INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 10 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN 10 EKONOMI 11

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND Verksamhetsåret 2012 Sveriges Tvätteribund är en ideell ening, politiskt obunden ej fackligt avtalsslutande. Syftet Förbundet är på den svenska marknaden: bevaka tvätt- textilservicebranschen verka en utökad marknad lemmarna höja standarden på tvätteribranschen vilket bland annat ska ske genom kurser, konferenser information i övrigt tillvarata lemmarnas gemensamma intressen Ordande ordet Europeiska kriser avlöst varandra vi väl också fått vår beskärda del. Som bransch påverkas vi direkt när industrin eller annan näring minskar antalet anställda. Branschen påverkas också när människor lorar sina jobb, eller av andra skäl får ändrade ekonomiska utsättningar, då får vi bransch mindre uta. För så länge det är möjligt stå emot dessa ändringar måste vi jobba få bort osund konkurrens. Det kan handla om oseriösa etag inom vårt verksamhetråde, det kan handla om statlig inblandning genom fängelsernas tjänster. Fängelserna under lång tid varit aktiva på vår marknad erbjudit tjänster till såväl den privata offentliga sektorn. Det är svårt komma åt denna verksamhet vi under året ändrat strategi. Vi går direkt på beslutsfarna, våra politiker. Hittills gensvaret varit positivt vi fortsätter otrutet vidare. Vi är dock ödmjuka in möjligheterna nå ända fram. Personalliggare kommer inas under 2013, an kassaregisterlagen funnits en tid. Båda är nödvändiga inslag begränsa skadeverkningarna av svartekonomi. Nu gäller det vi utbildar Skeverket så man står vår bransch, våra utsättningar. I samband årsmötet gjordes ändringar i vår organisation. Sektionerna upphörde anpassningar av styrelsernas storlek genomdes. Vi ser delar kunna ta snabbare beslut, jobba närmre inom styrelsen Förbundsdirektör. Vi måste dock få en bättre uppfning om de olika etagen de speciella marknader våra lemmar verkar inom. Styrelsen där initierat en mer omfande undersökning innefar djupintervjuer lemsetagen. Målet är resultatet av undersökningen ska redovisas vid kommande årsmöte. Att vara auktoriserad kommer vara allt viktigare i framtiden. Allt fler etag frågar efter kontrollsystem man kan hålla sig till. Det blir där en viktig konkurrensfaktor. Samtidigt stärker detta vårt varumärke vi tas på stort allvar såväl på marknaden hos myndigheter. Vi ska löpande utveckla kontrollen anpassa till den verklighet vi lever i både lem men också presumtiva kunder. Svanen följer stor noggrannhet vår utveckling av auktorisationskontrollen, ligger möjlig certifiering i deras kriterier Svanen- 1

4 märkning. Även SKL Även Även miljöstyrningsrådet, SKL SKL commentus andra andra upphandlande märkning. Även miljöstyrningsrådet, SKL commentus andra upphandlande vid myndigheter efterfrågar auktorisationskontrollens certifiering vid myndigheter efterfrågar auktorisationskontrollens certifiering vid vid kriterieuppdateringar upphandlingar. kriterieuppdateringar upphandlingar. Vi Vi det året synts allt mer egna Vi under under det det gångna gångna året men året synts synts allt form allt mer av mer i ia. i ia. Främst Främst genom genom egna Vi Vi under det gångna året synts allt mer i ia. Främst genom egna vi varit egna fade vid inlägg inlägg men men också också i form i form av av intervjuer. Genom Genom vi vi varit varit närvarande fade inlägg men också i form av av intervjuer. Genom vi vi varit närvarande vid vid betydelsefulla samt viktiga inte viktiga träffar träffar myndigheter näringslivets vid betydelsefulla viktiga träffar myndigheter näringslivets beslutsfare samt samt inte inte minst minst i löpande i löpande träffar träffar politiker. beslutsfare samt inte minst i löpande träffar politiker. Vi Vi går mer mer mot en får allt Vi går går mer mer mer mer mot mot en en tjänstebaserad ekonomi. Produktionskostnaden får Vi Vi går mer mer mot en en tjänstebaserad ekonomi. Produktionskostnaden får får får allt allt mindre mindre betydelse i prissättning i blir kundvärde. allt Logistik, den Logistik, marknadsing, allt mindre betydelse i prissättning kundvärde. Logistik, marknadsing, varumärke, ska vi säljningskanaler det blir hela tiden blir allt allt viktigare. sin I den I den ekonomin ska vara ska vi vi vi agera varumärke, säljningskanaler blir allt viktigare. I den ekonomin ska vi agera agera det det gäller gäller hela hela tiden tiden uppdatera sin sin sin verksamhet vara vara konkurrens det gäller hela tiden uppdatera sin verksamhet vara konkurrens kraftiga. konkurrenskraftiga. kraftiga. Olle Olle Olle Olle Kristensson Kristensson Förbundsordande Olle Förbundsordande Kristensson Förbundsordande STYRELSE extra den M M M Tvätteribundets av styrelse styrelse sedan sedan extra extra årsmöte årsmöte den den 8 8 november utgjorts STYRELSE Tvätteribundets styrelse sedan extra årsmöte den november utgjorts utgjorts av av följande följande personer: STYRELSE M M Tvätteribundets av följande personer: styrelse sedan extra årsmöte den 8 november utgjorts av följande personer: Ordande: Olle Vice Olle Olle Kristensson, Malmö FÖRBUNDET Ordande: Olle Kristensson, Malmö Malmö FÖRBUNDET Vice Vice ordande: Tor-Björn Angin, Angin, Kållered FÖRBUNDET Ordande: Vice ordande: Olle Tor-Björn Kristensson, Angin, Malmö Kållered Kållered Ordinarie ledamöter: Anders Anders Bonnevier, Vaggeryd Vice Ordinarie ordande: ledamöter: Tor-Björn Anders Bonnevier, Angin, Kållered Vaggeryd Anders Anders Isgren, Isgren, Stockholm Ordinarie ledamöter: Anders Bonnevier, Isgren, Stockholm Vaggeryd Anders Jonas Jonas Wästberg, Jonas Wästberg, Isgren, Stockholm Malmö Malmö Malmö Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Jonas Kristofer Wästberg, Jaldin, Malmö Göteborg Sofia Adjungerad: Sofia Sofia Sjöström, Örebro Kristofer Adjungerad: Jaldin, Sofia Göteborg Sjöström, Örebro Örebro Adjungerad: Sofia Sjöström, Örebro Olle Ordande: Olle Olle Kristensson, Malmö STYRELSE Ordande: Olle Kristensson, Malmö Malmö STYRELSE Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Angin, Angin, Kållered TVÄTTERIFÖRBUNDETS Ordande: Ordinarie ledamöter: Olle Tor-Björn Kristensson, Angin, Malmö Kållered Kållered STYRELSE TVÄTTERIFÖRBUNDETS AB Anders Anders Bonnevier, Vaggeryd SERVICE SERVICE AB AB Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Anders Bonnevier, Angin, Kållered Vaggeryd TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Anders Kristofer Bonnevier, Jaldin, Göteborg Vaggeryd SERVICE AB Anders Anders Isgren, Isgren, Stockholm Kristofer Anders Isgren, Jaldin, Göteborg Stockholm Jonas Jonas Wästberg, Malmö Anders Jonas Wästberg, Isgren, Stockholm Malmö Malmö AUKTORISATIONS- Jonas Wästberg, Malmö AUKTORISATIONS- av Förbundsstyrelsen tillsammans Lars Löf, arbetsgruppen består består av av följande Förbundsstyrelsen tillsammans arbetsgruppen består av följande följande AUKTORISATIONS- NÄMNDEN NÄMNDEN personer: Lars Lars Löf, Löf, Lennart Lennart Hansson, Anders Anders Isgren, personer: Lars Löf, Lennart Hansson, Anders Isgren, Isgren, Tor-Björn Tor-Björn Angin Förbundsstyrelsen tillsammans arbetsgruppen består Angin av Angin följande NÄMNDEN personer: Lars Löf, Lennart Hansson, Anders Isgren, Tor-Björn Angin VALKOMMITTÉER VALKOMMITTÉER Förbundet: Förbundet: Lennart Lennart Inger Lennart Jaldin, Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Inger Inger Inger Sandberg, Sandberg, Västerås VALKOMMITTÉER Förbundet: Lennart Jaldin, Göteborg Västerås Inger Sandberg, Västerås REVISORER REVISORER Ordinarie: Ordinarie: Jonas Jonas Jonas Bergström, Bergström, Örebro Örebro Örebro Lennart Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Jaldin, Göteborg REVISORER Ordinarie: Jonas Bergström, Göteborg Örebro Suppleanter: Suppleanter: Lennart Marita Marita Marita Jaldin, Ljungberg, Ljungberg, Göteborg Stockholm Stockholm Jennie Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Nielsen, Vetlanda Suppleanter: Marita Ljungberg, Vetlanda Stockholm Jennie Nielsen, Vetlanda FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS JURIST JURIST JURIST Advokat Advokat Advokat Henrik Henrik Henrik Hedenstierna, Hedenstierna, Stockholm Stockholm FÖRBUNDETS JURIST Advokat Henrik Hedenstierna, Stockholm 2

5 MEDLEMMAR, AVGIFTER Antal lemsetag inom bundet, delade geografiskt, framgår av nedanstående uppställning Mellersta-Norra Sverige Stockholmrådet + Gotland Södra Sverige Västra Sverige Östra Sverige Härtill kommer 62 filialer butiksenheter. Vidare var 24 (25) leverantörsetag anslutna till bundet lemmar. Medlemsavgifterna till Sveriges Tvätteribund året varit 250 kr per etag aktiva leverantörslemmar samt 300 kr seniorlemmar. Till Tvätteribundets Service AB aktiva lemmar utgått en serviceavgift enligt följande tabell. Företagens årsättning 2011 utgör underlag. Medlemskap i Kem- Ventvättgruppen Företagets årsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr Medlemskap i Tvätt- Textilservicegruppen Företagets årsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Leverantörslemskap Serviceavgift leverantörslemmar = kr BRANSCH- OMSÄTTNING Den totala omsättningen etagen inom Sveriges Tvätteribund var under 2012 ca 3,2 miljarder kronor. TTG:s lemmar omsätter totalt ca 3 miljarder kronor. KVG:s lemmar omsätter totalt ca 180 miljoner kronor. 3

6 4 KANSLI KANSLI SAMMANTRÄDEN SAMMANTRÄDEN TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB SEKTIONERNA SEKTIONERNA ÅRSMÖTEN & FÖRBUNDSMÖTEN ÅRSMÖTEN & FÖRBUNDSMÖTEN Kansliarbetet flutit på under året gått det är positivt fler fler hittar till bundet när de söker branschspecifik information. Kansliarbetet flutit på under året gått det är positivt fler Bo Österlund engagerats rådgivare inom konsumenttvättområdet. fler hittar till bundet när de söker branschspecifik information. Kansliet även använt sig av inhyrd personal via ISS vid arbetstoppar. Bo Österlund engagerats rådgivare inom konsumenttvättområdet. Kanslilokaler hyrs tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Kansliet även använt sig av inhyrd personal via ISS vid arbetstoppar. Örebro Kanslilokaler hyrs tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Örebro Förbundsstyrelsen sammanträtt den 23 februari, 10 januari, 19 juni, 27 augusti 23 oktober. Förbundsstyrelsen sammanträtt den 23 februari, 10 januari, 19 juni, 27 Huvuddelen augusti av 23 bundsarbetet oktober. bedrivits inom bundets servicebolag. Huvuddelen av bundsarbetet bedrivits inom bundets servicebolag. Ordinarie bolagsstämma servicebolaget hölls den 25 maj i samband bundets årsmöte på Hooks herrgård. Ordinarie bolagsstämma servicebolaget hölls den 25 maj i samband Bolagsstyrelsen sammanträtt den 25 maj, 27 augusti bundets årsmöte på Hooks herrgård. den 23 oktober. Bolagsstyrelsen sammanträtt den 25 maj, 27 augusti Bolagets styrelse utgjorts av: den 23 oktober. Bolagets Ordande: styrelse Olle utgjorts Kristensson, av: Malmö Ordande: Olle Kristensson, Malmö Ordinarie Tor-Björn Angin, Kållered ledamöter: Anders Bonnevier, Vaggeryd Ordinarie Tor-Björn Angin, Kållered Kristofer Jaldin, Göteborg ledamöter: Anders Bonnevier, Vaggeryd Anders Isgren, Stockholm Kristofer Jaldin, Göteborg Jonas Wästberg, Malmö Anders Isgren, Stockholm Jonas Wästberg, Malmö Kem- Ventvättgruppen (KVG) Tvätt- Textilservicegruppen (TTG) För vara effektiva ta rätt beslut i rätt tid krävdes en del Kem- Ventvättgruppen (KVG) Tvätt- Textilservicegruppen (TTG) ändringar i bundets organisation. I dagens samhälle finns det frågor För vara effektiva ta rätt beslut i rätt tid krävdes en del inte kan vänta, viktiga beslut måste ibland tas snabbt ha någon ändringar i bundets organisation. I dagens samhälle finns det frågor effekt. De senaste åren det varit svårigheter styrelsens valda inte kan vänta, viktiga beslut måste ibland tas snabbt ha någon ledamöter hinna sina uppdrag, vilket lett till styrelsemöten effekt. De senaste åren det varit svårigheter styrelsens valda ställts in besluts tagits vid ett senare tillfälle, kanske inte fått ledamöter hinna sina uppdrag, vilket lett till styrelsemöten tänkt genomslagskraft. I en idédriven organisation ställs det höga krav på ställts in besluts tagits vid ett senare tillfälle, kanske inte fått styrelselemmarna bidra sin tid, detta ofta ideellt, de tänkt genomslagskraft. I en idédriven organisation ställs det höga krav på fyra styrelser skulle sammanträda blev det varken kostnads- eller styrelselemmarna bidra sin tid, detta ofta ideellt, de tidseffektivt. Styrelsens önskan var den tid läggs på möten skall fyra styrelser skulle sammanträda blev det varken kostnads- eller vara effektiv aktivitetsskapande, Tvätteribundet ska kunna tidseffektivt. Styrelsens önskan var den tid läggs på möten skall fortsätta vara en idédriven organisation de branschintresse vara effektiv aktivitetsskapande, Tvätteribundet ska kunna tid möjlighet engagera sig i. fortsätta vara en idédriven organisation de branschintresse tid möjlighet engagera sig i. Detta innebär formellt sektionerna Tvätt- Textilservicegruppen Kem- Ventvättgruppen kom upplösas all bundsverksamhet nu kommer utgå från bundsstyrelsen. Förslag om Detta innebär formellt sektionerna Tvätt- Textilservicegruppen Kem- Ventvättgruppen kom upplösas all bundsverksamhet nu kommer utgå från bundsstyrelsen. Förslag om upplösning röstades igenom på årsmötet, på efterföljande extra årsmöte i samband Höstmötet. upplösning röstades igenom på årsmötet, på efterföljande extra årsmöte i samband Höstmötet. Årsmötet hölls den 25 maj på Hooks Herrgård i Hook. Dagen inleddes Johan Kjörk från utvecklingsetaget Resultatfabriken. Johan presenterade Årsmötet hölls den 25 maj på Hooks Herrgård i Hook. Dagen inleddes tips uppslag fick deltagarna tänka till kring hur man ökar sin Johan Kjörk från utvecklingsetaget Resultatfabriken. Johan presenterade säljning motiverar sina anställda. Han delade också sig av rent tips uppslag fick deltagarna tänka till kring hur man ökar sin praktiska råd kring marknadsing kommunikation. säljning motiverar sina anställda. Han delade också sig av rent Sedan tog avtalsansvarige, Per Östlund från Industriarbetsgivarna över. praktiska råd kring marknadsing kommunikation. Sedan tog avtalsansvarige, Per Östlund från Industriarbetsgivarna över.

7 Per Per delgav delgav resultatet resultatet av av avtalsrörelsen avtalsrörelsen vikten vikten av av lönekartläggning samt samt hur hur den den skall skall göras göras leva leva upp upp till till lagkravet. lagkravet. Ordanden Ordanden presenterade presenterade bundets bundets verksamhetsplan slag slag på på hur hur bundets bundets arbetsätt arbetsätt organisation organisation kan kan effektiviseras effektiviseras enklas. enklas. Förbundsdirektören gjorde gjorde sedvanlig sedvanlig projektrapportering inhämtade inhämtade slag slag inspel inspel från från deltagarna. deltagarna. I samband I samband årsmötet årsmötet hade hade deltagarna deltagarna möjlighet möjlighet boka boka tid tid sina sina leverantörer leverantörer under under ett ett mötestorg. mötestorg. En En tid tid på på dagen dagen var var avs avs lemmarna lemmarna skulle skulle ha ha möjlighet möjlighet träffa träffa så så många många möjligt möjligt av av sina sina leverantörer. leverantörer. Dagen Dagen avslutades avslutades en en mycket mycket trevlig trevlig middag middag på på Herrgården Herrgården där där det det blev blev underhållning underhållning från från lemmar lemmar komiska komiska talanger. talanger. Dag Dag två två gick gick årsmöteshandlingarna av av stapeln. stapeln. Här Här hade hade lemmarna lemmarna möjlighet möjlighet påverka påverka rösta rösta på på valberedningens valberedningens slag slag på på styrelseledamöteledamöter samt samt motioner motioner lagts lagts fram. fram. Efter Efter årsmötet årsmötet gjorde gjorde Mats Mats styrelse- Eliasson Eliasson från från Samhall Samhall årsmötet årsmötet sällskap sällskap informerade informerade om om fenomenet fenomenet Samhall, Samhall, vi vi fick fick ställa ställa oss oss frågan frågan Samhall, Samhall, konkurrent konkurrent eller eller partner?. partner?. HÖSTMÖTE/ HÖSTMÖTE/ EXTRA EXTRA ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE Den Den 8 8 november november genomdes genomdes ett ett extra extra årsmöte årsmöte på på Johannesbergs Johannesbergs slott slott i i samband samband höstmötet. höstmötet. Syftet Syftet var var årsmötet årsmötet skulle skulle ges ges möjlighet möjlighet rösta rösta ännu ännu en en gång gång i frågan i frågan om om sektionssammanslagning presenterades presenterades under under årsmötet årsmötet på på Hooks Hooks herrgård. herrgård. Höstmötet Höstmötet gick gick i branschutvecklingens i tecken. tecken. De De projekt projekt bundet bundet närvarande närvarande driver, driver, presenterades presenterades tillsammans tillsammans en en framtidsanalys framtidsanalys av av hur hur marknaderna marknaderna inom inom textilservice textilservice kan kan komma komma utvecklas. utvecklas. En En punkt punkt på på programmet programmet var var en en workshop workshop där där deltagarna deltagarna diskuterade diskuterade branschgemensamma frågor frågor hitta hitta områden områden där där vi vi kan kan utvecklas, utvecklas, men men också också analysera analysera vilka vilka svårigheter svårigheter vi vi kan kan möta möta framöver. framöver. Tvätteribundet arrangerade arrangerade en en textilservicemässa ett ett helt helt nytt nytt upplägg. upplägg. Under Under några några effektiva effektiva timmar timmar fick fick deltagarna deltagarna möjlighet möjlighet träffa träffa alla alla leverantörer leverantörer denna denna gång gång ansträngt ansträngt sig sig lite lite extra, extra, ett ett stort stort tack tack deras deras arrangemang, arrangemang, ett ett stort stort gris gris till till Urban Urban Johansson Johansson vann vann pris pris bästa bästa monter monter presentation. presentation. Dagen Dagen efter efter årsmötet årsmötet arrangerades arrangerades ett ett etagsbesök etagsbesök på på Textilias Textilias anläggning anläggning i Rimbo. i Rimbo. Vi Vi tackar tackar gästfriheten, gästfriheten, ett ett extra extra tack tack till till Mario Mario Taus Taus Magnus Magnus Östlund Östlund höll höll i rundvandringen i rundvandringen MEDLEMSKONTAKT && KOMMUNIKATION Ett Ett viktigt viktigt led led i bundets i bundets kontakt kontakt lemmarna lemmarna varit varit de de olika olika bunds- bunds- sektionsmötena. Förbundskansliet kontakt kontakt lemmarna lemmarna genom genom telefon, telefon, brev, brev, e-post e-post besök. besök. Individuell Individuell rådgivning rådgivning information information lämnats lämnats till till lemmar, lemmar, konsumenter, konsumenter, andra andra organisationer organisationer allmänhet allmänhet i en i en rad rad fall. fall. Personliga Personliga möten möten också också prioriterats prioriterats under under året året studiebesök studiebesök utts utts på på flera flera av av lemmarnas lemmarnas anläggningar, anläggningar, andra andra branschen branschen intressanta intressanta verksamheter. verksamheter. Förbundet Förbundet också också ett ett eget eget uppslag uppslag i tidningen i tidningen RENT RENT heter heter tvättnytt. tvättnytt. Vi Vi finns finns på på twitter twitter via via vår vår facebooksida facebooksida får får du du uppdaterad uppdaterad information information i realtid. i realtid. Vi Vi fortsätter fortsätter våra våra månatliga månatliga nyhetsbrev nyhetsbrev via via e-post e-post hålla hålla lemmarna lemmarna upp upp to to date date vad vad är är på på gång gång i tvättbranschen, i tvättbranschen, nationellt nationellt internationellt. internationellt. 5

8 Ett annat exempel på lemsinformationen är bundets hemsida adress där presenteras branschen bundet. På hemsidan finns sidor vänder sig till konsumenter inköpare under lemssidan läggs rapporter utredningar upp kan hjälpa lemmarna i sitt arbete. Medlemsetag under året haft möjlighet göra en, etaget, anpassad marknadsingssida via Klistermärken skickats ut till alla lemmar deras individuella adress kopplat till kemtvättsguiden. På Kansliet även kunnat erbjudas behållslappar fläckar, samt reservationslappar. Polypac erbjuder i samarbete Tvätteribundet, etagsunika plastkassar T-märkes tryck till bundets lemmar. Genom bundets hemsida finns även butiksdekor, logomor flaggor beställa profilera sitt etag T-märket. Via hemsidan lemmarna möjlighet ladda bilder i olika format upplösningar marknadsing på bilar webbsidor. Förbundets uppskade almanacka kom ut även i år. Vi ämnar byta leverantör almanackan under nästa år säkra en korrekt sammanställd almanacka, samt den skickas ut i god tid e det nya årets början. DISTRIKTSFÖRENINGAR Verksamheten i de olika eningarna är skiftande. Vid senaste mötet delades följande: Mellersta-Norra Sveriges Tvätteriening Senaste ordande: Inger Sandberg Föreningen drivs en kamratening. Stockholms Tvätteriening Föreningen avvecklats. Södra Sveriges Tvätteriening Ordande: Lars-Göran Henriksson Föreningen är fortfarande aktiv man träffas till årsmöte. Västra Sveriges Tvätteriening Ordande: Tor-Björn Angin Föreningen är nedlagd drivs en kamratening. Östra Sveriges Tvätteriening Senaste ordande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs en kamratening. 6

9 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET NÄRINGSPOLITISK NÄRINGSPOLITISK BEVAKNING BEVAKNING En viktig del i Tvätteribundets arbete är bevaka ta tillvara En viktig del i Tvätteribundets arbete är bevaka ta tillvara lemsetagens näringspolitiska intressen. lemsetagens näringspolitiska intressen. När det gäller den mer allmänna bevakningen av etagens villkor i När det gäller den mer allmänna bevakningen av etagens villkor i samhället, sker den i samverkan bl.a. näringslivets huvudorganisation samhället, sker den i samverkan bl.a. näringslivets huvudorganisation Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv. Förbundet övervakar beslut lagslag från riksdag regering Förbundet övervakar beslut lagslag från riksdag regering under 2012 uppvaktning skett på näringsdepartementet under 2012 uppvaktning skett på näringsdepartementet finansdepartementet, gällande frågor om osund konkurrens. Flera politiska finansdepartementet, gällande frågor om osund konkurrens. Flera politiska kontakter möten tagits öka vetenheten hos beslutsfarna om utsättningarna i vår bransch. kontakter möten tagits öka vetenheten hos beslutsfarna om utsättningarna i vår bransch. Kontakt möten också hållits andra bransch- Kontakt möten också hållits andra bransch- etagarorganisationer diskussioner kring frågor av gemensamt etagarorganisationer diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. intresse. Daglig nyhetsbevakning besök på olika verksamheter inom vårt Daglig nyhetsbevakning besök på olika verksamheter inom vårt marknads- branschområde skapar en ståelse branschens marknads- branschområde skapar en ståelse branschens vändningar vad påverkar lemsetagen, hoppningsvis vändningar vad påverkar lemsetagen, hoppningsvis också var vår påverkan bör vara störst. Detta arbete varit också var vår påverkan bör vara störst. Detta arbete varit prioriterat under året. prioriterat under året. SKATTEVERKET, EKO- SKATTEVERKET, EKO- BROTTSMYNDIGHETEN BROTTSMYNDIGHETEN KONKURRENSVERKET KONKURRENSVERKET Samarbetet motverka svarta pengar skapa vita jobb i olika Samarbetet motverka svarta pengar skapa vita jobb i olika branscher pågått även i år. december anordnades seminarier där branscher pågått även i år. I december anordnades seminarier där eträdare olika branscher, politiker andra intressenter bjöds in eträdare olika branscher, politiker andra intressenter bjöds in a fram problematiken svart arbetskraft hur det påverkar a fram problematiken svart arbetskraft hur det påverkar konkurrensen. Från evenemanget producerades en film finns hitta konkurrensen. Från evenemanget producerades en film finns hitta på bundets hemsida. på bundets hemsida. Skeverkets granskning av kemtvättsbranschen sätter fart på frågan om Skeverkets granskning av kemtvättsbranschen sätter fart på frågan om personalliggare. personalliggare. Finansdepartementet Näringsdepartementet kommer efter nyheten Finansdepartementet Näringsdepartementet kommer efter nyheten Skeverket funnit skemässiga oegentligheter hos etag inom Skeverket funnit skemässiga oegentligheter hos etag inom kemtvättsbranschen ta tag i frågan om personalliggare ännu en gång. Enligt kemtvättsbranschen ta tag i frågan om personalliggare ännu en gång. Enligt finansdepartementet tittar ekonomer över hur stor procent av marknaden finansdepartementet tittar ekonomer över hur stor procent av marknaden utsätts snedvriden konkurrens vilka följder det kan ha utsätts snedvriden konkurrens vilka följder det kan ha seriösa etag om en lag om personalliggare tvätteribranschen inte seriösa etag om en lag om personalliggare tvätteribranschen inte ins. Vi fortsa kontakter näringsdepartementet gällande ins. Vi fortsa kontakter näringsdepartementet gällande frågor om snedvriden konkurrens. Syftet personalliggare är detta frågor om snedvriden konkurrens. Syftet personalliggare är detta ger skemyndigheten ökade möjligheter komma åt etag ger skemyndigheten ökade möjligheter komma åt etag använder sig av svart arbetskraft så seriösa etag i framtiden kan använder sig av svart arbetskraft så seriösa etag i framtiden kan konkurrera på lika villkor. Under den senare delen av 2012 röstade konkurrera på lika villkor. Under den senare delen av 2012 röstade riksdagen genom slaget om lagkrav på personalliggare i tvättbranschen. riksdagen genom slaget om lagkrav på personalliggare i tvättbranschen. Lagen träder i kraft den april Lagen träder i kraft den 1 april Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de ärenden verket handlagt under året. ärenden verket handlagt under året. 7

10 KVINNLIGT NÄTVERK KVINNLIGT NÄTVERK MÄSSRESOR MÄSSRESOR LOU LOU REMISSER REMISSER Ett kvinnligt nätverk initierades under 2012 synliggöra kvinnor på Ett ledande kvinnligt poster nätverk i branschen, initierades samt under 2012 skapa ytterligare synliggöra nätverk kvinnor på ledande komplettera poster branschen, de redan befintliga. samt Syftet skapa är ytterligare bygga nätverk utveckla nätverk komplettera mellan de de kvinnliga redan befintliga. lemmarna Syftet i ledande är bygga ställning utveckla inom nätverk bundets mellan lemsetag, de kvinnliga lemmarna öka deras ledande möjlighet ställning till påverkan, inom bundets skapa ett lemsetag, ökat engagemang i syfte öka deras bidra möjlighet till hela branschens till påverkan, utveckling. skapa ett Första ökat engagemang träffen genomdes syfte på bidra bundskansliet till hela branschens i Örebro hjälp utveckling. av affärsutvecklingsetaget Första träffen genomdes MACAT på bundskansliet AB. Örebro hjälp av affärsutvecklingsetaget MACAT AB. Under året arrangerades en mässresa till Texcare i Frankfurt där ca 35 Under lemmar året arrangerades deltog. Resenärerna en mässresa bodde till på Texcare Hotel Intercontinental Frankfurt där ca 35 en gemensam lemmar middag deltog. arrangerades Resenärerna bodde deltagare på Hotel på Intercontinental resan, andra en Tvätteribundslemmar, gemensam middag arrangerades så deltagare leverantörer på resan, var på andra plats i Frankfurt Tvätteribundslemmar, arbeta mässan. så leverantörer Restaurangen var var under på plats ett Frankfurt sekel en spårvagnshall, arbeta men mässan. numera Restaurangen är det en restaurang var under regionalt ett kök sekel eget en spårvagnshall, ölbryggeri. Det men var numera högt i tak är det folklig en restaurang stämning! regionalt kök eget ölbryggeri. Det var högt tak folklig stämning! Lagen om offentlig upphandling också genomgått ändringar från Lagen 1 om juli offentlig Under upphandling året en utredning också genomgått tillss ändringar analysera från vad behöver juli ändras Under året i lagstiftningen, en utredning tillss den skall leva analysera upp till sitt vad syfte. behöver Branschen ändras upplevt lagstiftningen, svårigheter kring LOU den skall många leva upp till sitt syfte. upphandlingar Branschen måste upplevt tas om. svårigheter Förbundet avvaktar kring LOU utredningens många upphandlingar bättringsslag måste tas om. kunna Förbundet arbeta vidare avvaktar utredningens branschens bidrag till bättringsslag bättrade upphandlingar. kunna arbeta vidare branschens bidrag till bättrade upphandlingar. Förbundet under året svarat på remiss om månadsuppgifter, samt Förbundet remiss om Svanens under uppdaterade året svarat på kriterier remiss om Textilservice. månadsuppgifter, samt remiss om Svanens uppdaterade kriterier Textilservice. TVÄTTEMPERATUR- TVÄTTEMPERATUR- PROJEKT PROJEKT Eva Tano, är en av de forskare varit engagerade i projektet, Eva arbetar Tano, i nuläget är en av de fa forskare en artikel om varit resultatet engagerade av forskningen projektet, arbetar kring tvätt nuläget i lägre temperatur. fa en artikel om resultatet av forskningen kring tvätt lägre temperatur. AUKTORISATIONS- AUKTORISATIONS- KONTROLL KONTROLL Konsumenttvätterier Konsumenttvätterier För vara lem krävs man klarar auktorisationskontrollen. Nedan För följer en vara liten lem redogörelse krävs detta. man klarar auktorisationskontrollen. Nedan följer en liten redogörelse detta. Besöksfrekvensen är kvar på samma nivå tidigare, dvs. besöken Besöksfrekvensen genoms vart tredje är kvar år. Arbetsgruppen på samma nivå eftersträvat tidigare, dvs. ett besöken homogent genoms arbetssätt i vart båda tredje sektionerna, år. Arbetsgruppen vilket innebär eftersträvat resultatschemat ett homogent Kemarbetssätt Ventvättgruppen båda sektionerna, delats vilket upp i innebär följande avsnitt: resultatschemat Hygien, Kvalitet, Kem Miljö, Ventvättgruppen Arbetsmiljö samt Ordning delats upp & Reda. följande Uppdelningen avsnitt: Hygien, av kravpunkter Kvalitet, Miljö, övriga Arbetsmiljö punkter finns samt kvar. Ordning För etag Reda. Uppdelningen endast ventvätt av kravpunkter en övriga kvalitetsparameter punkter finns tillkommit, kvar. För etag askhalt. Askhalten endast talar ventvätt om inga en kvalitetsparameter tvättels- eller smutsrester tillkommit, ackumuleras askhalt. Askhalten i textilierna, talar om vilket inga är en tvättelstrygghet kunden. eller smutsrester ackumuleras textilierna, vilket är en trygghet Ansvarig person kunden. på varje etag får skriva på en deklaration där man Ansvarig binder person sig på hantera varje eventuella etag får tvättlappar skriva på en enligt deklaration instruktion där man lämna korrekt binder information, sig hantera annars eventuella kan auktorisationen tvättlappar enligt bli indragen. instruktion lämna korrekt information, annars kan auktorisationen bli indragen. Lik tidigare får alla två månader på sig rätta till eventuella Lik korrigerande tidigare åtgärder. får alla två månader på sig rätta till eventuella korrigerande åtgärder. 8

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer