INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 6 INTERNATIONELLT SAMARBETE 7 EKONOMI 8

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND Verksamhetsåret 2013 Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, obunden och ej fackligt avtalsslutande SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS KÄRNVÄRDEN Vi är Lyhörda för våra medlemmars behov Vi är Engagerade i vår strävan att förbättra villkor och förutsättningar för våra medlemmar att på ett framgångsrikt sätt driva sin verksamhet Vi är Närvarande i våra medlemmars verklighet och vardag så att vi förstår och kan omsätta behoven till olika stödinsatser Vi är Tydliga i vårt arbete med att påverka den omvärld våra medlemmar verkar i för att ständigt förbättra deras villkor ORDFÖRANDEN HAR ORDET Ännu ett verksamhetsår är nu på väg att läggas till handlingarna. Ett speciellt år för Sveriges Tvätteriförbund. Sällan eller aldrig har vi väl haft tre förbundsdirektörer samma år. Sofia Sjöström lämnade efter tre framgångsrika år skutan för att istället arbeta vidare med Svenskt Näringslivs regionala arbete. Jag fick förmånen att träda in för att brygga över till nästa rekrytering var i hamn. Det blev en återvändare, Daniel Kärrholt, som efter tio år i energibranschen nu kom tillbaka. Om inte annat så är det ett kvitto på att vår bransch har en gemenskap och att vi trivs ihop och för många som har lämnat har man den gott i minnet. Vi har också passat på att byta plats för kansliet till Malmö och även här efter lite spaning till Svenskt Näringslivs kontor. Vi hyr ett rum och kan sedan nyttja övriga faciliteter. I korridorerna sitter också regionledningen för Svenskt Näringsliv och övriga bransch- och arbetsgivarförbund, vilket skapar möjligheter till samarbete. På några minuters promenadavstånd finns också Region Skånes kontor på Dockplatsen. Vi har haft stort fokus på förenkla de administrativa rutinerna. En del i detta var att byta ekonomibyrå och revisor till Malmö, förenkla rutinerna med Swerea som är vår samarbetspartner kring auktorisationen och hitta genvägar för att få fram information. Auktorisationskontrollen brukar beskrivas som grundbulten i vår verksamhet och vi har nu tagit ytterligare steg genom en bred genomlysning av olika kontroll- och certifieringssystem för att kunna ta rätt beslut inför Vi har också tagit tag i våra strategiska utmaningar för att uppdatera dessa. Vad vill vi åstadkomma ? I detta arbete hoppas jag att du har möjlighet att lämna dina synpunkter. 1

4 Vi har också metodiskt börjat bearbeta media för att synliggöra våra frågor både för den breda allmänheten och för beslutsfattare på olika nivåer är ett supervalår sägs det med EU, kommun, landstings/regionval och riksdag. Det skapar också intresse för våra politiker att komma ut till våra verksamheter. Ta gärna denna möjlighet. Det är viktigt att de ges möjlighet att träffa oss och ta del av våra erfarenheter och utmaningar. Inte minst vice ordförande Tor-Björn och jag har lagt stort krut på att ta fram de etiska riktlinjer som vi beslöt om för något årsmöte sedan och sedan uppdatera. Det är en del i styrelsens arbete att lyfta våra värdeord. Ni känner igen vårt arbete kring kassaregisterlagen, personalliggare och att motverka osund konkurrens. Väl mött till årsmöte! Olle Kristensson Förbundsordförande FRÅN FÖRBUNDS- DIREKTÖRENS HORISONT Det var förstås ytterst stimulerande att få återvända till tvätt- och textilbranschen och få förtroendet att ta över efter Olle och Sofia. En del praktiska ting har Olle redan berört i sin text. Vi har börjat om med en hel del nya samarbetspartners på det administrativa. Efterhand när allt är intrimmat kommer detta att löpa på bra. Vi har fått utmärkta förutsättningar att verka utifrån våra lokaler. Samtidigt är ambitionen att vara ute så mycket det någonsin går dels hos er och dels hos olika beslutsfattare. Hoppas ni har möjlighet att följa facebook. Det är där de olika evenemangen dyker upp. Under 2013 besöktes såväl kongress/kommunlandstingsdagar för Centern i Karlstad, Miljöpartiet i Eslöv, Moderaterna i Norrköping och Folkpartiet i Västerås. Vi skrev rapport + debattartikel i samarbete med Svenskt Näringsliv om Kriminalvårdens marknadsföring mot kommun och hotellmarknad. En spinoff från det stora auktorisationsprojektet blev en rapport om den kommunala tillsynen (klar april 2014) och vi arbetar på en profilbroschyr om branschen. Vi har haft besök på medlemsföretag från kommunledningarna såväl i Malmö som Luleå. Även riksdagsledamöter har besökt våra medlemmar. Styrelsen har stakat ut ett antal prioriterade frågor. Mycket handlar om tillväxt och att synliggöra vår bransch och oss som arbetar i den. Jag ser framemot att ta tag i dessa utmaningar tillsammans med er. Daniel Kärrholt Förbundsdirektör 2

5 STYRELSE Tvätteriförbundets styrelse har utgjorts av följande personer: FÖRBUNDET Ordförande: Olle Kristensson, Malmö STYRELSE TVÄTTERI- FÖRBUNDETS SERVICE AB Vice ordförande: Ordinarie ledamöter: Adjungerade: Ordförande: Ordinarie ledamöter: Adjungerade: Tor-Björn Angin, Kållered Anders Bonnevier, Vaggeryd Anders Isgren, Stockholm Jonas Wästberg, Malmö Kristofer Jaldin, Göteborg Sofia Sjöström/Daniel Kärrholt Olle Kristensson, Malmö Tor-Björn Angin, Kållered Anders Bonnevier, Vaggeryd Kristofer Jaldin, Göteborg Anders Isgren, Stockholm Jonas Wästberg, Malmö Sofia Sjöström/Daniel Kärrholt AUKTORISATIONSNÄMNDEN Förbundsstyrelsen 2013 VALKOMMITTÉER Ordinarie: Lennart Jaldin, Göteborg Inger Sandberg, Västerås Suppleant: Sten Jennervall, Östersund REVISORER Ordinarie: Aukt. revisor Jonas Bergström, Ernst & Young, Örebro Lennart Jaldin, Göteborg Suppleanter: Björn Beckvall, Ernst & Young, Örebro Robert Serruys, Höllviken 3

6 MEDLEMMAR, AVGIFTER Vid årets slut fanns 85 medlemmar jämte 24 leverantörsföretag anslutna till förbundet som medlemmar. Medlemsavgifterna till Sveriges Tvätteriförbund har för året varit 250 kr per företag för aktiva och leverantörsmedlemmar samt 300 kr för seniormedlemmar. Till Tvätteriförbundets Service AB har för aktiva medlemmar utgått en serviceavgift enligt följande tabell. Företagens årsomsättning utgör underlag. Medlemskap i Kem- och Vattentvättgruppen Företagets årsomsättning, kronor Medlemskap i Tvätt- och Textilservicegruppen Företagets årsomsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr Serviceavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Leverantörsmedlemskap Serviceavgift för leverantörsmedlemmar = kr BRANSCHOMSÄTTNING Den totala omsättningen för företagen inom Sveriges Tvätteriförbund var under 2013 ca 3,6 miljarder kronor. 4

7 KANSLI SAMMANTRÄDEN TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB Kansliet har flyttat till nya lokaler hos Svenskt Näringsliv på Jörgen Kocksgatan 1b, i Malmö. Förbundsstyrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen samt haft två telefonmöten. Huvuddelen av förbundsarbetet har bedrivits inom förbundets servicebolag. Ordinarie bolagsstämma med servicebolaget hölls den 13 juni i Malmö. Bolagsstyrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen och haft två telefonmöten. Bolagets styrelse har utgjorts av: Ordförande: Ordinarie ledamöter: Adjungerade: Olle Kristensson, Malmö Tor-Björn Angin, Kållered Anders Bonnevier, Vaggeryd Kristofer Jaldin, Göteborg Anders Isgren, Stockholm Jonas Wästberg, Malmö Sofia Sjöström/Daniel Kärrholt ÅRSMÖTE OCH HÖSTMÖTE Årsmötet den 16 maj förlades till Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar gavs intressant information om lagstiftningen om personalliggare från Skatteverket. Joakim Friedrich och Mats Johansson från hållbar utveckling och KAN energi berättade om projekt att ersätta olja med bioenergi i sin ångproduktion. Till detta kom ett inspirerat föredrag av Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus. Dessutom fick vi en uppskattad utbildning i arbetsrätt av Henrik Stävberg från IKEM. På höstmötet 7 november hade vi bokat lokalen Svansjön på Scandic Triangeln i Malmö. Fokus låg på hur vi kan motverka osund konkurrens i vår bransch inte minst med bakgrund i Kriminalvårdens marknadsföring. Tidningen Kvällsposten hade denna dag på debattplats en artikel av regionchef Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv och Daniel Kärrholt i detta ämne. Kommunalrådet Andreas Schönström berättade hur man motverkar oseriös affärsverksamhet i Malmö stad och Carin Carlsson från Konkurrensverket gav en uppdatering av läget både kring upphandling och konkurrens. Johan Kjörk satte nyttan i sociala medier i fokus för oss. Mycket lyckat var också den leverantörsmässa som med ordförandens fasta hand på visselpipan löpte galant. MEDLEMSKONTAKT OCH KOMMUNIKATION Vår hemsida är ett viktigt verktyg och vi har löpande uppdaterat denna. Detta för att ge nyheter och att informationen ska vara aktuell. En del i detta är bland annat översynen av medlems-förmånerna. Det är glädjande att kunna konstatera att många av dessa är riktigt konkurrenskraftiga. Flera av ETSAs studier har översatts och finns tillgängliga på nätet liksom våra egna rapporter. Hemsidan vänder sig också till kunder, nya medlemmar och allmänt intresserade. Utlagt finns våra kärnvärden, etiska regler, medlemsansökan, allmänna leveransbestämmelser mm. samt att kunder förstås ska hitta våra medlemmar. 5

8 Nyhetsbreven - vi kommunicerar bland annat inbjudningar till möten, nya undersökningar, tvätteriindex via . Facebook - framförallt för att ge ögonblicksbilder från olika event. Vi skickar även ut viss information per brev. Det togs beslut på att inte ta fram fickalmanacka för år Vi kommer att undersöka intresset för att ta fram en för DISTRIKTSFÖRENINGAR Verksamheten i de olika föreningarna är varierande. Glädjande nog så är Södra Sveriges Tvätteriförening med ordförande Lars-Göran Henriksson vid rodret fortsatt mycket aktiv. Ca medlemmar besökte det senaste årsmötet. Stockholms Tvätteriförening har avvecklats. Övriga föreningar drivs som kamratföreningar. ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET En nyckelfråga för tvätterinäringen är att bevaka och tillvarata våra näringspolitiska intressen. Arbetet med att främja sund konkurrens har legat i fokus. Inte minst då genom stora insatser för att lyfta det tveksamma, att tvätterier i Kriminalvårdens regi marknadsför sig på marknaden i många fall med en mycket offensiv prisstrategi. Statssekreterare, riksdagsledamöter och kommunalråd har tillhört dem vi kontaktat. Rapporter har upprättats och artiklar har skrivits. Som alla samhällsmedborgare så inser vi att självklart måste det offentliga medverka i olika former av arbetsträning för att underlätta återinträde på arbetsmarknaden. Det måste dock ske i sådana former, så vi inte rubbar förutsättningarna för en fungerande marknad. Vi noterar också att detta är en fråga i hela Europa. På senaste ETSA-mötet var ett av diskussionsämnena Unfair competition from non-profit sector. Vi är med på i princip varje nationellt politiskt möte antingen som utställare eller som observatör. För första gången är vi med under Almedalsveckan i juli Vi har också knutit goda relationer och i vissa fall samverkat med andra näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv, IKEM, Almega och Företagarna. Vi har även ett gott samarbete med Konkurrensverket, Miljöstyrningsrådet och ARN. AUKTORISATIONSKONTROLL Vi har utvecklat detta vidare i samråd med Swerea. Upp till 33 punkter utvärderas beroende på vilka certifikat anläggningen har och vilken verksamhet som bedrivs. Kriterierna och bedömningsunderlagen genomgår en regelbunden revision där samtliga punkter kontinuerligt ses över. MEDLEMSFÖRMÅNER Dessa har under 2013 kompletterats och uppdaterats. Vi har samarbeten bland annat med Nordic Choice, OKQ8, PayEx, Mercedes-Benz, Försäkringskompetens och Telia. 6

9 IKEMS AVTALSRÅD Här representeras branschen av: Lars Hansson, Berendsen Haidi Widén Kullman, CWS-Boco Jenny Sjögren, Textilia Anders Bonnevier, Comforta AB Tor-Björn Angin, VIC Textiltvätt Avtalsrådet fungerar vid kollektivavtalsförhandlingarna med IF Metall som en förhandlingsdelegation för tvättindustrin/textilservicebranschen. Avtalsrådet var senast verksamma som förhandlingsdelegation vid avtalsförhandlingarna våren BRANSCHINDEX SCB UTMÄRKELSER OCH ANNAN UPPMÄRKSAMHET Tvätteriförbundet och SCB fortsätter att presentera kostnadsprisindex för Tvätteribranschen. Indexet presenteras månadsvis och levereras som en PDF-fil via e-post. Index finns också för nedladdning via hemsidan EMAS awards 2014 till Hr Björkman. I hårdast möjliga europeiska konkurrens var det Hr Björkman som fick rulla ut den röda mattan och ta emot EMAS awards Under året har Hr Björkman också blivit certifierat som TRSA Clean Green, som första företag utanför Nordamerika, och det första mattuthyrningsföretaget som har fått denna certifiering. Forslunds Tvätt i Västerås blev certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14000:2004 samt AFS 2001:1. Sedan tidigare är man Svanen-certifierade. Ett gediget arbete. I februari 2014 sändes dokumentärfilmen Rent, vitt, slätt och några livstycken från TvNo i Norrköping. ETSA Vi har ett mycket gott samarbete med den europeiska branschorganisationen. Det har bland annat utmynnat i tre rapporter riskerna med arbetskläder som tvättas i hemmen, jämförande studie om handtorkning och att ren teknik gör att professionella tvätterier kan minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning. Det finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med övriga nationella förbund. Genom förbundets medlemskap i ETSA är vi också partners till Europeiska arbetsmiljöbyrån som arbetar för ökad medvetenheten samt sprida information om hur viktig en god arbetsmiljö är för den sociala och ekonomiska stabiliteten och tillväxten i Europa. Synliggörandet varför professionellt vårdade arbetskläder är en viktig del i en god arbetsmiljö är något Tvätteriförbundet har skickat med till arbetsmiljöbyrån. NORDEN De organisationer Tvätteriförbundet samverkar med i Norden är Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning (BVT), Dansk Renseriforening, Textilserviceförbundet i Finland och Norsk Renseri & Vaskeriforbund. 7

10 CINET FÖRBUNDETS EKONOMI CINET, the International Committee of Textile Care, är den europeiska organisationen för konsumenttvättföretagen. Vi har fortlöpande kontakt med dem. Beträffande den ekonomiska ställningen för såväl Sveriges Tvätteriförbund som förbundets servicebolag hänvisas till separata resultat- och balansräkningar. MALMÖ 2014 Förbundsordförande Olle Kristensson Styrelsen bestående av Anders Bonnevier Tor-Björn Angin Anders Isgren Kristofer Jaldin Jonas Wästberg Förbundsdirektör Daniel Kärrholt 8

11 Tvätteriförbundet på besök hos medlemmar och i politiken

12 Sveriges Tvätteriförbund Tvätteriförbundets Service AB Jörgen Kocksgatan 1B MALMÖ Hemsida:

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer