KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3"

Transkript

1 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G / Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta verkligheten www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

2 2008/2009 EKONOMI & HANDEL Privatekonomi och vardagsjuridik...4 Aktuellt...6 Entreprenörskap Profilen...10 Företagsekonomi...12 Handel...16 Juridik...20 Översikt ekonomi...22

3 Liber har det största utbudet inom ekonomi och handel! Vi är stolta över att kunna presentera ett mycket brett sortiment av läromedel inom ekonomi och handel för gymnasiet och vuxenutbildningen. Här finns något för varje lärare och något för varje pedagogisk inriktning. Våra ständigt aktuella och uppdaterade läromedel innehåller dessutom allt du kan önska dig när det gäller kvalitativa övningar, tydlig struktur och möjlighet till nivågruppering. Tävla och vinn! På har vi ofta tävlingar med fina priser. Gå gärna in och titta lite då och då! Hos oss hittar du bl a E2000-serien, marknadens största och mest heltäckande läromedelspaket i företagsekonomi som ständigt utvecklas. En nyhet är E2000 Combi, som förenar kunskaper i företagsekonomi med småföretagaranda, initiativkraft och entreprenörskap. Access är en annan nyhet: ett högaktuellt läromedelspaket som gör företagsekonomi begripligt och lättillgängligt. Ta gärna en förhandstitt och se vårt smakprov på nätet! Pejl!- Privatekonomi och vardagsjuridik är ytterligare ett nytt läromedel som ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som har betydelse för människors vardag och passar på flera utbildningsnivåer. Prisbelönta Handel 2000 finns nu i reviderade upplagor. Serien är känd som ett inspirerande läromedel. På kan du läsa mer om alla våra läromedel inom ekonomi och handel. g hoppas att du hittar ett läromedel som passar just dig och din undervisning. Alla är bäst. En är bäst för dig. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Marie Carlsson Förlagschef Läs mer om E2000 på Du kan alltid vända dig till våra kunniga representanter när du vill ha mer information om våra produkter, erbjudanden eller vill diskutera inköp. Hans Karlsson Tel Fax Bernt Wermée Tel Fax www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 3

4 PRIVATEKONOMI OCH VARDAGSJURIDIK En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordéa och medförfattare till Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik. Böckerna ger svar på frågor i situationer där vi alla kan känna igen oss. Pejl! i undervisingen g undervisar på FINEK, en finansekonomutbildning på Tumba Gymnasium och använder Pejl! i den lokala kursen Finansiella system som populärt kallas Bankkunskap och som bl a innefattar grunderna i bankjuridik. Tidigare har jag satt ihop eget kursmaterial men nu kan jag istället använda boken som har ett mycket överskådligt innehåll. g använder fakta och övningsuppgifter som utgångspunkt för olika frågeställningar, med anknytning till elevernas erfarenheter från praktiken inom bank- och finanssektorn. Bokens exempel och reportage kompletterar, de känns aktuella och relevanta för vem som helst som behöver lära sig mer om sin privatekonomi. Christina Hakelius, lärare Tumba Gymnasium 4 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

5 Pejl! en handbok i ekonomi för unga och andra vetgiriga Privatekonomi och vardagsjuridik är viktiga områden för alla. Man måste känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vart man ska vända sig för att få stöd och svar på olika frågor. Ingela Gabrielsson, medförfattare till Pejl!, berättar här om bakgrunden till boken. Imitt arbete på banken får jag ofta frågor från både vuxna och ungdomar om allt från att skaffa sig sitt första bankkort till att flytta hemifrån, hyra eller köpa en lägenhet, när man ska börja pensionsspara och vad som händer om man inte betalar sina lån i tid. Det är frågor som handlar om verkligheten utanför skolan, säger Ingela Gabrielsson. Unga är ovana att själva ta tag i saker och vet inte var de ska börja. Ansvaret för den framtida välfärden flyttas samtidigt successivt över på den enskilda individen. Ett exempel är att vi sedan några år tillbaka har ett nytt allmänt pensionssystem, fortsätter Ingela. Även om boken i första hand riktar sig till ungdomar kan den mycket väl passa i andra sammanhang, där den kan vara en inkörsport till ökade kunskaper inom privatekonomi, avslutar Ingela. n Pejl! på plånbok och lagbok NYHET! Pejl! på plånboken En ny lärobok i privatekonomi kändes viktig. En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter, arbetstagare, skattebetalare och familjepartners. Alla har stor nytta av att känna till de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av sitt handlande, säger Ingela. Detta gäller inte bara för ungdomar, utan för alla. Därför har jag medverkat som en av författarna i läroboken Pejl!, för elever på gymnasieskolan. Boken handlar om privatekonomi och vardagsjuridik. Ambitionen är att boken ska ge verktyg till våra ungdomar för att bygga upp sin egen ekonomi och fatta aktiva ekonomiska beslut, fortsätter Ingela. I boken varvas faktatext med exempel från ungdomars vardagsliv, faktarutor, praktiska råd och reportage där både yrkesfolk och privatpersoner har intervjuats. Det är skrivet med en med en ungdomlig ton och på ett lättsamt språk. Samhällsekonomiska vinster Det finns också samhällsekonomiska vinster med att kunskap i privatekonomi lärs ut redan under skoltiden, anser Ingela. Ju fler som får klart för sig hur man sköter sin ekonomi och undviker obetalda skulder och betalningsanmärkningar, desto färre personer hamnar i ekonomiska svårigheter. Kommunikationen kring privatekonomiska frågor blir ju lättare att förstå, säger Ingela. Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 292:- Passar även kursen Rättskunskap! Alla behöver Pejl! Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl!..på din privatekonomi Beställnr: Antal sidor: 96 Pris: 100:- Får man sparka folk hur som helst? Vem äger din TV om du flyttar ihop? Hur lånar man pengar? Och vad händer om man inte betalar? Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som alla människor förr eller senare har nytta av i livet. Om du vill koncentrera dig på frågor om privatekonomin, har vi precis kommit ut med en specialversion som heter just Pejl! på din privatekonomi. I bägge versionerna varvas fakta med exempel från vardagslivet, autentiska dokument och praktiska råd.och det finns en fyllig lärarhandledning med CD och PPT. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 5

6 AKTUELLT Slopad revisionsplikt Enligt ett utredningsförslag ska endast knappt fyra procent av alla aktiebolag behöva ha revisor. I nästan alla EU-länder är de små företagen redan undantagna från revisionsplikt. Förslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag måste ha en kvalificerad revisor. Några av de viktigaste förändringarna i förslaget innebär att Aktiebolag föreslås vara tvungna att ha en revisor endast om de uppfyller mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 83 miljoner kr i nettoomsättning Mer än 41,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 50 anställda Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas maximalt. Sverige når därmed samma gränsvärden som bland annat Holland, Storbritannien och Tyskland. Andra förändringar Revisorns granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, så kallade förvaltningsrevisionen avskaffas. Revisorns skyldighet att granska hur klienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i klientens verksamhet samt i förekommande fall anmärka på eller anmäla misstanke om brott avskaffas. Revisorn ska dock självmant kunna anmäla misstanke om bestickning och mutbrott utan att det bryter mot tystnadsplikten. Utökad skattekontroll För att kompensera för den minskade revisionsplikten föreslår utredningen följande: Skatteverket får möjlighet att under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. Kontrollen kan genomföras i samband med föranmält besök på företaget eller vid avtalat möte hos Skatteverket. 6 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

7 Alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin deklaration om deras årsbokslut upprättats med hjälp av en konsult och om årsredovisningen har granskats av revisor. I förekommande fall ska namn på konsulten och revisorn lämnas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det första räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 juni Förslaget bedöms kunna gå igenom i Riksdagen eftersom det är beställt av regeringen och innebär förenklingar som även oppositionen kan ställa upp på. Vad anser FAR SRS? För revisorsorganisationen FAR SRS medlemmar innebär givetvis förslaget en helt förändrad marknad. Man anser att förändringen ska genomföras stegvis så att utvärdering kan göras efter hand för att se vilka effekterna blir. Enligt FAR SRS bör man därför starta med utredningens alternativa gränsvärden som är mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 3 miljoner kr i omsättning Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 3 anställda Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt jämfört med ca 96 % enligt huvudalternativet. Vilka blir effekterna? Utredningsförslaget innebär ju att större ansvar läggs på ansvariga i mindre och medelstora aktiebolag att se till så att årsredovisningen blir rättvisande. Detta kan i sin tur innebära en ökad efterfrågan på redovisningskonsulter. Detta har uppmärksammats av de större revisionsföretagen, t ex Ernst & Young och Öhrlings PWC som allt mer har utökat sina avdelningar för redovisningstjänster. FAR SRS har också sett om sitt hus och ändrat sina stadgar så att även redovisningskonsulter kan bli medlemmar. Man har även infört en frivillig auktorisation inom föreningens ram. Därigenom finns det nu två organisationer som ger sådan auktorisation eftersom SRF sedan några år ger den möjligheten och på kort tid har mer än fördubblat sin medlemskår. En annan intressent som berörs är banker och andra kreditgivare. Det kan ju bli så att en kreditgivare kräver en frivillig revision eller ett uttalande av en auktoriserad redovisningskonsult om redovisningens tillförlitlighet för att bevilja ett lån. n Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt Av Cege Ekström BAKOM VARJE BETYDELSEFULL BOK STÅR EN BETYDELSEFULL FÖRFATTARE. Kvalitetssäkrad fortbildning ditt stöd i vardagen! Bild: RBLS - Rebel Studio www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 7

8 ENTREPRENÖRSKAP Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner. Entreprenörskap i undervisningen Entreprenörskap handlar om att lära eleverna att ta fram sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang. Birgitta Claesson berättar här hur hon lägger upp sin undervisning. För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst. Birgitta Claesson, lärare Gislaveds gymnasium Att undervisa i ämnet Entreprenörskap på gymnasiet är en fantastisk, rolig och spännande utmaning. Det är ett ämne som kräver engagemang och där teori och praktik måste mötas för att det ska bli en helhet, där syftet främst är företagandet, säger Birgitta Claesson. Eleverna kan jobba med uppdrag utanför skolan, där de möter verkligheten som de sedan kan koppla ihop med teorin. Det är alltså ett ämne utan facit och färdiga koncept. Under de sex år som jag har arbetat som lärare har min pedagogiska grundtanke varit att förena teori och praktik så mycket som möjligt i undervisningen, men det var först för ett år sedan som jag förstod att det gick att sätta ord på min tanke, nämligen entreprenöriellt lärande! Kan du utveckla detta lite närmare? För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst, säger Birgitta. I Entreprenörskap blir det naturligt att använda det entreprenöriella förhållningssättet där nyckelorden är att ta initiativ och att vara kreativ. Läromedel, forskning och politiska diskussioner utgår oftast från att entreprenörskap endast handlar om företagande. För mig handlar det inte endast om företagande, utan det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta egna initiativ utan uppmaning från läraren. Entreprenörskap handlar mycket om att lära eleverna att ta fram och använda sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang, fortsätter Birgitta. Hur lägger du upp undervisningen? Det absolut viktigaste när du börjar kursen är att se till att eleverna känner sig trygga med varandra och läraren. Det kan man göra med hjälp av samarbetsövningar eller en temadag. Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner där allt är möjligt. Man måste lära eleverna att våga misslyckas, att inte göra rätt från början utan lära sig av misstagen. Vilka läromedel använder du? I min undervisning har jag under året använt Libers lärobok Entreprenörskap utveckling av företagande som har fungerat utmärkt eftersom det finns bra tänka själv-övningar som varvas med teori och tydliga exempel. Eleverna har vid sidan av boken arbetat med fiktiva övningsföretag som man i boken kallar för projektarbete, säger Ingela. Eleverna har vid sidan av boken dessutom haft verkliga fadderföretag som de har besökt cirka en gång i månaden. Där har de ytterligare haft möjlighet att jämföra hur teori och praktik fungerar i verkligheten. De har fått många ahaupplevelser under sina besök, då de upptäckt att verkligheten inte alltid ser ut som i läromedlen. Tillsammans med mina kollegor i arbetslaget har vi även arbetat projektinriktat med ämnesintegration där oftast Entreprenörskap utgjort en bas för projektet, fortsätter Ingela. Vi har samarbetat inom ämnena Svenska, Historia, Företagsekonomi A, Samhällskunskap, Datorkunskap, Administration och Information och layout. Under året har vi haft besök av fyra lokala entreprenörer som har varit gästföreläsare, vilket varit otroligt uppskattat och lärorikt för både elever och lärare! 8 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

9 Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta initiativ utan uppmaning från läraren. Mina planer inför kommande läsår är att använda mig av Libers nya bok E2000 Combi A, eftersom jag ska undervisa samma grupp i Entreprenörskap och Företagsekonomi A. Eleverna slipper då ha två olika böcker. E2000 Combi A verkar vara ett nytt spännande läromedel med mycket talande bilder, teori, övningar och körschema för övningsföretag efter varje kapitel, säger Ingela. Ett extra plus tycker jag är det interaktiva material som innehåller övningar, mallar och intervjuer. I lärarhandledningen finns en sammanfattande pedagogisk PowerPoint, som kan ersätta overheadbilder. Det känns ju som ett steg i rätt riktning med dagens moderna tekniska utrustning, avslutar Birgitta. n Tre bra tips i ämnet entreprenörskap! Entreprenörskap - Utveckling av företagande Beställnr: Antal sidor: 256 Pris: 274:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Skapa din arena! Entreprenörskap - företagsamt lärande Beställnr: Antal sidor: 168 Pris: 230:- E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- 9

10 Profilen Våga tänk utanför ramarna Det säger Cege Ekström, en av Libers populära författare. Hans motto är att utgå från verkligheten i sitt författarskap. Drivkraften är att förmedla, förbättra och utveckla. Och det är just vad som sker med den framgångsrika E2000-serien med företagsekonomisk inriktning, inspirationen och exemplen hämtas ovillkorligen från näringslivet. Ibörjan av 90-talet, tillsammans med fyra författarkollegor; lärare, lärarutbildare och VD på reklambyrå föddes idén om de allra första E2000 böckerna. Ett vinnande koncept som stått sig och utvecklats genom åren. Verkliga företag och företeelser har varit utmärkande för våra läromedel. Entreprenörskap har alltid funnits med, såväl för egen del som genom goda exempel i böckerna. Företagandets principer har varvats med aktuella samhällstrender. Att skriva ligger varmt om hjärtat och det verkar som om hans barn ärvt förmågan. Mina båda barn har också valt skrivande, 10 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

11 men inom reklam och marknadsföring, med inriktning mot webb. Nu är det dom som hjälper mig, bland annat med mina två webbplatser på Internet, och Den egna meritlistan sträcker sig alltifrån konkreta ekonomiska rapporter som budgetunderlag och revisionsberättelser till pressmeddelanden och marknadsföring för den lokala ridklubben. Hästar och ridsport är Ceges stora passion och familjen äger en egen häst. Hoppning tycker han är roligast och han gillar när det händer saker. Kanske finns paralleller mellan ridning och undervisning?, man får inte vara beroende av att ha för mycket kontroll, utan anpassa sig efter läget. Lite så är det att undervisa med verkliga exempel istället för pedagogiskt anpassade modeller. I början av 80-talet startade den nya karriären som läromedelsförfattare. Ett samarbete med metodikläraren Per-Acke Orstadius på Pedagogen inleddes och resulterade i företagsekonomiboken Eko 3M. Så småningom har erfarenhet och rutin gjort att det går fortare att skriva, men det bygger alltid på känslan av att vilja utveckla och förbättra. Att konceptet E2000 kommit för att stanna visar böckernas popularitet. Under 90-talet lades fokus på ett Problem Baserat Lärande (PBL) som inlärningsmodell och Ung Företagsamhet (UF) etablerade sig som ett framgångs koncept. Det är uppenbart att satsningen på riktiga företag och inriktningen mot entreprenörskap ger positiva effekter. Ceges djupa kunskap inom ekonomi har resulterat i många böcker och gränsöverskridande områden. Efterhand har nya områden tillkommit, som Affärsjuridik, Internationell ekonomi, Entreprenörskap, Handel och Privatekonomi, alltid tillsammans med personer från näringslivet. Som representant i ledningsgruppen för kvalificerad yrkesutbildning, KY, ser han klara fördelar med projektarbete och att knyta kontakter utanför skolan. En tredjedel av utbildningen är praktik och det ger eleverna värdefull insikt om arbetslivet och vad som väntar efter utbildningen. Utvecklingen går mot ett lärande genom utveckling, LBD (learning by development). Ny teknik och användande av nya medier stimulerar lusten att lära. Interaktion och användandet av digitala medier skapar förståelse. Entreprenörskap som livsstil lyfts fram och upplever en nyrenässans. Utveckling är något som Cege ständigt återkommer till. De senaste årens många resor i österled, Ryssland och Vitryssland ger inspiration och begreppet att tänka i nya banor får en helt ny dimension. Det gäller att även våga och vilja tänka utanför det redan kända. n Cege Ekström, medförfattare till bl a serien E2000. Metodiklärare och lektor samt konsult. Har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. E2000 samlingsnamnet på en serie inom ekonomi, företagande och entreprenörskap. I serien finns läromedel för alla behov, ständigt aktuella med flexibelt lärande som lyfter in verkligheten i klassrummet. Ny för i år är E2000 Combi som inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Upplägget samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi med entreprenörskap. På har vi samlat hela läromedelspaketet E2000! Läs mer där! E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 11

12 företagsekonomi Företagsekonomi Direkt! Katrina Silén är författare till boken Företagsekonomi Direkt! Hon är ekonom och har arbetat inom både privat och kommunal verksamhet, samt varit verksam inom skolvärlden bland annat som ekonomiansvarig och lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Berättelsen om Martina som startar eget går som en röd tråd genom boken. På ett lättfattligt, intresseväckande och annorlunda sätt beskriver det här läromedlet företagsekonomins grunder, om småföretagande och om att starta och driva eget. Boken är en allt-i-ett -bok, med fakta i en berättande ton och verkliga människor i storyn. S om läsare får man successivt följa Martinas framsteg med att starta ett eget företag. Allt vävs samman på ett sådant sätt att läsaren känner sig delaktig och lär sig i en logisk ordning. Boken skildrar uppstarten av företaget och det första verksamhetsåret. Övningar och typexempel är insprängda i berättelsen. Företagsekonomi Direkt! Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 310:- g har fått idén till den här boken under mitt arbete som ämnesansvarig lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Den bygger på idén att företagsekonomi ska läras ut i den logiska ordning som ett företag följer. g vill integrera kalkylering med bolagsbildning, bokföring med marknadsföring etc och låta företagets utveckling styra vad som behöver göras och i vilken turordning den studerande möter företagsekonomins olika beståndsdelar. Tanken är att ge eleverna en överskådlig och gripbar inblick i de viktigaste faserna i att starta och driva ett eget företag i allmänhet och ett mindre tjänsteföretag i synnerhet. 12 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

13 Materialet i boken passar utmärkt i alla typer av grundkurser inom ekonomi, företagande, starta och driva eget. Inte minst när man vill ha ett läromedel som är lika kul och motiverande att läsa som en skönlitterär bok! Till varje kapitel finns även separata uppgifter, som oftast bygger på kapitlets innehåll. Utförliga lösningar till övningarna finns i ett separat övningshäfte. Längst bak i boken finns en ordlista med faktaord och ekonomiska begrepp. n BOKFÖRING PÅ DATOR Där det i boken talas om att arbeta med ett bokföringsprogram som alternativ till manuella rutiner, kan Visma Spcs ekonomiprogram användas. Studerande kan hämta elevlicens av programmet via Libers hemsida. Om man önskar använda programmet för att genomföra utbildningar, kontakta Visma Spcs angående utbildningsversioner. De luftiga layouten gör boken både överskådlig och lättläst. ANNONS Ge eleverna en flygande start! 8265 Hälften av Sveriges företag använder ekonomiprogram från Visma Spcs. Genom att använda samma program i undervisningen ger du dina elever ett försprång på arbetsmarknaden. Våra program innehåller bland annat bokföring, fakturering och lönehantering och utbildningslicenser finns från endast 1000 kronor. Det innebär att skolan får installera ett obegränsat antal programversioner i sitt nätverk. Och det finns fler fördelar: att arbeta med programmen hemma Förbered dina elever för arbetslivet Vill du veta mer? Ring oss på eller besök oss på Visma Spcs AB, Växjö. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 13

14 företagsekonomi Molly Anna Mauléon Anna Kristensson Låt eleverna möta den verklighet som företag möter varje dag! Access Företagsekonomi A Beställnr: Antal sidor:160 Pris: 224:- A-bokens block: Från idé till företag Skapa lönsamt företag Marknadsföra företaget Planera och följa upp Access Företagsekonomi B Beställnr: Antal sidor:336 Pris: 260:- B-bokens block: Marknadsföring Inköp och kalkylering Organisation och ledarskap Redovisning Uppföljning av verksamheten Access till världen utanför skolan ska de få genom böckerna, datorn och studiebesök. Anna Kristensson, gymnasielärare i ekonomi har tidigare arbetat som bland annat controller inom näringslivet och Molly, Anna Mauléon, civilekonom, verksam lärare och skolledare har båda varit med och arbetat fram Access. Det blir lätt lite för tillrättalagt i skolan, säger Anna. Hon drar sig till minnes sitt första jobb som redovisningsassistent. Företaget låg efter med redovisningen och när jag kom ställde de bara en låda med post på mitt bord och sa åt mig att röja upp. Det var svårt! Men lärorikt. g tar ibland med mig en påse post till mina elever och ber dem ordna upp den. Först blir eleverna ofta sittande. Sedan börjar de i alla fall försöka bringa någon reda i det hela. De öppnar ett brev, läser och funderar, berättar Anna. Är detta något som måste vara med i den ekonomiska redovisningen? De diskuterar sinsemellan, Jo, det borde nog vara med Men vad är det för något? Den här erfarenheten har hon använt sig av när hon, Molly, Arne Åkesson, n-olof Andersson och Anders Pihlsgård skapade Access. Komplett med övningar Materialet består av faktaböcker, uppgiftsböcker med tillhörande cd:ar, lösningshäften och så lärarhandledningar med cd:ar. Vi använder till exempel powerpointpresentationer på cd:n säger Anna. Och eleverna kan arbeta med övningarna direkt i datorn också. Dessutom kommer en webbplats till materialet. Den ska uppdateras i takt med förändringar i omvärlden. Dels kan författarna informera om till exempel nya lagar, som annars skulle göra läromedlet förlegat. Dels kan de även i övrigt hålla Access nytt och fräscht. Reklamexempel som känns gamla kan bytas ut. Det är meningen att ungdomarna ska kunna koppla sin verklighet direkt till vad de läser om i Access. Access A och B är väl anpassat till gymnasiekurserna Företagsekonomi A och B, berättar 14 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

15 Molly. Och faktatexterna varvas med mängder av exempel och ett flertal reportage från verkliga företag. Ida och Adrian startar ett crêperi A-boken följer Ida och Adrian som båda retar sig på att det inte finns någonstans för ungdomar att träffas. Nu, liksom när de själva gick på gymnasiet, står ungdomarna utanför Pressbyrån. Det är också Pressbyrån som svarar för mellanmålen för ungdomarna. När de är hungriga blir det korv med bröd, men för det mesta är det smågodis och choklad som de köper. Ida arbetar tillsammans med Adrian på kaféet i kommunens sim- och idrottshall. De har talat om problemet och ser en möjlighet att själva tjäna pengar och samtidigt ge ungdomarna en mötesplats. De funderar på att öppna ett crêperi. Det finns en tom lokal på torget Marknaden i fokus B-boken går rakt på marknadsföringen. Finns det ingen marknad är det inte någon idé med ett företag, som Molly helt krasst konstaterar. Därefter fortsätter B-boken med inköp och kalkylering, organisation och ledarskap och slutligen redovisningen. Molly berättar att B-boken följer två unga trainees på ett stort företag. Tillsammans med dem får eleverna lära sig om verksamheten på de olika avdelningarna på det stora företaget. Men det finns samtidigt massor av exempel från andra företag. många gånger från småföretag. Författarna har varit noga med att använda företag som är vanliga i ungdomarnas verklighet. Hela tiden är det verkliga företag som vi berättar om, säger Molly. I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad. Där finns enkla repetitionsuppgifter, konkreta övningsuppgifter men också större praktikfall som integrerar kunskap i ett helt block. Givetvis även en mängd datortillämpningar. Det går även att arbeta mer integrerat med hjälp av en projektuppgift som finns i varje block eller med basen i ett fadderföretag där kunskap kan inhämtas genom att ta reda på hur detta företag fungerar. I slutet av boken finns information som kan användas i olika sammanhang. Till exempel korta beskrivningar av olika organisationer och myndigheter samt en sammanställning med förklaringar av alla viktiga begrepp. I lärarhandledningen har flexibilitet varit väldigt viktigt. Elevgrupperna ser olika ut, därför behövs ett rikt material som ger möjlighet till variation och anpassning och materialet kan då också upplevas som helt nytt för läraren, vilket kan vara inspirerande, säger Molly. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Ekonomispelet Ekonomispelet är ett interaktivt matrial med syfte att förstå grunderna i företagsekonomisk redovisning. Det behandlar ekonomiska begrepp, flöden och intressen kring företaget, årsredovisningens uppbyggnad samt analys av företagets ekonomi. Spelet lämpar sig speciellt väl som inledning av studierna. Det skapar engagemang och gör företagsekonomin levande och begriplig. Deltagarna ställs inför frågor som de löser tillsammans i mindre grupper. I diskussioner kommer de fram till svaren och upptäcker samtidigt den logik som finns inom det ekonomiska området. Till hjälp har de material av olika slag som består av spelplaner, kort, brickor och skrivna instruktioner. Hela spelet är uppbyggt kring ett tjänsteföretag, i åkeribranschen, Rapp AB. Efter att företaget placerats in i ett sammanhang får deltagarna följa Rapp AB genom skeenden som påverkar den ekonomiska situationen. Det roliga är att man engagerar sig självständigt men det bygger på gruppen och kräver en handledare som med frågor och korta genomgångar leder deltagarna fram till de rätta slutsatserna. Allt underlag till läraren finns i Handledningen. Där finns också underlag till de instruktioner och facit som delas ut till deltagarna. Handledningen laddas ner från nätet. Spelet är väl utprövat och uppskattat av elever och lärare på gymnasieskolan. Det används också i andra sammanhang, bland annat som introduktionsmaterial i ämnet redovisning på Handelshögskolan i Stockholm. n Ekonomispelet Beställnr: Pris: 2200:- Används på Handelshögskolan som introduktion i redovisning 15

16 handel Gunilla Eek, medförfattare till årets enda nyskrivna läromedelsserie i handel, H2000. Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare. Gunilla driver också kommunikations- och utbildningsföretaget Concept, där uppdragen handlar om att planera och genomföra sälj- och marknadsutbildningar, coaching och fortbildningar. En av specialiteterna är att inspirera och starta igång processer. Hon är projektledare för IWOLTE-projektet, ett svenskkoordinerat internationellt samarbete för att öka rekryteringen inom yrkesutbildning och yrkespedagogisk utbildning. IWOLTE ett internationellt projekt med syfte att få fram handelslärare. I projektet samverkar olika branscher, utbildningsorganisationer och blivande yrkeslärare och yrkeshandledare. Målet är att kartlägga de yrkesverksamma kompetenserna och arbetslivets processer och omvandla samt integrera detta i pedagogiska utbildningar. Här berättar Gunilla Eek om projektet och ger sin syn på läromedelsförfattande och syftet med serien Handel Vem var initiativtagare till projektet och på vilket sätt initierades det? Tjörns Kommun och UCT har med framgång sedan 10 år tillbaka arbetat med företagsförlagd utbildning och vår metod bygger på en väl utvecklad samverkan med yrkeshandledaren. Metoden bygger på att eleverna börjar sitt lärande i en konkret arbetssituation, reflekterar sedan över denna och bygger vidare på med teori. Eleven gör 60% av sin gymnasieutbildning ute på arbetsplatser. Våra elever läser de nationella yrkesförberedande programmen, det är vår metod som är annorlunda men målen är desamma, säger Gunilla Eek. I vårt arbetssätt har också yrkesläraren en annan roll än i traditionell skolutbildning. Yrkesläraren har ett coachande förhållningssätt och lever också mycket nära sin bransch och tar aktiv del i branschutvecklingen som i de flesta branscher idag har en snabb takt. Vårt arbetssätt har rönt stort nationellt och internationellt intresse och tidigare samarbete med Göteborgs universitet gjorde att vi kände oss som naturliga samarbetspartners i IWOLTE-projektet. Varför startades projektet? -Det är få sökande studenter till yrkeslärarutbildningar och behovet är större än antal utexaminerade lärare. En bra rekryteringsbas är självfallet duktiga yrkeshandledare ute på arbetsplatserna, säger Gunilla. 16 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

17 På viket sätt tror du att projektet kommer att göra skillnad? Eftersom vi är 18 partners från 9 olika länder så tror vi självfallet att erfarenhetsutbytet mellan länderna genererar nya tankesätt kring arbetsplatsförlagt lärande även om vi har olika skolsystem i Europa. Rent konkret kan jag berätta att i nuläget har både Irland, Cypern och Tyskland anmält intresse att genomföra någon av de två pilotkurser som vi har processat fram i projektet, fortsätter Gunilla. En yrkeshandledarkurs går just nu på Göteborgs universitet. I Sverige startar en försöksverksamhet av gymnasial lärlingsutbildning hösten 08 och vi får väl se vad som händer under gymnasieutredningen inför det nya gymnasiet Hur fortlöper projektet, när kan vi räkna med att se ett resultat och en utvärdering? Vi arbetar processinriktat och utvärdering pågår kontinuerligt. I projektet har vi en extern utvärderare från Österrike. IWOLTE avslutas i januari 2009 och efter det kommer en slutrapport. Vad anser du vara det viktigaste pedagogiska tips med avseende på yrkesutbildning? Att i elevens lärprocess måste teori och praktik integreras och det gör det bara om eleven får vara en del i verkliga situationer ute på arbetsplatser, svarar Gunilla. Men en förutsättning är god handledning från både skola och handledare i synnerhet när det gäller reflektion kring det egna lärandet. Det finns också en god synergieffekt, elevens personliga utveckling leder till att eleven är anställningsbar efter utbildningen, eleven får arbetserfarenhet. Att lära sig hur det socialt fungerar på en arbetsplats, är ett led i att bli anställningsbar. Konkret Reflektion Teori möjlighet till karriär. Läromedlet ska vara tydligt, lättsamt skrivet med trevliga illustrationer och foton. Många olika möjligheter att lära; projekt, övningar, reflektioner och massor med fältövningar. Varje övning ska kännas meningsfylld, menar Gunilla. I texten ska finnas många exempel och möten med människor både de med lång yrkeserfarenhet och de som nyss börjat arbeta. Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration. Vilken är din bakgrund och vad gör du idag? g har varit textildetaljhandlare inom MQ-kedjan i 25 år, arbetat som marknadschef på dagspress och gymnasielärare i handel sedan Idag driver jag det egna kommunikations- och utbildningsföretaget Concept. Vill du skriva fler böcker? g skriver hela tiden och jag hoppas att under de kommande åren komma ut med nya titlar på Liber, svarar Gunilla. Vad är viktigt att ha med och vad kännetecknar ett bra läromedel i ämnet handel? g tycker att det är viktigt med relevant fakta om branschen och framförallt tips om hur och var man hittar aktuell fakta. Det är också viktigt med möjligheter att använda materialet oavsett vilken metod som lärare och elever väljer att arbeta utfrån. Sist men inte minst, möten med branschmänniskor i arbetslivet, för det är i mötet med människor som de givande lärsituationerna uppstår. Gunilla mottog 2006 Kungliga Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Motiveringen till priser är för nyskapande pedagogiska idéer och stort engagemang. H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare? Bananskalshalkande, svarar Gunilla. g blev lärare när jag redan hade många yrkesverksamma år inom handeln bakom mig. Inom fackdetaljhandeln har jag arbetat med i stor sett alla funktioner och drivit egna butiker. Mitt intresse för handel och utbildning ledde mig in i skolvärlden och när jag kom in i gymnasievärlden var jag inte helt nöjd med utbudet av läromedel. Här någonstans blev jag uppfångad av Liber. Först tänkte jag mig bara en rådgivande roll men vips satt jag framför datorn med ett manus. Det har varit mycket utvecklande eftersom jag hela tiden måste hålla mig uppdaterad inom branschen. g har det bästa av två världar, en fot i skolan och en i arbetslivet. Hur tänkte ni under böckernas utarbetning? Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration! Eleven ska känna att inom handeln finns Hur kan läromedlet användas i undervisningen? Om man som lärare trivs med att arbeta problembaserat så är H2000 böckerna mitt i prick, menar Gunilla, men som jag har sagt är böckerna användbara för vilken metod som helst. Vi har tips i böckerna om lika arbetssätt. Göra först läsa sedan eller läsa först och göra sedan. Vilka elever passar H 2000 för? Gymnasieelever, KomVux, KY och företagsintern utbildning där jag själv ofta använder våra böcker. Branschorganisationen Svensk Handel har läst våra böcker och rekommenderar dem till sina medlemmar som är svensk detaljhandel och partihandel. Fördelar för lärarna? - De innehåller många pedagogiska tips och har ett stort urval av övningar, uppgifter, projekt. Det finns för varje kurs ett helintegrerat problembaserat projekt, avslutar Gunilla. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 17

18 övriga titlar handel HANDEL 2000 ett inspirerande läromedel med aktiverande uppgifter! NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! Läs mer på H2000-serien omfattar läromedel för kurserna inom karaktärsämnet handel. Serien är lättsamt skriven, problemorienterad och rikt illustrerad. Böckerna innehåller också intressantabranschporträtt, nyttiga faktarutor och omväxlande arbetsuppgifter och projektförslag. Serien är framtagen för gymnasieskolans handelsprogram, men böckerna passar även för att användas i kvalificerad yrkesutbildning och företagsintern utbildning. I H2000 lärarhandledningar finns pedagogiska tips, utförliga lösningar, Power- Pointpresentationer och provuppgifter och lösningar med mera. NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Mats Erasmie, Maritta Leijonmalm, Anders Pihlsgård H2000 Försäljning och service Beställnr: Antal sidor: 204 Pris: 320:- n-olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall H2000 Näthandel A Beställnr: Antal sidor: 192 Pris: 332:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson H2000 Näthandel B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 342:- Mats Erasmie, Anders Pihlsgård H2000 Personlig försäljning Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 327:- 18 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

19 NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård H2000 Praktisk marknadsföring A Beställnr: Antal sidor: 152 Pris: 304:- Gunilla Eek, Conny Gustafsson, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid H2000 Praktisk marknadsföring B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 329:- n-olof Andersson, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Inköp och varuhantering Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 325:- Handel - Carlsson Det välkända läromedelspaketet HANDEL ger på ett enkelt och jordnära sätt inblick i handelns värld. Läs gärna mer om hela serien på Där kan du även läsa om seriens böcker Praktisk marknadsföring A, Praktisk marknadsföring B och Inköp och varuhantering. Karl Erik Carlsson, Kjell Hedwall, Roger Sträng, Lennart Arfwidsson, Gerd Augustsson, Per-Jörgen Krause, Per-Göran Nilsson, Roland Olsson, Ann Rebane HANDEL Försäljning och service Beställnr: Pris: 311:- Karl Erik Carlsson, Cege Ekström, Hans Widell HANDEL Branschoch produktkunskap Beställnr: Pris: 301:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 19

20 juridik Författarteamet bakom boken J2000 i rättskunskap n-olof Andersson (sittande) från vänster Cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Pettersson. NYhet! Storytelling en levande följetong n-olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson J2000 Affärsjuridik Beställnr: Antal sidor: 352 Pris: 336:- I vår nya bok J2000 Affärsjuridik startar storyn i ingressen i varje kapitel med inledande och intresseväckande frågeställningar. Den fortsätter i uppgiftsdelen under rubriken Vad säger lagen? Företagarna diskuterar sinsemellan om sina problem som man gör bland entreprenörer. Eleverna får direkt ta del av diskussionen och ta egen ställning känna sig delaktiga. Storyn ger ett engagerande underlag för juridisk problemlösning och analys. Dessutom Rikligt med övriga uppgifter: Rätt/Fel-uppgifter Vad säger lagen? Hur skulle du döma? Problem i företaget Tolka och upprätta juridiska dokument Söka information Lätt och korrekt faktatext, varvad med klargörande exempel Fakta och uppgifter i en bok och uppdelad på tre block: 1. Verksamhetens juridiska grunder 2. Lån och betalningsansvar 3. Skydd för marknad och miljö Grundkapitel och pluskapitel i varje block Rikligt med verkliga rättsfall Många insprängda dokument Fylliga begreppsförklaringar i marginalen Praktiska råd: Tips från affärsjuristen 20 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Nya infallsvinklar möter klassiska

Nya infallsvinklar möter klassiska amhällskunskap KURSLITTERATUR FÖR GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING 2008 Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Nya infallsvinklar möter klassiska Helhetssyn & helikopterseende 1 2008 SAMHÄLLSKUNSKAP I Exposé

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011)

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011) 2010-06-28 Till SKOLVERKET FI Dnr 10-871 Respektive kontaktpersoner för ämnesplaner: e-post: sa.gy2011@skolverket.se Johan Linder e-post: na.gy2011@skolverket.se Johan Börjesson e-post: es.gy2011@skolverket.se

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9,78915E+12 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

PRIVAT- JURIDIK J2000. Jan-Olof Andersson. Cege Ekström LÄRARHANDLEDNING (NEDLADDNINGSBAR)

PRIVAT- JURIDIK J2000. Jan-Olof Andersson. Cege Ekström LÄRARHANDLEDNING (NEDLADDNINGSBAR) J2000 PRIVAT- JURIDIK LÄRARHANDLEDNING (NEDLADDNINGSBAR) Jan-Olof Andersson Cege Ekström ISBN 978-91-47-11581-5 2016 Jan-Olof Andersson, Cege Ekström och Liber AB Projektledare: Anna Klöble Redaktörer:

Läs mer

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 4 6 MA / SV 2008 med Liber Nya, moderna Studio Svenska Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken Nu finns ett alternativ till grundboken SID 6 Många olika läromedel

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2 H2ooo LÄRARHANDLEDNING PERSONLIG FÖRSÄLJNING 2 att utveckla kundrelationerna Mats Erasmie Anders Pihlsgård LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR H2000 Personlig försäljning 2 att utveckla kundrelationerna Lärarhandledning

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011 moa.lindvert@gmail.com Praktikplats: Miljödiplomeringsgruppen, avdelningen Stadsmiljö på Miljöförvaltningen Göteborgs stad Adress: Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 414 59 Göteborg Inriktning på tidigare

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Välkommen till SjölinsKungsholmen!

Välkommen till SjölinsKungsholmen! KUNGSHOLMEN Välkommen till SjölinsKungsholmen! VAR MED OSS FRÅN BÖRJAN! Från höstterminen 2017 finns Sjölins Ekonomiska på Kungsholmen i Stockholm. Adressen blir Sysslomansgatan 18, ett stenkast från kommunikationerna

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer