Kyltorkar för tryckluft serie TG TI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyltorkar för tryckluft serie TG TI"

Transkript

1 Kyltorkar för tryckluft serie TG TI Kapacitet, till, m³/min

2 Varför bör tryckluften torkas? Den av kompressorn insugna atmosfäriska luften är en gasblandning som alltid innehåller vattenånga Luftens förmåga att absorbera vatten beror i första hand temperaturen. Om temperaturen stiger som vid komprimering i kompressorn kan luften ta upp mer vattenånga. Först vid den nödvändiga återkylningen av tryckluften kondenseras vattnet bort. Målmedveten tryckluftstorkning förebygger därmed driftsstörningar och produktionsavbrott samt kostsamma underhållsoch reparationsarbeten. Högeffektiv: Energisnål tork För nästan alla tryckluftsanvändningar erbjuder kyltorkar den mest ekonomiska lösningen. Kaesers nya energibesparingssystem gör torkning med tryckluft ännu mer ekonomiskt fördelaktigt. Spara energi med Exempel: TH -vid en antagen flödesvolym % Energibesparing:, /år Effektförbrukning TH :, kw Effektförbrukning för jämförbara torkar med hetgasbypassreglering:, kw x % =, kw (, kw -, kw) x h/år x, /kwh CO Miljöavlastning:, t CO /år t CO / år ( kwh ström =, t CO -emission) Funktionsschema Energisnål tork Det handlar om dina pengar! Det innovativa energibesparande torksystemet Utgångspunkten för utvecklingen av den energibesparande torken var följande fråga: Hur kan energibehovet hos stora kyltorkar sänkas ännu mer samtidigt som driftsäkerheten och användbarheten optimeras? Med vårt patenterade energibesparande koncept ger vi det rätta, moderna svaret: De engergibesparande kyltorkarna från Kaeser Kompressorer arbetar med en energibesparande kylmedelskompressor. Det gör dem mycket effektivare än andra kyltorkar inom detta användningsområde. Kombinerad luft-/luft och Luft-/ köldmedel-värmeväxlare Kondensatavskiljare ECO DRAIN Digital Scroll Kompressor Vätskeavskiljare Kondensor Kylmedelsuppsamlingsbehållare Filtertork Siktglas Epansionsventil Givare expansionsventil Effektstyrventil Tryckströmbryare för hög- och lågtryck och fläkt Tryckluftsin-/utlopp Spara ström varje dag Effektförbrukning (%) Potentiell energibesparing hos -torkar Energibesparing Torkar med hetgas-bypassreglering Energisparande torkar från Flödeskapacitet (%) Energisparande kylmedelskompressor Beroende tryckluftens avkylningstemperatur justerar en taktad magnetventil kompressionsrummet den nyutvecklade kompressorn och därigenom den cirkulerande kylmedelsmängden i kretsen. På motsvarande sätt justeras även kompressorns energiförbrukning vilket leder till märkbara energibesparingar. FE-mikrofilter servicevänligt monterat (tillval) Kaeser kompressorns energisparande kyltork kan utrustas med ett FE-mikrofilter. Detta gör installationen betydligt enklare. FEmikrofiltret genomströmmas av kall tryckluft (+ C). På så vis kondenseras oljeångrester till aerosoler, som avskiljs säkert. För att övervaka avskiljningen och filtreringen kan elektroniska filtermonitorer utrustas med monitorboxar för signalbearbetning (tillval). Robust och värdebeständig Tryckluftskretsen är tillverkad av speciellt motståndskraftiga material. Den kopparlödda plattvärmeväxlaren av rostfritt stål med kraftigt dimensionerade strömningsytor har utvecklats speciellt för tryckluftsapplikationer. Servicevänligt utformade dränerings- och filtreringsbehållare av rostfritt stål förenklar byte av filter. Energispartorkar från Kaeser Kompressorer sparar pengar varje dag: vid ett luftflöde % förbrukar de endast ca % av elenergin. I jämförelse med traditionella torkar med hetgas-bypassreglering innebär detta en energikostnadsbesparing ca %. Dessutom fungerar timern (standard) som en extra energisparare vid arbetspauser, helger och under perioder med lägre belastning och stillestånd. Varje oförbrukad kilowatttimme minskar CO -utsläppen och avlastar miljön. Om torkarna dessutom arbetar i tryckluftsanläggningar med redundant utformad tryckluftsbehandling/-torkning med endast ca till procent tryckluftsflöde ger detta en energibesparing upp till euro per år.

3 Energisparande torkar åtta avgörande fördelar Tryckluftsförbrukning (%) Energibesparingspotential Morgonskift Eftermiddagskift Spara energi varje dag Kaeser kompressorns energisparande tork behöver endast energi när den torkar tryckluft. Grunden för den energisparande regleringen är kylmedelskompressorn med ett justerbar kompressionsrum beroende luftflöde i kombination med tryckluftstemperaturmätning och elektronisk styrning. Den elektriska effektförbrukningen i dellastområdet stiger och faller proportionellt mot luftflödesvolymen. På det sättet förbrukar torken vid ca. % flödesvolym endast % effekt. Kaeser kompressorns energisparande tork sparar flera tusen euro per år. Säker och energisparande avledning av kondensat Den automatiska nivåstyrningen hos ECO DRAIN-kondensatdränering öppnar en membranventil via en nivåsensor då dräneringens uppsamlingsbehållare är full. Kondensatet leds bort. Elektroniken styr den max. erforderliga ventilöppningstiden som krävs för att leda bort det dränerade kondensatet utan tryckförlust. Tryckluftsförbrukning Nattskift Lägre differenstryck sänker energikostnaderna Säkerhetskopplingsskåp med industriell kvalitet Kaeser kompressorns energisparande tork arbetar tack vare kraftigt dimensionerat avskiljningssystem och flödesoptimerad värmeväxlare med ett mycket lågt differenstryck och har i jämförelse med andra torkar betydligt lägre tryckförluster. På det här sättet kan max. trycket i nätet hållas så låg nivå som möjligt. Det lönar sig, för om det maximala trycket kan sänkas med bar innebär detta % lägre energiförbrukning samt % lägre läckageförluster. Dessutom kräver Kaeser kompressorns energisparande tork normalt sett inget separat förfilter tack vare konstruktionen av värmeväxlaren till skillnad från andra torkar. Detta gör det möjligt att spara ännu mer energi och gör ytterligare anskaffningskostnader överflödiga. Alla Kaeser Kompressorers energisparande kyltorkar är tillverkade enligt SS-EN - och kontrollerade enligt EMV-direktivet gällande elektromagnetisk kompabilitet. Till skillnad från torkar som endast kontrollerats enligt VDE uppfyller Kaeser kompressorns energisparande tork därigenom den betydligt strängare industristandarden. Därtill hör bl.a. kopplingsskåp med en högre skyddsklass, säkringar för styr- och huvudströmkretsar samt en styrtransformator som skiljer styrkretsarna från nätet galvanisk väg. Allt detta garanterar största möjliga säkerhet och tillförlitlighet. Avskiljningsgrad (%) s högeffektiva avskiljningsystem andra avskiljare Högeffektiv kondensatavskiljare av rostfritt stål Kondensat som uppstår vid avkylningen (inklusive partiklar ner till µm) tas bort från tryckluften i den högeffektiva koalesensavskiljaren av rostfritt stål. Även vid energisparande dellastdrift hålls kondensatet tillbaka. En stabil avskiljningsgrad garanteras vid till % kapacitet. Endast vid en sådan, också varierande tryckluftsflöde, konstant avskiljningsgrad är det möjligt att nå en närmast konstant tryckdaggpunkt. Detta är särskilt viktigt vid installationen av överdimensionerade kyltorkar i stora tryckluftsstationer. Filterövervakning som tillval Kaeser kompressorns energisparande kyltork kan utrustas med ett FE-mikrofilter. Dessutom är det möjligt att övervaka mikrofilter och det högeffektiva dräneringssystemet elektroniskt. I detta syfte monteras mikroprocessorstyrda filtermonitorer och monitorboxar för bearbetning och vidarebefordran av signalerna. Detta tillvalspaket gör det möjligt att fjärrövervaka filtret. Larmkontakterna "samlingsstörning" och "säkerhetslarm" ger extra säkerhet, när det ställs speciella krav tryckluftsbearbetningen. Flödeskapacitet (%) Högkvalitativ plattvärmeväxlare Driftsäker Luft/luft- och luft/kylmedel-värmeväxlaren av rostfritt stål har utvecklats speciellt Kyltorkarens funktion kan delas in i fyra faser: för användning i kyltorkar. De kraftigt dimensionerade kopparrören ger också ett.fasen: Den varma tryckluft som kommer in vid stutsen () förkyls lågt differenstryck precis som utförandet av profiler och kanaler. Rören är därutöver av den utkommande kalla tryckluften i luft/luft-värmeväxlaren (). inte känsliga för smuts och korrosionsbeständiga så att inget extra förfilter krävs i Fas : I luft/kylmedel-värmeväxlaren () kyls tryckluften ner i ett kylsystem normala fall. Allt detta bidrar till den långa livslängden och värdebeständigheten hos () till daggpunkttemperatur. Kaeser Kompressorens energispartork. Fas : Det kondensat som uppstår vid nedkylningen skiljs från luftströmmen i det högeffektiva avskiljningssystemet (). Den monterade automatiska kondensatdräneringen ECO DRAIN avleder kondensatet driftsäkert. Fas : I luft-/luftvärmeväxlaren () återvärms den utsipprande tryckluften och förs torrt tillbaka till utloppsröret ().

4 Utrustning Konstruktion Manöverpanel Kylsystemet Tillval Kompetent inom planering Tornkonstruktion med avtagbara sidoväggar, pulverbelagda beklädnadsdelar, allt material är CFC-fritt, samtliga kalla anläggningsdelar är isolerade, integrerat kopplingsskåp med isolerad styrning, luft/ luft- och luft/ kylmedelplattvärmeväxlare av rostfritt stål, intern rördragning för tryckluft av koppar, kondensavskiljarsystem, elektronisk kondensavledare, ovan liggande tryckluftanslutningar, leverans med kylmedel- och oljefyllning. Indikering av energibesparing, momentant tryckluftsflöde och tryckdaggpunkt, klartextdisplay med två rader, tre LED-statusindikeringar, tio valbara språk, PÅ/AV-knapp, testknapp för elektronisk kondensavledare, tre programmeringsknappar för timer, kvitteringsknapp, huvudströmbrytare. Hermetiskt slutet kylkretslopp, Scroll kylmedelskompressor med behovsanpassad kylmedelskomprimering. Värmeväxlare av rostfritt stål Luft/luft- och Luft/ kylmedelväxlare är tillverkade av rostfritt stål och har därmed lång livslängd och är underhållsfria. Integrerat mikrofilter FE monterat efter vattenavskiljaren, monterat den kal laste punkten Integrerat FE-mikrofilter i hus av rostfritt stål med elektronisk filterövervakning (filtermonitorer och monitorbox) Vattenkyld version Ytterligare språk till kontrollpanelen Profibusomformare Övervakning av tryckdaggpunkten Underhållspaket för år och år Mått -energisparsystem (KESS) bestämmer med hjälp av modern databehandling vilken tryckluftsproduktion som är optimal för din verksamhet. Tryckluftsystem från Kaeser Kompressorer är mycket ekonomiska genom att kompressorernas kapacitet kan utnyttjas till mellan och procent. De levererar rätt tryckluftskvalitet för användningen till låga kostnader vid hög driftsäkerhet. Utnyttja denna kunskap! Låt Kaeser Kompressorer planera din tryckluftsförsörjning. Serie TG Tekniska data Modell Flödesvolym vid bar arbetstryck m /min Max. arbetstryck bar effektiv effektförbrukning kw Tryckluftens anslutning Kondensatdränering Mått i mm B x D x H Vikt kg TG,, DN x R / x x TH,, DN x R / x x TH,, DN x R / x x TI,, DN x R / x x Serie TH / TH TI,, DN x R / x x TI,, DN x R / x x TI,, DN x R / x x Elektrisk anslutning V- Hz- Ph kylmedel R a Kapacitetsdata för referensvillkor enligt DIN ISO version A: Omgivningstemperatur + C, tryckluftinloppstemperatur + C, tryckdaggpunkt + C. Vid alla andra driftförhållanden ändras kapaciteten. Korrigeringsfaktorer för flödesvolymen Omgivningstemperatur Korrigeringsfaktor Tryckluftinloppstemperatur + C + C + C + C + C,,,,, + C + C + C + C + C + C Serie TI till TI bar,,,,,, Tryck bar,,,,,, Korrigeringsfaktor bar,,,,,, bar,,,,,, bar,,,,,, bar,,,,,,

5 Välj önskad behandlingsgrad efter behov/tillämpning: Tryckluftsbehandling med kyltork (tryckdaggpunkt + C) Användningsexempel: Val av behandlingsgrad enl. ISO - Mejerier, bryggerier Livsmedels- och konfektyrproduktion Extra höga renhetskrav, kemisk industri Läkemedelsindustri Väverier, fotolaboratorier Färgsprutor, pulverlackering Förpackningsindustri, styr- och instrumentluft Allmän arbetsluft, sandblästring med kvalitetskrav Kulblästring Kulblästring utan kvalitetskrav Transportluft för spillvattensystem inga kvalitetskrav Damm Vatten Olja Bakterier FE FE FF FF för -skruvkompressorerna annan anläggning För ej frostskyddade tryckluftsnät: Tryckluftsbehandling med adsorptionstork (tryckdaggpunkt ner till - C) Läkemedelsindustri, mejerier, bryggerier Mikrochiptillverkning, optisk industri, livsmedels- och konfektyrindustri Lackeringsanläggningar Processluft, läkemedelsindustri Fotolaboratorier Extra torr transportluft, färgsprutor, noggrann tryckkontroll Damm Vatten Olja Bakterier - FE FG FFG FB FC Filter Tryckluftsbehållare T ZK T ECD Kompressor THNF AT FE ECD Installation vid starkt varierande tryckluftsbehov I kyltorkar, serie TG till TI kan FE-mikrofilter monteras som tillval. Filter Tryckluftsbehållare AT FE ZK Installation vid starkt varierande tryckluftsbehov Kompressor THNF THNF ZK ECD FB / FC FE/FF FG FFG T AT Fasta partiklar/damm max. antal partiklar perm³av en partikelstorlek med d [µm], d,, d,, d, t.ex. för renluft- och efter s godkännande... ej defi nierat.. ej defi nierat ej defi nierat. ej defi nierat ej defi nierat. Partikelkoncentration CW[mg/m³] < Cp < Cp X Cp > Vatten Tryckdaggpunkt [ C] t.ex. för renluft- och efter s godkännande C C C + C + C + C Koncentration flytande vattendelar CW[mg/m³] CW,, < CW < CW X CW Förklaringar Olja Total oljekoncentration (flytande, aerosol + gasformig) [mg/m³] t.ex. för renluft- och efter s godkännande,,,, X >, Tygfilter Cyklonavskiljare ECO DRAIN Förfilter Efterfilter Mikrofilter Aktivt kolfilter Kombination av mikrofilter och Kyltork Adsorptionstorkar Adsorber med aktivt kol Sterilfilter Tryckhållningssystem Trycklufts-kvalitetsklasser enligt ISO -(): ) vid referensvillkor C, bar(a), % luftfuktighet Kompressorer AB Box Täby Telefon: - Fax: - P-SE./ Rätt till tekniska ändringar förbehålles!

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Därför väger våra servicebussar 3 ton 100 % kvalitet och 100 % service Ett av de viktigaste kraven när det gäller tryckluftsförsörjning är högsta möjliga

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

www.almig.se KoMpressorer styrningar tryckluftsrening tjänster ALMiG TOTAL

www.almig.se KoMpressorer styrningar tryckluftsrening tjänster ALMiG TOTAL www.almig.se KoMpressorer styrningar tryckluftsrening tjänster ALMiG TOTAL 2 Vi har den rätta produkten för så gott som varje användningssätt! ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Säljbroschyr Effektivare truck- och förarteam och ökade livslängdsbesparingar Att hålla lasten i rörelse är självklart mycket viktigt. Samtidigt har trucken

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Energianalys av tryckluftsystem

Energianalys av tryckluftsystem Energianalys av tryckluftsystem -Så kan Billerud Skärblacka AB spara energi på tryckluft Jörgen Boström Per Hagäng Fluid och mekanisk systemteknik Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Industriella linjära motorer

Industriella linjära motorer Industriella linjära motorer Smart solutions are driven by PRODUKTÖVERSIKT www.linmot.com Precision och dynamik Både i våra produkter och i det dagliga arbetet på NTI AG är dessa värderingar oskiljaktliga.

Läs mer