KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3"

Transkript

1 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G / Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta verkligheten www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

2 2008/2009 EKONOMI & HANDEL Privatekonomi och vardagsjuridik...4 Aktuellt...6 Entreprenörskap Profilen...10 Företagsekonomi...12 Handel...16 Juridik...20 Översikt ekonomi...22

3 Liber har det största utbudet inom ekonomi och handel! Vi är stolta över att kunna presentera ett mycket brett sortiment av läromedel inom ekonomi och handel för gymnasiet och vuxenutbildningen. Här finns något för varje lärare och något för varje pedagogisk inriktning. Våra ständigt aktuella och uppdaterade läromedel innehåller dessutom allt du kan önska dig när det gäller kvalitativa övningar, tydlig struktur och möjlighet till nivågruppering. Tävla och vinn! På har vi ofta tävlingar med fina priser. Gå gärna in och titta lite då och då! Hos oss hittar du bl a E2000-serien, marknadens största och mest heltäckande läromedelspaket i företagsekonomi som ständigt utvecklas. En nyhet är E2000 Combi, som förenar kunskaper i företagsekonomi med småföretagaranda, initiativkraft och entreprenörskap. Access är en annan nyhet: ett högaktuellt läromedelspaket som gör företagsekonomi begripligt och lättillgängligt. Ta gärna en förhandstitt och se vårt smakprov på nätet! Pejl!- Privatekonomi och vardagsjuridik är ytterligare ett nytt läromedel som ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som har betydelse för människors vardag och passar på flera utbildningsnivåer. Prisbelönta Handel 2000 finns nu i reviderade upplagor. Serien är känd som ett inspirerande läromedel. På kan du läsa mer om alla våra läromedel inom ekonomi och handel. g hoppas att du hittar ett läromedel som passar just dig och din undervisning. Alla är bäst. En är bäst för dig. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Marie Carlsson Förlagschef Läs mer om E2000 på Du kan alltid vända dig till våra kunniga representanter när du vill ha mer information om våra produkter, erbjudanden eller vill diskutera inköp. Hans Karlsson Tel Fax Bernt Wermée Tel Fax www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 3

4 PRIVATEKONOMI OCH VARDAGSJURIDIK En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordéa och medförfattare till Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik. Böckerna ger svar på frågor i situationer där vi alla kan känna igen oss. Pejl! i undervisingen g undervisar på FINEK, en finansekonomutbildning på Tumba Gymnasium och använder Pejl! i den lokala kursen Finansiella system som populärt kallas Bankkunskap och som bl a innefattar grunderna i bankjuridik. Tidigare har jag satt ihop eget kursmaterial men nu kan jag istället använda boken som har ett mycket överskådligt innehåll. g använder fakta och övningsuppgifter som utgångspunkt för olika frågeställningar, med anknytning till elevernas erfarenheter från praktiken inom bank- och finanssektorn. Bokens exempel och reportage kompletterar, de känns aktuella och relevanta för vem som helst som behöver lära sig mer om sin privatekonomi. Christina Hakelius, lärare Tumba Gymnasium 4 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

5 Pejl! en handbok i ekonomi för unga och andra vetgiriga Privatekonomi och vardagsjuridik är viktiga områden för alla. Man måste känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vart man ska vända sig för att få stöd och svar på olika frågor. Ingela Gabrielsson, medförfattare till Pejl!, berättar här om bakgrunden till boken. Imitt arbete på banken får jag ofta frågor från både vuxna och ungdomar om allt från att skaffa sig sitt första bankkort till att flytta hemifrån, hyra eller köpa en lägenhet, när man ska börja pensionsspara och vad som händer om man inte betalar sina lån i tid. Det är frågor som handlar om verkligheten utanför skolan, säger Ingela Gabrielsson. Unga är ovana att själva ta tag i saker och vet inte var de ska börja. Ansvaret för den framtida välfärden flyttas samtidigt successivt över på den enskilda individen. Ett exempel är att vi sedan några år tillbaka har ett nytt allmänt pensionssystem, fortsätter Ingela. Även om boken i första hand riktar sig till ungdomar kan den mycket väl passa i andra sammanhang, där den kan vara en inkörsport till ökade kunskaper inom privatekonomi, avslutar Ingela. n Pejl! på plånbok och lagbok NYHET! Pejl! på plånboken En ny lärobok i privatekonomi kändes viktig. En tuff och föränderlig verklighet kräver säkra och medvetna konsumenter, arbetstagare, skattebetalare och familjepartners. Alla har stor nytta av att känna till de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av sitt handlande, säger Ingela. Detta gäller inte bara för ungdomar, utan för alla. Därför har jag medverkat som en av författarna i läroboken Pejl!, för elever på gymnasieskolan. Boken handlar om privatekonomi och vardagsjuridik. Ambitionen är att boken ska ge verktyg till våra ungdomar för att bygga upp sin egen ekonomi och fatta aktiva ekonomiska beslut, fortsätter Ingela. I boken varvas faktatext med exempel från ungdomars vardagsliv, faktarutor, praktiska råd och reportage där både yrkesfolk och privatpersoner har intervjuats. Det är skrivet med en med en ungdomlig ton och på ett lättsamt språk. Samhällsekonomiska vinster Det finns också samhällsekonomiska vinster med att kunskap i privatekonomi lärs ut redan under skoltiden, anser Ingela. Ju fler som får klart för sig hur man sköter sin ekonomi och undviker obetalda skulder och betalningsanmärkningar, desto färre personer hamnar i ekonomiska svårigheter. Kommunikationen kring privatekonomiska frågor blir ju lättare att förstå, säger Ingela. Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 292:- Passar även kursen Rättskunskap! Alla behöver Pejl! Cege Ekström, Ingela Gabrielsson, Per Hörberg, Gunnar Löf Pejl!..på din privatekonomi Beställnr: Antal sidor: 96 Pris: 100:- Får man sparka folk hur som helst? Vem äger din TV om du flyttar ihop? Hur lånar man pengar? Och vad händer om man inte betalar? Pejl! Privatekonomi och vardagsjuridik ger grundläggande ekonomiska och juridiska kunskaper som alla människor förr eller senare har nytta av i livet. Om du vill koncentrera dig på frågor om privatekonomin, har vi precis kommit ut med en specialversion som heter just Pejl! på din privatekonomi. I bägge versionerna varvas fakta med exempel från vardagslivet, autentiska dokument och praktiska råd.och det finns en fyllig lärarhandledning med CD och PPT. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 5

6 AKTUELLT Slopad revisionsplikt Enligt ett utredningsförslag ska endast knappt fyra procent av alla aktiebolag behöva ha revisor. I nästan alla EU-länder är de små företagen redan undantagna från revisionsplikt. Förslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag måste ha en kvalificerad revisor. Några av de viktigaste förändringarna i förslaget innebär att Aktiebolag föreslås vara tvungna att ha en revisor endast om de uppfyller mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 83 miljoner kr i nettoomsättning Mer än 41,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 50 anställda Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas maximalt. Sverige når därmed samma gränsvärden som bland annat Holland, Storbritannien och Tyskland. Andra förändringar Revisorns granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, så kallade förvaltningsrevisionen avskaffas. Revisorns skyldighet att granska hur klienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i klientens verksamhet samt i förekommande fall anmärka på eller anmäla misstanke om brott avskaffas. Revisorn ska dock självmant kunna anmäla misstanke om bestickning och mutbrott utan att det bryter mot tystnadsplikten. Utökad skattekontroll För att kompensera för den minskade revisionsplikten föreslår utredningen följande: Skatteverket får möjlighet att under löpande beskattningsår göra en allmän kontroll av företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. Kontrollen kan genomföras i samband med föranmält besök på företaget eller vid avtalat möte hos Skatteverket. 6 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

7 Alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin deklaration om deras årsbokslut upprättats med hjälp av en konsult och om årsredovisningen har granskats av revisor. I förekommande fall ska namn på konsulten och revisorn lämnas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det första räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 juni Förslaget bedöms kunna gå igenom i Riksdagen eftersom det är beställt av regeringen och innebär förenklingar som även oppositionen kan ställa upp på. Vad anser FAR SRS? För revisorsorganisationen FAR SRS medlemmar innebär givetvis förslaget en helt förändrad marknad. Man anser att förändringen ska genomföras stegvis så att utvärdering kan göras efter hand för att se vilka effekterna blir. Enligt FAR SRS bör man därför starta med utredningens alternativa gränsvärden som är mer än ett av följande villkor (de två senaste räkenskapsåren): Mer än 3 miljoner kr i omsättning Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning Fler än 3 anställda Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt jämfört med ca 96 % enligt huvudalternativet. Vilka blir effekterna? Utredningsförslaget innebär ju att större ansvar läggs på ansvariga i mindre och medelstora aktiebolag att se till så att årsredovisningen blir rättvisande. Detta kan i sin tur innebära en ökad efterfrågan på redovisningskonsulter. Detta har uppmärksammats av de större revisionsföretagen, t ex Ernst & Young och Öhrlings PWC som allt mer har utökat sina avdelningar för redovisningstjänster. FAR SRS har också sett om sitt hus och ändrat sina stadgar så att även redovisningskonsulter kan bli medlemmar. Man har även infört en frivillig auktorisation inom föreningens ram. Därigenom finns det nu två organisationer som ger sådan auktorisation eftersom SRF sedan några år ger den möjligheten och på kort tid har mer än fördubblat sin medlemskår. En annan intressent som berörs är banker och andra kreditgivare. Det kan ju bli så att en kreditgivare kräver en frivillig revision eller ett uttalande av en auktoriserad redovisningskonsult om redovisningens tillförlitlighet för att bevilja ett lån. n Med denna modell skulle ca 65 % av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt Av Cege Ekström BAKOM VARJE BETYDELSEFULL BOK STÅR EN BETYDELSEFULL FÖRFATTARE. Kvalitetssäkrad fortbildning ditt stöd i vardagen! Bild: RBLS - Rebel Studio www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 7

8 ENTREPRENÖRSKAP Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner. Entreprenörskap i undervisningen Entreprenörskap handlar om att lära eleverna att ta fram sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang. Birgitta Claesson berättar här hur hon lägger upp sin undervisning. För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst. Birgitta Claesson, lärare Gislaveds gymnasium Att undervisa i ämnet Entreprenörskap på gymnasiet är en fantastisk, rolig och spännande utmaning. Det är ett ämne som kräver engagemang och där teori och praktik måste mötas för att det ska bli en helhet, där syftet främst är företagandet, säger Birgitta Claesson. Eleverna kan jobba med uppdrag utanför skolan, där de möter verkligheten som de sedan kan koppla ihop med teorin. Det är alltså ett ämne utan facit och färdiga koncept. Under de sex år som jag har arbetat som lärare har min pedagogiska grundtanke varit att förena teori och praktik så mycket som möjligt i undervisningen, men det var först för ett år sedan som jag förstod att det gick att sätta ord på min tanke, nämligen entreprenöriellt lärande! Kan du utveckla detta lite närmare? För mig är entreprenöriellt lärande ett pedagogiskt förhållningssätt som går att använda i vilket ämne som helst, säger Birgitta. I Entreprenörskap blir det naturligt att använda det entreprenöriella förhållningssättet där nyckelorden är att ta initiativ och att vara kreativ. Läromedel, forskning och politiska diskussioner utgår oftast från att entreprenörskap endast handlar om företagande. För mig handlar det inte endast om företagande, utan det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta egna initiativ utan uppmaning från läraren. Entreprenörskap handlar mycket om att lära eleverna att ta fram och använda sina entreprenöriella talanger i olika sammanhang, fortsätter Birgitta. Hur lägger du upp undervisningen? Det absolut viktigaste när du börjar kursen är att se till att eleverna känner sig trygga med varandra och läraren. Det kan man göra med hjälp av samarbetsövningar eller en temadag. Man måste skapa en miljö som ger utrymme för idéer, tankar och öppna diskussioner där allt är möjligt. Man måste lära eleverna att våga misslyckas, att inte göra rätt från början utan lära sig av misstagen. Vilka läromedel använder du? I min undervisning har jag under året använt Libers lärobok Entreprenörskap utveckling av företagande som har fungerat utmärkt eftersom det finns bra tänka själv-övningar som varvas med teori och tydliga exempel. Eleverna har vid sidan av boken arbetat med fiktiva övningsföretag som man i boken kallar för projektarbete, säger Ingela. Eleverna har vid sidan av boken dessutom haft verkliga fadderföretag som de har besökt cirka en gång i månaden. Där har de ytterligare haft möjlighet att jämföra hur teori och praktik fungerar i verkligheten. De har fått många ahaupplevelser under sina besök, då de upptäckt att verkligheten inte alltid ser ut som i läromedlen. Tillsammans med mina kollegor i arbetslaget har vi även arbetat projektinriktat med ämnesintegration där oftast Entreprenörskap utgjort en bas för projektet, fortsätter Ingela. Vi har samarbetat inom ämnena Svenska, Historia, Företagsekonomi A, Samhällskunskap, Datorkunskap, Administration och Information och layout. Under året har vi haft besök av fyra lokala entreprenörer som har varit gästföreläsare, vilket varit otroligt uppskattat och lärorikt för både elever och lärare! 8 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

9 Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva och våga ta initiativ utan uppmaning från läraren. Mina planer inför kommande läsår är att använda mig av Libers nya bok E2000 Combi A, eftersom jag ska undervisa samma grupp i Entreprenörskap och Företagsekonomi A. Eleverna slipper då ha två olika böcker. E2000 Combi A verkar vara ett nytt spännande läromedel med mycket talande bilder, teori, övningar och körschema för övningsföretag efter varje kapitel, säger Ingela. Ett extra plus tycker jag är det interaktiva material som innehåller övningar, mallar och intervjuer. I lärarhandledningen finns en sammanfattande pedagogisk PowerPoint, som kan ersätta overheadbilder. Det känns ju som ett steg i rätt riktning med dagens moderna tekniska utrustning, avslutar Birgitta. n Tre bra tips i ämnet entreprenörskap! Entreprenörskap - Utveckling av företagande Beställnr: Antal sidor: 256 Pris: 274:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Skapa din arena! Entreprenörskap - företagsamt lärande Beställnr: Antal sidor: 168 Pris: 230:- E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- 9

10 Profilen Våga tänk utanför ramarna Det säger Cege Ekström, en av Libers populära författare. Hans motto är att utgå från verkligheten i sitt författarskap. Drivkraften är att förmedla, förbättra och utveckla. Och det är just vad som sker med den framgångsrika E2000-serien med företagsekonomisk inriktning, inspirationen och exemplen hämtas ovillkorligen från näringslivet. Ibörjan av 90-talet, tillsammans med fyra författarkollegor; lärare, lärarutbildare och VD på reklambyrå föddes idén om de allra första E2000 böckerna. Ett vinnande koncept som stått sig och utvecklats genom åren. Verkliga företag och företeelser har varit utmärkande för våra läromedel. Entreprenörskap har alltid funnits med, såväl för egen del som genom goda exempel i böckerna. Företagandets principer har varvats med aktuella samhällstrender. Att skriva ligger varmt om hjärtat och det verkar som om hans barn ärvt förmågan. Mina båda barn har också valt skrivande, 10 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

11 men inom reklam och marknadsföring, med inriktning mot webb. Nu är det dom som hjälper mig, bland annat med mina två webbplatser på Internet, och Den egna meritlistan sträcker sig alltifrån konkreta ekonomiska rapporter som budgetunderlag och revisionsberättelser till pressmeddelanden och marknadsföring för den lokala ridklubben. Hästar och ridsport är Ceges stora passion och familjen äger en egen häst. Hoppning tycker han är roligast och han gillar när det händer saker. Kanske finns paralleller mellan ridning och undervisning?, man får inte vara beroende av att ha för mycket kontroll, utan anpassa sig efter läget. Lite så är det att undervisa med verkliga exempel istället för pedagogiskt anpassade modeller. I början av 80-talet startade den nya karriären som läromedelsförfattare. Ett samarbete med metodikläraren Per-Acke Orstadius på Pedagogen inleddes och resulterade i företagsekonomiboken Eko 3M. Så småningom har erfarenhet och rutin gjort att det går fortare att skriva, men det bygger alltid på känslan av att vilja utveckla och förbättra. Att konceptet E2000 kommit för att stanna visar böckernas popularitet. Under 90-talet lades fokus på ett Problem Baserat Lärande (PBL) som inlärningsmodell och Ung Företagsamhet (UF) etablerade sig som ett framgångs koncept. Det är uppenbart att satsningen på riktiga företag och inriktningen mot entreprenörskap ger positiva effekter. Ceges djupa kunskap inom ekonomi har resulterat i många böcker och gränsöverskridande områden. Efterhand har nya områden tillkommit, som Affärsjuridik, Internationell ekonomi, Entreprenörskap, Handel och Privatekonomi, alltid tillsammans med personer från näringslivet. Som representant i ledningsgruppen för kvalificerad yrkesutbildning, KY, ser han klara fördelar med projektarbete och att knyta kontakter utanför skolan. En tredjedel av utbildningen är praktik och det ger eleverna värdefull insikt om arbetslivet och vad som väntar efter utbildningen. Utvecklingen går mot ett lärande genom utveckling, LBD (learning by development). Ny teknik och användande av nya medier stimulerar lusten att lära. Interaktion och användandet av digitala medier skapar förståelse. Entreprenörskap som livsstil lyfts fram och upplever en nyrenässans. Utveckling är något som Cege ständigt återkommer till. De senaste årens många resor i österled, Ryssland och Vitryssland ger inspiration och begreppet att tänka i nya banor får en helt ny dimension. Det gäller att även våga och vilja tänka utanför det redan kända. n Cege Ekström, medförfattare till bl a serien E2000. Metodiklärare och lektor samt konsult. Har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. E2000 samlingsnamnet på en serie inom ekonomi, företagande och entreprenörskap. I serien finns läromedel för alla behov, ständigt aktuella med flexibelt lärande som lyfter in verkligheten i klassrummet. Ny för i år är E2000 Combi som inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Upplägget samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi med entreprenörskap. På har vi samlat hela läromedelspaketet E2000! Läs mer där! E2000 Combi Beställnr: Antal sidor: 264 Pris: 255:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 11

12 företagsekonomi Företagsekonomi Direkt! Katrina Silén är författare till boken Företagsekonomi Direkt! Hon är ekonom och har arbetat inom både privat och kommunal verksamhet, samt varit verksam inom skolvärlden bland annat som ekonomiansvarig och lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Berättelsen om Martina som startar eget går som en röd tråd genom boken. På ett lättfattligt, intresseväckande och annorlunda sätt beskriver det här läromedlet företagsekonomins grunder, om småföretagande och om att starta och driva eget. Boken är en allt-i-ett -bok, med fakta i en berättande ton och verkliga människor i storyn. S om läsare får man successivt följa Martinas framsteg med att starta ett eget företag. Allt vävs samman på ett sådant sätt att läsaren känner sig delaktig och lär sig i en logisk ordning. Boken skildrar uppstarten av företaget och det första verksamhetsåret. Övningar och typexempel är insprängda i berättelsen. Företagsekonomi Direkt! Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 310:- g har fått idén till den här boken under mitt arbete som ämnesansvarig lärare i ekonomiska ämnen inom gymnasieskolan. Den bygger på idén att företagsekonomi ska läras ut i den logiska ordning som ett företag följer. g vill integrera kalkylering med bolagsbildning, bokföring med marknadsföring etc och låta företagets utveckling styra vad som behöver göras och i vilken turordning den studerande möter företagsekonomins olika beståndsdelar. Tanken är att ge eleverna en överskådlig och gripbar inblick i de viktigaste faserna i att starta och driva ett eget företag i allmänhet och ett mindre tjänsteföretag i synnerhet. 12 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

13 Materialet i boken passar utmärkt i alla typer av grundkurser inom ekonomi, företagande, starta och driva eget. Inte minst när man vill ha ett läromedel som är lika kul och motiverande att läsa som en skönlitterär bok! Till varje kapitel finns även separata uppgifter, som oftast bygger på kapitlets innehåll. Utförliga lösningar till övningarna finns i ett separat övningshäfte. Längst bak i boken finns en ordlista med faktaord och ekonomiska begrepp. n BOKFÖRING PÅ DATOR Där det i boken talas om att arbeta med ett bokföringsprogram som alternativ till manuella rutiner, kan Visma Spcs ekonomiprogram användas. Studerande kan hämta elevlicens av programmet via Libers hemsida. Om man önskar använda programmet för att genomföra utbildningar, kontakta Visma Spcs angående utbildningsversioner. De luftiga layouten gör boken både överskådlig och lättläst. ANNONS Ge eleverna en flygande start! 8265 Hälften av Sveriges företag använder ekonomiprogram från Visma Spcs. Genom att använda samma program i undervisningen ger du dina elever ett försprång på arbetsmarknaden. Våra program innehåller bland annat bokföring, fakturering och lönehantering och utbildningslicenser finns från endast 1000 kronor. Det innebär att skolan får installera ett obegränsat antal programversioner i sitt nätverk. Och det finns fler fördelar: att arbeta med programmen hemma Förbered dina elever för arbetslivet Vill du veta mer? Ring oss på eller besök oss på Visma Spcs AB, Växjö. www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 13

14 företagsekonomi Molly Anna Mauléon Anna Kristensson Låt eleverna möta den verklighet som företag möter varje dag! Access Företagsekonomi A Beställnr: Antal sidor:160 Pris: 224:- A-bokens block: Från idé till företag Skapa lönsamt företag Marknadsföra företaget Planera och följa upp Access Företagsekonomi B Beställnr: Antal sidor:336 Pris: 260:- B-bokens block: Marknadsföring Inköp och kalkylering Organisation och ledarskap Redovisning Uppföljning av verksamheten Access till världen utanför skolan ska de få genom böckerna, datorn och studiebesök. Anna Kristensson, gymnasielärare i ekonomi har tidigare arbetat som bland annat controller inom näringslivet och Molly, Anna Mauléon, civilekonom, verksam lärare och skolledare har båda varit med och arbetat fram Access. Det blir lätt lite för tillrättalagt i skolan, säger Anna. Hon drar sig till minnes sitt första jobb som redovisningsassistent. Företaget låg efter med redovisningen och när jag kom ställde de bara en låda med post på mitt bord och sa åt mig att röja upp. Det var svårt! Men lärorikt. g tar ibland med mig en påse post till mina elever och ber dem ordna upp den. Först blir eleverna ofta sittande. Sedan börjar de i alla fall försöka bringa någon reda i det hela. De öppnar ett brev, läser och funderar, berättar Anna. Är detta något som måste vara med i den ekonomiska redovisningen? De diskuterar sinsemellan, Jo, det borde nog vara med Men vad är det för något? Den här erfarenheten har hon använt sig av när hon, Molly, Arne Åkesson, n-olof Andersson och Anders Pihlsgård skapade Access. Komplett med övningar Materialet består av faktaböcker, uppgiftsböcker med tillhörande cd:ar, lösningshäften och så lärarhandledningar med cd:ar. Vi använder till exempel powerpointpresentationer på cd:n säger Anna. Och eleverna kan arbeta med övningarna direkt i datorn också. Dessutom kommer en webbplats till materialet. Den ska uppdateras i takt med förändringar i omvärlden. Dels kan författarna informera om till exempel nya lagar, som annars skulle göra läromedlet förlegat. Dels kan de även i övrigt hålla Access nytt och fräscht. Reklamexempel som känns gamla kan bytas ut. Det är meningen att ungdomarna ska kunna koppla sin verklighet direkt till vad de läser om i Access. Access A och B är väl anpassat till gymnasiekurserna Företagsekonomi A och B, berättar 14 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

15 Molly. Och faktatexterna varvas med mängder av exempel och ett flertal reportage från verkliga företag. Ida och Adrian startar ett crêperi A-boken följer Ida och Adrian som båda retar sig på att det inte finns någonstans för ungdomar att träffas. Nu, liksom när de själva gick på gymnasiet, står ungdomarna utanför Pressbyrån. Det är också Pressbyrån som svarar för mellanmålen för ungdomarna. När de är hungriga blir det korv med bröd, men för det mesta är det smågodis och choklad som de köper. Ida arbetar tillsammans med Adrian på kaféet i kommunens sim- och idrottshall. De har talat om problemet och ser en möjlighet att själva tjäna pengar och samtidigt ge ungdomarna en mötesplats. De funderar på att öppna ett crêperi. Det finns en tom lokal på torget Marknaden i fokus B-boken går rakt på marknadsföringen. Finns det ingen marknad är det inte någon idé med ett företag, som Molly helt krasst konstaterar. Därefter fortsätter B-boken med inköp och kalkylering, organisation och ledarskap och slutligen redovisningen. Molly berättar att B-boken följer två unga trainees på ett stort företag. Tillsammans med dem får eleverna lära sig om verksamheten på de olika avdelningarna på det stora företaget. Men det finns samtidigt massor av exempel från andra företag. många gånger från småföretag. Författarna har varit noga med att använda företag som är vanliga i ungdomarnas verklighet. Hela tiden är det verkliga företag som vi berättar om, säger Molly. I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad. Där finns enkla repetitionsuppgifter, konkreta övningsuppgifter men också större praktikfall som integrerar kunskap i ett helt block. Givetvis även en mängd datortillämpningar. Det går även att arbeta mer integrerat med hjälp av en projektuppgift som finns i varje block eller med basen i ett fadderföretag där kunskap kan inhämtas genom att ta reda på hur detta företag fungerar. I slutet av boken finns information som kan användas i olika sammanhang. Till exempel korta beskrivningar av olika organisationer och myndigheter samt en sammanställning med förklaringar av alla viktiga begrepp. I lärarhandledningen har flexibilitet varit väldigt viktigt. Elevgrupperna ser olika ut, därför behövs ett rikt material som ger möjlighet till variation och anpassning och materialet kan då också upplevas som helt nytt för läraren, vilket kan vara inspirerande, säger Molly. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel Ekonomispelet Ekonomispelet är ett interaktivt matrial med syfte att förstå grunderna i företagsekonomisk redovisning. Det behandlar ekonomiska begrepp, flöden och intressen kring företaget, årsredovisningens uppbyggnad samt analys av företagets ekonomi. Spelet lämpar sig speciellt väl som inledning av studierna. Det skapar engagemang och gör företagsekonomin levande och begriplig. Deltagarna ställs inför frågor som de löser tillsammans i mindre grupper. I diskussioner kommer de fram till svaren och upptäcker samtidigt den logik som finns inom det ekonomiska området. Till hjälp har de material av olika slag som består av spelplaner, kort, brickor och skrivna instruktioner. Hela spelet är uppbyggt kring ett tjänsteföretag, i åkeribranschen, Rapp AB. Efter att företaget placerats in i ett sammanhang får deltagarna följa Rapp AB genom skeenden som påverkar den ekonomiska situationen. Det roliga är att man engagerar sig självständigt men det bygger på gruppen och kräver en handledare som med frågor och korta genomgångar leder deltagarna fram till de rätta slutsatserna. Allt underlag till läraren finns i Handledningen. Där finns också underlag till de instruktioner och facit som delas ut till deltagarna. Handledningen laddas ner från nätet. Spelet är väl utprövat och uppskattat av elever och lärare på gymnasieskolan. Det används också i andra sammanhang, bland annat som introduktionsmaterial i ämnet redovisning på Handelshögskolan i Stockholm. n Ekonomispelet Beställnr: Pris: 2200:- Används på Handelshögskolan som introduktion i redovisning 15

16 handel Gunilla Eek, medförfattare till årets enda nyskrivna läromedelsserie i handel, H2000. Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare. Gunilla driver också kommunikations- och utbildningsföretaget Concept, där uppdragen handlar om att planera och genomföra sälj- och marknadsutbildningar, coaching och fortbildningar. En av specialiteterna är att inspirera och starta igång processer. Hon är projektledare för IWOLTE-projektet, ett svenskkoordinerat internationellt samarbete för att öka rekryteringen inom yrkesutbildning och yrkespedagogisk utbildning. IWOLTE ett internationellt projekt med syfte att få fram handelslärare. I projektet samverkar olika branscher, utbildningsorganisationer och blivande yrkeslärare och yrkeshandledare. Målet är att kartlägga de yrkesverksamma kompetenserna och arbetslivets processer och omvandla samt integrera detta i pedagogiska utbildningar. Här berättar Gunilla Eek om projektet och ger sin syn på läromedelsförfattande och syftet med serien Handel Vem var initiativtagare till projektet och på vilket sätt initierades det? Tjörns Kommun och UCT har med framgång sedan 10 år tillbaka arbetat med företagsförlagd utbildning och vår metod bygger på en väl utvecklad samverkan med yrkeshandledaren. Metoden bygger på att eleverna börjar sitt lärande i en konkret arbetssituation, reflekterar sedan över denna och bygger vidare på med teori. Eleven gör 60% av sin gymnasieutbildning ute på arbetsplatser. Våra elever läser de nationella yrkesförberedande programmen, det är vår metod som är annorlunda men målen är desamma, säger Gunilla Eek. I vårt arbetssätt har också yrkesläraren en annan roll än i traditionell skolutbildning. Yrkesläraren har ett coachande förhållningssätt och lever också mycket nära sin bransch och tar aktiv del i branschutvecklingen som i de flesta branscher idag har en snabb takt. Vårt arbetssätt har rönt stort nationellt och internationellt intresse och tidigare samarbete med Göteborgs universitet gjorde att vi kände oss som naturliga samarbetspartners i IWOLTE-projektet. Varför startades projektet? -Det är få sökande studenter till yrkeslärarutbildningar och behovet är större än antal utexaminerade lärare. En bra rekryteringsbas är självfallet duktiga yrkeshandledare ute på arbetsplatserna, säger Gunilla. 16 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

17 På viket sätt tror du att projektet kommer att göra skillnad? Eftersom vi är 18 partners från 9 olika länder så tror vi självfallet att erfarenhetsutbytet mellan länderna genererar nya tankesätt kring arbetsplatsförlagt lärande även om vi har olika skolsystem i Europa. Rent konkret kan jag berätta att i nuläget har både Irland, Cypern och Tyskland anmält intresse att genomföra någon av de två pilotkurser som vi har processat fram i projektet, fortsätter Gunilla. En yrkeshandledarkurs går just nu på Göteborgs universitet. I Sverige startar en försöksverksamhet av gymnasial lärlingsutbildning hösten 08 och vi får väl se vad som händer under gymnasieutredningen inför det nya gymnasiet Hur fortlöper projektet, när kan vi räkna med att se ett resultat och en utvärdering? Vi arbetar processinriktat och utvärdering pågår kontinuerligt. I projektet har vi en extern utvärderare från Österrike. IWOLTE avslutas i januari 2009 och efter det kommer en slutrapport. Vad anser du vara det viktigaste pedagogiska tips med avseende på yrkesutbildning? Att i elevens lärprocess måste teori och praktik integreras och det gör det bara om eleven får vara en del i verkliga situationer ute på arbetsplatser, svarar Gunilla. Men en förutsättning är god handledning från både skola och handledare i synnerhet när det gäller reflektion kring det egna lärandet. Det finns också en god synergieffekt, elevens personliga utveckling leder till att eleven är anställningsbar efter utbildningen, eleven får arbetserfarenhet. Att lära sig hur det socialt fungerar på en arbetsplats, är ett led i att bli anställningsbar. Konkret Reflektion Teori möjlighet till karriär. Läromedlet ska vara tydligt, lättsamt skrivet med trevliga illustrationer och foton. Många olika möjligheter att lära; projekt, övningar, reflektioner och massor med fältövningar. Varje övning ska kännas meningsfylld, menar Gunilla. I texten ska finnas många exempel och möten med människor både de med lång yrkeserfarenhet och de som nyss börjat arbeta. Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration. Vilken är din bakgrund och vad gör du idag? g har varit textildetaljhandlare inom MQ-kedjan i 25 år, arbetat som marknadschef på dagspress och gymnasielärare i handel sedan Idag driver jag det egna kommunikations- och utbildningsföretaget Concept. Vill du skriva fler böcker? g skriver hela tiden och jag hoppas att under de kommande åren komma ut med nya titlar på Liber, svarar Gunilla. Vad är viktigt att ha med och vad kännetecknar ett bra läromedel i ämnet handel? g tycker att det är viktigt med relevant fakta om branschen och framförallt tips om hur och var man hittar aktuell fakta. Det är också viktigt med möjligheter att använda materialet oavsett vilken metod som lärare och elever väljer att arbeta utfrån. Sist men inte minst, möten med branschmänniskor i arbetslivet, för det är i mötet med människor som de givande lärsituationerna uppstår. Gunilla mottog 2006 Kungliga Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Motiveringen till priser är för nyskapande pedagogiska idéer och stort engagemang. H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare? Bananskalshalkande, svarar Gunilla. g blev lärare när jag redan hade många yrkesverksamma år inom handeln bakom mig. Inom fackdetaljhandeln har jag arbetat med i stor sett alla funktioner och drivit egna butiker. Mitt intresse för handel och utbildning ledde mig in i skolvärlden och när jag kom in i gymnasievärlden var jag inte helt nöjd med utbudet av läromedel. Här någonstans blev jag uppfångad av Liber. Först tänkte jag mig bara en rådgivande roll men vips satt jag framför datorn med ett manus. Det har varit mycket utvecklande eftersom jag hela tiden måste hålla mig uppdaterad inom branschen. g har det bästa av två världar, en fot i skolan och en i arbetslivet. Hur tänkte ni under böckernas utarbetning? Låt eleverna möta verkligheten och ge dem inspiration! Eleven ska känna att inom handeln finns Hur kan läromedlet användas i undervisningen? Om man som lärare trivs med att arbeta problembaserat så är H2000 böckerna mitt i prick, menar Gunilla, men som jag har sagt är böckerna användbara för vilken metod som helst. Vi har tips i böckerna om lika arbetssätt. Göra först läsa sedan eller läsa först och göra sedan. Vilka elever passar H 2000 för? Gymnasieelever, KomVux, KY och företagsintern utbildning där jag själv ofta använder våra böcker. Branschorganisationen Svensk Handel har läst våra böcker och rekommenderar dem till sina medlemmar som är svensk detaljhandel och partihandel. Fördelar för lärarna? - De innehåller många pedagogiska tips och har ett stort urval av övningar, uppgifter, projekt. Det finns för varje kurs ett helintegrerat problembaserat projekt, avslutar Gunilla. n www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 17

18 övriga titlar handel HANDEL 2000 ett inspirerande läromedel med aktiverande uppgifter! NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! Läs mer på H2000-serien omfattar läromedel för kurserna inom karaktärsämnet handel. Serien är lättsamt skriven, problemorienterad och rikt illustrerad. Böckerna innehåller också intressantabranschporträtt, nyttiga faktarutor och omväxlande arbetsuppgifter och projektförslag. Serien är framtagen för gymnasieskolans handelsprogram, men böckerna passar även för att användas i kvalificerad yrkesutbildning och företagsintern utbildning. I H2000 lärarhandledningar finns pedagogiska tips, utförliga lösningar, Power- Pointpresentationer och provuppgifter och lösningar med mera. NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Mats Erasmie, Maritta Leijonmalm, Anders Pihlsgård H2000 Försäljning och service Beställnr: Antal sidor: 204 Pris: 320:- n-olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Bransch- och produktkunskap Beställnr: Antal sidor: 184 Pris: 319:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall H2000 Näthandel A Beställnr: Antal sidor: 192 Pris: 332:- Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson H2000 Näthandel B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 342:- Mats Erasmie, Anders Pihlsgård H2000 Personlig försäljning Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 327:- 18 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

19 NY UPPLAGA! NY UPPLAGA! n-olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård H2000 Praktisk marknadsföring A Beställnr: Antal sidor: 152 Pris: 304:- Gunilla Eek, Conny Gustafsson, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid H2000 Praktisk marknadsföring B Beställnr: Antal sidor: 240 Pris: 329:- n-olof Andersson, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård H2000 Inköp och varuhantering Beställnr: Antal sidor: 288 Pris: 325:- Handel - Carlsson Det välkända läromedelspaketet HANDEL ger på ett enkelt och jordnära sätt inblick i handelns värld. Läs gärna mer om hela serien på Där kan du även läsa om seriens böcker Praktisk marknadsföring A, Praktisk marknadsföring B och Inköp och varuhantering. Karl Erik Carlsson, Kjell Hedwall, Roger Sträng, Lennart Arfwidsson, Gerd Augustsson, Per-Jörgen Krause, Per-Göran Nilsson, Roland Olsson, Ann Rebane HANDEL Försäljning och service Beställnr: Pris: 311:- Karl Erik Carlsson, Cege Ekström, Hans Widell HANDEL Branschoch produktkunskap Beställnr: Pris: 301:- www. liber. se/ g y/ ekonomihandel 19

20 juridik Författarteamet bakom boken J2000 i rättskunskap n-olof Andersson (sittande) från vänster Cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Pettersson. NYhet! Storytelling en levande följetong n-olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson J2000 Affärsjuridik Beställnr: Antal sidor: 352 Pris: 336:- I vår nya bok J2000 Affärsjuridik startar storyn i ingressen i varje kapitel med inledande och intresseväckande frågeställningar. Den fortsätter i uppgiftsdelen under rubriken Vad säger lagen? Företagarna diskuterar sinsemellan om sina problem som man gör bland entreprenörer. Eleverna får direkt ta del av diskussionen och ta egen ställning känna sig delaktiga. Storyn ger ett engagerande underlag för juridisk problemlösning och analys. Dessutom Rikligt med övriga uppgifter: Rätt/Fel-uppgifter Vad säger lagen? Hur skulle du döma? Problem i företaget Tolka och upprätta juridiska dokument Söka information Lätt och korrekt faktatext, varvad med klargörande exempel Fakta och uppgifter i en bok och uppdelad på tre block: 1. Verksamhetens juridiska grunder 2. Lån och betalningsansvar 3. Skydd för marknad och miljö Grundkapitel och pluskapitel i varje block Rikligt med verkliga rättsfall Många insprängda dokument Fylliga begreppsförklaringar i marginalen Praktiska råd: Tips från affärsjuristen 20 www. liber. se/ g y/ ekonomihandel

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer