INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 4 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 10 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN 10 EKONOMI 11

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND Verksamhetsåret 2012 Sveriges Tvätteribund är en ideell ening, politiskt obunden ej fackligt avtalsslutande. Syftet Förbundet är på den svenska marknaden: bevaka tvätt- textilservicebranschen verka en utökad marknad lemmarna höja standarden på tvätteribranschen vilket bland annat ska ske genom kurser, konferenser information i övrigt tillvarata lemmarnas gemensamma intressen Ordande ordet Europeiska kriser avlöst varandra vi väl också fått vår beskärda del. Som bransch påverkas vi direkt när industrin eller annan näring minskar antalet anställda. Branschen påverkas också när människor lorar sina jobb, eller av andra skäl får ändrade ekonomiska utsättningar, då får vi bransch mindre uta. För så länge det är möjligt stå emot dessa ändringar måste vi jobba få bort osund konkurrens. Det kan handla om oseriösa etag inom vårt verksamhetråde, det kan handla om statlig inblandning genom fängelsernas tjänster. Fängelserna under lång tid varit aktiva på vår marknad erbjudit tjänster till såväl den privata offentliga sektorn. Det är svårt komma åt denna verksamhet vi under året ändrat strategi. Vi går direkt på beslutsfarna, våra politiker. Hittills gensvaret varit positivt vi fortsätter otrutet vidare. Vi är dock ödmjuka in möjligheterna nå ända fram. Personalliggare kommer inas under 2013, an kassaregisterlagen funnits en tid. Båda är nödvändiga inslag begränsa skadeverkningarna av svartekonomi. Nu gäller det vi utbildar Skeverket så man står vår bransch, våra utsättningar. I samband årsmötet gjordes ändringar i vår organisation. Sektionerna upphörde anpassningar av styrelsernas storlek genomdes. Vi ser delar kunna ta snabbare beslut, jobba närmre inom styrelsen Förbundsdirektör. Vi måste dock få en bättre uppfning om de olika etagen de speciella marknader våra lemmar verkar inom. Styrelsen där initierat en mer omfande undersökning innefar djupintervjuer lemsetagen. Målet är resultatet av undersökningen ska redovisas vid kommande årsmöte. Att vara auktoriserad kommer vara allt viktigare i framtiden. Allt fler etag frågar efter kontrollsystem man kan hålla sig till. Det blir där en viktig konkurrensfaktor. Samtidigt stärker detta vårt varumärke vi tas på stort allvar såväl på marknaden hos myndigheter. Vi ska löpande utveckla kontrollen anpassa till den verklighet vi lever i både lem men också presumtiva kunder. Svanen följer stor noggrannhet vår utveckling av auktorisationskontrollen, ligger möjlig certifiering i deras kriterier Svanen- 1

4 märkning. Även SKL Även Även miljöstyrningsrådet, SKL SKL commentus andra andra upphandlande märkning. Även miljöstyrningsrådet, SKL commentus andra upphandlande vid myndigheter efterfrågar auktorisationskontrollens certifiering vid myndigheter efterfrågar auktorisationskontrollens certifiering vid vid kriterieuppdateringar upphandlingar. kriterieuppdateringar upphandlingar. Vi Vi det året synts allt mer egna Vi under under det det gångna gångna året men året synts synts allt form allt mer av mer i ia. i ia. Främst Främst genom genom egna Vi Vi under det gångna året synts allt mer i ia. Främst genom egna vi varit egna fade vid inlägg inlägg men men också också i form i form av av intervjuer. Genom Genom vi vi varit varit närvarande fade inlägg men också i form av av intervjuer. Genom vi vi varit närvarande vid vid betydelsefulla samt viktiga inte viktiga träffar träffar myndigheter näringslivets vid betydelsefulla viktiga träffar myndigheter näringslivets beslutsfare samt samt inte inte minst minst i löpande i löpande träffar träffar politiker. beslutsfare samt inte minst i löpande träffar politiker. Vi Vi går mer mer mot en får allt Vi går går mer mer mer mer mot mot en en tjänstebaserad ekonomi. Produktionskostnaden får Vi Vi går mer mer mot en en tjänstebaserad ekonomi. Produktionskostnaden får får får allt allt mindre mindre betydelse i prissättning i blir kundvärde. allt Logistik, den Logistik, marknadsing, allt mindre betydelse i prissättning kundvärde. Logistik, marknadsing, varumärke, ska vi säljningskanaler det blir hela tiden blir allt allt viktigare. sin I den I den ekonomin ska vara ska vi vi vi agera varumärke, säljningskanaler blir allt viktigare. I den ekonomin ska vi agera agera det det gäller gäller hela hela tiden tiden uppdatera sin sin sin verksamhet vara vara konkurrens det gäller hela tiden uppdatera sin verksamhet vara konkurrens kraftiga. konkurrenskraftiga. kraftiga. Olle Olle Olle Olle Kristensson Kristensson Förbundsordande Olle Förbundsordande Kristensson Förbundsordande STYRELSE extra den M M M Tvätteribundets av styrelse styrelse sedan sedan extra extra årsmöte årsmöte den den 8 8 november utgjorts STYRELSE Tvätteribundets styrelse sedan extra årsmöte den november utgjorts utgjorts av av följande följande personer: STYRELSE M M Tvätteribundets av följande personer: styrelse sedan extra årsmöte den 8 november utgjorts av följande personer: Ordande: Olle Vice Olle Olle Kristensson, Malmö FÖRBUNDET Ordande: Olle Kristensson, Malmö Malmö FÖRBUNDET Vice Vice ordande: Tor-Björn Angin, Angin, Kållered FÖRBUNDET Ordande: Vice ordande: Olle Tor-Björn Kristensson, Angin, Malmö Kållered Kållered Ordinarie ledamöter: Anders Anders Bonnevier, Vaggeryd Vice Ordinarie ordande: ledamöter: Tor-Björn Anders Bonnevier, Angin, Kållered Vaggeryd Anders Anders Isgren, Isgren, Stockholm Ordinarie ledamöter: Anders Bonnevier, Isgren, Stockholm Vaggeryd Anders Jonas Jonas Wästberg, Jonas Wästberg, Isgren, Stockholm Malmö Malmö Malmö Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Jonas Kristofer Wästberg, Jaldin, Malmö Göteborg Sofia Adjungerad: Sofia Sofia Sjöström, Örebro Kristofer Adjungerad: Jaldin, Sofia Göteborg Sjöström, Örebro Örebro Adjungerad: Sofia Sjöström, Örebro Olle Ordande: Olle Olle Kristensson, Malmö STYRELSE Ordande: Olle Kristensson, Malmö Malmö STYRELSE Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Angin, Angin, Kållered TVÄTTERIFÖRBUNDETS Ordande: Ordinarie ledamöter: Olle Tor-Björn Kristensson, Angin, Malmö Kållered Kållered STYRELSE TVÄTTERIFÖRBUNDETS AB Anders Anders Bonnevier, Vaggeryd SERVICE SERVICE AB AB Ordinarie ledamöter: Tor-Björn Anders Bonnevier, Angin, Kållered Vaggeryd TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB Kristofer Jaldin, Jaldin, Göteborg Anders Kristofer Bonnevier, Jaldin, Göteborg Vaggeryd SERVICE AB Anders Anders Isgren, Isgren, Stockholm Kristofer Anders Isgren, Jaldin, Göteborg Stockholm Jonas Jonas Wästberg, Malmö Anders Jonas Wästberg, Isgren, Stockholm Malmö Malmö AUKTORISATIONS- Jonas Wästberg, Malmö AUKTORISATIONS- av Förbundsstyrelsen tillsammans Lars Löf, arbetsgruppen består består av av följande Förbundsstyrelsen tillsammans arbetsgruppen består av följande följande AUKTORISATIONS- NÄMNDEN NÄMNDEN personer: Lars Lars Löf, Löf, Lennart Lennart Hansson, Anders Anders Isgren, personer: Lars Löf, Lennart Hansson, Anders Isgren, Isgren, Tor-Björn Tor-Björn Angin Förbundsstyrelsen tillsammans arbetsgruppen består Angin av Angin följande NÄMNDEN personer: Lars Löf, Lennart Hansson, Anders Isgren, Tor-Björn Angin VALKOMMITTÉER VALKOMMITTÉER Förbundet: Förbundet: Lennart Lennart Inger Lennart Jaldin, Jaldin, Jaldin, Göteborg Göteborg Inger Inger Inger Sandberg, Sandberg, Västerås VALKOMMITTÉER Förbundet: Lennart Jaldin, Göteborg Västerås Inger Sandberg, Västerås REVISORER REVISORER Ordinarie: Ordinarie: Jonas Jonas Jonas Bergström, Bergström, Örebro Örebro Örebro Lennart Lennart Lennart Jaldin, Jaldin, Jaldin, Göteborg REVISORER Ordinarie: Jonas Bergström, Göteborg Örebro Suppleanter: Suppleanter: Lennart Marita Marita Marita Jaldin, Ljungberg, Ljungberg, Göteborg Stockholm Stockholm Jennie Jennie Jennie Nielsen, Nielsen, Nielsen, Vetlanda Suppleanter: Marita Ljungberg, Vetlanda Stockholm Jennie Nielsen, Vetlanda FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS JURIST JURIST JURIST Advokat Advokat Advokat Henrik Henrik Henrik Hedenstierna, Hedenstierna, Stockholm Stockholm FÖRBUNDETS JURIST Advokat Henrik Hedenstierna, Stockholm 2

5 MEDLEMMAR, AVGIFTER Antal lemsetag inom bundet, delade geografiskt, framgår av nedanstående uppställning Mellersta-Norra Sverige Stockholmrådet + Gotland Södra Sverige Västra Sverige Östra Sverige Härtill kommer 62 filialer butiksenheter. Vidare var 24 (25) leverantörsetag anslutna till bundet lemmar. Medlemsavgifterna till Sveriges Tvätteribund året varit 250 kr per etag aktiva leverantörslemmar samt 300 kr seniorlemmar. Till Tvätteribundets Service AB aktiva lemmar utgått en serviceavgift enligt följande tabell. Företagens årsättning 2011 utgör underlag. Medlemskap i Kem- Ventvättgruppen Företagets årsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr Medlemskap i Tvätt- Textilservicegruppen Företagets årsättning, kronor Serviceavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Leverantörslemskap Serviceavgift leverantörslemmar = kr BRANSCH- OMSÄTTNING Den totala omsättningen etagen inom Sveriges Tvätteribund var under 2012 ca 3,2 miljarder kronor. TTG:s lemmar omsätter totalt ca 3 miljarder kronor. KVG:s lemmar omsätter totalt ca 180 miljoner kronor. 3

6 4 KANSLI KANSLI SAMMANTRÄDEN SAMMANTRÄDEN TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB TVÄTTERIFÖRBUNDETS SERVICE AB SEKTIONERNA SEKTIONERNA ÅRSMÖTEN & FÖRBUNDSMÖTEN ÅRSMÖTEN & FÖRBUNDSMÖTEN Kansliarbetet flutit på under året gått det är positivt fler fler hittar till bundet när de söker branschspecifik information. Kansliarbetet flutit på under året gått det är positivt fler Bo Österlund engagerats rådgivare inom konsumenttvättområdet. fler hittar till bundet när de söker branschspecifik information. Kansliet även använt sig av inhyrd personal via ISS vid arbetstoppar. Bo Österlund engagerats rådgivare inom konsumenttvättområdet. Kanslilokaler hyrs tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Kansliet även använt sig av inhyrd personal via ISS vid arbetstoppar. Örebro Kanslilokaler hyrs tidigare av Svenskt Näringsliv, Köpmangatan Örebro Förbundsstyrelsen sammanträtt den 23 februari, 10 januari, 19 juni, 27 augusti 23 oktober. Förbundsstyrelsen sammanträtt den 23 februari, 10 januari, 19 juni, 27 Huvuddelen augusti av 23 bundsarbetet oktober. bedrivits inom bundets servicebolag. Huvuddelen av bundsarbetet bedrivits inom bundets servicebolag. Ordinarie bolagsstämma servicebolaget hölls den 25 maj i samband bundets årsmöte på Hooks herrgård. Ordinarie bolagsstämma servicebolaget hölls den 25 maj i samband Bolagsstyrelsen sammanträtt den 25 maj, 27 augusti bundets årsmöte på Hooks herrgård. den 23 oktober. Bolagsstyrelsen sammanträtt den 25 maj, 27 augusti Bolagets styrelse utgjorts av: den 23 oktober. Bolagets Ordande: styrelse Olle utgjorts Kristensson, av: Malmö Ordande: Olle Kristensson, Malmö Ordinarie Tor-Björn Angin, Kållered ledamöter: Anders Bonnevier, Vaggeryd Ordinarie Tor-Björn Angin, Kållered Kristofer Jaldin, Göteborg ledamöter: Anders Bonnevier, Vaggeryd Anders Isgren, Stockholm Kristofer Jaldin, Göteborg Jonas Wästberg, Malmö Anders Isgren, Stockholm Jonas Wästberg, Malmö Kem- Ventvättgruppen (KVG) Tvätt- Textilservicegruppen (TTG) För vara effektiva ta rätt beslut i rätt tid krävdes en del Kem- Ventvättgruppen (KVG) Tvätt- Textilservicegruppen (TTG) ändringar i bundets organisation. I dagens samhälle finns det frågor För vara effektiva ta rätt beslut i rätt tid krävdes en del inte kan vänta, viktiga beslut måste ibland tas snabbt ha någon ändringar i bundets organisation. I dagens samhälle finns det frågor effekt. De senaste åren det varit svårigheter styrelsens valda inte kan vänta, viktiga beslut måste ibland tas snabbt ha någon ledamöter hinna sina uppdrag, vilket lett till styrelsemöten effekt. De senaste åren det varit svårigheter styrelsens valda ställts in besluts tagits vid ett senare tillfälle, kanske inte fått ledamöter hinna sina uppdrag, vilket lett till styrelsemöten tänkt genomslagskraft. I en idédriven organisation ställs det höga krav på ställts in besluts tagits vid ett senare tillfälle, kanske inte fått styrelselemmarna bidra sin tid, detta ofta ideellt, de tänkt genomslagskraft. I en idédriven organisation ställs det höga krav på fyra styrelser skulle sammanträda blev det varken kostnads- eller styrelselemmarna bidra sin tid, detta ofta ideellt, de tidseffektivt. Styrelsens önskan var den tid läggs på möten skall fyra styrelser skulle sammanträda blev det varken kostnads- eller vara effektiv aktivitetsskapande, Tvätteribundet ska kunna tidseffektivt. Styrelsens önskan var den tid läggs på möten skall fortsätta vara en idédriven organisation de branschintresse vara effektiv aktivitetsskapande, Tvätteribundet ska kunna tid möjlighet engagera sig i. fortsätta vara en idédriven organisation de branschintresse tid möjlighet engagera sig i. Detta innebär formellt sektionerna Tvätt- Textilservicegruppen Kem- Ventvättgruppen kom upplösas all bundsverksamhet nu kommer utgå från bundsstyrelsen. Förslag om Detta innebär formellt sektionerna Tvätt- Textilservicegruppen Kem- Ventvättgruppen kom upplösas all bundsverksamhet nu kommer utgå från bundsstyrelsen. Förslag om upplösning röstades igenom på årsmötet, på efterföljande extra årsmöte i samband Höstmötet. upplösning röstades igenom på årsmötet, på efterföljande extra årsmöte i samband Höstmötet. Årsmötet hölls den 25 maj på Hooks Herrgård i Hook. Dagen inleddes Johan Kjörk från utvecklingsetaget Resultatfabriken. Johan presenterade Årsmötet hölls den 25 maj på Hooks Herrgård i Hook. Dagen inleddes tips uppslag fick deltagarna tänka till kring hur man ökar sin Johan Kjörk från utvecklingsetaget Resultatfabriken. Johan presenterade säljning motiverar sina anställda. Han delade också sig av rent tips uppslag fick deltagarna tänka till kring hur man ökar sin praktiska råd kring marknadsing kommunikation. säljning motiverar sina anställda. Han delade också sig av rent Sedan tog avtalsansvarige, Per Östlund från Industriarbetsgivarna över. praktiska råd kring marknadsing kommunikation. Sedan tog avtalsansvarige, Per Östlund från Industriarbetsgivarna över.

7 Per Per delgav delgav resultatet resultatet av av avtalsrörelsen avtalsrörelsen vikten vikten av av lönekartläggning samt samt hur hur den den skall skall göras göras leva leva upp upp till till lagkravet. lagkravet. Ordanden Ordanden presenterade presenterade bundets bundets verksamhetsplan slag slag på på hur hur bundets bundets arbetsätt arbetsätt organisation organisation kan kan effektiviseras effektiviseras enklas. enklas. Förbundsdirektören gjorde gjorde sedvanlig sedvanlig projektrapportering inhämtade inhämtade slag slag inspel inspel från från deltagarna. deltagarna. I samband I samband årsmötet årsmötet hade hade deltagarna deltagarna möjlighet möjlighet boka boka tid tid sina sina leverantörer leverantörer under under ett ett mötestorg. mötestorg. En En tid tid på på dagen dagen var var avs avs lemmarna lemmarna skulle skulle ha ha möjlighet möjlighet träffa träffa så så många många möjligt möjligt av av sina sina leverantörer. leverantörer. Dagen Dagen avslutades avslutades en en mycket mycket trevlig trevlig middag middag på på Herrgården Herrgården där där det det blev blev underhållning underhållning från från lemmar lemmar komiska komiska talanger. talanger. Dag Dag två två gick gick årsmöteshandlingarna av av stapeln. stapeln. Här Här hade hade lemmarna lemmarna möjlighet möjlighet påverka påverka rösta rösta på på valberedningens valberedningens slag slag på på styrelseledamöteledamöter samt samt motioner motioner lagts lagts fram. fram. Efter Efter årsmötet årsmötet gjorde gjorde Mats Mats styrelse- Eliasson Eliasson från från Samhall Samhall årsmötet årsmötet sällskap sällskap informerade informerade om om fenomenet fenomenet Samhall, Samhall, vi vi fick fick ställa ställa oss oss frågan frågan Samhall, Samhall, konkurrent konkurrent eller eller partner?. partner?. HÖSTMÖTE/ HÖSTMÖTE/ EXTRA EXTRA ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE Den Den 8 8 november november genomdes genomdes ett ett extra extra årsmöte årsmöte på på Johannesbergs Johannesbergs slott slott i i samband samband höstmötet. höstmötet. Syftet Syftet var var årsmötet årsmötet skulle skulle ges ges möjlighet möjlighet rösta rösta ännu ännu en en gång gång i frågan i frågan om om sektionssammanslagning presenterades presenterades under under årsmötet årsmötet på på Hooks Hooks herrgård. herrgård. Höstmötet Höstmötet gick gick i branschutvecklingens i tecken. tecken. De De projekt projekt bundet bundet närvarande närvarande driver, driver, presenterades presenterades tillsammans tillsammans en en framtidsanalys framtidsanalys av av hur hur marknaderna marknaderna inom inom textilservice textilservice kan kan komma komma utvecklas. utvecklas. En En punkt punkt på på programmet programmet var var en en workshop workshop där där deltagarna deltagarna diskuterade diskuterade branschgemensamma frågor frågor hitta hitta områden områden där där vi vi kan kan utvecklas, utvecklas, men men också också analysera analysera vilka vilka svårigheter svårigheter vi vi kan kan möta möta framöver. framöver. Tvätteribundet arrangerade arrangerade en en textilservicemässa ett ett helt helt nytt nytt upplägg. upplägg. Under Under några några effektiva effektiva timmar timmar fick fick deltagarna deltagarna möjlighet möjlighet träffa träffa alla alla leverantörer leverantörer denna denna gång gång ansträngt ansträngt sig sig lite lite extra, extra, ett ett stort stort tack tack deras deras arrangemang, arrangemang, ett ett stort stort gris gris till till Urban Urban Johansson Johansson vann vann pris pris bästa bästa monter monter presentation. presentation. Dagen Dagen efter efter årsmötet årsmötet arrangerades arrangerades ett ett etagsbesök etagsbesök på på Textilias Textilias anläggning anläggning i Rimbo. i Rimbo. Vi Vi tackar tackar gästfriheten, gästfriheten, ett ett extra extra tack tack till till Mario Mario Taus Taus Magnus Magnus Östlund Östlund höll höll i rundvandringen i rundvandringen MEDLEMSKONTAKT && KOMMUNIKATION Ett Ett viktigt viktigt led led i bundets i bundets kontakt kontakt lemmarna lemmarna varit varit de de olika olika bunds- bunds- sektionsmötena. Förbundskansliet kontakt kontakt lemmarna lemmarna genom genom telefon, telefon, brev, brev, e-post e-post besök. besök. Individuell Individuell rådgivning rådgivning information information lämnats lämnats till till lemmar, lemmar, konsumenter, konsumenter, andra andra organisationer organisationer allmänhet allmänhet i en i en rad rad fall. fall. Personliga Personliga möten möten också också prioriterats prioriterats under under året året studiebesök studiebesök utts utts på på flera flera av av lemmarnas lemmarnas anläggningar, anläggningar, andra andra branschen branschen intressanta intressanta verksamheter. verksamheter. Förbundet Förbundet också också ett ett eget eget uppslag uppslag i tidningen i tidningen RENT RENT heter heter tvättnytt. tvättnytt. Vi Vi finns finns på på twitter twitter via via vår vår facebooksida facebooksida får får du du uppdaterad uppdaterad information information i realtid. i realtid. Vi Vi fortsätter fortsätter våra våra månatliga månatliga nyhetsbrev nyhetsbrev via via e-post e-post hålla hålla lemmarna lemmarna upp upp to to date date vad vad är är på på gång gång i tvättbranschen, i tvättbranschen, nationellt nationellt internationellt. internationellt. 5

8 Ett annat exempel på lemsinformationen är bundets hemsida adress där presenteras branschen bundet. På hemsidan finns sidor vänder sig till konsumenter inköpare under lemssidan läggs rapporter utredningar upp kan hjälpa lemmarna i sitt arbete. Medlemsetag under året haft möjlighet göra en, etaget, anpassad marknadsingssida via Klistermärken skickats ut till alla lemmar deras individuella adress kopplat till kemtvättsguiden. På Kansliet även kunnat erbjudas behållslappar fläckar, samt reservationslappar. Polypac erbjuder i samarbete Tvätteribundet, etagsunika plastkassar T-märkes tryck till bundets lemmar. Genom bundets hemsida finns även butiksdekor, logomor flaggor beställa profilera sitt etag T-märket. Via hemsidan lemmarna möjlighet ladda bilder i olika format upplösningar marknadsing på bilar webbsidor. Förbundets uppskade almanacka kom ut även i år. Vi ämnar byta leverantör almanackan under nästa år säkra en korrekt sammanställd almanacka, samt den skickas ut i god tid e det nya årets början. DISTRIKTSFÖRENINGAR Verksamheten i de olika eningarna är skiftande. Vid senaste mötet delades följande: Mellersta-Norra Sveriges Tvätteriening Senaste ordande: Inger Sandberg Föreningen drivs en kamratening. Stockholms Tvätteriening Föreningen avvecklats. Södra Sveriges Tvätteriening Ordande: Lars-Göran Henriksson Föreningen är fortfarande aktiv man träffas till årsmöte. Västra Sveriges Tvätteriening Ordande: Tor-Björn Angin Föreningen är nedlagd drivs en kamratening. Östra Sveriges Tvätteriening Senaste ordande: Hans-Guy Henestål Föreningen drivs en kamratening. 6

9 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET NÄRINGSPOLITISK NÄRINGSPOLITISK BEVAKNING BEVAKNING En viktig del i Tvätteribundets arbete är bevaka ta tillvara En viktig del i Tvätteribundets arbete är bevaka ta tillvara lemsetagens näringspolitiska intressen. lemsetagens näringspolitiska intressen. När det gäller den mer allmänna bevakningen av etagens villkor i När det gäller den mer allmänna bevakningen av etagens villkor i samhället, sker den i samverkan bl.a. näringslivets huvudorganisation samhället, sker den i samverkan bl.a. näringslivets huvudorganisation Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv. Förbundet övervakar beslut lagslag från riksdag regering Förbundet övervakar beslut lagslag från riksdag regering under 2012 uppvaktning skett på näringsdepartementet under 2012 uppvaktning skett på näringsdepartementet finansdepartementet, gällande frågor om osund konkurrens. Flera politiska finansdepartementet, gällande frågor om osund konkurrens. Flera politiska kontakter möten tagits öka vetenheten hos beslutsfarna om utsättningarna i vår bransch. kontakter möten tagits öka vetenheten hos beslutsfarna om utsättningarna i vår bransch. Kontakt möten också hållits andra bransch- Kontakt möten också hållits andra bransch- etagarorganisationer diskussioner kring frågor av gemensamt etagarorganisationer diskussioner kring frågor av gemensamt intresse. intresse. Daglig nyhetsbevakning besök på olika verksamheter inom vårt Daglig nyhetsbevakning besök på olika verksamheter inom vårt marknads- branschområde skapar en ståelse branschens marknads- branschområde skapar en ståelse branschens vändningar vad påverkar lemsetagen, hoppningsvis vändningar vad påverkar lemsetagen, hoppningsvis också var vår påverkan bör vara störst. Detta arbete varit också var vår påverkan bör vara störst. Detta arbete varit prioriterat under året. prioriterat under året. SKATTEVERKET, EKO- SKATTEVERKET, EKO- BROTTSMYNDIGHETEN BROTTSMYNDIGHETEN KONKURRENSVERKET KONKURRENSVERKET Samarbetet motverka svarta pengar skapa vita jobb i olika Samarbetet motverka svarta pengar skapa vita jobb i olika branscher pågått även i år. december anordnades seminarier där branscher pågått även i år. I december anordnades seminarier där eträdare olika branscher, politiker andra intressenter bjöds in eträdare olika branscher, politiker andra intressenter bjöds in a fram problematiken svart arbetskraft hur det påverkar a fram problematiken svart arbetskraft hur det påverkar konkurrensen. Från evenemanget producerades en film finns hitta konkurrensen. Från evenemanget producerades en film finns hitta på bundets hemsida. på bundets hemsida. Skeverkets granskning av kemtvättsbranschen sätter fart på frågan om Skeverkets granskning av kemtvättsbranschen sätter fart på frågan om personalliggare. personalliggare. Finansdepartementet Näringsdepartementet kommer efter nyheten Finansdepartementet Näringsdepartementet kommer efter nyheten Skeverket funnit skemässiga oegentligheter hos etag inom Skeverket funnit skemässiga oegentligheter hos etag inom kemtvättsbranschen ta tag i frågan om personalliggare ännu en gång. Enligt kemtvättsbranschen ta tag i frågan om personalliggare ännu en gång. Enligt finansdepartementet tittar ekonomer över hur stor procent av marknaden finansdepartementet tittar ekonomer över hur stor procent av marknaden utsätts snedvriden konkurrens vilka följder det kan ha utsätts snedvriden konkurrens vilka följder det kan ha seriösa etag om en lag om personalliggare tvätteribranschen inte seriösa etag om en lag om personalliggare tvätteribranschen inte ins. Vi fortsa kontakter näringsdepartementet gällande ins. Vi fortsa kontakter näringsdepartementet gällande frågor om snedvriden konkurrens. Syftet personalliggare är detta frågor om snedvriden konkurrens. Syftet personalliggare är detta ger skemyndigheten ökade möjligheter komma åt etag ger skemyndigheten ökade möjligheter komma åt etag använder sig av svart arbetskraft så seriösa etag i framtiden kan använder sig av svart arbetskraft så seriösa etag i framtiden kan konkurrera på lika villkor. Under den senare delen av 2012 röstade konkurrera på lika villkor. Under den senare delen av 2012 röstade riksdagen genom slaget om lagkrav på personalliggare i tvättbranschen. riksdagen genom slaget om lagkrav på personalliggare i tvättbranschen. Lagen träder i kraft den april Lagen träder i kraft den 1 april Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de Förbundet deltog i Konkurrensverkets årliga branschutfrågning kring de ärenden verket handlagt under året. ärenden verket handlagt under året. 7

10 KVINNLIGT NÄTVERK KVINNLIGT NÄTVERK MÄSSRESOR MÄSSRESOR LOU LOU REMISSER REMISSER Ett kvinnligt nätverk initierades under 2012 synliggöra kvinnor på Ett ledande kvinnligt poster nätverk i branschen, initierades samt under 2012 skapa ytterligare synliggöra nätverk kvinnor på ledande komplettera poster branschen, de redan befintliga. samt Syftet skapa är ytterligare bygga nätverk utveckla nätverk komplettera mellan de de kvinnliga redan befintliga. lemmarna Syftet i ledande är bygga ställning utveckla inom nätverk bundets mellan lemsetag, de kvinnliga lemmarna öka deras ledande möjlighet ställning till påverkan, inom bundets skapa ett lemsetag, ökat engagemang i syfte öka deras bidra möjlighet till hela branschens till påverkan, utveckling. skapa ett Första ökat engagemang träffen genomdes syfte på bidra bundskansliet till hela branschens i Örebro hjälp utveckling. av affärsutvecklingsetaget Första träffen genomdes MACAT på bundskansliet AB. Örebro hjälp av affärsutvecklingsetaget MACAT AB. Under året arrangerades en mässresa till Texcare i Frankfurt där ca 35 Under lemmar året arrangerades deltog. Resenärerna en mässresa bodde till på Texcare Hotel Intercontinental Frankfurt där ca 35 en gemensam lemmar middag deltog. arrangerades Resenärerna bodde deltagare på Hotel på Intercontinental resan, andra en Tvätteribundslemmar, gemensam middag arrangerades så deltagare leverantörer på resan, var på andra plats i Frankfurt Tvätteribundslemmar, arbeta mässan. så leverantörer Restaurangen var var under på plats ett Frankfurt sekel en spårvagnshall, arbeta men mässan. numera Restaurangen är det en restaurang var under regionalt ett kök sekel eget en spårvagnshall, ölbryggeri. Det men var numera högt i tak är det folklig en restaurang stämning! regionalt kök eget ölbryggeri. Det var högt tak folklig stämning! Lagen om offentlig upphandling också genomgått ändringar från Lagen 1 om juli offentlig Under upphandling året en utredning också genomgått tillss ändringar analysera från vad behöver juli ändras Under året i lagstiftningen, en utredning tillss den skall leva analysera upp till sitt vad syfte. behöver Branschen ändras upplevt lagstiftningen, svårigheter kring LOU den skall många leva upp till sitt syfte. upphandlingar Branschen måste upplevt tas om. svårigheter Förbundet avvaktar kring LOU utredningens många upphandlingar bättringsslag måste tas om. kunna Förbundet arbeta vidare avvaktar utredningens branschens bidrag till bättringsslag bättrade upphandlingar. kunna arbeta vidare branschens bidrag till bättrade upphandlingar. Förbundet under året svarat på remiss om månadsuppgifter, samt Förbundet remiss om Svanens under uppdaterade året svarat på kriterier remiss om Textilservice. månadsuppgifter, samt remiss om Svanens uppdaterade kriterier Textilservice. TVÄTTEMPERATUR- TVÄTTEMPERATUR- PROJEKT PROJEKT Eva Tano, är en av de forskare varit engagerade i projektet, Eva arbetar Tano, i nuläget är en av de fa forskare en artikel om varit resultatet engagerade av forskningen projektet, arbetar kring tvätt nuläget i lägre temperatur. fa en artikel om resultatet av forskningen kring tvätt lägre temperatur. AUKTORISATIONS- AUKTORISATIONS- KONTROLL KONTROLL Konsumenttvätterier Konsumenttvätterier För vara lem krävs man klarar auktorisationskontrollen. Nedan För följer en vara liten lem redogörelse krävs detta. man klarar auktorisationskontrollen. Nedan följer en liten redogörelse detta. Besöksfrekvensen är kvar på samma nivå tidigare, dvs. besöken Besöksfrekvensen genoms vart tredje är kvar år. Arbetsgruppen på samma nivå eftersträvat tidigare, dvs. ett besöken homogent genoms arbetssätt i vart båda tredje sektionerna, år. Arbetsgruppen vilket innebär eftersträvat resultatschemat ett homogent Kemarbetssätt Ventvättgruppen båda sektionerna, delats vilket upp i innebär följande avsnitt: resultatschemat Hygien, Kvalitet, Kem Miljö, Ventvättgruppen Arbetsmiljö samt Ordning delats upp & Reda. följande Uppdelningen avsnitt: Hygien, av kravpunkter Kvalitet, Miljö, övriga Arbetsmiljö punkter finns samt kvar. Ordning För etag Reda. Uppdelningen endast ventvätt av kravpunkter en övriga kvalitetsparameter punkter finns tillkommit, kvar. För etag askhalt. Askhalten endast talar ventvätt om inga en kvalitetsparameter tvättels- eller smutsrester tillkommit, ackumuleras askhalt. Askhalten i textilierna, talar om vilket inga är en tvättelstrygghet kunden. eller smutsrester ackumuleras textilierna, vilket är en trygghet Ansvarig person kunden. på varje etag får skriva på en deklaration där man Ansvarig binder person sig på hantera varje eventuella etag får tvättlappar skriva på en enligt deklaration instruktion där man lämna korrekt binder information, sig hantera annars eventuella kan auktorisationen tvättlappar enligt bli indragen. instruktion lämna korrekt information, annars kan auktorisationen bli indragen. Lik tidigare får alla två månader på sig rätta till eventuella Lik korrigerande tidigare åtgärder. får alla två månader på sig rätta till eventuella korrigerande åtgärder. 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 8 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 9 KEM- OCH VATTENTVÄTTGRUPPEN 9 TVÄTT- OCH TEXTILSERVICEGRUPPEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 INNEHÅLL Sida ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 KEM- OCH VATTENTVÄTTGRUPPEN

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940 SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940 SVERIGE TVÄTTERIFÖRBUND Förbundsdirektör: Daniel Kärrholt Tel: 040 685 14 00 Mobil: 070 511 36 85 E-mail: info@tvatteriforbundet.se

Läs mer

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940 VERKSAMHETSPLAN

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940 VERKSAMHETSPLAN SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND KONTROLLERAT & AUKTORISERAT TVÄTTERI SEDAN 1940 VERKSAMHETSPLAN AKTIVT ARBETE FÖR HÖGRE KVALITET, BÄTTRE MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, obunden och ej fackligt avtalsslutande

Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening, obunden och ej fackligt avtalsslutande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ett ord från vår förbundsordförande Olle 3 Ur kanslisynvinkel 4 Året som gick - 2014 6 Tvätt- och textilservicebranschen - en framtidsbransch 7 Tvätteriförbundet och Tvätteriförbundets

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer