SNABBGUIDE I G-KODER. Andra upplagan för operatörer. Daniel Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNABBGUIDE I G-KODER. Andra upplagan för operatörer. Daniel Karlsson"

Transkript

1 SNABBGUIDE I G-KODER Andra upplagan för operatörer Daniel Karlsson 2010

2 Innehåll FÖRORD...3 VAD GÖR M-KODER?...4 VAD GÖR G-KODER?...5 KOORDINATSYSTEM...6 FÖRDELAR MED VERKTYGSKOMPENSERING...7 HAAS: Cirkulär urfräsning med G12/G HAAS: Fickfräsning med G HAAS: Drill Canned Cykel G CUSTOM MACRO

3 FÖRORD Nu är den här, den andra upplagan av Snabbguide i G-koder. Den första versionen blev populär och har använts på många olika sätt sedan den släpptes Jag vet många som använder den ute i verkstadslivet men också på en del skolor används den i utbildningssyfte. Det glädjer mig på många sätt och vis att det jag gör uppskattas av så många fast det inte är någon invecklad bok. Jag vill hålla det enkelt och lättförståligt och informationen ska inte vara tung att bära med sig. Detta häfte blir inte heller någon raketvetenskap utan mer en fortsättning på den gamla. Några av sakerna här i känner ni igen från det gamla häftet, men nu är det dags att förnya så släng era gamla utskrifter och ta del av detta nya och friska dokument. Ni ser också att adressen har ändrats sedan det gamla häftet gavs ut, numera är det industriutbildning.com som gäller. De exempel som anges i denna maskin är tagna från HAAS, det är bara för att jag just nu arbetar med den typen av maskin. Några saker fungerar naturligtvis även i Fanuc då grunden är den samma. Men för säkerhets skull, kontrollera din maskinmanual! Jag tar inte på mig något ansvar för eventuella skador du åsamkar dig eller din maskin genom att använda mina exempel. Daniel Karlsson 3

4 VAD GÖR M-KODER? M-koder låter dig som operatör ta kontrollen över funktioner runt maskinen och kan ses som ett komplement till G-koderna. M-koder är oftast väldigt maskinspecifika men vi anger de mest förekommande koderna nedanför. M-koder M00 -Program stopp M01 -Optional stopp M02 -Program slut M03 -Starta spindeln medsols M04 -Starta spindeln motsols M05 -Stanna spindel M06 Verktygsväxling M07 -Skärvätska på (högtryck) M08 -Skärvätska på M09 -Skärvätska av för högtryck och standardtryck M10 -Fastspänning av arbetsstycket M11 -Lösgöring av arbetsstycke M19 -Spindelstopp, orienterar spindel i en viss vinkel M26 -Automatisk öppning/stängning av subspindel M27 -Automatisk öppning/stängning av subspindel upphör M30 -Program slut, stänger av alla funktioner M31 -Blockering upphävs tillfälligt M40 -M45 Ändring av växel M48 -M49 upphör M49 -Matnings-eller varvtalsövermanning sätts ur funktion M58 -M59 upphör M59 -Konstant spindelvarvtal M60 -Byte av arbetsstycke 4

5 VAD GÖR G-KODER? G0 eller G00 Snabbtransport Snabbaste förflyttningen en maskin kan göra till nästa position. Om flera axlar flyttas samtidigt så flyttas de det snabbaste som går oberoende av varandra. G1 eller G01 Linjär förflyttning En rak förflyttning specificerad med F (F=Feedrate/Matning) vid förflyttning av flera axlar åt gången så går varje axel till sin angivna position. G2 eller G02 Interpolering medsols En cirkulär förflyttning med två axlar i medsols rörelse. Skapar en radie angiven med R, I eller J kombination. G3 eller G03 Interpolering motsols En cirkulär förflyttning med två axlar i motsols rörelse. Skapar en radie angiven med R, I eller J kombination. G4 eller G04 Dwell / Väntetid När maskinen nått angiven plats stannar den enligt programmerad tid, anges med P, i vissa fall med X eller U. Ex. G04 P1000 = En sekund väntetid innan nästa kommando. G9 eller G09 Exakt Stopp / Inbromsning Maskinen gör ingen förflyttning till nästa position förens den definierat sin exakta position. G17 XY plan G18 ZX plan G19 YZ plan G20 Tum angivelser G21 Millimeter angivelser G28 Förflyttning till maskinens referenspunkt G30 Förflyttning till maskinens andra referenspunkt, normalt säkerhetsavstånd för verktygsväxling G33 Gängstigning, konstant stigning G34 Gängstigning, ökande stigning G35 Gängskärning, minskande stigning G40 Nosradie kompensering upphör G41 Nosradie kompensering vänster sida G42 Nosradie kompensering höger sida G43 Verktygslängd kompensering + G44 Verktygslängd kompensering G53 Nollpunktsförflyttning upphör G54-G59 Arbetsstyckets nollpunktsplan, användarspecificerade G68 Rotera koordinater G69 Stop Rotera koordinater G70 Måttuppgifter, tum G71 Måttuppgifter, millimeter G73 Intermittent borrcykel G74 Förflyttning till utgångsläget G76 Borrcykel G80 Fast cykel upphör G81 Punktborrning med återgående snabbtransport, inget uppehåll G82 Punktborrning med återgående snabbtransport och uppehåll G83 Intermittent borrning med återgående snabbtransport (Urspåning) G84 Gängning med tapp G85 Urborrningcykel med matande återgång G86 Startar spindeln med matning, urborrning och återgång med snabbtransport G87 Urborrning, spindelstopp och manuell återgång 5

6 G88 Urborrning, spindelstopp, uppehåll och manuell återgång G89 Urborrning, manuell återgång och uppehåll G90 Absolut programmering G91 Inkremental programmering G92 Inställning av register (Nollpunktsförflyttning) G93 Matning med inverterad tid G94 Matning mm/min G95 Matning mm/r G96 Konstant skärhastighet G97 Spindelvarvtal r/min (raderar G96) Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar din maskins tillhörande manual för att koderna ska stämma med den maskinens inställningar och funktioner. Detta är endast riktlinjer! KOORDINATSYSTEM Det kan skilja lite på koordinatsystem mellan maskinerna. Generellt kan man säga att Z-axeln oftast ligger mot detaljen i förhållande från verktyget. Bilden nedanför illustrerar bra hur du enklast kan hålla reda på axlarna genom att använda fingrarna. 6

7 FÖRDELAR MED VERKTYGSKOMPENSERING Den matematiska beräkningen för att fastställa ett verktygs väg är starkt förenklad. Eftersom geometrin och inte verktygets centrum programmeras kan samma program användas till ett flertal olika fräs diametrar. När verktygskompensering används har du möjlighet att kontrollera och justera måtten via verktygsregistret. Samma verktygsbana kan användas för såväl grovskär som finskär genom att använda olika verktygsinställningsnummer. VISSA RESTRIKTIONER MED VERKTYGSKOMPENSERING Ett verktygskompenseringskommando (G41, G42 eller G40) måste finnas i samma block som en linjär X och/eller Y förflyttning som rör sig mot eller från detaljen. Du kan inte slå på eller av kompensering ihop med en Z rörelse. Du kan använda verktygskompensering i G18 plan (XZ) eller G19 plan (YZ) men då G141. Du kan inte slå av eller på kompensering i en G02 eller G03 cirkulär förflyttning, det måste vara en linjär förflyttning med G00 eller G01. NÄR VERKTYGSKOMPENSERING AKTIVERAS MÅSTE HÄNSYN TAS TILL: Välj en frigångspunkt utan verktygskompensering i X och Y utanför detaljen, som är minst halva fräsens diameter innan du läser in verktygskompenseringen. Flytta ner Z-axeln utan verktygskompensering påslagen. Gör en X och/eller Y förflyttning med G41 eller G42 anrop på samma rad, med en diameter offset D** kommando, som har en inmatad verktygsdiameter sparad i verktygsregistret. NÄR VERKTYGSKOMPENSERING AVAKTIVERAS MÅSTE HÄNSYN TAS TILL: Välj en frigångspunkt utanför detaljen i X och Y, som är minst halva fräsens diameter. AVBRYT INTE verktygskompensering på en linje som fortfarande är inne i konturen. Avaktivering av kompensering kan ske på en förflyttning av en eller två axlar, men ett värde måste anges i både X och Y riktning. Detta behövs för att säkerställa att verktyget förflyttar sig till den punkt du vill, eller för att inte förflytta sig under avstängningsprocessen. Det här är en programmeringsteknik som borde vara alla programmerares företräde. Det går att skriva som en enda axelrörelse men då måste du vara medveten om resultatet. Om endast en av axlarna, X eller Y, är på (G40) avstängningsraden, kommer systemet att ändå flytta båda axlarna under avstängningsprocessen. Maskinen kommer att positionera axlarna tillbaka till den senaste kända centrumpunkt som verktyget hade. 7

8 HAAS: Cirkulär urfräsning med G12/G13 Exempel på en rund ficka med diameter 40mm, djup 10mm. Förborrat 16mm i centrum. Fräses med 16mm pinnfräs Skärdjup i Z=2mm (Z-2.), repeteras 5 ggr (L5) G12/G13 Cirkulär fräsning CW/CCW X Position till centrum av fickan Y Position till centrum på fickan Z Inkrementellt skärdjup I Radie på första cirkel (eller färdig radie om K inte används) K Radie på färdig cirkel Q Inkrementell radie förflyttning (Måste användas med K) D Verktygskompenseringsnummer (Anges i verktygslistan) L Repeteringar av skärdjup F Matning i mm/min O10054 T2 M06 G90 G54 G00 X50. Y50. (X Y CENTRUM AV FICKAN) S4500 M03 G43 H02 Z1. M08 G01 Z0. F300. (STARTPUNKT FÖR INKREMENTELLT BÖRJAN) G13 G91 Z-2. I8. K20. Q2. D02 L5 F800. G00 G90 Z1. M09 G53 G49 Y0. Z0. M30 8

9 HAAS: Fickfräsning med G150 T2 M06 G90 G54 G00 X38. Y82.5 (Startpunkt) S2070 M03 G43 H02 Z25. M08 G01 Z2. F300. (INKREMENTAL NERMATNING) G150 P109 G41 D02 I10. (eller J10.) K5. Z- 32. Q16. R2. F200. G40 G01 X38. Y82.5 (STÄNG AV NOSRADIEKOMPENSERING) G00 Z2. M09 G53 G49 Y0. Z0. M05 M30 (SUBPROGRAM) O00109 (G150 GEOMETRI) G01 X12.7 Y50. G03 X57. R22. G01 X133. G03 X177. R22. G01 Y127. G03 X133. R22. G01 X57. G03 X12.7 R22. G01 Y82.5 M99 HAAS: Drill Canned Cykel G81 O10075 (G81 Drilling Cycle) T10 M06 (6MM DRILL) G90 G54 G00 X10. Y10. S2000 M03 G43 H10 Z2. M08 G81 G99 Z-6. R2. F500. X40 Y40. X10 G80 G00 Z10. M09 G53 G49 Z0. M05 M30 9

10 CUSTOM MACRO Macro är egentligen ett underprogram med avancerade beräkningar. Varje M-kod i din maskin är byggd på ett macro fast du inte ser det. När du ropar upp en M-kod så kör maskinen en beräkning som innehåller olika funktioner. Du kan själv skriva macro om du har stöd för detta i din maskin, fördelen är att du kan återanvända samma sak i flera olika detaljer. Det kan t.ex vara en fickfräsning. Det finns olika varianter och bygger på att du sätter dina parametrar med olika variabler. Om en parameter uppfyller ett visst värde utför maskinen en förutbestämd sak, uppfyller den inte värdet gör den en annan sak. Nedan ser du hur du bara anger vissa värden, sedan räknar maskinen ut resten. Vill vi ändra sexkanten till storlek 40mm så byter vi ut V50 till V40 i huvudprogrammet. 10

Snabbguide i G-koder. Daniel Karlsson CNC Support

Snabbguide i G-koder. Daniel Karlsson CNC Support 2008 Snabbguide i G-koder Daniel Karlsson CNC Support 2008-11-01 Varför denna guide? Många frågar efter G-koder samt M-koder och dess funktioner. Det är en av dom vanligaste och mest okända saker när man

Läs mer

Fickfräsning 1. Innehåll. 1. 3D-Detalj Sluten ficka D-Detalj Öppen ficka Per Nilsson

Fickfräsning 1. Innehåll. 1. 3D-Detalj Sluten ficka D-Detalj Öppen ficka Per Nilsson Fickfräsning Innehåll. 3D-Detalj Sluten ficka... 2 2. 3D-Detalj Öppen ficka.... 2 Fickfräsning 2. 3D-Detalj Sluten ficka Det här avsnittet visar hur en sluten ficka med öar bearbetas. Starta MC. Välj en

Läs mer

Uppsöka fast punkt (G75, G751)

Uppsöka fast punkt (G75, G751) Funktion Med det blockvis verksamma kommandot G75/G751 kan axlarna separat och oberoende av varandra köras till fasta punkter i maskinutrymmet, t.ex. till verktygsväxlingspunkter, inladdningspunkter, palettväxlingspunkter

Läs mer

Tandmatning (G95 FZ) Funktion. Grunder. Tandmatning (G95 FZ)

Tandmatning (G95 FZ) Funktion. Grunder. Tandmatning (G95 FZ) Funktion I första hand för fräsbearbetningar kan i stället för varvmatningen också den i praktiken vanligare tandmatningen programmeras: Via verktygsparametern $TC_DPNT (antal tänder) för verktygets aktiva

Läs mer

Nyheter i korthet. Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning

Nyheter i korthet. Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning Nyheter i korthet Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning Den senaste version av Edgecam förstärker Edgecams ledande position inom CAM världen, inte mindre

Läs mer

ISO programering CNC svarv

ISO programering CNC svarv ISO programering CNC svarv 1 Allmänt 2 G & M funktioner 3 Förklaring G & M funktioner 4 Verktygsmätning. Nollpunktsbestämning 5 Manöverpanel 6 Exempel 7 Exempel 8 Exempe; 9 Exempel 10 11 Underhåll 12 Larmlista

Läs mer

Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620 NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Svenska (sv) 11/2009 Om denna handbok Längre fram finner du en lista med de anmärkningssymboler som har använts i

Läs mer

FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B. För svarvsystem ANVÄNDARHANDBOK B-64484SW-1/03

FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B. För svarvsystem ANVÄNDARHANDBOK B-64484SW-1/03 FANUC Series 30+-MODEL B FANUC Series 31+-MODEL B FANUC Series 32+-MODEL B För svarvsystem ANVÄNDARHANDBOK B-64484SW-1/03 Ingen del av denna handbok får återges på något sätt. Alla specifikationer och

Läs mer

Instruktionsbok POSITIP 880

Instruktionsbok POSITIP 880 Instruktionsbok POSITIP 880 Svensk (sv) 12/2008 POSITIP 880 baksida Axelingångar Kantavkännare Parallellport Extra maskininterface anslutning Jord Strömbrytare Serie port Anslutning strömförsörjning Fjärrkontroll

Läs mer

Kartesisk PTP-körning

Kartesisk PTP-körning Funktion Med denna funktion kan en position i ett kartesiskt koordinatsystem programmeras, men maskinens rörelse sker i maskinkoordinater. Funktionen kan till exempel användas vid växling av länkposition

Läs mer

Exempel. Vi skall bestämma koordinaterna för de punkter som finns i bild 3. OBS! Varje ruta motsvarar 1mm

Exempel. Vi skall bestämma koordinaterna för de punkter som finns i bild 3. OBS! Varje ruta motsvarar 1mm Koordinatsystem Koordinatsystem För att verktygen i en CNC-maskin skall kunna styras exakt till samtliga punkter i maskinens arbetsrum, använder man sig av ett koordinatsystem. Den enklaste formen av koordinatsystem

Läs mer

Spindelvarvtal (S), spindelrotationsriktning (M3, M4, M5)

Spindelvarvtal (S), spindelrotationsriktning (M3, M4, M5) Funktion Uppgifterna spindelvarvtal och -rotationsriktning försätter spindeln i en rotationsrörelse och skapar förutsättningen för den spåntagande bearbetningen. Syntax bild 1 Spindelrörelse vid svarvning

Läs mer

Bruksanvisning Cykelprogrammering. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Bruksanvisning Cykelprogrammering. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Bruksanvisning Cykelprogrammering itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Svenska (sv) 4/2009 Om denna handbok Längre fram finner du en lista med de anmärkningssymboler

Läs mer

Användarhandbok Ändringar och tillägg från V520. MillPlus IT V530. Giltig till V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f

Användarhandbok Ändringar och tillägg från V520. MillPlus IT V530. Giltig till V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Användarhandbok Ändringar och tillägg från V520 MillPlus IT V530 Giltig till V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Svensk (sv) 06/2007 579 536-60 1 Snabböversikt... 11 1.1 Sammanfattning... 12 V520... 12

Läs mer

TNC 310. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering. NC-Software 286 040 xx 6/98

TNC 310. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering. NC-Software 286 040 xx 6/98 TNC 310 NC-Software 286 040 xx Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering 6/98 TNC: ns manöverenheter Manöverknappar för bildskärmen Välj bildskärmsuppdelning Softkeys Maskinknappar Växla softkeyrad

Läs mer

Programmerbar spegling (MIRROR, AMIRROR)

Programmerbar spegling (MIRROR, AMIRROR) Funktion Syntax Med MIRROR/AMIRROR kan arbetsstycksformer speglas i koordinataxlarna. Alla förflyttningsrörelser som därefter har programmerats t.ex. i underprogrammet utförs speglade. MIRROR X... Y...

Läs mer

Borrning och Gängning 1

Borrning och Gängning 1 Borrning och Gängning Innehåll. 3D-Detalj Centrerborrning, borrning och gängning.... 3D-Detalj Borrning av flera lika hål.... 4 Borrning och Gängning. 3D-Detalj Centrerborrning, borrning och gängning.

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering. NC-software 771851-01 771855-01

TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering. NC-software 771851-01 771855-01 TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering NC-software 771851-01 771855-01 Svenska (sv) 1/2015 Grundläggande Grundläggande Om denna handbok Om denna handbok Längre fram finner du en lista med de anmärkningssymboler

Läs mer

CNC PILOT 4290 B- och Y-axel

CNC PILOT 4290 B- och Y-axel Bruksanvisning CNC PILOT 4290 B- och Y-axel NC-software 625 952-xx Svenska (sv) 4/2010 CNC PILOT 4290 B- och Y-axel CNC PILOT 4290 B- och Y-axel Denna handbok beskriver funktioner som finns tillgängliga

Läs mer

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Innehåll 1. Flytta detalj till nollpunkten... 2 2. Vrida detalj samt flytta nollpunkt.... 5 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 2 1. Flytta detalj till nollpunkten I

Läs mer

W1000 LÄGESINDIKATOR BRUKSANVISNING

W1000 LÄGESINDIKATOR BRUKSANVISNING W1000 LÄGESINDIKATOR BRUKSANVISNING W1000 Knapp-placering 1 Presentationsområde 2 Softkey 3 Lampa för strömindikering 4 Pilknappar: Använd knapparna UPP/NER för att justera bildskärmens kontrast. 5 Axelknappar

Läs mer

ProtoTRAK SLX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter

ProtoTRAK SLX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter ProtoTRAK SLX Styrsystemet ProtoTRAK SLX ger dig en tekniskt avancerad men lätt-att-använda CNC-lösning för alla dina svarvbehov. Fördelar som konstant skärhastighet eller programmerbart varvtal, TRAKing,

Läs mer

Enklare fräsning med ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Enklare fräsning med ShopMill. Inledning 1. Fördelar när du arbetar med ShopMill

Enklare fräsning med ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Enklare fräsning med ShopMill. Inledning 1. Fördelar när du arbetar med ShopMill Inledning 1 Fördelar när du arbetar med ShopMill 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Träningsgrund Så att allt fungerar friktionsfritt 3 Grunder för nybörjare 4 Väl utrustad 5 Exempel 1: Längsstyrning 6 Exempel

Läs mer

Konceptet! Svarvar (Flerfunktionsmaskiner) och Fräsmaskiner (Fleropertionsmaskiner) Integrerad eller extern hanteringsutrustning.

Konceptet! Svarvar (Flerfunktionsmaskiner) och Fräsmaskiner (Fleropertionsmaskiner) Integrerad eller extern hanteringsutrustning. Hur funkar det? Tillämpningar Spånskärande bearbetning Skärning (laser, vatten, gas, plasma m.m.) Industrirobotar (svetsning, plock, fixturering m.m.) Rörbockning Gnistbearbetning Mätmaskiner M.fl. Vad

Läs mer

Fräs Manual CNC. COPYRIGHT ( ) peter@pdahlen.se

Fräs Manual CNC. COPYRIGHT ( ) peter@pdahlen.se Fräs Manual CNC I Karlstad kan vi röra oss inom den Röda Lådan med Bredd 760 mm, Djup 400 mm, och Höjd 522,815 mm. Man säger att Fräsens Slaglängder är 760 mm 400 mm 522.815 mm En Längd som vi förflyttar

Läs mer

Tentamen i Robotteknik MPR160, 16 december 2000

Tentamen i Robotteknik MPR160, 16 december 2000 Tenta i Robotteknik Z3 2000-12-16 1/6 Tentamen i Robotteknik MPR160, 16 december 2000 Lärare: Rolf Berlin ank 1286; 0707-99 24 89 Anders Boström ank 1526 Tillåtna hjälpmedel: Typgodkända kalkylatorer och

Läs mer

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG:

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 1 NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 13.12.2012 Bruksanvisning för anborrningverktyget för montering av NAVALanborrningsventiler Bestäm den exakta anslutningspunkten på stamröret och förbered detta för fastsvetsning

Läs mer

TNC 426 TNC 430. NC-software 280 474-xx 280 475-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering

TNC 426 TNC 430. NC-software 280 474-xx 280 475-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering TNC 426 TNC 430 NC-software 280 474-xx 280 475-xx Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering 6/2000 TNC:ns manöverenheter Kontroller på bildskärmen Välj bildskärmsuppdelning Växla bildskärm mellan maskin-

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

TNC 410. NC-Software 286 060-xx 286 080-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering

TNC 410. NC-Software 286 060-xx 286 080-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering TNC 410 NC-Software 286 060-xx 286 080-xx Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering 1/2000 Manövertablå TNC Kontroller på bildskärmen Välja bildskärmsuppdelning Växla bildskärm mellan maskindriftart

Läs mer

Gör inställningar för HaasConnect genom att gå till HaasCNC.com och klicka på MyHaas.

Gör inställningar för HaasConnect genom att gå till HaasCNC.com och klicka på MyHaas. HaasConnect Fjärrövervakning av maskiner. Tillgängligt på maskiner med NextGen-manöversystem. Från Next Generation-manöversystemet kan du, och andra som du utser, få e-post- och SMSmeddelanden om en Haas-maskins

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Inställbar nollpunktsförflyttning (G54... G57, G G599, G53, G500, SUPA,

Inställbar nollpunktsförflyttning (G54... G57, G G599, G53, G500, SUPA, Inställbar nollpunktsförflyttning (G54... G57, G505... G599, G53, G500, SUPA, G153) Funktion Via den inställbara nollpunktsförflyttningen (G54 till G57 och G505 till G599) inrättas i alla axlar arbetsstycksnollpunkten

Läs mer

Unika snickerimaskiner

Unika snickerimaskiner MF30 Unika snickerimaskiner MOReTENs har tillverkat snickerimaskiner i över 25 år. Den innovativa konstruktionen formad av våra kunders behov har gjort att vi fått kostnadseffektiva lösningar och unika

Läs mer

IsoKurs övningshäfte. Namn:...

IsoKurs övningshäfte. Namn:... IsoKurs övningshäfte Namn:... Klass: MicroTech Systemutveckling AB 2004 2 IsoKurs övningshäfte IsoKurs övningshäfte 3 Innehåll INLEDNING........ 6 ÖVNING 1 (ISOA130)....... 7 ÖVNING 2 (ISOA131).......

Läs mer

Fras. A: Valsfräsning B: Planfräsning C: Pinnfräsning. Storfräsen (Sajon) Lillfräsen

Fras. A: Valsfräsning B: Planfräsning C: Pinnfräsning. Storfräsen (Sajon) Lillfräsen Fras XP-verkstaden är utrustad med fyra fräsar i olika storlekar. Två är manuella och benämns som lill-fräsen och stor-fräsen (Sajon), och två är NC-styrda. I dagsläget har vi inga kurser för de NC-styrda

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001 TIGRE Digital Avkodare Typ: BC-2001 / 3001 Digital ReadOut (DRO) Supplier: Bength Paulsson Sida 1(8) Innehåll 1. Grundläggande funktioner 3 2. Tekniska specifikationer 4 3. Avkodarens inställningar 4 3.1

Läs mer

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com ANILAM, Inc. CA 2923 Saturn Street, Unit F Brea, California 92821 (714) 577-4911 FAX

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Multipel tilldelning. Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 6: Iteration. while-satsen. Kom ihåg. Snurror kontra rekursion

Multipel tilldelning. Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 6: Iteration. while-satsen. Kom ihåg. Snurror kontra rekursion Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 6: Iteration Multipel tilldelning Helt ok att tilldela en variabel flera gånger: bruce = bruce, bruce = 7 bruce Output: 7 Som tillståndsdiagram: bruce

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Borrning med hög avverkning

Borrning med hög avverkning Borrning med hög avverkning Vändskär med 4 eggar för optimal ekonomi Den speciella skärgeometrin producerar 3 olika spånor, som garanterar en utmärkt spåntransport Vändskärsgeometrin reducerar borrverktygets

Läs mer

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2. TEKNISK GUIDE Syftet med den här manualen är att förklara inte bara hur man kan använda hela verktygssortimentet utan även de särskilda egenskaper som varje del i systemet har. Vi talar om deras fördelar,

Läs mer

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden SPV och SPINTEC under samma tak När man åker på E 20 och passerar Eskilstuna, så kan man se, att en ändring skett med skyltarna på industrierna. SPV:s välkända logotyp har försvunnit och i stället finns

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2006

NYHETER I AUTOCAD LT 2006 NYHETER I AUTOCAD LT 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2006, jämfört med AutoCAD LT 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

Pilot TNC 426B TNC 430. NC-Software xx xx 8/99

Pilot TNC 426B TNC 430. NC-Software xx xx 8/99 Pilot TNC 426B TNC 430 NC-Software 280 474-xx 280 475-xx 8/99 Pilot Innehåll... är en kortfattad programmeringshjälp för HEIDENHAINstyrsystem TNC 426 och TNC 430. En mer fullständig beskrivning av programmering

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com ANILAM, Inc. CA 2923 Saturn Street, Unit F Brea, California 92821 (714) 577-4911 FAX

Läs mer

wikm& RMiMKmii ar inte mojlig. 1. Spegling av fickrotation ar inte mojlig. Vid Demo kan test 1 och 3 inte anvandas med I/O. 3. 4.

wikm& RMiMKmii ar inte mojlig. 1. Spegling av fickrotation ar inte mojlig. Vid Demo kan test 1 och 3 inte anvandas med I/O. 3. 4. V, wikm& RMiMKmii 7? / / Hanvisningar for P01.1 r 2. Fickrotation i TUM ar inte mojlig. 1. Spegling av fickrotation ar inte mojlig. 3. 4. 4 5. 6. 7. Vid Demo kan test 1 och 3 inte anvandas med I/O. Axelvaxling

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 3. Linjär algebra Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion 2 En Komet Kometer rör sig enligt ellipsformade

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Bruksanvisning

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Bruksanvisning CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Bruksanvisning Svensk (sv) 8/2004 Knappsats för datainmatning Driftart handstyrning Driftart automatik Programmeringsdriftarter (DIN PLUS, Simulation, TURN PLUS)

Läs mer

CoroMill 390 Pinnfräsar med skär i storlek 07 Stålsort GC1130

CoroMill 390 Pinnfräsar med skär i storlek 07 Stålsort GC1130 CoroMill 390 Pinnfräsar med skär i storlek 07 Stålsort GC1130 Med nya pinnfräsar med små diametrar, utrustade med skär i storlek 07, finns nu den bevisat effektiva CoroMill 390 för komponentegenskaper

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Skärande bearbetning svarv

Skärande bearbetning svarv Skärande bearbetning svarv XP-styret 2009 Författare: Anders Johansson Inledning XP förfogar över tre svarvar i två olika storlekar. Svarvarna benämns av XP-styret som lillsvarven, storsvarven och NC-svarven.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Skapa Verktygsbibliotek 1

Skapa Verktygsbibliotek 1 Skapa Verktygsbibliotek 1 I CNC-maskiner finns ofta en standarduppsättning av verktyg som alltid sitter riggad i maskinen. Det är en blandning av pinnfräsar, radiepinnfräsar och borrar. I vår verkstad

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Betjäning/Programmering Utgåva 10.04. sinumerik. SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill

Betjäning/Programmering Utgåva 10.04. sinumerik. SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Betjäning/Programmering Utgåva 10.04 sinumerik SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Inledning 1 Betjäning 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Programmering med ShopMill Programmering med G-kod 3 4 Betjäning/programmering

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011.

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011. Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7 -. verkstadstidningen 7 Ägarna till NA Form, Rickard Nordal och Marcus Axelsson, satsar på automation. Här står de framför datorn som styr cellen där

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Ellipsen. 1. Apollonius och ellipsen som kägelsnitt.

Ellipsen. 1. Apollonius och ellipsen som kägelsnitt. Ellipsen 1. Apollonius och ellipsen som kägelsnitt. Vi skall stifta bekantskap med, och ganska noga undersöka, den plana kurva som kallas ellips. Man kan närma sig kurvan på olika sätt men vi väljer som

Läs mer

Manual. XYZ and Rotation Driver Version 2.1. Kommandolista - Workfile exempel - Motor inkoppling. Crej Teknisk Support / Jan-Olov Andersson

Manual. XYZ and Rotation Driver Version 2.1. Kommandolista - Workfile exempel - Motor inkoppling. Crej Teknisk Support / Jan-Olov Andersson Manual XYZ and Rotation Driver Version 2.1 Kommandolista - Workfile exempel - Motor inkoppling Crej Teknisk Support / Jan-Olov Andersson www.crej.net 2002-04-19 Innehåll XYZ & R kitets innehåll 3 Installation

Läs mer

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic TILLVERKARE: TOSHULIN, A.S. Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic Datum: 27 April 2014 II. MASKIN GRUNDDATA TOSHULIN typ SKQ 16. Denna maskin är en vertikal CNC-svarv, designad för effektiv svarvning

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 Digitala övningar med TI-8 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 digitala övningar med TI-8 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel kan

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

Robotarm och algebra

Robotarm och algebra Tekniska Högskolan i Linköping Institutionen för Datavetenskap (IDA) Torbjörn Jonsson 2010-12-07 Robotarm och algebra I denna laboration skall du lära dig lite mer om möjlighetera att rita ut mer avancerade

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

ProtoTRAK SMX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter

ProtoTRAK SMX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter ProtoTRAK SMX ProtoTRAK SMX är det perfekta styrsystemet för fräsjobb i små serier eller enstyck. Inget annat CNC styrprogram kan mäta sig med ProtoTRAKs kombination av lättanvänd teknik och avancerade

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Högre produktivitet. Större förtjänst.

Högre produktivitet. Större förtjänst. Högre produktivitet. Större förtjänst. www.format-4-sweden.com Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Tekniska data. Sida Innehållsförteckning 1. Maskinstorlek 2 Spindeldrivning 2 Spindelvarvtal 2

Tekniska data. Sida Innehållsförteckning 1. Maskinstorlek 2 Spindeldrivning 2 Spindelvarvtal 2 Sida Innehållsförteckning 1 Maskinstorlek 2 Spindeldrivning 2 Spindelvarvtal 2 Diagram över effekt och vridmoment på spindel A6-40kW 3 Max belastning på spindel -A6 4 Spindel DIN 55026-A6 5 Diagram över

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Enkel svarvning med ShopTurn. SINUMERIK Operate. SinuTrain Enkel svarvning med ShopTurn. Inledning 1. Fördelar när du arbetar med ShopTurn

Enkel svarvning med ShopTurn. SINUMERIK Operate. SinuTrain Enkel svarvning med ShopTurn. Inledning 1. Fördelar när du arbetar med ShopTurn Inledning 1 Fördelar när du arbetar med ShopTurn 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Träningsgrund Så att allt fungerar friktionsfritt 3 Grunder för nybörjare 4 Väl utrustad 5 Exempel 1: Ansatsaxel 6 Exempel

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer