Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankuellt Nr 9 Maj 2013"

Transkript

1 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går bra. Och det är vi självklart både glada och stolta över. Men det är hårt slit bakom. Banken har på en del punkter förändrats de senare åren. Bland annat har den delegerade beslutsordningen i banken gjort att vi nu kan arbeta både närmre och effektivare med våra kunder. Det gör också att vi hinner träffa fler kunder. Att vi nu jobbar närmre kunderna har också bidragit till minskade kreditförluster. Det i samband med att vi sett över våra kostnader är alla faktorer som påverkar vårt resultat. Och det är därför vi kan göra ett så bra resultat. Vad som är viktig för oss nu är självklart att fortsätta driva de positiva delarna framåt och att fortsätta vara proaktiva. Men inte bara i mötet med kunderna utan också i omvärldsarbetet. Vi måste hänga med i utveckling och trender. I det här numret av Bankuellt kan du bland annat läsa om hur viktig och stor e-handeln har blivit. Den visar tydligt hur föränderliga vi människor är och hur viktigt det är att vi som bank följer utvecklingen och möter kunderna där de vill, kanske via datorn eller mobilen. Men för oss är det också viktigt att fortsätta möta våra kunder på våra kontor. Det personliga mötet ska alltid vara en möjlighet hos Bergslagens Sparbank. Christer Trägårdh E-handeln växer snabbt och slår alla rekord E-handeln i Sverige ökade sista kvartalet 2012 med 17 procent. Den totala omsättningen för det gångna året slutar på imponerande 31,6 miljarder kronor vilket gör att tillväxten för internethandel med varor på årsbasis ökat med 14 procent. Allt detta enligt e-barometern som ges ut av Posten i samarbete med Handelns Utredningsinstitut och Svensk Distanshandel. E-barometern rapporter varje kvartal om försäljningen av varor över internet i Sverige. E-handeln med varor växer betydligt snabbare än detaljhandeln i stort. E-barometern drar också slutsatsen att 2012 var året då e-handeln på allvar tog greppet om köparna. Under året ökade den traditionella detaljhandeln bara med 2,1 procent, jämfört med hela 14 procent för e-handeln. Det innebär att e-handeln av varor idag uppgår till närmare 6 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Och det är sport och fritid samt heminredning och möbler som ökar mest. En ny trend tycks kunna skönjas under året då handeln av möbler direkt via internet ökade markant. En förklaring kan vara att allt fler av den yngre generationen vågar handla utifrån bilder och textbeskrivning och det är inte längre lika viktigt att gå till butiken för att prova. E-barometern slår också fast att utvecklingen och tillväxten av handel via internet kommer fortsätta öka och att förklaringen till stor del beror på den allt snabba tekniska utvecklingen. Den ökade tillgången till internet, även på publika platser, tillsammans med att det idag säljs fler smartphones och surfplattor än någonsin, bäddar för att e-handeln allt snabbare blir mobil. Också nya branscher är på väg att ta Omsättning E-handel, varor i miljarder kronor 4,9 6,8 9,0 marknadsandelar från den traditionella handeln. Det är idag inte längre konstigt att köpa dyra eller stora och skrymmande varor via nätet. Till exempel kommer e-barometern börja mäta bygghandeln separat eftersom den branschen växer snabbt inom e-handel. En annan bransch som förväntas öka i framtiden är mathandeln via nätet. I dag omsätter dagligvaruhandeln mindre än en procent via nätet jämfört med en total på 300 miljarder kronor. Skulle branschen öka en procentenhet innebär det en tillväxt på 10 procent av e-handeln. Alla experter är eniga om att handeln via internet och den traditionella detaljhandeln i framtiden kommer att leva bredvid varandra som två likbördiga leverantörer av varor. Detta skapar möjligheter för den traditionella butiken att skaffa nya marknader och nya kunder genom att utveckla sin verksamhet med hjälp av e-handel. 14,3 17, Källa: HUI Research, e-barometern årsrapport ,4 22,1 25,0 27,7 31,6 u Lina Andersson - förstärker skönhet sid 2 u Uttagasatomaterna byter skepnad sid 3 u Mobilbanken Ung sid 5

2 Bankuellt nr 9 2 Web-shopen en viktig säljkanal för Lina och varumärket Palina Lina Andersson, Palinas grundare Jag var orolig i början, innan jag kom igång med min webshop, att den skulle bli en konkurrent till mina egna återförsäljare, säger Lina Andersson. Bankuellt åkte till Örebro för att träffa Lina Andersson som sedan 2005 driver eget företag inom skönhetsbranschen och som för cirka tre år sedan bestämde sig för att utveckla och lansera ett alldeles eget varumärke för smink - Palina. Nu är det målet uppnått och hon står inför nästa, att expandera kraftig och öka omsättningen tio gånger på fem år. många bollar i luften verkar inte på något sätt avskräcka henne. Och för att nå dit hon är idag med sminkserien Palina så måste nog beslutsamhet, orädsla och viljestyrka vara värdefulla personegenskaper. Smink saknade rätt egenskaper Efter att ha drivit en ren sminkbutik under att antal år utvecklade Lina ocksåhhh ett intresse för hud och hudvård. Därför startade hon 2005 SkönhetsCompaniet i Örebro där det förutom försäljning av smink och hudvårdsprodukter också erbjuds olika typer av hudbehandlingar. Tidigt upptäckte Lina att det inte fanns ett sminkmärke som motsvarade hennes högt ställda krav på bra sminkegenskaper, att det är lättjobbat och sitter länge, samtidigt som det också är hudvänligt. Det bästa sminket är det som läggs på en frisk hud måste också finnas på nätet med en webshop. Annars är man ute, man måste anpassa sig till marknaden, säger Lina. Samma priser och erbjudanden Även SkönhetsCompaniet har en egen webshop där man kan erbjuda fler sminkmärken och ett bredare sortiment av hudvårdsprodukter, något som Palina ännu saknar. Jag har märkt att en bra webshop också stärker våra återförsäljare, säger Lina. Det fanns en viss osäkerhet från början att det kunde konkurrera med våra egna återförsäljare. Men så är det inte. En webshop stärker varumärket också för våra återförsäljare och ju fler som känner till Palina desto tillgängligare blir våra produkter för alla, understryker Lina vidare. Palina finns givetvis också på Facebook. Där lägger man upp alla kampanjer och de extraerbjudanden som finns. Men, betonar Lina, det är alltid samma kampanjer och erbjudanden som erbjuds oavsett försäljningskanal. Och vi har strikta krav på att alla webshopar som saluför Palina håller samma priser som våra återförsäljare. Ingen tillåts dumpa priserna, understryker Lina. Valet av försäljningskanal ska inte vara en prisfråga för våra kunder. Via Facebook kommer man också snabbt komma ut med information om nya produkter och om det knutits någon ny återförsäljare till Palina. Vi träffar Lina i hennes kombinerade lager- och kontorslokaler på Aspholmen. Omgående ursäktar hon sig med att det är både trångt och rörigt, men att företaget nu som ett första steg i sina expansionsplaner ska flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler. Man blir snabbt imponerad över Linas beslutsamhet och den drivkraft hon har för att utveckla sitt företag och varumärke. Hårt arbete, med Då föddes tanken på att ta fram ett eget smink. Det bästa sminket är det som läggs på en frisk hud, betonar Lina. De första stapplande stegen togs under 2008 och två år senare kunde den första produkten lanseras under varumärket Palina. Sedan ungefär ett år tillbaka står nu företaget för lagerhållning och distribution av samtliga produkter och försäljningen sker idag vi 35 återförsäljare runt om i landet. Ungefär samtidigt som man knöt till sig de första återförsäljarna startades också Palinas webshop. Återförsäljarna är den viktigaste kanalen för min försäljning, men man

3 3 Bankuellt nr 9 Smidigt och snabbt Nu står webshopen inför en uppfräschning och nylansering för att bättre kunna möta kundernas krav. Web-kunden ställer höga krav på bra service och snabba leveranser och att det är rätt produkt som levereras. En annan, inte helt oväsentlig detalj som Lina betonar, är hur viktigt det är med bra rutiner vid reklamationer. Det måste vare lätt för kunden och det ska gå smidigt och snabbt. För att lyckas med sin webshop är det inte nödvändigt att skaffa sig den mest avancerade lösningen, utan det är viktigare att man kommer igång. Efter en tid har man skaffat sig en erfarenhet och en känsla av hur man vill förändra och utveckla. I det läget befinner sig nu Palina. En användarvänlig lösning är också att föredra. Du vill gärna själv kunna gör enklare ändringar och förbättringar, och då finns det idag mycket bra och enkla system, säger Lina. Under 2011 sålde företaget för blygsamma kronor via webben. Utan att ha en aktiv marknadsföring av webshopen ökade man ändå till drygt kronor förra året. Och början på 2013 visar att den siffran kommer att slås när året är slut. Ärligt talat så har vår webshop hittills haft låg prioritet men nu när vi sett att våra kunder verkligen vill handla via den här kanalen så kommer vi satsa. Vi kommer förändra utseendet av webshopen och vi kommer också intensifiera vår marknadsföring, säger Lina. Utveckling och expansion Förutom en ny webshop med en förväntad försäljningsökning kommer man också fördubbla antalet återförsäljare, från dagens 35 stycken till cirka 70. Genom webshop och ett förstärkt återförsäljarled hoppas man på att snabbt ta stora marknadsandelar i Sverige. Om satsningen i Sverige lyckas finns redan tankar om att också introducera Palina i övriga Skandinavien. Innan en expansion utanför landets gränser blir aktuell måste produktutbudet breddas ordentligt. I första hand kommer det ske genom att flera olika typer av hudvårdsprodukter utvecklas och introduceras inom varumärket Palina. Med en fördubbling av antalet återförsäljare, en utvecklad webshop och ett breddat produktutbud med hudvårdsprodukter har Lina Andersson stora förhoppningar om att nå företagets uppsatta mål. Målet för oss är att öka vår omsättning från dagens 5,5 miljoner kronor till 55 miljoner kronor på fem år, avslutar Lina Andersson med ett leende. Uttagsautomaterna blir Bankomat Sparbankerna i Sverige har tillsammans med de stora bankerna, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Den Danske Bank och Nordea bildat ett gemensamt bolag, Bankomat AB. Samtliga uttagsautomater som dessa banker äger övergår till Bankomat AB och kommer att drivas under varumärket Bankomat. Automaterna kommer till stor del bytas ut eller moderniseras. Men främst blir den synliga effekten av förändringen att alla automater får samma utseende. Den största fördelen för de flesta blir att man nu kommer kunna utföra samma tjänster i alla automater, och inte som tidigare enbart i den egna bankens automat. Övertagandet av de cirka 2600 uttagsautomaterna i Sverige beräknas vara slutfört under I Bergslagen har man redan under vårvintern hunnit med att byta ut samtliga automater som i och med det nu har fått ny teknik och nytt utseendet. Christer Björk, ansvarig i Bergslagens Sparbank för utbytet och kontakterna med Bankomat AB, meddelar att inga av de automater som tidigare ägts och underhållits av sparbanken kommer att försvinna. Men i Lindesberg kommer automaten som idag finns på Kungsgatan intill Posten, att tas ur bruk. Samma gäller i Nora för automaten som idag är placerad på Prästgatan, i entrén till Willys. Bankomat AB är försiktiga med att ta bort uttagsautomater, men på vissa orter där det finns en viss överetablering måste det ändå ske. Tidpunkten för när automaterna tas ur bruk är dock ännu inte bestämt, meddelar Christer. Christer Björk kan samtidigt lugna alla Frövi-bor där det i dag finns en automat placerad på ICA. Alla automater som sparbanken tidigare disponerade blir kvar. Det blir också automaten i Frövi, som också den blir kvar på sin nuvarande plats, säger Christer. Flera kundfördelar Ungefär hälften av alla uttagsautomater i landet kommer att bytas ut eftersom de uppnått sin tekniska livslängd. Övriga automater håller rent tekniskt samma nivå som de nya maskinerna, så här nöjer man sig med att byta ut all mjukvara tillsammans med fronten. Genom att byta ut fronten på samtliga automater ökar man igenkännandet och förenklar därmed för alla att hitta en Bankomat oavsett var man befinner sig i landet. Vilka är de främsta kundfördelarna med en gemensam uttagsautomat? Förutom det som nämnts, att alla Bankomater blir tekniskt moderniserade och får samma utseende över hela Sverige, innebär förändringen

4 Bankuellt nr 9 4 att alla tjänster som finns tillgängliga på ditt kort också finns tillgängliga i vilken som helst av de cirka 2600 Bankomater som nu kommer att finnas runt om i landet, säger Christer Björk. Bland anat kan man få saldobesked och byta pinkod i samtliga automater. Kommer det nu att börja kosta pengar för kunderna att använda automaterna? Nej, inte alls. Däremot kommer vi att fortsätta att aktivt verka för att användandet av kort direkt i butik ökar. Och att mängden kontanter därmed minskar i samhället, säger Christer. Kommer Bergslagens Sparbank att höja kortavgiften istället? Det finns inga som helst planer på att förändra prisnivån för kort, så svaret är nej, avslutar Christer Björk. Storfors hur har det gått sedan starten? Det har nu gått drygt fem månader sedan Bergslagens Sparbanks kontor i Storfors öppnade. Innan dess hade Storfors varit helt utan bank i drygt sex år och avsaknaden av bank har varit stor i kommunen allt sedan dess. Det vittnar inte minst alla positiva kommentarer från kommunrepresentanter, företagare och boende som snabbt kom efter att sparbanken sommaren 2012 beslutade om att etablera sig med ett kontor i Storfors. I maj 2012 tog kommunen i Storfors kontakt med Bergslagens Sparbank för första gången och en månad senare, innan semestern, hade banken beslutat om att satsa på en etablering i Storfors. Banken behövde öka sin verksamhet och vi insåg snabbt att det fanns goda möjligheter att driva bank i Storfors. Och med vår långa erfarenhet av verksamhet på små orter så kunde vi också snabbt fatta ett beslut, säger VD Christer Trägårdh. Det som från början sågs som en svårighet, att hitta rätt personal med nödvändig kompetens, grusades snabbt när man redan efter bara någon vecka kunde anställa tre mycket kompetenta medarbetare, alla rekryterade från närområdet. Christel Gillström, med mångårig bankerfarenhet, närmast från Nordea i Karlskoga, anställdes som kontorschef. Som rådgivare arbetar idag Catharina Westergren och Lennart Appelgren, båda med många års erfarenhet av bank. Catharina och Lennart har till och med jobbat tillsammans på Swedbank i Kristinehamn. D D D D D D Men har nu allt blivit som man hade tänkt sig från början? Bankuellt lyfter luren och ringer till Christel Gillström. Kan du börja med att berätta lite om hur det gått sedan kontoret öppnade den 22 oktober. Det har gått över förväntan! På privatsidan måste vi titta två veckor framåt för att hitta tider för ett kundmöte. Under årets tre första månader ökade vi också med 300 kunder, så allt känns hur positivt som helst. Vi har också många förfrågningar från företag, inte bara från Storfors. Det har hört av sig företagare också från Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga. Hur har ni jobbat för att introducera er och kontoret i samhället? Vi har försökt att vara med på så många olika arrangemang som möjligt. Det har varit PRO, Röda Korset och bordtennisklubben som några exempel. Vi vill synas så mycket som möjligt, inte bara på banken. En annan viktig detalj vi jobbar efter är att alltid ha tid att lyssna på kunden. Konkret, vad har ni gjort mer? Vi har haft kundträff i bankvalvet! Jag skojar inte! Eftersom vi inte har behov av ett stort bankvalv längre så är det istället omgjort till konferensrum. Så det var många som kommenterade med att här sitter man säkert. Vi har också ordnat en kundresa med buss till Karlstad där vi var på ishockey. Har kontorets utveckling hittills motsvarat dina förväntningar? Bättre än jag trodde, vi håller nivåerna i de planer som togs fram inför starten. Och antalet kunder ökar hela tiden och volymtillväxten är tillfredsställande. Närmast, vad händer på kontoret? Vi fortsätter arbeta stenhårt för att hinna ta emot alla kunder i rimlig tid. När det gäller olika aktiviteter så kommer vi i vår att bjuda alla Storfors-bor på bio! Det är allt jag vill avslöja nu. Med lite distans till allt, har det blivit som du trodde? Ja, det har till och med blivit mer. Det har varit slitigt med mycket hårt arbete och många gånger långa arbetsdagar. Men jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det har varit, och är fortfarande, en spännande resa som jag gärna unnar fler banktjänstemän att någon gång få göra.

5 5 Bankuellt nr 9 Mobilen banken som alltid är öppen Nu är det dags för nästa lansering av en tjänst där mobilen är i centrum. I förra numret av Bankuellt berättade vi om den nya mobiltjänsten Swish, där du med några enkla touch på mobilen överför pengar till en annan privatperson, till exempel för ett köp via Blocket. Mobilbanken som tjänst är inte helt ny, den har i sin nuvarande form funnits sedan förra sommaren. Det nya är anpassningen av Mobilbanken till två nya användargrupper. I början av mars introducerades två nya appar, en som anpassats till företagaren och en som vänder sig till ungdomar under 18 år. Utvecklingen av digitala tjänster sker i snabb takt och ökningen av användandet är hela tiden stabil. Mobilen har snabbt också blivit det redskap för kommunikation som ökat snabbast och det är nödvändigt att kontinuerligt utveckla tjänster som möter kundernas krav. Idag finns det över 1,2 miljoner privatanvändare av bankernas olika mobilbanker, ett antal som snabbt kommer att öka nu när möjligheten för nya målgrupper öppnas. Det är nödvändigt att banken snabbt följer med i utvecklingen. Idag lever många sitt liv i mobilen, ungdomar i synnerhet. Där finns alla nyheter och alla kontakter och då är det också naturligt att banken utvecklar tjänster utifrån de behov som finns, säger Emelie Westin, rådgivare på bankens kontor i Fellingsbro. Mobilbanken ung för alla under 18 år GENOM MOBILAPPEN blir alla konton som disponeras tillgängliga och på ett smidigt och enkelt sätt håller man via mobilen koll på sin ekonomi. Den största nyheten i tjänsten är att det nu blir möjligt också för ungdomar att överföra pengar mellan egna konton. Genom att bara dra med finget och släppa går det nu att flytta pengar från sparkonto till transaktionskontot, utan att ta hjälp av mamma eller pappa. Det förutsätter förstås att man disponerar bägge kontona. Betala-funktionen saknas dock i ungdomsvarianten av mobilbanken. I Mobilbanken ung finns också en tydlig ekonomisk översikt som gör det möjligt att snabbt kontrollera saldo och gjorda transaktioner. Det finns också en fyndig snabbfunktion för saldokontroll där det bara är att skaka mobilen för en visning av senaste saldot. När mobilen skakas igen försvinner uppgiften från displayen. DET BLIR OCKSÅ hur smidigt som helst att ladda kontantkortet. Det är bara att välja beloppet som skall laddas, från vilket konto pengarna skall dras och vilket mobilnummer som ska fyllas på. För tjänsten att kunna ladda ett kontantkort krävs ett separat avtal som tecknas samtidigt med internetbanken ung. APPEN INNEHÅLLER också en del andra småfiffiga funktioner som kan vara till nytta i olika situationer. Det finns bland annat en smart kalkylfunktion där man snabbt kan räkna ut hur mycket pengar en hamburgare i veckan blir på ett år. Eller hur lång tid det tar att spara till resan man drömmer om. Och när man väl är iväg på resan finns det en valutaräknare som snabbt omvandlar den lokala valutan till svenska kronor. Det finns också en knapp som heter ordlista och tips och som innehåller massor med nyttigheter som kan vara bra att känna till när man är ung. Till exempel hur man söker jobb eller vad som är bra att veta om man vill studera utomlands. Där finns också olika checklistor för att till exempel lättare kunna hålla koll på sin ekonomi. För att få ett eget personligt utseende på sin mobilbank finns det också flera olika bakgrunder att välja mellan. Mobilbanken ung gör det enklare och smidigare för ungdomarna att hålla reda på sitt barnbidrag eller sitt studiebidrag, avslutar Emelie Westin. Enkelt att skaffa Mobilbanken ung Har man redan internetbanken ung går man direkt till App Store eller Google Play för att ladda ned appen. Sök efter sparbanken ung. När appen är nedladdad loggar man in med samma kod som i internetbanken ung. Är man inte kund i internetbanken ung så besöker man sitt bankkontor tillsammans med minst en förälder och en fullmakt från den andra. Önskar man kunna ladda kontantkortet till mobilen måste man också teckna ett separat avtal för detta.

6 Bankuellt nr 9 Mobilbanken - också för företagaren 6 ÄVEN FÖRETAGAREN har sedan i mars möjlighet att ladda hem sin egen app; Mobilbanken företag. Appen har ungefär samma funktioner som för privatpersonen men är i vissa avseenden anpassad till den mindre företagarens situation. Appen gör det möjligt för företagaren att snabbt och enkelt komma i kontakt med banken oavsett var han eller hon befinner sig. I en paus i arbetet går det snabbt att kontrollera saldot och de senaste transaktionerna på kontot. Det går även att snabbt göra en överföring genom att bara genom att dra och släppa. Självklart är det också möjligt att via Mobilbanken företag betala inkomna räkningar. DET FINNS MÖJLIGHET att hålla koll på och följa utvecklingen av företagets värdepapper, hur marknaden förändras och läsa börsnyheter. Det går till och med att handla med aktier och andra värdepapper. Via appen når man också snabbt information om råvaror, valutor och via funktionen Företagsinfo får man information om andra företag, till exempel vem som är firmatecknare, bokslut och andra nyckeltal. Företagsinfo hämtar sina uppgifter direkt från UC. Det här gör du i Mobilbanken Företag Ekonomisk översikt Snabbsaldo och transaktionshistorik Överföring Betala fakturor För över pengar mellan egna konton MOBILBANKEN FÖRETAG kostar ingenting. Vissa av tjänsterna är dock prissatta. Tjänster med årsavgift går att välja bort. Värdepapper Överblick av innehav Status på order och avslut Analys och rekommendationer Skapa favoriter Företagsinformation Bokslut och nyckeltal Firmatecknare Direkt kopplad till UC Kalkyler Pris: Mobilbanken Företag är kostnadsfri. Kostnader från mobiloperatören kan tillkomma. Bankuellt nr 9 maj 2013 Ansvarig utgivare Christer Björk Text och form CK Reklam & Marknadsföring Bergslagens Sparbank Christer Karlsson /

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

framgångsrika e-handlare Så lyckas du på nätet

framgångsrika e-handlare Så lyckas du på nätet 22 framgångsrika e-handlare Så lyckas du på nätet E-handel på allvar Dormy Fördelarna med e-handel är många. Butikerna finns där kunderna i allt större utsträckning finns i dag på nätet. Nätbutikernas

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet 15 snabbväxande e-handlare En växande marknad E-handeln har en enorm potential trots att vi är inne i en lågkonjunktur. Det visar statistiken. Under 2008 ökade

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Fokiwa. NätSmart. Effektivisera logistiken Emballage. Succébloggerskan från Jokkmokk startade webshop sid 6. Så löser du upp dina kunders köpkramp

Fokiwa. NätSmart. Effektivisera logistiken Emballage. Succébloggerskan från Jokkmokk startade webshop sid 6. Så löser du upp dina kunders köpkramp En dag med: Partykungen.se Kvartalet i siffror: Så betalade vi på nätet FRÅGA EXPERTEN: Gäller samma sak för tjänster? NätSmart NUMMER 8 DEC JAN 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Effektivisera logistiken

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6 DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Huvudmännen: En länk mellan kunder och bank sid 3 Ylva Wall, Styrelsemedlem: En viktig roll för samhället sid 6 November 2014 Välkommen till vår nya kundtidning!

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR4 2012 Tungt för djupet från Undenäs Enklare digitalbetalning Företagsraketen i Skövde Designhus för alla FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE SNART BÖRJAR ÄVENTYRET

Läs mer