Skruvkompressorer Serie HSD/HSD SFC Med den världsberömda SIGMA-PROFILEN Kapacitet 10,1 till 86,0 m³/min, tryck 5,5 till 15 bar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.kaeser.com Skruvkompressorer Serie HSD/HSD SFC Med den världsberömda SIGMA-PROFILEN Kapacitet 10,1 till 86,0 m³/min, tryck 5,5 till 15 bar"

Transkript

1 Skruvkompressorer Serie HSD/HSD SFC Med den världsberömda SIGMA-PROFILEN Kapacitet 0, till 6,0 m³/min, tryck, till

2 Vad förväntar du dig av en kompressor? En tryckluftsanläggning ska framför allt vara ekonomisk och pålitlig. Det låter enkelt, men dessa egenskaper påverkas av många olika faktorer: De totala energikostnaderna för en kompressor under hela dess livslängd blir många gånger Investering tryckluftsanläggning högre än investeringskostnaderna. Energieffektivitet är därför av största Underhållskostnader betydelse för tryckluftsproduktionen. Samtidigt är kompressorns driftsäkerhet särskilt viktig: Inom många användningsområden är det en säker tryckluftsförsörjning som garanterar att dyra tillverkningsanläggningar fungerar utan Energibesparing Energikostnader avbrott. Dessutom betyder pålitlighet en konstant tryckluftskvalitet, som även gör den efterföljande tryckluftsproduktionen effektivare. Vad gäller bullerskydd är det bättre att redan från början hålla buller-nivåerna låga med hjälp av mer tystgående kompressorer, än att minska ljudnivåerna i efterhand med olika typer av bullerdämpande åtgärder. Det är dessutom mycket viktigt att en kompressor har litet behov av service för att vara ekonomisk. HSD Tryckluft i dubbelpack SIGMA-PROFILEN Med SIGMA-profilen, som är utvecklad av KOM- PRESSORER, kan energiförbrukningen minskas med runt % jämfört med konventionella skruvprofiler. I HSD-anläggningar används nya kompressorblock med ytterligare förbättrade profiler. SIGMA CONTROL tvåpack Hjärtat i den separat för varje kompressor-block installerade styrningen SIGMA CONTROL är en robust och uppdater industri-pc som kan installeras i ett nätverk. Med hjälp av lysdioder i grönt, gult och rött kan kompressorns driftläge enkelt avläsas. s lösning: Serie HSD Med två kompletta och oberoende kompressorenheter i ett kompakt hus sätter dessa anläggningar nya standarder när det gäller utrymmesbehov, kapacitet, anpassningsförmåga, säkerhet och pålitlighet med optimal energieffektivitet. Funktionsschema: Ännu coolare Tack vare högeffektiv vattenkylning med hårdlödda plattvärmeväxlare uppgår ΔT-värdet a till K. Det gör att de efterföljande komponenterna fungerar ännu energisnålare Luftfilter Inloppsventil Elmotor Skruvkompressorblock Avskiljare med separatorfilter Kylvätskefilter Vätskekylare Andra varvtalsreglerade kompressorer Kraftöverföringsförluster Energiförbrukning Underhållskostnader SFCkompressorer Direktdrift gånger två: mer ekonomiskt går det inte att få Drivmotorerna i HSD-anläggningarna driver kompressorblocken via servicefria kopplingar direkt och utan kraftöverföringsförluster. Stora kompressorblock möjliggör låga varvtal på 00 min -. Direktdrift sparar på tre sätt samtidigt: för det första kraftöverföringen, för det andra energiförbrukningen och för det tredje underhålls- och stilleståndskostnader. 0 Tryckluftsefterkylare Cyklonavskiljare Kondensatavledare ECO DRAIN

3 HSD Tryckluftstvillingarna x istället för x Där utrymmet har betydelse kan man med HSD-kompressorer spara avgörande kvadratmetrar: Två "dubbeldäckare" istället för fyra enkla anläggningar med jämför- kapacitet kompaktare än så blir det inte. Mångsidigt och genomtänkt i serie De båda HSD-kompressoraggregaten kan drivas var för sig. Det betyder en hög pålitlighet och optimal anpassningsförmåga till olika användningssituationer, samtidigt som tomgångstiderna minimeras. Ännu flexiblare med SAM Med "SIGMA Air Manager" (SAM) från kan aggregaten i HSD-kompressorer i stationsdrift integreras enskilt som separata anläggningar i den energisparande tryckområdesregleringen. Stora dubbeldörrar för bekväm åtkomlighet, luftinsugning utifrån via öppningar i takhuven, två stora innerfilter - genomtänkta detaljer som optimerar användning och underhåll. Växeldrift mellan bas-och topplast Med master-slave-funktionen anpassar "SIGMA Control"- kompressorstyrningarna driften av HSD-anläggningarna till det faktiska tryckluftsbehovet på ett ekonomiskt sätt. Dubbelt så pålitlig Två oberoende kompressorenheter ger en maximal försörjningssäkerhet och tryckluftstillgänglighet i HSD-anläggningarna: När ett aggregat står still finns fortfarande ca. 0 procent av kapaciteten tillgänglig. Mer m³, mindre m² HSD-kompressorer ger mer kapacitet och större pålitlighet men kräver mindre utrymme. upp till m³/min (HSD - HSD SFC upp till 6 m³/min) på så lite som m² yta. 00 % 0 % 00 % 0 % 00 % HSD-startströmmar med HSD blir nätbelastningen så här mycket lägre Enkel anläggning (x00 kw) Dubbelaggregat (x 0 kw) Start som skonar nätet De båda aggregaten i HSDkompressorerna startas efter varandra. så sätt blir belastningen på nätet betydligt lägre, vilket skonar elektroniknätet. 0 0 % 0 % Tid

4 HSD sänker energi- och underhållskostnaderna Mer tryckluft med mindre energi "Hjärtat" i alla skruvkompressorer slår i kompressorblocket i form av skruvrotorerna med den energisparande "Sigma"- profilen, som har utvecklats av. Vid S huvudanläggning i Coburg tillverkas rotorer och block på toppmoderna precisionsmaskiner, och genomgår därefter stränga kvalitetskontroller. Det garanterar en ekonomisk och pålitlig tryckluftsproduktion under lång tid. ca. 00 v/min Kompressorblock ca. 00 v/min Drivmotor Maximal energiåter-vinning procent av den energi som används för att producera tryckluft med skruvkompressorer finns kvar i oljekylarna och a väntar på att användas mot bakgrund av hur prisutvecklingen ser ut på energimarknaden är detta en resurs som blir allt värdefullare och som kan utnyttjas med en värmeåtervinningsanläggning från. Denna möjlighet finns naturligtvis även för serien HSD. Bara energikostnaderna för att producera tryckluft kan utgöra 0 % av de totala kostnaderna. I takt med stigande energikostnader innebär en energisparande åtgärd en avsevärd ekonomisk besparing. Med värmeväxlarsystem från kan man producera upp till 0-gradigt varmvatten med hjälp av spillvärme från kompressorn. Plattvärmeväxlarsystem är utformade för att utnyttja värme- och bruksvatten. Säkerhetsvärmeväxlare används om stora renhetskrav ställs på det vatten som ska värmas. Energisnål direktdrift Drivmotor och kompressorblock bildar tillsammans med koppling och fläns en kompakt, håll och nästan underhållsfri enhet. -direktdrivning utan överföringsförluster sänker energiförbrukningen avsevärt. x HSD en ny standard Med serien HSD erbjuds användaren ett starkt och samtidigt sparsamt dubbelpack som ger en ännu säkrare och energieffektivare tryckluftsförsörjning med stor kapacitet. Cyklonavskiljaremed ECO DRAIN I varje kompressorsystem är en cyklonavskiljare installerad för att föravskilja kondensatet. Kondensatet dräneras via vardera en ECO DRAINkondensatavskiljare pålitligt och utan tryckförluster. Bekvämt underhåll Oljeavskiljarpatronerna har dubbelt så långa underhållsintervall som konventionella patroner. Dessutom kan de enkelt bytas tack vare vrida behållarlock och serviceöppningar. HSD ca. 00 v/min Låga varvtal Stora skruvkompressor-block med låga varv-tal är det mest energisnåla sättet att omsätta en given driveffekt, eftersom den specifika effekten alltid liggerinom det optimala området. Lågavarvtal ökar dessutomanläggningens livslängdoch gör den tystare.

5 00% HSD SFC En tryckluftsanläggning på minimalt utrymme! När lönar det sig med varvtalsreglering? Speciellt av kompressorer med varvtalsreglerad drift förväntar sig användaren högsta möjliga överensstämmelse mellan tryckluftsbehov och tryckluftsproduktion. För att detta logiskt klingande krav ska kunna omsättas i praktiken krävs två saker: För det första krävs djupa planeringskunskaper, och för det andra kan alla tänka konfigurationer endast realiseras optimalt med ett motsvarande stort produktutbud. Största möjliga energibesparing på mer än 0% kan uppnås kombinerad användning av konventionella och varvtalsreglerade -kompressorer, genom att luckor i regleringen och för långa tomgångstider i de konventionellt reglerade anläggningar konsekvent kan undvikas. Kompletta tryckluftstationer Med HSD-SFC-anläggningarna erbjuder KOMPRESSO- RER kompletta tryckluftstationer på minimalt utrymme. Stationerna kan anpassas till de varierande tryckluftsbehoven på ett mycket ekonomiskt sätt, även utan "luckor i regleringen" Siemens frekvensomformare De varvtalsreglerade kompressorernas frekvensomformare kommer precis som kompressorstyrningens dator från Siemens. Det vill säga att man får både bästa kommunikation mellan SFCenheten (SIGMA FREQUENCY CONTROL) och SIGMA CON- TROL, och optimal verkningsgrad på frekvensomriktaren. Användning höga temperaturer Stora frekvensomriktare och en högeffektiv kylning av omriktarkopplingsskåpet garanterar att SFC-kompressorer utan problem kan användas temperaturer på upp till + C. Investering tryckluftsanläggning Underhållskostnader Energisnål Upp till 0 procent av tryckluftskostnaderna är energikostnader. Ju större anläggning desto större är den kostnadssänkande effekten av effektivitetsförbättringarna. Därför konstrurerar Energikostnader Energibesparing sina kompressorer för minsta möjliga energiförbrukning. I totalsystemet tryckluft är de grunden för en pålitlig och kostnadseffektiv försörjning. Analys av tryckluftsbehovet För att ta fram använda data för att optimera tryckluftssystemen har utvecklat ADA, ett datorstött system för analys av tryckluftsbehov. Med tryckluftsförbrukningsprofilen som skapas analysen kan man med s energisparsystem (KESS) få fram den optimala konfigurationen för varje applikation. Det indiuella systemet för er Utifrån ADA-förbrukningsprofilen och KESS-utvärderingen avgör -ingenjörerna om: en kombination av konventionella och varvtalsreglerade anläggningar eller ett splitting-koncept med standardskruvkompressorer är effektivast. Vårt omfattande sortiment av varvtalsreglerade -kompressorer gör det möjligt att alltid hitta rätt konfiguration för det mest ekonomiska totalsystemet. % full pålast ström 00% 600% 00% 00% 00% 00% 00% 0 % Direktstart Y/D-start Mjukstart SFC-kompressorer Mjukstart utan strömtoppar Strömmen till drivmotorn ökas mjukt från noll till fullast, vilket möjliggör en nästan obegränsad motorkopplingsfrekvens (= antalet tillkopplingsprocedurer utan överhettning inom en viss period) och dessutom gör att man slipper strömtoppar som är skadliga för nät och apparatur även utan dyr tilläggselektronik. Steglös acceleration och inbromsning av de rörliga delarna ökar dessutom deras livslängd.

6 Utrustning HSD Hela anläggningen Driftsäker, helautomatisk,ljuddämpad, vibrationsdämpad, pulverlackerade paneler. Ljuddämpning Isolering med glasfiberkascherad mineralull; - db (A) enligt PNNTC. på m avstånd, frifältsmätning Vibrationsdämpning Ram med vibrationsdämpande metallelement, dubbel vibrationsdämpning Kompressorblock Enstegsdrift med kylvätskeinsprutning, original -skruvkompressorblock med SIGMA PROFIL Drivsystem Direktkopplat utan utväxling, flexibel koppling Elmotor Energisparmotor, tyskt kvalitetsfabrikat, IP, ISO F som extrareserv; PT00 - temperaturgivare; motorlager som kan smörjas utifrån Koppling mellan elmotor och kompressorblock Stängd kopplingsfläns Elkomponenter Kopplingsskåp IP, automatisk Y/Dstart, motorskydd, styrtransformator, potentialfria kontakter för t.ex. ventilationssystem Kylvätske- och ventilationssystemet Torrluftfilter med föravskiljning; pneumatisk inlopps- och avluftningsventil; kylvätskebehållare med trestegs avskiljarsystem, säkerhetsventil, minimitryck Kylning I standardutförande vattenkylt; lödd plattvärmeväxlare, ventilation inuti anläggningen separat regler via två kompletta fläktar SIGMA CONTROL Gränssnitt/datakommunikation: RS för modem, RS för en andra kompressor i sekvens-drift, Profibus (DP) för datanät Ergonomisk manöverpanel Ljusfunktioner (röda, gula och gröna LED) för indikation av aktuellt driftläge. Fyrradig display med klartextvisning; 0 språk som kan väljas; soft-touch-knappar med symboler; belastningsindikering Många funktioner Helautomatisk, självständig övervakning av kompressionssluttemperatur, motorström, kompressorns rotationsriktning, luftfilter, vätskefilter, avskiljarpatron; visning av mätdata, timräknare för kompressorns huvudkomponenter, räkneverk för servicetimmar, visning av statusdata och händelseinformationsminne. (se SIGMA CONTROL/SIGMA CONTROL BASICbroschyr 0) Planering in i minsta detalj Tryckluftsanläggning med enskilda komponenter -energisparsystem (KESS) bestämmer med hjälp av modern informationsteknik vilken tryckluftsproduktion som är optimal för din verksamhet. Tryckluftssystem som planerats av KOMPRESSORER utnyttjar kompressorerna med till procent, vilket gör dem mycket ekonomiska. De levererar rätt tryckluftskvalitet för användningen till låga kostnader hög driftsäkerhet. Utnyttja denna kunskap! Låt KOMPRESSORER planera din tryckluftsförsörjning. Tekniska data HSD Grundutförande (vattenkylt) Vyer Modell Arbetstryck Kapacitet ) hela anläggningen arbetstryck m³/min tryck Motorns märkeffekt kw Mått B x D x H mm Ljudnivå ) db(a) Vikt kg Grundutförande HSD 6 HSD HSD 6 HSD ,,,0,, 6,,6 6,,, 0,, 60 0 x x x x x x x x 0 00 Sedd framifrån Sedd bakifrån Sedd från höger Sedd från vänster D-vy SFC - utföranden med drivsystem med variabelt varvtal (vattenkylt) Modell Arbetstryck Kapacitetsområde ) hela anläggningen arbetstryck m³/min tryck Motorns märkeffekt kw Mått B x D x H mm Ljudnivå ) db(a) Vikt kg SFC - utförande HSD 6 SFC HSD 6 SFC HSD SFC , 66,0, 6,,,, 6,,0,0, 6,0,,6, 6,6 0 x x x x x x Sedd framifrån Sedd från höger ) Kapacitet hela anläggningen enligt ISO : 6, bilaga C: absolut inloppstryck (a), kyl- och luftinloppstemperatur 0 C ) Ljudnivå enligt PNNTC. på m avstånd, frifältsmätning Sedd bakifrån Sedd från vänster D-vy

7 Välj önskad behandlingsgrad efter behov/tillämpning: Tryckluftsbehandling med kyltork (tryckdaggpunkt + C) Användningsexempel: Val av behandlingsgrad enl. ISO - ) renrumsteknik Mejerier, bryggerier Livsmedels- och konfektyrproduktion Extra höga renhetskrav, kemisk industri renrumsteknik Läkemedelsindustri Väverier, fotolaboratorier Färgsprutor, pulverlackering Förpackningsindustri, styr- och instrumentluft Allmän arbetsluft, sandblästring med kvalitetskrav Kulblästring Kulblästring utan kvalitetskrav Transportluft för spillvattensystem inga kvalitetskrav För ej frostskyddade tryckluftsnät: Tryckluftsbehandling med adsorptionstork (tryckdaggpunkt ner till 0 C) Läkemedelsindustri, mejerier, bryggerier Mikrochipstillverkning, optik, livsmedelsindustri, konfektyrproduktion Lackeringsanläggningar renrumsteknik Processluft, läkemedelsindustri Fotolaboratorier Extra torr transportluft, färgsprutor, noggrann tryckkontroll Damm Vatten Olja Bakterier renrumsteknik - - DammVatten Olja Bakterier FE FD ACT FE FF FF för -skruvkompressorerna annan anläggning FE FG FD FFG ACT FD FB FC T ECD Kompressor THNF Aquamat Filter TryckluftsbehållareAT AT FE ECD Installation starkt varierande tryckluftsbehov I kyltorkar, serie TG till TI kan FE-mikrofilter monteras som tillval. Filter Tryckluftsbehållare T ZK Installation starkt varierande tryckluftsbehov Kompressor FE ZK THNF Aquamat Förklaringar: THNF = säckfilterför rening av dammig och starkt förorenad insugsluft ZK = cyklonavskiljare för avskiljning av kondensat ECD = ECO-DRAINelektroniskt nivåstyrd kondensatdränering FB = förfilter FC = förfilter FD = efterfilter (partiklar) FE = mikrofilterför avskiljning av oljedimma och fasta partiklar FF = mikrofilterför avskiljning av oljeaerosol och fasta partiklar FG = aktivkolfilter för upptagning i aerosolfasen FFG = kombination av mikrofilter och aktivt kolfilter T = kyltorkför torkning av tryckluft, tryckdaggpunkt ner till + C AT = adsorptionstork för torkning av tryckluft, tryckdaggpunkt ner till 0 C ACT = aktivtkoladsorberare för upptagning i aerosolfasen = sterilfilterför bakteriefri tryckluft Aquamat = kondensatbehandlingssystem = tryckhållningssystem Främmande ämnen i tryckluften: + damm + vatten/kondensat + olja + bakterier Filtreringsgrader: Klass ISO - Fasta partiklar/damm ) Fukt ) partikelstorlek µm partikeldensitet mg/m³ Tryckdaggpunkt (x=vattenandel i g/m³ flytande) 0 T.ex. för renlufts- och renrumsteknik möjligt efter konsultation med Total oljehalt ) mg/m³ 0, 0, - 0 0,0-0 0, x 0, 0, < x < x 0 ) enligt ISO -: (Uppgifterna om partikelhalter ges inte enligt ISO -:00, eftersom de gränsvärden som definieras där för klass gäller för renrum) ) enligt ISO -:00 Kompressorer AB Box Täby Telefon: 0-0 Fax: P-6/SE/0 Tekniska ändringar förbehålles!

www.kaeser.com Skruvkompressorer Serie DSD/DSDX Med den världskända SIGMA-PROFILEN Kapacitet 12,68 till 30,20 m³/min Tryck 5,5 till 15 bar

www.kaeser.com Skruvkompressorer Serie DSD/DSDX Med den världskända SIGMA-PROFILEN Kapacitet 12,68 till 30,20 m³/min Tryck 5,5 till 15 bar www.kaeser.com Skruvkompressorer Serie DSD/DSDX Med den världskända SIGMA-PROFILEN Kapacitet,68 till 0,0 m³/min Tryck 5,5 till 5 Vad förväntar du dig av en kompressor med varvtalsreglerat drivsystem och

Läs mer

Skruvkompressorer Serie CSD / CSDX

Skruvkompressorer Serie CSD / CSDX Skruvkompressorer Serie CSD / CSD Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet,07 till 6,6 m³/min Tryck 5,5 till 5 bar Serie CSD() CSD/CSD en ny måttstock Med senaste versionen av CSD och CSD serierna

Läs mer

www.kaeser.com Skruvkompressor serie ASK Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,79 till 4,65 m³/min tryck 5,5 upp till 15 bar

www.kaeser.com Skruvkompressor serie ASK Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,79 till 4,65 m³/min tryck 5,5 upp till 15 bar Skruvkompressor serie ASK Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,79 till,65 m³/min tryck 5,5 upp till 5 bar Serie ASK ASK ännu kraftigare Dagens användare förväntar sig hög tillgänglighet och

Läs mer

www.kaeser.com Filter, cyklonavskiljare Kapacitet 0,58 till 248 m³/min

www.kaeser.com Filter, cyklonavskiljare Kapacitet 0,58 till 248 m³/min www.kaeser.com Filter, cyklonavskiljare Kapacitet 0,8 till 8 m³/min Varför tryckluftsfilter? För varje kubikmeter omgivningsluft suger en kompressor in upp till 90 miljoner smutspartiklar, kolväten, virus

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm

www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm 2 IntellIgente druckluft MAde In germany AlMig kompressoren gmbh Ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

Mobila byggkompressorer MOBILAIR M80 / M 100 Med den världskända SIGMA PROFILEN Kapacitet 8,1 / 10,2 m³/min

Mobila byggkompressorer MOBILAIR M80 / M 100 Med den världskända SIGMA PROFILEN Kapacitet 8,1 / 10,2 m³/min www.kaeser.com Mobila byggkompressorer MOBILAIR M80 / M 00 Med den världskända SIGMA PROFILEN Kapacitet 8, / 0, Made in Germany I Coburg/Nordbayern tillverkas kompressorerna från de olika MOBILAIR serierna.

Läs mer

Skruvkompressorer Serie SXC»compact«

Skruvkompressorer Serie SXC»compact« Skruvkompressorer Serie SXC»compact«Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,6 till 0,0 m 3 /min, tryck - - 1 bar Serie SXC En kompakt komplett lösning SXC - Kompletta tryckluftsanläggningar för

Läs mer

Kolvkompressorer AIRBOX/AIRBOX CENTER

Kolvkompressorer AIRBOX/AIRBOX CENTER www.kaeser.com Kolvkompressorer / Flödesvolym,25 till,9 m³/min, tryck 7 1 12,5 bar Vad förväntar du dig av en kolvkompressor? Svaret lyder: Den ska framför allt vara ekonomisk och driftsäker. Det låter

Läs mer

Kyltorkar för tryckluft serie TG TI

Kyltorkar för tryckluft serie TG TI www.kaeser.com Kyltorkar för tryckluft serie TG TI Kapacitet, till, m³/min Varför bör tryckluften torkas? Den av kompressorn insugna atmosfäriska luften är en gasblandning som alltid innehåller vattenånga

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Kolvkompressorer Serie EUROCOMP

Kolvkompressorer Serie EUROCOMP www.kaeser.com Kolvkompressorer Serie EUROCOMP Kapacitet 112 till 1050 tryck 10 och 15 bar Vad förväntar du dig av din verkstadskompressor? Kvaliteten och effektiviteten på hantverkarens arbete beror i

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

Intern kompressorstyrning

Intern kompressorstyrning Intern kompressorstyrning Intelligens i kompressorn nästa generation Med ett helt nytt modulärt koncept leder KAESER KOMPRESSORER den interna kompressorstyrningen in i framtiden. Välkommen till. En byggnadsmodul

Läs mer

Skruvkompressorer Serie SX HSD

Skruvkompressorer Serie SX HSD Skruvkompressorer Serie SX HSD Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0, till m³/min, tryck, till KAESER KOMPRESSORER Global leverantör av tryckluftssystem Företaget grundades år 99 av Carl Kaeser.

Läs mer

SECOTEC Kyltorkar för tryckluft Kapacitet 0,6 till 25 m³/min. www.kaeser.com

SECOTEC Kyltorkar för tryckluft Kapacitet 0,6 till 25 m³/min. www.kaeser.com SECOTEC Kyltorkar för tryckluft Kapacitet,6 till m³/min www.kaeser.com Varför bör tryckluften torkas? en insugna atmosfäriska luften från kompressorn är en gasblandning som alltid innehåller vattenånga.

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Skruvkompressorer Serie SX-HSD

Skruvkompressorer Serie SX-HSD Skruvkompressorer Serie SX-HSD Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,6 till 6 m /min,tryck 5,5 till bar KAESER KOMPRESSORER världsberömd leverantör av tryckluftssystem Innehåll KAESER KOMPRESSORER

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

www.almig.se SPARA ENERGI, SÄNK DINA KOSTNADER OCH SKONA MILJÖN VÄRMEÅTERVINNING

www.almig.se SPARA ENERGI, SÄNK DINA KOSTNADER OCH SKONA MILJÖN VÄRMEÅTERVINNING www.almig.se SPARA ENERGI, SÄNK DINA KOSTNADER OCH SKONA MILJÖN VÄRMEÅTERVINNING 2 VARJE TRYCKLUFTSSTATION INNEBÄR OPTIMERINGSPOTENTIAL Ekonomisk och energisnål tryckluftsförsörjning är en viktig produktions-

Läs mer

www.almig.se VARVTALSREGLERADE SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 0,18 4,12 m 3 /min 6 145 acfm

www.almig.se VARVTALSREGLERADE SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 0,18 4,12 m 3 /min 6 145 acfm www.almig.se VARVTALSREGLERADE SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 0,18 4,12 m 3 /min 6 145 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens

Läs mer

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm)

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Atlas Copco MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs att ren medicinsk luft levereras till operationssalar

Läs mer

Skruvkompressor serie SM

Skruvkompressor serie SM Skruvkompressor serie SM Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0, till,5 m³/min, tryck 5 bar Serie SM SM spara långsiktigt Idag förväntar man sig hög tillgänglighet och effektivitet även av små

Läs mer

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL www.kaeser.com Oljefria kolvkompressorer Serie DENTA kapacitet 65 till 950 l/min Tryck 10 bar Skäl till att välja KAESER dentalkompressorer Som användare förväntar du dig framför allt säker tryckluftsförsörjning

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin. Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft.

Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin. Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft. Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft. Tryckluft i livsmedelsprocessen en källa till kontaminering? I de allra flesta företag

Läs mer

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft SD-membrantorkar Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få ut maximalt av sin kärnverksamhet. Du väljer

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare intelligent flexibel lättanvänd tyst Intelligent Ställer om sig automatiskt efter din lokal SWH anpassar sig automatiskt till förutsättningarna i din lokal.

Läs mer

www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm

www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom tryckluftsbranschen.

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Skruvkompressorer Serie SX

Skruvkompressorer Serie SX Skruvkompressorer Serie SX Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,26 till 0,80m³/min, tryck 8 11 15 bar Serie SX SX liten och stark Dagens användare förväntar sig hög tillgänglighet och effektivitet

Läs mer

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda.

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda. Kompressorer till Bil & Verkstad Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Vårt fokus på fordonsindustrin I decennier har Chicago Pneumatics hjärta vurmat lite extra för fordonsverkstadsindustrin.

Läs mer

ren luft för din dentala klinik

ren luft för din dentala klinik ren och tyst dental ren luft för din dentala klinik JUN-AIR presenterade den första kompressorn för nästan 50 år sedan och har sedan dess utvecklat teknik och design, vilket gjort JUN-AIR kompressorer

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft.

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Kaesers lilla gröna eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Nu när när miljöfrågorna blir viktigare känner vi oss stolta över att våra kompressorer är energisnålare än något

Läs mer

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min acfm

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min acfm www.almig.se SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min 7 124 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens inom tryckluftsområdet.

Läs mer

Skruvkompressorer serie ESD

Skruvkompressorer serie ESD Skruvkompressorer serie ESD Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet,0 till,0 m³/min Tryck 5 Serie ESD ESD den nya måttstocken i sin klass Med senaste versionen av serierna ESD tar KAESER KOMPRESSORER

Läs mer

Oljefria skruvkompressorer

Oljefria skruvkompressorer Oljefria skruvkompressorer EnviroAire 15-37 fast hastighet och EnviroAire VS 15-110 varierbar hastighet Rely on GD to provide the perfect fit Kompromissa inte med kvaliteten Varför oljefri? Om din industri

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

OLJEFRIA, VATTENINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER. AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kw/20-75 hk)

OLJEFRIA, VATTENINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER. AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kw/20-75 hk) OLJEFRIA, VATTENINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kw/20-75 hk) KRAFTFULL OLJEFRI LUFT När det handlar om ren, oljefri tryckluft så har du inte råd att kompromissa med kvaliteten.

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min acfm

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min acfm www.almig.se SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min 7 124 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom tryckluftsbranschen. ALMiG har

Läs mer

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 3,58 71,15 m 3 /min

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 3,58 71,15 m 3 /min www.almig.se SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde: 3,58 71,15 m 3 /min 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens inom tryckluftsområdet.

Läs mer

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE Grundfos Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS en VÄGGMONTERAD Energieffektiv lösning Enkelhet, flexibilitet och utimat kontroll Gör de energieffektiva lösningarna ännu bättre Grundfos

Läs mer

www.kaeser.com Tryckluftsfilter KAESER FILTER Kapacitet 0,60 till 14,20 m³/min

www.kaeser.com Tryckluftsfilter KAESER FILTER Kapacitet 0,60 till 14,20 m³/min Tryckluftsfilter Kapacitet 0,60 till,0 m³/min Ren tryckluft till låga kostnader är nyckelkomponenten för att producera tryckluft i alla renhetsklasser i enlighet med ISO 857- (00). Filtret jobbar med ett

Läs mer

www.almig.se Oljefria, vatteninsprutade skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 19,62 m 3 /min 36 693 acfm

www.almig.se Oljefria, vatteninsprutade skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 19,62 m 3 /min 36 693 acfm www.almig.se Oljefria, vatteninsprutade skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 19,62 m 3 /min 36 693 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom

Läs mer

Tryckhållningssystem Serie DHS

Tryckhållningssystem Serie DHS Tryckhållningssystem Serie Anslutning upp till DN 400 Serie Skyddar tryckluftens kvalitet Elektroniska Komponenterna fr tryckluftsbehandling i ett tryckluftssystem är utformade fr de fldeshastigheter som

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Därför väger våra servicebussar 3 ton 100 % kvalitet och 100 % service Ett av de viktigaste kraven när det gäller tryckluftsförsörjning är högsta möjliga

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Luftfiltrering Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Ni, Ert Företag och Vår Miljö Ingersoll Rand Ingersoll Rands nästa generation tryckluftsfilter presenteras med vår nya mätare som visar när det är

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

Elektriska kammarugnar

Elektriska kammarugnar Elektriska kammarugnar S r Innehåll Kammarugnar i serie KE-L upp till 1280 C 6 7 Kammarugnar i serie KE-N upp till 1300 C 8 9 Kammarugnar i serie KE-S upp till 1320 C 10 11 Kammarugnar i serie KE-S+ upp

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

www.kaeser.com Tryckluftsteknik Grunder, tips och uppslag

www.kaeser.com Tryckluftsteknik Grunder, tips och uppslag www.kaeser.com Tryckluftsteknik Grunder, tips och uppslag Har du koll på dina tryckluftskostnader? Om du vill veta mer, kan du beställa en behovsanalys för tryckluft (ADA) hos oss. Ytterligare information

Läs mer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer Atlas Copco Transportabla luftkompressorer XA(T,H)S 37-97 32-89 l/s, 1,9-5,3 m 3 /min, vid 7-12 bar(e), 102-175 psig Serie 7 Ett fullständigt sortiment utformat för att ge så nöjda kunder som möjligt Kompressorerna

Läs mer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer ALLTID EN SMART LÖSNING DIN VERKSAMHET ÄR UNIK, DET ÄR ÄVEN DITT TRYCKLUFTSSYSTEM. Vanligtvis varierar luftbehovet stort i en anläggning under en arbetsdag. Dessutom

Läs mer

OLJEINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER. GA 7-37 VSD+ (7-37 kw/10-50 hk)

OLJEINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER. GA 7-37 VSD+ (7-37 kw/10-50 hk) OLJEINSPRUTADE SKRUVKOMPRESSORER GA 7-37 VSD+ (7-37 kw/10-50 hk) DEN NYA REVOLUTIONERANDE KOMPRESSORN FRÅN ATLAS COPCO Med sin innovativa vertikala konstruktion är Atlas Copcos GA 7-37 VSD+ revolutionerande

Läs mer

Mobila kompressorer MOBILAIR M13-M350

Mobila kompressorer MOBILAIR M13-M350 Mobila kompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den världsberömda SIGMA-PROFILEN Kapacitet 1,2 till 34,0 www.kaeser.com Madejköl

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Adsorptionstorkar serie DC (kallregenererande) flöde 0,15 till 154,53 m³/min. www.kaeser.com

Adsorptionstorkar serie DC (kallregenererande) flöde 0,15 till 154,53 m³/min. www.kaeser.com Adsorptionstorkar serie DC (kallregenererande) flöde,5 till 54,53 m³/min www.kaeser.com Varför bör tryckluften torkas? Den atmosfäriska luften som kompressorn suger in är en gasblandning som alltid innehåller

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu norclean-sugarna är utveckalde för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta och driftsäkra enheter. norclean tryckluftsdrivna sugare täcker

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 norclean-sugarna är utvecklade för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Skruvkompressorer serie ASD

Skruvkompressorer serie ASD Skruvkompressorer serie ASD Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 0,87 till 6,6 m³/min, tryck 5,5 till 5 bar Serie ASD ASD spara långsiktigt Med den senaste versionen av serien ASD tar KAESER

Läs mer

Belysning för krävande miljöer

Belysning för krävande miljöer E2 Belysning för krävande miljöer 2 ETAP Kapslade armaturer E2 I fuktiga och/eller mycket smutsiga utrymmen krävs kapslade armaturer. Med E2 tillhandahåller ETAP en belysningslösning med LED för bland

Läs mer

Den traditionella spisen

Den traditionella spisen MK och MKM Den traditionella spisen Serien tillåter kombination av olika typer av kokplattor. Mycket robust spis Stor och flexibel kapacitet tack vare stor, slät kokyta Lång livslängd Stativ helt i rostfritt

Läs mer

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv Pump från M-tec brukspump P50! Allsidig pump med kapacitet upp till 150 l/min. Pumplängd upp till 120 meter och pumphöjd upp till 40 meter med 30 bars max tryck. Enkel att

Läs mer

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar.

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar. Kolvkompressorer Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Ett differentierat erbjudande som matchar ditt behov av tryckluft Vår produktportfölj med kolvkompressorer omfattar ett brett

Läs mer

DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT. www.ekb.

DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT. www.ekb. DVN/DVNI TAKFLÄKTAR HÖGTEMPERATUR FÖR UPP TILL 120 C TEMPERATUR MED VERTIKALT UTBLÅS DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT DVN/DVNI TAKFLÄKTAR DVN/DVNI Takfläkt Högtemperatur TAKFLÄKTAR... Den

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Skruvblåsmaskin Serie EBS / FBS

Skruvblåsmaskin Serie EBS / FBS Skruvblåsmaskin Med den världsberömda SIGMA PROFILEN Kapacitet 10 till 67 m³/min differenstryck upp till 1,1 bar Hur det ser ut inuti... Avkoda länken i QR-koden med din smartphone och upptäck hur KAESER-skruvblåsmaskinen

Läs mer

DVCompact. www.systemair.se. DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s

DVCompact. www.systemair.se. DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s DVCompact www.systemair.se DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s DVCompact ett unikt bidrag till att reducera energiförbrukningen i fastigheter. 40% av dagens energianvändning går till fastigheter. Med

Läs mer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer Atlas Copco Transportabla luftkompressorer XA(T,H)S 106-136 101-135 l/s, 6,1-8,1 m 3 /min vid 7-12 bar(e), 102-175 psig Vi bryr oss om dina tryckluftsbehov XA(S) 106 till 136 Dd är specialkonstruerade

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

DC2900. Absolut dammfritt sedan 1972. Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande paketerat i en kraftfull, effektiv och lätthanterlig maskin.

DC2900. Absolut dammfritt sedan 1972. Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande paketerat i en kraftfull, effektiv och lätthanterlig maskin. Absolut dammfritt sedan 1972. Marknadens bästa filter för dina lungors skull. Marknadens lättaste maskin i sin klass. Helt ny säck för dammfria säckbyten. DC2900 Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

Skruvkompressorer Luftflöde: 0,43 43,07 m 3 /min acfm

Skruvkompressorer Luftflöde: 0,43 43,07 m 3 /min acfm www.almig.se Skruvkompressorer Luftflöde: 0,43 43,07 m 3 /min 20 1550 acfm 2 Vi har den rätta produkten för så gott som varje användningssätt! ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer