Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankuellt Nr 9 Maj 2013"

Transkript

1 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går bra. Och det är vi självklart både glada och stolta över. Men det är hårt slit bakom. Banken har på en del punkter förändrats de senare åren. Bland annat har den delegerade beslutsordningen i banken gjort att vi nu kan arbeta både närmre och effektivare med våra kunder. Det gör också att vi hinner träffa fler kunder. Att vi nu jobbar närmre kunderna har också bidragit till minskade kreditförluster. Det i samband med att vi sett över våra kostnader är alla faktorer som påverkar vårt resultat. Och det är därför vi kan göra ett så bra resultat. Vad som är viktig för oss nu är självklart att fortsätta driva de positiva delarna framåt och att fortsätta vara proaktiva. Men inte bara i mötet med kunderna utan också i omvärldsarbetet. Vi måste hänga med i utveckling och trender. I det här numret av Bankuellt kan du bland annat läsa om hur viktig och stor e-handeln har blivit. Den visar tydligt hur föränderliga vi människor är och hur viktigt det är att vi som bank följer utvecklingen och möter kunderna där de vill, kanske via datorn eller mobilen. Men för oss är det också viktigt att fortsätta möta våra kunder på våra kontor. Det personliga mötet ska alltid vara en möjlighet hos Bergslagens Sparbank. Christer Trägårdh E-handeln växer snabbt och slår alla rekord E-handeln i Sverige ökade sista kvartalet 2012 med 17 procent. Den totala omsättningen för det gångna året slutar på imponerande 31,6 miljarder kronor vilket gör att tillväxten för internethandel med varor på årsbasis ökat med 14 procent. Allt detta enligt e-barometern som ges ut av Posten i samarbete med Handelns Utredningsinstitut och Svensk Distanshandel. E-barometern rapporter varje kvartal om försäljningen av varor över internet i Sverige. E-handeln med varor växer betydligt snabbare än detaljhandeln i stort. E-barometern drar också slutsatsen att 2012 var året då e-handeln på allvar tog greppet om köparna. Under året ökade den traditionella detaljhandeln bara med 2,1 procent, jämfört med hela 14 procent för e-handeln. Det innebär att e-handeln av varor idag uppgår till närmare 6 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Och det är sport och fritid samt heminredning och möbler som ökar mest. En ny trend tycks kunna skönjas under året då handeln av möbler direkt via internet ökade markant. En förklaring kan vara att allt fler av den yngre generationen vågar handla utifrån bilder och textbeskrivning och det är inte längre lika viktigt att gå till butiken för att prova. E-barometern slår också fast att utvecklingen och tillväxten av handel via internet kommer fortsätta öka och att förklaringen till stor del beror på den allt snabba tekniska utvecklingen. Den ökade tillgången till internet, även på publika platser, tillsammans med att det idag säljs fler smartphones och surfplattor än någonsin, bäddar för att e-handeln allt snabbare blir mobil. Också nya branscher är på väg att ta Omsättning E-handel, varor i miljarder kronor 4,9 6,8 9,0 marknadsandelar från den traditionella handeln. Det är idag inte längre konstigt att köpa dyra eller stora och skrymmande varor via nätet. Till exempel kommer e-barometern börja mäta bygghandeln separat eftersom den branschen växer snabbt inom e-handel. En annan bransch som förväntas öka i framtiden är mathandeln via nätet. I dag omsätter dagligvaruhandeln mindre än en procent via nätet jämfört med en total på 300 miljarder kronor. Skulle branschen öka en procentenhet innebär det en tillväxt på 10 procent av e-handeln. Alla experter är eniga om att handeln via internet och den traditionella detaljhandeln i framtiden kommer att leva bredvid varandra som två likbördiga leverantörer av varor. Detta skapar möjligheter för den traditionella butiken att skaffa nya marknader och nya kunder genom att utveckla sin verksamhet med hjälp av e-handel. 14,3 17, Källa: HUI Research, e-barometern årsrapport ,4 22,1 25,0 27,7 31,6 u Lina Andersson - förstärker skönhet sid 2 u Uttagasatomaterna byter skepnad sid 3 u Mobilbanken Ung sid 5

2 Bankuellt nr 9 2 Web-shopen en viktig säljkanal för Lina och varumärket Palina Lina Andersson, Palinas grundare Jag var orolig i början, innan jag kom igång med min webshop, att den skulle bli en konkurrent till mina egna återförsäljare, säger Lina Andersson. Bankuellt åkte till Örebro för att träffa Lina Andersson som sedan 2005 driver eget företag inom skönhetsbranschen och som för cirka tre år sedan bestämde sig för att utveckla och lansera ett alldeles eget varumärke för smink - Palina. Nu är det målet uppnått och hon står inför nästa, att expandera kraftig och öka omsättningen tio gånger på fem år. många bollar i luften verkar inte på något sätt avskräcka henne. Och för att nå dit hon är idag med sminkserien Palina så måste nog beslutsamhet, orädsla och viljestyrka vara värdefulla personegenskaper. Smink saknade rätt egenskaper Efter att ha drivit en ren sminkbutik under att antal år utvecklade Lina ocksåhhh ett intresse för hud och hudvård. Därför startade hon 2005 SkönhetsCompaniet i Örebro där det förutom försäljning av smink och hudvårdsprodukter också erbjuds olika typer av hudbehandlingar. Tidigt upptäckte Lina att det inte fanns ett sminkmärke som motsvarade hennes högt ställda krav på bra sminkegenskaper, att det är lättjobbat och sitter länge, samtidigt som det också är hudvänligt. Det bästa sminket är det som läggs på en frisk hud måste också finnas på nätet med en webshop. Annars är man ute, man måste anpassa sig till marknaden, säger Lina. Samma priser och erbjudanden Även SkönhetsCompaniet har en egen webshop där man kan erbjuda fler sminkmärken och ett bredare sortiment av hudvårdsprodukter, något som Palina ännu saknar. Jag har märkt att en bra webshop också stärker våra återförsäljare, säger Lina. Det fanns en viss osäkerhet från början att det kunde konkurrera med våra egna återförsäljare. Men så är det inte. En webshop stärker varumärket också för våra återförsäljare och ju fler som känner till Palina desto tillgängligare blir våra produkter för alla, understryker Lina vidare. Palina finns givetvis också på Facebook. Där lägger man upp alla kampanjer och de extraerbjudanden som finns. Men, betonar Lina, det är alltid samma kampanjer och erbjudanden som erbjuds oavsett försäljningskanal. Och vi har strikta krav på att alla webshopar som saluför Palina håller samma priser som våra återförsäljare. Ingen tillåts dumpa priserna, understryker Lina. Valet av försäljningskanal ska inte vara en prisfråga för våra kunder. Via Facebook kommer man också snabbt komma ut med information om nya produkter och om det knutits någon ny återförsäljare till Palina. Vi träffar Lina i hennes kombinerade lager- och kontorslokaler på Aspholmen. Omgående ursäktar hon sig med att det är både trångt och rörigt, men att företaget nu som ett första steg i sina expansionsplaner ska flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler. Man blir snabbt imponerad över Linas beslutsamhet och den drivkraft hon har för att utveckla sitt företag och varumärke. Hårt arbete, med Då föddes tanken på att ta fram ett eget smink. Det bästa sminket är det som läggs på en frisk hud, betonar Lina. De första stapplande stegen togs under 2008 och två år senare kunde den första produkten lanseras under varumärket Palina. Sedan ungefär ett år tillbaka står nu företaget för lagerhållning och distribution av samtliga produkter och försäljningen sker idag vi 35 återförsäljare runt om i landet. Ungefär samtidigt som man knöt till sig de första återförsäljarna startades också Palinas webshop. Återförsäljarna är den viktigaste kanalen för min försäljning, men man

3 3 Bankuellt nr 9 Smidigt och snabbt Nu står webshopen inför en uppfräschning och nylansering för att bättre kunna möta kundernas krav. Web-kunden ställer höga krav på bra service och snabba leveranser och att det är rätt produkt som levereras. En annan, inte helt oväsentlig detalj som Lina betonar, är hur viktigt det är med bra rutiner vid reklamationer. Det måste vare lätt för kunden och det ska gå smidigt och snabbt. För att lyckas med sin webshop är det inte nödvändigt att skaffa sig den mest avancerade lösningen, utan det är viktigare att man kommer igång. Efter en tid har man skaffat sig en erfarenhet och en känsla av hur man vill förändra och utveckla. I det läget befinner sig nu Palina. En användarvänlig lösning är också att föredra. Du vill gärna själv kunna gör enklare ändringar och förbättringar, och då finns det idag mycket bra och enkla system, säger Lina. Under 2011 sålde företaget för blygsamma kronor via webben. Utan att ha en aktiv marknadsföring av webshopen ökade man ändå till drygt kronor förra året. Och början på 2013 visar att den siffran kommer att slås när året är slut. Ärligt talat så har vår webshop hittills haft låg prioritet men nu när vi sett att våra kunder verkligen vill handla via den här kanalen så kommer vi satsa. Vi kommer förändra utseendet av webshopen och vi kommer också intensifiera vår marknadsföring, säger Lina. Utveckling och expansion Förutom en ny webshop med en förväntad försäljningsökning kommer man också fördubbla antalet återförsäljare, från dagens 35 stycken till cirka 70. Genom webshop och ett förstärkt återförsäljarled hoppas man på att snabbt ta stora marknadsandelar i Sverige. Om satsningen i Sverige lyckas finns redan tankar om att också introducera Palina i övriga Skandinavien. Innan en expansion utanför landets gränser blir aktuell måste produktutbudet breddas ordentligt. I första hand kommer det ske genom att flera olika typer av hudvårdsprodukter utvecklas och introduceras inom varumärket Palina. Med en fördubbling av antalet återförsäljare, en utvecklad webshop och ett breddat produktutbud med hudvårdsprodukter har Lina Andersson stora förhoppningar om att nå företagets uppsatta mål. Målet för oss är att öka vår omsättning från dagens 5,5 miljoner kronor till 55 miljoner kronor på fem år, avslutar Lina Andersson med ett leende. Uttagsautomaterna blir Bankomat Sparbankerna i Sverige har tillsammans med de stora bankerna, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Den Danske Bank och Nordea bildat ett gemensamt bolag, Bankomat AB. Samtliga uttagsautomater som dessa banker äger övergår till Bankomat AB och kommer att drivas under varumärket Bankomat. Automaterna kommer till stor del bytas ut eller moderniseras. Men främst blir den synliga effekten av förändringen att alla automater får samma utseende. Den största fördelen för de flesta blir att man nu kommer kunna utföra samma tjänster i alla automater, och inte som tidigare enbart i den egna bankens automat. Övertagandet av de cirka 2600 uttagsautomaterna i Sverige beräknas vara slutfört under I Bergslagen har man redan under vårvintern hunnit med att byta ut samtliga automater som i och med det nu har fått ny teknik och nytt utseendet. Christer Björk, ansvarig i Bergslagens Sparbank för utbytet och kontakterna med Bankomat AB, meddelar att inga av de automater som tidigare ägts och underhållits av sparbanken kommer att försvinna. Men i Lindesberg kommer automaten som idag finns på Kungsgatan intill Posten, att tas ur bruk. Samma gäller i Nora för automaten som idag är placerad på Prästgatan, i entrén till Willys. Bankomat AB är försiktiga med att ta bort uttagsautomater, men på vissa orter där det finns en viss överetablering måste det ändå ske. Tidpunkten för när automaterna tas ur bruk är dock ännu inte bestämt, meddelar Christer. Christer Björk kan samtidigt lugna alla Frövi-bor där det i dag finns en automat placerad på ICA. Alla automater som sparbanken tidigare disponerade blir kvar. Det blir också automaten i Frövi, som också den blir kvar på sin nuvarande plats, säger Christer. Flera kundfördelar Ungefär hälften av alla uttagsautomater i landet kommer att bytas ut eftersom de uppnått sin tekniska livslängd. Övriga automater håller rent tekniskt samma nivå som de nya maskinerna, så här nöjer man sig med att byta ut all mjukvara tillsammans med fronten. Genom att byta ut fronten på samtliga automater ökar man igenkännandet och förenklar därmed för alla att hitta en Bankomat oavsett var man befinner sig i landet. Vilka är de främsta kundfördelarna med en gemensam uttagsautomat? Förutom det som nämnts, att alla Bankomater blir tekniskt moderniserade och får samma utseende över hela Sverige, innebär förändringen

4 Bankuellt nr 9 4 att alla tjänster som finns tillgängliga på ditt kort också finns tillgängliga i vilken som helst av de cirka 2600 Bankomater som nu kommer att finnas runt om i landet, säger Christer Björk. Bland anat kan man få saldobesked och byta pinkod i samtliga automater. Kommer det nu att börja kosta pengar för kunderna att använda automaterna? Nej, inte alls. Däremot kommer vi att fortsätta att aktivt verka för att användandet av kort direkt i butik ökar. Och att mängden kontanter därmed minskar i samhället, säger Christer. Kommer Bergslagens Sparbank att höja kortavgiften istället? Det finns inga som helst planer på att förändra prisnivån för kort, så svaret är nej, avslutar Christer Björk. Storfors hur har det gått sedan starten? Det har nu gått drygt fem månader sedan Bergslagens Sparbanks kontor i Storfors öppnade. Innan dess hade Storfors varit helt utan bank i drygt sex år och avsaknaden av bank har varit stor i kommunen allt sedan dess. Det vittnar inte minst alla positiva kommentarer från kommunrepresentanter, företagare och boende som snabbt kom efter att sparbanken sommaren 2012 beslutade om att etablera sig med ett kontor i Storfors. I maj 2012 tog kommunen i Storfors kontakt med Bergslagens Sparbank för första gången och en månad senare, innan semestern, hade banken beslutat om att satsa på en etablering i Storfors. Banken behövde öka sin verksamhet och vi insåg snabbt att det fanns goda möjligheter att driva bank i Storfors. Och med vår långa erfarenhet av verksamhet på små orter så kunde vi också snabbt fatta ett beslut, säger VD Christer Trägårdh. Det som från början sågs som en svårighet, att hitta rätt personal med nödvändig kompetens, grusades snabbt när man redan efter bara någon vecka kunde anställa tre mycket kompetenta medarbetare, alla rekryterade från närområdet. Christel Gillström, med mångårig bankerfarenhet, närmast från Nordea i Karlskoga, anställdes som kontorschef. Som rådgivare arbetar idag Catharina Westergren och Lennart Appelgren, båda med många års erfarenhet av bank. Catharina och Lennart har till och med jobbat tillsammans på Swedbank i Kristinehamn. D D D D D D Men har nu allt blivit som man hade tänkt sig från början? Bankuellt lyfter luren och ringer till Christel Gillström. Kan du börja med att berätta lite om hur det gått sedan kontoret öppnade den 22 oktober. Det har gått över förväntan! På privatsidan måste vi titta två veckor framåt för att hitta tider för ett kundmöte. Under årets tre första månader ökade vi också med 300 kunder, så allt känns hur positivt som helst. Vi har också många förfrågningar från företag, inte bara från Storfors. Det har hört av sig företagare också från Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga. Hur har ni jobbat för att introducera er och kontoret i samhället? Vi har försökt att vara med på så många olika arrangemang som möjligt. Det har varit PRO, Röda Korset och bordtennisklubben som några exempel. Vi vill synas så mycket som möjligt, inte bara på banken. En annan viktig detalj vi jobbar efter är att alltid ha tid att lyssna på kunden. Konkret, vad har ni gjort mer? Vi har haft kundträff i bankvalvet! Jag skojar inte! Eftersom vi inte har behov av ett stort bankvalv längre så är det istället omgjort till konferensrum. Så det var många som kommenterade med att här sitter man säkert. Vi har också ordnat en kundresa med buss till Karlstad där vi var på ishockey. Har kontorets utveckling hittills motsvarat dina förväntningar? Bättre än jag trodde, vi håller nivåerna i de planer som togs fram inför starten. Och antalet kunder ökar hela tiden och volymtillväxten är tillfredsställande. Närmast, vad händer på kontoret? Vi fortsätter arbeta stenhårt för att hinna ta emot alla kunder i rimlig tid. När det gäller olika aktiviteter så kommer vi i vår att bjuda alla Storfors-bor på bio! Det är allt jag vill avslöja nu. Med lite distans till allt, har det blivit som du trodde? Ja, det har till och med blivit mer. Det har varit slitigt med mycket hårt arbete och många gånger långa arbetsdagar. Men jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det har varit, och är fortfarande, en spännande resa som jag gärna unnar fler banktjänstemän att någon gång få göra.

5 5 Bankuellt nr 9 Mobilen banken som alltid är öppen Nu är det dags för nästa lansering av en tjänst där mobilen är i centrum. I förra numret av Bankuellt berättade vi om den nya mobiltjänsten Swish, där du med några enkla touch på mobilen överför pengar till en annan privatperson, till exempel för ett köp via Blocket. Mobilbanken som tjänst är inte helt ny, den har i sin nuvarande form funnits sedan förra sommaren. Det nya är anpassningen av Mobilbanken till två nya användargrupper. I början av mars introducerades två nya appar, en som anpassats till företagaren och en som vänder sig till ungdomar under 18 år. Utvecklingen av digitala tjänster sker i snabb takt och ökningen av användandet är hela tiden stabil. Mobilen har snabbt också blivit det redskap för kommunikation som ökat snabbast och det är nödvändigt att kontinuerligt utveckla tjänster som möter kundernas krav. Idag finns det över 1,2 miljoner privatanvändare av bankernas olika mobilbanker, ett antal som snabbt kommer att öka nu när möjligheten för nya målgrupper öppnas. Det är nödvändigt att banken snabbt följer med i utvecklingen. Idag lever många sitt liv i mobilen, ungdomar i synnerhet. Där finns alla nyheter och alla kontakter och då är det också naturligt att banken utvecklar tjänster utifrån de behov som finns, säger Emelie Westin, rådgivare på bankens kontor i Fellingsbro. Mobilbanken ung för alla under 18 år GENOM MOBILAPPEN blir alla konton som disponeras tillgängliga och på ett smidigt och enkelt sätt håller man via mobilen koll på sin ekonomi. Den största nyheten i tjänsten är att det nu blir möjligt också för ungdomar att överföra pengar mellan egna konton. Genom att bara dra med finget och släppa går det nu att flytta pengar från sparkonto till transaktionskontot, utan att ta hjälp av mamma eller pappa. Det förutsätter förstås att man disponerar bägge kontona. Betala-funktionen saknas dock i ungdomsvarianten av mobilbanken. I Mobilbanken ung finns också en tydlig ekonomisk översikt som gör det möjligt att snabbt kontrollera saldo och gjorda transaktioner. Det finns också en fyndig snabbfunktion för saldokontroll där det bara är att skaka mobilen för en visning av senaste saldot. När mobilen skakas igen försvinner uppgiften från displayen. DET BLIR OCKSÅ hur smidigt som helst att ladda kontantkortet. Det är bara att välja beloppet som skall laddas, från vilket konto pengarna skall dras och vilket mobilnummer som ska fyllas på. För tjänsten att kunna ladda ett kontantkort krävs ett separat avtal som tecknas samtidigt med internetbanken ung. APPEN INNEHÅLLER också en del andra småfiffiga funktioner som kan vara till nytta i olika situationer. Det finns bland annat en smart kalkylfunktion där man snabbt kan räkna ut hur mycket pengar en hamburgare i veckan blir på ett år. Eller hur lång tid det tar att spara till resan man drömmer om. Och när man väl är iväg på resan finns det en valutaräknare som snabbt omvandlar den lokala valutan till svenska kronor. Det finns också en knapp som heter ordlista och tips och som innehåller massor med nyttigheter som kan vara bra att känna till när man är ung. Till exempel hur man söker jobb eller vad som är bra att veta om man vill studera utomlands. Där finns också olika checklistor för att till exempel lättare kunna hålla koll på sin ekonomi. För att få ett eget personligt utseende på sin mobilbank finns det också flera olika bakgrunder att välja mellan. Mobilbanken ung gör det enklare och smidigare för ungdomarna att hålla reda på sitt barnbidrag eller sitt studiebidrag, avslutar Emelie Westin. Enkelt att skaffa Mobilbanken ung Har man redan internetbanken ung går man direkt till App Store eller Google Play för att ladda ned appen. Sök efter sparbanken ung. När appen är nedladdad loggar man in med samma kod som i internetbanken ung. Är man inte kund i internetbanken ung så besöker man sitt bankkontor tillsammans med minst en förälder och en fullmakt från den andra. Önskar man kunna ladda kontantkortet till mobilen måste man också teckna ett separat avtal för detta.

6 Bankuellt nr 9 Mobilbanken - också för företagaren 6 ÄVEN FÖRETAGAREN har sedan i mars möjlighet att ladda hem sin egen app; Mobilbanken företag. Appen har ungefär samma funktioner som för privatpersonen men är i vissa avseenden anpassad till den mindre företagarens situation. Appen gör det möjligt för företagaren att snabbt och enkelt komma i kontakt med banken oavsett var han eller hon befinner sig. I en paus i arbetet går det snabbt att kontrollera saldot och de senaste transaktionerna på kontot. Det går även att snabbt göra en överföring genom att bara genom att dra och släppa. Självklart är det också möjligt att via Mobilbanken företag betala inkomna räkningar. DET FINNS MÖJLIGHET att hålla koll på och följa utvecklingen av företagets värdepapper, hur marknaden förändras och läsa börsnyheter. Det går till och med att handla med aktier och andra värdepapper. Via appen når man också snabbt information om råvaror, valutor och via funktionen Företagsinfo får man information om andra företag, till exempel vem som är firmatecknare, bokslut och andra nyckeltal. Företagsinfo hämtar sina uppgifter direkt från UC. Det här gör du i Mobilbanken Företag Ekonomisk översikt Snabbsaldo och transaktionshistorik Överföring Betala fakturor För över pengar mellan egna konton MOBILBANKEN FÖRETAG kostar ingenting. Vissa av tjänsterna är dock prissatta. Tjänster med årsavgift går att välja bort. Värdepapper Överblick av innehav Status på order och avslut Analys och rekommendationer Skapa favoriter Företagsinformation Bokslut och nyckeltal Firmatecknare Direkt kopplad till UC Kalkyler Pris: Mobilbanken Företag är kostnadsfri. Kostnader från mobiloperatören kan tillkomma. Bankuellt nr 9 maj 2013 Ansvarig utgivare Christer Björk Text och form CK Reklam & Marknadsföring Bergslagens Sparbank Christer Karlsson /

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige.

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. 1 Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. Om Bankomat Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa Till dig som driver skogs- och lantbruk Vi får skog och lantbruk att växa Swedbank, skogen och jordbruket har gått hand i hand i sekler Swedbank har sina rötter i spar- och föreningsbanksrörelsen och är

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget Speedledger, visar

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer