Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :"

Transkript

1 w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D A G OCH L Ö R D A G 2:TE Å R G KOMMONÄRER BYRÅ OCH EXPEDTON: ANTAGA ÖFVER HELA LANDET PÅ ALLKLARA KYRKOGATA 6, T R DELE ÄRKLDT FÖRMÅNL VLLKOR ÖPPEN KL 0 5 H E L L B E R G TRÄFFA ÄKRAT KL 2 LÖNUMMERPR: 8 ÖRE 899 TOCKHOLM, DUN KUNGL HOFBOKTRYCKER JOHAN NORDLNG ALLM TEL RK REDAKTONEKR: g '/ fg,, k c k fv, 4 E fö v**) fuk- ug k f b f ö kv- c b E g, b k v v- kf, böck b b kb Z ffg j g f bg upp P kfp vvgg b ö u p p v k fg v k F k V -, vk Hbckf jug 898 upp- Hk vck, kk b k- fk L f g ö k, N g f u g, v c k u uppg vck é, v u»m,» ku ju f j ju p, Pc upp bfv g K kk ug ög,» D, gc bg j u ubfv!» g H G v v bju g H k b jf D, F Nyb, K ufvu PÅ GÄTBEÖK HO HENRK yfvg fvv, v v,» v jvgg, ky u fk g bg g ö up, u ku- vg ck g kpéfö f ö f V gj uuv k b gg, bfv gg v fg, M bfv K, ku, y c k b, vw uppg V fg f ö p p, g pp yck g f g ck E bk, fg föj vf b k öfv g g - c vck g, vgg ck vbyk Äfv vck, k, bgg - f bk- g k bu, v bfv b j u Ru v» M kv, f, yyk, f gö g gbu f, pg M f v vk k kfv b»gkfb», p - vk Ug» c k b k g, u D bx öj, ö g j u» g v ö g,! g, v, v D v!» B g ö, g» g g yg g kk V v, f v k c g v-, v» ö v kk g» j j u, u p p y b f g,, kg v f, ck by k juk? b» vck ö j g, fö u D v j vg y»!»å, fö y c k k, ju bgg g vg uppök f g f, v j v g c - g, kb, 'uök k K u k k, v»kk vgg g? kg g, ck - k k v g c b k p k g g - g, f, bck vk, v c upp bök f, v v, Ök k y g, f, v» K D g» V kp p G H ö v - g upp g, kpp bju vg v f upp vgg, vk kg b v c fk- kug yck g b g g, u p p f g ug u p p g g c M g b p D c p P, u g, v g b j u M g N K- k u g O c N g f ö g f u p ö k c f ö p p g g g, k k» V H A D E j u f p Ogfv f k c vug c k v M BEN k, v b fö, j g, -»b», b u p p g j u, c

2 DUN 899, öfvg Rf vg u»d gg, vk V, y k»g kv K vg- y» k»jg»! - c, k u b v k c jg kf, k f v vb kg g g g fö, v v u, b k k vk uppb- u k k v fv, v v kv - f, bu f vfv gög v, g - c g, ög k, g f u ku uf, c g, c, V, k ög, k, c b x pg j V DUN v g k k vk gfv c k b g c k, f ö k v, v» f ö» p c j p g u V bk u k b g c,»», g vck, AF AMANDA» A Å, fök ) FÖR LAURA FTNGHOFF K ONTEN j g köku, vk yk gu, yg ö g yp, b g f uv; y y c kk kg f c kk kuöfg, vk ög, g öjg kg kkö gj c u k vk öjg u g ug ö b, k p vk k, vck bv, uu v g k j b öj g y v p j k, u j ök g k c kg f bgg, vk v gg c ug bj D k u vfv v c, c y, ju u y bgby bfv, g ö, v v g u vck ug V ku ju böj kk F B b g ugy g y, ö g b g c b kkp, by, b c v, g k öb, vkvck ög bk, g ö v öbg y c uff köb E g c vck j b kg vg, kö kk p b Akk Ek J p k p ö b k b, b ff, kkp, kk, bky, kfb, b c by pg, fuu g, bg 08 k M ö b g k bk yckg g g c gg bg g b, fv uyckg f v y c k k kbuff c g k p kup ö, vk f ug bg f fk k Af W kfuöb göb c ck, fv Ek B: Löök gköb ck fuu B k öbyck k Eug, g c vck, v N Kug, C Ek f by y c k, bu bgg c ; ö y,», g g y, Jg u pkfg c u f ö k k yg vku-b, g bg, f Jg v fg c k g p öfv bg?» vk f k, upp»j, fök y c k g M f v jg u jg bg y c k v b f k g, u g bb g kk Jg bjö bgg g, j f, - k bög f k g f v ö, c u k u b y g g kv, g c u j g, b j ö D g, g p p bk v b, v j g g vg g ögkv gg bjug u fg y, v y c k fg gg f ö k c f ö v, fgv u ukfg upp fy u V D g fj kp bg b g u, b k g ö b yk, fk k k g, k, jg ygg kykg, f g fk g H yck, H fuvux g u f j, bk ö fck b vb k bk b, f yk,, u b v» f v fök k g f f kpppk, D, gk kpp, jg fö ju g, v fck jg c f- D Ac E, g g v u bf v J, k g, p' b, c b bf jg b,, c v, f f, jg b c jg k»»d fg,» jg k» J, f ö k,» pk v, c b ö» u, v k y k g v k v f k u f k g, v ö v k, jg k u v D v - g bk T k, k u p p u v g, v f,, ö c fv, b g kp Nu v g upp gg k c D v v c, ö g g, y g b k p p fg- j g Ac, uf pjk, u, bv y, j c fu, öfv g ku g k g u, k y v kv kk j g jg» g, f k v c k j g, v p g, g,, ug»j,» uck, g c M, k v f k p p-, c p ku, v böf k g- - ö k p b, g v u, p ö, c f ö k, f ö j ö, D v g, gg k, ö D fj b k v f k c b j g c Äu k j, v, j jup» C Juu, g, b f v ö, k gg kpp?» k öj», k u g ck ö g g, fk, k v Bg v j,» p, g u k u gu ö, k jup- k ök kugg jg»n bfv V ö p ö jg:»å gfv v, c g, f ö yck g u p p g p u b c u MÖBELNDUTR y c k ug» H KERFTEDT v g, gu g g p, k! KONTNÄRLG bg, u ug f D g u g p öfv VÄTKUTBLD upp- Bjö f v Hbg ug g v, u b f v, c k g c j u - H A F V E T b kp Ug gö, f k, g yck c j fg bök» g k g kf k fkjg gf k 2 B b g f BUFFET, KOMP AF E JOEPHON H ö

3 DUN 899 g gg c pg, c fök v, v k j k k g c g g g c ö C Juu g c k v c k k ö, ku jö U j ö ku, ök c b c fk b ö g, b f c jf u, bf c b c fb g v g k fök k k v ugg bf g pjk Hv, c v ku fg g pk M C u k kck D Ngg k p Juu ö v k ög c k, F ö f p j k g g D c k fg, ku b? M k, c b ö j g ök, f yfv Nj, g v k k c g c v,,, k g g p D v v, g j, k g g v g pjk» H ö u p p g u öfv v ö bf»d Jg vck kv, j bfv bö böj kpp v x, g c g u b b g jf g, Uk fök,» k, - ö,» j g g g fök g, ku y» ögbck, k j g, ug, u ög»j, v pk u v g, fv k g, yck, g u j g ö j u p u, v, c v u c g y g, v k v kp v c k, ju böj g c kfv k, ögbck j g g k b ö v Jg f g c u g ufvu KÅNE BANKEN NYA PALAT TOCKHOLM ku fök öfv kp, y g g ö ' k v g c u u, gg ög 'V u, v 'T öjg, f buk b g ug, ', fg, v, g ', M,, g p k, c j g Bu ö v v Du, u D jug fg gg',, jg k v c M ug, 'H f 'D f y u p p g p kpp by ku k p c k jf, kp, jg jg, v k u v ö j g k u pp g N g g j g, b f u, j g v, k g ck k k kp, c fö fg v p g k! ö u pp v p' g g j, f ö 'v' Jg ku f b, u; p, 'P k,' Fö ö, v, v v f J, D v g k, f yck ku v b, g, b b, kö g g, v k g, g c gf, k u f u f (F) P u OTEN ju kck g k, kg fck b,, g f bf k, k k g f c k f- k, g, u bg - jg f ö k, v k p v ku K F Ö R DUN TERN» O c H f c k bf,»»fu, j, jg ck!» H H f u b v- k MARK j u j g jg AF v jg g ögg,, u g fg ö u V D, c b c g u V gg kp c k, v v c HERR HALFDAN kfv ug c Hv k j' k V j u g g b j u, ug c föj jg p ' D j g bk ' M v j u g Jg Jg yck ', ku u ' k u u y c k u p p, f- ju g kk k ', c k f ö k, ju v v fck j g : K u v p g g' k, u g g, c v u bj-,, v c k, j c k, c g böj D, j g yck gg g, Ac, u v u u k öfv g g, c y c k j g f, g j g kgg, ck k g, O c j g p p jg j k v f u f ' k f b g k y v, 'D f g ug g g- g p yf, byg g g upp u, g Göbg, g ' T y u C Juu', j g ug, ' vg,» u c k c v k f v g, gö Jg x,' ; g k f g ö k gg, ö yg fck, u v,»tck!» öfv gp fök E, ck D bf- g c g u

4 DUN pp bfv fck gck g g, ju, fu N f pg, k, gg g öjg u, vk ck j f ug, g k, b yck k, ö ck jf b k ' g, gg byg, fk yck öfv k g jf, v, y fck, bf, vk g öj N fu, k, k g ug, k, k A Bbg f gck kg g, gck f bk k ugg ck cg F fö fyg ög kökpg g, fö v pkö bv, vg g köj ck, b v D gj öfg, bg, öj kg k ANGKAMMARMÖBEL, KOMP AF E B:ON LLLEHÖÖK u f bck ky P g gu k v v v kg, bck föj ö Bfv k g ckfck D u k Upp kfb g v k bf, bu buk b k, u, fykg ppb, g, j k g, puk, ck u jvg E fv f k öfv b öpp kuv, v, v g k öfv f k b M bfv gg, fö u, ö kfb E gg g D böj, bfv k gck g ö ög ky, Ng : >N u, g,» byg, kpp ku, v b g, g k, böj yfk, g, g g uyck f, bjö ök ö g g, ck ck gg k yck v, ku ju j g f b vf öjg, g g A Bbg f FURUMOBEL, KOMP AF E JOEPHON

5 5 ck vg k ku N fck bfv, p bk g b böf k j bk g, u fx kö g f g b Nu gck k gg, ckfck ö f u kuv ku by g? Åjj kyg vg, gfv ök öj kgg M k g, k u ök A Bbg f j, bk böj, gg g ku u b ö ö u, k k,, buk b, bf f g, kk ju kv, ku ku k g u, k - KRFRUMMÖBEL, KOMP AF ALF WALLANDER g g ku k, fv ug! (D ju, v, vf k ) k ck g, k u v f, v j, f u, jf b bju öfv g Vv g ug v k, b v ö H, ju,, v u, b ö u k j kpp H g v ; gö é k! kp H' ö ju, fck g, y, gfv gju, v H böck N g, kf u g» fu kv, vk v g, f, Jg y kyg, jg g, g, ö, gg,, g g, f, v g, juk Oc jg g, bfv jg, ök, yck b H k, k ybk? Hf» M g, k g E ju b u ög v u, j g u Oc k,, u k Ä

6 DUN v, f u gck f j ku ju g yck bö- p k c f g u g u k g :, g j g jg j u g, Hf?»»O, k b»»v! b, O c böfv jg, v O c» Jg Ag b» J g ö g g ju vöfv»j, kk k k, ö p»vk ck, v, u,» öfv u ö c fö g g ög,» Ä g, u, g f gg, kj b, ö,?», jg gck b : u L b», vp?» c g, ck vk k k g, g g; ck g k g H g fy k ju, bck y- g Du, u,, j u p k, f, ög, ög, g g k f,, g g jub u fg M j D,, j u g Jg v, f j j g y c k g k b ku ju u é c, k yck g M g jg p ufv g, g, g b - g Åj, yg, fv? f»åj,» K?» j g - Hv?» b, öj» v, b, u kg g, ök, f gg f ö v» H u p f, f g : u 85 ö k :85 p y ö fg» Å, jg v u, - Kk b k» g g b - A g b u?, N k, v E g g j g k p Nu, j g k b-, f ö v f ö g, j g yc- k, g gg N p ö g, c y c k y g k M,, j g b b ku, g b» fv, g, bfv j g, c v ku kk bk O c j g v j u,, j g D jg O c j u b - j g,» g ku g g»d k u Jg j g f f k u g jf» J g v g, f ö g g, c u b Tk, k, bf bk kg k ö j g»nj,»»nj, g», f g fg V v- vkg, v? H f g? H f v» Kk, g b b g,, v ku v, Hf,? ku g c b»o - F ö y, ku g b, Of v fg, k g k p?» g? fck, b fg u j g,, f ö k, ' u?» D gck öfv k gg g, g k, v -»Fö j, kk fv u g?! g k k?*»ä bf»j, H kg, c v g E -»Hu v k u j u p g- fök u c?» g v? Ä g y c k» K f ö ö k k, j g ö j - g, é é g c k v v vu u ku k c p, g» D v F g» Ä E?»» D v g b» g g, fck, k c ' : H ck, k j p, f ö, g j c H g c k f, k jf, ku y c k c kk öpp- bfv, g ckfck yck bk -» p, g c»hv k g u u j u g p u g g k y v k?» f!»,» v g c k, j g M ug,»fö g»j, g A, v u k u g f! u, k, y c k g, fök E,» g, kö u fg g yck öjuk» H g»h v g kg v?»»»h böfv u H?»» j g v v f A g?» gö : y, f j g v u» H v g, f Mb g,, gck E, gck O vp» g» H g u, v j f? Jg b v k k, fö- g,, c f ö g» öf?» k k b, ö, g g u kj v v g g»e b k u, g,»d v v?» b fg g»u u v? g,» g g» g, f,, fck, Luf kj ö f Nu p p»?» g?»»gö g f ö, u g j g k g V»J,»Nj,» Du, k, c k g B ug b, öp v g, v k c g, g H gug jö b jg k»n Luf»Å, k : ög»n»v»nj,» g! k jub - ö Ag, g Ag g» g?» jfv, b k»»hö u ck» yck»g,» p- kö g Nj Ju- k» H g u»jg k k é c gg ju ö, v- v ö, c v j u gg k gö, u jug!» bgg upp jug»nu b, g E?»» B uk, j g f', p p u,»,» f ö u j g k j g g»»v Å, jg» D j g»» B f p, f ö k v bf j g k u g»å», f b g, fg, b f Mb g ck- O c v c k, j g»nj, gg ku k -»Ag, Ag, v vf, fj g kj» FRAN DREYFUPROCEEN: HVTA DAMEN gg, j g N k, fg, D g, j g v, v f ö g c k v g g, j u g, f ö»hv g D v u gg g, jg c» g gg v u k bk k gu- P v b fv, v c kuö Hbg k 6: 45, g, ug, f, (ck 240 k kvé c 2,000 k fg, ö ) -D f 90 ö6,45 B- f 65 ö6,45 -Bk b k 2,058,80 -G_ > 90 ö 8,65 -Fu, yck,» 85 ö,85 -Bg_ > k,75 8,5 -Af, Mp, Cqu, M qu Duc, Pc, Mcv, Mc, ck c fgg - uf Pfv c kg g Dubb p cwz G x b g - F b k, (K & K Hfv) Zuc

7 k u g p; j u g g u p p g, v k, f ö j ö k gg H Hf gck u p p p u g v ö p p fö c g u öfv g H v k, v f- g k b b,? fö, Tv jg fj fög f k yckfu bg, v vg y k H Hf v bu u öpp u kfb, bfv g, g ö v, j c k ö k g» M k u kfv,» kfv Jg k u,»d v ju u b ku?» NL TANGE BERÄTTELE FÖR DUN AF HELMY RNDER FORT O LUT FR N:R 69 N j, ku j g M ck Ny ö g u, gp bf u j c ku, ju, u v bu ckvk Bck ök ky, u g g ky, k v f v v, u y g fu öjg, fu ö, vk, gg ku bfv vkg G g c k b yg k, c p ö g y c v gg f u p p p :»N, N» H»K b,?» B k, c u» H u f? H j c?» b ö j g c g v ju fukg, ö g 7 c jfu k bk, j g v u Hy&<5H» A >k puv», jg y c k g» * F, fg uy by bygg, v f x y kk N g v ' Å, g!»d bck u v kk c k kg kö g g c k, jf k, k V v gj u g g vk >, A c J, j g ö b, f N u g bk, yck gug böj v: vg u p p pp v öj, vf ö k jup M f, jup, f ö j V vkg öjg, v k ku ju yck? b gp b fuk,, g ku v v juk c ö k u j u j ff? M g y g öfvg f, c g uck Kk g? K k ck gg kpg? D b b c b v N g u b A j öfvk vk uu öfv kkfu bck V b v gg p, ju k k k c fu juk, ög c bg uf ök b k yf g u p p k c kfu, kk ö g» D u k vx c kg u k yk, j ö jg u k g,, k j f kk k u k b, v jg j k u» Né' Bjö) B g b 50-g fgg j pk Pjg ukpk Nj Pf g HEGTOR & G:, kppb 8 ck Ku jukgyk Mg DUN 899 N kkg b kyg k g kpp kf b Rggö 5 c FABRK AKTE BOLAG : = KONGL HOFLEVERANTÖR = UTTÄLLNNQTVÅLAR: j [ V, Hyc, Hp, y f T H E A - R O - P A R F Y M M f bö v z8gj A ug GULDMEDALJ Föj v Buk j E 8 Rggf "CAffff&u ö A T 64 6g A T 4 97 V Å k R A f L L U Pfyk T R A T O N Ek R z Q K Å N E E N K L D A B A N K y p ö F- c Dgg böj u v p c vck f byggg v f U p p f bkp, fg c uy gg k k k y c k, kk G W c k V f c b k kg bygg v y, fg Nu v v v fg u, f v gu T E N H V T A D A M E N g kvfgu, p Dyfu H : Dux H öfv, g Dyfu gg k, P, V, R H ypk Dyfu c gö g g k H u g, v j k g ö g g g gö g yg yg, kg, öfv Juu, v y bf, vk kg yk g, uppg u R, öfv 5, u j 5 gyg uv g b JPfv f k p bg K M LUNDBERG, Ok 899 Mj 900 b v gj, yg E kf Uppyg pk g b ck Kf c k k bk Akbg- bö Xubkf, f fvg 20 (G87805) k k gö kf, bg, yg vk, ky g fv g kf Rggg gfg, upp v buk kf b D ubkf j j v pc- Akbg v pk 25 0 ö, bö k g vö fpg, g u J k, b- Tö bb b k, g c kv jug v G pg Bx g, bö f u Kug Hfbkyck Gu Af Tg : 4, j pk yck f T OB! E ubg V g v E & Fck,, c k Kfé-AkKk, Tbg, ck Rbuu, ck, g vk Vug ggö kkg 5 %bgf, fbkk bj öfv v vk ubj u 00»P», y g u gg v A j bk k yf k,0v kg k g u k uppgg b kfg Bkkbg Vck H D v v 5 up 5 v, kfv, Zwz H v 0-2, 5 6 H g 0-2 Ex Vg, j ckf D, A T f H C F Dufv, H E Akbg 9 Tug Nö, Fu E Eu Jö Byu T Dgg 6 ck, pg-mg Göbg E pgfv, gk Kg Hfvö J- A Zwz k Hukg 5 % v, kvc (N A B 6452) g k Kck 5, 20, 25 k c v g p Vk g Rk! g Dgg 2 B, ck u k Guj Mö 896, Fck 897 F bujfc8,50 kn u b öfv Hög & C:0, TCKMAKNER uppg FöfgKug fvö Ogfu b pg vf g c k, 2 Rggg ö v b g v f f 0 k f, kk g, 2 8 Lkff 8 Bg gvf, K ö p u N v Egö Ob u uy vg g gk bk cka kbd Dk O W, Eg vk up, ck V p ANTZTRELLEBORG N KÖNATE DLE Tk T O M v HA LP RYDNADEN Fu Ö' A ck Öf N, P P Vf- c kk, Ag Hff Vfk Öb 4

8 Huö! v, jgf y öö ö v j u bg O g pg! Huu gö vkg bg? J, v- E P u fbf ff cb uf Mg, Göbg, k u ö, k k b-, k p - b, yg c Z u c E N Qb Kx M B L D A D p Uck g g, ck pc A bö Rf: böj kb kpg, k H H öpp Pf v v F Gfv G v uvg ckg v K, R W P ck- v - ug D 2, H Bg H ö Uvg 'A gg Ä? 7 g B, Ppg g ö 5 p Ef H k yjv-" 00gk w c " - C Lkg buj MéVxck F pc ck, Afkf A V f byg Rk bök x ku Bg pk A: Hgbg Jököpg p b, vgg Pfk bö fg f f 0 ö Nköpg B E R G, JOH LUNDTRÖM & C: E L E V E R b b U u k 2288 K: Föjg: AU F: ök M v E D g fu» O f upp v k b v v, v- uppfö fu k u- f: jj g p Ap, f j C f f O b M W Pppg W, P, vu : C O Åg, D u & : C:, u C fck g fg f fv «T L L A M T, O D u bgg, Du pk 8 f TE g k M k ö fg k 6:» : 50, u- f Ab & pk, C:, Nu- Bf g u v 24 D W ö kö gö ö, fk k gö byg f B ö f buk f -, + öj f P f k 2 + ö kk g D öv L Gcu, bö j uck fv f u f v fu, öh- g, B L D A D 24 k yg f f Hug by - jö87848) p ug kp f f gö j D (454) c, vck P k 4 f, pu P fg, v Föj fy f P L A T F N N E kö vg gö G E N A T fck g g Kug p fj fv ö fu- F b v g 2-ARG, u- Kug k bkfö- k»», ö g u D», fck L- Tgé(427) BÄTTRE g 24-g fck Ä», v u vg Ök g b FAMLJ Tgby p»a», k u fj > 54) ök g yböj»24 Ag ( T A öjg v- k- g M Å K O L E L Ä R A R N N A g v- ök Tgk fv 8 ök g ök kfb,»e - Bk, k- kö Fg, Vbg g uk ök O M g gö xp - (42) L Ä R A R N N A gg fj» V b g», (45) bk g kö u uppgf u Mvk, fck, v p ug fck, vk, R», pö p (445) T H U H A L L K O L A X BÄTTRE, b ö j EN»L T FÖR ök 8-kg uppgf, k B v b, TpN - ö»t», ug u v fck gug fj bfv g c- u» A», u xp g f fj ök (44) pö V L D A D, - L J U N G, g ukk 8-kg uv, p (429) D U G L G, ug gg, bö, g, vö», kö kp g fg g fck, vk ök p g- v u k p»», U- (442) V- g f-! U Mgu, - 878) f ), yg, g Ré, 0 by, g v- u bjp, Qv ö- (Bu) b fck, öfg f v v v U 2 6 u b, v-, k u g - yg fj Gu A- (G 87858) j g kö k ög v ök G u g u ö p kgg ug, b G-Dpö, 7 v : 22, pö ck K C K L G uk,»nk», u xp g f v bö fck v ök, gg v u u L», ök, k- fck ck- föj k, Göbg (G 87829) k ök p g, fu g j 24 vf, kb, k M, gg, f g ök V b Fbg p J, - - L J F R K, 24 k f- V], ök k pö vg Fök ö g ö, kö v f g u v ugg u P Å ök ug, 2-g kckg xp, -» (46) k ckg g»mukv», p vck Mukk ö u- v u D A M k Lg L A N D E T ök k- (465) T V Ä N N E F L C K O R ckg G, ku g Jkbbgg, (469 GOD Å ö ug- kk ck N A C K O R D E R N G g v ug f, g ck u ö, jö, P»G ku ukö k b- fj ug fck, ök, gu 50 v k», P f J (4) ö (458) ö fck, v- vk, xp U H Å L L E R K E P L A T k g uk, fg kgk (45) TpN U N G, ffv k f fg f v v gö k fck fck, f p fck»e L», L(466) K R F P L A T ju, k T F A M L J X f g P Å Ögö ckg gfv fv L A N D E T ku f, vg 4 ök, fck b- ugö»e», M pö ' (G Äfv fj u M O T» ) -», Ä- kp; H», 20) V V R E b ukf N A C K O R D E R N G g g yck uk Öb p ö- f (464) xp, v k, GODT, kb u p, g v ckg»h J T», ck ckg k Kk k fj E T T ygg, u kk b F R T T kfg,»l A ö Nköpg fu y v g v, ök (v k»h Ä L D R E kyk(46) G p (46) köv- Dg, kug UN k b (464) bt- ugö, bukg gfv kf- vck, Möckby T f N kgbyg bkg Bygkf, uppgf g b fug uppy- G, g, H 8 g» N k», R k p A T U N D A! kug u»nk*, H k v - "K», uvgv fgg fyg T J Ä N T, g g L V Bk, f f- (450) N A C K O R D E R N G fu ök (455) T v b- vk b ku- ök, gk-vk g k uvg b- (459) L Ä R A R N N A U vgv k, Ä ckg v k ö Nköpg cku g L, g ku b Lö uppyg f fck k f b j Nk u g Ä R A R N N A, Aökgg, E 9 g uvgku kök, pk Gfg fck, vk g 2 pu u», bu u gö, v fu kkug, b, j 9 Ä R G, g b N "pn b- gö kfgö g bfv kk jp ck g ug, v f j y c k f, fck k, fg fj, b, F» k uku E N G L A N D g pb Eg ku Av 500 k, gg fv k C uvggu k j A N K A! kö, b p» X k u»n Fg-Ev Mö g p gg jp ök, ök vg Öfg F A M L J fck,, (- p kb f fj Lyckby B L D A D Ä k vck k b bö»tf», fck, kug f v v uk,, g j kö g ök jp Bg k k V», ö, bgg- P uk, x ck, A bg, gg kg Tkk uppgfv 29 Dgg 29 Ofv (420) A, k (72»Fu - kg, kg PLAT f fu fg»h fv v ök gfu g 2V2 Wwky, F L C K A g b U N G, ök v f v g vkg uk x fk N u E L L E R b, uppgf - (452) W- uö, j H f & g L-, (48) g NAT-ORT G M uppgf, N g b, Bg Lb, " fu k- (G g bk-»g- b ugö p "pn bö kug J A ök fck, Mc O R vv ku- pkg, Byg - (48) (457) A u c uck u, uppf? C uck 2 + k k E Uk C f f, LÄRARNNA Uk v kf bk, v ck v g kk k fck ö vg B A R N F R O K E N, g jgk, Jg 2, k bg f f fv b E Buk B g Bg k- f kgg f fck, gg, fg byg Buk, fck fj bukv, ö & Lk v vg yck g u köp Jg V ck xp b,, ök p ök, g gg, vg k jugfu y kug b N A C K O R D E R N G b yck uö u T u uvg, V «c j < byg, - + B u f b Uvgk F - k F L C K A P/ k 2 : 5 0 bu MTTT* k y», V ök jp fk H ffg Dgg g- y fk, f Tp, D (468) T O B! k kpu g- - gö (G vg kg 2, f bg, ck Mk! V j 4 k b- Tvg ug u b Uk (460) fu P b Dyg -, J O H N b f ö, 6: 4 0 p kg g Ö N K A g, O g N v P k ök 5: B k kku Kuz 2 A Köp ö! kö k, kh-k! bg P k p y f- 892, K ök p M Bbyg u F ö g, 2 ck ö g p p föj»kf ck- P K ffc 8 2 5, L A T g N Ä L L, u( 4 b6 7 ) - g uvg»hu», TjTT M kkk j f k kp f ck g bgg W g Fbug Ab & Akk Göbg C p kjök» Hgf Q Jp kkk M uppfö k 5000 gök VENK DFLAKAPPARAT k (44) kö, Ngg kg BABY bg b M p Ap Rö fkg fug»lg», " V G E»NRA bt»f, u p x p f ö TU»C» v Hugg A u f ö 0 fb kjök», f jg k kppb»» R k f vg 5 R k f 2 2 M Pg R k f A fök ö (299) g 2,000 k 9 : kk Ayg AU T E N - Rkf N upp'y, fgy M-k, Ku ppp- C A R L M A T L A G N N G Ö bg gu! ku D, vf g H- u b P Lu, kk uppg, N ff 50 (94) O,»900», - k b, B! «Bg! j pc-, DkE Kf Av v gg- y y cc k k v v A R D N N E P L A T buk Ag g p cc fv kkug 28 P, D c b b A T M O D E R v p b g D b ck Muk-u, F L C K A, ukk, x -- -b, Rkv g k p p v v p p C:, (u J Zf fbk), Zuc, cwz u- v - u v v u u (424) b k Bf ök fck, uppgf - ck»h», L(42)

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut.

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut. N:R TORSDAGEN 1 7 (956) FLAGGSKEPPAR NILSSON. KOMMENDÖR HOVGAARD. VEGAMÄNNEN, SAMLADE FLAGGSTYRMAN HANSSON. BÅTSMAN SMÅLÄNDING. STATSRÅDET PALANDER. TILL VEGAMINNET. I D E N 27 A P R I L S T R Å L A N

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo Inon - Mnövng - Rengöng Se megdnen äe e äg ä undg Ev moo oh uunng n v behög ee 1 Monng Luxo mon med de upphängnngbeg om nn

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer