LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok"

Transkript

1 LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok

2

3 LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok

4 Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar på sidan 55. Anmärkning Den här utgåvan gäller IBM LotusLive inotes och alla efterföljande versioner och ändringar tills något annat anges i nya utgåvor. Copyright IBM Corporation 2010, 2011.

5 inotes Läs om kontoinställningar, hur du hanterar e-postmeddelanden och hur du arbetar med din kalender. Är det första gången du använder inotes? Titta på en video om hur man importerar kontaktinformation till inotes. Titta på en video om hur man importerar kalenderhändelser till inotes. De senaste uppdateringarna Info om vilka funktioner som lagts till sedan den senaste uppdateringen. Använda inotes Dina kontoinställningar Ditt konto har ställts in av en kontoadministratör med din e-postadress och användarroll, som du inte kan ändra. Du kan redigera ditt namn, lösenord och språk. Privata inställningar Dina kontoinställningar beskrivs nedan: Namn Användarnamnet som visas i IBM LotusLive inotes. E-postadress Den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kan inte ändra den här inställningen. Roll Åtkomstnivå för kontot. Du kan inte ändra den här inställningen. Lösenord Lösenordet för ditt IBM LotusLive inotes-konto. Lokalanpassning Valet av språk för ditt konto. Det språk du väljer för Lokalinställning avgör om en 12-timmars eller 24- timmars klocka ska visas i din kalender. Till exempel, om du väljer engelska visas en 12-timmarsklocka. Om du väljer svenska visas en 24-timmarsklocka. IBM Corporation 2007, 2012 IBM 2010,

6 Ändra dina kontoinställningar Så här ändrar du dina inställningar för Namn, Lösenord, eller Språk: 1. Från det övre navigationsfältet markerar du ditt namn och väljer sedan Mina kontoinställningar. 2. Till höger om inställningen du vill ändra väljer du Ändra. 3. Skriv in eller välj korrekt värde och välj Spara ändringar. Markera Kontakta kontoadministratören om du behöver hjälp med ditt konto. Garanti för sekretess och säkerhet Se till att du skyddar ditt lösenord, din säkerhetsfråga och ditt svar. 1. Logga ut när du har läst din e-post. 2. När du har loggat ut stänger du webbläsarfönstret. Genom att stänga webbläsarfönstret eller manuellt rensa webbläsarens cacheminne ser du till att all sessionsspecifik information raderas från webbläsarens cacheminne. 3. Du får inte skriva ner eller sprida ditt lösenord. Konfigurera din mobila enhet Använd LotusLive inotes-profilen när du konfigurerar IMAP, CardDAV och CalDAV i ett steg på din iphone. Om du inte vill konfigurera alla tre funktionerna på din iphone kan du ställa in e-post, kontakter eller kalendern separat. Se hjälpinformationen i Konfigurera IMAP- och POP-åtkomst, Konfigurera ett CardDAV-konto och Konfigurera ett CalDAV-konto. 1. Klicka på länken https://mail-usw.lotuslive.com/mobile/dav. Om du inte har loggat in tidigare måste du ange LotusLive-ID och lösenord. Detta ID och lösenord kan skilja sig från ditt LotusLive inotes-id och lösenord. 2. Trycka på Logga in. Den här sidan visas: LotusLive inotes Apple ioskonfigurering - Ställ in e-post, kontakter och kalender på din Apple ios-enhet. På denna sida kan du installera en profil på din ios-enhet som ger tillgång till: v Din e-post via IMAP v Dina kontakter via CardDAV v Din kalender via CalDAV 3. Välj Starta. Eftersom profilen inte är signerad, uppmanas du att bekräfta installationen genom att välja Installera > Installera nu. Om du har ett lösenord för din iphone, anger du lösenordet för att fortsätta. 2 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

7 4. Skriv ditt inotes-lösenord tre gånger för att bekräfta åtkomst till dina IMAP-, CardDAV- och CalDAV-konton i inotes-systemet. Välj Nästa i det övre hörnet för att fortsätta. 5. När installationen är klar markerar du Klart. Enhetsinställningssidan visas igen. Gå till ios-huvudmenyn när du vill börja använda din LotusLive inotes-e-post, kalender och kontaktfunktkioner i din iphone. Och sedan då? Profilens namn är LotusLive inotes Profile. Den finns på din iphone om du knackar på Inställningar > Allmänt > Profil. Välj Mer information för att se namnet på dina konton på din iphone. Komma igång med kontakter Du kan lägga till personliga kontakter i din kontaktlista. Administratörsbehörighet till kontot krävs för att lägga till företagskontakter. Du kan lagra upp till 2000 personliga kontakter. Följande åtgärder kan du utföra på din kontaktlista: v Söka efter kontakter per namn genom att skriva in söktexten i fältet Sök kontakt. v Visa alla kontakter genom att markera Alla kontakter. v Lägga till, ta bort eller redigera personliga kontakter. v Skicka e-postmeddelanden till en eller flera kontakter genom att markera kryssrutorna för de avsedda mottagarna och välja Skicka meddelande. Företagskontakter Företagskatalogen är en företagsadressbok som innehåller all kontaktinformation om de anställda. Företagskatalogen är görs tillgänglig och handhas av kontoadministratören. När du markerar företagskatalogen visas alla anställda om företagskatalogen används. Om du vill skicka ett meddelande till en eller flera anställda i företagskatalogen markerar du kryssrutan för var och an av dessa anställda och väljer Skicka meddelande. Hur många företagskontakter du kan lagra varierar. Kontakta kontoadministratören om du vill ha mer information om hur många företagskontakter du kan lagra. Göra kontaktinställningar Kontaktinställningarna hjälper dig att ordna dina kontaktuppgifter. inotes 3

8 1. Navigera till Inställningar. 2. Markera Visa under Kontakter. 3. I fältet Kontakter per sida väljer du hur många kontakter som du vill ska visas per sida. 4. I fältet Namnvisningsordning kan du ange hur du vill att kontaktnamninformation ska visas. 5. Markera Spara. Skapa och redigera kontaktinformation Du kan lägga till, redigera och radera personlig kontaktinformation. Du kan ha högst 2000 personliga kontakter.administratörsbehörighet krävs för att lägga till företagskontakter. Innan du börjar När du ska lägga till kontaktuppgifter navigerar du till fliken Kontakter och väljer Mina kontakter. På vissa enheter gäller att när du försöker lägga till kontaktuppgifter från ett annat program är standarddestinationen för den nya kontaktinformationen din Företagskatalog. Endast administratören får lägga till uppgifter i företagskatalogen, så i det här fallet sparas inte de nya kontaktuppgifterna. 1. Så här lägger du till en kontakt: a. Navigera till Kontakter. b. Markera Ny kontakt. c. Skriv högst 255 tecken i följande fält: Förnamn, Efternamn, Jobbtitel, Institution, Företag, Gata, Postnummer, Postort, Stat/region och Land. På vissa enheter kan du skriva in mer än 255 tecken i dessa områden. Om du skriver mer än 255 tecken i något av dessa fält visas inget felmeddelande men det du skrivit sparas inte. d. Skriv in uppgifter i fälten e-post och Telefon. Värden behövs i fälten Namn och E-post för att användare ska få tillgång till information när de använder ifyllningsfunktionen för sökning. e. Valfritt: När du skriver in information i fältet Anteckningar kan du högst använda tecken. f. Markera Spara när du vill spara den nya kontakten. Du uppmanas att skicka ett meddelande, redigera eller ta bort den kontaktinformation du just har lagt in. 2. Valfritt: Så här redigerar du kontaktinformation: a. Navigera till Kontakter. 4 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

9 b. Markera namnet eller e-postadressen för den kontakt du vill redigera. c. Markera Ändra och skriv in dina ändringar. d. Markera Spara. 3. Tillval: Så här tar du bort kontaktinformation: a. Navigera till Kontakter. b. Markera kryssrutan för kontakterna du vill ta bort. c. Välj Ta bort. d. Välj OK. Kontakterna tas bort permanent från din kontaktlista. Importera personliga kontakter Du kan importera personliga kontakter från en befintlig fil med kommaavgränsade värden (csv), vcard-fil (VCF) eller från en fil utan filtyp i filnamnet, till exempel testfil. Importprocessen accepterar filer som är högst 10 MB. Du kan inte uppdatera kontakter i företagskatalogen. Innan du börjar Innan du importerar kontakter från ett annat e-postprogram, som Outlook Express, använder du funktionen i det e-postprogrammet för att exportera kontaktinformation till filtypen kommaseparerat värde (.csv) eller vcard (.vcf). Innan du importerar kontakter kontrollerar du att teckenuppsättningen är UTF-8 eller ANSI. Den här uppgiften Du kan ha upp till 2000 kontakter. Om.csv- eller.vcf-filen som du importerar innehåller över 2000 kontakter, eller om antalet befintliga IBM LotusLive inotes kontakter plus antalet kontakter i.csv- eller.vcf-filen är över 2000 importeras inte det överstigande antalet kontakter. Se till att du kan sökvägen till alla filer som innehåller information som du vill importera. Du måste ange den här informationen innan du importerar. Om du har flera.vcf-filer kan du slå samman dem till en.vcf-fil och importera den. Felaktigt formaterade data i.csv- eller.vcf-filen ignoreras. De kontakter du importerar läggs till i Mina kontakter. Du kan också hitta kontakterna under Alla kontakter. inotes 5

10 1. Navigera till Kontakter > Mina kontakter. 2. Markera Importera kontakter. 3. Välj Bläddra om du vill navigera till den.csv- eller.vcf-fil som används för att lagra dina kontakter. 4. När du markerat filen väljer du Importera. Resultat Ett statusmeddelande anger att kontakterna importeras. Importprocessen kan ta mer än några minuter. Under importen kan du använda andra IBM Lotus- Live inotes funktioner. Närliggande uppgifter: Sammanfoga flera.vcf-filer (vcard) på sidan 7 Om du har flera vcard-filer som du vill använda för att importera kontaktinformation kan du slå ihop dessa filer till en.vcf-fil. Konfigurera ett CardDAV-konto Med ett CardDAV-serverkonto får du tillgång till och kan dela kontaktuppgifter med andra program. Du kan sedan synkronisera din kontaktinformation med andra användare och mellan flera enheter. Innan du börjar Kontrollera att du har din IBM LotusLive inotes-e-postadress, e-postadressen som tilldelats ditt konto. Om du har flera LotusLive-e-postadresser stämmer någon av följande situationer in på dig: v Om du väljer länken Använd min organisations inloggning på LotusLiveinloggningssidan för att logga in kan den e-postadress som du anger på den här sidan skilja sig från din IBM LotusLive inotes e-postadress. v Om ditt företag har flera LotusLive-abonnemang, kan du ha en e-postadress för varje abonnemang. Till exempel kan företaget använda LotusLive Engage och IBM LotusLive inotes. Din IBM LotusLive inotes e-postadress i guiden Komma igång skickas till dig första gången du loggar in. Du kan även kontrollera din IBM LotusLive inotes-postadress genom att välja Inställningar > Allmänt och markera Kontonamn under E-postserverinställningar. Om du konfigurerar ett CardDAV-konto med en iphone eller en ipad måste den ha ios4 eller senare. Om du har en tidigare version måste du uppgradera till ios4 eller senare. 6 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

11 Den här uppgiften Så här ställer du in ett CardDAV-konto: 1. Välj Inställningar > E-post, Kontakter, Kalendrar > Lägg till konto... > Annat > Lägg till CardDAV-konto. 2. Ange följande information: a. Server carddav-usw.mail.lotuslive.com b. Användarnamn Din LotusLive inotes-e-postadress till exempel c. Lösenord Ditt lösenord d. Beskrivning En beskrivning av ditt konto 3. Välj Nästa. När anslutningen med servern upprättats visas alternativet Avancerade inställningar. 4. På fliken Avancerade inställningar anger du följande information: a. Använd SSL Välj PÅ. b. Port: Markera Klart. Inget meddelande visas vid en lyckad anslutning. Och sedan då? När ditt LotusLive-lösenord går ut bestäms av kontoadministratörens inställningar. Om du har problem med att logga in till IBM LotusLive inotes kan du försöka med att logga in från webben för att se om lösenordet har gått ut. Sammanfoga flera.vcf-filer (vcard) Om du har flera vcard-filer som du vill använda för att importera kontaktinformation kan du slå ihop dessa filer till en.vcf-fil. 1. Kopiera alla.vcf-filer som du planerar att slå samman i samma katalog. 2. Gå till den katalog där du har lagrat.vcf-filerna. 3. Kör följande kommando: COPY *.vcf onefile.vcf. Importera den sammanslagna kontaktinformation i onefile.vcf. inotes 7

12 Närliggande uppgifter: Importera personliga kontakter på sidan 5 Du kan importera personliga kontakter från en befintlig fil med kommaavgränsade värden (csv), vcard-fil (VCF) eller från en fil utan filtyp i filnamnet, till exempel testfil. Importprocessen accepterar filer som är högst 10 MB. Du kan inte uppdatera kontakter i företagskatalogen. Arbeta med personliga grupper Använd personliga grupper för att skapa distributionslistor för kalenderkallelser och e-post. Det högsta antalet personliga grupper för ditt konto är 200. Det högsta antalet medlemmar i en personlig grupp är 50. Den här uppgiften Gruppens namn får inte vara mer än 255 bytetecken. För flerbytetecken måste gruppens namn vara kortare än 255 tecken. Om en nyligen tillagd gruppmedlem inte är i din personliga kontaktlista sparas den som en ny personlig kontakt. Om du har det högsta antalet kontakter och försöker lägga till en ny e-postadress visas ett felmeddelande. Den nya gruppen skapas inte. Dubblerade e-postadresser ignoreras. Om du anger en e-postadress som redan finns i gruppens medlemslista ignoreras den e-postadressen. Du kan ange flera e-postadresser i fältet Lägg till medlem här med hjälp av kommatecken för att avskilja enskilda e-postadresser. Till exempel, om du skriver läggs tre e-postadresser till i gruppmedlemslistan. När du anger e-postadresser kan du skriva de första tecknen och sedan välja objekt från den automatiska förslagslistan. 1. Navigera till Kontakter. 2. Markera Grupper > Ny grupp. 3. Ange ett gruppnamn. 4. Om du vill lägga till en gruppmedlem anger du en e-postadress i fältet Lägg till medlem här och väljer Lägg till medlem. 5. Valfritt: Om du vill ta bort en gruppmedlem klickar du på X-ikonen på samma rad som gruppmedlemmen. 6. Klicka på Spara för att spara ändringar för en grupp. Om du försöker navigera till en annan sida utan att spara dina ändringar, uppmanas du att spara dina ändringar. 8 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

13 Och sedan då? Så här redigerar du eller tar bort en personlig grupp: 1. Navigera till Kontakter. 2. Markera Grupper. 3. Markera gruppnamnet. 4. Markera Ändra. Gruppdetaljsidan visas. Du kan redigera gruppen eller ta bort gruppen så här: v Om du vill ändra personliga gruppuppgifter, skriver du in dina ändringar och väljer Spara. v Om du vill radera den personliga gruppen markerar du Ta bort grupp och väljer sedan OK för att bekräfta borttagningen. Söka kontakter Du kan söka kontaktinformation i Mina kontakter, Företagskatalogen eller Alla kontakter. Den här uppgiften v Inledande och avslutande blanksteg tas bort från sökkriterierna. v Sökningen görs mot fälten förnamn, efternamn, e-postadress och företagsnamn. v Sökningen är inte skiftberoende. v Matchningar visas så snart de påträffas, vilket kan inträffa innan du helt angett dina sökkriterier. v Sökningar med jokertecken är inte tillåtna. 1. Navigera till Kontakter. 2. Välj en uppsättning kontakter som du vill söka efter. 3. Skriv in dina sökkriterier i sökfältet. Sök kontakt visas i sökfältet innan du anger dina sökkriterier. Resultat Sökfunktionen visar en lista över alla kontakter som matchas av sökningen. Om inga kontakter matchas visas Inga kontakter matchade din sökning. Konfigurera en LDAP-anslutning Om du konfigurerar en LDAP-kataloganslutning (Lightweight Directory Access Protocol) kan du skicka förfrågningar till katalogtjänster och hitta kontaktuppgifter till andra användare på Internet eller företagets intranät. inotes 9

14 Den här uppgiften I flera e-postprogram och mobila enheter konfigureras en LDAP-anslutning på olika sätt. Om du har problem med eller behöver information om ett särskilt e-postprogram kontaktar du kundtjänsten för det e-postprogrammet. För att kunna konfigurera en LDAP-katalogsanslutning för en enhet eller ett e-postprogram behöver du följande information: v Bas-DN: ou=kontakt v Port (med SSL): 636 v Din IBM LotusLive inotes e-postadress. Om du har flera LotusLive -e-postadresser stämmer någon av följande situationer in på dig: Om du väljer länken Använd min organisations inloggning på Lotus- Live-inloggningssidan för att logga in kan den e-postadress som du anger på den här sidan skilja sig från din IBM LotusLive inotes e-postadress. Om ditt företag har flera LotusLive-abonnemang, kan du ha en e-postadress för varje abonnemang. Till exempel kan företaget använda Lotus- Live Engage och IBM LotusLive inotes. Din IBM LotusLive inotes e-postadress i guiden Komma igång skickas till dig första gången du loggar in. Du kan även kontrollera din IBM LotusLive inotes-postadress genom att välja Inställningar > Allmän och markera Kontonamn under E-postserverinställningar. v Bind-DN/Kontonamn: uid=din e-postadress angiven ovan,ou=kontakt. Till exempel, v Ditt e-postlösenord. När kontoadministratören anger ett engångslösenord för dig måste du ändra lösenordet när du loggar in på ditt IBM LotusLive inotes konto från webben. v Server: ldap-usw.mail.lotuslive.com v Sökfilter: ou=kontakt 1. Beroende på ditt e-postprogram varierar vilka steg som krävs för att konfigurera en LDAP-katalogsanslutning. Kontakta kundsupport för ditt e-postprogram om du behöver hjälp. 2. När du söker kontaktinformation med en LDAP-kataloganslutning måste fälten för förnamn och efternamn fyllas i. Annars kan fel uppstå. Mata in ett blanktecken i dessa fält om det behövs. 10 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

15 Komma igång med e-post E-postmeddelanden sparas i mappar. Du kan skapa mappar för att ordna din e-post. Det finns fem standardmappar som du inte kan ta bort. Du kan också flagga din e-post och göra inställningar för hur e-posten ska visas. Du kan inte byta namn på en standard-e-postmapp, eller radera en standarde-postmapp, men du kan ta bort e-postmeddelanden från standardmappar. Standardmappar: Inkorg Alla dina inkommande e-postmeddelanden. Utkast Alla sparade e-postmeddelanden som ännu inte har skickats. Objekt i mappen Utkast kan redigeras när som helst och skickas. Skickat Alla e-postmeddelanden som du har skickat, så länge du har angett i inställningarna att e-post ska sparas när den skickas. Det här är standardinställningen. Skräppost Alla e-postmeddelanden som har identifierats som skräppost. Papperskorg Alla borttagna e-postmeddelanden. Du måste tömma mappen Papperskorg om du vill ta bort dess innehåll permanent. I fönstret Hantera mappar kan du ta bort eller byta namn på en mapp. När du tar bort en mapp tas även allt innehåll i mappen bort permanent. Indikatorn Kvotanvändning visar hur mycket lagringsutrymme som för närvarande används för dina e-postmeddelanden och bilagor i e-postkontot. Kvotanvändning omfattar e-post i mapparna Skräppost och Papperskorg. Detta värde får inte överstiga 25 GB. Om du överskrider lagringsutrymmet kan du inte ta emot fler e-postmeddelanden. All inkommande e-post returneras till avsändaren med ett meddelande om att din brevlåda är full och att e- postmeddelandet inte kan levereras. Tips: E-postmeddelanden som du tar bort flyttas automatiskt till Papperskorgen. För att inte alltför stor del av lagringsutrymmet ska tas upp av meddelanden bör du regelbundet tömma Papperskorgen. Anm: v För att skydda ditt konto mot missbruk kan endast 5000 nya e-postmeddelanden tas emot när du inte är inloggad på ditt konto. Därefter skickas nya e-postmeddelanden tillbaka till avsändaren tills du loggar in på ditt konto igen. inotes 11

16 v Information om kända problem med att visa e-post på olika språk finns i dokumentet Known Issues på wikisidan bhwiki.nsf/dx/lotuslive_known_issues#mail. v Hög prioritet visas med ett utropstecken till vänster om e-postmeddelandets ämne. v Storleken på ett inkommande e-postmeddelande får inte överstiga 40 MB. Så kan du enklare hantera dina e-postmeddelanden: v Välj E-post i det övre menyfält och uppdatera din Inkorg manuellt. v Visa en lista över e-postmeddelanden som du har vidarebefordrat eller svarat på genom att klicka på ikonen bredvid Avsändare. v Sortera dina e-postmeddelanden efter avsändare, ämne eller datum. Som standard sorteras dina e-postmeddelanden efter datum.. Göra e-postinställningar I e-postinställningarna kan du ange hur du vill ordna, filtrera och vidarebefordra e-post. Den här uppgiften Endast ett e-postkonto kan specificeras för vidarebefordran av e-post. En bekräftelse skickas till din IBM LotusLive inotes e-postadress och till den e-postadress som angetts i vidarebefordringsavsnittet. Du startar vidarebefordran av post genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Om du vill inaktivera vidarebefordran av post, väljer du Ingen vidarebefordran i fönstret Vidarebefordran. Alla följande steg är valfria. De här inställningarna kan ändras efter behov. 1. Navigera till Inställningar. 2. Välj Allmänt. a. Markera e-postvisning för att ange hur många e-postmeddelanden som ska visas på varje sida och att ange sorteringsalternativ för din e- post: Nyast längst ned eller Nyast längst upp. b. Markera Läsa om du vill ange vad som ska hända när du flyttar eller tar bort ett e-postmeddelande: Gå till nästa meddelande eller Gå tillbaka till den ursprungliga mappen. Bildblockering spärrar alla bilder i din inkommande e-post. c. Markera Skicka om du vill spara en kopia av alla skickade e-postmeddelanden. Om du inte vill spara alla skickade e-postmeddelanden, men vill spara en kopia av vissa meddelanden kan du skicka en Dold kopia 12 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

17 till dig själv. Du kan sedan ange om e-postmeddelandets historik ska inkluderas när du svarar på ett e-postmeddelande. d. Använd e-postserverinformationen som visas i avsnittet E-postserverinställningar när du konfigurar IMAP-, POP- eller SMTP-autentisering. Under Konfigurera IMAP- och POP-åtkomst finns mer information. e. Markera Spara. 3. Markera Lägg till adress för att ange en extra e-postadress att använda när du skickar e-post. 4. Markera Skräppostinställningar och ange inställningar för att hantera oönskade e-postmeddelanden och e-postadresser. 5. Markera Frånvarande om du vill ange att det ska skickas automatiska svar på inkommande meddelanden medan du är borta. I Skicka frånvarandemeddelanden finns mer information. 6. Markera Signatur och ange information som automatiskt ska läggas till i slutet av all e-post som du skickar. Det högsta antalet tecken är Markera Vidarebefordra om du vill ange automatisk vidarebefordran av inkommande e-post till ett annat e-postkonto. 8. Markera Regler om du vill ange filtreringsregler för att hantera din e-post mer effektivt. I Skapa e-postfilterregler finns mer information. 9. Klicka på Spara. Skapa en mapp Du kan ordna e-post genom att lägga till, byta namn på och ta bort mappar. Du kan dra och släppa ett enskilt e-postmeddelande till en annan mapp. Den här uppgiften Begränsningar: v Mappnamnet får inte vara längre än 40 tecken, och namnet får inte börja med en punkt (.). Följande tecken är giltiga i mappnamn: a-ö (). v Mappnamn sorteras efter ASCII-värden. Internationella komponenter för Unicode (ICU) används inte. v Det högsta antalet tillåtna mappar är 200. I fönstret Hantera mappar kan du ta bort eller byta namn på en mapp. När du tar bort en mapp tas även allt innehåll i mappen bort permanent. 1. Navigera till E-post. 2. Markera Lägg till en mapp. 3. Skriv in ett mappnamn och välj OK. inotes 13

18 Visa en bilaga När du öppnar ett e-postmeddelande med en eller flera bilagor, visas en lista över dem i e-postmeddelandet. Den här uppgiften Om du får ett e-postmeddelande med en bifogad fil, visas en ikon som liknar ett gem bredvid meddelandet i Inkorg. När du öppnar meddelandet visas en lista över bilagor i meddelandet.du kan visa den bifogade filen från dess aktuella plats, eller hämta och spara den bifogade filen på datorn innan du öppnar filen. Om den bifogade filen är en bild kan den visas tillsammans med meddelandetexten. Begränsning: v Storleken på ett inkommande e-postmeddelande får inte överstiga 40 MB. v Endast de första 1 MB av texten i varje e-postbilaga indexeras och är sökbara. v Om du överskrider lagringsutrymmet kan du inte ta emot fler e-postmeddelanden. All inkommande e-post returneras till avsändaren med ett meddelande om att din brevlåda är full och att e-postmeddelandet inte kan levereras. 1. Navigera till E-post. 2. Markera Inkorg. 3. Markera det e-postmeddelande som du vill öppna. En lista med bilagor visas i meddelandet. v Om du vill visa en bilaga i e-postmeddelandet väljer du den fil du vill visa. v Om du vill hämta en bilaga, högerklickar du på den bifogade filen och följer instruktionerna för din dator eller mobila enhet. Skicka e-post Du kan skicka e-postmeddelanden från din kontaktlista eller från din E-postmapp. Om du skickar ett e-postmeddelande till en mottagare som inte finns i kontaktlistan, får du möjlighet att lägga till mottagaren i din kontaktlista. Den här uppgiften I RTF-redigeraren kan du välja format för e-posttexten. Det snabbaste sättet är att skriva texten, markera den och sedan välja önskat format. 14 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

19 Begränsningar: v Det högsta antalet mottagare av ett e-postmeddelande är 50. v Du kan bifoga upp till 10 filer till varje e-postmeddelande. v Den högsta storleken för ett e-postmeddelande som du skickar, inklusive alla bilagor, är 28,5 MB. 1. Välj hur du skickar ett e-postmeddelande: v Använd kontakter från kontaktlistan: a. Navigera till Kontakter. b. Markera den kontaktlista som innehåller de användare som du vill skicka ett e-postmeddelande till. Markera kryssrutan bredvid alla kontakter som du vill skicka ett e-postmeddelande till. c. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till en personlig grupp, markerar du Grupper. På sidan Grupper markerar du kryssrutorna bredvid de grupper du vill ta med. d. Markera Skicka meddelande. Sidan Nytt meddelande visas. E-postadresser för alla användare eller gruppmedlemmar som du markerat läggs till i fältet Till. v Så här skickar du ett e-postmeddelande direkt från din e-post-mapp: a. Navigera till E-post. b. Markera Nytt meddelande. Sidan Nytt meddelande visas. c. Ange e-postadresserna för alla mottagare i fältet Till. 2. Valfritt: I fältet Kopia eller Dold kopia anger du användare eller grupper som du vill skicka en kopia eller dold kopia till av e-postmeddelandet. Du kan skriva in de första tecknen i användarens eller gruppens namn och välja ett alternativ från förslagslistan som visas. Om du markerar en grupp läggs e-postadresserna för alla gruppmedlemmarna till i fältet Kopia eller Dold kopia. 3. Valfritt: Markera Sök filer om du vill bifoga en fil. Ett fönster visas där du uppmanas att leta rätt på filen och överföra den. 4. Valfritt: Markera Hög prioritet om du vill skicka e-postmeddelandet med hög prioritet. 5. Skriv texten för e-postmeddelandet. Information om kända problem med att olika webbläsare och RTF-redigeringsprogram finns i dokumentet Known Issues på wikisidan LotusLive_Known_Issues#Mail. 6. Markera Skicka. inotes 15

20 Flagga e-post Du kan aktivera en visuell indikator eller flagga som påminner dig om att du behöver följa upp ett e-postmeddelande. Flaggor är för eget bruk. Andra användare kan inte se dina flaggor. Den här uppgiften Som standard flaggas inga e-postmeddelanden. Flaggade meddelanden indikeras av den grå flaggan bredvid meddelandet. 1. Om du vill flagga ett e-postmeddelande navigerar du till mappen som innehåller meddelandena som du vill flagga. 2. Markera Flagga-ikonen bredvid varje e-postmeddelande som du vill flagga. Eller så kan du flagga eller ta bort flaggan för flera meddelanden samtidigt genom att markera meddelandekryssrutorna, och sedan välja Flagga eller Ta bort flaggan från menyn Fler åtgärder. 3. När du läser ett meddelande kan du markera ikonen Flagga bredvid ämnesraden högst upp i meddelandet. 4. Valfritt: Om du vill ta bort en flagga för ett meddelande klickar du på Flagga-ikonen igen. Återställa borttagna e-postmeddelanden När du tar bort ett e-postmeddelande flyttas meddelandet till mappen Papperskorg. Borttagna e-postmeddelanden lagras i mappen Papperskorg tills du tar bort dem permanent. 1. Navigera till Papperskorgen. 2. Markera det e-postmeddelande som du vill återställa. 3. Markera Fler åtgärder > Inkorg. 4. Navigera till Inkorg. Kontrollera att e-postmeddelandet har återställts. Avancerade e-postaktiviteter Förutom att skicka och ta emot e-post, finns det många andra aktiviteter som du kan utföra med e-post. Skicka frånvaromeddelande Med Frånvaromeddelande kan du skicka ett automatiskt svar på inkommande e-postmeddelanden medan du är borta. Meddelandetjänsten skickar svar under de frånvarodatum du anger och skickar endast ett svar till varje avsändare. 16 LotusLive inotes: LotusLive inotes Administrationshandbok

21 Den här uppgiften Ditt frånvaromeddelande aktiveras på din första frånvarodag och avaktiveras automatiskt det datum du är tillbaka, om du har angett det. Till exempel, kan du ange 1 januari 2011 som din första frånvarodag och 4 januari 2011 som ditt tillbakadatum. I det här fallet är ditt frånvaromeddelande aktivt från den 1 januari 2011 till den 4 januari 2011, vilket är totalt fyra dagar. Klockslag ställs in efter din tidszon. Frånvaromeddelandet får inte vara längre än 1000 tecken. 1. Navigera till Inställningar. 2. Markera Frånvarande. 3. I fältet Ämne skriver du rubriken till ditt automatiska svar. 4. Ange första frånvarodatum i fältet Första frånvarodag. 5. Valfritt: Ange ett datum i fältet Tillbaka. 6. Valfritt: I fältet Meddelande anger du detaljerad information om din frånvaro, som ett kontaktnummer för nödsituationer. 7. Markera På för Frånvaromeddelande. 8. Markera Spara. Och sedan då? Du kan manuellt stänga av dina frånvaromeddelanden genom att markera Av på Frånvaromeddelande. Skicka e-post med en alternativ e-postadress Förutom din IBM LotusLive inotes-e-postadress, har du en extra e-postadress som du kan skicka e-post från. Den här uppgiften När du anger en extra e-postadress för att skicka e-post, är det denna e-postadress som visas i e-posten du skickar. Din IBM LotusLive inotes-e-postadress kommer inte att användas till att skicka e-postom du inte aktiverar den igen. 1. Navigera till Inställningar. 2. Markera Lägg till adress. 3. I fönstret Skicka e-post från en annan adress väljer du Lägg till adress. 4. I fältet Namn anger du en extra e-postadress. Markera Spara. inotes 17

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

ToxicMail inställningar för iphone

ToxicMail inställningar för iphone för iphone Denna guide visar hur du kan installera ett Toxicmail e-postkonto i din iphone 4. Tidigare iphone-versioner är snarlika det är ingen större skillnader. Du behöver ha dina kontouppgifter för

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) Innehåll

E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) Innehåll E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) I detta dokument hittar du information om hur de vanligaste e-postklienterna påverkas i samband med flytten samt instruktioner för hur du ändrar e-postinställningarna

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Innehåll Viktig information... 2 Inställning i e-post klient för Windows... 3 Tekniska krav... 3 Inställningar i Outlook 2010... 3 Inställningar i Outlook

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Skicka Svara Bifoga Organisera Signatur Kontakter Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll ALLMÄNT... 1 Använda Outlook Web App när du reser...

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POSTEN

INTROGUIDE TILL E-POSTEN Sida 1 av 5 Version: 5 (EL) INTROGUIDE TILL E-POSTEN Här har vi samlat lite allmänna instruktioner till hur du installerar ett e - postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefordringar och out-of-office

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3 Sida 1 av 5 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server.

Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server. Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server. Innehåll Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. I det fulla Microsoft Office paketet ingår Microsoft Outlook vilket har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Microsoft Outlook förutsätter

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Office 365 E-post Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Microsofts molntjänst E-post med kalender, kontakter och uppgifter Lync videokonferenser Office 365 SharePoint intra med arbetsytor

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Vill du använda din Gavlenetmail på din mobil eller surfplatta? För tillfället stödjer våra mailservrar enbart mottagande av mail till mobil/surfplatta,

Läs mer