti i gemenskapen och inte längre bidrar till den. Närliggande referens: Vad kan jag göra som gemenskapsägare? på sidan 85 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Lägga till medlemmar med liknande intressen till gemenskapen Som gemenskapsägare kan du utöka gemenskapen genom att lägga till nya medlemmar. Om du lägger till personer till en gemenskap blir de automatiskt medlemmar a gemenskapen. Om du ill ge personerna möjlighet att älja om de ill bli medlemmar kan du kalla dem till gemenskapen i stället. Du måste ara gemenskapsägare för att kunna lägga till medlemmar till en gemenskap. Det finns ingen storleksgräns för gemenskaper ilket innebär att du kan lägga till ett obegränsat antal medlemmar. Så här lägger du till nya medlemmar till en gemenskap: Kapitel 3. Gemenskaper 79

84 1. På fliken Mina gemenskaper äljer du den gemenskap där du ill lägga till medlemmar. 2. Klicka på Medlemmar i ägisaren. 3. Klicka på Lägg till medlemmar. Om du ill lägga till anliga gemenskapsmedlemmar äljer du Person i listrutan Medlemmar och sedan anger du namnen på de personer du ill lägga till i fältet Medlemmar. När du skrier anänds funktionen för automatisk ifyllning till att söka efter namn i företagskatalogen eller i din kontaktlista. Om det namn du ill anända föreslås lägger du till det genom att klicka på det. Om det inte gör det anger du e-postadressen till personen och sedan klickar du på +. Om gemenskapen är extern och du anger en e-postadress till en extern person isas ett meddelande om att sända en gästkallelse till den personen när du sparar medlemslistan. Gästmedlemmar måste acceptera kallelsen om att delta i LotusLie innan de kan få åtkomst till de gemenskaper de har lagts till som medlemmar a. Om du ill lägga till gemenskapsägare klickar du på nedåtpilen bredid det andra fältet bredid Medlemmar och äljer Ägare. Sedan skrier du namnen på de personer du ill lägga till i fältet Ägare. Anm: Gemenskapsägare har möjlighet att ändra gemenskapen. Om du ill lägga till grupper till en gemenskap äljer du Grupper i listrutan Medlemmar och sedan anger du namnen på de grupper du ill lägga till i fältet Medlemmar. När du skrier anänds funktionen för automatisk ifyllning till att söka efter namn i företagskatalogen eller i din kontaktlista. Om det namn du ill anända föreslås lägger du till det genom att klicka på det. Alternatit så kan du söka efter en iss grupp genom att klicka på Bläddra efter grupper, ange ett nyckelord för gruppen och sedan klicka på Sök efter grupper. Klicka på den grupp du ill anända och klicka sedan på Lägg till. Om gruppen innehåller undergrupper kan du antingen lägga till den öerordnade gruppen eller älja en undergrupp. Du kan anända den synliga sökägen öer gruppäljaren till att äxla niå för undergrupper. Det går inte att lägga till grupper som ägare till gemenskaper. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. 4. Klicka på Spara. Resultat De nya medlemmarna får ett e-postmeddelande om att de har lagts till till gemenskapen.e-postmeddelanden sänds inte till grupper. Närliggande uppgifter: Kalla personer till en gemenskap Du kan utöka din gemenskap genom att kalla personer som medlemmar. Spara tid genom att importera flera medlemmar till en gemenskap på sidan 84 Om du ill lägga till flera medlemmar till gemenskapen på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Om du ill importera medlemmar till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Kalla personer till en gemenskap Du kan utöka din gemenskap genom att kalla personer som medlemmar. 80 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

85 Som gemenskapsägare kan du utöka gemenskapen genom att kalla personer som du tror skulle kunna ara intresserade a gemenskapen som medlemmar. De kallade får ett e-postmeddelande med en kallelse till gemenskapen, och de kan älja om de ill acceptera eller aisa kallelsen. Det går endast att kalla personer som anliga medlemmar a en gemenskap, det går inte att kalla dem som ägare till gemenskapen. Om det inte är tillåtet med personer utanför företaget i gemenskapen går det inte att kalla personer utanför företaget till den. För att bli medlem i en undergemenskap måste personen eller gruppen ara medlem i den öerordnade gemenskapen. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Så här kallar du personer till en gemenskap: 1. Gå till fliken Mina gemenskaper och älj den gemenskap du ill kalla nya medlemmar till. 2. Klicka på Medlemmar i ägisaren. 3. Klicka på Kalla medlemmar. 4. Ange namnen på de personer du ill bjuda in i fältet Medlemmar. När du skrier anänds funktionen för automatisk ifyllning till att söka efter namn i företagskatalogen. Om det namn du ill anända föreslås lägger du till det genom att klicka på det. Om gemenskapen är extern och du anger en e-postadress till en extern person isas ett meddelande om att sända en gästkallelse till den personen. 5. Klicka på Sänd kallelser. Och sedan då? Du kan anända fliken Kallelser på sidan Medlemmar för gemenskapen till att isa alla äntande kallelser. På den här fliken isas information om när alla kallelser sändes och em de sändes till. Närliggande uppgifter: Lägga till medlemmar med liknande intressen till gemenskapen på sidan 79 Som gemenskapsägare kan du utöka gemenskapen genom att lägga till nya medlemmar. Om du lägger till personer till en gemenskap blir de automatiskt medlemmar a gemenskapen. Om du ill ge personerna möjlighet att älja om de ill bli medlemmar kan du kalla dem till gemenskapen i stället. Sända kallelser om medlemskap till flera personer samtidigt Du kan anända importerktyget på sidan Medlemmar till att sända kallelser till gemenskapen till flera personer. Det går endast att kalla personer som anliga medlemmar a en gemenskap, det går inte att kalla dem som ägare till gemenskapen. Kapitel 3. Gemenskaper 81

86 Innan du börjar Om du ill sända kallelser till gemenskapen till flera personer måste du ara gemenskapsägare. Det finns ingen gräns för hur många personer du kan kalla till en gemenskap. Den enda begränsningen är mängden tillgängligt minne på serern. Det går inte att sända eller återkalla kallelser med hjälp a alternatien på fliken Kallelser på sidan Medlemmar när du sänder flera kallelser. Så här kallar du flera personer till en gemenskap: 1. Gå till sidan Medlemmar i den gemenskap du ill kalla personer till. 2. Klicka på Importera medlemmar. 3. Välj Kalla personer till gemenskapen. 4. Gör något a följande: Kalla personer med hjälp a e-postadresser: a. Välj Ange e-postadresser agränsade med kommatecken. b. Ange e-postadresserna till de personer du ill kalla och klicka sedan på Importera. Viktigt: E-postadressformatet måste matcha formatet på profilposterna i LDAP-katalogen eller i databasen för Profiler. Om du anänder en ogiltig e-postadress, ds. en e-postadress som inte öerensstämmer med det format som anänds för profilposten isas ett felmeddelande. Så här kallar du personer med hjälp a e-postadressen i en kommaagränsad fil (CSV): a. Klicka på Välj en CSV-fil med e-postadresser. b. Klicka på Bläddra, bläddra efter den CSV-fil som innehåller de personer du ill kalla och klicka sedan på Importera. Sända gemenskapskallelser som en påminnelse om att delta Du kan påminna personer om äntande kallelser till din gemenskap genom att sända kallelsemeddelandena igen. Innan du börjar Om du ill sända gemenskapsinbjudningar igen måste du ara gemenskapsägare. Du kan anända fliken Kallelser på sidan Medlemmar för gemenskapen till att isa alla äntande kallelser. På den här fliken isas information om när alla kallelser sändes och em de sändes till. Om det finns äntande kallelser kan du påminna de kallade personerna om kallelserna genom att sända de ursprungliga kallelserna igen. 82 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

87 Så här sänder du en gemenskapskallelse igen: 1. Gå till sidan Öersikt och klicka på Medlemmar. 2. Klicka på fliken Kallelser. 3. Välj den person du ill sända en kallelse till igen och klicka sedan på Sänd igen. Återkalla äntande gemenskapskallelser Om du kallar någon till en gemenskap och ångrar dig kan du återkalla kallelsen om den är äntande. Innan du börjar Om du ill återkalla gemenskapsinbjudningar måste du ara gemenskapsägare. Om du kallar personer till en gemenskap och sänder en kallelse till fel person kan du återkalla kallelsen, om personen inte har accepterat den ännu. Du kan anända fliken Kallelser på sidan Medlemmar för gemenskapen till att isa alla äntande kallelser. På den här fliken isas information om när alla kallelser sändes och em de sändes till. Så här återkallar du en gemenskapskallelse: 1. Gå till sidan Öersikt och klicka på Medlemmar. 2. Klicka på fliken Kallelser. 3. Välj den kallelse du ill återkalla och klicka sedan på Återkalla. 4. Klicka på OK för att bekräfta att du ill återkalla kallelsen. Resultat Den återkallade kallelsen tas bort från fliken Kallelser. Om den kallade personen öppnar den ursprungliga kallelsen och klickar på Delta i den här gemenskapen isas ett meddelande om att kallelsen har återkallats. Närliggande uppgifter: Hantera gemenskapsmedlemskap på sidan 96 Som gemenskapsägare är det ditt ansar att hantera gemenskapsmedlemskapet, till exempel genom att ändra roll för en gemenskapsmedlem så att medlemmen får utföra fler eller färre åtgärder, eller genom att ta bort en gemenskapsmedlem som inte längre är akti i gemenskapen och inte längre bidrar till den. Acceptera medlemskapsbegäran Om du är ägare till en modererad gemenskap får du ett e-postmeddelande arje gång någon begär att få delta i gemenskapen. Om du inte ill acceptera en medlemskapsbegäran kan du ignorera eller ta bort meddelandet med begäran. Kapitel 3. Gemenskaper 83

88 Om du ill acceptera medlemskapsbegäran lägger du till e-postasändaren till den gemenskap de begärde medlemskap i genom att utföra följande: 1. Öppna e-postbegäran och klicka på Lägg till den här personen som medlem. Formuläret Lägg till medlemmar isas, där namnet på den person som har begärt medlemskap isas i fältet Medlemmar. 2. Klicka på Spara så läggs personen till till gemenskapen. Resultat Den nya medlemmen får ett e-postmeddelande med information om att han/hon har lagts till i gemenskapen. Spara tid genom att importera flera medlemmar till en gemenskap Om du ill lägga till flera medlemmar till gemenskapen på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Om du ill importera medlemmar till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Innan du börjar Det finns ingen gräns för hur många medlemmar du kan importera till en gemenskap. Den enda begränsningen är mängden tillgängligt minne på serern. Det går inte att importera externa medlemmar till gemenskaper med öppen eller modererad åtkomst, men det går att importera externa medlemmar till begränsade gemenskaper. Så här importerar du medlemmar till en gemenskap: 1. Gå till sidan Medlemmar i den gemenskap som du ill importera medlemmar till. 2. Klicka på Importera medlemmar. 3. Välj Lägg till personer till gemenskapen. 4. Välj en medlemsroll för de nya medlemmarna i listan Lägg till personer till gemenskapen som. Alla medlemmar får samma roll. 5. Gör något a följande: Så här importerar du personer med hjälp a e-postadresser: a. Välj Ange e-postadresser agränsade med kommatecken. b. Ange e-postadresserna till de personer du ill importera och klicka sedan på Importera. Viktigt: E-postadressformatet måste matcha formatet på profilposterna i LDAP-katalogen eller i databasen för Profiler. Om du anänder en ogiltig e-postadress, ds. en e-postadress som inte öerensstämmer med det format som anänds för profilposten isas ett felmeddelande. Så här importerar du medlemmar med hjälp a en kommaagränsad fil (CSV): a. Klicka på Välj en CSV-fil med e-postadresser. 84 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

89 b. Klicka på Bläddra, bläddra efter den CSV-fil som innehåller den information du ill importera och klicka sedan på Importera. Anm: Om gemenskapen är extern och du anger e-postadressen till en extern person eller om filen innehåller e-postadressen till en extern person isas en uppmaning om att sända en gästkallelse till den personen när du klickar på Importera. Gästmedlemmar måste acceptera kallelsen om att delta i LotusLie som gästanändare innan de kan få åtkomst till gemenskaper de har importerats som medlemmar a. Närliggande uppgifter: Lägga till medlemmar med liknande intressen till gemenskapen på sidan 79 Som gemenskapsägare kan du utöka gemenskapen genom att lägga till nya medlemmar. Om du lägger till personer till en gemenskap blir de automatiskt medlemmar a gemenskapen. Om du ill ge personerna möjlighet att älja om de ill bli medlemmar kan du kalla dem till gemenskapen i stället. Gemenskapsmedlemskapsroller Vilka åtgärder du kan utföra i Gemenskaper beror på ilken roll du har. I det här asnittet beskris ad du kan göra som gemenskapsägare respektie -medlem. Tips: Du kan sortera gemenskaper efter din medlemskapsroll. Gå till fliken Mina gemenskaper och älj något a följande alternati: Jag är en medlem. Visa de gemenskaper du är medlem a. Jag är en ägare. Visa de gemenskaper du har skapat eller äger. När du skapar en gemenskap anges du som företagsägare. Företagsägaren kan göra samma saker som gemenskapsägaren, men äen öerföra företagsägarskapet till en annan person. Vad kan jag göra som gemenskapsägare? I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Tips: Om du är osäker på ilken roll du har för en gemenskap går du till sidan Medlemmar och letar rätt på ditt namn eller namnet på en grupp du tillhör. Din roll isas under ditt namn eller gruppnamnet. Om du är gemenskapsägare kan du utföra alla uppgifter som anliga gemenskapsmedlemmar kan utföra, och du får dessutom utföra följande hanteringsuppgifter. Kapitel 3. Gemenskaper 85

90 Tabell 11. Hanteringsuppgifter Uppgiftstyp Gemenskapsägare får Gemenskapshantering ta bort gemenskapen. uppdatera gemenskapsnamnet uppdatera gemenskapsbeskriningen ändra gemenskapsåtkomstniån öerföra en bild som ska associeras med gemenskapen lägga till och ta bort gemenskapsetiketter redigera och ta bort gemenskapsinnehåll skapa, redigera och ta bort undergemenskaper Medlemskapshantering lägga till och ta bort medlemmar. kalla medlemmar ändra rollen för medlemmar importera gemenskapsmedlemmar Widgetprogramshantering lägga till widgetprogram redigering widgetprogramsinställningar flytta widgetprogram gömma widgetprogram ta bort widgetprogram Om du är gemenskapsägare kan du äen utföra följande uppgifter när du arbetar med gemenskapsresurser. Tabell 12. Uppgifter i gemenskapswidgetprogram Resurs Gemenskapsägare får Aktiiteter redigera och ta bort gemenskapsaktiiteter markera aktiiteter som slutförda lägga till och ta bort aktiitetsmedlemmar (genom att uppdatera gemenskapsmedlemskapet) Bokmärken redigera och ta bort gemenskapsbokmärken Filer uppdatera gemenskapsfiler i gemenskapen och ta bort gemenskapsfiler från gemenskapen Forum skapa, redigera och ta bort gemenskapsforum redigera, flytta, låsa och ta bort forumämnen, samt ange forumämnen som faoritforumämnen 86 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

91 Gemenskapsföretagsägaren När du skapar en gemenskap anges du som företagsägare. Det kan endast finnas en företagsägare för en gemenskap. Som företagsägare kan du göra samma saker som gemenskapsägaren, men du kan äen öerföra företagsägarskapet till en annan person. Närliggande begrepp: Hantera dina gemenskaper på sidan 91 Som gemenskapsägare kan du uppdatera allmän information om din gemenskap och de program som är associerade med gemenskapen genom att redigera gemenskapen. Om du inte längre behöer gemenskapen eller om du skapade den a misstag kan du ta bort den. Hur lägger jag till gemenskapsmedlemmar? på sidan 79 Som gemenskapsägare kan du lägga till medlemmar till gemenskapen. Du kan bjuda in personer till gemenskapen och, om gemenskapen är modererad, bestämma om du ill acceptera eller aböja inkommande medlemskapsbegäran. Om du ill lägga till flera medlemmar på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Närliggande uppgifter: Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Närliggande referens: Vad kan jag göra som gemenskapsmedlem? I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsmedlem. Arbeta med gemenskapsaktiiteter på sidan 123 Du kan anända aktiiteter till att ordna aktiiteter och uppgifter för gemenskapen. Arbeta med gemenskapsbokmärken på sidan 99 Du kan lägga till bokmärken till anändbara webbresurser direkt från gemenskapen. Arbeta med gemenskapsfiler på sidan 115 Du kan anända widgetprogrammet Filer till att öerföra, dela och arbeta med gemenskapsfiler. Arbeta med gemenskapsforum på sidan 101 Du kan anända diskussionsforumen för gemenskapen till att diskutera olika ämnen och till att utbyta idéer. Vad kan jag göra som gemenskapsmedlem? I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsmedlem. Tips: Om du är osäker på ilken roll du har för en gemenskap går du till sidan Medlemmar och letar rätt på ditt namn eller namnet på en grupp du tillhör. Din roll isas under ditt namn eller namnet på gruppen. Som gemenskapsmedlem kan du utföra följande allmänna uppgifter: isa gemenskapsinnehåll isa gemenskapsmedlemskapsdetaljer Kapitel 3. Gemenskaper 87

92 sända e-postmeddelanden till medlemmarna a gemenskapen abryta ditt deltagande i gemenskapen Gemenskapsmedlemmar kan äen utföra följande åtgärder när de anänder de resurser som tillhör gemenskapen. Tabell 13. Gemenskapsmedlemsåtgärder Resurs Gemenskapsmedlemmar får Aktiiteter starta gemenskapsaktiiteter bidra till gemenskapsaktiiteter de är medlemmar a Bokmärken lägga till bokmärken redigera och ta bort bokmärken du har lagt till Filer hämta filer dela filer öerföra nya ersioner a filer Forum skapa forumämnen redigera och ta bort forumämnen du har lagt till sara på andras forumämnen redigera och ta bort dina sar på forumämnen flytta dina forumämnen till andra forum. Närliggande referens: Vad kan jag göra som gemenskapsägare? på sidan 85 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Arbeta med gemenskapsaktiiteter på sidan 123 Du kan anända aktiiteter till att ordna aktiiteter och uppgifter för gemenskapen. Arbeta med gemenskapsbokmärken på sidan 99 Du kan lägga till bokmärken till anändbara webbresurser direkt från gemenskapen. Arbeta med gemenskapsfiler på sidan 115 Du kan anända widgetprogrammet Filer till att öerföra, dela och arbeta med gemenskapsfiler. Arbeta med gemenskapsforum på sidan 101 Du kan anända diskussionsforumen för gemenskapen till att diskutera olika ämnen och till att utbyta idéer. Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. 88 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

93 Widgetprogram är fristående HTML-baserade representationer a program. När du lägger till ett widgetprogram till en gemenskap skapar du en association mellan gemenskapen och widgetprogrammet. Medlemskapet mellan gemenskapen och widgetprogrammet är synkroniserat, och länkar skapas i anändargränssnittet för gemenskapen till det fullständiga programmet för widgetprogrammet så att du enkelt kan öppna det och arbeta i det fullständiga programmet.en sammanfattning a de senaste aktiiteterna isas på sidan Öersikt för gemenskapen. Om du ill få åtkomst till det fullständiga programmet för ett widgetprogram klickar du på motsarande länk i ägisaren. När du skapar en gemenskap isas widgetprogrammet Filer som standard. Du kan anpassa gemenskapen genom att lägga till extra widgetprogram. Du kan till exempel ge medlemmarna en plats där de kan lämna in diskussionsämnen och dela idéer genom att lägga till widgetprogrammet Forum. I innehållspaletten isas alla widgetprogram administratören har angett för anändning i gemenskaper. Så här lägger du till ett widgetprogram till gemenskapen: 1. Öppna innehållspaletten genom att gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa. 2. Klicka på de widgetprogram du ill lägga till till gemenskapen. 3. Valfritt: Stäng paletten genom att klicka på Stäng paletten öerst till höger. Resultat Ett asnitt med widgetprogrammet läggs till i huudrutan på sidan Öersikt och en länk till det fullständiga programmet för widgetprogrammet isas i ägisaren. Närliggande uppgifter: Lägga till forum till en gemenskap på sidan 102 Du kan anända ett eller flera forum i din gemenskap till att ordna gemenskapsdiskussionerna kring olika områden. Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Närliggande referens: Vad kan jag göra som gemenskapsägare? på sidan 85 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Flytta gemenskapswidgetprogram När du har lagt till widgetprogram till en gemenskap kan du flytta dem. Kapitel 3. Gemenskaper 89

94 Innan du börjar Om du ill flytta ett gemenskapswidgetprogram måste du ara gemenskapsägare. Du kan anpassa layouten på sidan Öersikt. Anm: Det går inte att flytta innehåll i widgetprogram, endast widgetprogram. Så här flyttar du ett widgetprogram: 1. Klicka på namnlisten för widgetprogrammet och dra det sedan till en ny plats på sidan. 2. Docka widgetprogrammet på den nya platsen genom att släppa musknappen. Arbeta med gemenskapswidgetprogram Du kan anända alternatien på åtgärdsmenyn för widgetprogrammen till att interagera med widgetprogrammen i gemenskapen. Vilka åtgärder du kan utföra beror på ilken roll du har för gemenskapen. Innan du börjar Om du ill redigera, gömma, flytta eller ta bort widgetprogram i en gemenskap måste du ara gemenskapsägare, Gå till sidan Öersikt för gemenskapen, klicka på Åtgärder ( ) i namnlisten för det widgetprogram du ill arbeta med och gör sedan något a följande: Om du ill expandera eller komprimera widgetprogramsinnehållet äljer du Maximera eller Minimera. Om du ill uppdatera widgetprogrammet äljer du Uppdatera. Om du tillfälligt ill ta bort widgetprogrammet från gemenskapen äljer du Göm. Du kan aktiera widgetprogrammet när du ill genom att älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa och älja widgetprogrammet i asnittet Visas inte i innehållspaletten. När du gömmer ett widgetprogram kommer inte den information du har lagt till till widgetprogrammet att tas bort. När du lägger till widgetprogrammet till gemenskapen igen återställs all tidigare information. Anm: Om du gömmer widgetprogrammet Bokmärken göms äen widgetprogrammet Viktiga bokmärken. 90 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

95 Hantera dina gemenskaper Om du ill ta bort widgetprogrammet från gemenskapen permanent äljer du Ta bort. Om du äljer det här alternatiet tas all information du har lagt till bort. Anm: Om du tar bort widgetprogrammet Bokmärken tas äen widgetprogrammet Viktiga bokmärken bort. Som gemenskapsägare kan du uppdatera allmän information om din gemenskap och de program som är associerade med gemenskapen genom att redigera gemenskapen. Om du inte längre behöer gemenskapen eller om du skapade den a misstag kan du ta bort den. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Närliggande referens: Vad kan jag göra som gemenskapsägare? på sidan 85 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Redigera gemenskaper Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Kapitel 3. Gemenskaper 91

96 Om du ill ändra namnet på, beskriningen a eller de associerade etiketterna för gemenskapen redigerar du den. Du kan äen ändra den bild som är associerad med gemenskapen. Så här redigerar du en gemenskap: 1. Gå till fliken Mina gemenskaper och äljer den gemenskap du ill redigera. Om du inte är inloggad isas en uppmaning om att göra det. 2. Klicka på Gemenskapsåtgärder > Redigera gemenskap och gör sedan något a följande: a. Om du ill ändra namnet på gemenskapen anger du det nya namnet i fältet Namn. b. Om du ill lägga till eller ta bort gemenskapsetiketter redigerar du innehållet i fältet Etiketter. c. Om du ill ändra den åtkomstniå du har för gemenskapen äljer du något a följande alternati: Tabell 14. Gemenskapsåtkomstniåer Alternati Begränsad (personer som ill delta måste få en kallelse) Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här gemenskapen Modererad (alla i företaget får isa innehåll men måste begära att få delta) Öppen (alla i företaget får delta) Beskrining Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara begränsad och att medlemmarna måste få en kallelse till den. Om du tillåter externa medlemmar a gemenskapen och ill ändra gemenskapen så att endast medlemmar i företaget är tillåtna amarkerar du Tillåt externa personer att bli medlemmar a den här gemenskapen. Om det finns externa medlemmar du har lagt till till gemenskapen, kallat till gemenskapen eller som deltar i gemenskapen går det inte att ändra det här alternatiet. Om du ill ändra en extern gemenskap till en intern måste du ta bort de externa medlemmarna och återkalla eentuella externa medlemskapskallelser. När du ändrar en extern gemenskap till en intern gemenskap tas ikonen bort från namnet på gemenskapen. Anm: Om du har skapat en gemenskap som endast interna medlemmar är tillåtet för går det inte att ändra den här behörigheten. Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara öppen för alla i företaget och att anändarna ska begära att få bli medlemmar. Välj det här alternatiet om du ill att gemenskapen ska ara öppen för alla i företaget och att alla i företaget ska få delta i den. 92 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

97 d. Om du ill ändra gemenskapsbeskriningen redigerar du innehållet i fältet Beskrining. e. Om du ill ändra den bild som är associerad med gemenskapen klickar du på Öerför en gemenskapsbild och sedan bläddrar du efter den bild du ill öerföra. 3. Spara ändringarna genom att klicka på Spara. Närliggande begrepp: Särskilja en gemenskap genom att anpassa den på sidan 98 Du kan särskilja gemenskapen från andra gemenskaper genom att anpassa den. Du kan till exempel anpassa gemenskapen genom att associera en annan bild med den eller lägga till ytterligare funktioner till den. Om du ill anpassa en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Närliggande uppgifter: Hantera gemenskapsaktiiteter på sidan 126 När du har lagt till widgetprogrammet Aktiiteter till gemenskapen kan du redigera aktiitetsdetaljer, flytta eller gömma widgetprogrammet, eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Hantera widgetprogrammet Filer på sidan 122 Efter att du har lagt till widgetprogrammet Filer till gemenskapen kan du isa de senaste filuppdateringarna genom att uppdatera widgetprogrammet, gömma widgetprogrammet eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Ta bort gemenskaper som du äger Om en gemenskap inte längre uppfyller sitt syfte eller har bliit inakti kan det ara lika bra att ta bort den. Innan du börjar Om du ill ta bort en gemenskap måste du ara gemenskaps- eller företagsägare. Innan du tar bort en gemenskap måste du kontrollera att den inte anänds a någon. Dessutom måste du kontrollera om det finns några aktiiteter som är associerade med gemenskapen. Om du tar bort en gemenskap tas alla associerade gemenskapsaktiiteter bort automatiskt. Så här tar du bort en gemenskap: 1. Gå till fliken Mina gemenskaper och öppna den gemenskap du ill ta bort. Om du inte är inloggad isas en uppmaning om att göra det. 2. Klicka på Gemenskapsåtgärder > Ta bort gemenskap. 3. Klicka på OK för att bekräfta att du ill ta bort gemenskapen. Resultat Gemenskapen tas bort från fliken Mina gemenskaper. Kapitel 3. Gemenskaper 93

98 Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Skapa undergemenskaper Om du ill arbeta tillsammans med en deluppsättning a medlemmarna i en befintlig gemenskap kan du skapa en undergemenskap. Innan du börjar Om du ill skapa en undergemenskap måste du ara gemenskaps- eller företagsägare. När du skapar en undergemenskap blir du och alla andra gemenskapsägare automatiskt ägare till undergemenskapen. Den person som är företagsägare för den öerordnade gemenskapen blir äen företagsägare för den nya undergemenskapen. Undergemenskapen innehåller samma funktioner som den öerordnade gemenskapen, den isas på sidan Mina gemenskaper och du kan redigera den, lägga till widgetprogram till den och utföra samma åtgärder i den som i den öerordnade gemenskapen. Om du ill ordna gemenskapsmedlemmarna i mindre grupper för olika områden kan du skapa undergemenskaper. Genom att skapa undergemenskaper kan du dela information och samarbeta med ett mindre antal personer, samtidigt som du anänder samma mål som för den öerordnade gemenskapen. Det går att lägga till hur många undergemenskaper som helst till en gemenskap. Anm: Det går inte att skapa kapslade undergemenskaper, och det går inte att lägga till en befintlig gemenskap som en undergemenskap till en annan gemenskap. Så här skapar du en undergemenskap: 1. Öppna den gemenskap som du ill lägga till en undergemenskap i. 2. Gå till sidan Öersikt och älj Gemenskapsåtgärder > Skapa undergemenskap. 3. Kräs: Ange ett namn på undergemenskapen i fältet Namn. 4. Ange en eller flera etiketter i fältet Etiketter. 5. Kräs: Ange den åtkomstniå du ill anända för undergemenskapen. Vilka åtkomstalternati som är tillgängliga beror på åtkomstniån för den öerordnade gemenskapen. Om den öerordnade gemenskapen är öppen kan undergemenskapen ha öppen, modererad eller begränsad åtkomst. Om den öerordnade gemenskapen är modererad kan undergemenskapen har modererad eller begränsad åtkomst. Om den öerordnade gemenskapen är begränsad måste undergemenskapen också ha begränsad åtkomst. 6. Lägg till medlemmar till undergemenskapen genom att göra något a följande: Om du ill lägga till en deluppsättning a medlemmarna a den öerordnade gemenskapen till undergemenskapen anger du namnen på de personer eller grupper du ill lägga till i fältet Medlemmar. 94 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

99 Om du ill lägga till alla medlemmar a gemenskapen till undergemenskapen klickar du på Lägg till alla medlemmar a den här gemenskapen till den nya undergemenskapen. Anm: För att bli medlem i en undergemenskap måste personen ara medlem i den öerordnade gemenskapen. 7. Ange en beskrining a undergemenskapen i fältet Beskrining. 8. Om du ill öerföra en bild för undergemenskapen klickar du på Öerför en gemenskapsbild och bläddrar efter bilden. 9. Klicka på Spara. Undergemenskapen sparas. Resultat Undergemenskapen skapas som en underordnad gemenskap till den öerordnade gemenskapen. En länk till den öerordnade gemenskapen isas på gemenskapskortet öerst till änster på sida Öersikt för undergemenskapen. Länken Undergemenskaper läggs till i ägisaren för den öerordnade gemenskapen. Du kan anända den till att öppna undergemenskapen från den öerordnade gemenskapen. Du kan äen anända fliken Mina gemenskaper till att få åtkomst till dina undergemenskaper. Och sedan då? Du kan lägga till innehåll till, redigera, anpassa och ta bort undergemenskaper. Du kan arbeta med dem på samma sätt som du arbetar med anliga gemenskaper. Om du skapar flera undergemenskaper i en gemenskap kan du lägga till widgetprogrammet Undergemenskaper till den öerordnade gemenskapen. Med hjälp a det här widgetprogrammet kan du isa alla undergemenskaper och enkelt gå till dem från den öerordnade gemenskapen. Kapitel 3. Gemenskaper 95

100 Närliggande begrepp: Särskilja en gemenskap genom att anpassa den på sidan 98 Du kan särskilja gemenskapen från andra gemenskaper genom att anpassa den. Du kan till exempel anpassa gemenskapen genom att associera en annan bild med den eller lägga till ytterligare funktioner till den. Om du ill anpassa en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Redigera gemenskaper på sidan 91 Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Ta bort gemenskaper som du äger på sidan 93 Om en gemenskap inte längre uppfyller sitt syfte eller har bliit inakti kan det ara lika bra att ta bort den. Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Hantera gemenskapsmedlemskap Som gemenskapsägare är det ditt ansar att hantera gemenskapsmedlemskapet, till exempel genom att ändra roll för en gemenskapsmedlem så att medlemmen får utföra fler eller färre åtgärder, eller genom att ta bort en gemenskapsmedlem som inte längre är akti i gemenskapen och inte längre bidrar till den. Innan du börjar Om du ill redigera medlemsroller måste du ara gemenskapsägare. Om du ill ta bort någon som medlem a en gemenskap måste du ara gemenskapsägare eller den medlem som ska tas bort. Om du är gemenskapsmedlem kan du ta bort dig själ som medlem a en gemenskap genom att älja Gemenskapsåtgärder > Abryt deltagande i gemenskapen, men om du är medlem i gemenskapen ia en grupp kan du inte abryta ditt deltagande i gemenskapen. Anm: Funktionen för grupper är eentuellt inte tillgänglig. Om du ill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Så här hanterar du gemenskapsmedlemskap: 1. Gå till fliken Mina gemenskaper och älj en gemenskap så att sidan Öersikt för den öppnas. Om du inte är inloggad isas en uppmaning om att göra det. 2. Klicka på Medlemmar i ägisaren och gör sedan något a följande: Så här ändrar du medlemsroll: Klicka på Redigera bredid den medlem du ill ändra roll för. Välj en roll och klicka sedan på Spara. Anm: Det går inte att ändra roll för grupper. 96 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

101 Så här tar du bort en medlem: Klicka på Ta bort bredid den medlem du ill ta bort. Bekräfta ändringen genom att klicka på OK. Resultat Medlemmar får e-postmeddelanden om eentuella ändringar a deras medlemsstatus.e-postmeddelanden sänds inte till grupper. Närliggande begrepp: Hur lägger jag till gemenskapsmedlemmar? på sidan 79 Som gemenskapsägare kan du lägga till medlemmar till gemenskapen. Du kan bjuda in personer till gemenskapen och, om gemenskapen är modererad, bestämma om du ill acceptera eller aböja inkommande medlemskapsbegäran. Om du ill lägga till flera medlemmar på en gång kan du anända importerktyget på sidan Medlemmar. Ändra företagsägare för en gemenskap Om du ill öerföra företagsägarskap för en gemenskap till en annan medlem måste du ara företagsägare. Den person som skapar en gemenskap är företagsägare till gemenskapen. Det måste finnas en företagsägare för arje gemenskap, och det får endast finnas en företagsägare för arje gemenskap. Företagsägaren kan utföra samma åtgärder som gemenskapsägaren. Företagsägaren kan äen öerföra rollen som företagsägare till en annan gemenskapsmedlem med ett aktit LotusLie-konto. Medlemmen måste ara medlem a samma företag. Anm: Det går inte att öerföra företagsägarskap till gästmedlemmar a gemenskapen, och gäster som är företagsägare kan inte öerföra företagsägarskap. Så här ändrar du företagsägare för en gemenskap: 1. Öppna sidan Öersikt för en gemenskap genom att gå till fliken Mina gemenskaper och klicka på gemenskapen. 2. Klicka på Medlemmar i ägisaren. Kapitel 3. Gemenskaper 97

102 3. Valfritt: Om gemenskapen är stor och du inte känner till namnet på medlemmen klickar du på Sök efter en medlem och börjar skria namnet på medlemmen. När du skrier anänds funktionen för automatisk ifyllning till att söka efter namn i företagskatalogen. 4. Klicka på Redigera bredid den medlem du ill ändra till företagsägare. 5. Klicka på Företagsägare och sedan på Spara. 6. Bekräfta ändringen genom att klicka på OK. Resultat Din roll ändras till ägare och den medlem du alde är nu företagsägare. Särskilja en gemenskap genom att anpassa den Du kan särskilja gemenskapen från andra gemenskaper genom att anpassa den. Du kan till exempel anpassa gemenskapen genom att associera en annan bild med den eller lägga till ytterligare funktioner till den. Om du ill anpassa en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Du kan anpassa gemenskaper på olika sätt: Genom att lägga till en bild. En tilltalande bild kan ara ett kraftfullt sätt att få uppmärksamhet för din gemenskap och äcka potentiella medlemmars intresse. Den bild du lägger till i gemenskapen isas i isitkortet för gemenskapen, som anänds till att återspegla gemenskapens identitet och intressen utanför programmet Gemenskaper. Genom att associera en särskild bild med gemenskapen kan du ge gemenskapen ett arumärke som är unikt för dess medlemmar. Du kan lägga till en bild när du skapar gemenskapen eller senare genom att redigera den. Genom att lägga till förbättrade funktioner. Du kan anpassa funktionaliteten för gemenskapen genom att lägga till innehåll som återspeglar de olika delarna a gemenskapen och dess intresseområden. Om du till exempel ill ordna olika projektuppgifter kan du skapa en plats där medlemmarna kan arbeta med projektdokument med slutdatum, tilldela och slutföra uppgifter och dela resurser genom att lägga till widgetprogrammet Aktiiteter. Om samarbete är iktigt för gemenskapen kan du lägga till widgetprogrammet Filer som medlemmarna kan anända till att dela filer och arbeta tillsammans i projektdokument. Genom att ändra layouten. Du kan prioritera olika funktioner genom att ändra ordning på dem på sidan Öersikt för gemenskapen. Om diskussionsforumet till exempel är den iktigaste delen a gemenskapen flyttar du det så att det kommer längst upp på sidan Öersikt för gemenskapen. 98 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

103 Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Skapa undergemenskaper på sidan 94 Om du ill arbeta tillsammans med en deluppsättning a medlemmarna i en befintlig gemenskap kan du skapa en undergemenskap. Redigera gemenskaper på sidan 91 Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Arbeta med gemenskapsbokmärken Du kan lägga till bokmärken till anändbara webbresurser direkt från gemenskapen. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Närliggande referens: Kapitel 3, LotusLie Gemenskaper, på sidan 67 Samarbeta med personer med samma intressen. Lägga till widgetprogrammet Bokmärken för delning a webbresurser Genom att lägga till widgetprogrammet Bokmärken kan du och andra gemenskapsmedlemmar få tillgång till anändbara webbresurser direkt från gemenskapen. Innan du börjar Om du ill lägga till widgetprogrammet Bokmärken till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Om du lägger till widgetprogrammet Bokmärken till gemenskapen kan du och andra gemenskapsmedlemmar lägga till nya bokmärken direkt från gemenskapen. Så här lägger du till widgetprogrammet Bokmärken till en gemenskap: 1. Öppna innehållspaletten genom att gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa. 2. Klicka på Bokmärken i innehållspaletten. 3. Valfritt: Stäng paletten genom att klicka på Stäng paletten. Kapitel 3. Gemenskaper 99

104 Resultat Asnittet Bokmärken skapas och isas på sidan Öersikt för gemenskapen. Dessutom läggs länken Bokmärken till i ägisaren. Du kan anända den här länken till att isa alla bokmärken som är associerade med gemenskapen. Lägga till bokmärken till releanta webbplatser för gemenskapen Du kan anända bokmärksområdet till att lägga till releanta bokmärken till gemenskapen. Så här lägger du till ett bokmärke till gemenskapen: 1. Klicka på Bokmärken i ägisaren och klicka sedan på Lägg till bokmärke. 2. Kräs: Ange URL-adressen till den resurs du ill lägga till ett bokmärke till i fältet URL-adress. 3. Kräs: Ange namnet för bokmärkslänken i fältet Namn. 4. Lägg till en beskrining a bokmärkslänken i fältet Beskrining. 5. Lägg till en eller flera etiketter som beskrier innehållet i bokmärkslänken. 6. Om du ill lägga till länken till listan med iktiga bokmärken på sidan Öersikt för gemenskapen äljer du Lägg till till iktiga bokmärken. 7. Klicka på Spara. Redigera gemenskapsbokmärken Du kan se till att gemenskapsbokmärkena förblir aktuella och anändbara genom att redigera dem. Innan du börjar Om du ill redigera ett gemenskapsbokmärke måste du ara gemenskapsägare eller den person som lade till bokmärket. Om en webbsida som du har tilldelat ett bokmärke senare flyttas eller ändras kan du anända formuläret Redigera bokmärke till att uppdatera detaljerna för bokmärket. 1. Gå till den gemenskap som innehåller det bokmärke du ill arbeta med och klicka sedan på Bokmärken i ägisaren. 2. Klicka på Mer bredid det bokmärke du ill redigera. 3. Klicka på Redigera. Formuläret Redigera bokmärke öppnas. 4. Gör de ändringar du ill och klicka sedan på Spara. Ta bort gemenskapsbokmärken Om ett bokmärke inte är aktuellt eller releant längre kan du ta bort det från bokmärksområdet i gemenskapen. 100 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

105 Innan du börjar Om du ill ta bort ett gemenskapsbokmärke måste du ara gemenskapsägare eller den person som lade till bokmärket. Så här tar du bort ett bokmärke från gemenskapen: 1. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen och hämta sedan bokmärkena för gemenskapen genom att klicka på Bokmärken. 2. Klicka på Mer bredid det bokmärke du ill ta bort. 3. Klicka på Ta bort. 4. Klicka på OK för att bekräfta att du ill ta bort bokmärket. Söka efter bokmärken i en gemenskap Du kan söka efter intressanta resurser genom att söka efter bokmärken i en gemenskap. Du kan söka efter bokmärken i en gemenskap på följande sätt: Gå till fliken Gemenskaper för <företaget> eller Mina gemenskaper och älj en gemenskap så att sidan Öersikt för gemenskapen isas. De bokmärken som andra har angett som anändbara isas i asnittet Viktiga bokmärken. Du kan hitta resurser som du eentuellt inte kände till genom att isa de senaste bokmärkena i området Bokmärken. Om du ill söka efter ett bokmärke för ett isst ämne klickar du på den etikett som bäst motsarar ämnet i gemenskapens etikettmoln. Alla bokmärken som den etiketten anänds för returneras. Klicka på Bokmärken i ägisaren så isas en lista med alla bokmärken som är associerade med gemenskapen. Arbeta med gemenskapsforum Du kan anända diskussionsforumen för gemenskapen till att diskutera olika ämnen och till att utbyta idéer. Kapitel 3. Gemenskaper 101

106 Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Arbeta med gemenskapswidgetprogram på sidan 90 Du kan anända alternatien på åtgärdsmenyn för widgetprogrammen till att interagera med widgetprogrammen i gemenskapen. Vilka åtgärder du kan utföra beror på ilken roll du har för gemenskapen. Närliggande referens: Kapitel 3, LotusLie Gemenskaper, på sidan 67 Samarbeta med personer med samma intressen. Lägga till widgetprogrammet Forum som gemenskapsmedlemmarna kan anända till att lämna in diskussionsämnen Du kan lägga till widgetprogrammet Forum som du och de andra gemenskapsägarna kan anända till att lämna in diskussionsämnen och utbyta idéer. Innan du börjar Om du ill lägga till widgetprogrammet Forum till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Så här lägger du till widgetprogrammet Forum till en gemenskap: 1. Öppna innehållspaletten genom att gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa. 2. Klicka på Forum i innehållspaletten. 3. Valfritt: Stäng paletten genom att klicka på Stäng paletten. Resultat Forumet skapas och isas på sidan Öersikt för gemenskapen. Dessutom läggs länken Forum till i ägisaren. Du kan anända den här länken till att isa alla forum som är associerade med gemenskapen. Lägga till forum till en gemenskap Du kan anända ett eller flera forum i din gemenskap till att ordna gemenskapsdiskussionerna kring olika områden. Innan du börjar Om du ill lägga till ett forum till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Om du ill kunna lägga till forum till en gemenskap måste gemenskapen innehålla widgetprogrammet Forum. I widgetprogrammet isas de fem forumämnen som senast har uppdaterats. Om du har tagit bort widgetprogrammet och ill lägga till det igen kan du göra det när du ill. 102 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

107 Genom att lägga till flera forum till en gemenskap kan du skapa olika diskussionsområden för medlemmarna där de kan ställa frågor och diskutera ämnen som är releanta för gemenskapen. Om din grupp till exempel står inför ett problem som medför att det inte går att fortsätta med ett projekt kan du skapa ett felsökningsforum som du anänder till att ta reda på om någon i gemenskapen har haft samma problem, och om de har någon lösning på problemet. Så här lägger du till ett forum till gemenskapen: 1. Klicka på Forum i ägisaren och sedan på fliken Forum. 2. Klicka på Starta ett forum. 3. Kräs: Ange ett namn på forumet i fältet Namn. 4. Ange en eller flera etiketter i fältet Etiketter. 5. Ange en beskrining a forumet i fältet Beskrining och klicka sedan på Spara. Resultat När du sparar forumet öppnas det i anändargränssnittet i Forum där du och de andra gemenskapsmedlemmarna kan börja lägga till ämnen och frågor. Om du ill få åtkomst till ett forum från gemenskapen går du till sidan Öersikt för gemenskapen, äljer Forum, klickar på fliken Forum och sedan klickar du på namnet på forumet. Du kan äen anända widgetprogrammet Forum på sidan Öersikt för gemenskapen till att isa de senaste uppdateringarna a forumämnen. I widgetprogrammet isa de fem senast uppdaterade forumämnena. Om du ill isa den fullständiga listan med forumämnen för gemenskapen klickar du på Visa alla i widgetprogrammet. Om du ill ha mer information om hur du arbetar med gemenskapsforum klickar du på Hjälp i naigeringsfältet öerst på sidan. Du kan anända naigeringslänkarna på sidan a sidan till att gå tillbaka till gemenskapen när du ill. Du kan äen utföra åtgärder för den öerordnade gemenskapen genom att klicka på Gemenskapsåtgärder och älja ett alternati i den lista som isas. Och sedan då? Du kan utföra följande åtgärder direkt från gemenskapen: starta ett forumämne genom att klicka på Lägg till ett ämne och fylla i det formulär som isas öppna ett ämne genom att klicka på det i widgetprogrammet Forum. I det här widgetprogrammet isas de fem senaste ämnesuppdateringarna isa den fullständiga listan med forumämnen genom att klicka på Visa alla Kapitel 3. Gemenskaper 103

108 Närliggande uppgifter: Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Starta diskussioner genom att lägga till ämnen till ett gemenskapsforum på sidan 106 Du kan starta en diskussion med medlemmarna a gemenskapen genom att lägga till ett ämne till något a gemenskapsforumen. Alla som har åtkomst till forumen kan isa det nya ämnet. Ta bort gemenskapsforum Som gemenskapsägare kan du ta bort enskilda gemenskapsforum, tillfälligt gömma gemenskapsforum eller ta bort hela forumfunktionen från gemenskapen. Ta bort gemenskapsforum Som gemenskapsägare kan du ta bort enskilda gemenskapsforum, tillfälligt gömma gemenskapsforum eller ta bort hela forumfunktionen från gemenskapen. Innan du börjar Om du ill ta bort eller gömma gemenskapsforum måste du ara gemenskapsägare. Om du inte ill anända något diskussionsforum för gemenskapen kan du ta bort forumfunktionen från gemenskapen. Om du tar bort funktionen permanent tas äen allt foruminnehåll bort. Du kan äen ta bort forumfunktionen tillfälligt, ilket medför att foruminnehållet göms, men det tas inte bort. Om du återställer funktionen i gemenskapen senare återställs och isas allt tidigare innehåll. Du kan äen ta bort forum som inte du inte längre ill anända för gemenskapen. Om du tar bort ett gemenskapsforum tas äen allt innehåll i det forumet bort permanent. Så här tar du bort gemenskapsforum: 1. Så här gömmer du gemenskapsforum tillfälligt: a. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen, klicka på Åtgärder ( ) i namnlisten för widgetprogrammet Forum och älj sedan Göm. Om du ill isa widgetprogrammet går du ill sidan Öersikt, äljer Gemenskapsåtgärder > Anpassa, äljer Visas inte och sedan äljer du Forum. Widgetprogrammet Forum med allt befintligt innehåll återställs i gemenskapen. 2. Så här tar du bort gemenskapsforum permanent: a. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen, klicka på Åtgärder ( ) i namnlisten för gemenskapen och älj sedan Ta bort. Om du äljer det här alternatiet tas allt foruminnehåll bort permanent. 3. Så här tar du bort ett gemenskapsforum: a. Klicka på Forum i ägisaren och klicka sedan på fliken Forum. b. Öppna det forum du ill ta bort. 104 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

109 c. Klicka på Fler åtgärder > Ta bort forum. d. Bekräfta att du ill ta bort forumet genom att klicka på Ta bort. Närliggande uppgifter: Lägga till forum till en gemenskap på sidan 102 Du kan anända ett eller flera forum i din gemenskap till att ordna gemenskapsdiskussionerna kring olika områden. Bläddra bland gemenskapsforum Du kan anända gemenskapsforum till att utbyta idéer och samla in feedback om ämnen som är releanta för gemenskapen. Du kan anända gemenskapsforumen till att dela idéer med andra i gemenskapen och diskutera ämnen a gemensamt intresse. Innan du börjar Alla som har åtkomst till en gemenskap har åtkomst till de forum som är associerade med gemenskapen. Om du ill lämna in eller sara på ett ämne måste du ara gemenskapsmedlem. När gemenskapsägaren har skapat forum för gemenskapen kan medlemmarna lämna in diskussionsämnen och sara på befintliga ämnen i de forumen. De fem senaste uppdateringarna a forumen isas i området Forum på sidan Öersikt för gemenskapen, som du kan anända till att isa anändningsstatistik för de olika forumen. Den här statistiken är ett bra mått på ilka ämnen som intresserar gemenskapen, och du kan äen anända den till att isa de mest aktia deltagarna. Så här bläddrar du bland forumen i gemenskapen: 1. Klicka på Forum i ägisaren för gemenskapen. 2. Gör något a följande. a. Om du ill bläddra efter forum klickar du på Forum så isas alla forum i gemenskapen. När du hittar ett intressant forum öppnar du det så att du kan bläddra bland ämnena i det genom att klicka på namnet på forumet. b. Om du ill bläddra efter ämnen klickar du på fliken Ämnen. På den här fliken isas alla forumämnen för gemenskapen. Ämnena isas efter datum, med de senast uppdaterade ämnena öerst på sidan. Om gemenskapsägaren har angett några forumämnen som faoritämnen isas de ämnena öerst på sidan, oasett när de lades till eller uppdaterades. 3. Om du ill öppna ett ämne klickar du på det. En uppslagsy öer ämnet isas, med det ursprungliga ämnet med eentuella sar. Om du förflyttar dig i ett långt diskussionsuppslag kan du isa det öerordnade ämnet till det aktuella ämnet öerst på sidan genom att klicka på namnet under namnet på saret. Genom att göra det kan du enkelt isa de sar som motsarar en iss forumpost. Och sedan då? Om du ill få meddelande om uppdateringar a ett intressant forum öppnar du forumet och äljer Beaka > Beaka det här forumet. Om du ill beaka ett Kapitel 3. Gemenskaper 105

110 gemenskapsforum måste du ara medlem a gemenskapen. Närliggande uppgifter: Starta diskussioner genom att lägga till ämnen till ett gemenskapsforum Du kan starta en diskussion med medlemmarna a gemenskapen genom att lägga till ett ämne till något a gemenskapsforumen. Alla som har åtkomst till forumen kan isa det nya ämnet. Starta diskussioner genom att lägga till ämnen till ett gemenskapsforum Du kan starta en diskussion med medlemmarna a gemenskapen genom att lägga till ett ämne till något a gemenskapsforumen. Alla som har åtkomst till forumen kan isa det nya ämnet. Innan du börjar Om du ill kunna lägga till diskussionsämnen måste programmet Forum ara aktierat för gemenskapen. Om området Forum isas på sidan Öersikt för gemenskapen innebär det att programmet är aktierat för gemenskapen. Om du ill lämna in ämnen till forumen för en gemenskap måste du ara gemenskapsmedlem. Så här lägger du till ett ämne till ett gemenskapsforum: 1. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen och klicka på Lägg till ett ämne i området Forum på sidan. Om du är den första medlemmen som lägger till ett forumämne isas länken som Lägg till ett ämne. 2. Kräs: Ange namnet på diskussionsämnet i fältet Namn. 3. Om du ill markera ämnet som en fråga äljer du Markera det här ämnet som en fråga. 4. Ange en eller flera etiketter i fältet Etiketter. 5. Ange innehållet i ämnet i fältet. Beskri det så tydligt som möjligt. Eftersom du ill inleda en diskussion bör du ta med releant information så att andra gemenskapsmedlemmar blir intresserade och engagerar sig. 6. Kräs: Välj det gemenskapsforum där du ill lägga till ämnet i listan Forum. 7. Om du ill bifoga en fil till ämnet klickar du på Bifoga en fil och bläddrar efter filen. 8. Klicka på Spara. 106 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

111 Närliggande uppgifter: Lägga till forum till en gemenskap på sidan 102 Du kan anända ett eller flera forum i din gemenskap till att ordna gemenskapsdiskussionerna kring olika områden. Bläddra bland gemenskapsforum på sidan 105 Du kan anända gemenskapsforum till att utbyta idéer och samla in feedback om ämnen som är releanta för gemenskapen. Du kan anända gemenskapsforumen till att dela idéer med andra i gemenskapen och diskutera ämnen a gemensamt intresse. Arbeta med forumämnen Du kan redigera, flytta och ta bort forumämnen, och du kan markera ämnesinnehåll som olämpligt. Redigera forumämnen Om du ill ändra ett ämne efter att du har lagt till det till ett forum redigerar du det. Du kan till exempel redigera namnet på ämnet eller lägga till en fil till det. Innan du börjar Om du ill redigera ett ämne måste du ha skapat det eller ara gemenskapsägare. När du redigerar ett ämne påerkar det inte innehållet i de sar som har lämnats in. Så här redigerar du ett forumämne: 1. Klicka på Forum i ägisaren och sedan på fliken Forum. 2. Öppna det forum som innehåller det ämne du ill redigera och öppna sedan ämnet. 3. Klicka på Redigera under ämnet. 4. Redigera ämnet och spara sedan ändringarna genom att klicka på Spara. Ta bort forumämnen Du kan se till att innehållet i forumet är meningsfullt och anändbart genom att ta bort ämnen som inte är releanta eller som innehåller olämpligt innehåll. Om du tar bort ett diskussionsämne tas det bort fullständigt från forumet. Gemenskapsägare kan ta bort alla ämnen de har skapat i forumet, gemenskapsmedlemmar kan endast ta bort ämnen de har skapat, och endast om de ämnena inte har några sar från andra medlemmar. Så här tar du bort ett forumämne: 1. Klicka på Forum i ägisaren och sedan på fliken Forum. 2. Öppna det ämne du ill ta bort. 3. Klicka på Ta bort under ämnet. Kapitel 3. Gemenskaper 107

112 4. Bekräfta att du ill ta bort ämnet genom att klicka på Ta bort igen. Sara på forumämnen Du kan delta i en diskussion genom att sara på intressanta forumämnen. Innan du börjar Om du ill sara på ett ämne i ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsmedlem. Så här sarar du på ett diskussionsämne: 1. Klicka på Forum i ägisaren och sedan på fliken Forum. 2. Öppna det forum som innehåller det ämne du ill sara på och öppna sedan ämnet. 3. Klicka på Sar under det asnitt a uppslaget där du ill sara. 4. Valfritt: Om du ill ändra namnet på saret klickar du på Redigera namn och anger namnet i fältet. 5. Ange ditt sar i fältet. 6. Om du ill bifoga en fil till ditt sar klickar du på Bifoga en fil och bläddrar efter filen. 7. Klicka på Spara. Saret sparas. Ta bort sar på forumämnen Om du ändrar dig när det gäller ett sar du har lämnat in till ett forumämne kan du ta bort det från diskussionsuppslaget. Alla som har lämnat in ett sar på ett diskussionsämne kan ta bort sitt sar. Med den här åtgärden tas endast meddelandeinnehållet bort. En platshållare för posten isas i forumet, men posten markeras som borttagen. När du tar bort ett ämnessar kan du ange en orsak till att du tar bort det. Den här orsaken isas i postplatshållaren när saret tas bort. Så här tar du bort ett sar från ett diskussionsämne: 1. Klicka på Forum i ägisaren och sedan på fliken Forum. 2. Öppna det forumuppslag som innehåller det sar du ill ta bort. 3. Klicka på Ta bort under saret. 4. Valfritt: Ange ett skäl för att ta bort saret. 5. Klicka på Ta bort. Ange forumämnen som faoriter så att de isas öerst på sidan Du kan framhäa eller prioritera iktiga ämnen genom att ange dem som faoritämnen. När du anger ett ämne som faoritämne isas det öerst i listan med ämnen i det forum det isas i. 108 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

113 Innan du börjar Om du ill ange ett ämne som faoritämne i ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsägare. Genom att isa ett ämne öerst i listan ser du till att det är enkelt att hitta det i forum med många inlägg. Om du till exempel lämnar in detaljerna för en iktig gemenskapshändelse kan du isa dem öerst i listan så att gemenskapsmedlemmarna enkelt kan hitta dem. Ämnen som isas öerst i listan isas med en ikon som ser ut som en nål: Så här isar du ett forumämne öerst i listan: 1. Öppna det ämne du ill isa öerst i listan. 2. Välj Visa det här ämnet öerst i listan under ämnet. Resultat Om du inte längre ill att ämnet ska isas öerst i listan äljer du Sluta isa det här ämnet öerst i listan. Arbeta med bilagor Du kan ersätta och ta bort de filbilagor du lägger till till forumuppslag. Innan du börjar I ett gemenskapsforum kan endast gemenskapsägaren eller den person som öerförde en bilaga redigera den. När du skapar eller sarar på ett diskussionsämne kan du dela bilagor med andra de personer som deltar i diskussionen. Att lägga till en bilaga är ett bra sätt att ta med ytterligare information som är för lång för att kunna ta med i innehållet i ämnet. Om du ill ta bort eller ersätta bilagan id ett senare tillfälle gör du det genom att redigera ämnet. Om du ill kan du öerföra ytterligare bilagor. Så här arbetar du med bilagor: 1. Öppna det ämne som innehåller den bilaga du ill arbeta med. 2. Klicka på Redigera under det inlägg du ill redigera och gör sedan något a följande: Om du ill ersätta en fil med en uppdaterad ersion klickar du på Ersätt bredid filen, klickar på Bläddra och bläddrar efter den fil du ill lägga till och sedan klickar du på OK. Om du ill ta bort en fil från inlägget klickar du på Ta bort bredid filen. Om du ill lägga till en till bilaga klickar du på Bifoga en fil, klickar på Bläddra och bläddrar efter filen och sedan klickar du på OK. 3. Spara ändringarna genom att klicka på Spara. Kapitel 3. Gemenskaper 109

114 Hämta bilagor så att du kan isa dem lokalt Du kan hämta de bilagor du och andra personer lägger till till foruminlägg till datorn. Innan du börjar Alla med åtkomst till ett forum får hämta de bilagor som lämnas in till forumet. Att lägga till en bilaga är ett bra sätt att dela information med andra under en diskussion eller ta med information som är för lång för att kunna ta med i innehållet i ett inlägg. Om du har åtkomst till ett forum kan du hämta de bilagor som har öerförts till det a dig och andra. Så här hämtar du en filbilaga: 1. Öppna det forumämne som innehåller den bilaga du ill hämta. 2. Klicka på filnamnet och älj om du ill spara eller öppna filen. Hantera forum Om du är forumägare kan du redigera, ta bort, låsa och låsa upp forum. Du kan dessutom ange forumämnen som faoriter så att de isas öerst i forum. Flytta forumämnen När du har lagt till ett diskussionsämne men tror att det skulle passa bättre i ett annat forum kan du flytta det till det andra forumet. När du flyttar ett diskussionsämne till ett annat forum flyttas äen eentuella sar på ämnet till det nya forumet. Innan du börjar Om du ill flytta ett ämne i ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsägare. Det går endast att flytta ämnet till forum i samma gemenskap. Så här flyttar du ett forumämne: 1. Öppna det forumämne du ill flytta och klicka sedan på Flytta. 2. Välj det forum du ill flytta ämnet till och klicka sedan på Flytta. Resultat Den synliga sökägen oanför namnet på ämnet uppdateras så att det forum du alde i steg 2 isas. Redigera forum Om du ill ändra namnet på eller beskriningen för ett forum, eller om du ill lägga till eller ta bort forumetiketter, redigerar du forumet. Innan du börjar om du ill redigera ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsägare. 110 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

115 Så här redigerar du ett forum: 1. Öppna det forum du ill redigera. 2. Välj Fler åtgärder > Redigera forum. 3. Redigera forumet och klicka sedan på Spara. Förhindra att anändarna lägger till ämnen eller sar till ett forum genom att låsa forumet Om du ill förhindra att medlemmarna lägger till nya ämnen eller lämnar in sar på befintliga ämnen kan du låsa forumet. Innan du börjar Om du är gemenskapsägare kan du låsa och låsa upp forum med alla ämnen. Alla med behörighet att låsa ett forum kan skapa ämnen och sar i det äen när det är låst. Tack are det kan forumägare ändra forumet utan att låsa upp det så att det är tillgängligt för hela gemenskapen. Forumet med alla ämnen är fortfarande låst för alla andra anändare. Du kan till exempel låsa ett forum om du anser att innehållet i forumet är löst eller klart. Om du till exempel startade forumet för att felsöka ett isst problem och problemet nu är löst kan du låsa forumet så att det inte går att göra några fler ändringar i det. När du låser ett forum kan anändarna isa foruminnehållet, men de kan inte lägga till nya ämnen eller ändra det befintliga innehållet. Så här låser du ett forum: 1. Öppna det forum du ill låsa. 2. Välj Fler åtgärder > Lås forum. Resultat Forumet markeras som låst, ilket innebär att anändarna kan se att de inte längre kan bidra till det. Kapitel 3. Gemenskaper 111

116 Och sedan då? Du kan låsa upp forumet när du ill att anändarna ska kunna fortsätta lägga till ämnen eller sara på befintliga ämnen. Om du ill låsa upp ett forum öppnar du forumet och äljer Fler åtgärder > Lås upp forum. Förhindra att anändarna redigerar ämnen eller lägger till sar genom att låsa forumämnen Om du ill förhindra att personer redigerar ett ämne eller lämnar in sar till det kan du låsa det. Innan du börjar Om du ill låsa eller låsa upp ett ämne i ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsägare. Om du inte ill låsa hela forumet kan du förhindra personer från ett redigera ett ämne eller lämna in sar till det genom att låsa foruminnehåll på ämnesniå. Du kan till exempel låsa ett forumämne om du anser att det är löst eller klart. När du låser ett forumämne kan personerna isa ämnet, men de kan inte lämna in sar på det eller ändra det befintliga innehållet. Som forumägare kan du redigera låsta ämnen och lämna in sar till låsta ämnen äen när ämnena är låsta för alla andra. Det gör att du får mer kontroll öer innehållet i forumet. Om ett ämne till exempel innehåller olämpligt innehåll kan du låsa det och sedan uppdatera det genom att ta bort eller redigera issa sar utan att behöa lämna in ämnet igen. Så här låser du ett forumämne: 1. Öppna det ämne du ill låsa. 112 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

117 2. Klicka på Lås ämne. Resultat Ämnet markeras som låst, ilket innebär att anändarna kan se att de inte längre kan bidra till diskussionsuppslaget. Och sedan då? Om du ill låsa upp ämnet senare öppnar du ämnet och klickar på Lås upp ämne öerst på sidan. Lämna in frågor till ett forum Du kan få sar från experterna genom att lämna in en fråga till ett forum. Innan du börjar Om du ill lämna in en fråga till ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsmedlem. Om du inte känner till saret på en iss fråga kan du lämna in frågan till ett forum. Som skapare a ämnet kan du moderera saren från anändarna och älja om du ill acceptera eller aisa dem. Du kan äen anända ett format med frågor och sar till att göra information tillgänglig för forummedlemmarna i ett lättläst format. Genom att skapa uppslag med frågor och sar kan du skapa ett anändbart lager med information för nya anändare med samma frågor. När du lämnar in en fråga till ett forum skapar du ett standardämne men markerar ämnet som en fråga. När du markerar ett ämne som en fråga markeras ämnet med ikonen, ilket gör det enkelt för forumanändarna att identifiera ilka ämnen i forumet som är frågor. Så här lämnar du in en fråga till ett forum: 1. Öppna det forum du ill lämna in frågan till. 2. Klicka på Lägg till ett ämne. 3. Ange namnet på ämnet i fältet Namn. 4. Kräs: Välj Markera det här ämnet som en fråga. 5. Om du ill lägga till etiketter till ämnet anger du dem i fältet Etiketter. 6. Ange din fråga i fältet. 7. Om du ill bifoga en fil till din fråga klickar du på Bifoga en fil och bläddrar efter filen. 8. Klicka på Spara. Och sedan då? Om du ill lämna in ett sar på din egen fråga klickar du på Lägg till ett sar och sedan följer du stegen i Sara på frågor i ett forum. När du lämnar in ett sar på en fråga du har skapat markeras sarat automatiskt som ett accepterat sar. Kapitel 3. Gemenskaper 113

118 Om du ill acceptera ett sar som har lämnats in a en annan anändare klickar du på Acceptera det här saret under saret. Saret markeras som ett accepterat sar och ikonen bredid den ursprungliga frågan ändras till. Accepterade sar isas äen med grön bakgrund, för att det ska ara enklare att identifiera dem om det finns många sar på en fråga. Du kan markera flera sar som accepterade sar. När du markerar ett sar som ett accepterat sar markeras hela ämnet som besarat. Om du ill aisa ett sar du har markerat som accepterat klickar du på Aisa det här saret under saret. Om en fråga är markerad som besarad men du ill få mer information id ett senare tillfälle kan du öppna frågan igen senare genom att klicka på Öppna frågan igen. Frågan markeras som öppen igen och anändarna kan lämna in sar till den. Sara på frågor i ett forum Du kan dela med dig a din expertis genom att sara på frågor som har lämnats in till de forum du är intresserad a. Du kan äen lämna in sar på frågor du själ har lämnat in om du ill dela information med de andra anändarna i ett format med frågor och sar. Innan du börjar Om du ill sara på frågor som har lämnats in till ett gemenskapsforum måste du ara gemenskapsmedlem. Obesarade frågor i ett forum isas med ikonen forummedlemmarna att identifiera dem., ilket gör det enkelt för När du sarar på en fråga i ett forum sänds ett meddelande med ditt sar till den person som har lämnat in frågan. Medlemmen kan sedan älja om de ill acceptera eller aisa ditt sar. Om de accepterar ditt sar markeras frågan som besarad och isas med ikonen, ilket anger att den har besarats med rätt sar. Det kan finnas flera rätt sar för en fråga. Så här sarar du på en fråga i ett forum: 1. Öppna det forum som innehåller den fråga du ill besara och älj sedan frågan. 2. Klicka på Sara. 3. Ange ditt sar i fältet. 4. Valfritt: Om du ill bifoga en fil till saret klickar du på Bifoga en fil, klickar på Bläddra och bläddrar efter filen och sedan klickar du på OK. 5. Lämna in ditt sar genom att klicka på Spara. Beaka forum och forumämnen Om du ill få meddelanden om de senaste uppdateringarna a ett forum kan du beaka det. Om du är intresserad a ett isst forumuppslag kan du beaka foruminnehåll på forumniå. 114 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

119 När du beakar ett forum får du meddelanden om de senaste uppdateringarna a det. Om du är intresserad a ett isst forumuppslag och ill få aktuell information om de senaste uppdateringarna a det kan du beaka forumämnet. Om du ill beaka ett forum i en gemenskap måste du ara medlem a gemenskapen. När du skapar ett forum beakar du det automatiskt. Du behöer inte göra något ytterligare. Så här beakar du foruminnehåll: Så här beakar du ett forum: 1. Öppna det forum du ill beaka. 2. Välj Beaka > Beaka det här forumet. Så här beakar du ett forumämne: 1. Öppna det ämne du ill beaka. 2. Välj Beaka > Beaka det här ämnet.. Och sedan då? Arbeta med gemenskapsfiler Om du inte längre ill få meddelanden om uppdateringar a ett forum eller forumämne slutar du beaka det. Om du ill sluta beaka ett forum öppnar du det och äljer Beaka > Sluta beaka det här forumet, om du ill sluta beaka ett forumämne öppnar du det och äljer Beaka > Sluta beaka det här ämnet. Du kan anända widgetprogrammet Filer till att öerföra, dela och arbeta med gemenskapsfiler. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Arbeta med gemenskapswidgetprogram på sidan 90 Du kan anända alternatien på åtgärdsmenyn för widgetprogrammen till att interagera med widgetprogrammen i gemenskapen. Vilka åtgärder du kan utföra beror på ilken roll du har för gemenskapen. Närliggande referens: Kapitel 3, LotusLie Gemenskaper, på sidan 67 Samarbeta med personer med samma intressen. Dela filer och mappar med gemenskapen genom att lägga till widgetprogrammet Filer Om du ill att du och de andra medlemmarna a gemenskapen ska kunna dela filer och mappar med resten a gemenskapen lägger du till widgetprogrammet Filer. Kapitel 3. Gemenskaper 115

120 Innan du börjar Widgetprogrammet Filer läggs automatiskt till i alla gemenskaper när de skapas. Om du ill kan du ta bort widgetprogrammet och lägga till det till widgetprogrammet igen senare. Om du ill lägga till widgetprogrammet Filer till en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. När du lägger till widgetprogrammet Filer till en gemenskap kan medlemmarna anända det till att dela filer och mappar från programmet Filer med resten a gemenskapen. Att dela filer är att bra sätt att uppmuntra samarbete i en gemenskap. Genom att uppmuntra medlemmarna att dela med sig a sin kunskap som är a intresse för gemenskapen kan ni skapa ett anändbart lager med information som det går att få åtkomst till från gemenskapen. Så här lägger du till widgetprogrammet Filer till en gemenskap: 1. Öppna innehållspaletten genom att gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa. 2. Lägg till fildelningsfunktioner till gemenskapen genom att klicka på Filer. 3. Valfritt: Stäng paletten genom att klicka på Stäng paletten. Resultat Området Filer isas på sidan Öersikt. Det här området är tomt från början men när medlemmarna börjar öerföra filer isas de fem senaste filerna som har uppdaterats eller öerförts till gemenskapen. Länken Filer som anänds till att gå till fildelningsområdet för gemenskapen isas i ägisaren. Som standard kan alla medlemmar nu börja dela filer och mappar med resten a gemenskapen. Närliggande uppgifter: Hantera widgetprogrammet Filer på sidan 122 Efter att du har lagt till widgetprogrammet Filer till gemenskapen kan du isa de senaste filuppdateringarna genom att uppdatera widgetprogrammet, gömma widgetprogrammet eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Dela filer med gemenskapen Du kan dela filer från programmet Filer med medlemmar a gemenskapen. Innan du börjar Alla gemenskapsmedlemmar kan dela filer och mappar med en gemenskap från programmet Filer. En mapp är en plats som du kan anända till att gruppera filer med närliggande eller liknande innehåll. Om du ill kunna dela filer med gemenskapen måste den innehålla widgetprogrammet Filer. Det här widgetprogrammet läggs automatiskt till för gemenskaper när de skapas, men om det har tagits bort kan du lägga till det till gemenskapen igen. Filägare får äen dela filer med en gemenskap, eller ge en kopia a en fil till en gemenskap direkt från programmet Filer. Alla får dela filer med en gemenskap de 116 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

121 har åtkomst till, men endast gemenskaps- och filägaren får ta bort filreferensen från gemenskapen. Du kan anända widgetprogrammet Filer till att dela filer från datorn och från programmet Filer med resten a gemenskapen. Att dela filer är att bra sätt att uppmuntra samarbete i en gemenskap. Genom att uppmuntra medlemmarna att öerföra filer till gemenskapen kan ni arbeta tillsammans med delade dokument och skapa ett anändbart lager med information som det går att få åtkomst till från gemenskapen. Så här delar du filer med gemenskapen: 1. Gå till widgetprogrammet Filer på sidan Öersikt och klicka på Dela filer. Anm: Om du är den första personen som delar filer med gemenskapen klickar du på Dela en fil. 2. Gör något a följande: a. Så här öerför du en fil från datorn: 1) Klicka på Bläddra efter filer på datorn. 2) Klicka på Bläddra och bläddra efter den fil du ill dela. 3) Redigera filnamnet om det behös, ange etiketter i fältet Etiketter och klicka sedan på Öerför. Filen ägs nu a gemenskapen. Den isas inte i listan Mina filer i programmet Filer. b. Så här delar du en fil från programmet Filer: 1) Anänd alternatien till änster till att älja den typ a fil du ill dela. Tabell 15. Fildelningsalternati Alternati De senaste filerna Faoritfiler Mina filer Delas med mig Andra personers filer Faoritmappar Mina mappar Delade mappar Beskrining Filer som nyligen har öerförts till programmet Filer. Filer du har angett som faoritfiler i programmet Filer. Filer du har öerfört till programmet Filer. Filer som delas med dig från programmet Filer. Andra personers gemensamma filer eller filer som andra personer delar med dig från programmet Filer. Mappar du har angett som faoritmappar i programmet Filer. Filer från dina priata i programmet Filer. Filer från delade mappar i programmet Filer. 2) Välj en eller flera filer i den lista som isas. 3) Ange om du ill att gemenskapsmedlemmarna ska få redigera filen eller filerna och klicka sedan på Dela filer. Kapitel 3. Gemenskaper 117

122 c. Om inte den fil du söker efter isas anger du filnamnet öerst i dialogrutan och klickar på. Närliggande uppgifter: Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Hantera åtkomst till gemenskapsfiler på sidan 121 Du kan hantera åtkomst till de filer du och andra medlemmar lägger till i gemenskapen. Dela mappar med gemenskapen Du kan dela mappar från programmet Filer med medlemmarna a gemenskapen. Visa filer som har delats med en gemenskap lokalt genom att hämta dem på sidan 119 Om du ill fortsätta arbeta med filer som du har öerfört till en gemenskap hämtar du dem. Hantera gemenskapsfiler på sidan 120 Du kan anända programmet Filer till att arbeta med de filer medlemmarna har öerfört till och delat med gemenskapen. Dela mappar med gemenskapen Du kan dela mappar från programmet Filer med medlemmarna a gemenskapen. Innan du börjar Om du ill kunna dela mappar med gemenskapen måste den innehålla widgetprogrammet Filer. Det här widgetprogrammet läggs automatiskt till till gemenskaper när de skapas, men om det har tagits bort och du är gemenskapsägare kan du lägga till det till gemenskapen igen. Om du ill ha information om hur du lägger till widgetprogram till en gemenskap läser du i Lägga till widgetprogram till en gemenskap. Alla får dela mappar med en gemenskap de har åtkomst till, men endast gemenskaps- och mappägaren får ta bort mappar från gemenskapen. Alla gemenskapsmedlemmar kan anända widgetprogrammet Filer till att dela mappar från programmet Filer. Vilken typ a mappar du kan dela beror på den gemenskap du ill dela filerna med. Företagsgemenskaper kan endast innehålla företagsmappar, begränsade gemenskaper kan innehålla företagsmappar eller priata mappar. Så här delar du mappar med gemenskapen: 1. Gå till widgetprogrammet Filer på sidan Öersikt och klicka på fliken Mappar. 2. Klicka på Dela mappar. Anm: Om du är den första personen som delar en mapp med gemenskapen klickar du på Dela en mapp. 3. Välj en mappkategori: 118 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

123 Tabell 16. Mappkategorier Alternati Senaste mapparna Mina mappar Mappar som delas med mig Mappar för <företaget> Beskrining De senaste mapparna som har skapats i programmet Filer. Mappar du äger i programmet Filer. Mappar som delas med dig från programmet Filer. Mappar som isas för alla i företaget i programmet Filer. 4. Välj den mapp eller de mappar du ill dela. 5. Välj den åtkomstniå du ill anända för gemenskapsmedlemmarna för mappen eller mapparna i listan Gemenskapsmedlemmar kan få åtkomst till de alda mapparna: Tabell 17. Mappåtkomstniåer Åtkomstniå Läsare Mederkande Ägare Beskrining Läsare får isa innehållet i alla filer i mappen. Mederkande får lägga till filer till mappen, ta bort filer de har lagt till och får isa information om filerna i mappen. Ägare äger mappen tillsammans med den ursprungliga ägaren. De får äen dela mappen med andra personer och ta bort alla filer. Ägaren till en fil får ta bort den från en mapp. 6. Klicka på Dela mappar. Närliggande uppgifter: Dela filer med gemenskapen på sidan 116 Du kan dela filer från programmet Filer med medlemmar a gemenskapen. Visa filer som har delats med en gemenskap lokalt genom att hämta dem Om du ill fortsätta arbeta med filer som du har öerfört till en gemenskap hämtar du dem. Innan du börjar Alla med åtkomst till en gemenskap kan hämta de filer som har delats med gemenskapen. Så här hämtar du en fil från en gemenskap: 1. Gå till området Filer och älj en fil. Om inte den fil du ill hämta isas klickar du på Visa alla så isas den fullständiga listan med gemenskapsfiler som du kan hämta. 2. Klicka på Hämta den här filen, ange om du ill öppna eller spara filen och klicka sedan på OK. Kapitel 3. Gemenskaper 119

124 Närliggande uppgifter: Dela filer med gemenskapen på sidan 116 Du kan dela filer från programmet Filer med medlemmar a gemenskapen. Hantera gemenskapsfiler Du kan anända programmet Filer till att arbeta med de filer medlemmarna har öerfört till och delat med gemenskapen. Medlemmar kan öerföra nya ersioner a gemenskapsfiler och redigera namnet på och beskriningen för filer. Medlemmar kan äen konfigurera meddelanden så att de får ett e-postmeddelande när en fil ändras. Endast gemenskapsägaren kan ta bort filer från gemenskaper. Om du ill ha mer information om hur du anänder LotusLie Filer läser du i hjälpen för LotusLie Filer. Du kan utföra följande uppgifter med gemenskapsfiler: Så här öerför du en ny ersion a en fil: 1. Välj filen och klicka sedan på Öerför en ny ersion. 2. Klicka på Bläddra och bläddra efter den fil du ill öerföra. 3. Ange en beskrining a ändringarna i fältet Kommentar och klicka sedan på Öerför en ny ersion. Så här uppdaterar du namnet på eller beskriningen a en fil: 1. Om du ill ändra namn på en fil klickar du på filen, klickar på Ändra namn bredid filnamnet, ändrar filnamnet och sedan klickar du på Spara. 2. Om du ill uppdatera beskriningen för en fil klickar du på Lägg till beskrining, ändrar beskriningen och sedan klickar du på Spara. Så här anger du att du ill ta emot e-postmeddelanden när en fil ändras: 1. Välj den fil du ill ange meddelanden för och klicka sedan på Aktiera meddelanden. Så här tar du bort en fil: Anm: Om du ill ta bort filer från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. 1. Klicka på Visa alla. 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Ta bort från gemenskapen under den fil du ill ta bort. 3. Bekräfta att du ill ta bort filen genom att klicka på OK. Obs!: Om du ill ta bort en gemenskapsfil måste du ara gemenskapsägare eller den person som har öerfört filen. Det går endast att ta bort filer som ägs a gemenskapen, ds. filer som har öerförts till gemenskapen. Det går inte ta bort filer som har delats med gemenskapen. 120 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

125 Närliggande uppgifter: Dela filer med gemenskapen på sidan 116 Du kan dela filer från programmet Filer med medlemmar a gemenskapen. Hantera åtkomst till gemenskapsfiler Du kan hantera åtkomst till de filer du och andra medlemmar lägger till i gemenskapen. Hantera åtkomst till gemenskapsfiler Du kan hantera åtkomst till de filer du och andra medlemmar lägger till i gemenskapen. Innan du börjar Om du ill ändra åtkomstniåer för gemenskapsfiler måste du ara gemenskapsägare. När du skapar en gemenskap får alla medlemmarna a gemenskapen redigeraråtkomst som standard så att de kan dela och öerföra filer. Beroende på kraen för gemenskapen kan du ändra filåtkomstniån för medlemmarna. Åtkomst till gemenskapsfiler gäller alltid för hela gemenskapen. Gemenskapsägare är alltid filägare och har åtkomst att öerföra, redigera och ta bort filer, samt att hantera filbehörigheter. Gemenskapsmedlemmar har någon a följande åtkomstniåer för öerföring a filer: Tabell 18. Åtkomstniåer för öerföring och delning a filer Roll Redigerare Läsare Medlemmar med den här behörigheten får Öerföra gemenskapsfiler och hämta filer. Får dela filer med hjälp a programmet Filer och hämta filer. Gemenskapsägaren kan anända redigerar- och läsarbehörighet till att ange om medlemmar får öerföra gemenskapsfiler till gemenskapen. Medlemmarna kan alltid anända programmet Filer till att dela filer med gemenskapen. Om det går att isa gemenskapsfiler eller inte beror på gemenskapstypen. Alla får isa filer i och hämta filer från företagsgemenskaper med öppen åtkomst men endast gemenskapsmedlemmar får isa filer i och hämta filer från begränsade gemenskaper. Så här redigerar du filåtkomstniåerna för gemenskapsmedlemmar: 1. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen, älj Gemenskapsåtgärder > Redigera gemenskap öerst på sidan och klicka sedan på fliken Filer. Du kan äen få åtkomst till redigeringsalternatien genom att älja Redigera på åtgärdsmenyn för widgetprogrammet Filer. 2. Gör de ändringar du ill och klicka på Spara. Alla gemenskapsmedlemmar får samma åtkomstniå. Kapitel 3. Gemenskaper 121

126 Närliggande uppgifter: Dela filer med gemenskapen på sidan 116 Du kan dela filer från programmet Filer med medlemmar a gemenskapen. Hantera gemenskapsfiler på sidan 120 Du kan anända programmet Filer till att arbeta med de filer medlemmarna har öerfört till och delat med gemenskapen. Hantera widgetprogrammet Filer Efter att du har lagt till widgetprogrammet Filer till gemenskapen kan du isa de senaste filuppdateringarna genom att uppdatera widgetprogrammet, gömma widgetprogrammet eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Innan du börjar Om du ill gömma, flytta eller ta bort widgetprogrammet Filer för en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Så här hanterar du widgetprogrammet Filer: Gå till sidan Öersikt för gemenskapen och klicka på i namnlisten för widgetprogrammet Filer och älj sedan ett alternati på den meny som isas. Om du ill expandera eller komprimera widgetprogramsinnehållet äljer du Maximera eller Minimera. Om du ill uppdatera widgetprogrammet så att de senaste filerna som har öerförts till eller uppdaterats i gemenskapen äljer du Uppdatera. Om du ill flytta widgetprogrammet uppåt eller nedåt på sidan Öersikt klickar du på Flytta uppåt respektie Flytta nedåt. Om du ill gömma widgetprogrammet Filer äljer du Göm och sedan bekräftar du att du ill ta bort widgetprogrammet från gemenskapen tillfälligt. Om du ill aktiera fildelning igen öppnar du innehållspaletten genom att älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa och sedan äljer du Filer i asnittet Visas inte på paletten. Allt innehåll återställs. Om du ill ta bort widgetprogrammet Filer permanent äljer du Ta bort och sedan bekräftar du att du ill ta bort det permanent. Obs!: Om du äljer det här alternatiet tas alla filer som har lagts till till gemenskapen bort permanent. Om det finns ett mediegalleri för gemenskapen går det inte att ta bort widgetprogrammet Filer från gemenskapen eftersom det anänds till att lagra filerna för mediegalleriet, men du kan gömma widgetprogrammet Filer om du inte ill att medlemmarna ska kunna anända det. Om du ill ha mer information läser du föregående punkt. Om du ill isa hjälpen för widgetprogrammet klickar du på Hjälp. 122 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

127 Närliggande uppgifter: Redigera gemenskaper på sidan 91 Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Arbeta med gemenskapsaktiiteter Du kan anända aktiiteter till att ordna aktiiteter och uppgifter för gemenskapen. Närliggande uppgifter: Skapa gemenskaper med arbetskamrater med liknande intressen på sidan 72 Du kan skapa en gemenskap som anänds till att samarbeta a personer i företaget med liknande intressen eller mål. Arbeta med gemenskapswidgetprogram på sidan 90 Du kan anända alternatien på åtgärdsmenyn för widgetprogrammen till att interagera med widgetprogrammen i gemenskapen. Vilka åtgärder du kan utföra beror på ilken roll du har för gemenskapen. Närliggande referens: Kapitel 3, LotusLie Gemenskaper, på sidan 67 Samarbeta med personer med samma intressen. Vad kan jag göra som gemenskapsägare? på sidan 85 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsägare. Vad kan jag göra som gemenskapsmedlem? på sidan 87 I det här asnittet beskris ilka åtgärder du kan utföra i en gemenskap som gemenskapsmedlem. Lägga till ett aktiitetswidgetprogram så att du kan hålla reda på mål och tilldela Att göra-uppgifter Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Widgetprogram är fristående HTML-baserade representationer a program. När du lägger till ett widgetprogram till en gemenskap skapar du en association mellan gemenskapen och widgetprogrammet. Medlemskapet mellan gemenskapen och widgetprogrammet är synkroniserat, och länkar skapas i anändargränssnittet för gemenskapen till det fullständiga programmet för widgetprogrammet så att du enkelt kan öppna det och arbeta i det fullständiga programmet.en sammanfattning a de senaste aktiiteterna isas på sidan Öersikt för gemenskapen. Om du ill få åtkomst till det fullständiga programmet för ett widgetprogram klickar du på motsarande länk i ägisaren. När du skapar en gemenskap isas widgetprogrammet Filer som standard. Du kan anpassa gemenskapen genom att lägga till extra widgetprogram. Du kan till exempel skapa en plats där medlemmarna kan lämna in diskussionsämnen och utbyta idéer genom att lägga till widgetprogrammet Forum. I innehållspaletten isas alla widgetprogram administratören har angett för anändning i gemenskaper. Kapitel 3. Gemenskaper 123

128 Så här lägger du till ett widgetprogram till gemenskapen: 1. Öppna innehållspaletten genom att gå till sidan Öersikt för gemenskapen och älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa. 2. Klicka på de widgetprogram du ill lägga till till gemenskapen. 3. Valfritt: Stäng paletten genom att klicka på Stäng paletten öerst till höger. Resultat Ett asnitt med widgetprogrammet läggs till i huudrutan på sidan Öersikt och en länk till det fullständiga programmet för widgetprogrammet isas i ägisaren. Skapa en gemenskapsaktiitet Du kan skapa en plats där gemenskapsmedlemmarna kan tilldela uppgifter och dela information och resurser genom att lägga till aktiiteter till gemenskapen. När du startar en aktiitet från en gemenskap kan du ge alla gemenskapsmedlemmar åtkomst till aktiiteten, eller så kan du begränsa åtkomsten till en deluppsättning a alla medlemmar. Innan du börjar För att gemenskapsmedlemmarna ska kunna skapa aktiiteter måste gemenskapsägaren först lägga till widgetprogrammet Aktiiteter till gemenskapen. Du kan dela Att göra-uppgifter, lämna in eenemangsinformation och ordna möten i gemenskapen genom att skapa aktiiteter. Det är enkelt att skapa aktiiteter: det enda du behöer göra är att klicka på en knapp och fylla i ett formulär. Det finns inga obligatoriska fält.> Om du ill lägga till eller ändra informationen i aktiiteten redigerar du den. Om du ill kan du skapa en aktiitet från en mall. Mallar anänds till att samla de uppgifter som kräs för ett isst jobb. I en patentmall kan det till exempel finnas länkar till de filer, databaser, erktyg och webbplatser som en uppfinnare som ill ansöka om ett patent behöer. Den kan äen innehålla en lista med de Att göra-uppgifter som måste utföras som en del a patentansökan. Aktiitetsägare kan dela aktiiteter med en gemenskap med hjälp a programmet Aktiiteter. När en aktiitetsägare delar en aktiitet med en gemenskap isas en länk till aktiiteten i gemenskapen. En länkikon isas bredid aktiitetsnamnet, ilket anger att det är en delad aktiitet. 124 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

129 Så här skapar du en gemenskapsaktiitet: 1. Gå till sidan Öersikt för gemenskapen och klicka på Starta en aktiitet i området Aktiiteter. Om du skapar den första gemenskapsaktiiteten isas länken som Lägg till en aktiitet. 2. Ange en kort beskrining a syftet med aktiiteten i fältet Namn. 3. Ange etiketter i fältet Etiketter. När du skrier isas en lista med öerensstämmande etiketter i etikettsamlingen. Om du ill lägga till en etikett som isas klickar du på den, om du ill lägga till en etikett som inte isas anger du hela etiketten. Om du ill ange flera etiketter agränsar du dem med kommatecken. 4. Lägg till medlemmar till aktiiteten genom att göra något a följande: Om du ill lägga till alla medlemmar a gemenskapen som författare anänder du standardalternatiet Tillåt att alla gemenskapsmedlemmar får författaråtkomst till aktiiteten. Om du ill lägga till en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna som författare för aktiiteten gör du följande: a. Välj Tillåt att följande gemenskapsmedlemmar får åtkomst till den här aktiiteten som och älj sedan Författare i listrutan. Om du ill lägga till alla gemenskapsmedlemmar eller en deluppsättning a gemenskapsmedlemmarna till någon annan roll än författare gör du följande: a. Välj Tillåt att följande gemenskapsmedlemmar får åtkomst till den här aktiiteten som. b. Klicka på nedåtpilen bredid fältet Författare och älj Ägare eller Läsare. c. Markera kryssrutan bredid de medlemmar du ill lägga till i aktiiteten. Anm: Gemenskapsägare isas inte eftersom de automatiskt läggs till i gemenskapsaktiiteter som standard. Kapitel 3. Gemenskaper 125

130 5. Ange en beskrining a aktiiteten i fältet Aktiitetsmål. Ange en mening eller ett par meningar som sammanfattar målet med aktiiteten, den asedda målgruppen eller den typ a innehåll som du ill att medlemmarna ska lägga till till den. 6. Ange slutdatumet för aktiiteten i fältet Slutdatum. Ange ett datum eller älj ett i datumäljaren. 7. Så här skapar du en aktiitet från en mall: a. Expandera Mallalternati. b. Klicka på Välj en aktiitetsmall. Listan med tillgängliga mallar isas. När du äljer en mall isas beskriningen för den. Om du inte ill anända någon mall äljer du Ingen i listan. 8. Klicka på Spara. Aktiiteten skapas. Resultat Efter att du har sparat aktiiteten öppnas den i Aktiiteter där du kan lägga till poster och Att göra-uppgifter. Och sedan då? Du kan göra följande i gemenskapen: skapa en aktiitet genom att klicka på Starta en aktiitet isa den fullständiga listan med aktiiteter som är associerade med gemenskapen genom att klicka på Aktiiteter Närliggande uppgifter: Lägga till mer funktioner genom att lägga till widgetprogram till gemenskapen på sidan 88 Om du ill lägga till extra funktioner för gemenskapsmedlemmarna kan du lägga till widgetprogram till gemenskapen. Om du ill lägga till eller ta bort widgetprogram från en gemenskap måste du ara gemenskapsägare. Hantera gemenskapsaktiiteter När du har lagt till widgetprogrammet Aktiiteter till gemenskapen kan du redigera aktiitetsdetaljer, flytta eller gömma widgetprogrammet, eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Hantera gemenskapsaktiiteter När du har lagt till widgetprogrammet Aktiiteter till gemenskapen kan du redigera aktiitetsdetaljer, flytta eller gömma widgetprogrammet, eller ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Innan du börjar Om du ill redigera gemenskapsaktiiteter, eller om du ill gömma, flytta eller ta bort widgetprogrammet Aktiiteter, måste du ara gemenskapsägare. Om du ill redigera information om en gemenskapsaktiitet, som aktiitetsnamn, -mål och -etiketter, måste du redigera aktiiteten i programmet Aktiiteter. Gemenskapsägare kan inte utföra hanteringsuppgifter på aktiiteter som de har delat med en gemenskap. Endast de aktiitetsägare som delade aktiiteten med gemenskapen kan hantera aktiiteten. 126 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

131 Om du inte längre ill anända aktiiteter för gemenskapen kan du ta bort widgetprogrammet Aktiiteter från gemenskapen. Alternatit så kan du anända alternatien på åtgärdsmenyn för widgetprogrammet till att gömma det tillfälligt. Söka i en gemenskap Om du ill hantera gemenskapsaktiiteter öppnar du gemenskapen och utför de uppgifter som behös. Om du ill redigera allmän information om en aktiitet, som namn, mål eller etiketter, öppnar du aktiiteten i programmet Aktiiteter genom att klicka på namnet på den. Sedan redigerar du aktiiteten genom att älja Fler åtgärder > Redigera aktiitet. Du kan äen utföra följande hanteringsuppgifter för widgetprogrammet genom att klicka på Åtgärder ( ) i namnlisten för widgetprogrammet och älja alternati på den meny som isas: Om du ill flytta widgetprogrammet uppåt eller nedåt på sidan Öersikt klickar du på Flytta uppåt respektie Flytta nedåt. Om du ill gömma widgetprogrammet äljer du Göm och sedan bekräftar du att du tillfälligt ill ta bort widgetprogrammet från gemenskapen. Inget aktiitetsinnehåll tas bort när du gömmer widgetprogrammet Aktiiteter. Om du ill fortsätta anända aktiiteter igen öppnar du innehållspaletten genom att älja Gemenskapsåtgärder > Anpassa, äljer Visas inte och sedan återställer du widgetprogrammet i gemenskapen genom att älja Aktiiteter. Allt innehåll du har lagt till i widgetprogrammet återställs. Om du ill ta bort widgetprogrammet permanent äljer du Ta bort och sedan bekräftar du att du ill ta bort widgetprogrammet. Viktigt: Om du äljer det här alternatiet tas alla gemenskapsaktiiteter bort. Det går inte att återställa det här borttagna innehållet. För aktiiteter som du har delat med gemenskapen tas endast gemenskapsåtkomsten bort när du tar bort widgetprogrammet Aktiiteter. Aktiiteterna är fortfarande kar i programmet Aktiiteter, men de delas inte längre med gemenskapen. Närliggande uppgifter: Redigera gemenskaper på sidan 91 Om du är gemenskapsägare kan du redigera informationen om gemenskapen. Skapa en gemenskapsaktiitet på sidan 124 Du kan skapa en plats där gemenskapsmedlemmarna kan tilldela uppgifter och dela information och resurser genom att lägga till aktiiteter till gemenskapen. När du startar en aktiitet från en gemenskap kan du ge alla gemenskapsmedlemmar åtkomst till aktiiteten, eller så kan du begränsa åtkomsten till en deluppsättning a alla medlemmar. Du kan isa allt gemenskapsinnehåll som innehåller ett isst nyckelord genom att söka efter nyckelordet i gemenskapen. I det ingår innehåll i de program som har lagts till till gemenskapen, som aktiiteter, men inte innehåll från gemenskapsfiler eller -mappar. Kapitel 3. Gemenskaper 127

132 Innan du börjar Om du ill söka i en gemenskap måste du öppna gemenskapen.innehållet indexeras med regelbundna interall ilket medför att innehåll som har lagts till till en gemenskap eentuellt inte isas omedelbart. Så här söker du i innehållet i en gemenskap: 1. Klicka på nedåtpilen bredid sökkontrollen och se till att Den här gemenskapen är alt. Det här är standardalternatiet. 2. Ange ett eller flera nyckelord att söka efter i textfältet. 3. Klicka på. Närliggande uppgifter: Granska dina sökresultat Du kan anända de tillgängliga alternatien till att leta rätt på intressant information genom att filtrera sökresultaten. Granska dina sökresultat Du kan anända de tillgängliga alternatien till att leta rätt på intressant information genom att filtrera sökresultaten. När du söker efter innehåll i en gemenskap isas sökresultaten i en fliky, där arje flik motsarar ett program i gemenskapen. Ordningen på flikarna motsarar den ordning som programmen isas med i gemenskapen. Det innebär att om du har prioriterat ett isst program genom att isa det öerst på gemenskapssidan så prioriteras det programmet äen i flikyn med sökresultat. Så här granskar du dina sökresultat: Om du ill öppna ett resultat och isa fler detaljer för det klickar du på namnet på det. Om du ill isa resultaten från ett isst program klickar du på motsarande flik. Om du ill söka efter etiketter eller nyckelord i sökresultaten anänder du sökkontrollen Etiketter. Om du endast ill isa innehåll med en iss etikett klickar du på etiketten i etikettmolnet. Och sedan då? Om för många resultat isas kan du försöka söka igen. Om du ill söka efter ett nyckelord anger du det i fältet Du sökte efter och sedan klickar du på Sök igen. Närliggande uppgifter: Söka i en gemenskap på sidan 127 Du kan isa allt gemenskapsinnehåll som innehåller ett isst nyckelord genom att söka efter nyckelordet i gemenskapen. I det ingår innehåll i de program som har lagts till till gemenskapen, som aktiiteter, men inte innehåll från gemenskapsfiler eller -mappar. 128 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

133 Kapitel 4. LotusLie Filer Dela och samarbeta med filer. Är det första gången du anänder Filer? Om du ill ha mer information om filer kan du titta på en ideofilm. Senaste uppdateringar Om du ill kan du få mer information om ilka funktioner som har lagts till sedan den senaste uppdateringen. Anända Filer Lägga till egna filer Söka efter filer Välkommen till Filer! Redigera, kommentera och rekommendera filer Om du ill få hjälp med andra uppgifter klickar du på asnitten i innehållsförteckningen. Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Filer är ett behändigt sätt att dela filer, information, meddelanden och idéer med andra medlemmar a din grupp utan att sända filer ia e-post. Du behöer endast förstå några grundläggande koncept för att kunna anända Filer: Öerföra filer Om du ill öerföra filer från datorn loggar du in och klickar på Öerför filer i Filer. Om du ill ha mer information läser du i Hur lägger jag till filer?. Dela filer Du kan ange filer som priata så att endast du får läsa och arbeta med dem, du kan dela filer med issa personer eller gemenskaper, och ange att de får dela filerna med andra, och du kan ange att filer ska isas för alla i företaget. Om du ill ha mer information läser du i Hur delar jag filer?. Leta rätt på filer Du kan leta rätt på filer genom att bläddra i listor med filer i olika yer. Du kan sortera yerna efter kolumner. Du kan begränsa listorna efter datum, hur de delas eller efter din åtkomstniå genom att filtrera listorna. Du kan söka efter filer eller söka efter filer med hjälp a etiketter. Du kan ange filer som faoritfiler så att du snabbt kan hitta dem när du behöer dem. Du kan ordna filer i mappar så att du enklare kan hitta dem. Om du ill ha mer information läser du i Hur söker jag efter filer?. Copyright IBM Corp 2010,

134 Beaka filer Om du ill få meddelanden när en fil redigeras eller kommenteras öppnar du filen och klickar på Beaka. Om du ill ha mer information läser du i Hur spårar jag ändringar a filer och mappar?. Åtkomstniåer När du delar filer med personer eller gemenskaper kan du ge dem läsareller redigeraråtkomst till filen, när du delar mappar med personer eller gemenskaper kan du ge dem läsar-, mederkande- eller ägaråtkomst till filen. När du delar filer med alla i företaget får alla läsaråtkomst till dem. Om du ill ha mer information läser du i Hur delar jag filer?. Rekommendera och kommentera Du kan rekommendera och kommentera filer. Om du ill ha mer information läser du i Vad kan jag göra med andras filer?. Etiketter Etiketter är nyckelord som du tilldelar till filer så att det går enklare att hitta dem. Om du ill ha mer information läser du i Vad kan jag göra med hjälp a etiketter i Filer?. Ordna filer i mappar Du kan ordna dina filer i mappar. På samma sätt som för filer kan du beaka mapparna så att meddelanden sänds när de uppdateras. Mappar kan ara priata, delade eller tillgängliga för alla i företaget. Du kan ange mappar som priata så att endast du får läsa och arbeta med dem, du kan dela mappar med issa personer eller grupper och ange åtkomst för dem, och du kan göra mappar tillgängliga för alla i företaget så att alla i företaget kan isa dem. Om du ill ha mer information läser du i Hur skapar jag mappar?. Versioner När du lägger till en fil blir det den första ersionen a filen. Om du sedan redigerar och sparar filen blir det den andra ersionen, os. Om du har den åtkomst som kräs för att läsa en fil kan du isa ersionerna a den. Om du är ägare till en fil får du ta bort ersioner. Om du ill ha mer information läser du i Vad händer med min fil när någon redigerar den?. Papperskorgen Om du ill ta bort en fil från Filer drar du den till papperskorgen. Filer i papperskorgen är inte permanent borttagna. Om du ill leta rätt på en fil som du har flyttat till papperskorgen klickar du på Papperskorg i ägisaren. Andra personer kan inte isa eller skapa länkar till filer som finns i din papperskorg. Om du ill ha mer information läser du i Hur fungerar papperskorgen?. 130 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

135 Närliggande begrepp: Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Närliggande uppgifter: Hur lägger jag till filer? på sidan 138 Om du ill lägga till filer öerför du dem från datorn. Hur delar jag filer? på sidan 140 Du kan dela dina filer med personer och gemenskaper eller ange att de ska isas för alla i företaget. Vad kan jag göra med andras filer? på sidan 136 Vad du kan göra med andras filer beror på ilken åtkomst de har gett dig till sina filer. Om du ill kunna arbeta med någon annans fil måste de dela den med dig eller göra den tillgänglig för alla i företaget. Hur skapar jag mappar? på sidan 145 Med hjälp a mappar kan du gruppera filer på ett anändbart sätt. Du kan ange mappar som priata, delade, eller tillgängliga för alla i företaget. Vad kan jag göra med hjälp a etiketter? på sidan 154 Genom att lägga till etiketter kan du tilldela sökbara nyckelord till filer som du och andra senare kan anända till att söka efter och gruppera filer. Du kan söka efter filer efter etiketter genom att älja en eller flera etiketter i en lista eller genom att ange en etikett. Hur söker jag efter filer? på sidan 133 Du kan isa listor med filer på olika sätt. Du kan sortera, filtrera, äxla mellan olika isningar och söka. Hur spårar jag ändringar a filer och mappar? på sidan 152 Du kan ange att meddelanden ska sändas när ändringar görs i en fil, mapp eller y. Hur fungerar papperskorgen? på sidan 155 Om du ill ta bort filer från Filer flyttar du dem till papperskorgen. Du kan sedan antingen återställa dem eller ta bort dem permanent från papperskorgen. Vad kan jag göra med hjälp a fildelning? Med hjälp a programmet Filer kan du och andra öerföra filer till ett centralt lager och sedan dela dem med andra. Genom att dela filer kan du samarbeta med andra. Genom att kontrollera åtkomsten till filerna kan du ange ilka som får isa och utföra åtgärder på de filer du delar och på de filer som delas med dig. Med hjälp a fildelning kan du samarbeta med andra på filer och grupper a filer. Du kan bland annat dela följande typer a filer: dokument och kalkylark presentationer ideofilmer, ljudspår och bilder kod- och programmeringskällfiler design- och funktionsspecifikationer och itpapper layouter och utformningar Kapitel 4. Filer 131

136 Vilka får arbeta med filer? Fildelning är särskilt anändbart under projekt- eller designplaneringsstadiet när det är iktigt att flera gruppmedlemmar ska kunna isa och agera på idéer ett sätt som alla gruppmedlemmar kan se och sara på. Du kan kontrollera element på olika sätt, inklusie åtkomstinställningar på personeller gemenskapsniå och att ange dem som läs- eller skriskyddade. Du kan gruppera filer i mappar och du kan äen ange åtkomstinställningar för de mapparna, som att ange åtkomstniå för mederkande. Om du har ägar- eller redigeraråtkomst till en fil kan du hämta och ändra filen och sedan öerföra nya ersioner a den, om du har läsaråtkomst till en fil kan du hämta filen men du kan inte öerföra nya ersioner a den till sidan för filen. Det finns bland annat följande filspårningsfunktioner: ersionshantering - ersionsnumret ökas arje gång en ny ersion a en fil öerförs kommentarsfunktioner - alla med åtkomst till en fil kan lägga till kommentarer till den flödesläsaresprenumerationer och uppdateringsmeddelanden - när en fil som en person äger eller en fil som har delats med en person ändras sänds meddelanden till personen. Det går äen att skapa ett flöde som anänds till att ta emot meddelanden i alfri flödesläsare Närliggande uppgifter: Hur delar jag filer? på sidan 140 Du kan dela dina filer med personer och gemenskaper eller ange att de ska isas för alla i företaget. Hur delar jag mappar? på sidan 148 Du kan dela dina mappar med personer eller gemenskaper, eller göra dem gemensamma. Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Den person som öerför en fil för första gången anges som ägare till filen. Om inte ägaren delar filen eller gör den tillgänglig för alla i företaget är filen priat och endast ägaren får läsa och redigera den. Ägare får dela sina filer med personer och gemenskaper och får tilldela läsar- eller redigeraråtkomst till filerna. Läsaråtkomst: Läsare får läsa, kommentera, hämta och rekommendera en fil, få meddelanden om ändringar a filen och dela filen. De får lägga till filen till någon a sina mappar eller till en mapp som de har mederkandeåtkomst för. Redigeraråtkomst: Redigerare får läsa, redigera, kommentera, hämta, rekommendera, öerföra nya ersioner a och ange egenskaper för en fil. De kan äen få meddelanden om ändringar a filen och dela den. De får äen lägga till filen till någon a sina mappar eller till en mapp som de har mederkandeåtkomst för. Ägare får äen göra en fil tillgänglig för alla i företaget, ilket innebär att alla i företaget som har åtkomst till Filer kan läsa den. 132 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

137 Hur söker jag efter filer? När ägaren öerför en fil kan han/hon ange att andra får dela den. Om filen är både tillgänglig för alla i företaget och delad isas den med ikonen för gemensamma filer. Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Närliggande uppgifter: Hur lägger jag till filer? på sidan 138 Om du ill lägga till filer öerför du dem från datorn. Hur delar jag filer? på sidan 140 Du kan dela dina filer med personer och gemenskaper eller ange att de ska isas för alla i företaget. Vad kan jag göra med andras filer? på sidan 136 Vad du kan göra med andras filer beror på ilken åtkomst de har gett dig till sina filer. Om du ill kunna arbeta med någon annans fil måste de dela den med dig eller göra den tillgänglig för alla i företaget. Hur skapar jag mappar? på sidan 145 Med hjälp a mappar kan du gruppera filer på ett anändbart sätt. Du kan ange mappar som priata, delade, eller tillgängliga för alla i företaget. Vad kan jag göra med hjälp a etiketter? på sidan 154 Genom att lägga till etiketter kan du tilldela sökbara nyckelord till filer som du och andra senare kan anända till att söka efter och gruppera filer. Du kan söka efter filer efter etiketter genom att älja en eller flera etiketter i en lista eller genom att ange en etikett. Hur söker jag efter filer? Du kan isa listor med filer på olika sätt. Du kan sortera, filtrera, äxla mellan olika isningar och söka. Hur spårar jag ändringar a filer och mappar? på sidan 152 Du kan ange att meddelanden ska sändas när ändringar görs i en fil, mapp eller y. Hur fungerar papperskorgen? på sidan 155 Om du ill ta bort filer från Filer flyttar du dem till papperskorgen. Du kan sedan antingen återställa dem eller ta bort dem permanent från papperskorgen. Du kan isa listor med filer på olika sätt. Du kan sortera, filtrera, äxla mellan olika isningar och söka. Du kan isa filer du har angett som faoriter, dina filer, filer som delas med dig, filer som delas a dig, gemenskapsfiler du har åtkomst till, filer som är tillgängliga för alla i företaget och filer i papperskorgen. Om du ill äxla mellan detaljerade och normala ersioner a listor klickar du på isningsikonerna oanför listan. Kapitel 4. Filer 133

138 1. Gör något a följande: Alternati Söka efter faoritfiler Beskrining Klicka på Faoritfiler i ägisaren. Om du ill ange en fil som faoritfil klickar du på häftstiftsikonen bredid filen. Alternatit så öppnar du filen och klickar på häftstiftsikonen. Söka efter filer som du har öerfört Söka efter filer som andra personer har delat med dig Söka efter filer som du har delat med andra personer Söka efter gemenskapsfiler som du har åtkomst till Klicka på Mina filer i ägisaren. Klicka på Delas med mig i ägisaren. Det här är filer som andra personer har delat med dig. De filer som delas med dig kan äen ara gemensamma. Klicka på Delas a mig i ägisaren. Det här är filer du har delat med personer. De filer du delar kan äen ara gemensamma. Klicka på Gemenskapsfiler i ägisaren. Söka efter filer som är tillgängliga för alla i företaget Klicka på Filer för företaget i ägisaren. Söka efter filer Välj ett alternati på sökmenyn, som Alla filer eller Personer ange tecken i sökfältet, som namnet på filen eller personen, och klicka sedan på sökikonen. 2. Om du ill filtrera eller få åtkomst till filerna gör du följande: Alternati Visa filer efter etikett Beskrining Expandera asnittet Etiketter eller Gemensamma etiketter och klicka sedan på en etikett i etikettmolnet. Om du ill isa alla filer med en iss etikett anger du en etikett i fältet och klickar på sökikonen. Du kan äen isa etiketterna för en fil du har åtkomst till genom att öppna den. Visa hur en fil delas Öppna en fil i något a följande mappasnitt och isa sedan hur den delas genom att klicka på Delning: Faoritfiler Mina filer Filer som delas med mig Filer för företaget 134 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

139 Alternati Visa filer efter datum Visa andra personers filer du får redigera Visa de filer andra personer får redigera Lägga till kolumner i en y Hämta alla filer i en y Ange att flödesmeddelanden ska sändas arje gång en y ändras Beskrining Expandera asnittet Uppdaterat och klicka sedan på något a följande: I dag Senaste sju dagarna Senaste trettio dagarna Senaste året Fildatum isas äen i de olika yerna med fillistor. Expandera asnittet Roll i yn Delas med mig och klicka sedan på redigerare. Expandera asnittet Roll i yn Delas med mig och klicka sedan på redigerare. Klicka på Anpassa i en mappy. Välj de data du ill isa i kolumnerna i yn och klicka sedan på Visa. Om du ill hämta en.zip-fil som innehåller alla filer i yn, inklusie filer som inte isas på den aktuella sidan, klickar du på Hämta alla filer..zip-filen kan ara högst 4 GB. Anm: Den första.zip-fil du hämtar har namnet "files.zip". Om du hämtar flera.zip-filer har de filerna samma namn, men ett nummer läggs till till filnamnet, som "files(1).zip", "files(2).zip" os. Om du ill kan du ändra namn på.zip-filerna. Om några a de filnamn du hämtar i.zip-filen innehåller icke-engelska tecken kan du anända inställningen Global (standard). Med hjälp a den här inställningen anger du att UTF-8-tecken ska anändas så att alla tecken i filnamn behandlas på rätt sätt när.zip-filerna skapas. Om filnamnen i.zip-filerna inte isas på rätt sätt när du har alt Global (standard) klickar du på Global (standard), äljer ett språk och sedan försöker du hämta igen. Klicka på Flöde för de här filerna längst ned i yn och skapa sedan en flödesläsarprenumeration när en uppmaning om att göra det isas. Kapitel 4. Filer 135

140 Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Vad kan jag göra med andras filer? Vad du kan göra med andras filer beror på ilken åtkomst de har gett dig till sina filer. Om du ill kunna arbeta med någon annans fil måste de dela den med dig eller göra den tillgänglig för alla i företaget. När en fil är tillgänglig för alla i företaget kan alla i företaget öppna och hämta den. Alla i företaget kan dela filen, lägga till den till en mapp, kommentera den och få meddelanden när någon redigerar eller kommenterar den. När någon delar en fil med dig kan de ge dig läsar- eller redigeraråtkomst: Läsaråtkomst: Läsare får läsa, kommentera, hämta och rekommendera en fil, få meddelanden om ändringar a filen och dela filen. De får lägga till filen till någon a sina mappar eller till en mapp som de har mederkandeåtkomst för. Redigeraråtkomst: Redigerare får läsa, redigera, kommentera, hämta, rekommendera, öerföra nya ersioner a och ange egenskaper för en fil. De kan äen få meddelanden om ändringar a filen och dela den. De får äen lägga till filen till någon a sina mappar eller till en mapp som de har mederkandeåtkomst för. Filägare får ange om andra får dela filer eller inte. Om det inte går att dela filen kan du inte dela den med personer eller gemenskaper, eller lägga till den till mappar. Om du ill isa ilken åtkomst du har för en fil går du till filsidan och klickar på fliken Delning. Kontrollera om ditt namn isas i listan Läsare eller Redigerare. Om namnet på företaget isas i listan Läsare är filen tillgänglig för alla i företaget. 136 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

141 Gå till filsidan och utför en eller flera a följande filåtgärder. Alternati Rekommendera filer Kommentera filer Beskrining Leta rätt på en fil i en lista med filer och klicka på rekommendationsikonen (en stjärna) på raden för filen. Om du ill ta bort din rekommendation klickar du på stjärnikonen igen och sedan på Du har rekommenderat. Det går äen att rekommendera filer genom att klicka på stjärnikonen under filnamnet på filsidan. Gå till filsidan, klicka på fliken Kommentarer och klicka sedan på Lägg till en kommentar. Ange din kommentar och klicka sedan på Spara. Hämta filer Om du ill hämta en fil går du till filsidan och sedan klickar du på Hämta den här filen. Om du ill hämta en eller flera filer öppnar du en fil- eller mappy, markerar kryssrutan bredid de filer du ill hämta och sedan klickar du på Hämta. Om du ill hämta alla filer i en y klickar du på Hämta alla filer längst ned i listan så hämtas en.zip-fil som innehåller alla filer, inklusie filer som inte isas på den aktuella sidan..zip-filen kan ara högst 4 GB. Anm: Den första.zip-fil du hämtar har namnet "files.zip". Om du hämtar flera.zip-filer har de filerna samma namn, men ett nummer läggs till till filnamnet, som "files(1).zip", "files(2).zip" os. Om du ill kan du ändra namn på.zip-filerna. Redigera filegenskaper Om några a de filnamn du hämtar i.zip-filen innehåller icke-engelska tecken kan du anända inställningen Global (standard). Med hjälp a den här inställningen anger du att UTF-8-tecken ska anändas så att alla tecken i filnamn behandlas på rätt sätt när.zip-filerna skapas. Om filnamnen i.zip-filerna inte isas på rätt sätt när du har alt Global (standard) klickar du på Global (standard), äljer ett språk och sedan försöker du hämta igen. Öppna filsidan och älj sedan Fler åtgärder > Redigera egenskaper. Ändra filnamnet, -beskriningen eller -tillägget och klicka sedan på Spara. Om du ill redigera egenskaperna för någon annans fil måste du ara ägare till filen eller ha redigeraråtkomst för den. Kapitel 4. Filer 137

142 Alternati Lägga till en fil till en mapp Beskrining Öppna filsidan och klicka sedan på Lägg till till mapp. Välj en mapp och klicka sedan på Lägg till till mappar. Om du ill ha mer information läser du i Hur lägger jag till filer till mappar?. Hur lägger jag till filer? Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Närliggande uppgifter: Hur lägger jag till filer till mappar? på sidan 146 Mappar innehåller och anänds till att ordna filer. Du kan lägga till filer till mappar du har mederkande- eller ägaråtkomst för. Om du ill lägga till filer öerför du dem från datorn. Administratören anger em som får öerföra filer. Administratören begränsar hur mycket utrymme du kan anända till att lagra filer. Om du öerskrider den gränsen kan du inte lägga till mer i Filer. I storleken på lagrade filer ingår alla ersioner a öerförda filer. Den mängd utrymme du har anänt isas längst ned i listan med filer i yn Mina filer. Du kan frigöra utrymme genom att ta bort gamla ersioner. Administratören kan äen ange en största tillåtna storlek för filer. Du kan öerföra alla typer om filer som administratören har angett som tillåtna. 1. Klicka på Öerför filer. 2. Klicka på Bläddra, älj en eller flera filer och klicka sedan på Öppna. 3. Valfritt: Om du ill redigera filnamnet för en fil i listan med filer att öerföra klickar du på den, om du ill ta bort den från listan klickar du på X. 4. Valfritt: Agränsa etiketterna med blanksteg. 5. Välj något a följande: 138 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

143 Alternati Ingen Personer eller gemenskaper Alla i företaget Tillåt andra att dela den här filen Tillåt att filer delas med personer utanför företaget Säkerhet: Kryptera innehållet i filerna Beskrining Markera filerna som priata. Endast ägaren kan isa och redigera dem. Dela filer med issa personer eller gemenskaper. Gör följande: 1. Välj en person eller en gemenskap. 2. Välj åtkomstniån som läsare eller som redigerare: Läsare får läsa, kommentera, hämta och rekommendera filen. De får lägga till filer de har mederkandeåtkomst för, få meddelanden om ändringar a filen och dela filen med andra personer. Redigerare får läsa, redigera, kommentera, hämta, rekommendera, öerföra nya ersioner och ange egenskaper för filen. De får lägga till filer de har mederkandeåtkomst för, få meddelanden om ändringar a filen och dela den med andra personer. 3. Gör något a följande: Om du ill dela med en person börjar du skria namnet på personen och sedan äljer du personen när han/hon isas. Om du ill dela med en gemenskap börjar du skria namnet på gemenskapen och sedan äljer du gemenskapen när den isas. Anm: Om du delar en fil med en gemensam gemenskap blir filen gemensam. 4. Om du ill anger du ett meddelande som isas för de personer du delar filen med. Gör filen tillgänglig för alla i företaget. Om du äljer den här inställningen får alla läsaråtkomst. Tillåt personer och gemenskaper du delar filen med att dela den med andra. Ange att filen får delas externt. Det här alternatiet är endast tillgängligt när du öerför filen. Det går inte att ändra det när du har öerfört filen. Om administratören har aktierat det här alternatiet kan du ange att de filer du ill lägga till ska krypteras. 6. Klicka på Öerför. Kapitel 4. Filer 139

144 Hur delar jag filer? Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Du kan dela dina filer med personer och gemenskaper eller ange att de ska isas för alla i företaget. Du kan ange läsar- eller redigeraråtkomst för personer och gemenskaper. Du kan ange läsaråtkomst för alla i företaget. Läsaråtkomst: Läsare får läsa, kommentera, hämta och rekommendera filer. Läsare får äen lägga till filer till mappar de har mederkandeåtkomst för, få meddelanden om ändringar a filer och dela filer med andra personer. Redigeraråtkomst: Redigerare får läsa, redigera, kommentera, hämta, rekommendera, öerföra nya ersioner och ange egenskaper för en fil. Redigerare får lägga till filer till mappar de har mederkandeåtkomst för, få meddelanden om ändringar a filen och dela den med andra personer. Personer får meddelanden när en fil delas med den och när uppdateringar a filsidan görs. Om du ill sluta beaka uppdateringar går du till filsidan och klickar på Fler åtgärder > Sluta beaka. Du kan äen dela filer som har delats med dig, om ägaren har angett att det är tillåtet. Endast ägaren till en fil kan göra den tillgänglig för alla anändare i företaget. Om du ill isa ilka en fil delas med går du till filsidan och klickar på fliken Delning. Anm: Du kan dela filer med icke-lotuslie-anändare, men de personer du delar filer med måste först acceptera kallelsen om att delta i LotusLie innan de kan få åtkomst till de delade filerna. När du tar med e-postadressen till en icke-lotuslie-anändare i delningslistan isas en uppmaning om att ange namnet på personen. Personen får ett e-postmeddelande om att delta i LotusLie och när han/hon har gjort det kan han/hon få åtkomst till den delade filen. 140 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

145 Dela en fil. Alternati Dela en fil när du öerför den Göra en fil tillgänglig för alla i företaget när du öerför den Beskrining 1. Klicka på Öerför filer. 2. Ange sökägen till filen eller bläddra efter den. 3. Ange ett filnamn. 4. Valfritt: Agränsa etiketterna med blanksteg. 5. Välj Personer eller gemenskaper. 6. Välj en person eller en gemenskap. 7. Tilldela åtkomst genom att älja som läsare eller som redigerare. 8. Gör något a följande: Om du ill dela med en person börjar du skria namnet på personen och sedan äljer du namnet på personen när det isas. Om du ill dela med en gemenskap börjar du skria namnet på gemenskapen och sedan äljer du gemenskapen när den isas. 9. Valfritt: Om du ill förhindra att de personer du delar filen med delar den med andra amarkerar du Tillåt andra att dela den här filen. 10. Valfritt: Om du ill förhindra att personer delar filen externt amarkerar du Tillåt att filer delas med personer utanför företaget. 11. Om du ill anger du ett meddelande som isas för de personer du delar filen med. 12. Klicka på Öerför. 1. Klicka på Öerför filer. 2. Ange sökägen till filen eller bläddra efter den. 3. Ange ett filnamn. 4. Valfritt: Agränsa etiketterna med blanksteg. 5. Markera Alla i företaget. 6. Valfritt: Om du ill förhindra att de personer du delar filen med delar den med andra amarkerar du Tillåt andra att dela den här filen. 7. Valfritt: Om du ill förhindra att personer delar filen externt amarkerar du Tillåt att filer delas med personer utanför företaget. 8. Klicka på Öerför. Kapitel 4. Filer 141

146 Alternati Dela en öerförd fil Göra en fil tillgänglig för alla i företaget när du har öerfört den Kopiera en fil till en gemenskap Beskrining 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på Dela. 3. Välj en person eller en gemenskap. 4. Tilldela åtkomst genom att älja som läsare eller som redigerare. 5. Gör något a följande: Om du ill dela med personer isar du namnen på de personer du nyligen har delat filer med genom att klicka i fältet. Om den person du ill dela med isas äljer du honom/henne. Om den person du ill dela med inte isas anger du ett namn eller en e-postadress och sedan äljer du personen. Om det namn du ill anända inte isas söker du efter personen genom att klicka på Visas inte personen? Anänd de fullständiga sökfunktionerna. Om du ill dela med en gemenskap börjar du skria namnet på gemenskapen och sedan äljer du gemenskapen när den isas. Anm: Om du delar en fil med en gemensam gemenskap blir filen gemensam. 6. Valfritt: Lägg till ett meddelande till de personer du delar filen med. 7. Klicka på Dela. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på Dela. 3. Markera Alla i företaget. 4. Klicka på Dela. I stället för att dela kan du kopiera den senaste ersionen a en fil till en gemenskap. Endast ägaren till en fil får kopiera den till en gemenskap, och widgetprogrammet Filer måste ara aktierat för gemenskapen. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på Fler åtgärder > Lämna in en kopia till gemenskapen. 3. Börja skria namnet på gemenskapen och älj sedan gemenskapen när den isas. 4. (Valfritt) Ändra filnamnet. 5. (Valfritt) Ange etiketter för filen. 6. Klicka på Kopiera. 142 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

147 Alternati Ange att en fil som är tillgänglig för alla i företaget inte längre ska ara tillgänglig för alla i företaget Göra en gemensam fil priat Ändra en persons åtkomst till en delad fil Sluta dela filer som har delats med dig Beskrining 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Klicka på x bredid Alla och sedan på OK. De personer och gemenskaper du har delat filen med kan fortfarande isa och arbeta med den. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Klicka på Sluta dela. 4. Klicka på OK. Det här medför att den enda person som kan isa och arbeta med filen är du. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Klicka på X bredid personen eller gemenskapen. 4. Välj en annan åtkomstniå och klicka sedan på OK. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Gör något a följande: Om du ill sluta dela med alla klickar du på Sluta dela och sedan klickar du på OK. Om du ill sluta dela med en person eller gemenskap klickar du på X bredid namnet på personen eller gemenskapen och sedan klickar du på OK. Kapitel 4. Filer 143

148 Närliggande begrepp: Vad kan jag göra med hjälp a fildelning? på sidan 131 Med hjälp a programmet Filer kan du och andra öerföra filer till ett centralt lager och sedan dela dem med andra. Genom att dela filer kan du samarbeta med andra. Genom att kontrollera åtkomsten till filerna kan du ange ilka som får isa och utföra åtgärder på de filer du delar och på de filer som delas med dig. Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Vad händer med min fil när någon redigerar den? När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Om du ill isa ersioner a en fil går du till filsidan och klickar på fliken Versioner. Du kan isa information som ersionsnummer, när filen redigerades och ilken person som redigerade den. Du kan hämta ersioner a filen och om du äger filen eller har redigeraråtkomst till den kan du göra en tidigare ersion till aktuell ersion genom att återställa den. Endast ägaren och administratören kan ta bort ersioner a filen. Anm: När du återställer en äldre ersion a en fil återställer du endast innehållet i filen. Namnet på filen, etiketterna för filen och egenskaperna för filen på filsidan ändras inte. 144 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

149 Hur skapar jag mappar? Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Närliggande uppgifter: Hur lägger jag till filer? på sidan 138 Om du ill lägga till filer öerför du dem från datorn. Hur delar jag filer? på sidan 140 Du kan dela dina filer med personer och gemenskaper eller ange att de ska isas för alla i företaget. Vad kan jag göra med andras filer? på sidan 136 Vad du kan göra med andras filer beror på ilken åtkomst de har gett dig till sina filer. Om du ill kunna arbeta med någon annans fil måste de dela den med dig eller göra den tillgänglig för alla i företaget. Hur skapar jag mappar? Med hjälp a mappar kan du gruppera filer på ett anändbart sätt. Du kan ange mappar som priata, delade, eller tillgängliga för alla i företaget. Vad kan jag göra med hjälp a etiketter? på sidan 154 Genom att lägga till etiketter kan du tilldela sökbara nyckelord till filer som du och andra senare kan anända till att söka efter och gruppera filer. Du kan söka efter filer efter etiketter genom att älja en eller flera etiketter i en lista eller genom att ange en etikett. Hur söker jag efter filer? på sidan 133 Du kan isa listor med filer på olika sätt. Du kan sortera, filtrera, äxla mellan olika isningar och söka. Hur spårar jag ändringar a filer och mappar? på sidan 152 Du kan ange att meddelanden ska sändas när ändringar görs i en fil, mapp eller y. Hur fungerar papperskorgen? på sidan 155 Om du ill ta bort filer från Filer flyttar du dem till papperskorgen. Du kan sedan antingen återställa dem eller ta bort dem permanent från papperskorgen. Med hjälp a mappar kan du gruppera filer på ett anändbart sätt. Du kan ange mappar som priata, delade, eller tillgängliga för alla i företaget. Endast ägaren till en priat mapp kan isa och arbeta med filerna i samlingen. Om du anger en priat mapp till en mapp som är tillgänglig för alla i företagets tas de filer som inte är angina som tillgängliga för alla i företaget bort från mappen. Alla personer och gemenskaper du delar en mapp med kan isa och arbeta med filerna i mappen. Personer och gemenskaper kan ha läsar-, mederkande- eller ägaråtkomst för en mapp. Läsare får isa filerna i mappen, mederkande får lägga till filer till mappen, ta bort filer de har lagt till och isa information om filerna i mappen och Ägare äger mappen tillsammans med den ursprungliga ägaren. Ansariga får dela mappen med andra personer och ta bort filer. När du delar en mapp med personer och gemenskaper kan de isa filerna i den mappen, men de kan inte isa samma filer öerallt om du inte delar filerna med dem. Om du till exempel lägger till en fil till en mapp och delar mappen med Kapitel 4. Filer 145

150 Katarina men inte har delat filen med henne kan hon isa och öppna filen i mappen, men den isas inte för henne i några andra listor. När du delar en mapp med personer eller ändrar deras roll får de ett meddelande. Mappägaren kan tillåta att andra får lägga till filer till mappen genom att markera Alla får bidra till den här mappen. 1. Klicka på Ny mapp. 2. Ange ett namn för mappen. 3. Valfritt: Ange en beskrining. 4. Välj något a följande: Om du ill göra mappen priat äljer du Ingen. Endast ägaren kan isa och redigera den. Om du ill dela filen med issa personer äljer du Personer eller gemenskaper. Gör följande: a. Välj en person eller en gemenskap. b. Tilldela åtkomstniån Ägare, Mederkande eller Läsare. c. Börja skria ett namn eller en e-postadress och älj sedan namnet eller e-postadressen när det/den isas. Om du ill ange att mappen ska isas för alla i företaget äljer du Alla i företaget. Alla i företaget får läsaråtkomst. 5. Om du ill göra mappen gemensam så att alla kan isa filer i och hämta filer från mappen äljer du Tillåt att mappen delas med personer utanför företaget. 6. Om du har angett att mappen är gemensamen och ill tillåta att alla anändare lägger till filer till den klickar du på Alla får bidra till den här mappen. 7. Klicka på Spara så skapas mappen. Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Hur lägger jag till filer till mappar? Mappar innehåller och anänds till att ordna filer. Du kan lägga till filer till mappar du har mederkande- eller ägaråtkomst för. Du kan öppna en mapp och lägga till filer till den, öppna en fil och lägga till den till mappar och du kan dra filer till mappar. 146 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

151 1. Så här öppnar du en mapp och lägger till filer: a. Öppna mappen. b. Klicka på Lägg till filer. c. Så här söker du efter filer: Alternati Bläddra efter filer på datorn De senaste filerna Beskrining Öerför filer från datorn till mappen. När du öerför en fil till en gemensam mapp blir filen gemensam, när du öerför en fil till en delad mapp delas filen med de du delar mappen med. Välj de filer som nyligen har öerförts eller delats med dig. Om du ill söka efter alla filer anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. I Alla filer isas dina filer, gemensamma filer och filer som delas med dig. Faoritfiler Mina filer Välj i en lista med faoritfiler. Välj de filer du har öerfört. Om du ill söka efter alla dina filer anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. Delas med mig Välj filer som andra personer har delat med dig. Om du ill söka efter filer som delas med dig anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. Andra personers filer Välj andra personer filer som är gemensamma eller som delas med dig. Börja skria ett namn eller en e-postadress och älj det sedan. Om namnet eller adressen inte isas klickar du på sökikonen. Mina mappar Välj filer i dina mappar. Expandera Mina mappar, klicka på en mapp och älj sedan filer i den mappen. Om du ill söka efter alla filer anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. I Alla filer isas dina filer, gemensamma filer och filer som delas med dig. Delade mappar Välj filer i mappar som delas med dig. Expandera Delade mappar, klicka på en mapp och älj sedan filer i den mappen. Om du ill söka efter alla filer anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. I Alla filer isas dina filer, gemensamma filer och filer som delas med dig. d. Klicka på Lägg till filer. Kapitel 4. Filer 147

152 e. Om du ill tillåter du att medlemmarna a mappen får redigera filer du äger genom att markera kryssrutan. 2. Så här öppnar du en fil och lägger till den till mappar: a. Gå till filen. b. Klicka på Lägg till till mappar. c. Så här söker du efter mappar: Alternati Senaste mapparna Beskrining Välj de mappar du nyligen har lagt till filer till under Mappar jag nyligen har lagt till till. Välj mappar du nyligen har skapat, mappar andra nyligen har delat med dig eller mappar andra nyligen har lagt till filer till under Nyligen uppdaterade mappar. Om du ill söka efter alla mappar anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. Mina mappar Välj mappar du har skapat. Om du ill söka efter alla mappar anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. Mappar som delas med mig Välj mappar som andra personer har delat med dig. Om du ill söka efter alla mappar anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. Mappar för företaget Välj mappar som isas för personer i företaget. Om du ill söka efter alla mappar anger du tecken i sökfältet och klickar på sökikonen. d. Klicka på Lägg till till mappar. Och sedan då? Hur delar jag mappar? Om du ill ta bort en fil från en mapp öppnar du filen, klickar på fliken Mappar, klickar på x bredid den mapp du ill ta bort filen från och sedan klickar du på OK. Närliggande uppgifter: Vad kan jag göra med andras filer? på sidan 136 Vad du kan göra med andras filer beror på ilken åtkomst de har gett dig till sina filer. Om du ill kunna arbeta med någon annans fil måste de dela den med dig eller göra den tillgänglig för alla i företaget. Du kan dela dina mappar med personer eller gemenskaper, eller göra dem gemensamma. Du kan ange läsar-, mederkande- eller ägaråtkomst för personer, grupper och gemenskaper. Läsaråtkomst: Läsare får läsa filer i mappen. 148 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

153 Mederkandeåtkomst: Mederkande får lägga till filer till mappen, ta bort filer de har lagt till och isa information om filerna i mappen. Ägaråtkomst: Ägare äger mappen tillsammans med den ursprungliga ägaren. Ansariga får dela mappen med andra personer och ta bort filer. Ägaren till en fil får ta bort den från mappen. För de personer och gemenskaper du delar mappar med isas ett meddelande i asnittet Uppdateringar. Om du ill isa ilka som har åtkomst till dina mappar går du till mappsidan och klickar på fliken Delning. Alternati Dela en mapp när du skapar den Beskrining 1. Klicka på Ny mapp. 2. Ange ett namn. 3. Ange en beskrining. 4. Gör något a följande: Om du ill dela med issa personer eller gemenskaper äljer du Personer eller gemenskaper. Välj en person eller en gemenskap och älj sedan en åtkomstniå (beskris i det här asnittet). Börja skria ett namn eller en e-postadress och älj sedan namnet eller e-postadressen när det/den isas. Endast personer och gemenskaper i företagskatalogen isas. Om du ill ange läsaråtkomst för alla äljer du Alla i företaget, om du ill ange mederkandeåtkomst för alla äljer du Alla får bidra till den här mappen. Om du anger en mapp som tillgänglig för alla i företag tas eentuella filer som inte är tillgängliga för alla i företaget bort från mappen. 5. Klicka på Spara. Anm: Det går inte att dela priata mappar med gemensamma gemenskaper. Kapitel 4. Filer 149

154 Alternati Dela en mapp efter att du har skapat den Beskrining 1. Öppna mappen. 2. Klicka på Dela. 3. Gör något a följande: Om du ill dela med issa personer eller gemenskaper äljer du Personer eller gemenskaper. Välj en person eller en gemenskap och älj sedan en åtkomstniå (beskris i det här asnittet). Börja skria ett namn eller en e-postadress och älj sedan namnet eller e-postadressen när det/den isas. Endast personer och gemenskaper i företagskatalogen isas. Om du ill ange läsaråtkomst för alla i företaget äljer du Alla i företaget, om du ill ange mederkandeåtkomst för alla i företaget äljer du Alla får bidra till den här mappen. Om du anger en mapp som tillgänglig för alla i företag tas eentuella filer som inte är tillgängliga för alla i företaget bort från mappen. 4. Klicka på Dela. Anm: Det går inte att dela priata mappar med gemensamma gemenskaper. Ange att en mapp som är tillgänglig för alla 1. Gå till mappsidan. i företaget inte längre ska ara tillgänglig för 2. Klicka på fliken Delning längst ned. alla i företaget 3. Klicka på X bredid Alla. Göra en gemensam mapp priat Ändra en persons åtkomst till en delad mapp De personer och gemenskaper du har delat mappen med kan fortfarande isa och arbeta med den. 1. Gå till mappsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Klicka på Sluta dela. 4. Klicka på OK. Det här medför att den enda person som kan isa och arbeta med mappen är du. 1. Gå till mappsidan. 2. Klicka på fliken Delning längst ned. 3. Klicka på X bredid personen, gruppen eller gemenskapen. 4. Välj en annan åtkomstniå och klicka sedan på OK. 150 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

155 Hur söker jag efter mappar? Närliggande begrepp: Vad kan jag göra med hjälp a fildelning? på sidan 131 Med hjälp a programmet Filer kan du och andra öerföra filer till ett centralt lager och sedan dela dem med andra. Genom att dela filer kan du samarbeta med andra. Genom att kontrollera åtkomsten till filerna kan du ange ilka som får isa och utföra åtgärder på de filer du delar och på de filer som delas med dig. Du kan isa listor med mappar på olika sätt. Du kan sortera, filtrera, äxla mellan olika isningar och söka. Du kan söka efter faoritmappar, mappar du äger, mappar som har delats med dig och mappar som isas för alla i företaget. 1. Gör något a följande: Alternati Söka efter faoritmappar Beskrining Klicka på Faoritmappar i ägisaren. Om du ill ange en mapp som faoritmapp klickar du på häftstiftsikonen bredid mappen. Söka efter mappar som du har skapat Söka efter mappar som andra personer har delat med dig Klicka på Mina mappar i ägisaren. Klicka på Mappar som delas med mig i ägisaren. Det här är mappar som andra personer har delat med dig. Söka efter mappar som är tillgängliga för alla i företaget Klicka på Mappar för företaget i ägisaren. 2. Om du ill filtrera eller få åtkomst till mapparna gör du följande: Alternati Beskrining Söka efter mappar Välj ett alternati på sökmenyn, som Alla mappar eller Personer, ange sökillkoret i sökfältet, som namnet på mappen eller personen, och klicka sedan på sökikonen. Visa hur en mapp delas Öppna en mapp i något a följande mappasnitt och isa sedan hur den delas genom att klicka på Delning: Faoritmappar Mina mappar Mappar som delas med mig Mappar för företaget Kapitel 4. Filer 151

156 Alternati Beskrining Hämta filer från en mapp Ange att meddelanden ska sändas arje gång yn ändras Om du ill hämta en.zip-fil som innehåller alla filer i mappen, inklusie filer som inte isas på den aktuella sidan, klickar du på Hämta alla filer..zip-filen kan ara högst 4 GB. Anm: Den första.zip-fil du hämtar har namnet "files.zip". Om du hämtar flera.zip-filer har de filerna samma namn, men ett nummer läggs till till filnamnet, som "files(1).zip", "files(2).zip" os. Om du ill kan du ändra namn på.zip-filerna. Om några a de filnamn du hämtar i.zip-filen innehåller icke-engelska tecken kan du anända inställningen Global (standard). Med hjälp a den här inställningen anger du att UTF-8-tecken ska anändas så att alla tecken i filnamn behandlas på rätt sätt när.zip-filerna skapas. Om filnamnen i.zip-filerna inte isas på rätt sätt när du har alt Global (standard) klickar du på Global (standard), äljer ett språk och sedan försöker du hämta igen. Klicka på Flöde för de här filerna längst ned i yn och skapa sedan en flödesläsarprenumeration när en uppmaning om att göra det isas. Hur spårar jag ändringar a filer och mappar? Du kan ange att meddelanden ska sändas när ändringar görs i en fil, mapp eller y. Om du beakar en sida eller mapp sänds meddelanden till din hemsida när en fil eller mapp uppdateras. Det finns flödeslänkar för mappar, filer och fillistor. Du kan ange att meddelanden om uppdateringar ska sändas till flödesläsaren genom att prenumerera på de här flödena. Om du ill ha mer information läser du i Prenumerera på ett flöde. Anm: När du prenumererar på ett flöde tar du emot ett Atom-flöde, så du måste anända en flödesläsare med funktioner för det. Flödet uppdateras när listan ändras. 152 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

157 Gör något a följande: Alternati Få ett meddelande när en fil läggs till i en mapp Få ett meddelande när en fil redigeras eller kommenteras Prenumerera på ett listflöde Prenumerera på flödet för en fil (kommentarer eller ersioner) Visa information om en fil Beskrining Öppna en mapp och klicka på Beaka. Som standard är det här aktierat för mappar du äger och aaktierat för gemensamma mappar och mappar du är medlem a. Gå till filsidan och klicka på Fler åtgärder > Beaka. Som standard är det här aktierat för filer du äger och aaktierat för gemensamma filer och filer du är medlem a. Du kan prenumerera på en fillista eller en mapp. Öppna listan och klicka på flödeslänken längst ned på sidan, till exempel Flöde för gemensamma filer eller Flöde för de här mapparna. Gå till filsidan. Om du ill prenumerera på kommentarsuppdateringar klickar du på Kommentarer och sedan på Flöde för de här kommentarerna. Om du ill prenumerera på ersionsuppdateringar klickar du på Versioner och sedan på Flöde för de här ersionerna. Gå till filsidan och klicka på fliken Om den här filen längst ned på sidan. Du kan isa när filen lades till, när den senast uppdaterades, hur stor den här, hur många gånger den har rekommenderats eller hämtats och hur många a de hämtningarna som har utförts a anonyma anändare. Du kan äen isa ilka anändare som har hämtat filen. Om du ill ha mer information om öerförda ersioner klickar du på fliken Versioner. Om du ill ha mer information om kommentarer som har lämnats in klickar du på fliken Kommentarer. Om du ill ha mer information om hur filen delas klickar du på fliken Delning. Om du ill ha mer information om ilka mappar som innehåller länkar till filen klickar du på fliken Mappar. Kapitel 4. Filer 153

158 Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Närliggande uppgifter: Prenumerera på flöden på sidan 156 Du kan prenumerera på ett flöde med IBM LotusLie-data så att uppdateringarna sänds till din flödesläsare. Flödesläsaren anänds till att isa alla uppdateringar när flödesprenumerationssidan ändras. Vad kan jag göra med hjälp a etiketter? Genom att lägga till etiketter kan du tilldela sökbara nyckelord till filer som du och andra senare kan anända till att söka efter och gruppera filer. Du kan söka efter filer efter etiketter genom att älja en eller flera etiketter i en lista eller genom att ange en etikett. Du kan lägga till etiketter till filer du äger eller har redigeraråtkomst för. Du kan äen söka efter filer efter etiketter. Lägga till etiketter till en fil Så här lägger du till en etikett till en fil: 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på Lägg till etiketter. 3. Ange etiketterna agränsade med blanksteg. 4. Klicka på Spara. Lägga till etiketter till flera filer Så här lägger du till etiketter till flera filer samtidigt: 1. Gå till yn Mina filer eller Delade a mig. 2. Markera kryssrutan bredid de filer du ill lägga till etiketter till. 3. Klicka på Lägg till etiketter. 4. Ange etiketterna agränsade med blanksteg. 5. Klicka på OK. Söka efter filer efter etiketter Så här söker du efter filer med hjälp a etiketter: 1. Öppna en mapp eller lista med filer. 2. Klicka på en etikett i etikettmolnet i Etiketter till änster eller klicka på Sök efter en etikett, ange etiketten och klicka sedan på sökikonen. 154 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

159 Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Hur fungerar papperskorgen? Om du ill ta bort filer från Filer flyttar du dem till papperskorgen. Du kan sedan antingen återställa dem eller ta bort dem permanent från papperskorgen. Innan du börjar När du flyttar en fil till papperskorgen isas den inte längre i några mappar eller id sökningar. När du flyttar en fil till papperskorgen flyttas alla ersioner, rekommendationer och kommentarer för filen till papperskorgen och filen isas inte längre för de personer du har delat den med. Om du återställer en fil från papperskorgen isas den i de mappar den tidigare isades i och alla data för filen återställs. Om du återställer en fil från papperskorgen återställs alla ersioner, rekommendationer och kommentarer och filen kan isas igen för de personer du har delat den med. Om du flyttar en fil till papperskorgen går det inte längre att anända bokmärken till den, om du återställer filen går det att anända bokmärkena igen. Filer i papperskorgen tas med i beräkningen a din storleksgräns. Om du öerskrider din storleksgräns kan du skapa mer utrymme genom att ta bort filer från papperskorgen. Du kan flytta en eller flera filer till papperskorgen och sedan återställa eller ta bort dem. 1. Gå till en filsida. 2. Klicka på Fler åtgärder > Flytta till papperskorgen och klicka sedan på OK. Anm: Om du ill flytta flera filer till papperskorgen går du till en y (till exempel Mina filer), markerar kryssrutan bredid de filer du ill flytta, klickar på Flytta till papperskorgen och sedan klickar du på OK. Du kan endast flytta filer du äger till papperskorgen. 3. Valfritt: Om du ill återställa filer från papperskorgen eller ta bort filer i papperskorgen klickar du på Papperskorgen i ägisaren och sedan gör du något a följande: Kapitel 4. Filer 155

160 Hur låser jag filer? Om du ill återställa filen klickar du på pilikonen bredid den och sedan äljer du Återställ. Om du ill ta bort filen permanent klickar du på pilikonen bredid den och sedan äljer du Ta bort. 4. Valfritt: Om du ill ta bort alla filer i papperskorgen permanent klickar du på Töm papperskorgen. Närliggande begrepp: Välkommen till Filer! på sidan 129 Filer är ett samarbetserktyg som du kan anända till att öerföra filer a olika typer där personer kan isa och arbeta med filerna. Du kan äen isa och arbeta med andra personers filer. Vilka får arbeta med filer? på sidan 132 Filägare kan ange sina filer som priata, dela dem med personer och gemenskaper eller göra dem gemensamma för anändare i företaget. Vad händer med min fil när någon redigerar den? på sidan 144 När du öerför en fil skapas en ursprunglig ersion a filen. Ditt ursprungliga arbete sparas i den första ersionen a filen tills du tar bort den. När du eller någon annan med redigeraråtkomst redigerar din fil och sedan öerför den igen skapas en ny ersion. Du kan förhindra att andra redigerar filer genom att låsa dem. Prenumerera på flöden Om du är ägare till eller redigerare för en fil kan du låsa och låsa upp den. Om du till exempel öerför en fil är du ägare till filen och kan låsa och låsa upp den. Om du ger någon annan person redigeraråtkomst till filen kan den personen också låsa och låsa upp den. När du låser en fil kan andra personer hämta och läsa den, men endast du kan öerföra nya ersioner a den. När du låser en fil går det inte att redigera den, men det går att flytta den till papperskorgen och ta bort den, och det går äen att kommentera och rekommendera den. 1. Gå till filsidan. 2. Klicka på Fler åtgärder > Lås fil. 3. Om du ill låsa upp filen klickar du på Fler åtgärder > Lås upp fil Du kan prenumerera på ett flöde med IBM LotusLie-data så att uppdateringarna sänds till din flödesläsare. Flödesläsaren anänds till att isa alla uppdateringar när flödesprenumerationssidan ändras. Innan du börjar Du måste anända en flödesläsare med funktioner för Atom-flöden. Atom är ett XML-baserat filformat som anänds till att syndikera webbinnehåll som nyhetsrubriker, bloggar och webbplatser. Atom-flöden fungerar på samma sätt som RSS-flöden (Rich Site Summary), men med en annan metod. 156 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

161 Genom att prenumerera på ett flöde blir det enklare att öeraka aktiiteter i LotusLie eftersom innehållsuppdateringar för alla flöden kontrolleras och hämtas automatiskt. Om du ill ha mer information läser du i Arbeta med flöden. 1. Gå till sidan med det innehåll du ill prenumerera på. Om du ill kan du filtrera bokmärkslistan så att till exempel endast bokmärken som är associerade med en iss person eller etikett isas, eller med något annat illkor. 2. Om du ill prenumerera på det innehåll som isas klickar du på Flöde för de här filerna. 3. Lägg till flödet i den flödesläsare du anänder. Hur du gör det beror på ilken webbläsare och ilken flödesläsare du anänder. Om du ill ha mer information läser du i dokumentationen för flödes- eller webbläsaren. Endast för Gemenskaper: När du anger URL-adressen till flödet kan du ange en parameter som anger sidstorlek för flödet. Som standard isas tio poster per sida för flöden i Gemenskaper. Du kan anända parametern ps till att ange en annan sidstorlek. Den första sidan med tio poster hämtas som standard. Du kan anända parametern page till att hämta fler sidor. Du anänder till exempel följande URL-adress till att sända den andra sidan i flödet för Mina gemenskaper med sidstorleken 20 poster: communities/serice/atom/communities/my?page=2&ps=20. Närliggande uppgifter: Hur spårar jag ändringar a filer och mappar? på sidan 152 Du kan ange att meddelanden ska sändas när ändringar görs i en fil, mapp eller y. Hur ändrar jag isningsspråk? Du kan ändra det språk som anänds för anändargränssnittet så att programmen isas på ditt föredragna språk. Innan du börjar Om du ändrar isningsspråk för Filer påerkar det inte språket för de namn som isas i listor eller innehållet i filerna. Om namnet på en fil till exempel är på senska och du ändrar isningsspråk till finska kommer namnet fortfarande att isas på senska i listor. Endast anändargränssnittet isas på finska. 1. Klicka på Min kontrollpanel > Mina kontoinställningar. 2. Klicka på Ändra i asnittet Språk. 3. Välj det språk du ill anända i asnittet Språk och klicka sedan på Spara ändringarna. Resultat Sidan uppdateras och anändargränssnittet isas på det alda språket. Kapitel 4. Filer 157

162 Hjälpmedelsfunktioner Med hjälp a hjälpmedelsfunktioner kan anändare med fysiska handikapp, som begränsad rörlighet eller nedsatt syn, enklare anända informationsteknikprodukter. När du anänder Filer med skärmläsaren JAWS måste du aaktiera det irtuella pekarläget i JAWS. I arkitekturen i Filer anänds Dojo-komponenter med inkrementell återgining. Det här är implementerat med hjälp a ett fullständigt AJAX-läge med en ARIA-roll där det irtuella pekarläget i JAWS aaktieras om du anänder Mozilla Firefox som webbläsare. Om du anänder någon annan webbläsare kan du aaktiera det irtuella pekarläget genom att trycka på Insert+Z. 158 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

163 Kapitel 5. Arbeta med personer i LotusLie Hantera din information Hantera dina LotusLie-kontakter, uppdatera din profil eller ändra dina kontoinställningar. Du kan förbli ansluten genom att uppdatera din profil och isa sidan för företaget. Du kan äen uppdatera dina kontoinställningar. Genom att ange inställningar för din profil och ditt konto kan du se till att den information som isas för andra LotusLie-anändare är rätt och aktuell. I Kontoinställningar lagras information för ditt konto, som din e-postadress, ditt lösenord och din språkinställning. Med hjälp a kontoinställningarna kan du redigera det namn som isas för dig i LotusLie. I Min profil isas den information om dig som du ill ska isas för andra anändare, inklusie ditt foto och din kontaktinformation. Ändra dina kontoinställningar Genom att uppdatera dina kontoinställningar kan du se till att informationen om dig är aktuell. Du kan uppdatera ditt namn, ditt lösenord, ditt föredragna språk och din tidszon. Det namn du anger isas i hela LotusLie, inklusie i din profil. E-postadressen anänds när system-e-postmeddelanden sänds och när andra LotusLie-anändare sänder e-postmeddelanden till dig. 1. Klicka på ditt namn i naigeringsfältet och älj Mina kontoinställningar 2. Klicka på Ändra för det objekt du ill uppdatera. 3. Redigera de fält som innehåller den information du ill ändra. 4. Klicka på Spara ändringarna när du är klar. Resultat Du har ändrat dina priata inställningar. Om du ill ändra din e-postadress, din roll eller om du ill aktiera integrerade program kontaktar du kontoadministratören genom att klicka på Kontakta kontoadministratören längst ned på sidan. Profiler Du kan ändra din profil och lägga till information om dig själ. I företagsprofilen isas information om företaget. Endast kontoadministratören för företaget kan ändra företagsprofilen. Din profil Din profil innehåller den information du anger om dig själ. Profilen isas för andra. Endast du kan redigera din profil. Copyright IBM Corp 2010,

164 Din profil är din professionella identitet för platsen och innehåller ditt namn, information om dig och ditt foto. Om du har angett att det ska gå att söka efter dig i LotusLie kommer de arbetskamrater som söker efter dig endast att kunna isa ditt namn, din befattning, ditt företagsnamn och ditt foto, om du inte finns i deras näterk. Företagsprofil Alla registrerade LotusLie-anändare kan isa din företagsprofil. Eftersom informationen i företagsprofilen isas för alla kan endast kontoadministratören redigera företagsprofilsidan. Kontoadministratören kan ange att företagskatalogen ska isas i företagsprofilen. Gemensamma näterkskontakter När du isar en annan anändares profil isas eentuella kontakter du har gemensamt med den personen under rubriken Gemensamma näterkskontakter på den högra sidan a profilen. Det här är en lista med personer ni båda känner och har kallat till era näterk. Gemensamma gemenskaper Om du isar en annan anändares profil isas listan med gemenskaper ni båda tillhör under rubriken Gemenskaper på den högra sidan a profilen. Redigera din profil Du kan anpassa din profil genom att redigera den information om dig som isas för andra LotusLie-anändare. 1. Välj Personer > Min profil i naigeringsfältet. 2. Klicka på Redigera. 3. Välj om du ill isas i den gemensamma katalogen eller inte. Om du isas i den gemensamma katalogen kan andra söka efter din profil. 4. Välj om andra anändare ska få lägga till etiketter till din profil. Du kan ta bort eentuella oönskade etiketter när du ill. 5. Ange din kontaktinformation, som din befattning, ditt land, din e-postadress och dina telefonnummer. 160 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

165 6. Ange mer information om dig själ i fältet Om mig. Den information du kan dela i fältet Om mig är din arbetserfarenhet, dina projekt och dina samarbeten med företag. Om du ill kan du äen lägga till information om din utbildning och dina intressen, som dina fritidsintressen eller föreningar du är medlem a. 7. Öerför ett foto a dig själ. Om du ill göra det klickar du på länken Ändra under fotoplatshållaren. Bläddra efter en bild på datorn. Du kan öerföra bilder med.jpeg- eller.gif-format. Det finns inga begränsningar för filstorleken, men ju större fil du öerför desto längre tid tar det att bearbeta bilden på serern. 8. Klicka på Spara ändringarna. Ta bort etiketter från din profil Du kan ta bort de etiketter som andra har skapat i din profil. Om du har tillåtit att andra lägger till etiketter till din profil kan du ta bort de etiketterna på fliken Min profil i asnittet Personer. 1. Gå till Personer > Min profil. 2. Området Etiketter isas under profilfotot. 3. Klicka på X bredid den etikett du ill ta bort. Redigera din kontoinformation Du kan ändra ditt profilnamn, ditt profillösenord och dina profilspråkinställningar. Så här redigerar du din kontoinformation: 1. Välj ditt namn i det öre naigeringsfältet. 2. Välj Mina kontoinställningar på menyn. Sidan Mina kontoinställningar isas. Kapitel 5. Arbeta med personer i LotusLie 161

166 3. Klicka på Ändra på raden bredid den inställning som du ill ändra. 4. Markera de objekt som du ill ändra och klicka på Spara ändringarna. Visa information för företaget All grundläggande kontaktinformation för företaget isas på företagssidan. Hantera dina kontakter Om du ill isa företagssidan klickar du på logotypen för företaget när du är inloggad på LotusLie. Det här är den interna ersionen a företagssidan. Kontoadministratören anger ilken ytterligare information som ska isas på företagssidan. Företagsprofilen är den externa ersionen a företagssidan. Företagsprofilen isas för alla LotusLie-anändare som söker efter ditt företag. Endast kontoadministratören kan redigera företagsprofilen och ange om företagsprofilen ska isas på företagssidan. Du kan ordna dina kontakter så att det går enklare att söka efter dem. Kontakter En kontakt fungerar som en post i en adressbok. Du kan skapa, redigera och äga kontaktinformation om andra. Endast du kan isa dina kontakter. Du kan göra följande med kontakter: hålla reda på iktig information om kunder, arbetskamrater, affärspartners och släkt och änner synkronisera dina kontakter med dina Lotus Notes- eller Microsoft Outlook-kontakter 162 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

167 importera befintliga kontakter från andra program kalla någon att delta i ditt näterk direkt från en kontaktpost dela en kontaktpost med en arbetskamrat genom att idarebefordra den dela en fil med någon direkt från en kontaktpost starta en aktiitet och inkludera en person som medlem a aktiiteten direkt från en kontaktpost Företagskatalogen Företagskatalogen innehåller en lista öer alla personer som är associerade med ditt konto och isas endast i företaget. Du kan anända katalogen till att få åtkomst till profilen för alla personer i företaget. Kontoadministratören hanterar de anändare som isas på företagskatalogsidan. Administratören kan aktiera företagskatalogen så att den isas på företagsprofilsidan. Lägga till etiketter till kontakter Du kan göra det enklare att söka efter kontakter genom att lägga till etiketter till dem. De här etiketterna isas endast för dig. Så här lägger du till etiketter till en kontakt: 1. Gå till Personer > Kontakter 2. Öppna den kontakt du ill lägga till en etikett till. 3. Klicka på Redigera under namnet på kontakten, bredid etiketten Etiketter. 4. Ange etiketter, agränsade med kommatecken. 5. Klicka på Spara när du är klar. Kapitel 5. Arbeta med personer i LotusLie 163

168 Resultat De etiketter du har angett isas under namnet på kontakten. Lägga till etiketter till profiler Du kan ange mer information om en profil och göra det enklare att söka efter den genom att lägga till etiketter till den. Om en anändare har tillåtit att andra anändare får lägga till etiketter till hans/hennes profil kan du lägga till etiketter till profilen. De etiketter du lägger till isas för alla anändare. Profilägaren kan redigera de etiketter som har lagts till till hans/hennes profil. 1. Välj Personer > Kontakter. 2. Öppna den kontakt ars profil du ill lägga till en etikett till. 3. Om profilägaren har angett att det går att lägga till etiketter till hans/hennes profil isas Etiketter under namnet på profilägaren. 4. Ange en etikett och klicka sedan på +. Etiketter får inte innehålla blanksteg. Lägga till personer till ditt näterk När du kallar någon till ditt näterk isas en utökad ersion a deras profil och du får meddelanden när personen uppdaterar sin kontaktinformation. Efter ett tag kommer du att få tillgång till ännu fler samarbetsmöjligheter med andra i ditt näterk, ilket gör det enklare än någonsin att arbeta med de personer och företag som är iktiga för din erksamhet. Om etiketten näterkskontakt isas bredid ett namn i din kontaktlista anger det att personen är medlem a ditt näterk. Varje anändare har en unik e-postadress. Om en kontaktpost du lägger till eller importerar innehåller e-postadressen till en registrerad anändare får du en kallelse om att delta i den personens näterk. Kalla personer utanför LotusLie till ditt näterk Du kan utöka samarbetstjänsterna till alla som du ill samarbeta med, I det ingår externa personer som inte är medlemmar a LotusLie. Du kan göra alla externa arbetskamrater och kunder till gästanändare så att de kan interagera med dig. Importera kontakter från Lotus Notes Du kan hämta de kontakter du redan har i Lotus Notes till din LotusLie-kontaktlista. Genom att importera dina befintliga Lotus Notes-kontakter kan du fylla i din Lotus Notes-adressbok utan att behöa ange en kontakt i taget. Det går endast att anända Lotus Notes 8 och senare. Om du ill importera kontakter från Lotus Notes till LotusLie gör du följande: 164 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

169 1. Välj Arki > Exportera i Lotus Notes. Välj art du ill exportera filen och ange ett filnamn. Anm: Om du exporterar kontakter från Lotus Notes 8.5 äljer du alternatiet för att endast exportera grundläggande fält. 2. Välj att du ill spara i en fil med kommaagränsade ärden i Filformat. 3. Välj Personer > Kontakter > Importera i LotusLie. 4. Välj Lotus Notes i Vilka kontakter ill du importera?. 5. Bläddra efter.cs-filen och klicka sedan på Fortsätt. 6. Välj antal poster att importera. 7. Klicka på Importera. Importen startas. Anm: När du importerar kontakter från Lotus Notes importeras inte eentuella poster som det inte finns någon e-postadresspost för. Importera kontakter från Microsoft Outlook Om du har befintliga kontakter i Microsoft Outlook kan du importera dem till LotusLie. Så här importerar du kontakter från Microsoft Outlook: 1. Välj Arki > Importera/exportera i Microsoft Outlook. Import-/exportguiden startas. 2. Välj Exportera till en fil och klicka sedan på Nästa. 3. Ange att du ill exportera till en fil med kommaagränsade ärden och klicka sedan på Nästa. 4. Välj Kontakter i listan med mappar att exportera. 5. Bläddra efter den plats du ill spara på och ange sedan att namn för filen. 6. Klicka på Nästa. 7. Vad som kommer att exporteras isas i fönstret Exportera till en fil. Klicka på Slutför. 8. Välj Personer > Kontakter > Importera i LotusLie. 9. Välj Microsoft Outlook i Vilka kontakter ill du importera?. 10. Bläddra efter.cs-filen och klicka sedan på Fortsätt. 11. Välj antal poster att importera. 12. Klicka på Importera. Importen startas. Synkronisera kontakter När du aktierar synkronisering a dina kontakter synkroniseras dina kontakter automatiskt med LotusLie. När du aktierar synkronisering läggs alla kontakter från andra program till i din kontaktlista. Kontakterna lagras sedan för arje efterföljande synkronisering. Efter den ursprungliga synkroniseringen utförs följande arje gång du synkroniserar: eentuella kontakter som inte finns i din kontaktlista läggs till Kapitel 5. Arbeta med personer i LotusLie 165

170 för eentuella kontakter som är desamma i ett annat program och i din kontaktlista uppdateras kontakterna med kontaktinformationen från det andra programmet eentuella befintliga kontakter du har tagit bort i andra program tas bort från din kontaktlista Aktiera synkronisering för Microsoft Outlook Du kan aktiera synkronisering a kontakter från Microsoft Outlook med LotusLie. 1. Om du ill hämta.zip-filen till datorn klickar du på länken nedan. com.lotuslie.plugin.outlook.zip 2. När du har hämtat.zip-filen kör du programmet. 3. Följ instruktionerna i InstallShield-guiden. Aktiera synkronisering för Lotus Notes Du kan aktiera synkronisering a kontakter från Lotus Notes 8 och senare med LotusLie. 1. Anänd en textredigerare till att öppna följande fil på den dator som Lotus Notes är installerat på: [Installationskatalogen för Lotus Notes]\framework\rcp\plugin_customization.ini. [Installationsk 2. Utför någon a följande steg: a. Om följande rad inte finns i filen lägger du till den i slutet a den: com.ibm.notes.branding/enable.update.ui=true b. Om raden finns kontrollerar du att ärdet är "true". 3. Spara filen och stäng textredigeraren. 4. Asluta Lotus Notes, om det körs. 5. Starta Lotus Notes. 6. Välj Arki > Program > Installera. Dialogrutan för funktionsuppdatering isas. 7. Välj Sök efter nya funktioner att installera och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan för programplats isas. 8. Klicka på Lägg till fjärrplats. 9. Ange följande information: Namn: LotusLie-uppdateringar. URL-adress: Klicka på OK. "LotusLie-uppdateringar" isas i listan med platser. 11. Klicka på Slutför. Ett nytt fönster isas. 12. Välj LotusLie-uppdateringar och klicka sedan på Nästa. 13. Om du ill fortsätta måste du acceptera licensatalet genom att klicka på Nästa. 14. Klicka på Slutför. Om ett fönster med ett meddelande om tillförlitliga utfärdare isas fortsätter du genom att klicka på Installera det här insticksprogrammet och sedan på OK. 15. Klicka på Ja när en fråga om du ill starta om Lotus Notes isas. 166 LotusLie: Anändarhandbok för LotusLie Engage och LotusLie Connections

171 Vidarebefordra kontaktinformation Du kan dela en kontakt med en arbetskamrat genom att idarebefordra kontaktinformationen till honom/henne. Så här delar du en kontakt med en arbetskamrat: 1. Klicka på fliken Kontakter och älj namnet på den kontakt du ill sända. 2. Klicka på Vidarebefordra öerst på skärmen. 3. Fönstret Vidarebefordra kontakter öppnas. 4. Ange namnet på den person du ill idarebefordra kontakten till. Om du ill ange flera e-postadresser agränsar du dem med kommatecken. 5. Lägg till ett meddelande till mottagaren. Du kan till exempel ange arför du idarebefordrar kontakten. Söka efter personer i LotusLie Du kan söka efter profiler och kontaktinformation. Söka efter profiler Du kan anända profilsökfunktionen till att söka efter personer och företag i LotusLie. Kapitel 5. Arbeta med personer i LotusLie 167

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok Anm: Innan du börjar anända den här informationen och den produkt den handlar om bör

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare... Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister... Standardrapporter

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Manual HSB Webb brf

Manual HSB Webb brf BEHÖRIGHETSSYSTEMET ALLMÄNT Alla användare som ska arbeta med HSB Webb måste först skapas och registreras i systemet. När du registreras som användare får du ett användarnamn och ett lösenord som du sedan

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Namnge formuläret och klicka på Ok. Man kommer då till denna vy.

Namnge formuläret och klicka på Ok. Man kommer då till denna vy. Hemsida - Formulär I den här manualen ska vi gå igenom hur man skapar ett formulär. Börja med att logga in på er IdrottOnline-sida och gå in under Redigeraläge. När ni gjort detta så klickar ni upp resursfönstret,

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Scale Inspelning. Användarmanual V 1.0

Scale Inspelning. Användarmanual V 1.0 Scale Inspelning Användarmanual V 1.0 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Om denna manual... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Förberedelser... 3 Hur man skapar sitt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer