KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3"

Transkript

1 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G / Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta verkligheten www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

2 2008/2009 EKONOMI & HANDEL Privatekonomi och vardagsjuridik...4 Aktuellt...6 Entreprenörskap Profilen...10 Företagsekonomi...12 Handel...16 Juridik...20 Översikt ekonomi...22

3 Liber har det största utbudet inom ekonomi och handel! Vi är stolta över att kunna presentera ett mycket brett sortiment av läromedel inom ekonomi och handel för gymnasiet och vuxenutbildningen. Här finns något för varje lärare och något för varje pedagogisk inriktning. Våra ständigt aktuella och uppdaterade läromedel innehåller dessutom allt du kan önska dig när det gäller kvalitativa övningar, tydlig struktur och möjlighet till nivågruppering. Tävla och vinn! På har vi ofta tävlingar med fina priser. Gå gärna in och titta lite då och då! Hos oss hittar du bl a E2000-serien, marknadens största och mest heltäckande läromedelspaket i företagsekonomi som ständigt utvecklas. En nyhet är E2000 Combi, som förenar kunskaper i företagsekonomi med småföretagaranda, initiativkraft och entreprenörskap. Access är en annan nyhet: ett högaktuellt läromedelspaket som gör företagsekonomi begripligt och lättillgängligt. Ta gärna en förhandstitt och se vårt smakprov på nätet! Pejl!- Privatekonomi och vardagsjuridik är ytterligare ett nytt läromedel som ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som har betydelse för människors vardag och passar på flera utbildningsnivåer. Prisbelönta Handel 2000 finns nu i reviderade upplagor. Serien är känd som ett inspirerande läromedel. På kan du läsa mer om alla våra läromedel inom ekonomi och handel. g hoppas att du hittar ett läromedel som passar just dig och din undervisning. Alla är bäst. En är bäst för dig. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Marie Carlsson Förlagschef Läs mer om E2000 på Du kan alltid vända dig till våra kunniga representanter när du vill ha mer information om våra produkter, erbjudanden eller vill diskutera inköp. Hans Karlsson Tel Fax Bernt Wermée Tel Fax www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 3

4 PRIVATEKONOMI OCH VARDAGSJURIDIK En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordéa och medförfattare till Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik. Böckerna ger svar på frågor i situationer där vi alla kan känna igen oss. Pejl! i undervisingen g undervisar på FINEK, en finansekonomutbildning på Tumba Gymnasium och använder Pejl! i den lokala kursen Finansiella system som populärt kallas Bankkunskap och som bl a innefattar grunderna i bankjuridik. Tidigare har jag satt ihop eget kursmaterial men nu kan jag istället använda boken som har ett mycket överskådligt innehåll. g använder fakta och övningsuppgifter som utgångspunkt för olika frågeställningar, med anknytning till elevernas erfarenheter från praktiken inom bank- och finanssektorn. Bokens exempel och reportage kompletterar, de känns aktuella och relevanta för vem som helst som behöver lära sig mer om sin privatekonomi. Christina Hakelius, lärare Tumba Gymnasium 4 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

5 Pejl! en handbok i ekonomi för unga och andra vetgiriga Privatekonomi och vardagsjuridik är viktiga områden för alla. Man måste känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vart man ska vända sig för att få stöd och svar på olika frågor. Ingela Gabrielsson, medförfattare till Pejl!, berättar här om bakgrunden till boken. Imitt arbete på banken får jag ofta frågor från både vuxna och ungdomar om allt från att skaffa sig sitt första bankkort till att flytta hemifrån, hyra eller köpa en lägenhet, när man ska börja pensionsspara och vad som händer om man inte betalar sina lån i tid. Det är frågor som handlar om verkligheten utanför skolan, säger Ingela Gabrielsson. Unga är ovana att själva ta tag i saker och vet inte var de ska börja. Ansvaret för den framtida välfärden flyttas samtidigt successivt över på den enskilda individen. Ett exempel är att vi sedan några år tillbaka har ett nytt allmänt pensionssystem, fortsätter Ingela. Även om boken i första hand riktar sig till ungdomar kan den mycket väl passa i andra sammanhang, där den kan vara en inkörsport till ökade kunskaper inom privatekonomi, avslutar Ingela. n Pejl! på plånbok och lagbok NYHET! Pejl! på plånboken En ny lärobok i privatekonomi kändes viktig. En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter, arbetstagare, skattebetalare och familjepartners. Alla har stor nytta av att känna till de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av sitt handlande, säger Ingela. Detta gäller inte bara för ungdomar, utan för alla. Därför har jag medverkat som en av författarna i läroboken Pejl!, för elever på gymnasieskolan. Boken handlar om privatekonomi och vardagsjuridik. Ambitionen är att boken ska ge verktyg till våra ungdomar för att bygga upp sin egen ekonomi och fatta aktiva ekonomiska beslut, fortsätter Ingela. I boken varvas faktatext med exempel från ungdomars vardagsliv, faktarutor, praktiska råd och reportage där både yrkesfolk och privatpersoner har intervjuats. Det är skrivet med en med en ungdomlig ton och på ett lättsamt språk. Samhällsekonomiska vinster Det finns också samhällsekonomiska vinster med att kunskap i privatekonomi lärs ut redan under skoltiden, anser Ingela. Ju fler som får klart för sig hur man sköter sin ekonomi och undviker obetalda skulder och betalningsanmärkningar, desto färre personer hamnar i ekonomiska svårigheter. Kommunikationen kring privatekonomiska frågor blir ju lättare att förstå, säger Ingela. Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 292:- Passar även kursen Rättskunskap! Alla behöver Pejl! Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl!..på din privatekonomi Beställnr: Antal sidor: 96 Pris: 100:- Får man sparka folk hur som helst? Vem äger din TV om du flyttar ihop? Hur lånar man pengar? Och vad händer om man inte betalar? Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som alla människor förr eller senare har nytta av i livet. Om du vill koncentrera dig på frågor om privatekonomin, har vi precis kommit ut med en specialversion som heter just Pejl! på din privatekonomi. I bägge versionerna varvas fakta med exempel från vardagslivet, autentiska dokument och praktiska råd.och det finns en fyllig lärarhandledning med CD och PPT. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 5

6 AKTUELLT Slopad revisionsplikt Enligt ett utredningsförslag ska endast knappt fyra procent av alla aktiebolag behöva ha revisor. I nästan alla EU-länder är de små företagen redan undantagna från revisionsplikt. Förslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag måste ha en kvalificerad revisor. Några av de viktigaste förändringarna i förslaget innebär att Aktiebolag föreslås vara tvungna att ha en revisor endast om de uppfyller mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 83 miljoner kr i nettoomsättning Mer än 41,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 50 anställda Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas maximalt. Sverige når därmed samma gränsvärden som bland annat Holland, Storbritannien och Tyskland. Andra förändringar Revisorns granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, så kallade förvaltningsrevisionen avskaffas. Revisorns skyldighet att granska hur klienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i klientens verksamhet samt i förekommande fall anmärka på eller anmäla misstanke om brott avskaffas. Revisorn ska dock självmant kunna anmäla misstanke om bestickning och mutbrott utan att det bryter mot tystnadsplikten. Utökad skattekontroll För att kompensera för den minskade revisionsplikten föreslår utredningen följande: Skatteverket får möjlighet att under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. Kontrollen kan genomföras i samband med föranmält besök på företaget eller vid avtalat möte hos Skatteverket. 6 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

7 Alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin deklaration om deras årsbokslut upprättats med hjälp av en konsult och om årsredovisningen har granskats av revisor. I förekommande fall ska namn på konsulten och revisorn lämnas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det första räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 juni Förslaget bedöms kunna gå igenom i Riksdagen eftersom det är beställt av regeringen och innebär förenklingar som även oppositionen kan ställa upp på. Vad anser FAR SRS? För revisorsorganisationen FAR SRS medlemmar innebär givetvis förslaget en helt förändrad marknad. Man anser att förändringen ska genomföras stegvis så att utvärdering kan göras efter hand för att se vilka effekterna blir. Enligt FAR SRS bör man därför starta med utredningens alternativa gränsvärden som är mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 3 miljoner kr i omsättning Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 3 anställda Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt jämfört med ca 96 % enligt huvudalternativet. Vilka blir effekterna? Utredningsförslaget innebär ju att större ansvar läggs på ansvariga i mindre och medelstora aktiebolag att se till så att årsredovisningen blir rättvisande. Detta kan i sin tur innebära en ökad efterfrågan på redovisningskonsulter. Detta har uppmärksammats av de större revisionsföretagen, t ex Ernst & Young och Öhrlings PWC som allt mer har utökat sina avdelningar för redovisningstjänster. FAR SRS har också sett om sitt hus och ändrat sina stadgar så att även redovisningskonsulter kan bli medlemmar. Man har även infört en frivillig auktorisation inom föreningens ram. Därigenom finns det nu två organisationer som ger sådan auktorisation eftersom SRF sedan några år ger den möjligheten och på kort tid har mer än fördubblat sin medlemskår. En annan intressent som berörs är banker och andra kreditgivare. Det kan ju bli så att en kreditgivare kräver en frivillig revision eller ett uttalande av en auktoriserad redovisningskonsult om redovisningens tillförlitlighet för att bevilja ett lån. n Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt Av Cege Ekström BAKOM VARJE BETYDELSEFULL BOK STÅR EN BETYDELSEFULL FÖRFATTARE. Kvalitetssäkrad fortbildning ditt stöd i vardagen! Bild: RBLS - Rebel Studio www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 7

8 ENTREPRENÖRSKAP Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner. Entreprenörskap i undervisningen Entreprenörskap handlar om att lära eleverna att ta fram sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang. Birgitta Claesson berättar här hur hon lägger upp sin undervisning. För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst. Birgitta Claesson, lärare Gislaveds gymnasium Att undervisa i ämnet Entreprenörskap på gymnasiet är en fantastisk, rolig och spännande utmaning. Det är ett ämne som kräver engagemang och där teori och praktik måste mötas för att det ska bli en helhet, där syftet främst är företagandet, säger Birgitta Claesson. Eleverna kan jobba med uppdrag utanför skolan, där de möter verkligheten som de sedan kan koppla ihop med teorin. Det är alltså ett ämne utan facit och färdiga koncept. Under de sex år som jag har arbetat som lärare har min pedagogiska grundtanke varit att förena teori och praktik så mycket som möjligt i undervisningen, men det var först för ett år sedan som jag förstod att det gick att sätta ord på min tanke, nämligen entreprenöriellt lärande! Kan du utveckla detta lite närmare? För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst, säger Birgitta. I Entreprenörskap blir det naturligt att använda det entreprenöriella förhållningssättet där nyckelorden är att ta initiativ och att vara kreativ. Läromedel, forskning och politiska diskussioner utgår oftast från att entreprenörskap endast handlar om företagande. För mig handlar det inte endast om företagande, utan det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta egna initiativ utan uppmaning från läraren. Entreprenörskap handlar mycket om att lära eleverna att ta fram och använda sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang, fortsätter Birgitta. Hur lägger du upp undervisningen? Det absolut viktigaste när du börjar kursen är att se till att eleverna känner sig trygga med varandra och läraren. Det kan man göra med hjälp av samarbetsövningar eller en temadag. Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner där allt är möjligt. Man måste lära eleverna att våga misslyckas, att inte göra rätt från början utan lära sig av misstagen. Vilka läromedel använder du? I min undervisning har jag under året använt Libers lärobok Entreprenörskap utveckling av företagande som har fungerat utmärkt eftersom det finns bra tänka själv-övningar som varvas med teori och tydliga exempel. Eleverna har vid sidan av boken arbetat med fiktiva övningsföretag som man i boken kallar för projektarbete, säger Ingela. Eleverna har vid sidan av boken dessutom haft verkliga fadderföretag som de har besökt cirka en gång i månaden. Där har de ytterligare haft möjlighet att jämföra hur teori och praktik fungerar i verkligheten. De har fått många ahaupplevelser under sina besök, då de upptäckt att verkligheten inte alltid ser ut som i läromedlen. Tillsammans med mina kollegor i arbetslaget har vi även arbetat projektinriktat med ämnesintegration där oftast Entreprenörskap utgjort en bas för projektet, fortsätter Ingela. Vi har samarbetat inom ämnena Svenska, Historia, Företagsekonomi A, Samhällskunskap, Datorkunskap, Administration och Information och layout. Under året har vi haft besök av fyra lokala entreprenörer som har varit gästföreläsare, vilket varit otroligt uppskattat och lärorikt för både elever och lärare! 8 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

9 Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta initiativ utan uppmaning från läraren. Mina planer inför kommande läsår är att använda mig av Libers nya bok E2000 Combi A, eftersom jag ska undervisa samma grupp i Entreprenörskap och Företagsekonomi A. Eleverna slipper då ha två olika böcker. E2000 Combi A verkar vara ett nytt spännande läromedel med mycket talande bilder, teori, övningar och körschema för övningsföretag efter varje kapitel, säger Ingela. Ett extra plus tycker jag är det interaktiva material som innehåller övningar, mallar och intervjuer. I lärarhandledningen finns en sammanfattande pedagogisk PowerPoint, som kan ersätta overheadbilder. Det känns ju som ett steg i rätt riktning med dagens moderna tekniska utrustning, avslutar Birgitta. n Tre bra tips i ämnet entreprenörskap! Entreprenörskap - Utveckling av företagande Beställnr: Antal sidor: 256 Pris: 274:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Skapa din arena! Entreprenörskap - företagsamt lärande Beställnr: Antal sidor: 168 Pris: 230:- E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- 9

10 Profilen Våga tänk utanför ramarna Det säger Cege Ekström, en av Libers populära författare. Hans motto är att utgå från verkligheten i sitt författarskap. Drivkraften är att förmedla, förbättra och utveckla. Och det är just vad som sker med den framgångsrika E2000-serien med företagsekonomisk inriktning, inspirationen och exemplen hämtas ovillkorligen från näringslivet. Ibörjan av 90-talet, tillsammans med fyra författarkollegor; lärare, lärarutbildare och VD på reklambyrå föddes idén om de allra första E2000 böckerna. Ett vinnande koncept som stått sig och utvecklats genom åren. Verkliga företag och företeelser har varit utmärkande för våra läromedel. Entreprenörskap har alltid funnits med, såväl för egen del som genom goda exempel i böckerna. Företagandets principer har varvats med aktuella samhällstrender. Att skriva ligger varmt om hjärtat och det verkar som om hans barn ärvt förmågan. Mina båda barn har också valt skrivande, 10 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

11 men inom reklam och marknadsföring, med inriktning mot webb. Nu är det dom som hjälper mig, bland annat med mina två webbplatser på Internet, och Den egna meritlistan sträcker sig alltifrån konkreta ekonomiska rapporter som budgetunderlag och revisionsberättelser till pressmeddelanden och marknadsföring för den lokala ridklubben. Hästar och ridsport är Ceges stora passion och familjen äger en egen häst. Hoppning tycker han är roligast och han gillar när det händer saker. Kanske finns paralleller mellan ridning och undervisning?, man får inte vara beroende av att ha för mycket kontroll, utan anpassa sig efter läget. Lite så är det att undervisa med verkliga exempel istället för pedagogiskt anpassade modeller. I början av 80-talet startade den nya karriären som läromedelsförfattare. Ett samarbete med metodikläraren Per-Acke Orstadius på Pedagogen inleddes och resulterade i företagsekonomiboken Eko 3M. Så småningom har erfarenhet och rutin gjort att det går fortare att skriva, men det bygger alltid på känslan av att vilja utveckla och förbättra. Att konceptet E2000 kommit för att stanna visar böckernas popularitet. Under 90-talet lades fokus på ett Problem Baserat Lärande (PBL) som inlärningsmodell och Ung Företagsamhet (UF) etablerade sig som ett framgångs koncept. Det är uppenbart att satsningen på riktiga företag och inriktningen mot entreprenörskap ger positiva effekter. Ceges djupa kunskap inom ekonomi har resulterat i många böcker och gränsöverskridande områden. Efterhand har nya områden tillkommit, som Affärsjuridik, Internationell ekonomi, Entreprenörskap, Handel och Privatekonomi, alltid tillsammans med personer från näringslivet. Som representant i ledningsgruppen för kvalificerad yrkesutbildning, KY, ser han klara fördelar med projektarbete och att knyta kontakter utanför skolan. En tredjedel av utbildningen är praktik och det ger eleverna värdefull insikt om arbetslivet och vad som väntar efter utbildningen. Utvecklingen går mot ett lärande genom utveckling, LBD (learning by development). Ny teknik och användande av nya medier stimulerar lusten att lära. Interaktion och användandet av digitala medier skapar förståelse. Entreprenörskap som livsstil lyfts fram och upplever en nyrenässans. Utveckling är något som Cege ständigt återkommer till. De senaste årens många resor i österled, Ryssland och Vitryssland ger inspiration och begreppet att tänka i nya banor får en helt ny dimension. Det gäller att även våga och vilja tänka utanför det redan kända. n Cege Ekström, medförfattare till bl a serien E2000. Metodiklärare och lektor samt konsult. Har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. E2000 samlingsnamnet på en serie inom ekonomi, företagande och entreprenörskap. I serien finns läromedel för alla behov, ständigt aktuella med flexibelt lärande som lyfter in verkligheten i klassrummet. Ny för i år är E2000 Combi som inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Upplägget samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi med entreprenörskap. På har vi samlat hela läromedelspaketet E2000! Läs mer där! E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 11

12 företagsekonomi Företagsekonomi Direkt! Katrina Silén är författare till boken Företagsekonomi Direkt! Hon är ekonom och har arbetat inom både privat och kommunal verksamhet, samt varit verksam inom skolvärlden bland annat som ekonomiansvarig och lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Berättelsen om Martina som startar eget går som en röd tråd genom boken. På ett lättfattligt, intresseväckande och annorlunda sätt beskriver det här läromedlet företagsekonomins grunder, om småföretagande och om att starta och driva eget. Boken är en allt-i-ett -bok, med fakta i en berättande ton och verkliga människor i storyn. S om läsare får man successivt följa Martinas framsteg med att starta ett eget företag. Allt vävs samman på ett sådant sätt att läsaren känner sig delaktig och lär sig i en logisk ordning. Boken skildrar uppstarten av företaget och det första verksamhetsåret. Övningar och typexempel är insprängda i berättelsen. Företagsekonomi Direkt! Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 310:- g har fått idén till den här boken under mitt arbete som ämnesansvarig lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Den bygger på idén att företagsekonomi ska läras ut i den logiska ordning som ett företag följer. g vill integrera kalkylering med bolagsbildning, bokföring med marknadsföring etc och låta företagets utveckling styra vad som behöver göras och i vilken turordning den studerande möter företagsekonomins olika beståndsdelar. Tanken är att ge eleverna en överskådlig och gripbar inblick i de viktigaste faserna i att starta och driva ett eget företag i allmänhet och ett mindre tjänsteföretag i synnerhet. 12 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

13 Materialet i boken passar utmärkt i alla typer av grundkurser inom ekonomi, företagande, starta och driva eget. Inte minst när man vill ha ett läromedel som är lika kul och motiverande att läsa som en skönlitterär bok! Till varje kapitel finns även separata uppgifter, som oftast bygger på kapitlets innehåll. Utförliga lösningar till övningarna finns i ett separat övningshäfte. Längst bak i boken finns en ordlista med faktaord och ekonomiska begrepp. n BOKFÖRING PÅ DATOR Där det i boken talas om att arbeta med ett bokföringsprogram som alternativ till manuella rutiner, kan Visma Spcs ekonomiprogram användas. Studerande kan hämta elevlicens av programmet via Libers hemsida. Om man önskar använda programmet för att genomföra utbildningar, kontakta Visma Spcs angående utbildningsversioner. De luftiga layouten gör boken både överskådlig och lättläst. ANNONS Ge eleverna en flygande start! 8265 Hälften av Sveriges företag använder ekonomiprogram från Visma Spcs. Genom att använda samma program i undervisningen ger du dina elever ett försprång på arbetsmarknaden. Våra program innehåller bland annat bokföring, fakturering och lönehantering och utbildningslicenser finns från endast 1000 kronor. Det innebär att skolan får installera ett obegränsat antal programversioner i sitt nätverk. Och det finns fler fördelar: att arbeta med programmen hemma Förbered dina elever för arbetslivet Vill du veta mer? Ring oss på eller besök oss på Visma Spcs AB, Växjö. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 13

14 företagsekonomi Molly Anna Mauléon Anna Kristensson Låt eleverna möta den verklighet som företag möter varje dag! Access Företagsekonomi A Beställnr: Antal sidor:160 Pris: 224:- A-bokens block: Från idé till företag Skapa lönsamt företag Marknadsföra företaget Planera och följa upp Access Företagsekonomi B Beställnr: Antal sidor:336 Pris: 260:- B-bokens block: Marknadsföring Inköp och kalkylering Organisation och ledarskap Redovisning Uppföljning av verksamheten Access till världen utanför skolan ska de få genom böckerna, datorn och studiebesök. Anna Kristensson, gymnasielärare i ekonomi har tidigare arbetat som bland annat controller inom näringslivet och Molly, Anna Mauléon, civilekonom, verksam lärare och skolledare har båda varit med och arbetat fram Access. Det blir lätt lite för tillrättalagt i skolan, säger Anna. Hon drar sig till minnes sitt första jobb som redovisningsassistent. Företaget låg efter med redovisningen och när jag kom ställde de bara en låda med post på mitt bord och sa åt mig att röja upp. Det var svårt! Men lärorikt. g tar ibland med mig en påse post till mina elever och ber dem ordna upp den. Först blir eleverna ofta sittande. Sedan börjar de i alla fall försöka bringa någon reda i det hela. De öppnar ett brev, läser och funderar, berättar Anna. Är detta något som måste vara med i den ekonomiska redovisningen? De diskuterar sinsemellan, Jo, det borde nog vara med Men vad är det för något? Den här erfarenheten har hon använt sig av när hon, Molly, Arne Åkesson, n-olof Andersson och Anders Pihlsgård skapade Access. Komplett med övningar Materialet består av faktaböcker, uppgiftsböcker med tillhörande cd:ar, lösningshäften och så lärarhandledningar med cd:ar. Vi använder till exempel powerpointpresentationer på cd:n säger Anna. Och eleverna kan arbeta med övningarna direkt i datorn också. Dessutom kommer en webbplats till materialet. Den ska uppdateras i takt med förändringar i omvärlden. Dels kan författarna informera om till exempel nya lagar, som annars skulle göra läromedlet förlegat. Dels kan de även i övrigt hålla Access nytt och fräscht. Reklamexempel som känns gamla kan bytas ut. Det är meningen att ungdomarna ska kunna koppla sin verklighet direkt till vad de läser om i Access. Access A och B är väl anpassat till gymnasiekurserna Företagsekonomi A och B, berättar 14 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

15 Molly. Och faktatexterna varvas med mängder av exempel och ett flertal reportage från verkliga företag. Ida och Adrian startar ett crêperi A-boken följer Ida och Adrian som båda retar sig på att det inte finns någonstans för ungdomar att träffas. Nu, liksom när de själva gick på gymnasiet, står ungdomarna utanför Pressbyrån. Det är också Pressbyrån som svarar för mellanmålen för ungdomarna. När de är hungriga blir det korv med bröd, men för det mesta är det smågodis och choklad som de köper. Ida arbetar tillsammans med Adrian på kaféet i kommunens sim- och idrottshall. De har talat om problemet och ser en möjlighet att själva tjäna pengar och samtidigt ge ungdomarna en mötesplats. De funderar på att öppna ett crêperi. Det finns en tom lokal på torget Marknaden i fokus B-boken går rakt på marknadsföringen. Finns det ingen marknad är det inte någon idé med ett företag, som Molly helt krasst konstaterar. Därefter fortsätter B-boken med inköp och kalkylering, organisation och ledarskap och slutligen redovisningen. Molly berättar att B-boken följer två unga trainees på ett stort företag. Tillsammans med dem får eleverna lära sig om verksamheten på de olika avdelningarna på det stora företaget. Men det finns samtidigt massor av exempel från andra företag. många gånger från småföretag. Författarna har varit noga med att använda företag som är vanliga i ungdomarnas verklighet. Hela tiden är det verkliga företag som vi berättar om, säger Molly. I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad. Där finns enkla repetitionsuppgifter, konkreta övningsuppgifter men också större praktikfall som integrerar kunskap i ett helt block. Givetvis även en mängd datortillämpningar. Det går även att arbeta mer integrerat med hjälp av en projektuppgift som finns i varje block eller med basen i ett fadderföretag där kunskap kan inhämtas genom att ta reda på hur detta företag fungerar. I slutet av boken finns information som kan användas i olika sammanhang. Till exempel korta beskrivningar av olika organisationer och myndigheter samt en sammanställning med förklaringar av alla viktiga begrepp. I lärarhandledningen har flexibilitet varit väldigt viktigt. Elevgrupperna ser olika ut, därför behövs ett rikt material som ger möjlighet till variation och anpassning och materialet kan då också upplevas som helt nytt för läraren, vilket kan vara inspirerande, säger Molly. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Ekonomispelet Ekonomispelet är ett interaktivt matrial med syfte att förstå grunderna i företagsekonomisk redovisning. Det behandlar ekonomiska begrepp, flöden och intressen kring företaget, årsredovisningens uppbyggnad samt analys av företagets ekonomi. Spelet lämpar sig speciellt väl som inledning av studierna. Det skapar engagemang och gör företagsekonomin levande och begriplig. Deltagarna ställs inför frågor som de löser tillsammans i mindre grupper. I diskussioner kommer de fram till svaren och upptäcker samtidigt den logik som finns inom det ekonomiska området. Till hjälp har de material av olika slag som består av spelplaner, kort, brickor och skrivna instruktioner. Hela spelet är uppbyggt kring ett tjänsteföretag, i åkeribranschen, Rapp AB. Efter att företaget placerats in i ett sammanhang får deltagarna följa Rapp AB genom skeenden som påverkar den ekonomiska situationen. Det roliga är att man engagerar sig självständigt men det bygger på gruppen och kräver en handledare som med frågor och korta genomgångar leder deltagarna fram till de rätta slutsatserna. Allt underlag till läraren finns i Handledningen. Där finns också underlag till de instruktioner och facit som delas ut till deltagarna. Handledningen laddas ner från nätet. Spelet är väl utprövat och uppskattat av elever och lärare på gymnasieskolan. Det används också i andra sammanhang, bland annat som introduktionsmaterial i ämnet redovisning på Handelshögskolan i Stockholm. n Ekonomispelet Beställnr: Pris: 2200:- Används på Handelshögskolan som introduktion i redovisning 15

16 handel Gunilla Eek, medförfattare till årets enda nyskrivna läromedelsserie i handel, H2000. Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare. Gunilla driver också kommunikations- och utbildningsföretaget Concept, där uppdragen handlar om att planera och genomföra sälj- och marknadsutbildningar, coaching och fortbildningar. En av specialiteterna är att inspirera och starta igång processer. Hon är projektledare för IWOLTE-projektet, ett svenskkoordinerat internationellt samarbete för att öka rekryteringen inom yrkesutbildning och yrkespedagogisk utbildning. IWOLTE ett internationellt projekt med syfte att få fram handelslärare. I projektet samverkar olika branscher, utbildningsorganisationer och blivande yrkeslärare och yrkeshandledare. Målet är att kartlägga de yrkesverksamma kompetenserna och arbetslivets processer och omvandla samt integrera detta i pedagogiska utbildningar. Här berättar Gunilla Eek om projektet och ger sin syn på läromedelsförfattande och syftet med serien Handel Vem var initiativtagare till projektet och på vilket sätt initierades det? Tjörns Kommun och UCT har med framgång sedan 10 år tillbaka arbetat med företagsförlagd utbildning och vår metod bygger på en väl utvecklad samverkan med yrkeshandledaren. Metoden bygger på att eleverna börjar sitt lärande i en konkret arbetssituation, reflekterar sedan över denna och bygger vidare på med teori. Eleven gör 60% av sin gymnasieutbildning ute på arbetsplatser. Våra elever läser de nationella yrkesförberedande programmen, det är vår metod som är annorlunda men målen är desamma, säger Gunilla Eek. I vårt arbetssätt har också yrkesläraren en annan roll än i traditionell skolutbildning. Yrkesläraren har ett coachande förhållningssätt och lever också mycket nära sin bransch och tar aktiv del i branschutvecklingen som i de flesta branscher idag har en snabb takt. Vårt arbetssätt har rönt stort nationellt och internationellt intresse och tidigare samarbete med Göteborgs universitet gjorde att vi kände oss som naturliga samarbetspartners i IWOLTE-projektet. Varför startades projektet? -Det är få sökande studenter till yrkeslärarutbildningar och behovet är större än antal utexaminerade lärare. En bra rekryteringsbas är självfallet duktiga yrkeshandledare ute på arbetsplatserna, säger Gunilla. 16 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

17 På viket sätt tror du att projektet kommer att göra skillnad? Eftersom vi är 18 partners från 9 olika länder så tror vi självfallet att erfarenhetsutbytet mellan länderna genererar nya tankesätt kring arbetsplatsförlagt lärande även om vi har olika skolsystem i Europa. Rent konkret kan jag berätta att i nuläget har både Irland, Cypern och Tyskland anmält intresse att genomföra någon av de två pilotkurser som vi har processat fram i projektet, fortsätter Gunilla. En yrkeshandledarkurs går just nu på Göteborgs universitet. I Sverige startar en försöksverksamhet av gymnasial lärlingsutbildning hösten 08 och vi får väl se vad som händer under gymnasieutredningen inför det nya gymnasiet Hur fortlöper projektet, när kan vi räkna med att se ett resultat och en utvärdering? Vi arbetar processinriktat och utvärdering pågår kontinuerligt. I projektet har vi en extern utvärderare från Österrike. IWOLTE avslutas i januari 2009 och efter det kommer en slutrapport. Vad anser du vara det viktigaste pedagogiska tips med avseende på yrkesutbildning? Att i elevens lärprocess måste teori och praktik integreras och det gör det bara om eleven får vara en del i verkliga situationer ute på arbetsplatser, svarar Gunilla. Men en förutsättning är god handledning från både skola och handledare i synnerhet när det gäller reflektion kring det egna lärandet. Det finns också en god synergieffekt, elevens personliga utveckling leder till att eleven är anställningsbar efter utbildningen, eleven får arbetserfarenhet. Att lära sig hur det socialt fungerar på en arbetsplats, är ett led i att bli anställningsbar. Konkret Reflektion Teori möjlighet till karriär. Läromedlet ska vara tydligt, lättsamt skrivet med trevliga illustrationer och foton. Många olika möjligheter att lära; projekt, övningar, reflektioner och massor med fältövningar. Varje övning ska kännas meningsfylld, menar Gunilla. I texten ska finnas många exempel och möten med människor både de med lång yrkeserfarenhet och de som nyss börjat arbeta. Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration. Vilken är din bakgrund och vad gör du idag? g har varit textildetaljhandlare inom MQ-kedjan i 25 år, arbetat som marknadschef på dagspress och gymnasielärare i handel sedan Idag driver jag det egna kommunikations- och utbildningsföretaget Concept. Vill du skriva fler böcker? g skriver hela tiden och jag hoppas att under de kommande åren komma ut med nya titlar på Liber, svarar Gunilla. Vad är viktigt att ha med och vad kännetecknar ett bra läromedel i ämnet handel? g tycker att det är viktigt med relevant fakta om branschen och framförallt tips om hur och var man hittar aktuell fakta. Det är också viktigt med möjligheter att använda materialet oavsett vilken metod som lärare och elever väljer att arbeta utfrån. Sist men inte minst, möten med branschmänniskor i arbetslivet, för det är i mötet med människor som de givande lärsituationerna uppstår. Gunilla mottog 2006 Kungliga Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Motiveringen till priser är för nyskapande pedagogiska idéer och stort engagemang. H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare? Bananskalshalkande, svarar Gunilla. g blev lärare när jag redan hade många yrkesverksamma år inom handeln bakom mig. Inom fackdetaljhandeln har jag arbetat med i stor sett alla funktioner och drivit egna butiker. Mitt intresse för handel och utbildning ledde mig in i skolvärlden och när jag kom in i gymnasievärlden var jag inte helt nöjd med utbudet av läromedel. Här någonstans blev jag uppfångad av Liber. Först tänkte jag mig bara en rådgivande roll men vips satt jag framför datorn med ett manus. Det har varit mycket utvecklande eftersom jag hela tiden måste hålla mig uppdaterad inom branschen. g har det bästa av två världar, en fot i skolan och en i arbetslivet. Hur tänkte ni under böckernas utarbetning? Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration! Eleven ska känna att inom handeln finns Hur kan läromedlet användas i undervisningen? Om man som lärare trivs med att arbeta problembaserat så är H2000 böckerna mitt i prick, menar Gunilla, men som jag har sagt är böckerna användbara för vilken metod som helst. Vi har tips i böckerna om lika arbetssätt. Göra först läsa sedan eller läsa först och göra sedan. Vilka elever passar H 2000 för? Gymnasieelever, KomVux, KY och företagsintern utbildning där jag själv ofta använder våra böcker. Branschorganisationen Svensk Handel har läst våra böcker och rekommenderar dem till sina medlemmar som är svensk detaljhandel och partihandel. Fördelar för lärarna? - De innehåller många pedagogiska tips och har ett stort urval av övningar, uppgifter, projekt. Det finns för varje kurs ett helintegrerat problembaserat projekt, avslutar Gunilla. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 17

18 övriga titlar handel HANDEL 2000 ett inspirerande läromedel med aktiverande uppgifter! NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! Läs mer på H2000-serien omfattar läromedel för kurserna inom karaktärsämnet handel. Serien är lättsamt skriven, problemorienterad och rikt illustrerad. Böckerna innehåller också intressantabranschporträtt, nyttiga faktarutor och omväxlande arbetsuppgifter och projektförslag. Serien är framtagen för gymnasieskolans handelsprogram, men böckerna passar även för att användas i kvalificerad yrkesutbildning och företagsintern utbildning. I H2000 lärarhandledningar finns pedagogiska tips, utförliga lösningar, Power- Pointpresentationer och provuppgifter och lösningar med mera. NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Mats Erasmie, Maritta Leijonmalm, Anders Pihlsgård H2000 Försäljning och service Beställnr: Antal sidor: 204 Pris: 320:- n-olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall H2000 Näthandel A Beställnr: Antal sidor: 192 Pris: 332:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson H2000 Näthandel B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 342:- Mats Erasmie, Anders Pihlsgård H2000 Personlig försäljning Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 327:- 18 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

19 NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård H2000 Praktisk marknadsföring A Beställnr: Antal sidor: 152 Pris: 304:- Gunilla Eek, Conny Gustafsson, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid H2000 Praktisk marknadsföring B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 329:- n-olof Andersson, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Inköp och varuhantering Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 325:- Handel - Carlsson Det välkända läromedelspaketet HANDEL ger på ett enkelt och jordnära sätt inblick i handelns värld. Läs gärna mer om hela serien på Där kan du även läsa om seriens böcker Praktisk marknadsföring A, Praktisk marknadsföring B och Inköp och varuhantering. Karl Erik Carlsson, Kjell Hedwall, Roger Sträng, Lennart Arfwidsson, Gerd Augustsson, Per-Jörgen Krause, Per-Göran Nilsson, Roland Olsson, Ann Rebane HANDEL Försäljning och service Beställnr: Pris: 311:- Karl Erik Carlsson, Cege Ekström, Hans Widell HANDEL Branschoch produktkunskap Beställnr: Pris: 301:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 19

20 juridik Författarteamet bakom boken J2000 i rättskunskap n-olof Andersson (sittande) från vänster Cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Pettersson. NYhet! Storytelling en levande följetong n-olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson J2000 Affärsjuridik Beställnr: Antal sidor: 352 Pris: 336:- I vår nya bok J2000 Affärsjuridik startar storyn i ingressen i varje kapitel med inledande och intresseväckande frågeställningar. Den fortsätter i uppgiftsdelen under rubriken Vad säger lagen? Företagarna diskuterar sinsemellan om sina problem som man gör bland entreprenörer. Eleverna får direkt ta del av diskussionen och ta egen ställning känna sig delaktiga. Storyn ger ett engagerande underlag för juridisk problemlösning och analys. Dessutom Rikligt med övriga uppgifter: Rätt/Fel-uppgifter Vad säger lagen? Hur skulle du döma? Problem i företaget Tolka och upprätta juridiska dokument Söka information Lätt och korrekt faktatext, varvad med klargörande exempel Fakta och uppgifter i en bok och uppdelad på tre block: 1. Verksamhetens juridiska grunder 2. Lån och betalningsansvar 3. Skydd för marknad och miljö Grundkapitel och pluskapitel i varje block Rikligt med verkliga rättsfall Många insprängda dokument Fylliga begreppsförklaringar i marginalen Praktiska råd: Tips från affärsjuristen 20 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011)

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011) 2010-06-28 Till SKOLVERKET FI Dnr 10-871 Respektive kontaktpersoner för ämnesplaner: e-post: sa.gy2011@skolverket.se Johan Linder e-post: na.gy2011@skolverket.se Johan Börjesson e-post: es.gy2011@skolverket.se

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen

Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Läraren som visar ungdomar hur man räddar världen Om socialt entreprenörskap i skolan Solen skiner och min gamla kollega Thor-Björn Schiller är på gott humör. De har lyckats vända en negativ utveckling

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Samhällsvetenskapsprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2015 GRUNDLÄGGANDE KURSER Dator Orienterings- Office 2010, Orienteringskurs 1, ISBN: 978-91-85989-59-1 kurs www.behandladeord.se Extrabok

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Läromedel & Utbildning

Läromedel & Utbildning Läromedel & Utbildning Best nr. 201301 Pris: 450:- exkl. moms NYHET Ett paket med 10 korta läseböcker i A5 format med symbolstöd (Widgitsymboler) för att underlätta läsförståelsen. Böckerna handlar om

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I STADSHUSLUNCH 27 februari 2015 DAGENS PROGRAM Välkomna! Ung Företagsamhet Teknikprogrammets fjärde år Kullagymnasiet Uppmärksammande av prisade företag i Höganäs Kullabygden

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Ordrum ger utbildning i konsten att leda möten. Mötesledning är en färdighet och precis som med alla

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer